Sunteți pe pagina 1din 24

Comunicarea cu tine ns!

ti
- cum s!-ti descoperi potentialul nelimitat !

Zei"a comunic#rii a$teapt# s# o treze$ti%

!
Treze$te eroul din tine& doarme de at'ta amar de vreme& e timpul s#(l treze$ti $i eu am s# te )nv#" ce $i cum s# faci ca s# ob"ii
tot ce vrei de la el%
!

*tiai c# e$ti un erou?

!
Eroul t#u interior a$teapt# s# comunice& s# te sprijine& s# te )ndrume& s#("i r#spund# la orice )ntrebare& nedumerire& )ndoial#&
intui"ie% Cea mai mare binecuv'ntare care exist# este s# intri )n contact cu lumea nev#zut#& $i anume& mintea incon$tient#& care e
rezervorul resurselor tale% La fel cum ai o minte con$tient#& logic#& ra"ional#& care g'nde$te )n cuvinte& se exprim#& altfel n(am putea
dialoga cu lumea& ai $i o minte incon$tient#& care are propria sa logic#& care("i r#spunde prin emo"ii& pulsiuni& instincte& +er& intui"ie&
reac"ii incon$tiente%
!

,De ce nu $tiam de mintea mea incon$tient#?-

!
Fiindc# sistemul #sta de rahat nu promoveaz# poten"ialul uman& cine(i interesat de evolu"ia ta& societatea n(are niciun interes
ca tu s# .i un erou& ci un sclav modern% *i uite a$a p#$e$ti pe scena vie"ii speriat#& terorizat#& ne)ncrez#toare& "i(au furat energia $i te
folosesc ca pe(o telecomand#& )ncep'nd cu p#rin"ii& profesorii& $e.i"de la servici& iubi"ii& prietenii& media& p'n# $i pisica din cas#& se d#
pe l'ng# tine doar c'nd )i este foame pe m'"# o )n"eleg& e natural#& pe restul sunt furioas#%

!
Nu vreau s# m# bag prea tare )n discu"ia program#rii sociale& ca s# nu consum#m energie pre"ioas#&
ok?
!
Bun% Totul clar p'n# aici?
!

! "tiam de mintea incon#tient$% dar la mine nu func&ioneaz$ puterea vizualiz$rii #i a medita&iei'(

!
Nici la mine n(a func"ionat% M# g'ndeam la magicienii lumii $i )i invidiam pentru capacitatea lor de
a citi )n stele& )n tarot& )n aur#& )n palm#& )n rune $i a$a mai departe& $i(mi ziceam pe(un ton stins c# numai
clarv#z#torii& $amanii& ilumina"ii au harul de a comunica cu incon$tientul lor $i al altcuiva& dar nu(i a$a%
!
Ce(am f#cut? Dup# nenum#rate sesiuni la masa magicienilor am decis s# m# aprovizionez $i eu cu
instrumentele magice& undeva )n mine& auzeam o voce& $i tu po"i . un magician% Zis $i f#cut% Mi(am
cump#rat c#r"i de tarot& rune& pendulul lui Chevreul& c#r"ile )ngerilor $i bibliogra.a necesar# $i m(am
apucat de treab#& cu )ncredere& $i eu pot!
!
Zi dup# zi& intuiam tot mai mult& )n"elegeam c# eu sunt st#p'na universului meu& $i atrag )n via"a
mea lucrurile pe care le vreau% /n urma rezultatelor excelente ob"inute am con$tientizat c# nu suntem
doar observatori ai scenei cosmice& ci ni$te creatori& magicieni& cum )mi place s#(i spun%
!
*i(am continuat s# fac cuno$tin"# cu su+ete la fel de interesate ca $i mine de lumea nev#zut#& $i
p#$ind pe acest drum am descoperit poten"ialul nelimitat al omului%
!
Deciziile cele mai bune le(am luat cu ajutorul intui"iei& niciodat# pe .rul logicii& am pariat pe
percep"ia interioar# care m(a condus negre$it la succes& )mbog#"ire& iubire% De la decizii simple& gen& r#s(

punsul la o )ntrebare deschiz'nd o carte& sau o melodie care avea acela$i rol l#muritor& p'n# la desco(
perirea iubirii $i a voca"iei mele%
!
Am )nt'lnit consultan"i spirituali& yoghini& astrologi& numerologi& parapsihologi& clarv#z#tori $i i(am
cunoscut )ndeaproape& am legat rela"ii deosebite& de mare valoare $i(am descoperit c# ei sunt la fel ca
mine& ca tine& $i asta mi(a dat )ncrederea s# cred )n puterea mea nelimitat#%
!

Ce(a urmat dup# ani de studiu $i practic#?

!
!
!
!
!
!
!

Am )nv#"at s# citesc esen"ialul din neesen"ial%


Am prins din mers oportunit#"i care mi(au adus succes%
Am luat decizii )n"elepte )n momente de r#scruce )n via"#%
Am intuit perfect oamenii cu care s# m# asociez& s# creez%
Am )nv#"at s# citesc g'ndurile oamenilor& s# r#spund la ce($i doresc& s# ob"in ce(mi doresc de la ei%
Am )nv#"at s# m# vindec singur# de afec"iunile $i dezechilibrele .zice& psihice& emo"ionale%
Am )nv#"at s# fac cele mai bune alegeri )n via"#%

Cum?

!
Prin medita"ie& prin proiec"ia g'ndurilor incon$tiente& prin hipnoz#& analiza viselor& prin comuni(
carea cu incon$tientul& am )nv#"at s#(i vorbesc direct& .indc# el de"ine puterea& con$tientul este racordat
la 0 p'n# la 1 elemente din ceea ce ne )nconjoar# $i este orb la restul% *i alegerea inteligent# o face incon(
$tientul $i cum s(o fac# dac# tu habar n(ai s# comunici $i s#("i ascul"i incon$tientul?
$

