Sunteți pe pagina 1din 70

Decizia nr. 2794/17.12.

2014
privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici i agreerea
societilor prestatoare de servicii energetice i a
Regulamentului pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie
Avnd n vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonana de urgen a Guvernului nr.
33/2007 privind organizarea i funcionarea Autoritii Naionale de Reglementare n domeniul
Energiei aprobat cu modificri i completri prin Legea nr.160/2012 i ale art. 3 alin. (2) lit. g) din
Legea 121/2014 privind eficiena energetic,
n temeiul prevederilor art. 3 alin. (2) lit. a), ale art. 3 alin.(4) i ale art. 9 alin. (8) din Legea
nr.121/2014 privind eficiena energetic,
eful Departamentului pentru Eficien Energetic din cadrul Autoritii Naionale de
Reglementare n domeniul Energiei emite urmtoarea decizie:
Art.1. Se aprob Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i agreerea societilor
prestatoare de servicii energetice, prevzut n anexa nr. 1 care face parte integrant din prezenta
decizie.
Art.2. Se aprob Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici pentru industrie,
prevzut

anexa

nr.

care

face

parte

integrant

din

prezenta

decizie.

Art.3. Entitile organizatorice din cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n domeniul


Energiei urmresc respectarea prevederilor prezentei decizii.
Art.4. Prezenta decizie se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art.5. La data intrrii n vigoare a prezentei decizii se abrog:
a) Ordinul preedintelui ANRE nr. 38/2013 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea
auditorilor energetici i a Regulamentului pentru atestarea managerilor energetici i acreditarea
societilor prestatoare de servicii energetice, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
400 din 3 iulie 2013.
b) Decizia preedintelui ARCE nr. 57/28.05.2003 privind aprobarea Ghidului de pregtire i
examinare a cursanilor n domeniul elaborrii bilanurilor energetice, publicat n Monitorul Oficial
al Romniei, Partea I, nr.425 din 17 iunie 2003.

c) Decizia preedintelui ARCE nr. 58/28.05.2003 privind aprobarea Ghidului de pregtire i


examinare a cursanilor n domeniul gestiunii energiei, publicat n Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I, nr. 423 din 17 iunie 2003.

VICEPREEDINTE,
EF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EFICIEN ENERGETIC,
Dr.ing. Emil Calot

ANEXA Nr. 1
REGULAMENT
pentru atestarea managerilor energetici
i agreerea societilor prestatoare de servicii energetice
CAPITOLUL I.
Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i agreerea societilor
prestatoare de servicii energetice, denumit n continuare Regulament, stabilete condiiile pentru
atestarea managerilor energetici i agreerea societilor prestatoare de servicii energetice.
(2) Obiectul prezentului Regulament const n:
a) atestarea managerilor energetici care asigur managementul energetic al operatorilor
economici cu activitate n sectoarele: industrie, transporturi, servicii, denumii manageri energetici
pentru industrie;
b) atestarea managerilor energetici care asigur managementul energetic pentru localitile
cu peste 20000 locuitori, denumii manageri energetici pentru localiti;
c) agreerea societilor prestatoare de servicii energetice care asigur managementul
energetic al operatorilor economici cu activitate n sectoarele : industrie, transporturi, servicii i/sau
managementul energetic pentru localitile cu peste 20000 locuitori.
Art. 2. (1) Atestarea are ca scop recunoaterea oficial la nivel naional a competenei
tehnice de specialitate a managerilor energetici prin eliberarea a dou tipuri de atestate de manager
energetic: atestat de manager energetic pentru industrie i atestat de manager energetic pentru
localiti.
(2) Accesul participanilor la pia care ofer servicii energetice se bazeaz pe criterii
transparente i nediscriminatorii.
Art. 3. - Termenii de specialitate din prezentul regulament sunt definii n Anexa nr.1 la
Regulament.
Art.4. Atestarea persoanelor fizice ca manager energetic pentru industrie, manager energetic
pentru localiti i agreerea societilor prestatoare de servicii energetice se realizeaz de ctre

Departamentul pentru Eficien Energetic din cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n


domeniul Energiei, denumit n continuare ANRE-DEE.

CAPITOLUL II
Condiii de obinere a avizului ANRE - DEE de ctre furnizorii de formare profesional pentru
organizarea cursurilor de specialitate n domeniul managementului energetic
Art. 5. (1) Cursurile de specialitate n domeniul managementului energetic sunt organizate
de ctre instituii de nvmnt superior din domeniul electric/energetic i societi comerciale de
formare profesional autorizate conform legislaiei n domeniu, denumite n continuare furnizori de
formare profesional, care au obinut n prealabil avizul ANRE-DEE pentru organizarea acestor
cursuri. Acetia organizeaz cursuri de management energetic pentru industrie i cursuri management
energetic pentru localiti.
(2) Managerii energetici care asigur managementul energetic al operatorilor economici cu
activitate n sectoarele : industrie, transporturi, servicii trebuie s absolve un curs de management
energetic pentru industrie iar managerii energetici care asigur managementul energetic pentru
localitile cu peste 20000 locuitori trebuie s absolve un curs de management energetic pentru
localiti.
Art. 6. -

Pentru obinerea avizului ANRE-DEE, n vederea organizrii cursurilor de

specialitate n domeniul managementului energetic enumerate la art. 5 alin. (1), furnizorii de formare
profesional trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine :
a) experien de formare de minimum 10 ani n domeniul energetic;
b) existena unui colectiv de minimum patru profesori universitari cu specialitatea n domeniul
energetic,
d) existena unei baze materiale adecvate, care const din laboratoare specializate, dispunnd de
dotarea necesar, care s acopere toate capitolele din programa analitic.
Art. 7. - Furnizorii de formare profesional vor depune la ANRE-DEE un dosar care s
cuprind urmtoarele:
a) cerere de solicitare a avizului pentru organizarea de cursuri de specialitate n domeniul
managementului energetic;
a) statutul instituiei;

b) dovada experienei de formare de minimum 10 ani n domeniul energetic;


c)

lista

formatorilor,

Curriculum

Vitae

al

fiecruia,

copii

ale

diplomelor

de

licen/masterat/doctorat i copii ale contractelor de munc pentru fiecare formator ;


d) lista laboratoarelor specializate i a altor instalaii cu caracter experimental care pot servi ca
baz material pentru pregtirea practic n domeniul elaborrii auditorilor energetice;
e) o declaraie semnat de reprezentantul mputernicit prin care furnizorii de formare
profesional i asum responsabilitatea respectrii programei analitice avizat de ctre ANRE-DEE
pentru cursurile de specialitate n domeniul managementului energetic.
Art.8. - Furnizorii de formare profesional pot forma consorii care s organizeze prin cooperare
desfurarea cursurilor de specialitate n domeniul managementului energetic, cu respectarea
prevederilor art. 6 i art. 7. n acest caz consoriul primete avizul ANRE-DEE pentru organizarea
cursurilor de specialitate.
Art.9. - Programa analitic a cursurilor de specialitate, avizat de ANRE-DEE, se public pe
pagina de internet a ANRE.
Art.10. - Documentele prezentate la art.7 sunt analizate de ctre Comisia de autorizare a
managerilor energetici , numit prin decizie a efului DEE. Comisia propune efului DEE avizul
favorabil sau refuzul de aviz, dup caz. Avizul este valabil numai pentru perioada n care sunt
respectate cerinele art.6, n caz contrar acesta se retrage .
Art.11. - La absolvirea cursurilor de specialitate n domeniul managementului energetic,
instituiile de nvmnt superior din domeniul electric/energetic i societile comerciale de formare
profesional elibereaz cursanilor care au promovat testele de verificare, certificate de absolvire.
Art.12. - Lista furnizorilor de formare profesional care au primit avizul pentru organizarea
cursurilor de specialitate n domeniul managementului energetic este publicat pe site-ul ANRE i se
actualizeaz permanent de ctre direcia de specialitate din cadrul ANRE-DEE.
Art.13. - Furnizorii de formare profesional care au primit avizul pentru organizarea cursurilor
de specialitate n domeniul managementului energetic notific ANRE-DEE modificrile intervenite
n condiiile care au stat la baza acordrii avizului, n termen de 7 zile lucrtoare de la apariia
acestora.

CAPITOLUL III
Condiiile obinerii atestatului de manager energetic si agreerii societilor prestatoare de
servicii energetice
Art. 14. - (1) n vederea obinerii atestatului de manager energetic, persoanele fizice trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s aib capacitate deplin de exerciiu;
b) s prezinte certificatul de cazier judiciar emis n condiiile legii ;
c) s aib pregtirea profesional, specializarea i experiena acumulat n domeniu, n
condiiile Regulamentului.
(2) Experiena profesional se refer la activitate didactic, cercetare, proiectare, execuie sau
exploatare, acumulat n domeniile tehnice menionate n tabelul urmtor:
Durata minim

Nr.crt.

Tipul de atestat de
manager energetic

Pregtirea profesional i
specializarea

necesar a

Curs de

experienei

pregtire n

profesionale de

domeniul

specialitate

managementului
energetic

acumulat

Manager energetic
pentru industrie

Absolveni ai ciclului de
licen n domeniul: inginerie
energetic
Absolveni ai ciclului de
licen n domeniile:
- ingineria civila
- ingineria instalaiilor
- inginerie electrica
- mine, petrol si gaze
- inginerie mecanica
- inginerie industriala
- inginerie si management
- inginerie chimica
- inginerie electronic i
telecomunicaii
- ingineria transporturilor
- ingineria materialelor
Absolveni ai ciclului de
licen n domeniul: inginerie
energetic
6

2 ani

Necesar

3 ani

Necesar

2 ani

Necesar

Manager energetic
pentru localiti

Absolveni ai ciclului de
licen n domeniile:
- ingineria civil
- ingineria instalaiilor
- inginerie electric
- mine, petrol si gaze
- inginerie mecanic
- inginerie industrial
- inginerie si management
- inginerie chimica
- inginerie electronic i
telecomunicaii
- ingineria transporturilor
- ingineria materialelor
- ingineria mediului

5 ani

Necesar

(3) Cerina referitoare la pregtirea n domeniul managementului energetic este ndeplinit


prin absolvirea unui curs de specialitate conform art.5 alin. (2), organizat de furnizorii de formare
profesional prevzui la art.5 alin. (1), sau prin absolvirea cursurilor de master n eficien energetic
la una dintre facultile care au primit avizul ANRE-DEE ori prin obinerea doctoratului n unul
dintre domeniile eligibile prevzute la art.14 alin.2 .
(4) n vederea obinerii agreerii ca societate prestatatoare de servicii energetice persoanele
juridice trebuie s ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie prevzut n obiectul de activitate prestarea de servicii energetice i/sau activiti de
inginerie i consultan tehnic legate de acestea ;
b) s aib minimum un manager energetic pentru industrie i/sau localiti atestat conform
legii, angajat pe baz de contract individual de munc ; in cazul societilor cu rspundere limitat
asociatul/asociaii are/au dreptul s presteze activitate de manager energetic atestat, conform legii
societilor.
CAPITOLUL IV
Procedura de atestare a managerilor energetici
SECIUNEA 1
Dispoziii generale
Art. 15. - (1) Comisia de atestare a managerilor energetici analizeaz documentaiile depuse
de solicitani i propune efului ANRE-DEE:
a) acordarea atestatului de manager energetic;
7

b) modificarea atestatului de manager energetic;


c) prelungirea atestatului de manager energetic;
d) suspendarea atestatului de manager energetic;
e) retragerea atestatului de manager energetic;
f) eliberarea duplicatului atestatului de manager energetic;
g) agreerea societilor prestatoare de servicii energetice.
(2) Prin Decizie a efului ANRE-DEE se numete Comisia de soluionare a contestaiilor
depuse de cei interesai. Refuzul acordrii atestatului se motiveaz, precizndu-se cile legale de atac.
Art.16. - Termenul de analiz a documentaiei depuse de solicitani este de 30 zile de la data
depunerii complete a acesteia.
Art.17.- (1) Registrul de eviden a managerilor energetici i a societilor prestatoare de
servicii energetice este elaborat sub form de document scris, publicat pe pagina de internet
www.anre.ro, fiind actualizat permanent. Registrul cuprinde trei pri : manageri energetici pentru
industrie, manageri energetici pentru localiti i societi prestatoare de servicii energetice. Datele de
contact ale managerilor energetici care au calitatea de PFA se nscriu n Registrul de eviden al
societilor prestatoare de servicii energetice.
(2) Informaiile cuprinse n Registrul de eviden a managerilor energetici pentru industrie,
localiti i a societilor prestatoare de servicii energetice sunt prezentate sub form tabelar,
cuprinznd urmtoarele date:
a)

operatorul economic care a desemnat managerul energetic pentru industrie, adresa

operatorului economic, numele i prenumele managerului energetic, numrul atestatului acestuia,


tipul atestatului (pentru industrie sau localiti) data pn la care este valabil atestatul, date de
contact (telefon, fax i adres e-mail) pentru managerii energetici;
b) autoritatea local care a desemnat managerul energetic pentru localitate, adresa instituiei,
numele i prenumele managerului energetic, numrul atestatului acestuia, tipul atestatului (pentru
industrie sau localiti) data pn la care este valabil atestatul, date de contact (telefon, fax i adres
e-mail) pentru managerii energetici;
c) denumirea societii prestatoare de servicii energetice, adresa acesteia, numele i
prenumele managerului energetic atestat, numrul atestatului acestuia, tipul atestatului (pentru
industrie sau localiti) data pn la care este valabil atestatul, date de contact (telefon, fax i adres
e-mail) pentru societile prestatoare de servicii energetice;

d) denumirea PFA, numele i prenumele managerului energetic care are calitatea de persoan
fizic autorizat PFA, adresa sediului social al acestuia, numrul atestatului acestuia, data pn la
care este valabil atestatul, date de contact: telefon, fax i adres e-mail .
SECIUNEA a 2 a
Procedura de atestare
Art. 18. - (1) Pentru acordarea atestatului de manager energetic pentru industrie, solicitanii
prezint urmtoarele documente:
a) cererea de eliberare a atestatului de manager energetic, conform modelului prezentat n
Anexa nr. 2 la Regulament;
b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de atestare;
c) copia diplomei de licen a unei faculti cu profil tehnic n domeniile menionate la art.14
alin.(2);
d) documente n original sau copie certificat, emise n condiiile legii, din care s rezulte
vechimea n activitatea de specialitate cerut pe o perioad cel puin egal cu cea stabilit conform
art.14 alin.(2);
e) copia certificat conform cu originalul a contractului individual de munc;
f) memoriul tehnic de activitate n domeniu, coninnd i lista lucrrilor i proiectelor
elaborate personal sau n colaborare ;
g) copia certificatului de absolvire a unui curs de specialitate n managementului energetic,
organizat de un furnizor de formare profesional care a primit avizul ANRE-DEE, conform art. 14
alin. (3) sau, dup caz, diplom de master n eficien energetic absolvit la una dintre facultile
care au primit avizul ANRE-DEE ori diplom de doctor n unul dintre domeniile eligibile prezentate
la art.14 alin. (2);
h) cazier judiciar;
i) n cazul persoanelor fizice, trimise spre atestare de ctre o persoan juridic prestatoare de
servicii energetice, acestea vor trebui sa prezinte o copie a actului constitutiv al persoanei juridice,
din care s rezulte c desfoar activiti n domeniul serviciilor energetice i/sau ingineriei i
consultanei tehnice legate de acestea.
j) documentele emise de autoritile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau din Spaiul Economic European sunt nsoite de traduceri autorizate n limba romn,
n condiile legii.

