Sunteți pe pagina 1din 18

LEGE nr.

312 din 28 iunie 2004 (*actualizata*)


privind Statutul Bncii Naionale a Romniei
(actualizata pn la data de 3 septembrie 2004*)
EMITENT PARLAMENTUL

-----------*) Textul initial a fost publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 582 din 30 iunie 2004. Aceasta este forma actualizata
de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pn la data de 3 septembrie 2004, cu
modificrile i completrile aduse de ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004.
Parlamentul Romniei adopta prezenta lege.
Capitolul I Dispozitii generale
Articolul 1
Statutul legal
(1) Banca Naionala a Romniei este banca centrala a Romniei, avnd personalitate juridica.
(2) Banca Naionala a Romniei este o institutie public independenta, cu sediul central n municipiul Bucureti i
poate avea sucursale i agentii att n municipiul Bucureti, cat i n alte localiti din tara.
Articolul 2
Obiectivul fundamental i principalele atribuii
(1) Obiectivul fundamental al Bncii Naionale a Romniei este asigurarea i meninerea stabilitatii preturilor.
(2) Principalele atribuii ale Bncii Naionale a Romniei sunt:
a) elaborarea i aplicarea politicii monetare i a politicii de curs de schimb;
b) autorizarea, reglementarea i supravegherea prudentiala a instituiilor de credit, promovarea i monitorizarea bunei
functionari a sistemelor de plati pentru asigurarea stabilitatii financiare;
c) emiterea bancnotelor i a monedelor ca mijloace legale de plat pe teritoriul Romniei;
d) stabilirea regimului valutar i supravegherea respectarii acestuia;
e) administrarea rezervelor internationale ale Romniei.
(3) Banca Naionala a Romniei sprijina politica economica general a statului, fr prejudicierea indeplinirii
obiectivului sau fundamental privind asigurarea i meninerea stabilitatii preturilor.
Articolul 3
Colaborarea cu alte autoriti
(1) n indeplinirea atribuiilor, Banca Naionala a Romniei i membrii organelor sale de conducere nu vor solicita
sau primi instruciuni de la autoritile publice sau de la orice alta institutie sau autoritate.
(2) Orice proiect de act normativ al autoritilor publice centrale, care priveste domeniile n care Banca Naionala a
Romniei are atribuii, va fi adoptat dup ce n prealabil s-a solicitat avizul Bncii Naionale a Romniei. Avizul va fi
transmis n termen de cel mult 30 de zile de la solicitare.
(3) Banca Naionala a Romniei colaboreaza cu Ministerul Finanelor Publice n vederea stabilirii indicatorilor
macroeconomici n baza crora se va elabora proiectul anual de buget.
(4) Pentru necesitatile proprii, Banca Naionala a Romniei elaboreaza studii i analize privind moneda, cursul de
schimb, creditul i operaiunile sistemelor de plati i ale instituiilor de credit.

(5) Pentru indeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, conventii la care Romnia este parte, Banca
Naionala a Romniei colaboreaza cu autoritile din tara i din strainatate prin furnizarea de informaii, adoptarea de
msuri corespunztoare sau n orice alt mod compatibil cu prezenta lege.
(6) n scopul aplicarii prevederilor din legislatia privind activitatea bancara, referitoare la colaborarea cu autoritile
competente din statele membre ale Uniunii Europene, denumite n continuare state membre, Banca Naionala a
Romniei va asigura condiiile necesare pentru realizarea schimbului de informaii cu aceste autoriti. Informaiile
care vor fi furnizate autoritilor competente din statele membre vor face obiectul cerinelor referitoare la secretul
profesional, prevzute la art. 52 alin. (1).
(7) Banca Naionala a Romniei poate incheia acorduri de colaborare care se refer la schimbul de informaii i cu
autoritile competente din terte tari sau cu alte autoriti sau organisme din terte tari, prevzute la alin. (8), n
condiiile n care informaiile furnizate sunt supuse unor cerine referitoare la pastrarea secretului profesional, potrivit
art. 52. Schimbul de informaii trebuie s fie circumscris exclusiv scopului indeplinirii sarcinilor care le revin
autoritilor i organismelor respective n domeniul supravegherii. Informaiile primite de la un stat membru pot fi
furnizate numai cu acordul expres al autoritii competente de la care au fost obtinute i numai pentru scopurile
pentru care acordul a fost obinut.
(8) n exercitarea functiei de supraveghere, Banca Naionala a Romniei va asigura schimbul de informaii cu:
a) autoritile responsabile cu supravegherea altor institutii financiare i a societatilor de asigurri i autoritile
responsabile cu supravegherea pietelor financiare din Romnia i din statele membre;
b) organismele i instituiile, din Romnia i din statele membre, implicate n falimentul i lichidarea instituiilor de
credit, precum i n alte proceduri similare;
c) persoanele din Romnia i din statele membre, responsabile cu realizarea auditului financiar al instituiilor de
credit i al altor institutii financiare;
d) organismele care administreaza scheme de garantare a depozitelor din Romnia i din statele membre.
(9) Banca Naionala a Romniei poate colabora, inclusiv prin schimb de informaii, cu autoriti din Romnia i din
statele membre, responsabile cu:
a) supravegherea instituiilor sau organismelor implicate n falimentul i lichidarea instituiilor de credit i n alte
proceduri similare;
b) supravegherea persoanelor care realizeaz auditul financiar al instituiilor de credit, al societatilor de servicii de
investitii financiare, al societatilor de asigurri i al altor institutii financiare.
(10) Schimbul de informaii prevzut la alin. (9) se va realiza cu respectarea urmatoarelor cerine minime:
a) informaiile vor fi utilizate de ctre aceste autoriti, exclusiv n scopul indeplinirii sarcinilor de supraveghere
prevzute la alin. (9);
b) informaiile primite sunt supuse cerinelor referitoare la pastrarea secretului profesional, prevzute la art. 52;
c) informaiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritii competente de la
care au fost obtinute i numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obinut.
(11) n scopul intaririi stabilitatii financiare i pastrarii integritatii sistemului financiar, Banca Naionala a Romniei
poate s colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de informaii, cu autoritile sau organismele cu competente
legale n domeniul depistarii i investigarii incalcarilor legislaiei privind societile comerciale. Schimbul de
informaii se va realiza cu respectarea urmatoarelor cerine minime:
a) informaiile vor fi utilizate de ctre aceste autoriti, exclusiv n scopul indeplinirii atribuiilor;
b) informaiile primite sunt supuse cerinelor referitoare la pastrarea secretului profesional, prevzute la art. 52;
c) informaiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autoritii competente de la
care au fost obtinute i numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obinut.
(12) Banca Naionala a Romniei va comunic Comisiei Europene i statelor membre numele autoritilor din
Romnia care pot primi informaii, conform prevederilor alin. (9)-(11).
(13) n scopul exercitarii competentelor Bncii Naionale a Romniei n domeniul autorizarii, reglementarii i
supravegherii prudentiale a instituiilor de credit i indeplinirii atribuiilor care revin autoritilor monetare, bncilor
centrale sau organismelor cu functii similare, precum i altor autoriti publice responsabile cu monitorizarea
sistemelor de plati, Banca Naionala a Romniei poate realiza schimb de informaii cu aceste autoriti.
(14) n scopul asigurarii funcionarii corespunztoare a sistemelor de plati, Banca Naionala a Romniei poate

