Sunteți pe pagina 1din 423

ION LALA POPA

MELANIA MICULEAC

ANALIZ
ECONOMICO-FINANCIAR

EDITURA MIRTON
Timioara
2015

Toate drepturile rezervate autorilor

ISBN 978-973-52-1521-7

CUPRINS :
CAPITOLUL 1
FUNDAMENTELE TEORETICO METODOLOGICE I SURSELE
INFORMAIONALE ALE ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE...................

1.1. Definire, scop, funcii, necesitate i utilitate................................................................


1.2.Tipuri de analiz economico financiar i terminologia specific acesteia..........
1.3. Utilizatorii informaiilor furnizate de analiza economico-financiar.......................
1.4. Metodologia analizei economico financiare..............................................................
1.4.1. Metode ale analizei calitative..................................................................................
1.4.2. Metode ale analizei cantitative................................................................................
1.5. Sursele informaionale ale analizei economico financiare......................................
1.5.1. Coninutul Situaiilor financiare anuale..................................................................
1.5.1.1. Bilanul component esenial a Situaiilor financiare anuale................
1.5.1.2. Contul de profit i pierdere........................................................................
1.5.1.3.Situaia Modificrilor capitalului propriu..................................................
1.5.1.4.Situaia Fluxurilor de numerar.................................................................
1.5.1.5. Note explicative la Situaiile financiare anuale..........................................
1.6. Bilanul financiar sau bilanul lichiditate-exigibilitate...............................................
1.6.1. Construcia bilanului financiar..............................................................................
1.6.2. Rolul i limitele bilanului financiar......................................................................
1.7. Bilanul funcional ........................................................................................................
1.7.1. Construcia bilanului funcional............................................................................
1.7.2. Rolul i limitele bilanului funcional....................................................................
1.8. Aplicaii rezolvate..........................................................................................
1.8.1. Metoda substituiilor n lan...................................................................
DE REINUT........................................................................................................................

9
11
14
16
17
21
28
28
29
48
50
50
51
52
53
55
55
55
58
59
59
63

CAPITOLUL 2
ANALIZA POZIIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII.........................................

65

2.1.Analiza ratelor de structur ale bilanului..................................................................


2.1.1. Analiza ratelor de structur ale activului...............................................................
2.1.2. Analiza ratelor de structur ale pasivului..............................................................
2.2. Analiza echilibrului financiar al ntreprinderii..........................................................
2.2.1. Analiza echilibrului pe termen mediu i lung fondul de rulment.......................
2.2.1.1. Analiza nivelului i dinamicii fondului de rulment.................................
2.2.1.2. Structura fondului de rulment pe surse de provenien...........................
2.2.1.3. Gestiunea fondului de rulment.................................................................
2.2.2. Analiza echilibrului pe termen scurt necesarul de fond de rulment....................
2.2.2.1. Analiza nivelului i dinamicii necesarului de fond de rulment.................
2.2.2.2. Analiza structurii necesarului de fond de rulment....................................
2.2.2.3. Analiza gestiunii necesarului de fond de rulment.....................................
2.2.3. Analiza echilibrului global trezoreria net..........................................................
2.2.3.1. Analiza nivelului i dinamicii trezoreriei..................................................
2.2.3.2. Analiza structurii funcionale a trezoreriei................................................
2.2.3.3. Analiza fluxului de trezorerie...................................................................
2.2.4. Analiza echilibrului financiar pe baza metodei ratelor de finanare....................

65
65
72
75
77
77
84
85
88
88
90
92
92
93
96
96
98

2.3. Flexibilitatea financiar a ntreprinderii pe baza situaiei fluxurilor de


numerar........................................................................................................................
2.3.1. Prezentarea Situaiei fluxurilor de numerar.........................................................
2.3.2. Modaliti de construire a fluxurilor de numerar.................................................
2.3.3. Interpretarea Situaiei fluxurilor de numerar......................................................
2.4. Analiza lichiditii i solvabilitii ntreprinderii........................................................
2.4.1. Analiza lichiditii ................................................................................................
2.4.2. Analiza solvabilitii.............................................................................................
2.5. Analiza gestiunii resurselor...........................................................................................
2.5.1. Analiza indicatorilor de activitate.........................................................................
2.5.2. Corelaii n interpretarea indicatorilor de activitate...............................................
2.6. Analiza profitabilitii i rentabilitii ntreprinderii................................................
2.6.1. Analiza profitabilitii ntreprinderii......................................................................
2.6.1.1. Rata profitabilitii comerciale.............................................
2.6.1.2. Rata profitabilitii veniturilor.................................................
2.6.1.3. Rata profitabilitii resurselor consummate.............................
2.6.2. Analiza rentabilitii ntreprinderii.........................................................................
2.6.2.1. Analiza ratei de rentabilitate economic...................................
2.6.2.2. Analiza ratei de rentabilitate financiar....................................
2.6.3. Corelaia dintre rentabilitatea economic i rentabilitatea financiar............
2.6.4. Analiza rentabilitii investiiilor de capital...........................................................
2.7. Analiza riscurilor ntreprinderii..................................................................................
2.7.1. Analiza riscului de exploatare................................................................................
2.7.1.1. Metoda pragului de rentabilitate.........................................
2.7.1.2. Metoda elasticitii rezultatului exploatrii..............................
2.7.2. Analiza riscului financiar.......................................................................................
2.7.2.1. Analiza riscului financiar pe baza pragului de rentabilitate financiar..
2.7.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier...................
2.7.3. Analiza riscului de faliment...................................................................................
2.7.3.1.Cauzele care determin falimentul.................................................
2.7.3.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor.................
2.8. Studiu de caz - Analiza poziiei financiare a ntreprinderii.......................................
2.8.1. Prezentarea Societii Comerciale Agro Company S.R.L. i a instrumentelor
de analiz...............................................................................................................
2.8.1.1. Elemente de identificare............................................................................
2.8.1.2. Scurt istoric al firmei................................................................................
2.8.1.3. Profilul activitii......................................................................................
2.8.1.4. Instrumentele de analiz...........................................................................
2.8.2. Analiza ratelor de structur ale bilanului S.C. Agro Company S.R.L..............
2.8.2.1. Analiza ratelor de structur ale activului..................................................
2.8.2.2. Analiza ratelor de structur ale pasivului..................................................
2.8.3. Analiza echilibrului financiar la S.C. Agro Company S.R.L..............................
2.8.3.1. Analiza echilibrului financiar pe termene..................................................
2.8.3.2. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor de finanare.................
2.8.4. Analiza lichiditii i solvabilitii la S.C. Agro Company S.R.L......................
2.8.5. Analiza gestiunii resurselor....................................................................................
2.8.5.1. Analiza ratelor de gestiune general a capitalurilor...................................
2.8.5.2. Analiza ratelor de gestiune general ale activelor la S.C. Agro
Company S.R.L.....................................................................................
2.8.5.3. Analiza ratelor de gestiune ale stocurilor utiliznd etapele Metodei
substituiilor n lan...................................................................................
4

