Sunteți pe pagina 1din 7

Lista informaiilor privind mediul deinute de alte persoane juridice din jud.

Bacau - 2013
Anul de raportare : 2013
Judeul Bacu
1. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul: CENTRUL REGIONAL DE
ECOLOGIE BACU
Sediul :Bacu str.V. Alecsandri, nr. 25
Telefon: 0741-183198
Fax: 0234-524871
Adresa e-mail : contact@naturabacau.ro
Adresa pagina Internet: http://cre.naturabacau.ro/
Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita
informatia :Preedinte
Telefon: 0741-183198
Fax: 0234-524871
Adresa e-mail : contact@naturabacau.ro
Persoane de contact: Gabriel GRICU
Nr.
Tipul informaiei privind mediul deinut
Condiiile de
crt.
disponibilizare a
Descriere succint
Denumire
Cod
informaiei
1
Informaii referitoare la starea
Biodiversitate
B1
La cerere
fondurilor piscicole de pe cursurile
piscicol
Pe hrtie sau
rurilor Bistria i Siret-jude Bacu
electronic
2
Informaii cu privire la respectarea
Biodiversitate
A4, B10
La cerere
Legii nr. 192/2001 privind fondul
Legislaie
Pe hrtie sau
piscicol, pescuitul i acvacultura
electronic
3
Sesizri catre autoritile competente
Biodiversitate
A4, B10
La cerere
privind afectarea fondului piscicol din
piscicol
Pe hrtie sau
lacurile arii protejate aflate n custodie
Legislaie
electronic
CRE i din rurile Bistria i Siret
(braconajul piscicol)
4
Informaii privind starea Ariilor
Biodiversitate
A4
La cerere
Naturale Protejate i a celor din reeaua
Pe hrtie sau
Natura 2000 aflate n custodia CRE
electronic
5
Informaii cu privire la respectarea
Biodiversitate
A4, B10
La cerere
legislaiei specifice pe teritoriul ariilor
Legislaie
Pe hrtie sau
naturale protejate instituite prin HG nr.
electronic
2151/2004
6
Informaii i sesizri la APM Bacu i
Substane
B1
La cerere
GNM Bacu referitoare la activiti pe
deversate n ape
Pe hrtie sau
cursurile de ap: splare de obiecte,
electronic
casnice, auto, extragere materiale de
construcie, diverse amenajri etc.
7
Informaii cu privire la regimul de
Calitatea apelor A2,B5,
La cerere
depozitare a deeurilor pe cursurile de
Gestiune deseuri B10
Pe hrtie sau
ap din jude
Legislaie
electronic
8
Informaii privind efectele transportului, Starea
A1, B1
La cerere
activitilor industriale, combustie
elementelor de
Pe hrtie sau
deeuri asupra calitii aerului
mediu
electronic
9
Informaii privind efectele transportului, Starea
La cerere
activitilor industriale, combustie
elementelor de
Pe hrtie sau
deeuri asupra calitii solului
mediu
A3, B1
electronic
10 Informaii privind efectele transportului, Construciile
B1, C5
La cerere
activitilor industriale, combustie
Pe hrtie sau
deeuri asupra condiiilor de via
electronic
1

Anul de raportare : 2013


Judeul Bacu
2. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul : CENTRUL REGIONAL DE
EDUCAIE ECOLOGIC, ART I TURISM VENII CU NOI BACU
Sediul : Bacu, Str. Cuza Vod nr. 6
Telefon : 0744-127741
Fax : 0234-571642
Adresa e-mail : noi@veniti-cu-noi.org, vcn_remus@yahoo.com;
Adresa pagina Internet: http://veniti-cu-noi.org/
Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Preedinte
Telefon : 0744-127741
Fax : 0234-571642
Adresa e-mail : noi@veniti-cu-noi.org, vcn_remus@yahoo.com
Persoane de contact : Prof Remus LUPU
Nr.
Tipul informaiei privind mediul deinut
Condiiile de
crt.
disponibilizare a
Descriere succint
Denumire
Cod
informaiei
1 Informaii despre implementarea
Planuri si
B9, B11 Informatie
proiectului Adept Eco un nou
programe de
disponibila la cerere;
nceput
mediu
Pe hrtie
- materiale publicitare
Strategii i politici
2 Informaii despre derularea programul
Planuri si
A4, B9, B11 Informatie
UNDA VERDE - campanie de
programe de
disponibila la cerere;
sensibilizare a populaiei fa de spaiile mediu
Pe hrtie
verzi ale municipiului Bacu
Strategii i politici
- materiale publicitare
Biodiversitate
3