transmite informaii de natura secretului profesional caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite n
conformitate cu prevederile legii, n vederea asigurarii serviciilor de compensare i decontare pentru orice piaa din
Romnia sau dintr-un stat membru.
(15) Informaiile primite de Banca Naionala a Romniei de la autoritile competente din statele membre pot fi
furnizate caselor de compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autoritilor competente de la
care au fost obtinute.
(16) Entitatile crora le-au fost transmise informaii, n situaiile prevzute la alin. (8)-(11) i alin. (13) i (14), sunt
obligate s asigure pastrarea secretului profesional.
(17) Instituiile i autoritile publice vor furniza Bncii Naionale a Romniei informaiile pe care le considera
necesare sau care sunt solicitate de aceasta, n scopul realizrii unei supravegheri eficiente i al indeplinirii
obiectivului fundamental i atribuiilor Bncii Naionale a Romniei.
(18) Pn la data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, schimburile de informaii prevzute n prezentul articol se
realizeaz numai n condiii de reciprocitate.
(19) Prevederile alin. (18) se mentin i dup data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, pentru schimbul de
informaii cu entiti din terte tari.
Articolul 4
Cooperarea internationala
(1) Din imputernicirea Parlamentului, Banca Naionala a Romniei poate participa la organizaii internationale cu
caracter financiar, bancar, monetar sau de plati i poate s devina membru al acestora.
(2) ncepnd cu data aderarii Romniei la Eurosistem, Banca Naionala a Romniei poate participa la organizaii
internationale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plati i poate s devina membru al acestora, fr a
contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din Statutul Sistemului European al Bncilor Centrale i al Bncii Centrale
Europene.
(3) Banca Naionala a Romniei poate participa, n nume propriu sau n numele statului, la tratative i negocieri
externe n probleme financiare, monetare, de curs de schimb i de plati, precum i n domeniul autorizarii,
reglementarii i supravegherii prudentiale a instituiilor de credit.
(4) Banca Naionala a Romniei exercita drepturi i indeplineste obligaii care revin Romniei, n calitate de membru
al Fondului Monetar International, inclusiv utilizarea facilitatilor acestei institutii de finanare pe termen mediu i
lung, pentru nevoile balantei de plati i consolidarea rezervelor internationale ale tarii.
(5) Banca Naionala a Romniei poate negocia i incheia acorduri, conventii sau alte nelegeri privind mprumuturi
pe termen scurt i alte operaiuni financiarbancare cu institutii financiare internationale, bnci centrale, societi
bancare i nebancare, cu condiia rambursarii acestora n termen de 1 an.
(6) Banca Naionala a Romniei poate incheia, n nume propriu sau n numele statului, acorduri de decontare i de
plati sau orice alte conventii de decontare i de plati cu institutii publice sau private care i au sediul n strainatate.
Capitolul II Politica monetara, politica de curs de schimb i regimul valutar
Articolul 5
Politica monetara
n cadrul politicii monetare pe care o promoveaz, Banca Naionala a Romniei utilizeaza proceduri i instrumente
specifice pentru operaiuni de piaa monetara i de creditare a instituiilor de credit, precum i mecanismul rezervelor
minime obligatorii.
Articolul 6
Operaiuni de piaa monetara

(1) Se interzice Bncii Naionale a Romniei achizitionarea de pe piaa primara a creanelor asupra statului,
autoritilor publice centrale i locale, regiilor autonome, societatilor naionale, companiilor naionale i altor societi
cu capital majoritar de stat.
(2) ncepnd cu data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, interdictia prevzut la alin. (1) se extinde i la
creantele asupra altor organisme i companii de drept public din statele membre.
(3) Banca Naionala a Romniei poate efectua pe piaa secundara, cu respectarea prevederilor alin. (1), operaiuni
reversibile, cumparari/vanzari directe sau poate lua n gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creante asupra
sau titluri ale statului, autoritilor publice centrale i locale, regiilor autonome, societatilor naionale, companiilor
naionale i altor societi cu capital majoritar de stat, instituiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua
swap-uri valutare, emite certificate de depozit i atrage depozite de la institutii de credit, n condiiile pe care le
considera necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.
Articolul 7
Operaiuni de creditare
(1) Banca Naionala a Romniei poate acorda credite instituiilor de credit eligibile, n condiii care se stabilesc prin
reglementari proprii.
(2) Se interzice Bncii Naionale a Romniei creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului,
autoritilor publice centrale i locale, regiilor autonome, societatilor naionale, companiilor naionale i altor societi
cu capital majoritar de stat*).
(3) Prin excepie, prevederile alin. (2) nu se aplic instituiilor de credit cu capital majoritar de stat. Acestea
beneficiaza de tratamentul acordat instituiilor de credit, conform prevederilor alin. (1).
(4) ncepnd cu data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, interdictia prevzut la alin. (2) se extinde la
creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a altor organisme guvernate de legea public i companii
publice din statele membre.
--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform alin. (1) al art. XXVII din Seciunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, ncepnd cu data intrarii n vigoare a prezentei
ordonante i pn la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru
toate operaiunile efectuate n conturile Trezoreriei Statului deschise n evidentele Bncii Naionale a Romniei i,
respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevzute la art. 7 alin. (2) din Legea nr. 312/2004
privind Statutul Bncii Naionale a Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 582 din 30
iunie 2004.
Oblibaiile financiare ale Ministerului Finanelor Publice fa de Banca Naionala a Romniei, reprezentand
comisioane i orice alte sume neplatite n perioada 30 iulie 2004 i data intrarii n vigoare a prezentei ordonante, ca
urmare a aplicarii dispoziiilor art. 21, 28 i 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.
Articolul 8
Rezerve minime obligatorii
(1) Banca Naionala a Romniei stabileste regimul rezervelor minime obligatorii pe care instituiile de credit trebuie
s le menin n conturi deschise la aceasta.
(2) Pentru resursele n valut, rezervele minime obligatorii se constituie numai n valut.
(3) La rezervele minime obligatorii, Banca Naionala a Romniei va bonifica dobanzi cel puin la nivelul ratei
dobanzii medii la depunerile la vedere practicate de instituiile de credit.
(4) Pentru neindeplinirea cerinelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculeaza i se percep dobanzi
penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Naionala a Romniei.
Articolul 9

