Sunteți pe pagina 1din 19

CAFR

Subiect NR 1 Proba Practica 2015

Ana Morariu Ph.D.

Ai incheiat de curnd cu Institutul de cercetari INFOROM, specializat n tehnologii IT, un


contract pentru auditarea conturilor de cheltuieli i venituri pentru un proiect care are ca
obiectiv realizarea unui set de programe informatice pentru dezvoltarea bazinului
hidroenergetic al Dunrii n colaborare cu Bulgaria. Proiectul id: 130030 , Programul
Operaional Sectorial Creterea Competitivitii Economice 2007-2013 | (POS CEE) este
cofinanat din subvenii guvernamentale, europene i cu o cot de 2 %, particip i
beneficiarul. In acest proiect INFOROM este lider i o parte din obiective le realizeaz cu
partenerul 1 ( P1) in baza acordului de parteneriat semnat de ambele pri. P1, impreun
cu Liderul creeaza un grup int cu tineri programatori care transpun cunotinele teoretice
n realizarea unei pri definite de programe.
Suntei auditorul acestui proiect i realizai o misiune de asigurare cu scop special (ISA 805
si celelalte standarde adaptate circumstanelor date ) pentru o cerere intermediar de
rambursare a cheltuielilor eligibile (CRC nr.4) pe perioada 01.09.2014 - 31.12 2014 , n
valoare de 592.737,04 lei i nu se extinde asupra altor situaii financiare.
Situaia financiar este format din CRC NR 4, (vezi anexa nr 1), Evidena cheltuielilor (Anexa
2), Raportul tehnico financiar (anexa nr.3), Specificaii tehnice pentru auditul
cheltuielilor(Anexa nr.4), bugetul detaliat si sintetizat al cheltuielilor (Anexa nr.5)
Titlul proiectului: Extinderea oportunitilor de dezvoltare a sectorului hidroenergetic
Romania Bulgaria. Dezvoltarea IT a unui set de 35 de programe informatice legate de
arhitectura, rezistena i desig-nul unui pod ce urmeaz a fi reconstruit peste fluviul
Dunrea. Obiectivul general al proiectului : sustinerea tranzitiei studentilor din cadrul
Solicitantului catre viata activa in domeniul securitii informaiilor i a sistemelor
informatice, si utilitatea modelelor matematico-statistice in IT pentru dezvoltarea
hidroenergetica a fluviului Dunarea.
Obiective specifice pe activiti (SA):

A1.2 Stabilirea sarcinilor fiecrui membru al echipei de implementare (EM);


A1.3. Coordonarea i monitorizarea activitilor proiectului;
A1.4. Reuniunea periodic a EM;
A1.6. Realizarea achiziiilor necesare activitilor proiectului;
A1.7. Coordonarea financiar a proiectului: n iulie cu acordul AM act adiional nr.1.
A2.1. Planificarea campaniilor, conceperea i realizarea materialelor de promovare i
informare;
A4.7. Desfurarea concursului cu premii pentru tinerii programatori la finalul fiecrui stagiu;
A4.9. Organizarea tehnic aactivitatilor de organizare, implementare, monitorizare i
evaluare a programelor realizate
A5.1 Activitatea de eviden contabil;
A5.2. Activitatea de audit financiar.

Page 1 of 19

CRC nr.4 este format din Evidena cheltuielilor, Anexa 1 - Specificatii tehnice, Raportul
Tehnico-financiar care descrie obiectivele specifice i activittile pe perioada de raportare.
Situaia financiar este ntocmit pentru a-i permite Beneficiarului s ndeplineasc cerinele
de raportare ctre autoritatea de management (AM) din cadrul Ministerului Fondurilor
Europene (MFE) n conformitate cu conditiile generale si specifice din contractul de
finanare.(CF)
Cadrul de raportare financiar este contractul de finanare nr.1000/31.03.2014 si anexele
aferente printre care: bugetul detaliat/cost unitar, buget sintetizat, (Anexa nr.5) etc., pe
care conducerea le-a utilizat pentru ntocmirea situaiei financiare. Durata proiectului este
15 luni.
Extras din referinele contabile conform cu Contractul de finanare:
1. Valoarea contractului
-Valoarea total eligibil a proiectului este estimate la 2.125.454,00 lei, din care:
1.830.075,41 lei (87,86%) finanare nerambursabil acordat de POS-CEE
-252.869,51 lei (12,14%) finanare nerambursabil acordat de Bugetul Naional, iar
contribuia eligibil a beneficiarului de 42.509,08 lei ( 2%). AM prin MFE acord o finanare
nerambursabil maxim de 2.127.485,80 lei (98%) din valoarea total eligibil a
contractului de 2.125.454,00 lei
2. Cheltuieli totale sunt formate din costuri directe i indirecte. sunt eligibile CONFORM CU
CADRUL DE RAPORTARE FINANCIAR, dac ndeplinesc cumulativ urmtoarele criterii:
-sunt efectiv angajate i platite de catre beneficiar n perioada de implementare a
proiectului
-sunt insotite de facturi, n conformitate cu prevederile legislatiei nationale, sau de alte
documente contabile cu valoare probatorie, echivalenta facturilor, pe baza carora
cheltuielile sa poata fi auditate i identificate;
- sunt in conformitate cu prevederile contractului de finantare ncheiat de catre autoritatea
de management pentru si in numele acesteia, pentru aprobarea operatiunii, cu respectarea
costului unitar din bugetul detaliat;
- sunt conforme cu prevederile legislaiei naionale i europene (HG 759/2007,
Regulamentul 1303/2013, Legea contabilitii 82/1991, ordin 2021/2013 privind
organizarea i conducerea contabilitii n instituii publice, cod fiscal)
-organizarea unui control intern riguros astfel nct cheltuielile s fie realizate n perioada
de implementare a proiectului, angajarea i plata veniturilor din salarii s fie realizate dac
obiectivele angajate i activitile aferente au fost realizate.
-recunoasterea tuturor cheltuielilor dac au fost angajate i platite

