Sunteți pe pagina 1din 184

Teste admitere

Facultatea de Automatic
a si
Calculatoare
Domeniul Calculatoare si Tehnologia
Informatiei

10 aprilie 2014

Cuprins
1 Algebr
a

2 Analiza

39

3 Trigonometrie

61

4 Geometrie

69

5 Modele teste
5.1 Testul 1 .
5.2 Testul 2 .
5.3 Testul 3 .
5.4 Testul 4 .

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.

73
73
79
83
87

6 Teste gril
a de la admitere 2011-2013
6.1 2011 iulie . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 2011 septembrie . . . . . . . . . . . .
6.3 2012 iulie . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 2012 septembrie . . . . . . . . . . . .
6.5 2013 iulie . . . . . . . . . . . . . . .

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

91
91
95
99
103
106

.
.
.
.
.
.
.

111
. 111
. 142
. 166
. 172
. 175
. 177
. 180

.
.
.
.

.
.
.
.

7 Solutii
7.1 Algebr
a . . .
7.2 Analiz
a . . .
7.3 Trigonometrie
7.4 Geometrie . .
7.5 Testul 2 . . .
7.6 Testul 3 . . .
7.7 Testul 4 . . .

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

CUPRINS

Capitolul 1
Algebr
a
1. Fie
f : R R, f (x) = ax2 + bx + c,
unde a, b, c R si a 6= 0. Atunci functia este:

(a) injectiv
a ; (b) surjectiv
a ; (c) monoton
a si m
arginit
a;
(d) nici injectiv
a, nici surjectiv
a.

2. Trinomul
x2 + 2ax + b, a, b R
are r
ad
acinile strict negative dac
a:
(a) a 0 si a2 b;

(c) 0 < b a2 si a > 0;

(b) a 0 si b 0;

(d) a 0 si b a2 .

3. Fie m R. R
ad
acinile ecuatiei
mx2 + 2(m + 1)x + (m 2) = 0
au semne contrare dac
a

(a) m (0, ) ; (b) m 14 , ;

(c) m (0, 2) ; (d) m 14 , 2 .

4. Fie ecuatia

x2 + 2(m a)x + 3am 2 = 0,


n care a si m sunt parametri reali.
i) S
a se afle a astfel nct ecuatia s
a aib
a r
ad
acini reale, oricare ar fi
m R.
5


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

ii) S
a se afle m astfel nct ecuatia s
a aib
a r
ad
acini reale, oricare ar fi
a R.
r
r
r
r
8
8
8
8
(a) |a| <
, |m| <
; (b) |a|
, |m|
;
21
21
21
21
r
r
r
r
8
8
8
8
(c) |a|
, |m|
; (d) |a| >
, |m| >
.
21
21
21
21
5. Valorile parametrului real m determinat astfel nct inecuatia
mx2 + (m + 1)x + m 1 > 0
s
a nu aib
a solutii sunt:

(b) m 1 23 , 0 ;

(c) m (1 + 3 , +); (d) m , 1

(a) m (1

1 , 0);
3

2
3

6. Multimea M a acelor m R astfel nct inecuatia


mx2 + (m 1) x (m 2) > 0
s
a nu aib
a nici o solutie real
a este
h
i
(a) M = 525 5 , 5+25 5 ; (b) m (, 0);


(c) M = , 525 5 ; (d) M = .

7. Valorile parametrului m pentru care inecuatia


x2 + y 2 4x 4y + m > 0
este adev
arat
a pentru orice x, y R sunt:
(a) m (, 0) ;

(c) m (8, +) ;

(b) m (0, 4) ;

(d) m (4, +) .

8. Valorile parametrului m pentru care inecuatia


(m 1)x2 (m + 1)x + m + 1 > 0
este verificat
a pentru orice x R sunt:

5
(a) m (1, ) ; (b) m
, ;
3

5
5
(c) m 1,
; (d) m 1,
.
3
3

7
9. S
a se determine valorile reale ale lui pentru care
x2 2 ( 1) x + + 2 > 0, x [0, 3] .
(a) > 0; (b) 2 < 0; (c) 0; (d) > 2.
10. Se consider
a ecuatia x2 + ax + a = 0, n care a R. Se noteaz
a cu x1 si
x2 r
ad
acinile sale (reale sau complexe). S
a se determine a astfel nct
x31 + x32 < x21 + x22 .

(a) a 1 3, 1 + 3 ; (b) a 1 3, ;

(c) a 1 3, 0 0, 1 + 3 ; (d) a 1 3, 0 1 + 3, .

11. Pentru m R\ {1} se consider


a ecuatia de gradul al doilea ale c
arei
a relatiile:
r
ad
acini x1 si x2 verific
(

4x1 x2 5(x1 + x2 ) + 4 = 0
1
.
(x1 1)(x2 1) =
1m

Atunci 1 < x1 < x2 < 1 pentru:


(a) m (, 1) (1, +);
(c) m (, 3);

(b) m (0, +);

(d) m (3, 1) [0, 1).

12. Num
arul solutiilor sistemului
2
x 3xy + y 2 = 1
3x2 xy + 3y 2 = 13
este:
(a) 8; (b) 4; (c) 2; (d) 0.
13. Multimea S a solutiilor sistemului

xy + x + y = 11
x2 y + xy 2 = 30
este:
(a) S = {(2, 3) , (3, 2) , (1, 5) , (5, 1)};

(b) S = {(3, 2) , (1, 5)};

(c) S = {(1, 5) , (5, 1)} ; (d) S = {(2, 3) , (1, 5)} .


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

14. Valorile lui x R pentru care are loc inegalitatea


2

2x 1

x2 1 < 1.
sunt:

(a) x

2
,
3

r !
2
r {0} ;
3

(c) x (1, 1) \ {0} ;

(b) x (, 1) (1, +) ;

(d) x

2
,
3

r !
2
.
3

15. Multimea valorilor lui x R care sunt solutii ale inecuatiei


2

x + 3x + 2

x2 4x + 3 < 1.
este:

(a) (1, 3) ; (b) x (, 1) (1, 3) ;

1
1
(c) x
, 3 ; (d) x ,
.
7
7

16. Multimea solutiilor inecuatiei


1

1 4x2
<3
x

este:

(a) R; (b) 12 , 0 0, 12 ; (c) 0, 13


; (d) 13 , 12 .

17. Multimea valorilor x din R care verific


a ecuatia

x a + x b + x c + d = 0, a, b, c R, d > 0.
este:
(a) ;

n p
p o
(b) |a c|, |b| ;

n p
p o
(c) |a|, |c| ;

(d)

( r

|a + b + c|
,
2

|a + b + c|
2

18. Valorile x R pentru care

3x 1 3x + 1 > 1
sunt:
(a) x

12

, + ; (b) 13 , + ; (c) 13 , + ;

(d) 13 , 13 .

9
19. S
a se rezolve inecuatia:

1 + 4x
< 1.
x

1
1
(0, ) ;
(a) x , 0 ; (b) x ,
3
4

1 1
1
(c) x , ; (d) x , (0, ) .
3 4
4
20. Multimea solutiilor inecuatiei
p
p
|x 6| > |x2 12x + 36|
este:

(a) R; (b) (5, 6) (6, 7) ; (c) [6, +) ; (d) .


21. Care este relatia dintre numerele:
q
q

3
a = 2 + 3, b = 1 + 2.
(a) numerele nu pot fi comparate;

(b) a = b;

(c) a > b;

(d) a < b.
p
p

3
3
22. Num
arul a = 6 3 10 6 3 + 10 apartine multimii
(a) N;

(b) Z;

(c) R \ Q;

(d) R \ Z.

23. Se consider
a functia
f : I R R, f (x) =

1 + (4 a2 ) x x2
, a R .
a (1 + x2 )

S
a se determne a astfel nct I s
a fie un interval de lungime minim
a.
(a) a = 2;

(b) a = 2;

(c) a = 1;

(d) a < 0.

24. Multimea solutiilor sistemului de inecuatii

|x |x 1| + 1| 2
x 1
1

2x
este:

, + ; (b) (, 1);

(c) (1, 1]; (d) {1} 13 , + .


(a) (, 1)


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

10

25. S
a se determine m R astfel nct
2
x + 2mx 1, x 0
f : R R,f (x) =
mx 1,
x>0
s
a fie functie injectiv
a pe R.
(a) m (, 1);

(b) m (1, +);

(c) m (, 0);

(d) m (0, +).

26. S
a se determine m R astfel nct

x + m, x 1
f : R R, f (x) =
2mx 1, x > 1
s
a fie functie surjectiv
a pe R.
(a) m (2, 0);

(c) m (0, +);

(b) m (0, 2];

(d) m (, 0).

27. Fie
f : R R,f : R R,f (x) = max (2x 1, x + 1) .
Atunci
(a) f este descresc
atoare pe R;
(b) f nu este injectiv
a pe R;
( x+1
,
(c) g : R R, g (x) =
2
x 1,
(
x 1,
x+1
(d) g : R R, g (x) =
,
2

x3

este inversa functiei f .

x<3

x<3
x3

este inversa functiei f .

28. Se consider
a functia
f : D R R, f (x) =

x2 + (m + 1) x + m + 2
.
x2 + x + m

S
a se determine parametrul real m astfel nct f s
a fie definit
a pe R si
f (x) 2 pe R.

1
(a) m
, + ; (b) m (3, +) ;
4
(c) m = 3;

(d) m (0, 3) .

11
29. Fie ecuatia

1 x4 x = x 1.

Num
arul r
ad
acinilor ecuatiei este:
(a) 0;

(b) 1; (c) 2; (d) 3.


p
p

3
3
30. Suma H = 20 + 14 2 + 20 14 2 este egal
a cu:

(a) H = 5; (b) H = 4; (c) H = 5 + 2; (d) H = 5 2.


31. Se consider
a functia f : Z Z

k, dac
a n = 3k + 1, k Z
f (n) =
n, dac
a n = 3k sau n = 3k + 2, k Z
Este f injectiv
a? Dar surjectiv
a?
(a) f este injectiv
a si surjectiv
a;
(b) f este injectiv
a si nesurjectiv
a;
(c) f nu este injectiv
a, dar este surjectiv
a;
(d) f nu este injectiv
a si nici surjectiv
a.
32. Multimea valorilor x pentru care
ex + 1 > 2ex
este:
(a) R;

(b) (0, +) ;

(c) (, 0) ;

(d) (1, +) .

33. Num
arul de solutii reale ale ecuatiei
2x + 2x+1 + 2x+2 = 6x + 6x+1
este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3.
34. S
a se rezolve ecuatia:
52x 3 5x + 2 = 0.
(a) x = 0 si x = log5 3;
(c) x = 1 si x = 2;

(b) x = log5 2 si x = 0;

(d) x = 2 si x = 0.


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

12
35. Multimea solutiilor ecuatiei

2|x+1| |2x 1| = 2x + 1
este:
(a) (, 1) ;

(b) [1, 0] ;

(c) (0, +) ;

(d) [0, +) {2} .

36. Solutiile ecuatiei

x
x
x
3+1 +
31 =4
2

sunt:

(a) x log3+1 2 + 5 , log3+1 2 + 5 ;


(b) x log3+1 2 + 5 ;

(c) x log2 1 + 3 , log2 1 + 3 ;(d) x log3+2 7 + 4 3 , log3+2 7 4 3 .

37. Dac
a log12 2 = k, atunci log6 16 are valoarea:
(a)

k
;
1k

(b)

1k
;
k

(c)

4k
;
1k

(d)

1k
.
4k

38. S
a se determine valorile lui m R astfel nct inegalitatea
(m 2)4x + (2m 3)2x+1 + m > 2
s
a fie adev
arat
a pentru orice x R.
(a) m [2, +); (b) m (2, );
(c) m (, 2);

(d) m (, 0) (2, ) .

39. S
a se rezolve inecuatia
log2a x 3 loga x + 2
> 0,
x2 4
unde a > 2 este o constant
a.
(a) x (2, a2 ) ;
(c) x (2, ) ;

(b) x (a, a2 ) ;

(d) x (2, a) (a2 , ) .

13
40. Num
arul solutiilor ecuatiei
x + 2x + log2 x = 7.
este:
(a) 0;

(b) 1;

(c) 2;

(d) 3.

41. Expresia:
1

E=

lg a n + lg a n + + lg a
2

2n1
n
2n

lg a n + lg a n + + lg a n

este egal
a cu:
n+1
(a) n; (b)
; (c)
n

n
;
n+1

, a > 0, a 6= 1

(d) n (n + 1).

42. S
a se rezolve ecuatia:
loga x + loga2

21
x + loga x2 = ,
2

unde a R+ \ {1} este un parametru real.

a
1
(a) x = ; (b) x = a2 ; (c) x = a; (d) x = .
2
4
43. S
a se rezolve inecuatia:
log3 x > log9 (5x 4).


(a) x 0, 45 (1, ) ; (b) x (0, 1) (4, ) ;

(c) x 45 , 1 (4, ) ; (d) x R.

44. Multimea tuturor valorilor x R pentru care este adev


arat
a inegalitatea

2x 1
log x+4 log2
<0
2
x+3
este:

(a) (4, ); (b) (4, 3) (4, ); (c) (4, 2); (d) 12 , .


45. Valorile lui a pentru care inegalitatea

log a1 (x2 + 3) 1
a+1

este adev
arat
a, oricare ar fi x R sunt:

(a) a (, 1); (b) a (, 1) (1, +);

(c) a (, 2]; (d) a (, 4].


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

14
46. S
a se rezolve inecuatia
log x2 8 + log x4 8 <
(a) x (0, 2) (4, ) ;

(c) x (2, 4) (4, ) ;

log2 x4
.
log2 x2 4

(b) x (4, ) ;

(d) x (0, 1) (2, 4) (4, ) .

47. Multimea solutiilor inecuatiei:

x1
+ 1 + 16 < 4
log2 log 1
3
2x + 3
este

3
3316 2
3316 4
(a) R \ 2 , 1 ; (b) , 2316 3 2316 1 , 1 (1, ) ;

(c) 32 , 1 ; (d) , 32 (1, ) .

48. Multimea solutiilor inecuatiei

log2a x 4
> 0,
logb2 x + 1
unde b > a > 1 sunt constante, este:


1 1
(a) x
a, b (b, ) ;
,
; (b) x
b a

1
1 1
2
(a , ) ; (d) x 0, 2 (a, ) .
,
(c) x
b2 a2
b
49. Multimea solutiilor inecuatiei:
loga x + logax x > 0
pentru a > 1, este:
(a) x (2, ) ; (b) x (1, 2) ; (c) x (1, a) ;

(d) x a12 , a1 (1, ) .

50. Multimea solutiilor inecuatiei:

log5 x > log125 (3x 2)


este:
(a) x (1, 0) ; (b) x

(d) x 23 , 1 (1, ) .

,
1
; (c) x (2, ) ;
3

15
51. Multimea solutiilor inecuatiei
log1x (x + 1) 2
este:
(a) (, 0) (3, ) ;

(c) ;

(b) (0, 3) ;

(d) (1, 0) (0, 1) .

52. S
a se precizeze multimea solutiilor inecuatiei:

1
< 0.
logx log 1 1 +
x
x
(a) (0, ) ;

(b) (0, 1) ;

(c) (1, ) ;

(d) (0, ) \ {1} .

53. S
a se rezolve inecuatia
log2 (9 2x ) > 3 x.
(a) x < 8;

(b) 0 < x < 3;

(c) 0 < x < 2 log2 3;

(d) x > 3.

54. Num
arul r
ad
acinilor reale ale ecuatiei
(1 + i) x4 (3 + i) x3 + (5 + i) x2 4x + 2 + 2i = 0
este:
(a) 3;

(b) 2;

(c) 1;

(d) 0.

55. Se d
a ecuatia
3x3 + 2x2 + ax + b = 0,
n care a si b sunt parametri reali. Se cer conditiile pe care trebuie s
a
le ndeplineasc
a a si b astfel nct ecuatia s
a admit
a o r
ad
acin
a egal
a
cu 2, iar celelalte r
ad
acini s
a fie reale si pozitive.
1
20
(a) a = 8, b = ; (b) 8 a , b = 2a + 16;
3
3
(c) 8 a < 4, b = 1; (d) a = 8, b = 2a + 16.
56. S
a se determine S = a + b + c + d, stiind c
a la mp
artirea polinomului
x4 x3 + ax2 + bx + c
artirea prin x2 d se obtine
prin x2 + d se obtine restul x, iar la mp
restul x.
(a) S = 2; (b) S = 1; (c) S = 0; (d) S = 1.


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

16
57. Cele patru r
ad
acini ale polinomului

x4 x3 x + 1 = 0, unde (1, 1) ,
au modulele
(a) dou
a mai mici ca 1 si dou
a mai mari ca 1 ; (b) toate egale cu 1 ;
(c) toate mai mici ca 1 ; (d) toate mai mari ca 1.
58. Num
arul 1 este pentru polinomul
x2n nxn+1 + nxn1 1,

n 3,

r
ad
acin
a avnd ordinul de multiplicitate egal cu:
(a) 1;

(b) 2;

(c) 3;

(d) n + 2.

a se determine a0 , a1 , a2 , a3
59. Fie f Z [X], f = a0 +a1 X +a2 X 2 +a3 X 3 . S
astfel nct
f (1) + f (2) + ... + f (n) = n4 , n N, n > 0.
(a) a0 = 1, a1 = 4; a2 = 6, a3 = 4;
(b) a0 = 4, a1 = 6; a2 = 4, a3 = 6;
(c) a0 = 1, a1 = 6; a2 = 4, a3 = 6;
(d) a0 = a1 = a2 = a3 = 1.
60. S
a se determine S = a2 + b2 unde numerele reale a si b sunt coeficientii
polinomul
P (x) = x4 2x3 + x2 + ax + b
determinati astfel nct acesta s
a se divid
a cu x2 + 1.
(a) S = 2;

(b) S = 5;

(c) S = 1;

(d) S = 4.

ad
acin
a a ecuatiei
61. Dac
a x1 = i este o r
x3 + (m 1) x + m = 0, m C,
atunci S = x21 + x22 + x23 este:
(a) S = 2; (b) S = 1; (c) S = 2i + 1; (d) S = 2i.
1 1 1
+ + = 0. S
a se precizeze
x y z
valoarea lui a pentru care are loc relatia x6 + y 6 + z 6 = ax2 y 2 z 2 .

62. Fie x, y, z R astfel nct x+y+z = 0 si

(a) a = 3; (b) a = 1; (c) a = 0; (d) a = 2.

17
63. Fie R si p N num
arul tripletelor ordonate (x, y, z) (R )3 care
satisfac relatiile:

x+y+z =

1 1 1
1
+ + =
, 2 6= 2.

x
y
z

xy + yz + xz = 2.
Atunci:

(a) p = 6; (b) p = 3; (c) p = 1; (d) p = 2.


64. Fie polinomul cu coeficienti reali
p(x) = x3 + ax2 + bx + c.
S
a se precizeze care din urm
atoarele conditii sunt necesare si suficiente
ca r
ad
acinile polinomului p s
a aib
a aceeasi parte real
a.
3
ab 2a

;
(a) c =
3
27
ab 2a3 a2

, b 0;
(b) c =
3
27 3
(c) c =

ab 2a3 a2

, b 0;
3
27 3

(d) c

ab 2a3 a2

, b 0.
3
27 3

65. Fie S = m + n + p unde m, n, p sunt numere reale astfel ca polinomul


x4 + mx3 + nx2 + px + 8
s
a fie divizibil cu x3 + 5x2 + 2x 8. Atunci valoarea lui S este:

(a) S = 7; (b) S = 0; (c) S = 6; (d) S = 9.


66. Se consider
a polinomul
p(x) = x4 + x3 + ax + b.

Valorile parametrilor a si b pentru care restul mp


artirii lui p(x + 2) la
x + 1 s
a fie egal cu 18, iar restul mp
artirii lui p(x 2) la x 1 s
a fie
egal cu 12 sunt:
(a) a = 3, b = 15; (b) a = 3, b = 15;

(c) a = 4, b = 16; (d) a = 4, b = 16.


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

18

67. Precizati num


arul valorilor lui R pentru care ecuatiile urm
atoare
au cel putin o r
ad
acin
a comun
a
x3 x + 2 = 0
.
x2 + x + 2 = 0
(a) 1;

(b) 0;

(c) 2;

(d) 3.

68. S
a se determine S = m2 + n2 , unde m si n sunt coeficientii polinomului
x2 mx + n determinati astfel nct polinomul x4 + 1 s
a fie divizibil cu
2
x mx + n.
(a) S = 3; (b) S = 9; (c) S = 2; (d) S = 1.

69. Precizati multimea valorilor lui m pentru care toate r


ad
acinile polinomului
P (x) = x3 (2m + 1)x2 (4m + 5)x + 2
sunt reale, stiind c
a polinomul admite o r
ad
acin
a care nu depinde de
m.

5
1
5 1
3 1
(a) , , ; (b) ,
; (c) ,
; (d) .
2
2
2 2
2 2

70. Se consider
a ecuatia
si fie x1 , x2 , x3 r
ad
acinile
x2 x3
r
ad
acinile y1 =
, y2 =
x1
(a) y 3 2y 2 + 3y 1 = 0;
(c) y 3 + y 2 6y 1 = 0;

2x3 + 3x 1 = 0

sale. Ecuatia n necunoscuta y care are


x1 x3
x2 x1
, y3 =
este:
x2
x3
(b) 2y 3 9y 2 6y 1 = 0;
(d) y 3 + 5y 2 1 = 0.

71. Fie ecuatia


x3 ax2 + bx c = 0

(a, b, c numere reale nenule).

S
a se precizeze valorile a, b, c astfel nct aceste numere s
a fie solutii ale
ecuatiei date.
(a) a = 1, b = 2, c = 3; (b) a = 2, b = 1, c = 52 ;

(c) a = 13 , b = 25 , c = 34 ; (d) a = 1, b = 1, c = 1.
72. Fie p(x) R [X] un polinom de grad 3 cu proprietatea
xp (x + 1) + (x + 2) p (x + 3) = 2x + 10, x R.
Restul mp
artirii polinomului p(x) la x2 2x 3 este
(a) 2x 1; (b) x2 + 1; (c) 3x + 1; (d) 0

19
73. Se consider
a polinomul
f (x) = x3 x2 + ax 1, a R,
ad
acinile polinomului. S
a se determine valoarea
x1 , x2 , x3 C fiind r
3
3
3
lui a R astfel nct x1 + x2 + x3 = 1.
4
3
(a) a = 0; (b) a = ; (c) a = ; (d) a = 1.
4
3
74. Se consider
a polinomul
f (x) = xn + px + q, p, q R.
Pentru n N, n 3 definim Sn = xn1 + xn2 + ... + xnn , x1 , x2 , ..., xn C
fiind r
ad
acinile polinomului. Valoarea lui Sn este:
(a) Sn = 0;

(b) Sn = p2 + nq;

(c) Sn = nq;

(d) Sn = nq.

75. Fie
P (x) = x2 x loga m + 3 loga m 8,
unde m R, m > 0, iar a > 1 este un num
ar real fixat. S
a se afle
valorile lui m pentru care P (x) > 0, oricare ar fi x R.

(a) m > a(a + 1); (b) m ( a, a);

(c) m (a4 , a8 );

(d) m (a, 2a).

76. Valoarea sumei


Sn = k +

k2 Cn1 k3 Cn2
kn+1 Cnn
+
+ ... +
,
2
3
n+1

pentru k N fixat este:


kn 1
(k + 1)n+1 1
; (b) Sn =
;
(a) Sn =
n+1
n+1
kn+1 1
.
(c) Sn = (k + 1) n; (d) Sn =
n+1
77. Valoarea num
arului natural m pentru care al 10-lea termen al dezvolt
arii binomului (5 + m)m este cel mai mare, este:
(a) m = 12; (b) m = 5; (c) m = 6; (d) m = 8.
78. Se consider
a dezvoltarea
n

1
m
x + 2m .
x


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

20

S
a se determine m si n astfel nct termenul de rang 12 s
a-l contin
a pe
5
x, termenul de rang 24 s
a-l contin
a pe x si dezvoltarea s
a aib
a termen
liber.
(a) m = 19 , n = 24; (b) m = 19 , n = 26;
(c) m = 19 , n = 24; (d) m = 19 , n = 25.

79. n dezvoltarea

r
9

!n
1
+ 4x
x

suma coeficien
tilor binomiali este 128. S
a se precizeze termenul care l

3
2
contine pe x .
(a) T4 ; (b) T5 ; (c) T6 ; (d) T7 .
80. S
a se determine m astfel nct al 5-lea termen al dezvolt
arii binomului
m
(2 + m) s
a fie cel mai mare.
(a) m = 3; (b) m = 5; (c) m = 4;

(d) m = 7.

81. Num
arul h al termenilor independenti de x din dezvoltarea binomului
q
2000

2
4
x x+
3
x
este egal cu:
(a) h = 1; (b) h = 0; (c) h = 2; (d) h = 3.
82. S
a se determine num
arul termenilor rationali din dezvoltarea binomial
a:
90

3
3+ 2 .
(a) 15; (b) 14; (c) 17; (d) 16.

83. S
a se determine termenul care l contine pe b2 din dezvoltarea

3
( a b)n ,
stiind c
a n este cel mai mare num
ar natural care verific
a inecuatia:
log 1 n + log n3 n > 0.
3

(a) T6 ;

(b) T7 ;

(c) T8 ;

(d) T5 .

21
84. Fie dezvoltarea binomial
a
r
3

a
+
b

3
a

!n

unde n satisface 22n4 32n+1 256 = 0. S


a se afle termenul dezvolt
arii
n care a si b au puteri egale.
(a) T4 ;

(b) T5 ;

(c) T1 ;

(d) T6 .

85. Se consider
a binomul
n

5
x)
lg(103
(x2)
lg
3
2
+ 2
.
S
tiind c
a al saselea termen al dezvolt
arii binomului este egal cu 21 si
coeficientii binomiali de rang 2, 3 si 4 sunt respectiv primul, al treilea
si al cincilea termen al unei progresii aritmetice, atunci:
(a) x = 3;

(c) x {1, 2} ;

(b) x = 1;

(d) x {0, 2} .

86. S
a se determine termenul care nu l contine pe x n dezvoltarea:

(a) T15 ;

(b) T16 ;

x1

x x2

(c) T17 ;

x1
1

x3 + x3 + 1

25

(d) T31 .

arul:
87. S
a se determine n N astfel nct num
(a + bi)n + (b + ai)n ,
s
a fie real oricare ar fi a, b R.

(a) n = 2k, k N ; (b) n = 3k, k N ;

(c) n = 4k, k N ; (d) n = 3k + 1, k N .

88. S
a se scrie sub form
a num
arul complex dat sub forma
a trigonometic
algebric
a: 5 i5 3.

4
+
i
sin
(a) 10 cos 4
;
3
3

(c) 10 cos( 3 ) + i sin( 3 ) ;

(b) 10 cos 3 + i sin 3 ;

(d) cos( 6 ) + i sin( 6 ).


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

22
89. Fie ecuatia:

ax = loga x, a > 0, a 6= 1.

Se cer valorile lui a pentru care ecuatia admite solutie unic


a.
1
(a) (0, 1) (e, ) ; (b) e , 1 {e} ;
n 1o

(c) 0, 1e {e} ; (d) (0, 1) e e .

90. S
a se rezolve ecuatia n x

logtg x a + logcos x (a + 1) = 0,
unde a > 0, a 6= 1 este dat.

(a) + 2k; (b) + 2k;


3
3

1
(c) arccos
+ 2k; (d) arctg a + k.
1+a
91. Valoarea determinantului

2 5
0 1
1
0
3
7
3 1 0
5
2
6 4 1

92. Toate solutiile ecuatiei

a
x
a
a

este:

(a) 27;

(b) 37;

(c) 47;

(d) 57.

a
a
x
a

sunt:

a
a
a
x

= 0, a R .

(a) x = a sau x = 3a; (b) x = a sau x = 0;

(c) x = a;

(d) x = a si x = 0.

93. S
a se calculeze determinantul

x1 x2 x3

x2 x3 x1

x3 x1 x2

stiind c
a x1 , x2 , x3 sunt r
ad
acinile ecuatiei x3 2x2 + 2x + p = 0.
(a) 0;

(b) 2;

(c) 4;

(d) 3p.

23
94. Fie p(x) = x + a, q(x) = x2 + bx + c dou
a polinoame si x1 6= x2 dou
a
numere arbitrare. S
a se calculeze D(x)/(x2 x1 ), unde

1 p(x1 ) q(x1 )

D(x) = 1 p(x2 ) q(x2 ) .


1 p(x) q(x)
(a) (x + x1 )(x + x2 );

(b) (x x1 )(x + x2 );

(c) (x + x1 )(x x2 );

(d) (x x1 )(x x2 ).

95. Se consider
a polinoamele:
P (x) = x5 + 3x4 + 7x 1, Q(x) = x3 x 3.
Not
am cu x1 , x2 , x3 r
ad
acinile polinomului Q(x). Atunci valoarea lui
P (x1 ) + P (x2 ) + P (x3 )
este:
(a) 20; (b) 18; (c) 18; (d) 0.
96. S
a se precizeze toate valorile

xa

s
a aib
a numai r
ad
acini reale.
(a) b = c;

(b) a = 1, b = c;

a, b, c R astfel nct ecuatia

b
c

=0
xa b

c
xa
(c) a = b;

(d) a = b = c.

97. Multimea valorilor lui x R pentru care este adev


arat
a inegalitatea

1 1

2
2 x 6x + 11 x
0

1 x2 4x + 5 x 2
este:

(a) [2, ) ; (b) (, 0) (2, ) ; (c) (0, 2) ; (d) R.

98. Dac
a matricea

1 0 1
A= 0 1 0
1 0 1

satisface A3 = aA2 + bA atunci S = a2 + b2 este:


(a) S = 10;

(b) S = 18;

(c) S = 8;

(d) S = 13.


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

24
99. Se d
a matricea

1 4 0
A = 0 3 1 .
2 0 1

Dac
a matricea este inversabil
a s
a se calculeze d = det(A1 ).
(a) d = 1; (b) d = 11; (c) d =

1
;
11

(d) A nu este inversabil


a.
100. Fie A M3 (R),

0
a
b
c , a2 + b2 + c2 6= 0.
A = a 0
b c 0

Se cere rangul matricei A.


(a) 0;

(b) 1;

(c) 2;

(d) 3.

101. Cte solutii are ecuatia:

1 2 4 X = 3 1 2

unde X este o matrice p


atratic
a de ordin 3 avnd elementele numere
naturale.
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 4.

102. S
a se calculeze An , n N, unde


1
2
2 .
A=
2
2 2
!

(n+1)
(n+1)
n
sin
sin
cos
cos n
6
6
4
4
; (b)
;
(a)
n
n
(n+1)
(n+1)
sin 6 cos 6
sin 4
cos 4
!

sin (n+1)
sin n
cos n
cos (n+1)
6
6
4
4
; (d)
.
(c)
n
n
(n+1)

sin
cos
sin (n+1)
cos
4
4
6
6
103. Fie matricea

1 a+1 1
1
1
A= a
1 2 a

si M = {a R | rangul matricei A este egal cu 2} si S =


tunci:
(a) S = 3; (b) S = 2; (c) S = 1; (d) S = 5.

aM

|a| . A-

25
104. Fie R,

1
1

P
si M = { R; rang A() < 4}. Atunci =
este:

1
A() =
1
1

1
1

1
1

(a) = 3; (b) = 2; (c) = 0; (d) = 2.

105. Solutia ecuatiei matriceale

1 2 3
1 5 3
X 0 1 2 = 2 1 1 .
1 2 3
3 4 5
este:

0 12
1
(a) X = 1 3 1 ; (b) X = 10
6
12 2 12

2 1
3 9 4
5
1

5 2 ; (d) X =
6 19
(c) X =
2
5 22 8
8 29

1
2

106. Valorile parametrului real m astfel

2
A= x
1

A=

2 0
0 3

Atunci, pentru n N, n 1 :
(a) B este inversabil
a si B
(b) B nu este inversabil
a;

6
52

8
5 .
8

nct matricea

x 3
1 x
2 m

s
a fie inversabil
a pentru orice x R sunt:

(a) m = 1; (b) m 12 , 2 ; (c) m (1, 2) ;

(d) m , 12 (2, ).

107. Fie matricele

4
1 ;
1

1
2

si

B=

n
X

Ak .

k=1

1
= n
(2 + 1) (3n + 1)

2 0
0 3


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

26

n
1
3
0
;
(c) B este inversabil
a si B =
0 2n
3 (2n 1)

1
0

n
2 (2 1)
(d) B este inversabil
a si B 1 =
1

0
3
(3n 1)
2
1

108. Fie
M=

a b
b a

o matrice nenul
a cu elemente reale. S
a se calculeze M n .

(S-au folosit notatiile = a2 + b2 si determinat prin conditiile


b
a
cos = , sin = ).

sin n cos n
n
n
;
(a) M =
cos n sin n

cos n
sin n
n
n
;
(b) M =
sin n cos n

cos
n
sin
n
(c) M n = n
;
sin n cos n

cos n sin n
n
n
.
(d) M =
sin n cos n
109. Precizati matricele A M2 (R) care satisfac relatia A2 + A + I = 0,
unde I M2 (R) este matricea unitate iar 0 M2 (R) este matricea
nul
a. Stabiliti dac
a o astfel de matrice este inversabil
a.

d 1
b
(a) A =
, b, d R sau
1b (d2 + d + 1) d

d 1 1c (d2 + d + 1)
, c, d R si exist
a A1 .
A=
c
d

d 1 1b (d2 + d + 1)
, nu exist
a A1 .
(b) A =
b
d

d 1
b
(c) A =
, nu exist
a A1 .
1b (d2 + d + 1) d

27
(d) A =

d 1
b
1b (d2 + d + 1) d

110. Fie

si exist
a A1 .

1 1 1
A = 1 2 ,
1 2

unde este o r
ad
acin
a a ecuatiei

1 0
(a) 31004 I3 ; (b) 31007 0 0
0 1

1 1 1
(c) 31006 1 2 ;
1 2

111. Fie R \ {0} si

a se calculeze A2011 .
x2 + x + 1 = 0. S

0
1 ;
0

(d) I3 .

1 0
A = 0 1 .
0 0

Atunci, n N,

1 n 0
(a) An = 0 1 n ;
0 0 1

n 1 0
(b) An = 0 n 1 ;
0 0 n

nn n1 0
(c) An = 0
nn n1 ;
0
0
nn

n nn1 n(n1)
n2
2
.
(d) An = 0 n
nn1
n
0 0

112. Fie matricea A Mn (R), n 2, A = (aij ) i=1,2,...,n unde


aij =

j=1,2,...,n

0, i = j
.
1, i 6= j

S
a se calculeze det(A), A1 si det(A1 + In ).


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

28

1
... n1

. . . ..
(a) det(A) = n 1, A1 = ...
si det(A1 + In ) = 0;
.
1
... 2n
n1
n1

2n
1
...
n1
n1

. . . ..
(b) det(A) = (1)n1 (n 1), A1 = ...
si
.
2n
n1

1
n1

det(A1 + In ) = 0;

n2
1n

...

...
...

(c) det(A) = (1)n (n 1), A1 = ...


1
...
1n
det(A1 + In ) = 0;

2n
n1

(d) det(A) = n 1, A1 = ...

n
n1

2n
n1

1
1n

..
si
.
n2
1n

n
... n1

. . . ..
si det(A1 + In ) = 0;
.
... 2n
n1

113. Pentru ce valori ale lui R, matricea

1 1
A= 1 1
1 1
este nesingular
a? n acest caz,

1/3 1/3
1

1/3 1/3
(a) = 1, A =
1/3 1/3

(b) 6= 1, 6= 2, A =

= (1)12 (+2) ;

(c) 6= 1, 6= 2, A1
=

+1
;
(1)2 (+2)

(d) 6= 1, 6= 2, A1

s
a se determine inversa A1 .