Politica de curs de schimb


(1) Banca Naionala a Romniei elaboreaza i aplica politica de curs de schimb.
(2) Banca Naionala a Romniei este abilitata:
a) sa elaboreze balanta de plati i alte lucrari privind pozitia investitionala internationala a tarii;
b) sa stabileasca cursurile de schimb pentru operaiunile proprii pe piaa valutara, sa calculeze i sa publice cursurile
medii pentru evidenta statistica;
c) sa pastreze i sa administreze rezervele internationale ale statului.
Articolul 10
Regimul valutar
(1) Banca Naionala a Romniei poate elabora reglementari privind monitorizarea i controlul tranzactiilor valutare
pe teritoriul tarii i emite autorizaii pentru operaiuni valutare de capital, tranzactii pe pieele valutare i alte
operaiuni specifice.
(2) Reglementarile Bncii Naionale a Romniei se refer n principal la:
a) autorizarea i retragerea autorizatiei, precum i supravegherea persoanelor care au obinut autorizatia de a efectua
tranzactii valutare;
b) stabilirea de plafoane i alte limite pentru detinerea de active externe i operaiuni cu acestea, pentru persoane
juridice i fizice;
c) stabilirea plafonului i a condiiilor indatorarii externe a persoanelor juridice i fizice care intra sub incidena
regimului valutar.
Articolul 11
Monitorizare i raportare
Pentru monitorizarea tranzactiilor valutare, persoanele juridice autorizate sa desfasoare operaiuni valutare raporteaza
Bncii Naionale a Romniei asupra tranzactiilor efectuate, prin documente ale caror forma i continut se stabilesc de
ctre aceasta.
Capitolul III Emisiunea monetara
Articolul 12
Dreptul exclusiv de emisiune
Banca Naionala a Romniei este unica institutie autorizata sa emita insemne monetare, sub forma de bancnote i
monede, ca mijloace legale de plat pe teritoriul Romniei.
Articolul 13
Unitatea monetara
Moneda naionala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.
Articolul 14
Insemnele monetare
(1) Banca Naionala a Romniei este singura n drept sa stabileasca valoarea nominala, dimensiunile, greutatea,
desenul i alte caracteristici tehnice ale bancnotelor i monedelor.
(2) Bancnotele poarta semnatura guvernatorului Bncii Naionale a Romniei i a casierului central.

(3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor i monedelor se pedepseste conform legii.


(4) Dispozitiile legale privitoare la titlurile la purtator pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor i monedelor
emise de Banca Naionala a Romniei.
(5) Grafica bancnotelor i a monedelor este protejata prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii i Marci din
Romnia. Orice reproducere color a acestora, la scara 1/1, parial sau integral, n scop publicitar, de informare sau
n alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Bncii Naionale a Romniei.
Articolul 15
Programul de emisiune monetara
(1) Banca Naionala a Romniei elaboreaza programul de emisiune a bancnotelor i monedelor, astfel nct s se
asigure necesarul de numerar, n stricta concordanta cu nevoile reale ale circulaiei banesti.
(2) Suma totala a bancnotelor i monedelor n circulatie, care exclude rezerva de numerar, se evidentiaza ca element
de pasiv n contabilitatea Bncii Naionale a Romniei.
Articolul 16
Mijloace legale de plat
Bancnotele i monedele emise i neretrase din circulatie de ctre Banca Naionala a Romniei reprezinta insemne
monetare care trebuie acceptate la valoarea nominala pentru plata tuturor obligaiilor publice i private.
Articolul 17
Emisiunea i punerea n circulatie a insemnelor monetare
(1) Banca Naionala a Romniei asigura tiprirea bancnotelor i baterea monedelor i ia msuri pentru pastrarea n
sigurana a celor care nu sunt puse n circulatie, precum i pentru custodia i distrugerea, cnd aceasta este necesar, a
matritelor, cernelurilor i a bancnotelor i monedelor retrase din circulatie.
(2) Banca Naionala a Romniei distribuie emisiunea monetara realizata i administreaza rezerva de numerar sub
forma de bancnote i monede.
(3) Bancnotele i monedele uzate sau necorespunzatoare vor fi retrase din circulatie i distruse de ctre Banca
Naionala a Romniei, inlocuindu-se cu bancnote i/sau cu monede noi.
(4) Banca Naionala a Romniei inlocuieste, fr taxe i comisioane, bancnotele i monedele emise i neretrase din
circulatie.
(5) Banca Naionala a Romniei poate refuza inlocuirea bancnotelor i a monedelor care prezinta deformari, sunt
ilizibile sau dac lipseste mai mult de 40% din suprafaa lor. Aceste insemne monetare vor fi retrase din circulatie i
distruse, fr acordarea de compensatii deintorilor, exceptand cazurile speciale menionate n regulamentele proprii.
(6) Banca Naionala a Romniei nu poate fi obligata sa acorde compensatii pentru bancnotele sau monedele care au
fost pierdute, furate, distruse, contrafacute sau falsificate.
Articolul 18
Schimbarea insemnelor monetare
(1) Banca Naionala a Romniei poate hotari anularea sau retragerea din circulatie a oricror bancnote sau monede
care au fost emise i, n locul acestora, punerea n circulatie a altor tipuri de insemne monetare.
(2) Modalitatea i perioada de preschimbare se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, i n cel puin dou
cotidiane de circulatie naionala.
(3) La expirarea perioadei de preschimbare, bancnotele i monedele retrase din circulatie nu mai pot fi utilizate pentru
plata obligaiilor publice i private.
(4) Suma totala a bancnotelor i monedelor retrase din circulatie, dar nepreschimbate n termenul stabilit, se scade din
totalul numerarului n circulatie nregistrat n evidentele contabile i se nregistreaz ca venit al Bncii Naionale a

Romniei.
Capitolul IV Operaiuni cu instituiile de credit
Articolul 19
Creditarea instituiilor de credit
(1) n cadrul politicii sale monetare i de curs de schimb, Banca Naionala a Romniei poate acorda instituiilor de
credit credite pe termene ce nu pot depi 90 de zile, garantate cu, dar fr a se limita la:
a) titluri de stat provenite din emisiuni publice, prin remiterea lor n portofoliul Bncii Naionale a Romniei, sau
b) depozite constituite la Banca Naionala a Romniei sau la alte persoane juridice agreate de Banca Naionala a
Romniei.
(2) ncepnd cu data aderarii Romniei la Eurosistem, sfera de cuprindere a activelor eligibile pentru garantarea
creditelor acordate de Banca Naionala a Romniei se extinde la cele dou categorii de active eligibile definite de
Banca Centrala Europeana.
Articolul 20
Condiii i costuri de creditare
(1) Banca Naionala a Romniei stabileste i face publice condiiile de creditare, nivelul minim al ratei dobanzii la
creditele care se acord instituiilor de credit i criteriile ce trebuie indeplinite de instituiile de credit pentru a putea
solicita credite de la Banca Naionala a Romniei pe baze competitive.
(2) Banca Naionala a Romniei poate stabili plafoane de creditare, niveluri ale ratei dobanzii, termene de rambursare
i alte condiii n care se pot acorda credite de ctre Banca Naionala a Romniei pe baze competitive.
(3) Pentru toate operaiunile de creditare efectuate, Banca Naionala a Romniei stabileste i ncaseaz dobanzi i
comisioane.
Articolul 21*)
Conturi deschise la Banca Naionala a Romniei
(1) Banca Naionala a Romniei deschide i opereaza conturi ale instituiilor de credit, ale Trezoreriei Statului, ale
caselor de compensare i ale altor entiti, rezidente i nerezidente, stabilite prin reglementari ale Bncii Naionale a
Romniei.
(2) Banca Naionala a Romniei efectueaza decontarea finala, irevocabila i neconditionata, a transferurilor de
fonduri n conturile titularilor.
(3) Pentru toate operaiunile efectuate n conturile deschise n evidentele sale, cu excepia conturilor avnd ca titulari
Comisia Europeana i organisme financiare internationale, Banca Naionala a Romniei stabileste i ncaseaz
comisioane.
--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform alin. (1) al art. XXVII din Seciunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, ncepnd cu data intrarii n vigoare a prezentei
ordonante i pn la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru
toate operaiunile efectuate n conturile Trezoreriei Statului deschise n evidentele Bncii Naionale a Romniei i,
respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevzute la art. 21 din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Bncii Naionale a Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.
Oblibaiile financiare ale Ministerului Finanelor Publice fa de Banca Naionala a Romniei, reprezentand
comisioane i orice alte sume neplatite n perioada 30 iulie 2004 i data intrarii n vigoare a prezentei ordonante, ca
urmare a aplicarii dispoziiilor art. 21, 28 i 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.

