Sunteți pe pagina 1din 10

GRUPUL RAIFFEISEN BANK

Cod de conduita
Codul de Conduita al Grupului RZB (CoC) vine in sprijinul angajatilor
Grupului RZB in vederea formularii unor raspunsuri la urmatoarele intrebari:

Cunosc valorile fundamentale ale Raiffeisen?

Este actiunea mea legala si conforma cu politica Grupului RZB?

Actiunea mea este corecta?

As putea justifica actiunea mea in fata Grupului RZB sau autoritatilor


competente sa se ocupe cu orice activitati ale Grupului RZB?

Mi-as putea apara si justifica actiunea daca sunt intrebat ulterior in


legatura cu ea?

Nici un cod de conduita nu poate sa defineasca un comportament


corespunzator pentru fiecare situatie si nici nu trebuie sa caute sa faca acest
lucru. Grupul RZB se bazeaza pe fiecare dintre noi sa judecam corect ceea
ce este bine si just, pentru fiecare situatie in parte.
Daca avem intrebari referitoare la aplicarea Codului de Conduita al Grupului
RZB si daca nu suntem siguri de efectele directe si indirecte ale tranzactiei
asupra obiectivelor pe care Grupul RZB doreste sa le atinga in baza politicii
sale etice, trebuie cerut sfatul superiorilor directi sau Directiei Conformitate.
1. PREVEDERI GENERALE
1.1 Valorile de baza ale Raiffeisen
Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG (RZB AG) face parte din grupul de
banci Raiffeisen din Austria. Principiile fundamentale care guverneaza acest
grup deriva din ideile lui F.W. Raiffeisen, care a considerat ca toate
activitatile economice trebuie sa fie bazate pe solidaritate sociala,
autodeterminare si sustenabilitate.
RZB si firmele asociate cu ea (Grupul RZB) sunt jucatori economici
importanti in Austria si in multe tari in care acestea isi desfasoara
activitatea. Grupul RZB sustine managementul corporatist sustenabil si este
constient de responsabilitatea sociala ce deriva din acesta. Rolul nostru in
lumea afacerilor este caracterizat prin responsabilitate fata de clientii,
angajatii si actionarii nostri si de asemenea fata de societate ca intreg.
Codul de Conduita al Grupului RZB defineste valorile de baza ale bancii

noastre si constituie baza unei culturi corporatiste care sa fie in conformitate


cu legea si orientata pe principii etice. Acesta asigura faptul ca, intotdeauna,
comportamentul nostru in afaceri si in problemele etice va fi in conformitate
cu cele mai inalte standarde care se bazeaza pe urmatoarele valori:

Atentie acordata clientului

Profesionalism

Calitate

Respect reciproc

Initiativa

Lucru in echipa

Integritate

Acesta include o buna guvernanta corporatista.


Conformitatea cu aceste valori serveste de asemenea la mentinerea si
intarirea reputatiei intregului Grup RZB.
1.2 Cui i se aplica Codul de Conduita
Prevederile Codului de Conduita al Grupului RZB se aplica si trebuie
respectate de catre toti angajatii Grupului RZB la nivel global.
Astfel, Codul de Conduita se aplica tuturor angajatilor din sucursalele din
strainatate, din subsidiarele controlate direct sau indirect de RZB si din
societati in care grupul este actionar majoritar. In plus, toti tertii care
actioneaza din partea si/sau in numele Grupului RZB trebuie sa respecte
prevederile Codului de Conduita al Grupului RZB.
1.3 Respectarea Codului de Conduita al Grupului RZB
Codul de Conduita al Grupului RZB este un set de reguli obligatorii ce
guverneaza activitatea zilnica. Obtinerea profitului nu justifica nicio incalcare
a legii sau a Codului de Conduita al Grupului RZB.
Dezaprobam orice fel de tranzactii care pot fi realizate doar prin sustinerea
sau angajarea in astfel de practici. Faptul ca aceste practici sunt folosite de
catre concurenta sau alti participanti din piata nu poate servi ca justificare.
1.4 Legislatia Locala si Standardele Grupului RZB
Respectam legile, regulile si regulamentele tarilor in care ne desfasuram
activitatea. Facem tot ceea ce este posibil sa ne conformam cu cele mai
inalte standarde existente, in desfasurarea activitatiilor noastre de afaceri.

