Sunteți pe pagina 1din 8

Prognoza meteo

Timi[oara
21C

11C

Lugoj
20C

10C

Arad
21C

11C

Re[i]a
20C
Curs valutar: Euro: 4.4194,
Director general: LIA LUCIA EPURE anul XVI num`rul 4383

10C
USD: 3.9176

cotidian regional www.ziuadevest.ro MAR}I 6 OCTOMBRIE 2015 8 PAGINI - PRE} 1 LEU

2016 anul \n care vor \ncepe lucr`rile


5
la inelul I de circula]ie al Timi[oarei
pasaj subteran [i str`zi cu sens unic, trei benzi
PAGINA

www.begagrup.ro
ACTUALITATE

Doi arti[ti din Timi[oara


propun un proiect
de mare impact
pentru via]a cultural`
ACTUALITATE

Pre]ul
apartamentelor vechi
continu` s` creasc`
accelerat. Cre[teri
de peste 10%
\n ultimele 12 luni
\n Timi[oara
[i Cluj-Napoca
EVENIMENT

De ce avem
poluare mare cu praf
- PM10 - \n Timi[oara?
ACTUALITATE

Un muzeu
pentru relicvele
de la Cetatea Corne[ti,
cea mai mare fortifica]ie
preistoric` din Europa

La Timi[oara: Turism cu minicarele electrice


De acum, pute]i deveni turi[ti prin
Timi[oara, plimb=ndu-v` cu minicarele
electrice.
Municipalitatea timi[orean` a achizi]ionat
\n toamna trecut` dou` minicare electrice,
care vor sta la dispozi]ia vizitatorilor
localnici [i str`ini din martie p=n` \n
octombrie, urm=nd s` beneficieze [i de
un ghid automat care s` le prezinte celor
curio[i istoria ora[ului [i obiectivele
multiseculare deosebit de atractive.
Minicarele electrice de fabrica]ie
chinezeasc` au fost cump`rate de la o
firm` din Ungaria la un pre] de 15.000
de euro bucata, dar prezint` numeroase
avantaje. Astfel de ma[ini sunt folosite
\n multe ora[e turistice din Europa pentru
c` nu polueaz`, pot fi \nc`rcate chiar [i
de la o priz` simpl` [i prezint` risc mult
mai redus de incendiu sau de explozie
\n caz de accident, din cauza lipsei de
combustibili, precum benzina sau motorina.
Primarul Nicolae Robu \[i dore[te
ca astfel de vehicule s` circule pe anumite
trasee din ora[, dup` finalizarea [antierelor,
pentru a le ar`ta turi[tilor frumuse]ea
ora[ului.
Eu inten]ionez s` avem un ghid
automat, asta \nsemn=nd o \nregistrare
despre toate cl`dirile de pe traseu,
sincronizat` cu semnalul de pozi]ie
sincronizat de pe GPS. Vrem s` impulsion`m

turismul, s` facem ora[ul c=t mai atr`g`tor


[i interesant [i venim cu o ofert` din
ce \n ce mai bogat`. C=nd vom finaliza
proiectul de reabilitare a centrului istoric
[i proiectul de amenajare a malurilor
Begheiului, precum [i celelalte lucr`ri
care se desf`[oar` \n ora[, Timi[oara va
fi la un cu totul alt standard [i, f`r`
\ndoial`, va beneficia de mult mai mul]i
turi[ti, spune Robu.
Timi[oara are un important patrimoniu
imobiliar, cu peste 15.000 de cl`diri
ridicate \n perioada Imperiului Habsburgic,
care chiar dac` sunt \n stare degradat`,
mai p`streaz` patina timpului [i farmecul
medieval. Pentru dou` ore, turistul va
putea parcurge cu minicarul un traseu
lung, ce \ncepe de la Catedrala Mitropolit`
- Pia]a Nicolae B`lcescu - Pia]a Maria bd. Br=ncoveanu - Piata Josefin - pe
malul Begheiului pe Splaiul Nicolae
Titulescu - Catedral` - bd. Republicii Pia]a Operei - Pia]a 700 - strada de
promenad` pietonal` M`r`[e[ti - Pia]a
M`r`[ti - F=nt=na Punctelor Cardinale Pia]a Traian - Muzeul Satului B`n`]eanPodul Michelangelo - bd. Br`tianu
(bulevardul cu palmieri, n.r.) - Catedral`.
Viteza de deplasare a minicarului cu
o capacitate de 14 locuri este de 25
km/h, iar pre]ul unui bilet de 10 lei.
n (C.B.)

ACTUALITATE

www.ziuadevest.ro

Doi arti[ti din Timi[oara


propun un proiect de mare
impact pentru via]a cultural`
Interviu cu Fabian Otniel, artist vizual

|n Timi[oara doi arti[ti au


f`cut o colaborare mai
pu]in \nt=lnit` p=n` acum.
Arta lor vorbe[te despre
simplitate, origini, tr`iri [i
destina]ii combin=nd
fotografia ca element
vizual cu teologia [i
filozofia drept piloni ai
conceptului literar. Se pare
c` arti[tii din Timi[oara
sunt tot mai solidari [i
credem c` alian]a lor
poate s` fie \nc` o bulin`
alb` pentru proiectul
Timi[oara Capital`
Cultural` 2021. Unul dintre
cele mai interesante
proiecte, prezentat sub
acronimul #DiMA nu poate
s` treac` neremarcat, [i
ast`zi vorbim direct cu
autorul...
S` auzim direct de la autor, ce este
#DiMA ?
#DiMA este acronimul, prescurtare
de la "Din inima Marelui Alb" i reprezint`
colecia de poezii i poeme filozofice i
teologice pe care o cresc din vremea

tinereii, la care am contemplat sute de


nopi i c`reia m-am dedicat din plin
\n anii facult`ii.
Cine lucreaz` la aceast` carte? Cu
cine colaborezi \n acest proiect?
Echipa artistic` este compus` din
autor - Fabian Otniel, artist vizual/fotograf
-Anca Dumitrana i design copert` Andreas Thuth. Ei sunt echipa artistic`
la proiectul acesta i \ntreg proiectul
este sub managementul MO&O Publishing
House.
Vremea tinereii, sun` aa de
b`tr=nesc.. Ce v=rst` ai? Spune-ne c=teva
lucruri despre tine, noi ne-am mai \nt=lnit,
dar cine nu a mai auzit de tine ce ar
trebui s` tie?
Numele meu este Fabian Otniel,
sunt n`scut \n 9 ianuarie 1988, \n
Timioara, am crescut \n Timioara, \n
zona Modern, aproape de P`durea Verde,
pentru cine tie. La 19 ani am plecat
\n Londra i am r`mas acolo aproape
3 ani, apoi am venit \n Rom=nia i am
\nceput cursurile Facult`ii de tiine
Umanistice, am terminat facultatea, dup`
care am plecat din nou \n Londra, pentru
ali aproape 3 ani. Am f`cut liceul la
seral, pentru c` am muncit \n timpul

liceului i parc` niciodat` nu mi-am g`sit


locul \ntre cei de v=rsta mea, colegi i
prieteni. Nu prea am prieteni i unii
spun c` ar fi o problem` cu asta, dar
eu tiu ca nu e o problem` pentru c`
v`d clar, copiii m` iubesc i eu m`
\neleg de minune cu toi copiii, b`tr=nii
m` \neleg i m` apreciaz`, singura
problema dac` ar fi s` fie una, ar fi c`
nici unii i nici alii dintre cei menionai
nu pot fi prietenii mei de ieit \n ora.
P=n` s` pleci la Londra, cum a fost
copil`ria ta \n Timioara?
Copil`ria, cum s` fie... este prim`vara
vieii. A fost superb`, privind-o i derul=nd
fragmentele \n timp cu \nelepciunea pe
care o am acum, pot s` spun c` a
vrea mult de tot s` mai traiesc acele
zile. Cu muli copii pe str`zi, cu at=tea
jocuri i activit`i de dimineaa p=n`
seara, f`r` s` tim pe atunci de branduri i tehnologie, de UE i altele. Am
crescut \ntr-o vreme c=nd viaa era mai
simpl` i uoar`. |mi amintesc c` tr`iam
din plin cu toat` inima fiecare moment,
de dimineaa p=n` seara i noaptea
adormeam gr`bii s` ne trezim m=ine
primii. A fost de vis...
Cum ai \nceput s` scrii poezii?

Am \nceput s` scriu ce simt, \n jurul


v=rstei de 17 ani, ca o form` de exprimare
a celor mai intense tr`iri din acele
vremuri. Scriam g=nduri sub forma unor
note \ntr-un jurnal, nu aveam de g=nd
s` devin poet. Pentru c` au fost \nt=mpl`ri
care au p`truns ad=nc i s-au ancorat
puternic \n inima mea, simeam c`
trebuie s` fac ceva, trebuia s` m` eliberez
de greutatea acelor cuvinte, cumva. La
\nceput au fost g=nduri despre persoane
i descrieri ale unor experiene, pe
parcurs am devenit tot mai atent la
detalii, am observat modul \n care se
\nt=mpl` evenimentele, studiam tiparele
i multe alte aspecte. La liceu aveam
\n clas` doi colegi care c=ntau rap. Ei
erau cu rime i cu poezii tot timpul,
dar pe atunci \mi pl`cea doar s` citesc,
nu i s` scriu. Am avut mare noroc i
\n coala general` i la liceu s` am
parte de profesoare de Limba Rom=n`,
parc` alese de Dumnezeu cu m=na i
trimise din Rai. Pot spune c` am \nceput
s` scriu ca o nevoie fundamental` de
a exprima cele mai ad=nci i ap`s`toare
tr`iri interioare. Au fost i multe tr`iri
\n`l`toare, experiene care m-au dus
pe culmile simurilor, \n care am iubit
i am simit c` zbor, dar au fost i
momente joase, de un \ntuneric cumplit
i cu un decor \nfior`tor. Pentru cine
a citit mitologie i tie ce \nseamn`
conceptul de "noaptea neagr` a sufletului",
versurile mele capat` alt sens pentru c`
\i permite cititorului s` se transpun` i
pentru c=teva momente s` facem schimb
de locuri. Sunt sigur c` unii cititori nu
vor ti despre ce vorbesc la \nceput,
dar vor \nelege pe parcurs pentru
revelaia este progresiv`. Exist` clipe \n
via` c=nd tot ce \i doreti este s`
adormi pe veci, clipe c=nd realitatea este
at=t de violent`, \nc=t speri s` nu te
mai trezeti, pentru c` nu mai vrei s`
simi durere, pentru c` de prea mult`
vreme lumea rupe buc`i din tine i
mediul cu toat` gaca lui a devenit un

