Sunteți pe pagina 1din 15

Teste drept comunitar european

Mai jos vom posta raspunsurile la testele din cartea de comunitar, cu ajutorul Mirelei
careia ii multumim.
Bineinteles, daca cineva are raspunsuri suplimentare sau completari este rugat sa
ne contacteze
Multumim de ajutor si colegilor nostrii Lucian si Gabriel pentru ajutorul acordat
TEST 1 (pag. 33)

1.Care sunt principiile noi aduse de Europa secolului al XIX-lea?


a. Principiul drepturilor fundamentale ale omului si cetateanului
b. Dreptul popoarelor de a dispune de ele insele
2.Cine este autorul Manifestului Pan-European?
a. Aristide Briand
b. Alcide De Gasperi
c. Richard Coudenhove-Kalergi
3.Enumerati tarile care accepta planul pus in aplicare de O.E.C.E.?
a. Austria
b. Belgia
c. Danemarca
d. Elvetia
e. Franta
f.

Grecia

g. Irlanda
h. Islanda
i.

Italia

j.

Luxembourg

k. Marea Britanie
l.

Norvegia

m. Olanda
n. Portugalia
o. Suedia
p. Turcia

4.Cine a facut public planul lui Monnet? Robert Schuman


Si cum se intituleaza acesta? Declaratia Schuman referitoare la propunerea
pentru Creearea unei Comunitati Europene a carbunelui si otelului (CECO)

TEST 2 (pag. 41)

1. Care sunt elementele constitutive ale unei organizatii internationale?


a. sa fie constituita de state printr-un tratat
b. sa aiba personalitate juridica distinctiva fata de statele membre
c. organele comune - cu functionare periodica sau permanenta
d. sa aiba un tratat constitutiv
2. Enumerati actiunile la care a participat U.E.O. , dupa anul 1989 ( de gestionare a
unor crize )
a. actiunile de concentrare din Golf
b. conflictul iugoslav
c. gestionarea crizei din perioada 1997-2001 (Albania, Croatia , Kosovo )
3. Care din urmatoarele organizatii internationale au vocatie regionala ?

a. Consiliul Europei

b.

Uniunea Europeana

c. O.N.U.

TEST 3 (pag. 52)

1.Ce tip de organizatie international este CECO/CECA ?


a. Este organizatie internationala de tip nou, Comunitatea Europeana a
Carbunelui si Otelului, numita si "Declaratia Schuman".
b. Organizatie comunitara europeana
c. Organizatie supranationala
2. Care sunt principiile viitoarei colaborari ce decurg din Planul Schuman?
a. punerea in comun a industriilor de carbune si otel sub administrare comuna
supranationala
b. piata sectoriala, desi regulile au fost respectate doar in privinta carbunelui si
otelului
c. s-a creat un sistem institutional cu competente supranationale
d. calea catre integrarea europeana
3.Cum se numeste raportul aprobat de Conferinta ministrilor afacerilor externe de la
Venetia din anul 1956?
a. Raportul Spaak

TEST 4 (pag. 96)


1. Denumiti tratatul care a instituit un Consiliu unic si o Comisie unica pentru cele
trei Comunitati Europene?
Tratatul de fuziune de la Bruxelles, 8 aprilie 1965 a instituit un Consiliu unic si o
Comisie unica a Comunitatilor Europene

2. Explicati afirmatia: al patrulea val de aderare din 1995 este prima extindere a UE
si ultima extindere de tip clasic.

"Casa europeana" are alt nume: Uniunea Europeana, dupa semnarea Tratatului de la
Maastricht, care vizeaza toate aspectele vietii cetatenilor. Au aderat Austria,
Finlanda si Suedia si acum sunt 15 state membre. Este prima schimbare a
numarului de state membre.