Daca legislatia locala si Codul de Conduita al Grupului RZB au reguli


diferite, regulile cele mai stricte vor fi aplicate.
1.5 Responsabilitate
Responsabilitatea finala pentru aplicarea globala si uniforma a Codului de
Conduita al Grupului RZB apartine Comitetului Director al Raiffeisen
Zentralbank Osterreich AG.
Responsabilitatea operativa pentru diseminarea, implementarea si aplicarea
in toate entitatile care fac parte din Grupul RZB in conformitate cu grupul
tinta apartine Ofiterului de Conformitate al Grupului RZB.
Membrii structurilor de conducere ale RZB sunt responsabili cu aplicarea si
conformarea cu Codul de Conduita al Grupului RZB in zonele lor de
responsabilitate. Tot personalul de conducere inclusiv membrii
Directoratului au datoria de a servi ca model.
1.6 Aplicare
Codul de Conduita al Grupului RZB este completat de Manualul de
Conformitate al Grupului RZB (Manualul). Acest Manual concretizeaza
principiile de baza continute in Codul de Conduita al Grupului RZB si asigura
informatii detaliate despre modul cum acest cod este pus in practica si
implementat in activitatea de fiecare zi. Manualul trebuie consultat ca
principiu si respectat atunci cand se aplica Codul de Conduita al Grupului
RZB. Daca exista indoieli, trebuie cerut avizul Ofiterului de Conformitate.
Cand se aplica Codul de Conduita al Grupului RZB, este necesar sa analizam
si sa prevenim orice potential risc reputational. La luarea oricarei decizii,
fiecare angajat trebuie sa tina cont de posibilele riscuri reputationale pe care
tranzactia respectiva le-ar putea cauza.
1.7 Obligatia de a raporta incalcarile Codului de Conduita al Grupului
RZB
Daca angajatii detin informatii despre incalcari ale Codului de Conduita al
Grupului RZB, acestia trebuie sa raporteze fara intarziere situatia superiorilor
directi, Directiei de Conformitate sau Ofiterului Local de Conformitate.
Angajatii pot alege sa raporteze anonim asemenea incalcari catre Ofiterul de
Conformitate. Toate rapoartele sunt tratate confidential. Va asiguram ca
angajatii nu vor suferi niciun dezavantaj in cariera ca urmare a unor rapoarte
transmise cu buna credinta.
Raportarea poate fi facuta prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin
rapoarte scrise anonime.
1.8 Sanctiuni in cazul incalcarilor Codului de Conduita al Grupului
RZB

Codul de Conduita al Grupului RZB face parte integranta din conditiile


generale de angajare. Orice incalcare a Codului de Conduita al Grupului RZB
are consecinte in baza legislatiei din domeniul dreptului muncii si poate fi
sanctionata prin masuri disciplinare, inclusiv incetarea raporturilor de munca,
fara preaviz, in conformitate cu legislatia locala in vigoare, aplicabila.

2. LOCUL DE MUNCA SI COLEGII


2.1 Respect reciproc, onestitate si integritate
Respectam atat opiniile altora cat si demnitatea lor personala, dreptul la
viata privata si drepturile personale. Nu toleram niciun fel de discriminare
sau hartuire, de exemplu pe seama nationalitatii, culturii, religiei, rasei,
sexului, orientarii sexuale, varstei sau handicapului fizic. Angajarea,
promovarea si evaluarea angajatilor nostri se bazeaza exclusiv pe criterii de
performanta, cum ar fi atingerea obiectivelor stabilite si/sau experienta
profesionala. Politica de remunerare aplica standardele internationale si
sustine strategia de afaceri, interesele, valorile si obiectivele pe termen lung
ale companiei. Aceasta include si masuri pentru evitarea conflictelor de
interese. Angajatilor le este interzisa utilizarea stategiilor de acoperire sau
remunerare de genul asigurarilor de tipul raspunderii profesionale pentru a
elimina riscurile incorporate in acordurile de remunerare .
2.2 Responsabilitatea personala a angajatilor si a managerilor
In cadrul bancii toti angajatii trebuie sa actioneze in mod responsabil si fara
comportamente inadecvate de orice fel. Managerii trebuie sa actioneze ca un
bun exemplu pentru angajati. Acest comportament serveste scopului de
protectie si securitate al bancii, angajatilor si clientilor bancii.
Din aceste motive, urmatoarele atributii de control trebuie sa fie respectate
si efectuate cu atentia cuvenita:

controlul dual

verificarea identitatii

conformitatea cu semnatura autorizata

verificarea autenticitatii si plauzibilitatii documentatiei prezentate

conformitatea cu regulile privind limita de competenta

conformitatea cu competentele (personale) acordate

Persoanele autorizate sa semneze intreaga corespondenta scrisa a bancii, in


special cea care iese din banca, trebuie sa constientizeze responsabilitatile si
consecintele semnarii acelor documente.
2.3 Conflictele de interese
Toti angajatii trebuie sa se asigure ca interesele lor nu intra in conflict cu
sarcinile pe care le au in entitatile Grupului RZB sau in raporturile cu clientii.
Conflictele de interese pot aparea dintr-o relatie stransa (personala) dintre
angajati si clienti, reprezentantii partenerilor de afaceri sau alti angajati. In
particular, posibile conflicte de interese pot aparea, in legatura cu cadourile,
invitatiile, incheierile de contracte cat si tranzactiile cu instrumente
financiare. Conflictele de interese pot fi, de asemenea, in legatura cu
coruptia, frauda sau abuzul de piata. Aceste situatii trebuie raportate
Ofiterului de Conformitate, care va decide daca exista intr-adevar un conflict
de interese si ce masuri sunt necesare.
2.4 Protectia datelor
Actionam cu grija si diligenta cand primim, procesam si stocam informatii
(date financiare, date tehnice, date operationale, informatii referitoare la
clienti etc). In aceasta privinta aderam la standardele si procedurile de
siguranta a datelor si ne asiguram ca persoane neautorizate nu pot vizualiza,
utiliza, modifica sau distruge aceste informatii.
3. MITA SI CORUPTIE
3.1 Mita
Nu toleram nicio forma de mita sau coruptie. Nu acceptam si nu acordam
niciun avantaj necorespunzator de orice fel (stimulente), indiferent daca
persoana care ofera sau solicita un astfel de avantaj lucreaza in sectorul
public sau cel privat.
3.2 Plati Facilitate
Nici angajatii si nici alte persoane care lucreaza pentru Grupul RZB nu fac
plati facilitate; platile facilitate sunt sume mici de bani date functionarilor
publici in scopul de a obtine sau grabi obtinerea unor avantaje in legatura cu
serviciile furnizate de aceste persoane, la care cineva are acces in temeiul
unui drept legal (ex: pentru controlul pasaportului, vama).
Exceptii sunt permise doar in cazul unor situatii care se bucura de protectie
legala, si anume daca viata sau integritatea fizica sunt in pericol, iar singurul
mod de a indeparta acest pericol este de a face o astfel de plata.
3.3 Mita Directa si Indirecta prin Terte Parti
Cream cadrul corect prin selectarea brokerilor, consultantilor, intermediarilor
si tuturor celorlalte terte persoane ce actioneaza din partea Grupului RZB si
5

care ne sustin in desfasurarea activitatii. De asemenea ne asiguram ca


aceste terte persoane nu platesc si nu accepta nicio mita sau plati facilitate
in desfasurarea relatiei de afaceri cu Grupul RZB.
3.4 Cadouri si Invitatii
Pe de o parte, schimbul de cadouri si/sau invitatii de valoare modica poate
constitui o componenta sociala acceptata in relatiile de afaceri de succes. Pe
de alta parte, acceptarea si acordarea de cadouri si/sau invitatii pot avea un
impact necorespunzator asupra relatiei de afaceri. Acceptarea si oferirea de
cadouri sub forma de bani sunt interzise din principiu. Toate celelalte tipuri
de cadouri si invitatii sunt supuse unor reguli stricte.

