Sunteți pe pagina 1din 19

CAIET DE SARCINI

-5FUNDATII DE PIATR SPART SI/SAU


DE PIATR SPART AMESTEC OPTIMAL

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

FUNDATII DE PIATR SPART SI/SAU


DE PIATR SPART AMESTEC OPTIMAL

CUPRINS
CAPITOLUL I ........................................................................................................... 3
G E N E R A L I T T I .............................................................................................. 3
ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE .......................................................................... 3
ART.2. PREVEDERI GENERALE ............................................................................................ 3

C A P I T O L U L II ................................................................................................. 4
MATERIALE ............................................................................................................. 4
ART.3. AGREGATE NATURALE ............................................................................................. 4
ART.4. APA ........................................................................................................................ 8
ART.5. CONTROLUL CALITTII AGREGATELOR NAINTE DE REALIZAREA STRATURILOR
DE FUNDATIE ........................................................................................................ 8

C A P I T O L U L III ............................................................................................... 10
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL
INFERIOR DE FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE
FUNDATIE REALIZAT DIN PIATR SPART AMESTEC OPTIMAL ................... 10
ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE ......................................................... 10
ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE ....................................................... 10

C A P I T O L U L IV ................................................................................................ 11
REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE ............................................................. 11
ART.8. MSURI PRELIMINARE ............................................................................................ 11
ART.9. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE ...................................... 11
ART.10. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE ................................................................. 12
ART.11. CONTROLUL CALITTII COMPACTRII STRATURILOR DE FUNDATIE ....................... 13

C A P I T O L U L V................................................................................................. 16
CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE ...................................... 16
ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE ....................................................................................... 16
ART.13. CONDITII DE COMPACTARE ................................................................................... 16
ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE .................................... 16

C A P I T O L U L VI ............................................................................................... 17
RECEPTIA LUCRRILOR .......................................................................................... 17
ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANT ....................................................................... 17
ART.16. RECEPTIA PRELIMINAR, LA TERMINAREA LUCRRILOR ......................................... 17
ART.17. RECEPTIA FINAL.................................................................................................. 17

ANEX ..................................................................................................................... 18
FUNDATII DE PIATR SPART SI/SAU DE PIATR SPART AMESTEC
OPTIMAL ....................................................................................................... 18

Pag. 2 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

CAPITOLUL I
GENERALITTI
ART.1. OBIECT SI DOMENIU DE APLICARE
Prezentul caiet de sarcini contine specificatiile tehnice privind executia si receptia
straturilor de fundatie din piatr spart sau piatr spart amestec optimal din sistemele rutiere
ale drumurilor publice si ale strzilor.
El cuprinde conditiile tehnice prevzute n SR 667 si SR 662 care trebuie s fie
ndeplinite de materialele folosite si n STAS 6400 de stratul de piatr executat.
ART.2. PREVEDERI GENERALE
2.1. Fundatia din piatr spart amestec optimal 0-63 se realizeaz ntr-un singur strat a
crui grosime este stabilit prin proiect.
2.2. Fundatia din piatr spart 40-80, se realizeaz n dou straturi, un strat inferior de
minimum 10 cm de balast si un strat superior din piatr spart de 12 cm, conform prevederilor
STAS 6400.
2.3. Pe drumurile la care nu se prevede realizarea unui strat de form sau realizarea
unor msuri de mbunttire a protectiei patului, iar acesta este constituit din pmnturi
coezive, stratul de fundatie din piatr spart amestec optimal 0-63 se va realiza n mod
obligatoriu pe un substrat de fundatie care poate fi:
- substrat izolator de nisip de 7 cm grosime dup cilindrare;
- substrat drenant din balast de minim 10 cm grosime dup cilindrare.
Cnd stratul inferior al fundatiei rutiere este alctuit din balast, asa cum se prevede la
pct.2.2., acesta preia si functia de substrat drenant, asigurndu-se conditiile necesare privind
grosimea, calitatea de drenare si msurile de evacuare a apei.
2.4. Antreprenorul va asigura prin laboratoarele sale sau prin colaborare cu un laborator
autorizat efectuarea tuturor ncercrilor si determinrilor rezultate din aplicarea prezentului caiet
de sarcini.
2.5. Antreprenorul este obligat s efectueze, la cererea Inginerului, verificri
suplimentare fat de prevederile prezentului caiet de sarcini.
2.6. n cazul n care se vor constata abateri de la prezentul caiet de sarcini, Inginerul va
dispune ntreruperea executiei lucrrilor si luarea msurilor care se impun.