Page 2 of 19

-recunoasterea cheltuielilor de tip (FEDR-investitii,obiecte de inventar,etc) daca sunt


bugetate si au documente justificative pe perioada de implementare.
Costurile totale ale proiectului au doua componente:
Costuri directe : sunt formate din
-costuri cu resurse umane formate din Echipa de management, Echipa de analisti(
implementare) la lider i partener
-Costuri indirecte/cheltuieli generale de administraie
-Cererea de rambursare se bazeaz doar pe cheltuieli efective;
-Cheltuielile solicitate sunt eligibile i au survenit n perioada de eligibilitate;
-Contribuia pentru cofinanare este determinat n conformitate cu prevederile
Contractului de finanare;
Proiectul nu este finanat prin alte instrumente ale Comisiei Europene i nici prin alte
instrumente naionale de cofinanare dect cele precizate n Contractul de finanare;
Toate tranzaciile sunt nregistrate n sistemul contabil si suma cerut corespunde cu datele
din documentele contabile;
Cerinele n ceea ce privete publicitatea au fost ndeplinite n conformitate cu prevederile
din Contractul de finanare;
Regulile privind achiziiile publice i oportuniti egale au fost respectate;
Suma solicitat este n conformitate cu prevederile Contractului de finanare i a
contractelor de achiziie public;
Progresul fizic i financiar al proiectului face obiectul monitorizrii, incluznd verificrile la
faa locului;
Toate documentele suport sunt nregistrate n conformitate cu prevederile legislaiei
naionale.
3. Extras din CRC nr.4 intermediar: perioada 01.10.2014-31.12.2014
Valoarea
totala a cererii
de
1
rambursare
1=A+B1+B2
2
556.338,04

din care:
Valoare
rambursabil din
POS CEE
2 = (1-4)*87,86%FSE
479.022,63

Valoare
rambursabil din
bugetul naional

Cofinanarea
beneficiarului

3 = (1-4)*12,14%BN
66.188,65

4 = 1*2%CP
11.126,76

Deducerea
prefinanrii
acordate
beneficiarului/
partenerilor
5=1*20%
60.154,69

Cheltuieli
solicitate spre
rambursare
6=145
485.056,59

4. Din nelegerea proiectului, a aciunii i a condiiilor contractului de finanare, a


documentelor financiare i contabile ai obinut un extras al urmtoarelor informaii:

Suma inainde auditare este de 592.737,04 lei.

Suma inainde auditare este de 592.737,04 lei.

Page 3 of 19

Echipa de management care coordoneaz intreg proiectul pentru a indeplini obiectivele


generale si specifice din contractul de finanare, nu poate depsi mai mult de 15% din
totalul cheltuielilor directe ale proiectului
Cheltuielile indirecte cu personalul nu pot depsi pentru fiecare cerere de rambursare
mai mult de 5 % din totalul cheltuielilor eligibile ale proiectului.

a. Pentru Angajatul 3 - implementare , implicat in proiect pe perioada de raportare,


conform fielor de pontaj i a rapoartelor de activitate are un cost unitar lunar de 9292
lei brut , contractul individual de munc incheiat intr n vigoare la data de 01.10.2014.
Toate contribuiile au fost platite i sunt cuprinse in Evidena cheltuielilor i implicit n CRC
nr.4, pe luna septembrie 2014.
b. Angajatul 10 din echipa de implementare, pe luna octombrie nu are raport de activitate si
nici fisa de pontaj, iar Beneficiarul achita cu OP venitul net din salarii si contribuiile
integral, inclusiv impozitul pe veniturile din salarii. Suma total este de 7107 lei.
c. In luna iunie s-a realizat o licitatie pentru achiziia a 5 calculatoare a 4000 lei fiecare.
Acestea sunt in conformitate cu obiectivele si activittile proiectului. Contractul cu
furnizorul s-a incheiat in data de 30 decembrie 2014, iar plata catre furnizor s-a realizat pe
20 ianuarie 2015 , aa cum prevede contractul de vanzare/ cumparare .
Toate sumele prezentate la punctele 4, a, b, si c sunt cuprinse n Evidenta cheltuielilor i
CRC nr.4 intermediar.
d. Beneficiarul a proiectat un sistem de control intern, dar angajaii din departament sunt
lipsiti de experiena, dar dornici s nvee.
e. Managerul de proiect este interesat sa realizeze obiectivele proiectului si mai putin
respectarea legislatiei cu privire la intocmirea documentelor.
f. Responsabilul financiar dupa ce achita salariile asteapta sa primeasca documentele de la
fiecare persoana angajata in proiect, respectiv raportul de activitate, fisele de pontaj.
Conform raionamentului profesional ai stabilit un prag de semnificaie de 5% din valoarea
total a finanrii nerambursabile la fiecare CRC intermediar i finale. Pragul de
semnificatie este 27.260 lei.
Nr.crt.
1.

2.

3.

CERINA
Prezentai elementele din coninutul Scrisorii de angajament in circumstantele
date mai sus, conform ISA 210 Convenirea asupra termenilor misiunii de audit
- stabiliti componentele situatiei financiare. (1 punct)
Ce etape parcurgeti pentru planificarea activitii si abordarea auditului in
conformitate cu circumstanele date i Ghid pentru un audit de calitate ,
sectiunea B? (1 punct)
Ce proceduri de audit realizai pentru evaluarea riscului de denaturare
semnificativ la nivelul situatiei financiare i la nivel de afirmatii n contextul ISA
Page 4 of 19

4.

5.
6.
7.

8.

9.

315 Identificarea i evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin


nelegerea entitii i a mediului su n circumstanele date ? (1 punct)
Care sunt obiectivele de audit privind cheltuielile angajate cu resursele umane,
in circumstanele date, conform seciunea P Salarii din Ghid pentru un audit
de calitate , (1 punct)
Prezentati un Program de audit pentru sectiunea P Salarii DIN Ghid pentru un
audit de calitate, i adaptai-l in funcie de circumstanele date (1 punct)
Prezentai 4-5 foi de lucru pentru a evidenia modalitatea de realizare a
documentatiei conform ISA 230? (1 punct)
Prezentati recomandrile pe care le facei Beneficiarului n urma probelor de
audit obinute de la punctul 4. Calculai care este valoarea total eligibila a
CRC nr.1 i valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare pe perioada de
raportare? (1 punct)
Redactati opinia pentru audit n condiiile n care Beneficiarul accepta
recomandarile dumneavostr i specificai ce standard de audit aplicati in
circumstantele date. (1 punct)
Prezentai cel puin 5 elemente diferite, atunci cnd auditai un program
european prin ISRS 4400 fa de realizarea unei misiuni de asigurare cu scop
special prin ISA 805.(1 punct)

Barem pentru subiectul nr. 1.


