Sunteți pe pagina 1din 23

2.

lsifire limbilor

hir d progresul tehnologi este de mre jutor n eretre lingvisti, mi u sem


n ee e privete o eviden limbilor vorbite i srise stzi n lume, nu putem n vorbi de
un inventr ext l estor, din motive lesne de neles: exist n pe glob zone populte, dr
neexplorte lingvisti, din uz inesibilitii lor; nu se disting ntotdeun trnnt limbile de
dilete pe bz riteriilor urente de deprtjre; persist n idiomurile de trnziie dintre
limbi, trtte fie limbi distinte, mixte, fie dilete intermedire; limbile sunt n ontinure
sensibile l modifirile determinte de shimbri de ordin geopoliti; ir fenomenul dispriiei
limbilor re lo sub ohii notri et. De ee, e nevoie de mult pruden n nregistrre
numeri idiomurilor de pe glob n epiune lor uzul idiomurile fiind limbi vorbite de
omuniti bine definite. Numrul estor s-r ridi l 3000 (Elen Slve, Lui Wld, 1968)
su hir l 4000 (. Vriu, 1980; G. Yule, 2000).
Mult mi importnt det inventriere s- dovedit fi, pentru studiul tiinifi l limbilor,
lsifire estor. Primele nerri de lsifire limbilor europene, de pild, dtez din
Rentere trzie, nd, mi u sem dup punere n irulie textelor tiprite, s- observt
numite idiomuri se semn mult n numite privine i se pot grup pe bz estor
semnri. Mi nti, s- relizt, n din seolul l XVI-le, pe bz orespondenei dintre
limb i unitte teritoril n re se vorbe, o lsifire geogrfi. est ve litte de
fi ext, hrt geolingvisti putnd fi orind onfruntt u relitte, dr instbil,
vlbilitte s fiind sensibil n speil l evenimentele istorie re u vut drept onseine
modifire grnielor i shimbre politiilor lingvistie (v. urmrile rzboielor de uerire,
olonizrile, destrmre imperiilor, federlizrile i defederlizrile et.). Dei interesez
lingvisti, lsifire geogrfi rmne extern estui domeniu. Lingvisti nu urmrete
tt loul pe re o limb l oup pe hrt lumii, t pe el pe re i l- dobndit ntr-o
strutur geneti su grmtil. Prin urmre, lingvisti se oup de txonomii elborte n
funie de riteriul originii su de riteriul struturii morfosinttie, pentru stbili ls de
prtiulriti n re se ndrez o limb i n interiorul rei trebuie studit. Primele
lsifiri de ntur lingvisti u prut n seolele l XVII-le i l XVIII-e, dr u fost mult
mbuntite n ursul seolului l XIX.le, nd u benefiit de sprjinul metodei omprtivistorie i de prti reonstruiilor, speifie lingvistiii indoeuropene.

2.1.

lsifire genelogi limbilor


lsifire genelogi limbilor se relizez n funie de riteriul originii omune

limbilor, uz semnrilor regulte dintre limbile re ltuies o fmilie geneti.


4.1.1. rborele genelogi l limbilor
n utre originii limbilor i prtiulritilor identie su forte semntore re s
onfirme nrudire idiomurilor re provin dintr-o limb omun st riune de fi lingvistiii
seolului l XIX-le. n est seol rezervt integrl studiului istori l limbii, modelul de
eretre dominnt er el folosit n tiinele nturii. n este ondiii, devine operionl
pentru lingvisti i noiune de rbore genelogi, trnsfert din botni, prin re se
ilustrez, n linii mri, pe linie vertil, reliile de desenden diret su indiret
limbilor ntie i moderne din eei limb-mm, indoeuropen vehe (protoindoeuropen).
rgumentele lingvistie le estei filiii sunt semnrile dintre struturile grmtile
i lexile le unor limbi, semnri re onfirm o motenire omun. Reprezentre unei
emene fmilii genetie re punt de pornire limb surs din re desind, n ordine
ronologi, limbi su grupuri de limbi ntie (testte su reonstituite), din re se trg, l
rndul lor, limbile moderne, dintre re ele mi multe sunt vorbite i stzi, dr tev sunt pe
le de dispriie su disprute de urnd. Shemti, fmili indoeuropen s-r reprezent
stfel:

Indoeuropen omun

Rmur indoirnin

Rmur europen

Limbi

Limbi

Limbi

Limbi

Limbi

Limbi

Limbi

indiene

irniene

germnie

eltie

itlie

elenie

bltoslve

vedi

vesti

goti

geli

os

gre

leton

snsrit,

pehlevi

germn

britni

ltin

hindi,

neopersn

englez

breton

bengli et.

suedez et. gli et.

rus
polon

frnez

srb

romn

eh

spniol

et.

itlin
portughez et.

2.1.2. Fmiliile de limbi


Se onsider semene rbori genelogii pot desrie tote ele proximtiv treizei de
fmilii lingvistie (v. i hino-tibetne, fino-ugrie, semito-hmitie, turo-ttre, tungusomniuriene, ibero-uziene, merindiene, siberiene, mlio-polineziene et.), n re se
integrez tote ele 4000 de idiomuri nregistrte de- lungul vremii.
eretrile omprtiv-istorie nu s-u putut finliz ntotdeun u integrre ferm
limbilor ntr-o strutur geneti su ntr-lt. olo unde dtele istoriee lipses, su nu sunt
sufiient de lre, limbile ontinu s fie lsifite pe bz riteriului geogrfi (v. limbile
negro-frine, limbile din Oeni et.). Greutile u re s-u onfruntt lingvitii n
txonomi geneti limbilor u fost uzte de vstitte i eterogenitte mterilului re
trebui lsifit, l re s-u dugt: rterul netestt l unor limbi, elstiitte grnielor
dintre limbi i dilete i, nu n ultimul rnd, impreizi terminologi (v. polivlen termenului
de fmilie de limbi, re este folosit tt n sens lrg, v. fmili limbilor indoeuropene, t i n

sens restrns, v. fmili limbilor romnie, slve, germnie et.; n eei situie se fl
termenul de rmur, re este utilizt tt n sens lrg, v. rmur europen, rmur
indoirnin et., t i n sens restrns, v. rmur germni de nord, rmur germni de
vest et.)
lsifire genelogi limbilor oglindete motiviile evoluiei lor istorie. E
reprezint o etp neesr n dezvoltre lingvistiii istorie i omprte, n onsolidre
rterului tiinifi l studierii limbilor. Pentru desriere struturii unei fmilii de limbi se
reurge l mprire estei n rmuri, subrmuri, grupuri i subgrupuri. Pentru exemplifire,
vom desrie, pe surt, tev din ele mi unosute fmilii de limbi.

