Sunteți pe pagina 1din 2

Nr.

_________ din __________2015


Perioada de depunere: 30-31 iulie i 17-19 august 2015
Se certific exactitatea datelor

Directorul/directorii unitii/unitilor colare,


_____________________________________________
(numele i prenumele)
Domnule Inspector colar General,

(cerere de prelungire a contractului individual de munc n anul colar 2015-2016) *

Subsemnatul(a) (iniiala tatlui) ____________________________________________________________________


_____________________________________________________, nscut() la data de ___________________,
COD NUMERIC PERSONAL:

cu domiciliul n localitatea _____________________________________________________________, judeul


(sectorul) ________________________, strada_________________________ nr. ____, bloc______, sc.____,
ap.____, TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________,
eliberat() de ______________, la data de _________,
v rog s-mi aprobai prelungirea contractului individual de munc (CONTINUITATE) pentru anul
colar 2015-2016, pe postul didactic/catedra pentru care anexez acordul/acordul de
principiu:
1. Unitatea de nvmnt: ________________________________________________________________________
postul/catedra: _________________________________________________ Nr. ore _______, Cod post _________;
2. Unitatea de nvmnt: ________________________________________________________________________
postul/catedra: _________________________________________________ Nr. ore _______, Cod post _________;
3. Unitatea de nvmnt: ________________________________________________________________________
postul/catedra: _________________________________________________ Nr. ore _______, Cod post _________;

n baza notei _________ obinute la proba scris: ________________________________________, a mediei


de repartizare _________ obinute n urma participrii la concursul de titularizare din anul 2014.
n baza notei _________ obinute la proba scris: ________________________________________,a mediei
de repartizare _________ obinute n urma participrii la concursul de titularizare din anul 2013.
n baza notei _____, la proba scris _____________________________________________, obinut la
concursul de titularizare din anul 2012 (numai pentru nvtori / institutori / profesori pentru
nvmntul primar care se ncadreaz n prevederile Art.85);
Prezint urmtoarea situaie:
1. Sunt absolvent al (Universitate, A.S.E., Inst. Politehnic, IP-3 ani, Colegiu, coal de maitri, c.
postliceal,
Liceu
pedagogic,
altele)
_____________________________________________________________________
Facultatea
_____________________________________________________ promoia _______ (zi, seral, f.r., id),
specializarea
principal
_________________________________________________________________,
secundar ________________________________________________________________________, cu media la
examenul de stat (licen)/absolvire _________; absolvent al cursurilor postuniversitare
_____________________________________________________, cu durata studiilor de ___________
ani/semestre, specializarea/domeniul ___________________________________________________________
______ _____________________________________________________________, promoia ___________ (zi,
seral, f.r., id) ______.
2. Am obinut definitivatul n anul ________, cu media _______, gradul II n anul _______, cu media
_______, gradul I n anul ________, cu media _______, doctoratul n anul _______, la specialitatea
_______________________________________________________________________________________.
3. n anul
colar 2014-2015 am fost ncadrat() ca netitular cu contact de munc pe perioad
determinat la urmtoarele uniti de nvmnt:
a)
Unitatea:
_____________________________________________________________________________________
Post/catedr: ____________________________________________ Nr. ore ______ Contract nr. _______________;
b)
Unitatea:
_____________________________________________________________________________________
Post/catedr: ____________________________________________ Nr. ore ______ Contract nr. _______________;
c)
Unitatea:
_____________________________________________________________________________________
Post/catedr: ____________________________________________ Nr. ore ______ Contract nr. _______________;

i am obinut la sfritul anului colar calificativul _____________________________


4. La 1 septembrie 2014 am avut _________ ani __________ luni, vechime n nvmnt.
5. Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr)
acordul Inspectorului colar Judeean, prin decizia nr. ____________, conform art. ___________ din
Codul Muncii.
6. Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este
_______ angajat() n munc.
7. Prezint avizul medical nr. ________, din data _______________, emis de _____________________
_________________________, din care rezult c sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c
ndeplinesc
condiiile prevzute de lege pentru a fi ncadrat() n nvmnt.
Declar pe propria rspundere c nu dein alt loc de munc i c n perioada ct
suplinesc nu voi primi ajutor de omaj.

(*) Acest tip de cerere se completeaz de cadrele didactice netitulare angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat
n anul colar 2014-2015 care se ncadreaz n prevederile art. 85 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din
nvmntul preuniversitar n anul colar 2015-2016, aprobat prin OMEN nr. 4895/2014, cu modificrile i completrile ulterioare
(personal didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci)
obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013
i/sau 2012*).

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, documentele CERTIFICATE pentru conformitate cu


originalul de ctre directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt n care am fost angajat n
anul colar 2014-2015:
1.

Copie dup decizia ISJ de repartizare pe post/la catedr n anul colar 2014-2015;

2.

Acordul/acordul de principiu emis de unitatea de nvmnt pentru prelungirea duratei contractului individual de munc;

3.

Adeverina-tip privind structura i caracteristicile postului/catedrei;

4.

Copie dup actele de studii;

5.

Copie dup cartea de identitate;

6.

Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);

7.

Copie a certificatului de obinere a ultimului grad didactic;

8.

Adeverin/adeverine cu precizarea calificativului parial obinut n anul colar 2014-2015;

9.

Adeverina de vechime n nvmnt;

10.

Acordul MECS, ISJ de ntrerupere a activitii (dac este cazul; de exemplu Concedii pentru creterea i ngrijirea
copilului);

11.

Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor;

12.

Avizul medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.

RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta


consecinele dac am comunicat date eronate.
Data _______________

Semntura____________