1/3
1/3 ;
1/3


, unde = (1)+1
,
2
(+2)


= , unde =


= , unde =

(+1)(2)
,
(1)2 (+2)

+1
,
(1)(+2)

29
1
= (1)(+2)
.

114. Fie sistemul:

2x + y + mz = 1
x y + m2 z = m
.

2
2x + (m + 1)z = m

si M = {m R | sistemul este incompatibil} , S =


(a) S = 0;

(b) S = 12 ;

(c) S = 1;

m. Atunci:

mM

(d) S = 32 .

115. Toate solutiile sistemului

x + 2y + 4z 3v = 0

3x + 5y + 6z 4v = 0
4x
+ 5y 2z + 3v = 0

3x + 8y + 24z 19v = 0
sunt:

(a) x = y = z = v = 0 ;
(b) x = 1, y = 6, z = 1, v = 0 ;

(c) x = 8 7, y = 6 + 5, z = , v = cu , R;

(d) sistemul nu are solutii.

116. Determinati valorile parametrului real pentru care sistemul de ecuatii


este incompatibil:

2x + y z =
x y + 2z = 1
.

4x y + 3z = 2 +
(a) (, 1] ;

117. Fie sistemul:

(b) = 1;

(c) R;

(d) nu exist
a.

2x + 4y + 2z = 2 + b
2x ay + z = 3
.

x + 2y + z = b

si multimile: A = {a R, sistemul este nu compatibil determinat} ,

B = {b R, sistemul este compatibil nedeterminat} , atunci num


arul
elementelor multimii A B este egal cu:
(a) 1;

(b) 4;

(c) 2;

(d) nici un element.


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

30

118. Solutia sistemul

x + ( + 1) y + ( + 2) z = + 3
x + ( + 1) y + ( + 2) z = + 3 , , , R, 6= , 6= 1,

x + y + 2 z = 3
n ipotezele date este:

(a) x = , y = , z = ; (b) x = , y = , z = ;
(c) x = 0, y = 1, z = 2; (d) x = , y = (2 + 1) , z = + 2.
119. Se consider
a sistemul:

x1 + x2 + 1 = 0
mx1 + 2x2 + 3 = 0
2
m x1 + 4x2 + 9 = 0

si fie M = {m R | sistemul este compatibil} . Atunci S =


este:

mM

(a) S = 5; (b) S = 1; (c) S = 2; (d) S = 3.


120. Se consider
a sistemul:

x1 mx2 + 1 = 0
2x1 + x2 m = 0

3x1 + (m 1) x2 + m 1 = 0

Fie M = {m R | sistemul este compatibil } atunci S =

(a) S = 0; (b) S = 5; (c) S = 4;

(d) S = 2.

m este:

mM

121. S
a se calculeze rangul matricei sistemului, rangul matricei extinse si s
a
se precizeze natura sistemului:

xy+z =3
2x + y 3z = 10 .

x + 5y 9z = 11
(a) rs = re = 3 sistem compatibil determinat;
(b) rs = 2, re = 3 sistem incompatibil;
(c) rs = re = 2 sistem compatibil 1-nedeterminat;
(d) rs = re = 1 sistem compatibil 2-nedeterminat.

31
122. S
a se calculeze rangul matricei sistemului, rangul matricei extinse si s
a
se precizeze natura sistemului:

xy+z =3
2x + y 3z = 10 .

x + 5y 9z = 8
(a) rs = re = 3 sistem compatibil determinat;
(b) rs = 2, re = 3 sistem incompatibil;
(c) rs = re = 2 sistem compatibil nedeterminat;
(d) rs = re = 1 sistem compatibil nedeterminat.

123. Fie = 12 +i 23 . Precizati toate tripletele de numere complexe (x, y, z)


care satisfac simultan relatiile:

x + y + 2 z = 0
2 x + y + z = 0

x + 2 y + z = 0
(a) x = 1, y = 1, z = 1;

(b) x = 0, y = 0, z = 0;

(c) {(y 2 z, y, z)|y, z C} ;


124. Fie sistemul

(d) x = y = z.

ax + ay + z = 1
x + ay + az = 1

x + y + az = a

si A = {a R| sistemul este compatibil nedeterminat} . Atunci:


(a) A = {1, 2} ;

(b) A = {0, 1} ;

(c) A = {1} ;

(d) A = {1, 1} .

125. Se consider
a sistemul:

6x my + 3z = 0

mx + 6y + 3z = 0
.
mx
y + 2z = 0

2
x + y 2 + 4z = 70

S
a se precizeze num
arul p de valori ale lui m R pentru care sistemul
admite solutii reale si num
arul q de solutii reale ale sistemului.
(a) p = 0, q = 4;
(d) p = 2, q = 3.

(b) p = 2, q = 4;

(c) p = 3, q = 2;


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

32

126. Fie p num


arul solutiilor sistemului n Z12

2x + 3y + 3z = 2
6x + 4y + 2z = 6

3x + 2y + 4z = 3
Atunci valoarea lui p este:

(a) p = 1; (b) p = 16; (c) p = 0; (d) p = 12.


127. Pe R se defineste legea de compozitie prin relatia:
x y = xy + ax + 2by + 1, x, y R.
a fie comutativ
a si asociaS
a se determine a, b R astfel nct legea s
tiv
a.
(a) a = 1, b = 12 ;
(c) a =

1+ 5
,b
2

(b) a = 0, b = 0 sau a = 1, b =

1+ 5
4

sau a =

1 5
,b
2

1 5
4

1
2

(d) nu exist
a solutie.
128. Pe multimea R a numerelor reale se consider
a legea de compozitie
definit
a prin
x y = mx + ny 1, x, y R,

n care m si n sunt constante reale. S


a se afle m si n astfel nct (M, )
s
a fie grup comutativ.

(a) m = 1, n = 2;
(d) m = 1, n = 1.

(b) m = 1, n = 1;

(c) nu exist
a;

129. Fie M = {x; x R, x 6= 1} si operatia definit


a prin
x y = 2ax + by + xy, x, y M.
S
a se determine parametrii a si b reali astfel nct (M, ) s
a fie grup
comutativ. S
a se precizeze elementul simetric x0 al elementului arbitrar
x.
x
;
(a) a = 12 , b = 1, x0 = x+1

(c) a = 12 , b = 1, x0 =

x
;
x+1

(b) a = 1, b = 1, x0 =
(d) a = 12 , b = 1, x0 =

x
;
x+1

1
.
x+1

2xy
, x, y G.
x+y
Precizati care din urm
atoarele afirmatii este adev
arat
a:

130. Pe multimea G = (0, ) se defineste legea x y =

(a) (G, ) este grup comutativ; (b) (G, ) este grup necomutativ;
(c) (G, ) este monoid; (d) legea nu este asociativ
a.

33
131. Pe multimea R a numerelor reale se defineste operatia
p
x y = 3 x3 + y 3 , x, y R

unde pentru radical se ia valoarea real


a. S
a se scrie conditia ca o bijectie
f : R R s
a stabileasc
a un izomorfism ntre grupurile (R, ) si (R, +).
S
a se indice bijectia respectiv
a.

(a) f (x y) = f ( 3 x) + f ( 3 y) si f (x) = x3 ;
(b) f (x y) = f (x) + f (y) si f (x) = x3 ;
(c) f (x y) = f (x)f (y) si f (x) = x3 ;
p
p

(d) f (x y) = 3 f (x) + 3 f (y) si f (x) = 3 x.

132. Pe Z (multimea numerelor ntregi) se definesc operatiile:


x y = x + y + 1si x | y = x + y 1.
S
a se afle o bijectie f : Z Z, care defineste un izomorfism ntre grupurile (Z,) si (Z, |).
(a) f (x) = x + a, a Z; (b) f (x) = ax + a 1, a Z {0};
(c) f (x) = x + 2a 1, a Z; (d) f (x) = ax + a + 1, a Z {0} .
133. Pe multimea R a numerelor reale se consider
a legea de compozitie ,
dat
a prin:
x y = ax + by 1, x, y R
n care a si b sunt constante reale. S
a se determine a si b astfel nct
legea dat
a s
a defineasc
a pe R o structur
a de grup abelian.
(a) a = 1, b = 2; (b) a = 1, b = 1; (c) a = 2, b = 2;
(d) a = 1, b = 1.
134. Fie M = {x R; x > 0} si grupurile (M, ) , (R, +) . Aflati m R astfel
nct:

f : M R, f (x) = ln (m 1) x + m2 4
s
a fie izomorfism ntre cele dou
a grupuri.
(a) m = 1;

(b) m = 4;

(c) nu exist
a m;

(d) m = 2.


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

34

135. n multimea M = {x; x R, x 1} se defineste operatia intern


a
p
x y = xy (x2 1)(y 2 1), x, y M.

S
a se afle elementul neutru si multimea elementelor care au invers fata
de aceast
a operatie.
S
a se calculeze |x x {z x}, unde x M este un element oarecare.
2n

(a) elementul neutru este 1, fiecare element are invers si

|x x {z x} = 1;
2n

(b) elementul neutru este 1, fiecare element are invers si

|x x {z x} = x;
2n

(c) nu exist
a element neutru, fiecare element are invers si

|x x {z x} = x;
2n

(d) elementul neutru este 1, pentru x 2 nu exist


a invers si

|x x {z x} = x.
2n

136. Pe multimea M = {x; x R, x 6= 1} , consider


am legea de compozitie
, dat
a prin
x y = 2xy 2x 2y + c
n care constanta real
a c se va determina, astfel nct (M, ) s
a fie grup.
S
a se afle elementul unitate e si inversul x al unui element oarecare x.
3 x 34

;
(a) c = 3, e = 2, x = x 1; (b) c = 3, e = , x =
2
x1
3
x2
.
(c) c = 3, e = 3, x = x + 2; (d) c = 2, e = , x =
2
x1

137. Pe C se defineste legea de compozitie :

z1 z2 = z1 z2 + i(z1 + z2 ) 1 i, z1 C, z2 C.
Fie e elementul neutru si z solutia ecuatiei z (1 i) = 3 + i. S
a se
stabileasc
a dac
a:
(a) e = 1 + i si z = 3 + i;
(c) e = i si z = 3 i;

(b) e = 1 i si z = 3 + i;

(d) e = 1 i si z = 5 + i.

35
138. Fie (M3 (R), ) grupul multiplicativ al matricelor p
atratice nesingulare
de ordinul 3 si functia

1 t 2t2 + 2t
.
f : R M3 (R), f (t) = 0 1 4t
0 0 1
Care din afirmatiile urm
atoare e fals
a?
(a) (M3 (R), ) este grup necomutativ;

(b) f este un morfism de la (R, +) la (M3 (R), );

(c) f este un izomorfism de la (R, +) la (M3 (R), );


(d) f (0) = I3 .

139. Fie (G, ) grupul cu G = (1, 1) si


xy =

x+y
, x, y G.
1 + xy

S
a se afle a R, astfel nct functia f : R+ G,
f (x) =

ax 1
x+1

s
a fie un izomorfism de la (R+ , ) la (G, ).
1
1
(a) a = 0; (b) a = 1; (c) a = ; (d) a = .
2
2
140. Num
arul elementelor inversabile n inelul Z12 este:
(a) 4; (b) 3; (c) 1; (d) 12.
141. Fie M = {x; x R, x 1} si operatia intern
a
p
x y = xy + (x2 1)(y 2 1), x, y M.

Aceast
a operatie are element neutru? Dac
a da, care este acesta? Care
sunt elementele din M, care au invers fata de aceast
a operatie?

(a) Da, elementul neutru este 1. Singurul element care are invers este
1.
(b) Da, elementul neutru este 1. Nici un element nu are invers.
(c) Nu exist
a element neutru.
(d) Da, elementul neutru este 1. Toate elementele sunt inversabile.


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

36

142. Multimea matricelor de forma

2a
a1
M (a) =
2(1 a) 2a 1
cu a real nenul formeaz
a un grup multiplicativ G, izomorf cu grupul
multiplicativ al numerelor reale diferite de zero. S
a se precizeze corespondenta care realizeaz
a acest izomorfism si s
a se afle inversa matricei
M (a) .

1
2 a1
1
2
1
a
;
(a) M (a) a , (M (a)) =
2(1 a1 ) a2 1

1
2 a1
1
1
a
;
(b) M (a) a, (M (a)) =
2(1 a1 ) a2 1

1
2 a1
1
1
1
a
(c) M (a) a2 , (M (a)) =
;
2(1 a1 ) a2 1

2+a
a 1
1
1
.
(d) M (a) a , (M (a)) =
2(1 + a) 2a 1
143. Multimea matricelor de forma

1 0 a
2
M (a) = a 1 a2
0 0 1

cu a real formeaz
a un grup multiplicativ G, izomorf cu grupul aditiv
al numerelor reale diferite de zero. S
a se precizeze corespondenta care
realizeaz
a acest izomorfism si s
a se afle inversa matricei (M (a))n .
(a) M (a) a, (M (a))n = M (an ) ;
(b) M (a) a, (M (a))n = M (na) ;
(c) M (a) a, (M (a))n = M ((a)n ) ;
(d) M (a) a, (M (a))n = M (an ) .
144. Pe multimea Q+ a numerelor rationale strict pozitive se defineste legea
de compozitie intern
a astfel nct:
(1) (x y) (z t) = (xz) (yt) , () x, y, z, t Q+ ;

(2) x x = 1, () x Q+ ;

37
(3) x 1 = 1 x = x, () x Q+ .
Valoarea lui 27 43 este:

(a) 27/43; (b) 43/27; (c) (43/27) 1; (d) 1.


145. Se consider
a multimea
G = {Ma,b M3 (R) , Ma,b

a b b
= b a b , a, b R, det Ma,b = 1}.
b b a

Este nmultirea matricelor o lege de compozitie intern


a pe G? n caz
afirmativ, ce structur
a are (G, )?
(a) nmultirea matricelor nu este o lege de compozitie intern
a pe G;

(b) nmultirea matricelor este o lege de compozitie intern


a pe G, (G, )
este grup finit;
(c) nmultirea matricelor este o lege de compozitie intern
a pe G, (G, )
este monoid necomutativ;
(d) nmultirea matricelor este o lege de compozitie intern
a pe G, (G, )
este grup comutativ.
146. Pe Z se definesc operatiile x y = x + y + 1 si x y = x + y 1,
() x, y Z. Sunt (Z, ) , (Z, ) grupuri? n caz afirmativ, sunt ele
izomorfe?
(a) Ambele sunt grupuri si aceste dou
a grupuri sunt izomorfe;
(b) (Z, ) este grup, iar (Z, ) nu este grup;

(c) (Z, ) nu este grup, iar (Z, ) este grup;

(d) Ambele sunt grupuri, dar nu sunt izomorfe.


147. ntr-un inel (A, +, .) , 0 si 1 sunt elementele neutre la adunare si respectiv nmultire. Dac
a x6 = x, () x A, atunci valoarea lui x + x + 1 + 1
este:
(a) 1; (b) 0; (c) x; (d) x2 .
148. Legile de compozitie definite pe R prin x y = ax + by 1 si

x y = 2 (xy x y) + c, x, y R, induc pe R o structur


a de corp
comutativ dac
a:
(a) a = b = 1, c = 3; (b) a = 2, b = 1, c = 3;
(c) a = 1, b = 2, c = 6; (d) a = 2, b = 1, c = 3;


CAPITOLUL 1. ALGEBRA

38

149. Pe R se definesc operatiile:

x>y = ax + by 2
xy = xy cx dy + 6,
() x, y R, unde a, b, c, d R sunt constante arbitrare. Dac
a tripletul
(R, >, ) este corp comutativ, atunci:

(a) a = 1, b = 1, c = 3, d = 3; (b) a = b = 0, c = d = 3;
(c) a = b = 1, c = d = 2; (d) a = b = 1, c = d = 3.

150. Se d
a corpul (R, |, ) ale c
arui elemente neutre fata de legile | si sunt
3 respectiv 15. S
tiind c
a exist
a un izomorfism f : (R, +, ) (R, |, )
de forma f (x) = ax + b se cere simetricul lui 27 fata de legea .
(a) 23;

(b) 9;

(c) 0;

(d) 27.

Capitolul 2
Analiza
1. Fie
l = lim

Atunci:

2
n
1
+ 2 + + 2
2
n
n
n

(a) l = 1; (b) l = 12 ; (c) l = 0; (d) l = .


2. Limita

lim n( n + 1 n)

este:
(a) 1; (b)

3
1
; (c) ; (d) .
2
4

3. S
a se afle
lim

(a)

1
2

(b) 1 ;

4. Dac
a an =

n
X
k=2

(a) an+1 < an ,

(c) e ;

ln 1

(c) an < an+1 ,

1
k2

n2 + 1 n + 1
ln
.
n+2
n

(d) .
, n 2, atunci:

lim an = ln 2;

(b) an+1 < an ,

lim an =

1
;
ln 2

(d) an+1 < an ,

n
X
k2 + k
, atunci:
5. Dac
a an =
n3 + k2
k=1

(a) lim an = 0;
n

(b) lim an = 13 ;
n

39

lim an = ln 12 ;

lim an = 1 ln 2.

40

CAPITOLUL 2. ANALIZA
(c) lim an = 1;
n

(d) lim an = 12 .
n

6. S
a se afle valorile lui a R astfel nct:
p
an(a + 5)(n + 1) + (a + 9)(n + 3)(n + 5)

lim
= 3.
n
a2 n2 + 1

(a) a 32 , 34 ; (b) a = 9; (c) a {3, 9} ; (d) a 32 , 3 .

7. S
a se precizeze valoarea lui a = lim (b1 + b2 + + bn ) , unde
n

bk =

2k + 1
.
+ 1)2

k2 (k

1
(a) a = ; (b) a = 0; (c) a = 1; (d) a = .
2

8. S
a se calculeze l = lim sin2 ( n2 + n + 1).
n

(a) l = 1; (b) l = 12 ; (c) l = 0; (d) l = .


9. Se consider
a sirul de numere reale:

3
n1
2+
, n N .
xn = (1)
n
Atunci:
(a) lim xn = 2;
n

(b) (xn )nN e sir monoton;

7
(c) min xn = si max xn = 5;
nN
2 nN
(d) min xn = 2 si max xn = 2.
nN

nN

10. Fie a0 , a1 , ..., ak numere reale astfel nct a0 + a1 + ... + ak = 0 si

3
3
3
l = lim a0 n + a1 n + 1 + ... + ak n + k .
n

Atunci:

(a) l = 0;

(b) l = +;

(c) l = 1;

(d) l nu exist
a.

11. Se consider
a sirul de numere reale
xn =
Atunci

2 + (1)n
, n N.
2n + (1)n

41
(a) (xn )nN este sir cresc
ator;

(b) @ lim xn ;
n

xn+1
; (d) max xn = 1.
(c) @ lim
n xn
nN
12. Fie

f : (0, +) R, f (x) = ln 1

2
.
x+2

Fie l limita sirului cu termenul general

n2 + 1
unde an = f (1) + f (2) + ... + f (n).
bn = n an + ln
2
Atunci:
(a) l = 0;

(b) l = ;

(c) l = 1;

(d) l = 3.

1
13. Fie an = lim (1 x sin nx) x2 si bn = a1 + a2 + + an . S
a se precizeze
x0
valoarea lui b = lim bn .
n

(a) b = 1; (b) b = ; (c) b =

1
1
; (d) b =
.
1e
e1

14. Dac
a (an )nN este sir real definit de

a1 = a, an = a + an1 , a > 0,
atunci:
arginit si lim an = 12 (a +
(a) (an )nN este m
n

1 + 4a),

(b) (an )nN este nem


arginit si lim an = ,
n

(c) (an )nN este m


arginit si lim an = 12 1 + 4a,
n

arginit si lim an = 12 (1 + 1 + 4a).


(d) (an )nN este m
n

15. Domeniul maxim de definitie al functiei


r
ln (x2 + 4)
f (x) =
x2 + 4
este:


(a) x [0, ) ; (b) x 3, 3 ;
(c) x (1, 1] ; (d) x (, 1] .

42

CAPITOLUL 2. ANALIZA

16. Domeniul maxim de definitie al functiei


r
x2 1
f (x) = 3x +
+ ln (ln x)
x+2
este:
(a) x (, 0) ; (b) x (0, 1) ;

(c) x [1, 1] ; (d) x (1, +) .

17. Multimea punctelor de continuitate ale functiei f : R R unde

x, dac
axQ
f (x) =
x2 , dac
a x R\Q
este:
(a) {0, 1} ; (b) [0, 1] ; (c) Q;
18. S
a se calculeze

(a) 1;

(b) ln 2;

(d) .

(2x 1) ln (1 + sin x)

lim
.
x0
1 + x 1 tg 2x

(c) 0;

19. Fie

(d) 14 .

esin x etg x
.
x0 esin 2x etg 2x

l = lim
Atunci:

(b) l = 18 ; (c) l = 12 ; (d) limita nu exist


a.

x
x+ x

. Valoarea lui l este:


20. Fie l = lim
x x
x
(a) l = ; (b) l = ; (c) l = 2; (d) l = e2 .
(a) l = 0;

21. Valoarea limitei:

ln(x2 x + 1)
x ln(x10 + x + 1)

L = lim
este:

(a) L = 1; (b) L = 15 ; (c) L = 1;

(d) L = 13 .

22. Valoarea limitei


ln (1 + x + x2 ) + ln (1 x + x2 )
x0
x2
lim

este:
(a) 3; (b) 2; (c) 1; (d) 1.

43
23. Fie ecuatia
t2 + 2(x 1)t + 4 = 0
cu r
ad
acinile t1 (x) respectiv t2 (x), x R si fie L1 = lim xt1 (x) si
x

L2 = lim xt2 (x). Valorile lui L1 si L2 Sunt:


x

(a) L1 = , L2 = ; (b) L1 = , L2 = ;
(c) L1 = , L2 = 2; (d) L1 = 0, L2 = .
24. S
a se determine:
L = lim (sin(ln(x + 1)) sin(ln x)) .
x

(a) L =

2
;
2

(b) L = 1; (c) L = 1;

(d) L = 0.

25. Pentru cte valori ale lui n N exist


a limita
x cos x sin x
x0
xn
lim

(a) 1; (b) 2; (c) 3; (d) o infinitate.


26. S
a se determine valoarea limitei
ln x 1
.
xe x e
lim

(a) e; (b) 1/2; (c) 3; (d) 1/e.


27. Dac
a

1
1 + |x| x |x|
f (x) =
, x 6= 0, x 6= 1,
1x

atunci:
(a)
(b)
(c)

lim f (x) = e,

x0,x<0

1
lim f (x) = ,
e

x0,x<0

lim f (x) = e,

x0,x<0

(d) lim f (x) = e.


x0

1
lim f (x) = ;
e

x0,x>0

1
lim f (x) = e ;
e

x0,x>0

lim f (x) = e;

x0,x>0

44

CAPITOLUL 2. ANALIZA

28. S
a se calculeze
lim

x0

(a) 0;

(b) ;

(c) e;

(d)

tg x
x

3
e.

1
sin2 x

(2)

29. S
a se precizeze valoarea limitei

n
L = lim n4 + n2 + 1 + 5n .
n

(a) L = ;

(b) L = 1;

(c) L = 5;

(d) L = 0.

a siruri de numere rationale ce verific


a relatia
30. Fie (xn )nN si (yn )nN dou

3 + 7 = xn + yn 7, n N.

Dac
a l = lim

(a) l = 3;

xn
atunci:
yn

(b) l = 0;

(c) l =

3;

(d) l =

7.

31. Functia f : (0, 1) (1, ) R unde f (x) = logx (x + 1) este:


(a) strict cresc
atoare; (b) strict descresc
atoare;

(c) strict cresc


atoare pe (0, 1) si strict descresc
atoare pe (1, );
(d) strict descresc
atoare pe ambele intervale, dar nemonoton
a.
32. Fie functiile f si g definite pe R astfel nct
f (x) = (x + 2)g(x), x R,
g functie derivabil
a n origine si g(0) = 2, g 0 (0) = 1. Atunci valoarea
lui f 0 (0) este:
(a) 2; (b) 2; (c) 1; (d) 0.
33. Valorile lui m pentru care functia
f : R R, f (x) = mx ln(x2 + 1)
este monoton cresc
atoare pe R sunt:
(a) m 1;

(b) m (0, 1] ;

(c) m 1;

(d) m [0, 1] .

45
34. Fie f : R\ {1, 1} R unde f (x) =
solutii ale ecuatiei f (5) (x) = 0.

(a) 1;

(b) 2;

(c) 5;

x+3
. Se cere num
arul de
x2 1

(d) 6.

35. Ecuatia
x2 2 ln x + m = 0, m R,
admite dou
a solutii reale distincte dac
a:
(a) m > 1; (b) m < 1; (c) m R;

(d) m .

36. S
a se determine asimptotele (orizontale, oblice si verticale) pentru urm
atoarea functie: f : D R, D fiind domeniul maxim de definitie al
functiei
x
f (x) = 2
.
x 1
(a) nu admite asimptote; (b) x = 1, y = 0;
(c) x = 1, x = 1, y = 0;

(d) x = 1, y = 1.

37. Pentru ce valori reale ale constantelor a, b functia f : R R, definit


a
prin:
2
2x + b,
x 2,
f (x) =
3
2ax + 11a, x > 2,
este derivabil
a pe R.
(a) a = 0, b = 8;
2
(c) a = , b = 2;
3

1
(b) a = , b = 5;
9
1
(d) a = , b = 1.
3

38. Functia f (x) = xex + e2x , x R, verific


a egalitatea
f 000 (x) + af 00 (x) + bf 0 (x) + cf (x) = 0, x R,
n care:
(a) a = 1, b = 1, c = 2;
(c) a = 0, b = 3, c = 2;

(b) a = 1, b = 1, c = 3;

(d) a = 1, b = 0, c = 3.

39. Pentru functia


f (x) = ln x2 + ln (x + 1)2
domeniul maxim de definitie, punctele de extrem si natura lor sunt:
(a) R\ {0} , x = 1 punct de maxim;

46

CAPITOLUL 2. ANALIZA
(b) R\ {1} , x = 1 punct de minim;

(c) R\ {1, 0} , x = 12 punct de maxim;


(d) R\ {1, 0} , x = 1 punct de maxim.

40. Se consider
a functia
f (x) =

x2 + mx + 2
,
x2 + 2x + m

unde m R este un parametru. S


a se determine m, astfel nct domeniul ei de definitie s
a fie R si s
a admit
a exact dou
a puncte de extrem.
(a) m (1, 2) (2, ) ;

(c) m (3, ) ;

(b) m (2, ) ;

(d) m (1, 2).

41. Fie functia

x2
.
e1x
S
a se determine n N stiind ca f (n) (1) = 57.
f : R R, f (x) =

(a) n = 6;

(b) n = 8;

(c) n = 7;

(d) n = 10.

42. S
a se calculeze derivata functiei:

R, f (x) = arccos(sin x).
f: ,
2 2
(a) 1; (b) cos x; (c) sin x; (d) 1.

43. Fie functia


f : R R, f (x) =

ex x2 1, x 0
.
ex x3 + 1, x > 0

Precizati care din urm


atoarele afirmatii este adev
arat
a:
(a) x = 0 este punct de extrem relativ si punct de inflexiune;
(b) x = 0 nu este punct de extrem relativ dar este punct de inflexiune;
(c) x = 0 este punct de extrem relativ dar nu este punct de inflexiune;
(d) x = 0 nu este nici punct de extrem relativ si nici punct de inflexiune.
44. Dac
a g(x) = |x| 1, x R si f = g g atunci:

(a) x = 1 si x = 1 sunt puncte de minim relativ pentru f ;

(b) x = 1 este punct de maxim relativ pentru f si x = 1 este punct


de minim relativ pentru f ;

47
(c) x = 1 si x = 1 sunt puncte de maxim relativ pentru f ;

(d) x = 1 este punct de minim relativ pentru f si x = 1 este punct


de maxim relativ pentru f.
x + m x
e , n care
x+2
m este parametru real. S
a se precizeze valorile lui m pentru care f are
dou
a puncte de extrem.

(a) m [2, 6]; (b) m , 23 ;(c) m 23 , 6 ; (d) m (, 2) (6, ).

45. Se d
a functia f : R \ {2} R, definit
a prin f (x) =

46. Dac
a

f (x) =

ex + ax2 + b, x 0
aex + bx3 + 1, x > 0,

atunci exist
a derivata f 0 : R R continu
a pe R dac
a:
(a) (a, b) = (1, 1);
(c) (a, b) = (1, 1);

(b) (a, b) = (1, 1);


(d) (a, b) = (1, 1).

47. S
a se precizeze valorile reale ale lui m astfel ca functia
f : R R, f (x) =

mex (1 + m) ex
1 + ex

s
a fie strict monoton
a pe R.
(a) m [0, ) ;

(b) m [0, 1] ;

(c) m (, 1] [0, ) ;

(d) m R.

48. S
a se calculeze derivata functiei:
f : (0, ) R, f (x) = arctg

1 cos x
.
1 + cos x

(a) x; (b) 2x; (c) 12 ; (d) x2 .


49. Fie A = {a R | e4x 4x3 + a2 x + 1, x R} . Atunci:
(a) A = ; (b) A = {2} ;
(c) A = {2, 2} ; (d) A = (1, 1) .
50. S
a se calculeze derivata functiei:
f : (0, ) R, f (x) = arcsin(cos x).
(a) 1; (b) sin x; (c) x; (d) 12 .

48

CAPITOLUL 2. ANALIZA

51. Functia


x1

(a
+
b)x
+
1

, x<0

bx + 1
1, x = 0
f (x) =

1
2

ax + bx + 1 x2

, x>0

bx + 1

este continu
a n x = 0 dac
a:
(a) (a, b) = (1, 1);

(b) (a, b) = (1, b), b R;

(c) (a, b) = (0, b), b R;

(d) (a, b) = (1, b), b R.

52. Fie A multimea punctelor de continuitate si B multimea punctelor de


derivabilitate ale functiei:
x

, x (, 0]

x1
f (x) =
.
x ln x, x (0, 1)

x
e e, x [1, )
S
a se precizeze multimile A si B.

(a) A = R\ {0, 1} , B = R\ {0, 1};


(b) A = R\ {0} , B = R\ {0, 1};
(c) A = R\ {1} , B = R\ {0, 1};
(d) A = R, B = R\ {0, 1}.
53. Precizati valorile parametrului real m, pentru care functia
f (x) =

mex + (m 1)ex
1 + ex

satisface conditiile:
i) f 0 (ln 2) = 0;
ii) este descresc
atoare pe (, ) .
(a) i) m = 12 ; ii) m [0, 1]; (b) i) m = 17 ; ii) m [0, 1];
(c) i) m = 2; ii) m [1, 2];
(d) i) m = 3; ii) m [1, 1].

49
54. Fie
f : (1, 1) \ {0} R,f (x) =

2 |x| x
(x + 1)2

1
ln|x|

si l = lim f (x) .
x0

Atunci:
(a) l = 1;
(c) l = 1;

(b) nu exist
a limit
a;
(d) l = e.

55. Fie
f : RR,f (x) =

ex x 1, x 0
.
x3 3x2 , x > 0

Atunci:
(a) f e strict cresc
atoare pe (0, +) ;
(b) x = 0 e punct critic si nu e punct de extrem local;
(c) x = 2 e punct de maxim local
(d) min f (x) = 3.
xR

56. Fie functia


f : R \ {1, 2, 3, 4} R, f (x) =

1
1
1
1
+
+
+
+ 5.
x1 x2 x3 x4

Atunci:
(a) Graficul lui f intersecteaz
a axa Ox exact ntr-un punct.
(b) Graficul lui f intersecteaz
a axa Ox exact n dou
a puncte.
(c) Graficul lui f intersecteaz
a axa Ox exact n trei puncte.
(d) Graficul lui f intersecteaz
a axa Ox exact n patru puncte.
57. Fie

1 + xn (x2 + 4)
.
n
x (xn + 1)

f : (0, +) R, f (x) = lim


Atunci:
(a) f e continu
a pe (0, +) ;

(b) x = 2 este punct critic pentru f dar nu este de extrem local;


(c) f e strict descresc
atoare pe (0, 1);
(d)

max f (x) = 1.

x(0,+)

50

CAPITOLUL 2. ANALIZA

58. S
a se studieze monotonia functiei
f : [2, ) R, f (x) = x cos

x, () x 2.
x

(a) f este strict descresc


atoare pe [2, );
(b) f este strict cresc
atoare pe [2, );

(c) f este strict cresc


atoare pe [2, 4] si strict descresc
atoare pe [4, );

(d) f este strict cresc


atoare pe [2, 8] si strict descresc
atoare pe [8, ).
59. S
a se determine asimptotele functiei f : R\ {1, 0} R,
f (x) =

x2 1/x
e .
x+1

(a) Asimptote verticale x = 1, x = 0;


(b) Asimptot
a vertical
a x = 1;

(c) Asimptote verticale x = 1, x = 0 si asimptot


a orizontal
a y = 1;

(d) Asimptote verticale x = 1, x = 0 si asimptot


a oblic
a y = x.
60. Fie
f : R R, f (x) =

p
3
x2 + (a 2) x a + 2.

Valorile parametrului real a pentru care domeniul de derivabilitate al


functiei f coincide cu domeniul de definitie sunt date de:
(a) a R\ {2, 2} ; (b) a (, 2) (2, ) ;

(c) a (2, 2) ; (d) a (, 2].

61. Pentru ce valori ale lui x > 0 are loc inegalitatea

x arctg x > ln 1 + x2 ?
(a) x (0, /2) ; (b) x (0, ) ;
(c) x (1, )

(d) x (0, 1) (e, ) .

62. Se consider
a functia f : R R,

21

x+ , x<1

25x

1, x [1, 2]
x2 + 1
f (x) =

(x + 1)2

, x (2, 3]

x1

8, x > 3.

51
S
a se studieze continuitatea si derivabilitatea lui f pe R.
(a) f este continu
a pe R si derivabil
a pe R\ {1, 3} ;

(b) f este continu


a pe R\ {3} si derivabil
a pe R\ {1, 3} ;

(c) f este continu


a pe R\ {3} si derivabil
a pe R\ {1, 2, 3} ;
(d) f este continu
a pe R si derivabil
a pe R\ {1} .

63. Se consider
a functia


2
x2 + ax
R, f (x) =
.
f : R\
b
bx + 2

Determinati a, b R, b 6= 0, astfel nct extremele functiei f s


a aib
a loc
pentru x = 8 si x = 4.

(a) a = 2, b = 1; (b) a = 16, b = 1;


(c) a = 8, b = 0;

(d) a = 1, b = 2.

64. Se consider
a functia
f : R R, f (x) =

sin x
,
x

pentru x 6= 0,
1, pentru x = 0.

si a = f 0 (0), b = f 00 (0). Atunci:


(a) a = 0, b = 1; (b) a = 0, b = 13 ;

(c) a = 0, b = ;

(d) a = 1, b = 13 .

65. Care este cea mai mic


a valoare a functiei f : R R, definit
a prin:

f (x) = ln 1 + 1 + x2 ?
(a) 3 ln 2;

(b) ln 2, 5;

66. Fie
I=
Atunci:

(c) 0;

x+1
dx, pentru x R.
(x2 + 2x + 5)2

x
1
+ C;
2 x2 + 2x + 5
1
1
(b) I = 2
+ C;
2 x + 2x + 5
x
1
(c) I =
+ C;
2
2 x + 2x + 5
1
1
(d) I = 2
.
2 x 2x + 5
(a) I =

(d) ln 2.