Articolul 22
Sisteme de plati
(1) Banca Naionala a Romniei monitorizeaz sistemele de plati, inclusiv instrumentele de plat, n scopul asigurarii
securitatii i eficientei acestora i pentru a evita riscul sistemic. Pentru indeplinirea acestei atribuii, Banca Naionala
a Romniei stabileste masurile necesare, le pune n aplicare i urmareste implementarea acestora, reglementeaza,
autorizeaza i supravegheaz sistemele de plati, i poate reglementa instrumentele de plat.
(2) Banca Naionala a Romniei reglementeaza, autorizeaza i supravegheaz administratorii sistemelor de plati i
poate emite reglementari privind instrumentele de plat utilizate n cadrul acestor sisteme.
(3) Banca Naionala a Romniei poate furniza lichiditati instituiilor de credit, prin acordarea de faciliti, n condiiile
art. 19, i prin cumpararea de titluri eligibile, n conformitate cu reglementarile proprii.
(4) ncepnd cu data aderarii Romniei la Eurosistem, prevederile alin. (3) se aplic n mod corespunztor i altor
participanti pe piaa.
Articolul 23
Servicii de compensare, depozitare, decontare i plata
(1) Banca Naionala a Romniei poate asigura servicii de compensare, depozitare, decontare i plata prin intermediul
conturilor deschise n evidentele sale, n condiiile art. 21.
(2) ncepnd cu data aderarii Romniei la Uniunea Europeana, Banca Naionala a Romniei poate, pe cont propriu ori
n numele i pe contul statului, sa participe la aranjamente de compensare, depozitare, decontare i plata sau la alte
contracte avnd acest scop, incheiate cu institutii centrale sau cu organizaii colective de specialitate, publice i
private, avnd sediul n strainatate.
Articolul 24
Prevenirea i limitarea riscurilor
Pentru prevenirea i limitarea riscurilor de plat i credit, Banca Naionala a Romniei poate presta servicii de
colectare i difuzare, la cerere, contra cost, conform reglementarilor proprii, de date i informaii privind incidentele
de plati i riscurile de creditare n sistemul instituiilor de credit, n condiii de asigurare a secretului bancar.
Capitolul V Supravegherea prudentiala a instituiilor de credit
Articolul 25
Reglementarea, autorizarea i supravegherea prudentiala a instituiilor de credit
(1) Banca Naionala a Romniei are competena exclusiva de autorizare a instituiilor de credit i raspunde de
supravegherea prudentiala a instituiilor de credit pe care le-a autorizat sa opereze n Romnia, n conformitate cu
prevederile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Pentru asigurarea funcionarii i viabilitatii sistemului bancar, Banca Naionala a Romniei este imputernicita:
a) sa emita reglementari, sa ia msuri pentru impunerea respectarii acestora i s aplice sanctiunile legale n cazurile
de nerespectare;
b) sa controleze i sa verifice, pe baza raportarilor primite i prin inspecii la faa locului, registrele, conturile i orice
alte documente ale instituiilor de credit autorizate, pe care le considera necesare.
(3) Membrii Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei i personalul acesteia, insarcinat sa exercite
atribuii de supraveghere prudentiala, nu raspund civil sau penal, dup caz, dac instantele judectoreti constata
indeplinirea sau omisiunea indeplinirii de ctre aceste persoane, cu buna-credinta i fr neglijenta, a oricrui act sau
fapt n legtur cu exercitarea, n condiiile legii, a atribuiilor de supraveghere prudentiala.

(4) Cheltuielile de judecat ocazionate de procedurile judiciare initiate mpotriva persoanelor prevzute la alin. (3) se
suporta de Banca Naionala a Romniei.
(5) Personalului cu atribuii de supraveghere i este interzisa participarea n cadrul comisiilor de expertiza, precum i
la orice alte aciuni de verificare care excedeaza atribuiile i competentele conferite acestuia prin lege.
Articolul 26
Protejarea contra riscului sistemic
n vederea indeplinirii atributiei Bncii Naionale a Romniei privind asigurarea stabilitatii financiare, n mod
excepional i numai de la caz la caz, Banca Naionala a Romniei poate acorda instituiilor de credit i alte credite,
negarantate sau garantate cu alte active decat cele prevzute la art. 19.
Capitolul VI Operaiuni pe contul statului
Articolul 27
Contul curent general al Trezoreriei Statului
(1) Banca Naionala a Romniei tine n evidentele sale contul curent general al Trezoreriei Statului, deschis pe
numele Ministerului Finanelor Publice.
(2) Functionarea contului curent general al Trezoreriei Statului i inregistrarea operaiunilor n acest cont se stabilesc
prin conventii incheiate ntre Banca Naionala a Romniei i Ministerul Finanelor Publice.
Articolul 28*)
Operaiuni cu Trezoreria Statului
(1) Banca Naionala a Romniei primeste ncasrile pentru contul curent general al Trezoreriei Statului i efectueaza
plile n limita disponibilitatilor existente n acest cont.
(2) Banca Naionala a Romniei percepe comisioane la decontarea operaiunilor prin contul curent general al
Trezoreriei Statului, deschis n evidentele sale, i plateste dobanzi la disponibilitatile din acest cont.
(3) Banca Naionala a Romniei poate actiona ca agent al statului n stabilirea instituiilor de credit eligibile a primi
depozite ale Trezoreriei Statului, n condiii care vor fi stabilite mpreun cu Ministerul Finanelor Publice.
--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform alin. (1) al art. XXVII din Seciunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, ncepnd cu data intrarii n vigoare a prezentei
ordonante i pn la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru
toate operaiunile efectuate n conturile Trezoreriei Statului deschise n evidentele Bncii Naionale a Romniei i,
respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevzute la art. 28 din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Bncii Naionale a Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.
Oblibaiile financiare ale Ministerului Finanelor Publice fa de Banca Naionala a Romniei, reprezentand
comisioane i orice alte sume neplatite n perioada 30 iulie 2004 i data intrarii n vigoare a prezentei ordonante, ca
urmare a aplicarii dispoziiilor art. 21, 28 i 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.
Articolul 29*)
Operaiuni cu titluri de stat
(1) Conform prevederilor art. 6 alin. (1), Banca Naionala a Romniei nu poate achizitiona titluri de stat de pe piaa
primara.
(2) n baza conveniilor incheiate n prealabil cu Ministerul Finanelor Publice i n conformitate cu reglementarile