!
Cum am mai vorbit& sistemul reticular& RAS(ul se ocup# de sarcina alegerii& el decide ce trebuie s#
ajung# la con$tient $i .ltreaz# ce r#m'ne $i(l trimite subcon$tientului& acolo se adun# marf# la greu&
bun# $i mai pu"in bun#& tot ce con$tientul nu recunoa$te& $i sunt multe care trec neobservate% Te mai miri
c# faci alegeri proaste?
!
De asta e at't de important s# $tii ce vrei& ca RAS(ul s#($i fac# bine treaba& )n schimb& dac# nu(i spui
ce vrei el trece pe l'ng# lucruri care ar putea . utile $i nu le selecteaz# $i tu pierzi trenul% 2i se arat# o
situa"ie incredibil#& dar tu nu e$ti conectat# pe bussines s# zicem $i ratezi $ansa de a deveni milionar#&
chiar a$a& .indc# te ocupi de toate $i de nimic%
!
/n via"# trebuie s# $tii exact ce vrei& cu lux de am#nunte $i s# te "ii de planul care te duce la des(
tina"ie& la succes& )n"elegi?
!
/nva"# s# comunici cu RAS(ul& spune(i ce vrei& vreau s# deschid un salon de )nfrumuse"are a su+e(
telor anul #sta& p'n# )n decembrie& )i trimit o ofert# la Papp $i(un plan de afaceri& )n .ecare zi fac ceva
pentru visul meu $i incon$tientul )"i d# informa"iile de care ai nevoie ca s#("i atingi visul% RAS(ul )"i arat#
ceea ce(i esen"ial $i te racordeaz# la sursa fericirii $i a succesului& $i ajungi s# culegi oportunit#"ile& per(
soanele& $ansele& succesul din mers%
!
Nu exist# )nt'mpl#ri fericite& oameni predestina"i& su+ete mai evoluate& ale$i& prefera"i& s# nu crezi
c# Dumnezeu s(a uitat pe p#m'nt $i(a zis& lui Papp )i dau mai mult .indc# poate s# duc#& $i "ie "i(a dat
mai pu"in& dehipnotizeaz#(te de informa"ia asta t'mpit#& cum c# numai unii au noroc& #sta e limbajul vic(
timelor $i eu nu vorbesc dec't )nving#torilor% *i tu po"i! Dac# eu am reu$it s# trec din tab#ra distru$ilor&
a depresivilor $i a dependen"ilor )n tab#ra curajo$ilor& a optimi$tilor& a clarv#z#torilor%
%

!
Vorba lui Dodo& )ntr(un seminar pe c'nd urcam muntele cu schiurile )n spate $i cu z#pad# p'n# la
genunchi& cine suntem noi?
!
/nving#tori!
!
*i ce facem noi?
!
/nvingem!
!
E$ti o )nving#toare?
!
N(am timp s# te conving c# asta e calea regal# care te duce la tot ce(ai visat vreodat#& culege
informa"ia& integreaz(o $i pune(te pe treab#% Dac# o s#pt#m'n# )"i faci temele $i a doua "i(e lene s# $tii c#
n(o s#("i pl'ng de mil#& n(o s# m# rog de tine& n(o s# te mai ridic de pe jos& o s# te las s# te doar#& p'n# la
s'nge& ca s#(n"elegi c# ai avut secretul reu$itei )n m'n# $i i(ai dat drumul )nainte s#("i )ndeplineasc# toate
visurile%
!
Cunosc vorba& eu $tiu toate astea& nu ne spui nimic nou& Andreea%
!
Adev#rat& n(am spus niciodat# c(am inventat o re"et# nou#& eu ca $i ceilal"i repet#m acelea$i lu(
cruri& .ecare )n stilul lui $i .ecare cu experien"a lui& poate nu exist# informa"ii noi pentru tine dar sigur
exist# rezultate diferite )ntre mine $i tine& $i $tii de ce& .indc# eu m# "in de treab#% Nu trece zi f#r# s#
muncesc la visul meu& ,Imperiul Psihologic-& nu exist# zi s# uit de cre$terea mea spiritual#& nu exist# zi s#
nu fac sport& nu exist# zi )n care s# nu m# rog& nu exist# zi )n care s# nu iubesc& nu exist# zi )n care s# nu
d#ruiesc& .indc# asta )nseamn# via"a tr#it#%
!
/n .ecare zi& de c'nd m# trezesc via"a mea are un sens& $tiu pentru ce tr#iesc $i $tiu ce(mi doresc )n
.ecare moment al zilei& acum scriu un material& )n pauz# meditez& testez vreo tehnic# de explorare a
&

incon$tientului& petrec o or# cu iubitul meu& ies )n natur#& g#tesc& tr#iesc& f#r# s# a$tept timpuri mai bune&
)mi zicea cineva& a$tept s# m# )mbog#"esc& s#(mi construiesc o cas# $i de abia dup# m# m#rit& nasc un
copil& $i m# uitam cu disperare la ea $i(mi venea s(o )ntreb& dac# mori )n pragul inaugur#rii casei tale? Ce
se )nt'mpl# dac# n(ajungi s#("i construie$ti casa vie"ii tale? *i cu lacrimi )n ochi )"i spun c#& femeia asta e
mama mea& a a$teptat o via"# s#($i construiasc# o cas# $i dup# s# )nceap# s# tr#iasc#& $i(au trecut at'"ia
ani $i ea e tot singur#& m(a f#cut pe mine $i eu am plecat s#(mi fac via"a mea& la fel a procedat $i tat#l
meu& a plecat devreme $i a l#sat(o cu un pumn de speran"e iluzorii& a r#mas suspendat# )ntre trecut $i
viitor& $i nici azi nu are o cas# a ei& o via"# a ei%
!
Via"a e aspr# cu cei care nu fac nimic ca s#($i realizeze misiunea& nu prime$ti cadouri de la via"#
dac# nu $tii ce vrei% Dac# faci parte din categoria& trage tu c# bene.ciez $i eu de pe urma ta n(o s# se lege
nimic de tine& niciodat#& nu vei . p#rta$# la frumuse"ea $i bog#"ia vie"ii% Nu vei sim"i fericirea& te vei chi(
nui pentru .ecare pic#tur# de aten"ie& preten"ie& vei r#m'ne o cer$etoare care va primi r#m#$i"ele celor
care reu$esc $i te vei sim"i ca un rahat& s# ajungi la mila celorlal"i e cel mai dureros lucru& "i(o spune o
fost# dependent#%
!
Sunt o partizan# a independen"ei afective& .nanciare& sexuale& politice& sociale $i ce mai vrei& toc(
mai .indc# am trecut prin +#c#rile iadului& al#turi de b#rba"ii de care singur# m(am legat& con$tient% /"i
spun )nc# o dat#& nu exist# scuze pentru o via"# tr#it# prost& nu exist# ne$ans#& exist# doar oameni care
nu $tiu ce vor& care nu se "in de treab# $i care dorm o via"#& paraliza"i la umbra lupt#torilor& pe care mai
t'rziu )i acuz# c# nu(i iubesc )ndeajuns de mult ca s# renun"e la via"a lor $i s#(i salveze pe ei% A$a o ,dra(
m#- tr#iam $i eu& mama mea a$tepta s# m# )ngrijesc de via"a ei afectiv#& .nanciar# $i social#% Dac# nu
ie$eam cu ea& m# f#cea s# m# simt vinovat#& acuz'ndu(m# c# petrec mai mult timp cu prietenele mele
dec't cu ea& m#(ntreab# de ce n(o iubesc& nu(mi pas# c# ea e singur# acas# $i n(are prietene& n(are via"#
'