1. Prezentai elementele din coninutul Scrisorii de angajament cu Beneficiarul in
circumstantele date mai sus, conform ISA 210 Convenirea asupra termenilor misiunii de
audit

Scrisoare de Angajament
(elemente)
1. Continutul scrisorii de amgajament:
-obiectivul i domeniul de aplicare
- cadrul de raportare financiar aplicabil i acceptabilitatea lui
- resonsabilitatea managementului
- responsabilitatea auditorului
Auditul va fi efectuat bazndu-se pe faptul c cei responsabili din partea Beneficiarului
fondurilor iau la cunotin i neleg faptul c au integral responsabilitatea:
1. Pentru pregtirea i prezentarea fidel a Cererilor de rambursare in conformitate cu
Cadrul de raportare identificat;
2. Pentru structurarea, implementarea si mentinerea controlului intern relevant in vederea
intocmirii unor Cereri de rambursare care nu contin denaturari provenite din frauda sau
eroare;
3. Selectarea si aplicarea politicilor contabile corespunzatoare;

Page 5 of 19

4. Respectarea tuturor obligatiilor contractuale asumate prin contractual de finantare


inclusiv implementarea procedurilor corespunzatoare identificarii riscurilor
semnificative ce ar putea afecta buna derulare a CF;
5. Efectuarea de estimari contabile care sunt conforme cu circumstantele; Asigurarea unui
management eficient al fondurilor obtinute prin finantare in cadrul contractului de
finantare xxxx/yyyyy.
6. Declararea cu buna credinta a sumelor/cheltuielilor solicitate spre rambursare in
Cererea de rambursare; (h) Mentinerea inregistrarilor contabile adecvate si a
controalelor interne, precum si supravegherea sigurantei activelor entitatii;
Ca parte a procesului de audit, auditorul va solicita din partea conducerii, confirmri scrise
legate de declaraiile fcute nou n legtur cu auditul i Cererile de rambursare ce fac
obiectul contractului, onorarii, raportarea si alte detalii.

Catre,
In atenia dlui(nei)----------------------------------------------Manager de proiect---------------------------------------------Obiectul si domeniul de aplicare----------------------------Dumneavoastra ne-ai solicitat auditarea Cererilor de Rambursare intermediare i final (CR),
insotite de anexele: Evidena cheltuielilor, Specificaiile tehnice, Raportul tehnico financiar,
precum si alte documente financiar contabile justificative, ce fac obiectul Contractului de
Finantare (CF) nr. xxxx/xx/xx/xxxx , finantat prin. FSE, Autoritate contractanta AM prin OI
POSDRU/MEN. Cererile de rambursare urmeaza a fi transmise catre AM in perioada 01.04.N30.06.N+1 in numar de. 5.
Cererile de rambursare trebuie sa fie intocmite in conformitate cu prevederile contractului
de finantare (CF) nr. Xxxx/xx/xx/xxxx precum si cererea de finanare a programului.. si a
Instructiunilor trasmise de AM/OI. Cheltuielile eligibile vor fi doar cele care indeplinesc
conditiile si in sumele prevazute in CF nr. Xxxx/xx/xx/xxxx/
Contractul de finanare reprezint cadrul de raportare financiar aplicabil, un cadru de
conformitate cu legislaia i reglenmentrile n vigoare specificate la art.4 din CF ( H.G.
759/2007, Reg. 1303/2013, alte reglementri naionale si europene) aceste criterii sunt
denumite, pe scurt cadru special de raportare.
Avem plcerea s v confirmm acceptarea misiunii si prin intermediul acestei scrisori dorim
s va confirmm termenii misiunii noastre astfel, nct ambele parti sa cunoasca
responsabilitatile si in mod specific aspectele asupra carora responsabilitatea revine entitatii
si nct s asigurm nelegerea naturii, scopului si finalitatii unei misiuni de audit.
Responsabilitile auditorului

Page 6 of 19

Obiectivul angajamentului este auditarea sumele solicitate spre rambursare de ctre


Beneficiar n Cererea de Rambursare pentru aciunea finanat n cadrul contractului de
finanare nr. xxxx/xx/xx/xxxx s-au efectuat (realitatea desfurrii), sunt legale
(legalitatea), exacte (exactitate) i eligibile, precum i transmiterea ctre Beneficiar a
raportului de audit al Cererii de rambursare prin care auditorul sa-si exprime opinia cum ca
Cererea de rambursare este intocmita sau nu, in aspectele semnificative, in conformitate cu
cadrul de raportare identificat mai sus.
Noi ne vom efectua auditul n conformitate cu Standardele Internaionale de Audit (ISA-uri).
Aceste standarde cer s respectm cerinele etice i s planificm i s efectum auditul
pentru a obine asigurri rezonabile c Cererile de Rambursare ce fac obiectul contractului
nostru nu conin denaturri semnificative si sunt intocmite sub toate aspectele semnificative
in conformitate cu Cadrul de raportare identificat. Un audit presupune efectuarea de
proceduri pentru a obine probe de audit cu privire la faptul c sumele i prezentrile din
situaiile financiare. Procedurile selectate depind de judecata auditorului, inclusiv evaluarea
riscului de denaturare semnificativ a situaiilor financiare, fie ca urmare a fraudei sau a
erorii. Un audit include de asemenea evaluarea gradului de adecvare a politicilor contabile
folosite i gradul de rezonabilitate a estimrilor contabile fcute de conducere, ca i
evaluarea prezentrii generale a situaiilor financiare.
Auditul presupune testarea pe baza de esantion a elementelor supuse verificarii.
Dimensiunea si componenta eantionului depinde de rationamentul profesional si experienta
auditorului,
Din cauza limitrilor inerente ale auditului, mpreun cu limitrile inerente ale controlului
intern, exist un risc de neevitat ca anumite denaturri semnificative s nu fie detectate,
chiar dac auditul este planificat n mod corect i efectuat n conformitate cu ISA-uri.
n efectuarea evalurii riscurilor, vom evalua controlul intern pentru a vedea daca acesta
este relevant in procesul de pregtire a situaiilor financiare i pentru a proiecta proceduri de
audit care sunt adecvate n circumstanele date, dar nu misiunea noastra si testele efectuate
nu sunt aplicate n scopul exprimrii unei opinii cu privire la eficacitatea controlului intern al
entitii. Totui, v vom comunica n scris orice deficiene semnificative n controlul intern
relevante pentru auditul situaiilor financiare pe care le-am identificat pe parcursul auditului.
Responsabilitile conducerii xxx---------i identificarea Cadrului de raportare conform cu
legile, reglementrile si instructiunile AM/ MFE
Auditul nostru va fi efectuat bazndu-se pe faptul c cei responsabili din partea
Dumneavoastr iau la cunotin i neleg faptul c au integral responsabilitatea:
Pentru pregtirea i prezentarea conform a Cererilor de rambursare in conformitate cu
Cadrul de raportare identificat;
Pentru structurarea, implementarea si mentinerea controlului intern relevant in vederea
intocmirii unor Cereri de rambursare care nu contin denaturari provenite din frauda sau
eroare;
Page 7 of 19

