Sunteți pe pagina 1din 2

Gama de produse Rigitherm:

Tip panou

Grosime
panou
(mm)

Grosime
polistiren
(mm)

Rezistena
termic
(m2K/W)

Greutate
(kg/mp)

Rigitherm 20 PS

Rigips RB 9,5
+ EPS 20

29,5

20

0,54

Rigitherm 40 PS

Rigips RB 12,5
+ EPS 40

52,5

40

1,05

9,3

Rigitherm 60 PS

Rigips RB 12,5
+ EPS 60

72,5

60

1,55

9,7

Dimensiune panou Rigitherm: 1200x2600 mm


Muchia plcii de gips-carton este tip Pro.

Saint-Gobain Construction Products Romania SRL


Rigips Business Unit
Str. Tipografilor, Nr.11-15, S-Park/Corp B3-B4
Sector 1- Bucureti,
Tel: +40 21 207 57 50/(51); Fax: +40 21 207 57 52
e-mail: office.rigips@saint-gobain.com
www.rigips.ro
Info Rigips: 0800 070 744

Rigitherm

RTHERM 11/2011

Soluii pentru termoizolare la interior

Protecia termic

Harta climatic a Romniei:

n ziua de azi, tehnologia ne pune la dispozi]ie o mul]ime de solu]ii pentru


asigurarea confortului termic la interior aer condi]ionat, centrale termice,
panouri radiante cu infraro[u, toate acestea duc<nd la o cre[tere a consumului
energetic. |n Europa, 2/3 din energia consumat` de cl`diri este utilizat` pentru
\nc`lzire, situa]ie care are o importan]` major` \n obiectivul asumat de ]`rile
europene reducerea emisiilor de CO2.

Zona I
Zona II
Zona III
Zona IV

Lipsa unei protec]ii termice corespunz`toare duce la disconfort [i un efort


financiar m`rit. |n plus, noua Directiv` European` (2010/31/UE) privind
performan]a energetic` a cl`dirilor ridic` [tacheta nivelului rezisten]ei
termice minime. Pentru atingerea acestor deziderate este necesar` cre[terea
rezisten]ei termice a pere]ilor care alc`tuiesc anvelopa cl`dirii. O rezisten]` termic` mai mare \nseamn`, de fapt, cre[terea
temperaturii suprafe]ei pere]ilor la interior, asigur<ndu-se astfel condi]iile minime de confort, reducerea cheltuielilor cu intre]
inerea cl`dirii [i reducerea emisiilor de gaze cu efect de ser`.

Izolarea termic interioar


Izolarea termic` a pere]ilor la interior se dovede[te a fi o alternativ` viabil` pentru \mbun`t`]irea rezisten]ei termice, fiind
recomandat` \n cazul:
apartamentelor de bloc, unde accesul pentru izolare termic` la exterior este dificil [i costisitor;
cl`dirilor istorice sau cl`dirilor cu o fa]ad` cu valoare estetic` ridicat`, unde dorim o izolare termic`, p`str<nd fa]ada \n
forma sa ini]ial`;
cl`dirilor la care orice modific`ri ale fa]adei ar dep`[i o limit` construibil`.
Compania Rigips a dezvoltat gama de panouri compozite din gips-carton cu polistiren Rigitherm, care ajut` la reducerea
pierderilor de caldur` prin pere]i.

Construcie
perete exterior

Rezisten termic

BCA 30 cm

R' = 0,99 m2K/W

BCA 30 cm
+
Rigitherm 60PS

R' = 2,08 m2K/W

Tip perete
exterior

Zidrie de crmid
plin cu grosimea
37,5 cm

Zidrie de blocuri BCA


cu grosimea 30 cm

Crmid cu goluri
verticale GVP cu
grosimea de 30 cm

Beton armat prefabricat


tristrat (12-8-7)
cu grosimea de 27 cm

Zona climatic I-II

Rigitherm 40 PS

Rigitherm 20 PS

Rigitherm 40 PS

Rigitherm 20 PS

Zona climatic III-IV

Rigitherm 60 PS

Rigitherm 40 PS

Rigitherm 60 PS

Rigitherm 20 PS

Rigips a derulat un proiect de cercetare prin care tipurile de pere]i exteriori cei mai reprezentativi pentru construc]iile din
Romnia au fost analizate cu ajutorul programului WUFI. Aceasta a permis o modelare computerizat` apropiat` de realitate
a comportamentului higrotermic al unei construc]ii \n mai multe straturi, n condi]ii climatice naturale. Rezultatele ob]inute
eviden]iaz` lipsa riscului de cre[tere a umidit`]ii \n straturile componente ale peretelui izolat termic cu oricare dintre cele trei
tipuri de panouri Rigitherm, 20 PS, 40 PS sau 60 PS. Simularea dovede[te at<t lipsa acumul`rii umidit`]ii de la un an la altul,
c<t [i lipsa riscului de formare a mucegaiului.

Etape de montaj i detalii de racord:

> R'min = 1,8 m2K/W*

Not`: S-a luat n calcul un coeficient de reducere a rezisten]ei termice \n c<mp curent, r=0,7.
*Rmin = 1,8 m2K/W, valoare limit` a rezisten]ei termice pentru pere]i exteriori, conform
modific`rilor din 2011 aduse Normativului privind calculul termotehnic al
elementelor de construc]ie ale cl`dirilor de locuit C107-1/2005.

Recomandarea Rigitherm pentru obinerea temperaturii minime de confort termic: