Sunteți pe pagina 1din 2

Constructia retelelor electrice

Datorita nivelului de tensiune mult mai redus (400 V ) in cazul LEA JT ( Linii Electrice Aeriene
de Joasa Tensiune ) izolatoarele intrebuintate au un gabarit mult mai redus, sunt construite dintr-un
material mai putin pretentios, mai ieftin , de obicei din portelan obisnuit , cu glazura alba , in gama de
tipuri, forme si dimensiuni specifice diferitelor feluri de linii. Aceste izolatoare nu mai sunt necesare in
cazul utilizarii conductoarelor torsadate ( conductoarele sunt deja izolate, nu necesita izolatoare
suplimentare).
Izolatoarele de joasa tensiune ,trebuie sa asigure posibilitatea de sustinere sau intindere a
conductoarelor de diferite sectiuni , si o anumita sarcina minima la rupere.
Conductoarele utilizate la LEA JT din considerente mecanice, vor avea sectiunile minime
dupa cum urmeaza ;
a). conductoare izolate torsadate :
- 35 mmp, conductore din aluminiu , pentru alimentarea consumatorilor ;
- 16 mmp, conductoare din aluminiu , pentru alimentarea iluminatului public ;
- 50 mmp, conductoare din otel aluminiu sau aliaje de aluminiu, pentru nulul purtator;
b). conductoare neizolate :
- 35 mmp, conductoare din aluminiu, pentru alimentarea consumatorilor ( faze nul )
- 25 mmp, conductoare din otel - aluminiu sau aliaje de aluminiu, pentru alimentarea
consumatorilor ( faza, nul )
Conductoarele neizolate vor fi montate in dispozitie orizontala (coronament ) orizontal ; in cazuri
justificate se admite si dispozitia verticala ( coronament vertical).
Indiferent de tipul coronamentului (orizontal sau vertical ), conductoarele se vor amplasa dupa cum
urmeaza :
a). conductoarele de faza ale circuitului (circuitelor) de utilizari casnice se dispun in partea dinspre
case :
b). conductorul de nul se dispune in partea de jos a coronamentului , langa stalp.
c). conductorul ( conductoarele ) de iluminat public se dispune pe partea dinspre strada a
coronamentului.
Conductorul de nul se va monta , de regula , direct pe consola sau bratara ( fara izolator), prin
inermediul unei cleme . In cazul in care se vor folosi izolatoare , se va executa un inel de recunoastere
langa fiecare izolator de nul.
Distanta minima intre conductoarele neizolate in punctele de prindere, pe orizontala sau verticala ,
indiferent de tipul coronamentului nu va fi mai mica decat 0,5 m.
Distanta minima dintre conductoare si stalp sau orice alt element legat la pamant trebuie sa fie de 5
cm.
Distanta minima pe verticala de la conductoare , in punctul de sageata maxima , si suprafata solului
trebuie sa aiba urmatoarele valori :
6 m , in zonele cu circulatie frecventa
5 m in zonele cu circulatie redusa ;
4 m in zonele greu accesibile pentru oameni ( de exemplu ; pante abrupte , mlastini)
Linii electrice aeriene de joasa tensiune cu mai multe circuite se pot realiza in variantele :
a). cu conductoare izolate torsadate ;
b). cu conductoare neizolate :
c). cu un circuit cu conductoare izolate torsadate si un circuit cu conductoare neizolate.
La lini electrice cu doua conductoare izolate torsadate , fasciculele se pot monta pe aceasi
parte a stalpului sau de o parte si de alta a lui. Distanta dintre fascicule nu se normeaza .
In cazul liniilor cu un circuit cu conductoare izolate torsadate si un circuit cu conductoare
neizolate , distanta minima intre cele doua circuite , pe orizontala sau pe verticala , va fi de 30 cm.
La linii aeriene cu stalpi comuni pentru josa si medie tensiune se vor respecta
urmatoarele :

Circuitul de joasa tensiune se monteaza sub circuitul de medie tensiune . Distanta pe stalp intre
elementele liniei de medie si joasa tensiune va fi de minimum 1,5 m.
Distanta pe verticala intre conductorul inferior al liniei de medie tensiune , la conditia de sageata
maxima , si conductorul superior al liniei de joasa tensiune va fi de minimum 1.5 m, daca deschiderea
dintre stalpi este mai mica sau egala cu 40 m, si de 2,0 m daca deschiderea este mai mare de 40 m.
La linii cu conductoare izolate torsadate montarea fasciculelor se face functie de conditiile concrete
din teren :
a). pe stalpi :
b). pe fatetele cladirilor ( fascicul pozat sau intins)
Montarea fasciculelor pe stalpi sau pe fatadele cladirilor se face cu cleme si armaturi special
destinate acestui scop.
Distanta minima pe verticala de la fasciculul torsadat montat pe stalpi , in punctul de sageata
maxima , la sol, trebuie sa fie de 4 m.
Montarea fasciculelor pe fatetele cladirilor se va realiza cu respectarea urmatoarelor conditii :
peretii trebuie sa fie din material necombustibil si rezistenti din punct de vedere mecanic ;
in cazul fasciculului pozat distanta de la fascicul la sol va fi de minimum 3 m
distanta de la fascicul la peretele cladirii sau alte elemente ale cladirii va fi de circa 10 cm, in cazul
fasciculului intins , si 3 cm in cazul fasciculului pozat ;
se interzice montarea fasciculelor pe cladiri realizate din materiale combustibile, precum si pe peretii
incaperilor in care au loc procese termice (de exemplu ; centrale termice, cosuri de fum )
se va urmari sa nu se degradeze aspectul arhitectural ( estetica ) mcladirii.
Exemple de conductoare torsadate ;
TYIR 50+3x70+1x16 ( conductorul de nul este de 50 mmp,cele trei faze au cate 70 mmp, si mai are un
circuit de iluminat de 16 mmp, conductorul de nul fiind comun cu nulul iluminatului).
TYIR 50+3x50+2x16 ( conductorul de nul este de 50 mmp, cele trei faze au cate 50 mmp,si mai
exista un circuit de lumina la care si nulul si faza au cate 16 mmp.)
TYIR 16+25 (conductor pentru bransamente monofazate cu nul de 25 mmp, si faza de 16 mmp)
ACBYY 10x10 sau 16x16 sau 25x25 cablu coaxial de aluminiu pentru bransamente
CCBYY 10x10 sau 16x16 sau 25x25 cablu coaxial de cupru pentru bransamente
Conductoarele neizolate de aluminiu au sectiunile standardizate : 35, 50, 70, 120 mmp
Conductoarele de otel aluminiu au sectiunile standardizate de 35, 50, 70, 95, 120, 150 mmp