Pag. 3 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

C A P I T O L U L II
MATERIALE
ART.3. AGREGATE NATURALE
3.1. Pentru executia fundatiilor din piatr spart se utilizeaz urmtoarele agregate:
a. Pentru fundatie din piatr spart mare, 40-80:
balast 0-63 mm n stratul inferior;
piatr spart 40-80 mm n stratul superior;
split 16-25 mm pentru mpnarea stratului superior;
nisip gruntos sau savur 0-8 mm ca material de protectie.
b. Pentru fundatie din piatr spart amestec optimal 0-63 mm
nisip 0-4 mm pentru realizarea substratului, n cazul cnd pmntul din patul
drumului este coeziv si nu se prevede executia unui strat de form sau balast 063 mm, pentru substratul drenant;
piatr spart amestec optimal 0-63 mm.
Nisipul gruntos sau savura ca material de protectie nu se utilizeaz cnd stratul
superior este de macadam sau de beton de ciment.
3.2. Agregatele trebuie s provin din roci stabile, adic nealterabile la aer, ap sau
nghet. Se interzice folosirea agregatelor provenite din roci feldspatice sau sistoase.
3.3. Agregatele folosite la realizarea straturilor de fundatie trebuie s ndeplineasc
conditiile de admisibilitate artate n tabelele 1, 2 si 3 si nu trebuie s contin corpuri strine
vizibile (bulgri de pmnt, crbune, lemn, resturi vegetale) sau elemente alterate.
Tabel 1
NISIP - Conditii de admisibilitate conform SR 662
CARACTERISTICI
Conditii de admisibilitate pentru:
strat izolant
strat de protectie
Sort (ochiuri ptrate)
0-4
4-8
Granulozitate
- continut de fractiuni sub 0,1 mm, %, max.
14
- continut de fractiuni sub 0,02 mm, %, max.
5
- conditii de filtru invers
5 d 15 p <d 15 f < 5 d 85 p
-3
Coeficient de permeabilitate (K), cm/s, min.
6 x 10
-

Tabel 2

BALAST - Conditii de admisibilitate pentru fundatii conform SR 662


CARACTERISTICI
Conditii de admisibilitate
Sort (ochiuri patrate)
0-63
Continut de fractiuni, %, max.:
- sub 0,02 mm
3
- 0...63 mm
100
Granulozitate
Conform figurii 1
Coeficient de neuniformitate (U n ), min.
15
Echivalent de nisip (EN), min.
30
Uzura cu masina tip Los Angeles (LA) %, max.
50

Pag. 4 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

Tabel 3
PIATR SPART - Conditii de admisibilitate conform SR 667
Sort Savura
Piatr spart (split)
Piatr spart mare
Conditii de admisibilitate
Caracteristica
0-8
8-16
16-25
25-40
40-63
63-80
Continut de granule:
- rmn pe ciurul superior
(d max ), %, max.
5
5
5
5
- trec prin ciurul inferior
(d min ), %, max.
10
10
10
Continut de granule alterate,
moi, friabile, poroase si
10
10
vacuolare, %, max.
Forma granulelor:
- coeficient de form, %, max.
35
35
35
Coeficient de impuritti:
- corpuri strine, %, max.
1
1
1
1
- fractiuni sub 0,1 mm,%,
3
nu este cazul
max.
Uzura cu masina tip Los
30
corespunztor clasei rocii
Angeles, %, max.
conform tabelelor 2 si 3
din SR 667
Rezistenta la actiunea repetat
a sulfatului de sodiu (Na 2 SO 4 )
6
3
nu este
5 cicluri, %, max.
cazul

3.4. Piatra sparta amestec optimal se poate obtine fie prin amestecarea sorturilor 0-8, 816, 16-25, 25-40 si 40-63, fie direct de la concasare, dac ndeplineste conditiile din tabelul 4 si
granulozitatea conform tabelului 5 si figurii 2.
Amestecul pe santier se realizeaz ntr-o instalatie de nisip stabilizat prevzut cu
predozator cu patru compartimente.
Tabel 4
PIATR SPART AMESTEC OPTIMAL - Conditii de admisibilitate
CARACTERISTICI
Conditii de admisibilitate
Sort
0 - 40
0 - 63
Continut de fractiuni, %, max.:
- sub 0,02 mm
3
3
- sub 0,2 mm
3...14
2...14
- 0...8 mm
42...65
35...55
- 1640 mm
2040
- 25...63 mm
2040
Granulozitate
s se nscrie ntre limitele din tabelul 5 si
conform figurii 2
Echivalent de nisip (doar n cazul nisipului natural)
(EN), min.
30
Uzura cu masina tip Los Angeles
(LA) %, max.
30
Rezistenta la actiunea repetat a sulfatului de sodiu
6 pentru split
(Na 2 SO 4 ), 5 cicluri, %, max.
3 pentru piatr spart mare 40-63
Pag. 7 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