4.1.2.1. Fmili limbilor indoeuropene


Fmili limbilor indoeuropene, n re sunt inluse mjoritte limbilor vorbite
tulmente n Europ, meri, ustrli, fri, dr i tev idiomuri forte rspndite din
si, re e mi extins rie de utilizre. est este unul din motivele pentru re este fmili
studit el mi riguros i mi detlit.
2.1.2.1.1. Limb surs
Tote idiomurile re o ompun provin diret su medit dintr-o limb primitiv, numit
fie indoeruropen omun, fie protoindoeuropen:
... sootim drept limb indoeuropen orie limb re este o form lut din
indoeuropen primitiv n period nilor 4000-2000 .e.n., indiferent de grdul de trnsformre
l limbii primitive. nd spunem o semene limb reprezint o form mi nou limbii
primitive, subnelegem limb dt ontinu printr-o trdiie nentrerupt uzjul indoeuropenei
primitive, re este e mi vehe limb indoeuropen. (Simenshi, Th., Ivnesu, Gh., 1981:
18)
Studiile omprtive u sos l ivel semnri ntre indoeuropen omun i lte limbi
primitive, fpt e demonstrez existen unei fmilii lingvistie mi vehi, suprordonte elei
indoeuropene:

Fptul , n epo slvgismului, i n epoile urmtore, u existt limbi


populre i literre mi multe limbi indoeuropene dus l onluzi existt o limb mi
vehe din re este s-u nsut. (Ibidem: 19)
Din dezvoltre diletelor tot mi divergente le estei limbi vorbite pe un teritoriu
forte vst s-u formt limbile indoeuropene, re se sepr n limbi entum (n vestul
teritoriului) i limbi stem (n estul teritoriului).
2.1.2.1.2.

Rmurile fmiliei indoeuropene

Fmili indoeuropen prezint dou subdiviziuni: rmur indoirnin i rmur


europen.
2.1.2.1.2.1.

Rmur indoirnin

Rmur indoeuropen oup prte esti teritoriului pe re se vorbes limbi


indoeuropene. Vorbitorii de limbi indoirniene se numeu ry nobili. mbele idiomuri,
indin i irnin, u unosut forte de timpuriu i o vrint sris. spetul generl l
morfologiei indoeuropene s- onservt el mi bine n textele vehi srise n fz rhi
evoluiei estor limbi, re, de ee, sunt extrem de importnte pentru indoeuropenisti.
2.1.2.1.2.1.1.

Limb
ile
indie
ne

Limbile indiene dmit o delimitre dironi, ntrut prezint deosebiri lre ntre ele
trei etpe evolutive: indin vehe, medie i neoindin.
Indin vehe re dou vrinte, re unos sriere n din mileniul l II-le .e.n.:
a) vedi, vrint religios, limb n re s-u sris ele mi vehi texte indiene,
Vedele (Rig-ved, Sm-ved, Yjur-ved, thrv-ved) i Upnidele;
b) snsrit, vrint li, limb literr rturrilor, u dou direii de dezvoltre:
-

snsrit epi, limb renumitelor epopei Rmyn i Mhbhrt;

snsrit lsi, limb Grmtiii lui Pini i drmei Skuntl lui Klidss.

Indin medie, limb elor mi vehi insripii din Indi, dmite urmtorele subdiviziuni:
a) pli, limb textelor budiste din eylon;
b) prkrit, limb literr, legt de urentele religiose le budismului i le jnseismului.
.Neoindin, termen generi pentru idiomurile vorbite din Himly pn n Sri Lnk,
este limb unor produii literre re u neput s pr din seolul l X-le. e mi
rspndit limb neoindin este hindustni, u dou vrieti: urdu i hindi. Hindi este limb
ofiil Indiei, vorbit de peste 200 de milione de louitori i estei ri. Un lt idiom
neoindin forte unosut este bengli, limb n re i- sris poemele renumitul R. Tgore. Tot
grupului de limbi neoindiene i prine i limb Rrom, l origini limb tribului dom, derivt
din indin de nord-vest.
2.1.2.1.2.1.2. Limbile irniene
Limbile irniene, forte propite de ele indiene, suport eei periodizre. Prin
urmre, distiniile lingvistie orespund elor istorie. Vorbim stfel de trei grupuri idiomtie,
re se deosebes n timp: vehe irnin, irnin medie i neoirnin (neopersn).
Irnin vehe re dou vrieti importnte:
a) persn vehe, unosut dtorit insripiilor uneiforme de pe vreme lui Drius I, pomenit i
de M. Eminesu n Srisore III;
b) vesti (su zend), limb textelor religiose reunite sub titlul vest. est este forte
propit de vedi, dtorit provenienei ei direte din indoirnin de bz.
Irnin medie denumete un grup idiomti l rei prinipl reprezentnt er limb
pehlevi, limb ofiil imperiului din vreme Sssnizilor, testt n texte din seolele l IIIle l VII-le. Dr monumentele ulturii irniene re ne-u prvenit din est epo u fost
srise n mi multe limbi medioirniene, preum: mediopersn, prt, sogdin, horezmi i
hotnin.

Neoirnin se prezint un onglomert de idiomuri ror distribuie geogrfi


permite grupre lor n:
a) idiomuri neoirniene orientle: oset, fgn, jghnobi et.
b) idiomuri neoirniene oidentle: tdji, kurd, beluin, neopersn et. Neopersn
este limb trenelor lui Omr Khymm, de fpt limb vorbit n prezent n Irn.

