Sunteți pe pagina 1din 12

Stoicu Simona Elena

grupa 305
INSTITUTIILE UNIUNII EUROPENE

Comisia Europeana
1. Prezentare generala (art 17 din TUE, art 244 250 din TFUE)
Este executivul UE, fiind formata din membrii / resortisantii statelor membre UE, denumiti comisari si
reprezentand interesele comune ale acesteia, nu interesele nationale ale teritoriilor din care provin;
Denumirea de Comisie poate desemna: pe cei 27 de comisari sau organismele administrative formate din 23000 de
functionari publici europeni;
Actualmente Comisia Barroso;
Denumiri (evolutie istorica):
Inalta Autoritate (Tratatul de la Paris 1951/1952);
Comisia (Tratatele de la Roma 1958);
Comisia Europeana (Tratatul de Fuziune de la Bruxelles 1967);
2. Organizare si functionare
Isi desfasoara activitatea in Bruxelles, Luxembourg, Strasbourg, sediul fiind, insa, la Bruxellex, unde se afla biroul
presedintelui si sala de sedinta a Comisiei, la etajul 13 al Cladirii Berlaymont;
Are un regulament de procedura + organizarea si functionarea mai sunt prevazute in Tratatele UE;
Impartire in:
Departamente = Departamente Generale (DG) = asemanate ministerelor din statele membre, acoperind domenii
specifice precum agricultura sau justitia, drepturile cetatenilor sau serviciile interne; sunt conduse de directori generali
care raspund in fata unui comisar; portofoliul unui comisar poate fi sustinut de mai multe departamente;
Servicii asimilate subdivizate in directii, diviziuni si unitati);
Comitete create sau prevazute in Tratatele institutive: resurse umane si securitate, serviciul juridic, biroul de
traduceri, informatica, serviciul de audit intern etc;
Domina principiul colegialitatii;
Sedintele au loc cel putin o data pe saptamana (in principiu miercurea), dar pot fi decise si reuniuni suplimentare in
functie de problemele aparute;
Reuniunile nu sunt publice, iar dezbaterile sunt confidentiale, putandu-se constitui si grupuri de lucru;
Art 250 din TUE: hotararile Comisiei sunt valabil adoptate cu majoritatea membrilor sai; cvorumul e stabilit prin
regulamentul intern al acesteia;
Atributiile presedintelui
defineste orientarile in cadrul carora Comisia isi exercita misiunea;
decide cu privire la organizarea interna a Comisiei;
numeste vicepresedintii, altii decat Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate (si acesta
e vicepresedinte), dintre membrii Comisiei;
convoaca sedintele;
stabileste ordinea de zi (dar fiecare membru poate sa vina cu propuneri);
e asistat de un Secretar general care:
asigura punerea in aplicare a procedurilor decizionale;
asigura coordonarea intre servicii;
ia masurile necesare in vederea notificarii si publicarii actelor, precum si transmiterea de documente catre alte
institutii;
3. Componenta, statutul membrilor si alegerea propriu zisa a acestora
Evolutie:
Pana la intrarea in vigoare a Tratatului de la Nisa statele mari, membre ale UE (Franta, Germania, Italia, Marea
Britanie) desemnau 2 membri in Comisie, iar cele mici cate unul;
Reglementarea prin Tratatul de la Nisa fiecare stat desemneaza cate un membru in Comisie, indiferent de
marimea statului;
Reglementarea prin Tratatul de la Lisabona incepand cu 1 noiembrie 2014 numai 2/3 dintre statele membre vor
desemna membri ai Comisiei pentru un mandat (incluzand presedintele si Inaltul Reprezentant); celelalte, potrivit
principiului rotatiei, desemneaza membri ai Comisiei in mandatele urmatoare; in primul mandat, din 27 de state doar 18
1

vor avea comisari; se va trece la aplicarea principiului in conditiile in care Consiliul European nu va decide modificarea,
hotarand cu unanimitate; sistemul de rotatie are in vedere 2 principii:
Statele membre sunt tratate in mod egal cu privire la stabilirea ordinii de rotatie si a duratei prezentei resortisantilor
lor in cadrul Comisiei;
Fiecare dintre comisiile succesive se constituie astfel incat sa reflecte in mod corespunzator diversitatea demografica
si geografica a statelor membre;
Alegerea propriu-zisa a membrilor
Se face pe baza competentei lor generale si a angajamentului lor fata de ideea europeana, dintre personalitatile
care prezinta toate garantiile de independenta, avand un mandat de 5 ani;
Nu solicita si nu accepta instructiuni din partea niciunui guvern, institutie, organ, oficiu sau agentie;
Nu pot exercita (pe durata mandatului) nicio alta activitate profesionala, remunerata sau nu;
Consiliul European, hotarand cu majoritate calificata, propune Parlamentului European un candidat la functia de
presedinte al Comisiei, acesta urmand a fi ales cu majoritatea membrilor care compun PE;
In cazul in care nu se intruneste majoritatea, Consiliul European, hotarand cu majoritate calificata, propune, in termen
de o luna, un nou candidat, care este ales de PE in conformitate cu aceeasi procedura;
Consiliul, de comun acord cu presedintele ales, adopta lista celorlalte personalitati pe care le propune pentru a fi
membri ai Comisiei, alegere ce se face pe baza sugestiilor statelor membre;
Presedintele, Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate si ceilalti membri ai Comsiei
sunt supusi, in calitate de organ colegial, unui vot de aprobare al PE, pe baza acestuia fiind numita Comisia de catre
Consiliul European cu majoritate calificata;
4. Atributiile si rolul Comisiei (art 17 TUE)
Are initiativa legislativa, sub forma propunerilor de regulamente si directive necesare indeplinirii obiectivelor
propuse (Comisia propune, Consiliul decide);
Promoveaza interesul general al UE, asigurand aplicarea tratatelor (da aviz consultativ pentru acestea) si a masurilor
adoptate de institutii in temeiul acestora;
Supravegheaza aplicarea dreptului UE sub controlul Curtii de Justitie a UE;
Executa bugetul si gestioneaza programele;
Exercita functii de conducere, de executare, de administrare;
Cu exceptia politicii externe si de securitate comune si a altor cazuri prevazute in tratate, aceasta asigura
reprezentarea externa a UE;
Adopta initiativele de programare anuala si multianuala a UE, in vederea incheierii unor acorduri internationale;
Dispune de o procedura cu ajutorul careia poate sa urmareasca un stat membru care nu-si indeplineste obligatiile ce-i
revin la tratate;
Inainte de intrarea in vigoare a Tratatului de la Lisabona, puterile executive ale UE erau detinute de Consiliul
European, care conferea Comisiei puterea de a exercita anumite atributii;
Conform Tratatului de la Lisabona, Comisia isi exercita puterea doar in virtutea tratatelor, fiind, insa, mai
restranse decat a celor pe care le au executivele nationale (Consiliul European detine puteri executive individuale la nivel
national, iar Comisia detine puterea executiva la nivel de Uniune);
5. Eliberarea din functie (art 246 - 247 din TFUE)
Implinirea termenului
Motiunea de cenzura a Parlamentului
Demisia voluntara
Demiterea din oficiu (in cazul nerespectarii obligatiilor, Curtea de Justitie, sesizata de Consiliu/Comisie, hotarand cu
majoritate simpla art 247 din TFUE; poate decide si decaderea din pensie/alte avantaje);
Deces
Membrul Comisiei care a demisionat sau a decedat este inlocuit pe perioada ramasa pana la incheierea mandatului
de un nou membru avand aceeasi cetatenie, numit de Consiliu, de comun acord cu presedintele Comisiei, dupa consultarea
Parlamentului European;
Consiliul, hotarand in unanimitate, la propunerea presedintelui Comisiei, poate decide ca nu este necesara
inlocuirea, in special in cazul in care durata ramasa pana la incheierea mandatului este scurta;
In cazul demisiei tuturor membrilor, acestia raman in functie si continua sa gestioneze afacerile curente pana la
inlocuirea propriu-zisa a lor;
Inaltul Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate
Unul dintre vicepresedintii Comisiei;
2

Este numit de Consiliul European, cu majoritate calificata, cu acordul presedintelui Comisiei si tot Consiliul
European poate pune capat mandatului acestuia, urmand aceeasi procedura;
Conduce politica externa si de securitate comuna a UE;
Contribuie prin propuneri la eleborarea acestei politici si o aduce la indeplinire in calitate de imputernicit al
Consiliului;
Prezideaza Consiliul Afaceri Externe (din cadrul Consiliului);

Consiliul European
1. Prezentare generala (art 15 si 48 TUE, art 235 236 TFUE)
Componenta: sefii de stat sau de guvern ai statelor membre + presedintele su si presedintele Comisiei; la sedinte
participa si Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate (art15 din TUE);
Evolutie istorica: 1986 consacrarea juridica a Consiliului European prin Actul Unic European;
2. Presedintele Consiliului European
Institutie introdusa prin Tratatul de la Lisabona;
Numirea (art 15 alin 5 TUE):
Consiliul European isi alege presedintele cu majoritate calificata pentru o durata de 2 ani jumatate, cu posibilitatea
reinnoirii mandatului o singura data;
In caz de impiedicare sau de culpa grava (art 5 din TUE), Consiliul European poate pune capat mandatului
acestuia in conformitate cu aceeasi procedura;
Nu poate exercita un mandat national;
Atributii (art 15 alin 6 din TUE):
Prezideaza si impulsioneaza lucrarile Consiliului European in sensul consensului/colaborarii;
Asigura pregatirea si continuitatea lucrarilor Consiliului European, in cooperare cu presedintele Comisiei si pe baza
lucrarilor Consiliului Afaceri Generale;
Prezinta Parlamentului European un raport dupa fiecare reuniune a Consiliului European;
Reprezinta Uniunea pe plan extern in problemele referitoare la politica externa si de securitate, fara a aduce atingere
atributiilor Inaltului Reprezentant;
3. Functionarea si organizarea Consiliului European
Nu functioneaza permanent (2 reuniuni ordinare pe semestru si extraordinare de fiecare data cand e nevoie), intre
timp activitatile fiind desfasurate de organe tehnice auxiliare, avand caracter permanent, temporar sau ad hoc;
Reuniunile se deruleaza pe parcursul a 2 zile, presupunand o pregatire materiala si totodata a lucrarilor;
Ordinea de zi - pe baza subiectelor abordate la intalnirile anterioare, a propunerilor venite din partea Comisiei sau a
statelor membre, a problemelor actuale sau a dificultatilor cu care se confrunta UE;
Lucrarile debuteaza cu interventia presedintelui Parlamentului European, informand Consiliul European despre
pozitia oficiala a Parlamentului cu privire la principalele probleme, dupa care are loc o scurta dezbatere;
Prima zi e a lucrarilor e denumita sedinta plenara, iar a doua zi e dedicata contractelor bilaterale informale;
Luarea deciziilor:
Membrii ajung la acorduri avand natura politica prin consens; exceptiile apar doar cand tratatele prevad altfel,
moment in care presedintele Consiliului European, respectiv cel al Comisiei nu participa la vot;
Dreptul de vot poate fi delegat, dar un membru al Consiliului European nu poate primi mandat decat de la un singur
alt membru;
Actele Consiliului European sunt declaratiile si rezolutiile, in special in domeniul PESC;
Modalitatea de luare a deciziilor:
Unanimitatea: deciziile referitoare la elaborarea si punerea in aplicare a politicii externe si de securitate comuna;
abtinerile nu impiedica adoptarea deciziei cu unanimitate;
Majoritatea simpla: adoptarea regulamentului de procedura, precum si la alte aspecte legate de procedura;
Majoritatea calificata: deciziile privind alegerea si incetarea mandatului presedintelui Consiliului European,
deciziile referitoare la lista formatiunilor Consiliului si cele cu privire la presedintia acestor formatiuni;
4. Functiile si atributiile Consiliului European
Ofera UE impulsurile necesare dezvoltarii acesteia si ii defineste orientarile si prioritatile politice generale;
Propune Parlamentului European un candidat la functia de presedinte al Comisiei;
Numeste Comisia Europeana si Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de securitate poate pune
si capat mandatului acestuia (cu acordul presedintelui Comisiei);
Coordoneaza, arbitreaza si deblocheaza dosarele dificile;
3