PIATR SPART AMESTEC OPTIMAL - Granulozitate


Domeniu de
Treceri n % din greutate prin
granuloziLimita
tate
0,02
0,1
0,2
1
0 .... 40
infer.
0
2
3
12
super.
3
10
14
30
0 .... 63
infer.
0
1
2
8
super.
3
10
14
27

Tabel 5
sitele sau ciururile cu dimensiuni de ....
in mm
4
8
16
25
40
63
28
42
60
75
90
50
65
80
90 100
20
31
48
60
75
90
42
55
70
80
90
100

Conditiile de admisibilitate privind coeficientul de form, continutul de granule alterate si


continutul de impuritti pentru piatr spart amestec optimal sunt cele indicate n tabelul 3
(pentru piatr spart).
3.5. Agregatele se vor aproviziona din timp n depozitul santierului pentru a se asigura
omogenitatea si constanta calittii acestora.
Aprovizionarea agregatelor la locul punerii n oper se va face numai dup ce analizele de
laborator au artat c acestea au calitatea corespunztoare.
3.6. n timpul transportului de la Furnizor la santier si al depozitrii, agregatele trebuie
ferite de impurificri. Depozitarea se va face pe platforme amenajate, separat pe sorturi si
pstrate n conditii care s le fereasc de imprstiere, impurificare sau amestecare.
3.7. Controlul calittii agregatelor de ctre Antreprenor se va face n conformitate cu
prevederile tabelului 6.
3.8. Laboratorul santierului va tine evidenta calittii agregatelor astfel:
ntr-un dosar vor fi cuprinse certificatele de calitate emise de Furnizor;
ntr-un registru (registru pentru ncercri agregate) rezultatele determinrilor efectuate de
laboratorul santierului.
3.9. n cazul n care la verificarea calittii amestecului de piatr spart amestec optimal
aprovizionat, granulozitatea acestuia nu corespunde prevederilor din tabelul nr.5, acesta se
corecteaz cu sorturile granulometrice deficitare pentru ndeplinirea conditiilor calitative prevzute.
ART.4. APA
Apa necesar realizrii straturilor de fundatie poate s provin din reteaua public sau din
alte surse, dar n acest din urm caz nu trebuie s contin nici un fel de particule n suspensie.
ART.5. CONTROLUL CALITTII AGREGATELOR NAINTE DE REALIZAREA
STRATURILOR DE FUNDATIE
Controlul calittii se face de ctre Antreprenor prin laboratorul su n conformitate cu
prevederile cuprinse n tabelul 6.
Tabel 6
AGREGATE
ACTIUNEA, PROCEDEUL DE
FRECVENTA MINIM
METODE DE
VERIFICARE SAU
CARACTERISTICILE CARE
la aprovizionare
la locul de punere
DETERMINARE
SE VERIFIC
n oper
CONF.
Examinarea datelor nscrise n
la fiecare lot
certificatul de calitate sau
aprovizionat
certificatul de garantie
Corpuri strine:
n cazul n care se
Ori de cte ori apar
- argil bucti
observ prezenta lor
factori de
STAS 4606
Pag. 8 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

ACTIUNEA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU
CARACTERISTICILE CARE
SE VERIFIC
- argil aderent
- continut de crbune
Continutul de granule alterate,
moi, friabile, poroase si
vacuolare
Granulozitatea sorturilor
Forma granulelor pentru piatr
spart
Coeficient de form
Echivalentul de nisip (EN
numai la produse de
balastier)
Rezistenta la actiunea
repetat a sulfatului de sodiu
(Na 2 SO 4 ), 5 cicluri
Rezistenta la sfrmare prin
compresiune la piatr spart
n stare saturat la presiune
normal
Uzura cu masina tip Los
Angeles

FRECVENTA MINIM
la aprovizionare

METODE DE

la locul de punere
n oper
impurificare

DETERMINARE
CONF.