101
101
102
106
107
107
109
111
115
123
124
125
125
126
127
129
130
133
136
138
140
141
141
144
144
145
145
147
147
148
153
153
153
153
154
155
162
162
165
170
170
175
177
181
182
184
186

2.8.5.4. Analiza ratelor de gestiune ale clienilor i ale furnizorilor la


S.C. Agro Company S.R.L....................................................................
2.8.6. Analiza profitabilitii i rentabilitii ....................................................................
2.8.6.1. Analiza profitabilitii comerciale.............................................................
2.8.6.2. Analiza profitabilitii veniturilor..............................................................
2.8.6.3. Analiza profitabilitii resurselor consumate.............................................
2.8.6.4. Analiza ratei rentabilitii economice.......................................................
2.8.6.5. Analiza ratei rentabilitii financiare.........................................................
2.8.7. Analiza riscurilor la S.C. Agro Company S.R.L.................................................
2.8.7.1. Analiza riscului de exploatare (economic)................................................
2.8.7.2. Analiza riscului financiar..........................................................................
2.8.7.3. Analiza riscului de faliment - Modelul Altman........................................
2.8.8. Determinarea flexibilitii financiare a ntreprinderii pe baza Situaiei
fluxurilor de trezorerie..........................................................................................
DE REINUT........................................................................................................................
CAPITOLUL 3
ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMAN ECONOMICO
FINANCIARI........................................................................................................................
3.1. Formarea i modelarea indicatorilor economico financiari utilizai n cadrul
analizei economice...................................................................................................
3.1.1.Dinamica indicatorului economico-financiar care caracterizeaz fenomenul...
3.1.1.1. Abaterea absolut.......................................................................
3.1.1.2. Abaterea relativ...........................................................................
3.1.2. Analiza factorial a indicatorului economico - financiar......................
3.2. Prezentarea indicatorilor de rezultate care se regsesc n Tabloul Soldurilor
Intermediare de Gestiune....................................................................................
3.2.1. Indicatorii de rezultate care exprim rezultatele de producie i performanele
comerciale ale ntreprinderii.................................................................................
3.2.2. Indicatorii de rezultate de natura profitului..........................................................
3.2.3. Indicatori de rezultate care exprim potenialul de finanare................................
3.3. Analiza cifrei de afaceri.................................................................................
3.3.1. Prezentarea formelor cifrei de afaceri ..................................................................
3.3.2. Analiza nivelului i dinamicii cifrei de afaceri.....................................
3.3.2.1. Analiza nivelului cifrei de afaceri............................................
3.3.2.2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri...........................................................
3.3.3. Analiza structural a cifrei de afaceri...................................................................
3.3.3.1. Structura cifrei de afaceri pe produse......................................
3.3.3.2. Structura cifrei de afaceri pe clieni.........................................
3.3.3.3. Structura cifrei de afaceri pe zone geografice..........................................
3.3.4. Analiza factorial a cifrei de afaceri.....................................................................
3.3.4.1. Analiza factorial a cifrei de afaceri n cazul ntreprinderilor cu
activitate de producie de natur industrial..........................................
3.3.4.2. Analiza factorial a cifrei de afaceri n cazul firmelor din comer i
turism.....................................................................................................
3.3.5. Analiza efectelor modificrii cifrei de afaceri asupra principalilor indicatori
economico-financiari ai ntreprinderii.................................................................

180
198
198
199
200
202
202
207
207
208
209
210
214

219

219
219
219
220
221
222
223
225
230
235
236
238
238
241
246
247
249
250
251
252
266
266

3.4. Analiza valorii adugate................................................................................................


3.4.1. Analiza nivelului, dinamicii i structurii valorii adugate.....................................
3.4.2. Analiza factorial a valorii adugate .....................................................................
3.4.2.1. Modelul factorial care ia n considerare contribuia muncii la obinerea
valorii adugate........................................................................................
3.4.2.2. Modelul factorial bazat pe capacitatea ntreprinderii de a spori valoarea
consumurilor intermediare........................................................................
3.4.2.3. Modelul factorial care ia n considerare aportul resurselor tehnice i
materiale la realizarea nivelului valorii adugate.....................................
3.4.3.Analiza efectelor modificrii valorii adugate asupra principalilor indicatori
economico-financiari ai ntreprinderii...................................................................

268
269
273

3.5. Analiza profitului...........................................................................................................


3.5.1. Analiza acumulrii brute din exploatare................................................................
3.5.1.1. Analiza nivelului i dinamicii EBE...........................................................
3.5.1.2. Analiza structurii sau repartizrii EBE.....................................................
3.5.1.3. Analiza factorial a EBE..........................................................................
3.5.2. Analiza rezultatului din exploatare........................................................................
3.5.2.1. Analiza nivelului i dinamicii rezultatului exploatrii..............................
3.5.2.2. Analiza structurii rezultatului exploatrii.................................................
3.5.2.3. Analiza factorial a rezultatului exploatrii..............................................
3.5.3. Analiza rezultatului total al exerciiului.................................................................
3.5.3.1. Analiza realizrii i dinamicii rezultatului total al exerciiului................
3.5.3.2. Analiza factorial a rezultatului total al exerciiului.................................
3.6. Aplicaii rezolvate..........................................................................................................
3.6.1. ntocmirea Tabloului Soldurilor intermediare de gestiune la S.C. Agro
Company S.R.L ...........................................................
3.6.2. Analiza factorial a cifrei de afaceri....
3.6.3. Analiza factorial a valorii adugate......................................................................
3.6.4. Analiza factorial a rezultatului exploatrii...........................................................
DE REINUT........................................................................................................................

281
281
281
282
283
285
285
286
286
288
288
289
292

273
276
278
280

292
298
306
309
312

CAPITOLUL 4
ANALIZA CHELTUIELILOR NTREPRINDERII........................................................