Are atributii specifice atribuite prin TUE in domeniile politicii externe si de securitate comuna, cooperarii politienesti
si judiciare in materie penala, politicii economice si monetare;
nu exercita functii legislative, dar are unele atributii cu caracter legislativ:
intervine in deblocarea procesului decizional la nivelul Consiliului;
are rol deosebit in procesul de reviziuire si adoptare de noi tratate;
Consiliul European vs Consiliul
Criterii de diferentiere:
1. Criteriul aparitiei
Consiliul European a aparut pe cale neconventionala (prin intalnirile la varf ale sefilor de stat si/sau de Guvern); la
origini a fost o entitate sui generis, ulterior a fost consacrata conventional (Actul Unic European, iar in final Tratatul de la
Lisabona);
Consiliul a aparut pe cale conventionala; potrivit Tratatului de la Paris, a aparut institutia denumita Consiliul special
de Ministri, devenit in 1992, prin Tratatul de la Maastricht, Consiliul Uniunii Europene, iar prin Tratatul de la Lisabona
urmand a lua numele de Consiliu;
2. Criteriul componentei
Consiliul European e format din sefii de stat si/sau de Guvern, carora li se adauga presedintele Consiliului European
si presedintele Comisiei Europene; la reuniuni participa si Inaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe si politica de
securitate; in functie de ordinea de zi si/sau de guvern, participa si ministrii afacerilor externe;
Consiliul are in componenta sa ministri (Consiliul general al afacerilor) si apar si consiliile specializate sau consiliile
sectoriale in functie de ordinea de zi;
3. Criteriul atributiilor indeplinite
Consiliul European indeplineste atributii de natura politica;
Consiliul are atributii de natura legislativa pe care le exercita alaturi de Parlamentul European;

Consiliul
1. Generalitati
- apare pe cale conventionala, prin Tratatele institutive, avand, la inceput, denumiri diferite:
Consiliul Special de Ministri Tratatul instituind CECO;
Consiliul Tratatele de la Roma instituind CEE si Euratom.
Consiliul de Ministri Tratatul de la Bruxelles (1965);
Consiliul Uniunii Europene Tratatul de la Maastricht;
Consiliul Tratatul de la Lisabona.
- a fost infiintat prin vointa sefilor de stat si de guvern in 1974, cand acestia au hotarat sa se intalneasca cu regularitate,
impreuna cu ministrul lor de externe, cu presedintele Comisiei si cu un vicepresedinte al acesteia;
- nu trebuie confundata institutia Consiliului (institutie decizionala, legislativa) cu cea a Consiliului European (institutie
a UE), respectiv cu Consiliul Europei (organizatie internationala, regionala, de sine statatoare);
2. Componenta
- reprezinta toate statele membre ca institutie interguvernamentala exprima legitimitatea statala a UE;
- de la 1 ianuarie 2007 este format din 27 de membri;
- art 16 alin 2 (TUE): este compus din cate un reprezentant la nivel ministerial al fiecarui stat membru, reprezentand
guvernul respectiv si avand drept de vot;
- componenta e variabila, in functie de ordinea de zi cele mai frecvente formatiuni: afaceri generale (Consiliul
Afaceri Generale si al Relatiilor Externe/Consiliul Afaceri Generale), agricultura, cea economico-financiara;
- atributiile Consiliului Afaceri Generale:
pregateste reuniunile Consiliului European;
urmareste aducerea la indeplinire a masurilor adoptate, in colaborare cu presedintele Consiliului European si cu
Comisia;
elaboreaza actiunea externa a UE, in conformitate cu liniile strategice stabilite de Consiliul European si asigura
coerenta UE;
- cand Consiliul reuneste ministrii afacerilor externe si ministri de resort poarta denumirea de Consilii conjuncte;
3. Organizarea si functionarea
- Conditiile de functionare sunt stabilite de TUE, TFUE si regulamentul intern al Consiliului;
- Reuniunile au loc de cateva ori/luna la Bruxelles si cam de 3 ori/an la Luxembourg;
4

- Art 16 alin 8 (TUE): fiecare sesiune a Consiliului are 2 parti: una consacrata deliberarilor privind actele legislative
(sedinta comuna si publica) si una activitatilor fara caracter legislativ (in art 8 din Regulamentul de procedura al Consiliului
sunt mentionate cazurile in care reuniunile sale nu sunt publice);
- Presedintia asigurata de reprezentantii statelor membre in cadrul Consiliului dupa un sistem de rotatie egal (cu
exceptia celei de la Afaceri Externe);
E asigurata pentru 18 luni de grupuri prestabilite de 3 state membre; fiecare membru al unui grup asigura, prin
rotatie, pentru 6 luni, presedintia tututor formatiunilor Consiliului, cu exceptia formatiunii Afaceri Externe in acest ultim
caz, presedintia e detinuta de Inaltul Reprezentant;
Ministrul al carui stat e desemnat sa asigure presedintia trebuie sa pregateasca si sa conduca lucrarile Consiliului;
4. Reguli si metode de votare
- Tratatele consacra trei modalitati de vot:
Majoritatea simpla in cazuri limita, in domenii in care nu este prevazuta in tratate nicio procedura de vot
chestiuni de procedura, solicitarea de studii si propuneri Comisiei = regula inainte de Tratatul de la Lisabona;
Majoritatea calificata este regula (art 16 alin 3 din TUE);
Este prevazut si un mecanism de vot, ce face aplicarea Compromisului de la Ioanina permite unui grup de state
mai mic decat minoritatea de blocaj sa suspende, temporar, adoptarea actului respectiv Consiliul nu va trece la vot, ci va
continua sa delibereze intr-un termen rezonabil, daca solicitarea provine de la un grup de state ce reprezinta cel putin
75% din numarul statelor, insa, incepand cu 1 aprilie 2017 pragul de 75% se reduce la 55%;
Intr-o Uniune cu 27 de membrii, Tratatul de la Nisa si Tratatul de aderare al Romaniei si Bulgariei la UE au prevazut
un numar total de voturi de 345, cu o majoritate calificata de 255 de voturi Romania si Bulgaria dobandesc 14 respectiv,
10 voturi.
Unanimitatea confera fiecarui stat un drept de veto;
Abtinerile membrilor prezenti/reprezentati nu impiedica adoptarea hotararilor Consiliului pentru care este necesara
unanimitatea;
Domeniul de aplicare: cel institutional, cele privitoare la mediu, realizarea Pietei unice, fiscalitate, dreptul de
stabilire, drepturile si interesele muncitorilor salariati, libera circulatie a persoanelor;
Consiliul poate modifica o hotarare a Comisiei Europene doar cu unanimitate;
5.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Organele auxiliare
Secretariatul General
Comitetul Reprezentantilor Permanenti ai statelor membre (COREPER)
Grupuri de experti
Comitetul Special pentru Agricultura
Comitetul pentru Vize
Comitetul Regiunilor
Comitetul Economic si Social