proprii, Banca Naionala a Romniei poate actiona, cu perceperea unui comision, ca agent pe contul statului, n ceea
ce priveste:
a) plasarea ctre terti a emisiunilor de titluri de stat i alte instrumente negociabile de ndatorare ale statului romn;
b) exercitarea functiilor de agent de nregistrare, depozitare i transfer al titlurilor de stat;
c) plata capitalului, dobanzilor, comisioanelor i a spezelor aferente;
d) executarea decontarilor n contul curent general al Trezoreriei Statului;
e) alte operaiuni n conformitate cu obiectivul fundamental i atribuiile bncii centrale;
f) efectuarea de plati aferente celor de mai sus prin conturi deschise n evidentele sale, inclusiv a celor aferente
serviciului datoriei emitenilor i altor costuri de tranzactionare i operare.
(3) Imprumuturile statului pe baz de titluri de stat se efectueaza conform conveniilor incheiate ntre Banca
Naionala a Romniei i Ministerul Finanelor Publice, prin care se stabilesc cel puin urmatoarele elemente: valoarea
imprumutului, data scadentei, rata dobanzii i modul de calcul al dobanzii pe toata durata creditului, costurile
serviciului datoriei, precum i date privind titlurile de stat negociabile, emise pentru fiecare mprumut.
--------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamt:
Conform alin. (1) al art. XXVII din Seciunea a 15-a a Cap. II din ORDONANTA nr. 94 din 26 august 2004,
publicat n MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 31 august 2004, ncepnd cu data intrarii n vigoare a prezentei
ordonante i pn la data de 1 ianuarie 2005 se suspenda dispozitiile referitoare la perceperea de comisioane pentru
toate operaiunile efectuate n conturile Trezoreriei Statului deschise n evidentele Bncii Naionale a Romniei i,
respectiv, interzicerea creditarii pe descoperit de cont al statului, prevzute la art. 29 din Legea nr. 312/2004 privind
Statutul Bncii Naionale a Romniei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 582 din 30 iunie 2004.
Oblibaiile financiare ale Ministerului Finanelor Publice fa de Banca Naionala a Romniei, reprezentand
comisioane i orice alte sume neplatite n perioada 30 iulie 2004 i data intrarii n vigoare a prezentei ordonante, ca
urmare a aplicarii dispoziiilor art. 21, 28 i 29 din Legea nr. 312/2004 se scutesc de la plata.
Capitolul VII Operaiuni cu aur i active externe
Articolul 30
Rezervele internationale
(1) Banca Naionala a Romniei, respectand regulile generale privind lichiditatea i riscul specific activelor externe,
stabileste i menine rezerve internationale, n astfel de condiii nct s poat determina periodic marimea lor exacta,
rezerve alcatuite cumulativ ori selectiv din urmatoarele elemente:
a) aur detinut n tezaur n tara sau depozitat n strainatate;
b) active externe, sub forma de bancnote i monede sau disponibil n conturi la bnci sau la alte institutii financiare n
strainatate, exprimate n acele monede i deinute n acele tari, pe care le stabileste Banca Naionala a Romniei;
c) orice alte active de rezerva, recunoscute pe plan international, inclusiv dreptul de a efectua cumparari de la Fondul
Monetar International n cadrul transei de rezerva, precum i detinerile de drepturi speciale de tragere;
d) cambii, cecuri, bilete la ordin, precum i obligaiuni i alte valori mobiliare, negociabile sau nu, emise sau
garantate de persoane juridice nerezidente, clasificate n primele categorii de ctre agentiile de apreciere a riscurilor,
recunoscute pe plan international, exprimate i platibile n valut n locuri acceptabile pentru Banca Naionala a
Romniei;
e) bonuri de tezaur, obligaiuni i alte titluri de stat, emise sau garantate de guverne straine sau de institutii financiare
interguvernamentale, negociabile sau nu, exprimate i platibile n valut n locuri acceptabile pentru Banca Naionala
a Romniei.
(2) Banca Naionala a Romniei urmareste meninerea rezervelor internationale la un nivel adecvat tranzactiilor
externe ale Romniei.
(3) Dac exista pericolul diminuarii rezervelor internationale, pn la un nivel care ar periclita tranzactiile
internationale ale statului, precum i n cazul n care diminuarea s-a produs, Banca Naionala a Romniei va prezenta

Guvernului i Parlamentului un raport privind situaia rezervelor internationale i cauzele care au condus sau care pot
conduce la o astfel de reducere. Raportul va contine recomandarile Bncii Naionale a Romniei privind politicile
guvernamentale macroeconomice necesare pentru preintampinarea sau remedierea situaiei.
Articolul 31
Administrarea rezervelor internationale
Banca Naionala a Romniei este autorizata, n condiiile pe care le stabileste i le poate modifica periodic, s
efectueze urmatoarele operaiuni:
a) sa cumpere, sa vanda i s efectueze alte tranzactii cu lingouri i monede din aur i cu alte metale pretioase;
b) sa cumpere, sa vanda i s efectueze alte tranzactii cu valute;
c) sa cumpere, sa vanda i s efectueze alte tranzactii pe piaa secundara cu bonuri de tezaur, obligaiuni i alte titluri
emise sau garantate de guverne straine sau de organizaii financiare interguvernamentale;
d) sa cumpere, sa vanda i s efectueze alte tranzactii cu valori mobiliare emise sau garantate de bnci centrale, de
institutii financiare internationale, de societi bancare i nebancare;
e) sa deschid i sa menin conturi la alte bnci centrale i autoriti monetare, societi bancare i la institutii
financiare internationale;
f) sa deschid i sa tina conturi i s efectueze operaiuni de corespondent pentru institutii financiare internationale,
bnci centrale i autoriti monetare, societi financiare i bancare, organizaii financiare interguvernamentale din
strainatate, precum i pentru guverne straine i agentiile lor.
Capitolul VIII Conducerea i administrarea
Articolul 32
Conducerea Bncii Naionale a Romniei
(1) Banca Naionala a Romniei este condusa de un consiliu de administratie.
(2) Conducerea executiva a Bncii Naionale a Romniei, n cadrul Comitetului de Politica Monetara i a Comitetului
de Supraveghere, se exercit de ctre guvernator, prim-viceguvernator i de cei doi viceguvernatori, n condiiile
stabilite prin regulamentul intern, aprobat de consiliul de administratie.
(3) Activitatea consiliului de administratie este reglementata de prevederile prezentei legi i de regulamentele Bncii
Naionale a Romniei.
Articolul 33
Consiliul de administratie
(1) Consiliul de administratie al Bncii Naionale a Romniei hotaraste, n condiiile legii:
a) politicile n domeniul monetar i al cursului de schimb, urmarind aducerea la indeplinire a acestora;
b) masurile n domeniul autorizarii, reglementarii i supravegherii prudentiale a instituiilor de credit i monitorizarii
sistemelor de plati pe care le-a autorizat;
c) directiile principale n conducerea operaiunilor i raspunderile ce revin personalului Bncii Naionale a Romniei;
d) organizarea interna, indemnizatiile, salariile i alte drepturi banesti ale personalului;
e) atribuiile i componenta Comitetului de Politica Monetara, Comitetului de Supraveghere, Comitetului de
Administrare a Rezervelor Internationale i Comitetului de Audit, care funcioneaz n cadrul Bncii Naionale a
Romniei;
f) delegarea temporara a competentelor sale ctre conducerea executiva, atunci cnd situaii speciale pot impune
aceasta solutie.
(2) Consiliul de administratie al Bncii Naionale a Romniei este compus din 9 membri, astfel:
a) un presedinte, care este i guvernator al Bncii Naionale a Romniei;

b) un vicepresedinte, care este i prim-viceguvernator;