316

4.1. Concepte i abordare sistemic.....................................................................................


4.2. Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii............................
4.3. Analiza eficienei economice a cheltuielilor de exploatare.........................................
4.4. Analiza eficienei cheltuielilor variabile.......................................................................
4.4.1. Analiza cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri.....................................
4.4.2. Analiza cheltuielilor variabile totale......................................................................
4.4.3. Analiza cheltuielilor variabile medii......................................................................
4.5. Analiza eficienei cheltuielilor fixe................................................................................
4.5.1. Analiza cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri.............................................
4.5.2. Analiza cheltuielilor fixe unitare............................................................................
4.6. Analiza cheltuielilor materiale......................................................................................
4.6.1. Analiza dinamicii cheltuielilor materiale n expresie absolut i relativ.............
4.6.2. Analiza structurii cheltuielilor materiale................................................................
4.6.3. Analiza factorial a modificrii cheltuielilor materiale.........................................

316
321
324
330
331
333
336
338
338
341
342
343
344
345

4.6.3.1. Analiza cheltuielilor materiale totale........................................................


4.6.3.2. Analiza cheltuielilor materiale pe elemente............................................
4.7. Analiza cheltuielilor cu amortizarea.............................................................................
4.8. Analiza cheltuielilor cu fora de munc.......................................................................
4.8.1. Analiza dinamicii cheltuielilor cu fora de munc, n expresie absolut i
relativ...................................................................................................................
4.8.2. Analiza structurii cheltuielilor cu fora de munc..................................................
4.8.3. Analiza factorial a modificrii cheltuielilor cu fora de munc...........................
4.9.Analiza cheltuielilor cu dobnzile bancare...................................................................
4.10. Analiza costului unitar pe produs..............................................................................
4.11. Efectele modificrii cheltuielilor la nivelul ntreprinderii........................
4.12. Aplicaii rezolvate........................................................................................................
4.12.1. Analiza cheltuielilor ntreprinderii.....................................................................
4.12.1.1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri..................................
4.12.1.2. Analiza cheltuielilor variabile totale....................................................
4.12.1.3. Analiza cheltuielilor variabile medii....................................................
4.12.1.4. Analiza cheltuielilor fixe unitare..........................................................
DE REINUT .......................................................................................................................

361
362
366
368
370
372
372
372
375
377
380
382

CAPITOLUL 5
ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR UMANE....................................................................

385

5.1. Analiza modului de realizare a asigurrii cu resurse umane....................................


5.1.1. Analiza asigurrii cantitative cu resurse umane la nivelul unei
ntreprinderi............................................................................................................
5.1.2. Analiza asigurrii n structur cu resurse umane............................................
5.1.3. Analiza din punct de vedere al calificrii resurselor umane..............................
5.1.4. Analiza asigurrii la termen cu resurse umane...................................................
5.2. Analiza modului de utilizare (extensiv i intensiv) a resurselor umane existente
la nivelul ntreprinderii..................................................................................................
5.2.1. Analiza utilizrii extensive a resurselor umane.....................................................
5.2.1.1. Analiza utilizrii numrului de personal..................................................
5.2.1.2. Analiza utilizrii timpului de munc.........................................................
5.2.1.3. Efectele neutilizrii timpului de munc....................................................
5.2.2. Analiza utilizrii intensive a resurselor umane......................................................
5.2.2.1. Analiza nivelului i dinamicii productivitii muncii...............................
5.2.2.2. Analiza factorial a productivitii muncii................................................
5.2.2.3. Efectele modificrii productivitii muncii..............................................
5.2.2.4. Analiza profitului pe salariat.....................................................................
DE REINUT........................................................................................................................

345
348
354
359
360

385
385
387
389
390
393
393
393
393
396
398
398
399
401
402
404

CAPITOLUL 6
ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR MATERIALE..................................................

407

6.1. Analiza mijloacelor fixe................................................................................................


6.1.1. Analiza volumului i dinamicii mijloacelor fixe...................................................
6.1.2. Analiza structurii mijloacelor fixe.........................................................................
6.1.3. Analiza utilizrii potenialului tehnic....................................................................

407
407
408
409

6.2. Analiza capitalului circulant.........................................................................................


6.2.1. Analiza stocurilor de materii prime i materiale....................................
6.2.2. Analiza stocurilor de mrfuri.................................................................
DE REINUT........................................................................................................................

412
412
414
415

BIBLIOGRAFIE ..........

417

CAPITOLUL 1
FUNDAMENTELE TEORETICO METODOLOGICE
I SURSELE INFORMAIONALE ALE
ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE
Analiza este o metod a cunoaterii, bazat pe descompunerea unui ntreg, a unui
fenomen, n prile sale componente i stabilirea legii de formare i dezvoltare a acestuia.
Analiza presupune descompunerea unui fenomen / proces economic n elemente ct
mai simple, stabilirea factorilor de ordinul I, II etc. care acioneaz asupra fenomenelor,
relaiilor de cauzalitate, a legilor care guverneaz aceste relaii i n concordan cu acestea,
ntreprinderea are msuri de redresare, ameliorare sau pstrare a sistemului economicofinanciar.

1.1. DEFINIRE, SCOP, FUNCII, NECESITATE I UTILITATE


Analiza economico financiar reprezint o activitate complex care, cu ajutorul
unui ansamblu de concepte, instrumente, metode i tehnici, prin tratarea informaiilor interne
i externe, permite aprecierea strii financiare, a performanelor i a potenialului economico
financiar al unei firme.
Instrumentul folosit de analiza economico - financiar este reprezentat de
abstractizarea tiinific.
Scopul analizei financiare este de a diagnostica situaia financiar a unei ntreprinderi
cnd sunt identificate punctele tari i punctele slabe ale gestiunii financiare, pe baza acestui
diagnostic elaborndu-se strategiile de meninere i dezvoltare n mediul concurenial.
Scopul analizei economice l constituie, pe de o parte, studierea proceselor i
fenomenelor economice, iar pe de alt parte, cercetarea complex a proceselor i
fenomenelor economice n scopul evidenierii legitilor dup care funcioneaz i
implicaiilor acestora asupra activitii ntreprinderii.
Etapele principale care trebuie parcurse pentru a se obine o analiz economico
financiar pertinent sunt:
1) Delimitarea obiectului analizei (delimitarea se face n timp i spatiu);
2) Identificarea elementelor i a factorilor care influeneaz fenomenul studiat;
3) Stabilirea tipului de legatur, dintre fenomenul studiat i factorii de influen, respectiv
elementele componente;
4) Cuantificarea influenelor elementelor i a factorilor asupra variatiei fenomenului studiat:
5) Sintetizarea rezultatelor analizei sub forma concluziilor i a aprecierilor cu privire la
modificarea fenomenelor i a influenelor elementelor i a factorilor;
6) stabilirea msurilor care stau la baza deciziilor necesare pentru reglarea i mbuntirea
performanelor firmei.