a. Secretariatul General
- Asista Consiliul la identificarea solutiilor, Consiliul hotarand organizarea sa, avandu-l sub autoritate e condus de un
Secretar General, avand urmatoarele atributii:
Semneaza procesul-verbal intocmit la fiecare reuniune si textul actelor adoptate de Parlamentul European si de
Consiliu;
Asigura publicarea anumitor acte in Jurnalul Oficial al UE;
- Atributiile Secretariatului General:
Transmite membrilor Consiliului si Comisiei cererile de includere a punctelor pe ordinea de zi si documentele
pentru care termenele mentionate anterior nu au fost respectate;
Elibereaza permise pentru accesul la reuniunile Consiliului;
Asigura informarea prealabila a publicului cu privire la datele/orele la care au loc transmisiile audiovizuale;
Elaboreaza lunar o sinteza a actelor adoptate prin procedura scrisa;
Constata finalizarea procedurilor scrise;
Actualizeaza si publica lista grupurilor de pregatire.
b. Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER)
- Fiecare stat membru are un birou de reprezentare permanenta la Bruxelles, al carui personal este alcatuit din
diplomati sau persoane oficiale din ministere nationale sefii acestor delegatii de intrunesc o data pe saptamana in cadrul
Coreper.
- Atributii:
Raspunde de pregatirea lucrarilor Consiliului;
5

Asigura consecventa politicilor si actiunilor UE;


Vegheaza la respectarea principiului legalitatii, subsidiaritatii, proportionalitatii si al justificarii faptelor, dispozitiilor
bugetare, normele de stabilire a competentelor institutiilor/organelor/oficiilor/agentiilor UE;
Examineaza toate punctele inscrise pe ordinea de zi a unei reuniuni a Consiliului, cu exceptia cazurilor in care se
decide contrariul;
- Presedintia Coreper asigurata, in functie de punctele de pe ordinea de zi, de reprezentantul permanent/adjunct al
statului membru care detine presedintia Consiliului Afaceri Generale;
6. Atributiile Consiliului
- Definite, intr-o maniera generala, de Tratatele UE;
- Art. 16 TUE: Parlamentul European + Consiliul exercita functiile legislativa si bugetara + Consiliul exercita si
functii de definire a politicilor si de coordonare, in conformitate cu conditiile prevazute de tratate;
- Art. 243 TFUE Consiliul are competenta de a stabili salariile, indemnizatiile si pensiile:
Presedintelui Consiliului European/al Comisiei;
Ale Inaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe si politica de securitate;
Ale membrilor Comisiei;
Ale presedintilor, membrilor si grefierilor Curtii de Justitie a Uniunii Europene;
Ale secretarului general al Consiliului.
- Intervine in coordonarea politicilor economice si sociale ale statelor membre in interiorul zonei Euro;
- Autorizeaza inceperea negocierilor pentru incheierea unui acord international, semnarea acestuia si il incheie;
- Nu mai poate adopta singur acte normative;
- In cadrul Consiliului sunt reprezentate interesele nationale, individuale.

Parlamentul European
1. Generalitati
- Evolutie a denumirilor:
Adunarea comuna (Tratatul de la Paris);
Adunarea (Tratatul de la Roma);
Adunarea parlamentara (incepand cu 1960);
Parlamentul European (din 1962 oficial prin Actul Unic European);
2. Componenta
- Alcatuit din 736 de membri alesi prin sufragiu universal, direct si secret Romania are 33 de europarlamentari,
cele mai multe locuri le detine Germania, iar la pol opus este Malta;
- Procedurile electorale variaza in functie de fiecare stat pentru alegerea membrilor din Romania (Legea nr
33/2007):
Teritoriul Romaniei se constituie intr-o singura circumscriptie electorala;
Alegerea se face pe baza de scrutin de lista, potrivit principiului reprezentarii proportionale si pe baza de
candidaturi independente;
Participa la alegerile pentru PE cetatenii romani care au implinit 18 ani pana in ziua de referinta inclusiv (fara debili
si alienati mintali pusi sub interdictie, respectiv persoanele condamnate prin hotarare definitiva la pierderea drepturilor
electorale);
Cetatenii de mai sus au dreptul sa fie alesi in Parlamentul European daca au implinit 23 de ani pana in ziua de
referinta inclusiv;
- Singurele reguli unitare in privinta alegerii membrilor Parlamentului European in toate statele membre UE sunt cu
privire la: data alegerilor, continutul mandatelor, incompatibilitate, verificarea mandatelor;
- Criterii de desemnare a parlamentarilor: criteriul democratic, criteriul demografic (repartizarea locurilor pentru
fiecare stat se face in functie de populatia pe care o are, stabilirea unui numar maxim de parlamentari, ponderea);
- Incompatibilitati ale mandatului unui membru al Parlamentului European:
membru al guvernului unui stat membru/al Comisiei/al Consiliului Director al BCE (BEI) sau al Curtii de Conturi/al
Comitetului Economic si Social/al Comitetului Regiunilor;
ombudsman;
judecator, avocat general sau grefier al Curtii de Justitie a UE;
functionar sau agent in exercitiu intr-o institutie a Comunitatilor Europene sau intr-un organism specializat asociat
acestora sau BCE;
membru al parlamentului national (incepand cu legislatura 2004-2009).
- Membrii se bucura de toate privilegiile si imunitatile nu pot fi obiect al niciunei forme de ancheta, detentie
(exceptie: daca sunt prinsi in flagrant delict) sau al altor proceduri legale pentru opiniile si voturile exprimate in exercitarea
functiilor lor;
6

