Sunteți pe pagina 1din 11

D e z vol t a r e a

limbajului n
a d o l e s c e n

Limbajul - este
un proces cognitiv
superior, bazat pe
schimburile
lingvistice in
comunicarea
inter-umana, ce
imbogateste
simultan ambii
parteneri

Schiopul si Verza considera ca,


datorita limbajului activitatea
psihica a adolescentului poate fi
orientata, sistematizata si
ierarhizata in raport cu nevoile
sale.

Puberitate
Vocabularul
Vocabularul pasiv
pasiv ajunge
ajunge la
la 14
14 mii
mii de
de
cuvinte.
cuvinte.
Creste
Creste debitul
debitul limbajului
limbajului oral
oral (120
(120 cuv/
cuv/
min),
min), limbajul
limbajul scris
scris (7-9
(7-9 cuv/min)
cuv/min)

Adolescenta
Vocabularul
Vocabularul pasiv
pasiv ajunge
ajunge la
la 20
20 mii
mii de
de
cuvinte.
cuvinte. Aceasta
Aceasta dezvoltare
dezvoltare a
a limbajului
limbajului ii
ii
asigura
asigura adolescentului
adolescentului o
o competenta
competenta
lingvistica
lingvistica buna
buna si
si ii
ii usureaza
usureaza intelegerea.
intelegerea.
Creste
Creste debitul
debitul limbajului
limbajului oral
oral (200
(200 cuv/
cuv/
min),
limbajul
scris
(14-20
cuv/min)
min), limbajul scris (14-20 cuv/min)

Specific
pentru
adolescenti
vorbirea in
jargou si
vulgarismele.

In aceasta perioada
persista numeroase
aspecte necontrolate ale
vorbirii.

Potentialul vocabularului
activ se dezvolta si se
imbogateste in termeni
de stiinte, tehnica,
literatura, insa sunt
evidente influentele
socio- culturale,
exprimarea devenind
mai fluenta, iar ideile
mai bine organizate.

Expunerile
verbale sunt
realizate nuantat
in functie

Capacitatile verbale
ale adolescentului

Continutul ce trebuie
exprimat, asteptarile
auditor, contextul de
comunicare si
particularitatile celui care
comunica.

Se produce autoreglarea
vorbirii manifestata ca
selectie a materialului
verbal ca adaptare
rapida la situatia de
comunicare.

Spre sfirsitul perioadei


adolescentei debitul si
viteza comunicarii se
apropie de cea a
adultului.

Stilul exprimarii devine tot


mai ingrijit, controlat
mereu de normele
gramaticale in legatura cu
care adolescentul manifesta
autoexigente carateristice.

Cele mai frecvente mijloace nonverbale la care apeleaza


adolescentul sunt: contactul vizual, expresivitatea privirii
si a posturii.

Se nuanteaza limbajul gesturilor

Se realizeaza in ceea ce priveste citirea cu voce tare,


care efectueaza acum cu o mai mare corectitudine,
coerenta si expresivitate.

Progresele se
evidentiaza si in
domeniul limbajului
scris.

Accentul se pune pe
corectitudinea
gramaticala a limbii
materne, apar
caracteristici personale
ale scrisului.

Cei care au aptitudini


pentru literatura deja
prezinta manifestari ale
unui stil de expunere
deosebit.

3 cuvinte din
limbajul activ

2 cuvinte din
limbajul pasiv

1 informatie
noua

V
MULUMESC
PENTRU
ATENIE!