Sunteți pe pagina 1din 1

Tipul societatii:

Institutie publica
SA capital de stat
SA capital mixt
SA capital privat

Multinationala/Banca
SRL
Altele

Domeniul de activitate:
Administratia centrala
Linii aeriene
Invatamant superior
Comert, servicii

Numar angajati:
Turism, hotel, restaurante
Productie
________
Armata, politie, jandarmi
Profesii liberale
Financiar-bancar si asigurari
Constructii
Administratia locala, invatamant, sanatate, regii autonome

Nr. _______________Data_________________

Persoana de contact: Nume : ............................................................................................... Functia/Departament : ....................................................................


Telefon: .......................................Fax: .....................................Email: ...............................................................Telefon punct de lucru: ....................................
ADEVERINTA DE VENIT

Subscrisa ........................................., cu sediul in ....................................................................................................................................,


inregistrata la Registrul Comertului sub nr. .................................................., Cod Unic de Inregistrare ......................................., adeverim prin prezenta ca
d-nul / dna ................................................., CNP ................................................, domiciliat/a in .......
................., cu o vechime totala in munca de ........ ani, este angajatul nostru de la data de ...... cu contract de munc
pe durat nedeterminat / determinata pn la data de .........., in functia de ................................................................., avand in prezent un
salariu de incadrare-brut de .................... RON, iar venitul lunar net in ultimele 3 luni (anterioare lunii emiterii prezentei adeverinte) de :
luna................................/venitul net realizat .......................RON (............................................................................)/ valoare tichete de masa ................RON
luna .............................../venitul net realizat .......................RON (............................................................................)/ valoare tichete de masa ................RON
luna .............................../venitul net realizat .......................RON (............................................................................)/ valoare tichete de masa ................RON
In prezent, solicitantul are ...... persoana/e in intretinere.
Plata drepturilor salariale se face lunar in data de : ...... si ......
Angajatul este inscris pe lista de disponibilizari :
Salariul este grevat de retineri lunare :

DA

DA

NU

NU

Valoarea lunara a retinerilor ....................RON

Motivul retinerilor (ex: rata imprumut, pensie alimentara, CAR, poprire, alte retineri legale): ..................................................................................................
Venitul aferent anului anterior (totalul aferent numarului de luni lucrate), asa cum a fost declarat autoritatilor fiscale a fost de:
Venit brut anual realizat

Deduceri personale Baza de calcul impozit Impozit anual retinut

Numar luni lucrate

Mentionam ca in anul in curs salariatul a avut urmatoarele modificari majore cu privire la situatia profesionala:
schimbarea incadrarii in functie
expirarea perioadei de proba
modificarea normei de lucru (de la fractiune de norma la norma intreaga)
majorare salariala in baza Ordonantelor de urgenta a Guvernului / legilor specifice (cand este cazul)
Altele ..........................................................
Prezentul document a fost semnat de catre reprezentantii legali si certificam faptul ca semnaturile aplicate angajeaza raspunderea societatii noastre cu
privire la veridicitatea si acuratetea datelor si informatiilor prezentate.

Nume si prenume.

Nume si prenume

Functia..

Functia.

Semnatura

Semnatura

* Adeverinta de venit este valabila 30 zile calendaristice de la data emiterii.

STAMPILA