52

CAPITOLUL 2. ANALIZA

67. Fie functia


f : (2, ) R, f (x) =
Atunci toate primitivele functiei f sunt:

x+1
x+2

(a) x + ln(x + 2) + C;
(b) x ln (x + 2) + C;
1
+ C;
(c) ln (x + 2)
x+2
1
(d) x 2 ln (x + 2)
+ C.
x+2
68. Fie

I=
Atunci:

(x2

dx
, pentru x R.
+ 1)2

x
+ C;
+ 1)
x
+ C;
(b) I = 12 arctg x
2
2(x + 1)

(a) I = 12 arctg x +

2(x2

(c) I = 12 arctg x + C;
x
+ C.
(d) I =
2
2(x + 1)
69. Fie
I=
Atunci:

dx, pentru x R.
2
x +1+x

x 2
x + 1 + C;
2

x 2
x 2
x + 1 + 12 ln x +
x + 1 + C;
(b) I =
2
2

x2
x 2
+ C;
x + 1 + 12 ln x + x2 + 1
(c) I =
2
2

2
(d) I = 12 ln x + x2 + 1 x2 + C.

(a) I =

70. Fie functia

f : (0, ) R, f (x) =
Atunci toate primitivele functiei f sunt:
(a)

1
2

ln2 x + C; (b)

1
2

ln2 x;

(c) x1 x1 ln x + C; (d) x1 + x1 ln x + C.

ln x
x2

53
71. Fie
I=
Atunci:

dx
p
, pentru x > 0.
x 4 + ln2 x

4 + ln2 x) + C; (b) I = ln(x + 4 + x2 ) + C;


p
2 ln x + 8
(c) I = ln(ln x 4 + ln2 x) + C; (d) I =
+ C.
ln x + 4
(a) I = ln(ln x +

72. Integrala

este:

xdx
(x + a)3/2

, x (a, ) , a 6= 0.

a
a
x+a
+ c; (b) 2
+ c;
(a) 2 x +
x
x+a

a
x 2a
x+a+
+ c;
(d)
+ c.
(c) 2
x+a
x+a
73. Valoarea integralei

cos x
dx
sin x 2 cos x

si intervalul de lungime maxim
a, inclus n ,
pe care este definit
a
2 2
sunt:
2
(a) I = 15 ln (2 cos x sin x) x + C, intervalul de lungime maxim
a
5


, arctg 2 ;
2
2
(b) I = 15 ln (2 cos x sin x) x + C, intervalul de lungime maxim
a
5

;
arctg 2,
2
2
(c) I = 15 ln (2 cos x + sin x) x + C, intervalul de lungime maxim
a
5

;
arctg 2,
2
2
(d) I = 15 ln (2 cos x sin x) x + C, intervalul de lungime maxim
a
5

.
,
2 2
I=

xF (x)
.
x f (x)

74. Fie f : R R, f (x) = ex si F o primitiv


a a lui f. Se cere lim
(a) ; (b) 0; (c) 12 ; (d) e.

54

CAPITOLUL 2. ANALIZA

75. Fie functia f : R R, f (x) = x 2 + |x 1| + |x 3| . Fie F o


primitiv
a a lui f astfel nct F (2) = 2. Atunci F (4) este egal cu:
(a) 0;

(b) 6;

(c) 8;

(d) 9.

76. Valoarea integralei definite


Z0

1+x
dx.
(1 x)2

este:
e
e
(a) 1 + ln 2; (b) ln ; (c) arctg 2; (d) .
2
2
77. Fie functia
f : (1, ) R, f (x) =
si I (a) =

Za

f2

x3 1
x

1
dx, a > 2. Atunci lim I (a) este:
a
(x)

(a)

(c)

1 (
3 2

+ 16 ln 7;

(b)

1 (
3 2

arctg 53 ) + 16 ln 7;

+ arctg 53 ) + 16 ln 7;

(d)

1 (
3 2

arctg 53 ) 16 ln 7.

78. Valoarea integralei

Z2
0

este:

3
cos x + sin3 x dx

(a) 43 ; (b) 1; (c) 23 ; (d)

2
.
3

79. Integrala

I=

Z2

sin x
dx.
1 + cos2 x

are valoarea:
(a) I = 1; (b) I = ln 2; (c) I = 2 ; (d) I = 4 .
80. S
a se calculeze

Z4
0

cos tdt
.
1 + sin2 t

55

2
1
(a) 1; (b) arctg
; (c) arctg 3; (d) arctg .
2
3
81. S
a se determine valoarea integralei
Z3

tdt
.
1 + t2

(a)

ln 2
1
ln 3
3
; (b) ; (c)
; (d) .
2
3
3
2

82. Valoarea integralei

Ze

ln x
dx.
x

Z4

dx

1+ x

este:
(a) 2; (b) 1; (c) 12 ; (d) 0.
83. Valoarea integralei

este:
(a) 3; (b) 2 2 ln 2; (c) 3 + 2 ln 2; (d) 4 2 ln 3.
84. S
a se determine valoarea integralei:
I=

Z1

(x + 1) x2 + 1dx.

(a) I =

2 + ln(2 + 2);

(c) I =

1 1
7
2 + ln(1 + 2);
6
3 2

85. S
a se calculeze:

(b) I =

3
2 + ln(1 + 2);
2

7
1
(d) I =
2 + ln(1 + 2).
6
3

Z1
I=
x3 x2 x + 1dx.
0

(a) 8 2 + 3; (b) 8 2 3;
2
2
(c)
(8 2 7); (d)
(8 2 + 7).
15
15

56

CAPITOLUL 2. ANALIZA

86. S
a se calculeze:

Z1

I=

x3

dx
,
+ 4x + 4

x2

8 1
1
1
16
1
1
ln arctg
; (b) I =
ln
arctg
;
(a) I =
5
5 2
2
10
5
2

16
1
1
16
1
1
ln
+ arctg
; (d) I =
ln
+ arctg
.
(c) I =
10
5
2
10
5
2
87. Se consider
a functia f : R \ {1} R,
f (x) =

1
1

.
x3 + x + 2 4(x + 1)

S
a se calculeze:
I=

Z1

f (x) dx.

3
(a) I = arctg 17 ;
4 7
3
(c) I = arctg 17 ;
2 7

3
(b) I = arcsin 17 ;
7

1
(d) I = + ln(1 + 7).
7

88. S
a se calculeze
I=

Za

xdx

,
x+a

unde a > 0 este o constant


a.


(a) I = (2 2)a 2; (b) I = 23 (2 + 2)a a;

(c) I = 23 (2 2)a a; (d) I = (2 + 2)a2 .


89. Valoarea integralei
I=

Za

x2 dx

,
x2 + a2

unde a > 0 este dat, este:


p

(a) I = a2 2 a2 ln 3 + 2 2; (b) I = a2 1 + 1 + a2 ;

a2
2
; (d) I = 2a2 2 a2 arctg .
(c) I = 2a2 2
2
a
1+a

57
90. Valoarea integralei

Z4

cos2 xdx

este:

(a) cos ; (b) sin2 ;


8
8

2
3

1
1
; (d)
+
.
(c) + +
3 4
4
24 4
8
91. Fie I =

Z2

f (x) dx, unde f : [0, 2] R este definit


a de

f (x) = ex max 1, x2 .

Atunci:

(a) I = e2 1; (b) 2e2 1; (c) e2 2; (d) 2(e2 1).


92. Fie I =

Z2

f (x) dx, unde f : [0, 2] R este definit


a de

f (x) = min x,

2
1 + x2

Atunci:

1
1
+ 2 arctg 2 ; (b) I = + 2 arctg 2;
2
2
2
(c) I = 2; (d) I = 2 arctg 2.

(a) I =

93. Fie f : [1, 1] R, f (x) = max {ex , ex } .Valoarea integralei


I=

Z1

f (x) dx

este:
(a) I = 0; (b) I = 1; (c) I = 2 (e 1); (d) I = 4.

58

CAPITOLUL 2. ANALIZA

94. Se consider
a functia
x

1
x
f : [1, 1] R, f (x) = max
,3 .
3
Z1

Atunci valoarea integralei I =

f (x) dx este:

(a)

4
2
; (b) 4; (c)
; (d) 4 ln 3.
ln 3
ln 3

95. Valoarea integralei


Z1

este:
(a) 1;

t2 (1 et )
dt
1 + et

(b) e;

(c) ln 2;

(d) 0.

96. S
a se determine valoarea integralei
I=

x sin x
dx.
1 + cos2 x

2
(a) I = ;
4

(b) I = 0;

(c) I = ;
2

2
(d) I =
.
2

97. Pentru a (1, 3) valoarea integralei


I=

Z3
1

dx
|x a| + 1

este:
(a) I = ln [a (4 a)] ;

(c) I = ln [a (a 4)] ;

(b) I = ln (4 a) ;

(d) I = ln 4a
.
2a

98. S
a se calculeze:
I=

Z1

x arcsin xdx.

(a)

2
;
3

(b) 1 + ; (c) ;
2
8

(d)

3+ .
2

59
99. Fie (In )nN,n2 sirul cu termenul general
In =

Zn

x1
dx, n N,n 2
x+1

In
.
n n

si l = lim

Atunci:
(a) l = 0;

1
(b) l = ;
2

(c) l = 1;

(d) l = 1.

100. Se consider
a functia
x2n + x3 + x
.
n x2n1 + x2 + 1

f : [0, ) R, f (x) = lim


Atunci valoarea integralei I =

Z2

f (x) dx este:

1
2

(a)

7
15
17
; (b) ; (c) ; (d) 0.
8
8
8

101. S
a se determine num
arul p al perechilor ordonate (m, n) R2 astfel nct P (x) = x3 3mx + n s
a aib
a o r
ad
acin
a real
a dubl
a si
Z2
P (x) dx = 2.
0

(a) p = 1; (b) p = 2; (c) p = 0; (d) p = 4.


102. Folosind sume Riemann, s
a se calculeze:

1
1
1
.
lim
+
+ +
n
n2 + n
n2 + 2n
n2 + n2

(a) 2( 2 1); (b) 2 2; (c) 2 1; (d) 2 + 2.


103. Fie
I=

Z1
0

4x3 6x2 + 8x 3
dx, pentru x R.
(x2 x + 1)3

Atunci:
(a) I = 6; (b) I = 3; (c) I = 0; (d) I = 4.

60

CAPITOLUL 2. ANALIZA

104. Fie functia f : R {2} R,

x2 1
.
(x 2)2
Aria cuprins
a ntre graficul functiei f si dreptele x = 3 si x = 4 este:
f (x) =

(a) ln 2 + 52 ; (b) 4 ln 2 + 52 ; (c) ln 2 + 5; (d) 52 .


105. Fie functia f : R R, definit
a prin:

f (x) = x2 + 4x + 5 ex .

Dac
a x1 si x2 (x1 < x2 ) sunt cele dou
a puncte de inflexiune ale functiei,
s
a se afle aria S, cuprins
a ntre graficul functiei f, axa Ox si dreptele
de ecuatie x = x1 , respectiv x = x2 .

(a) 6(3 e)e3 ;

(c) 5(e2 2)e2 ;

(b) 6(e2 3)e5 ;


(d) 5(e2 1)e.

106. Aria domeniului plan cuprins ntre parabolele de ecuatii y 2 = ax si


x2 = by, unde a si b sunt constante reale pozitive, este:
ab
.
(a) 2ab; (b) a2 b; (c) ab2 ; (d)
3
107. Fie
f : (0, ) R, f (x) = (cos x) ln(sin x).
Aria multimii cuprinse ntre graficul lui f, axa Ox si dreptele de ecuatii
x = 4 , x = 2 este:
(a) 1
(c) 1 +

2
2

2
2

2
ln 2;
4

2
ln 2;
4

(b) 1 +
(d) 1 +

2
2

2
2

+
+

2
4

2
4

ln 2;
ln 2.

108. S
a se calculeze volumul V al corpului de rotatie obtinut prin rotirea n
jurul axei Ox a subgraficului asociat functiei

x
a x
f : [0, a] R, f (x) =
ea + e a ,
2
cu a > 0 dat.
a3
(a) V =
(e e1 + 2) ;
8

a 1
1
a
a
(b) V =
e +e
;
2

a2 2e2 2e2
(c) V =

+2 ;
4
a
a
a3 2
(d) V =
(e e2 + 4) .
8

Capitolul 3
Trigonometrie
1. S
a se elimine ntre relatiile:
sin + cos = a
sin5 + cos5 = b.
(a) a(5 a4 ) = 4b; (b) a(3 a4 ) = 2b;
(c) a4 3 = a3 b; (d) a5 + a3 1 = b.

2. Fie m R, n R S
a se elimine x R ntre relatiile

sin x cos x = m
.
sin3 x cos3 x = n
(a) m3 3m + 2n = 0;

m2 1
= n;
(b) m 1 +
2
(c) nu se poate elimina x;

1 m2
= n.
(d) m 1 +
2

3. S
a se calculeze num
arul cos .
5

10
2+ 3
1+ 5
(a)
; (b)
; (c)
;
4
4
4
4. Valoarea expresiei:

1 5
(d)
.
4

3
1

E=
0
sin 10
cos 100

este:
(a) E = 4; (b) E = 1; (c) E = 0; (d) E = 2.
61

62

CAPITOLUL 3. TRIGONOMETRIE
5. S
a se precizeze valoarea expresiei:
E = sin 700 cos 500 + sin 2600 cos 2800 .

3
3
1
; (c) E =
; (d) E = 1.
(a) E = ; (b) E =
2
2
4

6. Pentru x 6= k , k Z, valoarea expresiei:


2
E(x) =

3 + cos 2x 3 cos 2x
+
2 + tg2 x
2 + ctg2 x

este:
(a) 4 sin x; (b) 4 cos x; (c) 2 sin 2x; (d) 2.
7. S
a se calculeze valoarea expresiei
E (x) =
(a)

sin x + sin 3x + sin 5x


n x = .
cos x + cos 3x + cos 5x
12

2/2; (b) 2/2; (c) 1; (d) 1.

8. Fie x = sin 1, y = cos 1, z = tg 1. Atunci:


(a) y < x < z;
(b) y < z < x;
(c) z < x < y;
(d) x < z < y; .
9. Se dau numerele x = cos 3, y = tg 3, z = ctg 3 Atunci
(a) z < x < y;
(b) y < x < z;
(c) z < y < x;
(d) x < z < y.
10. Se consider
a unghiurile ascutite , , a c
aror sum
a este /2. S
tiind c
a
numerele ctg , ctg , ctg sunt n progresie aritmetic
a, s
a se calculeze
valoarea produsului ctg ctg .
(a) sin + cos ; (b) tg ; (c) ctg ; (d) 3.

63
11. Fie
f : R R, f (x) = sin x + cos x

si A = {y R|x R : f (x) = y}. Atunci:


(a) A = [2, 2] ;
[0, 1] .

(b) A = [1, 1] ;


(c) A = 2, 2 ;

(d) A =

12. Multimea solutiilor ecuatiei

sin2 x
cos2 x

= 2
(1 + tg x) cos x (1 + ctg x) sin x
este:
3

+ 2k, k Z;
(a) + 2k, k Z (b)
4
4

(c) ; (d) + k, k Z.
4
13. S
a se rezolve ecuatia:
cos2 x + sin2 2x = 2.
(a) x ; (b) x = (2k + 1) 4 , k Z;
(c) x =

+ k, k Z; (d) x = 2 + k, k Z.

14. Precizati valorile lui p R pentru care ecuatia admite cel putin o
solutie:
sin x + p cos x = 2p.
1
1
1
(a) |p| 1; (b) |p| ; (c) |p| ; (d) p .
2
2 2
3
15. Multimea solutiilor ecuatiei

3 sin 4x + 8 sin2 x cos2 x = 1


este:

(a) x = (2k + 1) ;
6
k
;
(b) x = +
2
6
k

+
;
(c) x =
24
4

k
(d) x =
+
.
12
4

64

CAPITOLUL 3. TRIGONOMETRIE

16. Num
arul solutiilor reale ale ecuatiei
arctg

1
1
1

+ arctg
arctg 2
=
x1
x+1
x 1
4

este:
(a) 4; (b) 1; (c) 2; (d) 3.
17. Multimea solutiilor ecuatiei

(sin 2x cos 2x) 1 + tg2 x = 2

este:

(a) x k +

|kZ ;

(b) x {2k | k Z} ;

(c) x k + 4 | k Z {arctg(3) + k | k Z} ;

(d) x k + 6 | k Z {arctg(3) + k | k Z} .

18. Multimea solutiilor ecuatiei

cos x sin x + 2 = 2 cos2 x + sin 2x


este:
(a)
(b)
(c)
(d)

o n
+ k | k Z (1)k
x
4
o
n

x 2k + | k Z ;
2
o
n

x k + | k Z ;
3
x {k | k Z} .
n

o
+ k | k Z ;

19. Multimea solutiilor ecuatiei


8 cos6 x 8 cos4 x + 4 cos2 x 1 = 0
este:

|kZ ;
2
n
o

(b) x k + | k Z ;
4
o
n

(c) x k + | k Z ;
3
(d) x {k | k Z} .
(a) x

+k

65
20. Multimea solutiilor ecuatiei
ctg2 x =
este:

1 + sin x
1 + cos x

o
+ k | k Z {k | k Z} ;
o n
o
n4

(b) x k + | k Z + 2k | k Z ;
4
2
o
n

(c) x 2k | k Z ;
3
o
n

(d) x = (2k + 1) | k Z .
2
21. Precizati solutiile ecuatiei:
(a) x

tg x + tg(x + a) = 0, a 6= k, k Z.
(a) x = k a2 ;

(b) x = k a;

(c) x =

k
2

a2 ;

22. Solutiile ecuatiei


sin3 x cos 3x + cos3 x sin 3x =

3
8

sunt:

+ k , k Z;
(a)
24
2
11

(b)
+ k , k Z;
24
2

(c) ;
24

+ k , k Z.
(d) (1)k
24
4
23. S
a se rezolve:
sin2 x + sin2 2x = 2.
(a) x = k, k Z; (b) x = (2k + 1), k Z;

(c) ecuatia nu are solutii; (d) x = + k, k Z.


2
24. Multimea solutiilor ecuatiei
cos(cos x) = sin(sin x)
este:
(a) (0, ); (b) [0, ]; (c) R; (d) .

(d) x = a2 .

66

CAPITOLUL 3. TRIGONOMETRIE

25. S
a se rezolve ecuatia trigonometric
a
cos2 x + cos2 2x = 2.
(a) x = 2k, k Z; (b) x = (2k + 1), k Z;

(c) x = k , k Z; (d) x = k, k Z.
2
26. S
a se rezolve ecuatia trigonometric
a
sin x + sin 2x + sin 3x = 0.
(a) x = (1)k

+ k, k Z;
3

(c) x = k, k Z;

(d) x =

(b) x = 2k, k Z;
2
k
sau x = 2k , k Z.
2
3

27. S
a se g
aseasc
a solutiile din intervalul [0, 2] ale ecuatiei
log2 sin x (1 + cos x) = 2.

n o
2
(a) x
, ; (b) x
,
;
3
3 3

n o
2 5
, ,
; (d) x
.
(c) x
3 3 3
3

28. S
a se precizeze multimea solutiilor ecuatiei

arcsin(1 + x) = arccos(1 x).


(a) R;

(b) ;

(c) {0} ;

(d) [0, 2] .

29. Se consider
a ecuatia:
8 cos 2x + 8p cos2 x + p = 0
n care x este necunoscuta, iar p este un parametru real. S
a se precizeze
valorile lui p pentru care ecuatia admite solutii.
(a) p (2, 8) ; (b) p (2, 8] ;

(c) p 2, 89 ; (d) p 89 , 8 .

30. Multimea solutiilor ecuatiei

cos 3x cos3 x + sin 3x sin3 x = 0


este:
(a)

+ 2k; (b) 4 2k;

(c) 4 + k; (d)

k.

67
31. Multimea solutiilor sistemului de ecuatii
(

xy =
6
tg 3x + tg 3y = 0
este:

(a) x = (2k + 1) , y = (2k + 1) ;


6
6
k
k
(b) x = +
,y = +
;
2
6
3
6
k
k
(c) x = +
,y = +
;
6
3
6
3
k

+
,y = +
.
(d) x =
12
6
12
6
32. Multimea solutiilor sistemului

cos x cos y = 34
sin x sin y = 14
este:

(a) x = + m, y = + n;
6
6

(b) ; x = + m, y = + n
2
3

k
(c) x = + 2m, y = +
;
6
6
3
m

+
,y = +
, m, n Z, m si n au aceeasi paritate.
(d) x =
12
6
12
6
33. S
a se rezolve inecuatia
2 tg 2x 3 tg x

este:
[
o
i n
+ k
(a)
\
(2k
+
1)
;
;
k
2
4
2
2
kZ
n
o
.
(c) ; (d) (2k + 1)
2
34. S
a se rezolve ecuatia:

[ k
+
(b)
;k
;
4
2
2
kZ

sin(2x + 1) = cos(2x 1).

(a) + k ; (b) + k;
8
2
8

(c) + k ; (d) (1)k + k, k Z.


8
2
8

68

CAPITOLUL 3. TRIGONOMETRIE

35. S
a se determine solutiile ecuatiei
29
cos4 2x.
16

(a) + k ; (b) + k ; (c)


+ k; (d) + k , k Z.
8
2
8
2
8
8
4
sin10 x + cos10 x =

36. Multimea solutiilor ecuatiei:


sin6 x + cos6 x =

1
4

este:

+ k ; (b) (1)k+1 + k ;
4
2
4
2

(c) + k ; (d) + k , k Z.
4
2
4
2
o
n
h i
si 4 |sin x| cos x = 1 .
37. Fie M = x | x ,
2 2
S
a se afle num
arul de elemente al multimii {x + y | x, y M}.
(a) (1)k

(a) 5;

(b) 7;

(c) 9;

(d) 10.

38. Num
arul solutiilor reale ale ecuatiei
arctg (sin x) =

x
2

este:
(a) 1;

(c) o infinitate;

(b) 3;

(d) 6.

39. Valorile lui x pentru care


arccos (cos x) <
sunt:

(a) 6 , 3 ;
(c) ;

si arcsin (sin x) >


3
6

+
k,
+
k
;
6

(d) p 6 + 2k, 3 + 2k .

(b)

40. Num
arul solutiilor x (0, 20) ale ecuatiei

4 (1 sin x)2 + 3 sin2


x =0
2
este:

(a) 1;

(b) 2;

(c) 3;

(d) 4.

Capitolul 4
Geometrie
1. Precizati m R pentru care distanta dintre punctele A (4, m) si B (0, 4)
sa fie 5:
(a) 1;

(b) {1, 7} ;

(c) 10;

(d) {2, 5} .

2. Coordonatele a dou
a vrfuri ale unui triunghi echilateral sunt A(1, 0)
si B(1, 0). Coordonatele celui de al treilea vrf sunt:

(a) ( 3, 0), ( 3, 0) ; (b) (0, 3), (0, 3) ;


(c) {(0, 1), (0, 1)};

(d) {(0, 2), (0, 2)} .

3. Se consider
a punctul A de
coordonate (4, 2) . Punctele situate pe axa
Ox aflate la distanta d = 2 5 fata de A au coordonatele

(a) (2 5, 0), (2 5, 0) ; (b) (0, 2 5), (0, 2 5) ;


(c) {(0, 0), (0, 4)};

(d) {(0, 0), (8, 0)} .

4. Se consider
a punctul A de
coordonate (4, 2) . Punctele situate pe axa
Oy aflate la distanta d = 2 5 fata de A au coordonatele

(a) (2 5, 0), (2 5, 0) ; (b) (0, 2 5), (0, 2 5) ;


(c) {(0, 0), (0, 4)};

(d) {(0, 0), (8, 0)} .

5. Dou
a vrfuri consecutive ale unui paralelogram au coordonatele (1, 4) si
(1, 2) iar punctul de intersectie al diagonalelor are coordonatele (3, 3) .
Coordonatele celorlalte dou
a vrfuri sunt:
(a) {(2, 6), (0, 2)} ;

(c) {(5, 2), (5, 4)};

(b) {(4, 7), (4, 5)} ;

(d) {(4, 5), (2, 5)} .

6. Se consider
a punctele A (2, 3) , B (1, 7) si C (4, 3) . Punctul D,
astfel nct patruleterul ABCD s
a fie paralelogram, are coordonatele:
69

70

CAPITOLUL 4. GEOMETRIE
(b) (1, 10);

(a) (1, 1);

(c) (2, 6);

(d) (2, 2).

7. Consider
am punctul M de coordonate (5, 9) . Coordonatele simetricelor fata de axa Ox, Oy si fata de origine sunt:
(a) {(5, 9), (5, 9), (5, 9)} ;

(c) {(5, 9), (5, 9), (5, 9)};

(b) {(5, 9), (5, 9), (5, 9)} ;

(d) {(5, 9), (5, 9), (5, 9)} .

8. Coordonatele punctului de pe dreapta de ecuatie x = 5 aflat la egal


a
distanta de A (1, 1) si B (3, 1) sunt:
(a) (5, 1);

(b) (1, 7);

(c) (2, 7);

(d) (5, 7).

9. Se consider
a triunghiul cu vrfurile A (2, 0) , B (2, 0) , C (0, 6) . Coordonatele centrului cercului circumscris si raza R acestui cerc sunt:

(a) (1, 1), R = 2; (b) (0, 2), R = 2 2;


(c) (0, 83 ), R =

10
;
3

(d) (2, 2), R =

10
.
3

10. Ecuatia dreptei care trece prin punctele A (2, 7) si B (2, 10) este:
(a) x = 2;

(b) y = 2;

(c) y = 7;

(d) x = 0.

11. Ecuatia dreptei care trece prin punctul A (2, 7) si formeaz


a cu axa Ox

un unghi de 60 este:

(a) y + x 3 = 7; (b) y x 3 = 7 2 3;

(c) y x 3 = 2 3; (d) y x 13 = 7 2 3.
12. Ecuatia dreptei care trece prin punctul A (2, 7) si formeaz
a cu axa Ox
un unghi de dou
a ori mai mare dec
at acela format de dreapta x2y = 1
este:

(a) y x 3 = 7; (b) y x 3 = 2 3;

(c) y x 3 = 7 2 3; (d) y x 13 = 7 2 3.
13. Dreptele y = 0, x + y = 1, x + y = 2 formeaz
a un triunghi. Coordonatele vrfurilor triunghiului sunt:

(a) (2, 0), (1, 0), 12 , 32 ; (b) {(0, 2), (4, 4), (0, 0)} ;

(c) (0, 2), (1, 1), 12 , 32 ; (d) (0, 2), (0, 1), 2, 32 .

14. Dreptele (d1 ) : 3x y + 6 = 0, (d2 ) : 2x + y 6 = 0, (d3 ) : y = 0


formeaz
a un triunghi. Aria triunghiului este:
(a) 15;

(b) 10;

(c) 20;

(d) 25.

71
15. Dreptele 12x +my + n = 0 si nx 5y +3 = 0 reprezint
a aceeasi dreapt
a
pentru valorile:
(a) {(m = 10, n = 6), (m = 10, n = 6)} ;

(b) {(m = 10, n = 6), (m = 10, n = 6)} ;

(c) {(m = 10, n = 6), (m = 10, n = 6)};

(d) {(m = 10, n = 6), (m = 10, n = 6)} .

16. Ecuatia dreptei care trece prin punctul A (2, 4) astfel nct acest punct
s
a divid
a n p
arti egale portiunea dreptei cuprins
a ntre axe este:
(a) 2y 3x = 2;

(b) y x = 2;

(c) y 2x = 0;

(d) y + 2x = 8.

17. Valoarile lui m pentru care dreptele


3x 2my + 6 = 0, x 2 = 0, y = mx 1
sunt concurente sunt:
(a) m = 2; m = 32

(b) m = 2; m = 32 ;

(c) m = 2; m = 32 ;

(d) m = 2; m = 32 .

18. Coordonatele punctului comun dreptelor


2x 3y 5 = 0, 3x + 4y 16 = 0, 4x 23y + 7 = 0

sunt:

(a) (4, 1);

(b) (4, 1);

(c) (1, 1);

(d) (2, 2).

19. Ecuatia dreptei care este perpendicular


a pe dreapta care trece prin
punctele A (4, 2) si B (3, 5) si contine punctul C (4, 2) este:
(a) x + 7y = 18;

(c) x 7y = 10;

(b) 2x 7y = 6;

(d) x + 7y = 18.

20. Ecuatia dreptei care trece prin punctul de intersectie al dreptelor


2x 3y 12 = 0, x + y 11 = 0

si prin punctul de coordonate (1, 1) este:


(a) 18 x + y +

(c) 18 x y +

7
8

7
8

= 0;

= 0;

(b) 8x y 7 = 0;

(d) 18 x y

7
8

= 0.

21. Ecuatia dreptei care trece prin punctul de intersectie al dreptelor


2x 3y 12 = 0, x + y 11 = 0

si este perpendicular
a pe dreapta 2x 3y + 5 = 0.

72

CAPITOLUL 4. GEOMETRIE
(a) 3x + 2y 31 = 0;

(c) 3x + y + 31 = 0;

(b) 3x y 7 = 0;

(d) 3x 2y 31 = 0.

22. Valoarea lui k R pentru care dreptele 4x ky = 6 si 6x + 3y + 2 = 0


sunt perpendiculare este:
(a) k = 8;

(b) k = 8;

(c) k = 18 ;

(d) k = 18 .

23. Distanta de la punctul (5, 6) la dreapta 2x + 3y + 4 = 0 este:

12
(a) 12
12;
(b)
13; (c) 12
; (d) 12.
13
13
13

24. Unghiul dintre vectorii


a = 3 i + 4 j si b = 8 i + 6 j este:
(a) 0;

(b) 2 ;

(c)

3
;
2

(d) 3 .

25. Fie drepta (d) : x+y+1 = 0 si punctul P (1, 2) . Coordonatele punctului


Q (d) astfel nct |P Q| = 4 sunt:
(a) {(2, 1), (2, 1)} ;

(c) {(2, 1), (2, 3)};

(b) {(1, 2), (3, 2)} ;

(d) {(1, 0), (3, 4)} .

26. O latur
a a unui triunghi este situat
a pe axa Ox, iar celelalte dou
a
pe dreptele de ecuatii 2x 3y + 6 = 0 respectiv 3x + 2y 6 = 0.
Coordonatele ortocentrului sunt:
6 27
(a) ( 13
, 13 );

(b) ( 12 , 2);

6 30
(c) ( 13
, 13 );

(d) ( 12 , 94 ).

27. Coordonatele centrului circumscris triunghiului de vrfuri A (0, 0) , B (6, 0) ,


C (2, 4) sunt:


(a) (2 2, 2); (b) (3, 1); (c) ( 8, 3); (d) (3, 2).
28. Cercurile de ecuatii x2 + y 2 4x 2y = 0 respectiv x2 + y 2 10x
5y + 30 = 0 sunt:
(a) concentrice;
(c) secante;

(b) tangente interior;

(d) tangente exterior.

Capitolul 5
Modele teste
5.1

Testul 1

1. Dac
a an =

n
X
k2 + k
, atunci:
3 + k2
n
k=1

(a) lim an = 0;

(b) lim an = 13 ;

(c) lim an = 1;

(d) lim an = 12 ; .

2. Se consider
a sirul de numere reale
xn =

2 + (1)n
, n N.
2n + (1)n

Atunci
(a) (xn )nN este sir cresc
ator;

(b) @ lim xn ;
n

(c) @ lim

xn+1
;
xn

(d) max xn = 1.
nN

3. Multimea punctelor de continuitate ale functiei f : R R unde

x, dac
axQ
f (x) =
x2 , dac
a xR\Q
este:
(a) {0, 1} ; (b) [0, 1] ; (c) Q; (d) {1, 0, 1} .
4. Dac
a g(x) = |x| 1, x R si f = g g atunci:

(a) x = 1 si x = 1 sunt puncte de minim relativ pentru f ;


73

74

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE


(b) x = 1 este punct de maxim relativ pentru f si x = 1 este punct
de minim relativ pentru f ;
(c) x = 1 si x = 1 sunt puncte de maxim relativ pentru f ;
(d) x = 1 si x = 1 nu sunt puncte de extrem pentru f.
5. Fie functia:
f : (1, ) (0, ) , f (x) =
si I (a) =

Za

1
f 2 (x)

x3 1
x

dx, a > 2. Atunci lim I (a) este:


a

3 + 16 ln 7;

(a)

1
6

(c)

1 (
3 2

(b)

1 (
3 2

+ arctg 53 ) + 16 ln 7;

arctg 53 ) + 16 ln 7;
(d)

1 (
3 2

arctg 53 ) 16 ln 7.

6. Folosind sume Riemann, s


a se calculeze:

1
1
1
+
+ +
.
lim
n
n2 + n
n2 + 2n
n2 + n2

(a) 2( 2 1); (b) 2 2; (c) 2 1; (d) 22 .


7. Aria domeniului plan cuprins ntre parabolele de ecuatii y 2 = ax si
x2 = by, unde a si b sunt constante reale pozitive, este:
ab
(a) 2ab; (b) ab2 ; (c) ab; (d)
.
3
8. Fie ecuatia
x2 + 2(m a)x + 3am 2 = 0,
n care a si m sunt parametri reali.
i) S
a se afle a astfel nct ecuatia s
a aib
a r
ad
acini reale, oricare ar fi
m R.
ii) S
a se afle m astfel nct ecuatia s
a aib
a r
ad
acini reale, oricare ar fi
a R.
r
r
8
8
(a) |a| <
, |m| >
;
21
21
r
r
8
8
, |m|
;
(b) |a|
21
21

5.1. TESTUL 1
(c) |a|
(d) |a| >

75
8
, |m|
21
8
, |m| <
21

8
;
21
8
.
21

9. Valorile parametrului m pentru care inecuatia


x2 + y 2 4x 4y + m > 0
este adev
arat
a pentru orice x, y R sunt:

(a) m (, 0) ;

(d) m (0, 4) .

10. Solutiile sistemului

(b) m [0, ] ;

(c) m (8, ) ;

xy + x + y = 11
x2 y + xy 2 = 30

sunt:
(a) (x, y) {(2, 3), (3, 2)};

(b) (x, y) {(1, 5), (5, 1)};

(c) (x, y) {(2, 3), (1, 5)} (d) (x, y) {(2, 3), (3, 2), (1, 5), (5, 1)}.
11. Num
arul solutiilor sistemului
2
x 3xy + y 2 = 1
3x2 xy + 3y 2 = 13
este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 4.
12. Multimea valorilor x pentru care

3x 1 3x + 1 > 1
este:

5
, + ; (b) 13 , + ;
(a) 12

5
.
(c) 13 , 13 ; (d) , 12

13. Fie R \ {0} si

1 0
A = 0 1 .
0 0

76

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE


Atunci, n N,

1 n 0
1 0
(a) An = 0 1 n ; (b) An = 0 n 1 ;
0 0 n
0 0 1

nn n1 0
(c) An = 0
nn n1 ;
0
0
nn

n
n2
nn1 n(n1)
2
.
(d) An = 0 n
nn1
n
0 0

14. S
a se calculeze determinantul

x1 x2 x3

x2 x3 x1

x3 x1 x2

stiind c
a x1 , x2 , x3 sunt r
ad
acinile ecuatiei x3 2x2 + 2x + p = 0.
(a) 0;

(b) 2;

(c) 4;

(d) 3p + 4.

15. n multimea M = {x; x R, x 1} se defineste operatia intern


a
p
x y = xy (x2 1)(y 2 1), x, y M.

S
a se afle elementul neutru si multimea elementelor care au invers fata
de aceast
a operatie. S
a se calculeze |x x {z x}, unde x M este un
2n

element oarecare.

