Sunteți pe pagina 1din 8

Proiect didactic

1.Date generale:
Data:

12.10.2015

Scoala:Gimnaziala Brodoc

Clasa:a V-a

Profesor: Stefan Iulian-Dumitru

Disciplina:Religie
Subiectul: Sfanta Taina a Mirungerii-primirea darurilor Sfantului Duh
Tipul de lectie: mixta
Durata lectiei: 50
Obiective operationale:
La sfarsitul orei elevii vor fi capabili:
O1:-sa identifice intemeietorul Sfintei Taine a Mirungerii
O2:-sa identifice materia pentru Sfanta Taina a Mirungerii
O3:-sa identifice care sunt darurile Sfantului Duh pe care le-am primit cu
totii prin Taina Mirungerii precizand rolul acestor daruri in viata noastra, pe
baza continutului lectiei
O4:-sa diferentieze Taina Mirungerii de miruire.
Obiective formative-educative
O1:-sa constientizeze importanta Tainei Mirungerii in viata omului
O2:-sa doreasca primirea darurilor Duhului Sfant
Strategia didactica:
-mijloace de invatamant folosite la lectie:manualul
1

-metode de invatamant utilizate la


lectie:conversaia,problematizarea,explicaia
-forme de organizare a activitatii elevilor:activitate frontala
Resurse:
1.Oficiale:-Programa scolara pentru disciplina religie,clasa a-III-a
-Planificarea calendaristica orientativa
-Proiectarea unitatii de invatare
2.Temporale:-numar de lectii:1
-durata: 50

3.Bibliografice:
1.Biblia sau Sfanta Scriptura,editura Institutului Biblic si de Misiune al
Bisericii Ortodoxe Romane,Bucuresti,1982;
2.Credinta ortodoxa,editura Mitropoliei Moldovei si Bucovinei,Iasi,1999

Scenariu didactic
Nr.

Momentele

Ob. Continutul

Timp Metode

Crt.

lectiei

Op. instructiveducativ

I.

Momentul

-salutul

organizatoric

-rugaciunea

3 min.

Mijloace

Evaluare

si

de

Forme de

procedee

invatamant organizare

Conversatia

Activitate
frontala

-notarea absentelor-

Exercitiul

interesarea de cei
care lipsesc
-pregatirea pentru
inceperea oreimanagementul

II.

Actualizarea
cunostintelor
anterioare

clasei
Care este prima

11

Sfanta Taina pe care

min.

o primeste omul?

Conversatia

Activitate
frontala si
individuala

-Sfanta Taina a
Botezului
Cine a intemeiat
Sfanta Taina a
Botezului?

Aprecieri

-Domnul Iisus
Hristos
Care sunt efectele
Sfintei Taine a
Botezului?
-iertarea
pacatului
stramosesc si a
tuturor pacatelor
savarsite pana
atunci
Ce devine omul

verbale

dupa ce a primit
Sfanta Taina a
Boezului?
-Prin Sfanta
Taina a Botezului
omul devine
membru al Bisericii

III.

Pregatirea elevilor

O1

Crestine.
1)Cate Sfinte Taine

pentru receptarea

sunt in Biserica

noilor cunostinte

Ortodoxa?

5 min.

conversatia

frontal

3 min.

expunerea

frontal

-In Biserica
Ortodoxa sunt 7
Sfinte Taine

2)Cine a intemeiat
Sfintele Taine?
-Domnul
nostru Iisus Hristos
3) Care sunt cele 7
Sfinte Taine din
Biserica Ortodoxa?
-Botezul,
Mirungerea,
Impartasania,
Spovedania,
Cununia, Preotia si
Maslul.

IV.

Anuntarea titlului si

O1

Astazi vom vorbi

a obiectivelor

O2

despre Sfanta Taina

propuse

O3

a Mirungerii, care

O4

este cea de a doua

Taina in Biserica
Ortodoxa.
Profesorul scrie
titlul lectiei pe tabla.
Vom afla cand
primeste omul
aceasta Taina,care
este materia acestei
Taine si ce daruri
primeste crestinul
prin Mirungere.
Va rog sa fiti atenti

V.

Comunicarea noilor

la lectie.
Elevii citesc lectia

cunostinte

Sfanta Taina a

5 min.

lectura

Mnualul de
religie

Mirungerii.
Se explica
cuvintele:mirungere
ungerea cu Sfantul
si Marele
Mir),miruitor(obiect
mic,metalic,folosit
de preot la
mirungere), plante
aromatice(plante
frumos mirositoare),
Sfantul si Marele
Mir(untdelemn
special pregatit si
sfintit de arhiereii
Bisericii, folosit la
savarsirea unor
sfinte slujbe printer
care Mirungerea si

sfintirea de biserici).

VI.

Fixarea noilor

O1

1)Cand se savarseste 20

cunostinte

O2

Sfanta Taina a

O3

Mirungerii?

O4

min.

-Sfanta Taina a
Mirungerii se
savarseste dupa
intreita cufundare
in apa Botezului.
2)Ce primeste
copilul prin
Mirungere?
-Prin Mirungere
copilul primeste
darurile Duhului

Conversatia

Activitate

Sfant.

euristica

frontala si

3)Care sunt darurile


Duhului Sfant?
-Darurile
Duhului Sfant
sunt:intelepciunea,
puterea de a intelege
viata si a sfatui pe
altii spre
bine,puterea de a
crede si de a invata,
curaj de a marturisi
dreapta credinta si
de a avea respect
fata de Dumnezeu.
4) Ce se foloseste
pentru prepararea
Sfantului si Marelui

individuala

Mir?
-Pntru
prepararea
Sfantului si Marelui
Mir se folosesc
untdelemn,vin,multe
plante medicinale si
aromatice.
5)Ce cuvinte
rosteste preotul la
fiecare ungere a
trupului cu Sfantul
si Marele Mir?
-Pecetea
Darului Sfantului
Duh.Amin
6)Cand mai are loc
in Biserica
Ortodoxa o ungere
cu untdelemn sfintit
de catre preotii
Bisericii?
-Cu ocazia
unor sfinte slujbe
7) Cum I se mai
spune in popor
acestei ungeri?
-Acestei ungeri I
se mai spune si
miruire.
8) Pentru ce anume
se face ungerea cu
acest untdelemn
sfintit la sfarsitul

sfintelor slujbe?
-Pentru
binecuvantarea

VII.

Aprecierea/Evaluarea

VIII.

Incheierea

crestinului.
Profesorul

1 min.

evalueaza
raspunsurile elevilor
Acasa aveti de
rezolvat exercitiul

2 min

Manualul de
religie

Indrumarea

nr.1 de la Credinta

teoretica si

si fapte pagina 9 si

practica

de invatat lectia de
la paginile 8-9.
Ora viitoare vom
invata despre alta
Sfanta Taina si
anume Sfanta Taina
a Imapartasaniei.
Sa facem
rugaciunea.
Profesorul saluta si
iese din clasa.