Trebuie menionat faptul c etapele 1, 2 i 3 formeaz coninutul analizei calitative.


Prin parcurgerea acestor prime trei etape se obtine modelul de analiz a fenomenului
cercetat.

Etapa 4 formeaz continutul analizei cantitative.


Ultima etapa arata rolul analizei economico - financiare, si anume de a furniza
informaii organelor de decizie pentru eliminarea aspectelor nefavorabile i pentru
mbuntirea performanelor.
Funciile analizei economico financiare sunt:

1. Functia de instrument de diagnosticare, deoarece analiza economico financiar


identific punctele forte i punctele slabe ale gestiunii financiare a firmei, stabilind
potenialul financiar al acesteia, rezervele de potenial, factorii i cauzele care le-au
generat. Analiza economico - financiar are i menirea de a stabili situaia economico
- financiar prezent, rezultat din activitatea trecut. Diagnoza este un cuvnt preluat
din medicin i presupune stabilirea unui diagnostic n urma procesului de analiz pe
baza simptomelor bolnavului. n literatura de specialitate, se utilizeaz noiunea de
analiz - diagnostic, avnd n vedere faptul c analiza este o etap anterioar
diagnosticului. Analiza nu are doar un rol statistic, de contemplare a situatiei, ci i
menirea de a stabili cile de urmat pentru ameliorarea situaiei.
2. Funcia de instrument managerial, deoarece managementul firmei presupune luarea
de decizii strategice, tactice i curente, calitatea acestora fiind influenat n mod
decisiv de volumul, calitatea i operativitatea informaiilor de care dispune. Analiza
economico financiar este una dintre cele mai importante surse de informaii.
Analiza este un instrument managerial, necesar lurii deciziei n mod tiinific.
FENOMEN Z
LA NIVELUL
t

ANALIZA

IMPLEMENTAREA
DECIZIEI

DECIZIA

FENOMEN Z LA
NIVELUL t+1
Figura nr. 1.1 Funcia de instrument managerial
3. Funcia de instrument de control intern (generat de desfurarea activitii) i
extern (generat de relaiile cu partenerii externi).
4. Funcia de instrument de descoperire a rezervelor interne. n urma analizei
economico - financiare, se descoper rezerve materiale, umane, financiare,
neantrenate n activitatea desfaurat. Ca de exemplu, n urma analizei rezult c un
10

numr de 10 persoane din atelierul Lunex sunt n surplus fa de necesitatea de


producie. Ca atare, fie vor fi redui, fie antrenai ntr-o alt activitate.
5. Funcia de instrument de evaluare a performanelor, cu scopul de atribuire a lor i
sde stabilire a responsabilitilor.
Necesitatea i utilitatea analizei economico financiare este dat de nevoile
informaionale ale participanilor la activitatea economic a ntreprinderii:
pentru a oferi managementului informaii financiare prelucrate, pentru
mbuntirea gestionrii ntreprinderii;
informarea actualilor i potenialilor acionari despre valoarea firmei i
implicit asupra avuiei lor;
surprinderea potenialului financiar al firmelor n cazul participrilor la
capitalul altor societi, n cazul restructurrii sau privatizrii acestora;
utilitatea cunoaterii resurselor financiare ale firmei, n perspectiva dezvoltrii
sau expansiunii, realizrii de investiii;
fundamentarea deciziilor de participare pe piaa financiar, n condiiile
dezvoltrii i diversificrii acesteia.
Rolul contemporan al analizei economico financiare, ca parte a diagnosticului
strategic global, este tot mai mare, fiind dat de creterea complexitii vieii economice, care
are drept consecin creterea complexitii actului decizional.
Complexitatea analizei economico - financiar este determinat i de urmtoarele
aspecte:1
acelai efect poate avea cauze diferite;
efecte diferite se pot combina dnd o rezultant a complexului de aciuni sau de fore;
intensitatea i calitatea factorilor sau a cauzelor pot determina apariia unor nsuiri
noi la nivelul fenomenului studiat;
n realitatea obiectiv, factorii principali, dominani se regsesc mpreun cu factorii
secundari, ntmpltori.
n decursul timpului, analiza economico financiar a firmei a mbrcat mai multe
forme:
1) activitate practic desfaurat de persoane care iau decizii;
2) este o metoda de cercetare tiinific;
3) este o disciplin economic care are un obiect propriu de studiu: studiul
fenomenelor economice i modificarea fenomenelor economice n timp i spatiu.

1.2. TIPURI DE ANALIZ ECONOMICO FINANCIAR I


TERMINOLOGIA SPECIFIC ACESTEIA
n funcie de diferite criterii de grupare ntlnim mai multe tipuri de analiz
economico - financiar:

Mrgulescu D., (coord) Analiz economico financiar, Editura Tribuna Economic, Bucureti, 1994,
pag.14

11

a) dup raportul ntre momentul efectrii analizei i cel al desfurrii fenomenului


distingem:
Analiza post factum presupune cercetarea rezultatelor economice potrivit relaiilor
cauzal-funcionale, ea dovedindu-i utilitatea n activitatea practic a ntreprinderii,
prin aceea c furnizeaz informaii privind gradul de realizare a obiectivelor
programate, respectiv ncadrarea sau nencadrarea rezultatului obinut n limitele
estimate, ca fiind normale. Presupune studierea rezultatelor unei activiti ncheiate;
Analiza previzional presupune determinarea evoluiei viitoare a unui fenomen
economic pe baza cercetrii factorilor (a relaiilor de cauzalitate), a aciunilor n
perspectiv, inclusiv n luarea n considerare i a altor factori dect cei cunoscui.
Constituie o etap premergtoare n elaborarea strategiei activitii economicofinanciare a ntreprinderii fiind utilizat de ctre centrele de decizie pentru stabilirea
obiectivelor ce trebuie atinse n perioada viitoare;
Dac analiza post factum se bazeaz pe relaii de tip funcional, analiza previzional
se bazeaz pe relaii de tip stocastic.
b) dup modalitatea de analiz a corelaiilor elementelor patrimoniale cuprinse n
bilan se pot distinge urmtoarele tipuri:
Analiza pe orizontal care cuprinde corelaiile dintre active i pasive i care
evideniaz msura n care activele fixe i circulante s-au format pe baza resurselor
financiare corespunztoare din pasiv, scopul fiind urmrirea modului de formare i
utilizare a resurselor financiare;
Analiza pe vertical care studiaz grupele i posturile din bilan prin raportarea
elementelor fie la total grup, fie la total activ, respectiv pasiv, scopul fiind de a
aprecia, din punct de vedere calitativ, structura grupelor i a posturilor de activ i
pasiv, reflectnd strategia adoptat de firm;
Analiza combinat care mbin caracteristicile analizei pe orizontal i vertical.
c) din punct de vedere al studierii esenei fenomenului i al determinrii cantitative
distingem:
Analiza calitativ studiaz esena fenomenului cu ajutorul principiului
descompunerii n trepte, care presupune trecerea de la o esen mai puin pur la o
esen mai pur. Urmrete esena fenomenului, caracteristicile sale fundamentale,
factorii care sunt de aceeai natur cu fenomenul ce l determin. Rolul ei const n
elaborarea modelelor de analiz n care sunt surprinse elementele eseniale ale
fenomenului.
Analiza cantitativ presupune msurarea fenomenului studiat i a influenelor
elementelor componenete i a factorilor direci i indireci care acioneaz asupra
acestuia.
Presupune cercetarea fenomenelor prin determinri comensurative,
exprimate prin greutate, volum, suprafa, numr.
d) dup modul de studiere n timp a fenomenelor putem avea:
Analiza static care studiaz fenomenele la un moment dat, (de regul momentul
ncheierii exerciiului financiar) i care la rndul ei poate fi tradiional ( orientat pe
conceptul de lichiditate i solvabilitate) i modern ( orientat funcional spre profilul
economic);
Analiza dinamic care cerceteaz fenomenele n schimbarea lor, relevnd poziia
acestora ntr-un ir de momente sau pe un interval de timp. Pe baza analizei dinamice
se stabilesc factorii care au determinat aceste schimbri, precum i tendinele
evoluiilor lor viitoare.
12

