Sunteți pe pagina 1din 43

L 370/44

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

DECIZII
DECIZIA COMISIEI
din 18 decembrie 2014
de modificare a Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deeuri n temeiul Directivei
2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului
(Text cu relevan pentru SEE)

(2014/955/UE)
COMISIA EUROPEAN,

avnd n vedere Tratatul privind funcionarea Uniunii Europene,


avnd n vedere Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind deeu
rile i de abrogare a anumitor directive (1), n special articolul 7 alineatul (1),
ntruct:
(1)

Prin Decizia 94/904/CE a Consiliului (2) a fost stabilit o list de deeuri periculoase a Uniunii (denumit n conti
nuare lista de deeuri), decizia respectiv fiind nlocuit prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei (3).

(2)

Directiva 2008/98/CE prevede c atribuirea proprietilor periculoase H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 i H 14


trebuie s se fac pe baza criteriilor stabilite n anexa VI la Directiva 67/548/CEE a Consiliului (4).

(3)

Directiva 67/548/CEE a fost nlocuit prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al
Consiliului (5), cu efect de la 1 iunie 2015, pentru a se ine seama de progresul tehnic i tiinific. Prin derogare,
Directiva 67/548/CEE se poate aplica unor amestecuri pn la 1 iunie 2017, n cazul n care acestea au fost clasi
ficate, etichetate i ambalate n conformitate cu Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European i a Consi
liului (6) i au fost introduse deja pe pia nainte de 1 iunie 2015.

(4)

Cerinele din Decizia 2000/532/CE pentru clasificarea deeurilor ca materiale periculoase n ceea ce privete
proprietile periculoase H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 i H 11 trebuie s fie adaptate la progresul tehnic i
tiinific i s fie aliniate la noua legislaie privind substanele chimice, dac este cazul. Aceste cerine au fost
incluse n anexa III la Directiva 2008/98/CE.

(5)

Anexa la Decizia 2000/532/CE de stabilire a listei de deeuri trebuie s fie modificat pentru a fi aliniat la termi
nologia utilizat n Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Este necesar s se fac trimitere la Regulamentul (CE)
nr. 440/2008 al Consiliului (7) sau la alte metode de testare recunoscute la nivel internaional i orientri atunci
cnd atribuirea proprietilor periculoase se efectueaz pe baza unui test.

(1) JO L 312, 22.11.2008, p. 3.


(2) Directiva 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deeuri periculoase n temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva
91/689/CEE a Consiliului privind deeurile periculoase (JO L 356, 31.12.1994, p. 14).
(3) Decizia 2000/532/CE a Comisiei din 3 mai 2000 de nlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deeuri n temeiul articolului 1
litera (a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deeurile i a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deeuri
periculoase n temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deeurile periculoase [notificat cu
numrul C(2000) 1147] (JO L 226, 6.9.2000, p. 3).
(4) Directiva 67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind apropierea actelor cu putere de lege i a actelor administrative referitoare
la clasificarea, ambalarea i etichetarea substanelor periculoase (JO 196, 16.8.1967, p. 1).
(5) Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European i al Consiliului din 16 decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea i
ambalarea substanelor i a amestecurilor, de modificare i de abrogare a Directivelor 67/548/CEE i 1999/45/CE, precum i de modifi
care a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).
(6) Directiva 1999/45/CE a Parlamentului European i a Consiliului din 31 mai 1999 privind apropierea actelor cu putere de lege i a actelor
administrative ale statelor membre referitoare la clasificarea, ambalarea i etichetarea preparatelor periculoase (JO L 200, 30.7.1999,
p. 1).
7
( ) Regulamentul (CE) nr. 440/2008 al Consiliului din 30 mai 2008 de stabilire a metodelor de testare n temeiul Regulamentului (CE)
nr. 1907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului privind nregistrarea, evaluarea, autorizarea i restricionarea substanelor
chimice (REACH) (JO L 142, 31.5.2008, p. 1).

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/45

(6)

n anexa III la Directiva 2008/98/CE sunt definite cu exactitate proprietile din cauza crora deeurile sunt peri
culoase. Prin urmare, proprietile pe care le prezint deeurile din cauza crora acestea din urm trebuie s fie
considerate periculoase conform H 3, H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10 i H 11 i care figureaz la articolul 2 din
Decizia 2000/532/CE, au devenit redundante.

(7)

Cerinele prevzute la articolul 3 din Decizia 2000/532/CE sunt menionate la articolul 7 alineatele (2) i (3) din
Directiva 2008/98/CE. Prin urmare, acestea au devenit redundante.

(8)

Msurile prevzute de prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului menionat la articolul 39 din Direc
tiva 2008/98/CE,

ADOPT PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1
Decizia 2000/532/CE se modific dup cum urmeaz:
1. articolele 2 i 3 se elimin;
2. anexa se nlocuiete cu anexa la prezenta decizie.
Articolul 2
Prezenta decizie intr n vigoare n a douzecea zi de la data publicrii n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
Se aplic de la 1 iunie 2015.

Adoptat la Bruxelles, 18 decembrie 2014.


Pentru Comisie
Preedintele
Jean-Claude JUNCKER

L 370/46

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

RO

30.12.2014

ANEX
LISTA DEEURILOR MENIONATE LA ARTICOLUL 7 DIN DIRECTIVA 2008/98/CE
DEFINIII

n sensul prezentei anexe, se aplic urmtoarele definiii:


1. substan periculoas nseamn o substan clasificat ca periculoas ca urmare a faptului c ndeplinete criteriile
prevzute n prile 2-5 din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008;
2. metal greu nseamn orice compus de antimoniu, arsen, cadmiu, crom (VI), cupru, plumb, mercur, nichel, seleniu,
telur, taliu i staniu, precum i aceste materiale n form metalic, n msura n care acestea sunt clasificate ca fiind
substane periculoase;
3. bifenili policlorurai i trifenili policlorurai (PCB) nseamn PCB, conform definiiei de la articolul 2 alineatul (a) din
Directiva 96/59/CE a Consiliului (1);
4. metale de tranziie nseamn oricare dintre metalele urmtoare: orice compus de scandiu, vanadiu, mangan, cobalt,
cupru, ytriu, niobiu, hafniu, tungsten, titaniu, chrom, fier, nickel, zinc, zirconiu, molibden i tantal, precum i aceste
metale n forma lor metalic, n msura n care acestea sunt clasificate ca substane periculoase;
5. stabilizare nseamn procesele care modific gradul de periculozitate a compuilor din deeuri i transform deeu
rile periculoase n deeuri nepericuloase;
6. solidificare nseamn procesele care modific numai starea fizic a deeurilor, prin utilizarea aditivilor, fr s modi
fice proprietile chimice ale acestora;
7. deeuri parial stabilizate nseamn deeuri care conin, dup procesul de stabilizare, constitueni periculoi care nu
au fost transformai n totalitate n constitueni nepericuloi i care ar putea fi eliberai n aer pe termen scurt, mediu
sau lung.
EVALUARE I CLASIFICARE

1. Evaluarea proprietilor periculoase ale deeurilor


La evaluarea proprietilor periculoase ale deeurilor se aplic criteriile stabilite n anexa III la Directiva 2008/98/CE.
n ceea ce privete proprietile periculoase HP 4, HP 6 i HP 8, la evaluare se aplic valorile-limit aferente fiecrei
substane, conform indicaiilor prevzute n anexa III la Directiva 2008/98/CE. n cazul n care o substan este
prezent n deeuri sub valoarea-limit a acesteia, substana nu se include n calcularea niciunui prag. n cazul n care
proprietatea periculoas a unui deeu a fost evaluat pe baza unui test i prin utilizarea concentraiilor de substane
periculoase, conform indicaiilor din anexa III la Directiva 2008/98/CE, rezultatele testului primeaz.
2. Clasificarea unui deeu ca fiind periculos
Orice deeu marcat cu un asterisc (*) n lista deeurilor va fi considerat deeu periculos, n temeiul Directivei
2008/98/CE, cu excepia cazului n care se aplic articolul 20 din aceast directiv.
n ceea ce privete deeurile crora li s-ar putea atribui coduri aferente deeurilor periculoase i nepericuloase, se
aplic urmtoarele:
o meniune n lista armonizat de deeuri marcate ca periculoase, care au o referire specific sau general la
substane periculoase, este adecvat n cazul unui deeu numai atunci cnd acesta conine substane periculoase
relevante din cauza crora deeul respectiv prezint una sau mai multe proprieti periculoase HP 1-HP 8 i/sau
HP 10-HP 15, dup cum se menioneaz n anexa III la Directiva 2008/98/CE. Evaluarea unei proprieti pericu
loase HP 9 ca fiind infecioas se face n conformitate cu legislaia relevant sau cu documentele de referin ale
statelor membre;
o proprietate periculoas poate fi evaluat prin utilizarea concentraiei de substane din deeul respectiv, astfel
cum se precizeaz n anexa III la Directiva 2008/98/CE sau, dac nu se prevede altfel n Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008, prin efectuarea unui test conform cu Regulamentul (CE) nr. 440/2008 ori cu alte metode de
testare i orientri recunoscute pe plan internaional, inndu-se seama de articolul 7 din Regulamentul (CE)
nr. 1272/2008 n ceea ce privete testarea pe animale i pe oameni;
(1) Directiva 96/59/CE a Consiliului din : 16 septembrie 1996 privind eliminarea bifenililor policlorurai i a terfenililor policlorurai (PCB/
TPC) (JO L 243, 24.9.1996, p. 31).