c) 7 membri, dintre care 2 sunt i viceguvernatori, iar ceilalti 5 membri nu sunt salariati ai Bncii Naionale a
Romniei.
(3) Membrii Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei, cu nominalizarea conducerii executive, sunt
numiti de Parlament, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor dou Camere ale Parlamentului.
(4) Numirile se fac pe o perioad de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului.
(5) n cazul descompletarii consiliului de administratie, completarea locurilor vacante se face pe functia respectiva, cu
respectarea prevederilor alin. (3) i (4).
(6) Revocarea din functie a oricrui membru al consiliului de administratie se face de ctre Parlament, la propunerea
comuna a comisiilor permanente de specialitate ale celor dou Camere ale Parlamentului, dac acesta inceteaza sa
indeplineasca condiiile necesare pentru exercitarea atribuiilor sale sau dac se face vinovat de abateri grave.
(7) Nici un membru al Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei nu va fi schimbat din functie din
alte motive sau prin alta procedura decat cea prevzut la alin. (6).
(8) Numirile, retragerile i revocarile din functie ale membrilor Consiliului de administratie al Bncii Naionale a
Romniei se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(9) Hotrrea de revocare din functie a membrilor Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei poate
fi atacata la nalt Curte de Casatie i Justiie, n termen de 15 zile de la publicarea acesteia n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I.
(10) La sedintele Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei pot participa ministrul finanelor
publice i un secretar de stat din Ministerul Finanelor Publice, fr drept de vot.
Articolul 34
Incompatibiliti i conflicte de interese
(1) Membrii Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei nu pot fi deputati ori senatori, sau membri ai
unui partid politic i nu pot face parte din autoritatea judectoreasc sau din administratia public.
(2) ncepnd cu data aderarii Romniei la Eurosistem, membrii Consiliului de administratie al Bncii Naionale a
Romniei, implicati n exercitarea atribuiilor legate de Sistemul European al Bncilor Centrale, nu pot avea alte
functii care se pot afla n conflict de interese cu oblibaiile ce le revin, n calitate de membri ai consiliului.
(3) Membrii consiliului de administratie i salariaii cu functii de conducere ai Bncii Naionale a Romniei sunt
supui regimului incompatibilitatilor i conflictelor de interese prevzut de lege.
(4) Membrii consiliului de administratie se dedica exclusiv exercitarii atribuiilor lor, cu posibilitatea desfurrii de
activiti didactice i de cercetare stiintifica.
Articolul 35
Atribuiile guvernatorului Bncii Naionale a Romniei
(1) Guvernatorul Bncii Naionale a Romniei dispune msuri pentru executarea dispoziiilor legale, a hotrrilor
consiliului de administratie, precum i a altor reglementari privind Banca Naionala a Romniei. Guvernatorul poate
delega prim-viceguvernatorului i viceguvernatorilor unele dintre atribuiile sale, n condiiile stabilite de consiliul de
administratie.
(2) Guvernatorul numeste n functie personalul din aparatul central al Bncii Naionale a Romniei i pe directorii
sucursalelor i ai agentiilor.
(3) Guvernatorul emite ordine i decizii i reprezinta Banca Naionala a Romniei n relatiile cu tertii, semnand, direct
sau prin persoane imputernicite de el, toate tratatele sau conventiile incheiate.
(4) n numele consiliului de administratie, guvernatorul prezinta Parlamentului, pn la data de 30 iunie a anului
urmtor, raportul anual al Bncii Naionale a Romniei, care cuprinde activitile Bncii Naionale a Romniei,
situaiile financiare anuale i raportul de audit, dezbatute, fr a fi supuse votului, n sedinta comuna a celor dou
Camere ale Parlamentului.
(5) n cazul absentei sau imposibilitatii guvernatorului de a actiona, acesta va fi suplinit de prim-viceguvernator.

Articolul 36
Auditarea situaiilor financiare anuale
(1) Situaiile financiare anuale ale Bncii Naionale a Romniei sunt supuse auditarii de ctre auditori financiari,
persoane juridice autorizate de Camera Auditorilor Financiari din Romnia, selectati de ctre consiliul de
administratie, pe baz de licitaie.
(2) Raportul auditorului financiar mpreun cu opinia sa vor fi prezentate Consiliului de administratie al Bncii
Naionale a Romniei i vor fi publicate mpreun cu situaiile financiare anuale.
Capitolul IX Situaiile financiare anuale i evidena contabil
Articolul 37
Situaii financiare anuale
(1) Situaiile financiare ale Bncii Naionale a Romniei sunt intocmite conform principiilor i regulilor contabile
prevzute de standardele internationale de contabilitate, aplicabile bncilor centrale, recunoscute de Banca Centrala
Europeana i trebuie s cuprind: bilantul, contul de profit i pierdere i notele explicative.
(2) Situaiile financiare anuale ale Bncii Naionale a Romniei trebuie s ofere o imagine fidela a pozitiei financiare
i a performantei financiare pentru respectivul exercitiu financiar.
(3) Modelele situaiilor financiare anuale sunt elaborate de Banca Naionala a Romniei, cu avizul consultativ al
Ministerului Finanelor Publice.
Articolul 38
Capitalul Bncii Naionale a Romniei
(1) Capitalul actual al Bncii Naionale a Romniei se majoreaza la 300 miliarde lei i aparine n intregime statului.
(2) Majorarea capitalului va fi efectuata la data de 31 decembrie 2004, prin incorporarea sumelor existente la acea
data n fondul de rezerva, astfel nct s se atinga nivelul prevzut la alin. (1).
Articolul 39
Rezerve statutare
(1) Rezervele statutare se vor constitui prin preluarea sumelor rmase n fondul de rezerva dup efectuarea majorarii
de capital prevzute la art. 38.
(2) Rezervele statutare se majoreaza anual, conform prevederilor art. 43.
Articolul 40
Planul de conturi
(1) Banca Naionala a Romniei va emite reglementari proprii de organizare i conducere a contabilitatii, n
conformitate cu legislatia n vigoare, cu avizul consultativ al Ministerului Finanelor Publice.
(2) Operaiunile economico-financiare ale Bncii Naionale a Romniei sunt contabilizate, potrivit planului propriu
de conturi, cu avizul consultativ al Ministerului Finanelor Publice.
Articolul 41
Bugetul de venituri i cheltuieli
Bugetul anual de venituri i cheltuieli se aproba de Consiliul de administratie al Bncii Naionale a Romniei i se

verifica, n execuie, conform practicilor i procedurilor controlului i auditului intern.


