Sunteți pe pagina 1din 2

COLEGIUL NAȚIONAL ”VASILE ALECSANDRI” BACĂU PROF. RĂDUCU GALERU

PROBLEME CONVERSIE, RANDAMENT

1. În urma nitrării toluenului se obține un amestec de mononitro, dinitro, trinitro și toluen nereacționat în raport molar de 1:5:3:2. Se cere:

a) Reprezentați ecuațiile reacțiilor chimice de nitrare ale toluenului;

b) Calculați raportul molar toluen: acid azotic introduse în proces;

c) Calculați care este cantitatea de soluție acid azotic de concentrație 30% care poate nitra o cantitate de 920g toluen;

d) Calculați care este cantitatea de dinitrotoluen ce pote fi obținută din 920g toluen;

e) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.

2. Din metan se obține prin clorurare un amestec care conține în procente de moli 25% metan, 15%

monoclormetan, 25% diclormetan și restul triclor metan. Se cere:

a) Reprezentați ecuațiile reacțiilor chimice de clorurare ale metanului;

b) Calculați raportul molar metan: clor necesar în proces;

c) Calculați volumul de clor gazos necesar pentru clorurarea unei cantități de 320g metan;

d) Calculați masa de diclormetan care poate fi preparată din 320g metan;

e) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului

3. Clorurarea fotochimică a toluenului conduce la un amestec de toluen, monoclortoluen, diclortoluen, triclortoluen în raport molar de 5:8:4:3. Se cere:

a) Reprezentați ecuațiile reacțiilor chimice de clorurare fotochimică ale toluenului;

b) Calculați raportul molar toluen: clor necesar în proces;

c) Calculați masa de clor necesară pentru a se obține prin proces 100Kg diclortoluen;

d) Calculați masa de touen necesară pentru a se obține prin proces 100Kg diclortoluen;

e) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.

4. La alchilarea benzenului cu propenă rezultă un amestec de produs monoalchilat, dialchilat,

trialchilat și benzen nereacționat în raport molar de 5:7:3:2. Se cere:

a) Calculați raportul molar benzen: propenă necesar în proces;

b) Calculați volumul de propenă necesar pentru alchilarea a 500g benzen de puritate de 80%;

c) Calculați masa de diizoprilbenzen care poate fi preparată din 500g benzen de puritate de

80%;

d) Calculați procentul de carbon din izoprilbenzen;

e) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.

5. Se alchilează 50 litri benzen (ρ= 0,8 g/ml) cu etenă când se formează un amestec de reacție cu 20% de produs monoalchilat, 30% dialchilat, 40% trialchilat și restul benzen nereacționat (procente molare). Se cere:

a) Calculați raportul molar benzen: etenă necesar în proces;

b) Calculați masa de etenă necesară pentru alchilarea celor 50 litri benzen (ρ= 0,8 g/ml);

c) Calculați masa de trietilbenzen care poate fi preparată din50 litri benzen (ρ= 0,8 g/ml);

d) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.

6. O hidrocarbură aromatică care conține 91,3% carbon și are M= 92 g/mol, se supune bromurării prin

substituție, când se obține un amestec de reacție de monobrom, dibrom, tribrom și hidrocarbură în raport molar de 5:4:3:2. Se cere:

a) Determinați formula moleculară a hidrocarburii;

b) Calculați raportul molar hidrocarbură: brom necesar în proces;

c) Calculați masa de brom necesară pentru bromurarea a 5 Kmoli hidrocarbură;

d) Calculați masa de produs dibromurat care se poate obține;

e) Calculați procentul de brom din derivatul dibromurat;

f) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.

7. Prin nitrarea a 376 Kg de fenol se obține un amestec de reacție care conține un amestec de mononitro, dinitro, trinitro și fenol nereacționat în raport molar 5:8:2:5. Se cere:

a) Calculați masa de soluție acid azotic de concentrație 31,5% necesară pentru nitrarea a 376 Kg de fenol;

b) Calculați masa de produs dinitrat obținută din nitrarea a 376 Kg de fenol;

c) Calculați raportul molar fenol: acid azotic necesar în proces;

d) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.

8. O hidrocarbură cu M= 128 g/mol, care conține un raport de masă C:H = 15:1, este supusă clorurării prin substituție când se obține un amestec de reacție care conține hidrocarbură nereacționată, monoclor, diclor, triclor în raport molar de 20:45:15:10. Se cere:

a) Determinați formula moleculară a hidrocarburii;

b) Calculați raportul molar hidrocarbură: clor necesar în proces;

c) Să se calculeze volumul de clor necesar pentru clorurarea a 800g hidrocarbură;

d) Calculați masa de produs diclorurat care se formează din 800g hidrocarbură;

e) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului;

f) Claculați procentul de hidrogen dintr-un amestec care conține derivat triclorurat și diclorurat în raport molar de 5:2.

9. Se clorurează 546g benzen și se formează 3 moli de monoclor, 2 moli de diclor și benzen netransformat. Se cere:

a) Calculați raportul molar hidrocarbură: clor necesar în proces;

b) Calculați masa de soluție de acid clorhidric de concentrație 10% care poate fi preparată din proces;

c) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului;

d) Calculați procentul de hidrogen dintr-un amestec echimolecular de derivat diclorurat, derivat triclorurat și benzen.

10. Se alchilează 200 moli benzen cu propenă. Dacă Cu= 45% și Ct= 80% iar amestecul final conține doar derivat mono și dialchilat (produs util), respectiv benzen nereacționat se cere:

a) Calculați masa de produs monoalchilat obținută;

b) Calculați volumul de propenă necesar;

c) Raportul molar al reactanților.

11. Din 10 moli benzen se formează la nitrare 369g mononitro, 396 g dinitro, 213g trinitro și benzen

nereacționat. Se cere:

a) Calculați raportul molar al reactanților;

b) Calculați masa de soluție acid azotic 63% necesară la nitrare;

c) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.

12. La clorurarea benzenului se obțin 891g amestec de mono, di, tri și benzen nereacționat în raport

molar de 3:2:1:1. Se cere:

a) Calculați masa fiecărui compus din amestecul de reacție;

b) Calculați raportul molar al reactanților;

c) Calculați volumul de clor necesar;

d) Calculați masa de soluție de acid clorhidric de concentrație 10% care poate fi preparată din proces;

e) Calculați conversia totală, conversia utilă și selectivitatea procesului.