agresor teribil.
Cum \i g`seti inspiraia?
Pentru mine, inspiraia este ca aerul,
trebuie s` vin` \n mod natural, nu trebuie
s` \nvei s` \l respire, pentru c` o faci
instinctive, f`r` s` te g=ndeti i s` te
forezi s` "respiri" sau s` "inspiri ceva".
Totui, inspiraia f`r` educaie nu duce
la rezultate foarte bune. Uneori, pur i
simplu, simt c` ideea rimeaz`, simt o
vibraie, o und` comun` i atunci tiu
c` exist` o linie, o propoziie c`reia
dac` \i dau curs se transform` \ntr-un
izvor de munte i \ncepe s` devin` tot
mai mare. Aa funcioneaz` pentru mine
procesul de creaie. Se \nt=mpl`, c=nd
stau \n linite, oriunde a fi, chiar i
\n tramvai sau \n pia`, trebuie s` fie
linite \n mintea mea. C=mpul vizual m`
ajut` de multe ori s` m` concentrez,
dar am \neles c` cel mai important
este s` nu c`ut`m neap`rat s` vedem
alte locuri ci s` vedem aceleai locuri
dar cu ali ochii.
O ultim` \ntrebare: C=nd e gata
proiectul i unde \l vedem?
Proiectul este \n plin proces de
fr`m=ntare i deabia atept s` \l punem
la copt, \n cuptor. Ne dorim ca proiectul
s` fie gata, undeva, \n prima partea a
lunii decembrie, va fi lansat la Timioara,
iar despre locatie, data, ora i invitai,
trebuie s` ne mai \nt=lnim o data, ca
s` confirm. Lucr`m i la website, dar
\ntre timp p`str`m leg`tura pe Facebook,
www.facebook.com/fabianotniel sau c`utai
Fabian Otniel, dai LIKE la pagina de
autor i suntei la curent cu tot ce apare
nou.
Fabian, \i mulumesc pentru participare
i r`m=ne s` ne auzim pe data viitoare,
c=nd vei reveni cu toate informaile
despre lansare.
Mulumesc mult pentru timpul acordat.
Apreciez din toat` inima i da, voi reveni
cu toate informaile.
n Gh. MIRON

UMF Timi[oara: Trei anivers`ri, \n 2015, [i un volum La v=rsta maturit`]ii


de la crearea Editurii Victor Babe[.

Nu am vrut
s` se uite istoria!

Universitatea de Medicin` [i Farmacie


Victor Babe[ Timi[oara marcheaz`
trei evenimente \n 2015: 70 de ani de
la \nfiin]are, 65 de ani de c=nd s-au
pus bazele Clinicii de Ortopedie (ca
[i clinic` separat`) [i a Disciplinei de
Ortopedie [i Traumatologie [i 7 ani

Cu acest prilej, prof. dr. Dan V.


Poenaru, prorectorul UMF Timi[oara
[i coordonatorul Clinicii de Ortopedie
II din cadrul Spitalului Jude]ean Timi[oara,
a scris [i lansat volumul La v=rsta
maturit`]ii. Iat` cum \i motiveaz`
gestul prof. Dan V. Poenaru - membru
al Academiei de {tiin]e Medicale din
Rom=nia: Am scris aceast` carte
pentru c` am vrut s` nu se uite istoria
acestei adev`rate citadele medicale.
Aici s-au format medici de seam` [i
au \mp=nzit Rom=nia [i spitalele din
Europa, SUA sau Canada, Africa [i
Asia [i i-au tratat pe bolnavi. Munca
unor oameni deosebi]i cea a fo[tilor

|n Banat vin ploile abundente,


la munte vine lapovi]a [i ninsoarea
Intervalul va debuta cu o vreme u[or
mai cald` dec=t \n mod obi[nuit \n aceast`
perioad` din an, at=t la valorile maxime, ce
vor fi \n medie de 21 de grade, dar cu
prec`dere \n privin]a celor minime care se
vor situa \n jurul unei medii de 12 grade.
|ncep=nd din 8 octombrie, temperaturile
vor sc`dea semnificativ, astfel c` \n perioada
10 -14 octombrie vremea va fi rece, cu

valori medii diurne de 12...15 grade [i


nocturne de 6...9 grade. Spre sf=r[itul
intervalului de referin]` se estimeaz` o
\nc`lzire a vremii. Probabilitatea de ploaie
se men]ine ridicat` pe tot parcursul celor
dou` s`pt`m=ni, iar \n jurul datei de 7
octombrie [i \n intervalul 10 14 octombrie
ploile se vor semnala pe arii extinse [i vor
fi \nsemnate cantitativ. n (ZdV)
MAR}I, 6 OCTOMBRIE 2015

profesori medici, care ne-au fost modele


[i am dorit s` \i urm`m se uit`,
uitarea fiind un fonomen omenesc, de
aceea am decis s` aduc \n actualitate,
\n aceast` perioad` aniversar`, istoria
medicinei timi[orene. Titlul La v=rsta
maturit`]ii reprezint` v=rsta universit`]ii
- 70 de ani. Unii zic c` e t=n`r`. Eu
cred c` nu e a[a. E matur`. Nu e
nici b`tr=n`, a explicat dr. Poenaru.
Primul curs [i deschiderea festiv` a
universit`]ii au avut loc \n 15 iulie
1945. Universitatea noastr` este singura
din lume \nfiin]at` \n timpul celui deAl Doilea R`zboi Mondial. Universitatea
s-a n`scut greu, de-a lungul multor
decenii de lupt` a elitelor b`n`]ene.
La ora actual`, putem vorbi despre o
[coal` medical` timi[orean` recunoscut`
la na]ional [i interna]ional. |n materie
de cercetare [tiin]ific`, [coala medical`
din Timi[oara s-a impus prin cercet`ri

de embriologie, morfologie patologic`,


histologie, nefrologie, genetic`, boli de
nutri]ie, ortopedie, gastroenterologie,
urologie, boli cardiace [i vasculare, dar
[i \n multe alte domenii. Universitatea
dispune de o editur` lucrativ`, de
tipografie, de o bibliotec` corespunz`toare,
de un laborator de chirugie experimental`
foarte bine dotat... Deci, s` adres`m
universit`]ii noastre iubite clasica urare:
Vivat, crescat, floreat, scrie prof. dr.
Dan V. Poenaru, \n prefa]a volumului
La v=rsta maturit`]ii.

O perioad` eroic`
Clinica de Ortopedie a func]ionat
p=n` \n 1950 ca [i compartiment \n
cadrul sec]iei de Chirurgie la Spitalul
Bega, \ntr-o loca]ie improvizat`, iar din
1950 a func]ionat ca [i clinic` distinct`,
pe bv. Mihai Viteazul. Primul [ef a

fost prof. dr. docent Dan Berceanu.


|ntr-o prim` etap` clinica cuprindea 20
de paturi, iar dup` ce s-a mutat \n
cl`direa de pe bv. Mihai Viteazul nr.
26, 30 de paturi. A fost operioad`
eroic` c=nd efortul de asisten]` medical`
a fost \mpletit cu cel organizatoric [i
de dotare. Activitatea didactic` s-a
desf`[urat la clinic`, dar [i la nivelul
Catedrei de Anatomie. Aici doi tineri
asisten]i dr. Teodor {ora [i dr. Victor
Dimulescu executau demontra]ii de
anatomie topografic` pentru studen]i.
Colectivul clinicii a redactat sub
\ndrumarea prof. Berceanu \n primii
doi ani cursul disciplinei - 200 de pagini
\n volum -, iar pentru probele practice,
dr. Teodor a editat un |ndreptar de
manevre uzuale ortopedico-traumatologice
de 50 de pagini, scrie prof. dr. Poenaru
\n volumul La v=rsta maturit`]ii.
n Gh. MIRON

Director ZIUA de Vest: Lia Lucia EPURE


Coresponden]i:
Toni BOLDUREANU (Lugoj)
Sorin TROCAN (Arad)
Daniel BOTGROS (Re[i]a)
Tehnoredactare:
Ani NOVACONI
Director economic:
Liliana ZARIOIU
Asistent manager:
Alexandra DUMITRACHE

Redactor-[ef:
Lucian PAULESCU
Politic-administra]ie:
Adi P.
Corneliu B~N~}AN
Social:
Gheorghe MIRON

Serie nou` anul XVI,

num`rul 4383

edi]ie online

Redac]ie:
Timi[oara,
Str. Gen. Dragalina nr.16
Telefon: 0256-29.30.52
0256-29.30.54
0256-24.74.90
Fax: 0256-24.41.60
e-mail: redactia@ziuadevest.ro

ACTUALITATE

www.ziuadevest.ro

Pre]ul
apartamentelor vechi
continu` s` creasc`
accelerat.
Cre[teri de peste 10%
\n ultimele 12 luni
\n Timi[oara
Pe parcursul lunii septembrie, preul
mediu solicitat pentru apartamentele
disponibile spre v=nzare la nivel naional
(noi i vechi) a crescut cu 1,5%, de
la 950 de euro pe metru p`trat util la
finele lui august, p=n` la 964 de euro
pe metru p`trat. Cea din urm` valoare
este cu 5,7% mai ridicat` dec=t cea
consemnat` \n urm` cu 12 luni, respectiv
912 euro pe metru p`trat. Niciunul
dintre marile orae analizate nu face
excepie de la tendina ascendent` a
preurilor; de remarcat este \ns` c`
cele mai semnificative major`ri au fost
\nregistrate pe segmentul apartamentelor
vechi, \n vreme ce, \n cazul locuinelor
nou-construite, au avut loc i sc`deri
\n perioada menionat`.

Timi[oara
|n oraul de pe Bega, preteniile
proprietarilor s-au majorat cu 0,9% \n
septembrie (de la 915 la 923 de euro
pe metru p`trat util), fiind acum cu
10,8% mai ridicate dec=t \n perioada
similar` a anului trecut (c=nd ajungeau
la 833 de euro pe metru p`trat). Dup`
un avans de 0,9% \n ultimele 30 de
zile (de la 909 la 917 euro pe metru
p`trat), apartamentele vechi sunt cu
11,2% mai scumpe dec=t \n toamna
anului trecut (c=nd costau 825 de euro
pe metru p`trat util). Locuinele nouconstruite, pe de alt` parte, s-au apreciat
cu 0,7% \n ultima lun` (de la 944 la

951 de euro pe metru p`trat) i cu


5,9% \n ultimul an (de la 898 de euro
pe metru p`trat la finele lui septembrie
2014).

Bucure[ti
|n capital`, preteniile v=nz`torilor
s-au meninut constante \n ultima lun`,
la 1.086 de euro pe metru p`trat; nivelul
actual este cu 3% mai ridicat dec=t cel
atins \n toamna lui 2014, respectiv 1.054
de euro pe metru p`trat. Apartamentele
vechi au un pre mediu de 1.030 de
euro pe metru p`trat, cu 0,4% mai mare
dec=t cel de luna trecut` (1.026 de euro
pe metru p`trat) i cu 2,2% peste cel
din perioada similar` a anului precedent
(1.008 euro pe metru p`trat util). Dup`
un minus de 0,9% \n septembrie (de la
1.134 la 1.124 de euro pe metru p`trat),
locuinele din cadrul noilor ansambluri
rezideniale sunt cu 0,3% mai scumpe
dec=t \n urm` cu 12 luni (c=nd puteau
fi achiziionate, \n medie, cu 1.121 de
euro pe metru p`trat).