SR 667

STAS 730

STAS 730

STAS 730

STAS 4606

O prob la max. 500 mc


pentru fiecare sort de
piatr spart si surs

STAS 730

O prob la max. 500 mc


pentru fiecare sort si
fiecare surs

STAS 730

O prob la max. 500 mc


pentru fiecare surs
O prob la max. 500 mc
pentru fiecare sort si
surs
O prob la max. 500 t
pentru fiecare sort si
fiecare surs
O prob la max. 500 mc
pentru fiecare surs
O prob la max. 500 mc
pentru fiecare surs

Pag. 9 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

C A P I T O L U L III
STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE
FUNDATIE DIN BALAST SI PENTRU STRATUL DE FUNDATIE REALIZAT DIN PIATR
SPART AMESTEC OPTIMAL
ART.6. CARACTERISTICILE OPTIME DE COMPACTARE
Caracteristicile optime de compactare ale balastului sau ale amestecului optimal de piatr
spart se stabilesc de ctre un laborator de specialitate acreditat nainte de nceperea lucrrilor de
executie.
Prin ncercarea Proctor modificat, conform STAS 1913/13 se stabileste:
du max. P.M.greutate volumic n stare uscat, maxima exprimat n g/cm3
- umiditatea optim de compactare, exprimat n %
W opt P.M.
ART.7. CARACTERISTICILE EFECTIVE DE COMPACTARE
7.1. Caracteristicile efective de compactare se determin de laboratorul santierului pe
probe prelevate din lucrare si anume:
du ef - greutatea volumic n stare uscat efectiv, exprimat n g/cm3
W ef - umiditatea efectiv de compactare, exprimat n %
n vederea stabilirii gradului de compactare, gc.
du ef
gc = ------------------ x 100
du max P.M.
7.2. La executia stratului de fundatie se va urmri realizarea gradului de compactare artat
la art. 13.

Pag. 10 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

C A P I T O L U L IV
REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDATIE
ART.8. MSURI PRELIMINARE
8.1. La executia stratului de fundatie se va trece numai dup receptionarea lucrrilor de
terasamente sau de strat de form, n conformitate cu prevederile caietelor de sarcini pentru
realizarea acestor lucrri.
8.2. nainte de nceperea lucrrilor de fundatie se vor verifica si regla toate utilajele si
dispozitivele necesare punerii n oper a straturilor de fundatie.
8.3. nainte de asternerea agregatelor din straturile de fundatie se vor executa lucrrile
pentru drenarea apelor din fundatie - drenuri transversale de acostament, drenuri longitudinale
sub acostament sau sub rigole si racordrile stratului de fundatie la acestea - precum si alte lucrri
prevzute n acest scop n proiect.
8.4. n cazul straturilor de fundatie prevzute pe ntreaga platform a drumului, cum este
cazul la autostrzi sau la lucrrile la care drenarea apelor este prevzut a se face printr-un strat
drenant continuu, se va asigura n prealabil posibilitatea evacurii apelor n afara suprafetei de
lucru, n orice punct al traseului, la cel putin 15 cm deasupra santului sau deasupra terenului n
cazul rambleelor.
8.5. n cazul cnd sunt mai multe surse de aprovizionare cu balast sau cu piatr spart se
vor lua msuri de a nu se amesteca agregatele, de a se delimita tronsoanele de drum n lucru,
functie de sursa folosit, acestea fiind consemnate n registrul de santier.
ART.9. EXPERIMENTAREA EXECUTIEI STRATURILOR DE FUNDATIE
9.1. nainte de nceperea lucrrilor Antreprenorul este obligat s efectueze experimentarea
executrii straturilor de fundatie.
Experimentarea se va face pentru fiecare tip de strat de fundatie - strat de fundatie din
piatr spart mare 63-80 pe un strat de balast de min. 10 cm sau fundatie din piatr spart
amestec optimal 0-63, cu sau fr substrat de nisip n functie de solutia prevzut n proiect.
n cazul fundatiei din piatr spart mare 63-80 experimentarea se va face separat pentru
stratul inferior din balast si separat pentru stratul superior din piatr spart mare.
n toate cazurile, experimentarea se va face pe tronsoane de prob n lungime de min. 30
m cu ltimea de cel putin 3,50 m (dublul ltimii utilajului de compactare).
Experimentarea are ca scop stabilirea, n conditii de executie curent pe santier, a
componentei atelierului de compactare si a modului de actionare a acestuia, pentru realizarea
gradului de compactare cerut prin caietul de sarcini, dac grosimea prevzut n proiect se poate
executa ntr-un singur strat sau dou si reglarea utilajelor de rspndire, pentru realizarea grosimii
respective cu o suprafatare corect.
9.2. Compactarea de prob pe tronsoanele experimentale se va face n prezenta
Inginerului, efectund controlul compactrii prin incercri de laborator sau pe teren, dup cum
este cazul, stabilite de comun acord.
n cazul n care gradul de compactare prevzut nu poate fi obtinut, Antreprenorul va trebui
s realizeze o nou ncercare, dup modificarea grosimii stratului sau a componentei utilajului de
compactare folosit.
Aceste ncercri au drept scop stabilirea parametrilor compactrii si anume:
grosimea maxim a stratului fundatiei ce poate fi executat pe santier;
conditiile de compactare (verificarea eficacittii utilajelor de compactare si intensitatea de
compactare a utilajului).
9.3. Intensitatea de compactare = Q/S
Qvolumul materialului pus n oper, n unitatea de timp (ore, zi, schimb), exprimat n mc
Ssuprafata compactat n intervalul de timp dat, exprimat n mp
n cazul cnd se foloseste tandem de utilaje de acelasi tip, suprafetele compactate de
fiecare utilaj se cumuleaz.
Pag. 11 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