Selectarea si aplicarea politicilor contabile corespunzatoare;


Respectarea tuturor obligatiilor contractuale asumate prin CF xxxx/xx/xx/xxxx, inclusiv
implementarea procedurilor corespunzatoare identificarii riscurilor semnificative ce ar putea
afecta buna derulare a CF;
Efectuarea de estimari contabile care sunt conforme cu circumstantele;
Asigurarea unui management eficient al fondurilor obtinute prin finantare in cadrul
contractului de finantare xxxx/yyyyy.
Declararea cu buna credinta a sumelor/cheltuielilor solicitate spre rambursare in Cererea de
rambursare;
Mentinerea inregistrarilor contabile adecvate si a controalelor interne, precum si
supravegherea sigurantei activelor entitatii; i
S ne ofere:
Acces la toate informatiile pe are le solicitam, informatii care sunt relevante pentru
asigurarea obiectivului;
Acces la toate informaiile despre care conducerea tie sau crede c sunt relevante pentru
pregtirea situaiilor financiare ca de exemplu, nregistrri, documentaie i alte aspecte;
Informaii adiacente pe care le-am putea solicita din partea conducerii n scopul auditului; i
Acces nerestricionat la persoanele din entitate de la care noi determinm c este necesar s
obinem probe de audit.
Ca parte a procesului nostru de audit, vom solicita din partea conducerii, confirmri scrise
legate de declaraiile fcute nou n legtur cu auditul i Cererile de rambursare ce fac
obiectul contractului.
Alte informaii
Onorariile au fost fundamentate in oferta noastr financiar si se refer strict emiterea unei
opinii privind sumele cuprinse in CRC menionate mai sus.
Aceasta scrisoare se refera strict la responsabilitatile asumate emiterea unei opinii rivind
Cererile de rambursare mentionate. Misiunea noastra nu implica emiterea unei opinii privind
alte situatii financiare pe care beneficiariul le intocmeste.
Putem discuta, in cadrul unei intalniri, si despre celelalte tipuri de activitati specializate pe
care vi le putem oferi precum si despre oportunitatile de a va ajuta sa va imbunatatiti
performantele activitatii. In situatia in care ne veti solicita furnizarea de servicii aditionale
(fiscale sau de alta natura) o scrisoare
de angajament specifica, separata de aceasta, va fi intocmita la momentul respectiv.
Confidentialitate
Intelegem sa respectam confidentialitatea informatiilor dobandite pe parcursul derularii
serviciilor profesionale si nu vom folosi sau dezvlui nici o astfel de informatie fara o
autorizare corespunzatoare si specifica din partea dumneavoastr, cu exceptia situatiilor in
care exista un drept sau o obligatie legala, sau profesionala care impune dezvaluirea acelor
informatii.
Similar, informatiile furnizate de noi nu trebuie prezentata tertilor fara acordul nostru
prealabil.
Page 8 of 19

Raportarea sintetizat
Opinia noastra va fi exprimat printr-un raport de audit n form scurt, ntocmit n
conformitate cu cerinele Standardelor Internaionale de Audit.
Pe langa raportul nostru asupra situatiilor financiare, estimam ca va putem oferi o scrisoare
separata privind deficienele semnificative ale sistemului contabil si de control intern care ne
atrag atentia ( printr-o scrisoare confidentiala catre management).
Toate rapoartele vor fi intocmite in limba romana.
Forma i coninutul raportului nostru ar putea necesita modificri n funcie de constatrile
din timpul misiunii de audit. Raportul de audit va fi intomit cu respectarea cerintelor ISA 805,
ISA 800 precum si ISA 700 706.
Deoarece Raportul nostru va fi intocmit strict asupra Cererilor de rambursare ce fac obiectul
CF si a anexelor enumerate, si deoarece aceste cereri respecta strict cadrul de raportare
identificat in prezenta scrisoare, Raportul nostru este menit n exclusivitate pentru Beneficiar
i AM/OI i nu ar trebui s fie distribuit sau folosit catre alte persoane.
Planificarea activitatilor
Misiunea noastra va fi efectuata astfel incat sa respectam termenele solicitate, urmand ca
numarul efectiv de zile sa fie planificat in consecinta. Raportul de audit va fi predat la data
stabilita de comun acord.
In vederea asigurarii unui nivel corespunzator in realizarea obiectului prezentului
angajament, va rugam sa ne puneti la dispozitie spatii adecvate de lucru pe toata durata
efectionarii auditului si sa ne asigurati de deplina dvs. cooperare. Aceasta cooperare
presupune funizarea de catre salariatii entitatii si in special de catre conducerea entitatii
precum si de catre salariatii departamanetelor financiar contabil si juridic a oricaror
informatii relevante pentru misiunea noastra.
In cazul in care vom considera necesar, functie de complexitatea activitatii desfasurata de
entitate, vom implica si alti auditori si experti in unele aspecte ale auditului.
Alte aspecte
Asteptam cu nerabdare o colaborare deplina cu echipa dumneavoastra si ne bazm pe faptul
c aceasta ne va pune la dispozitie orice inregistrari, documentatii si alte informatii care ne
vor fi necesare n efectuarea auditului. In conformitate cu cerintele CAFR si IFAC, vom pastra
copii dupa unele sau toate documentele verificate.
Aceasta scrisoare va ramane valabila pentru anii urmatori, cu exceptia cazurilor cand va fi
incheiata, schimbata sau inlocuita.
V rugm semnai i restituii copia ataat a acestei scrisori pentru a indica faptul c ai luat
la cunotin, i suntei de acord cu, aranjamentele pentru auditul efectuat de noi cu privire
la situaiile financiare inclusiv responsabilitile noastre legate de aceasta.
Daca exista vreun aspect cu care nu sunteti de acord sau pe care doriti sa-l modificati, va rog
sa nu ezitati sa ne contactati si vom fi incantati sa discutam orice aspect.
In numele si pentru,
......................................
client
Firma de audit
Page 9 of 19

2.