Bra[ov
|n oraul de la poalele T=mpei,
preurile au sc`zut cu 1,6% \n ultima
lun` (de la 875 la 861 de euro pe
metru p`trat), dar se situeaz` cu 2,5%
peste nivelul din urm` cu un an
(respectiv 840 de euro pe metru p`trat).
|n septembrie 2015, declinul a fost

resimit at=t de apartamentele vechi


(care s-au depreciat cu 1,3%, de la 871
la 860 de euro pe metru p`trat), c=t
i de cele noi (care au cunoscut un
recul de 2,8%, de la 895 la 870 de euro
pe metru p`trat). Fa` de acum 12
luni \ns`, cele dint=i sunt cu 4,2% mai
scumpe (fa` de o valoare de 825 de
euro pe metru p`trat), iar cele din
urm` cu 2,7% mai ieftine (\n sc`dere
de la 894 de euro pe metru p`trat \n
toamna lui 2014).

Cluj-Napoca
|n oraul de pe Some, Indicele
Imobiliare.ro a ajuns \n ultimele 30 de
zile la o valoare de 1.124 de euro pe
metru p`trat util, cu 1,9% mai mult
dec=t la finele lui august (c=nd se situa
la 1.103 euro pe metru p`trat) i cu
12,4% mai mult dec=t \n perioada similar`
a lui 2014 (c=nd atinsese pragul de
1.000 de euro pe metru p`trat).
Apartamentele vechi s-au apreciat \n
ultima lun` cu 2%, de la 1.121 la 1.143
de euro pe metru p`trat, situ=ndu-se
acum cu 15,5% peste valoarea atins`
\n urm` cu 12 luni (respectiv 990 de

euro pe metru p`trat). Dup` un avans


de 2,4% \n septembrie (de la 1.077 la
1.103 euro pe metru p`trat), locuinele
noi cost` acum cu 8,6% mai mult dec=t
\n 2014 (c=nd ajungeau la 1.016 euro
pe metru p`trat). Per ansamblu, Clujul
este oraul cu cele mai scumpe locuine
fa` de anul trecut, at=t vechi, c=t i
noi.

Constan]a
|n oraul de la malul m`rii, preteniile
proprietarilor s-au apreciat cu 1,3% \n
ultimele 30 de zile (de la 895 la 907
euro pe metru p`trat) i se situeaz`
acum la o diferen` de 7,2% fa` de
nivelul consemnat \n urm` cu 12 luni
(respectiv 846 de euro pe metru p`trat).
Cu un pre mediu de 901 euro pe
metru p`trat, apartamentele vechi sunt
mai scumpe cu 1,3% dec=t la finele lui
august (c=nd ajungeau la 889 de euro
pe metru p`trat) i cu 7,9% fa` de
septembrie 2014 (c=nd aveau o valoare
de 835 de euro pe metru p`trat). Dup`
un avans de 0,9% \n ultima lun`, de
la 910 la 918 euro pe metru p`trat,
locuinele din cadrul noilor ansambluri

rezideniale s-au apreciat cu 3,7% \n


decursul ultimelor 12 luni, de la 885
de euro pe metru p`trat.

Ia[i
|n capitala Moldovei, Indicele
Imobiliare.ro a consemnat un recul de
0,8% luna trecut`, de la 857 la 850 de
euro pe metru p`trat util, valoarea
actual` fiind cu 4,7% mai mare dec=t
cea consemnat` \n toamna lui 2014
(respectiv 812 euro pe metru p`trat
util). Apartamentele vechi s-au apreciat
cu 1,4% \n ultimele 30 de zile (de la
806 la 817 euro pe metru p`trat) i
cu 6,2% \n ultimele 12 luni (de la 769
de euro pe metru p`trat). Iaiul este
al doilea ora (al`turi de Braov) \n
care locuinele noi sunt mai ieftine
acum dec=t anul trecut, la o diferen`
de 2,2%, cu o valoare medie de 892
de euro pe metru p`trat (fa` de 912
euro pe metru p`trat); pe parcursul
lui septembrie, preurile au sc`zut cu
1,7%, de la 907 euro pe metru p`trat
la finele lui august.
n ZdV

Ce salarii ofer` companiile prezente la Angajatori de TOP Timi[oara


Ediia cu num`rul 7 Angajatori de
TOP Timioara se va desf`ura vineri
i s=mb`t` (16-17 octombrie), la Centrul
Regional de Afaceri. La eveniment vor
fi prezente 50 de companii care vor
oferi peste 2000 de oportunit`i de
carier`. Statisticile arat` c` majoritatea
companiilor ofer` o remuneraie financiar`
\n intervalul 400 - 700 , pachete
de relocare, precum i beneficii
neconvenionale precum organizarea
de schimburi interculturale, existena
unor spaii de relaxare speciale pentru
angajai, precum game rooms i biblioteci.
Estim`rile companiilor \n privin]a salarilor
variaz` \ns` \n func]ie de nivelul de
experien]`. |n plus, vizitatorii la t=rg
au posibilitatea de a se \nscrie la cele
19 conferine i workshop-uri susinute
de companii.
Beneficii salariale i non-salariale.
Chiar dac` ofertele de job-uri se adreseaz`
candidailor cu preg`tire \n domenii
diferite, pachetele salariale oferite de
angajatorii care vor fi prezeni la
Timioara sunt atractive, indiferent de
aria de activitate a companiei. |n urma
informaiilor primite din partea companiilor,
a reieit c` majoritatea angajatorilor
ofer` o remuneraie cuprins` \n intervalul
400 - 700 . Astfel, cele mai numeroase
pachete salariale se \ncadreaz` \ntre
400-500 (24%) si 500-700 (24%),
urmate de sumele \ncadrate \ntre 300400 (18%). Exist` i poziii, \n majoritatea
lor dedicate candidailor senior-level,
remunerate cu sume cuprinse \ntre
700-1000 (15%) i 1000-1500 (12%),
\n timp ce salariile peste 1500 sunt
oferite de 9% dintre angajatori. Estim`rile
companiilor \n privin]a salarilor variaz`
MAR}I, 6 OCTOMBRIE 2015

\n func]ie de nivelul de experien]`, iar


aceste valori pot fi puternic influen]ate
de specializarea candidatului, rezultatele
ob]inute anterior, experien]` relevant`
pe o pozi]ie anterioar`, etc. Oportunit`ile
de carier` prezentate de companii \ntrec
salariile medii din Rom=nia i sunt
deschise pentru orice nivel de carier`,
at=t pentru persoane senior-level c=t
i pentru cele entry-level.
|n plus, companiile ofer` i o serie
de alte beneficii non-salariale. |n urma
rezultatelor studiului Cei mai dorii
angajatori 2015 a reieit c` principalele
3 criterii care i-ar determina pe candidai
s` se relocheze sunt salariul, pachetul
de beneficii [i posibilitatea de dezvoltare
profesional`. La aceast` ediie, Angajatori
de TOP Timioara, aproximativ 61%
dintre angajatori ofer` pachete de
relocare pentru candidaii pe care \i
selecteaz`. Acest aspect demonstreaz`
tendina angajatorilor s` recruteze
candidai bine-preg`tii din toate zonele
`rii, dar s` p`streze, concomitent,
nivele salariale satisf`c`toare pentru
angajaii lor i \n concordan` cu
preg`tirea i experiena acestora.
Beneficii neobinuite oferite de
companiile prezente la t=rg. |n afara
beneficiilor multiple oferite de companii,
\n privina pachetelor salariale sau de
relocare, exist` i angajatori care se
axeaz` pe alte metode prin care s`
menin` candidaii satisf`cui i motivai
la job. Printre acestea se num`r`
existena unor spaii dedicate relax`rii,
precum game rooms i biblioteci. |n
plus, unele companii pun la dispoziia
angajailor i metode neconvenionale
precum biciclete, disponibile pentru

utilizare de c`tre angajai sau posibilit`i


de dezvoltare profesional` prin organizarea
de workshop-uri sau cursuri \n centrele
din ar` sau \n str`in`tate.
Din experiena ediiilor anterioare,
recrutorii i-au \ndeplinit \n proporii
ridicate planurile de recrutare. Peste
35% dintre acetia au declarat c` au
avansat discuii cu 20-50 de candidai,
\n timp ce 29% au fost impresionai de
10-20 de candidai, iar 29% dintre
specialitii HR au demarat discuii \n
vederea angaj`rii cu mai puin de 10
candidai prezeni la Angajatori de TOP
Timioara.
Suntem siguri c` acest eveniment
ne va ajuta s` g`sim candida]i valoro[i
at=t pentru pozi]iile curente, \ns` [i
pentru programul nostru de internship,
unic \n domeniul transporturi Learning
by Doing - Mihaela Lefter, Director
Resurse Umane DB Schenker Logistics
Rom=nia.
Continental \[i continu` extinderea
\n Rom=nia [i \n perioada urm`toare.
C`utam oameni pasiona]i de industria
auto, care \[i doresc s` se dezvolte
personal [i profesional. Ideile inovatoare,
spiritul de echip`, pasiunea pentru
ma[ini [i tehnologie de v=rf sunt puse
\n valoare \n cadrul companiei noastre
- Marcovici Maria, HR Marketing
Specialist Continental Automotive Rom=nia.
Aspecte semnalate de companii. Ce
probleme \nt=mpin` candidaii \n etapele
de recrutare? Una dintre cele mai
frecvente greeli ale candidailor este
redactarea CV-ului, 43% dintre angajatori
semnal=nd acest fapt, \n timp ce, pe a
doua poziie se situeaz` maniera \n care
acetia se prezint` la interviu (30%), iar

Serie nou` anul XVI, num`rul 4383


edi]ie online

pe a treia o \nelegere defectuoas` a


modului de aplicare la poziiile disponibile
(17%). La ediia din aceast` toamn`
Angajatori de TOP Timioara, va exista
un stand, CV Experts, unde specialiti
HR vor oferi scurte sesiuni de consiliere
\n ceea ce privete redactarea CV-urile
vizitatorilor, pentru a le m`ri ansele
de angajare. Fie c` acetia sunt la
\nceput de carier`, fie c` sunt profesioniti
cu peste 5 ani experien`, specialitii
de la standul CV Experts le pot oferi
sfaturi valoroase \n ceea ce privete
redactarea CV-ului. Astfel, cei care doresc
s` aplice la poziiile din companiile
prezente se asigur` c` CV-ul lor exprim`
puncte importante, precum i abilit`i
semnificative pentru angajator.