- Asistentii parlamentari (1500) = o categorie speciala a personalului din institutiile UE au contracte temporare,
durata acestora fiind echivalenta cu cea a mandatului membrilor Parlamentului European (5 ani).
3. Organizarea
a. Biroul
- Format din presedinte, 4 vicepresedinti si 5 chestori alesi de Parlament, prin vot secret, pentru 2 ani jumatate;
- Chestorii au drept de vot consultativ;
b. Conferinta presedintilor
- Conform noului regulament, a inlocuit Biroul largit;
- Alcatuita din presedintele Parlamentului + presedintii grupurilor politice parlamentare;
- Presedintele:
Se ocupa de totalitatea activitatilor Parlamentului si a organelor sale;
Prezideaza sesiunile plenare;
Reprezinta institutia si exercita prerogative in cadrul procedurii bugetare;
- E inclus si grupul independentilor;
c. Comisiile parlamentare
- Comisiile permanente (20 in prezent):
Pregatesc lucrarile Parlamentului;
Elaboreaza rapoarte si mentin legatura cu Comisia/Consiliul in intervalul dintre sesiuni;
- Comisiile temporare infiintate pentru 12 luni, perioada ce se poate prelungi;
- Comisiile mixte la care participa parlamentarii din statele asociate la Comunitate/din statele cu care sunt angajate
negocieri de aderare;
d. Grupurile politice parlamentare
- se organizeaza pe baza afinitatilor politice, putand exista si deputati neinscrisi;
- un grup politic e format din deputatii alesi in cel putin 1/4 din statele membre, numarul minim necesar de deputati
fiind de 25;
- un deputat poate apartine unui singur grup politic;
- dupa alegerile din 2007 s-au constituit 7 grupuri politice;
4. Functionarea
- Se intruneste intr-o sesiune anuala, in a doua zi de marti din luna martie si organizeaza uneori si sesiuni suplimentare;
- Poate fi convocat, in mod exceptional, in sesiuni extraordinare, la cererea majoritatii membrilor sai sau la solicitarea
Consiliului ori Comisiei si din initiativa unei treimi dintre membrii sai (ai Parlamentului);
- E singura institutie a UE in care toate sedintele sunt publice;
- Este asistat de un Secretar general, ce se gaseste la conducerea Secretariatului general;
- Lucrarile Parlamentului se desfasoara in 3 orase:
Luxemburg sediul Secretariatului general;
Bruxelles sediul comisiilor parlamentare;
Strasbourg sesiunile parlamentare (sesiunile suplimentare au loc la Bruxelles);
5. Mandatul
- Este de 5 ani, ponderea facandu-se prin luarea in considerare a unor criterii:
Se stabileste un numar maxim de parlamentari europeni (Tratatul de la Nisa);
Se stabileste un numar minim de parlamentari pentru fiecare stat (minimum 6, acum este de 5) si unul maxim (99
Germania);
- Romania se afla pe locul 7 la numarul parlamentarilor, dupa Franta, Germania, Marea Britanie, Italia, Spania, Polonia;
- Mandatul poate inceta inainte de termen prin:
prin demisie;
deces;
demitere in cazul in care sunt condamnati la inchisoare pentru savarsirea unei infractiuni (depinde de regulile
electorale nationale, nu ale Parlamentului European; boala nu poate determina demiterea);
- Parlamentarii pot suporta si anumite sanctiuni, precum:
mustrare;
pierderea dreptului la indemnizatia de sedere (2-10 zile);
suspendarea temporara (2-10 zile, fara a aduce atingere dreptului de vot in sesiunea plenara);
supunerea in atentia Conferintei presedintilor a unei propuneri de suspendare/retragere a mandatului;
daca nu participa la jumatate din sedintele plenare, anumite indemnizatii le sunt reduse;
6. Atributiile si rolul Parlamentului European
7

- Art 14 alin 1 TUE: exercita puterea legislativa si bugetara impreuna cu Consiliul, asociat acestui proces prin
consultare, cooperare sau co-decizie:
Consultarea obligatorie a Consiliului in domenii precum: politica agricola comuna, politica transporturilor,
dezvoltarea industriala solicitarea avizului consultativ e obligatorie, dar respectarea sa nu diferit de avizul conform
(continutul acestuia e obligatoriu);
Cooperarea intervine in domeniile: supravegherea economica multilaterala + Tratatul de la Maastricht confera
Parlamentului European dreptul de a solicita Comisiei sa elaboreze propuneri pentru orice problema ce ar trebui sa fie
reglementata la nivel unional;
Procedura co-deciziei: introdusa prin Tratatul de la Maastricht si inlocuita cu procedura legislativa ordinara prin
Tratatul de la Lisabona;
- Are rol politic in raporturile cu executivul prin:
Numirea presedintelui Comisiei (prin Tratatul de la Nisa doar il aproba), validarea comisiilor;
Motiunea de cenzura demiterea Comisiei Europene;
- Detine rol de initiativa legislativa, dar in situatii determinate si mult mai restranse decat cele intalnite la Comisia
Europeana;
- Tratatul de la Maastricht confera Parlamentului dreptul de a examina petitiile sosite de la cetatenii europeni
infiintarea institutiei Ombudsman ului European, care poate participa la solutionarea plangerilor ales de Parlamentul
European + acesta poate constitui si o comisie de ancheta;
- Da avize conforme pentru incheierea de acorduri intemeiate pe art 217 TFUE si pentru acordurile de aderare dupa
Actul Unic European;
- Interpeleaza Consiliul si Comisia Europeana prin intermediul intrebarilor scrise si orale;
- Este asistat de un Comitet Economic si Social si de un Comitet al Regiunilor, asemeni Consiliului si Comisiei;

