Sunteți pe pagina 1din 4

FIA DISCIPLINEI

INGRIJIRI CALIFICATE IN SPECIALITATILE MEDICALE TOXICOLOGIE

Denumirea disciplinei
Anul de studiu

IV

Semestrul *

Tipul de evaluare final (E / V / C)

Regimul disciplinei (Ob obligatorie, Op opional, F - facultativ)


Total ore din planul de nvmnt
Titularul disciplinei

42

Ob

Total ore de studiu


individual

E1

Numrul de credite

13#

Total ore pe
semestru

42

Conf. Dr. Laureniu orodoc

# Credite comune cu Cardiologia, Nefrologia, Diabet si Boli Metabolice, Gastroenterologia

Facultatea

Medicin

Total

C**
42

Departamentul

Medicale I

Profilul

Medicin

Specializarea

Asisten medical general

14

28

** C curs, L activiti de laborator, P proiect


sau lucrri practice

Cunotine minime necesare studenilor pentru parcurgerea noiunilor de curs/stagii/lucrri


practice
Noiunile de semiologie medical, fiziopatologie i de medicin intern.
Obiectivele disciplinei
1. Identificarea particularitilor specifice toxicologiei clinice.
2. Recoltarea produselor biologice pentru investigaii paraclinice (probe hematologice, biochimice,
examene toxicologice din snge i urin). nregistrarea electrocardiogramei.
3. Efectuarea manevrelor terapeutice (ex. administrare de antidot specific).
4. Recunoaterea i managementul primar n diferite situaii de urgene medico-toxicologice: strile
de oc, comele toxice, intoxicaiile acute.
5. Cunoaterea tehnicii i efectuarea lavajului gastric.
6. Cunoaterea indicaiilor i administrarea crbunelui activat i a tratamentului antidot n toxicologia
clinic.

Programa analitic a cursului


CURSUL 1. Principii de baz de diagnostic n intoxicaiile acute exogene:
- Evaluarea unui pacient cu intoxicaie acut
- Diagnosticul clinic al intoxicaiilor acute
- Toxidroame
- Diagnosticul paraclinic n intoxicaiile acute
- Complicaiile n intoxicaiile acute
CURSUL 2. Principii generale de tratament n intoxicaiile acute exogene:
- Tratamentul de decontaminare (decontaminarea extern, decontaminarea
digestiv)
- Metode terapeutice de cretere a eliminrii toxicelor din organism
(diureza forat, hemodializa, dializa hepatic (MARS), hemoperfuzia,
exsanguinotransfuzia, hemofiltrarea, dializa peritoneal, plasmafereza,
oxigenoterapia hiperbar)
- Antidotismul n intoxicaiile acute
- Terapia de susinere
CURSUL 3. Intoxicaiile acute exogene medicamentoase: tranchilizante,
sedative i hipnotice, antidepresive triciclice
CURSUL 4. Intoxicaiile acute exogene medicamentoase: acetaminofen,
salicilai, cardiodepresive (beta-blocante, calciu-blocante, glicozizi digitalici)
CURSUL 5. Intoxicaiile acute exogene nemedicamentoase: Pesticide
organofosforate i organo-clorate. Alcooli toxici (etanol, methanol, etilenglicol)
CURSUL 6. Intoxicaiile acute exogene nemedicamentoase: substane corozive;
monoxid de carbon
CURSUL 7. Intoxicaiile acute exogene nemedicamentoase: Ciuperci
necomestibile.
TOTAL CURSURI
Programa analitic lucrri practice/stagii (ORE)
1. Tehnici de abordare a pacientilor cu intoxicatii acute. Prezentarea tehnicii
spalaturii gastrice. Rolul asistentei medicale in efectuarea spalaturii gastrice.
Prezentarea contraindicatiilor i complicatiilor care pot surveni in timpul efectuarii
spalaturii gastrice.
2. Prezentarea celorlalte metode de decontaminare digestiv. Rolul asistentei
medicale in aplicarea diurezei osmotice. Rolul asistentei medicale in urmarirea
pacientilor la care se efectueaza diureza osmotica. Indicatiile hemodializei in
patologia toxica; rolul asistentei medicale in supravegherea pacientului la care se
efectueaza hemodializa.
3. Particularitatile examenului clinic la pacientul intoxicat. Parametrii clinici
urmariti la pacientul intoxicat. Investigatiile necesare la pacientul intoxicat.
Rolul asistentei medicale in monitorizarea pacientilor cu intoxicatii acute.
4. Prezentarea antidoturilor utilizate in intoxicatiile acute cele mai frecvent intalnite
in practica (denumire, cale de administrare, doze, efecte secundare).

Nr. ore
2

2
2
2
2
2
14 ore
28
2

5. Rolul asistentei medicale in urmarirea pacientilor cu intoxicatie acuta cu sedative


si hipnotice. Prezentarea unor cazuri clinice de intoxicatie cu sedative si hipnotice.
6. Rolul asistentei medicale in urmarirea pacientilor intoxicati cu salicilati sau
paracetamol.Discutii pe marginea unor cazuri clinice.
7. Intoxicatia acuta cu calciu-blocante, beta-blocante si digitalice: complicatii ce pot
surveni la acesti pacienti. Rolul asistentei medicale in urmarirea acestor intoxicaii.
8. Prezentarea unor cazuri clinice de intoxicatie acuta cu ciuperci(circumstante de
aparitie, manifestari clinice, diagnostic diferential, tratament). Rolul asistentei
medicale in monitorizarea acestor pacienti
9. Rolul asistentei medicale in urmarirea pacientilor intoxicati cu monoxid de
carbon. Prezentare de cazuri clinice.
10. Intoxicatia acuta cu alcool etilic: circumstante de aparitie a intoxicatiei,
complicatii, analize necesare pentru diagnostic. Rolul asistentei medicale in
urmarirea pacientilor cu etilism acut.
11. Intoxicatia acuta cu alcool metilic si etilenglicol: analize necesare pentru
diagnostic, tratamentul antidot. Rolul asistentei medicale in urmarirea acestor
pacienti. Prezentare de cazuri clinice.
12. Intoxicatia acuta cu insecticide organofosforice: tabloul clinic, analize necesare
pentru diagnostic, tratamentul antidot. Rolul asistentei medicale in urmarirea
pacientilor intoxicati cu insecticide organofosforice.
13. Rolul asistentei medicale in urmarirea pacientilor intoxicati cu insecticide
organoclorurate. Discutii pe marginea cazurilor clinice prezentate.
14. Intoxicatia acuta cu substante corozive: tabloul clinic, investigatii necesare
pentru diagnostic. Rolul asistentei medicale in pregatirea pacientului pentru
efectuarea endoscopiei digestive superioare.
Rolul asistentei medicale in urmarirea pacientilor intoxicati cu substante corozive.

2
2
2
2

2
2

2
2

Competene practice dobndite la finalul anului/semestrului


Identificarea particularitilor specifice toxicologiei clinice.
Recoltarea produselor biologice pentru investigaii paraclinice (probe hematologice, biochimice,
examene toxicologice din snge i urin). nregistrarea electrocardiogramei.
Efectuarea manevrelor terapeutice (ex. administrare de antidot specific).
Recunoaterea i managementul primar n diferite situaii de urgene medico-toxicologice: strile
de oc, comele toxice, intoxicaiile acute.
Cunoaterea tehnicii i efectuarea lavajului gastric.
Cunoaterea indicaiilor i administrarea crbunelui activat i a tratamentului antidot n toxicologia
clinic.
Ponderea n notare exprimat n
La stabilirea notei finale se iau n considerare
procente
(Total = 100%)
- rspunsurile la examen (evaluarea final):

50%

- rspunsurile la evaluarea practica

40%

- rspunsurile la stagiu

10%

Descriei modalitatea practic de evaluare final: E1


Examen final: lucrare scris descriptiv
Evaluare practica
Rspunsuri la stagiu
Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse
studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
2
1. Descifrarea i studiul notielor de curs
8. Pregtire prezentri orale

2. Studiu dup manual, suport de curs

9. Pregtire examinare final

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

10. Consultaii

4. Documentare suplimentar n bibliotec

11. Documentare pe teren

12. Documentare pe Internet

13. Alte activiti ....

14. Alte activiti ....

5. Activitate specific de pregtire


SEMINAR i / sau LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

TOTAL ore studiu individual (pe


semestru) = 8 ore

Bibliografie obligatorie :
1. Laureniu orodoc, Ctlina Lionte, Ovidiu Petri, P. Scripcariu, Cristina Bologa,
Victoria orodoc, Gabriela Puha, Eugen Gazzi. Compendiu de toxicologie
practic pentru studeni. Editura PIM Iai, 2009.

Bibliografie suplimentar pentru materia de curs i lucrri practice


TOXICOLOGIE
1. Laureniu orodoc (red.), Ctlina Lionte, Radu Andrei, Mihai Frasin, Victoria
Simionescu, Ovidiu Petri. Toxicologie clinic de urgen, vol. I. Editura
Junimea, colecia Esculap, nr.106. Iai, 2005.
2. Laureniu orodoc (red.), Ctlina Lionte, Ovidiu Rusalim Petri, Victoria
orodoc.. Toxicologie clinic de urgen, vol. II. Intoxicaii acute
nemedicamentoase. Editura Junimea, colecia Esculap, nr.152. Iai, 2009.

Data completrii:
2012

Semntura coordonatorului de activitate didactic


Conf. Dr. Laureniu orodoc