Sunteți pe pagina 1din 1

[$$]2^n=\mathbf{C}_n^0+ \mathbf{C}_n^1+\cdots+ \mathbf{C}_n^n[/$$]

[latex]din formula lui Newton[/latex]


[$$]\mbox {particulariznd } a=b=1[/$$]
Se folosesc sage?ile direc?ionale SUS/JOS pentru a alege op?iunile men?ionate ma
i jos. Se apas? ENTER dup? selectarea fiec?rei op?iuni cu s?ge?ile direc?ionale.

Start Clonezilla live (default settings) VGA 1024x768


Se apas? ENTER
Pe ecran se vor derula linii de comanda care nu necesit? inetrven?ia utilizatoru
lui. Se va a?tepta pn? se va afi?a imaginea de mai jos:

Se alege op?inea: en_us.UTF8 English Se apas? ENTER

Se alege op?inea: Don't touch keymap Se apas? ENTER