Sunteți pe pagina 1din 2

NR

.C
RT

OPIS

1
2
3
4
5

CERERE DE TRANSFER
FISA DE EVALUARE
DECIZIA PRETRANSFER
ADEVERINTA DIN CARE SA REZULTE SITUATIA POSTULUI (RASTOACA)
ADEVERINTA DIN CARE SA REZULTE SITUATIA
POSTULUI( MARASESTI)
COPII ACTE STUDII ( DIPLOMA LICENTA, FOAIE MATRICOLA)
COPIE CERTIFICAT DE GRADE DIDACTICE ( DEFINITIVAT)
CERTIFICAT DE CASATORIE
CERTIFICAT DE NASTERE
FISA EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC (LICEUL PEDAGOGIC)

6
7
8
9
1
0
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1
7
1
8
1
9
2
0
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5

FISA EVALUARE A CADRULUI DIDACTIC (LICEUL SPORTIV)


ACORD DE PARTENERIAT (INSOTIT DE SEMNATURILE SCOLILOR
PARTENERE)
ADEVERINTA ELIBERATA DE BIBLIOTECA JUDETIANA
ADEVERINTA SINDICAT
ADEVERINTA LECTII DEMONSTRATIVE SI REFERAT COMISIE
METODICA
ADEVERINTA INTERASISTENTA LA LECTII
ADEVERINTA CONFECTIONARE MATERIAL DIDACTIC
ADEVERINTA AMENAJARE COLT METODIC
ADEVERINTE ORGANIZARE OLIMPIADE SI CONCURSURI
SCOLARE( WINNERS SI CANGURUL)
ADEVERINTE ACTIVITATI EXTRASCOLARE
ADEVERINTA DE PARTICIPARE LA SESIUNI DE COMUNICARI (OXFORD
DAY WORKSHOPS)
COPII DIPLOME CONCURS WINNERS SI CANGURUL
ADEVERINTA DE PARTICIPARE LA SEMINAR GALATI ( FORMARE
PROFESIONALA)
COPII ARTICOLE PUBLICATE
COPII ADEVERINTE PARTICIPARE LA PROGRAME DE FORMARE
CONTINUA:

2
6
2
7

- Seminar FISCHER
- Cambrige University Press Workshop
- Adeverinta consiliere si orientare (CCD)
- Adeverinta evaluator DeCeE (CCD)
- Certificat FCE ( British Counsil)
COPII CARTE DE MUNCA
ADEVERINTA VECHIME IN INVATAMANT