Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA

PLANIFICARE EXAMENE
Specializarea Drept,

FACULTATEA DE DREPT

Anul IV de studii, #nv[\[m`nt cu frecventa redus[


pentru sesiune de examene @n perioada 25.01 14.02.2016
Nr.
crt.

1.
2.

Disciplina

Drept interna\ional privat

Drept civil. Succesiuni

Cadru didactic examinator


tutore

Grupa

Data

Prof.univ.dr. Bianca Maria Carmen


Predescu

Grupa -1
AL

25.01.2016

1200

tutore Lect. univ. dr. Belu Marina Loredana

Grupa -2
MZ
Grupa -1
AL

25.01.2015

1400

30.01.2016

1200

30.01.2016

1200

03.02.2016

1200

03.02.2016

1400

03.02.2016

1600

03.02.2016

1600

06.02.2016

1200

06.02.2016

1200

08.02.2016

1200

08.02.2016

1200

Prof.univ. dr. Ion Turculeanu


tutore Asist. univ. dr. Bncioi Ctlin
Vasilic

3.
4.
5.
6.

Drept procesual civil


sem. I
Practic[ de specialitate I

Criminalistic[

Dreptul transporturilor

Conf.univ. dr.Daniel Ghi\[


tutore Asist. univ. dr. Cismaru Raluca

Conf.univ. dr.Daniel Ghi\[


tutore Asist. univ. dr. Cismaru Raluca

Lect.univ.dr. Cosmin Ionescu


tutore Lect. univ. dr. T[n[sescu Gabriel

Lect.univ.dr. Stanciu Cristina


tutore Conf. univ.dr. apu Roberta

Grupa -2
MZ
Grupa -1
AL
Grupa -2
MZ
Grupa -1
AL
Grupa -2
MZ
Grupa -1
AL
Grupa -2
MZ
Grupa -1
AL
Grupa -2
MZ

Ora

Sala

7.

Dreptul consumului

Conf. univ. dr. Suleanu Lucian Bernd


tutore Lect. univ. dr. Stuparu Lavinia Elena

Grupa -1
AL

13.02.2016

1200

Grupa -2
MZ

13.02.2016

1200