Sunteți pe pagina 1din 2

ING HOMEB ANK-PERSOANE FIZICE

Prelucrarea datelor cu caracter personal


1. Prelucrarea datelor cu caracter personal : reprezinta orice operaiune sau set de operaiuni care se efectueaz asupra datelor cu
caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, nregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea,
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea ctre teri, combinarea, blocarea, tergerea, distrugerea, arhivarea.
2. Datele cu caracter personal: reprezint orice informaii referitoare la o persoan fizic identificat sau identificabil, i anume:
numele i prenumele, numele i prenumele Beneficiarului real (dac este cazul), al membrilor de familie, codul numeric personal sau un
alt cod general de identificare (dac este cazul), seria i numrul actului de identitate, sexul, data i locul nasterii, cetenia, semntura,
amprenta vocala, date din actele de stare civil, numrul dosarului de pensie, telefon/fax, adresa de domiciliu/reedina, adresa de e-mail,
profesie, loc de munc, expunerea politica (daca este cazul), functia publica detinuta (daca este cazul), formare profesional - diplomestudii- situaie familial, situaie economic i financiar, date privind bunurile deinute, date bancare, imagine, date privind starea de
sntate, informaii care sunt necesare desfurrii activitilor permise instituiilor de credit.
3.Persoane vizate:Pentru scopurile acestui capitol, persoanele vizate sunt Clientul, Persoana Imputernicita, precum si orice potentiali
clienti.
4. ING Bank N.V. Sucursala Bucuresti (Banca): Sucursala Bucuresti a ING Bank N.V. este inscrisa in Registrul de evidenta a
prelucrarilor de date cu caracter personal cu notificarile nr. 1568, nr.10127, respectiv cu notificarea nr.30590 pentru scopul
autentificarii clientilor Bancii.
5. Scopurile n care se face de catre Banca prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate pot fi: analiza de risc,
management operational, servicii financiar-bancare, identificarea si/sau autentificarea clientului/persoanei imputernicite in relatia cu
Banca, rapoarte de credit, colectare debite/recuperare creane n numele Bncii sau al membrilor Grupului ING, evaluarea bunurilor
propuse n garanie, asigurri i reasigurri, prevenirea fraudelor, asigurarea securitatii locatiilor Bancii, reclam, marketing, comunicare
i publicitate, efectuate de Banca sau de membrii Grupului ING, statistic, servicii de comunicaii electronice, servicii pe internet,
marketingul pentru Fondurile de Pensii, centralizarea datelor.
6. Banca va putea s prelucreze informaiile nregistrate pe numele su n evidenele sale, precum a) date cu caracter personal avand
functie de identificare a Clientului, b) informatii referitoare la produsul/serviciul de care beneficiaza, c)informatii privind activitatea
frauduloasa/potential frauduloasa a Clientului in raport cu Banca, precum si d) informatii cu privire la orice inadvertente constatate in
documentele/declaratiile prezentate Bancii, in a caror posesie se afla Banca i s le transmit ctre Biroul de Credit SA, ctre Centrala
Riscului de Credit i/sau ctre alt baz de date organizat n sistem centralizat gestionat de o entitate de drept public i/sau privat, altor
institutii de credit/altor institutii financiare, n vederea prelucrrii acestor informaii i consultrii informaiilor nregistrate pe numele su
n baza respectiv de date de ctre institutiile abilitate, ori de cte ori este necesar n scopul iniierii sau derulrii unei relaii contractuale
cu respectivele instituii i/sau n conformitate cu prevederile legale.
7. Obligativitatea comunicarii datelor. Consecintele refuzului. Cu exceptia cazurilor in care se solicita acordul Clientului pentru
anumite date cu caracter personal ori pentru servicii ulterioare, optionale, Clientul este obligat s comunice datele sale cu caracter
personal care sunt necesare furnizrii de servicii specifice activitii bancare. Refuzul Clientului de a furniza astfel de date determin
imposibilitatea Bancii de a asigura Clientului servicii specifice activitii bancare.
De asemenea, Banca prezuma faptul ca s-a obtinut de catre Client in prealabil si in conditiile Legii nr.677/2001 acordul persoanelor ale
caror date sunt trimise de catre Client catre Banca pentru realizarea activitatilor bancare, respectiv pentru marketing direct.
8. Acordul Clientului/Acordul Persoanei Imputernicite:
Clientul / Persoana Imputernicita isi dau acordul prin prezentele CGA si cererile catre Banca in vederea prelucrarii datelor cu caracter
personal in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare (Legea nr. 677/2001), precum si in vederea
prelucrarii altor informatii furnizate Bancii.
Prin documentatia contractuala, Clientul, (Persoana Imputernicita daca este cazul) are posibilitatea de a-si exprima sau nu acordul cu
privire la unele aspecte legate de prelucrarea datelor sale cu caracter personal, precum prelucrarea C.N.P. in scop de marketing direct ori
interogarea Biroului de Credit pentru oferta personalizata catre Client. De asemenea, in scopul identificarii/autentificarii Clientului in
relatia cu Banca, acesta poate alege identificarea/autentificarea sa prin amprenta vocala ca serviciu alternativ, optional la care poate
renunta ulterior. Prelucrarea de date cu caracter personal in astfel de situatii se va face in acord cu opiunile exprimate de Client/Persoana
Imputernicita.
9. Transferuri de date cu caracter personal. Destinatarii datelor. Destinatarii datelor pot fi: persoana vizat, mputerniciii Bncii,
alte persoane fizice sau juridice care prelucreaz datele personale n numele Bncii, parteneri contractuali ai Bncii, entitatile din Grupul
ING, alte entitati aflate in sfera de interese a acestora din urma, autoritatea judectoreasc, autoriti publice centrale, autoriti publice
locale, poliie, furnizorii de servicii i bunuri, societi bancare, birouri de credit, ageni de colectare a debitelor/recuperare a creanelor,
societi de asigurare i reasigurare, organizaii profesionale, organizaii de cercetare a pieei.
Transferurile de date cu caracter personal de ctre Banca se face n i n afara rii si /sau a spaiului UE n condiiile n care statul de
destinaie asigur un nivel de protecie adecvat, ca urmare sau n vederea unui contract ncheiat ntre persoana vizat si Banca sau n
vederea ncheierii unui contract sau pentru executarea unui contract ncheiat ori care se va ncheia, n interesul persoanei vizate, ntre
Banca i un ter. Dac statul de destinatie nu asigura un nivel de protectie adecvat, Banca nu va transmite date personale daca un astfel de
transfer nu este autorizat in conditiile legii.
ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 273.
HB-03/2014.11
1/2

