Sunteți pe pagina 1din 20

Decizia 641/11noiembrie 2014 publicata in MO din 5 decmbrie 2014

1) In cazul urmarii penale


a) Procedura din cursul urmarii penale este nepublica
b) Procedura din cursul urmarii penale este publica
c) Obiectul acesteia il constitue printre altele verificarea legalitatii
administrarii probelor si a efectuarii actelor de catre organele de urmarire
penala
2) Procurorul dispune asupra actelor sau masurilor procesuale daca legea nu
prevede altfel prin
a) Referat
b) Rezolutie motivata
c) Ordonanta
3) Organele de cercetare penala
a) Dispun asupra actelor si masurilor procesuale prin ordonanta
b) Formuleaza propuneri prin referat
c) Nu au dreptul de a dispune prin ordonanta sau de a formula propruneri prin
referat
4) Sesizarea organelor de urmarire penala
a) Se poate face in unele cazuri prin plangere prealabila a persoanei
vatamate
b) Se face numai prin plangere
c) Se poate face si din oficiu
5) Plangerea
a) Este incunostiintarea facuta de o persoana fizica sau juridica despre
savarsirea unei infractiuni
b) Pentru persoana lipsita de capacitate de exercitiu se face de
reprezentantul sau legal
c) Nu se poate face de un sot pentru celalalt sot.
6) Este flagranta infractiunea
a) Descoperita in momentul savarsirii
b) Descoperita imediat dupa savarsire

c) Al carei faptuitor imediat dupa savarsire este urmarit de persoana


vatamata
7) Atunci cand plangerea nu indeplineste conditiile de forma
a) Organele de cercetare penala inanteza procurorului actele impreuna cu
propunerea de clasare
b) Aceasta se restitue pe cale administrativa petitionarului cu
indicarea elementelor care lipsesc.
c) Organul de cercetare il cheama pe petitionar pentru a completa in
prezenta sa elementele care lipsesc.
8) Plangerea prealabila
a) Se adreseaza numai procurorului
b) Trebuie sa fie introdusa in termen de 3 luni de la data cand
reprezentantul legal al minorului persoana vatamata a aflat
despre savarsirea faptei
c) Gresit indreptata atrage clasarea cauzei.
9) Procurorul
a) Poate sa asiste la efectuarea oricarui act de cercetare penala
b) In exercitarea atributiei de supraveghere a activitatii de urmarire
penala poate sa ceara spre verificare orice dosar.
c) Poate sa dispuna daca este necesar ca intr-o cauza urmarirea
penala sa fie efectuata de un alt organ de cercetare decat cel
sesizat.
10)

Inceperea urmarii penale

a) Se dispune prin ordonanta


b) Se dipsune intotdeauna cu actul de sesizare, indeplineste conditiile legale
c) Nu poate fi dispusa cand exista vreunul din cazurile care impiedica
exercitarea actiunii penale.
11)

Dupa inceperea urmarii penale sunt opozabile procurorului

a) Secretul bancar
b) Intotdeauna secretul profesional.
c) Secretul profesional al avocatului.
12)

Procedura audierii anticipate se desfasoara

a) Cu participarea obligatorie a procurorului


b) In fata judecatorului de drepturi si libertati
c) Atunci cand exista riscul ca un martor sa nu mai poate fi audiat in
cursul judecatii
13)

Suspendarea urmarii penale se dispune

a) Pe perioada desfasurarii procedurii de mediere


b) Ori de cate ori inculpatul sufera de o boala grava
c) De catre procuror
14)

Clasarea se dispune cand

a) Nu exista interes public in urmarirea penala a inculpatului


b) Nu se poate incepe urmarirea penala nefiind intrunite conditiile de
fond si forma esentiale ale sesizarii.
c) Fapta este comisa in legitima aparare.
15)

Renuntarea la urmarirea penala

a) Se poate dispune indiferent de infractiunea comisa daca procurorul o


considera necesara
b) Nu se poate dispune in cazul infractiunilor pentru care legea
prevede pedeapsa inchisorii mai mare de 7 ani
c) Se dispune prin ordonanta a organului de cercetare penala.
16)

Urmarirea penala este reluata

a) In cazul restituirii cauzei de catre judectaorul de camera


preliminara
b) In cazul incetarii cauzei de suspendare chiar daca a intervenit o cauza de
neimputabilitate.
c) In cazul redeschiderii urmarii penale.
17)

In camera preliminara

a) Dosarul se repartizeaza in mod aleatoriu judecatorului de camera


preliminara
b) Durata procedurii este de cel putin 60 de zile de la data inregistrarii cauzei
in instanta.
c) Judecatorul de camera preliminara hotaraste prin incheiere motivata in
camera de consiliu fara participarea procurorului si a inculpatului.