Informaii despre derularea programul


Planuri si
A4, B9, B11 Informatie
Munii Nemira viitor parc national - programe de
disponibila la cerere;
campanie de sensibilizare a populaiei fa mediu
Pe hrtie
de muntii Nemira
Strategii i politici
- materiale publicitare
Biodiversitate

Informaii privind schimburile de


experien n strintate: "Ecologia i
gospodrirea apelor" - Frana,
"Managementul ariilor protejate" Austria
"Dezvoltarea eco - turistic a jud.
Bacau n viziunea tineretului" - studiu
n zona montan a Vii Trotuului

Harta verde a municipiului Bacu

Informaii despre starea parcurilor din


municipiul Bacu
- macheta parc prefectura Bacu

Planuri si
programe de
mediu
Strategii i politici

B9, B11 Informatie


disponibila la cerere;
Pe hrtie

Planuri si
programe de
mediu
Strategii i politici
Planuri si
programe de
mediu
Strategii i politici

B9, B11 Informatie


disponibila la cerere;
Pe hrtie

Biodiversitate

B9, B11 Informatie


disponibila la cerere;
Pe hrtie
Macheta se afl n
faa primriei
municipiului Bacu
A4
Informatie
disponibila la cerere;
Pe hrtie
Macheta se afl la
intrarea n parc

Materiale publicitare din domeniul


proteciei mediului

Strategii i politici

B9

Informatie
disponibila la cerere;
Pe hrtie
B9, B11 Informatie
disponibila la cerere;
Pe hrtie

Informaii despre aciuni educative


Planuri si
desfurate: aciuni igienizare ru Slnic programe de
i ora Slnic Moldova, munii Nemira, mediu
trasee montane i zone de campare,
Strategii i politici
parcuri , spaii verzi, plantare arbori n
zona urban Drmneti etc
Anul de raportare : 2011
Judeul Bacu
3. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul : ASOCIAIA SCUT VERDE
ONETI
Sediul : Oneti, str. Grii nr. 4/A/11
Telefon : 0744-370089
Fax : 0334-402675
Adresa e-mail : office@scutverde.ro
Adresa pagina Internet: http://www.scutverde.ro/v13/
Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Preedinte
Telefon : 0744-370089
Fax : 0334-402675
Adresa e-mail : office@scutverde.ro
Persoane de contact : Prof. Victor Dan MOIS
Nr.
Tipul informaiei privind mediul deinut
Condiiile de
crt.
disponibilizare a
Descriere succint
Denumire
Cod
informaiei
1 Informaii despre derularea proiectului
Planuri si
B9, B11 Informatie
ZEPHYR - campanie de plantri i
programe de
disponibila la cerere;
igienizri pe malurile rului Cain
mediu
Pe hrtie
Strategii i politici
2 Informaii despre derularea programului Planuri si
B9, B11 Informatie
Omul Fratele meu - campania de programe de
disponibila la cerere;
plantri de copaci
mediu
Pe hrtie
Strategii i politici
3 Informaii despre derularea proiectului
Planuri si
B9, B11 Informatie
Ocolul infinitului mic pornind de la programe de
disponibila la cerere;
pitic - colectarea selectiv a deeurilor. mediu
Pe hrtie
Proiect finanat de AFM i derulat in
Strategii i politici
regiunea 1 NE in gradinie
4 Informatii despre derularea proiectului
Planuri si
B9, B11 Informatie
Elaborarea planului de management programe de
disponibila la cerere;
pentru aria protejat Dealul Perchiu
mediu
Pe hrtie
din judeul Bacu finantare FEDR si Strategii i politici
bugetul de stat
5 Informaii despre derularea campaniei
Planuri si
B9, B11 Informatie
Planteaz un pom
programe de
disponibila la cerere;
mediu
Pe hrtie
Strategii i politici
6 Informaii privind aciunile desfurate cu Planuri si
B11
Informatie
ocazia evenimentelor din cadrul
programe de
disponibila la cerere;
calendarului evenimentelor ecologice:
mediu
Pe hrtie
Festivalul Pmntului, Ziua Mediului,
Ziua Zonelor Urbane etc.