3.5 Beneficii acordate Partidelor Politice si Persoanelor Expuse


Politic
Directoratul RZB poate autoriza acordarea de beneficii partidelor politice si
persoanelor expuse politic daca urmatoarele conditii sunt indeplinite:
1. beneficiile nu sunt contrare niciunui act normativ aplicabil;
2. beneficiile sunt in limitele obisnuite pentru tara respectiva;
3. beneficiile nu vor avea un impact negativ.
Astfel de beneficii trebuie acordate intr-o maniera transparenta, cu
implicarea Departamentului de Conformitate al Grupului RZB.
3.6 Cheltuieli/Conturi de cheltuieli, donatii, acte de caritate si
sponsorizari
Beneficiile sub forma cheltuielilor, donatiilor, actelor caritabile si
sponsorizarilor, nu pot fi acordate cu eludarea prevederilor referitoare la
acceptarea si primirea cadourilor, mitei, beneficii acordate partidelor politice
si persoanelor expuse politic.
4. RELATIILE CU CLIENTII SI PARTENERII DE AFACERI
4.1 Serviciul Clienti
Grupul RZB sustine o cultura puternica indreptata spre servicii care sa
depaseasca in mod constant asteptarile clientilor sai. Acest lucru include
faptul ca vom furniza un serviciu sau produs numai daca avem atat licentele,
expertiza necesare cat si functiile si/sau capacitatea necesare pentru a
furniza servicii in interesul clientilor nostri. Intotdeauna vom furniza cel mai
bun serviciu posibil in interesul clientilor nostri. Mai mult, atunci cand se fac
recomandari, trebuie sa ne asiguram ca acestea sunt oneste si corecte, iar
clientii sunt informati in mod corespunzator in legatura cu riscurile.
Publicitatea falsa sau inselatoare este inacceptabila pentru noi.

4.2 Confidentialitatea
Grupul RZB este obligat sa trateze informatiile privind clientul ca fiind
confidentiale. Ca principiu, nu transmitem datele clientilor catre terte parti.
Exceptiile sunt permise doar in cazul in care clientul si-a dat acordul scris in
prealabil sau in cazul in care suntem obligati sa furnizam informatii catre
autoritatile de supraveghere si/sau instantele judecatoresti sau alte
autoritati/institutii care sunt indrituite, potrivit legislatiei in vigoare sa solicite
si/sau sa primeasca astfel de informatii.
4.3 Cunoasterea Clientelei
Cunoasterea clientilor, a reputatiei, bonitatii si naturii afacerilor lor ne ajuta
sa furnizam servicii de cea mai buna calitate. In vederea respectarii
obiectivelor si deciziilor de investitii ale clientilor trebuie ne asiguram ca nu
suntem folositi in practici ilegale in afaceri, cum ar fi finantarea terorismului,
spalarea banilor sau frauda. Efectuam verificari frecvente pentru a cunoaste
originea fondurilor clientilor nostri si pentru a identifica orice activitati
suspecte.
4.4 Spalarea Banilor
Institutiile financiare si de credit pot fi folosite ca vehicule pentru a spala
castigurile din activitati de frauda si astfel sa ascunda originea lor ilegala si
pentru reintroducerea lor in ciclul afacerilor normale. Aceste activitati
submineaza integritatea unei banci, aduc prejudicii reputatiei acesteia si pot
expune banca la sanctiuni severe. Grupul RZB sustine miscarea
internationala impotriva spalarii banilor si aplica masuri de precautie si
prevenire foarte stricte.
5. ABUZUL DE PIATA
5.1. Folosirea de informatii privlegiate (Insider Trading)
Insider Trading implica utilizarea necorespunzatoare a informatiilor
nepublicate referitoare la pret, in interes personal sau interesul altor
persoane, prin efectuarea de tranzactii cu valori mobiliare. Insider Trading
are consecinte directe fata de angajatii implicati, atat conform legislatiei
penale, cat si disciplinare.
5.2 Competitie corecta
Abuzul de pozitie ca participant la piata profesionist afecteaza increderea in
functionarea pietelor de capital si are consecinte grave pentru Grupul RZB si
pentru orice angajati implicati in astfel de activitati. Cerinta de integritate se
aplica de asemenea in competitia pentru cota de piata. Nu ne angajam in
niciun aranjament verbal interzis si respectam regulile concurentei loiale,

