Sunteți pe pagina 1din 12
Comitetul Economic şi Social European

Comitetul Economic şi Social European

Informaţii esenţiale

Funcţie: Reprezintă societatea civilă organizată

Membri: 353 Durata mandatului: 5 ani Reuniuni: Bruxelles, lunar

Adresă: Rue Belliard 99, B-1040 Bruxelles

Informaţii esenţiale Funcţie: Reprezintă societatea civilă organizată • Membri: 353 • Durata mandatului: 5 ani •

Internet: eesc.europa.eu

CESE sau "vocea societăţii civile"

Înfiinţat

în

1957,

prin Tratatul

de

la

Roma,

Comitetul

Economic

şi

Social

European

(CESE)

este

un

organ

consultativ al Uniunii Europene care le

furnizează reprezentanţilor grupurilor de interese din Europa, precum

organizaţiile patronale şi sindicatele, şi

altor

organisme

ale

organizate”,

precum

„societăţii

civile

asociaţiile

de

consumatori, o platformă formală

pentru

exprimarea

CESE sau "vocea societăţii civile"  Înfiinţat în 1957, prin Tratatul de la Roma, Comitetul Economic

punctelor

vedere asupra problemelor UE.

lor

de

CESE sau "vocea societăţii civile"

Comitetul

Economic

şi

Social

este

cunoscut

şi

sub

denumirea

de

"vocea

 

societăţii civile".

 

Prin

urmare,

 

una

dintre

funcţiilor

fundamentale ale acestei instituţii este de a crea "o punte între instituţiile UE şi societatea civilă organizată".

Totodată,

CESE

vizează "promovarea

rolului organizaţiilor societăţii civile prin instituirea unui dialog structurat cu aceste grupuri din statele membre UE şi

din alte ţări din întreaga lume."

Rolul Comitetului Economic şi Social European

CESE este consultat în toate problemele stipulate în Tratatul de la Roma, dar şi în cazul în care celelalte instituţii solicită acest lucru.

Tratatul de

la Maastricht

a lărgit

în

mod

considerabil domeniul Comitetului.

 

Astfel,

extinderea

atribuţiilor

are

în

vedere politica socială, coeziunea socială

şi economică, mediul, educaţia, sănătatea, protecţia consumatorului, industria, impozitele indirecte şi fondurile structurale.

Rolul Comitetului Economic şi Social European

Există

situaţii în care Comitetul Economic şi

Social lucrează în parteneriat cu Comitetul Regiunilor.

În ultimii ani, activitatea Comitetului vizează cu precădere societatea civilă, dezvoltând două misiuni complementare:

Implicarea suplimentară a societăţii civile atât la nivel naţional, cât şi european;

Sporirea rolului societăţilor civile din ţările care nu sunt membre UE, promovarea creării structurilor consultative nu doar în ţările candidate UE, ci şi în statele africane, în cele din America Latină, în Brazilia, India şi China.

Membrii CESE

1. Alegerea acestora

membrilor şi mandatele

. CESE

este

format din

353

de membri,

reprezentanţi ai grupurilor de interese economice şi sociale din toată Europa.

. Aceştia

sunt

propuşi

de

guvernele

naţionale şi numiţi de Consiliul Uniunii Europene pentru un mandat de 5 ani, care poate fi reînnoit.

. Membrii

CESE

nu

sunt

remuneraţi,

dar

primesc alocaţii

pentru

a-şi

acoperi

cheltuielile

de

transport

şi

cazare

ocazionate de participarea la reuniuni.

Membrii CESE

2. Grupuri de membri

Distingem trei grupuri:

a) Angajatori

. Grupul Angajatorilor are membri din sectorul industrial public şi privat, intreprinderi mici şi mijlocii, camere de comerţ, comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, sectorul bancar şi al asigurărilor, transport şi agricultură.

b) Angajaţi

. Grupul Salariaţilor reprezintă toate categoriile de angajaţi, de la muncitori necalificaţi la directori executivi. Membrii grupului provin din sindicatele naţionale.

Membrii CESE

c) Interese diverse

. Grupul

Activităţi

diverse reprezintă:

organizaţiile neguvernamentale (ONG), organizaţiile de agricultori, intreprinderile mici, atelierele şi profesiile meşteşugăreşti, cooperativele şi asociaţiile nonprofit, organizaţiile de consumatori şi de protecţia mediului, comunităţile ştiinţifice şi academice şi asociaţiile care reprezintă familia şi

persoanele cu dizabilităţi.

Membrii CESE

  • 3 Repartiţia pe ţări

Numărul

membrilor

din

fiecare

ţară

depinde de populaţia respectivului stat.

Astfel,

situaţia se prezintă după

cum

urmează:

Franţa, Germania, Italia, Regatul Unit - 24 de membri

Spania, Polonia - 21 de membri România - 15 membri

Austria, Portugalia,

Belgia,

Bulgaria,

Republica

Cehă,

Grecia,

Suedia,

Ţările de Jos, Ungaria -12 membri

Membrii CESE

Croaţia, Danemarca, Finlanda, Irlanda, Lituania, Slovacia - 9 membri Estonia, Letonia, Slovenia - 7 membri Cipru, Luxemburg - 6 membri Malta - 5 membri

CESE

analizează,

în

medie,

170

de

păreri pe an privitoare la subiectul

integrării şi

joacă

un

rol

important în

luarea deciziilor UE.