personal# ori social#% Doamne& c't de vinovat# m# sim"eam $i de )ndat# s#ream s# fac o rezervare la
oper#& concert& teatru& s#(i smulg un z'mbet cu vreun cadou& vacan"#& draga de ea& e singur# $i nu m# are
dec't pe mine& ce rea $i crud# sunt%
!
*i p'n# acum un an asta a fost boala mea de su+et& m# zb#team )ntre iubire $i ur#%
!
De ce ar . normal s# renun" la via"a mea pentru ea? De ce eu trebuie s# am grij# de ea? De ce s#
m# simt vinovat# c# ea $i(a ratat via"a? De ce s# caut solu"ii pentru un om care nu $i(a pus )ntrebarea
fericirii mele? De ce s# r#m'n pe loc c'nd pot merge mai departe?
!
E dureros& e trist& e cumplit s# trebuiasc# s#(i spui mamei tale& gata& s(a terminat& vreau o via"# a
mea& vreau s# aleg f#r# s# "in cont de tine& vreau s# m# g'ndesc numai la mine& vreau s# iubesc pe cine
vreau& f#r# s# m# g'ndesc dac# are vreun ban%
!
Pentru mul"i ani iubirea mi(a fost condi"ionat#& nu m# puteam )ndr#gosti de(un oarecare& aveam o
mam# )n spate& nu puteam s# m#(ndr#gostesc $i s# plec )n lume& ea nu $tia s# tr#iasc# f#r# mine& ea nu
avea job& via"#& pe nimeni& doar pe mine& lumina ochilor ei& a$a cum )mi spunea cu lacrimi )n ochi c'nd o
amenin"am cu via"a mea da& $i acum suntem departe una de cealalt# $i ne lupt#m cu un trecut )nc#rcat
de emo"ii $i resentimente%
!
O iubesc de la distan"# $i m# rog )n .ecare sear# pentru ea& s#($i g#seasc# lini$tea $i )mplinirea& s#
putem s# ne re)nt'lnim peste un timp $i s# ne )mprietenim& s# ne povestim cu )nc'ntare vie"ile $i s# le(
g#m o minunat# rela"ie )ntre dou# su+ete perfect )mp#cate%
!
Gata cu drama! /mi $terg lacrimile $i ai face bine s# "i le $tergi $i tu $i s#(nve"i s# te preferi& s# te
cre$ti $i s#("i iei zborul f#r# niciun resentiment& via"a ne(a fost d#ruit# ca s# o )nfrumuse"#m& nicidecum
ca s# ne ag#"#m de un altul& .e el p#rinte& so"& copil& zboar#!
(

Asta e via"a la care visezi?

!
!
!
!

Vrei s# te m#ri"i ca s# scapi de p#rin"i?


Vrei s# te mu"i )n alt# "ar# ca s# scapi de s#r#cie?
Vrei s# r#m'i gravid# ca s#("i umpli golul din su+et?
Vrei s#("i g#se$ti un milionar ca s#("i cumpere o cas#?

!
Te )nv#" s# .i st#p'n#& s# zbori& s# cucere$ti inimi& vie"i& am talent la via"a tr#it# $i am un vis& tu faci
parte din el& s# cucerim lumea $i s(o )nfrumuse"#m )mpreun#% C'nd tu te aprinzi& ca o lum'nare )n miez
de noapte& eu mai aduc una& $i c'nd ea se aprinde& eu mai aduc una& $i )mpreun# construim o societate cu
oameni de ne)nlocuit& se poate& cred )n tine& mai r#m'ne s# crezi $i tu $i lumea ne apar"ine!
!
Preg#te$te(te de zbor& )ncepe c#l#toria vie"ii tale!
!
Deschide u$a& p#$e$ti )n incon$tientul t#u& eu te conduc& ai )ncredere )n mine?
!
Hai& d#(mi m'na& urmeaz#(m#& sunt l'ng# tine& te "in str'ns de m'n# $i("i promit c#("i dau drumul
c'nd e$ti preg#tit# s#("i iei zborul spre via"a ta perfect#& c'nd ai )nvins!!
!
Cums! devii o magician! a comunic!rii cu tine "nsu#i?
!
Nu este )ndeajuns s# spui: intui"ie& treze$te(te& am nevoie de tine& r#spunde(mi la )ntrebare ca s#
$tiu ce $i cum s# fac%
!
Cum "i(am mai spus& omul modern nu prea $tie s# fac# apel la emisfera lui dreapt#& societatea $i ale
ei daruri tehnologice ne(a handicapat $i ne(a programat s# lucr#m doar cu emisfera noastr# st'ng#% Omul

primitiv )$i folosea emisfera dreapt# a creierului& supravie"uirea depindea de intui"ia sa& al $aselea sim"&
care s#l#$luie$te )n emisfera dreapt#& f#r# de care murea de foame $i devenea el )nsu$i hrana%
!
Istoria $i $tiin"a au discreditat rezultatele intui"iei prin explica"ii ra"ionale& care(i diferen"a dintre
un om $i(un calculator? Nu prea mare e$ti $i tu un fel de robot%
!
De ce s# nu la$i calculatorul s#($i fac# treaba $i tu s# extragi informa"ia din emisfera dreapt#? Vrei?
Bine! Te conduc spre frecven"a incon$tientului t#u& )n undele alfa $i o s# devii $i tu o clarv#z#toare& la fel
ca mine%
!
Datorit# colabor#rii fructuoase dintre con$tient $i incon$tient am ajuns s# fac afaceri pro.tabile& s#
)nchei colabor#ri str#lucite& s# creez un stil de via"a de succes%
!
Ce(am f#cut? M(am conectat la inteligen"a superioar#& to"i suntem interconecta"i% Intui"ia )"i st# la
dispozi"ie& universul la fel& a$teapt# s# te conectezi la tine $i la el%
!
Tot ce trebuie s# faci este s# te la$i purtat de starea de +ux& stare pe care ai experimentat(o c'nd ai
citit o carte captivant#& c'nd ai urm#rit un .lm de excep"ie% Starea de +ux te conecteaz# la sursa tuturor
r#spunsurilor tale%
!
Unde )l )nt'lnesc pe F#t(Frumos?
!
Ce job s# aleg?
!
Unde s# merg )n vacan"#?
!
Ce rochie s# )mbrac?
!
Cum intri )n starea de +ux?
!
Retrage(te 0 minute pentru a te relaxa& )ntinde(te $i ascult# o muzic# instrumental#& f#r# versuri&
s# .e lini$titoare%
!*