9.4. n cazul fundatiei din piatr spart mare 63-80, se mai urmreste stabilirea corect a
atelierului de compactare, compus din rulouri compresoare usoare si rulouri compresoare mijlocii,
a numrului minim de treceri ale acestor rulouri pentru cilindrarea uscat pn la fixarea pietrei
sparte 63-80 si n continuare a numrului minim de treceri, dup asternerea n dou reprize a
splitului de mpnare 16-25, pn la obtinerea nclestrii optime.
Compactarea n acest caz se consider terminat dac rotile ruloului nu mai las nici un fel
de urme pe suprafata fundatiei de piatr spart, iar alte pietre cu dimensiunea de cca. 40 mm
aruncate n fata ruloului nu mai ptrund n stratul de fundatie si sunt sfrmate, fr ca stratul de
fundatie s sufere dislocari sau deformri.
9.5. Partea din tronsonul executat, cu cele mai bune rezultate, va servi ca sector de
referint pentru restul lucrrilor.
Caracteristicile obtinute pe sectorul experimental se vor consemna n registrul de santier
pentru a servi la urmrirea calittii lucrrilor ce se vor executa.
ART.10. EXECUTIA STRATURILOR DE FUNDATIE
A. FUNDATII DIN PIATR SPART MARE 63-80 PE UN
STRAT DE BALAST
a. Executia stratului inferior din balast
10.1. Pe terasamentul receptionat se asterne si se niveleaz balastul, ntr-un singur strat,
avnd grosimea rezultat pe tronsonul experimental astfel ca dup compactare s se obtin 10
cm.
Asternerea si nivelarea se vor face la sablon, cu respectarea ltimilor si pantelor prevzute
n proiect.
10.2. Cantitatea necesar de ap pentru asigurarea umidittii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinnd seama de umiditatea agregatului si se adaug prin
stropire.
Stropirea va fi uniform, evitndu-se supraumezirea local.
10.3. Compactarea straturilor de fundatie se va face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectndu-se componenta atelierului, viteza de compactare, tehnologia
si intensitatea Q/S de compactare.
10.4. Pe drumurile la care stratul de fundatie nu se realizeaz pe ntreaga ltime a
platformei, acostamentele se completeaz si se compacteaz odat cu stratul de fundatie, astfel
ca stratul de fundatie s fie permanent ncadrat de acostamente, asigurndu-se totodat si
msurile de evacuare a apelor, conform pct.8.3.
10.5. Denivelrile care se produc n timpul compactrii stratului de fundatie sau care rmn
dupa compactare, se corecteaz cu material de aport si se recompacteaz.
Suprafetele cu denivelri mai mari de 4 cm se completeaz, se reniveleaz si apoi se
compacteaz din nou.
10.6. Este interzis executia stratului de fundatie cu balast nghetat.
10.7. Este interzis de asemenea asternerea balastului, pe patul acoperit cu un strat de
zpad sau cu pojghit de gheat.
b. Executia stratului superior din piatr spart mare 63-80
10.8. Piatra sparta mare se asterne, numai dup receptia stratului inferior de balast, care,
prealabil asternerii, va fi umezit.
10.9. Piatra sparta se asterne si se compacteaz la uscat n reprize. Pn la nclestarea
pietrei sparte, compactarea se execut cu cilindri compresori netezi de 6 t dup care operatiunea
se continu cu compactoare cu pneuri sau vibratoare de 10-14 tone. Numrul de treceri a
atelierului de compactare este cel stabilit pe tronsonul experimental.
10.10. Dup terminarea cilindrrii, piatra sparta se mpneaz cu split 16-25, care se
compacteaz si apoi urmeaz umplerea prin nnoroire a golurilor rmase dup mpnare, cu
savur 0-8 sau cu nisip.
Pag. 12 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