Ombudsmanul
- Este mediatorul european = Avocatul poporului la nivelul UE mandat de 5 ani, putand fi reinnoit;
- Parlamentul European stabileste statutul si conditiile generale de exercitare a functiilor mediatorului dupa avizul
Comisiei si cu aprobarea Consiliului;
- Lucreaza in deplina independentanu solicita si nu accepta instructiuni din partea niciunui
guvern/institutie/organ/oficiu/agentie si nu poate exercita, in timpul mandatului, nicio alta activitate profesionala
remunerata sau nu;
- Ales de Parlamentul European (art 228 TFUE), fiind imputernicit sa primeasca plangeri din partea oricarui cetatean
al UE/oricarei persoane fizice sau juridice cu resedinta sau sediul social intr-un stat membru, care privesc cazuri de
administrare defectuoasa in activitatea institutiilor/organelor/oficiilor/agentiilor UE, cu exceptia Curtii de Justitie a UE in
exercitarea functiilor acesteia;
- Plangerea trebuie sa fie introdusa in termen de 2 ani de la data la care faptele care o justificau au fost aduse la
cunostinta celui interesat nu e obligatoriu ca persoana in cauza sa fie direct afectata in cazul de administrare defectuoasa;
- Ombudsmanul poate incepe o investigatie:
din proprie initiativa;
pe baza plangerilor;
prin intermediul unui membru al Parlamentului European;
- nu poate interveni intr-o procedura in curs aflata in fata unei instante si nici nu poate pune la indoiala temeinicia unei
hotarari judecatoresti, neavand rolul de a solutiona litigii;
- investigheaza plangerile respective si intocmeste un raport - daca este constatata existenta unei situatii de
administrare defectuoasa mediatorul sesizeaza institutia/organul/oficiul/agentia in cauza, care, in termen de 3 luni
trebuie sa-i comunice mediatorului punctul sau de vedere acesta transmite un raport Parlamentului European si institutiei
investigate, precum si persoana care a formulat plangerea este informata cu privire la rezultat;
- incetarea mandatului: destituire, demitere de catre Curtea de Justitie la plangerea Parlamentului European (daca nu
mai indeplineste conditiile necesare exercitarii functiei sau in cazul unei abateri grave);

Curtea de Conturi
- Inclusa in randul institutiilor UE prin Tratatul de la Maastricht, dar infiintata cu statutul de organ inca din 1975 prin
Tratatul de la Bruxelles;
1. Componenta
- 27 de membri (cate un resortisant din fiecare stat membru), alesi dintre personalitatile care apartin/au apartinut, in
tarile lor, institutiilor de control extern sau au o calificare speciala pentru aceasta functie trebuie sa prezinte toate
garantiile de independenta;
- Numiti pentru 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului; Consiliul, dupa consultarea Parlamentului European,
adopta lista membrilor stabilita in conformitate cu propunerile facute de fiecare stat membru;
8

- Presedintele e desemnat dintre membri pentru 3 ani;


- Statutul de membru al Curtii e incompatibil cu orice alta activitate profesionala, remunerata sau nu;
2. Functionarea
- ca organ colegial fiecarui membru ii este repartizat un domeniu de activitate;
- adopta avize/rapoarte cu majoritatea membrilor care o compun;
3. Atributii (art 287 TUE)
a. Atributii de control
Controleaza totalitatea cheltuielilor si a veniturilor UE + organismele infiintate de catre Comunitati/Uniune;
Examineaza legalitatea si regularitatea incasarilor si a cheltuielilor;
Asigura buna gestiune financiara a UE;
b. Atributii consultative
E consultata, obligatoriu, in legatura cu orice proiect al UE avand relevanta in domeniul financiar si bugetar;
Poate fi consultata cu privire la orice proiect de reglementare avand incidenta financiara semnificativa;
c. Alte atributii
Realizeaza rapoarte speciale;
Permite sau nu Parlamentului European sa-i dea acordul Comisiei cu privire la executarea bugetului, prin raportul cu
privire la aceasta din urma;
4. Incetarea mandatului
- In caz de: schimbare ordinara, deces, destituire, demisie ultimele doua trebuie declarate de CIJ;
- Persoana in cauza e inlocuita pana la incheierea mandatului;
- Cu exceptia destituirii, membrii Curtii de Conturi raman in functie pana la inlocuirea lor.

Banca Centrala Europeana


1. Generalitati
- Este o institutie (cu personalitate juridica)care are rolul de a emite (singura!) si administra moneda unica euro;
- Statele membre a caror moneda nu este euro/bancile lor centrale isi pastreaza competentele in domeniul monetar;
- Este independenta in exercitarea competentelor si in administrarea finantelor sale;
- BCE impreuna cu bancile nationale ale statelor membre constituie, potrivit art 282 TFUE, Sistemul European al
Bancilor Centrale (SEBC), acesta fiind condus de organele de decizie ale BCE obiectiv: mentinerea stabilitatii
preturilor, sprijinirea politicilor economice generale in cadrul UE;
2. Organizare si functionare
- La nivelul BCE exista un presedinte, un vicepresedinte, Comitetul executiv si Consiliul guvernatorilor;
Comitetul executiv
- Presedintele, vicepresedintele si cei 4 membri sunt numiti de Consiliul European cu majoritate calificata, la
recomandarea Consiliului si dupa consultarea Parlamentului European si a Consiliului guvernatorilor BCE, dintre
persoanele a caror autoritate si experienta profesionala in domeniul monetar sau bancar sunt recunoscute;
- Mandatul este de 8 ani si nu poate fi reinnoit;
- Doar resortisantii statelor membre pot fi membri ai Comitetului executiv;
Consiliul guvernatorilor
- Membrii Comitetului executiv al BCE + guvernatorii bancilor centrale nationale ale statelor membre a caror
moneda este euro;
3. Atributii
- Este consultata asupra oricarui proiect de act al Uniunii/asupra oricarui proiect de reglementare la nivel national si
poate emite avize si recomandari (toate acestea in domeniile in care are atributii);
- Art 284 alin 3 TFUE: BCE prezinta Parlamentului European/Comisiei/Consiliului/Consiliului European un raport
anual privind activitatea SEBC si politica monetara din anul precedent si din anul in curs;

Organe tehnice
A. Comitetul Economic si Social (art 301-304 TFUE)
1. Componenta
- E compus din reprezentanti ai diferitelor categorii de structuri economice si sociale: agricultori, muncitori,
comercianti, mestesugari, liber profesionisti etc;
9