2.1.2.1.2.2.

Rmur europen

Vom desrie sumr onfiguri idiomti rmurei europene din fmili indoeuropen
de l est l vest, fnd distini dintre limbile re nu dmit formre unei subrmuri (tohri,
rmen, hitit i venet) i ele re se pot grup stfel (limbile vehi blnie, limbile
bltoslve, limbile germnie i limbile eltoitlie).
2.1.2.1.2.2.1. Limbile re nu se pot reuni ntr-un grup
Tohri este o limb mort, fixt ns n sris. Texte n tohri, redtte n lfbet
hindus, u fost desoperite n Turhestnul hinez. Ele dtez din seolele l V- le i l VII-le
i reprezint trdueri de texte religiose budiste.
rmen, re dezvolt un dilet indoeuropen originr din si Mi. Este testt
n din seolul l V-le, dtorit desoperirii unor texte literre originle i unor trdueri de
texte religiose din gre. re numerose dilete.
Hitit este o limb de tip entum, u ndelungt trdiie sris. De l urte regilor siei
Mii de rsrit ne-u prvenit doumente n hitit, srise pe tblie de rgil, n mileniul l II-le
.e.n. Desoperire estor n Turi, l neputul seolului l XX-le, fost mn eres
pentru indoeuropeniti:
... ele du n reonstrui limbii indoeuropene unele dte pe re nu le-m pute
reonstitui din dtele pe re ni le ofer lte limbi indoeuropene. (l. Grur oord., 1965:
240)

Luvi i pli sunt limbi forte propite. Odt u desoperire textelor hitite, s-u
desoperit i texte redtte n este limbi, re onin forme rhie, forte propite de ele
din indoeuropen omun.
Venet este o limb oidentl, vorbit n nord-vestul Itliei. Este testt dtorit
peste dou sute de insripii i de texte surte re s-u sris ninte erei nostre. Numerosele
influene le unor limbi vehi indoeuropene supr venetei se expli prin fptul veneii u
louit ntr-o period forte ndeprtt n nordul lpilor, ntre inuturile primitive le
germnilor, slvilor, elilor i itliilor.
2.1.2.1.2.2.2.

Limb
ile
vehi
bl
nie

ltuies grupul limbilor vehi blnie ele idiomuri re s-u vorbit n ntihitte
n regiune Blnilor: gre, lbnez, ilir, geto-d, medonen. Dintre este, numi
gre i lbnez se mi vorbes i stzi.
Gre fost, din punt de vedere ronologi, prim limb ulturii europene. i
limbile ei surori din rmur indoirnin, gre suport distinii idiomtie de ntur
dironi: gre vehe (su elin), gre medie (su bizntin) i gre modern (su
neogre).
Gre vehe er frmit diletl, ndeosebi din uz orgoliilor louitorilor unor
eti greeti, re trebuiu s se disting de ei din fr etii i prin limb vorbit:
Fiere ette gre i re diletul ei; ns este nu se deosebes ntr-tt nt s
mpiedie omunire fundmentl limbii: un elen pute fi neles, n generl, n orie prte
domeniului grees. (Th. Simenshi, G. Ivnesu, 1981: 159)
Multe dintre diletele elinei veu sttut de dilet literr. De exemplu, Spho i Hesiod
u sris n diletul eoli, n diletul ioni u prut epopeile lui Homer i srierile istorie le
lui Hesiod, diletul dori este renumit dtorit insripiilor dorie din ret i srierilor lui

Pindr, Teorit i rhimede. n fine, el mi unosut, mi les n vrint s ult, este diletul
ti n re s- sris mre trgedie gre (v. Eshil, Sofole i Euripide) i filosofi de ur
greilor (v. Plton i ristotel).
tev dilete s-u reunit n jurul diletului ti i u formt u timpul elebr koin:
Dtorit prestigiului politi i ulturl l tenei, n seolul l V-le .e.n., est dilet
nepe s se impun i n lte zone, suferind ns i o puterni influen ioni n lexi. est
nou form diletului ti port denumire de koin <limb omun>. pri ei dus l
nihilre prtiulritilor diletle. (. Vriu, 1980: 246)
Dup seolul l III-le .e.n., nflorire omerului i ueririle lui lexndru Medon u
ontribuit l rspndire estei koin pn n Blni, n si Mi i n Egipt.
Gre medie (su bizntin) este rterizt, din punt de vedere lingvisti, pe de o
prte de tendin onservtore, re stbilete ontinuitte u gre omun, i, pe de lt
prte, de tendin populr, re due l o nou sindre diletl. Bizntin reprezint un
stdiu evolutiv de durt unui mileniu (se. l VI-le - se. l XV-le). E devine limb ofiil
Imperiului din Orient i junge s fie ntrebuint mijlo de omunire ntre poporele
blnie.
Neogre reprezint fz modern de evoluie limbii greilor. u tote , nepnd
din seolul l XVI-le, se ngustez progresiv ri de rspndire idiomurilor greeti, este
u o ontribuie msiv l formre i limentre terminologiei tiinifie i tehnie moderne.
n seolul l XVIII-le, limb gre, legt de regimul fnriot, fost impus, sub form
unui urent greiznt, tt n Moldov, t i n r Romnes. Dt fiind ntipti f de
fnrioi, influen gre bizntin fost minimizt imedit dup eliberre romnilor de sub
vremelni lor dominie.
n pofid unei entute susineri vrintei svnte, n Grei vut tig de uz
vrint influent de vorbire populr, dimotiki, re fost doptt n ele din urm de pres,
de sriitori, fiind resimit rezultt l unei tendine nturle de dezvoltre limbii.

