Sunteți pe pagina 1din 3

FIA DISCIPLINEI

Denumirea
disciplinei

URGENTE N PEDIATRIE

Anul de studiu

III

Semestrul *

II Tipul de evaluare final (E / V / C)

C2

Regimul disciplinei Ob (obligatorie)

Ob

Numrul de credite

Total ore din planul


de nvmnt

30

Total ore pe
semestru

21

Titularul disciplinei

51

Total ore de studiu individual

Sef lucrri dr. Laura Bozomitu

* Dac disciplina are mai multe semestre de studiu, se completeaz cte o fi pentru fiecare
semestru

Facultatea

Medicin

Departament

Medicina mamei i Copilului

Profilul

Medicin

Specializarea

ASISTENTA MEDICALA
GENERALA

Numrul total de ore (pe semestru)


din planul de nvmnt
Total

C**

21

14

** C curs, L activiti de laborator, P proiect sau lucrri practice


Obiective educaionale ale disciplinei
Dobndirea de cunotine teoretice i practice n domeniul Urgenelor pediatrice
nsuirea de cunotine teoretice i practice n domeniul urgenelor pediatrice
Cunotine preliminare pentru nsuirea noiunilor
Cunotine acumulate n anii anteriori de studiu la puericultur.
Coninutul cursului - programa analitic
Conduita asistentului medical in intoxicatiile acute
Conduita asistentului medical in sindromul de deshidratare acuta
Conduita asistentului medical in come
Conduita asistentului medical in sindromul hemoragipar
Coninutul seminarului / laboratorului Programa analitica

Nr. ore
2
2
2
1
Nr. ore

1. Determinarea datelor antropometrice (perimetrul cranian, perimetrul toracic,


perimetrul abdominal, circumferinta bratului, talie, greutate)

2. Tehnici de ingrijire a copilului bolnav: termometrizarea, mijloace fizice de


scadere a febrei

3. Tehnici de ingrijire a copilului bolnav: dezobstructia cailor respiratorii


superioare, gavajul

4. Tehnici de ingrijire a copilului bolnav: clisma, spalatura gastrica

5. Tehnici de ingrijire a copilului bolnav: pregatirea bolnavului pentru explorari


microbiologice

6. Tehnici de ingrijire a copilului bolnav: EKG, radiologice

7. Tehnici de ingrijire a copilului bolnav: probe functionale respiratorii, proba


transpiratiei (iontoforeza)

Bibliografie;
1. A. G. Dimitriu, C. Iordache, N. Nistor Pediatrie-patologie cardiovasculara si urgente la
copil. Casa de Editura Venus, Iasi, 2007
2. C. Iordache (ed) Tratat de intoxicatii acute. Intoxicatiile acute la copil. Ed. Institutul
European 2010
3. C. Iordache (ed). Tratat de Pediatrie. Ed. Gr. T. Popa, Iasi, 2011
4. Cursul predat
Competene:
tehnici de resuscitare cardiorespiratorie la copil, efectuarea perfuziei i.v., tehnici de tratament in
sindromul de deshidratare acuta (injectomat, pev clasica), efectuarea transfuziei de sange
La stabilirea notei finale se iau n considerare

Ponderea n notare exprimat n


procente (Total = 100%)

- rspunsurile la examen / colocviu (evaluarea final) : test


grila, proba orala si practica

50

- rspunsurile finale la lucrrile practice de laborator

40

- testarea periodic prin lucrri de control

10

- testarea continu pe parcursul semestrului

- activitile gen teme / referate / eseuri / traduceri /


0
proiecte etc.
- alte activiti (PRECIZAI)
0
................................................................
Descriei modalitatea practic de evaluare final E/V (de exemplu: lucrare scris (descriptiv i /
sau test gril i / sau probleme etc.), examinare oral, colocviu individual ori n grup, proiect, etc.)
- teste pe parcurs i examinare final, toate pe calculator: test grila si testele pe parcurs (lucrari
de control) adunate la nota grilei

Estimai timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului
(completai cu 0 activitile care nu sunt cerute)
5
1. Descifrarea i studiul notielor de
8. Pregtire prezentri orale
0
curs
5
2. Studiu dup manual, suport de
9. Pregtire examinare final
5
curs
3. Studiul bibliografiei minimale
10. Consultaii
5
0
indicate

4. Documentare suplimentar n
bibliotec
5. Activitate specific de pregtire
SEMINAR i / sau
LABORATOR
6. Realizare teme, referate, eseuri,
traduceri, etc.
7. Pregtire lucrri de control

11. Documentare pe teren

12. Documentare pe Internet

13. Alte activiti ....

14. Alte activiti ....

TOTAL ore studiu individual (pe semestru) =


minimum 30
Data completrii:
2012

Semntura titularului:
Sef lucrari dr. Laura Bozomitu