e) dup perioada de timp pe care se desfoar distingem:


Analiza pe termen scurt pn la 1 an servete pentru luarea deciziilor operative a
firmei i se bazeaz pe relaii de tip determinist;
Analiza pe termen lung peste 1 an servete pentru elaborarea deciziilor strategice
ale firmei i se bazeaz pe modele de tip nondeterminist.
f) dup nivelul la care se efectueaz distingem:
Analiza macroeconomic presupune studierea fenomenelor la nivelul economiei
naionale sau al economiei mondiale, opernd preponderent cu mrimi sintetice,
globale sau agregate ca, de exemplu : produs naional brut, produs intern brut,
produsul social total, venitul naional, utilizarea forei de munc, volumul investiiilor;
Analiza mezoeconomic studiaz fenomenele i procesele la nivelul sectorului sau
al ramurii de activitate, n scopul evidenierii poziiei firmei pe pia, a capacitilor
concureniale a acesteia;
Analiza microeconomic cerceteaz fenomenele economico-financiare la nivelul
ntreprinderilor sau a compartimentelor funcionale din cadrul structurilor sale
organizatorice. Vizeaz relevarea comportamentului acesteia privind realizarea
produselor, lucrrilor i prestrilor de servicii, potrivit obiectului de activitate, n
raport cu obligaiile asumate prin contractele ncheiate cu beneficiarii, performanele
economico-financiare realizate
g) dup poziia analistului i a beneficiarului analizei:
Analiz intern care se desfoar n interiorul firmei, beneficiarii cei mai
reprezentativi fiind managerii, scopul fiind de fundamentare a deciziilor;
Analiz extern care este impus de necesitile informaionale ale beneficiarilor
din mediul extern: bnci, investitori instituionali, instituiile publice, furnizori, clieni.
h) n funcie de obiectul cercetrii distingem:
Analiz general - cuprinde ntreaga activitate economico-financiar desfurat de
ntreprindere i se bazeaz pe sistemul de indicatori de plan i efectiv realizai, care
reflect toate laturile activitii ntreprinderii (de ex., aprovizionarea, desfacerile de
mrfuri, utilizarea forei de munc i a bazei tehnico-materiale, costurile, veniturile,
rentabilitatea).
Analiz parial (tematic) - cerceteaz numai anumite laturi ale activitii i
folosete sursele informaionale corespunztoare scopului urmrit (de ex., analiza
modului de aprovizionare cu mrfuri a reelei comerciale sau gradul de utilizare a
timpului de lucru al muncitorilor).
Pentru cunoaterea n profunzime a evoluiei fenomenelor i proceselor economice, n
procesul de analiz este necesar mbinarea tuturor tipurilor de analiz, n vederea
fundamentrii tiinifice a deciziilor de reglare i optimizare a performanelor economicofinanciare ale ntreprinderii.
Analiza economico financiar presupune utilizarea unei terminologii specifice,
dintre care cele mai importante noiuni sunt: element, fenomen, factor, cauze, legturi
factorial-cauzale, efecte.2

Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril,
Editura Mirton, Timioara, 2007, pag. 3-4

13

Analiza economico financiar se bazeaz pe descompunerea unui fenomen n


elemente componente, cutnd s identifice factorii de influen, cauzele acestora i efectele
induse de modificarea lor.
Elementele reprezint pri componente ale fenomenului analizat.
Fenomenele sunt forme exterioare ale realitii economice, respectiv aspecte,
raporturi, corelaii, laturi i legturi dintre actele economice care apar ,se manifest i
pot fi cunoscute n mod direct.
Factorii reprezint acele fore motrice, care n anumite condiii precizate, provoac
sau determin un fenomen.
Cauzele sunt reprezentate de acele fenomene care explic direct evoluia unui
fenomen.
Legturile factorial-cauzale sunt formele conexiunii, a dependenei, prin care
interaciunea unor fenomene, sau a elementelor componente ale lor, genereaz
transformarea fenomenului. Una dintre cele mai importante legturi este legtura
dual, n care un fenomen este cauza altui fenomen.
Efectele sunt consecinele directe pe care le are modificarea unui factor sau fenomen
asupra altui fenomen.
Avnd n vedere particularitile vieii economice, care genereaz o complexitate
deosebit, n analiza economico financiar trebuie s se in cont de urmtoarele aspecte
specifice:
1. se pot combina factori diferii obinndu-se efecte complexe;
2. complexitatea i intensitatea cauzei poate determina intensitatea i calitatea
fenomenului,
3. un fenomen n amonte poate fi cauza unui fenomen n aval,
4. ntr-un fenomen pot s dispar nsuiri vechi sau s apar nsuiri noi ale
elementelor sale;
5. nsuirile eseniale se combin cu cele neeseniale avnd efecte sporite,
6. acelai efect poate fi generat de cauze diferite.