lbnez este o limb blni, de tip stem. Dup dispozii teritoril lbniei, s-
rezut mult vreme lbnez ontinu un dilet ilir. est teorie fost, u timpul,
infirmt. Studiile onsrte studiului de mteril lexil romno-lbnez u dus l onluzi
este idiomuri provin dintr-un eli dilet tr.
lbnez este testt din seolul l XV-le. Strutur etimologi vobulrului
lbnezei este rezulttul diverselor influene re s-u exeritt supr estui idiom: slv,
grees, tures, romni et. re dou dilete fundmentle: tosk n sudul i geg n
nordul lbniei.
Medonen este o limb mort, re fost vorbit de poporul lui lexndru
Medon. Nu re o vrint sris, fiind gre er folosit de medonieni limb de
ultur. S-u pstrt din medonen tev zei de uvinte i tev nume proprii, re pr n
operele sriitorilor grei.
Ilir er vorbit n nord-vestul Peninsulei Blnie. i medonen, ilir este o
limb disprut, din re u rms puine uvinte, n mjoritte nume proprii.
Tro-d fost vorbit de o populie forte numeros n nord-estul Peninsulei
Blnie. Teritoriul extins pe re se foloseu diletele trie dus l ndeprtre lor de
limb omun, l o evoluie divergent soldt u formre de noi idiomuri: frigin, rmen,
lbnez, geto-d.
Vestigiile trie i die se redu l inventre de toponime, hidronime su ntroponime,
ele mi multe dintre este fiind identifite n insripii ltineti i greeti. Existen
proximtiv 80 de uvinte romneti u orespondente n lbnez pot fi explite prin
omunitte de substrt elor dou limbi.

4.1.2.1.2.2.3. Limbile bltoslve


Sunt trtte mpreun, ntrut pentru mult timp u formt o omunitte lingvisti. Sunt
limbi u rter rhi, ror strutur grmtil este forte propit de e
indoeuropenei omune.

ntre limbile slve, bltie i germnie exist un numr destul de mre de finiti
lingvistie (n primul rnd, morfologie i lexile). este relii le ntre, sub rport ntittiv
i littiv, pe ele proprii limbilor bltoslve i (indo)irniene. De semene, n slv, blti i
hitit exist un numr de elemente omune (n sistemul foneti, n tipul de formre uvintelor
i n lexi), re onstituie, deseori, isoglose speifie. (. Vriu, 1981: 245)
n grupul limbilor bltie se integrez vehe prusin, din re s-u pstrt dor un
glosr i surte trdueri de texte religiose, litunin, limb testt din seolul l XVI-le, n
prezent limb ofiil Lituniei, i leton, re dezvolt o vrint literr nepnd din eli
seol, l XVI-le. Spre deosebire de litunin, leton este mi puin onservtore, deosebinduse mi mult de indoeuropen omun.
n grupul limbilor slve intr idiomuri forte propite, motiv pentru re se onsider
este formez, de l est l vest, un blo lingvisti unitr. L bz idiomurilor slve st slv
omun, o limb le rei forme sunt reonstituite. Pleoslv, limb literr forte propit de
limb omun, este testt din seolul l IX-le, grie trduerilor de texte din limb gre
relizte de hiril i Metodiu, di de lugrii re s-u servit n est sop de lfbetul
hirili.
Grupul slv suport distinii interiore pe bz riteriului geogrfi. n funie de est,
putem vorbi despre reprtizre limbilor slve n trei grupuri: de est, de vest i de sud.
Limbile slve rsritene, rus, urinen i bielorus prezint semnri tt de mri,
nt vorbitorii unei dintre ele se neleg fr difiultte u vorbitorii ltei.
Rus fost testt din seolul l XII-le, seol n re prut primul text literr ruses,
elebrul nte pentru oste lui Igor. Limb literr este forte propit de e vorbit.
Litertur sris n rus este un din mrile literturi le lumii (v. operele lui Tolstoi, Dostoievski,
Pukin, Esenin, Bulgkov et.). Limb ofiil n federi U.R.S.S., rus fost limb unui blo
omunist, promovt exesiv i n rile ex-omuniste nveinte. Tot un exes este i sotere
rusei din progrmele olre n fostele ri omuniste imedit dup eliberre de omunism.
Indiferent de politi sttl, limb rus merit s fie unosut oriunde, fiind este o mre
limb de ultur. Din 1945, rus este un din ele se limbi ofiile de luru utilizte de O.N.U.

Urinen se firm limb de sine-stttore nepnd din seolul l XIV-le.


Produiile literre le seolului l XIX-le, re port semnturile lui Trs evenko i Ivn
Frno, ontribuie l onsolidre vrintei literre urinienei.
Bielorus fost testt n seolul l XIII-le. Despre vrint s literr se pote vorbi
bi din seolul l XIX-le. Sunt onsiderte fi limbi slve oidentle eh, slov i
polonez.
eh este testt din seolul l XIII-le. Din seolul l XVI-le, limb eh i formez
i o vrint literr, n jurul diletului de l Prg, folosit de reformtorul Jn Hus n srierile
sle. u timpul, vrint literr se ndeprtez forte mult de e populr.
Slov este o limb propit de eh, f de re deosebiri esenile se identifi
numi l nivelul vobulrului. E fost testt n seolul l XV-le, grie unor doumente
despre mire husist. Dup destrmre ehosloviei, slov devine limb ofiil
Sloviei.
Polonez este idiomul vorbit l extremitte vesti teritoriului louit de slvi. fost
testt n seolul l XIII-le i unosut o vrint literr din seolul l XVI-le. nepnd
din seolul l XVIII-le, oidentlizre limbii se mnifest prin reeptivitte vobulrului
f de mprumuturile frneze. onsolidre limbii literre poloneze pe prursul seolului l
XIX-le se leg de numele sriitorului dm Mikieviz. pogeul estei este tins n seolul
urmtor n oper lui H. Sienkievii.
Limbile slve de sud sunt bulgr, srb, rot, sloven i medonen (idiom slv
diferit de limb medonen pe re m prezentt-o limb vehe blni, propit de
elin). Grupul sudi l limbilor slve este mi puin unitr det ele l re ne-m referit pn
um.
Bulgr este o limb u trei vrinte istorie: bulgr vehe (pleoslv, testt din
seolul l IX-le, dtorit trduerilor de texte religiose fute de hiril i Metodiu i srise u
elebrul lfbet hirili), bulgr medie i nou bulgr. E este propit de medonen, dr
se distinge printr-o serie de inovii de elellte idiomuri slve. Lupt purtt n seolul l XIXle pentru impunere limbii literre ontribuit l formre limbii bulgre moderne.

