Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

INGRIJIRI CALIFICATE IN SPECIALITATI MEDICALE NEFROLOGIE

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

IV

Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei

42

E1

Ob Numrul de credite
Total ore pe
semestru

Total ore de studiu individual

42

Prof. Dr. Adrian Covic

#credite comune cu Cardiologia, Diabet si boli de metabolice Gastroenterologie, Toxicologie


Facultatea

Medicina

Catedra

Medicale 2

Profilul

Medicina

Numrul total de ore (pe semestru) din


planul de nvmnt
Total
39

Specializarea

C**
14

13#

P
28

Asistenta medicala generala

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiectivele disciplinei
Deprinderea tehnicilor de ingrijire ale pacientului cu suferinta renala
Tehnici specifice pacientului renal cu: modificari ale diurezei, edeme renale, abord vascular temporar,
abord vascular permanent, cateter de dializa peritoneala, terapie de substitutie renala, uremie,
dezechilibre hidroelelctrolitice si acidobazice, punctie biopsie renala
Ingrijire integrata a pacientului renal cu comorbiditati diverse: cardiovasculare, infectioase,
metabolice(ex diabet zaharat cu complicatii cronice constituite), chirurgicale, endocrine,
reumatologice etc
Coninutul cursului-Programa analitica
Curs 1 (2h): Anatomia functionala a rinichiului, functiile rinichiului, echilibrul si dezechilibrele acidobazic,
hidric, electrolitic, evaluarea (din punct de vedere al asistentei medicale) a pacientului dezechilibrat
hidroelectrolitic si acidobazic, gesturi obligatorii si ingrijiri specifice pentru aceste situatii
Curs 2 (2h): Examinarea urinii, evaluarea functiilor rinichiului, proteinuria, hematuria, probe de sange
necesare pentru evaluarea pacientului cu suferinta renala, examinarea radiologica a pacientului cu suferinta
renala
Curs 3 (2h): Clasificarea afectiunilor rinichiului, afectarea glomerulara, afectarea tubulointerstitiala,afectarea
vasculara, obstructia de cai urinare, afectiuni congenitale ale rinichiului, agresiunea iatrogena asupra
rinichiului, infectia urinara
Curs 4 (2h): Insuficienta renala acuta
Curs 5 (3h): Boala renala cronica
Curs 6 (2h): Hipertensiunea arteriala la pacientul cu suferinta renala, afectarea cardiaca a pacientului cu
suferinta renala, diabetul zaharat si afectarea renala. Rinichiul varstnicului.
Curs 7 (2h): Terapii de substitutie renala: hemodializa, dializa peritoneala, transplantul renal

Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica


Stagiu 1 (3h): Examinarea clinica a pacientului renal: edemul renal, modificarile de diureza, anemia renala,
echilibrul hemodinamic, balanta hidrica, aprecierea existentei comorbiditatilor
Stagiu 2 (3h): Recoltarea si examinarea urinii: macroscopica, cu bandeleta urinara, microbiologica,
microscopica, biochimica, din 24 ore. Metode de evaluare a proteinuriei. Metode de evaluare a hematuriei.
Tehnica examinarii cu bandeleta urinara. Redactarea unui buletin de examinare a urinii.
Stagiu 3 (3h): Recoltarea probelor de sange la pacientul renal: particularitati de recoltare, date utile din
evaluarea de laborator a probelor de sange, valori normale, unitati de masura, recunoasterea elementelor de
urgenta
Stagiu 4 (3h): Pregatirea pacientului renal pentru investigatiile radiologice si ecografice: radiografia toracica,
CT, IRM,: ecografia abdominala, ecografia pelvina, ecografia doppler. Pregatirea pacientului pentru
efectuarea biopsiei renale si ingrijirea ulterioara.
Stagiu 5 (3h): Sindromul nefrotic, evaluare, diagnostic, tratament
Stagiu 6 (3h): Evaluarea si ingrijirea abordului vascular temporar si permanent al pacientului cu boala renala
cronica
Stagiu 7 (3h): Pacientul cu dializa peritoneala: pregatirea pentru insertia de cateter pentru dializa peritoneala,
ingrijirea pacientului cu caterer inserat, efectuarea schimburilor de dializa peritoneala, variante de dializa
peritoneala, evaluarea eficientei acestei metode de substitutie
Stagiu 8 (3h): Pacientul cu boala renala cronica sub terapie conservatoare. Pacientul cu boala renala cronica
sub terapie de substitutie prin hemodializa cronica
Stagiu 9 (4h): Pacientul transplantat. Pacientul cu insuficienta renala acuta din sectia de terapie intensiva
Bibliografie obligatorie
Medicina interna, Alexa Ioana Dana, Editura Junimea, 2004
Nefrologie manual de buzunar pentru medicul de familie, Adrian Covic (coord.), Casa Editoriala Demiurg,
2012
Competente
- Primirea, evaluarea pacientului cu suferinta renala in camera de primire urgente de specialitate nefrologie
- Ingrijirea calificata a pacientului cu suferinta renala care nu prezinta boala renala cronica
- Ingrijirea pacientului cu insuficienta renala acuta
- Ingrijirea pacientului cu boala renala cronica sub tratament conservator sau sub terapie de substitutie renala
in sectiile/clinicile de nefrologie
La stabilirea notei finale se iau n considerare
-

rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final):


scris
practic

Ponderea n notare exprimat n


procente
(Total = 100%)
50%
40%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator


- testarea periodic prin lucrri de control
- testarea continu pe parcursul semestrului

10%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri / proiecte etc.


- alte activiti (PRECIZAI) :
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i / sau test gril

i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
1. Descifrarea i studiul notielor de curs

8. Pregtire prezentri orale

2. Studiu dup manual, suport de curs

9. Pregtire examinare final

10

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10. Consultaii

4. Documentare suplimentar n bibliotec

11. Documentare pe teren

12. Documentare pe Internet

13. Alte activiti ....

14. Alte activiti ....

5. Activitate specific de pregtire


SEMINAR i / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri, traduceri,
etc.
7. Pregtire lucrri de control

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 58

Data completrii: 2012

Semntura titularului:
Prof. Dr. Adrian Covic