19 workshop-uri
[i conferin]e
la Angajatori de TOP
Timi[oara
SkillShops: |n cadrul acestor workshopuri candidaii pot afla sfaturile specialitilor
\n recrutare, ce poziii sunt deschise
\n companii, dar vor avea posibilitatea
s` dezvolte i abilit`i importante,
precum comunicare eficient`, tehnici
de negociere i v=nzare, munca \n
echip`, stiluri de leadership, orientarea
c`tre client, managementul timpului,
metode de prioritizare i eficientizare,
etc. Companii care susin SkillShops
la Angajatori de TOP Timioara: Accenture
(Employee Engagement at Accenture),
Cargo-Partner (Career@Transport &

Logistics), Valeo Lighting Injection


(Lean production-implementation of
SMED) Flex (Live Smarter), DB Schenker
(Internship & Trainee Conference
powered by DB Schenker), KPMG
(Frica \nceputului de drum. Cum s`
te preg`teti pentru contactul cu
angajatorii i ce ateapt` ei de la tine).
TechLabs: Aceste workshop-uri vor
oferi informaii despre ultimele nout`i
i cele mai inovatoare proiecte din
domeniul IT. Companiile care vor
susine TechLabs la Timioara: ACI
Worldwide ( Security Engineering Inside
Hackers Perspective of security Engineers
in software payments), Alcatel-Lucent
(Visions of the Cloud), Atos IT (Canopy
- the Atos Cloud), BearingPoint (Join
the BearingPoint Spirit) Microsoft (Talent
Development programs inside Microsoft),
Continental (Trust is Good, Test is
Better -Testarea \n Automotive).
TechTalks: |n cadrul acestor
conferine, specialiti din companiile
prezente le vor prezenta participanilor
detalii despre ultimele tehnologii
utilizate i cum funcioneaz` acestea,
dar i beneficiile i provoc`rile \nt=lnite.
Conferinele TechTalks de la Angajatori
de TOP Timioara sunt: Agile Estimating
& Planning; Key influencers shaping
the software industry \n Timioara.
Angajatori de TOP Timioara va
avea loc \ncep=nd cu ora 10.00 la
Centrul Regional de Afaceri \ntre 1617 octombrie, accesul fiind gratuit, \n
baza prezent`rii CV-ului Barcode. Detalii
despre eveniment, companiile participante
i programul workshop-urilor pot fi
reg`site la seciunea dedicat` t=rgului
pe www.hipo.ro. n (L.P.)

EVENIMENT

www.ziuadevest.ro

De ce avem
poluare mare cu praf
- PM10 - \n Timi[oara?
p`trund \n pl`m=ni.

Ce trebuie f`cut?

Poluarea cu praf (PM10)


foarte periculoas` pentru
s`n`tate continu` s` fie
una dintre cele mai grave
probleme ale Timi[oarei,
iar rezolvarea se las`
greu a[teptat`. Un singur
indiciu foarte clar: stratul
consistent de praf depus,
de seara p=n` diminea]a,
pe ma[ina proasp`t
sp`lat` [i parcat` pe
marginea str`zii.

{antierele una
dintre cauzele
polu`rii
Una dintre cauzele polu`rii cu praf
\n Timi[oara o reprezint` nerespectarea
condi]iilor de lucru de pe sutele de
[antiere existente. Particulele \n suspensie
PM10 sunt cele mai amenin]`toare, cu
efecte dezastruoase asupra s`n`t`]ii.
De asemenea, mizeria de pe ro]ile
ma[inilor ce ies din [antier este o alt`
cauz` a polu`rii (foto). Un exemplu
clar este acest [antier de pe str. General

Dragalina. Cui \i pas` c` ro]ile ies


pline de noroi [i \mpr`[tie mizeria pe
str`zile din ora[? Alte ma[ini trec pe
carosabil [i transform` noroiul \n praf,
pe care \l inspir`m \n pl`m=nii no[tri
\nc`p`tori, dar [i extrem de sensibili.
Poluarea cu praf din Timi[oara
microparticule mai mici de 2,5 micrometri
[i PM10 poate cauza locuitorilor boli
respiratorii, cancer la pl`m=ni sau poate
reduce speran]a de via]`. Praful p`trunde
\n pl`m=ni [i \n circuitul sanguin [i
provoac` astm, atac cardiac [i chiar
moartea. Microparticulele de PM10
sunt, \n general, filtrate prin nas [i
g=t, dar r`m=n \n c`ile respiratorii [i

PSD Timi[ \n febra alegerilor.


P=n` \n decembrie, social-democra]ii
vor avea [i candida]i la prim`riile din jude]
Pesedi[tii din Timi[ \[i aleg \n
urm`toarea perioad` conducerea, at=t
la nivel na]ional, c=t [i local. |n 9
octombrie, PSD Timi[ va avea Consiliu
jude]ean de alegeri, urm=nd ca p=n`
\n luna decembrie s`-[i desemneze
candida]ii pentru alegerile locale din
2016.
La Consiliul jude]ean din 9 octombrie,
\n PSD Timi[ se va alege Comitetul
executiv jude]ean [i Biroul permanent
jude]ean pre[edinte executiv, secretar
executiv, trezorier, vicepre[edin]i. P=n`
joi, 8 octombrie, la ora 12, to]i cei
care vor dori s` candideze pentru
func]iile de conducere \n cadrul biroului
permanent jude]ean \n PSD Timi[
trebuie s`-[i depun` candidaturile. P=n`
acum [i-au depus candidaturile C`lin
Dobra, vicepre[edintele CJ Timi[, pentru
func]ia de pre[edinte executiv al PSD
Timi[ [i consilierul jude]ean Adrian
Negoi]`, pentru postul de secretar
executiv al organiza]iei. Dup` Congresul
partidului, din 18 octombrie, p=n` la
final de noiembrie vom intra \ntr-o
perioad` de desemnare a candida]ilor

PSD pentru alegerile locale. P=n` \n


decembrie acest proces va fi \ncheiat,
spune pre[edintele PSD Timi[, Sorin
Grindeanu. |n data de 11 octombrie
vor fi alegeri \n toat` ]ara, \n toate
organiza]iile locale pentru pre[edintele

Conform speciali[tilor de la Comisia


de Control al Polu`rii Timi[oara, traficul
rutier, infrastructura de transport
necorespunz`toare, organiz`rile de
[antier, gestionarea de[eurilor din
construc]ii [i demol`ri, starea tehnic`
[i de \ntre]inere necorespunz`toare a
autovehiculelor, p=rloagele dintre blocuri,
dar [i emisiile centralelor termice pe
baz` de combustibil gazos, lucr`rile
agricole [i lipsa perdelelor verzi
acestea sunt cauzele polu`rii cu praf
\n Timi[oara. Speciali[tii de la Universitatea
Politehnica Timi[oara propun m`suri
eficiente pentru a sc`pa de poluare:
fluidizarea traficului, reducerea timpilor
de sta]ionare cu motorul ambalat sau
la relanti, crearea unor parc`ri verzi,
dar [i extinderea spa]iilor verzi tip
perdea. Exist` arbu[ti speciali, tufi[uri,
care re]in particulele. Trebuie s`
func]ioneze unda verde, izolarea spa]iilor
de construc]ii, iar poluatorii mici trebuie
monitoriza]i, sus]in ei. Ce sunt particulele
de praf? Acestea sunt particule solide
sau lichide ce exist` \n aer [i care
apar \n mod natural prin praful adus
de v=nt, plante sau insecte. Particulele
de praf pot fi totodat` create prin
activit`]ile oamenilor, prin arderea
combustibililor fosili \n industrie [i \n
transport, dar [i din alte domenii precum
agricultura, construc]ii sau minerit.

Studen]ii liberali din Timi[ fac recrut`ri!


{edin]a organizatoric` a Cluburilor
Studen]e[ti Liberale a avut loc la finele
s`pt`m=nii trecute, la Bucure[ti, din
partea jude]ului Timi[, particip=nd Eugen
Grigoroiu, pre[edinte CSL Timi[ [i
primvicepre[edinte al Biroului Na]ional.
|n contextul \nceperii noului an universitar
[i al elabor`rii planului de ac]iuni pentru
urm`toarea perioad`, studen]ii liberali
au dezb`tut elemente de strategie at=t
\n ceea ce prive[te abordarea centrelor
studen]e[ti din ]ar`, c=t [i atragerea de
noi membri, prin intermediul viitoarelor
proiecte de anvergur` pe care CSL le
preg`te[te \n principalele centre universitare
din Rom=nia. Din 1 octombrie, [i \n
Timi[, CSL a pornit o campanie ampl`
de recrutare. Este proiectul pe care
Cluburile Studen]e[ti Liberale Timi[ \l
desf`[oar` la \nceputul anului universitar
pentru c` dorim s` inform`m studen]ii
despre proiectele din perioada urm`toare
[i despre impactul pe care \l pot avea
ei asupra vie]ii studen]ilor din Timi[oara.

partidului. Vor fi alegeri [i \n toate


organiza]iile din jude]ul Timi[. |n 18
octombrie are loc, la Bucure[ti, congresul
partidului, cu peste 4.000 de delega]i
participan]i.
n Adi P.

E oficial! Nicolae Robu


candideaz`
pentru un nou mandat
\n fruntea Prim`riei Timi[oara
Primarul Timi[oarei, Nicolae Robu,
a anun]at oficial c` va candida la un
nou mandat de primar la alegerile din
2016. O s` asum candidatura pentru
un nou mandat, chiar dac` sunt foarte,
foarte multe motive care m-au determinat
s` c=nt`resc foarte bine lucrurile \nainte
de a lua decizia. Dup` ce am intrat
\n politic`, o parte din timpul meu,
din energia mea, chiar cu afectarea
MAR}I, 6 OCTOMBRIE 2015

inevitabil` a s`n`t`]ii, a fost acaparat`


nu doar de munc`, ci [i de lupt`
pentru c` \n politic` trebuie s` [i lup]i.
|n momentul \n care am devenit primar,
am v`zut c` aceast` func]ie este mult
mai ingrat` dec=t mi-a[ fi putut imagina.
A fi grea e una, a fi ingrat` e altceva,
a spue primarul Timi[oarei Nicolae
Robu, vineri, \ntr-o conferin]` de pres`.
n Adi P.
Serie nou` anul XVI, num`rul 4383
edi]ie online

Cele mai nocive pentru s`n`tate


sunt microparticulele atmosferice cu
un diametru mai mic dec=t 2,5 micrometri
(PM 2,5). Directiva UE prevede
monitorizarea
concentra]iei
microparticulelor PM 2,5 de c`tre statele
membre, prin instalarea unor "centre
de m`surare" [i \n acela[i timp reducerea
lor, sus]ine euroactiv.ro. Comisia pentru
Mediu, din cadrul Parlamentului European
a stabilit pentru particulele atmosferice
cu un diametru mai mic dec=t 2,5
micrometri, definirea unei valori ]int`
de 25 micrograme per metru cub de
aer valabil` din 2010. |ncep=nd cu 2015,
aceast` valoare devine o limit`
constr=ng`toare. Parlamentul a ob]inut
o a doua valoare limit` de 20 micrograme
pe metru cub de aer, ce ar trebui
respectat` p=n` la 1 ianuarie 2020,
respectiv \n decurs de cinci ani dup`
atingerea primei valori limit`. Pe de
alt` parte, PE a inten]ionat s` stabileasc`
o limit` medie anual` [i pentru
microparticulele PM10, dar din lipsa
spijinului consiliului a accceptat men]inerea
limitelor existente. Calitatea aerului
din Timi[oara nu depinde numai de
locuitori, noi [i import`m particule.
Dac` se fac m`sur`tori la dou` noaptea
[i, prin absurd, nu s-ar mi[ca nici un
vehicul, tot sunt particule. Acest lucru
se datoreaz` [i acestei loca]ii de c=mpie.
Nu avem nici o barier` serioas`, sus]ine
spune prof. dr. ing. Habil Ioana Ionel,
din cadrul UPT.
n Gh. MIRON

