Sunteți pe pagina 1din 6

Clasa a VII-a Varianta 2

Toate subiectele sunt obligatorii. Se acorda 10 puncte din oficiu.


Timpul efectiv de lucru este de 2 ore .
SUBIECTUL I (60 de puncte)
Citeste cu atentie textul dat:
Au plecat slujitorii si cercetand cu sarg* prin sat si orase, au strans toti cioplitorii, toti cati
puteau sa umble in mana cu dalta si ciocanul.
- Sa va incercati puterea, le-a poruncit uriasul. Si acela dintre voi care o sa poata ciopli din
piatra rece un trandafir, va primi ca rasplata un coltisor de tara si un sac plin de nestemate. Hei!...
Cutezati?...
Unii au dat din umeri, altii au spus pe fata:
- Noi nu putem sa facem lucrul acesta, uriasule.
- Un trandafir e viata; si piatra este piatra Cum o sa poata face un om din piatra viata?...
Altii au vrut sa incerce, dar nu au izbutit sa faca decat o forma inghetata de piatra, ce nu avea nici viata, nu
avea nici mireasma
- Mai porniti inca o data! a dat racnet uriasul spre slujitori. Cautati prin munti, pustiuri, paduri,
prin orice locuri cat de ascunse. Si sa nu cutezati a va intoarce, de nu aflati nici de asta data pe
omul ce stie sa daltuiasca* din piatra un trandafir cu viata
Tarziu, tarziu, nu pot sa va spun cam dupa cata vreme, iacata slujitorii se intorc. Si aduc cu ei
un tanar frumos si subtirel, doar cu o daltita in mana.
- Cine esti tu, baiete? tipa la el cu incruntare uriasul.
- Sunt cioplitor in piatra, ii raspunde baiatul. Ma cheama Consul. Si am venit la porunca, dupa
trimisii tai
- L-am aflat intr-un munte. Traia ascuns acolo ca o salbaticiune. Dar stie sa taie in piatra
orice Am vazut noi [] cum daltuia intr-o stanca arbori, fire de iarba, flori si vietuitoare.
(Al. Mitru, Consul si Taita)
* cu sarg, loc. adv. in graba, repede, imediat
* a daltui, vb. a ciopli cu dalta (unealta de otel in forma de pana, cu sau fara maner, folosita
la cioplire, taiere, scobire, crestare etc.)
Scrie, pe foaia de teza, raspunsul pentru fiecare dintre cerintele de mai jos:
A.
1. Desparte in silabe cuvintele: racnet, cioplitor, salbaticiune. 6 puncte
2. Precizeaza mijlocul intern de imbogatire a vocabularului prin care s-au format
cuvintele: decat, slujitor, coltisor. 6 puncte
3. Stabileste cate un sinonim potrivit pentru sensul cuvintelor/ al grupurilor de cuvinte subliniate in textul citat. 6
puncte
4. Alcatuieste un enunt in care sa apara un omonim al cuvantului subliniat
in fragmentul urmator: - Noi nu putem sa facem lucrul acesta, uriasule. 6 puncte
5. Motiveaza folosirea virgulei in enuntul Sunt cioplitor in piatra, ii raspunde baiatul. 6 puncte
B.
6. Transcrie un scurt fragment in care este sugerata o trasatura morala a

personajului uriasul. 6 puncte


7. Mentioneaza doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul citat
apartine genului epic/ unei opere epice. 6 puncte
8. Formuleaza o idee principala din fragmentul marcat cu chenar. 6 puncte
Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului
Centrul National pentru Curriculum si Evaluare in Invatamantul Preuniversitar
Disciplina limba si literatura romana Varianta 2
2
C.
Scrie, in 8 12 randuri, rezumatul textului citat (Al. Mitru, Consul si Taita), respectand regulile
de alcatuire a unui asemenea tip de compunere . 12 puncte
Nota! Vei primi 8 puncte pentru continut si 4 puncte pentru redactare. In vederea acordarii
punctajului pentru redactare, rezumatul trebuie sa se incadreze in limita de spatiu ceruta.
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
Scrie o compunere de 20 - 25 de randuri, in care sa descrii un tablou din natura (o zi insorita
de toamna). In compunere, trebuie:
- sa formulezi un titlu expresiv/ personalizat al textului redactat de tine; 4 puncte
- sa respecti conventiile specifice unei descrieri; 6 puncte
- sa ai un continut si un stil adecvate tipului de text si cerintei formulate; 12 puncte
- sa respecti normele de exprimare, de ortografie si de punctuatie. 8 puncte

Clasa a VII-a Varianta 2 barem de corectare si de notare


Nota!