(a) elementul neutru este 1, fiecare element are invers si

|x x {z x} = 1;
2n

(b) elementul neutru este 1, fiecare element are invers si

|x x {z x} = x;
2n

(c) elementul neutru este 1, nici un element nu are invers si

n
|x x {z x} = x ;
2n

(d) elementul neutru este 1, numai x = 1 are invers si

|x x {z x} = x.
2n

5.1. TESTUL 1

77

16. Fie = 12 + i 23 . Precizati tripletele de numere complexe (x, y, z) care


satisfac simultan relatiile:

x + y + 2 z = 0
2 x + y + z = 0

x + 2 y + z = 0
(a) x = 1, y = 1, z = 1;

(b) x = 0, y = 0, z = 0;

(c) {(y 2 z, y, z)|y, z C} ;

(d) x C, y C, z C.

17. Multimea matricelor de forma

2a
a1
M (a) =
2(1 a) 2a 1
cu a real nenul formeaz
a un grup multiplicativ G, izomorf cu grupul
multiplicativ al numerelor reale diferite de zero. S
a se precizeze corespondenta care realizeaz
a acest izomorfism si s
a se afle inversa matricei
M (a) .

1
2 a1

1
2
1
a
(a) M (a) a , (M (a)) =
;
2(1 a1 ) a2 1
1

(b) M (a) a, (M (a))


(c) M (a)

1
, (M
a2

(d) M (a) a +

(a))1 =

1
, (M
a

(a))

2 a1
2(1 a1 )
2 a1
2(1 a1 )

1
a
2
a

1
1
1
a
2
a

1
1

2+a
a 1
2(1 + a) 2a 1

18. Ecuatia dreptei care trece prin punctul de intersectie al dreptelor


2x 3y 12 = 0, x + y 11 = 0
si este perpendicular
a pe dreapta
2x 3y + 5 = 0
are ecuatia:
(a) 3x + y + 7 = 0;
(d) 3x + 2y 31 = 0.

(b) 3x + y + 31 = 0;

(c) 3x 2y 31 = 0;

78

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE

19. Ecuatia dreptei care trece prin punctul A (2, 4) astfel nct acest punct
s
a divid
a n p
arti egale portiunea dreptei cuprins
a ntre axe este:

(a) y 2x = 8; (b) y x = 2; (c) y +2x = 8; (d) y x = 7 +2 3.


20. Multimea solutiilor ecuatiei
cos x sin x + 2 = 2 cos2 x + sin 2x
este:

o
o n
k
(a) x
+ k | k Z (1) 6 + k | k Z ;
4
n
o
n
o

(b) x 2k + | k Z ; (c) x k + | k Z ;
2
3
(d) x {k | k Z} .

5.2. TESTUL 2

5.2

79

Testul 2

1. Fie
l = lim

Atunci:

1
2
n
+ 2 + + 2
2
n
n
n

(a) l = 1; (b) l = 12 ; (c) l = 0; (d) l = .


2. Suma a trei numere n progresie aritmetic
a este 12. Dac
a se adaug
a
acestora respectiv numerele 1, 2, 11 progresia devine geometric
a. Numerele n progresie aritmetic
a sunt:
(a) 5, 4, 7 si 15, 14, 13;
(c) 2, 4, 6 si 15, 14, 13;

(b) 2, 4, 6 si 1, 4, 9;

(d) 1, 4, 7 si 17, 4, 9.

3. Multimea de definitie a functiei

f (x) = x2 4 + ln (2 + x)
este:
(a) x ;

(b) x [2, ) (c) x [1, 2];

4. Valoarea limitei

(d) x [2, ).

2 x3
l = lim
x7
x2 49

este:

1
; (c) l =
(a) l = 0; (b) l = 56

1
;
56

(d) l =

1
.
48

5. Trinomul
x2 + 2ax + b, a, b R

are r
ad
acinile reale strict pozitive dac
a:
(a) a 0 si a2 > b;

(c) 0 < b a2 si a < 0;

(b) a 0 si b 0;

(d) a 0 si b 0.

6. Valorile parametrului m pentru care ecuatia


(m 1)x2 (m + 1)x + m + 1 = 0
are r
ad
acin
a dubl
a:

5
(a) m (1, ) ; (b) m 1,
;
3

5
5
(c) m 1,
; (d) m 1,
.
3
3

80

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE


7. Multimea c
areia i apartin toate solutiile ecuatiei
ln x2 + 2 ln x = 4
este
(a) m (1, ) ;

(c) m (, 1) ;

(b) m (1, 2) ;

(d) m {1, 1} .

8. Num
arul solutiilor reale ale ecuatiei
2x + 2x+1 + 2x+2 = 6x + 6x+1
este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3.
9. Multimea solutiilor inecuatiei |x| < x2 x este:
(a) x R; (b) x (0, ) ;

(c) x (, 0) (2, ) ; (d) x (2, ) .


10. Num
arul 1 este pentru polinomul
x8 4x5 + 4x3 1,
r
ad
acin
a avnd ordinul de multiplicitate egal cu:
(a) 1;

(b) 2;

(c) 3;

(d) 4.

11. S
a se precizeze multimea solutiilor ecuatiei:
z 2 = 3 + 4i.
(a) {2 i, 2 + i}; (b) 2 + i, 2 i; (c) 2 +i, 2 +i; (d) 2 i, 2 i.
12. Coordonatele vrfurilor unui triunghi dac
a se cunosc coordonatele mijloacelor laturilor M(3, 1), N(1, 7), P (4, 3) sunt
(a) (1, 3), (7, 9), (7, 1);

(c) (1, 4), (5, 2), (3, 12);

(b) (2, 5), (8, 3), (6, 11);

(d) (2, 3), (10, 9), (0, 17).

13. S
a se calculeze determinantul

x1 x2 x3

x2 x3 x1

x3 x1 x2

stiind c
a x1 , x2 , x3 sunt r
ad
acinile ecuatiei x3 2x + p = 0.
(a) 0;

(b) 2;

(c) 4;

(d) 3p.

5.2. TESTUL 2

81

14. Pe multimea R3 se defineste legea de compozitie


(x1 , y1 , z1 ) (x2 , y2 , z2 ) = (x1 + x2 , y1 y2 , z1 + z2 ) .
Elementul neutru al acestei legi este:
(a) (1, 1, 0) ;

(b) (0, 1, 1) ;

(c) (0, 1, 0) ;

(d) (0, 0, 0) .

15. Pentru ce valori reale ale constantelor a, b functia f : R R, definit


a
prin:
2
2x + b,
x 2,
f (x) =
2ax3 + 11a, x > 2,
este continu
a pe R si derivabil
a pe R.
1
(a) a = 0, b = 8; (b) a = , b = 5;
9
2
1
(c) a = , b = 2; (d) a = , b = 1.
3
3
16. Fie functiile f si g definite pe R astfel nct

f (x) = (x + 2)g(x), x R,
g functie derivabil
a n origine si g(0) = 2, g0 (0) = 1. Atunci valoarea
0
lui f (0) este:
(a) 2; (b) 2; (c) 1; (d) 0.
17. Cea mai mic
a si cea mai mare valoare a functiei
f : R R, f (x) = 3x x3

pe intervalul [1, 3] este:

(a) fmin = 2, fmax = 0; (b) fmin = 18, fmax = 2;

(c) fmin = 2, fmax = 2; (d) fmin = 18, fmax = 2.

18. Fie f : [1, 1] R, f (x) = max {ex , ex } .Valoarea integralei


I=

Z1

f (x) dx este :

(a) I = 0; (b) I = 1; (c) I = 2 (e 1); (d) I = 3.


19. Fie

o
n
h i
si 4 |sin x| cos x = 1 .
M= x|x ,
2 2
S
a se afle num
arul de elemente al multimii {x + y | x, y M}.

(a) 2;

(b) 4;

(c) 7;

(d) 3.

82

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE

20. S
a se determine num
arul punctelor de intersectie dintre dreapta
2x + y = 5 si cercul x2 + y 2 = 5.
(a) 2;

(b) 1;

(c) 0;

(d) 3.

5.3. TESTUL 3

5.3

83

Testul 3

1. Valoarea expresiei:
E=

1 + a + a2 + ... + an1
a + a3 + ... + a2n1

este:
(a) E = 1; (b) E =
(c) E =

1+a
;
a (1 + an )

1a
1+a
; (d) E =
.
n
a (1 a )
a (1 + an1 )

2. Valorile lui b, c R pentru care functia f : R R, f (x) = x2 + bx + c


are valoarea minim
a 2 n punctul x = 1 sunt:
(a) b = 1, c = 14 ; (b) b = 2, c = 3;
(c) b = 1, c = 0; (d) b = 0, c = 1.
3. Fie functia f : R R, f (x) = x2 4x + 3. Imaginea intervalului (0, 3]
prin functia f este:
(a) [0, 3] ;

(b) (0, 3] ;

(c) [1, 0];

(d) [1, 3] .

4. Multimea de definitie a functiei

f (x) = x2 1 + ln (2 x)
este:
(a) x [1, 2);

(b) x (, 1] [1, 2);

(c) x [1, 2];

(d) x (, 1] [2, ).

5. Valoarea limitei

este:

1 x2
l = lim
x3
x2 9

1
(a) l = 0; (b) l = 16 ; (c) l = 12
; (d) l = 1.

3x 1
. Valoarea lui x pentru care
3x2 + 1
functia ia cea mai mic
a valoare este
1
(d) x = 12 .
(a) x = 1;
(b) x = 0;
(c) x = ;
3

6. Fie functia f : R R, f (x) =

84

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE


7. n care din urm
atoarele multimi se afl
a toate solutiile sistemului
2
x =4
yx = 9
(a) x (4, 4) , y (0, 3) ;

(b) x (3, 3) , y (4, 4) ;

(c) x (1, ) , y (0, 4) ;

(d) x (1, 4) , y (1, 4) .

8. Num
arul solutiilor reale ale ecuatiei
x+2
1
= 2x
2
este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 3.
9. Multimea solutiilor inecuatiei |x2 3x + 2| < |2 x| este:

(a) x R; (b) x (0, ) ; (c) x (, 0)(2, ) ; (d) x (0, 2) .

10. Toate solutiile X M2 (Z) ale ecuatiei matriceale

1 0
2
X =
2 1
sunt:

1 0
1 0
1 0
1 0
;
,
; (b)
,
(a)
1 1
1 1
1 1
1 1

1 0
1 0
1 0
1 0
.
,
; (d)
,
(c)
1 1
1 1
1 1
1 1
11. S
a se precizeze multimea solutiilor inecuatiei:
5
log4 x + logx 4 < .
2
(a) (0, 1) (2, 16); (b) (1, 2) (4, 16); (c) (2, 16); (d) (0, 1) (4, 16).
12. Coordonatele vrfurilor unui triunghi dac
a se cunosc coordonatele mijloacelor laturilor M(3, 1), N(1, 7), P (4, 3) sunt
(a) (1, 3), (7, 9), (7, 1);

(c) (1, 4), (5, 2), (3, 12);

(b) (2, 5), (8, 3), (6, 11);

(d) (2, 3), (10, 9), (0, 17).

5.3. TESTUL 3

85

13. Valoarea elementului maxim al matricei

3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
este:
(a) 3;

(c) 32 ;

(b) 6;

(d) 0.

14. Valorile parametrilor a, b R astfel nct ecuatia x3 ax + b = 0 s


a
aib
a r
ad
acinile n progresie aritmetic
a sunt:
(a) a R, b = 0;

(b) b = 0;

(c) a [0, ) , b = 0;

(d) a = 4, b = 0.

15. Pentru ce valori reale ale constantelor a, b functia f : R R, definit


a
prin:
2
2x + b,
x 2,
f (x) =
3
2ax + 11a, x > 2,
este continu
a pe R si derivabil
a pe R.
1
(a) a = 0, b = 8; (b) a = , b = 5;
9
2
1
(c) a = , b = 2; (d) a = , b = 1.
3
3

16. Fie functiile f si g definite pe R astfel nct


f (x) = (x + 2)g(x), x R,
g functie derivabil
a n origine si g(0) = 2, g 0 (0) = 1. Atunci valoarea
0
lui f (0) este:
(a) 2; (b) 2; (c) 1; (d) 0.
17. Cea mai mic
a si cea mai mare valoare a functiei
f : R R, f (x) = 3x x3

pe intervalul [1, 3] este:

(a) fmin = 2, fmax = 0; (b) fmin = 18, fmax = 2;

(c) fmin = 2, fmax = 2; (d) fmin = 18, fmax = 2.

18. Valoarea integralei


Z2
1 + x2
dx
I=
x
1

86

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE


este:
(a) ln 2 + 1;

(b) ln 2;

(c) ln 2 + 32 ;

(d) ln 2 + 12 .

19. Fie

o
n
h i
si 2 sin x cos x = 3 .
M= x|x ,
2 2
S
a se afle num
arul de elemente al multimii {x + y | x, y M}.

(a) 2;

(b) 4;

(c) 7;

(d) 0.

20. Distanta de la origine la dreapta 4x + 3y 12 = 0 este:


(a) 2.4;

(b) 4;

(c) 2.5;

(d) 3.

5.4. TESTUL 4

5.4

87

Testul 4

1. Cte numere ntregi mai mari dect num


arul real 2, 013 sunt n multimea
A = {x R; |x 2, 013| 3 x}?

(a) 5;

(b) 2;

(c) 3;

(d) nici unul.

2. Fie x1 si x2 r
ad
acinile ecuatiei x2 + 2x + 20 = 0. Valoarea expresiei
E = (x1 )3 x2 + x1 (x2 )3 este
(b) E = 720;

(a) E = 80;

(c) E = 20;

(d) E = 0.

3. Fie parametrul m R si ecuatia

mx2 + (m + 1) x + m 1 = 0.
Atunci conditia necesar
a si suficient
a ca ecuatia anterioar
a s
a nu admit
a
r
ad
acini reale este:

(a) m 3 2 3, 3 + 2 3 ;


(b) m 1 2 3 3 , 1 + 2 3 3 ;
h

i
(c) m 1 2 3 3 , 1 + 2 3 3 ;

(d) m , 1 2 3 3 1 + 2 3 3 , + .

4. Multimea M a solutiilor ecuatiei logx+4 (x2 1) = logx+4 (5 x) este


(a) M = {2} ;

(c) M = (3, 2) ;

(b) M = {3, 2} ;
(d) M = .

5. Un polinom de grad minim, avnd coeficienti rationali, care admite ca


4
5
si x2 =
r
ad
acini numerele x1 =
este:
1 2i
1 5
(b) P (X) = X 4 3X 2 18X 20;
(a) P (X) = X 2 + 2X + 5;
(c) P (X) = X 2 + 2X 4;

(d) P (X) = X 4 3X 2 + 18X 20.

6.
Num
arul h altermenilor independenti de x din dezvoltarea binomului
10

2
3
2
x +
este:
4
x
(a) h = 1;
(b) h = 0;
(c) h = 2;
(d) h = 11;
7. Suma primilor 10 termeni ai unei progresii aritmetice ce are al doilea
termen a2 = 5 si al cincilea termen a5 = 14 este
(a) 145;

(b) 126;

(c) 155;

(d) 150.

88

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE


8. Se consider
a matricele

1 1 0
1 0 1
A = 0 1 1 si B = 2 0 0 .
0 0
1
0 2 1
Atunci valoarea pentru det (A2 + B 2 ) este:
(a) 4;

(b) 5;

(c) 17;

(d) 1.

9. Fie sistemul

2x + y + z = 0
my + z = 0
2
m x+z =0
si M = {m R; sistemul admite doar solutia nul
a } . Atunci
(a) M = R\ {2, 0, 1} ;

(b) M = {2, 0, 1} ;

(c) M = R\ {0, 1} ;

(d) M = {0, 1} .

10. Pe multimea G = (1, +) se defineste legea de compozitie


x y = xy + x + y, x, y (1, +) .
Fie e elementul neutru al legii de compozitie anterioare si z solutia
ecuatiei z 2000 = e. Atunci
(a) z =

1
;
2000

(b) z =

2001
;
2000

(c) z =

2001
;
2000

(d) z =

1999
.
2000

11. S
a se calculeze l = lim an , unde
n

an = 17 + 712
(a) l = 1
;
6

1
...
73

(1)n
, n
7n

(b) l = 0;

N .

(c) l =

1
;
8

(d) l =

1
.
7

12.
S
a se determine a R astfel nct functia f : [0, 2000] R, f (x) =
(x 7) , dac
a x [0, 7]
a cos
2 x3

dac
a x (7, 2000]
x2 49
s
a fie continu
a pe [0, 2000] .
1
1
(a) a = ;
(b) a =
;
56
56
(c) a = 0;
(d) nu exist
a a cu proprietatea cerut
a.
13. Fie
f : R R, f (x) = x arctg x ln (1 + x2 ) .
Atunci
(a) functia derivat
a f 0 este monoton cresc
atoare pe R;

5.4. TESTUL 4
(b) f 0 (1) =

89
1
;
2

(c) f 00 (1) = 1 ;

(d) functia derivat


a f 0 este monoton descresc
atoare pe R
2
14. Fie f : (0, 2) R, f (x) = 2
. Atunci f (4) (1) are valoarea:
x + 2x

1
242
(a) 6 1 34 ;
(c) 24 1 + 315 ;
(b) 243 ;
(d) 4! 1 315 .

15. S
a se determine abscisele punctelor de extrem local ale functiei:
f : R R, f (x) = x3 12x.

(a) 2 si 2;
(b) 0, 12 si 12;
(c) 16 si 16;

(d) f nu are puncte de extrem local.

16. Fie A1 aria domeniului m


arginit de dreptele x = 0, x = 1 si de graficul
functiei
x2
.
x3 + 1
arginit de dreptele x = 1, x = e si de graficul
Fie A2 aria domeniului m
functiei
f1 : [0, 1] R, f1 (x) =

f2 : [1, e] R, f2 (x) = x ln x.
Fie A3 aria domeniului m
arginit de dreptele x = 0, x =
functiei

sin x
f3 : 0, 4 R, f3 (x) =
.
cos x
Atunci A = 3A1 + 4A2 2A3 are valoarea:
(a) A = e2 + 1;

(b) A = 2e2 + 1 + ln 2;

(c) A = e2 + 2 + 3 ln 2;

(d) A = 4e2 + 2 ln 2.

17. O primitiv
a pe (0, +) a functiei

x
f : (0, +) R, f (x) = xex +
x+1
este:

(a) F (x) = xex ex + 2 ( x arctg x) 1;

(b) F (x) = xex ex + 2 ( x arctg x) + 2;

(c) F (x) = xex + ex + 2 ( x ln x) + 1;

(d) F (x) = xex ex + 2 ( x arctg x) .

si de graficul

90

CAPITOLUL 5. MODELE TESTE

18. S
a se determine tg x stiind c
a

sin x 3 cos x = 0.

(a) tg x = 13 ;
(b) tg x = 3;

(c) tg x = 0;

(d) tg x = 1.

19. Fie parametrul m R astfel nct vectorii


a = i + j si
2

b = 2 i + m j s
a fie perpendiculari. Atunci
E = m + cos 6 sin 4
este
(a)

62 2
;
4

(b)

2
;
4

(c) 0;

(d)

12 2
.
4

a n plan pentru care a R


20. Fie (d1 ) : 2x + ay 7 = 0 acea dreapt
se determin
a din conditia ca punctul A (2, 1) s
a apartin
a dreptei. Fie
(d2 ) acea dreapt
a n plan care trece prin punctele B (0, 4) si C (0, 6).
Atunci:
(a) dreptele (d1 ) si (d2 ) sunt perpendiculare;


(b) dreptele (d1 ) si (d2 ) se intersecteaz
a n M 1, 73 ;

(c) dreptele (d1 ) si (d2 ) coincid;

(d) dreptele (d1 ) si (d2 ) sunt paralele.

Capitolul 6
Teste gril
a de la admitere
2011-2013
6.1

2011 iulie

Universitatea Tehnic
a "Gheorghe Asachi" din Iasi
Facultatea de Automatic
a si Calculatoare
Admitere sesiunea iulie 2011
Domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei

Subiecte la testul gril


a de Matematic
a

1. Cte solutii are ecuatia |2x + 1| = |x + 1|?


(a) (a) una;

(b) dou
a;

(c) nici una;

(d) trei;

(e) o infinitate.

2. Pentru ce valori ale parametrului a R, p


atratul produsului r
ad
acinilor
ecuatiei 3x2 2x + a = 0 este egal cu 4?
(a) (a) 6, 6;

(b) 6;

(d) {1, 5};

(c) 1;

(e) 6, 2.

3. Multimea solutiilor ecuatiei 32x 8 3x + 15 = 0 este:


(a) ;

(b) {3, 5};

(c) {1} ;

(d) {1, 5} ;
91

(e) .

92

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA
4. Domeniul maxim de definitie al functiei f (x) =
(a) (1, 1) {2};

(b) (2, 1);

(d) (2, 1) {2} ;

(c) (2, 2);

x2 + 4x 4
este:
x2 + x 2

(e) R.

5. S
a se determine
num
arul termenilor rationali din dezvoltarea binomial
a

80
3
3+ 5 .
(a) 2;

(b) 14;

(c) 16;

(d) 24;

(e) 0.

6. S
a se determine matricele X si Y care verific
a egalit
atile:

3 2 1
1 2
0 1
3
X=
si
+Y =
.
0 1 2
1 3
2 3
2

3 2 1
1 3
(a) X =
,Y =
;
0 1 2
5 13

1 3
7
;
,Y =
(b) X =
3 6
11

11
1 1
(c) X =
,Y =
;
7
1
0

1
1 1
(d) X =
,Y =
;
7
1 0

11
1
1
(e) X = 7 , Y =
.
1
1
2
7. Care este multimea valorilor lui m pentru care sistemul:

x + y + z = 1
x my + z = 4 este compatibil determinat?

2x + m2 z = 2011
(a) R\ 2, 1, 2 ; (b) 2, 1, 2 ;
(c) R\ {2, 1, 2};

(d) {1, 2} ;

(e) {1, 2}.

8. Pe multimea R a numerelor reale se defineste legea de compozitie "*"


dat
a prin x y = ax + by 1, x, y R, n care a, b sunt parametri
reali. S
a se determine a si b astfel ca legea dat
a s
a defineasc
a pe R o
structur
a de grup comutativ.
(a) a = 1, b = 2;
(c) a = 1, b = 1;

(b) a = 1, b = 1;
(d) a = 2, b = 2;

(e) a = 3, b = 3.

6.1. 2011 IULIE

93

9. Num
arul 1 este pentru polinomul x8 4x5 + 4x3 1 r
ad
acin
a avnd
ordinul de multiplicitate egal cu:
(a) 1;

(b) 2;

(c) 8;

(d) 4;

(e) 3.

10. S
a se determine primul termen a1 si ratia r a unei progresii aritmetice
(an )nN , stiind c
a:

a2 a6 + a4 = 7
.
a8 a7 = 2a4
(a) a1 = 5, r = 2;

(b) a1 = 4, r = 4;

(c) a1 = 3, r = 1; (d) a1 = 4, r = 3; (e) a1 = 2, r = 2.

11. Fie sirul xn = n n + 2 n + 1 , Care este valoare limitei lim xn ?


n

(a) 0;

(b)

1
2

(c) 1;

(d) ;

(e)

3
.
4

12. Fie functia


f : R R, f (x) =

a ln(3 x), dac


a x (, 1]
ex e
.
,
dac
a x (1, )
x1

Pentru ce valoare a parametrului real a functia f este continu


a pe R?
e
(a) a = e; (b) a = 0; (c) a =
;
ln 2
1
; (e) Nu exist
a a cu proprietatea cerut
a.
(d) a =
ln 2
ln (x2 x + 1)
este:
x ln (x10 + x + 1)

13. Valoarea lim


(a) 15 ;

(b) 1;

(c) 1;

(d) 13 ;

(e) ln 2.

14. Valoarea minim


a a functiei f : R R, f (x) = 2x2 x + 2 este:
q
q
15
15
15
;
(b)
;
(c)
;
(d)
; (e) 0.
(a) 15
4
8
4
8

15. Fie functia f : R R, f (x) = e2x+1 sin (3x) + ln (x2 + x + 1). Care
este valoarea derivatei acestei functii n punctul x = 0 ?
(a) 2e + 1;

(b) 3e + 1; (c) 3 + e + 1; (d) 3;

16. Valoarea integralei

Z2
0

(a) 2;

2
(b) ;
3

(c)

3
cos x + sin3 x dx este.

2
;
3

(d)

4
;
3

(e)

4
.
3

(e) 2 + 3.

94

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

17. Care dfin urm


atoarele functii este o primitiv
a pe intervalul (1, ) a
functiei
1
f : (1, ) R, f (x) =
x 1?
x

(a) 2 x 1 arctg x; (b) arctg (x 1) x 1 ;

x1
arctg x;
(c) 2 x 1 2 arctg x 1 ; (d)
x

(e) arctg x x1 x 1.
sin x + sin 5x

18. Care este valoarea expresiei E(x) =


pentru x = ?
cos x + cos 5x
12

2
3

; (b) 0; (c) sin ; (d) 1; (e)


.
(a)
2
12
2
19. Dou
a vrfuri consecutive ale unui paralelogram au coordonatele (1, 2) si
(3, 4), iar punctul de intersectie a diagonalelor are coordonatele (4, 1).
Coordonatele celorlaltor vrfuri sunt:
(a) {(5, 2), (7, 0)};

(c) {(5, 3), (7, 5)};

(b) {(3, 1), (1, 3)};

(d) {(5, 2), (7, 1)} ;

(e) {(2, 3), (1, 1)}.

20. Care sunt valorile lui m pentru care dreptele


3x 2my + 6 = 0, x 2 = 0.y = mx 1
sunt concurente:

3
(a) m = 2, m = ;
2
(d) m = 1, m = 0;

3
(b) m = 2, m = ;
2
3
(e) m = 2, m = .
2

3
(c) m = 2, m = ;
2

6.2. 2011 SEPTEMBRIE

6.2

95

2011 septembrie

Universitatea Tehnic
a "Gheorghe Asachi" din Iasi
Facultatea de Automatic
a si Calculatoare
Admitere sesiunea septembrie 2011
Domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei

Subiecte la testul gril


a de Matematic
a

1. Multimea valorilor parametrului real m pentru care inecuatia


(m + 1) x2 (m 1) x + m 1 > 0
este adev
arat
a pentru orice x R este:

5
5
(a) (1, +); (b) , 1 ; (c) , 1 (1, );
3
3
(d) (1, +); (e) (1, 1).
2. Num
arul solutiilor reale ale ecuatiei
2x + 2x+1 + 2x+2 = 6x + 6x+1
este:
(a) 4; (b) 0; (c) 2; (d) 3; (e) 1.
3. Fie M = {x R, x 6= 1} si operatia definit
a prin
x y = 2ax + by + xy,

x, y M.

Valorile parametrilor reali a si b pentru care (M, ) este grup comutativ


sunt:
1
1
(a) a = 1, b = ; (b) a = 1, b = 1 si a = 0, b = 1; (c) a = , b = 1;
2
2
1
(d) a = , b = 1 si a = 0, b = 0; (e) a = 1, b = 2.
2
4. Fie A = {x R; |x 2| = |3 x|} . Care afirmatie este adev
arat
a?

5
(a) A = ; (b) A =
; (c) A = (2, 3];
2
(d) A = R; (e) A = {2, 3}.

96

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA
5. Dac
a A este inversabil
a, atunci valoarea determinantului inversei matricei

4 0 1
A = 2 1 0
3 1 2
este:
1
1
a.
(a) ; (b) 3; (c) 4; (d) ; (e) nu exist
3
4

6. Multimea tuturor solutiilor sistemului


(
xy + x + y = 11
x2 y + xy 2 = 30
este:
(a) {(2, 3) , (3, 2)}; (b) {(1, 5) , (5, 1)};

(c) {(2, 3) , (3, 2) , (1, 5) , (5, 1)};

(d) {(3, 2) , (5, 1)}; (e) {(2, 3) , (1, 5)}.

7. Multimea solutiilor inecuatiei x2 55x + 250 < x 14 este


(a) (2, +); (b) [50, +);

(c) (50, +); (d) [14, +); (e) [5, 50].

8. Valorile parametrilor reali a, b pentru care polinomul P (X) = 2X 4


2X 3 + aX + b este divizibil cu Q (X) = X 2 3X + 2 sunt:
(a) nu exist
a a si b cu aceast
a proprietate; (b) a = 16, b = 16;
(c) a = 32, b = 32; (d) a = 0, b = 0; (e) a = 16, b = 16.
9. Se consider
a sistemul:

x1 x2 = 1
2x1 + x2 = m

3x + (m 1) x = 1 m
1
2

Multimea valorilor lui m pentru care sistemul are solutii este:


(a) {2, 2}; (b) {7, 0}; (c) {8, 0}; (d) {8, 1}; (e) .

10. Dac
a suma termenilor al treilea si al cincilea ai unei progresii aritmetice
este 16, atunci suma primilor 7 termeni ai progresiei are valoarea:
(a) 56; (b) 28; (c) 36; (d) 48; (e) 64.

6.2. 2011 SEPTEMBRIE

97

11. S
a se determine a R astfel nct functia

e4x ,
dac
a x [0, 1]
f : [0, 2] R, f (x) =
sin (x 1)
a 2
, dac
a x (1, 2]
x 4x + 3
s
a fie continu
a pe [0, 2].

(a) a = e4 ; (b) a = 2e4 ; (c) a = 0; (d) a = e2 ;


(e) nu exist
a a cu proprietatea cerut
a.

12. O primitiv
a pe (0, +) a functiei f : (0, +) R, f (x) = ln x este:
ln x
1
(a) x ln x x; (b) x ln x 1; (c) x2 ln x; (d) ; (e)
.
x
x
13. S
a se determine a R astfel nct
an3 + 2n 1
2010
=
.
3
2
n 2011n + n + 1
2011
lim

(a) a = 1; (b) a = 2010; (c) a = 2010;

(d) nu exist
a a cu aceast
a proprietate; (e) a = 0.
14. Fie functia f (x) = 2x2 1
este adev
arat
a?

x2

1
. Care dintre urm
atoarele afirmatii
+1

(a) Punctul x = 1 este punct de maxim local;


(b) Punctul x = 0 este punct de maxim local;
(c) Punctul x = 1 este punct de minim local;
(d) Punctul x = 0 este punct de minim local;
(e) Functia nu are puncte de extrem.
2

15. Limita lim (2 + x) x+1 este:


x1

(a) e; (b) e2 ; (c) e; (d) 0;


16. Valoarea integralei
I=

este:

/2

(e) +.
sin x
dx
1 + cos2 x

(a) I = ; (b) I = ln 2; (c) I = ; (d) I = 1; (e) I = .


4
2
4

98

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

17. Fie functia f : R R, f (x) = xe2x + ln (x2 + 1). Atunci f 00 (0) are
valoarea:
(a) 0; (b) 4; (c) 6; (d) 2; (e) e.
18. Coordonatele punctului de pe dreapta de ecuatie x = 3, aflat la distanta
egal
a de punctele A (2, 1) si B (1, 3), sunt:

23
1
(a) 3,
; (b) (2, 1); (c) (3, 1); (d) (3, 1); (e)
,1 .
8
2
19. Multimea S a solutiilor ecuatiei
ctg x 2 cos x = 0

care satisfac conditia 0 < x < este:


2
n o
n o
(a) S = ; (b) S =
; (c) S =
;
6
3
n o
n o
(d) S =
,
; (e) S =
.
6 2
4

20. Fie dreptele date de ecuatiile 2x + y + 4 = 0 si x + 3y 2 = 0. Care


afirmatie este adev
arat
a?
(a) Punctul de intersectie a dreptelor apartine primului cadran;
(b) Punctul de intersectie a dreptelor apartine axei Oy;
(c) Punctul de intersectie a dreptelor apartine axei Ox;
(d) Dreptele sunt paralele;
(e) Dreptele sunt perpendiculare.

6.3. 2012 IULIE

6.3

99

2012 iulie

Universitatea Tehnic
a "Gheorghe Asachi" din Iasi
Facultatea de Automatic
a si Calculatoare
Admitere sesiunea iulie 2012
Domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei

Subiecte la testul gril


a de Matematic
a

1. Suma tuturor numerelor naturale mai mici dect 100, pare, divizibile
cu 3 este:
(a) 816;

(b) 720;

(c) 1440;

(d) 1632.

2. Fie x1 si x2 r
ad
acinile ecuatiei x2 + 2x + 11 = 0. Valoarea expresiei
E = (x1 )2 x2 + x1 (x2 )2 este:
(b) E = 22;
(c) E = 11;
(d) E = 0.
p
p

3
a3. ntre numerele x = 2 + 3, y = 1 + 3, z = 3 au loc urm
toarele inegalit
ati:
(a) E = 22;

(a) x < y < z;

(b) x > y > z;

(c) y > x > z;

(d) x < z < y.

4. Multimea c
areia i apartin toate solutiile ecuatiei
ln x3 + ln x = 4
este:
(a) (1, ) ;

(b) (1, 2) ;

(c) (, 1) ;

5. S
a se rezolve inegalitatea 3x x2 < 3 x.
(a) x [0, 3/2) ;
(c) x [0, 3] ;

(d) {1, 1} .

(b) x (0, 3/2) ;

(d) x [0, 3).

6. Dac
a x1 , x2 , x3 sunt r
ad
acinile ecuatiei x3 x2 + 3x + m = 0, atunci
valoarea determinantului

x1 x2 x3

x2 x3 x1

x3 x1 x2
este:

(a) 8;

(b) 24;

(c) m;

(d) m + 2.

100

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

7. Se consider
a sistemul:

x1 x2 + x3 = 1
x1 + x2 x3 = m

3x1 + x2 + (m 1) x3 = 0

Toate valorile lui m pentru care sistemul este compatibil apartin multimii:
(a) (0, 1) ;

(b) (, 0) ;

(c) (0, 2) ;

(d) (2, ) .

8. Dac
a (x0 , y0 ) este solutie a sistemului
2 3
x y = 16
,
x3 y 2 = 2
atunci:
1
(a) x0 = ;
2

(b) x0 = 2;

(c) x0 = 1;

1
(d) x0 = .
4

9. Se consider
a matricele

1 1 0
1 0 1
A = 0 1 1 siB = 2 0 0
0 0
1
0 2 1
Atunci valoarea pentru det (A2 + B 2 ) este:
(a) 4;

(b) 17;

(c) 16;

(d) 1.

10. Pe multimea R a numerelor reale se defineste legea de compozitie intern


a
x y = ax + by 1, x, y R,
n care a si b sunt constante reale. Atunci, valorile lui a si b pentru care
legea de compozitie defineste pe R o structur
a de grup comutativ
sunt:
(a) a = 1, b = 2;

(b) a = 3, b = 3;

(c) a = 1, b = 1;

(d) a = 1, b = 1.
n
1 + 12 + ... + 12
n , unde
11. S
a se calculeze l = lim
n 1 + 1 + ... + 1
3
3
(a) l = ;

4
(b) l = ;
3

2
(c) l = ;
3

3
(d) l = .
2

6.3. 2012 IULIE

101

12. Valoarea limitei


ln (1 x + x2 ) ln (1 + x + x2 )
x0
x
lim

este:
(a) ;

(b) 2;

(c) 0;

(d) 2.

13. Tangenta la graficul functiei f (x) = x2 ln x n punctul de abscis


a x0 = 1
intersecteaz
a axa Oy n punctul de ordonat
a:
(a) y = 1;

(b) y = 0;

(c) y = 1;

(d) y = 1/2.

14. S
a se calculeze derivata functiei:

f:
, R, f (x) = arccos (sin x) .
2
(a) 1;

(b) cos x;

15. O primitiv
a a functiei f (x) =
(a) arctg (x + 1) ;
(c) ln (x4 + 1);

(d) 1.