18)

Judecatorul de camera preliminara dispune inceperea judecatii

a) In cazul in care a constatat neregularitati ale actului de sesizare


b) A exclus una sau mai multe probe administrate
c) Cand constata legalitatea sesizarii instantei a administrarii
probelor si actelor de urmari penala
19)

Ordonanta de clasare se comunica

a) Numai persoanei care a facut sesizarea


b) Suspectului
c) Inculpatului.
20)
La terminarea urmarii penale organul de cercetare penala inainteza dosarul
procurorului insotit de
a) Ordonanta
b) Propunere
c) Referat
21)

Cum se face un rechizitoriu?

a) Ne luam o infractiune si facem o trimitere in judecata prin acel rechizitoriu.


22)
In cauza penala X/y/2014, avand ca obiect judecarea in fond a infractiuni
prevazute si pedepsite de dispozitiile art.188 NCP, omorul, savarsita de AB,
incursul cercetarii judecatoresti , instanta a dispus audierea martorului BC, in
declaratie desi in cursul urmarii penale declarase ca l-a vazut pe AB atacand-o
si injughind-o pe victima, in fata instantei de judecata, acesta a delcarat ca nu
a vazut cand s-a produs injunghierea victimei, el ajungand la locul comiterii
faptei ulterior, victima fiind in acel moment deja decedata. In aceste
imprejurari instanta de judecata constantand savarsirea infractiunii prevazute
si pedepsite de dispozitiile art.273 CP, marturia mincinoasa, prin incheiere a
pus in miscare actiunea penala impotriva martorului BC, avand in vedere
datele din speta, care dintre urmatoarele afirmatii sunt corecte?
a) Instanta de judecata in mod corect a dispus prin Incheiere punerea in
miscare a actiunii penale
b) Instanta de judecata in mod gresit a dispus prin incheiere punere
in miscare a actiunii penale
c) In cauza actiunea penala putea fi pusa in miscare numai de catre
procuror prin declaratie orala.
23)
Hotararea prin care instanta penala solutioneaza fondul cauzei se
redacteaza

a) In cel mult 20 de zile de la pronuntare


b) In cel mult 30 de zile de la pronuntare
c) In cel mult 10 zile de la pronuntare.
24)

In principiu nu pot asista la sedinta de judecata

a) Minorii sub 14 ani


b) Minorii sub 16 ani
c) Minorii sub 18 ani
25)

Judecata poate avea loc

a) Indiferent de faptul ca persoana vatamata si partile sunt legal citate si


procedura este indeplinita
b) Numai daca persoana vatamata si partile sunt legal citate si
procedura este indeplinita
c) In lipsa procurorului.
26)

Lista cauzelor fixate pentru judecata

a) Se afiseaza cu 24 de ore inaintea termenului de judecata


b) Se afiseaza in ziua judecatii
c) Este intocmita tinandu-se seama de data intrarii cauzelor la
instanta, dandu-se ntietate cauzelor in care sunt detinuti sau
arestati la domiciliu si celor cu privire la care legea ca judecata se
face de urgenta.
27)
Instanta poate solutiona cauza numai pe baza probelor administrate in faza
urmarii penale
a) Daca inculpatul solicita aceasta si recunoaste o parte din faptele retinute
in sarcina sa
b) Daca inculpatul solicita aceasta si recunoaste in totalitate faptele
retinute in sarcina sa, iar instanta apreciaza ca probele sunt
suficiente pentru aflarea adevarului si justa solutionare a cauzei
c) Daca procurorul solicita aceasta.
28)
Cand aceeasi cauza sunt mai multi inculpati dintre care unii minori si altii
majori instanta
a) Judeca intotdeauna in cauza in sedinta nepublica
b) Poate judeca in camera de consiliu

c) Judeca in principiu in sedinta publica.


