Sunteți pe pagina 1din 2

Caracteristicile seimice ale amplasamentului sunt:

- conform P100-1/2013: ag=0.20g, Tc= 0.7sec;


- clasa de importanta a constructiei este II.
Cota 0.00 reprezinta cota pe placa pardoseala finita.
Adncimea maxima de inghet este 0.90 m de la CTA.
Amplasamentul are stabilitate general i local asigurat.
Cota de fundare va fi de Cf=-1.50 m fata de 0.00
Presiunile de calcul la nivelul cotei de fundare sunt:
P.plastic = 125 kPa; P.critic = 145 kPa.
Pentru racordarea rampelor si treptelor se vor lasa
mustati din grinzile perimetrale.
NOTA:
- Pentru prinderi se vor folosi tije metalice cu filet;
- Popii vor rezema doar pe elementele de rezistenta ale planseului, prin intermediul
talpilor ancorate prin mustatile amplasate in elementele de beton armat sau prin
intermediul grinzilor de lemn; Popii situati la o distanta mai mare de 60 de cm de un
element de rezistenta(perete structural sau grinda) vor fi prevazuti cu talpi continue cu
sectiunea de 15x15 cm.
- Rigidizarea popilor pe ambele directii se va face folosind clesti si contrafise din lemn;
- Talpile popilor vor fi prinse de planseu in minim doua puncte, prin intermediul
armaturilor; in cazul in care popii vor sprijini pe grinzi din lemn, legatura va fi facuta
avand armaturile dispuse la 60 cm;
- Cosoroabele vor fi prinse de grinzile perimetrale prin intermediul agrafelor dispuse la
50 de cm.
- Elementele sarpantei se vor realiza folosind lemn ecarisat de rasinoase calitatea a II-a.
- Materialul lemnos utilizat va respecta toate conditiile impuse de normele in vigoare in
ceea ce priveste calitatea;
- Toate elementele din lemn vor fi tratate contra focului, insectelor si apei folosind
substante pentru tratarea lemnului certificate si atestate pentru calitate.
NORME SI NORMATIVE CARE VOR FI RESPECTATE LA
EXECUTIA SI EXPLOATAREA CONSTRUCTIILOR DIN LEMN :
- SR EN 1995-1-1-2004 - Proiectarea structurilor din lemn;
Materiale

Beton:
- C20/25 - centura fronton
OTEL: - OB 37 - etrieri
- PC 52 armatura de rezistenta
Acoperirea cu beton: 2.5 cm
Materiale: lemn ecarisat cal. a II-a
Capriori 8x15 cm
Clesti 2x(4x15) cm
Contrafise 12x12 cm(12)

Cosoroabe 15x15 cm
Pane 15x15 cm
Popi 15x15
Talpi 15x15