Avem un calendar plin de activit`]i [i


suntem dispu[i s` implement`m [i proiecte
noi. Orice student care dore[te s` \[i
pun` \n aplicate ideile bune legate de
mediul studen]esc este a[teptat \n fiecare
mar]i, de la ora 20:00, la [edin]a noastr`
care are loc la sediul PNL Timi[ din
Pia]a Unirii (str. Gheorghe Laz`r nr.1),
a detaliat Eugen Grigoroiu, pre[edintele
studen]ilor liberali din Timi[.
Am sus]inut [i promovat dintotdeauna
tinerii, cu at=t mai mult c=nd a fost
vorba despre ini]iativele acestora de
reformare din interiorul partidului. A[tept
genera]iile urm`toare de lideri, \n care
am \ncredere c` vor men]ine sau chiar
\mbun`t`]i imaginea acestui partid. Vreau
ca Partidul Na]ional Liberal s` fie asociat
ca partid al tinerilor \n Rom=nia, al
tinerilor de valoare, care sunt bine
preg`ti]i \n orice moment pentru a fi \n
slujba cet`]eanului", a declarat copre[edintele
PNL Alina Gorghiu.
n Adi P.

EVENIMENT

www.ziuadevest.ro

2016 anul \n care


vor \ncepe lucr`rile
la inelul I de circula]ie
al Timi[oarei
pasaj subteran
[i str`zi cu sens unic,
trei benzi
Lucr`rile la inelul I de circula]ie,
care va fi \n zona zero a Timi[oarei,
vor \ncepe \n anul 2016, dup` cum dau
asigur`ri reprezentan]ii Prim`riei Timi[oara.
Ace[tia au primit, dup` mai bine de
un an, documenta]ia pentru reorganizarea
traficului pe inelul I de circula]ie al
Timi[oarei [i reproiectarea infrastructurii
rutiere [i de transport public, investi]ie
care cuprinde [i amenajarea pasajului
rutier subteran din Pia]a Operei. |n
urma acestui proiect, \n jurul centrului
istoric se va circula \ntr-un singur sens,
pe minim trei benzi de circula]ie. O
band` va fi dedicat` pentru transportul
\n comun, strada Sf=ntul Ioan va deveni

o strad` pe care vor circula numai


troleibuzele, transportul \n comun, altfel
va fi pietonal` [i ea, [i de acolo \ncep=nd,
de la Sf=ntul Ioan [i p=n` la Bastion,
totul va fi pietonal. Se dore[te re\ntregirea
Inelului I de circula]ie prin realizarea
unui pasaj subteran prin Pia]a Victoriei
[i organizarea circula]iei \n sens unic
pe traseul: Pia]a M`r`[ti Str. Gheorghe
Dima Str. Sf. Ioan/ Paris pasajul
subteran Pia]a Victoriei Bd. I.C.
Br`tianu Str. Hector Pia]a I.C.
Br`tianu (Punctele Cardinale) Str.
Oituz Pia]a M`r`[ti. Este prev`zut`
[i amenajarea unei piste cu dublu sens
pentru bicicli[ti. Acesta va fi Inelul 1

[i el va avea o trecere prin fa]a Operei,


prin subteran, pentru ma[inile mici,
prin transformarea pasajului pietonal
actual \n pasaj auto, [i o parcare
subteran` cu 700 de locuri, pe l=ng`

'F=nt=na ornamental` cu Pe[ti'


din centrul Timi[oarei, va fi reabilitat`

Prim`ria Timi[oarei vrea s` reabiliteze


'F=nt=na cu Pe[ti' din Pia]a Victoriei/Operei
din Timi[oara, \ntruc=t
elementele de construc]ie au fost
afectate de infiltra]ii [i de schimbarea
de regim termic, motiv pentru care
unele piese de arhitectur` au fost
distruse.
Municipalitatea propune lucr`ri de
reabilitare a p`r]ii de construc]ie a
f=nt=nii [i a p`r]ii de bran[ament [i
instala]ii electrice prin montarea unor
echipamente noi ce asigur` protec]ia
la umiditate. Se asemenea, se va analiza
necesitatea reabilit`rii elementelor

decorative, repararea ornamentelor


distruse [i completarea celor lips`.
Totodat`, se vor g`si solu]ii pentru
reducerea consumului de ap`.
|n acest scop, primarul Nicolae
Robu lanseaz` invita]ia de participare
privind ,'F=nt=n` ornamental` cu Pe[ti'
(Studii de fezabilitate, servicii de
consultan]`, analize) [i anun]` c`
atribuirea contractului de achizi]ie public`
se face prin cump`rare direct`, \n
conformitate cu prevederile art. 19 din
O.U.G. nr.34/2006, cu toate modific`rile
[i complet`rile ulterioare, criteriul de
atribuire fiind pre]ul cel mai sc`zut.

Sursa de finan]are a contractului care


urmeaz` s` fie atribuit: bugetul local.
'Dac` manifesta]i interes pentru
achizi]ia public`, Prim`ria Municipiului
Timi[oara v` invit` s` depune]i oferta
dvs. p=n` la data [i ora limit` stabilit`
pentru primirea ofertelor: 12.10.2015,
ora 16.00, la sediul Prim`riei Municipiului
Timi[oara, bv. C.D. Loga nr.1, camera
12 parter, la Serviciul Centrul pentru
Consiliere Cet`]eni, Coresponden]`
Direc]ia Tehnic` (ghi[eu nr.1 sau nr.2)',
anun]` primarul.
Perioada de valabilitate a ofertelor
este de 90 zile de la termenul limit`
de primire a ofertelor.
Valoarea estimat` a contractului de
prest`ri de servicii, respectiv termenele
de elaborare a documenta]iei, sunt dup`
cum urmeaz`: valoare estimat` este
5.130,00 lei (f`r` TVA) din care: 5.130,00
lei (f`r` TVA) reprezint` valoarea
estimat` a serviciilor de proiectare, 0.00
lei (f`r` TVA) reprezint` cheltuieli
diverse [i neprev`zute.
Termenul de elaborare a documenta]iei
este de maxim 60 de zile de la data
emiterii ordinului de \ncepere a contractului
de proiectare.
'F=nt=na cu Pe[ti' a fost construit`
\n anul 1957, \n scurt timp devenind
locul preferat al fotografilor, al tinerilor
[i al v=rstnicilor, fiind unul dintre cele
mai admirate locuri de c`tre turi[tii
care vin \n Timi[oara. n (C.B.)

Spitalul Jude]ean Timi[oara poate pierde


banii europeni pentru dotarea
cu aparatur` medical` a Ambulatoriului
Spitalul Jude]ean din Timi[oara
poate pierde banii europeni pentru
achizi]ia de aparate pentru Ambulatoriu,
dac` nu se prezint` nicio firm` al
licita]ie. A fost deja organizat` o licita]ie
pentru achitzi]ia acestor aparate medicale,
dar nu s-a prezentat nimeni. Acum,
licita]ia s-a reluat. Dac` nici acum nu
se va prezenta nimeni [i dac` p=n` la
31 decembrie 2015 aparatele nu sunt
la spital, atunci aproximativ 9 milioane
de euro, bani europeni, se pierd. Din
cei 10 milioane bani europeni, un milion
se folose[te pentru reabilitarea
Ambulatoriului, pentru ca acesta s`
primeasc` noile aparate. Din p`cate,
acestea nu vin, pentru c` nu au de
MAR}I, 6 OCTOMBRIE 2015

unde, din moment ce nu se prezint`


nimeni la licita]ie. La prima licita]ie
pentru Ambulator, \ncheiat` la mijlocul
lui septembrie, nu a fost niciun ofertant.
Nicio firm` de aparatur` medical` nu
a depus oferte pentru proiectul de
Ambulator. S-a reluat procedura [i se
a[teapt` p=n` \n noiembrie s` se vad`
dac` la urm`toarea etap` a acestei
proceduri de achizi]ii vine vreun
reprezentant care s` participe la aceast`
licita]ie. Va fi achizi]ionat RMN, tomograf,
ecografe, cardiotopografe, aparate de
radiologie, roentgen, colonoscop, pentru
fiecare specialitate, fiecare specialitate
care deserve[te ambulatoriul va avea
parte de aparatele necesare. S-a reluat

procedura pentru c` proiectul trebuie


finalizat p=n` \n 31 decembrie. Dac`
nu s-a finalizat p=n` \n 31 decembrie
se declar` pierdut, spune Marius Craina,
managerul Spitalului Jude]ean Timi[oara.
n Adi P.

Serie nou` anul XVI, num`rul 4383


edi]ie online

strada I.C. Br`tianu. Ma[inile mai mari,


dar [i cele mici care vor avea aceast`
op]iune, vor merge prin fa]a Catedralei,
pe Republicii Spitalul de Copii, prin
fa]a Catedralei [i prin fa]a Prim`riei,

p=n` la MIU, spune primarul Timi[oarei


Nicolae Robu. Lucr`rile la acest proiect
ar urma s` \nceap` \n 2016.
n Adi P.

Primarul Robu cere


un proiect de interven]ie
de urgen]` pentru
repararea fa]adei cl`dirii
Facult`]ii de Muzic`

Cl`direa \n care func]ioneaz` Facultatea


de Muzic` a Universit`]ii de Vest
Timi[oara (UVT), situat` \n Pia]a Libert`]ii,
va intra \ntr-un amplu proces de repara]ii
[i reabilitare exterioar`, a declarat luni,
primarul Nicolae Robu.
Am dat, luni, sarcin` administratorului
public (city managerului, n.r.) s` se
ocupe de generarea proiectului de
interven]ie de urgen]` la cl`direa Facult`]ii
de Muzic`. El, \mpreun` cu arhitectul[ef, trebuie s` se ocupe de preg`tirea
proiectului de interven]ie, de repara]ie
de urgen]` la acea cl`dire, pentru c`
exist` riscul de c`dere a mortarului de
pe pere]ii exteriori', a afirmat primarul.
Potrivit primarului, din prim`var`
cl`direa va avea o cu totul alt` \nf`]i[are.
Interiorul nu este \ntr-o stare proast`,
spa]iile propriu-zise sunt \ntr-o stare
foarte bun`, dar curtea interioar` trebuie
amenajat`, a completat Nicolae Robu.
P=n` acum, Prim`ria Timi[oarei,
care de]ine cl`direa, a ref`cut o bun`
parte din acoperi[ul degradat, urm=nd
ca [i restul structurii superioare s` fie
renovat. Primarul a afirmat c` se gr`be[te
s` finalizeze obiectivul, \ntruc=t este
amplasat \n Pia]a Libert`]ii, aflat` la
finalul procesului de reabilitare [i
modernizare din fonduri europene.
Am aprobat s` supliment`m spa]iul
pe care l-am dat spre utilizare \n regim
de administrare Facult`]ii de Muzic` a
Universit`]ii de Vest Timi[oara, pentru

c` trebuie s` sus]inem [coala superioar`


de muzic` a Timi[oarei, explica Nicolae
Robu.
Primarul a mai spus c` va fi amenajat
un 'mini-campus universitar' \n centrul
ora[ului. Prim`ria Veche va trebui s`
aib` o alt` destina]ie, mult mai legat`
de via]a cet`]ii, a ceea ce se va \nt=mpla
\n Pia]a Libert`]ii, a spus primarul.
Potrivit lui Robu, pia]a ar urma s`
devin` scen` \n aer liber, unde studen]ii
de la Facultatea de Muzic` s` sus]in`
zilnic concerte instrumentale, de la
muzic` clasic` p=n` la cea modern`,
iar tinerii arti[ti plastici \[i vor putea
expune crea]iile \n spa]iile deschise,
unde accesul publicului este mult mai
larg [i gratuit.
Potrivit Monografiei semnate de N.
Ilie[iu, \n urma cuceririi Timi[oarei de
c`tre habsburgi, coloni[tii germani, care
au ob]inut dreptul exclusiv de a locui
\n Cetate, le-au cerut autorit`]ilor o
prim`rie a lor. Astfel, \ntre anii 17311734 este construit edificiul prim`riei
(actuala Prim`rie Veche) pe locul unde
\nainte de 1716 ar fi fost o baie turceasc`
\n perioada pa[al=cului. |n partea dreapt`
a intr`rii \n prim`rie se afl` o inscrip]ie
\n limba arab` pe o tabl` de marmur`
ce con]ine anul ridic`rii b`ii turce[ti
'din timpul de groaz` sub Ibrahim Ehan,
Hedsa 1553'. Pe frontispiciu se afl`
stema [i sigiliul ora[ului.
n ZdV

Verde pentru Biciclete, proiect al


Fundaiei Bega, a fost lansat \n octombrie
2008, din dorina de a ar`ta c` exist`
muli bicicliti \n Timioara i de a
\ncuraja i mai mult mersul pe biciclet`
\n ora. De-a lungul timpului, aufost
organizate aciuni menite s` \i determine
pe oameni s` adopte bicicleta ca pe
un stil de via`, s` iubeasc` bicicleta,
s` priveasc` cu mai mult optimism
viaa i s` se bucure mai mult de ea.
|nc` din primul an de campanie a fost
demarat` o aciune de str=ngere de
semn`turi, concretizat` cu realizarea

ACTUALITATE

Respect
pentru bicicli[ti,
buni sau r`i

mai multor piste de biciclete \n Timioara.


Piste care, cu unele \mbun`t`iri poteniale,
le-au dat curaj oamenilor s` mearg` pe
biciclet`.
Pe l=ng` necesitatea de infrastructur`,
este nevoie de o munc` asidu` de
educare. Am prezentat i vom munci
\n continuare la prezentarea regulilor
de circulaie, la norme de bun sim i
la prevederi legale cu privire la mersul
pe biciclet` i la postura de participant
\n trafic ca pieton, biciclist, respectiv
ofer.
Iat` c` acum, la \mplinirea a aproape

Viorel Coifan,
despre interzicerea bicicli[tilor
\n centrul Timi[oarei:
E o idee care merit`
o discu]ie mai aprofundat`

Viorel Coifan este un vechi biciclist


[i un om vechi \n administra]ie. Cunoscut
om politic, Coifan este remarcat pentru
echidistan]a sa \n administra]ie [i politic`,
de[i de-a lungul timpului a ocupat
diverse func]ii \nalte. Vicepre[edintele
PNL Timi[, Viorel Coifan, a spus despre
problema interzicerii bicicli[tilor \n
Timi[oara c` este un lucru care mai
trebuie discutat, [i nu la nervi. De
asemenea, Coifan scoate \n eviden]` [i
unele probleme ale bicicli[tilor, pe care
ace[tia le au \n parcursul lor prin
Timi[oara. Bicicli[tii au avut adev`rate
dispute cu primarul urbei de pe Bega,
Nicolae Robu, despre interzicerea
bicicletelor \n centrul Timi[oarei, hot`r=re
luat` de Comisia de Circula]ie a Prim`riei
Timi[oara. Ba mai mult, au f`cut [i un
protest, pe l=ng` biciclete... La noi,
din p`cate, mersul pe biciclet` nu este
rezolvat p=n` la cap`t. Apar por]iuni
discontinue ale pistei de biciclete, apar
diferen]e de nivel, nu exist` puncte de
parcare a bicicletei. Unde, \n Timi[oara,
pe l=ng` pistele de biciclet` am astfel
de locuri? E o idee care merit` o
discu]ie mai aprofundat` \n ceea ce
pive[te accesul \n centru al bicicli[tilor.

www.ziuadevest.ro

Trebuie g`sit` o alt` formul`, nu trebuie


discutat` la nervi. Eu a[ interveni [i
a[ spune interzic mijloacele de
deplasare prin centru. Dac` se dore[te
protejarea zonei centrale, respectiv Pia]a
Operei, asigur\ndu-se doar parcursul
pietonal, atunci eu a[ interzice [i
plimbatul pe role, pentru c` una este
s` fr=nzei de pe biciclet`, te opre[ti
\ntr-un metru, [i alta este pe role.
Adolescen]ii pot fi mai periculo[i pe
role dec\t bicicli[tii. Pe de alt` parte,
trebuie asigurat traseul de ocolire a
centrului [i stabilit foarte clar `sta
este traseul bicicli[tilor. Cred c` toat`
aceast` problem` a pornit de la faptul
c` sunt unii dintre bicicli[ti indisciplina]i,
dar \n momentul acela, Poli]ia Local`
poate aplica amenzi. Dar nu po]i s`
spui c` plimbatul cu bicicleta este
d`un`tor. Eu, de exemplu, m` dau jos
de pe biciclet`, \n centru, dar de multe
ori nu m` dau merg \ncet, e loc. La
noi, \n timpul verii, centrul este ocupat
de multe terase, acum s-a mai f`cut
ceva ordine, po]i circula st=nga
dreapta, spune vicepre[edintele PNL
Timi[ Viorel Coifan.
n Adi P.
MAR}I, 6 OCTOMBRIE 2015

7 ani de campanie Verde pentru Biciclete,


noi biciclitiine confrunt`m cu o situaie
care nu ar fi trebuit s` existe: accesul
interzis \n zona pietonal` central`. |nc`
de pe timpul administraiei anterioare,
Verde pentru Biciclete a obinut
permisiunea de acces liber pentru
bicicliti \n toate zonele oraului, inclusiv
\n parcuri, \n pieele centrale, chiar i
pe trotuarele neprev`zute cu piste, dar
necesare pentru sigurana biciclitilor.
Dorim s` reconfirm`m poziia noastr`
: SOLICIT~M ACCESUL |N TOATE
ZONELE ORAULUI PENTRU

BICICLITI!! Prin toate aciunile pe


care le vom intreprinde \n perioada
viitoare, vrem s` demonstr`m c` biciclitii
sunt o for` i o parte important` din
comunitate. Nu degeaba am creat cea
mai mare comunitate de bicicliti din
ar`. Doar \n acest moment, putem
face publice aciunile planificate pentru
viitorul apropiat, \n spe` completarea
unui dosar care urmeaz` a fi depus la
Prim`ria Municipiului Timioara,
cuprinz=nd: argumente pertinente pentru
redeschiderea zonei pietonale centrale
pentru bicicliti, venite din partea unor
specialiti \n domeniu (urbaniti, arhiteci,
proprietari de magazine de biciclet`,
ecologiti, bicicliti de zi cu zi); solicitarea
r`spunsului Prim`riei Municipiului
Timioara cu privire la diverse chestiuni
i proiecte prev`zute de c`tre aceasta.
|n momentul de fa`, amintim doar
c=teva: Ce se \nt=mpl` cu staia de
biciclete din Piaa Libert`ii, inclus` \n
proiectul de transport intermodal, proiect
realizat i pe Fonduri Europene? Cum
vor traversa zona central` potaii? Ce
implicaie va avea Departamentul de
Urbanism din cadrul Prim`riei \n acest
context, av=nd \n vedere c` acum se
muncete la realizarea Planului de
Mobilitate Urban` Durabil`?; discuii
reluate i soluii c`utate \mpreun` cu
toi biciclitii cu privire la infrastructur`;

informaii i demarare campanie mai


agresiv` de educare cu privire la regulile
de circulaie i de bun sim; pe baza
unui studiu anterior, vom elabora o
concluzie cu privire la costul mersului
pe bicicleta vs costul utiliz`rii mainii
\n deplas`rile zilnice \n timpul s`pt`m=nii
prin ora.
Vom demara campania Sunt biciclist
timiorean la care sunt rugai s` se
implice toti biciclitii, iar periodic vom
face sondaje pe Facebook. Consider`m
c` aceast` reea de socializare a devenit
parte din viaa noastr` de zi cu zi i
vom afla direct de la partea interesat`
(biciclitii) ce doleane exist`. De
asemenea, vom str=nge semn`turi pentru
accesul liber \n zona central`, at=t fizic,
c=t i pe site i vom veni cu exemple
de bun` practic` din str`in`tate.
Toate aciunile de mai sus vor fi
f`cute de noi toi, astfel \nc=t toi
biciclitii din Timioara vor avea o
implicare \n dosarul pe care \l vom
depune la Prim`ria Municipiului Timioara.
Atept`m recomand`rile tuturor biciclitilor:
pe adresa de email: contact@pedaleaza.ro
i pe pagina de Facebook:
fb.com/verdepentrubiciclete,spun
reprezentanii echipei Verde pentru
Biciclete.
n ZdV

V=n`toare de comori
pe biciclet`, la Timi[oara
Treasure Hunt sau
V=n`toarea de comori
este un joc interactiv,
provocator [i distractiv, \n
egal` m`sur`. |n cadrul
aciunii, juc`torii \ncearc`
s` g`seasc` articole
ascunse sau destinaii
folosind o serie de indicii.
Av=nd la baz` acest
principiu, Asocia]ia ZURY
lanseaz` V=n`toarea de
comori pe biciclet`
pentru a promova mi[carea
[i mersul pe biciclet` \n
ora[. Toate probele
propuse spre \ndeplinire de
participani vor avea
leg`tur` cu mersul pe
biciclet`.
Obiectivele aciunii sunt urm`toarele:
mersul pe biciclet` prin ora \n mod
organizat (grup); respectarea regulilor de
circulaie i folosirea spaiului public i
a pistelor de biciclete; cunoaterea oraului
i a obiectivelor turistice ale acestuia;
testarea \ndem=n`rii \n folosirea bicicletei.