!
Plute$te )mpreun# cu muzica& nu te g'ndi la nimic anume& abandoneaz#(te muzicii& las#(te purtat#
de ea& relaxeaz#(te%
!
La sf'r$itul melodiei& revino("i $i observ# diferen"a dintre ceea ce sim"eai atunci c'nd ascultai
muzica $i ceea ce sim"i acum%
!
Uit#(te la sportivi& ei sunt )n starea de +ux c'nd joac#& alearg#& sunt prin$i )n trans#%
!
*i tu ai tr#it experien"a +uxului& dac# nu pe teren& ai tr#it(o )n pat& c'nd f#ceai dragoste& dar ai tr#it(
o% G'nde$te(te la momentele )n care ai tr#it starea de +ux& c'nd f#ceai dragoste& c'nd f#ceai sport& c'nd
pictai& c'ntai la pian& dansai $i concentreaz#(te asupra acelei experien"e $i asupra ceea ce sim"eai )n tim(
pul ei& las# senza"iile +uxului s# te cuprind#& e o reverie& acum $tii ce ai de f#cut ca s# te conectezi la
adev#ratul sine%
!
Credin"ele au o putere incredibil#& magic#& transform# g'ndul )n materie& prin proiec"ie& a$a c# te
invit s# examinezi ce crezi despre tine& care(i atitudinea ta%
!
Crezi )n tine? Ai )ncredere )n poten"ialul t#u imens? E$ti optimist# )n devenirea ta?
!
Sau
!
E$ti sceptic#? N(ai )ncredere? Ai o atitudine negativ#& de genul& nu pot& nu reu$esc& nu cred!
!
Te(ntreb .indc# tot ceea ce crezi e adev#rat& creierul t#u te ascult# $i ia de bun# orice informa"ie&
at't negativ#& c't $i pozitiv#%
!
Dac# nu crezi )n ce("i spun& opre$te(te aici& )nchide computerul $i revino peste un timp& un an& 34&
c'nd via"a ta va ar#ta $i mai r#u& c'nd dezastrele )$i vor face cuib )n casa su+etului t#u% Atragi ceea ce

!!

e$ti& totul este energie& dup# faimoasa ecua"ie a lui Einstein& E5mc6% Realitatea .zic# a materiei c't $i
realitatea abstract# a min"ii sunt f#cute din modele de energie%
!
N(ai niciun motiv s# mai am'ni )nt'lnirea ta cu incon$tientul& dup# p#rerea mea%
!
Tu alegi! Chiar $i c'nd nu alegi con$tient& incon$tient faci alegeri care("i fac probleme% Aveam o
pacient# care zicea& nu(n"eleg de ce nu m# m#rit& #sta(i obiectivul $i visul meu& toat# ziua asta fac& vizua(
lizez& ies cu b#rba"i dar niciunul nu m(a cerut de nevast#& nu mai cred )n Dumnezeu $i legile lui perfecte&
legea atrac"iei e un basm la fel ca F#t(Frumos%
!
Toat# lumea pare c# are un partener& numai eu n(am& nu g#sesc b#rbatul potrivit!
!
*i(am )ntrebat(o& cu ce fel de b#rba"i ie$i& draga mea?
!
Asta e problema& to"i sunt nepotrivi"i& ori mai tineri cu zece ani dec't mine ori )nsura"i%
!
Uau! /n"elegi ce f#cea? Con$tient ie$ea& d#dea curs invita"iilor cu poten"ialii parteneri& )ns#& incon(
$tient chema b#rba"i nepotrivi"i& .indc# undeva )n incon$tient& ea a depus un jur#m'nt acum mult timp&
mai exact& pe la 1 ani& c'nd tat#l a abandonat(o& $i $i(a jurat c# niciodat# nu(l va ierta% Cum s# iubeasc#
b#rba"ii?
!
Cum s# se m#rite? E imposibil! Incon$tientul face ce(i spui& $i ea )$i smulge p#rul din cap $i nu(n"e(
lege c# se saboteaz#& alegem )n .ecare clip#& alegerile sunt totul )n via"a unui om% /n .ecare zi a.rm#m
ceva& .e c# suntem con$tien"i sau nu& )ns#$i via"a ta este o a.rmare a felului )n care percepi realitatea%
/ntoarce(te )n trecut& f# ordine )n mansard#& scoate afar# fantomele trecutului $i f# loc a.rma"iilor $i
convingerilor noi& dac# vrei o via"#% *i spune("i c'nd te treze$ti diminea"a& toate lucrurile au rezolvare&
$tiu c# trebuie s# existe o solu"ie% Atitudinea )"i face via"a%

!"

