Sunteți pe pagina 1din 28
D. UCENICUL IN TEMPLUL MASONIC Decesi inte Mase? ~ Parc em nie i Lain, paca Ucemeunn— 1794 1. Casa lui Dunfnezeu Fesiry Maton Templl te local nde we nlnee pent & tue; dn punt de vedere loge ete fons in teil pro ras care we adaug iota, bio, bar, var ear inresauranty dene seas. Temple int al cep sla Incare ve desijoars Tira, un soi ca din momen dertidert Incr, capt un caracter rer; af a anuite iit pot Sanciona mai male Tempe Scare ca ddinia apeciel i, empl exe Casa ai Durnene pf Pid, pune Olpian Ungheres, repent leginara Om fs Dvnate!. a inna eis, aoa inoaeurabdll ska DEX, pleas element de central mi, Ais Md inferet duc ene orb espe sigue Te suming, trplele Egiptlal Antic Incite vel Miers sau despre marche snagogi eaten bie crete, Aged ‘Temple want centre ale lum. puncte Olimpian Unghere, tn jurl irra. const urs, mf reli efi ind inom ra iranformat ln moses de{ine pint Inpinday ancestral ndtv: apropieea cou of Dunne’ nae rea Pesce Masons ne tage mb jets Omisigatoaie REVELATIILE UCENICULUIMASON «8 Tenpll a fos, dinttdeauna, athanorl! misc stn inci sa cami au git amin Hate, amiodouk pent ini stl, tol ya cafes mtn i sineteasd Yann Drea Ingeninches na Durneeali din ef aeolo eu sigit yh fear In pire, Durmneser, acolo an gist pee seg ange Agari care le peldau cure gcse; acolo au gsc pera ck vine ploia cops vor iver dia nou, lar cenpure se vor umple Ge toad; acolo git ncrederea ck vn le va 8 cers pe lm va ner incl; icin angst toate aces i Tea gat a intplat cee esr, gtr ial oameni cu ‘are sven spank pee mi de ani, adick acum: Templa, Om trae a pofa esac, de alegre ln exon “Maton constr invitar, a mod erga, pe Templl Jai Solomon pe legend ii mle; de acer, smal ha e baseas pe nal aternllor~ pir brut, patra cubich— ibotnmal unelelor~Nvl, can, oats, Riga, Ech, Ferpeadicdaa ct. fi pe sinbalamal conseucosor ~ Uoenig, Companion, Mace De aceea, Vecerabl i eplek Ucenieué .Govoralpecae ein fa dumnemonsrrepresnt fxr ‘Temp, contra Tram de eget Sloman, ln Gloria Mare ‘rhtect al Univer Hiram, ree TYrubi, La stat pe Solomen la consrocia “Templli, rinipindi lena de cede gi de chiparos, dar yi 0m seer renmit, Hiram Abi, om pict ntlignt care ge sb eres nau, ari, rong, pit, ema.” "Temp, eamintet Iréne Msinguy in La Sedo mye ise mili, ese teecares ntl vine, reproduce cearea ‘nrae pn ys mrcen ly nc de ep nde ere oe Fetclea i eins Sve ien De 2 Gane be em rig, in eine oR eve Badr npn, FA Dy ROCHER, ah, 202 46 stern Mage lun reeunetal macocosmorss,imgine x micrcouosu te Univeral y Om! Ete cuss, nde Su Septenzion, Orient i ccident, Zenit Naas acento dimensune, Nadia cea de aur adincuroy,reveliad ef fempal masonic ee ig ‘ea vil a Temp interior al nif f, putea Gérard ‘Marr, pia eh yom sneye cel plat, pe oameni cu DDumnezc,asiguind, pe aean cal hralgia ce Tol ‘Templlene defor drepeanghithe orientate la Vest Est, ‘xdmensun concordance oo Nomfrufde Antares, anc de out coloane eveatare ale ecoaneol Templulu i Solomon, ete i Occideat.lat-an Templa fase, stl we mameye ‘Oven, Vetl = Oecient, Sul = Arf, Nord ~ Setentrion. Plre Biseret Jean-Michel Quilane sublines caracerl sn bolcal odened