3. Precizati de ce Actul Unic European prezinta o importanta deosebita pentru


procesul constructiei europene.Deoarece are ca efect realizarea celei mai mari Piete
unificate din lume la 1 ianuarie 1995 si mentioneaza pentru prima data intr-un
tratat international Uniunea Europeana ca obiectiv al statelor membre.
4. Enumerati principiile fondatoare ale Uniunii Europene:
a. asigurarea pacii politice si a reconstructiei economice
b. reconcilierea istorica; actiuni comune intre Franta si Germania
c. asigurarea cooperarii intre natiunile europene
d. convergenta intereselor popoarelor europene
TEST 5 (pag. 147)
1. Explicati conceptul de "supranationalitate":
Constructia europeana postbelica a debutat sub forma organizatiilor de cooperare,
iar aceste organizatii sunt premise ale constructiei Europei unite, intregesc studiul
constructie realizate in cadrul organizatiilor constituite pe metoda supranationala:
punerea in comun a unor resurse economice, sub coordonarea unei Inalte Autoritati
unica si reprezentativa.
sau
Transferul de competente nationale catre Comunitati prin strategia de transfer
partial de suveranitate catre o institutie independenta de statele membre care le
promoveaza interesele comune se numeste supranationalism.
2. Enumerati tipurile de teritorii ale UE:
a. teritorii ala UE

b. terotorii cu regim special in cedrul statelor membre


c. regiuni ultraperiferice ale UE
d. tari si teritorii de peste mari
e. alte teritorii

3. Explicati care este situatia Groenlandei in acest moment dupa aderarea


Danemarcei la Comunitatile Europene:
Groenlanda s-a retras din UE in 1985, desi posibilitatea nu este prevazuta "de jure"
in niciunul din tratate.
4. Care stat membru al UE va prelua presedintia Consiliului European la 1 iulie
2009?Suedia, prin Cecilia Malmstrom

TEST 6 (pag. 157)


1. In ce consta diferenta dintre Pilonii Unniunii Europene?Diferenta consta in faptul
ca procedurile comunitare presupun luarea deciziilor cu majoritate calificata, cu
implicarea institutiilor comunitare, iar procedurile interguvernamentale presupun
luarea deciziilor cu unanimitate prin implicarea deplina a guvernelor nationale
(acordul unanim al tuturor statelor membre) si implicarea redusa a institutiilor
comunitare.
Competentele institutionale sunt diferite in functie de pilonul pe teritoriul caruia
actioneaza.
2. Denumiti organismele specifice din cadrul politic european de securitate comuna
a Uniunii Europene:
a. Institutul UE pentru Studii de Securitate (ISS)
b. Centrul European pentru Observatii prin Satelit al UE (EUSC)
c. Agentia Europeana de Securitate (EDA)
3. Unde se gaseste sediul Agentia - EDA si care este data cand acest organism a
devenit operational?Bruxelles

4. In sarcina carei organizatii intra punerea in practica a unui sistem informatizat


privind persoanele urmarite?Agentia Europeana de Securitate (EDA) [NU SUNT
SIGURA] SAU Biroul European de Politie

TEST 7 (pag. 167)


1. Argumentati afirmatia: Comunitatile Europene sunt "persoane juridice de drept
public":Prin tratatele lor de instituire li s-a recunoscut personalitatea juridica
distincta de aceea a statelor membre, ca de altfel si conform AUE, care le-a unificat
institutiile. Prin actele lor constitutive, art. 6 CECO, art. 281 CE si art. 184 CEEA, le-a
fost proclamata aceasta personalitate prin acte separate si prin formulari diferite.
2. Desi Tratatul de la Maastricht a infiintat UE, el nu transforma Comunitatile
Europene in Uniunea Europeana si nici o noua entitate juridica nu apare alaturi de
Comunitati, ceea ce inseamna ca Uniunea Europeana...[...] nu are decat existenta
politica, deoarece UE a fost infiintata pe baza institutiilor si instrumentelor de
actiune comuna deja existente, ca o entitate internationala fara personalitate
juridica, ce dispune de trei domenii (piloni) de actiune, diferentiate de echilibre de
putere intre statele membre si institutiile supranationale ale UE.
3. Uniunea Europeana poate participa la cooperarea externa in nume propriu?
Argumentati.Neavand personalitate juridica, UE nu poate participa in nume propriu
la cooperarea externa decat prin intermediul Comunitatilor si al statelor
membre.Este reprezentata pe plan international de statul care detine presedintia
Consiliului si de catre Comisia Europeana.

