Sunteți pe pagina 1din 24

Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII

4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic


4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIA sm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri

7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului


7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania

Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIAsm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali

5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania


5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"

9.1 DefinireaValorii la Risc


9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA

3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara


3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIAsm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor

6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor


6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE

Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN

4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER


Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIA sm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)

Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring

2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare


2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIA sm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica

5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera


5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama

9.3.3 Metoda simularii stohastice


9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc

3.4.2 Studiile de tara


3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIA sm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata

Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare

1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar


1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL

5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri


5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIA sm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes

8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes


8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului

2.4.3 Calitatea activelor


2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii
Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIA sm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE

6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare


6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime
7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului
7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite

BIBLIOGRAFIE
Cuprinsul crii:

INTRODUCERE
Capitolul 1
ANALIZA STRUCTURALA A PIETEI FINANCIAR-BANCARE
1.1 Structura si caracteristicile pietei financiare
1.2 Analiza pietei monetare
1.2.1 Agregatele monetare - indicatori de analiza structurala a masei monetare
1.2.2 Analiza multiplicatorului monetar
1.2.3 Sistemul financiar-bancar in Romania
1.2.3.1 Caracteristicile sistemului bancar
1.2.3.2 Metoda statistica aplicata in managementul bancar
1.3 Piata de capital
1.3.1 Structura pietei de capital in Romania
1.3.2 Institutii specifice pietei de capital in Romania
Capitolul 2
MODELE SCORING SI APLICAREA LOR IN ANALIZA RISCURILOR BANCARE
2.1 Definirea si clasificarea riscurilor bancare
2.2 Credit scoring
2.3 Model de analiza si evaluare a riscului de creditare
2.4 Indicatori utilizati in aprecierea globala a riscului bancar. Sistemul de rating
CAAMPL
2.4.1 Adecvarea capitalului
2.4.2 Calitatea actionariatului
2.4.3 Calitatea activelor
2.4.4 Managementul bancar
2.4.5 Profitabilitatea sistemului bancar
2.4.6 Lichiditatea bancara
Capitolul 3
ANALIZA RISCULUI DE TARA
3.1 Importanta si actualitatea analizei riscului de tara
3.2 Indicatori statistici utilizati in analiza factorilor economici ai riscului de tara
3.3 Indicatori utilizati pentru caracterizarea factorilor politici ai riscului de tara
3.4 Metode statistice de analiza a riscului de tara
3.4.1 Clasamentele de risc
3.4.2 Studiile de tara
3.4.3 Grilele de indicatori
3.4.4 Modele econometrice
3.4.5 Analiza de scenarii

Capitolul 4
ANALIZA STATISTICA A RISCULUI LA NIVELUL INTREPRINDERII
4.1 Definirea si tipologia riscului la nivel microeconomic
4.2 Analiza riscului economic. Metoda pragului de rentabilitate
4.3 Analiza riscului financiar
4.4 Analiza riscului de faliment
4.4.1 Modelul ALTMAN
4.4.2 Modelul CONAN-HOLDER
Capitolul 5
INDICI BURSIERI-INDICATORI SINTETICI UTILIZATI IN ANALIZA PIETEI DE
CAPITAL
5.1 Evolutia si clasificarea indicilor bursieri
5.2 Constructia indicilor bursieri
5.2.1 Etapele constructiei indicilor bursieri
5.2.2 Indici ca medie aritmetica simpla. Indicele DowJones Industrial Average (DJIA sm )
5.2.3 Indici ca medie aritmetica ponderata. Indicii Dax-30 si Nikkei 225
5.2.4 Indici ca medie geometrica.Indicele FINANCIAL TIMES (FT-30)
5.3 Indici bursieri mondiali
5.4 Indici bursieri pe piata de capital din Romania
5.4.1 Indicele bursier BET
5.4.2 Indicele BET-C
5.5 Analiza statistica a indicilor bursieri
5.5.1 Analiza grafica
5.5.2 Indicatori specifici de analiza bursiera
5.5.3 Indicatori statistica utilizati in analiza seriilor cronologice
Capitolul 6
ANALIZA STATISTICA A RENTABILITATII SI RISCULUI TITLURILOR INDIVIDUALE
6.1 Modele statistice de evaluare a rentabilitatii valorilor mobiliare
6.1.1 Analiza rentabilitatii actiunilor. Ratele de piata ale actiunilor
6.1.2 Modelul dividendelor actualizate
6.1.3 Modelul GORDON SHAPIRO
6.1.4 Modelul BATES
6.1.5 Modelul ratei de crestere multiple
6.2 Analiza rentabilitatii obligatiunilor
6.2.1 Indicatori de apreciere a rentabilitatii obligatiunilor
6.2.2 Model de evaluare a obligatiunilor
6.3 Analiza statistica a riscului valorilor mobiliare
6.3.1 Cuantificarea statistica a riscului titlurilor individuale
6.3.2 Modele statistice de evaluare a riscului valorilor mobiliare. Modelul de piata
Capitolul 7
ANALIZA STATISTICA A PORTOFOLIILOR
7.1 Portofoliil eficiente si portofolii optime

7.2 Modelul Markowitz de diversificare a portofoliului


7.2.1 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu format din doua titluri
7.2.2 Rentabilitatea si riscul unui portofoliu cu n titluri
7.3 Modelul diagonal de selectie a portofoliului
7.3 Modelul de evaluare a activelor financiare (CAPITAL ASSETS PRINCING MODELL
CAPM)
7.4 Modelul de arbitraj al preturilor titlurilor (APT)
Capitolul 8
ANALIZA ACTIVELOR FINANCIARE DERIVATE
8.1 Rolul optiunilor pe piata de capital
8.2.Modelul BLACK-SCHOLES de evaluare a optiunilor
8.2.1 Analiza coeficientilor modelului Black-Scholes
8.2.2 Extensii ale modelului Black-Scholes
8.3 Elemete de analiza a contractelor la termen ferm
8.3.1 Tranzactiile futures si forwards
8.3.2 Tranzactiile swaps
Capitolul 9
METODOLOGIA INDICATORULUI "VALOARE LA RISC"
9.1 DefinireaValorii la Risc
9.2 Calculul Valorii la Risc
9.3 Modalitati de determinare a Valorii la Risc
9.3.1 Metoda delta-normala
9.3.2 Metoda delta-gama
9.3.3 Metoda simularii stohastice
9.3.4 Metoda simularii istorice
9.3.5 Metoda testarii conditiilor extreme
9.4 Metoda VaR de determinare a riscului unui portofoliu de credite
BIBLIOGRAFIE