(c) sin x;

4x
este:
+1

x4

2
;
+1

(d) 2 arctg x2 + . 3.
(b)

x4

16. Aria figurii m


arginite de curbele y = x + 1, y = 2, x = 4 este:
8
16
5
23
(b) ;
(c) ;
(d) .
(a) ;
3
3
3
3
17. Fie functia f (x) =
este adev
arat
a?

x3
. Care dintre urm
atoarele afirmatii
x3 x2 x + 1

(a) f are o asimptot


a orizontal
a si dou
a asimptote verticale;
(b) f are o asimptot
a orizontal
a si o asimptot
a vertical
a;
(c) f are o asimptot
a orizontal
a si trei asimptote verticale;
(d) f are doar asimptote verticale.
18. Valorile lui m pentru care dreptele 3x 2my + 6 = 0, x 2 = 0,
y = mx 1 sunt concurente sunt:
3
3
(a) m = 2; m = ; (b) m = 2; m = ;
2
2
1
3
(c) m = 2; m = ; (d) m = 2; m = .
2
2

102

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

19. Distanta de la origine la dreapta 4x + 3y 12 = 0 este:

(a) 2, 4;
(b) 4;
(c) . 12;
(d) 3.
20. Suma solutiilor ecuatiei trigonometrice cos 2x + sin2 x =
intervalul [0, 2] este:
(a) 4;

(b) 3;

(c) 2;

(d)

5
.
3

3
situate n
4

6.4. 2012 SEPTEMBRIE

6.4

103

2012 septembrie

Universitatea Tehnic
a "Gheorghe Asachi" din Iasi
Facultatea de Automatic
a si Calculatoare
Admitere sesiunea iulie 2012
Domeniul Calculatoare si tehnologia informatiei

Subiecte la testul gril


a de Matematic
a

1. Multimea valorilor parametrului real m pentru care ecuatia


mx2 + (2m + 1)x + m + 2 = 0
nu are solutii reale este:

1
1
; (c)
, ; (d) (0, ) .
(a) (, 0); (b) ,
4
4
q
1
< 1 este adev
arat
a pentru:
2. Inegalitatea 1 + 1+x
(a) x (, 2);

(c) x (2, 1);

(b) x (, 1);

(d) x (1, ).

3. Cu cte zerouri se termin


a num
arul 99! ?
(a) 90;

(b) 45;

(c) 44;

(d) 22.

4. Multimea valorilor lui x pentru care ex + 1 > 2ex este:


(a) (, 1);

(b) (, 2);

(c) (0, );

(d) (1, ).

5. Suma primilor trei termeni ai unei progresii aritmetice cresc


atoare este
15, iar produsul lor este 80. Se cere al patrulea termen.
(a) 12;

(b) 11;

(c) 10;

(d) 9.

6. Calculati num
arul (i)20 .
(a) 1;

(b) i;

(c) i ;

(d) 1.

7. Polinomul 2x3 + 4mx2 5mx 8m este divizibil prin polinomul x + 1


dac
a m este:
(a) 0;

(b) 1;

(c) 2;

(d) 3.

104

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

8. Determinantul inversei matricei

2
0 1
1 1 3
0 2 2
are valoarea:
(a) 18 ;

(b)

1
;
12

(c)

1
;
18

9. Sistemul

(d) nu exist
a.

2x + y + z = 0
my + z = 0

mx + z = 0

cu m parametru real, admite numai solutia nul


a dac
a:
(a) m (, 0) (0, );

(c) m {0, 1};

(b) m [0, 1];

(d) m R {0, 1}.

10. Pe multimea R a numerelor reale se defineste legea de compozitie intern


a
p
x y = x2 + y 2 , x, y R.
Atunci

(a) legea este asociativ


a;
(c) (R, ) este grup;

(b) 0 este element neutru;

(d) legea nu e comutativ


a.

11. S
irul xn = 1 + (1)n are limita:
(a) 0;

(b) 1 ;

(c) 2;

(d) nu are limit


a.

12. Num
arul dreptelor asimptote la graficul functiei
f : (, 0) (0, ) R, f (x) = 2 +

1
x

este:
(a) 0;

(b) 1;

(c) 2;

(d) 3.

13. Derivata a doua a functiei f (x) = x2 ln x, x > 0, n punctul x = 1 este:


(a) 0;

(b) 1;

(c) 2;

(d) 3.

14. Cte puncte de extrem local are functia f : R R, f (x) = 3x4 + 4x3 ?
(a) 0;

(b) 1;

(c) 2;

(d) 3.

6.4. 2012 SEPTEMBRIE

105

15. O primitiv
a a functiei f : R R, f (x) =
(a) ln (x4 + 1);

16. Calculati

Z1

(b) 2 arctg x2 ; (c)

(x

4x
, este dat
a de formula:
+1

x4

2x
2
; (d) x ln (x2 + 1) .
+1

x2

2
x) dx.

(a) 1;

(b)

2
;
3

(c)

1
;
30

1
(d) .
6

17. Aria portiunii din planul cartezian delimitat


a de axele de coordonate
si de graficul functiei

3
f : 0,
R, f (x) = sin x + cos x
4
este egal
a cu:

(a) 1 + 2; (b) 1 ;

(c) 2 ;

(d) .

18. Valorile parametrului real m, pentru care dreptele 3x+my+2m+3 = 0,


2x + (m 1)y + m + 3 = 0 coincid, sunt:
(a) m ;

(b) m = 1;

(c) m = 0;

(d) m = 3.

19. S
a se afle coordonatele vrfurilor unui triunghi cunoscnd mijloacele
laturilor M(3, 1), N(1, 7), P (4, 3):
(a) (1, 4), (5, 2), (3, 12);

(c) (2, 5), (8, 3), (6, 11);

(b) (2, 3), (8, 5), (6, 19);

(d) (2, 3), (1/2, 1), (3/2, 5).

20. Dac
a tg A = 1, tg B = 2, tg C = 3 atunci tg (A + B + C) este:
(a) 0;

(b) 6/5;

(c) 3/5;

(d) 3/2.

106

6.5

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

2013 iulie

Universitatea Tehnic
a "Gheorghe Asachi" din Iasi
Facultatea de Automatic
a si Calculatoare
Admitere sesiunea iulie 2013
Domeniul Calculatoare si Tehnologia Informatiei

Subiecte la testul gril


a de Matematic
a

1. S
a se calculeze aria domeniului plan limitat de graficul functiei
f : (0, ) R, f (x) = ln x
si segmentul ce uneste punctele graficului de abscise 1 si e.
3e
e1
e2
; (b) e 2; (c)
; (d)
.
(a)
4
2
4
2. n planul cartezian se consider
a punctele A(6, 0), B(6, 8) si C(0, 8). Se
cere distanta dintre centrul de greutate si centrul cercului circumscris
ABC.

5
(a) 2; (b) 3; (c) ; (d) 0.
3
3. Polinomul X 3 + X 2 + mX 1 are r
ad
acinile x1 , x2 , x3 . Se cere m R
astfel ca
1
1
1
+ 2 + 2 < 3.
2
x1 x2 x3
(a) m ( 1, 1); (b) m (0, 2); (c) m (0, ); (d) nu exist
a m.
4. Fie functia

f : R R, f (x) = ex

si F o primitiv
a a lui f. Se cere:

xF (x)
.
x f (x)
lim

(a) ; (b) 0; (c)

1
; (d) 1.
2

6.5. 2013 IULIE

107

5. S
a se calculeze coeficientul lui X 3 n polinomul P (X) = (1 + X)7 (1
X)4 .
(a) 17; (b) 9; (c) 13; (d) 11.
6. S
a se calculeze:

x(sin x + cos x) dx.

(a) ; (b) 0; (c) ; (d)

.
2

7. Multimea valorilor parametrului , pentru care sistemul

12x 2y = 2
6x + y = 1
are solutie unic
a, este:
(a) (, 1)(1, +) ; (b) {1} ; (c) (, 1)(1, +) ; (d) {1; 1} .

j sunt
8. Fie m R astfel nct vectorii
a = m i + j si b = i +
2
perpendiculari. Atunci
m + cos

sin
6
4

este:

62 2
2
12 2
; (b)
; (c) 0; (d)
.
(a)
4
4
4
9. Multimea solutiilor inecuatiei

2
x 3x + 2 < |2 x|
este:

(a) R; (b) (0, ); (c) (, 0) (2, ); (d) (0, 2) .


10. Valoarea limitei

este:

x + 1 (x + 1)

lim
x0
x+11

(a) 0; (b) ; (c) 2; (d) 1.

108

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

11. Multimea M a solutiilor ecuatiei

x1

72

x1

97

+ 14 = 0

este:

(a) M = 2, 1 + (log7 2)2 ; (b) M = {2, 7} ;

(c) M = {2, 1 + log7 4} ;


(d) M = {2} .

12. Fie functia

3x2 x 1
,
x2 + x 2
unde D este domeniul maxim de definitie. S
a se determine toate asimptotele functiei.
f : D R R, f (x) =

(a) x = 2, y = 3; (b) x = 2, x = 1, y = 3;

(c) x = 3, y = 2, y = 1; (d) nu are asimptote.


13. Fie functia

Atunci:

f : R R, f (x) = ln 1 + x2 2x arctg x.

atoare pe R; (b) f 0 (1) =


(a) functia derivat
a f 0 este monoton descresc
2;
a pe R.
(c) f 00 (1) = 1; (d) functia f este convex

14. Fie functia

3x 1
.
3x2 + 1
Valoarea lui x pentru care functia ia cea mai mic
a valoare este:
1
1
3
(a) x = 1; (b) x = ; (c) x = ; (d) x = .
3
3
2
f : R R, f (x) =

ar de solutii egal cu:


15. Ecuatia z 2 = z are n multimea C un num
(a) 2; (b) 3; (c) 4; (d) 1.
16. S
irul (xn )nN este definit astfel: x0 = 4, x2 = 1 si xn =
n 1. Se cere:
lim (x1 + x2 + . . . + xn ) .
n

(a) ; (b) 8; (c) 4; (d) 6.

xn1 xn+1 ,

6.5. 2013 IULIE

109

17. Cte matrice p


atratice A de ordinul trei avnd elementele numere naturale verific
a egalitatea:

1 2 4 A= 3 1 2
?
(a) 1; (b) 2; (c) 3; (d) 4.

18. Fie multimea


n
h i
M = x|x ,
2 2

si 4 sin x cos x =

10 1 .

S
a se afle num
arul de elemente ale multimii {x + y | x, y M}.

(a) 2; (b) 4; (c) 3; (d) 0.

19. Fie functia f : R R, f (x) = x2 4x + 3. Imaginea intervalului (0, 3]


prin functia f este:
(a) [0, 3); (b) (0, 3); (c) [1, 0]; (d) [1, 3).
20. Pe R se defineste legea de compozitie intern
a xy = 2xy 6x6y +21,
x, y R. Num
arul solutiilor reale ale ecuatiei x x = 11 este:
(a) 0; (b) 1; (c) 2; (d) 4.

110

DE LA ADMITERE 2011-2013
CAPITOLUL 6. TESTE GRILA

Capitolul 7
Solutii
7.1

Algebr
a

1. Functia f este o functie polinomial


a de gradul al doilea si are drept
grafic o parabol
a cu axa de simetrie paralel
a cu Oy.
R
aspuns corect: (d).
2. Se impun conditiile = 4(a2 b) 0, S = 2a < 0, P = b > 0.
R
aspuns corect (c).
m2
< 0.
m
R
aspuns corect: (c).

3. Se impune conditia

4. Se calculeaz
a = 4(m2 5am + a2 + 2).
q
8
;
i) 0, m R |a| 21
q
8
ii) 0, a R |m| 21
.
R
aspuns corect: (b).

5. Inecuatia nu are solutii dac


a
mx2 + (m + 1)x + m 1 0, x R.
2
+ 6m + 1 0 m < 0 si
Rezult
i 0 m< 0 si 3m
a m < 0 2s

2
m , 1 3 3 1 + 3 3, + .

R
aspuns corect (d) .

111

112

CAPITOLUL 7. SOLUTII

6. Inecuatia nu are solutii dac


a
mx2 + (m 1) x (m 2) 0, x R.
a r
aspunsurile (a) si
Varianta I. Este necesar ca m < 0, ceea ce elimin
2
(c). Dar pentru m = 1 se obtine x 2x + 3 0, care nu se verific
a
dac
a x = 0.
R
aspuns corect: (d).
Varianta II. Se impun conditiile m < 0 si 0 care conduc la sistemul
incompatibil

m<0
.
5m2 10m + 1 0
R
aspuns corect: (d).
7. Se studiaz
a ca o inecuatie n x si se pune conditia < 0 pentru orice
y real, adic
a
y 2 4y + m 4 > 0, y R.
R
aspuns corect: (c).
8. Se impun conditiile m 1 > 0, < 0.
R
aspuns corect (b).
9. Varianta I. Dac
a x = 1 inegalitatea este verificat
a, R. Dac
a x 6= 1
x+1
inegalitatea este echivalent
a cu > 2
, x [0, 1) (1, 3]. Se
(x 1)2
studiaz
a variatia functiei din membrul drept si se constat
a c
a valorile
acesteia constituie intervalul (, 2].
Varianta II. Pentru = 0 inegalitatea se verific
a x [0, 3]. Dac
a
6= 0, interpret
am membrul stng ca o functie polinomial
a de grad 2,
cu = 4 (4 + 1). Problema se reduce la una din variantele:
i) > 0 si ecuatia atasat
a nu are r
ad
acini reale;
ii) > 0 si ecuatia are ambele r
ad
acini negative;
iii) > 0 si ecuatia are r
ad
acinile mai mari ca 3 sau
iv) < 0 si ecuatia are o r
ad
acin
a negativ
a, iar cealalt
a mai mare ca
3.
R
aspuns corect: (d) .


7.1. ALGEBRA

113

10. Din relatiile lui Vite rezult


a x21 + x22 = a2 2a, x31 + x32 = a3 + 3a2 .
3
2
2
2
Conditia devine
a
+ 3a < a 2a

a(a 2a 2) > 0, ceea ce


implic
a a 1 3, 0 1 + 3, + .
R
aspuns corect: (d) .

11. Not
am x1 + x2 = s, x1 x2 = p si atunci relatiile date conduc la sistemul
(
4p 5s = 4
m
.
ps=
1m
4
, p = m+4
, iar ecuatia de gradul al doilea este
Obtinem s = 1m
1m
(1 m)x2 4x + m + 4 = 0, m R\ {1} .
Se noteaz
a cu f functia polinomial
a de grad 2 din membrul stng.
Pentru ca 1 < x1 < x2 < 1 se impune

m(m + 3) > 0

>
0

2
b
1 < 1m
<1
1 < 2a
<1

m (, 3).
a f (1) > 0
9(1 m) > 0

a f (1) > 0
1m>0
R
aspuns corect: (c).

12. Varianta I. Membrii stngi ai ecuatiilor fiind polinoame omogene, se


amplific
a prima ecuatie cu 13 si se adun
a la a doua, de unde se obtine:

2
2 xy 5 xy + 2 = 0 etc.

Varianta II. Se amplific


a prima ecuatie cu 3 si se scade din a doua, de
unde se obtine xy = 2. Se amplific
a a doua ecuatie cu 3 si se scade din
prima, de unde se obtine x2 + y 2 = 5. Not
am x + y = s, xy = p si
atunci relatiile date conduc la sistemul

p=2
s = 3
s=3

sau
s2 2p = 5
p=2
p=2
Din z 2 + 3z + 2 = 0 (x1 , y1 ) = (1, 2) sau (x2 , y2 ) = (2, 1) .

Din z 2 3z + 2 = 0 (x3 , y3 ) = (1, 2) sau (x4 , y4 ) = (2, 1) .


R
aspuns corect: (b).

13. Not
am x + y = s si xy = p. Se obtine p + s = 11 si ps = 30, de unde
s = 5, p = 6 sau s = 6, p = 5 etc.
R
aspuns corect: (a).

114

CAPITOLUL 7. SOLUTII

2x2 1
<1
14. Inegalitatea este echivalent
a cu 1 < 2
x 1

r r !
3x2 2

2
2

>0
x (, 1)
,
(1, +)
x2 1

.
3
3
2
x

<
0
x (1, 1) \ {0}
x2 1
R
aspuns corect (a).

x2 + 3x + 2
<1
a cu 1 < 2
15. Varianta I. Inegalitatea este echivalent
x 4x + 3

2x2 x + 5

1)
(3, +)

x (,
>0

(x 1)(x 3)
1
.

7x 1
(1, 3)
x ,

<0

7
(x 1)(x 3)
R
aspuns corect (d).

a c
a pentru x = 2 inegalitatea devine 12 < 1, fals,
Varianta II. Se observ
deci r
aspunsurile (a), (b), (c) sunt excluse. Cum un singur r
aspuns este
corect, rezult
a c
a acesta este (d) .


16. Impunem conditiile x 6= 0, 1 4x2 0 x 12 , 0 0, 12 .

a, deci mai mic


a dect 3.
Pentru x 12 , 0 fractia este negativ

Pentru x 0, 2 inecuatia devine 13x < 1 4x2 . Pentru x 13 , 12


inegalitatea este verificat
a deoarece 1 3x 0. Pentru
x 0, 13

6
inecua
a cu 13x2 6x < 0 x 0, 13
.Atunci

tia6 este echivalent


1
1
x 0, 13 0, 3 = 0, 3 .

R
aspuns corect (b) .

17. Se observ
a c
a x a 0, x b 0, x c 0 si d > 0.
R
aspuns corect (a).

18. Existenta radicalilor impune x 13 . Inecuatia se scrie echivalent

3x 1 + 1 > 3x + 1

si se elimin
a radicalii ridicnd la p
atrat.
R
aspuns corect (a).
19. Se rezolv
a inegalit
atile:
R
aspuns corect (c).

1 + 4x
1 + 4x
0,
< 1.
x
x


7.1. ALGEBRA

115

p
20. Inecuatia se scrie: |x 6| > |x 6| si, deoarece |x 6| 0, inecuatia
devine |x 6| > |x 6|2 0 < |x 6| < 1 x (5, 7) \ {6} .

R
aspuns corect (b) .
p
p

6
6
21. a = 7 + 48 < b = 7 + 50.
R
aspuns corect (d).

22. Varianta I. Se observ


a c
aa=
R
aspuns corect: (b) .

q
3 q
3

3
3
1 + 3
1 + 3 = 2.

Varianta II. Se ridic


a la puterea a treia num
arul a R si, eliminnd
radicalii, se obtine:
a3 = 20 6a (a + 2) (a2 2a + 10) = 0.

R
aspuns corect: (b) .

23. I se determin
a impunnd ca expresia de sub radical trebuie s
a fie 0.

i) a > 0 x2 + (4 a2 ) x + 1 0
q
q

2
2
2
2
4 a (4 a ) + 4 4 a + (4 a2 )2 + 4
, caz n care
x
,
2
2
q
a
lungimea intervalului I este egal
a cu l = (4 a2 )2 + 4 si este minim
2
pentru a = 4 a = 2.
ii) a < 0 x2 + (4 a2 ) x + 1 0 I este interval nem
arginit (unul
din cele dou
a posibile intervale), cu lungime infinit
a.
R
aspuns corect: (a).

24. Sistemul dat este echivalent cu:

x |x 1| 1

|x 1| 3
2 x |x 1| + 1 2
x 1

0
1 x1

2x

2x

3x 1

0
2x

1
x>1

x10
11

x+10
1 3

sau

x+1 0
x+1 0

2x
2x

3x 1
3x 1

0
0
2x
2x

116

CAPITOLUL 7. SOLUTII

, 1 sau x (1, +) .

Deci x {1} 13 , + .
x {1}

R
aspuns corect: (d).

25. Fie f1 : R R,f1 (x) = x2 + 2mx 1. Se observ


a c
a f1 este strict
descresc
atoare pe intervalul (, m] si strict cresc
atoare pe intervalul
[m, +). Pentru ca functia f s
a fie injectiv
a pe R e necesar ca
restrictia functiei f1 pe intervalul (, 0] s
a fie injectiv
a, deci m 0,
adic
a m 0.

Dac
a m = 0 atunci functia f2 : RR,f2 (x) = mx 1 este constant
a
pe R si atunci restrictia functiei f2 pe intervalul [0, +) nu poate fi
injectiv
a.
Dac
a m < 0 atunci functia f2 este strict descresc
atoare pe R,deci si pe
intervalul [0, +). Cum f1 (0) = 1 1 = f2 (0) rezult
a c
a, pentru
m (, 0) , f este strict descresc
atoare pe R, deci injectiv
a. Prin
urmare m (, 0).
R
aspuns corect: (c).

26. Varianta I.

Se utilizeaz
a graficul functiei f . Acesta se compune din dou
a semidrepte de ecuatie y = x + m pentru x 1 si y = 2mx 1 pentru x > 1.
Se impune m > 0, altfel multimea valorilor lui f nu ar acoperi R. Dac
a
2m1 > 1+m, f ar avea un salt n punctul x = 1 si f nu ar lua valorile
cuprinse ntre m+1 si 2m1. Se impune deci 2m1 1+m m 2.
Deci dac
a 0 < m 2 functia f este surjectiv
a.

Varianta II. Se observ


a c
a f este continu
a pe (, 1], deci imaginea intervalului (, 1] prin functia f este intervalul (, 1 + m].
De asemenea, f este continu
a pe (1, +), deci imaginea intervalului
(1, +) prin functia f este intervalul (, 2m 1) dac
a m < 0, intervalul (2m 1, +) dac
a m > 0 si multimea {1} dac
a m = 0.
Atunci, dac
a m > 0 si 2m 1 1 + m, adic
a m (0, 2], functia f este
surjectiv
a pe R cu valori n R.


7.1. ALGEBRA

117

R
aspuns corect: (b).
27. Se expliciteaz
a
f : R R, f (x) =

x + 1, x < 2
2x 1, x 2

si se reprezint
a grafic:

8
6
4
2

-4

-2

2
-2

-4

Din reprezentarea grafic


a a lui f se deduce c
a f este strict cresc
atoare
pe R, c
a este injectiv
a si surjectiv
a, deci inversabil
a.
Pentru y R c
aut
am unicul x R astfel nct f (x) = y. C
aut
am
y+1
, pentru y 3. C
aut
am
x 2 astfel nct 2x 1 = y x =
2
x < 2 astfel nct x + 1 = y x = y 1, pentru y < 3. Atunci
(
y 1, y < 3
y+1
f 1 : R R, f 1 (y) =
, y3
2
R
aspuns corect: (d)
28. x2 + x + m 6= 0, x R = 1 4m < 0 m > 14 .
x2 + (m + 1)x + m + 2
2
f (x) 2
x2 + x + m
x2 (m 1)x + m 2 0, x R.

0 = (m 1)2 4(m 2) 0 (m 3)2 0 m = 3.


R
aspuns corect: (c) .

29. Se impun conditiile de existenta a radicalilor:


x 1 0, x4 x 0, x4 x 1.

118

CAPITOLUL 7. SOLUTII

Prin ridicare la p
atrat si efectund calculele obtinem ecuatia
4x3 4x2 x = 0 x1 = 0, x2 =

1 2
,
2

x3 =

1+ 2
.
2

a inecuatiile de existenta.
Numai x3 verific

R
aspuns corect: (b) .
30. Varianta I.

Se observ
a c
a 20 + 14 2 20 14 2 = 8, de unde

8
.
20 14 2 =
20 + 14 2
p

3
Not
am t = 20 + 14 2.

Se observ
a c
a 2 + 2 = 20 + 14 2, deci t = 2 + 2.

2 2 2
2
= 4.

Atunci H = t + = 2 + 2 +
t
2+ 2 2 2

Varianta II. Se ridic


a la puterea a treia num
arul H R si se obtine
H 3 = 40 + 6H (H 4) (H 2 + 4H + 10) = 0.
R
aspuns corect: (b) .

31. Cum f (0) = f (1) = 0, f nu este injectiv


a. Dar f este surjectiv
a
deoarece () m Z, () n Z astfel ca f (n) = m, anume n = 3m + 1.
ntr-adev
ar, conform primei forme a lui f avem
f (n) = f (3m + 1) = m.
R
aspuns corect: (c)
a c
a membrul stng al inecuatiei este functie cres32. Varianta I. Se observ
c
atoare pe R, cel drept este functie descresc
atoare pe R, iar pentru
x = 0 este egalitate.
Varianta II. Deoarece ex > 0, () x R, se transform
a echivalent inecuatia n
e2x + ex 2 > 0 (ex 1)(ex + 2) > 0 ex > 1.
R
aspuns corect: (b) .
33. Ecuatia se mai scrie 2x + 2 2x + 22 2x = 6x + 6 6x sau 7 2x = 7 6x ,
adic
a 2x (1 3x ) = 0. Cum 2x 6= 0, () x R, rezult
a c
a 3x = 1, deci
singura solutie este x = 0.
R
aspuns corect: (b) .


7.1. ALGEBRA

119

34. Se noteaz
a 5x = y si se obtine ecuatia de gradul doi cu solutiile 1 si 2.
R
aspuns corect (b).
35. Explicitarea celor dou
a module conduce la rezolvarea ecuatiei pentru:
i) x (, 1) : 2x1 + 2x 1 = 2x + 1

2x1 = 2 x = 2 (, 1) ;

ii) x [1, 0] : 2x+1 + 2x 1 = 2x + 1 2x+1 = 2


x = 0 [1, 0] ;

iii) x (0, +) : 2x+1 2x + 1 = 2x + 1 2x+1 = 2x+1


x (0, +) .

Deci x [0, +) {2} .

R
aspuns corect: (d).

x
x
36. Cum
3 + 1 3 1 = 2x , ecuatia devine

r
x
x
x
x

3+1 +
31 =4
3+1
31 .

Se ridic
a la p
atrat:
2x
2x

x
x

3 + 1 + 3 1 14 3 + 1
3 1 = 0.
x

3+1
Notnd y =
x , se obtine y 2 14y + 1 = 0, care are solutiile
31
!x

3+1
pozitive 7 4 3. Rezolvnd ecuatiile
= 7 4 3 sau,
31

echivalent, 2 + 3 = 7 4 3, se obtin solutiilex1 = log2+3 7 + 4 3 , x2 = log2+3 7 4 3 .
R
aspuns corect: (d) .

37. k = log12 2 =

1
log2 12

1
log2 (26)

log6 16 = log6 24 = 4 log6 2 =

1
1+log2 6

4
.
log2 6

R
aspuns corect: (c) .
38. Se noteaz
a y = 2x si f (y) = (m 2)y 2 + 2(2m 3)y + m 2, y > 0.
Se studiaz
a cazurile:

120

CAPITOLUL 7. SOLUTII

i) m = 2 2x+1 > 0, inecuatie verificat


a pentru () x R.
f (y) = 2y > 0, adev
arat pentru y > 0.
ii) m 6= 2.
Varianta I.
Se calculeaz
a = 4(m 1)(3m 5). Se determin
a m R pentru care
f (y) > 0, y > 0.

5
ii1 ) m 2 > 0 si < 0 m (2, ) 1,
= imposibil.
3
ii2 ) m 2 > 0, = 0imposibil.

2 (2m 3)
m2
ii3 ) m 2 > 0, > 0, P =
= 1 > 0, S =
<0
m2
m2


5
m (2, ) (, 1)
,
32 , 2
3

5
3
m (2, ) (, 1)
,

,
(2, ) = (2, )
3
2
m (2, ) .
Varianta II. Inegalitatea este echivalent
a cu
2 4x + 6 2x + 2
,
4x + 4 2x + 1
de unde se observ
a c
a m > 0. Cum m = 2 verific
a cerinta, dintre
r
aspunsurile gril
a se alege r
aspunsul (a) .

m>

Varianta III. Inegalitatea este echivalent


a cu
2x+1
,
4x + 4 2x + 1
de unde m 2.

m>2

R
aspuns corect (a) .
39. log2a x 3 loga x + 2 = 0 x1 = a, x2 = a2 .
x
log2a x 3 loga x + 2
x2 4
fractia
R
aspuns corect: (d) .

0
2
a
a2
+++++++++ 00++++
0 + + + + + + + + + + + + + ++
| ++ + + 0 0 + + + +


7.1. ALGEBRA

121

40. Conditie de existenta a logaritmului: x > 0. Se demonstreaz


a existenta
x
unei singure solutii tinnd sema de faptul c
a f (x) = x+2 +log2 x, x > 0
este o functie continu
a monoton strict cresc
atoare si
lim f (x) = , lim f (x) = .

x0,x>0

R
aspuns corect: (b) .
41. E =

1
n

(1 + 3 + ... (2n 1)) lg a


n
.
=
2
n+1
(1 + 2 + ...n) lg a
n

R
aspuns corect (c) .
42. Se transform
a toti logaritmii n aceeasi baz
a a.
R
aspuns corect (b).
43. Conditii de existenta a logaritmilor: x > 0, x > 45 . Inegalitatea din
enunt este echivalent
a cu x2 > 5x 4 x (, 1) (4, ) .
R
aspuns corect: (c) .
44. Conditii de existenta a logaritmilor:
x+4
2x 1
2x 1
x+4
> 0,
6= 1,
> 0, log2
>0
2
2
x+3
x+3

x ((4, 2) (2, +)) (, 3) 12 , ((, 3) (4, ))


= (4, 3) (4, ) .

Se studiaz
a cazurile:
x+4
< 1 x (4, 2) ; Inecuatia devine:
i) 0 <
2
2x 1
2x 1
>1
> 2 x (, 3) .
log2
x+3
x+3
Atunci x (4, 2) (, 3) = (4, 3) .

x+4
> 1 x (2, ) ; Inecuatia devine:
2
2x 1
2x 1
<11<
< 2 x (4, ) .
0 < log2
x+3
x+3
Atunci x (2, ) (4, ) = (4, ) .

ii)

Rezult
a x (4, 3) (4, ) .
R
aspuns corect (b) .

122

CAPITOLUL 7. SOLUTII

45. Varianta I. Conditii de existenta a logaritmului:


x2 + 3 > 0, a1
> 0, a1
6= 1 a (, 1) (1, )
a+1
a+1
Se studiaz
a cazurile:
a1
i). 0 <
< 1 a > 1. Deoarece functia logaritmic
a cu baza
a+1
subunitar
a este monoton descresc
atoare rezult
a
a

1
2a
+
4
x2 + 3
x2 +
0, x R. Inecuatia nu se verific
a
a+1
a+1
pentru a < 1.
a1
ii)
> 1 a < 1. Deoarece functia logaritmic
a cu baza supraua+1
nitar
a este monoton cresc
atoare rezult
a
a

1
2a
+
4
x2 +
0, x R a 2.
x2 + 3
a+1
a+1
Atunci a (, 2] (, 1) .
Deci a (, 2] .
Varianta II. Se observ
a c
a y = x2 + 3 [3, ) . Se noteaz
ab=

si se observ
a c
a

a1
a+1

logb y 1, () y 3 1 < b 3.
a1
Atunci 1 <
3 a 2.
a+1
R
aspuns corect (c) .
46. Conditii de existenta a logaritmilor:
x > 0, x 6= 2, x 6= 4 x (0, 2) (2, 4) (4, ) .

Conditia log2 x2 4 6= 0 implic


a log2 x2 6= 4 x2 6= 24 x 6= 4.
3
3
, log x4 8 =
, se noteaz
a log2 x = t
Deoarece log x2 8 =
log2 x 1
log2 x 2
si inecuatia devine
3
3
4t
2t2 8t + 9
+
<

>0
t1 t2
2t 4
(t 1)(t 2)

t (, 1) (2, ) x (0, 2) (4, ) .


R
aspuns corect: (a) .

47. Varianta I. Conditii de existenta a logaritmilor:


x1

+ 1 > 0, log 1 x1 + 1 + 16 > 0


2x+3

2x+3


7.1. ALGEBRA
x 6=

3
2

123

x1
+ 1 < 316 x 6=
si
2x + 3

3
2

si

x1
< 316 1
(316 1) <
2x + 3

3316 2
3316 4
x , 2316 3 2316 1 , .

Inecuatia devine

x1
+ 1 + 16 < 16
log 1
3
2x + 3

x1
x1
+1 <0

log 1
2x + 3 + 1 > 1 x 6= 1 si x 6=
3
2x + 3

16 2
3316 4
Atunci x , 33

,
1
(1, )
2316 3
2316 1

3
.
2

a cu
Varianta II. Inegalitatea este echivalent

x1
x1
+1 <0
0 < log 1 2x+3 + 1 + 16 < 16 16 < log 1 2x+3
3
3
x1
x1
16
am c
a lim3 2x+3 = > 316 1.
0 < 2x+3 < 3 1. Observ
x 2

R
aspuns corect (b).

48. Conditii de existenta a logaritmilor: x > 0.


1
log2a x 4 = 0 x1 = 2 , x2 = a2 ;
a
logb2 x + 1 = 0 x = b12 ;
b > a > 1 b2 > a2
x
x4 +
logb2 x + 1
log2a x4

log 2 x+1
log2a

1
b2

+
0
|

1
1
<
.
b2
a2
1
a2

+
+
+

0
+
0

a2
0
+ +
0

+ +
+ +
+ +

R
aspuns corect (c) .
49. Conditii de existenta a logaritmilor: x > 0, ax > 0 si ax 6= 1. Inecuatia
devine:

loga x
> 0 x a12 , a1 (1, )
loga x +
1 + loga x
R
aspuns corect (d) .

124

CAPITOLUL 7. SOLUTII

50. Conditii de existenta a logaritmilor: x > 0, 3x2 > 0. Se trec logaritmii


n baza 5 x3 3x + 2 > 0 (x + 2) (x 1)2 > 0.
R
aspuns corect (d) .
51. Conditiile de existenta ale logaritmilor implic
a x (1, 0) (0, 1) .
i) Dac
a 0 < 1 x < 1 x (0, 1) , inecuatia devine
x + 1 (1 x)2 x (, 0) (3, )-imposibil.
ii) Dac
a 1 < 1 x x (1, 0), inecuatia devine
x + 1 (1 x)2 x (0, 3)-imposibil.

R
aspuns corect (c).
52. Conditiile de existenta ale logaritmilor:

x > 0, x 6= 1, 1 + x1 > 0, log 1 1 + x1 > 0


x

Se studiaz
a cazurile:

i) 0 < x < 1 log 1 1 + x1 > 1 1 + x1 > x1 x (0, 1) .


x

ii) x > 1 0 < log 1 1 + x1 < 1 1 > 1 + x1 > x1


x

x (1, ) = .

R
aspuns corect: (b).
53. Conditiile de existenta ale logaritmului:
9 2x > 0 x (, 2 log2 3)
Inecuatia devine 9 2x > 23x .

Se noteaz
a 2x = y > 0.

Se obtine y 2 9y + 8 < 0 y (1, 8) x (0, 3) .


R
aspuns corect: (b).
54. Ecuatia se rescrie
(x4 3x3 + 5x2 4x + 2) + i (x4 x3 + x2 + 2) = 0 + i 0.

Se noteaz
a P (x) = x4 3x3 + 5x2 4x + 2; Q (x) = x4 x3 + x2 + 2.
Atunci x R este o r
ad
acin
a a ecuatiei dac
a si numai dac
a este r
ad
acin
a
comun
a a polinoamelor P si Q. Dar c.m.m.d.c. al celor dou
a polinoame
este x2 2x + 2 si nu admite r
ad
acini reale.
R
aspuns corect (d).


7.1. ALGEBRA

125

55. Se impune conditia ca 2 s


a fie solutie a ecuatiei b = 2a + 16. Se
aplic
a schema lui Horner sau se mparte polinomul la x + 2 si se obtine
ecuatia de gradul al doilea 3x2 4x + a + 8 = 0. Se impun conditiile

a+8
> 0 a 8, 20
.
= 12a 80 0, S = 43 > 0, P =
3
3
R
aspuns corect (b).
56. Se mparte polinomul prin x2 + d si se obtine ctul x2 x + (a d) si
restul (b + d) x + c d (a d) . Se impune ca restul s
a fie x.