!
Cums!$#i construie%ti a&rma#iile?
!
Situeaz#(te la timpul prezent $i p#streaz# o atitudine pozitiv#% G'nde$te(te c# deja e$ti conectat# la
incon$tient $i gata s# prime$ti& ceea ce a.rmi%
!
Cea mai con$tient# propozi"ie )ncepe cu ,Eu sunt puternic#& creativ#& vie- ce vrei tu; a.rma"ia
pozitiv#% Aceste a.rma"ii )"i deschid mii de posibilit#"i& eu )l fac diminea"a& c'nd m# sp#l pe din"i& m# uit
)n oglind#& m# machiez& 30 minute m# ocup $i de fa"# $i de minte& $i seara )nso"esc hidratarea cu trata(
mentul corect& crem#7a.rma"ie%
!
/mprietene$te(te cu incon$tientul t#u& salut#(l& debaraseaz#(te de imaginea negativ# ce(o ai despre
el& incon$tientul este aliatul t#u cel mai de pre"& el nu te mu$c# de cur $i nici nu te str'nge de g't dac#(l
respec"i la fel cum faci cu con$tientul t#u% El vrea s#(i .e recunoscut# valoarea& s# lucreze cu tine )n pro(
cesul dezvolt#rii personalit#"ii%
!
Incon$tientul reprezint# partea cea mai puternic# din noi $i cea mai )n"eleapt#& e ca o mam# protec(
toare& dac# o la$i liber# s# se exprime $i mai ales dac#(i spui ce s# fac# pentru a te ajuta& )nva"# s# vorbe$ti
cu incon$tientul t#u% Construie$te o punte de comunicare )ntre con$tient $i incon$tient& cu r#bdare& mira(
colul apare dup# su.cient# exersare& st#ruin"#& constant#& nu te l#sa descurajat# de faptul c# procesul
cere timp $i r#bdare& )n via"#& pentru lucrurile bune trebuie s# ai r#bdare%
!
Cums!$#i auzi vocea interioar!?
!
Pentru zece zile te invit s#("i g#se$ti un loc lini$tit& un loc al t#u& folose$te(te de acela$i loc ca s#(l
ancorezi $i s# te conectezi imediat la incon$tient& unde s# te retragi o dat# pe zi& cam 30 minute% A$eaz#(
te )ntr(o pozi"ie confortabil#& )nchide ochii $i concentreaz#(te& murmur# senza"iile& g'ndurile& mirosurile&
gusturile ce te viziteaz#& urechea trebuie s# asculte& formularea s# .e: ,Eu- $i tot ceea ce sim"i vizual&
!#

auditiv& kinestezic% Vei traversa multe senza"ii& de la cald& la frig& )n"ep#turi& spasme& mi$c#ri involuntare&
schimb#ri ale ritmului respira"iei& etc% Fii atent# la tot ce sim"i sub pleoape& doar tu ai ochii )nchi$i& $i la
)nceput e mai greu s# vezi imagini& peisaje& mai degrab# pete colorate& lic#riri& +ash(uri& descrie(le& ca de
exemplu: v#d o zon# mai mult sau mai pu"in uniform# de culoare maro(portocalie )n st'nga c'mpului
meu vizual& iar )n dreapta z#resc o pat# mai galben#& de form# rotund# $i care pare s# se mi$te spre
centrul c'mpului vizual%%%
!
Cam 8& 0 minute dureaz# aceast# etap#& dup# care .i receptiv# la zgomotele )nconjur#toare& din
camera al#turat#& sau din strad#& claxoanele ma$inilor& zgomotul cheii )n broasc#& muzica vecinului& stri(
g#tul copiilor& verbalizeaz#& tot cam 8& 0 minute%
!
*i(n ultima faz# .i atent# la senza"iile kinestezice: simt o m'nc#rime pe frunte& pe pielea capului& o
senza"ie de ap#sare sub cotul drept& o senza"ie de umezeal# sub pleoape& simt nevoia s# respir din ce )n
ce mai ad'nc
!
Cums! comunici cu tine "nsu#i?
!
Acum con$tientul t#u e preg#tit s# intre )n trans#& )n starea adecvat#& poarta incon$tientului )ncepe
s# se deschid#& e$ti deja )ntr(o u$oar# trans#& $i ca s(o ad'nce$ti continu# s# cobori urm'nd urm#torii pa$i
de ad'ncire%%%%
!
,Acum voi intra )ntr(o stare de con$tiin"# foarte pl#cut# $i profund#% Mult mai pl#cut# $i mai
profund#% Pentru aceasta& voi num#ra )ncet de la 34 la 3% Cu .ecare cifr# descresc#toare voi cobor) la un
nivel mai profund E at't de pl#cut $i de odihnitor% /ncep s# num#r chiar acum 34 1 9 M#
ad'ncesc tot mai mult& e at't de pl#cut $i de odihnitor : ; 0 8 M# ad'ncesc $i mai mult& din ce
)n ce mai ad'nc < = 3 3 3%
!
Aceast# stare de con$tiin"# )n care m# a+u este propriul meu nivel alfa%
!$

!
Aceast# stare de con$tiin"# )n care sunt )n acest moment se nume$te nivelul alfa%
!
Continu#
!
)n orice moment& pot s# m# )ntorc cu u$urin"# la acela$i nivel alfa% E su.cient s# m# a$ez )ntr(o
pozi"ie confortabil#& s# )nchid ochii& s# respir ad'nc de trei ori% Apoi s# num#r )ncet )n minte de la 34 la 3%
Pe urm#& s# v#d plutind alene litera A )n fa"a privirii mele interioare% Atunci )mi voi . atins propriul nivel
alfa& nivelul alfa pe care(I experimentez chiar )n acest moment Voi r#m'ne aici c't timp doresc% Apoi&
c'nd )mi voi dori s# revin la starea de con$tiin"# obi$nuit#& va . destul s# num#r de la 3 la 0 $i& o dat#
ajuns la 0& voi putea s# deschid ochii $i s# m# relaxez% Voi . )n plin# form# $i perfect s#n#tos& voi . cu
toate sim"urile ascu"ite $i )n m#sur# s# petrec o zi cu mult spor& bucurie de a tr#i $i cu z'mbetul pe
buze Voi folosi chiar acum aceast# procedur#%!
Apoi folose$te codul: respir# )ncet de trei ori& num#r# )n minte de la 34 Ia 3 $i coboar# c't mai ad'nc
)n tine cu .ecare cifr# descresc#toare& imagineaz#("i litera A& dup# cum am ar#tat mai sus% R#m'i apoi )n
aceast# stare de con$tiin"# c't timp vei dori% Pe urm#& revino la starea de veghe num#r'nd de la 3 la 0&
folosind formula de )ntoarcere% Iar la 0 : deschide ochii $i relaxeaz#(te%
!
C'nd consideri c# acest cod este opera"ional& adic# atunci c'nd datorit# lui intri )n propriul t#u nivel
alfa& testeaz#(l timp de una sau dou# s#pt#m'ni% Pentru aceasta& izoleaz#(te $i folose$te codul f#r# s#
treci prin )ntreaga procedur#% Dac# totul merge bine& $i de obicei merge& vei intra )ntr(o stare de con(
$tiin"# apropiat# de cea pe care o atingeai )nainte%
!
Eu dup# ce mi(am f#cut ritualul timp de = s#pt#m'ni am fost )n stare s# intru )n alfa dup# num#(
r#toarea invers# >34(3? $i s# comunic cu incon$tientul%