Regulile jocului
1. Se vor forma echipe de c=te minim
4 bicicliti (maxim 6) care se vor \nscrie
\n curs` ca i grup. Fiecare echip` va
avea un/o nume/denumire. Fiecare
grup/echip` va primi o hart` a oraului
i c=te un prim indiciu spaial. Fiecare
participant trebuie s` aib` v=rsta minim`
de 14 ani \mplinii la momentul desf`ur`rii
evenimentului. Nu exist` limit` superioar`
de v=rst`, iar participanii se pot grupa
cum doresc \n echipe, indiferent de v=rsta
participanilor, respect=nd doar criteriul
v=rstei minime. De asemenea, echipele
pot fi i mixte. Unul dintre participani
va avea i rol de lider de grup.
2. Timp de maxim 4 ore

grupurile/echipele vor trebui s` g`seasc`


cele 12 repere spaiale/puncte de oprire
unde c=te un Gardian \i va atepta pentru
a-i supune unor teste: fie de cultur`
general`, fie de \ndem=nare \n mersul pe
biciclet` pentru a primi o pies` de puzzle.
3. Fiecare test/prob` va dura 10
minute i finalizarea acestuia/acesteia va
aduce echipei o pies` din puzzle-ul carei va \ndruma c`tre destinaia final`. Pentru
a putea realiza proba, toi membri unei
echipe trebuie s` fie prezeni.
4. Fie c` parcurg sau nu testele,
echipele vor primi indiciile pentru destinaia
urm`toare, \mpreun` cu punctul de control
de pe traseu (indiciu de traseu/checkpoint) parcurg=nd p=n` la final toate cele
12 repere spaiale/puncte de oprire. Dac`
o echip` nu a reuit s` rezolve o anumit`
prob` \n timpul stabilit, nu se mai poate
\ntoarce ulterior pentru a relua proba.
5. Daca dou` sau mai multe echipe
se \nt=lnesc \ntr-un punct, vor \ndeplini
testul/proba \n ordinea sosirii iar cele 10
minute vor \ncepe s` fie calculate din
momentul \n care grupului vor \ncepe s`
\i fie explicate regulile pentru respectiva
prob`.
6. La finalul celor 4 ore toate grupurile
vor trebui s` se afle la SOSIRE, destinaia
indicat` de puzzle.
7. Departajarea se va face \n funcie
de procentul de completare al puzzle-ului
(adic` procesul de \ndeplinire al
testelor/probelor) i \n funcie de timpul
echipelor.
8. Pentru securitatea jocului i a
participanilor, toate echipele vor fi contactate
telefonic prin intermediul liderului de grup
pentru a li se comunica destinaia final`,
c=nd timpul se apropie de final.
9. La finalul competiiei o parte din
echipe vor fi premiate, \n funcie de
gradul de \ndeplinire al testelor/probelor
propuse. Toi participanii vor primi o
diplom` de participare.
10. Dincolo de o anumit` competiie,
iniiativa V=n`toarea de comori pe
biciclet` este un joc i v` rug`m s`-l
tratai ca atare, respect=nd ceilali participani,

Serie nou` anul XVI, num`rul 4383


edi]ie online

celelalte echipe i d=nd dovad` de fairplay.


Evenimentul va avea loc duminic`,
11 octombrie 2015 cu \ncepere de la orele
10:00 din Parcul Eminescu din Arad.
Doritorii pot afla mai multe detalii despre
competiie precum i despre modalitatea
de \nscriere acces=nd pagina dedicat`
evenimentului din cadrul website-ului
Asociaiei ZURY: http://zury.org/?p=823
sau pagina dedicat` evenimentului de pe
Facebook: https://www.facebook.com
/events/1249591135066555/. |nscrierile
se fac \n echip` (minim 4 membri, maxim
6) complet=nd formularul de \nscriere de
pe site, \n limita locurilor disponibile: 50,
\n ordinea datei/orei de \nscriere. Termenul
limit` de \nscriere este: 09/10/2015, h
18:00.
Aceast` aciune este organizat` \n
cadrul proiectului <Healthy life your
new high>, implementat de c`tre Asociaia
ZURY prin intermediul programului
Erasmus<, \n preg`tirea acestuia fiind
implicai voluntari str`ini din Spania,
Estonia i Turcia g`zduii \n Arad pentru
o perioad` de 10 luni.
n ZdV

PUBLICITATE

www.ziuadevest.ro

ANUN}

Prim`ria Municipiului Lugoj, cu sediul \n Lugoj, Pia]a Victoriei, nr. 4, organizeaz` la sediul autorit`]ii publice concurs
pentru ocuparea cu contract individual de munc` pe durat` nedeterminat` a postului vacant din cadrul aparatului de
specialitate al Primarului Municipiului Lugoj, Direcia Administraie Public` Local` Birou Agricol Cadastru, de:
SUBINGINER CADASTRU, gradul I (SSD) - 1 post
CONDI}II DE PARTICIPARE:
a) condi]ii generale de participare la concurs, conform art. 3 din Regulamentul privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunz`tor func]iilor contractuale [i a criteriilor de promovare
\n grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului [i al serviciilor [i institu]iilor publice din subordinea Consiliului Local al Municipiului Lugoj:
../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139175.HTM - #are cet`]enia rom=n`, cet`]enie a altor state membre
ale Uniunii Europene sau a statelor apar]in=nd Spa]iului Economic European [i domiciliul \n Rom=nia;
../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139175.HTM - #cunoa[te limba rom=n`, scris [i vorbit;
../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139175.HTM - #are v=rsta minim` reglementat` de prevederile legale;
../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139175.HTM - #are capacitate deplin` de exerci]iu;
../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139175.HTM - #are o stare de s`n`tate corespunz`toare postului pentru
care candideaz`, atestat` pe baza adeverin]ei medicale eliberate de medicul de familie sau de unit`]ile sanitare abilitate;
../../../Sintact 2.0/cache/Legislatie/temp/00139175.HTM - #nu a fost condamnat definitiv pentru s`v=r[irea unei
infrac]iuni contra umanit`]ii, contra statului ori contra autorit`]ii, de serviciu sau \n leg`tur` cu serviciul, care \mpiedic`
\nf`ptuirea justi]iei, de fals ori a unor fapte de corup]ie sau a unei infrac]iuni s`v=r[ite cu inten]ie, care l-ar face
incompatibil cu exercitarea func]iei, cu excep]ia situa]iei \n care a intervenit reabilitarea.
b) condi]ii specifice de participare la concurs:
- studii superioare de scurt` durat` \n domeniul topografie sau cadastru funciar;
- vechime minim` \n specialitatea studiilor absolvite: 6 ani i 8 luni;
CONDI}II DE DESF~{URARE A CONCURSULUI:
Proba scris` se va desf`[ura \n data de 28.10.2015 ora 1000, iar interviul se va sus]ine \n data de 02.11.2015 ora
1000 la sediul Prim`riei Municipiului Lugoj din P-]a Victoriei nr. 4.
Dosarele de \nscriere se vor depune la sediul Prim`riei Municipiului Lugoj Biroul Resurse Umane, p=n` la data
de 20.10.2015.
Rela]ii suplimentare la Biroul Rela]ii cu Publicul, camera 7, tel. 0256/352240, interior 210.

ANUN} PUBLIC
SC IULIUS MALL TIMISOARA
SRL anunta publicul interesat asupra
depunerii solicitarii de emitere a
acordului de mediu pentru proiectul
Extindere cladire in regim
S<D<P<10E<Et, amenajare incinta.
Organizare de santier conform PUZ
aprobat prin HCL nr. 293/25.06.2015,
propus a fi amplasat \n Timisoara, str.
Demetriade, nr. 1, nr. CF 417910, nr.
Top 417910 , jud. Timis. Informatiile
privind proiectul propus pot fi consultate
la sediul APM Timis, localitatea
Timisoara, B-dul Liviu Rebreanu nr.
18-18A si la sediul SC IULIUS MALL
TIMISOARA SRL, Timisoara, str. A.
Demetriade, nr. 1, jud. Timis, in zilele
de luni-joi intre orele 800 1630,
vineri intre orele 800 1400.
Observatiile publicului se primesc
zilnic la sediul APM Timis.

ANUN} PUBLIC

ANUN} PUBLIC
Comuna DUMBRAVITA, judetul Timis anun]` inten]ia
de revizuire a autoriza]iei de mediu pentru activitatea cu
cod CAEN 3600 Captarea, tratarea [i distribu]ia apei si
3700 Colectarea si tratarea apelor uzate, desf`[urat` la
punctul de lucru din localitatea Dumbr`vita, str. Petofi
Sandor, nr. 31.
MAR}I, 6 OCTOMBRIE 2015

Serie nou` anul XVI, num`rul 4383


edi]ie online

coala Gimnazial` M`ureni


organizeaz` \n data de 28.10.2015,
ora 10 (proba scris`) i \n 30.10.2015
(inteviul/proba practic`), la sediul din
M`ureni 450-451, concurs pentru
ocuparea a patru posturi vacante
contractuale pe perioad` nedeterminat`:
- 1 post secretar studii superioare
- coala Gimnazial` M`ureni
- 1 post muncitor (cu atribuii de
fochist) - coala Gimnazial` Ioan
Ciucurel odea
- 2 posturi \ngrijitor coal` coala
Gimnazial` M`ureni
Dosarele de \nscriere trebuie s`
conin` obligatoriu documentele prev`zute
de art. 6 din H.G. 286/2011 modificat
i completat de H.G. nr.1027/2014 i
se pot depune \n termen de 10 zile
(6-19.10.2015) de la apariia anunului
la secretariatul colii Gimnaziale
M`ureni.
Bibliografia pentru ocuparea posturilor
va fi afi[at` la sediul colii Gimnaziale
M`ureni.
Rela]ii suplimentare se pot ob]ine
la sediul colii Gimnaziale M`ureni
sau la tel 0255526018.

