Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

NEUROCHIRURGIE

Anul de studiu

IV

Semestrul *

II

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei
(Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)
Total ore din planul
49
Total ore de studiu individual
de nvmnt
Titularul disciplinei

ob

E2

Numrul de credite

10
#

Total ore pe semestru

49

Sef Lucr. Dr. Dana Turliuc

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare
semestru

Facultatea

Medicin

Departament

Chirurgie

Profilul

Medicin

Specializarea

Asisten Medical
General

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total
49

C**
21

P
28

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiective educaionale ale disciplinei
Conduita asistentei medicale n urgenele neurochirurgicale; tehnici de ngrijire specific a
bolnavului neuro-chirurgical
Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor
Anatomia, fiziologia bsistemului nervos
Coninutul cursului - programa analitic
1. Generaliti: definitie, ramurile neurochirurgiei, metode diagnostice si terapeutice
neurochirurgicale, locul neurochirurgiei in cadrul neurostiintelor. Conduita asistentei medicale n
urgenele neurochirurgicale (hipertensiunea intracranian, angajri cerebrale, infecii cerebrale,
hidrocefalia) 3 ore
2. Conduita asistentei medicale n urgenele vasculare neurochirurgicale 3 ore
3. Conduita asistentei medicale n traumatismele cranio-cerebrale i vertebro-medulare
(pansamente, urmrirea plagilor) 3 ore
4. Conduita asistentei medicale n traumatismele vertebro-medulare (pansamente, urmrirea
plagilor) 3 ore
5. Ingrijirea specific a urgentele neurochirurgicale spinale:abcesul epidural, hematomul epidural,
sindromul de coada de cal 3 ore
6. Ingrijirea specific a pacientului cu epilepsie. Tratamentul durerii indicatii, proceduri, plasarea
si ingrijirea pompelor de morfina 3 ore
7. Ingrijirea complicatiilor cutanate ale pacientilor cu deficit motor partial sau total. Ingrijirea
complicatiilor respiratorii a pacientilor cu deficite motorii sau cu alterari ale starii de constienta.
Ingrijirea pacientilor cu tulburari psihice secundare unor leziuni cerebrale traumatice, tumorale.

3 ore
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica
1. Prezentarea principalelor dispozitive de diagnostic si tratament in neurochirurgie 4 ore
2. Recoltarea produselor biologice la pacientului neurochirurgical 4 ore
3. Pregtirea pacientului i materialelor pentru recoltarea LCR 4 ore
4. Pregtirea pacientului pentru examenele radiologice din neurochirurgie 4 ore
5. Pregtirea pacientului cu herniei de disc la explorarea prin rezonanta magnetica nucleara 4 ore
6. Ingrijirea specific a pacientului cu hemoragia subarahnoidiana 4 ore
7. Ingrijirea specific a pacientului cu hematomul extradural, subdural, intracerebral 4 ore
Bibliografie
1. Andrew Kay Essential neurosurgery
2. H.Aldea, N.Ianovici,Dana Turliuc- Curs de Neurochirurgie 1999
Competene
Cunoasterea principiilor de ngrijire specific a pacientului neurochirurgical.
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test


grila, proba orala si practica

50%

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator

40%

- testarea periodic prin lucrri de control


- testarea continu pe parcursul semestrului

10%

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i /
sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
5
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
curs
5
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
10
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
10. Consultaii
indicate
4. Documentare suplimentar n
11. Documentare pe teren
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau
5
12. Documentare pe Internet
LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
13. Alte activiti ....
traduceri, etc.

7. Pregtire lucrri de control

14. Alte activiti ....


TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =
25

Data completrii:
2012

Semntura titularului:
Sef Lucr. Dr. Dana Turliuc