Sunteți pe pagina 1din 8

Problema

Activitati
A
B
C
D
E
F
G

Activitati precedente
A,B
B
C
D
E,F

Durata saptamini
4
6
7
3
4
5
3

A C E G- 18
Activitati
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Problema

A C I J- 13
A B E I J- 18
A D F I J- 19
A D G H J- 23 Drum critic

Activitati precedente
A
A
A
B
D
D
G
C,E,F
H,I

Durata saptamini
3
4
2
6
3
2
4
7
5
3

B D F G- 17
B C E G- 20
drum critic

Activitati
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Activitati precedente
B
C,D
A,D
D
A
A,G
G
G
E,F,H,I,J,K

Durata saptamini
2
4
3
3
1
3
6
4
2
3
5
1

Problema

B D G K L -19 Drum critic

Activitati
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Elaborarea produsului nou


Elaborarea ambalajului produsului nou
Pregatirea capacit. de productie pentru fabricarea produsului
Aprovizionarea cu materii prime si material pentru produs
Fabricarea partied experimentale
Fabricarea ambalajului pentru partida experimentala
Alegerea pietei tinta
Ambalarea partied experimentale
Livrarea partidei pe piata tinta
Comercializarea partied pe piata tinta
Evaluarea rezultatelor comerciale
Planificarea productiei la nivel national
G A B merg parallel (sfirsit la sfirsit)

A C E H I J K L Drum critic 31

Activitati
precedente
A
A
C,D
B
E,F
G,H
I
J
K

Durata
probabila
8
4
4
2
3
2
1
2
3
4
3
4

Continuare la problema
Activitati
A
B
D
K
K

Durata optimista
5
2
1
2
2

Durata pesimista
4
6
3
5
3

Probabilitatea depasirii termenului de 35 saptamini

Durata asteptata :

A=

a+4 n+b
6

5+ 48+13
=
8.33;
6

B=

a-timpul optimis ; b-timpul pessimist ; 4n timpul probabil


2+ 44 +6
=
4 ;
6

D=

1+ 42+4
=
2.17 ;
6

K=

2+ 43+6
2+ 44 +8
=
=4.33
3.33 ; L=
6
6
Drumul critic : A C E H I J K L =
Luam doar literele/ activitatile care se contin , pentru ca doar ele se modifica in drumul
critic.
perioada pesimista perioada optimista

2
Sigma =

135

62

Sigma =

82

1.79

8,33+4+3+2+3+4+3,33+4,33= 31,99 32 Drumul critic nou

Z=(Saptamini termenul dat Drumul critic nou )/1.79= 35-32/1.79=1.67


P(Z=1.67)=95.25%
orientam la 10%

(100-95.25)=4,25 E MAI MIC DE 10%Probabilitatea ne aranjeaza, noi ne

Dece avem nevoie de diagrame prin diagrame vedem dependentele. Diagrama retea Gant
Drum cu valoarea cea mai mare- Drum critic-care contine activitati critice-activitati consecutive, nu
paralele, care influenteaza durata activitatilor

Activitati
A
B
C
D
E
F
G
H

Activitati
precedente
A,B
B,C
C
D,E
F,G

Valori standard
Timp, zile
8
10
6
8
9
14
14
6

Costuri, lei
7500
8500
6000
13000
14000
14500
13500
5500
82500

Valori critice
Timp, zile
4
8
5
5
6
11
10
4

Costuri, lei
9000
11000
7000
16000
16500
18000
18750
6500
102750

Cheltuieli administrative- 1000lei/zi


Calculati durata minima de executie a proiectului si costurile minime posibile peaceasta durata.
VALORI STANDARD
Drum critic : B E G H =39, COST 41500
VALORI CRITICE
B E G H =28, COST 52750
Exista alte activitati care influenteaza durata.
B E G H =39 (28)
A D G H = 36(30) (drum mai mare ca 28)
B D G H = 38 (30) (drum mai mare ca 28)
Este activitate critica care influenteaza activitatea D-este pe ambele drumuri