29)

Pronuntarea poate fi amanata

a) Numai o singura data


b) Cel mult 15 zile de la data inchiderii dezbaterilor
c) Prin incheiere dispusa in sedinta publica
30)

Contestatia privind durata procesului penal

a) Poate fi introdusa daca activitatea de urmarire penala sau


judecata nu se indeplineste intr-o durata rezonabila
b) In cursul judecatii poate fi introdusa si de catre procuror
c) Poate fi formulata dupa cel putin un an de la inceperea urmaririi
penale pentru cauzele aflate in cursul urmririi.
31)

Este adevarat ca

a) La ascultarea inculpatului minor care nu a implinit 16 ani organul


de urmarire penala citeaza parintii acestuia si Directia Generala
de Asistenta Sociala si Protectie a copilului.
b) In cauzele cu inculpati minori instanta de judecata poate sa dispuna
efectuarea referatului de evaluare de catre serviciul de probatiune
c) Cauzele cu inculpati minori se judeca de urgenta si cu precadere.
32)

Darea in urmarire

a) Se dispune de catre Inspectoratul General al Politie romane.


b) Se poate solicita de catre organul de politie care a constatat ca nu
poate executa un mandat de executare preventiva.
c) Nu poate viza depistarea unui minor.
33)

Urmarirea se revoca

a) Prin ordin al procurorului care a supravegheat activitatea de urmarire


b) Numai atunci cand au disparut temeiurile care au justificat darea in
urmarire
c) In momentul prinderii persoanei urmarite.
34)
Impotriva sentintei Z pronunta in cauza penala X/Y/2014 prin care
inculpatul AB a fost condamnat si obligat la despagubiri pentru savarsirea
infractiunii pedepsite si prevazute de art. 228 CP a formulat apelul in termen
numai procurorul. In apelul sau acesta a criticat faptul ca desi procurorul de
sedinta a fost prezent la judecarea recursului in fond la termenul de 7.3.2014

si desi conform incheierii de sedinta acesta a cerut in repetate randuri sa i se


de-a cuvantu pe cele doua cereri de probe formulate de inculpat si admise de
instanta, i-a fost refuzat acest lucru astfel incat a fost in imposibilitatea de a
pune concluzii pe acele cereri. Instanta de apel a respins apelul ca nefondat
cu motivarea ca procurorul fusese prezent la sedinta de judecata si astfel nu
s-a incalcat nici o dispoziie legala. Avand in vedere datele din speta aratati
care din variantele de mai jos este corecta
a) Solutia instantei de apel este corecta.
b) Solutia instantei de apel nu este corecta deoarece dispozitiile
procesual penale au in vedere participarea procurorului si nu doar
prezenta acestuia.
c) Incalcarea dispoziiilor privind participarea procurorului este
sanctionata cu nulitate absoluta.
35)
In situatia in care inculpatul fata de care s-a inceput urmarirea penala are
varsta de 15 ani
a) Asistenta juridica este intotdeauna obligatorie
b) Trebuie citati la fiecare act de urmarire penala reprezentantii legali ai
acestuia
c) Este obligatorie aducerea la cunostinta a invinuirii in prezenta
avocatului.
36)

Judecarea cauzei privind o infractiune savarsita de un minor se poate face

a) Numai in prezenta inculaptului minor


b) In lipsa inculpatului legal citat numai daca acesta se sustrage de la
judecata
c) In lipsa inculpatului legal citat chiar daca se sustrage de la
judecata.
37)

Este comptetenta sa se pronunte asupra reabilitarii judecatoresti

a) Instanta care a judecat cauza in prima instanta si in care s-a


pronunta condamnarea pentru care se cere reabilitarea
b) Instanta superioara celei care a pronuntat condamnarea
c) Numai judecatoria aflata in raza teritoriala a domciliului condamnatului.
38)

Sentinta prin care se solutioneaza cererea de reabilitare

a) Este definitiva
b) Poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare

c) Este supusa contestatiei in termen de 10 zile de la comunicare.


