Sunteți pe pagina 1din 5
vanazo1s Lirica neriler neigh, la sala Balada Home Actualtatea Poltcd socal Invitamént Jumatde mama Local Special Analzi Exchsiv Dezvdluri Punct da vecere Reig ‘SEndlate Economic Sti dn uses Leia de adclescents Cultured Sport National Externe Inedt Reporta} Eatoral Intervis Auto Mond Curlers rite Dustje EvenimentInfractional Reletenaturste Nou nlscuti Inimplirineacewirate Ghid pentru pul ber Paging leeenor oacasi arta stulul CoplulZikt_Arhwa Sona} Ragare_Memora intima ajurmaulu! Fux RSS Monitnu de Viances Religie» Ce »Linistirea tinerilor nelinistiti*, la sala Balada measures teeta thes coes as egere ranes? var sete a 08:38 nh Cod Gabon do conti ¢ vibrate feausd n 32 de jute 9! muna 11:08 00 GALSEN de ears pen aproape ‘AsocatlaPlijitor pentru Ora de Rall (APOR) va organza Jo, ra 17.0, sala Salada, o noud contri tem find Ungtrestinerlor nelnig™ Content va sustinuts de pirntle Neale Tanase de le porohis Valea Plepu Jueyul Pranova, 1301 17-12.2015, la ora 17.00 la cinematogratu! Balada va aves loc Conferinta cu toma eLinistirea Tineriior nelinistti> sustinutd de pirintele Nicolae Tanase de la Vale Plopulul. Parintele Tanase este lun mare lubitr af copier 5 al tineriior $1 un om cu foarte multd experien{d In ceea ce priveste cresterea, educarea $ formorea lor. Ene va vorb Jol despre problemele de vial ale tinerlor $1 ‘despre cum pot el si Je rezolve Impreuns cu nol, paring! aproplop lor. Va fl conferintS despre ‘ragoste, nuts $ Feri euturor cu mult dragoste!”, S238 INU-un comunics AOR aed ROSAMONT tpstwwn monitrulvnofartcoaliisres-tnerilr-neliisti--le-sela-alada_ 270858601 him: VrESRTFuKH( facebook 6 ranean _Lirigrea tnerler neni, a sala Balada > one tate ‘ADAUGA CONENTARIU CComentarite cumneaveastra nacestaaprosarea unul moderator. Mesojee ce contin expres leantoase, t3cur sterse, Comentarsle trebule sa faca referre I sublectul artiolull tpstwwn monitrulvnrofartccaliisres-tnerilr-naliist--le-sela-alada_ 270858601 him: VrESRTFuKHO facebook By Acerpres 1 oan Morena prot goa [APIA Ms Puja oven fn instr pe postu ecupst anterior fost Float: Borssia Moeschenpasbach, elminata in pereoane, pte care sa polit, Folin in dosa pormiseler 10:38» Foe FIFA Joseph ater ‘sau suspondare pe vals se: » Sesdereapretulr, provesarea principal periry ‘gworatord cu cl ma Indlungat ‘andatn Europa (Bloomberg) 46:26» Donald Tusk a espns © Ina a tate de 2 dsc sanctunlimootva Rusia Doar joi 7 decemnrie mwa' LOR DENTARE GRATUITE Scorpion Foepai Eales Maldoveine 16, Tel: 0237/236.066 vanazo1s tpstwwn monitrulvnrofartccaliisres-tnerilr-naliist--le-sela-alada_ 270858601 him: VrESRTFuKHO facebook Lirica neriler neigh, la sala Balada Cardul de salariu cu O% comision de retragere la orice ATM di fara dea eice banca ery vis) ‘Auto Sima vine in spriinul color ce doresc un pachet complet de servicii dedicate maginilorrulate: evaluare gratuita, soluti de finanjare direct din showroom, garantie, service ‘complet si cosmetic’ auto, posibiliate buy-back precum si expunere g! spre vanzare autoturisme ee... ranean _Lirigrea tnerler neni, fa sala Balada Li y is IN ROMANIA Loto 6 din 49 328 4 8B Extrageres noroe: $796720 CALENDAR CRESTIN ORTODOX POZA ZILEL Din Editia Curenta . ve) Din Editia C GALERIE FOTO: Crciun fara ne speranta, in casa de sub care FUGE locator PAMANTUL! Actuate: Sus» nputs, a heeperes Shue: Prmarulibea doa Homocea, CONDAVNATDEFINTIVLAINCHISOARE SECVENTA ZILEL Speci: Homioul de Vianeaa ‘Vergata video ppycnema vant infin Be don ral nUutGur Wars ole HAPPYCNENA® SONDAJ DEOPINIE Invdtimant: GALERIE FOTO Caretoura Mile ance Sunoyrd, Ae ets Aetualiate: GALERIE FOTO:Pe rade 34? arsine pn eres poe rn ‘Am do toate: zacuscd, mur Sire cae FoTO rinina | OT vet ena Pancuseva'um anuivitormsedunoy | Nt oat agtei, de vere! itpikwwn monitrulvnrofartccalsinistres-tneilr-nalis blade 270858601 html: VESRTFuKH( facebook 45, ranean _Lirigrea tnerler neni, fa sala Balada acum cos minim | © ce gee oes in magazine (casa to pregatogt obi sat le-sela-balada_ 270858601 him VrESRTFuKHO facebook 55

S-ar putea să vă placă și