(2) Persoanele fizice atestate ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaiul
Economic European obin echivalarea atestatului de manager energetic n Romnia, dac fac dovada
cunoaterii legislaiei romneti n domeniu, n urma susinerii unui interviu pe teme de specialitate.
n acest scop, solicitanii trebuie s depun la ANRE DEE urmtoarele documente:
a) copia certificat a atestatului eliberat ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau din
Spaiul Economic European;
b) referine privind activitatea desfurat n ultimii 3 ani ca manager energetic.
(3) Documentele menionate la alin. (1) i alin.(2) se prezint ndosariate, i vor fi nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu meniunea Dosar pentru solicitarea obinerii atestatului de manager
energetic, numele persoanei fizice solicitante, data solicitrii;
b) o pagin de Cuprins, coninnd enumerarea documentelor incluse n dosar, n ordinea
menionat conform alin. (1), alin. (2) i alin.(4).
(4) Persoanele fizice din statele din afara Uniunii Europene trebuie s prezinte, pe lng
documentele prevzute la alin. (1) atestatul de echivalare/recunoatere a diplomei de studii
universitare aferente, eliberat de Consiliul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor.
(5) Atestarea const n ntocmirea unui proiect de management energetic i susinerea unui
interviu pe teme de specialitate.
(6) Proiectul de management energetic se ntocmete conform Anexei nr.3 la Regulament i
se depune odat cu documentele menionate la alin.(1) (4) .
(7) n cazul persoanelor fizice propuse pentru atestare de un operator economic, proiectul de
management energetic va fi ntocmit pentru acest operator; n cazul persoanelor fizice, propuse
pentru atestare de ctre o persoan juridic prestatoare de servicii energetice sau n cazul PFA,
proiectul de management energetic va fi ntocmit pentru un operator economic consumator de energie
dintr-un sector economic liber ales.
(8) Dac media obinut prin notarea proiectului de management energetic de ctre membrii
comisiei este minimum 7,5 candidatul susine interviul.
(9) Candidatul este considerat promovat dac obine nota 7,5 rezultat ca medie ntre nota
acordat la proiectul de management energetic i media notelor acordate la interviu.
(10) Nota obinut conform alin. (9) este convertit n puncte corespunztoare prin nmulirea
cu 10, rotunjindu-se prin lips n cazul fraciunilor sub 50% i prin adaos, n cazul fraciunilor peste
50% . Punctajul maxim este de 100 puncte.
Art. 19. - (1) Pentru obinerea atestatului de manager energetic pentru localiti solicitanii
trebuie s ndeplineasc prevederile art.18 alin. (1) - (4).

10

(2) Atestarea const n ntocmirea unui proiect de management energetic i susinerea unui
interviu pe teme de specialitate .
(3) Proiectul de management energetic se ntocmete conform Anexei nr. 4 la Regulament i
se depune odat cu documentele menionate la alin.(1).
(4) n cazul persoanelor fizice trimise la atestare de ctre autoritile locale ale unei localiti cu
peste 20000 locuitori, proiectul de management energetic va fi ntocmit pentru localitatea respectiv;
n cazul persoanelor fizice, trimise la atestare de ctre o persoan juridic prestatoare de servicii
energetice sau n cazul PFA, proiectul de management energetic va fi ntocmit pentru o localitate la
alegere.
(5) Condiiile de promovabilitate sunt conforme celor prevzute la art.18 alin.(8), alin.(9) i
alin. (10).
Art. 20. - (1) Contestaiile cu privire la rezultatele atestrii prevzute la art. 18 i art. 19 se
depun la ANRE-DEE n termen de 3 zile de la data afirii rezultatelor i se soluioneaz de ctre o
comisie numit n acest scop, n termen de 10 zile de la data depunerii.
(2) Rezultatele contestaiilor se public pe pagina de internet a ANRE-DEE.
(3) Solicitanii nemulumiti de rezultatele contestaiilor se pot adresa instanelor de contencios
administrativ, conform legii.
(3) SECIUNEA a 3 a
Procedura de agreere
Art.21. - (1) Pentru obinerea agreerii ca societate prestatoare de servicii energetice persoana
juridic prezint urmtoarele documente:
a) cerere de obinere a agreerii ca societate prestatoare de servicii energetice, conform
modelului prezentat n Anexa nr. 5 la Regulament;
b) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care s rezulte c presteaz servicii
energetice i/sau activiti de inginerie i consultan tehnic legate de acestea ;
c) copia Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului;
d) certificat constatator n original sau copie legalizat cu privire la nregistrarea i situaia
operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult
10 zile calendarsitice nainte de data depunerii la autoritatea competent;
e) copia atestatului de manager energetic al persoanei angajate de ctre persoana juridic
solicitant;
f) copia contractului individual de munc al managerului energetic angajat in cadrul persoanei
juridice solicitante;
11

g) cazier judiciar.
(2) Documentele menionate la alin. (1) se prezint ndosariate, i vor fi nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu meniunea Dosar pentru obinerea agreerii ca societate prestatoare de
servicii energetice, numele persoanei juridice solicitante, data solicitrii;
b) o pagin de Cuprins, coninnd enumerarea documentelor incluse n dosar, n ordinea
menionat conform alin. (1) .
Art. 22. - (1) Contestaiile cu privire la neacordarea agreerii ca societate prestatoare de
servicii energetice se depun la ANRE-DEE n termen de 3 zile de la data afirii rezultatelor i se
soluioneaz de ctre o comisie numit n acest scop n termen de 10 zile de la data depunerii.
(2) Rezultatele contestaiilor se afieaz la sediul ANRE i se public pe pagina de internet a
acesteia.
Art.23. -

(1) n funcie de tipul de atestat al managerului energetic angajat al societii

prestatoare de servicii energetice, aceasta poate ncheia contracte de management energetic cu :


a) operatorii economici care consum anual o cantitate de energie mai mare de 1000 tep, dac
are angajat cel puin un manager energetic pentru industrie;
b) autoritile locale din localitile cu peste 20000 locuitori, dac are angajat cel puin un
manager energetic pentru localiti;
c) cu ambele tipuri de beneficiari ai contractului de management energetic enumerate la lit. a)
i lit. b) , dac are angajat cel puin un manager energetic pentru industrie i cel puin un manager
energetic pentru localiti.
(2) Datele de contact ale societilor prestatoare de servicii agreate i tipul de contract de
management energetic pe care l poat ncheia, respectiv pentru industrie, pentru localiti, sunt
publicate pe pagina de internet a ANRE .

CAPITOLUL V
Acordarea atestatului de manager energetic i agreerea ca societate prestatoare de
servicii energetice
Art. 24. - (1) ANRE-DEE acord atestatul de manager energetic n termen de 30 de zile de la
data publicrii rezoluiilor Comisiei de atestare pe pagina de internet a acesteia sau, dup caz, de la
data publicrii rezultatelor la contestaiile depuse. Perioada de valabilitate a atestatului de manager
energetic este de 3 ani de la data acordrii acestuia.
12

(2) Atestatul i menine valabilitatea n cazul n care posesorul i schimb locul de munc la
un alt operator economic, la o alt autoritate local, la o persoan juridic prestatoare de servicii
energetice sau dobndete statutul de PFA.
(4) Atestatul are forma prezentat n Anexa nr. 6 la Regulament.
(5) eful ANRE-DEE aprob publicarea datelor de contact ale societilor prestatoare de
servicii agreate n condiiile prezentului Regulament, pe site-ul www.anre.ro.
CAPITOLUL VI
Modificarea atestatului de manager energetic; Modificarea condiiilor care au stat la baza
agreerii
Art.25.- (1) Persoanele fizice atestate au obligaia s informeze ANRE-DEE, n termen de 30
de zile, asupra oricrei modificri a condiiilor care au stat la baza acordrii atestatului.
(2) Societile prestatoare de servicii energetice agreate au obligaia s informeze ANREDEE, n termen de 30 de zile, asupra oricrei modificri a condiiilor care au stat la baza agreerii.
(3) Modificrile menionate la alin.(2) sunt consemnate n Registrul de eviden al societilor
prestatoare de servicii energetice pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere de solicitare a consemnrii modificrilor intervenite;
b) certificat constatator n original sau copie legalizat cu privire la nregistrarea i situaia
operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult
10 zile nainte de data depunerii la autoritatea competent;
c) copia atestatului de manager energetic angajat in cadrul operatorului economic n cauz la
data solicitrii modificrii intervenite;
d) copia contractului individual de munc al managerului energetic angajat n cadrul
operatorului economic n cauz, la data solicitrii modificrii intervenite.

CAPITOLUL VII
Prelungirea valabilitii atestatului de manager energetic
Art. 26. (1) Atestatul de manager energetic pentru industrie sau localiti se poate prelungi
o singur dat, pe o perioad de 3 ani.
(2) Prelungirea valabilitii atestatului se aprob prin Decizie a efului ANRE-DEE, la
propunerea scris a Comisiei de atestare, pe baza urmtoarelor documente:
a) cerere de prelungire prezentat cu minim 45 zile anterior datei de expirare a valabilitii
atestatului, ntocmit conform Anexei nr.8 la Regulament;
13

b) copie dup chitana sau ordinul de plat a tarifului de prelungire a valabilitii atestatului de
manager energetic;
c) atestatul deinut, n copie; dup caz, se va depune dovada declarrii pierderii atestatului,
publicat ntr-un ziar local;
d) memoriul tehnic de activitate al managerului energetic, cu prezentarea realizrilor din
perioada de dup obinerea atestatului;
(3) Documentele menionate la alin. (2) se prezint ndosariate, n ordinea precizat n
prezentul Regulament i vor fi nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu meniunea Dosar pentru solicitarea obinerii prelungirii valabilitii
atestatului de manager energetic, numele persoanei fizice solicitante, data solicitrii;
b) o pagin de Cuprins, coninnd enumerarea documentelor incluse n dosar, n ordinea
menionat conform alin. (2) .
Art. 27 - Managerii energetici atestai care au ncheiat contracte de management energetic n
calitate de PFA precum i societile agreate ca societi

prestatoare de servicii energetice au

obligaia de a transmite la ANRE-DEE, pn la data de 30 ianuarie a anului urmtor, un raport


referitor la contractele de management energetic ncheiate n anul anterior, furniznd urmtoarele
informaii:
a)

Beneficiarul contractului de management energetic;

b)

Perioada pentru care a fost ncheiat contractul de management energetic.

c)

Msuri de eficien energetic propuse i implementate i economii de energie estimate sau

realizate.

CAPITOLUL VIII
Plata tarifului de atestare manager energetic i

a tarifului de prelungire a valabilitii

atestatului de manager energetic


Art.28. - Cererea privind solicitarea atestatului de manager energetic i cererea de prelungire
a valabilitii atestatului de manager energetic genereaz o obligaie financiar a solicitantului fa
de ANRE-DEE, avnd la baz tarifele n vigoare, actualizate anual prin ordin al preedintelui ANRE.
Art.29. - Solicitantul achit integral obligaia financiar respectiv la ANRE, cel mai trziu la
data nregistrrii cererii prevzute la art. 28.

14

Art.30. Sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de atestare


manager energetic sau a tarifului de prelungire a valabilitii atestatului de manager energetic nu se
restituie n urmtoarele situaii:
a) solicitantului care nu se prezint la interviul la care a fost convocat, cu excepia situaiei n
care a solicitat reprogramarea n termen de 3 zile lucrtoare de la data ntiinrii;
b) solicitantului care nu obine minim media 7,5 la notarea proiectului de management
energetic;
c) solicitantului

care nu obine minim nota 7,5 rezultat ca medie ntre nota obinut la

proiectul de management energetic i media notelor acordate la interviu;


d) documentaia depus de solicitant nu este conform cu prevederile art.18 sau art.19, dup
caz, din prezentul Regulament .

CAPITOLUL IX
Suspendarea atestrii, retragerea atestrii, ncetarea agreerii i eliberarea duplicatului
Art. 31. - (1) Suspendarea atestatului de manager energetic se face de ctre Comisia de
atestare n una dintre urmtoarele situaii:
a) la solicitarea operatorului economic angajator, a autoritilor din localitile n care i
desfoar activitatea managerul energetic sau a beneficiarului contractului de management, pentru
nendeplinirea atribuiilor de serviciu n calitate de manager energetic;
b) nerespectarea obligaiilor referitoare la raportrile anuale prevzute n Legea nr.121/2014
privind eficiena energetic.
(2) Comisia de atestare analizeaz solicitrile menionate la alin.(1) i notific managerul
energetic n cauz.
(3) n termen de 10 zile de la data notificrii, Comisia de atestare propune suspendarea
atestatului sau respingerea solicitrii, dup caz.
(4) n termen de 15 zile de la data notificrii eful ANRE-DEE emite o decizie de suspendare
a atestatului de manager energetic care va fi comunicat persoanei n cauz.
(5) Direcia de specialitate din cadrul ANRE-DEE face meniunea atestat suspendat, cu
specificarea perioadei de suspendare din decizia respectiv, n Registrul de eviden al managerilor
energetici.
(6) Managerul energetic cruia i s-a emis o decizie de suspendare a atestatului poate face
contestaie n termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.

15

(7) Contestaia mpotriva deciziei de suspendare a atestatului de manager energetic se depune


la ANRE-DEE i va fi soluionat n termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, de ctre o comisie
de soluionare a contestaiilor, constituit n acest scop.
(8) Pe perioada suspendrii atestatului de manager energetic al unei persoane fizice atestate
din cadrul unei societi prestatoare de servicii energetice, datele de contact ale societii n cauz se
radiaz din Registrul de eviden al societilor prestatoare de servicii energetice dac aceasta nu face
dovada c ndeplinete prevederile art. 14 alin. (4) lit. b) din prezentul Regulament.
(9) Dac n termen de 60 zile de la data comunicrii deciziei de suspendare persist una dintre
situaiile care au dus la suspendarea atestatului, Comisia de atestare propune retragerea acestuia.
(10) ANRE-DEE emite o decizie de retragere a atestatului de manager energetic, n baza
propunerilor primite din partea Comisiei de atestare, care se comunic persoanei fizice atestate n
cauz, iar direcia de specialitate radiaz persoana n cauz din Registrul de eviden al managerilor
energetici.
(11) Managerul energetic, cruia i s-a emis o decizie de retragere a atestatului de manager
energetic poate face contestaie n termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
(12) Contestaia se depune la ANRE-DEE i va fi soluionat n termen de 30 de zile de la
depunerea ei, de ctre o comisie de soluionare a contestaiilor, constituit n acest scop.
Art.32.- (1) ncetarea agreerii ca societate prestatoare de servicii energetice const n radierea
acesteia din Registrul de evidena al societilor prestatoare de servicii energetice i este propus de
ctre Comisia de atestare n urmtoarele situaii:
a)

la ncetarea contractului de munc al managerului energetic atestat de ctre ANRE-DEE,

angajat al societii, n situaia n care societatea are un singur manager energetic angajat;
b)

la retragerea atestatului de manager energetic al persoanei fizice angajate a societii n cauz,

n situaia n care societatea are un singur manager energetic angajat.


(2) Societatea prestatoare de servicii energetice creia i s-a retras agreerea poate face
contestaie n termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
(3) Contestaiile se depun la ANRE-DEE i vor fi soluionate n termen de 30 de zile de la
depunerea lor de ctre o comisie de soluionare a contestaiilor, constituit n acest scop.
Art. 33 (1) Atestatul de manager energetic/Decizia de prelungire a acestuia pierdut/pierdut
se declar nul/nul ntr-un ziar local, titularul avnd dreptul de a solicita eliberarea unui duplicat.
(2) n vederea eliberrii unui duplicat al atestatului de manager energetic sau al deciziei de
prelungire a acestuia, solicitantul depune la ANREDEE urmtoarele documente:
a) Cerere de eliberare a unui duplicat al atestatului de manager energetic sau al deciziei de
prelungire a acestuia, conform modelului prezentat in Anexa nr. 7 la Regulament;
16

b) Copia crii de identitate a solicitantului;


c) Copie dup anunul publicat ntr-un ziar local;
d) Copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de eliberare a unui duplicat al atestatului
de manager energetic sau al deciziei de prelungire a acestuia;
(3) Tariful de eliberare a duplicatului se aprob anual prin ordin al preedintelui ANRE.
CAPITOLUL X.
Dispoziii tranzitorii si finale
Art. 34. - Activitatea managerului energetic atestat sau a societii prestatoare de servicii
energetice agreat va fi verificat periodic de ctre personalul mputernicit din cadrul ANRE-DEE.
Art.35.- Atestatele de manager energetic acordate anterior intrrii n vigoare a prezentului
Regulament, sunt asimilate atestatelor de manager energetic pentru industrie.
Art.36. Pentru activitatea sa managerul energetic rspunde civil, administrativ, material sau
penal, dup caz, conform legii.
Art. 37. - Anexele nr. 1- 8 la Regulament fac parte integrant din prezentul Regulament.

17

ANEXA NR. .1
la Regulamentul pentru atestarea managerilor i
agreerea societilor prestatoare de servicii energetice

TERMENI DE SPECIALITATE
n nelesul prezentului Regulament, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
Atestare - activitatea desfurat de ctre ANRE-DEE privind analizarea, verificarea i confirmarea
scris a competenelor persoanelor fizice care solicit obinerea calitatii de manager energetic
pentru industrie sau localiti, n conformitate cu prezentul regulament i cu reglementrile tehnice n
vigoare.
Agreere activitatea prin care, n urma verificrii documentaiilor solicitanilor, se confirm c
societile prestatoare de servicii energetice respect prevederile Regulamentului, n scopul ncheierii
contractelor de management energetic, i se posteaz pe site-ul www.anre.ro datele de contact ale
societii prestatoare de servicii energetice n Registrul de eviden al societilor prestatoare de
servicii energetice.
Consum energetic total anual, exprimat n tone echivalent petrol - t.e.p./an - reprezint suma
cantitilor de energie electric, termic i a tuturor formelor de combustibili i carburani (gaze,
lichid, solid), transformate n tone echivalent petrol, consumate ntr-un an.
Management energetic - ansamblul activitilor de organizare, conducere i de gestionare a
proceselor energetice ale unui consumator;
Manager energetic pentru localiti managerul energetic care asigur managementul energetic al
localitilor cu peste 20000 locuitori;
Manager energetic pentru industrie managerul energetic care care asigur managementul
energetic al operatorilor economici cu activitate n cadrul sectoarelor: industrie, transporturi, servicii.
Msuri de mbuntire a eficienei energetice - aciuni care, n mod normal, conduc la
mbuntirea eficienei energetice, verificabil, care poate fi msurat sau estimat;
Programe de mbuntire a eficienei energetice - activiti care se concentreaz pe grupuri de
consumatori finali i care, n mod normal, conduc la o mbuntire a eficienei energetice
verificabil, msurabil sau estimabil.;
18

Societate prestatoare de servicii energetice (SSE) persoan juridic sau fizic autorizat care
presteaz servicii energetice i/sau alte msuri de mbuntire a eficienei energetice n cadrul
instalaiei sau incintei consumatorului sau pentru autoritile locale din localitile cu peste 20000
locuitori i care, ca urmare a prestrii acestor servicii i/sau msuri, accept un grad de risc financiar.
Plata pentru serviciile prestate este bazat, integral sau parial, pe mbuntirea eficienei energetice
i pe ndeplinirea altor criterii de performan convenite de pri.
Semnificaia altor termeni i expresii din Regulament este prevzut n Legea nr. 121/2014 privind
eficiena energetic.

19

ANEXA Nr.2
la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i
agreerea societilor prestatoare de servicii energetice
MODEL
de cerere de nscriere la examenul de obinere a atestatului de manager energetic
pentru industrie
pentru localiti
INFORMAII PERSONALE:
Nume..iniiala tatlui.. prenume.
Data naterii.locul naterii
Act de identitateseria...nr....eliberat de la data de

CNP
Domiciliu :
str..nr.bl.sc.et.ap.loc.
..jud.
Telefonfax..
e-mail.
PLTITOR*
Str..nr..locjud

Telefon. Fax
e-mail..
Nume i prenume director general/primar
Numr de nmatriculare n Registrul comerului/an.
Cod fiscal
Cont bancardeschis la Banca. ................
*Informaii necesare pentru emiterea facturii aferente tarifului de atestare
20

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................................., solicit nscrierea la examenul de


obinere a atestatului de manager energetic n cadrul unitii
.............................................................................................................................
In cazul n care n urma examinrii primesc atestatul de mai sus, solicit nscrierea mea n
Registrul de eviden a managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele n acest
Registru.
Anexez documentele necesare, n conformitate cu prevederile Regulamentului n vigoare.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunotin de faptul c, potrivit prevederilor art. 30 din prezentul Regulament
sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de atestare manager energetic sau a
tarifului de prelungire a valabilitii atestatului de manager energetic nu se restituie n cazul n care,
n urma analizei documentaiei transmise la ANRE DEE, se constat c nu sunt ndeplinite
prevederile prezentului Regulament.
Educaie, cursuri de instruire:

Nr.

Perioada

Diploma obinut

Instituia care a eliberat diploma

crt.

(Se vor ataa copii dup diplomele de absolvire.)

Situaia profesional actual:


Profesia..........................., vechimea n munc...................., funcia....................., vechimea n
funcie........................., responsabiliti:...................................................................................................

21

Experiena profesional:
Nr.

Perioada

crt.

Funcia deinut

Denumirea
operatorului
economic

Semntura solicitantului....................
Data...............................................
Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de atestare a managerilor energetici

22

Responsabiliti

ANEXA Nr.3
la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici
i agreerea societilor prestatoare de servicii energetice
CONINUTUL-CADRU
al Proiectului de management energetic pentru industrie
I. Date privind candidatul care solicit obinerea atestatul de manager energetic
1. Numele i funcia;
2. Responsabilitile i atribuiile conform fiei postului;
3. Atribuii ale candidatului ca urmare a obinerii Atestatului, prin susinerea examenului la
ANRE-DEE;
4. Numele i poziia persoanei creia i se subordoneaz candidatul;
5. Datele de contact ale candidatului (telefon, fax, mobil, e-mail).
6. Lucrrile i proiectele de eficien energetic n care este implicat direct candidatul, la data la
care se ntocmete lucrarea.

II. Prezentarea operatorului economic consumator de energie la care este angajat candidatul
sau pentru care a ntocmit proiectul de management energetic

1. Date generale
a) Adresa la sediul principal i la sediile secundare;
b) Numrul de nregistrare la Registrul Comerului, codul fiscal, contul de virament i banca la
care este deschis;
c) Tipul capitalului, cu precizarea ponderii procentuale a capitalului de stat i a celui privat, dup
caz;
d) Numele conductorului unitii i al celor de la sediile secundare;
e) Datele de contact la conducere i la sediile secundare (telefon, fax, mobil, e-mail).
2. Date privind activitatea desfurat n cadrul operatorului economic:
a) Domeniul de activitate la sediul principal i la sediile secundare, cu precizarea ncadrrii n
codurile CAEN;
b) Numrul de persoane angajate la sediul principal i la sediile secundare;
23

c) Evoluia produciei, a productivitii i ali indicatori economici, dup caz.


III. Prezentarea energetic a operatorului economic
1. Descrierea principalelor contururi de consum de energie (secii, ateliere, utilaje, instalaii,
echipamente), cu precizarea dotrii cu mijloace de msur, control i nregistrare a consumurilor de
energie aferente:
a) Prezentarea principalelor contururi de consum de energie i a reelelor energetice interioare, pe
baza unui plan de situaie a amplasrii seciilor tehnologice; structura general a consumului pe
tipuri de energie grafice, cu precizarea ponderii fiecrei forme de energie consumate
b) Prezentarea principalelor utilaje i echipamente consumatoare de energie, pentru fiecare contur
de consum de energie definit mai sus; structura consumului de energie pe tipuri de consumatori
grafice, cu precizarea ponderii fiecrei forme de energie consumate
c) Energie electric: numrul de transformatoare de alimentare, puterea instalat a acestora i
apartenena (numele unitii furnizoare de energie electric); valoarea tensiunii electrice (medie
tensiune, joas tensiune) de alimentare i tipul de tarif la care se face contorizarea pentru plata
energiei electrice; puterea total instalat conform avizului de racordare (cu precizarea numrului,
datei i a emitentului)
d) Energie termic utiliti interne: centrale termice proprii cu descrierea dotrii acestora cu
utilaje i echipamente energetice
e) Energie termic utiliti externe: racordarea la teri, care furnizeaz energie termic
f) Alte utiliti: instalaii de abur industrial; instalaii de ap fierbinte; instalaii de nclzire a
spaiilor; instalaii de aer comprimat; central de condiionare; instalaii de frig; instalaii de
producere i/sau stocare oxigen; instalaie de producere acetilen; staie de epurare ape reziduale;
alte tipuri de instalaii
g) Gaze naturale: debitul instalat aprobat, conform avizului energetic (cu precizarea numrului,
datei i a emitentului acestuia)
h) Combustibili lichizi: CLU; pcur; ali combustibili lichizi utilizai
i) Combustibili solizi: crbune (lignit, huil, cocs); deeuri combustibile (coji de floarea soarelui,
puzderii de in i cnep, rumegu, alte deeuri agricole); ali combustibili solizi utilizai
j) Tipuri de energie recuperat, modul de utilizare
k) Date privind utilizarea energiei regenerabile (solar, eolian, biomas, geotermal, hidro);
estimri ale potenialului utilizabil n cadrul unitii agentului economic
24

l) Carburani: motorin, benzin, ali carburani utilizai.


2. Descrierea evoluiei consumurilor de energie, pe baza datelor statistice prezentate grafic, cu
interpretarea acestora, n raport cu evenimentele petrecute (variaia produciei, dezvoltarea unitii
sau reducerea activitii, creterea eficienei energetice etc.), pe perioada ultimilor 3 ani.
3. Indicatori specifici: consumuri specifice de energie, pe tipuri de produse sau prestaii; intensiti
energetice date de comparaie (cu uniti de acelai profil din ar, eventual din strintate),
interpretarea valorii acestor indicatori.
IV. Legislaia de eficien energetic
ncadrarea unitii n prevederile legislaiei privind eficiena energetic, aflat n vigoare n
Romnia. Atenie special acordat pentru prevederile cuprinse n:
1. Legea nr.121/2014 privind eficiena energetic;
2. Legislaia n domeniul energeticii cldirilor.
V. Organizarea activitii de management energetic n cadrul operatorului economic
1. Modul de organizare a colectivului cu responsabiliti privind consumul de energie n cadrul
unitii. Existena unor centre de consum sau centre de gestiune economic a consumurilor
energetice.
2. Accesul personalului energetic la informaia de specialitate privind eficiena energetic; existena
conexiunii la Internet. Comunicarea n interiorul unitii ntre specialitii tehnologi i cei energetici.
3. Diagnoza energetic a ntreprinderii prezentarea problemelor principale; completarea matricei de
management energetic, prin selectarea nivelului corespunztor situaiei n care se afl unitatea la
momentul respectiv, pentru fiecare din cele ase criterii (politic energetic, organizare, angajament,
sistem de informare, marketing, investiii), conform tabelului de mai jos.