ING HOMEB ANK-PERSOANE FIZICE


n cazul transferurilor internaionale realizate prin intermediul SWIFT , datele cu caracter personal precizate n documentele de transfer
pot fi accesate de ctre autoritile americane (US Treasury Dept.), n scopul aplicrii legislaiei naionale privind prevenirea splrii
banilor/luptei mpotriva terorismului.
10. Durata prelucrarii. Destinaia ulterioar a datelor: n vederea realizrii scopurilor sus-menionate, Banca va prelucra datele
personale pe toat perioada necesara realizarii acestora, daca persoana vizata nu se opune. Ulterior ncheierii operaiunilor de prelucrare a
datelor personale n scopurile pentru care au fost colectate aceste date vor fi arhivate de ctre Banc pe durata de timp prevzut n
legislaia relevanta n vigoare apoi vor fi sterse/distruse.
11. Drepturile persoanelor vizate: Drepturile de care persoanele vizate in conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, sunt
urmatoarele: (i) dreptul la informare, (ii) dreptul de acces la date, (iii) dreptul de intervenie, (iv) dreptul de opoziie, (v) dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale automate, (vi) dreptul de a se adresa Autoritii Naionale de Supraveghere a Prelucrrii
Datelor cu Caracter Personal, (v) dreptul de a se adresa justiiei.
12.Exercitarea drepturilor in relatia cu ING Bank, partenerii ori membrii grupului ING: Persoanele vizate isi pot exercita in relatia
cu ING Bank, partenerii ori membrii grupului ING drepturile asupra datelor lor cu caracter personal comunicate ING Bank, prin
transmiterea catre Banca a unei cereri scrise, datate si semnate, adresate catre ING Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, la sediul
din Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr.48, Sector 1, 011745, sau la numarul de Fax +40 21.222.14.01 ori prin E-mail:
contact@ing ro, iar Banca va raspunde in termen de 15 zile de la data primirii cererii.
13.Refuzul prelucrarii datelor cu caracter personal in scop de marketing direct: n situaia n care nu mai este de acord cu
prelucrarea datelor cu caracter personal n scop de marketing direct de catre Banca partenerii ori membrii grupului ING, orice persoana
vizata poate solicita aceasta fara a fi necesar a motiva solicitarea sa, fie prin e-mail la adresa contact@ing ro, fieprin scrisoare catre ING
Bank N.V. Amsterdam, Sucursala Bucuresti, la sediul din Bucuresti, B-dul Iancu de Hunedoara nr.48, Sector 1, 011745, fie prin fax la
numarul de Fax +40 21.222.14.01 .

ING Bank N.V. Amsterdam Sucursala Bucuresti este inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu numarul 273.
HB-03/2014.11
2/2