Ce etape parcurgeti pentru planificarea activitii si abordarea auditului in


conformitate cu circumstanele date i Ghid pentru un audit de calitate , sectiunea
B , (1 punct)

a. nelegerea suficient a aciunii i a termenilor i condiiilor contractului de finanare


Auditorul obine o nelegere suficient a termenilor i condiiilor contractului de finanare
prin revizuirea contractului de finanare i a anexelor lui i alte informaii relevante, precum
i prin interogarea Beneficiarului. Auditorul se asigur c obine o copie a originalului
contractului de finanare (semnat de Beneficiar i de Autoritatea de Management i a
anexelor sale. Auditorul obine i revizuiete CRC, mpreun cu toate anexele acestuia.
Auditorul acord o atenie deosebit Condiiilor Generale i Speciale ale Contractului de
Finanare i anexelor la acesta, care conin descrierea proiectului. n cazul neconformitii cu
aceste reguli, cheltuielile nu vor fi eligibile pentru finanarea POS-CEE.
b.Planificare, proceduri, documentaie i probe
Auditorul financiar trebuie s-i planifice activitatea astfel nct s poat realiza un audit
eficient al cheltuielilor. n acest scop, auditorul realizeaz procedurile specifice de audit i
utilizeaz probele obinute din aceste proceduri ca baz pentru raportul de audit cu scop
special. Auditorul trebuie s utilizeze documentele care sunt importante n furnizarea
probelor pentru sprijinirea Raportului de audit i probe care s ateste c misiunea a fost
realizat n conformitate cu isa 805.
c. Proceduri de audit
- Auditorul verific dac CRC este conform cu condiiile contractului de finanare.
- Auditorul verific dac informaiile din CRC se reconciliaz cu sistemul de contabilitate i
nregistrrile Beneficiarului (ex: balana de verificare, nregistrri din conturile analitice i
sintetice).
- Conformitatea cheltuielilor cu bugetul i revizuirea analitic
- Categoriile i tipurile de cheltuieli
- Cheltuielile solicitate de Beneficiar n CRC sunt prezentate conform cu bugetul, n
urmtoarele categorii:costuri directe i indirecte .
- Eligibilitatea costurilor directe
Elementele de cheltuieli sunt divizate n tipuri de cheltuieli individuale sau clase de cheltuieli
cu caracteristici asemnntoare. Forma i natura probei suport (de ex o plat, un contract, o
factur etc) i modul n care cheltuial este nregistrat (adic registrul de intrri) variaz n
funcie de tipul i natura cheltuielilor i aciunilor sau tranzaciilor de baz. In toate cazurile
tipurile de cheltuieli reflect valoarea contabil (sau finanicar) a aciunilor sau tranzaciilor
de baz, indiferent de tipul i natura aciunii sau tranzaciei n cauz.
Auditorul inspecteaza, dac costurile directe sunt cuprinse n bugetul contractului de grant i
dac, sunt n conformitate cu principiile managementului financiar riguros, n special cu
privire la cost-eficien i cea mai bun utilizare a banilor.
Page 10 of 19

- au fost asumate de INFOROM i P1 sau de partenerii lui pe perioada de implementare a


aciunii.
- sunt nregistrate n conturile Beneficiarului i sunt identificabile, verificabile i dovedite cu
originalele evidenelor suport.
Abordarea auditului trebuie s includ urmtoarele etape:
1.Respectarea cerinelor de etic i acceptarea desemnrii sau redesemnrii (B1/ B2)
-Analiza bazelor legale pentru program, acordurile cu CE, Lider i P1
- Analiza respectarii principiilor etice
2. Evaluarea riscurilor inerente generale , specific i de control (B3/1, B3.2/B4.1/B4.2
B5.1/B5/2,
3. Stabilirea erorii tolerabile la nivelul Situaiei financiare B5.1/B5/2,
4. Evaluarea riscului de control (C1-C9)
Evalum sistemul de control intern instituit de lider i P dac este n conformitate cu
prevederile contractuale i ofer garaniile necesare pentru
a) legalitatea i regularitatea operaiunilor ,
b) protecia activelor i a informaiilor i
c) prevenirea , detectarea, corectarea i urmrirea fraudelor i neregulilor.
e) stabilirea unui prag de semnificai (B5/1)
d). probitatea i acurateea informaiilor financiare raportate in situaia financiar
prin testare pe baz de esantionare B7/1, b7/2
e) procesul de testare: examineaz legalitatea i regularitatea fiecarei tranzacii
selecta

3.

Ce proceduri de audit realizai pentru evaluarea riscului de denaturare semnificativ la


nivelul situaiei financiare i la nivel de afirmaii n contextul ISA 315 Identificarea i
evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin nelegerea entitii i a mediului su
n circumstanele date ?

I. Proceduri de audit pentru evaluarea riscurilor de denaturare semnificativ la nivelul


situaiei financiare format din Evidena cheltuielilor eligibile, Situaia plilor, RTF
-observaia, intervievarea conducerii i a altor categorii de personal din cadrul
proiectului,
-inspectarea documentelor,
-reefectuarea,
-calculul,
-confirmarea,
-intervievarea combinat cu observarea sau inspecia pentru a nelege dac controalele
sunt eficace;
exemple:
-inspectarea contractelor individuale de munca, data amgajarii, scopul angajarii,
vechimea, rata orar, durata contractului, criterii de evaluare a muncii
-observarea modului in care conducerea compar cheltuielile lunare cuprinse in buget
cu cele efective;
Page 11 of 19