1.3. UTILIZATORII INFORMAIILOR FURNIZATE DE ANALIZA


ECONOMICO-FINANCIAR
Informaia furnizat de analiza economico financiar servete deciziilor financiare
curente, tactice i strategice privind alocarea resurselor firmei. Situaiile financiare trebuie s
satisfac necesiti comune ale utilizatorilor de informaii, obiectivul lor fiind msurarea
static i dinamic a principalelor aspecte privind poziia i performanele economico
financiare ale firmei.
Dar aceste aspecte comune nu satisfac n totalitate necesitile informaionale ale
decidenilor. Exist o delimitare n satisfacerea nevoilor informaionale particulare ale
beneficiarilor, care se materializeaz n numrul indicatorilor i fenomenelor la care se refer,
modul lor de construire, complexitatea analizei i nivele de diagnostic.
Diferitele categorii de utilizatori folosesc categorii diferite de informaii economico
financiare, precum i alte informaii puse la dispoziie de evidenele contabile, statistice i
operative ale firmei, cu scopul de a fundamenta deciziile.
Rezultatele muncii practice de analiza sunt dependente de calitatea, cantitatea,
acurateea, relevana i eficacitatea informaiilor colectate i procesate.3
3

Monea Mirela - Information system of the financial analysis, Annals of the University of Petroani,
Economics, 13(2), 2013, 149-156

14

Utilizatorii de informaii furnizate de analiza economico-financiar se pot grupa n


dou mari categorii, i anume:
A) Beneficiarii din mediul intern;
B) Beneficiarii din mediul extern.
A) Beneficiarii din mediul intern
Din aceast categorie fac parte managementul firmei, precum i angajaii i organele
sindicale.
1.

Managementul firmei, mai ales cel financiar, ar trebui s utilizeze n mod


periodic analiza propriilor performane financiare, aceste analize trebuind
efectuate n comparaie cu nivele precedente, cu media ramurii de activitate,
respectiv fa de principalul concurent.
Managementul firmei este cel care trebuie s optimizeze satisfacerea
nevoilor tuturor celor care particip la viaa economic i financiar a
firmei: acionari, creditori, dalariai, clieni, furnizori, statul. n ceea ce
privete gradul de complexitate, analiza situiei economico financiare
pentru acest nivel este cea mai ampl, deoarece managerii trebuie s aibe o
viziune complet, integrat a intereselor tuturor celor implicai n activitatea
firmei.

2.

Angajaii i organele sindicale, ca parteneri sociali ai firmei, pot s


utilizeze informaiile furnizate de analiza situaiei economico financiare
cu scopul de a nelege mangementul firmei n aciunile ntreprinse de
acesta. Principalele interese ale acestei categorii de utilizatori se refer la
securitatea locurilor de munc i negocierea salariilor. Ei au nevoie de
informaii financiare la nivelul firmei i la cel al ramurii n cadrul
negocierilor sau pentru a previziona niveluri viitoare ale omajului i ale
salarizrii.

B) Beneficiarii din mediul extern


Din aceast categorie fac parte furnizorii de capitaluri, partenerii de afaceri, statul i
ali utilizatori.
1.
a)

b)

c)

Furnizorii de capitaluri
Acionarii i consultanii acestora sunt interesai de performanele curente ale
investiiei realizate i de eventualele ateptri privind rentabilitatea viitoare i
sporirea averii lor. Ei mai beneficiaz i de o altfel de analiz financiar,
denumit analiz tehnic, care nu are drept suport situaia financiar a firmei,
ci analiza statistic a micrilor titlurilor pe burs.
Investitorii n obligaiuni au obiective diferite de cei care particip la capitalul
social al firmei; aceast categorie de utilizatori este interesat de capacitatea
de plat i adecvarea fluxului de lichiditi la nivelul ndatorrii. Ei sunt
interesai de lichiditate, solvabilitate, stabilirea rezultatelor, capacitatea firmei
de generare a fluxurilor de lichiditi.
Bncile i ali investitori sunt interesai de capacitatea de plat i de gradul de
ndatorare al firmei.

15

2.

Partenerii de afaceri

a)

Furnizorii sunt interesai att n dezvoltarea viitoare a afacerilor cu partenerii


comerciali, ct i de securitatea financiar a clienilor si.
Clienii sunt interesai de eventualele probleme financiare ale furnizorilor
(scderea calitii, discontinuiti n aprovizionare, ca urmare a problemelor
financiare).
Societile de leasing care sunt interesate n special de solvabilitatea firmei i
de ratele de gestiune a activelor imobizate.

b)
c)
3.
a)
b)

c)

d)

Statul
Organele fiscale asigur o parte semnificativ din venituri prin
impozitarea
firmelor.
Guvernul i organizaiile cvasi-guvernamentale trebuie s configureze
politicile economice, s conduc economia i s monitorizeze anumite zone
economice. Prin agregarea informaiilor economico-financiare de la nivel
microeconomic, Guvernul poate evalua corect sntatea i performanele
sectoarelor economice i poate aprecia feed-back-ul.
Autoritile locale au ca principal interes firmele din zona pe care o
administreaz sau cele la care dein aciuni, avnd ca scop s asigure niveluri
ridicate de performan economico-financiar n zona de autoritate, inclusiv
prin utilizarea prghiilor de care dispun: emisiunea de obligaiuni, acordarea
de faciliti, atragerea investitorilor.
Organele de urmrire utilizeaz expertizele contabile, judiciare, cele ce
vizeaz evaluarea firmelor, folosindu-se de informaiile furnizate de analiza
situaiei economico financiare, n vederea stabilirii prioritilor de plat a
obligaiilor, explicarea dificultilor.

4.

Ali utilizatori

a)

Organizaiile profesionale : unul dintre scopurile acestora este s reduc


amestecul statului n activitile domeniului de referin, precum i meninerea
eticii.
Analitii i consultanii se regsesc adesea n categoriile prezentate anterior,
fie ca firme de consultan pentru furnizorii de capital, fie ca agenii de reiting
care produc i furnizeaz informaii economico-financiare.
Mass - media este cea care informeaz publicul putnd asigura depirea
limitelor impuse de limbajul specific. Publicarea unor indicatori de
performan poate avea drept finalitate atragerea de investitori n aciuni i
obligaiuni.

b)
c)

1.4. METODOLOGIA ANALIZEI ECONOMICO - FINANCIARE


METODA reprezint modul de cercetare a unui proces sau fenomen , fiind un proces
teoretic, abstract, prin care se stabilete o anumit concepie privind modul de studiere a unui
obiect sau fenomen n vederea obinerii de cunotine asupra formei sau alctuirii acestuia.
Metoda este alctuit din procedee folosite n vederea realizrii obiectivului.
PROCEDEUL const n modul sistematic de aciune pentru a obine obiectivul dorit.
Totalitatea procedeelor specifice definesc TEHNICILE.
16

METODOLOGIA ANALIZEI ECONOMICO-FINANCIARE cuprinde ansamblul de


metode i procedee folosite pentru cercetarea activitii ntreprinderii i formarea rezultatelor
activitii economice.
Metodele i procedeele pot fi grupate n :
1) metode ale analizei calitative care urmresc cunoaterea n esen a fenomenului, a
legturilor cauzale;
2) metode ale analizei cantitative care urmresc stabilirea mrimii elementelor, a factorilor
care explic fenomenul.