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/47

deeurile care conin dibenzo-p-dioxine policlorurate i dibenzofurani policlorurai (PCDD/PCDF), DDT [1,1,1tricloro-2,2'-bis(p-clorofenil)etan], clordan, hexaclorciclohexani (inclusiv lindan), dieldrin, endrin, heptaclor, hexa
clorbenzen, clordecon, aldrin, pentaclorbenzen, mirex, toxafen, hexabromdifenil i/sau PCB care depesc limitele
de concentraie indicate n anexa IV la Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European i al Consi
liului (1) se clasific drept deeuri periculoase;
limitele de concentraie definite n anexa III la Directiva 2008/98/CE nu se aplic aliajelor de metale pure n forma
lor masiv (necontaminate cu substane periculoase). Aliajele din deeuri care sunt considerate deeuri periculoase
sunt enumerate n mod expres n aceast list i sunt marcate cu un asterisc (*);
dup caz, se poate ine seama, la stabilirea proprietilor periculoase ale deeurilor, de urmtoarele note incluse n
anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008:
1.1.3.1. Note privind identificarea, clasificarea i etichetarea substanelor: notele B, D, F, J, L, M, P, Q, R i U;
1.1.3.2. Note privind clasificarea i etichetarea amestecurilor: notele 1, 2, 3 i 5;
dup evaluarea proprietilor periculoase ale unui deeu n conformitate cu aceast metod, se va atribui din lista
deeurilor o meniune care l clasific drept periculos ori nepericulos.
Toate celelalte meniuni din lista armonizat a deeurilor sunt considerate nepericuloase.
LISTA DEEURILOR

Diferitele tipuri de deeuri care figureaz pe list sunt definite ntr-o manier complet prin codul de ase cifre pentru
rubricile de deeuri i prin codurile cuprinznd ntre dou i patru cifre pentru titlurile de capitole i seciuni. Acest lucru
nseamn faptul c, pentru identificarea unui deeu pe list, este necesar s se parcurg urmtoarele etape:
Reperarea sursei care produce deeul n capitolele de la 01 la 12 sau de la 17 la 20 i reperarea codului corespun
ztor de ase cifre (cu excepia codurilor din codurile care se termin cu 99). Este necesar s se ia n considerare
faptul c o unitate de producie specific poate fi nevoit s i clasifice activitile pe mai multe capitole: de exemplu,
o uzin de maini poate s produc deeuri evideniate n capitolele 12 (deeuri rezultate n urma procesului de dare
de form i n urma tratrii suprafeei metalelor), 11 (deeuri anorganice coninnd metale, provenind din tratarea i
acoperirea metalelor) i 08 (deeuri provenind din utilizarea substanelor de acoperire) pentru c diferite capitole
corespund unor etape diferite ale procesului de producie.
n cazul n care niciun cod corespunztor deeurilor nu poate fi gsit n capitolele 01-12 sau 17-20, se verific dac
unul dintre capitolele 13, 14 sau 15 este potrivit pentru reperarea deeului n cauz.
n cazul n care niciunul dintre aceste coduri de deeuri nu se aplic, reperare deeului trebuie s se fac n conformi
tate cu capitolul 16.
n cazul n care deeul respectiv nu este inclus nici n capitolul 16, se clasific n rubrica al crei cod se termin cu
99 (deeuri care nu sunt incluse n nici o alt categorie) n capitolul listei care corespunde activitilor reperate n
prima etap.
INDEX
Capitolele din list

01

Deeuri provenite din explorarea i din exploatarea minelor i carierelor, precum i din tratarea fizic i
chimic a mineralelor

02

Deeuri provenite din agricultur, horticultur, acvacultur, silvicultur, vntoare i pescuit, pregtirea i
procesarea alimentelor

03

Deeuri provenite din prelucrarea lemnului i din fabricarea panourilor i a mobilei, a celulozei, hrtiei i
cartonului

04

Deeuri provenite din industria pielriei, a blnriei i din industria textil

05

Deeuri provenite din rafinarea petrolului, de la purificarea gazului natural i din tratarea pirolitic a
crbunelui

06

Deeuri rezultate din procesele chimiei anorganice

(1) Regulamentul (CE) nr. 850/2004 al Parlamentului European i al Consiliului din : 29 aprilie 2004 privind poluanii organici persisteni i
de modificare a Directivei 79/117/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 7).

L 370/48

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

07

Deeuri rezultate din procesele chimiei organice

08

Deeuri rezultate din fabricarea, formularea, distribuia i utilizarea (FFDU) produselor de acoperire (vopse
luri, lacuri i emailuri vitrifiate), a adezivilor, a masticurilor i a cernelurilor tipografice

09

Deeuri din industria fotografic

10

Deeuri rezultate din prelucrarea termic

11

Deeuri rezultate din tratarea chimic a suprafeelor i din acoperiri ale metalelor i ale altor materiale;
hidrometalurgia neferoas

12

Deeuri rezultate din modelarea i tratarea mecanic i fizic a suprafeelor metalelor i materialelor
plastice

13

Deeuri din uleiuri uzate i comestibili lichizi uzai (cu excepia uleiurilor comestibile, 05 i 12)

14

Deeuri de solveni organici, ageni de rcire i ageni de propulsare (cu excepia capitolelor 07 i 08)

15

Deeuri de ambalaje; absorbani, materiale de lustruire, materiale filtrante i mbrcminte de protecie


nespecificat

16

Deeuri nespecificate n alt parte n list

17

Deeuri de construcii i demolri (inclusiv pmnt excavat din situri contaminate)

18

Deeuri provenite din activiti de asisten medical sau veterinar i/sau din cercetri conexe (cu excepia
deeurilor de la prepararea hranei n buctrii sau restaurante, care nu provin direct din activitile de asis
ten medical)

19

Deeuri provenite de la instalaii de tratare a reziduurilor, de la staiile ex-situ de epurare a apelor reziduale
i de la prepararea apei pentru consumul uman i a apei pentru uz industrial

20

Deeuri municipale (deeuri menajere i deeuri asimilabile provenite din comer, industrie i instituii),
inclusiv fraciuni colectate separat

01

DEEURI REZULTATE DIN EXPLORAREA I EXPLOATAREA MINELOR I CARIERELOR, PRECUM I DIN TRATAREA
FIZIC I CHIMIC A MINERALELOR

01 01

deeuri din extracia mineralelor

01 01 01

deeuri rezultate din extracia minereurilor metalifere

01 01 02

deeuri rezultate din extracia minereurilor nemetalifere

01 03

deeuri rezultate din prelucrarea fizic i chimic a mineralelor metalifere

01 03 04*

reziduuri acide rezultate din procesarea minereurilor cu sulfuri

01 03 05*

alte reziduuri cu coninut de substane periculoase

01 03 06

reziduuri, altele dect cele specificate la 01 03 04 i 01 03 05

01 03 07*

alte deeuri care conin substane periculoase, rezultate din procesarea fizic i chimic a minereurilor
metalifere

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/49

01 03 08

deeuri sub form de praf i pulberi, altele dect cele specificate la 01 03 07

01 03 09

nmoluri roii rezultate din producerea aluminei, altele dect deeurile menionate la 01 03 10

01 03 10*

nmoluri roii rezultate din producerea aluminei, care conin substane periculoase, altele dect deeurile
menionate la 01 03 07

01 03 99

deeuri nespecificate

01 04

deeuri rezultate din prelucrarea fizic i chimic a mineralelor nemetalifere

01 04 07*

deeuri cu coninut de substane periculoase rezultate din procesarea fizic i chimic a mineralelor
nemetalifere

01 04 08

deeuri de pietri i sprturi de piatr, altele dect cele menionate la 01 04 07

01 04 09

deeuri de nisip i argil

01 04 10

deeuri sub form de praf i pulberi, altele dect cele menionate la 01 04 07

01 04 11

deeuri rezultate din prelucrarea potasei i a srurilor minerale, altele dect cele menionate la 01 04 07

01 04 12

reziduuri i alte deeuri rezultate din splarea i purificarea mineralelor, altele dect cele specificate la
01 04 07 i 01 04 11

01 04 13

deeuri de la tierea i lefuirea pietrei, altele dect cele specificate la 01 04 07

01 04 99

deeuri nespecificate

01 05

nmoluri de foraj i alte deeuri de foraj

01 05 04

nmoluri i deeuri de foraj pe baz de ap dulce

01 05 05*

deeuri i nmoluri de foraj cu coninut de ulei

01 05 06*

nmoluri de foraj i alte deeuri de foraj cu coninut de substane periculoase

01 05 07

nmoluri de foraj i deeuri cu coninut de baritin, altele dect cele specificate la 01 05 05 i 01 05 06

01 05 08

nmoluri de foraj i deeuri cu coninut de cloruri, altele dect cele specificate la 01 05 05 i 01 05 06

01 05 99

deeuri nespecificate

02

DEEURI PROVENITE DIN AGRICULTUR, HORTICULTUR, ACVACULTUR, SILVICULTUR, VNTOARE I


PESCUIT, PRECUM I DIN PREPARAREA I PRELUCRAREA ALIMENTELOR

02 01

deeuri provenite din agricultur, horticultur, acvacultur, silvicultur, vntoare i pescuit

02 01 01

nmoluri de la splare i curare

02 01 02

deeuri de esuturi animale

L 370/50

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

02 01 03

deeuri de esuturi vegetale

02 01 04

deeuri de materiale plastice (cu excepia ambalajelor)

02 01 06

materii fecale, urin i gunoi de grajd de la animale (inclusiv resturi de paie), efluente, colectate separat i
tratate n afara incintei

02 01 07

deeuri din exploatarea forestier

02 01 08*

deeuri agrochimice cu coninut de substane periculoase

02 01 09

deeuri agrochimice, altele dect cele specificate la 02 01 08

02 01 10

deeuri de metal

02 01 99

deeuri nespecificate

02 02

deeuri rezultate din prepararea i prelucrarea crnii, a petelui i a altor alimente de origine animal

02 02 01

nmoluri de la splare i curare

02 02 02

deeuri de esuturi animale

02 02 03

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 02 04

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

02 02 99

deeuri nespecificate

02 03

deeuri din prepararea i prelucrarea fructelor, legumelor, cerealelor, uleiurilor alimentare, a pudrei de cacao, a
cafelei, ceaiului i tutunului; producia de conserve; producia de drojdii i extracte de drojdii, prepararea i
fermentarea melaselor

02 03 01

nmoluri de la splare, curare, decojire, centrifugare i separare

02 03 02

deeuri de ageni de conservare

02 03 03

deeuri de la extracia cu solveni

02 03 04

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 03 05

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

02 03 99

deeuri nespecificate

02 04

deeuri rezultate din prelucrarea zahrului

02 04 01

pmnt rezultat din curarea i splarea sfeclei de zahr

02 04 02

carbonat de calciu fr alt specificaie

02 04 03

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

02 04 99

deeuri nespecificate

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/51

02 05

deeuri provenite din industria produselor lactate

02 05 01

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 05 02

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

02 05 99

deeuri nespecificate

02 06

deeuri provenite din industria de panificaie, patiserie i cofetrie

02 06 01

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 06 02

deeuri de ageni de conservare

02 06 03

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

02 06 99

deeuri nespecificate

02 07

deeuri rezultate din producia de buturi alcoolice i nealcoolice (cu excepia cafelei, a ceaiului i a pudrei de
cacao)

02 07 01

deeuri de la splarea, curarea i prelucrarea mecanic a materiei prime

02 07 02

deeuri de la distilarea buturilor alcoolice

02 07 03

deeuri de la tratamente chimice

02 07 04

materii care sunt improprii pentru consum ori procesare

02 07 05

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

02 07 99

deeuri nespecificate

03

DEEURI REZULTATE DIN PRELUCRAREA LEMNULUI I FABRICAREA DE PANOURI I MOBIL, CELULOZ,


HRTIE I CARTON

03 01

deeuri rezultate din prelucrarea lemnului i din fabricarea panourilor i a mobilei