- rapoarte de inspecie cu privire la investigarea variaiilor dintre cheltuielile in buget i


cele efective.
-reexaminarea unei facturi pentru a determina dac aceasta a fost aprobat i pentru a
furniza probe de audit de fond cu privire la o tranzacie.
Auditorul va efectua proceduri de audit a cror natur, plasare n timp i amploare se
bazeaz i vin ca rspuns la riscurile evaluate de denaturare semnificativ la nivelul
afirmaiilor pentru fiecare linie bugetar de cheltuieli sau pe elemente de cheltuieli
primare, sau pe clase de cheltuieli funcie de instrumentul structural fondul european)
a. auditorul va lua n considerare motivele ce stau la baza evalurii acordate riscului
unor denaturri semnificative la nivelul afirmaiilor pentru fiecare linie bugetar
de cheltuieli i prezentare, inclusiv:
-probabilitatea de apariie a denaturrii semnificative ca urmare a caracteristicilor
particulare ale claselor de cheltuieli, (linii bugetare de cheltuieli) , mai exact riscul
de eroare i /sau frauda cu privire la resursele umane, costuri directe i indirecte - dac
evaluarea riscului ia n considerare controalele relevante, mai exact riscul de control,
impunnd auditorului, obinerea de probe de audit pentru a determina msura n care
controalele funcioneaz n mod eficace, sau mai exact dac auditorul intenioneaz s
se bazeze pe eficacitatea operaional a controalelor pentru a determina natura,
plasarea n timp i amploarea procedurilor de fond.
b. Obine probe de audit adecvate i suficiente, cu ct evaluarea riscului de ctre
auditor este mai mare.
c. Teste ale controalelor - auditorul va evalua riscurile de denaturare semnificativ la
nivelul afirmaiilor prin faptul aceste controale funcioneax n mod eficace pentru a
determina natura, plasarea n timp i amploarea procedurilor de fond.
II. Proceduri de audit ca rspuns la riscurile evaluate de denaturare semnificativ la
nivelul afirmaiilor. Acestea sunt:
a. Proceduri de fond concepute pentru a detecta denaturrile semnificative la nivelul
afirmaiilor. Ele cuprind:
a1. Teste de detaliu ale claselor de cheltuieli, conturi de cheltuieli i prezentri i
a2. Proceduri analitice de fond
b. Teste ale controalelor, concepute pentru a evalua eficacitatea operaional a
controalelor de a preveni sau detecta i corecta denaturrile semnificative la nivelul
afirmaiilor.
Exemple: -concordana sau reconcilierea cheltuielilor prin inspectarea documentelor
CRC cu nregistrrile contabile ce stau la baza acestora;
-Examinarea nregistrrilor contabile i a altor ajustri efectuate n timpul procesului de
ntocmire a CRC, Evidena cheltuielilor;

Page 12 of 19

-Testarea extensiv a fiselor de cont pe fiecare tip de cheltuial si reconcilierea acesteia


cu contul sintetic sau linia bugetar din anexa la contractul de finanare;
4.

Care sunt obiectivele de audit privind cheltuielile angajate cu resursele umane,


in circumstanele date, conform seciunea P Salarii din Ghid pentru un audit
de calitate , (1 punct)
1. Asigurarea ca salariile sunt pltite angajailor care exista in evidenele societii
2. Asigurarea ca salariile sunt corect contabilizate
3. Asigurarea c elementele care necesita o prezentare special sunt raportate corect
4. Asigurarea ca registrul jurnal este completat corect.

Registrele privind plile salariale i personalul precum i contractele aferente, tatul


de plat a salariilor, fiele de pontaj. Pentru experi i/sau personalul din spaiul UE
(dac activitatea este implementat n Europa) analize i defalcri ale cheltuielilor
lunare a muncii prestate: evaluate pe baza preurilor unitare pe unitatea
cuantificabil de timp i defalcate n salariul brut, contribuii i asigurri sociale i
salariul net.

5.

Prezentati un Program de audit pentru sectiunea P Salarii DIN Ghid pentru un


audit de calitate, i adaptai-l in funcie de circumstanele date (1 punct)

(VEZI GHID PENTRU UN AUDIT DE CALITATE, SECTIUNEA P)


Obiective
satisfcut
e

Program de audit
1.

2.

3.

Revizuii Planificarea Audtului, Rezumatul Evalurii


Riscurilor i Planul de Eantionare pentru aceast
seciune. Asigurai-v c urmtoarele teste sunt
adaptate cerinelor de abordare i riscurilor
identificate. Orice modificare a abordrilor
planificate ar trebui s fie nregistrate n mod clar.
Pregtii un istoric al costurilor salarizrii din timpul
exerciiului financiar. Comparai rezultatul cu CRC
anterioare.
Comparai cu bugetul actualizat. Descriei
/comentai profilul de salarizare, one-off charges i
nivelului general de cretere a salariilor. Verificati
acte aditionale/notificari
Selectai un eantion dintre angajaii nregistrai
pe statul de plat, asigurndu-v c cei aflai n
echipa de I i M, sunt inclui, i:
(i) confirmai detaliile primite de la angajai cu
nregistrrile acestora;
(ii) nregistrai modul n care existena a fost
confirmat;
(iii) verificai salariul brut n contabilitate;
(iv) verificai modul de calcul al salariilor , rata
Page 13 of 19

1, 2

Program

Inii
ale

B9-prezentare gl
B7- evaluarea
riscului i
esantionarea
cheltuielilor

DM

Vezi CRC 1-CRC3

DM

orar, nr de ore , impozitului pe salarii:


contribuiile sociale,, contribuiile la pensie i
salariul net;
(v) Verificai calculele;
(vi) cerificai nregistrrile n registrul Cartea Mare;
(vii) verificai cifra net la registrul n numerar,
precum i
(viii) asigurai-v c impozitul pe salarii: i
contribuiile sociale sunt pltite n mod corect
Obinei detalii cu privire la onorariile echipei de
management, i a personalului ad-tiv sa se
incadreze in rata stabilita prin contractual de
finanare
Revizuii plile n numerar i n banc aferente
forei de munc i alte pli care nu sunt supuse
taxelor pe salarii. Confirmai autoritatea lor i c
acestea sunt pltite pe total, n mod corespunztor.
Asigurai-v de msura n care ncrederea avut n
activitatea Responsabilului financiar de salarizare
este explicat i justificat corespunztor n dosar,
mpreun cu detalii referitoare la impactul pe care la avut aceast ncredere asupra activitii detaliate.
ISA 402
Efectuai teste suplimentare / zone de testare
pentru a v asigura de ndeplinirea procedurilor
planificate i a obiectivelor de audit

4.

5.

6.

7.

6.

Prezentati 3-4 foi de lucru pentru a evidenia modalitatea de realizare a


documentatiei conform ISA 230? (1 punct)

F1.
Obiectiv: sa ne asiguram ca personalul angajat in proiect este i in realitate angajat cu forme
legale si respecta toate condiiile generale si specifice din Contractul de finantare.