masonic care m chcond,n mod obliguon, ce geograch? Pafonulrepresinst cera felt, cular alba ~ clorea toler! pena iia iar pe slo a un mown alb-oegr, neo nara in cent in le, fa ovo La, an ‘balule masonic sfrente grasp de o parte yd ala anal Fanconi, In oleae” imbllitice ae Ljit Macq is pot alee local, Companion se apn Sud iar Ucenici io nd bligator, la Nord—Laumbe, respec) tn umbeatce el poi Sclomon inseam om puter" eral prin analog, ‘Templl li Solomon ee Tempal Pai, al Ling profnde sre care tind Francnason, exnteresa egitim profane jes Boucher fine of precizere un aspect portant, i anume c, tn Nap a pe mapf ints 4 DERY aA el at rin tn nn fap noniegsbouipacie | emmene Glare * Ne rp ain fe ag Mae Sl en LS naps Df Pi, 202.189 REVELATIILE UCENIGULLIMASON «7 Fanemasonse, Temphl i Solomon mu este considera tn rata tex mitered, nic in acorppones religion ude, cl mama in semnicajaeatre, al de profunds atk de minunas tin ‘ces spit, Francmasoi yi spun copii Solomon." Dip acen forte scene presence general « Temphit aan, rloim principale element, nelpte din deni, dote res lamensares oi Temp 2, Poarta Templului, Poarta de la Vest Ine Dou Colne ~ om reve nele~ siete poataTem- ll easupa cel ete ajeat un ronan tunghiulr ar das rt rontonuh, an Compas cv aceon a, dept sre yCer” ‘onra Tempili rebuilt, cea ce nase respect inte eaung, fm practic, peer ca prea car in se Incoaie ub reuttes veer dela mes profand le cea ania? ‘De fap, cum precited gi Roger Richard, Templul are dout or menyonae in Re, 61-3: yl [iam] fut poara de la Debi, lem de mia bat oar dela Hela; Hela te parea da Temps acca publicly, n timp ce Deirl exe ‘fatal Sfiloy Oriental Fracrasonior® Treceren de la Heal la Debi represind parcural frail pre derniaten de Maeatra Venera, car prenspane canoying,atoriate moral espace deconducere Poarta de Vs een sara Acopetor, din ponct de vede- real sigurans, Acar exe poara la care bate prefanal dritor sh Se prot in ranemascnesi, tt pe aceasthpoarth wun intr etree rim SA Serco ater tomatoe as 6 sre aeigy ‘peti vad La para Temple ate eta nine dear, a mod bigs smbol afar caa vor reves 9. Cele douk Coldane, J si B Cu aceste Colne, deo pare fide it a Poni de Vs aincepat Inna Hiram Abi consrucia Telus Solomon, Gsm, tn Dinara li Jean Fer, inkoemagia J ~ Joan st Joka ~ se refer a regele cu acelag! sume a Tubs, far B- Boss ~ emit un soy al rege Davie Ele sont state aul net epreite dale dedblarea ‘Uni, aa cam remare. Irene Maid? formind un bia In anf, cloana Jokinen Ia dreaphew Bos a stings; pind ‘pre Orient, dreapa nearnd la Sad pings, Nor, In pac, (Cooanele sunt agezate inves in funeie dun Rt mason st de alu, Coloanele J 9B sugerect, pre alle oe de var, tii de une sare, decaf oop Botendtorl conn J ‘etl dear, cunoopes cea mai fg ca und, corspunel ‘oar li Toan Evangheisa,(eloana a Brad comer pagal fe dei whic ae CCoouneor bee ale empl inhi detailed ee mo sven ident ind aezate det pe al, cu aplares mena Jain In deeapn Bos I ings In printer el lrg aleroatv Jain serdar ela tabi” Boe, in fie, mumele olor dovdColosne rina ,Durneze ablete Infor, sli, Temp eligi l eho centr ete” Din puns de vedere al simbolielf