39)

Are dreptul la repararea pagubei materiale

a) Condamnatul judecat in lipsa in cazul redeschiderii procesului


penal daca dupa rejudecare s-a pronuntat o hotarare definitiva de
achitare
b) Persoana care in cursul procesului penal a fost privata nelegal de
libertate
c) Condamnatul definitiv fata de care in urma rejudecarii cauzei s-a pronuntat
o hotarare definitiva de achitare chiar si atunci cand nedescoperirea in
timp util a faptului necunoscut ii este imputabila.
40)

Judecarea cererii de reabilitare judecatoreasca se suspenda

a) Numai in cazul in care petentul este trimis in judecata intr-o alta cauza
b) Daca a fost inceputa urmarirea penala cu privire la petent intr-o alta cauza
c) Numai daca a fost pusa in miscare actiunea penala pentru o alta
infractiune savarsita de condamnat.
41)

Cererea de reabilitare judecatoreasca

a) Nu poate fi respinsa pentru neindeplinirea conditiilor de forma


b) Poate fi reinterata dupa o prima respingere numai dupa trecerea unui
termen de cel putin 3 ani.
c) Poate fi retrasa de petent.
42)

Sentinta pronuntata cu privire la o cerere de reabilitare judectoreasc

a) Este definitiva in cazul respingerii cererii ca inadmisibila


b) Este supusa numai contestatiei.
c) Poate fi atacata cu apel.
43)
In cazul in care persoana condamnata dovedeste ca nu i-a fost cu putinta
sa achite despagubirile civile instanta care judeca cererea de reabilitare
judecatoreasca
a) Va putea dispune reabilitarea
b) Va putea acorda un termen de 6 luni pentru achitarea in tot sau in
parte a despagubirilor civile
c) Va respinge cererea de reabilitare judectoreasc ca prematura.
44)

Cererea de reabilitare judecatoreasca poate fi formulata

a) De reprezentantul legal al condamnatului minor


b) De sotul condamnatului major numai in baza unei procururi speciale date
de acesta
c) De sotul supravietuitor al condamnatului decedat.
45)

Anularea reabilitarii

a) Nu se poate dispune in cazul reabilitarii de drept


b) Poate fi dispusa numai dupa citarea persoanei reabilitate
c) Poate fi ceruta de organele de politie.
46)

Obiectul urmaririi penale consta in

a) Tragerea la raspundere penala a inculpatului


b) Stabilirea adevarului in cauza
c) Strangerea probelor necesare cu privire la stabilirea raspunderii
penale sau civile a faptuitorilor.
47)

Plangerea prealabila trebuie introdusa in termen de 3 luni de la data

a) Savarsirii infractiunii
b) Epuizarii infractiunii continuate
c) A care persoana vatamata a luat cunostinta de comiterea
infractiunii
48)

Suspectul

a) Are dreptul de a consulta dosarul pe parcursul intregii urmari penale


b) Nu poate fi reprezentat la efectuarea actelor de urmarire penala
c) Minor trebuie sa beneficieze de asistenta juridica din oficiu chiar
daca a dobandit capacitatea de exercitiu in mod anticipat.
49)

Procedura audierii anticipate se desfasoara in fata

a) Judecatorului de drepturi si libertati


b) Judecatorului de camera preliminara
c) Instantei de judecata.
50)

Clasarea se poate dispune daca procurorul constata ca

a) Exista o cauza ce inlatura caracterul penal al faptei.


b) Faptei ii lipseste pericolul social al unei infractiunii.

c) A intervenit gratierea antecondamnatorie.


51)

Se va urma procedura camerei preliminare

a) Ori de cate ori s-a dispus trimiterea in judecata prin rechizitoriu


b) Numai daca inculpatul nu recunoaste in integralitate acuzatiile formate de
catre procuror iar instanta a fost sesizata cu rechizitoriu
c) In cazul in care a fost incheiat un acord de recunoastere a vinovatiei iar
asistenta juridica este obligatorie.
52)

Judecatorul de camera preliminara dispune inceperea judecatii

a) Atunci cand nu a fost formulata nici o cerere sau exceptie in cauza


b) Chiar si dupa excluderea unor mijloace de proba
c) Doar daca toate actele procesuale au fost legal intocmite in cursul urmaririi
penale.
53)

In cursul sedintei de judecata instanta nu poate

a) Indeparta din sala inculpatul


b) Da citire declaratiilor martorilor audiati in cursul cercetarii judecatoresti .
c) Dispune indepartarea din sala a procurorului.
54)

Infractiunile de audienta pot fi constatate de

a) Judecator prin proces verbal.


b) Procuror prin proces verbal.
c) Judecator numai prin incheiere.
55)

Hotararea judecatoreasca

a) Sesemneaza intotdeauna si de grefier.


b) Se semneaza intotdeauna doar de persoanele care au participat la
deliberare
c) Poate fi semnata si de alte persoane decat cele care au participat
la deliberare.
56)
Pentru ca judecata sa se desfasoare in conditiile procedurii recunoasterii
invinuirii este necesar ca
a) Partea civila sa fie de acord cu urmarea acestei proceduri
b) Inculpatul sa fi acoperit prejudiciul cauzat partii civile.
c) Inculpatul sa fie prezent in instanta.