- Numarul membrilor nu poate depasi 350 (in prezent sunt 344, iar Romania are 15); acestia sunt numiti pentru 5 ani,
cu posibilitatea reinnoirii mandatului presedintele si biroul sunt alesi dintre acestia pentru 2 ani jumatate;
- Consiliul, hotarand in unanimitate, la propunerea Comisiei, adopta o decizie prin care stabileste componenta
Comitetului, pe baza listei cu propuneri din partea statelor membre UE;
2. Organizare si functionare
- Este convocat de presedinte, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau din proprie initiativa;
- Este alcatuit din 6 sectiuni si o comisie;
- Isi adopta regulamentul de procedura;
3. Atributii
- Este consultat de PE/Consiliu/Comisie in situatiile considerate oportune, dar poate emite si singur avize;
- PE/Comisia/Consiliul pot acorda Comitetului un termen pentru ca acesta sa isi prezinte avizul, acesta neputand sa fie
mai mic de o luna de la data la care comunicarea este adresata presedintelui in acest scop; dupa expirarea termenului, lipsa
avizului nu impiedica desfasurarea procedurilor;

B. Comitetul Regiunilor (art 305-307 TFUE)


1. Componenta
- Format din reprezentanti ai colectivitatilor regionale si locale, numarul membrilor nedepasind 350;
- Componenta e stabilita prin decizie de catre Consiliu, la propunerea Comisiei, cu unanimitate de voturi;
- Membrii, precum si un numar egal de supleanti, se numesc pentru 5 ani, mandatul lor putand fi reinnoit nu pot fi in
acelasi timp si membri ai PE;
- Presedintele si biroul sunt desemnati dintre membri pentru un mandat de 2 ani jumate;
2. Organizare si functionare
- Isi stabileste regulamentul de procedura;
- E convocat de presedinte, la cererea Parlamentului European, a Consiliului, a Comisiei sau din proprie initiativa;
- In prezent e format din 344 de membri (+ 7 comisari speciali), Romania avand 15;
3. Atributii
- Este consultat de PE/Consiliu/Comisie in cazurile prevazute de tratate si mai ales in cazurile ce privesc cooperarea
transfrontaliera/cand una dintre aceste institutii considera oportun;
- Comisia/PE/Consiliul pot acorda Comitetului un termen pentru ca acesta sa-si prezinte avizul, termen ce nu poate fi
mai mic de o luna de la data la care comunicarea este adresata presedintelui in acest scop dupa terminarea termenului,
lipsa avizului nu impiedica desfasurarea procedurilor;
- E obligatoriu consultat de catre Comisie/Consiliu cu privire la teme precum: educatie, cultura, sanatate publica,
fonduri de dezvoltare regionala, acordurile externe cu privire la fondurile structurale;
- Comitetul poate emite aviz si din proprie initiativa, acesta fiind trimis celor 3 institutii de mai sus;
- Monitorizeaza respectarea de catre institutiile UE a principiilor subsidiaritatii si proportionalitatii;

C. Banca Europeana de Investitii (BEI) art 308-309 TFUE


1. Generalitati
- Infiintata in 1958 (Tratatul de la Roma)- scop: de a finanta investitiile pentru promovarea obiectivelor Uniunii;
- Rol fundamental: de a sprijini dezvoltarea echilibrata, integrarea economica si cresterea coeziunii sociale in UE;
- Are personalitate juridica, iar membrii sai sunt statele membre;
- Statutul sau face obiectul unui protocol anexat tratatelor Consiliul, hotarand cu unanimitate, la cererea BEI si dupa
consultarea PE si a Comisiei/la propunerea Comisiei si dupa consultarea PE si a BEI poate modifica Statutul Bancii;
- Organele BEI: Consiliul Guvernatorilor, Consiliul de administratie, Comitetul director;
2. Atributii
- Misiunea BEI este prevazuta in art 309 TFUE BEI are misiunea de a contribui, recurgand la pietele de capital si
la resursele proprii, la dezvoltarea echilibrata si neintrerupta a pietei interne in interesul Uniunii Banca faciliteaza, prin
acordarea de imprumuturi si garantii si fara a urmari un scop lucrativ, finantarea proiectelor in toate sectoarele
economice:
Proiecte care urmaresc punerea in valoare a regiunilor mai putin dezvoltate;
Proiecte care urmaresc modernizarea/conversia intreprinderilor, crearea de noi activitati;
Proiecte de interes comun pentru mai multe state membre ce nu pot fi finantate integral prin mijloacele existente in
statele respective;
10

- Facilieaza finantarea programelor de investitii in legatura cu interventiile fondurior structurale si ale altor
instrumente financiare ale Uniunii;
- Principalii beneficiari ai creditelor BEI sunt programele de sprijinire a dezvoltarii tarilor din fosta Uniune Sovietica,
din bazinul mediteranean, din Caraibe si Pacific, ori din Africa;