Page 14 of 19

Din stat

Nume

Prenume

1 Sigrid Raluca
2 Alexandra
Florentina
3 Daniela
4 Maria
5 Aurelia
6 Ionut Silviu
7 Silviu
8 Andrea

Echipa
cf. fisa
post

manag
implem
implem
ETL
ad-tiv
manag
implem
ETL
manag

Durata contract

salariu tarifar

Activitati conform fisa post

Nr. Contract

De la

930/05.05.14
932/05.05.14
931/01.11.14

06.05.14
06.05.14

05.11.15
05.11.15

22 135
20 156

2970
3120

3826 responsab fin


4008 Responsab acorduri

D
e
EXP cEXISTE
cod PROF i NTA
ANI z CV
i
a
121125
21
242213
37

937/05.05.14
928/05.05.14
935/05.05.14
936/05.05.14
929/05.05.14

1.11.2014
06.05.14
06.05.14
06.05.14
06.05.14
06.05.14

1.12.2015
05.11.15
05.09.14
05.11.15
05.11.15
05.11.15

54 134
17 29
28 76
25 113
45 110
8 37

7236
493
2128
2825
4950
296

9292 analist programator


655 analist programator
2733 analist programator
3644 analist programator
6377 analist programator
383 analist programator

263507
515303
214946
242306
242213
261103

La

Nr
lei/ lei/ luna
ore/
BUGET
ora calculat
luna

Functia cf ctr

13
28
12
11
11
12

9 Gabriela
10 Ghe.ion

ad-tiv
manag
implem

938/05.05.14
927/05.05.14

06.05.14
06.05.14

05.11.15
05.11.15

30 29
42 154

870
6468

1141 analist programator


8290 analist programator

262101
242101

6
6

11 Ana
12 Florin

ETL
ad-tiv

934/05.05.14
933/05.05.14

06.05.14
06.05.14

05.11.15
05.11.15

20 142
84 33

2840
2772

3644 ETL expert comunicare


3645 asistent tehnic

243201
412001

13
25

Metoda: inspectarea dosarelor la Dep. Resurse UMANE, toate informaiile se vor verifica si
se vor pune de acord cu rapoartele de activitate si fisele de pontaj
Rezultat: Angajatul 3, are contractul de munca din data de 01.10.2014, salariul pe luna
septembrie este neeligibil 9292 x 1 =9.292 lei
Concluzie: vom propune ajustarea cheltuielilor cu salariile pentru suma de 18.584 lei.
F2
Obiectiv: sa ne asiguram ca reinerile realizate pe statul de salarii, au fost corect calculate i
platite, corespund cu OP, extrasele de cont bancar pe total perioada de raportare si
individual pentru fiecare persoana.
Metoda: Verificarea centralizatorului statelor de plata pentru fiecare echipa si reconcilierea
cu op, extrase de cont.
Rezultat: S-au achitat in plus pentru cei 2 angajati de la nr 3 si 10, contribuiile
angajatorului si angajatului
Concluzia se propune corectia in evidenta cheltuielilor si CRC nr 4.

Page 15 of 19

TOTAL GENERAL PARTENER


Obligatii ANGAJAT (P1)
somaj cass
cas
baza
0.5% 5,5% 10,5% impoz
90
90

1002
1002

912
912

16240
1653

impoz venit
16% net
2599
2599

13641
13641

Obligatii ANGAJATOR (P1)


PT. OP
Fnuass TOTAL
somaj cass
cas
F.risc
0.5%
5,2%
20.8% 0,187% 0.85% BASFS
91
91

949
949

3795
3795

34
29
-5

155
155

7028
7023
-5

TOTAL Total gen


BS
af sal
2599
2599

23268
23263
-5

INFOROM + PARTENER MANAGEMENT +IMPLEMENTARE


somaj cass
0.5% 5,5%
159
80
239

cas
baza
10,5% impoz

1759 3361
893 704
2652 4065

26718
26718

impoz venit
16% net
4276
2335
6611

22442
22442

somaj
0.5%
160
81
241

INFOROM + PARTENER AD-TIV+AUX


somaj cass
cas
baza
impoz venit
somaj
0.5% 5,5% 10,5% impoz 16% net
0.5%
19
10
29

213
109
322

406
208
614

3233
1653
4886

517
264
781

2716
1389
4105

cas
F.risc
Fnuass TOTAL
20.8% 0,187% 0.85% BASFS

cass
5,2%

1663 6655
846 3383
2509 10038

272
138
410

14089
6150
20239

cas
F.risc
Fnuass TOTAL
20.8% 0,187% 0.85% BASFS

cass
5,2%

19
10
29

60
25
85

201
103
304

805
412
1217

7
4
11

33
17
50

1703
873
2576

TOTAL TOTAL af
BS
sal
4276
2335
6611

40807
20737
61544

TOTAL TOTAL af
BS
sal
517
264
781

4936
2526
7462

F3
Obiectiv: Investigarea variaiilor ntre cheltuielile din buget i cele efective.
SAU
-reexaminarea unei facturi pentru a determina dac aceasta a fost aprobat i pentru a
furniza probe de audit de fond cu privire la o tranzacie.
Metoda: Reconcilierea bugetului unitar pe fiecare persoana cu bugetul previzionat
Rezultatul nu s-au constatat depiri intre salarii efective i cele dinbugetul detaliat al
contractului de finanare.
Concluzia Obiectivul de audit este realizat

7.

Prezentai recomandrile pe care le facei Beneficiarului n urma probelor de audit


obinute de la punctul 6. Calculai care este valoarea total eligibila a CRC nr.4 i valoarea
cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare pe perioada de raportare? 1