TEST 8 (pag. 185)

1. Definiti notiunea de Drept comunitar:Dreptul comunitar este ansamblul normelor


juridice cuprinse in tratatele de instituire a comunitatilor sau in actele adoptate de
institutiile comunitare, care au ca scop instituirea, organizarea si functionarea
comunitatilor europene si a UE.
sau
Dreptul comunitar este ansamblul normelor juridice prin care se consacra

structurile, rolul si functiile institutiilor europene, precum si raporturile acestora cu


institutiile nationale in indeplinirea obiectivelor de propus si dezvoltare ale
popoarelor continentului.
2. Cum se intituleaza principiul Dreptului comunitar stipulat expres in functionarea
UE si sta la "temelia structurilor europene"?
"Principiul democtatiei reprezentative"
3. Care dintre statele membre ale UE nu au semnat "Carta Comunitara a Drepturilor
Sociale ale lucratorilor", elaborata de Comisia Europeana la data de 9 decembrie
1989?
a. Franta
b. Germania
c. Italia
d.

Regatul Unit al Marii Britanii

4. Enumerati principiile dreptului comunitar:


a. Principiul democratiei reprezentative
b. Principiul respectarii drepturilor omului
c. Principiul justitiei sociale
d. Principiul diversitatii culturale
e. Principiul reprezentarii intereselor potrivit structurii mecanismelor comunitare
f.

Principiul echilibrului in exercitarea competentelor institutiilor europene

g. Principiul autonomiei institutiilor


h. Principiul loialitatii
i.

Principiul cooperarii

j.

Principiul subsidiaritatii

TEST 9 (pag. 198)

1. Ce este "Actul comunitar"? (desi eu cred ca aici trebuia sa fie vorba despre
Acquis-ul comunitar! n.n.)Actul comunitar este orice instrument legislativ sau
administrativ adoptat de autoritatile UE
2. Dreptul comunitar complementar este dat de:Ansamblul actelor conventionale ce
priveste Comunitatile.
3. Jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene este considerata izvor de
drept?DA
Argumentati:Cu toate ca, in general, jurisprudenta nu este considerata ca veritabila
sursa de drept, solutiile acesteia fiind date in aplicarea normelor de drept comunitar
scris, continute in tratate si in celelalte acte ale UE. Toate hotararile CJ, cu exceptia
celor date in solutionarea recursului in anulare sunt obligatorii si au autoritate de
lucru judecat.
4. Enumerati cel putin doua conditii pe care trebuie sa le intruneasca Cutuma
pentru a deveni izvor de drept: a. una obiectiva, regula respectiva a cunoscut o
practica indelungata
b. una subiectiva, regula respectiva are caracter obligatoriu

TEST 10 (pag. 213)

1. Care sunt primele tari care au format Piata Comuna?a. Beneluxul (Belgia, Olanda,
Luxemburg)
b. Franta
c. Italia
d. Germania
f. + ariile geografice ale celorlalte membre
2. Argumentati urmatoarea caracteristica a Comunitatilor Europene: "sunt
organizatii internationale care au calitatea de persoane juridice, fiind subiecte de
drept international public".a. deoarece pot aparea atat in raporturile de drept privat
in interior si in exterior (ca persoane juridice)
b. cat si in raporturile juridice de drept international public (ca subiecte de drept
international public)

3. Recunoasterea principiului "efectului direct al dreptului comunitar",


inseamna:Garantarea statutului juridic al cetateanului european. Efectul direct
inseamna dreptul persoanelor fizice si juridice (adica dreptul particularilor) din
statele membre ale UE, de a invoca direct, in fata autoritatilor nationale si
comunitare, prevederi ale dreptului comunitar, precum si intre ei insisi.
4. Din punct de vedere al aplicarii sanctiunilor, in special a celor penale, daca sunt
contrare dreptului comunitar, ele sunt lipsite de baza legala, iar instantele
superioare trebuie sa se pronunte asupra lor in conformitate cu principiul
a. aplicabilitatii directe
b. aplicabilitatii prioritare
c. aplicabilitatii imediate

TEST 11 (pag. 222)

1. In ce articol si in ce tratat sunt stipulate obiectivele fundamentale ale Comunitatii


Europene?Art. 2 din Tratatul de la Maastricht (1993)
2. Cum este denumit obiectivul fundamental al Comunitatii Europene care se refera
la cele patru libertati fundamentale privind libera circulatie a marfurilor, a
persoanelor, a capitalurilor si a serviciilor?
a. Cresterea nivelului de trai si a calitatii vietii
b. Promovarea solidaritatii intre statele membre
c. Egalitatea intre barbati si femei
[nu e niciunul din cele 4 enumerate in test!]
Obiectivul al II-lea: cresterea durabila si neinflationista [vezi pg.213]
3. Cate obiective fundamentale ale Comunitatii Europene sunt stipulate in tratat?
9 obiective
4. Definiti Piata comuna.Piata comuna poate fi definita ca o piata unde fiecare
participant este liber sa investeasca, sa produca, sa lucreze, sa cumpere si sa

vanda, sa furnizeze si sa obtina servicii, conform cu conditiile de concurenta care nu


sunt artificial denaturate, avand in vedere conditiile economice cele mai favorabile ceea ce ar echivala cu o piata interna, unica, unitara, dintr-un stat considerat
individual.
Art. 2 din Tratatul de la Maastricht (1993)

