Sunteți pe pagina 1din 2

Teza semestrial la informatic cl.

11, profilul real


liceul N.M. Sptaru pr. S. Golubeva
______________________________________________________________________________________________________
Varianta1

Varianta 2

1. a) Explicai termenul subprogram? Necesitatea si particularitaile


aplicrii subprogramelor. Tipuri de subprograme n limbajul Turbo
Pascal; analogiile i diferena.
) Parametri, tipuri de parametri n proceduri (definiie, transferul,
exemple).
) Definiia algoritmului recursiv. Diferena dintre recursie i iteraie.
) Diagrama sintactic a declaraiei de funcie.
2. Se consider urmtoarele fragmente de program:
a) var c,d: integer;
procedure p (x,y: integer);
begin
y:= x+1; end;
b) var c,d: integer;
procedure q (x: integer; var y: integer);
begin
y:= x+1; end;
c) var c,d: integer;
procedure r ( Var x,y: integer);
begin
y:= x+1; end;
Pentru fiecare din ele indicai:
1) parametru-valoare; parametru-variabil;
2) ce se va afia pe ecran:
a) begin
b) begin
c) begin
:=2; d:=0;
:=2; d:=0;
:=2; d:=0;
p(sqr(c)+c,d);
q(sqr(c)+c,d);
r(sqr(c)+c,d);
Writeln(d);
Writeln(d);
Writeln(d);
end.
end.
end.
3. Fie urmtoarea secven de program:
Program Examlpe;
Procedure P1;
Procedure P2;
Function F: boolean;
Begin
{Bloc-instructie1 }; End;
Begin
{Bloc-instructie2 }; End;
Begin
{Bloc-instructie3 };
End;
rocedure P3;
Begin
{Bloc-instructie4 };
End;
Begin
{Bloc-instructie5 };
End.

1.) Explicai sensul programrii structurate. Particularitile


mediului n care se aplic.
)Variabile, tipuri de variabile relativ la un subprgram (definiie,
diferena, domeniul de vizibilitate, exemple).
)Declaraia anticipat FORVARD (necesitatea utilizrii,
particularitile).
) Diagrama sintactic a declaraiei i apelului de procedur.
2. Se consider urmtoarele fragmente de program:
a) var a,d: integer;
procedure p(x,y: integer);
begin
y:= x+4; end;
b) var ,d: integer;
procedure q(x: integer; var y: integer);
begin
y:= x+4; end;
c) var ,d: integer;
procedure r ( Var x,y: integer);
begin
y:= x+4; end;
Pentru fiecare din ele indicai:
1) parametru-valoare; parametru-variabil;
2) ce se va afia pe ecran:
a) begin
b) begin
c) begin
a:=4; d:=0;
a:=4; d:=0;
a:=4; d:=0;
p(sqr(a)+a,d);
q(sqr(a)+a,d);
r(sqr(a)+a,d);
Writeln(d);
Writeln(d);
Writeln(d);
end.
end.
end.
3. Fie urmtoarea structur de program:
Type sir=array[1..20] of 0..10;
Var a: sir; n: byte;
..........................
Procedure CitSir(var s:sir; var x:byte);
Var i:byte;
Begin
Write(introdu num de elemente);
ReadLn(x);
For i:=1 to x do
Begin
Write (introdu elementul , i,:);
Readln(s[i]);
End;
End;
Begin
CitSir(n,a);
End.
Care din apelurile ce urmeaz snt corecte:
) Apelul procedurei CitSir(n,a) este greit, dar devine corect
dac apelm CitSir(s,x);
) Apelul procedurei CitSir(n,a) este corect;
) Apelul procedurei CitSir(n,a) este greit, dar devine corect
dac apelm CitSir(a,n);
) Nici un rspuns nu este corect;
4. Se consider funcia: function f(a,b:integer):integer;
begin
if a=b then f:=a
else f:=f(a-b,b); end;
Care este valoarea lui f(10,17):
) 1; ) 2; ) 10; ) nici un rspuns anterior nu este corect;
5. Scriei o procedur i o funcie care calculeaz suma
numerelor pare din intervalul [a,b].
6. Scriei un program care calculeaz suma patratelor numerelor
prime din intervalul [m,n].

Care din urmtoarele afirmaii snt adevrate:


) din procedura 1 se pot apela 1, 2, F;
) din programul principal se pot apela 1, 2, 3, F;
) din procedura 3 se pot apela 3 1;
) din procedura 2 se pot apela 2 F;
4. Se consider funcia: function f(n:byte): longint;
begin
if n=0 then f:=1
else f:=n*f(n-1); end;
Care este valoare lui f(5):
) 0; ) 120; ) 5!; ) nici un rspuns anterior nu este corect;
5. Scriei o procedur i o funcie care determin
elementul minim dintr-un vector de lungimea n.

6. Scriei un program care calculeaz numrul de cifre pare,


a numrului m de lungimea n.

______________________________________________________________________________________________________
Subiectul 1 15 puncte.; Subiectul 2 21 puncte.; Subiectul 3- 7 puncte.;
Subiectul 4 7 puncte.; Subiectul 5 20 puncte.; Subiectul 6 30 puncte.;

Durata lucrrii - 2 ore academice