Srb este e mi rmonios limb slv. Este testt n seolul l XII-le. Pentru
vrint sris srbei s- reurs l lfbetul hirili. n dou jumtte seolului l XX-le
fost limb ofiil R.S. Federtive Jugoslvi. n prezent, este limb ofiil n Serbi, Bosni
i Heregovin i Muntenegru.
rot este o limb forte propit de srb. Se difereniz de est numi l nivelul
vobulrului i l srierii u lfbet ltin. Diferenele dintre srbi i roi sunt mi degrb
religiose i politie det lingvistie. tulmente, rot este limb ofiil n roi. n
seolul treut, n vrint mixt srborot, er limb ofiil Jugoslviei, stt federtiv u
pitl l Belgrd.
Sloven, testt din seolul l XV-le, este o limb neunitr, u dilete forte diferite
ntre ele. Sloven este un din puinele limbi europene re u pstrt numrul dul din
protoindoeuropen. Este limb ofiil Sloveniei.
Medonen este un idiom sud-slv tt de propit de bulgr, nt unii lingviti l
onsider un dilet l bulgrei. Diferenele reduse dintre bulgr i medonen se rezum l
vobulr. Medonen mprumutt elemente lexile srbe, mi u sem n period
onttelor lingvistie direte ozionte de onvieuire medonienilor u srbii n fost
Jugoslvie.
4.1.2.1.2.2.4.Limbile germnie
Limbile germnie provin dintr-o limb netestt, dr reonstituit, germn omun
i i u rdinile ndeprtte n protoindoeuropen, limb f de re s-u distnt n multe
privine (v. inoviile germnie n muti entului, n muti onsonnti, n flexiune
djetivl, n strutur verbului et.).
i limbile slve, u re prezint multiple finiti, limbile germnie se mprt,
prent dor din punt de vedere geogrfi, n trei grupuri: de est, de vest i de nord.
Grupul germni de est este reprezentt de goti. u lfbet goti s- relizt o
trduere Bibliei n din seolul l IV-le. Goti s- vorbit pn l sfritul Evului Mediu.
Exist dte despre o populie din rimee re vorbe un dilet goti.

el mi extins grup de limbi germnie este el oidentl. est este i el mi puin


unitr dintre ele trei. Se integrez n est grup germn (de sus i de jos), englez i frizon.
Germn vehe de jos s- sindt n sxon de jos, testt din seolul l IX-le, i
frnoni de jos, limb din re provin olndez i flmnd.
Germn vehe de sus (germn propriu-zis) permite distinii dironie: vehe
germn de sus (seolele l VIII-le - l IX-le, testt prin glose din seolul l VIII-le i prin
nteul lui Hildebrnd din seolul l IX-le); germn de sus medie (seolele l IX-le l
XVI-le) i germn de sus modern (de dup seolul l XVI-le).
Rmifiiile diletle fetez unitte limbii germne de stzi. ele mi unosute
dilete sunt el bvrez, el lemn i el frnoni.
Englez este o limb u rter unitr, provenit din nglosxon, testt din seolul l
VIII-le. i englez se pretez l delimitri ferme le fzelor evolutive: nglosxon (pn n
seolul l XII-le, englez medie (seolele l XII-le - l XVI-le) i neoenglez (de dup seolul
l XVI-le). Dup um se tie, englez este e mi rspndit limb europen de pe glob, un
veritbil instrument l globlizrii. Este limb ofiil n Mre Britnie, n Irlnd, n S.U., n
nd, ustrli i Nou Zeelnd. Din 1945 este i limb ofiil de luru O.N.U. Tot mi
mult, englez devine o limb uzul n diferite oluri le lumii. ontribuie l suesul politiii
de expnsiune englezei tule i numite trsturi lingvistie le estei, um r fi strutur
grmtil simpl, tinznd spre tipul glutinnt. (M. Sl, Ion Vintil-Rdulesu, 1981: 77)
Frizon este un idiom testt din seolul l XIII-le, folosit n texte mple nepnd din
seolul l XVI-le, se mi vorbete dor n tev regiuni din Olnd i din nordul Germniei.
4.1.2.1.2.2.5 Limbile eltoitlie
Dtorit semnrilor dintre limbile eltie i ele itlie, se pote vorbi de o subrmur
limbilor eltoitlie.
Limbile eltie sunt limbi vehi europene, mprite din punt de vedere geogrfi n
insulre (geli irlndez, soin, mnx; britni glez, breton, orni et.) i
ontinentle (gli, eltiberin, nori et.). Exist un lfbet elti, despre re dovezile

rheologie ne rt er folosit, nepnd proximtiv din seolul l X-le, n speil n


insripii i mrje de hotre. i druizii utilizu est lfbet pentru onsemnre povetilor,
legendelor istorie su poeziilor et.
Geli, de pild, este o limb elt testt n insripii din seolul l III-le. n Evul
Mediu s- sris o litertur bogt n geli. n prezent, se mi vorbete n Irlnd (irlndez),
n Soi (soin) i pe Insul Mn (mnx).
Britni, limb re pre s se fi folosit n vremuri ndeprtte n ntreg Britnie, se
difereniz n: glez, vorbit n r Glilor; orni, vorbit n regiune ornwll, disprut
din seolul l XVIII-le; i breton, vorbit de elii e u prsit Britni i s-u stbilit n
Bretni, dei ntr-o regiune de pe teritoriul tul l Frnei.
Limbile eltie ontinentle sunt reprezentte de gli, limb testt ninte erei
nostre. Pn n period ueririlor romne i tev seole dup ee, gli se vorbe ntr-un
spiu vst: n Gli, di pe un teritoriu re uprinde Frn, Belgi, Elvei i o prte
Germniei de stzi. Toponime i ntroponime glie pr n operele sriitorilor grei i ltini.
nepnd din seolul l IV-le, gli fost nlturt de limbile romnie n formre, dr
vestigiile epigrfie desoperite n Gli u onservt numerose entione de limb elt
ontinentl.
Limbile itlie
Sunt reunite sub denumire de limbi itlie idiomurile vorbite n ntihitte n Peninsul
Itli. Ele formez dou grupuri lingvistie: oso-umbrin i ltino-flis.
ntre grupul ltino-flis i el oso-umbrin exist tev deosebiri lingvistie
importnte, pentru ele pr reflexe trdive n mterilul lingvisti romni. (Ilen
One, Lumini Pnit, 2002: 24)
Os er o limb vorbit n Smnium i n mpni. Este testt din seolul I .e.n.
e mi lung dintre ele proximtiv 200 de insripii n os, Tbul Bntin, reprezint un
frgment dintr-un text legisltiv.