Articolul 42
Evaluarea posturilor prevzute n situaiile financiare
(1) Banca Naionala a Romniei efectueaza periodic, cel puin anual, evaluarea posturilor cuprinse n situaiile
financiare.
(2) Diferentele nete din evaluarea activelor i pasivelor, exprimate n monede straine, drepturi speciale de tragere, aur,
argint i alte metale pretioase, a monedelor i a altor obiecte din aur, argint, a altor metale i pietre pretioase, ca
urmare a modificarii valorii sau a cursului n lei al acestora, vor fi evidentiate separat n contul special de reevaluare.
Articolul 43
Determinarea i utilizarea profitului
(1) Banca Naionala a Romniei vireaz la bugetul statului o cota de 80% din veniturile nete rezultate dup deducerea
urmatoarelor elemente:
a) cheltuielile aferente exercitiului financiar, inclusiv cheltuielile cu provizioanele constituite conform alin. (3);
b) pierderea exercitiilor precedente rmas neacoperita dup aplicarea prevederilor art. 44.
(2) Plata cotei prevzute la alin. (1) se efectueaza lunar, pn la data de 25 a lunii urmatoare, inclusiv, n baza unei
declaratii speciale. Aceasta cota reprezinta venit la bugetul de stat. Regularizarile aferente exercitiului financiar vor fi
efectuate pn la termenul de depunere a bilantului anual, conform legii, n baza unei declaratii speciale rectificative.
(3) Banca Naionala a Romniei constituie provizioane de risc de credit, conform normelor proprii aprobate de ctre
Consiliul de administratie al Bncii Naionale a Romniei, cu avizul consultativ al Ministerului Finanelor Publice.
(4) Provizioanele constituite de Banca Naionala a Romniei conform normelor proprii aprobate de ctre consiliul de
administratie, altele decat cele prevzute la alin. (3), se suporta din profitul ramas dup aplicarea alin. (1).
(5) Profitul ramas dup aplicarea prevederilor alin. (1) i (4) se repartizeaza pe destinatii, n urmatoarea ordine de
prioritate:
a) pentru rezervele statutare - repartizari de pn la 60%;
b) pentru constituirea surselor proprii de finanare repartizari de pn la 30%;
c) pentru fondul de participare a salariatilor la profit un procent de pn la 10%;
d) sumele eventual rmase dup repartizarile efectuate conform lit. a)-c) sunt alocate pentru destinatiile care se
stabilesc de ctre Consiliul de administratie al Bncii Naionale a Romniei.
Articolul 44
Acoperirea pierderilor
Dac ntr-un exercitiu financiar Banca Naionala a Romniei nregistreaz pierdere, aceasta se acopera din sursele
disponibile, n urmatoarea ordine de prioritate:
a) contul special de reevaluare;
b) rezervele statutare.
Articolul 45
Raspunderea de nregistrare
Pentru eventualele erori la plati sau la nregistrri n conturile titularilor, Banca Naionala a Romniei raspunde numai
pn la limita sumei eronat platite sau nregistrate n cont, inclusiv de penalitatile aferente care se vars la bugetul de
stat, suportate de titularii de cont, n cazurile prevzute de lege, dac este sesizata cu reclamatie scrisa pn la
expirarea termenului general de prescriptie.
Articolul 46

Publicarea situaiilor financiare anuale


Situaiile financiare anuale auditate ale Bncii Naionale a Romniei, dup adoptarea lor de ctre consiliul de
administratie, se public n Monitorul Oficial al Romniei, mpreun cu raportul auditorului financiar.
Capitolul X Dispozitii finale
Articolul 47
Legislatia aplicabila
(1) Operaiunile Bncii Naionale a Romniei sunt supuse prevederilor legale aplicabile n materie, n msura n care
Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificrile i completrile ulterioare i prezenta lege nu dispun
altfel.
(2) Operaiunile comerciale efectuate de Banca Naionala a Romniei, care se reflecta n bugetul de venituri i
cheltuieli i n situaiile financiare anuale, sunt supuse controlului ulterior al Curtii de Conturi.
Articolul 48
Reglementarile Bncii Naionale a Romniei
(1) Banca Naionala a Romniei este imputernicita sa emita reglementarile necesare pentru a pune n aplicare i a
impune respectarea prevederilor legale.
(2) Reglementarile Bncii Naionale a Romniei pot fi sub forma de regulamente, ordine, norme i circulare, avnd
caracter obligatoriu pentru persoanele juridice publice i private, precum i pentru persoanele fizice.
Articolul 49
Informaii statistice
(1) Banca Naionala a Romniei este autorizata sa colecteze date i informaii statistice primare care sunt necesare
pentru aducerea la indeplinire a atribuiilor sale legale.
(2) Banca Naionala a Romniei este imputernicita s-i stabileasca metodologiile privind culegerea, prelucrarea,
analiza, difuzarea i constituirea seriilor de date statistice n domeniile sale de competena.
(3) Persoanele juridice publice i private, precum i persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze gratuit Bncii
Naionale a Romniei, la termenele, periodicitatile i n forma solicitata, date i informaii statistice, n conformitate
cu reglementarile i instruciunile emise de Banca Naionala a Romniei, n baza prezentei legi. Pentru entitatile fr
personalitate juridica, oblibaiile de raportare statistica revin persoanelor desemnate sa reprezinte aceste entiti.
(4) Banca Naionala a Romniei are dreptul sa verifice modul de determinare a datelor i informaiilor raportate i
corespondenta lor cu evidentele deintorilor de date primare. Dac informaiile i documentaia obtinute nu sunt
adecvate sau exista rezerve cu privire la corectitudinea sau integralitatea acestora, Banca Naionala a Romniei va
putea cere informaii suplimentare i explicatii n acest sens.
(5) Datele i informaiile statistice care permit identificarea subiectilor statistici, n mod direct sau indirect,
dezvaluind astfel informaii cu caracter individual, sunt considerate confidentiale. Datele i informaiile statistice
confidentiale nu pot servi ca probe n justiie sau la stabilirea unor drepturi sau obligaii pentru subiectii statistici la
care se refer.
(6) Datele statistice rezultate din prelucrarea datelor individuale vor putea fi publicate sau diseminate de Banca
Naionala a Romniei, n intregime sau n parte, numai n condiiile n care identificarea directa ori indirecta a
persoanelor juridice sau fizice nu este posibila.
(7) Banca Naionala a Romniei asigura msuri de protecie a datelor care se refer la subiecti individuali persoane
juridice sau fizice - date obtinute direct sau indirect, din surse administrative sau din alte surse.