Se mparte polinomul prin x2 d si se obtine ctul x2 x + (a + d) si


restul (b d) x + c + d (a + d) . Se impune ca restul s
a fie x.

Se obtine

a=0
b+d=1

b=0
c d (a d) = 0
.

c = 1
b

d
=
1

d=1
c + d (a + d) = 0

R
aspuns corect (c) .

57. Varianta I. Se observ


a c
a ecuatia este reciproc
a. Se face substitutia
x + x1 = y si se obtine ecuatia de gradul al doilea y 2 y 2 = 0.
Se revine la substitutie si se observ
a c
a r
ad
acinile ecuatiei initiale sunt
complexe, conjugate dou
a cte dou
a si toate egale n modul.
x 1
Varianta II. Ecuatia se poate rescrie sub forma x3 =
de unde
x
se arat
a c
a |x| 1 |x| 1. Deci |x| = 1.
aspunsului gril
a, este suficient
Observatie: tinnd seama de unicitatea r
s
a consider
am cazul = 0.
R
aspuns corect: (b).
58. Se verific
a P (1) = 0, P 0 (1) = 0, P 00 (1) = 0, P 000 (1) 6= 0.
R
aspuns corect: (c).

a schema lui Horner n acest caz. Totusi,


Observatie. Nu se recomand
n baza unicit
atii r
aspunsului, se poate testa cazul n = 3 obtinnd usor
3
P (x) = (x2 1) .
59. Se observ
a c
a
n
n
n
n
n
P
P
P
P
P
f (k) = a0
1 + a1
k + a2
k2 + a3
k3 =
k=1

k=1

k=1

k=1

k=1

n(n + 1)
n(n + 1)(2n + 1)
+ a2
+ a3
= a0 n + a1
2
6

n(n + 1)
2

126

CAPITOLUL 7. SOLUTII

Utiliznd relatia din enunt se obtine


(a0 + 12 a1 + 16 a2 )n + ( 12 a1 + 12 a2 + 14 a3 )n2 + ( 13 a2 + 12 a3 )n3 +
+ 14 a3 n4 = n4 , n N, n > 0.
Identificnd coeficientii puterilor lui n din cei doi membri ai ecuatiei
anterioare, rezult
a un sistem de ecuatii liniare care are solutia
a0 = 1, a1 = 4; a2 = 6, a3 = 4.
R
aspuns corect: (a).

60. Se calculeaz
a P (i) = b(a + 2) i si se egaleaz
a cu 0 a = 2, b = 0.
R
aspuns corect (d) .
61. Se impune ca i s
a fie r
ad
acin
a si se obtine m = 1 + i. Ecuatia devine
3
x +ix+1+i = 0. Sau se rezolv
a, folosind (x i) (x2 + ix + i 1) = 0,
sau se calculeaz
a S = 02 2 i.
R
aspuns corect: (d) .
1 1 1
+ + = 0. Atunci x, y, z
x y z
pot fi considerate solutiile ecuatiei X 3 p = 0, unde p = xyz R .
Atunci

62. Fie x, y, z R astfel nct x+y +z = 0 si

x3 = y 3 = z 3 = p3 x6 + y 6 + z 6 = 3p2 . Se determin
a a astfel nct
2
2
3p = ap a = 3.
R
aspuns corect (a).
63. Ecuatia de gradul trei care are r
ad
acinile x, y, z ce satisfac relatiile din
enunt este

X 3 X 2 2X+2 = 0 (X 2 2) (X ) = 0 X = , X = 2.
Deoarece 2 6= 2 p = 6.

R
aspuns corect (a).
64. Dac
a toate r
ad
acinile polinomului din enunt au aceeasi parte real
a, u,
a
din relatiile lui Vite rezult
a c
a 3u = a u = R.
3
a
Se presupune c
a R este r
ad
acin
a pentru polinomul din enunt
3

ab 2a3
a 2 2a
2a2
c=
. Polinomul devine p (x) = x +
x + x+b
.
3 27
3
3
9


7.1. ALGEBRA

127

2a2
2a
= 0 cu r
ad
acini fie n C \ R si n acest caz
Ecuatia x + x + b
3
9
2
a
a
partea real
a este , dac
a
b < 0, fie r
ad
acinile sunt reale si egale
3
3
a
a2
cu , dac
a
= b.
3
3
ab 2a3
a
Reciproc, dac
a se presupune c
ac=

atunci este r
ad
acin
a,
3
27
3
a2
a
iar
b 0 toate r
ad
acinile au partea real
a egal
a cu .
3
3
R
aspuns corect (c) .
2

artirii lui x4 + mx3 + nx2 + px + 8


65. Varianta I. Se impune ca restul mp
3
2
la x + 5x + 2x 8 s
a fie identic nul m = 4, n = 3, p = 10.

Varianta II. Observ


am c
a x3 + 5x2 + 2x 8 = (x 1) (x + 4) (x + 2) .
Fie P (x) = x4 + mx3 + nx2 + px + 8. Sistemul format din ecuatiile
P (1) = 0, P (2) = 0, P (4) = 0 conduce la solutia m = 4, n = 3,
p = 10.

R
aspuns corect (d).

66. Din conditiile problemei


rezult
a c
a p(1) = 18 si p(1) = 12. Se

a + b = 20
.
obtine sistemul
a + b = 12
R
aspuns corect: (c).

67. Varianta I. Eventuala r


ad
acin
a comun
a a celor dou
a ecuatii este r
ad
acin
a
si pentru suma celor dou
a ecuatii, adic
a pentru x3 + x2 + 4 = 0
(x + 2) (x2 x + 2) = 0.
Dac
a x = 2 este r
ad
acin
a comun
a = 3. Se observ
a si c
a pentru
= 1 cea de-a doua ecuatie coincide cu factorul al doilea din produsul
anterior, adic
a cele dou
a ecuatii au dou
a r
ad
acini comune complexe.

Varianta II. Prin sc


aderea celor dou
a ecuatii rezult
a x(x2 x2) = 0.
Cum x = 0 nu satisface nici una din ecuatii, rezult
a c
a r
ad
acina comun
a
este diferit
a de zero si se obtine:
2
x x + 2 = 0
x2 + x + 2 = 0.

Se observ
a c
a pentru = 1 cele dou
a ecuatii coincid si au dou
a
r
ad
acin
a complexe comune.. Prin sc
aderea acestor dou
a ecuatii rezult
a
( + 1)(x + 2) = 0. Pentru x = 2, se obtine = 3, deci ecuatiile au
r
ad
acina comun
a x = 2.

128

CAPITOLUL 7. SOLUTII

R
aspuns corect (c) .

68. Varianta I. Se utilizeaz


a identitatea

x4 + 1 = (x2 + 2x + 1)(x2 2x + 1).

Varianta II. Se mparte polinomul x4 + 1 la x2 mx + n si se impune


conditia ca restul s
a fie identic nul.
R
aspuns corect (a).

69. Se rescrie polinomul sub forma P (x) = x3 x2 5x + 2 m(2x2 + 4x).


R
ad
acina care nu depinde de m trebuie s
a verifice ecuatiile:
x3 x2 5x + 2 = 0 si 2x2 + 4x = 0 x = 2 R.

Atunci P (x) = (x + 2) (x2 (2m + 3)x + 1) . Impunem ca P (x) s


a
2
aib
a toate r
ad
acinile reale (2m + 3) 4 0.
R
aspuns corect (a).

70. x1 + x2 + x3 = 0, x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = 32 , x1 x2 x3 = 12 ,
S1 = y1 + y2 + y3 =

(x1 x2 )2 + (x1 x3 )2 + (x2 x3 )2


=
x1 x2 x3

(x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 )2 2x1 x2 x3 (x1 + x2 + x3 )


=
= 92 ,
x1 x2 x3
S2 = y1 y2 + y1 y3 + y2 y3 = x21 + x22 + x23 = 3,
S3 = y1 y2 y3 = x1 x2 x3 = 12 .

Rezult
a y 3 S1 y 2 + S2 y S3 = 0 y 3 92 y 2 3y

1
2

= 0.

R
aspuns corect: (b).

71. Se impune conditia ca a, b, c nenule s


a verifice relatiile lui Vite. Se
obtine

a+b+c=a
b+c=0
ab + ac + bc = b
c=1

abc = c
ab = 1
R
aspuns corect: (d).

72. x2 2x 3 = (x 3) (x + 1) .

Din proprietatea verificat


a pentru x = 0 p (3) = 5.

Din proprietatea verificat


a pentru x = 2 p (1) = 3.

Conform Teoremei mp
artirii cu rest a polinoamelor se obtine:
p(x) = c(x)(x2 2x 3) + r (x) , r (x) = ax + b, a, b R


7.1. ALGEBRA

129

p(3) = 3a + b

p(1) = a + b

a=2
r(x) = 2x 1.
b = 1

R
aspuns corect: (a).
73. Din relatiile lui Vite se obtine S3 = 4 3a, S3 = 1 a = 1.
R
aspuns corect: (d).
a n raport cu
74. Se tine seama de faptul c
a xnk + pxk + q = 0 si se sumeaz
k.
R
aspuns corect: (d).
75. = (loga m)2 4(3 loga m 8) = (loga m)2 12 loga m + 32 < 0. Se
noteaz
a loga m = t t2 12t + 32 < 0 4 < t < 8 a4 < m < a8 .
R
aspuns corect: (c).
76. Varianta I. Suma Sn se mai scrie
n
n
X
kp+1 Cnp X
kp+1 n!
=
=
Sn =
p+1
p! (n p)!(p + 1)
p=0
p=0

n
n
X
kp+1
(n + 1)!
1 X p+1 p+1
k Cn+1 =
=

=
n + 1 (p + 1)! [(n + 1) (p + 1)]!
n + 1 p=0
p=0

(1 + k)n+1 1
1 1
n+1
2
+ ... + kn+1 Cn+1
.
kCn+1 + k2 Cn+1
=
n+1
n+1
a (1 + x)n = 1 + Cn1 x + ... + Cnn xn . Se integreaz
a
Varianta II. Se utilizeaz
si se obtine:
=

x2
xn+1
(1 + x)n+1
= c + x + Cn1 + ... + Cnn
.
n+1
2
n+1
Se impune x = 0 n egalitatea anterioar
a si se determin
ac=
adic
a

1
,
n+1

x2
xn+1
(1 + x)n+1
1
=
+ x + Cn1 + ... + Cnn
.
n+1
n+1
2
n+1

Sn se obtine din relatia ultima egalitate pentru x = 1.


a c
a doar r
aspunsul (b) din
Varianta III. Se impune k = 0 si se observ
gril
a se verific
a.
R
aspuns corect: (b) .

130

CAPITOLUL 7. SOLUTII

9 m9 9
10 m10 10
77. Se scrie T10 = Cm
5
m si se impun conditiile ca T10 > Cm
5
m
8 m8 8
si T10 > Cm 5
m . Se obtine

2
9 281 9+ 281

, 2
m
m 9m 50 < 0

2
m2 8m 45 > 0
m , 4 61 4 + 61,

mN
mN

m = 12.

R
aspuns corect (a) .
k

78. Tk+1 = Cnk (xm )nk (x2m ) = Cnk xmn3mk

T11+1 = Cn11 xmn33m , T23+1 = Cn23 xmn69m

m (n 33) = 1
mn 33m = 1
m (n 69) = 5 m = 19 , n = 24.
mn 69m = 5

m (n 3k) = 0
mn 3mk = 0
R
aspuns corect (c) .

1 nk k

3
79. n = 7 Tk+1 = C7k x 9
x 4 T5 = 35 x2
R
aspuns corect (b) .

4 m4 4
5 m5 5
2
x si se impun conditiile ca T5 > Cm
2
m si
80. Se scrie T5 = Cm
3 m3 3
T5 > Cm 2
m m = 5.

R
aspuns corect (b).
81. Tk+1 =
k=

3 2000k
k
3(2000 k) k
13
8

=0
x
2x
8
3

/ N h = 0.

k
C2000

18000
17

R
aspuns corect (b) .
90k
k
k
3
k
k 90k
82. Tk+1 = C90
3
2 = C90
3 2 2 3 k = 6l, 0 6l 90

l = 90
+ 1 = 16.
6
R
aspuns corect (d).

83. Se rezolv
a inecuatia obtinut
a prin trecerea logaritmilor n baza 3. Se
obtine n [(0, 1) (3, 9)] N2 n = 8.
1 8k 1 k
b 3 k = 6 T7 = 28ab2 .
Tk+1 = C8k a 2
R
aspuns corect: (b).


7.1. ALGEBRA

131

84. Se rezolv
a n R ecuatia 22n4 3 2n+1 256 = 0 si se aleg solutiile
acesteia din N. Se obtine n = 7. Se scrie termenul de ordin k al
dezvolt
arii,
r 7k r
k
7k k
k 7k
a
b

k
k
3
3
6 b2
6 . Se egaleaz

Tk+1 = C7
=
C

a
a
n
3
a
b
puterile lui a, respectiv b si se g
aseste k = 3. Prin urmare, termenul
c
autat este T4 .
R
aspuns corect: (a) .
85. Cum Cn1 , Cn2 si Cn3 sunt respectiv
primul, al treilea si al cincilea termen
n N, n 3
al unei progresii aritmetice
n = 7.
Cn1 + Cn3 = 2Cn2
Atunci, n ipoteza 10 3x > 0, se deduce:
lg(103x ) 75 (x2) lg 3 5
5
2 5
= 21
T6 = 21 C7 2 2
x2 (103x )

2lg 3

= 1 3x2 (10 3x ) = 1 x {0, 2} .

R
aspuns corect: (d) .
1

x1

= 1+x 2 si 2 x11 = x 3 1, atunci expresia din enunt


1
x 3 +x 3 +1
1 25k 1 k
1 25
2
k
se poate scrie x + x 3
x 2
x3 ,
. Deoarece Tk+1 = C25
se impune conditia ca puterea lui x s
a fie egal
a cu 0 si se obtine k = 15.

86. Deoarece

1
xx 2

R
aspuns corect: (b).
87. E = (a + bi)n + in (a bi)n =

= an + Cn1 an1 bi + Cn2 an2 b2 i2 + + Cnn bn in +

+in (an Cn1 an1 bi + Cn2 an2 b2 i2 + (1)n Cnn bn in ) R


in = 1 n = 4k.

R
aspuns corect (c) .
88. |z| = 10, arg z =

4
.
3

R
aspuns corect (a).
89. Se vor folosi graficele functiilor exponential
a, respectiv logaritmic
a.
Dac
a 0 < a < 1, cele dou
a grafice se intersecteaz
a ntr-un punct unic
situat pe prima bisectoare.

132

CAPITOLUL 7. SOLUTII

Dac
a a > 1, conditia de unicitate revine la faptul c
a cele dou
a grafice
sunt tangente ntr-un punct al primei bisectoare, aceasta fiind tangenta
comun
a.
1

Obtinem sistemul ax = x si ax ln a = 1 de unde x = e, a = e e .


R
aspuns corect (d) .
90. Se noteaz
a logtg x a = y, de unde (tg x)y = a si (cos x)y = a + 1. Se
obtine ecuatia

(sin x)y + (cos x)y = 1 y = 2 tg x = a x = arctg a + k


deci (d) sau (c) .
Dar bazele logaritmilor trebuie s
a fie strict pozitive.
R
aspuns corect (d) .
91. Se pot face, de exemplu, trei de zero pe linia nti si se reduce calculul
la un determinant de ordin trei.
R
aspuns corect: (b).
92. Solutia x = a este evident
a. Adunnd coloanele la prima observ
am si
solutia x = 3a.
R
aspuns corect: (a).

93. Fie s = x1 + x2 + x3 = 2 si q = x1 x2 + x2 x3 + x3 x1 = 2. Calculnd


determinantul obtinem s (3q s2 ) = 4.
R
aspuns corect: (c) .

94. Efectnd operatii asupra coloanelor determinantului obtinem succesiv:


1 x1 x21 + bx1 1 x1 x21


D(x) = 1 x2 x22 + bx2 = 1 x2 x22 = (x2 x1 )(xx1 )(xx2 ).


1 x x2 + bx 1 x x2
R
aspuns corect: (d).

95. Observ
am c
a P (x) = Q(x)(x2 + 3x + 1) + 6x2 + 17x + 2 deci

am relatiile lui Vite pentru polinomul


P (xi ) = 6x2i + 17xi + 2 si utiliz
Q(x).
R
aspuns corect: (c).
96. Dezvoltarea determinantului conduce la ecuatia:
(x a + b + c)(x2 x(2a + b + c) + a2 + b2 + c2 + ac + ab bc) = 0.

Conditia ca r
ad
acinile s
a fie reale implic
a = 3(b c)2 0 b = c.
R
aspuns corect (a).


7.1. ALGEBRA

133

97. Valoarea determinantului este: 3x2 + 15x 19.


R
aspuns corect: (d).

2 0 2
4 0 4
98. Se calculeaz
a A2 = 0 1 0 si A3 = 0 1 0 .
2 0 2
4 0 4
Se obtine sistemul 2a + b = 4 si a + b = 1
R
aspuns corect: (d).
99. det(A) det(A1 ) = 1 det(A1 ) =

1
, det(A) = 11.
det(A)

R
aspuns corect: (c) .
100. Avem det(A) = 0 si se observ
a c
a matricea admite minori de ordinul
2 2 2
doi cu determinantii a , b , c .
R
aspuns corect (c) .

a b c
101. Fie X = d e f . nlocuind n ecuatie, obtinem sistemul:
g h i

a + 2d + 4g = 3
b + 2e + 4h = 1 . Rezult
a imediat g = h = i = e = 0 si b = 1. Apoi,

c + 2f + 4i = 2
a = 3, d = 0 sau a = 1, d = 1 respectiv c = 0, f = 1 sau c = 2, f = 0.

R
aspuns corect (d) .

sin 4
cos 4
.
102. Se poate scrie A =
sin 4 cos 4
Rezultatul se verific
a prin inductie.

R
aspuns corect: (d).
103. Se calculeaz
a determinantul = (a + 1) (a2 4).
R
aspuns corect: (d) .

104. rang A() < 4 det A() = 0 ( + 3)( 1)3 = 0.

Atunci M = {3, 1} si = 3 + 1 = 2. Mai mult, se poate observa


c
a pentru = 3, rang A(3) = 3, iar pentru = 1, rang A(1) = 1
R
aspuns corect: (b).

105. R
aspuns corect: (c).

134

CAPITOLUL 7. SOLUTII

106. det(A) = x2 (1 m) + 2x + 3 2m 6= 0, x R. Rezult


a = 2m2 +
5m 2 < 0.
R
aspuns corect: (d).

107. Se demonstreaz
a prin inductie c
aA =
Atunci
B=

n
P

k=1

2k 0
0 3k

2 (2 1)
0

n
P

k=1

0
n
P

0
(3 1)

3
2

3k

k=1

2k 0
0 3k

, k N, k 1.

. Cum det B = 3 (2n 1) (3n 1)

B este inversabil
a si B 1 =

1
2(2n 1)

0
1

3 n
(3 1)
2

R
aspuns corect: (d).

cos sin
cos sin
108. M =
=

sin cos
sin cos

cos
n

sin
n
M n = n
(se arat
a prin inductie).
sin n cos n
R
aspuns corect: (d).

109. Sistemul corespunz


ator relatiei din enunt este:

a + bc + a2 + 1 = 0

b + ab + bd = 0
.
c + ac + cd = 0

d + bc + d2 + 1 = 0

Din prima sau ultima ecua


a c
a bc 6= 0. Multimea solutiilor
tie se observ
a = d 1, c = 1b (d + d2 + 1) , b, d R sau
reale ale sistemului este
1
a c
a n acest caz
a = d 1, b = c (d + d2 + 1) , c, d R . Se observ
det(A) = 1.
R
aspuns corect: (a).

110. Cum A4 = 32 I3
A2014 = A4503+2

3 0 0
= 31006 A2 = 31006 0 0 3 =
0 3 0


7.1. ALGEBRA

135

1 0 0
= 31007 0 0 1 .
0 1 0

R
aspuns corect: (b).

0 1 0
0 0
111. Scriem A = B +C, unde B = 0 0 = I3 , C = 0 0 1 .
0 0 0
0 0

Cum B C
deoarece

0
2

0
C =
0

= C B An = Cn0 B n I3 + Cn1 B n1 C + Cn2 B n2 C 2 + O,

0 1
0 0 0
0 0 , C n = 0 0 0 , n 3.
0 0
0 0 0

R
aspuns corect: (d).

112. Varianta I.

0
1
A=
...
1

1
0
...
1

AX = Y

...
...
...
...

x1
x2
..
.

1
. Fie X =

...

0
xn

,Y =

x2 + x3 + ... + xn = y1
x1 + x3 + ... + xn = y2
.
...
x1 + x2 + ... + xn1 = yn

y1
y2
..
.
yn

Sumnd aceste relatii deducem


(n 1)(x1 + x2 + ... + xn ) = y1 + y2 + ... + yn

x1 + x2 + ... + xn =

1
n1

(y1 + y2 + ... + yn )

x1 =

2n
y
n1 1

1
y
n1 2

+ ... +

1
y ,
n1 n

xn =

1
y
n1 1

1
y
n1 2

+ ... +

2n
y .
n1 n

2n
n1

Rezult
a A1 = ...

det(A) =

1
n1

...,

1
... n1

. . . ..
,
.
2n
... n1

n 1 n 1 ... n 1
1
0
... 1
...
1
1
... 0

= (n 1)

1 1 ... 1
1 0 ... 1
...
1 1 ... 0

136

CAPITOLUL 7. SOLUTII

= (n 1)

1 0
... 0
1 1 ... 0
...
1 0
... 1

= (1)n1 (n 1).

det(A1 + In ) = 0 deoarece A1 + In are toate elementele egale cu

1
.
n1

Alt
a variant
a de calcul a det(A1 + In ) este:

A(In + A1 ) = A + In det A det(In + A1 ) = det(A + In ) = 0.


Dar det A 6= 0, de unde det(In + A1 ) = 0.
Varianta II.
Studiaz
a cazurile n = 2 sau n = 3 si g
aseste r
aspunsul.
R
aspuns corect: (b)
113. Matricea A este nesingular
a dac
a si numai dac
a det A 6= 0, adic
a
3 3 + 2 6= 0 sau 6= 1, 2.
Matricea invers
a este A1


= (1/ det A) A = , unde

= ( + 1) / ( 1) ( + 2) , = 1/ ( 1) ( + 2) .
R
aspuns corect: (d).

114. Determinantul sistemului = (m + 1)(2m 3); pentru m = 1 si


m = 32 = 0, c 6= 0 pentru m = 1, deci sistemul este incompatibil.
R
aspuns corect (c).
115. Evident, sistemul admite solutia banal
a si nu verific
a solutia (b). Este
posibil s
a aib
a si alte solutii propuse la (c). Consider
am n (c) = 1 si
= 1 constatnd c
a (1, 1, 1, 1) verific
a toate ecuatiile.
R
aspuns corect: (c).
a a sistemului nu este recomandat
a daObservatie. O rezolvare direct
torit
a calculelor laborioase.
116. Determinantul sistemului este egal cu zero.
Se caut
a un determinant

2 1
6= 0, iar determinantul caracprincipal diferit de zero, =
1 1
teristic este egal cu zero independent de .
R
aspuns corect (c).


7.1. ALGEBRA

137

117. Se observ
a c
a determinantul sistemului este zero oricare ar fi a, si
conditia de compatibilitate nedeterminat
a este 2b = 2 + b, deci b = 2.
R
aspuns corect: (a).
118. Varianta I. Se elimin
a imediat solutiile propuse la a si b iar cea de la c
este un caz particular a lui d acestea din urm
a verificnd toate ecuatiile
sistemului.
R
aspuns corect: (d)
Varianta II. Calcul
am determinantul sistemului = ( ) ( 1)2 .
Conditia de existenta si unicitate ne d
a 6= si 6= 1. Apoi, calcul
am
x = ( ) ( 1)2 ,

y = ( ) ( 1)2 (2 + 1),

z = = ( ) ( 1)2 ( + 2) si x =

etc.

119. Se aplic
a teorema lui Rouch:
a un determinant principal diferit
Se caut
1 1
6= 0 m 6= 2 si se impune conditia
de zero, de exemplu p =
m 2

1 1 1

car = m 2 3 = m2 5m + 6 = 0
m2 4 9
si m1 = 3 si m2 = 2, dar m 6= 2.
R
aspuns corect (d).

120. Se aplic
a teorema lui Rouch:

1 m
1

1
m
car = 2
2 m1 1m
si m1 = 1 si m2 = 1.

= 6 m2 1

R
aspuns corect (a).

121. Calcul
am rangurile matricelor si obtinem rs = re = 2 si conform teoremei lui Kronecker-Capelli sistemul este compatibil nedeterminat.
R
aspuns corect (c) .
122. Calcul
am rangurile matricelor si obtinem rs = 2, re = 3 si conform
teoremei lui Kronecker-Capelli sistemul este incompatibil.
R
aspuns corect (d) .

138

CAPITOLUL 7. SOLUTII

123. Ecuatiile doi si trei se obtin din prima prin inmultire cu . Rezult
a
2
x = y z.
R
aspuns corect (c).

a a 1
a a 1 1
124. Fie A = 1 a a si A = 1 a a 1 .
1 1 a
1 1 a a

Sistemul este compatibil nedeterminat rang A = rang A si det A = 0.


Se observ
a c
a det A = (a1)2 (a+1). Pentru a = 1, rang A = rang A = 1
iar pentru a = 1, rang A = rang A = 2. Atunci A = {1, 1} .
R
aspuns corect: (d).

125. Impunem conditia ca determinantul sistemului format din primele trei


ecuatii s
a fie egal cu zero. Rezult
a m = 3, m = 6, deci p = 2. Pentru
1
m = 6 x = 2 z, y = z. nlocuind n ultima ecuatie obtinem

a solutii, iar pentru m = 3 obtinem


z = 85 25 366 si obtinem dou
z = 7, z = 5, nc
a dou
a solutii, rezult
a q = 4.
R
aspuns corect (b).

126. Adunnd prima ecuatie nmultit


a cu 2 cu a doua si a treia ecuatie

obtinem: x = 1.
nlocuind n prima ecuatie obtinem:
3y + 3z = 0 y = z = 0; y = z = 2; y = z = 4; y = z = 6; y = z = 8;
b y = 4, z = 6; z = 4, y = 6; y = 4, z = 8; y = 4, z = 8;
y = z = 10;

y = 2, z = 8; z = 2, y = 8 p = 12.
R
aspuns corect (d) .

127. Din conditia de comutativitate se obtine a = 2b, iar din cea de asociativitate 4b2 2b 1 = 0.
R
aspuns corect: (c).

128. Din proprietatea de comutativitate rezult


a m = n. Din conditia de
asociativitate rezult
a m = 1. Deci x y = x+y 1. Se g
aseste elementul
neutru e = 1. Elementul invers x x = 1 x+x 1 = 1 x = 2x.
R
aspuns corect: (d).

129. Din proprietatea de comutativitate rezult


a 2a = b. Din conditia ca
operatia admite element neutru rezult
a
x e = x bx + be + xe = x (b + e 1)x = be, x M
b + e 1 = 0 si be = 0 b = 1, a = 12 si e = 0 sau b = 0, e = 1


7.1. ALGEBRA

139

x y = xy, dar, n acest caz M nu este nchis


a la aceast
a operatie. Din
x
0
0
x x = 0 x = x+1 .

R
aspuns corect: (a).

130. Se verific
a usor c
a legea nu este asociativ
a. De exemplu, avem
(1 2) 3 =

24
13

iar 1 (2 3) =

24
.
17

R
aspuns corect: (d).

131. f (x y) = f (x) + f (y), x, y R. f (x) = x3 este o bijectie f : R R


p
3
si avem f (x y) = 3 x3 + y 3 = x3 + y 3 = f (x) + f (y).
R
aspuns corect (b).

132. Varianta I. C
aut
am pe f de forma f (x) = ax + b, a, b Z ce se vor
determina din conditia de izomorfism
f (x y) = f (x) | f (y)

a(x + y + 1) + b = (ax + b) + (ay + b) 1

b = a + 1 f (x) = ax + a + 1.

Varianta II. Observ


am c
a 1 respectiv 1 sunt elementele neutre ale
celor dou
a grupuri si izomorfismul de grupuri trebuie s
a satisfac
a conditia f (1) = 1. Din cele patru variante numai functia de la punctul
(d) verific
a aceast
a conditie.
R
aspuns corect (d) .
133. Din conditia ca legea de compozitie s
a fie comutativ
a rezult
a a = b; din
conditia ca legea s
a admit
a element neutru, e, rezult
a a = 1 si e = 1.
Se verific
a c
a orice element este inversabil si asociativitatea.
R
aspuns corect (d).
134. Elementul neutru n (M, ) este 1, iar n (R, +) este 0.

Impunem f (1) = 0 ln(m 1 + m2 4) = 0 m = 2.


Se verific
a ln xy = ln x + ln y si bijectivitatea.

R
aspuns corect: (d).
135. Verific
am c
a 1 este element neutru. Observ
am c
a legea este comutativ
a.
Determin
am elementele inversabile: x y = 1 y = x, fiecare element
este egal cu inversul s
au.
R
aspuns corect: (a).

140

CAPITOLUL 7. SOLUTII

136. Deoarece legea este comutativ


a determinarea elementului unitate se
reduce la rezolvarea ecuatiei x e = x, x R \ {1} e = 32 , c = 3.
Determinarea inversului se reduce la rezolvarea ecuatiei x x = e
x 34

x =
, x R\{1} . Mai trebuie ar
atat c
a xy 6= 1 (adic
a xy M
x1
pentru x, y M).
R
aspuns corect: (b).

137. Din z e = e z = z, z C ze + i(z + e) 1 i = z, z C


(z + i)(e + i 1) = 0, z C e = 1 i C.

Ecuatia devine z e = 3 + i z = 3 + i.

R
aspuns corect: (d).

a c
a f : M3 (R) R satisface f (t1 +t2 ) = f (t1 )f (t2 ),
138. Varianta I. Se arat

a. Dar evident, f nu este surjectiv


a
t1 , t2 R. Mai mult, f este injectiv
f este un morfism de la (R, +) la (M3 (R), ).

Varianta II. (R, +) este grup comutativ iar (M3 (R), ) necomutativ.
R
aspuns corect: (c).

139. Elementul neutru n (R+ , ) este 1, iar n (G, ) este 0. Din conditia
f (1) = 0 a = 1.
R
aspuns corect: (d).

140. Rezolv
am n Z12 ecuatia a b = 1. Singurele solutii sunt a = 1, b = 1;
b b = 11.
b
a = 5, b = 5; a = 7, b = 7; a = 11,
R
aspuns corect (a).

141. Determin
am elementul neutru e : x e = x, x M
p
xe + (x2 1)(e2 1) = x, x M e = 1. 1 are invers: 1 1 = 1
(inversul lui 1 este 1).
p
Dac
a x > 1 x y = xy + (x2 1)(y 2 1) xy x > 1, y M.
Deci oricare element diferit de 1 nu are invers.
R
aspuns corect (a).
142. Se arat
a c
a M(ab) = M(a)M (d),a, b 6= 0, etc.
M(1) = I2 , (M(a))1 = M( a1 ).

R
aspuns corect (b).


7.1. ALGEBRA

141

143. Se arat
a c
a M(a)M (d) = M(a + b),a, b 6= 0 M(a)M (d) = M(2a)
Inductie (M(a))n = M(na).

R
aspuns corect (d).

1
144. n (1) lu
am y = x si t = 1/x si se obtine (x x) z
= (xz) 1.
x
1
Conform (2) si (3) , g
asim z = xz, () x, z Q+ . nlocuind x cu
x
1/x, ajungem la z x = z/x, () x, z Q+ . Deci 27 43 = 27/43.
R
aspuns corect: (a).

145. Fie

a
Ma,b = b
b
cu determinantii egali cu

b
a
b
1.

b
c d d
b , Mc,d = d c d ,
a
d d c
Atunci se arat
a c
a

a c
a nmultirea matricelor
Ma,b Mc,d = Mac+2bd,ad+bc+bd , de unde rezult
este o lege de compozitie intern
a pe G.
Asociativitatea nmultirii are loc n general, elementul neutru este
I = M1,0 .
a
Comutativitatea rezult
a din calcul. Cum det Ma,b = 1 6= 0, exist
inversa matricei Ma,b . Se poate ar
ata c
a inversa matricei Ma,b este Ma0 ,b0 ,
unde
0
b
a = a2 2b
2 +ab
a+b
b0 = a2 2b
2 +ab .
Deci, (G, ) este grup comutativ.
R
aspuns corect: (d)

146. Operatiile si sunt legi de compozitie intern


a pe Z, asociative si
comutative. Pentru ambele exist
a element neutru, anume e = 1,
e = 1. Simetricul lui x Z la operatia este x0 = x 2 Z, iar la
operatia este x0 = x + 2.

Deci (Z, ) si (Z, ) sunt grupuri, iar f (x) = x + 2 este un izomorfism


ntre aceste dou
a grupuri.
R
aspuns corect: (d).

147. Pentru x = 1 (opusul la + al elementului 1), conform propriet


atii
6
x = x, avem 1 = 1 sau 1 + 1 = 0, de unde x + x = 0, pentru orice
x A. Atunci x + x + 1 + 1 = 0, () x A.
R
aspuns corect: (b).

142

CAPITOLUL 7. SOLUTII

148. Comutativitatea adun


arii implic
a a = b si, asociativitatea adun
arii
2
implic
a a = a. Deci avem a = b = 1. Apoi deducem c = 3.
R
aspuns corect: (a).
a verific
am celelalte axiome ale corpului
Observatie. Nu este necesar s
ele fiind implicate prin enunt si unicitatea r
aspunsului.
149. Pentru a avea comutativitatea celor dou
a operatii, trebuie a = b, c = d.
Asociativitatea operatiei >,

(x>y) >z = x> (y>z) , () x, y, z R implic


a a2 x + az = ax + a2 z,
() x, z R, deci a {0, 1} .

Dac
a e este elementul neutru la >, atunci ax + ae 2 = x, () x R,
de unde a = 1, e = 2. Deci a = b = 1.

Asociativitatea operatiei , (xy) z = x (yz) , () x, y, z R ima c {3, 2} .


plic
a c2 x + (6 c) z = (6 c) x + c2 z, () x, z R,adic
Fie E elementul neutru la operatia . Atunci (E c 1) x+6cE = 0,
() x R, de unde E c 1 = 0 si cE = 6. De aici se obtine din nou
c {3, 2} .

Cum orice element x R\ {2} trebuie s


a admit
a un simetric x0 , din
conditia x0 x cx0 cx + 6 = E, rezult
a x0 = (E + cx 6) /(x c),
pentru x 6= c.
Deci c = 2 si E = 3. n concluzie, c = d = 2.

Pentru valorile a = b = 1, c = d = 2 se verific


a usor si distributivitatea
operatiei fata de >.
R
aspuns corect: (c).

150. Deoarece f (0) = 3, f (1) = 15 rezult


a a = 12, b = 3, f (x) = 12x + 3.
Atunci f (x) = 27 12x+3 = 27 x = 2. Dac
a x0 , y 0 sunt simetricele
lui x respectiv y atunci dac
a f (x) = y rezult
a f (x0 ) = y 0 . Obtinem
1
1
0
0
x = 2 y = 12 2 + 3 = 9.
R
aspuns corect (d).

7.2

Analiz
a

1. Utiliz
am formula 1 + 2 + . . . + n = 12 n (n + 1).
R
aspuns corect: (b).
arul acestora
Observatie. Fiecare termen al sumei tinde la 0, dar num
nu este m
arginit.