TEST 12 (pag. 312)


1. Mentionati si argumentati care este institutia comunitara care confera
originalitate sistemului institutional comunitar european.Comisia Europeana organul executiv al UE care actioneaza in conlucrare cu Parlamentul si Consiliul
European pentru elaborarea si promovarea deciziilor comunitare, asa-numitul
"triunghi institutional". La inceput s-a numit Inalta Autoritate. Este inima
mecanismului institutional al UE, deoarece propune legislatia si pune in aplicare
deciziile Parlamentului si Consiliului.
2. Precizati principalele modificari introduse prin Actul Unic European.Principalele
modificari introduse prin Actul Unic European au avut in vedere cu precadere
institutiile comunitare:

institutionalizarea Consiliului european


realizarea unor noi transferuri de competente, de la state catre comunitati

consolideaza consultarea Parlamentului European prin introducerea


procedurii de cooperare in anumite domenii

infiinteaza o noua jurisdictie comunitara de prima instanta (TPI), pentru


usurarea activitatii Curtii de Justitie

prevede dezvoltarea cooperarii politice prin punerea in practica a unei politici


externe europene

extinde obligatii de consultare a statelor membre si in orice problema de


politica externa, in general

stabileste obiectivul ca piata interna sa fie desavarsita pana la data de 31


decembrie 1992

extinde votul Consiliului la majoritatea calificata

Comitetul politic, compus din directori politici, devine elementul esential al


cooperarii politice

infiinteaza un Secretariat politic cu sediul la Bruxelles

3. Completati cine detine in esenta, puterea de initiativa in arhitectura institutionala


comunitara
Comisia Europeana, la solicitarea Consiliului si Parlamentului, poate sa initieze o
procedura legislativa.
4. Prin ce tratat a fost introdus conceptul de "cetatenie europeana"?Prin Tratatul de
la Maastricht (1993) a fost introdus conceptul de cetatenie europeana".
5. Cand au avut loc ultimele alegeri pentru Parlamentul European?
a. 1995
b. 1996
c. 2005
d. 2007
6. Ce este "Comitologia"? (definiti)Comitologia este decizia emisa de Comisie, la 13
iulie 1987 (simplificata in 1999) de a-si exercita competentele de executie a
regulamentelor pe care le stabileste si modalitatile de aplicare, conform art. 202 CE,
fara exceptie.
7. In cadrul Consiliului Uniunii Europene, exceptia o reprezinta votul:
a. cu majoritate calificata
b. cu majoritate simpla
c. cu unanimitate
8. In Consiliul European au dreptul la cuvant:Numai membri Comisiei au acces si
dreptul la cuvant. [vezi pg.232]
9. Reuniunile Consiliului European, in general, se deruleaza pe parcursul a...Patru
sesiuni, cate doua in fiecare semestru si in cazuri exceptionale.
10. Comisia Europeana este compusa din:

a. Adunarea Parlamentara
b. Adunarea comuna
c. Adunarea CEEA
d. Adunarea CEE
11. Care institutie din cadrul Uniunii Europene este denumita "gardianul tratatelor"?
Comisia Europeana. Are responsabilitatea de a sanctiona activitatile infractionale,
putand sa aplice sanctiuni (amenda), alte constrangeri si poate controla subventiile
publice.
12. Mai multe Directorate Generale pot apartine unui singur eurocomisar?Da.[vezi
pg.248]
13. Urmatoarele persoane enuntate mai jos, pot obtine un mandat parlamentar?
a. ministrii statelor membre
b. membrii CJCE
c. functionarii institutiilor europene
d. membrii comisiei euuropene
Niciuna. Parlamentul European este unica Adunare Europeana aleasa prin sufragiu
universal direct. [vezi pg. 254]
14. Cine numeste Mediatorul European?
a. Consiliul de Ministrii
b. Comisia Europeana
c. CJCE
Niciuna. Parlamentul European, printr-o procedura a Comisiei de petitii. Mediatorul
isi ia angajament solemn in fata CJCE, dar nu este numit de aceasta. [vezi pg. 290]
15. Enumerati atributiile Mediatorului European:Atributii:
a. contribuie la dezvoltarea cazurilor de rea administrare in actiunea institutiilor
si organelor comunitare
b. face recomandari in scopul remedierii neregulilor contestate (incercand
solutia amiabila)

