Sunteți pe pagina 1din 2

Formular nr.

MF-1

_______________________________
(denumirea ntreprinderii)

_______________________________
(codul fiscal)

APROB:
_________________________
(funcia)

_______________

_________________________

(semntura)

(numele, prenumele)

______ _______________ 20____

PROCES-VERBAL
de punere n funciune a mijloacelor fixe
nr.______ din _______ _______ 20 ____
n baza ordinului nr. ____ din _____ _____________20____, comisia n componena preedintelui
comisiei
___________________
______________________________
(funcia)

(numele, prenumele)

i membrilor comisiei: ___________________

______________________________

(funcia)

(numele, prenumele)

___________________

______________________________

(funcia)

(numele, prenumele)

a ntocmit prezentul Proces-verbal de punere n funciune a urmtorului obiect de mijloace fixe (grupe de obiecte):
Nr.
crt.

Denumirea obiectului
de mijloace fixe (grupei de obiecte)

Nr. de
inventar

Data
punerii n
funciune

Codul de clasificare a obiectului de mijloace fixe


conform Catalogului mijloacelor fixe i activelor
nemateriale
9

Categoria
de
proprietate
10

Valoarea
de
intrare,
lei
5

Durata de
funcionare
util,
luni
6

Suma
uzurii
lunare,
lei
8

Valoarea
probabil
rmas,
lei
7

Data de fabricare
(de construire)

Nr. paaportului tehnic

11

12

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) menionat (e) anterior a fost procurat () de la
____________________________________________________________________________________
(denumirea persoanei juridice sau fizice)

n baza ____________________________ din ______________20____.


(denumirea i numrul documentului)

Sursa de procurare (primire)_____________________.

Caracteristica succint a obiectului de mijloace fixe (grupei de obiecte):


____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Coninutul de metale preioase n obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte)
Nr.
crt.
1

Denumirea metalului preios

Unitatea
de msur
3

Cantitatea
4

Rezultatele ncercrii obiectului de mijloace fixe (grupei de obiecte) la data de ____________ 20____:
Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte), corespunde (nu corespunde) condiiilor tehnice
_________________________________________________________________________________
(de specificat ce nu corespunde)

i necesit (nu necesit) remediere


__________________________________________________________________________________.
(de specificat remedierile )

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) a fost pus () n funciune n


_______________________________________________________________________________________.
(denumirea seciei, sectorului, serviciului, locului de exploatare)

Concluzia comisiei: ______________________________________________________________________


______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________.
Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) menionat () anterior n sum de
______________________________________________________________________ se pune n funciune.
(n cifre i n litere)

Documentele anexate: _____________________________________________________________________


_______________________________________________________________________________________.
Preedintele comisiei ________________________
(numele, prenumele)

Membrii comisiei:

_______________________
(numele, prenumele)

_______________________
(numele, prenumele)

___________________
(semntura)

___________________
(semntura)

___________________
(semntura)

Obiectul de mijloace fixe (grupa de obiecte) menionat () anterior a fost primit () de ctre
________________
_______________________
___________________
(funcia)

(numele, prenumele)

(semntura)

Meniunea contabilitii privind nregistrarea intrrii obiectului de mijloace fixe (grupei de obiecte):
_____________________________ nr. ____ din ______ ___________________20___
(denumirea documentului, registrului)

Contabil-ef ______________________ ______________________________


(semntura)

_____ _____________20_____

(numele, prenumele)