7.2. ANALIZA

143

2. Se amplific
a cu conjugatul.
R
aspuns corect (d).
3. Expresia de sub radical se rescrie

n2 +1
n2 +2n

R
aspuns corect: (b).
4. an = ln
= ln

n
ln 1 + n1 .

1 12 1 + 12 . . . 1 k1 1 + k1 . . . 1 n1 1 + n1 =

1 3 2 5
22

33

...

n1 n+1
n

,
= ln n+1
2n

+2n
< 0, lim an = lim ln n+1
= ln 12 .
an+1 an = ln n2n+2n+1
2n
n

R
aspuns corect (b).
X k2 + k
X k2 + k
k2 + k
k2 + k
k2 + k
<
<
<
a
<

.
n
3 + n2
3+1
n3 + n2
n3 + k2
n3 + 1
n
n
k=1
k=1
n

5.

R
aspuns corect: (b).

p
an(a + 5)(n + 1) + (a + 9)(n + 3)(n + 5)

=
6. lim
n
a2 n2 + 1
q
a(a + 5)(1 + n1 ) + (a + 9)(1 + n3 )(1 + n5 )
q
= lim
=
n
a2 + n12
=

a2 +6a+9
|a|

|a+3|
|a|

= 3.

R
aspuns corect: (a) .
7. bk =

1
1
1

a
=
1

1.
n
k 2 (k + 1)2
(n + 1)2

R
aspuns corect (c) .

8. sin2 ( n2 + n + 1) = sin2
n2 + n + 1 n + n =


n+1
2
2
2

= sin n + n + 1 n = sin
n2 + n + 1 + n


n+1
2
= 1.
lim sin
n
n2 + n + 1 + n
R
aspuns corect: (a).

144

CAPITOLUL 7. SOLUTII

2 3 , n = 2k, k N
n
9. Se expliciteaz
a xn =
.
3

2 + , n = 2k + 1, k N
n
Cum
3
3
+2+
> 0, k N
x2k+2 = 2
2k + 2
2k
ator. Mai mult
(x2k )kN este subsir cresc
3
3
2
< 0, k N
x2k+3 x2k+1 = 2 +
2k + 3
2k + 1
(x2k+1 )kN este subsir descresc
ator. Atunci

x2 < x4 < ... < x2k < ... < 2 < 2 < ... < x2k+1 < ... < x3 < x1 .
7
n consecinta, min xn = x2 = si max xn = x1 = 5
nN
2 nN
R
aspuns corect: (c).

10. Cum a0 = a1 a2 ... akl = lim [a1 3 n + 1 3 n + +a2 3 n + 2 3 n + ...
n

+ak


n+1n
3
n + k 3 n ] = a1 lim q
+ ...+

p
n 3
3
(n + 1)2 + 3 n (n + 1) + n2

n+kn
+ak lim q
=

p
n 3
3
2
3
2
(n + k) + n (n + k) + n
= a1 0 + a2 0 + ... + ak 0 = 0.

R
aspuns corect: (d).
11. Se expliciteaz
a xn =

3
, n = 2k, k N
2n+1
1
, n = 2k + 1, k N
2n1

ator si (x2k+1 )kN este subsir


Se observ
a c
a (x2k )kN este subsir descresc
descresc
ator max xn = max (x0 , x1 ) = max (3, 1) = 3 (d) e fals.
nN

De asemenea, se observ
a c
a 0 < xn 3, n N
(xn )n e sir marginit. Mai mult lim xn = 0 (d) e fals. Cum
n

(xn )nN admite subsirul (x2k )kN descresc


ator (xn )n nu poate fi sir
cresc
ator (d) e fals.
R
aspuns corect: (c).

Observatie: Se poate explicita


xn+1
xn

2+(1)n+1
2+(1)n

2n+(1)n
2n+2+(1)n+1

1
,
3
3 2n1
,
2n+3

n = 2k, k N
n = 2k + 1, k N


7.2. ANALIZA

145

si se observ
a c
a sirul

xn+1
xn

admite dou
a subsiruri cu limite diferite:

nN

x2k+1
x2k+2
1
= , lim
= 3.
k x2k
3 k x2k+1
lim

12. Se calculeaz
a: an =

n
P

k=1
2

k
ln k+2
=

n
P

ln k

k=1
n2 +1
(n+1)(n+2)

n
P

k=1

2
ln (k + 2) = ln (n+1)(n+2)
;

n +1
3n+1
bn = n ln (n+1)(n+2)
. Scriem
= 1 + n cu n = (n+1)(n+2)
si
h
i
n
n
1
bn = ln (1 + n ) n
. Deoarece n 0 bn ln e3 l = 3.

R
aspuns corect: (d)

x sin nx
1

1 en
x2
13. an = lim (1 x sin nx) x2 = lim e
= en . bn = e1

x0
x0
1 e1
1
.
b=
e1
R
aspuns corect (d) .
14. 0 < an1 an a2n = a + an1 a + an a2n an a 0

1 1+4a
2

an

1+ 1+4a
2

(an )nN m
arginit.

a n egalitatea
Rezult
a c
a exist
a l = lim an R, l 0. Trecnd la limit
n

a2n = a + an1 rezult


a l2 = a + l l = 12 1 + 1 + 4a .
R
aspuns corect: (d).

15. Se pun conditiile pentru existenta radicalului, fractiei si logaritmului:ln (x2 + 4)
aseste x 3, 3 .
0 si x2 + 4 > 0 si se g
2
x + 4
R
aspuns corect (b).
16. Se pun conditiile pentru existenta radicalului, fractiei si logaritmului:
x2 1
0, x + 2 6= 0 si ln x > 0 si se g
aseste x (1, +).
x+2
R
aspuns corect (d).
17. Considernd siruri de argumente rationale respectiv irationale se constat
a c
a punctele de continuitate sunt doar cele unde x2 = x.
R
aspuns corect: (a).

146

CAPITOLUL 7. SOLUTII

18. Scriem expresia astfel :


sin x
2x 1 ln (1 + sin x)
cos 2x
1+x+1
x
sin x
sin 2x

si aplic
am limite fundamentale.
R
aspuns corect: (b).
etg x (esin xtg x 1)
=
x0 etg 2x (esin 2xtg 2x 1)

19. l = lim

etg x esin xtg x 1 sin 2x tg 2x sin x tg x


=
x0 etg 2x sin x tg x esin 2xtg 2x 1 sin 2x tg 2x

= lim

cos x cos12 x
sin x tg x
= lim
=
2
x0 sin 2x tg 2x
x0 2 cos 2x
cos2 2x

= lim

cos3 x 1
1
1
lim
= .
3
2 x0 cos 2x 1
8
R
aspuns corect: (b) .

20. l = lim

2x
x

lim
x+ x
x
x

x = e2 .

=e
x x

R
aspuns corect (d) .

ln x2 (1 x + x12 )
2 ln x + ln(1 x + x12 )
=
lim
.
x ln x10 (1 + 19 + 110 )
x 10 ln x + ln(1 + 19 + 110 )
x
x
x
x

21. L = lim

R
aspuns corect (b) .
ln (1 + x + x2 ) + ln (1 x + x2 )
=
x0
x2
ln (1 + x + x2 ) (1 x + x2 )
ln (1 + x2 + x4 )
lim
=
lim
=
x0
x0
x2
x2
2x + 4x3
2 + 4x2
lim
=
lim
= 1.
x0 2x (1 + x2 + x4 )
x0 2 (1 + x2 + x4 )

22. lim

R
aspuns corect (d).
p
p
23. t1 = (x + 1)(x 3) x + 1, t2 = (x + 1)(x 3) x + 1,
L1 = , L2 = 2

R
aspuns corect (c) .


7.2. ANALIZA

147

x
x
24. L = lim 2 sin ln(x+1)ln
cos ln(x+1)+ln
=
2
2
x

1
1
2
2
= lim 2 sin ln( 1+x
cos
ln
[(x
+
1)x]
= 0.
)
x
x

R
aspuns corect (d) .

25. Pentru n = 0, 1, 2, 3 limita se obtine usor calculnd direct sau cu regula


lui lHspital. Dac
a n 4 obtinem, cu aceeasi regul
a, c
a limitele laterale sunt diferite dac
a n este par si sunt egale dac
a n este impar(limita
este infinit
a).
R
aspuns corect: (d) .

ln x 1
1
x
1
xe
26. lim
= lim
ln =
ln 1 +
=
xe x e
xe x e
e
xe
e
"
e # 1e
x e xe
1
= ln e e = 1e .
= lim ln 1 +
xe
e
R
aspuns corect (d).

x1

,x < 0
1+
x1
27. f (x) =
x1

, x > 0, x 6= 1.
1+
1x
lim f (x) =

x0,x<0

lim f (x) =

x0,x>0

"
1+
lim

x0,x<0

"
1+
lim

x0,x>0

x
x1

1
# 1x
x1
x

= e,

x
1x

1
# 1x
1x
x

= e.

R
aspuns corect (d).
1

28. Suntem n cazul 1 . Putem scrie f (x) = e sin2 x ln


regula lui lHspital.
R
aspuns corect: (d) .
q
4
2
29. L = lim 5 n 5nn + n5n +
n

R
aspuns corect: (c) .

1
5n

+ 1 = 5.

tg x
x

, apoi aplic
am

148

CAPITOLUL 7. SOLUTII

30. Utiliznd dezvoltarea binomului lui Newton se observ


a c
a:
n
n

3 + 7 = xn + yn 7, n N 3 7 = xn yn 7, n N.
Atunci xn =

xn
yn

(3+ 7) +(3 7)

si yn =

n
n
7[(3+ 7) +(3 7) ]
n
n
(3+ 7) (3 7)


7
Cum 3
< 1 lim
3+ 7

xn
n yn

(3 7)
(3+ 7)

2 7
 n
37
1+
3+ 7
  .
37
1
3+ 7

1+0
10

7.

R
aspuns corect: (d).

31. Scriem f (x) = ln(x+1)


si calcul
am f 0 (x) observnd c
a este negativ
a.
ln x
Totodat
a f (x) < 0 dac
a x < 1 si f (x) > 0 dac
a x > 1.
R
aspuns corect: (d).
32. Se calculeaz
a f 0 (x) = g(x) + (x + 2)g 0 (x) f 0 (0) = 0.
R
aspuns corect (d).
mx2 2x + m
33. Se calculeaz
a f (x) =
. Se impune conditia ca derivata
x2 + 1
s
a fie pozitiv
a pentru orice x real, m > 0, 0.
0

R
aspuns corect (c).
1
2

de unde
34. Descompunem f (x) =
x1 x+1

2
1
=0

f (5) (x) = 5!
(x 1)6 (x + 1)6

6
x1
= 2, x R\ {1, 1} .
x+1
R
aspuns corect: (b).

a, avnd limita n 0 si .
35. Functia f (x) = x2 2 ln x + m este convex
Punctul de minim este x = 1 deci conditia este ca f (1) < 0.
R
aspuns corect: (b).
36. Observ
am c
a x = 1 sunt asimptote verticale. Singurul r
aspuns care
le contine este r
aspunsul corect.
R
aspuns corect (c).


7.2. ANALIZA

149

37. Se impune conditia de continuitate, rezult


a b = 27a 8. Conditia ca
derivatele laterale n 2 s
a fie egale implic
a a = 13 .
R
aspuns corect (d).
38. Calculnd derivatele, nlocuind n egalitate si identificnd coeficientii
se obtine sistemul a + b + c + 1 = 0, 2a + b + 3 = 0 si 4a 2b + c 8 = 0.
R
aspuns corect: (c) .
a
39. Domeniul exclude punctele x = 0 si x = 1 iar f 0 (x) = 0 ne d
x = 12 .
R
aspuns corect: (c) .
40. Functia este definit
a pe R dac
a x2 + x + m > 0, x R de unde
(2 m) (x2 2x (m + 2))
m > 1. Calcul
am apoi f 0 (x) =
. Pentru
(x2 + 2x + m)2
ca f 0 (x) = 0 s
a admit
a exact dou
a r
ad
acini este necesar ca m 6= 2 si
m > 3.
R
aspuns corect: (d).
41. Se scrie f (x) = ex1 x2 . Atunci
f (n) (x) = Cn0 ex1 x2 + Cn1 ex1 2x + Cn2 ex1 2
de unde obtinem c
a
f (n) (1) = n2 + n + 1.
R
aspuns corect: (c).
42. f 0 (x) =

1sin2 x

cos x = 1

R
aspuns corect: (a) .

ex 2x, x 0
0
, f 0 (0) = 1 x = 0 nu este punct
43. f (x) =
ex 3x2 , x > 0
critic pentru f x = 0 nu este punct de extrem local pentru f.
x
e 2, x < 0
00
f (x) =
. Dar f 00 (0) = 1 deci x = 0 nu este
ex 6x, x > 0
punct de inflexiune pentru f.
R
aspuns corect (d).
44. Varianta I.

150

CAPITOLUL 7. SOLUTII

x 2,

x,
f (x) = g(g(x)) = ||x| 1| 1 =
x,

x2

x < 1
1 x < 0
.
0x1
x>1

Pentru x (2, 1) f (x) f (1) = x 1 > 0 si deoarece pentru


x [1, 0) f (x) f (1) = x + 1 > 0 x = 1 punct de minim
relativ.
Pentru x [0, 1] f (x) f (1) = 1 x 0 si deoarece pentru
x [1, 2) f (x) f (1) = x 1 0 x = 1 punct de minim
relativ.

sema de expresia lui f ca functie liniar


a pe subinVarianta II. Tinnd
tervale, se traseaz
a graficul functiei si se citeste rezultatul de pe grafic.
f (x) = ||x| 1| 1

3
2
1

-5

-4

-3

-2

-1

-1

R
aspuns corect (d) .
2

45. Derivata functiei este f 0 (x) = x (m+2)x3m+2


ex si trebuie s
a aib
a
(x+2)2
dou
a r
ad
acini diferite n R \ {2} .
R
aspuns corect: (d).

46. Functia f este continu


a n x = 0 dac
a lim f (x) = f (0) sau b = a.
x0

x
e + 2ax, x < 0
f 0 (x) =
aex + 3bx2 , x > 0.

Exist
a lim f (x) R dac
a a = 1. Pentru ca f 0 s
a fie continu
a n
x0

ex 2x, x < 0
x = 0 trebuie ca f 0 (0) = 1. Atunci f 0 (x) =
este
ex 3x2 , x > 0.
continu
a pe R dac
a
(a, b) = (1, 1).


7.2. ANALIZA

151

R
aspuns corect (d) .
mex + (1 + m) ex + 2 (1 + m)
. Observ
am c
a, dac
a
(1 + ex )2
m 0, f 0 (x) > 0, x R iar, dac
a m 1, f 0 (x) < 0, x R.
x
Pentru 1 < m < 0 fie g (x) = me + (1 + m) ex + 2 (1 + m). Avem
lim g (x) = si lim g (x) = deci f 0 (x) are semn variabil pe R

47. Calcul
am f 0 (x) =

astfel c
a f nu este monoton
a.
R
aspuns corect: (c) .
48. f 0 (x) =

1
x
1+ 1cos
1+cos x

1
sin x(1 + cos x) + sin x(1 cos x)
q
=
x
(1 + cos x)2
2 1cos
1+cos x

sin x
1
sin x
= q
=
= 12 .
1cos x 1 + cos x
2
sin
x
2 1+cos x
R
aspuns corect (c) .

49. Not
am f (x) = e4x 4x3 a2 x 1. Deoarece f (0) = 0 si din problema
f (x) 0, rezulta c
a f (x) f (0) = 0, x R, deci x = 0 este punct de
minim pentru f
f 0 (0) = 0, f 0 (x) = 4e4x 12x2 a2 , f 0 (0) = 4 a2 a = 2 sau a = 2.

R
aspuns corect (c) .
50. f 0 (x) =

sin x
1cos2 x

sin x
sin x

= 1.

R
aspuns corect (d) .

x1

ax

1+
,x < 0

bx + 1

1, x = 0
,
51. f (x) =

x2

ax2

,x > 0
1+
bx + 1
lim f (x) = ea , lim f (x) = ea .

x0,x<0

x0,x>0

f este continua n x = 0 dac


a ea = 1 sau (a, b) = (0, b), b R.

R
aspuns corect (c).

52. lim f (x) = lim f (x) = f (0) = 0,


x%0

x&0

152

CAPITOLUL 7. SOLUTII

lim f (x) = lim f (x) = f (1) = 0,


x&1

1
(x1)2 , x (, 0)
,
f 0 (x) =
1 + ln x, x (0, 1)
x
e , x (1, )
x%1

lim f 0 (x) = 1; lim f 0 (x) = ; lim f 0 (x) = 1; lim f 0 (x) = e1 .

x%0

x&0

x%1

x&1

R
aspuns corect: (d).
53. i) f 0 (x) =

ex
[me2x + 2mex + 1 m] . f 0 (x) = 0 m = 17 .
x
2
(1 + e )

ii) Not
am ex = t > 0 si studiem semnul functiei mt2 + 2mt + 1 + m
pentru t > 0. Dac
a m > 0 si = 4m(2m 1) < 0 m 0, 12 .
Observ
am c
a si valorile m = 0 si m = 12 sunt bune, deci m 0, 12 .
Dac
a m > 0 si 0 atunci ambele r
ad
acini ale t1 , t2 trinomului rebuie

1
s
a fie 0 m > 0 si m 2 , t1 + t2 < 0 si t1 t2 0 m 12 , 1 .
Reunum cele dou
a rezultate si obtinem m [0, 1] .

R
aspuns corect: (b).

ln(2 |x| x) ln(x + 1)2


si g
asim
ln |x|
ln(2 |x| x)
lim ln f (x) = lim
= 1, deci l = e.
x0
x0
ln |x|
R
aspuns corect: (d).

54. Scriem: ln f (x) =

55. Se observ
a c
a f e continu
a pe R. Mai mult, f este derivabil
a pe (, 0),
respectiv pe (0, +) . Se calculeaz
a

x
x
fs0 (0) = lim e x10
= lim 1 + e x1 = 1 + 1 = 0.
x0
x0
x<0

x3 3x2 0
x
x0
x>0

fd0 (0) = lim

x0
x<0

= 0.

x
e 1, x < 0,
0
0
0
0, x = 0,
Deci f (0) = 0 f : RR,f (x) =
2
3x 6x, x > 0.

Studiind tabelul de variatie pentru f tragem concluzia c


a: f e strict
descresc
atoare pe (0, 2] si strict cresc
atoare pe [2, +) ; x = 2 e punct
de minim local si global pentru f si min f (x) = f (2) = 4; x = 0 e
xR

punct critic pentru f si nu e punct de extrem local.


R
aspuns corect: (b).


7.2. ANALIZA

153

1
1
1
1

<0
2
2
2
(x 1)
(x 2)
(x 3)
(x 4)2
f este monoton descresc
atoare pe subintervale,

56. f 0 (x) =

dreptele x = 1, x = 2, x = 3, x = 4 sunt asimptote verticale.


atoare f intersecteaz
a axa
lim f (x) = 5, lim f (x) = , f descresc

x%1

Ox ntr-un punct x0 (, 1) ; lim f (x) = , lim f (x) = f


x&1

x%2

intersecteaz
a axa Ox ntr-un punct x1 (1, 2) etc.
R
aspuns corect: (d).

1
,
x

0<x<1
3,
x=1
.
57. Se expliciteaz
a f : (0, +) R, f (x) =
4

x + , x > 1.
x
Se observ
a c
a f este continu
a pe (0, 1) (1, +) , dar nu este continu
a
n x = 1.
Mai mult

,
0<x<1
x2
f 0 : (0, 1) (1, +) R,f 0 (x) =
2

x 4 , x > 1.
x2
Din tabelul de variatie pentru f se deduce c
a x = 2 e punct de minim
local si global pentru f si c
a f e strict descresc
atoare pe (0, 1) . Preciz
am c
a x = 1 nu este punct unghiular, deoarece f nu este continu
a n
x = 1.
R
aspuns corect: (c).

00
58. Avem f (x) = cos + sin 1 si f (x) = 3 cos < 0 pe (2, ).
x x
x
x
x
atoare pe [2, ). Atunci, pentru
Deci f 0 este monoton strict descresc
2 x < , f 0 (x) > lim f 0 (x) = 0. Deci f este strict cresc
atoare pe
0

[2, ).

R
aspuns corect: (d).
a c
a f admite
59. Deoarece lim f (x) = + si lim f (x) = , rezult
x&1

x%1

asimptot
a vertical
a de ecuatie x = 1. Apoi lim f (x) = 0, dar aplicnd
x%0

teorema lui lHpital de dou


a ori, avem
1
e1/x
. lim 1/x
2
x+1
x&0
x&0

lim f (x) = lim

x&0

1/x2 e1/x
3
x&0 2/x

= lim

e1/x
x&0 1/x

= 12 lim

+,deci x = 0 este ecuatia unei asimptote verticale.

1/x2 .e1/x
1/x2
x&0

= 12 lim

154

CAPITOLUL 7. SOLUTII

ntruct lim f (x) = + si lim f (x) = , rezult


a c
a nu exist
a
x

asimptote orizontale.

Dac
a f admite asimptote oblice, acestea au ecuatiile de forma y =
mx + n, unde
m = lim

f (x)
x

x2
e1/x
2
x x +x

= lim

x2
(e1/x
x+1
x+

n1 = lim [f (x) mx] = lim


x+

limit
a exist
a.

= 1,
x
,dac
a
x+ x+1

1) lim

prima

Aplicnd de dou
a ori regula lui lHspital, se obtine
1/x
x2
(e1/x 1) = lim [2x(e1/x 1) x2 . x12 e1/x ] = lim 2(e 1/x1)
x+1
x+
x+
x+
1/x2 .e1/x
1/x
1 = 1, de unde n1 = 0.
lim e = 2 lim
1/x2
x+
x+

lim

a are ecuatia y = x (att la +


Analog n2 = 0, deci asimptota oblic
ct si la ).
R
aspuns corect: (b) .

60. Domeniul de definitie al lui f este R. Functia f este derivabil


a pe R
2
dac
a si numai dac
a x + (a 2) x a + 2 6= 0, () x R, ceea ce se
realizeaz
a dac
a si numai dac
a discriminantul al trinomului este strict
negativ, adic
a (a 2)2 4 (a + 2) < 0 sau a (2, 2) .
R
aspuns corect: (c).

a de dou
a
61. Not
am f (x) = x arctg xln (1 + x2 ) . Functia f este derivabil
x
2x2
00
00
,
f
(x)
=
.Cum
f
(x)
>
0,
ori si avem f 0 (x) = arctg x 1+x
2
(1+x2 )2
atoare pe (0, ) , deci f 0 (x) > f 0 (0) = 0,
rezult
a c
a f 0 este strict cresc
() x > 0. De aici se obtine c
a f este strict cresc
atoare pe (0, ) ;
asadar, f (x) > f (0) = 0, () x > 0, deci f > 0 pe (0, ) .
R
aspuns corect: (b).

62. Notnd cu ls (a) si ld (a) limita la stnga, respectiv la dreapta a functiei


f n a, avem ls (1) = ld (1) = 23/2, ls (2) = ld (2) = 9, ls (3) = ld (3) = 8,
rezult
a c
a f este continu
a pe R.
Apoi, evident c
a f derivabil
a pe R\ {1, 2, 3} si

1, x < 1

2
2
25(x + 1)/ (x2 + 1) , x (1, 2)
0
f (x) =

(x2 2x 3) / (x 1)2 , x (2, 3)

0, x > 3.


7.2. ANALIZA

155

Notnd fs0 (a) si fd0 (a) derivata la stnga, respectiv la dreapta n a, avem
fs0 (1) = 1 6= fd0 (1) = 0, fs0 (2) = fd0 (2) = 3 si fs0 (3) = fd0 (3) = 0. Deci
f este derivabil
a pe R\ {1} .
R
aspuns corect: (d).
63. Pentru x 6= 2/b, avem
f 0 (x) =

bx2 + 4x + 2a
.
(bx + 2)2

Punctele x = 8 si x = 4 sunt puncte de extrem pentru f dac


a
f 0 (8) = 0, f 0 (4) = 0 si f 0 schimb
a semnul la stnga si la dreapta
acestor dou
a puncte. Deci

32b 16 + a = 0
16b + 16 + 2a = 0,
de unde a = 16, b = 1. Atunci f : R\ {2} R, f (x) =
iar f 0 (x) =

x2 + 4x 32
.
(x + 2)2

x2 16x
,
x+2

Avem f 0 (x) > 0 pentru x (, 8) (4, +) si f 0 (x) < 0 pentru


x (8, 2) (2, 4) .
Deci x = 8 este punct de maximum, iar x = 4 este punct de minimum
pentru f.
R
aspuns corect: (b).
64. f continu
a pe R,
f 0 (0) = lim

x0

f 00 (0) = lim

x0

= lim

x0

cos x
3

sin x
1
x

x0

= lim

x0

x cos xsin x
0
x2

x0

sin xx
x2

= lim

x0

= lim

x0

cos x1
2x

x cos xsin x
x3

= lim

= lim

x0

x0

sin x
x

x sin x
3x2

= 0, f 0 (0) = 0

= 13 .

R
aspuns corect (d).
2x

. Se observ
a c
a x = 0 este
65. Se calculeaz
a f 0 (x) =
1 + x2 1 + 1 + x2
punct de minim.
R
aspuns corect (d).

156

CAPITOLUL 7. SOLUTII

2
2
66. Se observ
a c
Za x + 2x + 5 = (xZ+ 1) + 4. Se face substitutia x + 1 = 2y
2y 2dy
ydy
1
1 1
si se obtine
+ C.
=
= 2
2
2
2
2
(4y + 4)
4 (y + 1)
8y +1
Se revine la substitutie.

R
aspuns corect: (b) .
2

Z
Z
1
2
1
+
dx =
dx =
1
67.
1
x+2
x + 2 (x + 2)2
1
= x 2 ln(x + 2)
+ C.
x+2
R
aspuns corect: (d) .
Z
Z
Z
(x2 + 1 x2 ) dx
xdx
dx
68. I =
x 2
=
=
2
2
2
(x + 1)
(x + 1)
(x + 1)2
0
Z
1
1
dx =
= arctg x + 2 x
x2 + 1

Z
1
x
1
= arctg x + 2 2

dx .
x +1
x2 + 1
R
aspuns corect: (a) .

69. Se nmulteste fractia de sub integral


a cu conjugata ei si se obtine
Z

x2 + 1 x dx.
I=

R
aspuns corect: (c) .
0

Z
Z
Z
1
ln x
1
ln x
ln x 1
+
+ C.
dx
=
(ln
x)

dx
=

dx
=

70.
x2
x
x
x2
x
x
R
aspuns corect: (c) .

71. Se face substitutia ln x = t si se obtine:


Z

dt

= ln(t + 4 + t2 ) + C.
4 + t2
R
aspuns corect: (a) .

72. Se noteaz
a x + a = y si, schimbnd variabila, se obtine

Z 2
y a
a
dy = 2 y +
2
+ c.
y2
y
R
aspuns corect: (c) .


7.2. ANALIZA

157

73.
Se impune sin
asesc dou
a intervale,
x 2 cos x 6=0 tg x 6=
2 se g

, arctg 2 si respectiv arctg 2,


. Cel de lungime maxim
a este
2
2


, arctg 2 .
2Z
1
dx.
I=
tgx 2
Se face substitutia tg x = t si se obtine:
Z
dt
1
= 25 arctg t + 15 ln |t 2| 10
ln (t2 + 1) + C.
(t 2)(t2 + 1)
R
aspuns corect: (a) .
atoare. Din teorema
74. DeoareceF 0 (x) = f (x) > 0 F este strict cresc
2
lui Lagrange F (x + 1) F (x) = ec pentru c (x, x + 1) . Rezult
a
c
a lim F (x) = si se poate aplica de dou
a ori regula lui LHspital.
x

R
aspuns corect: (c).

2 x, x (, 1)
x,
x [1, 3)
75. Se expliciteaz
a f (x) =

3x 6, x [3, )

x2
2x 2 + C1 , x (, 1)
x2
.
F (x) =
+ C2 ,
x (1, 3)
2
3x
2
6x + C3 , x (3, )
2
F (2) = 2 C2 = 0.

Din conditia ca F s
a fie continu
a rezult
a C3 = 9 F (4) = 9.
R
aspuns corect: (d).

76. Se descompune fractia de sub integral


a n fractii simple si se calculeaz
a

Z0
1
2
dx = 1 ln 2.
+
1 x (1 x)2
1

R
aspuns corect: (b).
77. Se calculeaz
a integrala
a

Z
Za 1
1
x + 13
x
3
3
I (a) =
dx =
+
dx =
x3 1
x 1 x2 + x + 1
2
2
a

2(x+ 12 )
1
1
1
2
=
= 3 ln (x 1) 6 ln (x + x + 1) + 3 arctg 3

158

CAPITOLUL 7. SOLUTII

= 13 ln (a 1) 16 ln (a2 + a + 1) + 16 ln 7+
+

3
3

arctg

3
3

(2a + 1)

3
3

arctg 5 3 3 .

R
aspuns corect: (b).

78.

Z2
0

3
cos x + sin3 x dx =

Z2
0

1 sin2 x (sin x)0 (1 cos2 x) (cos x)0 dx =

= sin x

sin3 x
3

cos x +

R
aspuns corect: (a) .

79. I =

Z2
0

cos3 x
3

= 43 .
0

Z0

sin x
dt
dx =
= arctg t|01 = .
2
2
1 + cos x
1+t
4
1

R
aspuns corect: (d) .

80.

Z4

cos tdt
2
4
=
arctg
.
=
arctg
sin
t|
0
2
1 + sin2 t

R
aspuns corect: (b) .
81.

Z3
2

tdt
=
1 + t2

1
2

3
ln (1 + t2 )2 = 12 (ln 10 ln 5) = 12 ln 2.

R
aspuns corect: (a).
82.

Ze
1

e
ln x
ln2 x
dx =
= 1.
x
2 1 2

R
aspuns corect: (c).
83.

Z4

4
dx
= 2 x 2 ln(1 + x)|0 = 4 2 ln 3.
1+ x

R
aspuns corect: (d) .


7.2. ANALIZA

84. I =

Z1

159

x x2 + 1dx +

Z1

x2 + 1dx = I1 + I2 .

Z1

Z1

1
1
0
(x2 + 1) 2 (x2 + 1) dx =
I1 = x x2 + 1dx =
2
0
0
1

3
1
1
= (x2 + 1) 2 =
2 21 .
3
3
0
Z1
Z1
1

x
2
2
x + 1dx = x x + 10 x
I2 =
dx =
x2 + 1
0

Z1

x2 + 1 1
1

dx = 2 I2 +
dx,
2
2
x +1
x +1
0
0

1
I2 = 2 I2 + ln x + x2 + 1 0

2I2 = 2 + ln 1 + 2 I2 = 22 + 12 ln 1 + 2 .

= 2

Z1

R
aspuns corect: (c).

85. Observ
am c
a x3 x2 x + 1 = (x + 1) (x 1)2
Z1
Z1

I = |x 1| x + 1dx = (1 x) x + 1dx
0

Z1

=2

x + 1dx

3 x=1
(x+1) 2
=2 3

2
x=0

Z1

(x + 1) x + 1dx =

(x+1) 2
5
2

R
aspuns corect: (c).

x=1

x=0

16
15

14
.
15

86. Se observ
a c
a

1
1
1
1
x1
=
=

.
x3 + x2 + 4x + 4 (x + 1) (x2 + 4)
5 x + 1 x2 + 4
Atunci
x 1
1
1
1
1
1
2
ln (x + 4)|0 +
arctg =
I = ln (x + 1)|0
5
10
10
2 0

16
1
1
ln
+ arctg
.
=
10
5
2

160

CAPITOLUL 7. SOLUTII

R
aspuns corect: (c).

87. f (x) =
1
I=
4

1
1
x2

.
(x + 1)(x2 x + 2) 4(x + 1)
4(x2 x + 2)

Z1
0

1
x2
dx =
2
x x+2
8

Z1
0

(2x 1) 3
dx =
x2 x + 2

1
1

ln (x2 x + 2) 3 27 arctg 2x1


=
=
7
8
0
R
aspuns corect: (a).

4 7

arctg 17 .

Za

Za
Za

xdx
dx
88. I =
=
=
x + adx a
x+a
x+a
0
0
0

a
a
3
1

(x + a) 2
(x + a) 2
=
a
= 23 a a(2 2).
3
1

2
2
0

R
aspuns corect (c).

89. Se integreaz
a prin p
arti si se obtine:
Za
x=a

I = x x2 + a2 x=a
x2 + a2 dx =

= 2a2 2

Za

x2 + a2

dx = 2a2 2 I a2
x2 + a2

x=a
= 2a2 2 I a2 ln x + x2 + a2 x=a .
p

Deci I = a2 2 a2 ln 3 + 2 2.

Za

dx =
2
x + a2

R
aspuns corect: (a).

90.

Z4

1
cos xdx =
2
2

Z4


1
sin 2x 4
(1 + cos 2x) dx =
x+
=
2
2

1
=
+
.
24 4
8
R
aspuns corect: (d).


7.2. ANALIZA

161

91. Se expliciteaz
a f (x) =

I=

Z1

e dx +

Z2

ex , 0 x 1
.
x2 ex , 1 < x 2

x2 ex dx = e 1 + e (2e 1) = 2e2 1.

R
aspuns corect: (b) .
92. Fie g : [0, 2] R, g(x) = x
Atunci g 0 (x) = 1 +

2
.
1 + x2

4x
> 0, x [0, 2] .
(1 + x2 )2

Rezult
a g este strict cresc
atoare, g(x) = 0 x = 1.
I=

Z1
0

xdx +

Z2

1
2
dx = + 2 arctg 2 .
2
1+x
2
2

R
aspuns corect: (a) .
93. Se expliciteaz
a f (x) =

I=

Z0

ex dx +

Z1

ex , 0 x 1

ex , 1 x < 0

ex dx = (1 e) + (e 1) = 2 (e 1) .

R
aspuns corect: (c) .

0x1
3x,
x
1
94. Se expliciteaz
a f (x) =
.
, 1 x < 0

3
1 x 0
1
Z0
Z1
1 x
3x
4
3
x
dx + 3 dx =
+
=
.
I=
3

1
ln 3 0 ln 3
ln 3
1

R
aspuns corect: (c).

95. Limitele de integrare, ce sunt numere opuse, sugereaz


a s
a se studieze
paritatea integrandului. Acesta este impar.
R
aspuns corect: (d).
Observatie. Calculul integralelor definite, care sunt numere, nu se face
neap
arat prin formula Leibniz-Newton care presupune determinarea
prealabil
a a unei primitive.

162

CAPITOLUL 7. SOLUTII

96. Se face schimbarea de variabil


a x = t si se obtine
R0 ( t) sin t
R sin t
I=
(1)
dt
=

I
2
2
1 + ( cos t)
0 1 + cos t

arctg (cos t)|t=


arctg
(1)
+
arctg
1
=
.
=

t=0
2
2
2
4
R
aspuns corect: (a).
I=

97. I =

Za
1

1
dx +
ax+1

Z3
a

1
dx = ln [a (4 a)] .
xa+1

R
aspuns corect: (a).

98. I =

Z1

x2
(arcsin x)
2

1
= +
4 2

Z1
0

1 Z1
1
x2
x2

dx = (arcsin x)

dx
2 0
1 x2 2

0
1
x 1 x2 dx =
4 2

S-a utilizat

Z1

1 x2 dx =

Z1

1 x2 dx = .
8

cos2 xdx =

.
4

Raspuns corect: (c).


