Sunteți pe pagina 1din 2

ROMNIA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI PERIAM


Judeul Timi, 307315 Periam str. Mureului nr.1 bis
Telefon: 0256-375001; Fax: 0256-375002; e-mail:office@primatimperiam.ro

Total consilieri Consiliul Local: 7


Prezeni: 5
Pentru: 5
mpotriv: x
Abineri: x

HOTRREA
privind modificarea structurii organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de specialitate al
Primarului Comunei Periam, precum i ale SPCLEP Periam pe anul 2015

Consiliul Local al Comunei Periam, Judeul Timi, ales n condiiile stabilite de Legea
nr.67/2004 pentru alegerea autoritilor administraiei publice locale, republicat, cu modificrile i
completrile ulterioare; reunit n edina ordinar din data de 22.12.2015, avnd n vedere urmtoarele:
- nota de fundamentare nregistrat sub nr.9665/08.12.2015 prezentat de domnul Dumitra
Cornel - primarul Comunei Periam;
- referatul nregistrat la Primria Comunei Periam sub nr.9666/08.12.2015 prezentat de doamna
Bron Daciana - secretarul Comunei Periam prin care se solicit consiliului local modificarea structurii
organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de specialitate ale Primarului Comunei Periam pentru
anul 2015;
- prevederile Legii-cadru nr.284/2010 privind salarizarea unitar a personalului pltit din fonduri
publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr.83/2014 privind salarizarea personalului pltit din fonduri publice n anul
2015, precum i alte msuri n domeniul cheltuielilor publice, cu modificrile i completrile ulterioare;
- prevederile H.G. nr.1091/2014 pentru stabilirea salariului de baz minim brut pe ar garantat
n plat;
- prevederile Regulamentului de organizare i funcionare al Consiliului Local Periam;
- raportul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Periam;
n temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.a, ale art.36 alin.3 lit.b i ale art.45 alin.1 din Legea
nr.215/2001 privind Administraia public local, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare,
HOTRTE:
Art.1. Se aprob modificarea structurii organizatorice i a statului de funcii ale aparatului de
specialitate al Primarului Comunei Periam, precum i ale SPCLEP Periam pe anul 2015, conform
Anexelor nr.1-2, care fac parte integrant din prezenta hotrre.
Art.2. ncepnd cu data prezentei hotrri i nceteaz aplicabilitatea orice alte prevederi
contrare.
1

Art.3. Cu aducerea la ndeplinire a prezentei hotrri se va ncredina domnul Dumitra Cornel,


primarul Comunei Periam, doamna Ferecean-Guler Daciana, n calitate de inspector I asistent - contabil
n cadrul Primriei Comunei Periam i doamna Bron Daciana, secretarul Comunei Periam.
Art.4. Prezenta hotrre se comunic:
- Instituiei Prefectului-Judeului Timi - Direcia pentru verificarea legalitii actelor, a
aplicrii actelor normative i contencios administrativ;
- Primarului Comunei Periam;
- Consiliului Local Periam;
- Compartimentului Financiar-contabil, impozite i taxe din cadrul Primriei Comunei Periam;
- La dosarul edinei;
- Se aduce la cunotina public prin afiarea la sediul primriei, precum i pe pagina de
internet www.primatimperiam.ro.

L.S.

PREEDINTELE DE EDIN,

Contrasemneaz:
SECRETARUL COMUNEI PERIAM

AVRAM IOAN-MIRCEA

________________

Nr.109 din 22.12.2015

BRON DACIANA

______________________________________