Articolul 50
Garantii speciale
(1) Conventiile, contractele sau orice alte aranjamente de creditare incheiate de Banca Naionala a Romniei
constituie titluri executorii, n caz de neplata, pentru intregul sold al creantei de platit, inclusiv dobanzile sau alte
costuri aferente.
(2) Organele de executare competente executa creanta Bncii Naionale a Romniei pe baza simplei notificari din
partea acesteia.
(3) n cazul n care debitorul nu i indeplineste angajamentele asumate, Banca Naionala a Romniei este n drept sa
procedeze la recuperarea creanelor prin executarea garantiilor, astfel:
a) vanzarea totala sau parial, pe contul debitorului, a titlurilor i efectelor care i-au fost date n garantie, n termen
de maximum 3 zile, dup o simpla somatie printr-un act extrajudiciar;
b) din venitul rezultat din vanzare se recupereaza creantele, avansurile, dobanzile i orice alte cheltuieli efectuate de
Banca Naionala a Romniei, iar eventualul surplus ramas se remite debitorului.
Articolul 51
Operaiuni n favoarea tertilor
(1) Banca Naionala a Romniei poate efectua unele operaiuni n favoarea tertilor, numai n condiiile prezentarii
documentelor pe care le considera necesare. Banca Naionala a Romniei poate, ori de cate ori considera necesar, sa
ceara constituirea de garantii reale sau personale.
(2) Cu excepia prevederilor art. 7, Banca Naionala a Romniei nu va acorda asistena financiar sub forma de
credite, angajamente de resurse, preluare integral sau parial a obligaiilor aferente unui mprumut ori altui
instrument de ndatorare, asumare a unei datorii sau a unui pasiv adiacent ori n vreo alta forma.
(3) Cu respectarea prevederilor alin. (2), Banca Naionala a Romniei poate:
a) s investeasc resursele sale financiare n valori mobiliare cu grad mare de lichiditate, emise de debitori cu
bonitate;
b) sa achizitioneze, n cursul executarii creanelor pe care le are, orice fel de drepturi care pot fi valorificate;
c) sa acorde salariatilor si cate un credit pentru locuinte i credite pentru bunuri de folosin indelungata, cu dobnda
la nivelul dobanzii medii lunare de la bncile comerciale.
Articolul 52
Secretul profesional
(1) Membrii consiliului de administratie i salariaii Bncii Naionale a Romniei sunt obligati sa pastreze secretul
profesional asupra oricarei informaii nedestinate publicarii, de care au luat cunotina n cursul exercitarii functiilor
lor, i nu vor folosi aceste informaii pentru obtinerea de avantaje personale, orice abatere fiind sanctionata conform
legii. Membrii consiliului de administratie i salariaii Bncii Naionale a Romniei vor fi obligati sa pastreze secretul
profesional i dup ncetarea activitii n cadrul bncii, orice nclcare fiind sanctionata n condiiile legii.
Prevederile prezentului alineat se aplic i auditorilor financiari care sunt mputernicii s efectueze aciuni de
supraveghere, n condiiile Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Furnizarea de informaii de natura celor prevzute la alin. (1) va putea fi facuta sub semnatura guvernatorului
Bncii Naionale a Romniei sau a persoanelor imputernicite n acest sens, n urmatoarele situaii:
a) n cadrul unor proceduri judiciare, la cererea scrisa a organelor judiciare abilitate sau, dup caz, a organelor de
cercetare penala, cu autorizarea procurorului;
b) n cadrul negocierii sau al derularii unor acorduri internationale la care Romnia sau Banca Naionala a Romniei
este parte;
c) n cadrul acordurilor de cooperare cu alte autoriti sau din iniiativa Bncii Naionale a Romniei, n scopul
asigurarii indeplinirii atribuiilor specifice de supraveghere i control asupra respectarii prevederilor legale;
d) n cursul procedurilor civile sau comerciale legate de declanarea falimentului unei institutii de credit sau a

lichidarii acesteia ca urmare a retragerii autorizatiei de functionare, cu excepia informaiilor care se refer la tertii
implicati n aciuni de redresare a institutiei de credit respective.
(3) Persoanele abilitate s solicite i sa primeasca informaii de natura secretului profesional n domeniul activitii
bancare sunt obligate sa pastreze confidentialitatea acestora i le pot utiliza numai n scopul pentru care le-au solicitat
sau le-au fost furnizate, potrivit legii ori acordurilor incheiate, orice abatere fiind sanctionata potrivit legii.
(4) n exercitarea atribuiilor sale n domeniul autorizarii, reglementarii i supravegherii prudentiale a instituiilor de
credit, Banca Naionala a Romniei poate utiliza informaiile primite, de natura secretului profesional, numai n
urmatoarele situaii:
a) verificarea indeplinirii condiiilor referitoare la constituirea instituiilor de credit;
b) supravegherea, la nivel individual i consolidat, a activitii instituiilor de credit, n special a lichiditii,
solvabilitatii, expunerilor mari, procedurilor administrative i contabile i a mecanismelor de control intern ale
acestora;
c) aplicarea de sanciuni;
d) contestarea de ctre instituiile de credit a actelor administrative emise de Banca Naionala a Romniei;
e) derularea unor proceduri judiciare initiate n baza art. 83 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(5) Cnd informaiile provin dintr-un alt stat, acestea vor putea fi divulgate numai cu acordul expres al autoritii care
le-a furnizat i, dup caz, exclusiv n scopul pentru care s-a dat acest acord.
Articolul 53
Indemnizatii
Membrii Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei primesc indemnizatii.
Articolul 54
Participatii de capital
Banca Naionala a Romniei nu poate participa cu capital, direct sau indirect, la nici o societate comerciala sau regie
autonoma, cu excepia propriilor sale ntreprinderi de imprimare a biletelor de banca i de batere a monedei i a altor
societi care pot contribui la realizarea atribuiilor sale.
Articolul 55
Proprieti imobiliare
Banca Naionala a Romniei poate face investitii imobiliare numai pentru necesitatile sale de functionare i pentru
nevoile colective ale personalului, stabilite de consiliul sau de administratie.
Articolul 56
Comunicarea cu publicul
(1) Toate reglementarile emise de Banca Naionala a Romniei se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(2) Banca Naionala a Romniei va deschide i va menine un registru public al reglementarilor sale, publicate n
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
(3) Obiectivul comunicarii este de a oferi publicului larg, mediului de afaceri intern i international, instituiilor
administraiei publice i comunitii academice, o imagine clara asupra politicilor i masurilor adoptate de ctre
Banca Naionala a Romniei pentru indeplinirea atribuiilor sale.
(4) Banca Naionala a Romniei public periodic raportul anual, rapoarte privind balanta de plati i pozitia
investitionala internationala a tarii, raportul asupra inflatiei, buletine i comunicate de presa privind evolutia monedei
i a creditului, studii i alte materiale cuprinzand informaii destinate publicitii.

Articolul 57
Sanciuni
(1) Pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi precum i a reglementarilor i hotrrilor Consiliului de
administratie al Bncii Naionale a Romniei, n cazurile care nu cad sub incidena Legii nr. 58/1998 privind
activitatea bancara, cu modificrile i completrile ulterioare, guvernatorul, prim-viceguvernatorul i
viceguvernatorii, n conformitate cu regulamentul intern aprobat de ctre Consiliul de administratie al Bncii
Naionale a Romniei, pot aplica urmatoarele sanciuni:
a) avertisment scris;
b) amenda de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei; amenzile ncasate se fac venit la bugetul de stat;
c) suspendarea parial sau totala, pe un termen de pn la 90 de zile, a autorizatiei acordate de Banca Naionala a
Romniei;
d) retragerea autorizatiei acordate de Banca Naionala a Romniei.
(2) Contestaiile pot fi formulate n termen de 15 zile de la data comunicarii sanctiunii i se solutioneaza de Consiliul
de administratie al Bncii Naionale a Romniei, n maximum 30 de zile de la primirea acestora.
(3) n termen de 15 zile de la comunicare, hotrrile Consiliului de administratie al Bncii Naionale a Romniei pot
fi contestate la Curtea de Apel Bucureti.
(4) n termenul prevzut la alin. (2), contestaiile pot fi formulate i direct la Curtea de Apel Bucureti.
Articolul 58
Abrogari
Pe data intrarii n vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 101/1998 privind Statutul Bncii Naionale a Romniei,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 203 din 1 iunie 1998, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Articolul 59
Intrarea n vigoare
Prezenta lege intr n vigoare la 30 de zile de la publicarea n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, cu excepia
dispoziiilor art. 36, 37, 39, 40, art. 42-44 i art. 46, care intr n vigoare la data de 1 ianuarie 2005.
Aceast lege a fost adoptata de Parlamentul Romniei, cu respectarea prevederilor art. 75 i ale art. 76 alin. (2) din
Constitutia Romniei, republicat.
PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU
PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU
Bucureti, 28 iunie 2004.
Nr. 312.
_______________

S-ar putea să vă placă și