25

Matricea managementului energetic

Nivel

Politic
energetic

Organizare

Implicare
activ a
conducerii
superioare

Complet
integrat cu
celelalte
forme de
management

Politic
oficial, dar
fr aplicare
urmrit de
conducere

mprire
clar a
sarcinilor i
a bugetelor

Politic
nehotrt

Stabilire de
Motivare
sarcini, dar
neritmic sau
responsabilisporadic
ti nealocate

Direcii de
aciune
neformulate

Stabilire de
sarcini cu
diverse
ocazii

Angajament
ntregul
personal deine
responsabiliti
pentru
economii de
energie
Majoritatea
marilor
consumatori
sunt motivai
pentru a
economisi
energia

Relativ
contientizare
a personalului
despre
importana
economiilor

Sistem de
informare

Marketing

Investiii

Sistem bine
pus la punct
cu raportri
zilnice

Marketing
extins n
interiorul i
n exteriorul
instituiei

Discriminare
pozitiv n
favoarea
eficienei
energetice

Sistem M&T
lunar pentru
centre sau
zone
individuale

Campanii
regulate de
publicitate

Aceleai
criterii de
apreciere ca i
pentru restul
investiiilor

Sistem M&T
lunar pe tipuri
de
combustibili

Aciuni
sporadice de
contientizar
ea
personalului

Numai
investiii cu
termen redus
de recuperare

Verificarea
facturilor

Contacte
neoficiale
pentru
promovarea
economiilor

Numai msuri
cu costuri
reduse

Nici un
sistem de
Nici o
Nici un fel
Nici o
informare sau
investiie n
de marketing
0
politic
de
ameliorarea
sau
explicit
contabilizare
eficienei
diseminare
a
energetice
consumurilor
Not: M&T = monitoring and targeting (monitorizarea continu a consumurilor de energie i
aplicarea msurilor de cretere a eficienei energetice)
Nici o
delegare de
responsabiliti pe parte
energetic

Lips de
contientizare
a necesitii de
a economisi
energia

VI. Lucrri de cretere a eficienei energetice


1. Stadiul actual al auditurilor energetice efectuate recent i msurile principale propuse de executant
pentru creterea eficienei energetice. Precizri privind consultana de specialitate.

26

2. Stadiul actual al elaborrii Programului de mbuntire a eficienei energetice, cu precizarea


principalelor msuri care se pot implementa pe termen scurt, mediu i lung.
Stadiul actual al lucrrilor de investiii care conduc la creterea eficienei energetice n cadrul unitii.

VII. Studiu de caz


Se poate aborda, la alegere, orice tip de lucrare de implementare a unor msuri pentru creterea
eficienei energetice, de tip electroenergetic, termoenergetic, pentru cldiri, sau aferente utilitilor,
inclusiv pentru utilizarea energiei recuperate i a unor forme de energie regenerabil.
Studiul de caz trebuie s includ o prezentare tehnico-economic, nsoit de indicatorii de
prefezabilitate, evaluare ce poate fi preluat dintr-un studiu, cu menionarea acestuia, sau o evaluare
aproximativ prin calcule proprii, fotografii, grafice i interpretrile acestora.

27

ANEXA nr.4
la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici
i agreerea societilor prestatoare de servicii energetice
CONINUTUL-CADRU
al Proiectului de management energetic pentru localitile cu peste 20000 locuitori
I. Date privind candidatul care dorete s obin atestatul de manager energetic
1. Numele i funcia;
2. Responsabilitile i atribuiile conform fiei postului;
3. Atribuii candidatului ca urmare a obinerii Atestatului, prin susinerea examenului la ANREDEE;
4. Numele i poziia persoanei creia i se subordoneaz candidatul;
5. Datele de contact ale candidatului (telefon, fax, mobil, e-mail).
6. Lucrrile i proiectele de eficien energetic n care este implicat direct candidatul, la data la
care se ntocmete lucrarea.
II. Prezentarea general localitii

1. Date generale
a) Adresa ;
d) Numele primarului;
e) Datele de contact ale primriei : telefon, fax, mobil, e-mail.
2. Prezentarea localitii
a) numr de locuitori;
b) aspecte climatice : temperatura medie anual, temperaturi mimime i maxime nregistrate,
vnt, regim de precipitaii;
c) prezentarea specificului localitii ( dezvoltare industrial, turism, etc);
d) surse de venituri la bugetul local ( taxe, impozite, subvenii, transferuri, mprumuturi, etc.)

28

III. Prezentarea energetic a localitii

1. Descrierea principalelor contururi de consum de energie


a) prezentarea principalilor consumatori de energie pe sectoare de activitate : rezidenial,
transporturi, utiliti, servicii;
b) structura general a consumului pe tipuri de energie grafice, cu precizarea ponderii fiecrei
forme de energie consumate
c) energie electric: furnizori, distribuitori, descrierea situaiei iluminatului public, cogenerare;
d) energie termic: prezentarea situaiei alimentrii cu energie termic la nivel local;
e) gaze naturale ;
f) combustibili lichizi: CLU; pcur; ali combustibili lichizi utilizai;
g) combustibili solizi: crbune (lignit, huil, cocs); deeuri combustibile (coji de floarea soarelui,
puzderii de in i cnep, rumegu, alte deeuri agricole); ali combustibili solizi utilizai;
h) carburani: motorin, benzin, ali carburani utilizai;
i) alimentare cu ap i canalizare;
j) staii de epurare;
k) date privind utilizarea energiei regenerabile (solar, eolian, biomas, geotermal, hidro);
estimri ale potenialului utilizabil n cadrul localitii;
l) cldiri publice;
m) transport public;
n) deeuri urbane.
2. Descrierea evoluiei consumurilor de energie, pe baza datelor statistice prezentate grafic, cu
interpretarea acestora, n raport cu evenimentele petrecute (intemperii, debranri de la sistemul de
nclzire centralizat, creterea eficienei energetice etc.), pe perioada ultimilor 3 ani.Se vor prezenta
evoluiile consumurilor : pe sectoare de activitate i pe tipuri de purttori de energie

IV. Legislaie relevant n domeniul eficienei energetice


a) Legea nr. 121/2014 privind eficiena energetic;
b) HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a Romniei 2007 2020, actualizata
pentru perioada 2011- 2020;
c) HG nr. 163/2004 privind aprobarea Strategiei naionale n domeniul eficienei energetice;
29

d) HG nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naionale pentru dezvoltare durabil a


Romniei - Orizonturi 2013-2020-2030;
e) HG nr. 882/2014 pentru aprobarea Strategiei naionale privind alimentarea cu energie termic
a localitilor prin sisteme de producere i distribuie centralizate (HG nr. 882/2004);
f) HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerarii bazata pe cererea de energie termica
util;
g)

g) Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, epublicat;cu modificrile


i complet[rile ulterioare
h) Legea nr. 215/ 2001 a administratiei publice locale republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare;
i) OUG nr. 28/ 2013 pentru aprobarea Programului naional de dezvoltare local;
j) HG nr. 462/2006 pentru aprobarea programul Termoficare 2006-2015 cldur i conforti
nfiinarea Unitii de management al proiectului, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare.
Se pot face propuneri, recomandri, observaii referitoare la mbuntirea reglementrilor
privind eficiena energetic.
V. Organizarea activitii de management energetic n cadrul localitii
1. Modul de organizare a colectivului cu responsabiliti privind consumul de energie n cadrul
autoritii locale.
2. Accesul personalului energetic la informaia de specialitate privind eficiena energetic; Existena
unei baze de date. Comunicarea ntre autoritatea local i specialitii energetici.
3. Diagnoza energetic a localitii prezentarea problemelor principale; completarea matricei de
management energetic, prin selectarea nivelului corespunztor situaiei n care se afl localitatea la
momentul respectiv, pentru fiecare din cele ase criterii (politic energetic, organizare, angajament,
sistem de informare, marketing, investiii), conform tabelului de mai jos.

30

Matricea managementului energetic


Politic
energetic

Organizare

Implicare
activ a
autoritii
locale

Complet
integrat cu
celelalte
forme de
management

Politic
oficial, dar
fr aplicare
urmrit de
conducere

mprire
clar a
sarcinilor i
a bugetelor

Politic
nehotrt

Stabilire de
Motivare
sarcini, dar
neritmic sau
responsabilisporadic
ti nealocate

Direcii de
aciune
neformulate

Stabilire de
sarcini cu
diverse
ocazii

Nivel

Angajament
ntregul
personal deine
responsabiliti
pentru
economii de
energie
Majoritatea
marilor
consumatori
sunt motivai
pentru a
economisi
energia

Relativ
contientizare
a personalului
despre
importana
economiilor

Sistem de
informare

Marketing

Investiii

Sistem bine
pus la punct
cu raportri
zilnice

Marketing
extins n
interiorul i n
exteriorul
instituiei

Discriminar
e pozitiv n
favoarea
eficienei
energetice

Sistem M&T
lunar pentru
centre sau
zone
individuale

Campanii
regulate de
publicitate

Aceleai
criterii de
apreciere ca
i pentru
restul
investiiilor

Sistem M&T
lunar pe tipuri
de
combustibili

Aciuni
sporadice de
contientizare
a personalului

Numai
investiii cu
termen
redus de
recuperare

Verificarea
facturilor

Contacte
neoficiale
pentru
promovarea
economiilor

Numai
msuri cu
costuri
reduse

Nici un
sistem de
Nici o
Nici o
informare sau Nici un fel de
investiie n
0
politic
de
marketing sau ameliorarea
explicit
contabilizare
diseminare
eficienei
a
energetice
consumurilor
Not: M&T = monitoring and targeting (monitorizarea continu a consumurilor de energie i
aplicarea msurilor de cretere a eficienei energetice)
Nici o
delegare de
responsabiliti pe parte
energetic

Lips de
contientizare
a necesitii de
a economisi
energia

VI. Lucrri de cretere a eficienei energetice


1. Stadiul actual al auditurilor energetice efectuate recent i msurile principale propuse de executant
pentru creterea eficienei energetice. Precizri privind consultana de specialitate.
2. Stadiul actual privind elaborarea/actualizarea/implementarea Programului

de mbuntire a

eficienei energetice, cu precizarea principalelor msuri care se pot implementa pe termen scurt,
mediu i lung.
31

3. Stadiul de realizare al Master planului energetic al localitii, dac este cazul.


4. Desfurarea de campanii de diseminare a informaiei privind eficiena energetic adresate
locuitorilor. Proiecte pilot, proiecte demonstrative. Aciuni privind schimbarea comportamentului
consumatorilor casnici de energie.
5. Programul de reabilitare termic a cldirilor publice.
6. Achiziii publice de produse, servicii, lucrri sau cldiri cu performane nalte de eficien
energetic ( conform Anexei 1 la Legea nr. 121/2014)

VII. Studiu de caz


Se poate alege orice tip de lucrare de implementare a unor msuri pentru creterea eficienei
energetice, de tip electroenergetic, termoenergetic, pentru cldiri, sau aferente utilitilor, inclusiv
pentru utilizarea energiei recuperate i a unor forme de energie regenerabil.
Studiul de caz poate aborda o msur de eficien energetic implementat deja la nivelul localitii
respective sau propus spre realizare. Se vor evidenia: consumurile energetice nainte i dup
implementarea msurii de eficien energetic, economiile de energie (estimate sau realizate) n t.e.p,
perioada de recuperare a investiiei, ali indicatori tehnico-economici relevani pentru studiul de caz.
Se pot folosi fotografii i/sau grafice nsoite de interpretri.

32

ANEXA Nr.5
la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i
agreerea societilor prestatoare de servicii energetice
MODEL
de cerere de solicitare a agreerii ca societate prestatoare de servicii energetice
Persoana juridic (denumirea), .
.
Codul fiscal nregistrat n Registrul Comerului cu nr.. cu sediul n

str.

nr

judeul/sectorul.telefon/fax.e-mail.
reprezentat

legal

prin

director/manager

(numele

prenumele)

.....solicit agreerea ca societate prestatoare de servicii energetice .


Subsemnatul/Subsemnata ..solicit nscrierea persoanei juridice pe care o reprezint n
Registrul de eviden a societilor prestatoare de servicii energetice. Sunt de acord cu publicarea
denumirii persoanei juridice i a datelor sale de contact, n acest Registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului n vigoare.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.

Data.

Semntura i tampila persoanei juridice


(nume, prenume, funcie)

*NOT: Persoana juridic va fi reprezentat n relaia cu organismul de autorizare de ctre un


reprezentant mputernicit
Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de atestare manageri energetici

33

ANEXA Nr. 6
la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici
i agreerea societilor prestatoare de servicii energetice
MODEL
de atestat de manager energetic
Nr. ........... din ...............
n baza Legii nr.121/2014 privind eficiena energetic i a Regulamentului pentru atestarea
managerilor energetici i agreerea societilor prestatoare de servicii energetice , aprobat prin Decizia
efului Departamentului pentru Eficien Energetic din cadrul Autoritii Naionale de
Reglementare n domeniul Energiei nr., ca urmare a obinerii de ctre candidatul examinat a
calificativului "admis", prin acumularea a ............... puncte la examenul de atestare, prezentul atestat
de manager energetic se acord domnului (doamnei) ..............................., de profesie ............, cu
domiciliul n localitatea ........................, str. ............................... nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ...., ap.
....., judeul/sectorul ......................., i i confer calitatea de:

MANAGER ENERGETIC
Atestatul de manager energetic i menine valabilitatea exclusiv pentru exercitarea funciei de
manager energetic n cadrul localitilor cu peste 20000 locuitori/operatorilor economici care
desfoar activiti n sectoarele: industrie, transporturi, servicii.
Atestatul de manager energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.
Prelungirea valabilitii atestatului de manager energetic se poate face la cererea posesorului, cu
respectarea prevederilor stipulate n Regulamentul n vigoare.
Atestatul de manager energetic este netransmisibil.
VICEPREEDINTE,
EF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EFICIEN ENERGETIC
Semntur/tampil

34

ANEXA Nr.7
la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i
agreerea societilor prestatoare de servicii energetice
Cerere de eliberare a unui duplicat
al atestatului de manager energetic nr./
al deciziei de prelungire nr../ a atestatului de manager energetic nr../
(se bifeaz cu semnul X csua corespunztoare solicitrii)
Subsemnatul/a Numele........................................., iniiala tatlui........, prenumele..........................,
data

naterii..................................,

identitate...........seria......nr.......................,

locul
eliberat

naterii..........................,

actul

de

la

data

de.......................................

de.................................................., codul numeric personal...................................


