Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 2 Model gril de evaluare faza I POSDRU

Legend:
CA conformitate administrativ
EP eligibilitate proiect
ES eligibilitate solicitant
EPT eligibilitate parteneri/parteneriat
Criterii de eligibilitate/conformitate administrativ = criterii eliminatorii pe baza crora se realizeaz prima faz de
evaluare a proietelor finanate din fonduri europene nerambursabile
Nr. crt

Criterii

01-CA-1

Bugetul detaliat (format tabelar) toate foile de calcul a fost ncrcat n Action Web

D
a
x

Nu

Observaii

Bugetul este elaborat in


conformitate cu principiul unui
management finaciar riguros
02-CA-2

Anexa 1 i Anexa 2, dup caz, au fost ncrcate n Action Web

03-EP-1

Proiectul este relevant pentru obiectivele specifice ale axei prioritare si ale domeniului
major de intervenie.

1 | Page

Anexele respecta un raport


optim cost- rezultate si au fost
incarcate in Action Web.

Proiectul este relevant


deoarece obiectivul general
este conform axei prioritare
avand in vedere dezvoltarea
resurselor umane ;i
promovarea sanselor egale de
acces pe o piata a muncii
moderna.

04-EP-2

Toate activitile proiectului sunt in concordan cu condiiile specifice ale axei prioritare,
ale domeniului major de intervenie si ale cererii de propuneri de proiecte i se desfoar
n zonele foste industrializate de provenien a grupului int (cu excepia activitilor
transversale i a celor cu caracter transnaional)

Activitatile proiectului sunt in


concordanta cu condiile
specifice cu nevoile identificate
ale grupului tinta.

05-EP-3

Toate categoriile de grup/grupuri int ale proiectului sunt in concordan cu condiiile


specifice ale axei prioritare, ale domeniului major de intervenie si ale cererii de propuneri
de proiecte i provin din zone foste industrializate

Categoriile de grup tinta provin


din zone foste industriale,
persoane de etnie rroma,
persoane cu dizabilitati, tineri
care parasesc sistemul de stat
al protectiei copilului, familii
cu peste doi copii, familii
monoparentale, femei,
personal angajat in institutii
piblice/private, care furnizeaza
servicii sociale.

06-EP-4

Valoarea eligibil a proiectului respect limitele (minim i maxim) prevzute de cererea


de propuneri de proiecte.

Este prevazuta valoarea


minima si maxima si respecta
limitele valori eligibile.

07-EP-5

Contribuia solicitantului este cel puin egal cu limita minim prevzut n Ghidul
Solicitantului - Condiii Generale i Ghidul solicitantului - Condiii Specifice

Prezentarea clara a contributiei


proprie de 2% din valoarea
eligibila a proiectului.
Solicitantul si partenerul vor
contribui in mod egal la
identificarea echipei de

2 | Page

management si de
implementare a proiectului.

08-EP-6

Bugetul alocat echipei de management a proiectului respecta limita maxim stabilit


conform GS CS

Bugetul alocat echipei este


realizat in conformitate cu
principiile unui management
financiar riguros si un raport
optim cost rezultate.

09-EP-7

Proiectul respecta prevederile din Ghidul Solicitantului Condiii Generale privind


informarea i publicitatea

Proiectul respecta condiitle de


informare si publicitate,
crearea de campanii de
informare adresate
angajatorilor, org sindicale,
ONG si altor actori relevanti

10-EP-8

Perioada de implementare a proiectului respect limitele (minimum 6 luni si maximum 10


luni) prevzute de cererea de propuneri de proiecte.

Prelungirea duratei daca dead


line proiectul merge pina la 20
de luni
Perioada de implementarea a
proiectului 20 de luni.

11-EP-9

Proiectul urmrete atingerea valorile minime pentru indicatori stabilite in Ghidul


solicitantului - Conditii Specifice

12-EP-

Proiectul este implementat in zone foste industrializate in conformitate cu conditiile

Indicatorii propusi sunt in


concordanta cu indicatorii de
rezultat i de realizare imediata
stabilite in Ghidul Solicitantului.
Autoritatea administrative

3 | Page

10

privind locatia stabilite prin Ghidul Solicitantului Conditii Specifice

13-ES-1

Solicitantul apartine cel putin uneia din categoriile de beneficiari eligibili in conformitate
cu Documentul Cadru de Implementare al POSDRU si cu Ghidul Solicitantului Conditii
Specifice, astfel:
Furnizori de servicii de ocupare acreditai, publici i privai;
Autoriti ale administraiei publice locale (uniti administrativ teritoriale);
Organizaii sindicale;
Furnizori de FPC autorizai, publici i privai;
ONG-uri ;
ntreprinderi, indiferent de natura capitalului si forma de organizare;
Patronate;
Asociaii profesionale
Fiecare din parteneri aparine uneia din categoriile de beneficiari/parteneri eligibili in
conformitate cu Ghidul Solicitantului Condiii Specifice

Partener AIDA Alba Iulia.


Asociatia este situata
administrativ in zona fosta
industrializata.

15-EPT-2

Parteneriatul demonstreaza capacitate


administrative (conform algoritmului)

Parteneriatul demonstreaza
capacitate operationala, prin
existenta resurselor
administrative calculat conform
algoritmului.

16-EPT-3

Parteneriatul demonstreaza capacitate financiara (conform algoritmului)

Parteneriatul
demonstreaza
capacitate financiara (conform
algoritmului)

14-EPT-1

4 | Page

operationala,

prin

publice locale este situata


administrativ in zona fosta
industrializata.

existenta

resurselor

Solicitantul Proiectului
DGASPC Alba.
X

17-EPT-4

Fiecare dintre parteneri este implicat in cel putin doua din urmatoarele aspecte:
implementarea proiectului, furnizare de expertiza, resurse umane si materiale, finantarea
proiectului

Fiecare dintre parteneri


raspunde de organizarea si
sustinerea activitatilor si va
pune la dispozitie persoane
pentru echipa de management
si echipa de implementare a
proiectului.

Observaii finale:
Prin acest proiect se elaboreaz o strategie de dezvoltare local ce se va genera pe termen lung , consolidarea asociaiei i a microregiunii pe
care o formeaz consiliile locale din areal, asigurandu-se astfel eligibilitatea solicitantului, partenerului precum si a proiectului.
Nume evaluator: DAN CRISTINA MIHAELA
Data evalurii:
Semntura:

5 | Page

S-ar putea să vă placă și