03 01 01

deeuri de scoar i de plut

03 01 04*

rumegu, achii, resturi, lemn, plci din achii de lemn i furnir cu coninut de substane periculoase

03 01 05

rumegu, tala, achii, resturi de plac aglomerat din lemn i furnir, altele dect cele specificate la
03 01 04

03 01 99

deeuri nespecificate

03 02

deeuri rezultate din produsele de protecie a lemnului

03 02 01*

ageni de conservare organici nehalogenai pentru lemn

03 02 02*

ageni de conservare organoclorurai pentru lemn

03 02 03*

ageni de conservare organometalici pentru lemn

L 370/52

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

03 02 04*

ageni de conservare anorganici pentru lemn

03 02 05*

ali ageni de conservare pentru lemn cu coninut de substane periculoase

03 02 99

ali ageni de conservare pentru lemn nespecificai

03 03

deeuri rezultate din fabricarea i prelucrarea hrtiei, a cartonului i a pastei de hrtie

03 03 01

deeuri de scoar i de lemn

03 03 02

nmoluri de leie verde (de la recuperarea soluiilor de fierbere)

03 03 05

nmoluri de la eliminarea cernelii din procesul de reciclare a hrtiei

03 03 07

deeuri mecanice de la fierberea hrtiei i cartonului reciclate

03 03 08

deeuri de la sortarea hrtiei i cartonului destinate reciclrii

03 03 09

deeuri de nmol de caustificare

03 03 10

rebuturi de fibre, nmoluri de fibre, materiale de etanare i de acoperire rezultate din separare mecanic

03 03 11

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 03 03 10

03 03 99

deeuri nespecificate

04

DEEURI PROVENITE DIN INDUSTRIA PIELRIEI, A BLNRIEI I DIN INDUSTRIA TEXTIL

04 01

deeuri provenite din industria pielriei i a blnriei

04 01 01

deeuri de la eruire

04 01 02

deeuri de la cenurit

04 01 03*

deeuri de la degresare cu coninut de solveni fr faz lichid

04 01 04

flot de tbcire cu coninut de crom

04 01 05

flot de tbcire fr crom

04 01 06

nmoluri, n special de la epurarea efluenilor n incint cu coninut de crom

04 01 07

nmoluri, n special de la epurarea efluenilor n incint fr crom

04 01 08

deeuri de piele tbcit (tuuri, rzturi, tieturi, praf de lustruit) cu coninut de crom

04 01 09

deeuri de la apretare i finisare

04 01 99

deeuri nespecificate

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/53

04 02

deeuri din industria textil

04 02 09

deeuri de la materialele compozite (textile impregnate, elastomeri, plastomeri)

04 02 10

materii organice provenite din produse naturale (de exemplu, grsime, cear)

04 02 14*

deeuri de la finisare, cu coninut de solveni organici

04 02 15

deeuri de la finisare, altele dect cele specificate la 04 02 14

04 02 16*

colorani i pigmeni cu coninut de substane periculoase

04 02 17

colorani i pigmeni, alii dect cei specificai la 04 02 16

04 02 19*

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

04 02 20

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 04 02 19

04 02 21

deeuri de fibre textile neprocesate

04 02 22

deeuri de fibre textile procesate

04 02 99

deeuri nespecificate

05

DEEURI REZULTATE DIN RAFINAREA PETROLULUI, PURIFICAREA GAZULUI NATURAL I TRATAREA PIROLI
TIC A CRBUNELUI

05 01

deeuri rezultate din rafinarea petrolului

05 01 02*

nmoluri rezultate din desalinizare

05 01 03*

nmoluri provenite din rezervor

05 01 04*

nmoluri acide alchilice

05 01 05*

scurgeri de petrol

05 01 06*

nmoluri coninnd hidrocarburi, provenite de la operaiunile de ntreinere a instalaiilor i


echipamentelor

05 01 07*

gudroane acide

05 01 08*

alte gudroane

05 01 09*

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

05 01 10

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 05 01 09

05 01 11*

deeuri de la splarea combustibililor cu baze

05 01 12*

acizi cu coninut de uleiuri

L 370/54

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

05 01 13

nmoluri de la apa de alimentare a cazanului

05 01 14

deeuri de la coloanele de rcire

05 01 15*

argile de filtrare uzate

05 01 16

deeuri cu coninut de sulf de la desulfurarea petrolului

05 01 17

Bitum

05 01 99

deeuri nespecificate

05 06

deeuri care provin de la tratarea pirolitic a crbunelui

05 06 01*

gudroane acide

05 06 03*

alte gudroane

05 06 04

deeuri de la coloanele de rcire

05 06 99

deeuri nespecificate

05 07

deeuri provenite din purificarea i transportul gazului natural

05 07 01*

deeuri cu coninut de mercur

05 07 02

deeuri cu coninut de sulf

05 07 99

deeuri nespecificate

06

DEEURI REZULTATE DIN PROCESELE CHIMIEI ANORGANICE

06 01

deeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea i utilizarea (FFDU) acizilor

06 01 01*

acid sulfuric i acid sulfuros

06 01 02*

acid clorhidric

06 01 03*

acid fluorhidric

06 01 04*

acid fosforic i acid fosforos

06 01 05*

acid azotic i acid azotos

06 01 06*

ali acizi

06 01 99

deeuri nespecificate

06 02

deeuri care provin de la fabricarea, formularea, distribuirea i utilizarea (FFDU) bazelor

06 02 01*

hidroxid de calciu

06 02 03*

hidroxid de amoniu

06 02 04*

hidroxid de sodiu i de potasiu

30.12.2014

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/55

06 02 05*

alte baze

06 02 99

deeuri nespecificate

06 03

deeuri care provin de la FFDU a srurilor i a soluiilor acestora i a oxizilor metalici

06 03 11*

sruri solide i soluii cu coninut de cianuri

06 03 13*

sruri solide i soluii cu coninut de metale grele

06 03 14

sruri solide i soluii, altele dect cele specificate la 06 03 11 i 06 03 13

06 03 15*

oxizi metalici cu coninut de metale grele

06 03 16

oxizi metalici, alii dect cei specificai la 06 03 15

06 03 99

deeuri nespecificate

06 04

deeuri cu coninut de metale, altele dect cele menionate la 06 03

06 04 03*

deeuri cu coninut de arsen

06 04 04*

deeuri cu coninut de mercur

06 04 05*

deeuri cu coninut de alte metale grele

06 04 99

deeuri nespecificate

06 05

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

06 05 02*

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

06 05 03

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 06 05 02

06 06

deeuri provenite din FFDU a produselor chimice cu coninut de sulf, din procesele chimice cu sulf i din
procesele de desulfurare

06 06 02*

deeuri cu coninut de sulfuri periculoase

06 06 03

deeuri cu coninut de sulfuri, altele dect cele specificate la 06 06 02

06 06 99

deeuri nespecificate

06 07

deeuri provenite de la FFDU a halogenilor i din procese chimice cu halogeni

06 07 01*

deeuri cu coninut de azbest de la electroliz

06 07 02*

crbune activ de la producerea clorului

06 07 03*

nmol de sulfat de bariu cu coninut de mercur

L 370/56

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

06 07 04*

soluii i acizi, de exemplu acid de contact

06 07 99

deeuri nespecificate

06 08

deeuri provenite de la FFDU a siliciului i a derivailor siliciului

06 08 02*

deeuri cu coninut de clorosilani periculoi

06 08 99

deeuri nespecificate

06 09

deeuri provenite de la FFDU a produselor chimice coninnd fosfor i din procesele chimice cu fosfor

06 09 02

zgur fosforoas

06 09 03*

deeuri de reacii pe baz de calciu care conin sau sunt contaminate cu substane periculoase

06 09 04

deeuri de reacii pe baz de calciu, altele dect cele specificate la 06 09 03

06 09 99

deeuri nespecificate

06 10

deeuri provenite de la FFDU a produselor chimice cu coninut de azot, din procese chimice cu azot i din
producia de ngrminte

06 10 02*

deeuri cu coninut de substane periculoase

06 10 99

deeuri nespecificate

06 11

deeuri provenite din fabricarea pigmenilor anorganici i a opacizanilor

06 11 01

deeuri de reacii pe baz de calciu de la producerea bioxidului de titan

06 11 99

deeuri nespecificate

06 13

deeuri din procese chimice anorganice nespecificate n alt parte

06 13 01*

produse fitosanitare anorganice, ageni de conservare a lemnului i alte biocide

06 13 02*

crbune activ uzat (cu excepia 06 07 02)

06 13 03

negru de fum

06 13 04*

deeuri de la procesele cu azbest

06 13 05*

Funingine

06 13 99

deeuri nespecificate

07

DEEURI DIN PROCESELE CHIMICE ORGANICE

07 01

deeuri provenite de la fabricarea, formularea, distribuirea i utilizarea (FFDU) produselor organice de baz

07 01 01*

lichide apoase de splare i soluii-mam

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

07 01 03*

solveni, soluii de splare i soluii-mam organice halogenate

07 01 04*

ali solveni, soluii de splare i soluii-mam organice

07 01 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 01 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 01 09*

turte de filtrare halogenate i absorbani uzai halogenai

07 01 10*

alte turte de filtrare i absorbani uzai

07 01 11*

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

07 01 12

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 01 11

07 01 99

deeuri nespecificate

07 02

deeuri care provin de la FFDU a materialelor plastice, a cauciucului i a fibrelor sintetice

07 02 01*

lichide apoase de splare i soluii-mam

07 02 03*

solveni, soluii de splare i soluii-mam organice halogenate

07 02 04*

ali solveni, soluii de splare i soluii-mam organice

07 02 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 02 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 02 09*

turte de filtrare halogenate i absorbani uzai halogenai

07 02 10*

alte turte de filtrare i absorbani uzai

07 02 11*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

07 02 12

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 02 11

07 02 13

deeuri de materiale plastice

07 02 14*

deeuri de aditivi cu coninut de substane periculoase

07 02 15

deeuri de aditivi, altele dect cele specificate la 07 02 14

07 02 16*

deeuri cu coninut de siliconi periculoi

07 02 17

deeuri cu coninut de siliconi, altele dect cele specificate la 07 02 16

07 02 99

deeuri nespecificate

L 370/57

L 370/58

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

07 03

deeuri care provin de la FFDU a vopselelor i pigmenilor organici (cu excepia seciunii 06 11)