Domiciliul...............................................................................................,telefon/fax/email.........................................................................................
Loc de munc .
Str.nr.locjud...
Telefon / fax / e-mail.
V rog s-mi aprobai eliberarea unui DUPLICAT dup atestatul de manager energetic nr/
..
Motivul pentru care solicit eliberarea duplicatului:

.
Semntur :

Data :
Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de atestare manageri energetici

35

ANEXA Nr.8
la Regulamentul pentru atestarea managerilor energetici i
agreerea societilor prestatoare de servicii energetice

MODEL
de cerere de prelungire a valabilitii atestatului de manager energetic
pentru industrie
pentru localiti
INFORMAII PERSONALE:
Nume..iniiala tatlui.. prenume.
Data naterii.locul naterii
Act de identitateseria...nr....eliberat de la data de

CNP
Domiciliu :
str..nr.bl.sc.et.ap.loc.
..jud.
Telefonfax..
e-mail.
PLTITOR*
Str..nr..locjud

Telefon. Fax
e-mail..
Nume i prenume director general/primar
Numr de nmatriculare n Registrul comerului/an.
Cod fiscal
Cont bancardeschis la Banca. ................
*Informaii necesare pentru emiterea facturii aferente tarifului de prelungire a atestatului

36

Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., posesor/posesoare al/a atestatului de manager


energetic pentru industrie/comuniti urbane, angajat n cadrul operatorului economic/primriei/
persoanei juridice prestatoare de servicii energetice...................................................., solicit
prelungirea valabilitii atestatului, precum i meninerea nscrierii mele n Registrul de eviden a
managerilor energetici. Sunt de acord cu publicarea datelor mele n acest Registru.
Anexez documentele necesare, n conformitate cu prevederile Regulamentului n vigoare.
Am luat cunotin de faptul c, potrivit prevederilor art. 30 din prezentul Regulament
sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de atestare manager energetic sau a
tarifului de prelungire a valabilitii atestatului de manager energetic nu se restituie n cazul n care,
n urma analizei documentaiei transmise la ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic se
constat c nu sunt ndeplinite prevederile prezentului Regulament.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Semntura solicitantului.........................
Data.....................................................
Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de atestare a managerilor energetici

37

ANEXA Nr. 2

REGULAMENT
pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
CAPITOLUL I.
Dispoziii generale
Art. 1. - (1) Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie, denumit n
continuare Regulament, stabilete condiiile de autorizare pentru persoanele fizice i juridice care
efectueaz audituri energetice cu identificarea soluiilor de mbuntire a eficienei energetice din
sectoarele economiei naionale.
(2) Prevederile prezentului regulament se aplic :
a)

persoanelor fizice i juridice, romne i strine care solicit autorizarea n vederea

elaborrii de audituri energetice din industrie, pe teritoriul Romniei, cu respectarea legilor i


normelor n vigoare n domeniul eficienei energetice;
b) persoanelor fizice i juridice, romne i strine care desfoar, n baza autorizaiilor
obinute, activiti de elaborare a auditurilor energetice pentru industrie.
(3) Prevederile prezentului regulament nu se aplic auditorilor energetici pentru cldiri.
Art. 2. - (1) Calitatea de auditor energetic din industrie, denumit n continuare auditor energetic,
se dovedete prin autorizaia de auditor energetic, tampil i legitimaie.
(2) Modelele autorizaiilor de auditor energetic, tampila i legitimaia acestuia sunt prevzute
n Anexele nr. 1, 2 i 3 la Regulament
Art. 3. - Termenii de specialitate din prezentul Regulament sunt definii n Anexa nr. 1 la
Regulament.
Art. 4.- Autorizarea persoanei fizice sau juridice avnd activitate n domeniul serviciilor i/sau al
consultanei energetice, ca auditor energetic se realizeaz de ctre Autoritatea Naional de
Reglementare n domeniul Energiei Departamentul pentru Eficien Energetic, denumit n
continuare ANRE-DEE.

CAPITOLUL II
Criterii minime pentru auditurile energetice, inclusiv cele desfurate ca parte a sistemelor de
gestionare a energiei
Art. 5. - (1) Auditurile energetice se bazeaz pe urmtoarele criterii minime:
38

1. Conin date operaionale actualizate, msurate, verificabile i trasabile privind consumul de


energie i profilurile de sarcin pentru energia electric, astfel:
a) utilizeaz date privind consumul de energie privind toate tipurile de combustibili folosii;
b) folosesc informaiile din facturile de la furnizorii de energie, ct i datele de exploatare
curent din evidena primar, rezultate din citirea aparatelor de msur i control aflate n dotarea
normal a echipamentelor i instalaiilor;
c) verific existena acestor aparate conform proiectului, ct i modul de realizare a
controlului metrologic;
d)

analizeaz, mpreun cu personalul de exploatare, realizarea de puncte de msur

suplimentare i posibilitatea de realizare a msurtorilor cu echipamentul auditorului. Trasabilitatea


este o proprietate a rezultatului unei msurri de a putea fi raportat la o referin prin intermediul unui
lan nentrerupt i documentat de etalonri, fiecare contribuind la incertitudinea de msurare; in cazul
unor variaii mari a parametrilor msurai se recomand trasarea unor curbe de regresie pentru
determinarea unor valori de calcul relevante ntocmirii auditului. Se precizeaz factorii de conversie
utilizai la transformarea unitilor fizice de energie n uniti echivalente de energie.
2. Conin o revizuire detaliat a profilului de consum de energie al operaiunilor sau instalaiilor
industrile, inclusiv transporturile.
a) La auditurile energetice pentru industrie se analizeaz consumul de energie al proceselor
individuale; n faza de pregtire a auditului energetic se stabilete conturul de consum energetic n
vederea auditrii si un regim caracateristic de funcionare a instalaiei/instalaiilor auditate, n special
funcie de gradul de ncarcare uzual al acesteia; n acest scop se recomand analiza pe o perioada de
timp a regimurilor de funcionare, ct i prevederile functionrii n perspectiv i se decide asupra
regimului considerat caracteristic;
b) La auditurile energetice pentru transporturi se au n vedere urmtoarele aspecte: componena
flotei, caracteristici tehnice ale vehiculelor, numrul de ore de exploatare ale unui vehicul pentru o
perioad de referin, indicatori specifici cum ar fi tone/km sau persoane/km, consumul de energie i
posibiliti de reducere a acestuia, programe de ntreinere, programe de optimizare a rutei, programe
de formare a conductorilor auto.
3. Analiza costurilor ciclului de via i a perioadelor simple de rambursare pentru a lua n
considerare economiile pe termen lung, valorile reziduale ale investiiilor pe termen lung i ratele de
actualizare. Se calculeaz i se analizeaz valoarea actualizat net i rata intern de rentabilitate
pentru investitiile aferente masurilor recomandate in urma auditului energetic; calculul perioadelor
simple de rambursare se aplica numai msurilor cu timp de recuperare redus al investiiilor.
39

4. Proporionalitate, reprezentativitate pentru a permite crearea unei imagini fiabile a


performanei energetice globale i identificarea fiabil a celor mai semnificative oportuniti de
mbuntire.
(2) Auditurile energetice permit calcule detaliate i validate pentru msurile propuse, astfel
nct s furnizeze informaii clare cu privire la economiile poteniale. Datele furnizate prin audit
trebuie s fie suficiente pentru initierea unui studiu de pre/fezabilitate.
(3) Datele utilizate n auditurile energetice sunt stocabile n scopul analizei istorice i al
urmririi performanei. Sunt pstrate datele utilizate din cel puin ultimele 2 audituri, fie n format
electronic, fie n format letric. Analiza comparativ a performanelor se va realiza in condiii
comparabile, tinnd seama de influenta unor variabile aleatoare: gradul de incarcare al
echipamentului , conditiile climatice, calitatea materiei prime, cantitatea rebuturilor, etc.
(4) La elaborarea auditurilor energetice se recomand luarea n considerare a prevederilor din :
a) Ghidul de elaborare a auditurilor energetice aprobat prin Decizia presedintelui ANRE
nr.2123/2014, publicat pe pagina de internet a ANRE;
b) Standardul SR EN 16247-1-2013. Audit energetic. Partea 1: Cerine generale.

CAPITOLUL III
Clase i tipuri de audituri energetice
Art. 6. - Se definesc dou clase i trei tipuri de audituri energetice, dup cum urmeaz:
CLASA

TIPUL DE AUDIT ENERGETIC


Audit electroenergetic

Audit termoenergetic

Audit complex

Pi 1000 kW

Pi 2000 kW

Pi 3.000 kW

II

Pi > 1000 kW

Pi > 2000 kW

Nelimitat

* Pi puterea instalat pe conturul de audit energetic


Art. 7. - (1) Persoanele fizice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate s efectueze
audituri energetice de clasa I.
(2) Persoanele juridice care au calitatea de auditor energetic sunt autorizate s efectueze audituri
energetice de clasa I sau clasa II.

40

CAPITOLUL IV
Condiii de obinere a avizului ANRE-DEE de ctre furnizorii de formare profesional pentru
organizarea cursurilor de specialitate n domeniul elaborrii auditurilor energetice
Art. 8. - Cursurile de specialitate n domeniul elaborrii auditurilor energetice sunt organizate de
ctre instituii de nvmnt superior din domeniul electric/energetic i societi comerciale de
formare profesional autorizate conform legislaiei n domeniu, denumite n continuare furnizori de
formare profesional , care au obinut n prealabil avizul ANRE-DEE pentru organizarea acestor
cursuri.
Art. 9. - Pentru obinerea avizului ANRE-DEE, n vederea organizrii cursurilor de specialitate
pentru elaborarea auditurilor energetice, furnizorii de formare profesional trebuie s ndeplineasc
urmtoarele cerine:
a) experien de formare de minimum 10 ani n domeniul energetic;
b) existena unui colectiv de minimum patru profesori universitari cu specialitatea n domeniul
energetic;
d) existena unei baze materiale adecvate, care const din laboratoare specializate, dispunnd de
dotarea necesar, care s acopere toate capitolele din programa analitic.
Art. 10. - Furnizorii de formare profesional vor depune la ANRE - DEE un dosar care s
cuprind urmtoarele:
a) cerere de solicitare a avizului pentru organizarea de cursuri de specialitate n domeniul
elaborrii auditurilor energetice;
a) statutul instituiei;
b) dovada experienei de formare de minimum 10 ani n domeniul energetic;
c)

lista

formatorilor,

Curriculum

Vitae

al

fiecruia,

copii

ale

diplomelor

de

licen/masterat/doctorat i copii ale contractelor de munc pentru fiecare formator;


d) lista laboratoarelor specializate i a altor instalaii cu caracter experimental care pot servi ca
baz material pentru pregtirea practic n domeniul elaborrii auditorilor energetice;

41

e) o declaraie semnat de reprezentantul mputernicit prin care furnizorii de formare


profesional i asum responsabilitatea respectrii programei analitice avizat de ctre DEE pentru
cursurile de specialitate n domeniul elaborrii auditurilor energetice.
Art.11. - Furnizorii de formare profesional pot forma consorii

care s organizeze prin

cooperare desfurarea cursurilor de specialitate n domeniul elaborrii auditurilor energetice, cu


respectarea prevederilor art. 9 i art. 10. n acest caz consoriul primete avizul ANRE-DEE pentru
organizarea cursurilor de specialitate.
Art.12. - Programa analitic a cursurilor de specialitate, avizat de ANRE-DEE, se public pe
pagina de internet a ANRE.
Art.13. - Documentele prezentate la art.10 sunt analizate de ctre Comisia de autorizare a
auditorilor energetice, numit prin decizie a efului ANRE-DEE. Comisia propune efului ANREDEE avizul favorabil sau refuz de aviz, dup caz. Avizul este valabil numai pentru perioada n care
sunt respectate cerinele art.9, n caz contrar, acesta se retrage.
Art.14. - La absolvirea cursurilor de specialitate n domeniul elaborrii auditurilor energetice,
instituiile de nvmnt superior din domeniul electric/energetic i societile comerciale de formare
profesional elibereaz cursanilor care au promovat testele de verificare, certificate de absolvire.
Art.15. - Lista furnizorilor de formare profesional care au primit avizul pentru organizarea
cursurilor de specialitate n domeniul elaborrii auditorilor energetice este publicat pe site-ul ANRE
si se actualizeaz permanent de ctre direcia de specialitate din cadrul ANRE-DEE.
Art.16. - Furnizorii de formare profesional care au primit avizul pentru organizarea cursurilor
de specialitate n domeniul elaborrii auditorilor energetice notific ANRE-DEE modificrile
intervenite n condiiile care au stat la baza acordrii avizului , n termen de 7 zile lucrtoare de la
apariia acestora.

