Sunteți pe pagina 1din 6

Scopul acestui checklist este de a te ajuta in

elaborarea unei balante de verificare corecta. In functie de


activitatea firmei/firmelor la care tii contabilitatea poti
completa sau sterge din lista.

Checklist general

Toate documentele introduse in programul de contabilitate

trebuie sa fie validate.

Balanta trebuie sa contina toate clasele de conturi de la clasa

1 la clasa 7.

La microintreprinderi se va verifica suma veniturilor totale

pentru a se vedea depasirea/nedepasirea plafonului pentru trecerea la


impozit pe profit.

Soldurile creditelor bancare trebuie sa fie aceleasi cu cele din

scadentarele de la banca.

Cele doua serii de egalitati din balanta sa fie egale.

Verificarea rulajelor, sumelor totale si soldurilor din balanta cu

cele din registrul Cartea mare.

Clasa 1 de conturi

Sold cont 121 trebuie sa fie diferenta intre total sume clasa 7

si total sume clasa 6.


Total sume clasa 7 > total sume clasa 6 = sold creditor cont 121
Total sume clasa 7 < total sume clasa 6 = sold debitor cont 121
contadetop.ro

Rulajul lunar debitor al contului 121 sa fie egal cu rulajul lunar

debitor a conturilor de cheltuieli.

Rulaj lunar creditor al contului 121 sa fie egal cu rulajul lunar

creditor a conturilor de venituri.

Contul 1681 se pune in corespondenta cu contul 666 sa nu

ramana pe minus.

Rulaj creditor al contului 151 sa fie egal cu rulajul debitor al

contului 6812.

Rulajul debitor al contului 151 sa fie egal cu rulaj creditor al

contului 7812.

Clasa 2 de conturi

Soldul final debitor al clasei 2 trebuie sa fie egal cu valoarea

de intrare a imobilizarilor din Registrului de imobilizari.

Soldul final creditor al clasei 2 trebuie sa fie egal cu total

amortizare inregistrata.
Daca exista creante imobilizate atunci soldul debitor al clasei 2
nu se va potrivi cu valoarea de intrare din Registrul de imobilizari
deoarece acestea nu se trec in registru.

contadetop.ro

Clasa 3 de conturi

Soldul debitor al contului 371 sau soldul debitor al contului

301 soldurile stocurilor, trebuie sa corespunda cu soldul de pe


raportul de gestiune/soldul din balanta de stocuri/situatia stocurilor.

Pentru marfurile cu TVA 24% - 24/124*sold 371 = sold

4428.TVA 24%.

Pentru marfurile cu TVA 9% - 9/109*sold 371 = sold 4428.TVA

9%.

Sold debitor al contului 332 egal cu soldul creditor al 712.

Sold debitor al contului 345 egal cu soldul creditor al 711.

Rulaj creditor 39x egal cu rulaj debitor 6814.

Rulaj debitor 39x egal cu rulaj creditor 7814.

Clasa 4 de conturi

Pentru platitorii de TVA conturile de TVA trebuie sa fie inchise

respectiv 4426 si 4427. Sold trebuie sa fie pe cont 4423 TVA de


plata sau 4424 TVA de recuperat.

Soldul TVA din balanta sa corespunda suma de pe decontul

de TVA.

Cont 421 trebuie sa corespunda cu salariile ce vor fi platite

luna viitoare. Daca salariile se platesc in luna curenta atunci soldul


trebuie sa fie 0.

contadetop.ro

Soldurile conturilor de contributii sociale si impozit pe salarii

sunt cele de plata de luna viitoare si trebuie sa corespunda cu sumele


din D112, daca sunt platite la timp contributiile si impozitul pe venit
bineinteles.

Soldurile conturilor de clienti si furnizori sa corespunda cu

sumele de incasat respectiv de platit la furnizori.

Soldul contului 472 in conformitate cu facturile de avans

emise si neincasate. Se vor verifica facturile de avans emise si


facturile de storno avans. Avansul emis trebuie sa se inchida cu
avansul stornat

Rulajul creditor al conturilor 49x trebuie sa fie egal cu rulajul

debitor al contului 6814.

Rulajul debitor al conturilor 49x trebuie sa fie egal cu rulajul

creditor al contului 7814.

Clasa 5 de conturi

Contul 581 trebuie sa fie soldat nu trebuie sa aiba sold la

sfarsit de luna. Daca are sold atunci nu s-a inregistrat corect una sau
mai multe operatiuni cu numerar.

Soldul contului 5121 trebuie sa fie conform cu soldul de pe

extrasul de cont.

Soldul contului 5311 trebuie sa fie conform cu soldul de pe

registrul de casa.

Soldul conturilor in valuta trebuie actualizate la sfarsit de luna

conform cursului valutar BNR din ultima zi a lunii.


contadetop.ro

Contul 5198 se pune in corespondenta cu 666 sa nu ramana

pe minus.

Rulajul creditor al conturilor 59x trebuie sa fie egal cu rulajul

debitor al contului 6814.

Rulajul debitor al conturilor 59x trebuie sa fie egal cu rulajul

creditor al contului 6814.

Verificarea avansurilor de trezorerie acordate cu soldul din

balanta de verificare pe analitice.

Clasa 6 de conturi

Conturile de cheltuieli trebuie sa fie soldate acestea nu

trebuie sa aiba sold. Se inchid cu contul 121.

Clasa 7 de conturi

Conturile de venituri sa fie soldate acestea nu trebuie sa

aiba sold. Se inchid cu contul 121.

contadetop.ro

S-ar putea să vă placă și