Materiale publicitare din domeniul


proteciei mediului

Strategii i politici

Informaii despre aciuni educative


desfurate: aciuni igienizare, parcuri,
spaii verzi, plantare arbori, ecologizare
rul Cain etc
Informatii despre derularea proiectului 7
ani ecologiti de acas

Planuri si
programe de
mediu
Strategii i politici
Planuri si
programe de
mediu
Strategii i politici

B9

Informatie
disponibila la cerere;
Pe hrtie

B9, B11 Informatie


disponibila la cerere;
Pe hrtie
B9, B11 Informatie
disponibila la cerere;
Pe hrtie

Anul de raportare : 2013


Judeul Bacu
4. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul : CLUBUL DE TURISM MONTAN
I ECOLOGIE ANDRU ONETI
Sediul : Oneti, Aleea Zorelelor, bloc 11, scara 11, apartament 100
Telefon : 0234-321929, 0723-352195
Fax : Adresa e-mail : ctmsandru@yahoo.com, istrategh@yahoo.com
Adresa pagina Internet: http://www.sandru.org/
Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Preedinte
Telefon : 0234-321929, 0723-352195
Fax : Adresa e-mail : ctmsandru@yahoo.com, istrategh@yahoo.com
Persoane de contact : Ing. Gheorghe ISTRATE
Nr.
Tipul informaiei privind mediul deinut
Condiiile de
crt.
disponibilizare a
Descriere succint
Denumire
Cod
informaiei
1 Informaii despre materialele de educaie Strategii i politici
B9
Informatie
ecologic diseminate n cadrul taberelor
disponibila la cerere;
de ecologie din Rezervaia natural
Pe hrtie
Nemira
2 Informaii despre aciuni educative
Planuri si
B9, B11 Informatie
desfurate: aciuni igienizare, ecologizare programe de
disponibila la cerere;
rul Trotu, munii Nemira, Rezervaiile mediu
Pe hrtie
Bucia, Perchiu, Izvorul Alb, Mgura
Strategii i politici
Trgu Ocna etc
3 Materiale publicitare din domeniul
Strategii i politici
B9
Informatie
proteciei mediului cu tematica Natura
disponibila la cerere;
Sport Turism sub genericul
Pe hrtie
Aventur n natur
4 Informaii privind aciunile desfurate cu Planuri si
B11
Informatie
ocazia evenimentelor din cadrul
programe de
disponibila la cerere;
calendarului evenimentelor ecologice:
mediu
Pe hrtie
Festivalul Pmntului, Ziua Mediului,
Ziua Biodiversitii etc.
Anul de raportare : 2013
Judeul Bacu
5. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul : ASOCIAIA ECOLOGIC
IUBIM NATURA BACU
Sediul : Bacu, Str. Costache Negri, bl. 5, sc. C, ap. 1
Telefon: 0334-806367, 0746-385854
Fax: Adres e-mail : asociatia@iubimnatura.org
4

Adres pagin internet: Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Preedinte
Telefon: 0334-806367, 0746-385854
Fax: Adres e-mail : asociatia@iubimnatura.org
Persoana de contact : ing. Florin SUCIU
Nr.
Tipul informaiei privind mediul deinut
Condiiile de
crt.
disponibilizare
a
Descriere succint
Denumire
Cod
informaiei
1 Informaii privind aciunile desfurate cu Planuri si
B11
Informatie
ocazia evenimentelor din cadrul
programe de
disponibila la cerere;
calendarului evenimentelor ecologice:
aciune
Pe hrtie
Ziua Mediului, Ziua Zonelor Umede,
Luna Pdurii,
2 Informaii privind activitile de igienizare Planuri si
B9, B11
Informatie
i ecologizare: spaii verzi i parcuri din programe de
disponibila la cerere;
municipiul Bacu, Lacul Bacu II i
mediu
Pe hrtie
Insula de Agrement Bacu etc.
Strategii i politici
3 Informaii privind aciunile de plantri de Planuri si
B11
Informatie
copaci
programe de
disponibila la cerere;
aciune
Pe hrtie
4 Informaii privind derularea proiectelor Planuri si
B11
Informatie
Copacul reciclrii , Hai s facem programe de
disponibila la cerere;
oraul verde , Fiecare cartier i
aciune
Pe hrtie
poate avea oaza lui , Adopt un co
de gunoi , mpreun pentru o via
ecologic , mpodobete-i viaa,
Stop tierii brazilor, Cartu reciclat,
mediu curat, Colectare cu priz,
Pieton cu prioritate, De veghe
pentru natur, Scap de baterii ,
Doza de ecologie , Omul si
copacul , Liniste in centru etc.
5 Informaii privind derularea proiectului de Planuri si
B11
Informatie
colectare deeuri de hrtie Start
programe de
disponibila la cerere;
reciclrii - Recicleaz acum , cu
aciune
Pe hrtie
participarea a 51 parteneri din judeul
Bacu i coli din mun. Bacu
Anul de raportare : 2013
Judeul Bacu
6. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul : AOCIATIA OBLIO SI PRIETENII
BACU
Sediul : Bacu, Str. Miron Costin nr. 11
Telefon: 0723-141242 sau 0755-500077
Fax: Adres e-mail: oblio_org@yahoo.com
Adres pagin internet: - http://www.oblio.org.ro/
Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Preedinte
Telefon: 0723-141242 sau 0755-500077
Fax: Adres e-mail: oblio_org@yahoo.com
Persoana de contact : prof. Simona RUSU
Tipul informaiei privind mediul deinut
5

Nr.
crt.