!%

!
Acum deja $tii cum s# te autohipnotizezi $i s# colaborezi cu incon$tientul t#u& a$teapt#(te s#("i r#s(
pund# "i(am zis c# o s#("i r#spund#& dar nu te a$tepta s#("i vorbeasc#& incon$tientul vorbe$te prin sen(
za"ii& la nivelul vizual& sau kinestezic& auditiv de cele mai multe ori%
!
Eu am sesizat c# el r#spunde la fel& mie )mi r#spunde auditiv& aud voci care m# )ndeamn# s# aleg
din variantele pe care le am& ca de exemplu o dat#& nu $tiam dac# s# accept invita"ia unui b#rbat )ntr(o
c#l#torie $i i(am cerut p#rerea& a$a cum procedez )ntotdeauna& $i mi(a r#spuns printr(o melodie& care am
auzit(o la radio& go baby nu $tiu cum *i(n clipa aceea l(am sunat pe tip& vin! Mesajele sunt subtile&
doar trebuie s# .i pe faz#& f#r# s# cau"i semne c# disperata& c# intri )n contradic"ie& e semn sau fabulez?
!
Ai )ncredere& r#spunsul vine )ntotdeauna la momentul potrivit& doar vorbe$te(i& consult#(l $i("i r#s(
punde% Con$tientul nu $tie care(i cea mai bun# op"iune& el nu te poate ajuta& nu(i po"i cere ajutorul%
!
Mul"ume$te(te cu semne mici& nu a$tepta focuri de arti.cii ori miracole& $i .i pe faz#& s# nu pierzi
mesajul& s# nu treaz# pe l'ng# tine ca $i trenul& ok?
!
Dialogul cu incon$tientul dup# relaxarea .zic# $i mental#& dup# ce te ad'nce$ti )n trans# cu tehnica
de mai sus& ini"iaz# dialogul cu incon$tientul:
! salut#(l
! exprim#("i recuno$tin"a
! cere
! a$teapt# r#spunsul
! mul"ume$te(i
! exprim#("i )nc# o dat# recuno$tin"a
! lua"i(v# la revedere $i .xa"i(v# o )nt'lnire%

!&

!
Cums! reperezi r!spunsul incon%tientului?
!
Izoleaz#(te )n locul t#u preferat& relaxeaz#(te& a$eaz#(te )ntr(o pozi"ie confortabil# $i )nchide ochii%
Fii fericit#: peste c'teva clipe "i se va )nt'mpla ceva neobi$nuit $i pozitiv% Folose$te(te de codul Nivelului
Aleph pentru a intra )n starea de con$tiin"# necesar#% C'nd o vei atinge& adreseaz#(te Incon$tientului du(
p# cum urmeaz#& murmur'nd:
! salut# Incon$tientul >,Bun# ziua& Incon$tient& te salut-?
! exprim#("i recuno$tin"a fa"# de el >printr(o fraz# politicoas#& de exemplu: ,M# bucur s# $tiu c# datorit#
"ie am acces liber la resursele mele-?
! )ntreab#(l dac# vrea s# comunice >,Incon$tient& vrei s# dialoghezi cu mine la nivel con$tient?-?
! a$teapt# lini$tit r#spunsul& .ind atent la orice senza"ie vizual# sau kinestezic#& chiar $i foarte vag#%
!
Pornind de aici exist# dou# posibilit#"i:
!
Dac# nu se )nt'mpl# nimic& repet# )nc# o dat# formula ad'ncirii transei& concentreaz#(te mai in(
tens% Dac# sim"i ceva& mul"ume$te("i& cere(i o con.rmare >,Incon$tient& )"i mul"umesc c# ai acceptat s#(
mi r#spunzi sub forma @senza"iei reperateA% Aceast# senza"ie @numi"i(o )nc# o dat#A e un semn c# accep"i
dialogul? Dac# da: intensi.c(o% Dac# nu: diminueaz(o%- A$teapt# lini$tit s# sim"i ce se )nt'mpl#:
!
/n cazul unei intensi.c#ri >.e ea slab# sau scurt#!?& trece"i mai departe% /n cazul unei diminu#ri:
cere"i )nc# o dat# con.rmarea& pentru a . sigur% Dac# )ntr(adev#r este vorba de o diminuare& trebuie s# ai
)n vedere dou# situa"ii:
! semnalul nu este r#spunsul Incon$tientului& ci o ,senza"ie r#t#cit#-% Atunci revino la formula ini"ial#&
identi.c# un alt semnal $i testeaz#(l )n acela$i mod%

!'

! incon$tientul t#u nu este dispus s# comunice )n acea zi cu tine >este un caz rarisim& deci nu renun"a
prea repede?% /n aceast# situa"ie& spune(i c# accep"i acest lucru& $tiind c# nu e dec't ceva temporar >,In(
con$tient& accept decizia ta& $tiu c# e doar provizorie%-?
!
Mai departe
!
Mul"ume$te(i Incon$tientului% >,Incon$tient& )"i mul"umesc c# ai acceptat s#(mi r#spunzi sub forma
@acestui semnal reperatA%-? Exprim#("i )nc# o dat# recuno$tin"a fa"# de el% >,M# bucur s# $tiu c# datorit#
"ie m# )ndrept spre succes& fericire etc%-? Ia("i la revedere $i .xeaz# o alt# )nt'lnire% >,/mi iau la revedere
acum% Vom relua contactul mai t'rziu-& f#r# s# precizezi c'nd%?
!
Dac# nu ai identi.cat r#spunsul Incon$tientului& spune(i a$a : ,Incon$tient& nu am reu$it ast#zi s#("i
reperez semnalul% *tiu c# m# vei ajuta s# o fac data viitoare% Oricum& )"i mul"umesc c# ai comunicat cu
mine%!
Eu mi(am )nregistrat pa$ii de intrare )n trans# $i m(am ajutat de vocea mea ca s# intru )n trans# $i
s# scot afar# resursele $i informa"iile de care aveam nevoie%
!
Po"i s# faci $i tu la fel& folose$te )nregistrarea c't timp ai nevoie& dup# care abandoneaz(o& d#(o mai
departe& tu nu mai ai nevoie& acum e$ti un magician%
!
Cums! ceri resurse?
!
Te felicit pentru progresul t#u& tocmai ai f#cut un mare pas )nainte% Ai deschis poarta ce )"i permite
s# comunici cu cea mai puternic# parte din tine& aliatul t#u dintotdeauna: Incon$tientul% /ncep'nd de aici
devii un om mult mai complet ca )nainte& capabil s# te alimentezi de la sursele vii& de la ,rezerva- ta de
resurse% Nu vei mai . niciodat# singur& a$a cum este bietul Con$tient& )nchis )n el )nsu$i& )n limitele sale&
!(