Pentru Angajatul 3 - implementare , implicat in proiect pe perioada de raportare, conform


fielor de pontaj i a rapoartelor de activitate are un cost unitar lunar de 9292 lei brut ,
contractul individual de munc incheiat intr n vigoare la data de 01.10.2014. Toate
contribuiile au fost platite i sunt cuprinse in Evidena cheltuielilor i implicit n CRC nr.4, pe
luna septembrie 2014. Corectia trebuie realizata si in contabilitate pe conturi analitice
corespunzatoare,
Page 16 of 19

b. Angajatul 10 din echipa de implementare, pe luna octombrie nu are raport de activitate si


nici fisa de pontaj, iar Beneficiarul achita cu OP venitul net din salarii si contribuiile
integral, inclusiv impozitul pe veniturile din salarii. Suma total este de 7107 lei. , costul
salarial brut nu este eligibil, deoarece nu respecta conditiile specifice din contractul de
finantare. Lipsa actelor justificative a activitttilor realizate, lipsa fisei de pontaj nu
justifica o cheltuial eligibil, chiar dac suma este prevzuta n bugetul contractului.
Cheltuial neeligibil 7.107 lei, i propunem corecia si in contabilitate.
c. In luna decembrie 2014 s-a realizat o licitatie pentru a achiziiona 5 calculatoare a 4000
lei fiecare. Acestea sunt in conformitate cu obiectivele si activittile proiectului.
Contractul cu furnizorul s-a incheiat in data de 30 decembrie 2014, iar plata catre furnizor
s-a realizat pe 20 ianuarie 2015 , aa cum prevede contractul de vanzare/ cumparare .
Toate sumele prezentate la punctele 4, a, b, si c sunt cuprinse n Evidenta cheltuielilor i
CRC nr.4 intermediar. Suma este neeligibil pentru perioada de raportare, deoarece nu
indeplineste conditiile de eligibilitate din REFERINTA CONTABIL ( S-A ACHITAT FACTURA
IN LUNA IANUARIE , cheltuiala a fost angajat , dar nu este platita in luna decembrie. Este
motivul pentru care se propune ajustarea cu 20.000 lei ( 5 x 4000)
Total ajustri ( 9292 +7.107 + 20.000 ) = 36.399 lei.
Corecia CRC nr 4 dup audit se prezint astfel :
F4
CRC nr.4
01.09.2014-31.12.2014

inforom

perioada

01.09.2014-31.12.2014
procesat

AM

REVIZUIT

DATA
23.01.2015
24.01.2015

SF

Obiectiv: Auditorul verific dac CRC este conform cu condiiile contractului de finanare.
Metoda: calculul
ID 130030
CRC nr. 4

Valoarea total a
CRC nr. 4

0
TOTAL
INFOROM
P1
Subtotal Parteneri
Total General
Beneficiar &

1 = A + B 1 + B2
556.338,04
282.651,48
273.686,56
273.686,56
556.338,04

din care:
Valoarea
Valoarea
rambursabil din
rambursabil din
POS-CEE
BN
2=(1-4)*87,86% FSE 3=(1-4)*12,14% BN
479.022,63
66.188,65
243.370,84
33.627,61
235.651,79
32.561,04
235.651,79
32.561,04
479.022,63

66.188,65

Cofinanarea
beneficiarului

Deducerea
prefinanrii

4 = 1 * 2 % CP
11.126,76
5.653,03
5.473,73
5.473,73

5 = 1 * 20 %
60.154,69
29.993,67
30.161,02
30.161,02

Cheltuieli
solicitate la
rambursare
6=1-4-5
485.056.59
247.004,78
238.051,81
238.051,81

11.126,76

60.154,69

485.056,59

Total General Beneficiar & Parteneri


Structura cheltuielilor conform cu contractul de finantare
Rezultat
Concluzie

S--au respectat ratele prevazute in contractul de finanare pentru proiect


Ne-am asigurat rezonabil ca toate cheltuielile cuprinse in CRC nr.4 sunt
eligibile i exprim o imagine fidel din toate punctele de vedere
semnificative

CRC nr.4 intermediar: perioada 01.09.2014-31.12.2014


Pragul de semnificatie este de 27.260 lei. Eroarea este semnificativa, propunem ajustarea
CRC NR 4 cu 36.399 lei, I in Evidenta cheltuielilor cu suma de -16.399 lei la capitolul
bugetar Resurse umane si cu -20.000 lei la linia bugetar Alte costuri directe din care
cheltuieli cu investiii -20.000 lei.
Page 17 of 19

Valoarea totala eligibila a CRC nr.1 este de 556.338,04lei


Valoarea cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare este de 485.056,59 lei
8.

Redactati baza opiniei pentru audit n condiiile n care CLIENTUL INFOROM nu ar accepta
recomandarile dumneavostr i prezentai cel putin 3 elemente (1 punct)
Se aplic ISA 705 Modificri ale opiniei Raportului auditorului independent, adaptat
misiunilor de asigurare cu scop special.
Baza pentru opinia cu rezerve
Cheltuielile n CRC 4 sunt supraevaluate cu 36.399 lei, din care Evidena cheltuielilor la
capitolul RESURSE UMANE au fost supraevaluate 16.399 ,
Alte tipuri de costuri 20.000
lei din care cheltuielicu investiii 20.000 LEI . Conducerea nu a respectat conditiile generale
din contractul de finanare i anexele acestuia, ceea ce constituie o abatere de Cadrul de
raportare financiar : Contractul de finanare. Cu excepia celei prezentate mai sus, toate
cheltuielile prezentate in situaia financiar exprim o imagine fidel din toate punctele de
vedere semnificative.
Opinia cu rezerve ( dac managerul de proiect nu accepta corectiile)
n opinia noastr cu exceptia efectelor posibile ale aspectului descris n paragraful aferent
Bazei pentru opinia cu rezerve, situaia financiar CRC nr 4 intermediar, eleborata de
Beneficiar in cadrul Contractului de finatare 1000/31.03.N, continand cheltuieli eligibile
cerute la rambursare in sum de xxx xxx lei este intocmita, sub toate aspectele
semnificative n conformitate cu conditiile de eligibilitate prevazute in H 759/2007,
Ordinele., Instructiunile emise de AM/OI precum si cu termenii prevazuti in Contractul de
Finantare 1000/31.03.N. ofer o imagine conform cu cadrul de raportare financiar
aplicabil.
9.

Prezentai cel puin 4 elemente diferite, atunci cnd auditai un program


european prin ISRS 4400 fa de realizarea unei misiuni de asigurare cu scop
special prin ISA 805.(1 punct) i cel puin o asemanare

O misiune bazat pe proceduri convenite :


Deosebiri
1. independena auditorului nu este obligatorie, decat daca i se solocita in mod expres
2. auditorul nu da opinie, ci un raport de concluzii factuale
3. auditorul accepta de cele mai multe ori procedurile fr s le fi discutat cu clientul
4. procedurile agreate prin ISRS 4400, TREBUIE APLICATE 100% pentru cheltuieli.
Asemanari
1. ambele rapoarte sunt restricionate acelor prti cu care s-a convenit
Prof.univ.dr. Ana Morariu
ASE Bucureti
AS AUDIT CO-Administrator

Page 18 of 19

Page 19 of 19