99. Varianta I. Calcul
am

n
R
2
n+1
dx = (x 2 ln (x + 1))|x=n

In =
1
x=1 = n 1 2 ln
x+1
2
1

(n+1)
In
n 1 n + 1 ln 2
=

n+1 .
n
n
n
2
In (1)
=
n n

Atunci lim

1 1 0 = 1.

Am utilizat (1) n
lim
nN

ln n
ln x
= 0, deoarece x
lim
= 0.
n
xR x

Varianta II. Calcul


am, cu regula lui lHspital,
Rx t 1
dt
x1
1 t+1
= lim
= 1.
lim
x
x x + 1
x


7.2. ANALIZA

163

Am utilizat faptul c
a, pentru f continu
a,

x
R
a

R
aspuns corect: (c).
3
x +x

2
, dac
a x [0, 1)
x +1
100. f (x) =
1,
dac
ax=1

x,
dac
ax>1
I=

Z1
1
2

x3 + x
+
x2 + 1

Z2

xdx =

0
f (t)dt = f (x).

15
.
8

R
aspuns corect: (b).
101.

R2
0

(x3 3mx + n)dx = 2 4 6m + 2n = 2 3m n = 1.

P 0 (x) = 3x2 3m m 0 si x = m.

a relatii
Pentru x = m si P ( m) = 0 n = 2m m. Din cele dou
rezult
a m = 1, n = 2.

a
Pentru x = m si P ( m) = 0 n = 2m m. Din cele dou
1
1
relatii rezult
am= ,n=
4
4

1 1
Se obtine (m, n) = (1, 2) si (m, n) =
,
p = 2.
4 4

R
aspuns corect: (b) .

1
102. n (f, nk ) = n1 q
1+

1
n

1
+q
1+

2
n

1
reprezint
+ + p
a suma
1 + nn

1
si diviziunii
Riemann asociat
a functiei f : [0, 1] R, f (x) =
1+x
echidistante a intervalului [0, 1] ,

n = x0 = 0 < x1 = n1 < < xn = nn = 1 .


Deci
lim

Z1
0

1
1
1

+
+ +
n2 + n
n2 + 2n
n2 + n2

dx

= 2( 2 1).
1+x

164

CAPITOLUL 7. SOLUTII

R
aspuns corect: (a).

103. Tinnd

seama de descompunerea
4x3 6x2 + 8x 3 = (4x 2) (x2 x + 1) + (2x 1)
se obtine:

I=

Z1
0

(4x 2) (x2 x + 1) + (2x 1)


dx =
(x2 x + 1)3

Z1
0

(4x 2) (x2 x + 1)
(2x 1)
+
3
2
2
(x x + 1)
(x x + 1)3

dx =

1
1

1
2
= 0.

= 2
x x + 1 0 2 (x2 x + 1)2 0
R
aspuns corect: (c) .

104.

Z4
3

x2 1
dx =
(x 2)2

Z4
1+
3

4
3
+
x 2 (x 2)2

dx =

5
2

+ 4 ln 2.

R
aspuns corect: (b) .
105. f 00 (x) = (x + 5) (x + 3) ex , f 00 (x) = 0 x1 = 5, x2 = 3 care sunt
Z3
punctele de inflexiune. S = (x2 + 4x + 5)ex dx = 6(e2 3)e5 .
5

R
aspuns corect: (b).

106. Parabolele se intersecteaz


a n punctele (0, 0) si (2, 2). Atunci aria este
Z2

4
2
2x x2 dx = .
egal
a cu
3
0


7.2. ANALIZA

165

-4

-2

-2

-4

R
aspuns corect: (b).
Observatie. Datorit
a simetriei domeniului fata de prima bisectoare puZ2

4
2
x x2 dx = .
tem calcula aria = 2
3
0

107. Parabolele se intersecteaz


a n punctele (0, 0) si
aria este egal
a cu

3
Zab2
0

ax

x2
b

3
3
ab2 , a2 b . Atunci

dx = 13 ab.

R
aspuns corect: (d).
108. Deoarece f (x) < 0 pentru x

,
rezult
a
4 2

Z2
Z2
aria = (cos x) ln(sin x)dx = (ln(sin x)) (sin x)0 dx =

= (ln(sin x)) (sin x)| +

Z2

cos xdx =

2
2
2
2
2
ln

+1
=1

ln 2.
2
2
2
2
4

R
aspuns corect: (a)
109. Volumul corpului de rotatie obtinut prin rotirea n jurul axei Ox a
subgraficului asociat functiei f se calculeaz
a dup
a formula

166

CAPITOLUL 7. SOLUTII

V =

Za

f 2 (x) dx,deci

Za

a2 2x
2x
e a + e a + 2 dx =
4

V =

x=a
2x
a e 2xa

+ e 2a + 2x
=
2
a
a
4
x=0
a3
a2 a 2 a 2
=
e e + 2a =
(e2 e2 + 4) .
4 2
2
8
R
aspuns corect: (d).
2

7.3

Trigonometrie

1. Ridicnd la p
atrat prima relatie se obtine
sin cos = 12 (a2 1).
Apoi descompunem
sin5 + cos5 =
= (sin + cos )(sin4 sin3 cos + sin2 cos2 sin cos3 + cos4 ).

Folosind relatia sin2 + cos2 = 1 se obtine a(5 a4 ) = 4b.


R
aspuns corect (a).
2. Not
am p = sin x cos x. Atunci relatiile din enunt devin:

n 3pm = m3
m = n = 0 sau m3 3m + 2n = 0.
m(1 + p) = n
R
aspuns corect: (a).

am
3. Calcul
am, mai nti, sin 5 . Pentru aceasta dezvolt

4
2
sin 5x = sin x 16 sin x 20 sin x + 5 si notnd sin 5 = u avem
u (16u4 20u2 + 5) = 0. Dar 0 < 5 <
q

u = 58 5 , apoi cos 5 = 1 u2 .

deci 0 < u <

2
.
2

Se obtine

R
aspuns corect: (a).

Observatie. Calculul direct, plecnd de la dezvoltarea lui cos 5x, conduce la o ecuatie mai complicat
a.

7.3. TRIGONOMETRIE

167

4 sin(300 100 )
4. F
acnd calculele obtinem E =
= 4.
2 sin 100 cos 100
R
aspuns corect (a).
5. Tinem

seama de egalit
atile: sin 700 = cos 200 , sin 2600 = cos 100 ,
cos 2800 = sin 100 E = cos 200 cos 500 cos 100 sin 100 =

1
3
1
0
0
0
0
(cos 70 + cos 30 sin 20 ) = cos 30 =
.
2
2
4
R
aspuns corect (c) .
6. Se utilizeaz
a formulele 1 + tg2 x =
cos2 x =

1+cos 2x
,
2

sin2 x =

1
,
cos2 x

1 + ctg2 x =

1
,
sin2 x

1cos 2x
.
2

R
aspuns corect (d) .
7. Folsind formulele trigonometrice cunoscute, g
asim
E (x) =

2 sin 3x cos 2x + sin 3x


= tg 3x,
2 cos 3x cos 2x + cos 3x

pentru cos 3x 6= 0, cos 2x 6= 1/2.

Pentru x = /12 avem E (/12) = tg /4 = 1.


R
aspuns corect: (c).
8. Deoarece

<1<

avem cos 1 < cos 4 = sin 4 < sin 1 <

sin 1
cos 1

= tg 1.

R
aspuns corect: (a).
9. Se tine cont c
a

5
6

< 3 < de unde se obtin inegalit


atile:

< ctg 3 < 3 < 1 < cos 3 < 23 < 33 < tg 3 < 0.
R
aspuns corect: (a).

10. Numerele ctg , ctg , ctg sunt n progresie aritmetic


a, deci
2 ctg = ctg + ctg . Dar ctg = 1/ tg = 1/ ctg ( + ) . De aici
rezult
a c
a
ctg + ctg
ctg =
,
ctg ctg 1
2 ctg
deci ctg =
. Asadar, ctg ctg = 3.
ctg ctg 1
R
aspuns corect: (d).

11. f (x) = 2 sin(x + 4 ) |f (x)| 2.


R
aspuns corect: (c).

168

CAPITOLUL 7. SOLUTII

12. Conditiile de existenta sunt tg x 6=1, cos x6= 0, sin


6 0. Ecuatia
x=

se transform
a n sin x cos x = 2 cos 4 + x = 1 cu solutii
incompatibile cu conditiile de mai sus.
R
aspuns corect: (c) .

13. cos2 x + sin2 2x = 2

1+cos 2x
2

+ 1 cos2 2x = 2

2 cos2 2x cos 2x + 1 = 0, ecuatie care nu are solutii reale.

R
aspuns corect: (a) .

14. Notnd p = tg |sin |

1
1
|p| .
2
3

R
aspuns corect (c) .
2
15. Se folosesc formulele
sin 2x = 2 sin x cos x si sin 2x = (1 cos 4x)/2.
Obtinem ecuatia 3 sin 4x cos 4x = 0.

R
aspuns corect (c).

16. Evident x 6= 1 si scriem ecuatia sub forma


1
1
arctg x1
+ arctg x+1
==

+ arctg x211 .

2
Dac
a x2 6= 2 putem aplica functia tgambilor
membri obtinnd 2x = x ,
de unde solutiile posibile sunt 0, 2, 2, 2 ce urmeaz
a a fi verificate.

R
aspuns corect (a).

17. Se exprim
a sin 2x si cos 2x ca functii de tg x si se obtine c
a x = k + 4 ,
x = arctg(3) + k, k Z.
R
aspuns corect (c).

18. Se transform
a sin 2x = 2 sin x cos x si se nlocuieste n ecuatia dat
a. Se
2
2
2
obtine cos x sin x + 2 sin x + 2n
cos x = 2 cos ox + 2 sin x cos x etc.,

care are solutiile x = 4 + k (1)k 6 + k , k Z.


R
aspuns corect (a).

19. Ecuatia se scrie:


8 cos6 x8 cos4 x+4 cos2 x1 = (2 cos2 x 1) (4 cos4 x 2 cos2 x + 1)
2 cos2 x 1 = 0.

R
aspuns corect (a) .
20.

cos2 x
sin2 x

1+sin x
1+cos x

sin x + 1 = 0 sau sin x cos x = 0.

R
aspuns corect (b) .

7.3. TRIGONOMETRIE

169

21. Ecuatia este echivalent


a cu tg(x + a) = tg(x) x + a = k x
k
a
x = 2 2.
R
aspuns corect (c).

22. Ne folosim de relatiile cos 3x = cos x (4 cos2 x 3) si

sin 3x = sin x 3 4 sin2 x . Dublnd de doua ori unghiul obtinem


ecuatia echivalent
a sin 4x = 12 .
R
aspuns corect: (d) .

23. sin2 x + sin2 2x = 2 cos2 x + cos2 2x = 0 cos x = 0, cos 2x = 0,


imposibil.
R
aspuns corect: (c).
24. Varianta I. Ecuatia dat
a este echivalent
a cu

cos
xsin x
cos
sin 2 cos x = sin(sin x) 2 sin 2
2

cos x+sin x
2

= 0.

Dar

|cos x+sin x|
2
2
2
cos xsin x

2
2
2
2
2

x
22 4 cos x+sin
4 + 22
4
2
x
< 2 , deci primul factor
0 < 4 cos x+sin
2

nu se poate anula. Un
rationament analog se face si pentru al doilea factor.

a ar
at
am c
a ecuatia nu are solutii pentru
Varianta II. Este suficient s
x [0, 2]. Pentru aceasta observ
am c
a dac
a x [, 2] membrul
stng este strict pozitiv iar membrul drept negativ, deci egalitatea nu
poate avea loc. Consider
am x [0, ] si n acest caz consider
am dou
a
situatii:

i) pentru x 0, 2 au loc inegalit


atile

sin x + cos x 2 < 2 0 cos x < 2 sin x cos(cos x) >


sin(sin x).

0, 2 . Ecuatia devine cos(sin y) =


ii) x 2 , , fie y = x
2

sin(cos y), y 0, 2 conform


situatiei i) sin y < 2 cos y
cos(sin y) > sin(cos y), y 0, 2 .
R
aspuns corect: (d).

25. Trebuie s
a avem:
cos2 x = 1, cos2 2x = 1 sin2 x = 0, sin2 2x = 0 x = k, k Z.
R
aspuns corect: (d).

170

CAPITOLUL 7. SOLUTII

26. (sin x + sin 3x) + sin 2x = 2 sin 2x cos x + sin 2x = sin 2x(2 cos x + 1)

k
1
2
sin 2x = 0 x =
cu k Z sau cos x = x = 2k
cu
2
2
3
k Z.
R
aspuns corect: (d) .

27. Impunem conditii de existenta

x [0, 2]

x (0, )

2 sin x > 0
x 6= 4 si x 6= 3
x (0, ) \ 4 , 3
.
4
4

2 sin x 6= 1

x [0, 2] \ {}

1 + cos x > 0
Ecuatia este echivalent
a cu:

log2 sin x (1 + cos x) = log2 sin x ( 2 sin x)2 1 + cos x = 2 sin2 x

2 cos2 x + cos x 1 = 0 cos x 1, 12 .

Utiliznd conditiile de existenta obtinem doar x = .


3
R
aspuns corect: (d).

28. Impunem conditiile de existenta pentru functiile trigonometice inverse:


1 1 + x 1 x [2, 0] , 1 1 x 1 x [0, 2] x = 0.
nlocuim n ecuatie: arcsin 1 = arccos 1, fals.
R
aspuns corect: (b) .
8p
, p 6= 2. Ecuatia are
29. Ecuatia se poate scrie de forma cos2 x = 8(p+2)
8p
8p
solutii dac
a si numai dac
a 0 8(p+2) 1 si 8(p+2) 0 p (2, 8] ;

8p
1 p (, 2) 89 , .
8(p+2)

R
aspuns corect: (d) .

30. Din formulele lui cos 3x si sin 3x rezult


a cos3 x = (cos 3x + 3 cos x) /4,
3
sin x = (3 sin x sin 3x) /4.

Atunci ecuatia devine cos2 3x sin2 3x +3 (cos 3x cos x + sin 3x sin x) =


0,

adic
a cos 6x+3 cos 2x = 0.Folosind din nou formulele de mai sus pentru
cos 6x se ajunge la cos 2x = 0, de unde 2x {(/2) + 2k, k Z} ,
deci x {(/4) + k, k Z} .
R
aspuns corect: (c).

7.3. TRIGONOMETRIE

171

31. Transformnd ecuatia a doua n produs rezult


a 3(x+y) = k si folosind

k
prima ecuatie rezult
ax=
+
,y = +
.
12
6
12
6
R
aspuns corect (d) .
32. Adun
am si sc
adem ecuatiile sistemului si obtinem:

cos(x y) = 12
x y = 3 + 2k, k Z
.

x + y = 2h, h Z
cos(x + y) = 1
R
aspuns corect: (a) .

33. Impunem conditii de existenta: x 6= (2k + 1) 2 , x 6= (2k + 1) 4 , k Z.


4 tg x
tg x
2 tg x
2
Rezult
a 1tg
2 x 3 tg x 0 1tg2 x (1 + 3 tg x) 0 1tg2 x 0

tg 2x 0 2 + k < 2x k.
R
aspuns corect: (a).

34. Ecuatia se scrie echivalent

cos 2 2x 1 = cos (2x 1)


R
aspuns corect: (c).

2x 1 = (2x 1) + 2k.

35. Aplicnd repetat formulele


1
1
sin2 a = (1 cos 2a) si cos2 a = (1 + cos 2a) se obtine ecuatia echiva2
2
a cos 4x = 0.
lent
a 6 cos2 4x + 7 cos 4x = 0 cu solutia compatibil
R
aspuns corect (d).
36. Folosim relatia sin2 x+cos2 x = 1, o ridic
am la puterea a treia si rezult
a
sin6 x + cos6 x + 3 sin2 x cos2 x(sin2 x + cos2 x) = 1 sin2 2x = 1.
R
aspuns corect (d).

37. Pentru x 2, 0 ecuatia devine sin 2x = 12 cu solutiile 12


si 5
12

iar pentru x 0, 2 ecuatia devine sin 2x = 2 cu solutiile 12 si 5


.
12
R
aspuns corect (b).

38.
Ecuatia este
a cu x (, ) si sin x = tg x2 adic
a x
echivalent

2 , 0, 2 .
R
aspuns corect (b).

39. Echivalent avem cos x >

1
2

si sin x > 12 .

R
aspuns corect (c).

a si numai dac
ax=
40. Avem sin x = 1 si sin 2 x = 0 dac

Cum 2 + 6k > 20 rezult


a r
aspunsul corect (c).

+ 2k.

172

7.4

CAPITOLUL 7. SOLUTII

Geometrie

1. Se rezolv
a ecuatia

p
42 + (m 4)2 = 5.

R
aspuns corect (b).

2. Observ
am c
a C(0, m), AB = 2, AC = BC = 2

1 + m2 = 2 m = 3
R
aspuns corect (b).

3. Observ
am c
a B(m, 0), AB = 2 5
q

(m 4)2 + 4 = 2 5 m = 0, m = 8
R
aspuns corect (d).

4. Observ
am c
a B(0, m), AB = 2 5
p

16 + (m 2)2 = 2 5 m = 0, m = 4
R
aspuns corect (c).

5. Dac
a A (1, 4) si B (1, 2) , not
am C(x, y) si D(u, v).
S
tim c
a

1+x
2

= 3,

4+y
2

= 3, deci C (5, 2) .

Analog se determin
a coordonatele punctului D.
R
aspuns corect (c).
6. Punctul de intersec
tie al diagonalelor AC si BD, notat E, are coordo33
,
natele 2+4
= (1, 3) . Coordonatele lui D(u, v) se obtin din
2
2
1+u
7+v
relatiile 2 = 1, 2 = 3.
R
aspuns corect (a).

7. R
aspuns corect (a).
8. Un punct de pe dreapta x = 5 are coordonatele N (5, y) .
q
q
2
2
Din AN = BN 6 + (y + 1) = 82 + (y 1)2 y = 7.
R
aspuns corect (d).

9. Observ
am c
a mediatoarea segmentului AB este chiar axa Oy. Centrul
va avea coordonatele M (0, x) .

Rezult
a c
a AM = BM = CM 4 + x2 = 4 + x2 = 6 x x = 83
R
aspuns corect (c).

7.4. GEOMETRIE

173

10. R
aspuns corect (a).
11. y 7 = tg 3 (x 2) y 7 =

3(x 2)

R
aspuns corect (b).

12. Panta dreptei x 3y = 1 este tg =

tg 2 = 3 y 7 = 3(x 2).

1
3

2 =

R
aspuns corect (c).

13. Se rezolv
a sistemul format din cele trei ecuatii.
R
aspuns corect (a).
14. Vrfurile triunghiului au coordonatele A(0, 6), B(3, 0), C(2, 0). Aria
triunhiului este 15.
R
aspuns corect (a).
15. Conditia ca cele dou
a ecuatii s
a reprezinte aceeasi dreapt
a este
m
n
= 3.
5

12
n

R
aspuns corect (a).

16. Coordonatele punctelor de intersectie ale dreptei cu axele de coordonate


sunt dublul coordonatelor punctului dat, B (0, 8) si C (4, 0) .
R
aspuns corect (d).

3x 2my + 6 = 0
x2=0
17. Sistemul
trebuie s
a fie compatibil.

y = mx 1

R
aspuns corect (d).

2x 3y 5 = 0
3x + 4y 16 = 0 . Solutia este: [x = 4, y = 1] .
18. Rezolv
am sistemul

4x 23y + 7 = 0
R
aspuns corect (b).

= 7. Dreapta
19. Panta dreptei care trece prin punctele A si B este m = 2+5
43
perpendicular
a pe dreapta determinat
a de punctele A si B are panta
m0 = 17 . Ecuatia dreptei c
autate este y 2 = 17 (x 4) , x +7y = 18.
R
aspuns corect (a).

20. Punctul de intersectie al celor dou


a drepte este (9, 2) . Ecuatia dreptei
y1 1
1
1
va fi x1
=
,
x

=
y

x y + 78 = 0.
91
21 8
8
8
R
aspuns corect (c).

174

CAPITOLUL 7. SOLUTII

21. Punctul de intersectie al celor dou


a drepte este (9, 2) . Panta dreptei
3
c
autate este 2 .
R
aspuns corect (a).
22. Pantele celor dou
a drepte sunt m1 = k4 , k 6= 0, m2 = 2, dar m1 m2 =
1 k4 (2) = 1 k = 8.
R
aspuns corect (a).
23. Varianta I. Panta dreptei date este m = 23 . Ecuatia dreptei care trece
prin punctul (5, 6) si este perpendicular
a pe dreapta 2x + 3y
4 =
89+ 42
2
0 este y 6 = 3 (x 5) . Intersectia cu dreapta dat
a este 13 , 13 .
q

2
2
Distanta c
autat
a este
+ 6 42
= 12
13.
5 89
13
13
13
Varianta II. Se
aplic
a formula distantei de la un punct la o dreapt
a:
|25+36+4|
12

=
13.
13
4+9
R
aspuns corect (b).

\
\

24 + 24
a b

=
=
0

a
,
b = 2.
24. cos a , b =

9 + 16 64 + 36
|
a | b
R
aspuns corect (b).

q
25. Q (d) Q (m, 1 m) . |P Q| = (m 1)2 + (3 m)2 = 4
m {1, 3} .
R
aspuns corect (b).

26. Observ
am c
a cele dou
a drepte sunt perpendiculare, deci triunghiul este
dreptunghic iar ortocentrul se afl
a la intersectia acestor drepte.
R
aspuns corect (c).
p
27. q
Distentele de la centru
la
vrfuri
sunt
egale.
Avem
sistemul
x2 + y 2 =
q
(x 6)2 + y 2 = (x 2)2 + (y 4)2 , de unde x = 3, y = 1.
R
aspuns corect (b).

n
28. Prima ecuatie se scrie(x 2)2 + (y 1)2 = 5 deci cercul are
5centrul

A (2,1) si raza R = 5. Al doilea cerc are centrul n B 5, 2 si raza

am |AB| = 32 5 = R + r.
r = 25 . Calcul
R
aspuns corect (d).

7.5. TESTUL 2

7.5

175

Testul 2

1. R
aspuns corect: (b).
Solutie.
Utiliz
am formula 1 + 2 + . . . + n = 12 n (n + 1).
2. Solutie. Varianta I.
numerele n progresie aritmetic
a a r, a, a + r a = 4,

numerele 4 r, 4, 4 + r 4 r + 1, 4 + 2, 4 + r + 11
62 = (5 r) (15 + r), r = 3, 13 1, 4, 7 si 17, 4, 9.

Varianta II. La (a) suma nu este 12, (b) dac


a adun
am 1,2,11 nu obtinem
numere in progresie aritmetic
a, (c) al doilea set nu are suma 12, prin
excludere este (d).
3. Solutie.
x2 4 0, 2 + x > 0

R
aspuns corect: (d).
4. R
aspuns corect (b).
5. Solutie.

Impunem conditiile = 4(a2 b) 0, S = 2a > 0, P = b > 0.


R
aspuns corect (c).

Sau (b) si (d) se exclud deoarece nu iau n considerare natura real


a
a r
ad
acinilor, (a) ofer
a informatii asupra sumei, nu si a produsului.
R
amne (c).
6. R
aspuns corect (d).
Solutie.
= (m + 1)2 4(m + 1)(m 1) = 3m2 + 2m + 5
3m2 + 2m + 5 = 0 53 , 1.

7. R
aspuns corect (a).
Solutie.
4 ln x = 4 x = e
8. R
aspuns corect: (b) .
9. R
aspuns corect: (d) .

176

CAPITOLUL 7. SOLUTII

10. Solutie.
P (1) = P 0 (1) = P 00 (1) = 0, P 000 (1) 6= 0.

R
aspuns corect: (c) .
11. Solutie.

z = a + ib, z 2 = a2 b2 + i2ab
2
a b2 = 3
, Solution is: [a = 2, b = 1] , [a = 2, b = 1] , [a = i, b = 2i] ,
2ab = 4
[a = i, b = 2i]
R
aspuns corect (b).

12. R
aspuns corect (b) .
13. Solutie.
Fie s = x1 + x2 + x3 = 0. Calculnd determinantul adunnd toate
liniile (coloanele) la o linie (coloan
a) si obtinem valoarea 0.
R
aspuns corect: (a) .
14. R
aspuns corect: (c) .
15. Solutie.
Continuitatea n 2 implic
a 8+b = 16a+11a, derivabilitatea n 2 implic
a
8 = 24a

8 + b = 16a + 11a
a = 13 , b = 1
8 = 24a

R
aspuns corect: (d) .
16. Solutie.

Se calculeaz
a f 0 (x) = g(x) + (x + 2)g 0 (x) f 0 (0) = 0.
R
aspuns corect (d).

17. R
aspuns corect (b).
18. Solutie.
f (x) =

I=

Z0

ex pentru 0 x 1

ex pentru 1 x < 0

e dx +

Z1

ex dx = (1 e) + (e 1) = 2 (e 1) .

R
aspuns corect (c) .

7.6. TESTUL 3

177

19. Solutie.

Pentru x 2, 0 ecuatia devine sin 2x = 12 cu solutiile 12


si 5
12

iar pentru x 0, 2 ecuatia devine sin 2x = 12 cu solutiile 12


si 5
.
12

R
aspuns corect (d) .
20. R
aspuns corect (c) .

7.6

Testul 3

1. R
aspuns corect: (b).
Solutie.
1 an
1a
1 a2n
a + a3 + ... + a2n1 = a
1 a2
1 a2
1+a
1 an

=
E=
2n
1 a a (1 a )
a (1 + an )
1 + a + a2 + ... + an1 =

2. R
aspuns corect: (b).
Solutie.
b
x = = 1 b = 2
2
fmin = f (1) = 2 = 1 + b + c c = 3
3. R
aspuns corect: (d).
Solutie.

3
2
1
0
1
-1

178

CAPITOLUL 7. SOLUTII

4. R
aspuns corect: (b).
Solutie.
x2 1 0, 2 x > 0, x (, 1] [1, 2)
5. R
aspuns corect: (c).
6. R
aspuns corect (c).
Solutie.
f (x) =

3x 1 0
f (x) =
3x2 + 1

3
3x2 +1

6x (3x3x1
2 +1)2 =

3
(3x2 +1)2

(3x2 + 2x + 1)

3x2 + 2x + 1 = 0 1, 13

y
-4

0.5

-2

-0.5
-1.0
-1.5

7. R
aspuns corect (b).
8. R
aspuns corect: (b) .
9. R
aspuns corect: (d) .
10. R
aspuns corect: (a) .
Solutie.

a b
a b
a + bc ab + bd
=
c d
c d
ac + cd d2 + bc
2
a + bc = 1

ab + bd = 0
[a = 1, b = 0, c = 1, d = 1] , [a = 1, b = 0, c = 1, d = 1]
ac + cd = 2

2
d + bc = 1

7.6. TESTUL 3

179

11. R
aspuns corect (a).
Solutie. log4 x = t

2t2 5t + 2
< 0 t (, 0) 12 , 2
t

12. R
aspuns corect (b)

13. R
aspuns corect: (c) .
Solutie.

1 1 1
1 1 1
1 1 1
9 9 9
1 1 1 1 1 1 1 1 1 = 9 9 9
1 1 1
1 1 1
1 1 1
9 9 9

14. R
aspuns corect (c)

Solutie. x1 = m r, x2 = m, x3 = m + r

x1 + x2 + x3 = 0
3m = 0 m = 0

x1 x2 + x1 x3 + x2 x3 = a
r2 = a

x1 x2 x3 = b
0=b

15. R
aspuns corect: (d) .
Solutie.

Continuitatea n 2 implic
a 8+b = 16a+11a, derivabilitatea n 2 implic
a
8 = 24a

8 + b = 16a + 11a
a = 13 , b = 1
8 = 24a

16. R
aspuns corect (d).
Solutie.

Se calculeaz
a f 0 (x) = g(x) + (x + 2)g 0 (x) f 0 (0) = 0.
17. R
aspuns corect (b).
Solutie.
-2

-1

-10

180

CAPITOLUL 7. SOLUTII

18. R
aspuns corect (c).
19. R
aspuns corect (d) .
Solutie.
Ecuatia devine sin 2x = 3 care nu are solutii.
20. R
aspuns corect (a) .
Solutie.
Intersectia cu axele de coordonate (4, 0) si (0, 3) . Se formeaz
a un triunghi dreptunghic cu catetele 4 si 3 si ipotenuza 5. Distanta este
34
= 2.4.
n
altimea triunghiului corespunz
atoare ipotenuzei
5

7.7

Testul 4

1. Dac
a x 2, 013

x + 2, 013 3 x 2, 013 3 Se verific


a, x 2, 013.

Dac
a x > 2, 013

x 2, 013 3 x 2x 5, 013 x 2, 5065.

Deci A = (,2, 013] (2, 013,2, 5065] = (,2, 5065] .

n A sunt urm
atoarele numere ntregi mai mari dect 2, 013 : 2, 1, 0, 1, 2.

R
aspuns corect (a) .

2. E = x1 x2 (x1 + x2 )2 2x1 x2 =

= 20 (2)2 2 20 = 720.
R
aspuns corect (b) .

3. = 3m2 + 6m + 1.

< 0 3m2 + 6m + 1 < 0 3m2 6m 1 > 0

2 3
2 3
m , 1 3 1 + 3 , + .

R
aspuns corect (d) .

2
x (, 1) (1, +)
x 1>0
x (, 5)

4. C.E. 5 x > 0

x (4, +) , x 6= 3
x + 4 > 0, x + 4 6= 1
DC.E = (4, 3) (3, 1) (1, 5)

logx+4 (x2 1) = logx+4 (5 x) x2 1 = 5 x

7.7. TESTUL 4

181

x2 + x 6 = 0 x1 = 2 DC.E si x2 = 3
/ DC.E .

R
aspuns corect (a) .

4 1+ 5
4
=
5. x1 =
2 = 1 5
1 5
12 5
5
5 (1 + 2i)
= 1 + 2i
=
1 2i 12 (2i)2
Atunci P are ca r
ad
acini si

x3 = 1 + 5

x2 =

x4 = 1 2i

P (X) = (X 2 + 2X 4) (X 2 2X + 5) = X 4 3X 2 + 18X 20.


R
aspuns corect (d) .

6. Tk+1 =

k
C10

10k 2 k
2(10k)
k
3
k

x2
= C10
x 3 2k x 4
4
x

k k
= C10
2 x

2(10k) k
+ 4
3

independenti de x

2(10k)
3

k
4

=0

8 (10 k) 3k = 0 80 11k = 0 k =

80
11

imposibil.

R
aspuns corect (b) .

a2 = 5
a1 + r = 5
a1 = 2
7.

a5 = 14
a1 + 4r = 14
r=3
(2a1 + 9r) 10
= 155.
2
R
aspuns corect (c) .

1 1 0
1 1

0 1 1
0 1
8.
0 0
1
0 0

1 0 1
1 0
2 0 0 2 0
0 2 1
0 2


1 2 1
1
0 1 2 + 2
0 0
1
4
S=

det (A2 + B 2 ) = 4.

0
1 2 1
1 = 0 1 2
1
0 0
1

1
1
2 2
0 = 2 0
2
1
4 2 1


2
0 1
2 2
0
0
2 = 2 1
4 2 2
2 1

182

CAPITOLUL 7. SOLUTII

Preciz
am c
a det A = 1 si det B = 4, dar det (A2 + B 2 ) 6= (det A)2 +
2
(det B) .

R
aspuns corect (a) .

2
1 1

9. 0 m 1 6= 0
m2 0 1

m3 + m2 2m 6= 0 m (m2 + m 2) 6= 0 M = R\ {2, 0, 1} .
R
aspuns corect (a) .

10. Legea e asociativ


a, comutativ
a
x e = x xe + x + e = x (x + 1) e = 0 e = 0.
z 2000 = e 2000z + z + 2000 = 0 z =

2001
.
2000

R
aspuns corect (b) .
n

11.

lim 1
n 7

( 1
7 )

1
1
7

1
7

01
1
1
7

= 18 .

R
aspuns corect (c) .
12. f (7) = a.
lim a cos (x 7) = a cos 0 = a.

x7
x<7

2 x3
4x+3

lim
= lim
2
x7
x7 (x 7) (x + 7) 2 +
x 49
x3
x>7
x>7

1
144

1
.
56

R
aspuns corect (b) .

13. f 0 : R R, f 0 (x) = arctg x + x


f 00 : R R, f 00 (x) =

1
2x
x

= arctg x
;
2
2
1+x
1+x
1 + x2

1
1 + x2 x 2x
2x2

=
;
1 + x2
(1 + x2 )2
(1 + x2 )2

atoare pe R.
f 00 (x) 0, x R f 0 e cresc
f 0 (1) = arctg 1

1
=
1 + 12

f 00 (1) = 12 .
R
aspuns corect (a) .

12 .

7.7. TESTUL 4

183

2
1
1
=
= x1 (x + 2)1 .
+ 2x x x + 2
f 0 (x) = (1) x2 (1) (x + 2)2 .

14. f (x) =

x2

f 00 (x) = (1) (2) x3 (1) (2) (x + 2)3 .

f 000 (x) = (1) (2) (3) x4 (1) (2) (3) (x + 2)4 .

f (4) (x) = (1) (2) (3) (4) x5 (1) (2) (3) (4) (x + 2)5 .
1
1
f (4) (x) = 4! 5 4!
x
(x + 2)5

f (4) (1) = 4! 1 315 = 24 242


= 1936
.
243
81

R
aspuns corect (d) .

15. Graficul functiei f : R R, f (x) = x3 12x este

60
40
20

-4

-2

-20

-40
-60

f 0 (x) = 3x2 12 = 3 (x2 4)

f 00 (x) = 6x
x
f 0 (x)
f 00 (x)
f (x)

2
0
2
+
+ + + + 0 0 + + + + +
0 + + + + + + + + +
%
16
&
0 &
16
%
+

Puncte de extrem local (2, 16) si (2, 16) .

R
aspuns corect (a) .

x=1
x2
dx = 13 ln (x3 + 1)x=0 = 13 ln 2.
0
3
x +1
x=e
Re
A2 = 1 x ln xdx = 12 x2 ln x 14 x2 x=1 = 14 e2 + 14 .

R sin x
x=
A3 = 04 cos
dx = ln (cos x)|x=04 = ln 22 + ln 1 = 12 ln 2.
x

16. A1 =

R1

A = 3A1 + 4A2 2A3 = ln 2 + e2 + 1 ln 2 = e2 + 1


R
aspuns corect (a) .

184
17.

CAPITOLUL 7. SOLUTII

xex dx = xex ex + c, x (0, +) , c R.

R
x
dx =?
x+1

am
x = t, t (0, +)| invers
2
x = t , t (0, +)| diferentiem

dx = 2tdt
R

R t2 + 1 1
t
(2t)
dt
=
2
dt =
t2 + 1
t2 + 1
= 2 (t arctg t) + e
c, t (0, +) , e
c R.

x
dx = 2 ( x arctg x) + c, x (0, +) , c R.
x+1
R
aspuns corect (b) .

18. R
aspuns corect (b) .

19.
a = i + j si b =
1

2
2


2
i
2

+ m j sunt perpendiculari

2
.
2

22 + 23

+1m=0m=

E = 2 + cos 6 sin 4 =

R
aspuns corect (a) .

2
2

62 2
.
4

20. A (2, 1) (d1 ) 2 2 + a 1 7 = 0 a = 3


(d1 ) : 2x + 3y 7 = 0.

B (0, 4) (d2 ) si C (6, 0) (d2 )


x0
y4
(d2 ) :
=

60
04
(d2 ) : 4x + 6y 24 = 0
(d2 ) : 2x + 3y 12 = 0.

Dreptele (d1 ) si (d2 ) sunt paralele


R
aspuns corect (d) .