Se

acorda

acelasi

punctaj

pentru

raspunsurile

redactate

in

spiritul

solutiilor

din

barem. Subiectul I (60 de puncte)


A.
1. Despartirea cuvintelor in silabe: rac- net , cio-pli-tor, sal-ba-ti-ciu-ne. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
2. Mijlocul intern de imbogatire a vocabularului, de exemplu: decat compunere; slujitor derivare
(cu sufix); coltisor derivare (cu sufix). (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte
3. Sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor/ al grupurilor de cuvinte, de exemplu: plin
umplut,

incarcat,

intesat; pe

fata

direct,

fara

ascunzisuri,

fara

menajamente...; spre

inspre,

catre, in directia... etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.) 6 puncte


4. Alcatuirea corecta a enuntului continand un omonim al cuvantului noi, de exemplu: La librarie au
aparut

carti

noi (adjectiv;

proaspat

lansate/

editate).

(Corectitudinea

enuntului:

p.;

folosirea

adecvata a formei omonimului cerut: 3 p.; punctajul stabilit se acorda numai pentru indeplinirea
celor doua criterii de performanta.) 6 puncte
5. Motivarea folosirii virgulei in fragmentul dat, de exemplu: Virgula, semn de punctuatie, marcheaza
sfarsitul vorbirii directe si inceputul vorbirii indirecte etc. (Motivarea corecta si nuantata a unui
aspect al folosirii virgulei: 6 p.; motivarea partial corecta sub aspect logic si/ sau ortografic: 4 p.;
incercare de motivare sau cu mai mult de 2 greseli de exprimare si/ sau de ortografie: 2 p.)
6 puncte
B.
6. Transcrierea unui scurt fragment in care este sugerata o trasatura morala a personajului uriasul, de
exemplu: a dat racnet uriasul spre slujitori; tipa la el cu incruntare uriasul etc. 6 puncte
7. Mentionarea a doua trasaturi care sa justifice faptul ca textul citat apartine genului epic/ unei opere
epice: prezenta naratorului, a actiunii/ a conflictului, a personajelor, moduri principale de expunere:
naratiunea si dialogul etc. (Formularea corecta si nuantata a celor doua trasaturi: 6 p.; formularea
corecta si nuantata a unei trasaturi sau formularea partial corecta, sub aspect logic si/ sau ortografic,
a celor doua trasaturi: 4 p.; formulare partial corecta a unei trasaturi, cu greseli de exprimare si/ sau
de ortografie: 2 p.) 6 puncte
8. Formularea unei idei principale din textul marcat cu chenar, de exemplu: Slujitorii ii spun uriasului
despre

tanarul

cioplitor,

garantand

pentru

priceperea

acestuia.

Garantarea

de

catre

slujitori

priceperii cioplitorului, gata de a indeplini porunca uriasului etc. (Formularea corecta si nuantata a
unei idei principale: 6 p.; formularea partial corecta, sub aspect logic si/ sau ortografic, a unei idei
principale: 4 p.; formulare partial corecta a unei idei a textului marcat, cu greseli de exprimare si/ sau
de ortografie: 2 p.) 6 puncte
C.
C.1. Continutul rezumatului
1. Respectarea fidelitatii fata de textul dat. (Concordanta dintre continutul textului dat si rezumatul
realizat - in totalitate: 2 p./ partial: 1 p.) 2 puncte
2. Desprinderea elementelor esentiale/ a ideilor principale ale textului. (Desprinderea adecvata a
elementelor esentiale/ a ideilor principale: 2 p.; desprinderea partial adecvata sau cu omisiuni a
elementelor esentializate/ a ideilor principale: 1 p.) 2 puncte

3. Prezentarea esentializata, pe baza ideilor principale, a succesiunii intamplarilor la care participa


personajele. (Prezentare in succesiune logica, esentializata: 2 p.; prezentare cu omisiuni sau cu
amanunte nesemnificative: 1 p.) 2 puncte
4.

Respectarea

unor

conventii

specifice

rezumatului.