10.11. Pn la asternerea stratului imediat superior, stratul de fundatie din piatr spart
mare astfel executat, se acoper cu material de protectie (nisip gruntos sau savur).
n cazul cnd stratul superior este macadam sau beton de ciment, nu se mai face
umplerea golurilor si protectia stratului de fundatie din piatr spart mare.
B. STRATURI DE FUNDATIE DIN PIATR SPART AMESTEC
OPTIMAL
10.12. Pe terasamentele receptionate, realizate din pmnturi coezive si pe care nu se
prevd n proiecte mbunattiri ale patului sau realizarea de straturi de form, se va executa n
prealabil un substrat de nisip de 7 cm.
Asternerea si nivelarea nisipului se fac la sablon, cu respectarea ltimilor si pantelor
prevzute n proiect pentru stratul de fundatie.
Nisipul asternut se umecteaz prin stropire si se cilindreaz.
10.13. Pe substratul de nisip realizat, piatra spart amestec optimal se asterne cu un
repartizor-finisor de asfalt, cu o eventual completare a cantittii de ap, corespunztoare
umidittii optime de compactare.
Asternerea si nivelarea se fac la sablon cu respectarea ltimilor si pantelor prevzute n
proiect.
10.14. Cantitatea necesar de ap pentru asigurarea umidittii optime de compactare se
stabileste de laboratorul de santier tinnd seama de umiditatea agregatului si se adaug prin
stropire uniform evitndu-se supraumezirea local.
10.15. Compactarea stratului de fundatie se face cu atelierul de compactare stabilit pe
tronsonul experimental, respectndu-se componenta atelierului, viteza de deplasare a utilajelor de
compactare, tehnologia si intensitatea Q/S de compactare.
10.16. La drumurile pe care stratul de fundatie nu se realizeaz pe ntreaga ltime a
platformei, acostamentele se completeaz si se compacteaz odat cu stratul de fundatie, astfel
ca acesta s fie permanent ncadrat de acostamente, asigurndu-se totodat si msurile de
evacuare a apelor conform pct.8.3.
10.17. Denivelrile care se produc n timpul compactrii sau care rmn dup compactarea
straturilor de fundatie din piatr spart mare sau din piatr spart amestec optimal se corecteaz
cu material de aport si se recompacteaz.
Suprafetele cu denivelri mai mari de 4 cm se decapeaz dup contururi regulate, pe toat
grosimea stratului, se completeaz cu acelasi tip de material, se reniveleaz si apoi se cilindreaz
din nou.
10.18. Este interzis executia stratului de fundatie cu piatr spart amestec optimal
nghetat.
10.19. Este interzis de asemenea asternerea pietrei sparte amestec optimal, pe patul
acoperit cu un strat de zpad sau cu pojghit de gheat.
ART.11. CONTROLUL CALITTII COMPACTRII STRATURILOR DE FUNDATIE
11.1. n timpul executiei straturilor de fundatie din balast si piatr spart mare 63-80, sau
din piatr spart amestec optimal, se vor face verificrile si determinrile artate n tabelul 7, cu
frecventa mentionat n acelasi tabel.
n ce priveste capacitatea portant la nivelul superior al stratului de fundatie aceasta se
determin prin msurtori cu deflectometrul cu prghie conform Normativului pentru determinarea
prin deflectografie si deflectometrie a capacittii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple si
semirigide, indicativ CD 31.
11.2. Laboratorul Antreprenorului va tine urmtoarele evidente privind calitatea stratului
executat:
compozitia granulometric a agregatelor
caracteristicile optime de compactare obtinute prin metoda Proctor modificat (umiditate
optim, densitate maxim uscat)
Pag. 13 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

caracteristicile efective ale stratului executat (umiditate, densitate, capacitate portant).