CAPITOLUL V
Condiiile obinerii autorizaiei de auditor energetic:
Art. 17 (1) n vederea obinerii autorizaiei de auditor energetic, persoanele fizice trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s aib capacitate deplin de exerciiu;
b) s prezinte certificatul de cazier judiciar emis n condiiile legii;
42

c) s aib pregtirea profesional, specializarea i experiena acumulat n domeniu cerute de


prezentul Regulament.
(2) Experiena profesional se refer la activitate didactic, cercetare, proiectare, execuie sau
exploatare acumulat n domeniile tehnice menionate n tabelul urmtor:
Pregtirea profesional i

Condiii minime

Curs de pregtire n

specializarea

privind experiena

domeniul auditului

profesional pe care

energetic

trebuie s le
ndeplineasc
persoana fizic
Absolveni ai ciclului de licen n
domeniul : inginerie energetic

2 ani

Necesar

Absolveni ai ciclului de licen n


domeniile :
- ingineria civil
- ingineria instalaiilor
- inginerie electric
- mine, petrol si gaze
- inginerie mecanic
- inginerie industrial
- inginerie si management
- inginerie chimic

3 ani

Necesar

(3) Cerina referitoare la pregtirea n domeniul elaborrii auditurilor energetice este ndeplinit
prin absolvirea unui curs de specialitate privind elaborarea auditurilor termoenergetice i/sau
electroenergetice organizat de furnizorii de formare profesional prevzui la art.8 sau prin absolvirea
cursurilor de master n eficien energetic la una dintre facultile care au primit avizul ANREDEE ori prin obinerea doctoratului n unul din domeniile eligibile prevzute la art.17 alin.(2).
(4) n funcie de tipul autorizaiei solicitate persoana fizic trebuie s prezinte certificat de
absolvire a cursului de specialitate, conform tabelului de mai jos:

43

Tipul de autorizaie solicitat

Cursul de specialitate necesar

Clasa I , tip Electroenergetic

Elaborare audituri electroenergetice

Clasa I, tip Termoenergetic

Elaborare audituri termoenergetice


Elaborare audituri electroenergetice

Clasa I , tip Complex

i
Elaborare audituri termoenergetice

(5) Solicitantul trebuie s fac dovada c are n dotare echipamente de msurare, verificate
metrologic, specifice auditurilor respective . Lista de echipamente care include minimum de aparate
necesare efecturii msurtorilor la elaborarea auditurilor energetice este prezentat n Anexa nr. 5 la
Regulament.
Art.18. - n vederea obinerii autorizaiei de auditor energetic, persoanele juridice trebuie s
ndeplineasc urmtoarele condiii:
a) s fie prevzut n obiectul de activitate prestarea de servicii energetice, activiti de inginerie
i consultan tehnic legate de aceasta sau activiti de testri i analize tehnice;
b) s aib minim 3 auditori energetici autorizai conform legii, angajai pe baz de contract
individual de munc; n cazul societilor cu rspundere limitat asociatul/asociaii are/au dreptul s
presteze activitate de auditor energetic autorizat, conform legii;
c) s fac dovada c au n dotare echipamente de msurare, verificate metrologic, specifice
auditurilor energetice pentru care solicit autorizarea.
d) pentru obinerea autorizaiei de auditor energetic clasa II , tip complex, solicitantul, persoana
juridic, trebuie s aib n componena echipei trei auditori energetici conform prevederilor de la lit.
b) dintre care cel puin un auditor energetic s dein autorizaie clasa I, tip termoenergetic i un altul
autorizaie clasa I, tip electroenergetic sau, cel puin un auditor energetic cu autorizaie clasa I, tip
complex.

CAPITOLUL VI.
Procedura de autorizare i documentele necesare la solicitarea autorizrii de ctre persoanele
fizice i juridice
Art. 19.(1) Documentaiile depuse de solicitani sunt analizate de ctre Comisia de autorizare a
auditorilor energetici care propune efului ANRE-DEE:
a) acordarea autorizaiei de auditor energetic;
44

b) modificarea autorizaiei de auditor energetic;


c) prelungirea autorizaiei de auditor energetic;
d) suspendarea autorizaiei de auditor energetic;
e) retragerea autorizaiei de auditor energetic;
f) eliberarea duplicatului autorizaiei de auditor energetic.
(2) Pentru soluionarea contestaiilor depuse de cei interesai, se constituie, atunci cnd este cazul,
o comisie de soluionare a acestora, numit prin Decizie a efului ANRE-DEE. Refuzul acordrii
autorizaiei se motiveaz, precizndu-se cile de atac legale.
Art. 20. Termenul de analiz a documentaiei depuse de solicitani este de 30 de zile de la data
depunerii complete a acesteia.
Art.21. (1) Registrul de eviden a auditorilor energetici este elaborat sub form de document
scris, se public pe pagina de internet www.anre.ro i este actualizat permanent. Registrul cuprinde
dou pri : auditori energetici persoane fizice i auditori energetici persoane juridice.
(2) Informaiile din Registrul de eviden a auditorilor energetici sunt prezentae sub form
tabelar, cuprinznd urmtoarele date:
a) numele i prenumele auditorului energetic pentru persoanele fizice i denumirea operatorului
economic pentru persoanele juridice;
b) adresa auditorului energetic persoan juridic;
c) numrul autorizaiei de auditor energetic;
d) clasa i tipul de audit energetic pentru care este autorizat;
e) data pn la care este valabil autorizaia de auditor energetic;
f) date de contact: telefon, fax, e-mail.
Art. 22. (1) Pentru acordarea autorizaiei, persoana fizic prezint urmtoarele documente:
a) cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic, conform modelului prevzut n Anexa nr.
6 la Regulament;
b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de autorizare;
c) copia diplomei licen eliberat de o facultate cu profil tehnic n domeniile menionate la art. 17
alin. (2);
d) memoriu tehnic de activitate care s demonstreze experiena profesional dobndit pe o
perioad cel puin egal cu cea stabilit conform art. 17 alin. (2);

45

e) documente n original sau copie certificat conform cu originalul, emise n condiiile legii,
din care s rezulte vechimea n activitatea de specialitate cerut pe o perioad cel puin egal cu cea
stabilit conform conform art . 17 alin. (2);
f) copia certificatului de absolvire a unui curs de specialitate n domeniul elaborrii auditurilor
energetice, organizat de un furnizor de formare profesional, conform art. 17 alin. (4) sau, dup caz,
diplom de master n eficien energetic absolvit la una din facultile la una dintre facultile care
au primit avizul ANRE-DEE ori diplom de doctor n unul din domeniile eligibile prezentate la art.17
alin. (2);
g) lista cu echipamentele deinute de solicitantul persoan fizic, necesare pentru lucrrile
specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizic solicit autorizarea, nsoit de
documentele care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestora, i/sau copia contractului
de nchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu un operator economic/o
instituie care are astfel de echipamente;
h) solicitanii angajai cu contract individual de munc la o persoan juridic autorizat ca auditor
energetic sau aflat n curs de autorizare, prezint lista echipamentelor nsoit de documentele care
atest dreptul de proprietate sau de folosin al persoanei juridice angajatoare asupra echipamentelor;
i) cazier judiciar;
j) documentele emise de autoritile competente omoloage dintr-un stat membru al Uniunii
Europene sau din Spaiul Economic European sunt nsoite de traduceri autorizate ale acestora.
(2) Persoanelor fizice autorizate ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaiul
Economic European li se echivaleaz autorizaia de auditor energetic n Romnia, dac fac dovada
cunoaterii legislaiei romneti n domeniu, n urma susinerii unui interviu.
(3) Pentru echivalarea autorizaiei, solicitanii trebuie s depun la ANRE-DEE urmtoarele
documente:
a) copia certificat a autorizaiei eliberat ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau din
Spaiul Economic European,
b) referine privind activitatea desfurat n ultimii 3 ani ca auditor energetic;
c) lista cu echipamentele deinute de solicitantul persoan fizic, necesare pentru lucrrile
specifice auditurilor energetice pentru care persoana fizic solicit autorizarea, nsoit de
documentele care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestora, i/sau copia contractului
de nchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu un operator economic/o
instituie care are astfel de echipamente;

46

(4) Persoanele fizice din statele din afara Uniunii Europene trebuie s prezinte , pe lng
documentele prevzute la alin.(1) atestatul de echivalare/recunoatere a diplomei de studii
universitare aferente eliberat de Consiliul Naional de Recunoatere i Echivalare a Diplomelor
(5) Documentele menionate la alin. (1), alin. (2) i alin. (3) se prezint ndosariate, i vor fi
nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu meniunea Dosar pentru solicitarea obinerii autorizaiei de auditor
energetic clasa I, tipul..., numele persoanei fizice solicitante, data nregistrrii solicitrii la DEE;
b) o pagin de Cuprins, coninnd enumerarea documentelor incluse n dosar, n ordinea
menionat conform alin. (1), alin. (2) i alin. (3) cu semntura solicitantului.
Art. 23. (1) Pentru acordarea autorizaiei, persoana juridic prezint urmtoarele documente:
a) cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic - persoan juridic, conform modelului
prezentat n Anexa nr. 7 la Regulament.
b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de autorizare;
c) copia actului constitutiv al persoanei juridice, din care s rezulte c desfoar activitate n
domeniul serviciilor energetice, ingineriei i consultanei tehnice legate de aceasta sau activiti de
testri i analize tehnice;
d) copia Certificatului de nregistrare eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului;
e) certificat constatator emis de Oficiul Naional al Registrului Comerului n original sau copie
legalizat, cu maxim 10 zile anterior depunerii cererii de acordare a autorizaiei;
f) copiile contractelor individuale de munc ale auditorilor energetici autorizai, angajai n
cadrul persoanei juridice solicitante;
g) copiile autorizaiilor de auditor energetic clasa I ale auditorilor energetici autorizai, angajai
n cadrul persoanei juridice solicitante;
h) lista cu echipamentele aflate n proprietatea sau folosina persoanei juridice solicitante,
necesare pentru lucrrile specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridic solicit
autorizarea, nsoit de documentele care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestora
i/sau copia contractului de nchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu un
operator economic/o instituie care are astfel de dotri;
i) cazier judiciar
(2) Persoanelor juridice autorizate ntr-un alt stat membru al Uniunii Europene sau din Spaiul
Economic European li se echivaleaz autorizaia de auditor energetic n Romnia, dac reprezentanii
acestora fac dovada cunoaterii legislaiei romneti n domeniu n urma susinerii unui interviu.
(3) Pentru echivalarea autorizaiei, solicitanii trebuie s depun la ANRE-DEE urmtoarele
documente:
47

a) copia certificat a autorizaiei eliberat ntr-un stat membru al Uniunii Europene sau din
Spaiul Economic European;
b) referine privind activitatea desfurat de persoana juridic n ultimii 3 ani, n calitate de
auditor energetic n industrie i/sau n alte sectoare economice cu excepia sectorului cldiri;
c) lista cu echipamentele aflate n proprietatea sau folosina persoanei juridice solicitante,
necesare pentru lucrrile specifice auditurilor energetice pentru care persoana juridic solicit
autorizarea, nsoit de documentele care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestora
i/sau copia contractului de nchiriere sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu un
operator economic/o instituie care are astfel de dotri.
(4) Documentele menionate la alin. (1) i alin. (3) se prezint ndosariate, i vor nsoite de:
a) o pagin de titlu, cu precizarea Dosar pentru solicitarea obinerii autorizaiei de auditor
energetic clasa II, tipul..., numele persoanei juridice solicitante, data nregistrrii solicitrii la
ANRE - DEE;
b) o pagin de Cuprins, coninnd enumerarea documentelor incluse n dosar, n ordinea
precizat conform alin. (1) i alin. (3) cu semntura solicitantului.

CAPITOLUL VII.
Acordarea, modificarea, prelungirea, suspendarea, retragerea i eliberarea duplicatului
autorizaiilor de auditor energetic.
SECIUNEA 1
Acordarea autorizaiei de auditor energetic
Art. 24. ANRE-DEE acord autorizaia de auditor energetic persoan fizic sau juridic n
termen de 30 de zile de la data publicrii rezoluiilor Comisiei de autorizare pe pagina de internet a
acesteia. Perioada de valabilitate a autorizaiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordrii
acesteia.
Art. 25. - (1) Decizia privind refuzul acordrii autorizaiei de auditor energetic poate fi contestat
n termen de 3 zile de la data comunicrii; rspunsul ANRE-DEE la contestaie se comunic
solicitantului, n termen de 10 zile de la data nregistrrii acesteia.
(2) Rezultatele contestaiilor se public pe pagina de internet a ANRE-DEE.
(3) Solicitanii nemulumiti de rezultatele contestaiilor se pot adresa instanelor de contencios
administrativ, conform legii.

48

SECIUNEA a 2 a
Modificarea autorizaiei de auditor energetic
Art. 26. (1) Persoanele fizice i persoanele juridice autorizate au obligaia s informeze
ANRE-DEE asupra oricrei modificri a condiiilor care au stat la baza acordrii autorizaiei.
(2) n cazul persoanelor juridice modificarea autorizaiei se realizeaz pe baza documentului care
atest schimbrile intervenite.
(3) Modificarea autorizaiei de auditor energetic persoan juridic se realizeaz n urmtoarele
situaii:
a)

schimbarea denumirii persoanei juridice ;

b)

schimbarea statutului i/sau a formei de organizare a persoanei juridice;

c)

schimbarea adresei sediului social al persoanei juridice.