57)
In cazul in care instanta constata dincolo de orice indoiala rezonabila ca
fapta exista constitue infractiunie si a fost savarsita de inculpat poate
pronunta
a) Numai condamnarea cu executare in regim de detentie
b) Condamnarea cu suspendare a executarii.
c) Renuntarea la aplicarea pedepsei.
58)

Schimbarea incadrarii juridice a faptei

a) Poate fi solicitata numai in stadiul dezbaterilor


b) Nu poate fi ceruta de partea civila.
c) Poate fi pusa din oficiu de instanta in discutia partilor in cursul
cercetarii judecatoresti .
59)
Instanta hotaraste asupra invinuirii aduse inculpatului pronuntand
achitarea acestuia in cazul in care
a) Exista o cauza justificativa sau de neimputabilitate
b) Lipseste plangerea prealabila, autorizarea sau sesizarea organului
competent ori o alta conditie prevazuta de lege necesara pentru punerea
in miscare a actiunii penale
c) Fapta nu exista
60)

Hotararile penale definitive sunt puse in executare de catre

a) Tribunal in raza caruia do iciliaza condamnatul ori de cate ori infractiunea


comisa a lrodus o paguba materiala mai mare de 2.000.000 de lei
b) Tribunalul militar ori de cate ori condamnarea a fost pronuntata de
o instanta militara
c) Tribunalul Bucuresti daca hotararea de condamnare priveste un
judecator al Curtii Co stitutionale.
61)

Instanta de apel nu poate dispune

a) Extinderea procesului penal


b) Readministrarea ansamblului probatoriu
c) Restituirea cauzei la Parchet.
62)
Persoana vatamata care nu s-a constituit parte civila poate ataca cu apel o
sentinta penala
a) Numai in ceea ce priveste latura penala

b) Atat in ceea ce priveste latura penala cat si latura civila


c) In termen de 10 zile de la comunicarea minutei chiar daca a lipsit
de la judecata
63)

Contestatia se solutioneaza

a) Cu participarea procurorului
b) Prin decizie
c) Numai prin incheiere.
64)

Constitue cazul de recurs in casatie

a) Nerespectarea in cursul urmaririi penale a dispozitiilor privind competenta


dupa materie sau dupa calitatea persoanei.
b) Efectuarea urmaririi penale in lipsa aparatorului cand prezenta acestuia
era obligatorie
c) Neintrunirea elementelor constitutive ale infractiunii.
65)
Instanta se pronunta cu privire la admisibilitatea in principiu a contestatiei
in anulare prin
a) Incheiere
b) Sentinta
c) Decizie
66)

Poate formula cerere de revizuire

a) Persoana vatamata
b) Parintele persoanei condamnate numai dupa moartea acesteia
c) Partea responsabila civilmente.
67)

Poate cere redeschiderea procesului penal ca urmare a judecarii in lipsa

a) Numai inculpatul.
b) Persoana vatamata.
c) Partea responsabila civilmente.
68)

Mandatul de executare a pedepsei inchisorii se intocmeste in

a) 2 exemplare
b) 3 exemplare
c) 4 exemplare

69)

Mandatul de executare a pedepsei inchisorii se emite de

a) Instanta la care a aramas definitiva hotararea


b) Completul care a judecat cauza in prima instanta
c) Judecatorul delegat al instantei de executare.
70)

Procurorul poate incheia un acord de recunoastere al vinovatiei

a) Numai dupa punerea in miscare a actiunii penale.


b) Daca legea prevede pentru infractiunea pentru care s-a pus in
miscare actiunea penala pedepsa inchisorii de 2 la 7 ani
c) Chiar si fara avizul prealabil si scris al procurorului ierarhic superior.
71)