Pag. 14 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

Nr.
crt
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

DETERMINAREA, PROCEDEUL DE
VERIFICARE SAU CARACTERISTICILE
CARE SE VERIFIC
ncercarea Proctor modificat
- strat balast
- strat piatr spart amestec optimal
Determinarea umidittii de compactare
- strat balast
- strat piatr spart amestec optimal
Determinarea grosimii stratului compactat
- toate tipurile de straturi
Verificarea realizrii intensittii de
compactare Q/S
- toate tipurile de straturi
Determinarea gradului de compactare prin
determinarea greuttii volumice pe teren
- strat balast
- strat piatr spart amestec optimal
Verificarea compactrii prin ncercarea cu
p.s. n fata compresorului
Determinarea capacittii portante la nivelul
superior al stratului de fundatie
- toate tipurile de straturi de fundatie

Tabel 7
FRECVENTE MINIME
METODE DE
LA LOCUL DE PUNERE
VERIFICARE
N LUCRU
CONFORM

minim 3 probe la o
suprafat de 2000 mp de
strat
minim 3 probe la o
suprafat de 2000 mp de
strat
zilnic
minim 3 pct. ptr.
suprafete < 2000 mp si
minim 5 pct. pt. suprafete
> 2000 mp de strat
minim 3 ncercri la o
suprafat de 2000 mp
n cte dou puncte
situate n profiluri
transversale la distante
de 10 m unul de altul pt.
fiecare band cu ltime
de 7,5 m

STAS 1913/13
STAS 1913/1
STAS 1913/15
STAS 12288
STAS 6400
Normativ
CD 31

Pag. 15 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

CAPITOLUL V
CONDITII TEHNICE. REGULI SI METODE DE VERIFICARE
ART.12. ELEMENTE GEOMETRICE
12.1. Grosimea stratului de fundatie este cea din proiect.
Abaterea limit la grosime poate fi de maximum 20 mm.
Verificarea grosimii se face cu ajutorul unei tije metalice gradate, cu care se strpunge
stratul, la fiecare 200 m de drum executat sau la 1500 mp suprafat de drum.
Grosimea stratului de fundatie este media msurtorilor obtinute pe fiecare sector de drum
prezentat receptiei.
12.2. Ltimea stratului de fundatie este cea prevzut n proiect.
Abaterile limit la ltime pot fi 5 cm.
Verificarea ltimii executate se va face n dreptul profilelor transversale ale proiectului.
12.3. Panta transversal a stratului de fundatie este cea a mbrcmintii sub care se
execut, prevzut n proiect.
Abaterea limit la pant este 4%, n valoare absolut si va fi msurat la fiecare 25 m.
12.4. Declivittile n profil longitudinal sunt aceleasi ca si cele ale mbrcmintilor sub care
se execut.
Abaterile limit la cotele fundatiei, fat de cotele din proiect pot fi 10 mm.
ART.13. CONDITII DE COMPACTARE
13.1. Straturile de fundatie din piatr spart mare 63-80 trebuie compactate pn la
realizarea nclestrii maxime a agregatelor, care se probeaz prin supunerea la strivire a unei
pietre de aceeasi natur petrografic, ca si a pietrei sparte utilizate la executia straturilor si cu
dimensiunea de circa 40 mm, aruncat n fata utilajului cu care se execut compactarea.
Compactarea se consider corespunztoare dac piatra respectiv este strivit fr ca
stratul s sufere dislocri sau deformri.
13.2. Straturile de fundatie din piatr spart amestec optimal trebuie compactate pn la
realizarea urmtoarelor grade de compactare minime din densitatea n stare uscat maxim
determinat prin ncercarea Proctor modificat, conform STAS 1913/13:
pentru drumurile din clasele tehnice I, II si III
100%, n cel putin 95% din punctele de msurare;
98%, n cel mult 5% din punctele de msurare la autostrzi si/n toate punctele de
msurare la drumurile de clasa tehnic II si III;
pentru drumurile din clasele tehnice IV si V
98%, n cel putin 93% din punctele de msurare;
95%, n toate punctele de msurare.
13.3. Capacitatea portant la nivelul superior al straturilor de fundatie se consider
realizat dac valorile deformatiilor elastice msurate, nu depsesc valoarea deformatiilor elastice
admisibile, care este de 250 sutimi de mm.
ART.14. CARACTERISTICILE SUPRAFETEI STRATULUI DE FUNDATIE
Verificarea denivelrilor suprafetei fundatiei se efectueaz cu ajutorul dreptarului de 3,00
m lungime astfel:
n profil longitudinal verificarea se efectueaz n axul fiecrei benzi de circulatie si
denivelrile admise pot fi de maximum 2,0 cm, fat de cotele proiectate;
n profil transversal, verificarea se efectueaz n dreptul profilelor artate n proiect si
denivelrile admise pot fi de maximum 1,0 cm, fat de cotele proiectate.
n cazul aparitiei denivelrilor mai mari dect cele prevzute n prezentul caiet de sarcini,
se va face corectarea suprafetei fundatiei.