dep#$it de tot ceea ce nu poate nici s# )n"eleag#& nici s# st#p'neasc#: emo"ii& angoase& ne)n"elegerea
propriului eu $i a motoarelor sale cele mai tainice
!
Ajuns )n acest stadiu te po"i considera deja satisf#cut $i )mbog#"it% Ai experimentat un mod de co(
municare pe care nu )l cuno$teai& )ntrez#re$ti noi perspective $i posibilit#"i pentru activit#"ile& pentru
rela"iile cu ceilal"i $i pentru viitorul t#u%
!
Cums! sco#i resursele la suprafa#!' cums! le aduci "n plan con%tient?
!
Resursele sunt: toate aptitudinile& capacit#"ile& calit#"ile $i toate talentele $i comportamentele de
care avem nevoie pentru a reu$i )ntr(o situa"ie dat#% De exemplu: curaj& prezen"# de spirit& sim"ul umo(
rului& calm& st#p'nire de sine& memorie& concentrare& creativitate& tonus& aptitudinea de a comunica& apti(
tudinea de a convinge $i multe altele%
!
Te )ntrebi poate )n acest moment: ,*i dac# am nevoie de ni$te resurse pe care nu le posed? De
exemplu& am un foarte bun spirit de analiz#& dar nu reu$esc s# v#d lucrurile global& sintetic% A$a sunt eu-%
/"i voi r#spunde: ,Ai acela$i creier& cu dou# emisfere $i dou#zeci $i opt de miliarde de neuroni ca $i cei care
au acel spirit de sintez# despre care spui c# )"i lipse$te% Orice femeie& orice b#rbat posed# totalitatea
caracteristicilor umane >chiar dac# unele BdormC )n ea sau )n el? pur $i simplu pentru c# )n capul lor exist#
aparatul cerebral uman% E su.cient s# stimul#m resursele adormite% Acesta este scopul& s# )"i programezi
resursele dup# cum dore$ti& s# le treze$ti pe cele care au dormit )n tine prea mult timp! S# )"i permit# s#
ceri $i s# ob"ii resursele de care ave"i nevoie pentru a atinge ni$te obiective precise& exacte $i scurte ca
durat#& .e c# "in de ac"iune& de proiecte sau de comunicare& ca de exemplu ,s# am curaj& niciodat# nu
folose$ti o nega"ie& .indc# creierul nu recunoa$te nega"iile& s# nu m# tem e gre$it& se taie nega"ia ,nu- $i

!)

r#m'ne ,s# m# tem-& la fel ca $i(n sl#bit& )n"elegi de ce nu sl#be$ti? De azi nu mai m#n'nc& ce r#m'ne? De
azi m#n'nc! *i parc# $i m#n'nci mai mult%
!

Hai s# recapitul#m formula%

Cere(i incon$tientului resursele de care ai nevoie%

Izoleaz#(te% A$eaz#(te confortabil $i )nchide ochii%

*opte$te%

/ncepe s# folose$ti codul Nivel Aleph% Apoi:

Salut#%

Exprim#("i recuno$tin"a%

Cere resurse%

!
Iat# un exemplu de formulare : ,Incon$tient& spune(mi dac# accep"i s#(mi pui la dispozi"ie o con(
centrare intens#& o puternic# aptitudine de a convinge $i o mare siguran"# >iat# cele trei resurse cerute?
pentru interviul de angajare >evenimentul& obiectivul este precizat? pe care(l voi avea pe 3< mai >dat#? la
Bucure$ti >locul?& )ncep'nd cu ora 38 >intervalul orar?% Dac# accep"i& d#(mi semnalul @reperat )n etapa a
"*

treia $i pe care )l numi"i )n mod clarA% De exemplu : mi$carea degetului gros de la m'na st'ng#% A$teapt#
r#spunsul%
!
Dac# nu vine& repet# formula; dac# vine $i este conving#tor& treci mai departe%
!
Dac# vine& )ns# pare slab& cere o con.rmare : ,Incon$tient& am primit r#spunsul t#u& dar nu sunt
sigur de sensul acestui r#spuns% Dac# e$ti de acord& ampli.c# semnalul @nume$te(l )nc# o dat#A& dac# nu&
diminueaz# (l-%
!
Dac# este diminuat >acest lucru nu se )nt'mpl# practic niciodat#?& reia formula% Dac# este )ntr(
adev#r diminuat& spune(i c# accep"i decizia sa $i c# $tii c# nu e dec't temporar#%
!
Dup# ce ai a+at ce("i dore$ti preg#te$te(te s# ie$i din trans#%
!
Mul"ume$te(i%
!
Exprim#("i )nc# o dat# recuno$tin"a%
!
Ia("i la revedere $i .xeaz#("i o )nt'lnire pentru mai t'rziu%
!
Cum te sim"i? Minunat& a$a(i?
!
*tiu& a$a m# simt $i eu& de .ecare dat# c'nd intuiesc perfect ce am de f#cut cu via"a mea $i se )n(
t'mpl# )n .ecare clip#& acum& dup# ce am parcurs acest lung $i fascinant drum al c#ut#rii interioare% Via"a
tr#it# )nseamn# prezen"# vie& treaz#& aliniaz#(te cu incon$tientul $i lumea )"i apar"ine& vei ob"ine tot ce "i(
ai dorit vreodat# de la via"#& iubire& familie& via"# social#& carier#%
!
!

Cum s# ob"ii tot ce vrei de la b#rba"i& familie& carier#& via"# social#?


Fard& gene false& diamante $i sclipici?

"!