Instanta sesizata cu acordul de recunoastere al vinovatiei

a) Poate admite si cererea inculpatului de a urma procedura abreviata a


judecatii in cazul recunoasterii invinuirii.
b) Poate dispune numai o solutie de condamnare
c) Nu poate dispune achitarea inculpatului.
72)

Partea responsabila civilmemte

a) Nu poate declara apel in latura penala a cauzei.


b) Poate declara apel atat cu privire la latura penala cat si cu privire
la latura civila a cauzei.
c) Poate declara apel numai in latura civila a cauzei
73)

Renuntarea la apel

a) Este irevocabila
b) Poate fi revocata intermenul declarare a apelului
c) Se poate face numai personal de persoana vatamata.
74)

Existenta autoritatii de lucru judecat constitue motiv de

a) Recurs in casatie
b) Contestatie in anulare.
c) Revizuire.
75)
In cazul in care persoana fata de care s-a dispus anularea aplicarii
pedepsei nu este autorul infractiunii, o alta persoana utilizand in mod
fraudulos identitatea celui condamnat se poate formula cerere de

a) Revizuire
b) Contestatie in anulare
c) Contestatie la executare.
76)

Revizuirea unei hotarari penale definitive

a) Exclusiv cu privire la latura civila poate fi ceruta numai in fata


instantei civile
b) Poate fi ceruta si de persoana vatamata
c) Poate fi solicitata printr-o cerere adresata direct instantei care a judecat
cauza in prima instanta.
77)
Organul de cercetare penala a fost sesizat prin plangere cu privire la
savarsirea infractiunii prevazute si pedepsite de articolul 194 vatamare
corporala cu autori necunoscuti. Constqtand ca plangerea indeplineste
conditiile prevazute de lege ca nu exista vreunul din cazurile care impiedica
exercitarea actiunii penale, organul de cercetare penala a dispus nceperea
urmaririi cu privire la fapta. Ulterior dupa audierea mai multor martori organull
de cercetare penala prin ordonanta a dispus efectuarea in continuare a
urmaririi penale fata de AB si AC , coautori.care dintre urmatoarele afirmatii o
considerati corecta in functie de datele spetei?
a) In mod corect organul de cercetare a dispus inceperarea urmaririi
penale cu privire la fapata.
b) In mod gresit organul de cercetare penala a dispus efectuarea in
continuare a urmaririi penale fata de AB si AC, procurorul fiind
singurul care poate dispune aceasta.
c) In mod corect organul de cercetare a dispus efectuarea in continuare a
urmarii penale fata de AB si AC, cauza nefiind dintre aceia pentru care
urmarirea penala trebuie efectuata in mod obligatoriu de catre procuror.
78)
In cauza penala X/Y/2014 avand ca obiect judecarea infractiunii prevazute
si pedepsite de articolul 196 CP, savarsita de X si Y, Tribunalul Neamt l-a
achitat pe inculpatul X si l-a condamnat pe inculpatul Y, obligandu-l la
despagubiri catre partea civila Z. Impotriva sentintei a declarat apel pentru Y
fara a avea procura in acest sens, sotia inculpatului. Totodata impotriva
sentintei a declarat apel si parchetul, acesta criticand faptul ca minuta
sentintei in loc sa fie semnata de judecatorul A, cel care a participat la toate
termenele de judecata si la dezbateri este semnata de presedintele instantei
cu motivarea ca A se afla in concediu medical. Avand in vedere datele din
speta aratati care dintre variantele de mai jos este corecta
a) Apelul formulat de sotia inculpatului Y este admisibil, aceasta
avand calitatea de substituit procesual.

b) Semnarea minutei de catre presedintele instantei este nelegal,


acesta nefiind membru al completului de judecata
c) Avand in vedere calitatea de presedinte al instantei si de impedimentul
aparut in semnarea minutei in mod corect presedintele instantei a semnat
motivat minuta.
79)

In cursul judecatii

a) Cererea inculpatului de inlocuire a arestului la domiciliu cu masura


controlului judiciar pe cautiune se solutioneaza in camera de
consiliu
b) Procesul se poate desfasura si in lipsa inculpatului arestat
preventiv daca acesta a solicitat judecata in lipsa .
c) Inculpatul arestat in alta cauza poate fi repzentat la judecarea cauzei daca
instanta apreciza ca prezenta sa la judecata nu este necesara, chiar daca
acesta nu a solicitat judecata in lipsa.
80)

asupra renuntarii la apel privind latura penala a cauzei se poate reveni

a) De procuror si parti pana la primul termen de judecata in apel.