Pag. 16 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

C A P I T O L U L VI
RECEPTIA LUCRRILOR
ART.15. RECEPTIA PE FAZA DETERMINANT
Receptia pe faza determinant, stabilit n proiect, se efectueaz conform Regulamentului
privind controlul de stat al calittii n constructii, aprobat cu HG 272/94 si conform Procedurii
privind controlul statului n fazele de executie determinante, elaborat de MLPAT si publicat n
Buletinul Constructiilor volum 4/1996, atunci cnd toate lucrrile prevzute n documentatie sunt
complet terminate si toate verificrile sunt efectuate n conformitate cu prevederile Art. 5, 11, 12,
13 si 14.
Comisia de receptie examineaz lucrrile si verific ndeplinirea conditiilor de executie si
calitative impuse de proiecte si de caietul de sarcini, precum si constatrile consemnate pe
parcursul executiei de ctre organele de control.
n urma acestei receptii se ncheie Proces verbal de receptie pe faz n registrul de lucrri
ascunse.
ART.16. RECEPTIA PRELIMINAR, LA TERMINAREA LUCRRILOR
Receptia preliminar se face la terminarea lucrrilor, pentru ntreaga lucrare, conform
Regulamentului de receptie a lucrrilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat cu HG
273/94.
ART.17. RECEPTIA FINAL
Receptia final va avea loc dup expirarea perioadei de garantie pentru ntreaga lucrare si
se va face n conditiile respectrii prevederilor Regulamentului aprobat cu HG 273/94.

Pag. 17 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

ANEX
FUNDATII DE PIATR SPART SI/SAU DE PIATR SPART AMESTEC OPTIMAL

DOCUMENTE DE REFERINTA

I. ACTE NORMATIVE
Ordinul MT/MI nr. 411/1112/2000 - Norme metodologice privind conditiile de
publicat n MO 397/24.08.2000
nchidere a circulatiei si de instruire a restrictiilor de circulatie
n vederea executrii de lucrri n zona drumului
public si/sau pentru protejarea drumului.
NGPM/1996

Norme generale de protectia muncii.

NSPM nr. 79/1998

Norme privind exploatarea si ntretinerea drumurilor si


podurilor.

Ordin MI nr. 775/1998

Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotarea


cu mijloace tehnice de stingere.

Ordin AND nr. 116/1999

- Instructiuni proprii de securitatea muncii pentru lucrri de


ntretinere, reparare si exploatare a drumurilor si
podurilor.

II.REGLEMENTARI TEHNICE
CD 31

Normativ pentru determinarea prin deflectografie si


deflectometrie a capacittii portante a drumurilor cu
structuri rutiere suple si semirigide.

SR 662

Lucrri de drumuri. Agregate naturale de balastier.


Conditii tehnice de calitate.

SR 667

Agregate naturale si piatr prelucrat pentru lucrri


de drumuri. Conditii tehnice de calitate.

III. STANDARDE

STAS 730

Agregate naturale pentru lucrri de ci ferate si


drumuri. Metode de ncercare.

STAS 1913/1

Teren de fundare. Determinarea umidittii.

STAS 1913/13

Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de


compactare. ncercarea Proctor.

Pag. 18 / 19

Actualizarea Proiectului Tehnic, a Detaliilor de Executie si a Documentatiei de Atribuire, pentru


Constructia variantei de ocolire Caracal-relicitare

Caiete de Sarcini
Lucrari de Drumuri si Consolidari

STAS 1913/15

Teren de fundare. Determinarea greuttii volumice pe


teren.

STAS 4606

Agregate naturale grele pentru mortare si betoane cu


lianti minerali. Metode de ncercare.

STAS 6400

Lucrri de drumuri. Straturi de baz si de fundatie.


Conditii tehnice generale de calitate.

STAS 12.288

Lucrri de drumuri. Determinarea densittii straturilor


rutiere cu dispozitivul cu con si nisip.

Pag. 19 / 19