Sunteți pe pagina 1din 57

Charles Perrault

1628 - 1703
BIOGRAFIE
• Charles Perrault s-a născut la Paris la 12
ianuarie 1628 într-o faimoasă familie
burgheză şi a trăit în Franţa în timpul
domniei lui Ludovic al XIV-lea.
• A fost un important om de stat. S-a ocupat
timp de 20 de ani cu politica literară şi
artistică la curtea regelui Ludovic al XIV-
lea.
• În anul 1671 a fost ales membru al
Academiei Franceze.
• În 1697 publică, sub titlul Poveşti sau
basme din trecut, prelucrări după versuri
populare, micile capodopere care-i aduc
celebritatea mondială.
• Viaţa sa plină de realizări în domeniul
artistic se sfârşeşte la Paris în ziua de 16
mai 1703.
Poveşti ilustrate
• Scufiţa Roşie

• Motanul încălţat

• Frumoasa adormită

Cenuşereasa

• Frumoasa şi Bestia

• Barbă albastră

Piele de măgar

Degeţel
Scufiţa Roşie

Walter Crane
Lupul – simbol al lăcomiei, vicleniei,
cruzimii şi lipsei de scrupule.
COPIII PLĂTESC GREŞELILE?

Walter Crane
CHIAR ŞI COPIII PLĂTESC GREŞELILE!
MORALA
“Vedem aicea cum copiii, deseori,
Şi mai cu seamă tinerele fete
Frumoase, graţioase şi cochete,
Fac rău dacă ascultă de orice trecători,
Şi n-are rost să fim măcar miraţi
Atuncea când de lup ei sunt mâncaţi.
Zic Lupul, fiindcă lupii de pe lume
Nu sunt cu toţii de acelaşi fel:
Există câte unul mai bun decât un miel,
Nezgomotos şi blând, cuminte-anume,
Ce binevoitor şi plin de glume,
Voioasa domnişoarelor pleiadă
O-nsoţeşte-acasă sau pe stradă.
Dar vai, cine nu ştie că aceşti lupi mieroşi
Sunt din întreaga haită, cei mai primejdioşi!”
Warwick Goble
P.J.LYNCH
P.J.LYNCH
Basmul
“Frumoasa din
pădurea
adormită”
dezvoltă motivul
destinului
necruţător
căruia nici o
fiinţă nu i se
poate sustrage.
Edmund Dulac
FridericTheodore Lix
Povestea
“Cenuşereasa” are
ca temă triumful
cinstei, sincerităţii
şi frumuseţii în
ciuda tuturor
greutăţilor şi
piedicilor care li se
pun în cale de
către alţii.
FRUMOASA ŞI BESTIA

Edmund Dulac
BARBĂ ALBASTRĂ

Edmund Dulac
P
I
E
L
E
D
E
M
Ă
G
A
R
Îndemnul zânei:

“Când
sacrifici totul
virtuţii,
Dumnezeu
ştie să te
răsplătească”
DEGEŢEL
Morală
Nu au mâhnit pe nimeni copiii numeroşi
Când sunt cu toţii zdraveni, bine făcuţi, frumoşi,
Şi au înfăţişare strălucită;
Dar dacă e vreunul mai slab, tac toţi chitic,
Batjocura de dănsul stă lipită;
Şi totuşi, câteodată, ştrengarul ăsta mic
Familia întreagă o face fericită.

S-ar putea să vă placă și