(4) Documentele necesare la solicitarea modificrii autorizaiei de auditor energetic persoan


juridic sunt urmtoarele:
a) cerere de solicitare a modificrii autorizaiei de auditor energetic cu precizarea schimbrilor
intervenite;
b) certificatul constatator n original sau copie legalizat cu privire la nregistrarea i situaia
operatorului economic solicitant, eliberat de Oficiul Naional al Registrului Comerului cu cel mult
10 zile nainte de data depunerii la ANRE - DEE;
c) Copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de modificare a autorizaiei de auditor
energetic persoan juridic.
(5) Tariful de modificare a autorizaiei de auditor energetic persoan juridic, se aprob, anual,
prin ordin al preedintelui ANRE.
SECIUNEA a 3 a
Prelungirea autorizaiei de auditor energetic
Art. 27. - (1) Valabilitatea autorizaiei de auditor energetic este de 3 ani de la data acordrii i se
poate prelungi, o singur, dat pe o perioad de 3 ani.
(2) Prelungirea valabilitii se realizeaz prin Decizie a efului ANRE-DEE, la propunerea scris
a Comisiei de autorizare, pe baza urmtoarelor documente:

49

a) cerere de prelungire prezentat cu minim 45 de zile anterior datei de expirare a valabilitii


autorizaiei, ntocmit conform Anexei nr. 9 la Regulament, pentru auditorul energetic persoan
fizic i conform Anexei nr. 10 la Regulament, pentru auditorul energetic persoan juridic;
b) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei de
auditor energetic ;
c) autorizaia de auditor energetic deinut anterior, n copie; solicitantul persoan juridic
trebuie s ataeze la dosar i copii xerox ale autorizaiilor auditorilor energetici angajai pe baz de
contract; dup caz, se va depune dovada declarrii pierderii autorizaiei, publicat ntr-un ziar de
circulaie la nivel naional;
d) copiile contractelor de munc ale auditorilor energetici angajai, ataate de ctre solicitantul
persoan juridic;
e) memoriu tehnic de activitate al auditorului energetic persoan fizic, respectiv Raportul
multianual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pentru auditorul energetic
persoan juridic , dup caz;
f) minim dou recomandri emise de beneficiarii auditurilor energetice elaborate, inclusiv lista
msurilor rezultate n urma auditului i care au fost implementate de beneficiar, dup caz;
g) lista cu echipamentele deinute de solicitantul persoan fizic sau juridic, necesare pentru
lucrrile specifice auditurilor energetice pentru care se solicit autorizarea, nsoit de documentele
care atest dreptul de proprietate sau de folosin al acestora, i/sau copia contractului de nchiriere
sau de comodat a echipamentelor de msurare ncheiat cu un operator economic/o instituie care are
astfel de echipamente;
h) n cazul solicitanilor persoane fizice angajai cu contract individual de munc la o persoan
juridic autorizat ca auditor energetic, acetia includ n documentaie lista echipamentelor nsoit
de documentele ce atest apartenena acestora la patrimoniul persoanei juridice angajatoare.
(3) Documentele menionate la alin. (2) se prezint ndosariate, n ordinea precizat n prezentul
Regulament i vor fi nsoite de :
a) o pagin de titlu, cu precizarea Dosar pentru solicitarea prelungirii valabilitii autorizaiei de
auditor energetic clasa , tipul , numele persoanei fizice sau juridice solicitante, data nregistrrii
solicitrii la ANRE - DEE ;
b) o pagin de Cuprins, coninnd enumerarea documentelor incluse n dosar, n ordinea
precizat conform alin. (2), cu semntura solicitantului.

50

SECIUNEA a 4 a
Suspendarea i retragerea autorizaiei de auditor energetic
Art. 28. - (1) Suspendarea autorizaiei de auditor energetic a persoanei fizice sau a persoanei
juridice se realizeaz de ctre Comisia de autorizare n una dintre urmtoarele situaii:
a) nerespectarea Codului de conduit al auditorului energetic autorizat, prezentat n Anexa nr.11
Regulament;
b) nerespectarea criteriilor minime prevzute la art.5, pentru elaborarea auditurilor energetice;
c) lipsa numrului minim de auditori energetici persoane fizice din cadrul persoanei juridice;
d) netransmiterea Raportului anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice, pn
la data de 30 ianuarie a anului urmtor celui analizat ctre Comisia de autorizare. Raportul se
transmite pe suport de hrtie i n format electronic. Coninutul i modul de ntocmire al raportului
sunt prezentate n Anexa nr.12 la Regulament.
(2) Suspendarea autorizaiei de auditor se realizeaz pe o perioada de maxim 60 de zile.
Art.29. (1) Sesizarea situaiilor prevzute la art. 29 alin. (1) poate fi efectuat de o persoan
fizic sau juridic ori de ctre auditorul energetic n cauz.
(2) Comisia de autorizare analizeaz situaiile sesizate i notific auditorul energetic n cauz.
(3) n termen de 10 zile de la data notificrii, n cazul n care auditorul nu d curs solicitrii
notificrii, Comisia de autorizare propune efului DEE suspendarea autorizaiei .
(4) n termen de 10 zile de la data propunerii suspendrii autorizaiei, eful ANRE-DEE emite
Decizia de suspendare a autorizaiei de auditor energetic care va fi comunicat persoanei n cauz.
(5) Direcia de specialitate din cadrul din ANRE-DEE face meniunea autorizaie suspendat,
cu specificarea perioadei de suspendare din decizia respectiv n Registrul de eviden al auditorilor
energetici persoane juridice.
(6) Auditorul energetic cruia i s-a emis o decizie de suspendare a autorizaiei de auditor
energetic poate face contestaie n termen de 30 de zile de la data comunicrii acesteia.
(7) Contestaia mpotriva deciziei de suspendare a autorizaiei de auditor energetic se depune la
ANRE - DEE i va fi soluionat n termen de 30 de zile de la depunerea acesteia, de ctre o comisie
de soluionare a contestaiilor, constituit n acest scop.
(8) Dac n termen de 60 zile de la data comunicrii deciziei de suspendare persist una din
situaiile care au dus la suspendarea autorizaiei, Comisia de autorizare propune retragerea acesteia.
(9) eful DEE emite o decizie de retragere a autorizaiei de auditor energetic care va fi
comunicat persoanei n cauz, iar direcia de specialitate radiaz persoana n cauz din Registrul de
eviden a auditorilor energetici.

51

(10) Auditorul energetic, cruia i s-a emis o decizie de retragere a autorizaiei de auditor
energetic poate face contestaie n termen de 30 de zile de la comunicarea acesteia.
(11) Contestaia se depune la ANRE - DEE i va fi soluionat n termen de 30 de zile de la
depunerea ei, de ctre o comisie de soluionare a contestaiilor, constituit n acest scop.
Art.30.- (1) La retragerea autorizaiei de auditor energetic a unei persoanei fizice, ANRE-DEE
transmite o ntiinare de suspendare a autorizaiei de auditor energetic

persoanei juridice

angajatoare, dac n condiiile date, numrul total de auditori energetici autorizai angajai s-a redus
sub cel prevzut de la art. 18 lit. b).
(2) Auditorul energetic persoan juridic care a primit o ntiinare de suspendare a
autorizaiei notific ANRE-DEE cu privire la numrul total al auditorilor energetici persoane fizice
angajate n termen de 10 zile de la data comunicrii ntiinrii de suspendare.
(3) Suspendarea autorizaiei de auditor energetic a persoanei juridice angajatoare, se face la
30 de zile de la data emiterii deciziei de retragere a autorizaiei de auditor energetic a unuia dintre
auditorii energetici autorizai din cadrul acesteia, dac numrul total al auditorilor energetici angajai
s-a redus sub cel prevzut la art.18 lit. b).
(4) DEE emite o decizie de suspendare n baza propunerilor primite din partea Comisiei de
autorizare.
Art. 31. - Autorizaia de auditor energetic a unei persoane juridice se retrage de ctre ANREDEE la 30 de zile de la comunicarea deciziei de suspendare, dac n acest interval de timp numrul
total de auditori energetici autorizai angajai s-a redus sub cel prevzut la art. 18 lit. b).
SECIUNEA a 5 a
Eliberarea duplicatului autorizaiei de auditor energetic; eliberarea deciziei de
prelungire a autorizaiei
Art. 32 (1) Autorizaia de auditor energetic persoan fizic sau juridic/Decizia de
prelungire a acesteia pierdut/pierdut se declar nul intr-un ziar local, titularul avnd dreptul de a
solicita eliberarea unui duplicat.
(2) n vederea eliberrii unui duplicat al autorizaiei de auditor energetic persoan fizic sau
juridic/ deciziei de prelungire a acesteia, solicitantul depune la ANREDEE

urmtoarele

documente:
a) cerere de eliberare a unui duplicat al autorizaiei de auditor energetic persoan fizic sau
juridic/ deciziei de prelungire a acesteia, conform modelului prezentat in Anexa nr. 8 la
Regulament;

52

b) copia crii de identitate a solicitantului sau mputernicirea i copia crii de identitate a


reprezentantului mputernicit pentru persoana juridic;
c) copie dup anunul publicat ntr-un ziar local;
d) copia chitanei sau ordinului de plat a tarifului de eliberare a unui duplicat al autorizaiei
de auditor energetic sau deciziei de prelungire a autorizaiei de auditor energetic, dup caz.
(3) Tariful de eliberare a duplicatului se aprob anual prin ordin al preedintelui ANRE.

CAPITOLUL IX
Plata tarifului de autorizare auditor energetic persoan fizic sau persoan juridic, a tarifului
de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic persoan fizic sau persoan
juridic
Art.33. - Cererea de eliberare a autorizaiei de auditor energetic persoan fizic sau persoan
juridic i cererea de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic persoan fizic sau
persoan juridic genereaz o obligaie financiar a solicitantului fa de ANRE, avnd la baz
tarifele n vigoare, actualizate anual prin ordin al preedintelui ANRE.
Art.34. - Solicitantul achit integral obligaia financiar respectiv direct la ANRE, la
nregistrarea cererii sale ori nainte de nregistrarea acesteia, prin transmiterea sumei n contul ANRE.
Art.35. Sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de autorizare
auditor energetic persoan fizic sau persoan juridic sau a tarifului de prelungire a valabilitii
autorizaiei de auditor energetic persoan fizic sau persoan juridic nu se restituie n cazul n care,
n urma analizei documentaiei transmise la ANRE-DEE se constat c nu sunt ndeplinite
prevederile prezentului Regulament.
CAPITOLUL X
Dispoziii tranzitorii i finale
Art.36. Autorizaiile auditorilor energetici persoane fizice/i/juridice emise anterior intrrii
n vigoare a prezentului Regulament i menin valabilitatea.
Art. 37. - Anexele nr. 1 12 fac parte integrant din prezentul Regulament.

53

ANEXA Nr. 1
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
MODEL
de autorizaie de auditor energetic-persoan fizicNr. ............... din ................
n baza Legii nr.121/2014 privind eficiena energetic i a Regulamentului pentru autorizarea
auditorilor energetici, aprobat prin Decizia efului Departamentului pentru Eficien Energetic din
cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n domeniul Energiei nr... , ca urmare a verificrii
documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de ctre solicitant, prezenta
autorizaie de auditor energetic se acord domnului (doamnei) .................., de profesie ......, cu
domiciliul n localitatea .........., str. .............. nr. ..., bl. ....., sc. ..., et. ..., ap. ....., judeul/sectorul
............., i confer calitatea de:

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA I

ELECTROENERGETIC / TERMOENERGETIC / COMPLEX


(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)
Autorizaia de auditor energetic este valabil numai pentru tipul i clasa de audit energetic
precizate mai sus, servind pentru dovedirea competenei tehnice de specialitate a posesorului, n
vederea elaborrii de audituri energetice pe baz contractual, n urmtoarele sectoare de activitate:
industrie, transporturi, servicii.
Autorizaia de auditor energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.
Prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic se face la cererea titularului, cu
respectarea prevederilor Regulamentului n vigoare.
Autorizaia de auditor energetic este netransmisibil.

VICEPREEDINTE,
EF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EFICIEN ENERGETIC,
Semntur/ tampil

54

ANEXA Nr. 2
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

MODEL
de autorizaie de auditor energetic-persoan juridic
Nr. ................. din ................
n baza Legii nr.121/2014 privind eficiena energetic i a Regulamentului pentru autorizarea
auditorilor energetici, aprobat prin Decizia efului Departamentului pentru Eficien Energetic din
cadrul Autoritii Naionale de Reglementare n domeniul Energiei nr.., ca urmare a verificrii
documentelor transmise Comisiei de autorizare a auditorilor energetici de ctre solicitant, se
autorizeaz

persoana

juridic

............................................,

avnd

sediul

.., numrul de nregistrare n Registrul Comerului


i codul fiscal ..

AUDITOR ENERGETIC AUTORIZAT CLASA II


ELECTROENERGETIC / TERMOENERGETIC / COMPLEX
(tipul de audit energetic pentru care este autorizat)
Autorizaia de auditor energetic este valabil numai pentru tipul i clasa de audit energetic
menionate mai sus, servind pentru dovedirea competenei tehnice de specialitate a persoanei juridice
titulare, n vederea elaborrii de audituri energetice pe baz contractual, n urmtoarele sectoare de
activitate: industrie, transporturi, servicii.
Autorizaia de auditor energetic este valabil 3 ani de la data emiterii.
Prelungirea valabilitii autorizaiei de auditor energetic se face la cererea persoanei juridice
titulare, cu respectarea prevederilor Regulamentului n vigoare.
Autorizaia de auditor energetic este netransmisibil.

VICEPREEDINTE,
EF AL DEPARTAMENTULUI PENTRU EFICIEN ENERGETIC,
Semntur/ tampil

55

ANEXA Nr. 3
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
Model de tampil i legitimaie pentru auditor energetic persoan fizic
.

ANRE

ANRE

Departamentul pentru Eficien energetic

Ion IONESCU
Autorizaie nr.

/ anul

AUDITOR ELECTROENERGETICClasa I

UNITATEA ANGAJATOARE A
AUDITORULUI ENERGETIC sau
Persoan fizic autorizat

Ion IONESCU
AUDITOR
ELECTROENERGETIC
Clasa I
Autorizaie ANRE
Departamentul pentru eficien
energetic

Nr. / anul

verso
Valabilitate
anul

anul

anul

Conductorul unitii
Emis la:
ziua/luna/an

angajatoare

Not:
Legitimaia se realizeaz la dimensiunile i cu materialul unui card bancar sau din carton de
calitate i cu folie din plastic transparent laminat.