exo, Coloana, prin lpia mascaln acy a teu ogi ia clone B, psinfeni- nnd ar reven euoaea ab su nea Tea ee ao 1 Tite Magu 2 la mani di inin183 Maouber sats ig 6 Tain dt Uo, ph] Beg La parea superiors, aceate pe capital Colonels te aft rodile x con desiow, ale cro trace simboieas, pena Fancnasoi, uate dine pe basa ideal comun, cum icin roc aborel] en toi obnem magenta Franca tonulprovine dint lame profane shang la svearea froctelor a stares de exceleni. Uneor Caloanele se tering cx fr de crin, enbol lecundpi/aw cu aplerandu delay cae, in Antica, snbotaau captivate, prin ina In Masoneia ‘moderns, mai degrabl sensu de legitrs de nie 4, Bolta Instelaca fon Temp masonic ete Inform de Bot Intel, eprezentind Cersl pe trip de noapte sinbolieind Cosmos, Simbel preluat de Rrncmasoneie din nualurde ezoterice ance. 50 pTEPANaigu J: Boucher consider co ue de bol invita contemplare cing i Ik media; reprecind penry Frahomaionerie ga sibol al ‘aera al tamcendene Trine Mainguy descoperi orgies fermen bol fy) In lasnscljeabe"~ a ntoarn, a on een de eaten rel Leja find 0 reprerentare 4 Confront, Cena Templar maonie ent baste, presrat a tle; ote iain cer Iai Mer, descopert, orepunzitor spr masonic lms, amin ‘ind de Templul ntermiat, vee net mina, ee pefeunea na se poste obin pe umes aceasta? Blasted superesa ininid, progres pial alban ind, et fai Tempah Scorn, lech a propria tre Cer Pentru Daniel Ligos, simbclul Bp fase are ceva tn omun eu prezentarestoiageos, de cite Companion, la recerea ental precum yeu Bata de Of cavleior cae configu rena, fn acest med, 0 bale protecoart pentru cel cae yun e- cup prin ea 5, Delta Lumfnos Este un sibol consult dnt od plan itr rung ale intr unt svapunse de te raze] ee 0 evocare & Macelah ‘Arhitet al Universal rl och ve deck wot. Aden, ela ete plat in patee Vener, fad Iam sea ere rad crac EWE." Dipl ce contac eanghil are dopa din vst de 108° cele dood unghiul tere de te 36 afaport de la I jean Fee {Wi amintte ok Fagor a remareatcé 3 ete ua primeor pata ‘numer impare adunat cu prime patrlsumere pare (1434547) 1 jules Boas ay 8 + Tee Magia Sse mia $V Deit ier torpeep Mer Beier) ld oc pvnitny 158 REVELATIILE UCENICULUIMASON 5 + (2H446¢8) = 36-9, deavemenes sums primelor rel mumere la Cabs D+459= 140427 = 96, El desetesed ental smb chu arg aici, pent Fanconi epetivviaglena sim bol ere pers Paton seprecena ocil sult event pent Snel Angutin eek nimi, permifind oma a vad" pe Durnesea gi Cestoru seg vad resin Eat lena ng, oc 8 pleape, caren we fnhide coda era nap nmi; cel mal adeaea el apae pe i ‘erin Expert cae veghesd la buna desBiarare a ceremoni CCorespurde a-aiusi ,Cel deal Trelea Ochi, chil ini- smi ochisl MA.A.U, da al conpinelinterioare al stil de eghe permanent. tn simboliica Ini, rene Mainguy vede ‘Saunier mai prezin luna ea find evefarea imaginapid, a wdon- ental, a Tuma primite 9 elecale; ex xe, tends, gl, ‘ord arma apa! ‘una Sorel alter un duals de dip s-noape acta sig press inimt-crler tama, igi moar, Osi i ef derse coxmaog ritlogi fa Pancmasnere eee rank de ind fick pine ald, de clldurd dicare de wat, de fenager, de nem, de ‘umoatere inn i de inelgenS chunk. ,Retrex” roar ‘oc anol, oferé Masonilor reper pena incepta rem stiller, precum gi penis stbfre soll de fan devas Reoul Berea, aplecinduse gel afpea dual Soare-L 4, ex semrifcaiconforme cx Leged Corespodenfele, sides relia elor dl ats nivel de Model Cheater dee cana in a ermeni ide Daniel Ligou chad at ck Sazle gi Lana, Se Tune in legit, He In epost, cote] Masoneri!o dimensiune Teg cin eo ps0. 