Curtea de Justitie
1. Componenta
- Art 19 alin 1 TUE: Curtea de Justitie a UE cuprinde Curtea de Justitie, Tribunalul si tribunalele specializate;
- E compusa din judecatori si avocati generali numiti de comun acord pentru 6 ani de catre guvernele statelor
membre (art 251-255 TFUE) mandatul poate fi reinnoit, iar la 3 ani se efectueaza o reinnoire partiala a membrilor;
- Presedintele e ales dintre membri, prin vot secret, pentru 3 ani, mandatul putand fi reinnoit;
- Statutul membrilor e stabilit de Statutul Curtii:
Depun juramant la intrarea in functie impartiali, independenti si nu vor divulga secretul deliberarilor;
Functiile de avocat general/judecator sunt incompatibile cu alte functii politice/administrative si alta activitate
profesionala, remunerata sau nu;
Beneficiaza de imunitate de jurisdictie si dupa incetarea functiei lor, dar pentru faptele pe care le-au savarsit in
exercitiul acesteia;
Au obligatia de a-si stabili resedinta in orasul in care Curtea isi are sediul;
- Grefierul Curtii este ales prin vot secret, pe o perioada de 6 ani, mandatul putand fi reinnoit depune si juramant;
atributii:
Primeste, transmite si conserva documentele;
Realizeaza notificari/comunicari de acte;
Asista la sedintele de audiere ale Curtii si ale Camerelor;
Are in grija arhivele si publicatiile Curtii;
Indeplineste atributii de gestiune si contabilizare;
Asigura traducerea documentelor;
2. Organizarea si functionarea
- Instanta de la Luxemburg lucreaza in Camere, formate din 3/5 judecatori si in Marea Camera, formata din 13
judecatori;
- Se intruneste in Marea Camera la cererea unui stat membru sau a unei institutii UE, care este parte in proces, atunci
cand e sesizata pentru (+cauze precizate in Tratate):
Destituirea ombudsmanului, a unui membru al Camerei;
Decaderea din dreptul de pensie ori alte avantaje echivalente etc;
- Poate delibera valabil numai in prezenta unui numar impar de judecatori; cand numarul este par judecatorul cu
vechimea cea mai mica se va abtine sa participe la deliberari;
- Deliberarile au loc sub forma asa-numitei Camere de Consiliu, desfasurandu-se numai in prezenta judecatorilor care
au participat si la faza procedurii orale;
- Avocatul general care a pus concluziile in cauza respectiva si grefierul nu sunt admisi; presedintele nu are vot
dominant;
- Deliberarile sunt strict secrete si procedeul opiniei separate nu este admis deciziile Curtii sunt colective;
- Curtea este o institutie care functioneaza permanent, vacantele judiciare intrerup activitatea, dar nu suspenda
termenele procedurale;
3. Rolul Curtii de Justitie
- Este instanta suprema a UE;
- Competenta ratione personae solutioneaza litigii intre:
Statele membre;
Statele membre si institutia UE;
Institutiile UE;
Particulari;
Particulari si organe/institutia UE;
Persoane fizice si juridice;
Resortisanti ai statelor membre cu indeplinirea anumitor conditii;
- Competenta ratione materiae:
Efectueaza un control al legalitatii actelor juridice ale UE, pe calea recursului, a exceptiei de ilegalitate si a
recursului in carenta;
Interpreteaza unitar tratatele si actele juridice ale UE pe calea recursului in interpretare;
11

Controleaza legalitatea actiunilor/omisiunilor statelor membre in raport cu dispozitiile tratatelor, transand litigiile
dintre ele;
Solutioneaza actiuni cu privire la repararea pagubelor cauzate de organele Comunitatilor/agentii lor;
Se comporta asemanator Tribunalului administrativ al ONU, solutionand litigiile privind raporturile functionarilor
UE cu organele de care depind;
Devine instanta arbitrala daca o clauza compromisorie exista in acest sens intr-un contract incheiat de una dintre
Comunitati;
Actioneaza ca instanta de recurs de ultim grad;
Este o instanta internationala, putand transa litigii intre statele membre, daca acestea sunt in legatura cu obiectul
tratatelor si daca intre statele litigante a intervenit un compromis;
Dispune de o competenta consultativa;

Tribunalul
1. Generalitati
- este succesorul Tribunalului de Prima Instanta (TPI), acesta din urma luand fiinta pe baza prevederilor introduse
de Actul Unic European si de cele 3 tratate institutive (1989);
2. Componenta, organizare si functionare
- Este format din 27 de judecatori, alesi pe 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului;
- Spre deosebire de Curte, acesta nu are in componenta avocati generali, dar membrii acestuia, cu exceptia
presedintelui, pot fi chemati sa exercite functiile avocatului general in anumite cauze;
- Presedintele Tribunalului este desemnat pentru o perioada de 3 ani de catre membrii sai, potrivit acelorasi modalitati
ca la presedintele Curtii;
- Independenta functionala e garantata prin existenta unei grefe distincte;
- Regula functionarii Tribunalului o reprezinta actiunea in cadrul Camerelor compuse din 3/5 judecatori exceptia e
data de actiunea in plen;
3. Competenta Tribunalului
- judeca in prima instanta toate actiunile directe, cu exceptia celor atribuite unui tribunal specializat sau a celor
rezervate prin statut Curtii de Justitie;
- impotriva acestor decizii se poate formula recurs in fata Curtii de Justitie, limitat insa la chestiuni de drept;
- judeca trimiteri preliminarii in domenii stabilite de Statut;
- poate judeca actiunile formulate impotriva Tribunalelor specializate;

Tribunalul Functiei Publice (Tribunal specializat)


1. Generalitati
- Tratatul de la Nisa a prevazut infiintarea de Camere jurisdictionale in anumite domenii 4 noiembrie 2004: Consiliul
UE a adoptat decizia care instituie Tribunalul Functiei Publice a UE;
2. Componenta, organizare si functionare
- Are in componenta 7 judecatori, alesi pentru 6 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului numiti de Consiliul UE,
asigurandu-se o componenta echilibrata, pe o baza geografica larga orice persoana care are cetatenia unui stat membru
UE poate sa-si prezinte candidatura;
- In cadrul acestuia functioneaza si un Comitet compus din 7 personalitati dintre fostii membri ai Curtii de Justitie si ai
Tribunalului si din juristi care au competente notorii;
- Judecatorii desemneaza dintre ei, pentru o perioada de 3 ani, un presedinte, mandatul sau putand fi reinnoit;
- TFP lucreaza in Camere compuse din 3 judecatori, iar cu titlu exceptional poate lucra si in sedinte plenare sau in
Camere de 5 judecatori sau de 1 judecator;
- Presedintele prezideaza Camerele de 3 sau 5 judecatori;
- TFP isi numeste un grefier, caruia ii stabileste statutul;
- Procedura in fata TPF este reglementata de prevederile cuprinse in Statutul Curtii de Justitie;
3. Competenta TFP
- Are competenta de a statua cu privire la recursurile legate de contenciosul functiei publice;
- TFP exercita, in prima instanta, competentele pentru a decide cu privire la litigiile intre Comunitati si agentii sai
(litigiile intre orice organ/organism si personalul sau);
- Deciziile sale pot face obiectul unei actiuni introduse in fata Tribunalului sau chiar a Curtii de Justitie.
12