Umbri este limb vehe umbrienilor imigri n Peninsul Itli. Este testt din
seolul l III-le .e.n. printr-un doument re uprinde insripii de ult, intitult Tbule
Iguvine.
Ltin este e mi unosut limb itli. Iniil vorbit n Ltium, testt din seolul
l VI-le .e.n., ltin se extinde n ntreg Itlie i mult dinolo de grniele estei, n ntreg
Imperiul Romn.
Din punt de vedere tipologi, ltin este fidel indoeuropenei omune, semnndu-se
mult n pln grmtil tt u limbile indoirniene, t i u limb gre.
Ltin fost deseori omprt u gre, mi les dtorit sttutului lor de limbi lsie
de ultur. n gre i, mi trziu, n ltin s-u sris operele literre i tiinifie le
ntihitii; pentru este limbi s-u oneput primele grmtii europene. mndou u
unosut un pogeu ulturl, urmt de restrngere drsti sferei de ntrebuinre. Spre
deosebire de limb gre, ltin devenit strtul pe re s-u ntemeit noi limbi de ultur le
Europei, -numitele limbi romnie.
4.1.2.1.2.2.6. Limbile romnie
Limbile romnie u element onstitutiv omun strtul de ltin populr (vulgr),
genii romnizrii nefiind lei din populi Romei, i din pri le imperiului n re ltin
ult er mi urnd neunosut. Desendentele ltinei frnez, itlin, spniol,
portughez, romn, provensl, tln, srd, retoromn i dlmt u fost lsifite pe
riterii geogrfie. rlo Tglivini (1977) vorbete stfel de ptru grupuri de limbi romnie:
-

grupul ibero-romni (spniol, portughez i tln);

grupul glo-romni (frnez i provensl/ oitn);

grupul itlo-romni (itlin, srd, retoromn i dlmt)

grupul blno-romni (romn),

u meniune dou idiomuri tln i dlmt u sttut de limb de trnziie (lingu


puente), tln fnd legtur dintre grupul ibero-romni i el glo-romni, ir dlmt,
unind grupul itlo-romni de el blno-romni.
Spniol este limb ofiil n Spni i ngor, dr i n numerose stte din meri
entrl i de Sud (v. infr). Este i limb ofiil de luru l O.N.U., din 1945. unote trei
vrinte: spniol europen, spniol merin i iudeo-spniol. Este limb romni u ei
mi muli vorbitori peste 300 de milione , fpt e o situez pe pozii III-, dup hinez
i englez, n privin numrului de utiliztori. Este o limb u multe dilete, dintre re le
mintim pe ele mi rspndite: mozrb, disprut dup retrgere rbilor din Peninsul Iberi,
rgonez, stilin, sturo-leonez, ndluzin, extremeno, nrio et.
Limb spniol este testt din seolul l X-le (prin Glosele emiliene i Glosele silense)
i dezvolt o vrint literr nepnd din seolul l XII-le, nd pre ntr de Mio id
(nteul idului). Limb spniol literr re l bz diletul stilin. Seolul l XVI-le este
onsidert seolul de ur (Sigeo de Oro) l ulturii spniole, grie operelor literre semnte de
ervntes i de Lope de Veg.
Portughez este forte propit de spniol, ntrut provine dintr-un dilet l estei.
Este limb ofiil n Portugli i n tev ri din meri de Sud (v. infr). re peste 170 de
milione de vorbitori, ei mi muli n Brzili. i spniol, se prezint n trei vrinte:
portughez europen, portughez merin i iudeo-portughez. i portughez re numerose
dilete: el mozrb, omun u spniol, dominnt n period obitrii u rbii, dr elimint
dup dere Grndei, i ele dou grupuri de dilete: l nord de Mondego (odiletele,
diletele intermmense i trnsmontn) i l sud de Mondego (zorin, mdeirez, beiro).
Limb portughez este testt de l sfritul seolului l XII-le neputul seolului l
XIII-le pe bz dou doumente: Notii de Trto i Testmentul lui lphonso II. Limb
portughez literr, formt pe bz limbii vorbite l Lisbon, s- onsolidt n timpul
Renterii, dtorit vlorii operelor lui Luis de moes i Gil Viente.
tln este reunosut limb ofiil, lturi de spniol, n tloni. re dou
vrinte: tln orientl, u entrul l Brelon, i tln oidentl, u entrul l Lrid.