2 We Ral ree be Sl ra Pras hh Sec gs Eo 1 REVELATHILE UCENTEULUT MASON TABLOU Je Loja + Ucenic gnc Td i Soe ak 4 STBraN ase 7. Pavajul mopaicat SolulTemplulu masonic ete part uncon ntregme ale ‘1 parila inunelecanui se folfete un covor cu earea rnd yma” sibel cha Templull, cam se exprima P BufmeretgiJ-M. Quilaret!, simboiaind duaitaea omnipresenih in genul uman, Binle #1 Réul, Lamina yi Virtutes, pent afb, fotunctica Vicia, pentru euloarea neagrl. Mapai yi c& au tebale sf cae pe covoral mozacat, potvingui papi safel inet si covalent ae de eit prcaarea i Jan pana morse clement de aitecturk thea find un aport al Fraaematoperel moderne specu, otras) sau pe O. Wirth (0 tna bic)? otivt clei negra mu esto ealoar, abvena lamin. Eeepre ‘ind Pinal, Materia Noapte: pe snambll tre aril aspect fil Ope india Te, mein gemini, un Yin/Yang afcare albu! ete een ar PEST crater HEMnesi ni 1 Nereida mnt 08 8. Cei Trei StAlpi (Colonetele) le emai names ,Coloane— unl dntre mle resurle ‘ermeralu masonic! ele sunt tp cae sin Lo}, pentru Ine Maing? identfchaduse cu primi wei demas; unt fence ae ‘ror lini ve apind la decider Loi ele sunt demure, = tan event, det cu simbolurle pe eae leveprezn:Ingelep- de contmucord ang medion: Ijekpeunes, Fora jt Prumscea (fan er) Singur, Secret Pavers Marcel Balle de Bal; ce oe oferta Lor Veerabi, Primal Suraegheoy, a Dies Sure rine Maing Hochmath, Geburah hed {in Sephiradkabbalic ler Boucher. Pear JeanJacqus Gabat, Colonic reute att fundamen ale egos de meseriag Spin rma, ae Fnlor Mason pe rade ede perfeouare Fo ‘ena, Prnuseea Companion lnplepanes Mazar ® Fea eet ening emmy at es seme Sie SL eaata ttt ectilne ae Pana toe Seber mae as p45 Ante peel Tre Sg La Veneta ele Pia Soeteetea nce Aaetpnctee omens Pere i onl TE nn, Hates. a Se a 7th Signe ited glad Re suse yap Tritt nmi dis nil HS 1 Neunisowet a tase a ean pendaae Setheud eetaate anced ov ap ‘eigen arn 1 DAR Ss STEFAN AeAgu ‘Mason! nu ajunge la lplepciung dee prin Fo, convent cx Frumiseea: Fora oi expe ftatuor flor interoare 3 aliurdFrumsei ce se dea dn plfnal Temp ui Solomon, lima etapt a poporll lacie eft deatnagia at de henind tn Terai crete ~ chi acolo, In lefenda biblick a construc ‘empllai din Teron, plaeask fin Bebseghel senna, simbalck a cel Tei Clonee! ‘Real ,mensunde” Loi, Uoehcl coat chen et ii- nat de tel mat lumi", el candelabre care sunt plate Ia (rier, Occidental ¢ Sad jareal ng rat n mica Lei (nv Wirth conser tp Spirals Bails Masonic" {njlepeiunea concep, Forga exec Framusefen decors, ‘Adit tn reflect sale, Ueeacul nelege cf acl realizar te precedat de concrperen cide, feeble gndeacd jut i ah aclonete bine": lglepcuned eaboreas.planal, Ra Asitjoard energie necesare dar acu ma ete neleapt~ ada 10. With deck ack ea ent rumonft Teen nt ete jk dee duck realest in frame "® ‘Maestral Venerabil aduce lnjepciunes Arhtecths care ceonduce Lucrsle de coasruti; roll fu este intelecnl, elo ‘neneta, ci aduce Ineepcunea Maeilor Lacs Primal Supraveghetor intichipekat Fo, fra din intro ral por, cree valoriean numa fn paren cae ete coma 1, penewret organiza ee misufea eimai Supreegheor si veghewe apa dipine! a local defancs” yah agar ao i i conuerarea intro oped eae Tee rari om uhm net ne Se osm ar TREE na mnie teteidprarnier atone, ——— SER Te Mateney, St [REVELATIILE UCENICULUIMASON 57 ADoiles Supraveghetor ete estescanu Laji cel care sigue rea caress Be bunk sll ee Indemal de a face ma dea se Inia sre ,Fumuseea atemporl’,ciberath de sonsringerie conde umane! Tile Bebaeghelremaces el ok cele Trl Colonte las un ungh al crcl Ie, ugersnd ok Lacraren Masorals coms toca denviges in rsrea cael hing, prin tecerea dea Echer la Compas", eupec pla conetarea Phminnl (care) la Cer (cera). nino axel de accepjiune, Venera, Primal Supraveghctor 9 al Dalles Supriveghetor devia fundamental Lot 8 care se realest In 5 gin 7. Trio formeas, acto Jumineast i ype ofa jul pew"? 9. Cele Trei Trepte (Cel ma mul autor sunt de corde ete vorba despre sib area corti rept denier, ele te grade abate, aboie, rept evel spiruala Mason AIS, precam le Boucher, conser cout epee ve refer la Uceni, pera care ea trek este representat, precum ete cia cine penta Companion; ‘dan, ar consis rotor iar «Fnfl umane: cor, sult, ‘Bi. tn np ce Buiter gM. Quillardet se alia eeora Care consider cae te pte ot find pascal, pe te grade, a ing a Loja abasit Tia cele te tepte eau prevdnue din pune de vedere fic la intrarea in Templo a faa Por de Ves, est, cu mpl, ele "SERIE ee Se ei see ean ig eit eee ieee ge ea cen cara Paes Bouche EPRI SE panne Se STEEAN Agu 2 fost mutate" intviog In ga Venera, enti, nlpind seaunal 10. Cele Trei Ferestre “re Fee cu gilaje sunt previ be Uceni la Oren, la Sd la Ves Inve fertile rane prenpuse aur 1a Bata Ves, fs a Nord, el aj tn Temp, pera gra el fret mre Nord, le deplaaen®Soarli de ichdat Loc Mar ep nt eed a macy se termina eal nop; Venera fereasra de Vest, in np ce Uceic prin ferns de Sad. Avent ri ee {ji de Uceic al us Oral Wit, ick gular, cum apreiad J. Bo bu pie nile laming din ara" Tapani at rine in Linn prin mete Lumina dn foe, vse regises in Taboul consider, minora 67-8 Loja Uceneuut UCENICUL $I LOJA te ade ag pata lofi, (aren fo ua Bannan t2 BOVIER De FONTENELE. A DESPRE LOJA he a sad crm ar hahar pnb pls prin bin pi. Gorn Inco pri accepine termenul de Jot" ais a bee, ype, deerigine angloseton, desea cabana, caja de ern, ‘acs in car munciori sia deport unelele, odtnean au mass idl E Saunier hash sre eave menfioneach leach in 1278 (Vale Royale Abbey 1955 (erica abil in You); evideoind ape eolfa sea spre un grup de luerstor rasoni, aaa ul ater, ea de exempl n 1429, la Canterbary. ‘are ave nerme interne, un cod de conduits profesional. Mai tru, fn 1771, procesleverble ale Lai al Gamba” fc refer aurea Li” pe lange i de inn, cee. ada ‘un al wea sens al temetuespectiv de alow de oi" saa ovr deo