07 03 01*

lichide apoase de splare i soluii-mam

07 03 03*

solveni, soluii de splare i soluii-mam organice halogenate

07 03 04*

ali solveni, soluii de splare i soluii-mam organice

07 03 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 03 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 03 09*

turte de filtrare halogenate i absorbani uzai halogenai

07 03 10*

alte turte de filtrare i absorbani uzai

07 03 11*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

07 03 12

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 03 11

07 03 99

deeuri nespecificate

07 04

deeuri care provin de la FFDU a produselor fitosanitare organice (cu excepia rubricilor 02 01 08 i 02 01 09),
a conservanilor pentru lemn (cu excepia seciunii 03 02) i a altor biocide

07 04 01*

lichide apoase de splare i soluii-mam

07 04 03*

solveni, soluii de splare i soluii-mam organice halogenate

07 04 04*

ali solveni, soluii de splare i soluii-mam organice

07 04 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 04 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 04 09*

turte de filtrare halogenate i absorbani uzai halogenai

07 04 10*

alte turte de filtrare i absorbani uzai

07 04 11*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

07 04 12

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 04 11

07 04 13*

deeuri solide cu coninut de substane periculoase

07 04 99

deeuri nespecificate

07 05

deeuri care provin de la FFDU a produselor farmaceutice

07 05 01*

lichide apoase de splare i soluii-mam

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/59

07 05 03*

solveni, soluii de splare i soluii-mam organice halogenate

07 05 04*

ali solveni, soluii de splare i soluii-mam organice

07 05 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 05 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 05 09*

turte de filtrare halogenate i absorbani uzai halogenai

07 05 10*

alte turte de filtrare i absorbani uzai

07 05 11*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

07 05 12

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 05 11

07 05 13*

deeuri solide cu coninut de substane periculoase

07 05 14

deeuri solide, altele dect cele specificate la 07 05 13

07 05 99

deeuri nespecificate

07 06

deeuri care provin de la FFDU a grsimilor, spunurilor, detergenilor, dezinfectanilor i cosmeticelor

07 06 01*

lichide apoase de splare i soluii-mam

07 06 03*

solveni, soluii de splare i soluii-mam organice halogenate

07 06 04*

ali solveni, soluii de splare i soluii-mam organice

07 06 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 06 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 06 09*

turte de filtrare halogenate i absorbani uzai halogenai

07 06 10*

alte turte de filtrare i absorbani uzai

07 06 11*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

07 06 12

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 06 11

07 06 99

deeuri nespecificate

07 07

deeuri care provin de la FFDU a produselor chimice rezultate din chimia fin i a produselor chimice nespeci
ficate n alt parte

07 07 01*

lichide apoase de splare i soluii-mam

07 07 03*

solveni, soluii de splare i soluii-mam organice halogenate

07 07 04*

ali solveni, soluii de splare i soluii-mam organice

L 370/60

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

07 07 07*

reziduuri halogenate din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 07 08*

alte reziduuri din blazul coloanelor de distilare i reacie

07 07 09*

turte de filtrare halogenate i absorbani uzai halogenai

07 07 10*

alte turte de filtrare i absorbani uzai

07 07 11*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

07 07 12

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 07 07 11

07 07 99

deeuri nespecificate

08

DEEURI PROVENIND DE LA FABRICAREA, FORMULAREA, DISTRIBUIA I UTILIZAREA (FFDU) PRODUSELOR


DE ACOPERIRE (VOPSELURI, LACURI I EMAILURI VITRIFIATE), ADEZIVILOR, MASTICURILOR I CERNELURILOR
TIPOGRAFICE

08 01

deeuri care provin de la FFDU i din decaparea vopselelor i a lacurilor

08 01 11*

deeuri de vopsele i lacuri cu coninut de solveni organici sau alte substane periculoase

08 01 12

deeuri de vopsele i lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 11

08 01 13*

nmoluri care provin din vopsele sau lacuri Cu coninut de solveni organici sau alte substane periculoase

08 01 14

nmoluri de la vopsele sau lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 13

08 01 15*

nmoluri apoase cu coninut de vopsele sau lacuri care conin solveni organici sau alte substane pericu
loase

08 01 16

nmoluri apoase cu coninut de vopsele sau lacuri, altele dect cele specificate la 08 01 15

08 01 17*

deeuri care provin din decaparea vopselelor sau lacurilor cu coninut de solveni organici sau alte
substane periculoase

08 01 18

deeuri de la ndeprtarea vopselelor sau lacurilor, altele dect cele specificate la 08 01 17

08 01 19*

suspensii apoase cu coninut de vopsele sau lacuri care conin solveni organici sau alte substane pericu
loase

08 01 20

suspensii apoase cu coninut de lacuri sau vopsele, altele dect cele specificate la 08 01 19

08 01 21*

deeuri de la ndeprtarea vopselelor i lacurilor

08 01 99

deeuri nespecificate

08 02

deeuri care provin de la FFDU a altor produse de acoperire (inclusiv materiale ceramice)

08 02 01

deeuri de pulberi de acoperire

08 02 02

nmoluri apoase cu coninut de materiale ceramice

08 02 03

suspensii apoase cu coninut de materiale ceramice

08 02 99

deeuri nespecificate

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

08 03

deeuri care provin de la FFDU a cernelurilor tipografice

08 03 07

nmoluri apoase cu coninut de cerneluri

08 03 08

deeuri lichide apoase cu coninut de cerneluri

08 03 12*

deeuri de cerneluri cu coninut de substane periculoase

08 03 13

deeuri de cerneluri, altele dect cele specificate la 08 03 12

08 03 14*

nmoluri de cerneluri cu coninut de substane periculoase

08 03 15

nmoluri de cerneluri, altele dect cele specificate la 08 03 14

08 03 16*

deeuri de soluii de gravare

08 03 17*

deeuri de tonere de imprimare cu coninut de substane periculoase

08 03 18

deeuri de tonere de imprimante, altele dect cele specificate la 08 03 17

08 03 19*

ulei de dispersie

08 03 99

deeuri nespecificate

08 04

deeuri care provin de la FFDU a adezivilor i chiturilor (inclusiv a produselor de impermeabilizare)

08 04 09*

deeuri de adezivi i de masticuri care conin solveni organici sau alte substane periculoase

08 04 10

deeuri de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 09

08 04 11*

nmoluri de adezivi i masticuri care conin solveni organici sau alte substane periculoase

08 04 12

nmoluri de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 11

08 04 13*

nmoluri apoase cu coninut de adezivi sau masticuri care conin solveni organici sau alte substane
periculoase

08 04 14

nmoluri apoase cu coninut de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 13

08 04 15*

deeuri lichide apoase cu coninut de adezivi i cleiuri care conin solveni organici sau alte substane
periculoase

08 04 16

deeuri lichide apoase cu coninut de adezivi i cleiuri, altele dect cele specificate la 08 04 15

08 04 17*

ulei de colofoniu

08 04 99

deeuri nespecificate

08 05

deeuri nespecificate n alt parte n capitolul 08

08 05 01*

deeuri de izocianai

L 370/61

L 370/62

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

09

DEEURI PROVENIND DIN INDUSTRIA FOTOGRAFIC

09 01

deeuri din industria fotografic

09 01 01*

developani pe baz de ap i soluii de activare

09 01 02*

soluii de developare pe baz de ap pentru plcile offset

09 01 03*

soluii de developare pe baz de solveni

09 01 04*

soluii de fixare

09 01 05*

soluii de albire i soluii de albire fixatoare

09 01 06*

deeuri cu coninut de argint de la tratarea n incint a deeurilor fotografice

09 01 07

film i hrtie fotografic cu coninut de argint sau compui de argint

09 01 08

film i hrtie fotografic fr argint sau compui de argint

09 01 10

aparate fotografice de unic folosin fr baterii

09 01 11*

aparate fotografice de unic folosin cu baterii, incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03

09 01 12

aparate fotografice de unic folosin cu baterii, altele dect cele specificate la 09 01 11

09 01 13*

deeuri apoase lichide de la recuperarea n incint a argintului, altele dect cele specificate la 09 01 06

09 01 99

deeuri nespecificate

10

DEEURI PROVENITE DIN PROCESELE TERMICE

10 01

deeuri provenite din centrale electrice i alte instalaii de combustie (cu excepia capitolului 19)

10 01 01

cenu de vatr, zgur i praf de cazan (exclusiv praful de cazan specificat la 10 01 04)

10 01 02

cenu zburtoare de la arderea crbunelui

10 01 03

cenu zburtoare de la arderea turbei i a lemnului netratat

10 01 04*

cenui zburtoare i praf de cazan de hidrocarburi

10 01 05

deeuri solide pe baz de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 07

nmoluri pe baz de calciu de la desulfurarea gazelor de ardere

10 01 09*

acid sulfuric

10 01 13*

cenu zburtoare de la hidrocarburile emulsionate utilizate drept combustibil

10 01 14*

cenu de vatr, zgur i praf de cazan de la coincinerare cu coninut de substane periculoase

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10 01 15

cenu de vatr, zgur i praf de cazan de la coincinerare, altele dect cele specificate la 10 01 14

10 01 16*

cenu zburtoare de la coincinerare cu coninut de substane periculoase

10 01 17

cenu zburtoare de la coincinerare, alta dect cea specificat la 10 01 16

10 01 18*

deeuri de la splarea gazelor care conin substane periculoase

10 01 19

deeuri de la splarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 01 05, 10 01 07 i 10 01 18

10 01 20*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

10 01 21

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 10 01 20

10 01 22*

nmoluri apoase provenite din splarea cazanelor de ardere, cu coninut de substane periculoase

10 01 23

nmoluri apoase de la splarea cazanului de ardere, altele dect cele specificate la 10 01 22

10 01 24

nisipuri de la paturile fluidizate

10 01 25

deeuri de la depozitarea combustibilului i de la pregtirea crbunelui de ardere pentru instalaiile


termice

10 01 26

deeuri de la epurarea apelor de rcire

10 01 99

deeuri nespecificate

10 02

deeuri provenite din industria fierului i oelului

10 02 01

deeuri de la procesarea zgurii

10 02 02

zgur neprocesat

10 02 07*

deeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase

10 02 08

deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 02 07

10 02 10

cruste de under

10 02 11*

deeuri de la epurarea apei de rcire cu coninut de ulei

10 02 12

deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 02 11

10 02 13*

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase

10 02 14

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 02 13

10 02 15

alte nmoluri i turte de filtrare

10 02 99

deeuri nespecificate

L 370/63

L 370/64

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10 03

deeuri din pirometalurgia aluminiului

10 03 02

resturi de anozi

10 03 04*

zguri de la topirea primar

10 03 05

deeuri de alumin

10 03 08*

zguri saline de la topirea secundar

10 03 09*

scorii negre de la topirea secundar

10 03 15*

cruste care sunt inflamabile sau emit, n contact cu apa, gaze inflamabile n cantiti periculoase