Restul A C F cost standard nu se merit apt a cheltui pt urgentare, pentru ca nu economisim timp
Merita daca nu ne amelioram si mergem pe valori standard cheltuim 39 zile da rasa am redus la 28 zile si
scadem costurile .
Nodul are o forma:
Timp
Timp timpuriu
timpuriu
sfirsit
inceput
Durata
Activitatea
activitatii
Timp
timpuriu
inceput

Timp timpuriu
sfirsit

Diagrama pe noduri

8
8
11

A
3

B
0

10
10
10

10

D
11
10

E
0

C
4

6
6
10

10

33

18
8
19
19
9
19

19

G
19

14
33 33

33
6

F
19

39
6
39

20
14
33

F-cu a 6 -8 cel tirziu cu a 19 zi a proiectului

timp timpuriu inceput sit imp tirziu inceput este rezerva de timp

Deosebirea intre drumul critic si metoda PERT


-La drumul critic durata activitatii este determinista(A-dureaza 8 zile, B-3 zile),
la PERT este probabilista, si se bazeaza pe experiente pe date din arhive;
-prin metoda PERT putem calcula probabilitatea realizarii proiectuluiprintr-o durata diferita de cea a drumului
critic.se calculeaza ca durata drumului critic +/- devierea/abaterea
Comparam resursele disponibile cu cele folosite anterior
Durata asteptata :

Calculul devierii=

a+ 4 n+ b
6

a-timpul optimis ; b-timpul pessimist ; 4n timpul probabil


exemplu : La calcularea drumului critic 15 saptamini care este probabilitatea de a face in 14 saptamini,
probabilitatea de a face mai repede, sau probabilitatea de a depasi termenul stabilit.
Activitati

Activitati
precedente

A
B
C
D
E
F
G
H
I

Durata activitatilor, saptamini


Perioada optimista

Perioada probabila(n)

Perioada

(a)
1,5
2
1
1,5
0,5
1
3
3
1,5

2
2,5
2
2
1
2
3,5
4
2

pesimista(b)
2,5
6
3
2,5
1,5
3
7
5
2,5

A
C
B,D
E
B,D
G
F,H

Durata asteptata=

a+ 4 n+b
6

segmentul activitatea , nodul punct de inceput/sfirsit

Fictive- durata =0
A B E F I;

Durata

A B G H I-drum critic=15 ;

CDEFI;

CDGHI

asteptata

2
3
2
2
1
2
4
4
2

2,51, 5

62

73

Sigma =

53

2,51,5

15 saptamini

1,03

1,03

Z=durata planificata-durata drumului critic/ sigma=Care este probabilitatea de a depasi termenul de 16 saptamini
Z=16-15/1,03=0,97
P(z=0.97)=0,834 din tabel
0,834*100%= 83.4%,

100-83.4= 16.6 % probabil ca vom depasi , e mai mare de 10%

Daca riscul de a depasi duratele si costurile 10% se reevalueaza calculele


Politica de risc a companiei, cat de tare accepta riscurile compania, 10% nivel acceptat de risc

Activitati

Activitati
precedente

A
B
C
D
E
F

A
B
C

Durata activitatilor, saptamini


Perioada

Perioada

Perioada

optimista (a)
3
4
4
5
2
10

probabila(n)
4
7
5
6
2,5
10,5

pesimista(b)
5
10
6
7
6
14

Durata

Costul la

asteptata

durata
asteptarii

4
7
5
6
3
11

1000
1400
2000
1200
900
2500

G
H
total

D,E
G,F

3
1

4
2

5
9

Cheltuieli indirect 300 le/zi


Contractul semnat prevede penalitti 100 le/zi ;la depasirea termenului de 15 zile
1) De aflat durata minima a proiectului
2) Costurile proiectului la durata drumului critic
3) Probabilitatea realizarii proiectului fara penalitati
C F H drum critic= 19

64

1410

Sigma =
1,52

91

Durata : 10=+-1,52
Z= 15-19/1,52=2,63
P(z)=99,57 %, (0,43%) Real pr;

4
3

800
300
10100