Foarte fecvent Loja este asciath cu Temp yi tn acest sccepione, ete incnta ac", com o name J-P Bayard, ete Cental Lami, unde ae oe ylesiren, emai, unde oral Iva asus fe rabdtor, i hmdnd calm, sk stipnens ehreagile? ro at accepine, Loja mal ete Attra", cu miter la pimele echipe de constructor operat J Boucher aratich Avira se poate cot orunde, mo nama gnu neparat nt le Bx, Fitment pai 5 1 Ne Br Sua Peng B00 fe sTErAN Magu speci amenaiats jada, Lanse pose const orunde se aun Trai se deteneand sa se plasezdTablol Lai ine Cnloane aj devine ae un Temp mininiast, ar erp, ls rh ‘a, ee reaizarea material a Talou Laji.! 5 Daniel Lgou acorpt origina splosaxond a termensh de {Lo dar incind maicurnd spre isunea german, gin oi ea tn germana veche ~ Labia, band forestier ~ subinind fiptl ch, in Francmasoaeria operat, Lojile ma sveat un local permanent tales aoe ype ara unal enc fe Loja ‘aoc sein sable apanajul Mafcneri sperlave? (Chia tn ioterorl Masonerieioeratie, Lj ou sein fx rao reul general exepia cea mal onsaratl find Lj ‘are care nu erau atte unui Oren anu we deplaau oth curiae prea, Paani er inbolaee {oi prin Tabloal sg adunarea Masao a muds deel pin sopte Mati, penta sigura mumsful minim de demir ca funcjiuni ce napot fi exert deck del May contin o Loja {jag perfect™ Ajuga a cst pct, rerio lo ard min de meri ann lune! La, Dail Béresakpreciear cri Mazo foxmeazd © Let mpl ic ofc just ape, pevees aj ca aoc editing deo afoiai pron prin sopul pe care fi popu percance eo corppun, acest consitnd wn ‘Semen de dtp Loja grupeasd Mafia oie fl de perso ‘ae heal in Li wneard manu ip delegate mer bi, cu obective apecifce, prezentathufcient de deta In secjimieanterioare ‘©. Wir ved in Lt reecares Cdsmotisin immense i, ‘imaginal tard eds a lumi, pe ear een descopert chad Teese, 3 Mata Lf i pin fla, Dd, 208, Sinedtomaze ese af STAR Tanamnmne [REVELATILE UCENICULUIMASON 53 Le ia bandoul, lume care, ea Ls, se inti de Ia Orient Ia ‘Oosdent, dela Suda Sptention dea ent a Nadi. dimers sinbolce le ui Sane! ‘Deosbit de interesnts exe insorpeca pe care 0 face rtne Maingay In nteriorl concepts de Loi porind de In René Gufnon, pe care tte eu eimloga pe care acest 0 propane, lin sacs le = Ine) su tne hr =n, fe ue loc, aplasamen), penta, apoi af punk fm evidengh te serif deinitos: Lo ~ local unde se reanexe Maron ‘cout accepfon, oj ete chan Temp, year ung” yp tral db" vind lngimea eal a dbl imi Lo} ~ ropa via adunaret Mani, in Rta nsf, Loja~ endtea nwa (are 4 creas oat desciderea Lacrtilor deere Venera, iowa fara de care o Loja exist, cei Loja se mane prin Joel sy, alist inte a adore, dup cum livers exh Francrason’ atin fra Loi. L. Maingey vine eu oat eer suupea lou cleo 8 5, 7 tn consents Loi Trl o coed, Gino lumineX ape ofc ut perf, conchlonénd ex cf pr exe mum minim de Maton (Maer) care pot consi oly? ‘Am mai svat ocsi of puncte, ca ean Fre, ok recerea de Ia Loja-Barac, Joe de devbrict gi de depoziat unete, la ‘Leaysimbotic de preteare a tunel meserie, a eaeulelor de comets de arhtecturd, se ald inaps, n mp, in Masonesa peatv, fi Intnte de aceata, i corporafile de contracts

S-ar putea să vă placă și