b) De procuror si parti pana la pronuntarea hotararii instantei de apel.
c) De parti inauntrul termenului de declarare a apelului
81)
La data de 22.03.2014 X a solicitat instantei amanarea executarii pedepsei
inchisorii de 5 ani, motivand ca sufera de o boala ce nu poate fi tratata in
reteaua sanitara a ANP (viroza hepatica), depunand in acest sens acte
medicale. Judecatorul delegat cu executarea a dispus efectuarea in cauz a
unei expertize medico-legale. Din continutul acesteia reiese ca starea de
boala a condamnatului s-a agravat datorita faptului ca refuza administrarea
tratamentului medical instituit de medicul curant. Ce solutie motivanta trebuie
sa pronunte instanta? Aratati daca hotararea pronuntata de instanta de
executare poate fi sau nu atacata?
a) Actiunea trebuie respinsa de instnta.
b) Aceasta poate fi contestata si poate fi introdusa in 3 zile de la cmunicare.
82)
In speta X a fost condamnat pentru savarsirea infractiunii de luare de mita.
In cauza a fost ascultat in calitate de martor Y care ulterior a fost condamnat
pentru comiterea infractiunii de marturie mincinoasa. Aratati motivat daca
declaratia lui Y poate constitui motiv de revizuire avand in vedere ca ea nu a
servit la pronuntarea hotararii fiind inlaturata de catre instanta.
a) Nu poate fiindca nu a servit la pronuntarea hotararii.
83)
In speta inculpatul a recunoscut fapta retinuta in sarcina sa dar a contestat
cuantumul prejudiciului produs prin comiterea faptei , cuantum ce este

element calificate al infractiunii comise, determinand astfel nu doar


incadrarea juridica a acesteia ci si limitele de pedeapsa. Aratati daca in
aceasta ipoteza sunt aplicabile dispozitiile procedurii abreviate a recunoasterii
vinovatiei.
a) Nu sunt aplicabile pentru ca nu accepta si cuatumul , cuantum care califica
pedeapsa.
84)

Pot dispune extinderea actiunii penale

a) Procurorul
b) Judecatorul de drepturi si libertati
c) Instanta de judecata.
85)

Organul de urmarire penala este sesizat prin

a) Plangere prealabila
b) Denunt
c) Proces verbal de sesizare din oficiu.
86)

Punerea in miscare a actiunii penale este comunicata

a) Inculpatului
b) Partii vatamate
c) Suspectul.
87)
La terminarea urmarii penale asupra solutiei procurorul de caz se pronunta
prin
a) Rechizitoriu
b) Rezolutie motivata.
c) Ordonanta motivata.
88)

La deliberare iau parte

a) Procurorul grefierul si membrii completului de judecata


b) Doar membrii in fata carora a avut loc dezbaterea.
c) Doar membrii completului si procurorul de sedinta.
89)

Hotararea se pronunta de catre

a) Grefier
b) Presedintele completului de judecata asita de grefier

c) De catre unul dim membri completului de judecata


90)

Martorii

a) Nu poate declara apel


b) Poate delcara apel numai cu privire la cheltuielile judiciare
c) Poate declara apel cu privire la dispozitia de aplicare a unei
amenzi judiciare.
91)

In cazul in care o cerere de recurs in casatie a fost respinsa

a) Este inadmisibila formularea unei noi cereri chiar si pentru un alt


motiv
b) O noua cerere se va restitui pe cale administrativa
c) Doar procurorul poate formula o noua cerere de recurs in casatie.
92)

Apelul poate fi retras

a) Numai prin declaratie scrisa


b) Numai cu acordul avocatului numit din oficiu daca asistenta juridica este
obligatorie.
c) Prin mandatar special.
93)
Pentru a fi incheiat in mod legal un acord de recunoastere a vinovatiei,
inculpatul si procurorul
a) Trebuie sa agreeze numai fapta de care este acuzat inculpatul, incadrarea
juridica a faptei pentru care a fost pusa in miscare actiunea penala urmand
a fi stabilita de instanta de judecata
b) Pot agreea ca solutie de individualizare amanarea aplicarii
pedepsei
c) Nu pot stabili ca modalitate de individualizare renuntarea la aplicarea
pedepsei in acest caz fiind incidenta renuntarea la urmarirea penala.
94)

Este adevarat ca

a) Daca sunt mai multi inculpati audierea fiecaruia dintre ei se face


in prezenta celorlalti inculpati
b) Presedintele si ceilalti membri ai completului pot adresa intrebari
martorului ori de cate ori considera necesar pentru justa
solutionare a cauzei
c) La deliberare ia parte si procurorul ce a participat la sedinta de judecata.