Descriere succint

Denumire

Cod

Condiiile de
disponibilizare a
informaiei
Informatie
disponibila la cerere;
Pe hrtie

Informaii privind aciunile desfurate cu Planuri si


B11
ocazia evenimentelor din cadrul
programe de
calendarului evenimentelor ecologice:
aciune
Ziua Mediului, Luna Pdurii
2 Informaii privind activitile de igienizare Planuri si
B9, B11
Informatie
i ecologizare
programe de
disponibila la cerere;
mediu
Pe hrtie
Strategii i politici
3 Informaii privind aciunile de plantri de Planuri si
B11
Informatie
copaci
programe de
disponibila la cerere;
aciune
Pe hrtie
4 Informaii privind derularea proiectelor: Planuri si
B11
Informatie
Nimic nu se pierde, totul se
programe de
disponibila la cerere;
recicleaz , Daruri de ziua
aciune
Pe hrtie
Pmntului , Verde pentru coal ,
O ap curat pentru viitor , Insula
ecologistilor
Anul de raportare : 2013
Judeul Bacu
7. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul : ASOCIAIA REPERE - FILIALA
BACU
Sediul : Bacu, Str. N. Titulescu nr. 27
Telefon: 0234 530970; 0744-543733
Fax: 0234 - 581135
Adres e-mail: repere_bacau@yahoo.com; reperero@yahoo.com
Adres pagin internet: http://www.repereong.ro/
Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Preedinte
Telefon: 0234 530970; 0744-543733
Fax: 0234 - 581970
Adres e-mail: repere_bacau@yahoo.com
Persoana de contact : prof. Nadia ISIL
Nr.
Tipul informaiei privind mediul deinut
Condiiile de
crt.
disponibilizare a
Descriere succint
Denumire
Cod
informaiei
1 Informaii privind aciunile desfurate cu Planuri si
B11
Informatie
ocazia evenimentelor din cadrul
programe de
disponibila la cerere;
calendarului evenimentelor ecologice:
aciune
Pe hrtie
Ziua Mediului, Luna Pdurii
2 Informaii privind activitile de igienizare Planuri si
B9, B11
Informatie
i ecologizare
programe de
disponibila la cerere;
mediu
Pe hrtie
Strategii i politici
3 Informaii privind aciunile de plantri de Planuri si
B11
Informatie
copaci
programe de
disponibila la cerere;
aciune
Pe hrtie
4 Informaii privind derularea proiectelor: Planuri si
B11
Informatie
Bacu Eco - City , Bacul verde programe de
disponibila la cerere;
aciune
Pe hrtie
Anul de raportare : 2013
Judeul Bacu
8. Denumirea persoan juridic care completeaz formularul : ASOCIAIA DA MAI DEPARTE
BACU
6

Sediul : Bacu
Telefon: 0722-448482
Fax: Adres e-mail: damaideparte2010@yahoo.com
Adres pagin internet: http://www.asociatiadamaideparte.ro/
Compartimentul specializat de informare si relatii publice caruia i se poate solicita informatia :
Preedinte
Telefon: 0722-448482
Fax: Adres e-mail: damaideparte2010@yahoo.com
Persoana de contact : prof. Ana Maria CHIRI
Nr.
Tipul informaiei privind mediul deinut
Condiiile de
crt.
disponibilizare a
Descriere succint
Denumire
Cod
informaiei
1 Informaii privind aciunile desfurate cu Planuri si
B11
Informatie
ocazia evenimentelor din cadrul
programe de
disponibila la cerere;
calendarului evenimentelor ecologice:
aciune
Pe hrtie
Ziua Mediului, Luna Pdurii
2 Informaii privind activitile de igienizare Planuri si
B9, B11
Informatie
i ecologizare
programe de
disponibila la cerere;
mediu
Pe hrtie
Strategii i politici
3 Informaii privind aciunile de plantri de Planuri si
B11
Informatie
copaci
programe de
disponibila la cerere;
aciune
Pe hrtie
4 Informaii privind derularea proiectelor: Planuri si
B11
Informatie
Ecoprichindel , Daruri de Ziua
programe de
disponibila la cerere;
Pamantului, Un mediu mai curat, o aciune
Pe hrtie
viata mai sanatoasa
3 Informaii privind proiectul de granturi
Planuri si
B11
Informatii furnizate la
finanat de MECT Azi elev, maine
programe de
cerere pe
tehnician profesionist
aciune
Luni Vineri:
08.00 14.00