Consiliul Jude]ean (CJ) Timi[ va


promova un proiect de finan]are cu
fonduri europene a unui muzeu sau a
unul punct muzeal \n localitatea timi[ean`
Corne[ti, unde s` fie expuse relicvele
descoperite pe parcusul [antierului
arheologic de la Corne[ti, la care au
luat parte, al`turi de arheologi timi[oreni
[i speciali[ti str`ini.
Exist` un proiect pentru achizi]ionarea
sau construirea unei cl`diri care s`
poat` reprezenta un punct muzeal \n
\ncercarea de a sprijini ac]iunea de

ACTUALITATE

Un muzeu
pentru relicvele
de la Cetatea Corne[ti,
cea mai mare fortifica]ie
preistoric` din Europa

cercetare arheologic` de la Cetatea


Corne[ti. Sunt foarte multe societ`]i
interesate de ceea ce se \nt=mpl` la
Corne[ti. Am avut discu]ii cu reprezentan]ii
unor firme din Germania, care vin cu
fonduri de aproape 1 milion de euro.
Nu sunt foarte multe cl`diri care s`
poat` face obiectul prelu`rii, dar facem
un studiu s` identific`m o cl`dire care
s` se apropie de ceea ce ne dorim. |n
viitor, printr-un proiect european, vom
putea cere fonduri pentru crearea unui
spa]iu muzeal, a unei activit`]i permanente

acolo, care s` poat` scoate \n eviden]`


ceea ce \nseamn` Cetatea de la Corne[ti.
(...). Pe noi nu ne va costa mai mult
de 150.000 - 200.000 de euro. Nem]ii
au trimis, deja, vitrinele \n care s` fie
amenajate exponatele, sunt destul de
scumpe (9 vitrine moderne, a c=te 3.000
de euro bucata, n.r.); noi trebuie s`
g`sim spa]iul unde s` le amplas`m,
spune Titu Bojin, pre[edintele CJ Timi[.
Potrivit dr. Alexandru Szentmiklosi,
[eful sec]iei de Arheologie a Muzeului
de Istorie a Banatului [i coordonatorul

Procurorul Lucian Papici,


cel care a instrumentat dosarele
lui Dragnea, N`stase, Becali [i Voiculescu,
anchetat pentru trafic de influen]`

Procurorul Lucian Papici, cel care


a instrumentat dosarul Referendumul
al lui Liviu Dragnea, este anchetat penal
pentru trafic de influen]`. Acesta ar fi
intervenit pentru a i se \nchide v`rului
s`u un dosar de proxenetism.
|nlta Curte a confirmat redeschiderea
urm`rii penale pentru procurorul Lucian
Papici pentru trafic de influen]`, potrivit
Rom=nia TV.
Acesta ar fi intervenit \n favoarea

v`rului s`u de la Timi[oara, patron de


club care ar fi implicat \ntr-o re]ea de
proxenetism. Procurorul Lucian Papici
ar fi intervenit pentru a i se \nchide
acestuia dosarul, lucru care s-a \nt=mplat.
Procurorul mai este implicat \ntrun dosar pe rolul DIICOT. Lucian Papici
a fost audiat \n acest dosar, fiind acuzat
de faptul c` a instalat un soft de spionaj
pe telefonul so]iei sale.Toate aceste
dosare au fost conexate. S-a f`cut o

solicitare a redeschiderii urm`ririi penale,


care a fost confirmat` vineri de instan]a
suprem`.
Lucian Papici [i-a pus semn`tura
pe cele mai importante [i mai grele
dosare de corup]ie din Rom=nia: dosarul
Trofeul calit`]ii", \n care fostul premier
Adrian N`stase a fost condamnat la
\nchisoare cu executare; dosarul
Caltabo[ul", \n care fostul ministru al
agriculturii Decebal Traian Reme[ a
fost condamnat la \nchisoare cu executare;
dosarul Valiza", \n care deputatul PNL
Gigi Becali a fost condamnat la \nchisoare
cu executare, dosarul senatorului PSD
C`t`lin Voicu, \n care acesta a primit
[apte ani de \nchisoare; dosarul ICA",
\n care Dan Voiculescu a fost condamnat,
\n prim` instan]`, la cinci ani de
\nchisoare; dosarul Fraude la referendum",
\n care pre[edintele executiv al PSD,
Liviu Dragnea, a fost trimis \n judecat`;
dosarul 2 Mai", \n care fostul ministru
al tineretului Monica Iacob Ridzi,de
asemenea, a fost trimis` \n judecat`.
n (ZdV)

Pepco, cel mai mare retailer polonez de haine ieftine,


face angaj`ri la Timi[oara [i Caransebe[
Pepco, cel mai mare discounter de
\mbr`c`minte [i produse de uz casnic
din Polonia, face angaj`ri la Caransebe[,
Br`ila, Gala]i, Baia Mare, Satu Mare,
Oradea, Timi[oara.
Pepco a deschis pe 3 martie primele
sale dou` magazine din Rom=nia, \n
Bucure[ti [i Ploie[ti. Retailerul a \nchiriat
spa]ii \n galeria comercial` a Auchan
Drumul Taberei, operat` de Immochan
Rom=nia, divizia de dezvoltare imobiliar`
a Auchan, [i a Kaufland Ploie[ti.
Pepco este cel mai mare retailer
de tip discount de \mbr`c`minte, accesorii,
juc`rii [i de obiecte pentru cas` din
Polonia, cu 500 de magazine [i peste

www.ziuadevest.ro

4.000 de angaja]i.

Oferta de munc`
disponibil` acum
la Pepco
Pepco angajeaz` casieri la Caransebe[,
Br`ila, Gala]i, Baia Mare, Satu Mare,
Oradea, Timi[oara.
Candidatul potrivit pentru acest post
are studii medii, nu are contraindica]ii
la efort fizic, este punctual, amabil [i
\i place s` lucreze cu clien]ii.
10 octombrie este ultima zi \n care
MAR}I, 6 OCTOMBRIE 2015

se primesc CV-uri pentru postul de


casier vacant la Caransebe[.
Termenul-limit` de primire a
candidaturilor pentru postul de casier
la Pepco din restul ora[elor e 30
octombrie. Click pe fiecare ora[ pentru
detalii.
Pepco angajeaz` pe postul de [ef
[i [ef adjunct magazin la Tecuci.
E[ti eligibil pentru aceste posturi
dac` ai cel pu]in studii medii [i doi
ani experien]` \n retail, e[ti rezistent
la stres, orientat c`tre client, [tii s`
operezi un PC, ai condus cu succes
echipe de oameni, ai abilit`]i de planificare
[i organizare. n (ZdV)

lucr`rilor de la Corne[ti, cetatea se


\ntinde pe o suprafa]` de 1.800 de
hectare, are patru inele, iar v=rsta \i
este datat` cu 1.500 de ani \nainte de
Hristos, av=nd 3.500 de ani.
Zidurile din lut cu structur` de
lemn au fost dispuse \n cercuri concentrice,
cele patri ringuri acoperind o suprafa]`
ce dep`[e[te 1.720 hectare, aproximativ
jum`tate din suprafa]a Timi[oarei de
azi. Din acest punct de vedere, fortifica]ia
de epoca bronzului de la Corne[ti este
cu siguran]` cea mai mare din Europa,
\nscriindu-se pe lista monumentelor
istorice de excep]ie din lume, arat`
Alexandru Szentmiklosi \n proiectul de
hot`r=re \naintat CJ Timi[, pentru crearea
unui spa]iu muzeal la Corne[ti.
Atribuit` ini]ial popoarelor migratoare,
cu prec`dere avarilor, fortifica]ia a
\nceput s` fie cercetat` arheologic din
1939, apoi R`zboiul II Mondial a \ntrerupt
[antierul, s`p`turile arheologice fiind
realuate abia \n anul 2007 [i continu`
ne\ntrerupt [i ast`zi.
|n lumina cercet`rilor arheologice,
se poate aprecia c` la Corne[ti, acum
3.500 de ani, a fuc]ionat unul dintre
cele mai importante centre de putere
din C=mpia Banatului [i zona Mure[ului
Inferior. Construirea fortifica]iei se leag`

Gest inedit la Timi[oara:


Un doctor \[i doneaz`
ziua de na[tere pentru
a achizi]iona un lift de bazin,
pentru copiii cu dizabilit`]i

Ioana V=rtosu, un doctor din


Timi[oara, fondatoarea Asocia]iei {coala
Mamei Junior, \[i doneaz` ziua de
na[tere pentru a ajuta copiii cu dizabilit`]i.
Mai precis, doctorul vrea ca darurile
pentru ziua ei s` se tranforme \n sume
pentru aschizi]ionarea unui lift pentru
bazin folositor copiilor cu dizabilit`]i
care fac hidroterapie cu reprezentan]ii
asocia]iei. Ziua lui Ioana V=rtosu este
\n 21 octombrie. Iubesc zilele de
natere, le iubesc deoarece \n acea zi
se reunesc toate persoanele dragi
deodat` ca i cum ai avea super puterea
de a cuprinde un univers \ntreg \n
braele tale. |n cur=nd voi \mplini 36
de ani, nimic spectaculos \n afar` de
faptul c` a mai trecut un an cu totul
spectaculos i aa am acel motiv de
a m` vedea cu toi oamenii dragi mie.
Doar c`, \n ultimul timp universul meu
de oameni dragi a fost cotropit de
copii, muli copii. Pentru ei, fiecare zi
de bazin e zi de s`rb`toare i motiv
de \mbr`iare. Astfel, am decis s` \mi
donez ziua de natere pentru ei!. Ce
\nseamn` asta? |nseamn` c` anul acesta

Serie nou` anul XVI, num`rul 4383


edi]ie online

de apari]ia unei elite r`zboinice, capabile


s` coordoneze logistica, aprovizionarea
[i ap`rarea fortifica]iei, detaliaz`
arheologul.
Odat` expuse vestigiile recuperare
din ad=ncurile cet`]ii preistorice, zona
ar putea deveni mult mai atractiv`
turistic, sus]ine directorul Muzeului de
Istorie a Banatului, Claudiu Ila[.
Pentru Muzeul de Istorie a Banatului,
punctul muzeal de la Corne[ti este
important deoarece poate fi integrat \n
promovarea patrimoniului arheologic de
importan]` na]ional` [i mondial`, turismul
local se poate dezvolta, cu efecte
economice locale benefice [i contribuie
substan]ial la atragerea de fonduri
externe [i interne de cercetare, iar pe
termen scurt degreveaz` muzeul de
depozitarea materialelor arheologice \n
depozite de tranzit, sus]ine Ila[.
|n [edin]a de plen a CJ Timi[ de
la finele lunii octombrie, se va supune
la vot varianta pentru crearea punctului
muzeal de la Corne[ti, respectiv,
cump`rarea unui imobil adecvat sau
construirea unuia nou.
Cetatea Corneti este situat` la 20
km nord de Timioara, la poalele
C=mpiei \nalte a Ving`i.
n K. WEISS

nu voi face petrecere, nu voi avea


invitai i nu \mi doresc cadouri, dec=t...
un gest din partea voastr`. |n loc s`
\mi cump`rai flori, ciocolat`, vin i
alte surprize, v` invit s` donai o sum`
de bani. Cu ce \i ajut` pe copilai
cadoul vostru? Vom achiziiona un lift
de bazin! Un lift care s` \i manevreze
la baie, s` poat` face du, s` \i coboare
i ridice \n/din bazin. Un lift mobil
care va face ca ei s` nu trebuiasc` s`
vin` cu c`ruciorul de transport din
exterior pe marginea bazinului i s`
nu ias` uzi \n acelai c`rucior \n care
\i vor petrece restul zilei. Un lift care
va salva spatele \nsoitorilor i a
terapeuilor. Un lift care s` le asigure
decena! Promit s` g`tesc pr`jituri
pentru fiecare dintre voi \n ziua \n care
vom cobor\ pentru prima oar` un copil
\n bazin \n mod decent, cu un lift! V`
mulumesc!, spune Ioana V=rtosu.
Pute]i face o dona]ie la urm`toarea
adres`: http://scoalamameijunior.
galantom.ro/fundraisingpages/view?id=1866.
n Adi P.