95)
Instanta de apel solutionand apelul inculpatului a redus pedeapsa rezultata
aplicata inculpatului pentru savarsirea a doua infractiuni concurente dar a
retinut savarsirea uneia dintre infractiunile concurente in forma continuata .
Aratati daca instanta de apel prin retinerea prevederilor referitoare la
infractiunea continuata a incalcat principiul neagravarii situatiei in propriul
apel?
a) A incalcat principiul neagravrii situatiei, incalcand dispozitiile judecarii in
apel.
96)

Judecatorul de camera preliminara este incompatibil sa judece cauza daca

a) A exclus majoritatea probelor in acuzare


b) S-a pronuntat cu privire la masurile preventive privative de libertate
c) Exista o suspiciune rezonabila ca impartialitatea sa ar fi afectata
ca urmare a celor prezentate in considerentele incheierii prin care
a dispus nceperea judecatii.
97)
Judecatorul de camera preliminara este comptent sa se pronunte cu privire
la
a) Excluderea probelor nelegal administrate de catre organele de
cercetare penala
b) Incuviintarea procedurii audierii anticipate
c) Legalitatea apelului de recunoastere a vinovatiei.
98)

Nu se poate dispune condamnarea unei persoane in lipsa

a) Inculpatului care se sustrage procesului penal


b) Fazei procesuale a urmarii penale in procesul respectiv
c) Punerii in miscare a actiunii penale.
99)

Urmarirea penala

a) Are caracter preponderent scris


b) Exclude intotdeauna participarea publicului la actele efectuate de organele
judiciare
c) Este secreta.
100) Procurorul ierarhic superior celui care a emis rechizitoriul verifica
a) Numai legalitatea actului de sesizare
b) Numai temeinicia actului de sesizare
c) Atat legalitatea cat si temeinicia actului de sesizare

101) Procurorul nu poste dispune prin rechizitoriu


a) Clasarea
b) Renuntarea la urmarirea penala.
c) Confiscarea speciala a bunurilor folosite la comiterea unor fapte
prevazute de legea penala.
102) Pot face plangere impotriva actelor procedurale de urmarire penala
a) Numai partile
b) Orice persoana al carei interes legitim este susceptibil de a fi
vatamat
c) Un procuror din cadrul aceluiasi parchet cu cel care supravegheaza
urmarirea penala in cauza
103) Termenul de judecata stabilit in mod aleatoriu
a) Nu poate fi preschimbat
b) Poate fi preschimbat de presedintele completului care judeca
procesul.
c) Poate fi preschimbat prin incheiere numai in sedinta publica.
104) Dupa pronuntare o copie a minutei hotararii se comunica intotdeauna
a) Procurorului
b) Avocatului inculpatului
c) Persoanei vatamate.
105) Examinarea admisibilitatii in principiu a contestatiei in anulare
a) Este intotdeauna obligatorie
b) Are loc in sedinta publica
c) Are loc in camera de consiliu fara citarea partilor.
106) Cererea de revizuire
a) Se adreseaza instantei care a pronuntat in prima instanta
hotararea ramasa definitiva
b) Se adreseaza spre comptententa de solutionare numai procurorului
c) Poate fi trimisa pe cale administrativa organului judiciar competent daca a
fost depus la un organ necompetent.
107) Plangerea se restitue pe cale administrativa

a) Daca nu indeplineste conditiile de forma neesentiale


b) Se constata necompetenta materiala a organului de urmarire penala
c) Descrie faptei este neclara.
108) Daca faptuitorul ucide victima pe care anterior o violase
a) Nu poate fi inceputa urmarirea penala pentru infractiunea de viol lipsind
plangerea prealabila.
b) Procurorul poate incepe urmarirea penala pentru infractiunea de
viol.
c) Nu se poate dispune trimiterea in judecata pentru infractiunea de viol.
109)

S-ar putea să vă placă și