(Relatarea

la

persoana

III-a;

utilizarea

modurilor si a timpurilor verbale potrivite; trecerea de la vorbirea directa la vorbirea indirecta, fara dialog inserat;
relatarea

obiectiva,

fara

interventii

emotional-subiective

si

fara

citate

in

totalitate:

2 p./ partial: 1 p.) 2 puncte


C. 2. Redactare (Pentru acordarea punctajului, rezumatul trebuie sa se incadreze in limita de
spatiu ceruta. Nu vor fi penalizate raspunsurile care depasesc 12 randuri scrise.)
5. Coerenta textului. (Claritatea enuntului, lexicul si sintaxa adecvata.) 1 punct
6. Registrul de comunicare, stilul si vocabularul adecvate continutului rezumatului. 1 punct
7. Ortografia si punctuatia. (0 - 2 greseli: 1 p.; 3 sau mai multe greseli: 0 p.) 1 punct
8. Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea. 1 punct
Subiectul al II-lea (30 de puncte)
A. Continutul compunerii
1. Formularea unui titlu expresiv/ personalizat al compunerii. (Formularea expresiva/ personalizata a
titlului, in acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrala a textului: 4 p.; formularea
unui titlu comun, dar in acord cu tema/ cu subiectul, cu ideea sau cu imaginea centrala a textului: 2 p.;
formularea unui titlu care nu subliniaza un aspect relevant al continutului: 1 p.) 4 puncte
2.

Respectarea

expunere;

conventiilor

insistenta

pe

specifice

grupul

unei

nominal

descrieri:

(substantiv

folosirea
+

descrierii

adjectiv

cu

ca

valoare

mod

principal

stilistica

de

de

epitet);

punerea in evidenta a caracteristicilor, prin ordonarea detaliilor, prin utilizarea adecvata a unor
figuri

de

stil

si

unor

imagini

vizuale,

auditive

etc.

(Respectarea

conventiilor

specifice

unei

descrieri, in acord cu tema/ cu subiectul sau cu ideile continutului: 6 p.; respectarea partiala a
conventiilor specifice unei descrieri: 3 p.; respectarea doar a unei/ a unor conventii specifice unei
descrieri, in text aparand ca dominant alt mod de expunere: 1 p.) 6 puncte
3. Prezenta unui continut si a unui stil adecvate tipului de text si cerintei formulate. (Continutul si
stilul adecvate tipului de text si cerintei formulate: 12 p.; stilul potrivit tipului de descriere, dar
continutul partial adecvat cerintei formulate: 9 p.; stil adecvat, dar continut formal/ banal, fara
sublinierea

unei/

unor

trasaturi

reprezentative

pentru

imaginea

tabloului

descris:

p.;

stil

si

continut partial adecvate unei descrieri personalizate, improvizatii etc.: 3 p.) 12 puncte
B. Redactare (Pentru acordarea punctajului, compunerea trebuie sa aiba minimum 15 randuri.
Nu vor fi penalizate raspunsurile care depasesc 25 de randuri scrise.)
4. Coerenta textului. (Claritatea enuntului, lexicul si sintaxa adecvata in totalitate: 3 p./ partial: 1 p.)
3 puncte
5. Ortografia si punctuatia. (0 - 1 greseli: 3 p.; 2 - 3 greseli: 2 p.; 4 - 5 greseli: 1 p.) 3 puncte
6. Asezarea corecta a textului in pagina, lizibilitatea in totalitate: 2 p./ partial: 1 p. 2 puncte
NOTA!

Se

acorda

10

punctajului obtinut de elev.

puncte

din

oficiu.

Nota

finala

se

obtine

prin

impartirea

la

10

Subiecte si bareme Limba si literatura romana clasa a 7-a


Ministerul Educatiei, Cercetarii si Tineretului Centrul National pentru Curriculum si Evaluare n
nvatamntul Preuniversitar
Teza cu subiect unic pe semestrul I la Limba si literatura romna pentru Clasa a VII-a
Varianta nr. 2
Subiectul I (60 de puncte)
A.
Despartirea cuvintelor n silabe: rac-net, cio-pli-tor, sal-ba-ti-ciu-ne. (2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
Mijlocul intern de mbogatire a vocabularului, de exemplu: dect compunere; slujitor
derivare (cu sufix); coltisor derivare (cu sufix). (2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
Sinonime potrivite pentru sensul din text al cuvintelor/ al grupurilor de cuvinte, de
exemplu: plin umplut, ncarcat, ntesat; pe fata direct, fara ascunzisuri, fara
menajamente...; spre nspre, catre, n directia... etc. (2 p. + 2 p. + 2 p.)
6 puncte
Alcatuirea corecta a enuntului continnd un omonim al cuvntului noi, de exemplu: La
librarie au aparut carti noi (adjectiv; proaspat lansate/ editate). (Corectitudinea enuntului:
3 p.; folosirea adecvata a formei omonimului cerut: 3 p.; punctajul stabilit se acorda numai
pentru ndeplinirea celor doua criterii de performanta.)
6 puncte.