56

ANEXA Nr.4
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
DEFINIII, TERMENI DE SPECIALITATE I ABREVIERI
n nelesul prezentului Regulament, termenii i expresiile de mai jos au urmtoarele
semnificaii:
Audit complex auditul energetic care are la baz bilanul complex urmrind contabilizarea tuturor
formelor de energie ale cror fluxuri sunt monitorizate n interiorul conturului de bilan.
Audit electroenergetic auditul energetic care are la baz bilanul electroenergetic urmrind
contabilizarea fluxurilor de energie electric.
Audit termoenergetic auditul energetic care are la baz bilanul termoenergetic urmrind
contabilizarea fluxurilor de energie termic i combustibili.
Autorizare procedura i activitatea desfurate de organismul de autorizare privind analizarea,
verificarea i confirmarea scris a competenelor persoanelor fizice sau juridice care doresc s obin
calitatea de auditor energetic, n conformitate cu prezentul regulament i cu reglementrile tehnice n
vigoare.
Autorizaia de auditor energetic - act ce dovedete competena tehnic a persoanelor fizice i
juridice care efectueaz audituri energetice n Romnia.
Cod CAEN - codul clasificaiilor activitilor economice din Romnia
PFA - persoana fizic autorizat s desfoare orice form de activitate economic permis de lege,
folosind n principal fora sa de munc; nregistrat la Registrul Comerului.
Semnificaia altor termeni i expresii din Regulament este cea prevzut n Legea nr. 121/2014
privind eficiena energetic.

57

ANEXA Nr.5
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
Lista de echipamente
care include minimum de aparate
necesare efecturii msurtorilor la elaborarea auditurilor energetice

A. Pentru elaborarea auditurilor electroenergetice sunt necesare urmtoarele echipamente:


1. Analizor trifazat de energie electric
2. Trus de msur pentru parametrii electrici
3. Multimetru
4. Luxmetru
B. Pentru elaborarea auditurilor termoenergetice sunt necesare urmtoarele echipamente:
1. Camer de termoviziune
2. Pirometru
3. Analizor de gaze de ardere
4. Termometru cu sonde de contact
5. Debitmetru ultrasonic
6. Termohigrometru

58

ANEXA Nr. 6
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

MODEL
cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic
Nr. ........./............
PERSOAN FIZIC AUDITOR ENERGETIC CLASA I

TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT AUTORIZAREA:

ELECTROENERGETIC

TERMOENERGETIC

COMPLEX

INFORMAII PERSONALE
Nume..iniiala tatlui.. prenume.
Data naterii.locul naterii
Act de identitateseria...nr....eliberat de la data de

CNP
Domiciliu :
str..nr.bl.sc.et.ap.loc.
..jud.
Telefonfax..
e-mail.
PLTITOR*.
Str..nr..locjud

Telefon. Fax
e-mail..
Nume i prenume director general
Numr de nmatriculare n Registrul comerului/an.
Cod fiscal
59

Cont bancardeschis la Banca. ................


*Informaii necesare pentru emiterea facturii aferente tarifului de autorizare
Subsemnatul/Subsemnata, solicit autorizarea mea pentru clasa I i tipul de auditor energetic
menionat mai sus i nscrierea mea n Registrul de eviden a auditorilor energetici. Sunt de acord
cu publicarea numelui meu, a coordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie, n acest registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului .
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic i voi aciona
pentru respectarea acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Am luat cunotin de faptul c, potrivit prevederilor art. 35 din prezentul Regulament
sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de autorizare auditor energetic
persoan fizic sau persoan juridic sau a tarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor
energetic persoan fizic sau persoan juridic nu se restituie n cazul n care, n urma analizei
documentaiei transmise la ANRE - Departamentul pentru Eficien Energetic se constat c nu
sunt ndeplinite prevederile prezentului Regulament.
EDUCAIE, CURSURI DE INSTRUIRE
Se vor ataa copii dup diplomele de absolvire
Nr. Crt.

Perioada

Diploma obinut

Instituia care a eliberat diploma

SITUAIA PROFESIONAL ACTUAL


Profesia.vechime n munc
Funcia vechime n funcie..
Responsabiliti ..
.
EXPERIENA PROFESIONAL
Nr.

Din

Pn n

Denumirea operatorului

crt.

anul

anul

economic

Funcia deinut

Responsabiliti

Semntura solicitantului . Data ..


Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de autorizare a auditorilor energetici
60

ANEXA Nr.7
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
MODEL
de cerere de eliberare a autorizaiei de auditor energetic
Nr. ............/...........
PERSOAN JURIDIC AUDITOR ENERGETIC CLASA II
Persoana juridic (denumirea), .
.
Codul fiscal nregistrat n Registrul Comerului cu nr.. cu sediul n

str.

nr

judeul/sectorul.telefon/fax.e-mail.
reprezentat legal prin director/manager (numele i prenumele) .....
Cont

bancardeschis

la

Banca

........................................................
TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT AUTORIZAREA:

ELECTROENERGETIC

TERMOENERGETIC

COMPLEX

Subsemnatul/Subsemnata, n calitate de reprezentant delegat* solicit eliberarea autorizaiei de


auditor energetic pentru persoana juridic: .
.. pentru
clasa II i tipul de audit energetic menionat i nscrierea persoanei juridice pe care o reprezint n
Registrul de eviden a auditorilor energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei
juridice, a coordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie, n acest Registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului n vigoare.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic i vom aciona
pentru respectarea acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Am luat cunotin de faptul c, potrivit prevederilor art. 35 din prezentul Regulament sumele
achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de autorizare auditor energetic persoan
61

fizic sau persoan juridic sau a tarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic
persoan fizic sau persoan juridic nu se restituie n cazul n care, n urma analizei documentaiei
transmise la ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic se constat c nu sunt ndeplinite
prevederile prezentului Regulament
Data.

Semntura i tampila persoanei juridice


(nume, prenume, funcie)

*NOT: Persoana juridic va fi reprezentat n relaia cu organismul de autorizare de ctre un


reprezentant mputernicit.
Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de autorizare a auditorilor energetici

62

ANEXA Nr.8
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

Cerere de eliberare a unui duplicat


al autorizaiei de auditor energetic nr./
al deciziei de prelungire nr../ a autorizaiei de auditor energetic nr../
(se bifeaz cu semnul X csua corespunztoare solicitrii)
Subsemnatul/a:Numele........................................., iniiala tatlui........, prenumele..........................,
data

naterii..................................,

identitate...........seria......nr.......................,

locul
eliberat

naterii..........................,

actul

de

la

data

de.......................................

de..................................................,

codul

numeric

personal...................................Domiciliul...............................................................................................,t
elefon/fax/e-mail.........................................................................................
Loc de munc .
Str.nr.locjud
Telefon / fax / e - mail.
V rog s-mi aprobai eliberarea unui DUPLICAT dup :
autorizaia de auditor energetic nr/ ..
decizia de prelungire nr../ a autorizaiei de auditor energetic nr../
(se bifeaz cu semnul X csua corespunztoare solicitrii)
Motivul pentru care solicit eliberarea duplicatului:

.
Data :

Semntur :

Ctre ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic


Comisia de atestare manageri energetici

63

ANEXA Nr. 9
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

MODEL
de cerere de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic
Nr. ............./.............
PERSOAN FIZIC AUDITOR ENERGETIC CLASA I
TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT PRELUNGIREA AUTORIZRII:

ELECTROENERGETIC

TERMOENERGETIC

COMPLEX

Nume..iniiala tatlui.. prenume.


Data naterii.locul naterii
Act de identitateseria...nr....eliberat de la data de

CNP
Domiciliu :
str..nr.bl.sc.et.ap.loc.
..jud.
Telefonfax..
e-mail.
PLTITOR*
Str..nr..loc.
jud
Telefon. Fax
e-mail..
Nume i prenume director general..
Numr de nmatriculare n Registrul comerului/an
Cod fiscal
64

Cont bancardeschis la Banca. ............................


*Informaii necesare pentru emiterea facturii aferente tarifului de prelungire a autorizaiei de auditor
energetic

Subsemnatul/Subsemnata, n calitate de auditor energetic autorizat solicit prelungirea


valabilitii autorizaiei de auditor energetic pentru clasa I i tipul menionat mai sus, precum i
meninerea nscrierii mele n Registrul de eviden a auditorilor energetici. Sunt de acord cu
publicarea numelui meu, a coordonatelor i a detaliilor nscrise n autorizaie n acest Registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului n vigoare.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.
Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic i voi aciona
pentru respectarea acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Am luat cunotin de faptul c, potrivit prevederilor art. 35 din prezentul Regulament
sumele achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de autorizare auditor energetic
persoan fizic sau persoan juridic sau a tarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor
energetic persoan fizic sau persoan juridic nu se restituie n cazul n care, n urma analizei
documentaiei transmise la ANRE - Departamentul pentru Eficien Energetic se constat c nu sunt
ndeplinite prevederile prezentului Regulament
Semntura solicitantului.Data ..
Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de autorizare a auditorilor energetici

65

ANEXA Nr. 10
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie

MODEL
de cerere de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic
Nr. ............/.............
PERSOAN JURIDIC AUDITOR ENERGETIC CLASA II
Persoana juridic (denumirea), ......................
Codul fiscal nregistrat n Registrul Comerului cu nr. cu sediul n
str.nr
judeul/sectorul. telefon/fax e-mail.
reprezentat legal prin director/manager (numele i prenumele) .....
Cont

bancardeschis

la

Banca

........................................................

TIPUL DE AUDIT PENTRU CARE SE SOLICIT PRELUNGIREA AUTORIZRII

ELECTROENERGETIC

TERMOENERGETIC

COMPLEX

Subsemnatul/Subsemnata, n calitate de reprezentant delegat* solicit prelungirea valabilitii


autorizaiei de auditor energetic pentru clasa II i tipul menionat mai sus, pentru persoana juridic
......
... precum i
meninerea nscrierii persoanei juridice pe care o reprezint n Registrul de eviden a auditorilor
energetici. Sunt de acord cu publicarea denumirii persoanei juridice, a coordonatelor i a detaliilor
nscrise n autorizaie n acest Registru.
Anexez dosarul ntocmit n conformitate cu prevederile Regulamentului n vigoare.
Toate informaiile furnizate sunt corecte.

66

Am luat cunotin de prevederile Codului de conduit al auditorului energetic i vom aciona


pentru respectarea acestora n cadrul activitilor de elaborare a auditurilor energetice.
Am luat cunotin de faptul c, potrivit prevederilor art. 35 din prezentul Regulament sumele
achitate de solicitani, n contul ANRE, ca plat a tarifului de autorizare auditor energetic persoan
fizic sau persoan juridic sau a tarifului de prelungire a valabilitii autorizaiei de auditor energetic
persoan fizic sau persoan juridic nu se restituie n cazul n care, n urma analizei documentaiei
transmise la ANRE - Departamentul pentru Eficien Energetic se constat c nu sunt ndeplinite
prevederile prezentului Regulament.

Data.

Semntura i tampila persoanei juridice


(nume, prenume, funcie)

*NOT: Persoana juridic va fi reprezentat n relaia cu organismul de autorizare de ctre un


reprezentant delegat.
Ctre:
ANRE-Departamentul pentru Eficien Energetic
Comisia de autorizare a auditorilor energetici

67

ANEXA Nr. 11
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
CODUL DE CONDUIT AL AUDITORULUI ENERGETIC AUTORIZAT
Realizarea auditurilor energetice se desfoar pe baza principiilor precizate n continuare, a
cror respectare de ctre auditorii energetici autorizai ca persoane fizice i juridice este obligatorie,
pentru evitarea unor incompatibiliti i/sau conflicte de interese ce ar putea fi generate n
desfurarea acestei activiti.

Auditorul energetic autorizat:


1. Acioneaz profesional, fr discriminare.
2. Acioneaz n sensul creterii competenei proprii i asist pe cei aflai n subordinea sa s i
dezvolte abilitile relaionale n activitatea de realizare a auditurilor energetice.
3. Nu activeaz ca reprezentant al unor productori de echipament energetic.
4. Pstreaz confidenialitatea datelor obinute sau rezultate n urma auditului energetic, cu excepia
cazurilor n care este obligat s le fac cunoscute n condiiile legii, sau obine consimmntul scris
al beneficiarului auditului energetic n acest sens.
5. Nu comunic informaii eronate care s compromit activitatea de realizare a auditului energetic
sau procesul de autorizare.
6. Nu prejudiciaz prin activitile sale reputaia organismului de autorizare.

68

ANEXA Nr.12
la Regulamentul pentru autorizarea auditorilor energetici din industrie
Coninutul cadru
al Raportului anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice
de ctre persoanele juridice autorizate i PFA .
Raportul va avea urmtorul cuprins:
a) Form tiprit va cuprinde:
1. Date de identificare ale auditorului autorizat, persoan juridic sau PFA;
2. Lista cronologic a auditurilor energetice efectuate n anul raportat i beneficiarii acestora;
3. Fia auditului (va cuprinde elementele tehnice principale ale fiecrui audit);
4. Note privind oportunitatea aplicrii unor msuri cu grad ridicat de replicabilitate i cretere
semnificativ a eficienei energetice.
b) Forma electronic va cuprinde:
Tabel 1
Nr.
crt.

Auditorul
energetic
PJ

Beneficiarul
auditului
energetic

Tipul auditului energetic


Audit
Audit
Audit
electroenergetic termoenergetic
complex

1.
2.
.
.
n
la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice

Tabel 2
la Raportul anual privind activitatea de elaborare a auditurilor energetice

Nr.
Crt.

Beneficiarul
auditului
energetic

Domeniul de
activitate al
beneficiarului

Principalele msuri de eficien energetic propuse

Conturul
auditului
energetic

Denumirea
msurii

69

Economii de
energie estimate
(tep)

Costul
implementrii
(mii RON)

Coninut cadru al Fiei auditului


Fia cadru trebuie s conin urmtoarele informaii:
1. Tipul auditului energetic
2. Auditul real:
a) conturul de audit i enumerarea proceselor tehnologice aflate n funciune;
b)consumul total real de combustibili i energie pe anul anterior efecturii auditului,
corespunztor conturului de audit;
c) indicatorii specifici de consum de combustibili i energie;
d) concluzii cu privire la situaia existent.
3. Auditul optimizat:
Not: Pentru acest tip de audit se vor prezenta informaii similare cu cele menionate mai sus
pentru auditul real.
4. Msuri propuse pentru creterea eficienei energetice, grupate pe categorii i estimarea tehnicoeconomic a aplicrii acestora (consumuri specifice de combustibili i energie, randamente
energetice, durata de recuperare a investiiei, rata intern de rentabilitate).

70