10 03 16

cruste, altele dect cele specificate la 10 03 15

10 03 17*

deeuri cu coninut de gudroane de la producerea anozilor

10 03 18

deeuri cu coninut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 03 17

10 03 19*

praf din gazele de ardere cu coninut de substane periculoase

10 03 20

praf din gaze de ardere, altul dect cel specificat la 10 03 19

10 03 21*

alte particule i praf (inclusiv praf de la morile cu bile) cu coninut de substane periculoase

10 03 22

alte particule i praf (inclusiv praful de la morile cu bile), altele dect cele specificate la 10 03 21

10 03 23*

deeuri solide rezultate din epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase

10 03 24

deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 03 23

10 03 25*

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor cu coninut de substane periculoase

10 03 26

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 03 25

10 03 27*

deeuri de la epurarea apei de rcire cu coninut de ulei

10 03 28

deeuri de la epurarea apei de rcire, altele dect cele specificate la 10 03 27

10 03 29*

deeuri de la epurarea zgurilor saline i a scoriilor negre, cu coninut de substane periculoase

10 03 30

deeuri de la epurarea zgurilor saline i a scoriilor negre, altele dect cele specificate la 10 03 29

10 03 99

deeuri nespecificate

30.12.2014

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/65

10 04

deeuri din pirometalurgia plumbului

10 04 01*

zguri de la topirea primar i secundar

10 04 02*

scorii i cruste de la topirea primar i secundar

10 04 03*

arseniat de calciu

10 04 04*

praf din gazele de ardere

10 04 05*

alte particule i praf

10 04 06*

deeuri solide de la epurarea gazelor

10 04 07*

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 04 09*

deeuri de la epurarea apei de rcire cu coninut de ulei

10 04 10

deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 04 09

10 04 99

deeuri nespecificate

10 05

deeuri din pirometalurgia zincului

10 05 01

zguri de la topirea primar i secundar

10 05 03*

praf din gazele de ardere

10 05 04

alte particule i praf

10 05 05*

deeuri solide de la epurarea gazelor

10 05 06*

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 05 08*

deeuri de la epurarea apei de rcire cu coninut de ulei

10 05 09

deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 05 08

10 05 10*

scorii i cruste care sunt inflamabile sau emit, n contact cu apa, gaze inflamabile n cantiti periculoase

10 05 11

scorii i cruste, altele dect cele specificate la 10 05 10

10 05 99

deeuri nespecificate

10 06

deeuri din pirometalurgia cuprului

10 06 01

zguri de la topirea primar i secundar

10 06 02

scorii i cruste de la topirea primar i secundar

10 06 03*

praf din gazele de ardere

10 06 04

alte particule i praf

10 06 06*

deeuri solide de la epurarea gazelor

L 370/66

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

10 06 07*

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 06 09*

deeuri de la epurarea apei de rcire cu coninut de ulei

10 06 10

deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 06 09

10 06 99

deeuri nespecificate

10 07

deeuri din pirometalurgia argintului, aurului i a platinei

10 07 01

zguri de la topirea primar i secundar

10 07 02

scorii i cruste de la topirea primar i secundar

10 07 03

deeuri solide de la epurarea gazelor

10 07 04

alte particule i praf

10 07 05

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 07 07*

deeuri de la epurarea apei de rcire cu coninut de ulei

10 07 08

deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 07 07

10 07 99

deeuri nespecificate

10 08

deeuri din pirometalurgia altor metale neferoase

10 08 04

particule i praf

10 08 08*

zgur salin de la topirea primar i secundar

10 08 09

alte zguri

10 08 10*

scorii i cruste care sunt inflamabile sau emit, n contact cu apa, gaze inflamabile n cantiti periculoase

10 08 11

scorii i cruste, altele dect cele specificate la 10 08 10

10 08 12*

deeuri cu coninut de gudroane de la producerea anozilor

10 08 13

deeuri cu coninut de carbon de la producerea anozilor, altele dect cele specificate la 10 08 12

10 08 14

resturi de anozi

10 08 15*

praf din gazele de ardere cu coninut de substane periculoase

10 08 16

praf din gazele de ardere, altul dect cel specificat la 10 03 15

10 08 17*

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu coninut de substane periculoase

10 08 18

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 08 17

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10 08 19*

deeuri de la epurarea apei de rcire cu coninut de ulei

10 08 20

deeuri de la epurarea apelor de rcire, altele dect cele specificate la 10 08 19

10 08 99

deeuri nespecificate

10 09

deeuri din turnarea metalelor feroase

10 09 03

zgur de topitorie

10 09 05*

miezuri i forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu coninut de substane periculoase

10 09 06

miezuri i forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 05

10 09 07*

miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare cu coninut de substane periculoase

10 09 08

miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 09 07

10 09 09*

praf din gazele de ardere cu coninut de substane periculoase

10 09 10

praf din gazele de ardere, altul dect cel specificat la 10 09 09

10 09 11*

alte reziduuri cu coninut de substane periculoase

10 09 12

alte particule dect cele specificate la 10 09 11

10 09 13*

deeuri de liani cu coninut de substane periculoase

10 09 14

deeuri de liani, altele dect cele specificate la 10 09 13

10 09 15*

deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, cu coninut de substane periculoase

10 09 16

deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, altele dect cele specificate la 10 09 15

10 09 99

deeuri nespecificate

10 10

deeuri din turnarea metalelor neferoase

10 10 03

zgur de topitorie

10 10 05*

miezuri i forme de turnare care nu au fost folosite la turnare cu coninut de substane periculoase

10 10 06

miezuri i forme de turnare care nu au fost folosite la turnare, altele dect cele specificate la 10 10 05

10 10 07*

miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare cu coninut de substane periculoase

10 10 08

miezuri i forme de turnare care au fost folosite la turnare, altele dect cele menionate la rubrica
10 10 07

L 370/67

L 370/68

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

10 10 09*

praf din gazele de ardere cu coninut de substane periculoase

10 10 10

praf din gazele de ardere, altul dect cel specificat la 10 10 09

10 10 11*

alte reziduuri cu coninut de substane periculoase

10 10 12

alte particule dect cele specificate la 10 10 11

10 10 13*

deeuri de liani cu coninut de substane periculoase

10 10 14

deeuri de liani, altele dect cele specificate la 10 10 13

10 10 15*

deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, cu coninut de substane periculoase

10 10 16

deeuri de ageni pentru detectarea fisurilor, altele dect cele specificate la 10 10 15

10 10 99

deeuri nespecificate

10 11

deeuri de la fabricarea sticlei i a produselor din sticl

10 11 03

deeuri din fibre de sticl

10 11 05

particule i praf

10 11 09*

deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesrii termice, cu coninut de substane periculoase

10 11 10

deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesrii termice, altele dect cele menionate la rubrica
10 11 09

10 11 11*

deeuri de sticl sub form de particule fine i pudr de sticl cu coninut de metale grele (de exemplu, de
la tuburile catodice)

10 11 12

deeuri de sticl, altele dect cele specificate la 10 11 11

10 11 13*

nmoluri de la lefuirea i polizarea sticlei cu coninut de substane periculoase

10 11 14

nmoluri de la lefuirea i polizarea sticlei, altele dect cele specificate la 10 11 13

10 11 15*

deeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, cu coninut de substane periculoase

10 11 16

deeuri solide de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 11 15

10 11 17*

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere cu coninut de substane periculoase

10 11 18

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor de ardere, altele dect cele specificate la 10 11 17

10 11 19*

deeuri solide de la epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

10 11 20

deeuri solide de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 10 11 19

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

10 11 99

deeuri nespecificate

10 12

deeuri de la fabricarea produselor de ceramic, a crmizilor, a iglelor i a materialelor de construcii

10 12 01

deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesrii termice

10 12 03

particule i praf

10 12 05

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 12 06

forme declasate

10 12 08

deeuri ceramice, de crmizi, igle i materiale de construcie (dup procesarea termic)

10 12 09*

deeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu coninut de substane periculoase

10 12 10

deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 12 09

10 12 11*

deeuri de la smluire cu coninut de metale grele

10 12 12

deeuri de la smluire, altele dect cele specificate la 10 12 11

10 12 13

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint

10 12 99

deeuri nespecificate

10 13

deeuri de la fabricarea cimentului, a varului i ghipsului i a articolelor i produselor derivate

10 13 01

deeuri de la prepararea amestecurilor, anterior procesrii termice

10 13 04

deeuri de la calcinarea i hidratarea varului

10 13 06

particule i praf (cu excepia 10 13 12 i 10 13 13)

10 13 07

nmoluri i turte de filtrare de la epurarea gazelor

10 13 09*

deeuri de la fabricarea azbocimenturilor, cu coninut de azbest

10 13 10

deeuri de la producerea azbocimenturilor, altele dect cele specificate la 10 13 09

10 13 11

deeuri de materiale compozite pe baz de ciment, altele dect cele specificate la 10 13 09 i 10 13 10

10 13 12*

deeuri solide rezultate din epurarea gazelor, cu coninut de substane periculoase

10 13 13

deeuri solide de la epurarea gazelor, altele dect cele specificate la 10 13 12

10 13 14

deeuri de beton i nmoluri cu beton

10 13 99

deeuri nespecificate

10 14

deeuri din crematorii

10 14 01*

deeuri de la splarea gazelor cu coninut de mercur

L 370/69

L 370/70

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

11

DEEURI REZULTATE DIN TRATAREA CHIMIC A SUPRAFEELOR I DIN ACOPERIRI ALE METALELOR I ALE
ALTOR MATERIALE; HIDROMETALURGIA NEFEROAS

11 01

deeuri provenite din tratarea chimic a suprafeelor i din acoperirea metalelor i a altor materiale (de
exemplu, procese galvanice, de zincare, de decapare, de gravare, de fosfatare, de degresare alcalin i de fabri
care a anozilor)

11 01 05*

acizi de decapare

11 01 06*

acizi nespecificai

11 01 07*

baze de decapare

11 01 08*

nmoluri cu coninut de fosfai

11 01 09*

nmoluri i turte de filtrare cu coninut de substane periculoase

11 01 10

nmoluri i turte de filtrare, altele dect cele specificate la 11 01 09

11 01 11*

lichide apoase de cltire cu coninut de substane periculoase

11 01 12

lichide apoase de cltire, altele dect cele specificate la 11 01 11

11 01 13*

deeuri de degresare cu coninut de substane periculoase

11 01 14

deeuri de degresare, altele dect cele specificate la 11 01 13

11 01 15*

eluai i nmoluri de la sisteme de membrane sau de la schimbtori de ioni, cu coninut de substane


periculoase

11 01 16*

rini schimbtoare de ioni saturate sau uzate

11 01 98*

alte deeuri cu coninut de substane periculoase

11 01 99

deeuri nespecificate

11 02

deeuri provenite din procesele hidrometalurgice ale metalelor neferoase

11 02 02*

nmoluri provenite din hidrometalurgia zincului (inclusiv jarosit i goethit)

11 02 03

deeuri de la producerea anozilor pentru procesele de electroliz n soluie

11 02 05*

deeuri provenite din procesele de hidrometalurgie a cuprului, cu coninut de substane periculoase

11 02 06

deeuri de la procesele de hidrometalurgie a cuprului, altele dect cele specificate la 11 02 05

11 02 07*

alte deeuri cu coninut de substane periculoase

11 02 99

deeuri nespecificate

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/71

11 03

nmoluri i solide provenite din procesele de clire

11 03 01*

deeuri cu coninut de cianuri

11 03 02*

alte deeuri

11 05

deeuri provenite din procesele de galvanizare la cald

11 05 01

zinc dur

11 05 02

cenu de zinc

11 05 03*

deeuri solide de la epurarea gazelor

11 05 04*

baie uzat

11 05 99

deeuri nespecificate

12

DEEURI PROVENITE DE LA MODELAREA I TRATAREA FIZIC I MECANIC DE SUPRAFA A METALELOR I


A MATERIALELOR PLASTICE

12 01

deeuri provenite de la modelarea i tratarea mecanic i fizic de suprafa a metalelor i a materialelor


plastice

12 01 01

pilitur i pan feros

12 01 02

praf i suspensii de metale feroase

12 01 03

pilitur i pan neferos

12 01 04

praf i suspensii de metale neferoase

12 01 05

pilitur i pan de materiale plastice

12 01 06*

uleiuri minerale de ungere uzate cu coninut de halogeni (cu excepia emulsiilor i soluiilor)

12 01 07*

uleiuri minerale de ungere uzate fr halogeni (cu excepia emulsiilor i soluiilor)

12 01 08*

emulsii i soluii de ungere uzate cu coninut de halogeni

12 01 09*

emulsii i soluii de ungere uzate fr halogeni

12 01 10*

uleiuri sintetice de ungere uzate

12 01 12*

ceruri i grsimi uzate

12 01 13

deeuri de la sudur

12 01 14*

nmoluri de la maini-unelte, cu coninut de substane periculoase

12 01 15

nmoluri de la maini-unelte, altele dect cele specificate la 12 01 14

12 01 16*

deeuri de material de sablare, cu coninut de substane periculoase

12 01 17

deeuri de material de sablare, altele dect cele specificate la 12 01 16

L 370/72

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

12 01 18*

nmoluri metalice (de la mrunire, honuire i lepuire) cu coninut de ulei

12 01 19*

uleiuri de ungere uor biodegradabile

12 01 20*

piese de polizare uzate, mrunite, precum i materiale de polizare mrunite, cu coninut de substane
periculoase

12 01 21

piese de polizare uzate i materiale de polizare, altele dect cele specificate la 12 01 20

12 01 99

deeuri nespecificate

12 03

deeuri provenite din degresarea cu ap i cu abur (cu excepia celor din capitolul 11)

12 03 01*

lichide apoase de splare

12 03 02*

deeuri de la degresarea cu abur

13

ULEIURI I COMBUSTIBILI LICHIZI UZAI (cu excepia uleiurilor comestibile i a celor menionate la capito

lele 05, 12 i 19)


13 01

uleiuri hidraulice uzate

13 01 01*

uleiuri hidraulice cu coninut de PCB

13 01 04*

emulsii clorurate

13 01 05*

emulsii neclorurate

13 01 09*

uleiuri hidraulice minerale clorurate

13 01 10*

uleiuri hidraulice minerale neclorurate

13 01 11*

uleiuri hidraulice sintetice

13 01 12*

uleiuri hidraulice uor biodegradabile

13 01 13*

alte uleiuri hidraulice

13 02

uleiuri uzate de motor, de transmisie i de ungere

13 02 04*

uleiuri minerale clorurate de motor, de transmisie i de ungere

13 02 05*

uleiuri minerale neclorurate de motor, de transmisie i de ungere

13 02 06*

uleiuri sintetice de motor, de transmisie i de ungere

13 02 07*

uleiuri de motor, de transmisie i de ungere uor biodegradabile

13 02 08*

alte uleiuri de motor, de transmisie i de ungere

13 03

uleiuri izolante i de transmitere a cldurii uzate

13 03 01*

uleiuri izolante i de transmitere a cldurii cu coninut de PCB

13 03 06*

uleiuri minerale clorurate izolante i de transmitere a cldurii, altele dect cele specificate la 13 03 01

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/73

13 03 07*

uleiuri minerale neclorurate izolante i de transmitere a cldurii

13 03 08*

uleiuri sintetice izolante i de transmitere a cldurii

13 03 09*

uleiuri izolante i de transmitere a cldurii uor biodegradabile

13 03 10*

alte uleiuri izolante i de transmitere a cldurii

13 04

uleiuri de santin

13 04 01*

uleiuri de santin din navigaia pe apele interioare

13 04 02*

uleiuri de santin din colectoarele de debarcader

13 04 03*

uleiuri de santin din alte tipuri de navigaie

13 05

coninutul separatoarelor ap/ulei

13 05 01*

solide din paturile de nisip i separatoarele ulei/ap

13 05 02*

nmoluri de la separatoarele ulei/ap

13 05 03*

nmoluri de intercepie

13 05 06*

ulei de la separatoarele ulei/ap

13 05 07*

ape uleioase de la separatoarele ulei/ap

13 05 08*

amestecuri de deeuri de la paturile de nisip i separatoarele ulei/ap

13 07

combustibili lichizi uzai

13 07 01*

ulei combustibil i combustibil diesel

13 07 02*

Benzin

13 07 03*

ali combustibili (inclusiv amestecuri)

13 08

uleiuri uzate, nespecificate n alt parte

13 08 01*

nmoluri sau emulsii de la desalinizare

13 08 02*

alte emulsii

13 08 99*

deeuri nespecificate

14

DEEURI DE SOLVENI ORGANICI, AGENI DE RCIRE I AGENI DE PROPULSARE (cu excepia capitolelor 07

i 08)
14 06

deeuri de solveni organici, ageni de rcire i ageni de propulsare pentru formarea spumei i a aerosolilor

14 06 01*

clorofluorocarburi, HCFC, HFC

14 06 02*

ali solveni i amestecuri de solveni halogenai

L 370/74

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

14 06 03*

ali solveni i amestecuri de solveni

14 06 04*

nmoluri sau deeuri solide cu coninut de solveni halogenai

14 06 05*

nmoluri sau deeuri solide coninnd ali solveni

15

AMBALAJE I DEEURI DE AMBALAJE; MATERIALE ABSORBANTE, MATERIALE DE LUSTRUIRE, MATERIALE


FILTRANTE I MBRCMINTE DE PROTECIE, NESPECIFICATE N ALT PARTE

15 01

ambalaje i deeuri de ambalaje (inclusiv deeuri municipale de ambalaje colectate separat)

15 01 01

ambalaje de hrtie i carton

15 01 02

ambalaje de materiale plastice

15 01 03

ambalaje de lemn

15 01 04

ambalaje metalice

15 01 05

ambalaje de materiale compozite

15 01 06

ambalaje amestecate

15 01 07

ambalaje de sticl

15 01 09

ambalaje din materiale textile

15 01 10*

ambalaje care conin reziduuri de substane periculoase sau sunt contaminate cu substane periculoase

15 01 11*

ambalaje metalice care conin o matri poroas solid format din materiale periculoase (de exemplu,
azbest), inclusiv containere goale pentru stocarea sub presiune

15 02

absorbani, materiale filtrante, materiale de lustruire i mbrcminte de protecie

15 02 02*

absorbani, materiale filtrante (inclusiv filtre de ulei nespecificate n alt parte), materiale de lustruire i
mbrcminte de protecie contaminate cu substane periculoase

15 02 03

absorbani, materiale filtrante, materiale de lustruire i mbrcminte de protecie, altele dect cele specifi
cate la 15 02 02

16

DEEURI NESPECIFICATE N ALT PARTE N LIST

16 01

vehicule scoase din uz de la diverse mijloace de transport (inclusiv maini de teren) i deeuri de la dezmem
brarea vehiculelor casate i de la ntreinerea vehiculelor (cu excepia celor de la capitolele 13, 14 i seciunile
16 06 i 16 08)

16 01 03

anvelope scoase din uz

16 01 04*

vehicule scoase din uz

16 01 06

vehicule scoase din uz fr lichide sau alte componente periculoase

16 01 07*

filtre de ulei

16 01 08*

componente cu coninut de mercur

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/75

16 01 09*

componente cu coninut de PCB

16 01 10*

componente explozive (de exemplu, airbaguri)

16 01 11*

plcue de frn cu coninut de azbest

16 01 12

plcue de frn, altele dect cele specificate la 16 01 11

16 01 13*

lichide de frn

16 01 14*

fluide antigel cu coninut de substane periculoase

16 01 15

lichide antigel, altele dect cele specificate la 16 01 14

16 01 16

rezervoare pentru gaz lichefiat

16 01 17

metale feroase

16 01 18

metale neferoase

16 01 19

Materiale plastice

16 01 20

Sticl

16 01 21*

componente periculoase, altele dect cele specificate la 16 01 07-16 01 11, 16 01 13 i 16 01 14

16 01 22

alte componente nespecificate

16 01 99

deeuri nespecificate

16 02

deeuri din echipamente electrice i electronice

16 02 09*

transformatoare i condensatoare cu coninut de PCB

16 02 10*

echipamente casate cu coninut de PCB sau contaminate cu PCB, altele dect cele specificate la 16 02 09

16 02 11*

echipamente casate cu coninut de clorofluorocarburi, HCFC i HFC

16 02 12*

echipamente casate cu coninut de azbest liber

16 02 13*

echipamente casate cu coninut de componente periculoase (1), altele dect cele specificate la 16 02 0916 02 12

16 02 14

echipamente casate, altele dect cele specificate la 16 02 09-16 02 13

16 02 15*

componente periculoase demontate din echipamente casate

16 02 16

componente demontate din echipamente casate, altele dect cele specificate la 16 02 15