c. primeste plangeri ale catatenilor europeni, ale intreprinderilor si institutiilor


europene si ale oricaror persoane rezidente sau domiciliate in UE
d. conduce ancheta ca urmare a acestor plangeri

16. De regula, Curtea de Justitie a Comunitatilor Europene lucreaza

a. in sedinte lunare
b. in sedinte in Camere specializate
c. in camere de deliberare
17. Unde este intalnita si ce reprezinta "procedura opiniei separate"?Hotararea
Curtii Europene de Justitie si a Tribunalului de Prima Instanta este data n numele
Curtii, respectiv Tribunalului si nu n numele majoritatii judecatorilor. La dezbateri nu
se admite "procedura opiniei separate".
18. Curtea de Conturi Europeana a fost inclusa in randul institutiilor comunitare
prin?
a. Tratatul de la Nisa
b. Tratatul de la Bruxelles
c. Tratatul de la Roma
19. Completati denumirea sediului Comitetului Regiunilor Uniunii
Europene:Bruxelles, capitala Belgiei.
20. Cate Agentii comunitare are Sistemul institutional al Uniunii Europene?20 de
agentii comunitare operationale

TEST 13 (pag. 322)

1. Enumerati statele beneficiare ale Fondului de Coeziune:Irlanda, Grecia, Spania,


Portugalia
2. Dati exemple de Fonduri de pre-aderare:PHARE, ISPA, SAPARD

3. Denumiti fondul similar Fondului de Coeziune.Instrumentul pentru Politici


Structurale de pre-Aderare (ISPA). Este un instrument de finantare destinat statelor
candidate, similar cu Fondul de Coeziune.

TEST 14 (pag. 335)


1. Definiti RegulamentulRegulamentul comunitar este act juridic care, conform art.
189 din Tratatul stabilind Comunitatea Economica Europeana, cu aplicabilitate
generala si forta obligatorie.
2. Cand intra in vigoare directiva?Directiva intra in vogoare din a douazecea zi
urmatoare publicari acesteia in JOCE/JOUE vezi pag 331.
3. Cum traduceti [din romana in romana :))] afirmatia "actele comunitare
sunt intangibile"?Nu pot fi modificate ulterior adoptarii. Principiul intangibilitatii
este absolut, constituie un factor esential de securitate juridica si de stabilitate a
situatiilor juridice in ordinea comunitara si nu se face distingere intre diferitele parrti
ale actului, indiferent ca se refera la titlu sau la dispozitiv.
4. La ce data JOCE s-a transformat in JOUE?

a. 1985
b. 1992
c. 2007

TEST 15 (pag. 358)


1. Enumerati simbolurile Uniunii Europene
a. Locuri simbol si sediile
b. drapelul Comunitatilor Europene (cifra 12 - 12 stele, cercul)

c. imnul
d. Ziua Europei
e. regimul lingvistic
f.

moneda Euro

g. deviza "Unitate in diversitate"

2. In ce data se sarbatoreste Ziua Europei?


a. 25 aprilie
b. 5 mai
c. 9 mai
3. Cu ce ocazie se intoneaza imnul Uniunii Europene?La ceremoniile oficiale ale
Uniunii Europene.
4. Care este provenienta bugetului Uniunii Europene?Uniunea europeana nu are
buget propriu. Ceea ce este impropriu denumit bugetul UE este dat de fapt de
bugetele Comunitatilor, reunite, care provin din:

a. venituri: taxe vamale, taxe pe importuri de produse agricole si un procent din


TVA-ul colectat la nivel national al statelor membre, cotizatia statelor membre
din PIB
b. resurse bugetare proprii: amenzi platite de operatorii economici pentru
incalcarea dreptului comunitar; impozite pe salariile functionarilor; prelevarile
la produsele agricole; veniturile incasate din Tariful Vamal Comun; prime,
penalitati, amenzi si taxe percepute in temeiul dispozitiilor tratatelor.

S-ar putea să vă placă și