precum si regulile privind comportamentul pe piata care sunt uzuale la nivel


international (MiFID).
6. CONTABILITATE SI FINANTE
6.1 Contabilitate si Raportare
In procesele sale de luare a deciziilor, Grupul RZB se bazeaza pe
corectitudinea si acuratetea inregistrarilor sale contabile. In acest context,
este important ca atat informatiile de securitate si datele cu caracter
personal, cat si datele contabile si financiare sa fie tratate ca fiind
confidentiale. Toate tranzactiile de afaceri trebuie evidentiate in registrele
noastre in conformitate cu procedurile specifice si principiile de verificare si
principiile de contabilitate general acceptate. Aceste inregistrari contin
informatiile necesare referitoare la tranzactiile respective.
6.2 Obligatii de diseminare a informatiilor
Grupul RZB se obliga sa furnizeze periodic date complete, precise si
inteligibile in comunicarea corporatista. Sa furnizam informatii catre
autoritatile de supraveghere si catre public este una dintre obligatiile
noastre. Modalitatile noastre de informare publica in privinta datelor
financiare corespund standardelor curente din industrie.
6.3 Cooperarea cu Autoritatile de Supraveghere
Relatiile noastre profesionale cu autoritatile de supraveghere ale Grupului
RZB sunt deschise, transparente si de cooperare. Scopul nostru este de a
dezvolta relatii profesionale intre Grupul RZB si autoritati, relatii care sa fie
bazate pe incredere si siguranta.
7. DOMENII DE AFACERI SENSIBILE
7.1 Drepturile omului
Grupul RZB nu va finanta direct ori indirect nicio tranzactie, proiect sau parte
care este implicata sau a fost implicata in munca fortata (inclusiv munca
obligatorie sau munca copiilor) sau:

incalcari ale Conventiei Europene privind Drepturile Omului

incalcari ale obligatiilor impuse de legislatia in domeniul dreptului


muncii si legislatia sociala stabilite de tara respectiva

incalcari ale reglementarilor aplicabile emise de organizatii


internationale inclusiv dar fara limitare, Conventiile ONU
corespunzatoare

incalcari ale drepturilor populatiei locale sau native.

Grupul RZB nu este implicat in afaceri in care produsele pot fi utilizate la


eliminarea demonstratiilor, la tulburari politice sau alte incalcari ale dreptului
omului. Acest lucru este valabil in special in tarile in care regimul politic este
nesigur sau in care conflictele militare sau alte incalcari ale dreptului omului
sunt de asteptat sau in curs de desfasurare.
7.2 Mediul inconjurator
Finantarea sau participarea in orice tranzactie sau proiecte care pun mediul
inconjurator in pericol cu efect de durata, ca de exemplu distrugerea padurii
tropicale sau poluarea mediului si apelor, etc nu sunt in conformitate cu
politica de afaceri a Grupului RZB.
In luarea fiecarei decizii, angajatul implicat trebuie sa aiba in vedere
potentialul risc reputational adus Grupului RZB care poate fi cauzat de orice
tranzactie sau proiect care ar putea avea efecte adverse asupra mediului.
Mai mult, trebuie sa ne asiguram ca intreprinderea care primeste finantarea
va folosi fondurile in conformitate cu:

prevederile legislatiei locale de protectie a mediului

dispozitiile legislatiei UE pentru protectia mediului

conventiile internationale referitoare la protectia mediului


care sunt obligatorii.

Daca exista dubii privind efectele directe si indirecte ale tranzactiei asupra
obiectivelor pe care Grupul RZB doreste sa il obtina in conformitate cu
politica de mediu, ar trebui ceruta opinia Directiei Conformitate.
7.3 Energie atomica
Grupul RZB nu participa la constructia de centrale nucleare si nu face afaceri
cu centrale nucleare sau cu operatorii acestora. Experientele recente arata
ca riscurile asociate cu centralele nucleare, atat pentru mediu cat si pentru
fiintele umane, nu sunt in prezent gestionabile.
7.4 Materiale de razboi
Grupul RZB nu intra in afaceri cu armament sau alte echipamente militare
(inclusiv echipamente utilizate la represiuni interne sau agresiuni impotriva
unor tari straine) cu tari in care exista conflicte militare in desfasurare sau
sunt preconizate tulburari politice.
Grupul RZB nu investeste in companii producatoare de echipamente militare
sau de armament.
7.5 Restrictii si Sanctiuni Comerciale

Grupul RZB adera la reglementarile internationale referitoare la embargouri


si sanctiuni din domeniul financiar. Pentru cazurile sensibile se vor aplica
regulile mai restrictive, de exemplu politica de afaceri cu tari, precum Iran si
Coreea de Nord.
7.6 Relatii de afaceri cu industria jocurilor de noroc
Relatiile de afaceri cu companii din industria jocurilor de noroc sunt posibile
numai daca este garantat ca nu va fi incalcat cadrul legal aplicabil.
Aplicabilitatea reglementarilor si licentelor straine necesita o atentie
speciala.
7.7 Relatii Ilicite de Afaceri
Grupul RZB nu mentine relatii de afaceri cu banci care nu au prezenta fizica
in nicio tara (shell banks).

10