16 03

loturi declasate i produse nefolosite

16 03 03*

deeuri anorganice cu coninut de substane periculoase

L 370/76

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

16 03 04

deeuri anorganice, altele dect cele specificate la 16 03 03

16 03 05*

deeuri organice cu coninut de substane periculoase

16 03 06

deeuri organice, altele dect cele specificate la 16 03 05

16 03 07*

mercur metalic

16 04

deeuri de explozivi

16 04 01*

deeuri de muniie

16 04 02*

deeuri de artificii

16 04 03*

alte deeuri de explozivi

16 05

butelii de gaze sub presiune i produse chimice expirate

16 05 04*

butelii de gaze sub presiune (inclusiv haloni), cu coninut de substane periculoase

16 05 05

butelii de gaze sub presiune cu coninut de alte substane dect cele specificate la 16 05 04

16 05 06*

substane chimice de laborator constnd din substane periculoase sau coninnd substane periculoase,
inclusiv amestecurile de substane chimice de laborator

16 05 07*

substane chimice anorganice de laborator expirate, constnd din sau coninnd substane periculoase

16 05 08*

substane chimice organice de laborator expirate, constnd din sau coninnd substane periculoase

16 05 09

substane chimice expirate, altele dect cele specificate la 16 05 06, 16 05 07 sau 16 05 08

16 06

baterii i acumulatori

16 06 01*

baterii cu plumb

16 06 02*

baterii cu Ni-Cd

16 06 03*

baterii cu coninut de mercur

16 06 04

baterii alcaline (cu excepia 16 06 03)

16 06 05

alte baterii i acumulatoare

16 06 06*

electrolii colectai separat din baterii i acumulatoare

16 07

deeuri provenite de la curarea cisternelor i butoaielor de depozitare i transport (cu excepia capitolelor
05 i 13)

16 07 08*

deeuri cu coninut de iei

16 07 09*

deeuri cu coninut de alte substane periculoase

16 07 99

deeuri nespecificate

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/77

16 08

catalizatori uzai

16 08 01

catalizatori uzai cu coninut de aur, argint, reniu, rodiu, paladiu, iridiu sau platin (cu excepia 16 08 07)

16 08 02*

catalizatori uzai cu coninut de metale tranziionale periculoase ori compui ai metalelor tranziionale
periculoase

16 08 03

catalizatori uzai cu coninut de metale tranziionale sau compui ai metalelor tranziionale, nespecificai

16 08 04

catalizatori uzai de la cracare catalitic (cu excepia 16 08 07)

16 08 05*

catalizatori uzai cu coninut de acid fosforic

16 08 06*

lichide uzate folosite drept catalizatori

16 08 07*

catalizatori uzai contaminai cu substane periculoase

16 09

substane oxidante

16 09 01*

permanganai, de exemplu permanganat de potasiu

16 09 02*

cromai, de exemplu cromat de potasiu, bicromat de potasiu sau de sodiu

16 09 03*

peroxizi, de exemplu peroxidul de hidrogen

16 09 04*

alte substane oxidante nespecificate

16 10

deeuri lichide apoase care urmeaz s fie tratate ex situ

16 10 01*

deeuri lichide apoase cu coninut de substane periculoase

16 10 02

deeuri lichide apoase, altele dect cele specificate la 16 10 01

16 10 03*

concentrate apoase cu coninut de substane periculoase

16 10 04

concentrate apoase, altele dect cele specificate la 16 10 03

16 11

deeuri din materiale de cptuire i refractare

16 11 01*

materiale de cptuire i refractare pe baz de carbon rezultate din procesele metalurgice, cu coninut de
substane periculoase

16 11 02

materiale de cptuire i refractare pe baz de carbon din procesele metalurgice, altele dect cele specifi
cate la 16 11 01

16 11 03*

alte materiale de cptuire i refractare rezultate din procesele metalurgice, cu coninut de substane peri
culoase

16 11 04

alte materiale de cptuire i refractare din procesele metalurgice, altele dect cele specificate la 16 11 03

16 11 05*

materiale de cptuire i refractare provenite din procesele nemetalurgice, cu coninut de substane pericu
loase

16 11 06

materiale de cptuire i refractare din procesele nemetalurgice, altele dect cele specificate la 16 11 05

L 370/78

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

17

DEEURI DIN CONSTRUCII I DEMOLRI (INCLUSIV PMNT EXCAVAT DIN SITURI CONTAMINATE)

17 01

beton, crmizi, igle i materiale ceramice

17 01 01

Beton

17 01 02

Crmizi

17 01 03

igle i produse ceramice

17 01 06*

amestecuri de beton, crmizi, igle sau materiale ceramice cu coninut de substane periculoase sau fracii
separate din acestea

17 01 07

amestecuri de beton, crmizi, igle i produse ceramice, altele dect cele specificate la 17 01 06

17 02

lemn, sticl i materiale plastice

17 02 01

Lemn

17 02 02

Sticl

17 02 03

Materiale plastice

17 02 04*

sticl, materiale plastice i lemn cu coninut de sau contaminate cu substane periculoase

17 03

amestecuri bituminoase, gudron de huil i produse gudronate

17 03 01*

asfalturi cu coninut de gudron de huil

17 03 02

asfalturi, altele dect cele specificate la 17 03 01

17 03 03*

gudron de huil i produse gudronate

17 04

metale (inclusiv aliajele lor)

17 04 01

cupru, bronz, alam

17 04 02

Aluminiu

17 04 03

Plumb

17 04 04

Zinc

17 04 05

fier i oel

17 04 06

Staniu

17 04 07

amestecuri metalice

17 04 09*

deeuri metalice contaminate cu substane periculoase

17 04 10*

cabluri cu coninut de ulei, gudron i alte substane periculoase

17 04 11

cabluri, altele dect cele specificate la 17 04 10

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/79

17 05

pmnt (inclusiv pmnt excavat din situri contaminate), pietri i nmoluri de dragare

17 05 03*

pmnt i pietre cu coninut de substane periculoase

17 05 04

pmnt i pietre, altele dect cele specificate la 17 05 03

17 05 05*

nmoluri de la dragare cu coninut de substane periculoase

17 05 06

nmoluri de la dragare, altele dect cele specificate la 17 05 05

17 05 07*

resturi de balast cu coninut de substane periculoase

17 05 08

resturi de balast, altele dect cele specificate la 17 05 07

17 06

materiale izolante i materiale de construcii cu coninut de azbest

17 06 01*

materiale izolante cu coninut de azbest

17 06 03*

alte materiale izolante constnd din sau cu coninut de substane periculoase

17 06 04

materiale izolante, altele dect cele specificate la 17 06 01 i 17 06 03

17 06 05*

materiale de construcie cu coninut de azbest

17 08

materiale de construcii pe baz de ghips

17 08 01*

materiale de construcii pe baz de ghips, contaminate cu substane periculoase

17 08 02

materiale de construcii pe baz de gips, altele dect cele specificate la 17 08 01

17 09

alte deeuri de la construcii i demolri

17 09 01*

deeuri de la construcii i demolri cu coninut de mercur

17 09 02*

deeuri de la construcii i demolri cu coninut de PCB (de exemplu, masticuri cu coninut de PCB, duu
mele pe baz de rini cu coninut de PCB, elemente cu cleiuri de glazur cu coninut de PCB, condensa
tori cu coninut de PCB)

17 09 03*

alte deeuri de la construcii i demolri (inclusiv amestecuri de deeuri) cu coninut de substane


periculoase

17 09 04

deeuri amestecate de la construcii i demolri, altele dect cele specificate la 17 09 01, 17 09 02 i


17 09 03

18

DEEURI PROVENITE DIN ACTIVITI DE ASISTEN MEDICAL SAU VETERINAR I/SAU DIN CERCETRI
CONEXE (cu excepia deeurilor de la prepararea hranei n buctrii sau restaurante, care nu provin direct

din activitile de asisten medical)


18 01

deeuri provenite din materniti, de diagnostic, tratament sau prevenire a bolilor la om

18 01 01

obiecte ascuite (cu excepia 18 01 03)

L 370/80

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

18 01 02

fragmente i organe umane, inclusiv recipiente de snge i snge conservat (cu excepia 18 01 03)

18 01 03*

deeuri a cror colectare i eliminare fac obiectul unor msuri speciale privind prevenirea infeciilor

18 01 04

deeuri a cror colectare i eliminare nu fac obiectul unor msuri speciale privind prevenirea infeciilor
(de exemplu, mbrcminte, mulaje de ghips, lenjerie, mbrcminte de unic folosin, scutece)

18 01 06*

chimicale constnd din sau coninnd substane periculoase

18 01 07

chimicale, altele dect cele specificate la 18 01 06

18 01 08*

medicamente citotoxice i citostatice

18 01 09

medicamente, altele dect cele specificate la 18 01 08

18 01 10*

deeuri de amalgam de la tratamentele stomatologice

18 02

deeuri provenite din cercetarea, diagnosticarea, tratamentul sau prevenirea bolilor la animale

18 02 01

obiecte ascuite (cu excepia 18 02 02)

18 02 02*

deeuri a cror colectare i eliminare fac obiectul unor msuri speciale privind prevenirea infeciilor

18 02 03

deeuri a cror colectare i eliminare nu fac obiectul unor msuri speciale privind prevenirea infeciilor

18 02 05*

chimicale constnd din sau coninnd substane periculoase

18 02 06

chimicale, altele dect cele specificate la 18 02 05

18 02 07*

medicamente citotoxice i citostatice

18 02 08

medicamente, altele dect cele specificate la 18 02 07

19

DEEURI PROVENITE DE LA INSTALAII DE TRATARE A REZIDUURILOR, DE LA STAIILE EX-SITU DE EPURARE


A APELOR REZIDUALE I DE LA PREPARAREA APEI PENTRU CONSUMUL UMAN I A APEI PENTRU UZ
INDUSTRIAL

19 01

deeuri de la incinerarea sau piroliza deeurilor

19 01 02

materiale feroase din cenuile de ardere

19 01 05*

turte de filtrare de la epurarea gazelor

19 01 06*

deeuri lichide apoase de la epurarea gazelor i alte deeuri lichide apoase

19 01 07*

deeuri solide de la epurarea gazelor

19 01 10*

crbune activ uzat de la epurarea gazelor de ardere

19 01 11*

cenu de vatr i zgur cu coninut de substane periculoase

19 01 12

cenu de vatr i zgur, alta dect cea specificat la 19 01 11

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/81

19 01 13*

cenui zburtoare cu coninut de substane periculoase

19 01 14

cenu zburtoare, alta dect cea specificat la 19 01 13

19 01 15*

praf de cazan cu coninut de substane periculoase

19 01 16

praf de cazan, altul dect cel specificat la 19 01 15

19 01 17*

deeuri de piroliz cu coninut de substane periculoase

19 01 18

deeuri de piroliz, altele dect cele specificate la 19 01 17

19 01 19

nisipuri de la paturile fluidizate

19 01 99

deeuri nespecificate

19 02

deeuri provenite din tratamentele fizicochimice ale deeurilor (n special decromatare, decianurare,
neutralizare)