!
Se poate& orice func"ioneaz# ca s#(l aduci mai aproape& dar numai o personalitate p#streaz# un
b#rbat aproape de su+etul ei& sclipiciul se duce $i r#m'ne esen"a& tot ce ai mai bun de dat% Proteze de
silicon $i extensii?
!
N(am nimic cu chirurgia estetic#& nu m#(n"elege gre$it& $i eu am un bust retu$at $i asta de pe vre(
mea c'nd )mi lipsea )ncrederea )n mine% Dar pe drum& am )nv#"at c# trupul $i su+etul sunt alia"i& nu func(
"ioneaz# separat%
!
B#rba"ii se(ndr#gostesc de trupul t#u dar r#m'n cu su+etul t#u%
!
Ai )ncredere )n tine?
!
Te(nv#" o strategie care func"ioneaz#& dup# ce treci prin pdf(ul ,Leacuri pentru durere& desp#r"ire&
gelozie-& unde ai destule tehnici care("i cresc )ncrederea )n sine% Ia(le progresiv $i vei ob"ine succes maxim%
!
Conecteaz!$te la sinele t!u de succes
!
Respir# ad'nc $i )nchide ochii )n timp ce("i canalizezi con$tien"a spre inim# $i continu# s# r#spunzi
profund $i egal% Continu# s#("i focalizezi respira"ia $i con$tien"a )n zona inimii $i )ncepe s#("i aduci )n me(
morie o perioad# )n care ai avut succes& )n care te(ai sim"it mare $i tare& iubit#& apreciat#& aplaudat#&
curtat#% Adu(o )n prezent $i adu("i aminte ce sentimente te(au )ncercat )n momentul succesului? De
c#ldur#? Aveai .ori? Z'mbeai? S#reai )n sus de fericire? Lini$te? Echilibru?
!
Acum& memoreaz# acest sentiment de succes& cu c't mai multe detalii& $i folose$te(l de c'te ori vei
dori s# intri )n contact cu sinele t#u de succes $i de .ecare dat# c'nd ai nevoie de )ndrumare& exerseaz#%
!
Acum& te invit s#("i deplasezi con$tien"a spre un ecran mental $i(n acela$i timp concentreaz#(te
asupra subiectului cu care vrei s# intri )n leg#tur#& iubitul& p#rintele& $eful& $i transmite(i informa"ia pe
care o vrei& m#rire de salariu& aprobarea unui credit pentru afacerea ta& ce("i dore$ti%
""

!
Dar nu uita& c'$tigul trebuie s# .e biunivoc& $i la tine
$i la cel#lalt& dac# vrei s# ob"ii ceea ce("i dore$ti& tehnica
func"ioneaz# numai )n slujba binelui& e testat de mine $i de
al"ii& dac# vrei s# c'$tigi doar tu& vei pierde& n(are sens s#
pierzi timp& c'$tig(c'$tig%
!
/n timp ce("i trimi"i respira"ia $i con$tien"a spre ecra(
nul mental& spune("i: acum sunt deschis# la toate sugestiile
$i informa"iile de care am nevoie pentru a dob'ndi succes $i
prosperitate% Continu# s# respiri pe m#sur# ce prime$ti r#s(
punsuri& cuvinte& senza"ii& imagini%
!
Poate nu vei primi nimic& )ntoarce(te alt# dat#& nu
insista prea mult& mul"ume$te cum ai )nv#"at mai sus $i )n(
toarce(te )n alt moment& odihnit#& relaxat#& )ncrez#toare% E
timp
!
Acum e$ti o zei"# a comunic#rii& ce mai a$tep"i?
!
/"i dau binecuv'ntarea mea& tr#ie$te("i via"a AZI!Via(
"a apar"ine acelora care cred )n puterea lor personal#!
!
M# opresc aici% Te las& ai treab#%
!

Spor la treab#!

"#
PRODUCIE/DESIGN

CLAUDIU CATARGIU

I n d if e r e n t d a c ! e " t i b ! r b a t s a u f e m e ie # f u n d a $ ia n e c e s a r! p e n t r u a %n v ! $ a o r ic e lu c r u " i a o b $ in e c e e a c e v r e i %n v ia $ ! e s t e p r o p r ia t a p e r s o n a lit a t e & D a c ! e " t i


s e r io s %n p r iv in $ a e d u c a $ ie i t a le t r e b u ie s ! %$ i d e z v o l$ i %n t r e g u l p o t e n $ ia l ! a p a s ! a ic i: P e r s o n a lit a t e a lf a
A v ' n d %n v e d e r e c ! %n t r e b a r ile c e le m a i d e s %n t ' ln it e d e n o i %n a n ii d e lu c r u c u o a m e n ii s u n t c e le c a r e s e r e f e r! la s e x u a lit a t e # iu b ir e # r e la $ ii# a v e m p r e g ! t it e
d o u ! s it e ( u r i c a r e s e o c u p ! %n p r o f u n z im e d e a c e s t e p r o b le m e & U n u l d in a c e s t e s it u r i e s t e p e n t r u b ! r b a $ i " i u n u l p e n t r u f e m e i& P e n t r u b ! r b a t i# a v e m b lo g u l s i
f o r u m u l A r t a s e d u c t ie i; p e n t r u f e m e i a v e m S t ilu l t ! u # u n s it e c a r e %m b in ! d e z v o lt a r e a p e r s o n a lit ! $ ii c u s u c c e s u l %n r e la $ ii# s e x # iu b ir e &
D a c ! v r e i s ! ( ) i d e z v o l) i c r e a t iv it a t e a %n s c r ie ( t e la n e w s le t t e r a ic i: w w w &c r e a t iv it a t e a &c o m
U n u l d in c e le m a i b u n e s it e ( u r i d e N L P %n lim b a r o m ' n ! c o o r d o n a t d e M a r iu s S im io n * i N ic o la F lo r in a %l p o ) i v e d e a a ic i+: w w w &n lp m a n ia &r o
D a c ! v r e i s ! c o m a n z i c e le , c ! r ) i t ip ! r it e o p o ) i f a c e a ic i:
C a r t e a A r t a s e d u c ) ie i - c u m s ! a i s u c c e s c u f e m e ile * i c u t in e %n s u ) i
C a r t e a J u r n a lu l lu i A b e l
C a r t e a P e r s o n a lit a t e a lf a - d e s c o p e r! c o m o a ra a s c u n s ! d in t in e
C a r t e a S t ilu l t ! u - p e n t r u f e m e ia c a r e m e r it !
C a r t e a S e c r e t e le u n e i f e m e i a t r! g ! t o a r e
A " t e p t s ! %m i s p u i p ! r e r ile t a le # b u n e " i r e le d e s p r e a c e s t P D F a ic i:
M E SA J P E N T R U A N D R E E A
s a u p o $ i c o m e n t a d ir e c t p e b lo g a l! t u r i d e c e l! la lt e c it it o a r e a ic i:
L A S . U N C O M E N"$
TA R IU P E B LO G
M ! p o $ i u r m ! r i p e F a c e B o o k : w w w &f a c e b o o k &c o m / a n d r e e a p a p p s a u p e T w it t e r : w w w &t w it t e r &c o m / p a p p a n d r e e a