Fr. Diez o onsider limb romni de sine-stttore, n timp e . Tglivini se refer l


tln l un idiom de trnziie ntre grupul iberi i el glo-romni.
Frnez este limb ofiil n Frn, Belgi i Elvei, dr i n numerose stte din
fri (v. infr). Este i limb ofiil de luru O.N.U., din 1945. n privin numrului de
vorbitori, se situez pe pozii trei n Romni, dup spniol i portughez, vnd
proximtiv 125 de milione de utiliztori. Este o limb unitr, re s- dezvoltt din diletul
lngue doil, u entrul n le de Frne.
Limb frnez este testt din seolul l IX-le, printr-un renumit doument istori:
Les Sermons de Strsbourg (Jurmintele de l Strsbourg). n istori frnezei, deosebim trei
etpe evolutive: frnez vehe (seolul l IX-le seolul l XIV-le); frnez medie (seolul
l XIV-le seolul l XVI-le) i frnez modern (nepnd din seolul l XVII-le).
rterul unitr l frnezei fost susinut i ontrolt de demi frnez, nfiint n 1636.
Limb literr frnez fost vlorifit seole l rnd n operele unor sriitori re u
influent ntreg Europ: Molire, Rine, Voltire, H. de Blz, V. Hugo, G. Flubert, M.
Proust, . Gide, P. Verline, St. Mllrm, P. Elurd, . mus, J.P. Srtre et., et.
Provensl (oitn) s- nsut din evolui diletului lngue do. Din punt de
vedere foneti, provensl este mi propit de ltin det frnez. Delinul provenslei
nepe din seolul l XIII-le, de nd regele Frnei Frnis I deretez impunere frnezei
limb uni regtului.
Totui, provensl dezvoltt u sues o vrint literr. Este limb trubdurilor,
elei mi melodiose poezii lirie europene, dr i limb n re Mistrl, luret l premiului
Nobel, i- sris elebrul poem epi Mireille. Reduere progresiv registrelor stilistie
fett ns drmti provensl literr, redund-o l o limb tot mi puin vorbit n Frn.
Itlin este limb ofiil n ptru stte europene: Itli, Vtin, Elvei i Sn Mrino.
Este limb uzul n mi multe ri europene, merine i hir frine, ir n Mlt re sttut
de limb de ultur. Formt n Peninsul Itli i n Siili, unde existu numerose populii
preromne, itlin re rter eterogen. Vrintele sle diletle pot fi reunite n trei grupuri:
el l diletelor septentrionle (venet, piemontez, lombrd, emilin); el tosn (florentin, senez,

pun) i el entromeridionl (siilin, mpn, lbrez). est frmire diletl fe


limb literr s fie ndeprtt de limb vorbit. Totui, stzi se resimte tot mi insistent
influen diletului de l Rom supr limbii vorbite n Itli.
Itlin este testt din seolul l X-le, el mi vehi doument sris n itlin fiind
rte pun din 960. L bz limbii literre itliene se fl diletul florentin. Din seolul l
XV-le, demi itlin, re refe demi pltoniin din ntihitte, sprijin
onstituire i dezvoltre limbii ltine literre n jurul estui dilet n re i-u sris operele
fundmentle rensentitii Dnte, Petrr i Boio.
Srd re peste un milion de vorbitori n Srdini i trei dilete: logudurez, n entru,
mpidnez, n sud, i gluri-sssri, n nordul insulei.
Retoromn este un din limbile ofiile le Elveiei, pe lng frnez, itlin i
germn. u tote re mi puin de un milion de vorbitori, unote dou vrinte diletle:
diletul romnd (romn) vorbit n Elvei, i diletul friuln, vorbit n nord-estul Itliei, l
Udine i n mprejurimi.
Dlmt este singur limb romni mort. disprut n seolul l XIX-le. Se vorbe
pe ost Dlmiei, din roi. Este testt din seolul l XIII-le, grie unor doumente
veneiene gsite l Dubrovnik. fost studit monogrfi de Mtteo Brtoli, pe bz interogrii
ultimului vorbitor de dlmt, Tuone Udin.
Romn este limb ofiil n Romni i n Republi Moldov, vnd peste 27 de
milione de vorbitori. Este o limb unitr, u ptru dilete l nord i sud de Dunre:
doromn, romn, meglenoromn i istroromn. Limb romn reprezint tulul stdiu
evolutiv l diletului doromn.
Este testt de l neputul seolului l XVI-le prin Srisore lui Neu din 1521. L
bz limbii romne literre st subdiletul munten. nepnd u dou jumtte seolului l
XIX-le, oper eminesin devine un veritbil model de limb romn literr. est model
este prelut de generi e i- urmt lui M. Eminesu (G. obu, O. Gog, l. Medonski) i
vlorifit mi u sem n srierile poeilor i proztorilor interbelii: L. Blg, G. Bovi, I.

Brbu, L. Rebrenu, mil Petresu, ezr Petresu et. Dup el de-l Doile Rzboi Mondil
distn dintre limb literr i e vorbit s- redus onsiderbil.
Din suint prezentre limbilor din fmili indoeuropen ies l ivel tev spete
rteristie istoriei estor idiomuri, um r fi:
-

efortul de inovre n vedere diferenierii de idiomurile nrudite, tt pe vertil,

t i pe orizontl;
-

fenomenele opuse le dispriiei i priiei limbilor n interiorul estei fmilii,

determinte ndeosebi de ftori extrlingvistii;


-

modifirile

superfiile

survenite

intervlul

temporl

dintre

protoindoeuropen i limbile moderne din est fmilie geneti fvorizez ipotez priiei
limbjului u mult timp ninte de unotere indoeuropenei omune su preindoeuropenei;
- dezvoltre inegl limbilor (v. ineglitte de ritm de dezvoltre mrt de testrile
n epoi diferite; v. tendin progresiv limbilor re u o vrint literr, n omprie u e
regresiv limbilor fr vrint literr, ondmnte l dispriie, n ele din urm);
- tendin de extindere riei de utilizre limbilor vorbite de popore u nivel nlt de
ultur i ivilizie (v. ltin n teritoriile uerite; frnez, englez i spniol n olonii; rus
i englez n federii; v. englez n proesul de globlizre);
- operionlizre riteriului geogrfi n lsifire genelogi limbilor, dt fiind
limbile nrudite se vorbes n generl pe teritorii nveinte;
- meninere vorbitorilor de limbi u origine indoeuropen ntre grniele istorie n re
se flu strmoii indoeuropeni, vorbitorii indoeuropenei omune;
- imigri unor populii neindoeuropene n spiul indoeuropen due l ontte
lingvistie soldte u influene fonetie i morfologie su u mprumuturi lexile re
determin difereniere mi entut limbilor moderne din fmili indoeuropen;