19 02 03

deeuri preamestecate coninnd numai deeuri nepericuloase

19 02 04*

deeuri preamestecate coninnd cel puin un deeu periculos

19 02 05*

nmoluri rezultate din tratarea fizico-chimic, cu coninut de substane periculoase

19 02 06

nmoluri de la tratarea fizico-chimic, altele dect cele specificate la 19 02 05

19 02 07*

ulei i concentrate de la separare

19 02 08*

deeuri lichide combustibile cu coninut de substane periculoase

19 02 09*

deeuri solide combustibile cu coninut de substane periculoase

19 02 10

deeuri combustibile, altele dect cele specificate la 19 02 08 i 19 02 09

19 02 11*

alte deeuri cu coninut de substane periculoase

19 02 99

deeuri nespecificate

19 03

deeuri stabilizate/solidificate

19 03 04*

deeuri marcate ca periculoase, parial stabilizate, altele dect cele menionate la 19 03 08

19 03 05

deeuri stabilizate, altele dect cele specificate la 19 03 04

19 03 06*

deeuri ncadrate ca periculoase, solidificate

19 03 07

deeuri solidificate, altele dect cele specificate la 19 03 06

19 03 08*

mercur parial stabilizat

19 04

deeuri vitrificate i deeuri provenite din vitrificare

19 04 01

deeuri vitrificate

L 370/82

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

19 04 02*

cenu zburtoare i alte deeuri de la epurarea gazelor de ardere

19 04 03*

faz solid nevitrificat

19 04 04

deeuri lichide apoase de la vitrificarea deeurilor

19 05

deeuri de la tratarea aerob a deeurilor solide

19 05 01

fracia necompostat din deeurile municipale i similare

19 05 02

fracia necompostat din deeurile animale i vegetale

19 05 03

compost fr specificarea provenienei

19 05 99

deeuri nespecificate

19 06

deeuri de la tratarea anaerob a deeurilor

19 06 03

faza lichid de la epurarea anaerob a deeurilor municipale

19 06 04

faza fermentat de la epurarea anaerob a deeurilor municipale

19 06 05

faza lichid de la epurarea anaerob a deeurilor animale i vegetale

19 06 06

faza fermentat de la epurarea anaerob a deeurilor animale i vegetale

19 06 99

deeuri nespecificate

19 07

levigate din depozitele de deeuri

19 07 02*

levigate din depozitele de deeuri cu coninut de substane periculoase

19 07 03

levigate din depozite de deeuri, altele dect cele specificate la 19 07 02

19 08

deeuri de la instalaiile de epurare a apelor reziduale, nespecificate n alt parte

19 08 01

Reziduuri de cernere

19 08 02

deeuri de la deznisipatoare

19 08 05

nmoluri de la epurarea apelor uzate oreneti

19 08 06*

rini schimbtoare de ioni saturate sau uzate

19 08 07*

soluii i nmoluri de la regenerarea schimbtorilor de ioni

19 08 08*

deeuri de la sistemele cu membran cu coninut de metale grele

19 08 09

amestec de grsimi i uleiuri de la separarea amestecurilor ulei/ap coninnd numai uleiuri i grsimi
comestibile

19 08 10*

amestecuri de grsimi i uleiuri de la separarea ulei/ap, altele dect cele specificate la 19 08 09

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

19 08 11*

nmoluri cu coninut de substane periculoase rezultate din epurarea biologic a apelor reziduale
industriale

19 08 12

nmoluri rezultate din epurarea biologic a apelor reziduale industriale, altele dect cele specificate la
19 08 11

19 08 13*

nmoluri cu coninut de substane periculoase rezultate din alte procedee de epurare a apelor reziduale
industriale

19 08 14

nmoluri de la alte procedee de epurare a apelor reziduale industriale, altele dect cele specificate la
19 08 13

19 08 99

deeuri nespecificate

19 09

deeuri provenite din prepararea apei pentru consumul uman sau a apei de uz industrial

19 09 01

deeuri solide de prim filtrare i de declorurare

19 09 02

nmoluri de la limpezirea apei

19 09 03

nmoluri de la decarbonatare

19 09 04

crbune activ uzat

19 09 05

rini schimbtoare de ioni saturate sau uzate

19 09 06

soluii i nmoluri de la regenerarea schimbtorilor de ioni

19 09 99

deeuri nespecificate

19 10

deeuri provenite din sfrmarea deeurilor cu coninut de metale

19 10 01

deeuri de fier i oel

19 10 02

deeuri neferoase

19 10 03*

fracii de pan uor i praf cu coninut de substane periculoase

19 10 04

fracii de pan uor i praf, altele dect cele specificate la 19 10 03

19 10 05*

alte fracii cu coninut de substane periculoase

19 10 06

alte fracii dect cele specificate la 19 10 05

19 11

deeuri de la regenerarea hidrocarburilor

19 11 01*

argile de filtrare uzate

19 11 02*

gudroane acide

19 11 03*

deeuri lichide apoase

19 11 04*

deeuri de la splarea combustibililor cu baze

19 11 05*

nmoluri rezultate din epurarea efluenilor n incint, cu coninut de substane periculoase

L 370/83

L 370/84

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

19 11 06

nmoluri de la epurarea efluenilor n incint, altele dect cele specificate la 19 11 05

19 11 07*

deeuri de la splarea gazelor de ardere

19 11 99

deeuri nespecificate

19 12

deeuri provenite din tratarea mecanic a deeurilor (de exemplu, sortare, sfrmare, compactare, peletizare),
nespecificate n alt parte

19 12 01

hrtie i carton

19 12 02

metale feroase

19 12 03

metale neferoase

19 12 04

materiale plastice i de cauciuc

19 12 05

Sticl

19 12 06*

deeuri din lemn cu coninut de substane periculoase

19 12 07

lemn, altul dect cel specificat la 19 12 06

19 12 08

Materiale textile

19 12 09

minerale (de exemplu nisip, pietre)

19 12 10

deeuri combustibile (combustibili derivai din rebuturi)

19 12 11*

alte deeuri (inclusiv amestecuri de materiale) rezultate din tratarea mecanic a deeurilor cu coninut de
substane periculoase

19 12 12

alte deeuri (inclusiv amestecuri de materiale) de la tratarea mecanic a deeurilor, altele dect cele specifi
cate la 19 12 11

19 13

deeuri provenite de la decontaminarea solurilor i a apelor subterane

19 13 01*

deeuri solide rezultate n urma remedierii solului, cu coninut de substane periculoase

19 13 02

deeuri solide de la remedierea solului, altele dect cele specificate la 19 13 01

19 13 03*

nmoluri rezultate n urma decontaminrii solului, cu coninut de substane periculoase

19 13 04

nmoluri de la remedierea solului, altele dect cele specificate la 19 13 03

19 13 05*

nmoluri rezultate din remedierea apelor subterane, cu coninut de substane periculoase

19 13 06

nmoluri de la remedierea apelor subterane, altele dect cele specificate la 19 13 05

19 13 07*

deeuri lichide apoase i concentrate apoase provenite de la decontaminarea apelor subterane, cu coninut
de substane periculoase

19 13 08

deeuri lichide apoase i concentrate apoase de la remedierea apelor subterane, altele dect cele specificate
la 19 13 07

30.12.2014

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

L 370/85

20

DEEURI MUNICIPALE (DEEURI MENAJERE I DEEURI ASIMILABILE, PROVENITE DIN COMER, INDUSTRIE I
INSTITUII), INCLUSIV FRACIUNI COLECTATE SEPARAT

20 01

fraciuni colectate separat (cu excepia celor de la seciunea 15 01)

20 01 01

hrtie i carton

20 01 02

Sticl

20 01 08

deeuri biodegradabile de la buctrii i cantine

20 01 10

mbrcminte

20 01 11

Materiale textile

20 01 13*

Solveni

20 01 14*

Acizi

20 01 15*

Alcali

20 01 17*

Substane chimice fotografice

20 01 19*

Pesticide

20 01 21*

tuburi fluorescente i alte deeuri cu coninut de mercur

20 01 23*

echipamente casate cu coninut de clorofluorocarburi

20 01 25

uleiuri i grsimi comestibile

20 01 26*

uleiuri i grsimi, altele dect cele specificate la 20 01 25

20 01 27*

vopsele, cerneluri, adezivi i rini cu coninut de substane periculoase

20 01 28

vopsele, cerneluri, adezivi i rini, altele dect cele specificate la 20 01 27

20 01 29*

detergeni cu coninut de substane periculoase

20 01 30

detergeni, alii dect cei specificai la 20 01 29

20 01 31*

medicamente citotoxice i citostatice

20 01 32

medicamente, altele dect cele specificate la 20 01 31

20 01 33*

baterii i acumulatoare incluse la 16 06 01, 16 06 02 sau 16 06 03 i baterii i acumulatoare nesortate


coninnd aceste baterii

20 01 34

baterii i acumulatoare, altele dect cele specificate la 20 01 33

20 01 35*

echipamente electrice i electronice casate, altele dect cele menionate la 20 01 21 i 20 01 23, cu


coninut de componente periculoase (1)

L 370/86

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

30.12.2014

20 01 36

echipamente electrice i electronice casate, altele dect cele specificate la 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35

20 01 37*

deeuri din lemn cu coninut de substane periculoase

20 01 38

lemn, altul dect cel specificat la 20 01 37

20 01 39

Materiale plastice

20 01 40

Metale

20 01 41

deeuri de la curatul courilor

20 01 99

alte fracii nespecificate

20 02

deeuri din grdini i parcuri (inclusiv deeurile din cimitire)

20 02 01

deeuri biodegradabile

20 02 02

pmnt i pietre

20 02 03

alte deeuri nebiodegradabile

20 03

alte deeuri municipale

20 03 01

deeuri municipale amestecate

20 03 02

deeuri din piee

20 03 03

reziduuri stradale

20 03 04

nmolul din fosele septice

20 03 06

deeuri de la curarea canalizrii

20 03 07

deeuri voluminoase

20 03 99

alte deeuri municipale nespecificate

(1) Componentele periculoase provenite din echipamentele electrice i electronice pot include acumulatori i baterii, conform meniunii
de la 16 06, fiind marcate ca periculoase; comutatoarele cu mercur, sticla de la tuburile catodice i alte tipuri de sticl activat etc.