- ontribui limbilor de prestigiu ulturl l meninere unor stndrde de litte i l


oferire lor modele de dezvoltre registrelor stilistie le mjoritii limbilor indoeuropene
et.
2.1.2.2.

lte fmilii de limbi

2.1.2.2.1. Fmili hmito-semiti


Fmili hmito-semiti este formt din limbi nrudite, re desind dintr-o ndeprtt
limb omun, de re s-u desprit n urm u proximtiv 5000 de ni. Ele se grupez n
dou rmuri: hmiti i semiti.
a) Rmur hmiti inlude egipten vehe (testt de insripiile hieroglifie din
mileniile IV .e.n. I e.n.), opt (limb de ult forte rezistent n Egipt), limbile
berbere (le turegilor i klibilor din nordul friii), limbile kuite (vorbite n
Etiopi) i hus (folosit n merun, Nigeri, Sudn i Togo).
b) Rmur semiti este ltuit din trei subrmuri: esti (reprezentt de sirobbilonin/ din, o limb disprut); nordi (ebri, feniin i rmei)
i sudi (rb i etiopin). Prin evolui s, rb, re reprezint n prezent
ptr limb de pe glob dup numrul vorbitorilor (re depes 200 de milione),
devenit reprezenttiv pentru rmur semiti. Este limb ofiil n peste 20 de stte
rbe, onstituind un ftor de unitte pentru lume islmi. Este testt pe bz
unor insripii din seolul l IV le l VI-le. Din seolul l VI-le nep s pr
texte literre n rb. Bibliote din Bgdd este elebr pentru impresionnt ei
oleie de texte tiinifie, filosofie i filologie.
2.1.2.2.2.

Fmili limbilor fino-ugrie

Fmili limbilor fino-ugrie prezint idiomuri ror evoluie neunitr fvorizt


difereniere lor entut. Se mprte tot n dou rmuri: rmur fini i rmur ugri. n
rmur fini sunt ndrte finlndez, eston, lpon, vod, livon et., ir n e ugri
figurez mghir, mnsi i hnt. Finlndez (u 6 milione de vorbitori) i mghir (u 12
milione de vorbitori) sunt limbi ofiile le unor stte europene (Finlnd, respetiv Ungri).

2.1.2.2.3. Fmili limbilor turo-ttre


Fmili limbilor turo-ttre reunete idiomuri forte propite: tur (osmn), ttr,
zerbidjn, uzbek, turmen, gguz, umn et. Tur, e mi rspndit limb turi,
dun proximtiv 100 de milione de vorbitori n Turi, unde este limb ofiil, i n ri mi
mult su mi puin nveinte.
2.1.2.2.4.

Fmili limbilor hino-tibetne

Fmili limbilor hino-tibetne re dou rmuri: hinez, rei i prin hinez, thi
propriu-zis i thi-simez, vietnmez et.; i tibetn, n re sunt inluse tibetn, limbile
himlie i limb birmn. Limb hinez este e mi vorbit din lume, numrul vorbitorilor
ridindu-se l 1,3 milirde. Este limb ofiil n Republi hin, Tiwn i Singpore. De
semene, este un din limbile ofiile de luru O.N.U., din 1945.
4.1.2.2.5. Fmili limbilor mniuro-tunguse
Fmili limbilor mniuro-tunguse uprinde idiomuri re se vorbes n Extremul Orient.
este se mprt n dou grupuri: mniurin (n sud) i tungus (n nord). Sunt onsiderte
limbi mniuriene: mniurin, vorbit n hin, oreen, limb ofiil n oree de Nord i
n oree de Sud, u 78 de milione de vorbitori, i jponez, limb ofiil n Jponi, unde re
peste 125 de milione de vorbitori. Din grupul tungus f prte limbile evenki, even, neghidl
i solon.
4.1.2.2.6. Fmili limbilor merindiene
Fmili limbilor merindiene uprinde limbi le btinilor din nordul, entrul i sudul
meriii. Din punt de vedere geogrfi, se disting stfel trei grupe idiomtie: nordi
(eshimos, leut et.), entrl (my) i sudi (quehu, tupi, gurni et.). My este
prinipl limb renumitei ulturi mye, vorbit de peste 6 milione de louitori din sudul
Mexiului su din Peninsul Yutn.
4.1.2.2.7. Fmili limbilor mlio-polineziene
Fmili limbilor mlio-polineziene se mprte n rmur mliez (indonezin) i n
rmur polinezin. prin rmurii mleze limbile indonezin, bli, mlez i mlg.

Indonezin, limb ofiil Indoneziei, ontinu mlez, limb testt n seolul l IX-le n
Jw. n rmur polinezin sunt uprinse limbile hwin i smon.
4.1.2.2.8.

Fmili limbilor ibero-uziene

Fmili limbilor ibero-uziene reunete un idiom iberi, bs, i numerose idiomuri


uziene, dintre re mi unosute sunt bhz, een i georgin. Limb bs re peste
un milion de vorbitori n Spni i n Frn. Dup destrmre Uniunii Sovietie i
utonomizre unor stte uziene, bhz, een i georgin u devenit limbi ofiile n
Republi bhz, eeni i Georgi.
4.1.2.2.9. Fmili limbilor frine
ltuit rtifiil, pe temeiuri pur geogrfie, fmili limbilor frine inlude limbile
generi denumite bntu, u peste 50 de milione de vorbitori, sudnez, limbile bumene i
hotentote.
4.1.2.2.10.

Fmili limbilor drvidiene

Sub denumire de limbi drvidiene sunt reunite ir 70 de idiomuri, folosite de prope


200 de milione de vorbitori, din Indi, Pkistn, Irn, fgnistn i Sri Lnk.
4.1.2.2.11. Fmili limbilor mongolie
n privin lsifirii mongolei nu s- juns l un onsens. Unii lingviti o integrez
fmiliei limbilor turo-ttre, lii o onsider reprezenttiv pentru fmili limbilor mongolie.
n e de- dou vrint, mongol s-r soi n est fmilie u idiomuri burit-mongol,
hlh i mogol, limb vorbit n fgnistn.