1.4.1. Metode ale analizei calitative


Principalele metode calitative utilizate n analiza economico - financiar sunt:
A - modelarea
B - comparaia
C - gruparea
D - diviziunea i descompunerea rezultatelor
E - generalizarea
A) MODELAREA
Modelul reprezint un instrument de cercetare bazat pe reprezentarea simplificat a
realitii care ocup un loc important n analiza fenomenelor economice.
Modelul se elaboreaz cu ajutorul unor analize calitative, reproducnd ntr-o form
simplificat fenomenul, fcnd abstracie de ceea ce este neesenial, dar reinnd esenialul,
raporturile de condiionare ale acestuia.
Dei modelul evideniaz numai aspecte eseniale ale fenomenului real, el trebuie s
fie destul de cuprinztor pentru a permite, pe de-o parte, caracterizarea cantitativ judicioas
a laturilor principale ale fenomenului analizat, iar pe de alt parte, determinarea legturilor i
dependenelor reciproce dintre diferitele elemente componente.
Folosirea modelelor presupune parcurgerea mai multor etape, i anume:
Definirea obiectului analizei i a nivelelor la care se va realiza;
Precizarea surselor de informaii pe baza crora se construiete;
Stabilirea nsuirilor eseniale ale fenomenului supus analizei;
Stabilirea criteriilor de eficien;
Stabilirea eventualelor restricii;
Construirea modelului propriu zis.
Dup modul de reprezentare a fenomenelor, modelele pot fi :
a) imitative - fenomenul este reprezentat prin el nsui, dar la o alt scar (hri, fotografii,
machete);
b) analogice - acestea se caracterizeaz prin faptul c anumite proprieti ale fenomenului
studiat sunt reprezentate prin alte modaliti folosite pentru vizualizarea fenomenelor
economico-financiare (grafice, diagrame);
c) simbolice - se caracterizeaz prin folosirea simbolurilor pentru a reprezenta fenomenele
economico-financiare, regsindu-se , de regul, sub forma unor ecuaii.

17

n analiza economico-financiar se folosesc modelele analogice i cele simbolice.


B) COMPARAIA
Comparaia reprezint metoda de studiere a fenomenelor economico financiare
prin compararea lor cu valori considerate baze de referin, stabilite dup criterii bine
delimitate, pentru a le aprecia caracteristicile eseniale n funcie de aceste baze.
Aadar, pentru analiza fenomenelor economico-financiar nu este suficient numai
mrimea n sine, la un moment dat, ci se impune i existena unei baze de comparaie
(criteriul de referin).
Baza de comparaie poate fi selecionat dintr-o multitudine de criterii ca:4
- rezultatele perioadei (perioadelor) precedente;
- nivelul programat sau planificat al unor indicatori;
- rezultatele altor ntreprinderi din acelai domeniu de activitate;
- rezultatele medii pe ramur;
- rezultatele unor ntreprinderi similare din alte ri;
- nivelul optim al indicatorului;
- normative, standarde, rezultate de laborator; etc.
Pentru ca informaiile obinute, ca urmare a comparaiei, s fie corecte, trebuie
respectate urmtoarele condiii :
- sfera de cuprindere a indicatorilor folosii s fie similar;
- s existe cel puin dou mrimi, doi indicatori care se compar;
- fenomenele i elementele care se compar trebuie s aib un coninut omogen;
- msurarea s se fac n aceeai unitate de msur;
- s se asigure permanena metodelor de calcul.
n funcie de criteriul ales, se ntlnesc urmtoarele tipuri de comparaii :
a) comparaii n timp - presupun analiza aceluiai fenomen, ns n diferite momente
sau intervale de timp ale evoluiei sale. n aceste comparaii este necesar s se acorde toat
atenia alegerii bazei de comparaie i, respectiv, a intervalului de timp n care se compar
variaia fenomenului, baza de comparaie se indic s fie aleas acea perioad n care
fenomenul manifest o stare normal de dezvoltare;
b) comparaii n spaiu cnd se compar rezultatele obinute de ntreprinderea
analizat cu rezultatele altei ntreprinderi din aceeai ramur sau rezultatele obinute de dou
secii ale aceleai ntreprinderi. Aceast analiz este util activitii de conducere, deoarece
evideniaz deosebirile n rezultatele economice obinute de ctre dou uniti.
c) comparaii mixte adic acele comparaii care se bazeaz pe ambele criterii (timp i
spaiu);
d) comparaii n funcie de un criteriu prestabilit cnd se compar rezultatele
obinute cu programe, norme, normative, standarde, clauze contractuale.
e) comparaii cu caracter special pentru care intervin alte criterii dect cele menionate
mai sus (de exemplu compararea unor variante n cazul unui studiu tehnico-economic;
comparaii pe baza metodei scorurilor).
Rezultatul comparaiei se exprim n valori care arat gradul n care fenomenul analizat
se abate de la nivelul luat ca baz de comparaie i poate lua forma de:5
- abatere absolut,
4

Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena - Analiza financiar a ntreprinderii. Elemente teoretice. Aplicaii
rezolvate, Editura Mirton, Timioara , 2006, pag. 6
5
Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar, Editura Mirton, Timioara , 2007,
pag. 4-5

18

- abatere relativ;
- indice al variaiei relative.
a) Abaterea absolut ( F) reprezint diferena dintre nivelul efectiv i cel al bazei de
comparaie a aceluiai fenomen sau rezultat economic, exprimate n unitatea de msur a
indicatorului dat i se determin cu ajutorul urmtoarei relaii de calcul:

F=F1-FO
unde:
Fl - reprezint nivelul efectiv al fenomenului;
FO - reprezint nivelul de comparaie al fenomenului.
b) Abaterea relativ ( rF) reprezint diferena dintre nivelul efectiv al fenomenului sau
rezultatului economic analizat i nivelul bazei de comparaie recalculat n condiiile
volumului efectiv al activitii, respectiv ponderat cu indicele de cretere (Iq). Ea se
determin cu ajutorul relaiei:

rF = F1 F0 Iq
c) Indicele variaiei relative (Ip) exprim de cte ori nivelul efectiv al fenomenului sau
rezultatului economic analizat a crescut sau a sczut fa de nivelul considerat ca baz i se
determin cu relaia :
F
IF = 1
F0
d) Indicele abaterii variaiei relative ( I F ) este rezultatul comparaiei care exprim n
procente abaterea nivelului efectiv de la nivelul de comparare i se calculeaz cu relaia:

I F =

F1
100 100, respectiv, I F = I F 100
F0

I F =

F
F1 F 0
100, respectiv, I F =
100
F0
F0

sau

C) GRUPAREA
Este o metod de cercetare care presupune separarea colectivitii studiate n grupe
omogene de uniti dup una sau mai multe caracteristici.
Caracteristicile de grupare se aleg n funcie de specificul fenomenului studiat i de
scopul analizei. De exemplu, n analiza potenialului uman se pot folosi mai multe criterii de
grupare : pe categorii de personal, dup vrst, vechime, sex, naionalitate, modaliti de
formare profesional.
D) DIVIZIUNEA I DESCOMPUNEREA REZULTATELOR
Aceast metod se utilizeaz n analizele aprofundate pentru a pune n eviden
cauzele specifice fiecrei verigi ce concur la desfurarea unui fenomen economic i const
n descompunerea fenomenelor i proceselor cercetate n elementele componente.
Principalele criterii dup care poate avea loc descompunerea fenomenelor i a
rezultatelor economice sunt urmtoarele:
a) diviziunea n timp a rezultatelor economice;

19

b) diviziunea n spaiu a rezultatelor economice;


c) diviziunea mixt a rezultatelor economice;
d) diviziunea pe pri sau elemente componente a rezultatelor economice.
a) Diviziunea n timp a rezultatelor permite cunoaterea evoluiei n timp a
fenomenelor analizate i evidenierea abaterilor intervenite pe fiecare diviziune de timp, ntre
rezultatele efective i cele previzionate. Pe aceast cale se poate stabili contribuia fiecrei
diviziuni de timp (zile, sptmni, decade, luni, trimestre sau ani) la modificarea total a
fenomenelor cercetate pe o anumit perioad de timp.
b) Descompunerea sau diviziunea n spaiu a rezultatelor permite cunoaterea
rezultatelor obinute de fiecare verig organizatoric a unei ntreprinderi (atelier, secie,
uzin, etc.), precum i stabilirea contribuiei fiecrei verigi organizatorice la modificarea
general a fenomenelor studiate. Diviznd fenomene economice dup verigi organizatorice
,pn la locul de munc unde se petrece acest fenomen economic ,pot fi evideniai toi
factorii care influeneaz desfurarea procesului respectiv.
c) Diviziunea mixt descompunerea simultan dup cele dou criterii spaiu i
timp
d) Descompunerea sau diviziunea rezultatelor pe pri sau elemente componente
contribuie la adncirea analizei activitii economice a ntreprinderilor, prin stabilirea
contribuiei fiecrui element asupra modificrii acestor fenomene. Descompunerea pe pri
sau elemente componente se poate aplica majoritii indicatorilor care reflect diferite laturi
ale activitii ntreprinderii, ceea ce permite efectuarea unor analize structurale asupra
indicatorilor cantitativi i calitativi. Totodat, diviziunea pe pri i elementele componente
constituie o etap premergtoare a stabilirii factorilor care acioneaz asupra fenomenelor
analizate i a msurrii influenei lor.

Modelul general de reprezentare a diviziunii unui fenomen (F) se prezint ca o sum


de elemente (fi): 6
F=fl +f2+f3+......+fn,
iar abaterea absolut total (F) ca sum algebric a abaterilor pariale:
n

F= fi
unde:

i =1

fi este abaterea absolut a elementului fi calculat cu relaia :


fi =

fi f
1

io

unde:
fi1 - nivelul indicatorului n perioada curent;
fio - nivelul indicatorului n perioada de baz.
Sensul i mrimea contribuiei fiecrui element la indicele abaterii variaiei relative
( I F ) se determin prin calcularea indicilor abaterii variaiei relative specifici elementului"
i" ( Ifi), prin relaia de calcul:
Ifi =

fi1 fi0
100
f i0

iar:
6

Buglea Alexandru, Lala Popa Ion - Analiz economico - financiar. Editura Mirton, Timioara, 2009, pag. 21
- 22

20

I F = Ifi
i =1

Pentru a msura i caracteriza prin diviziune contribuia relativ a fiecrui element la


rezultatul total se folosete indicele greutii specifice (gs) calculat cu relaia:

gs =

fi
F

Dac dorim s evideniem realizarea unui anumit nivel de structur folosim indicele
greutii specifice (Igs) care arat de cte ori greutatea specific (ponderea) efectiv se abate
de la nivelul greutii specifice, considerat ca baz:
gs
Igs = 1
gs 0
E) GENERALIZAREA
Generalizarea presupune, pe de o parte, semnalarea celor mai importante laturi
pozitive i negative ale activitii ntreprinderii, iar pe de alt parte desprinderea direciilor
ctre care trebuie ndreptat atenia conducerii, n vederea stabilirii msurilor privind
mbuntirea rezultatului fenomenului analizat.

1.4.2. Metode ale analizei cantitative


ABCDEF-

Principalele metode cantitative utilizate n analiza economico - financiar sunt:


metoda substituiilor n lan
metoda balanier
metoda ratelor
metoda grilelor de evaluare
metoda analizei regresionale (corelaiei)
metoda ABC (curba lui Pareto)

A) METODA SUBSTITUIILOR N LAN

Aceast metod este cea mai utilizat pentru a pune n eviden influena modificrii
factorilor asupra modificrii indicatorilor ,atribuind restul nedescompus factorului calitativ.
Metoda const n :7
identificarea factorilor care influeneaz abaterea fenomenului economic;
stabilirea relaiilor cauzale dintre factori i fenomen;
msurarea influenei factorilor , stabilind sensul i intensitatea aciunii acestora.
Metoda substituiilor n lan impune respectarea unor reguli convenionale, rezultate i
acceptate de practic i teoria economic pe baza experimentelor aplicative i anume:8
a) Se determin factorii de influen ai indicatorului analizat;
b) Factorii se ordoneaz ntr-o ordine foarte clar i precis ,logic din punct de vedere
economic i anume : factori cantitativi ,factori de structur i factori calitativi;
7

Coordonator Prof. Dr. Mihai Ioan - Analiz economico-financiar, ediia a-II-a revizuit ,Editura Mirton
,Timioara, 1999 , pag. 26;
8
Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril,
Editura Mirton, Timioara, 2007, pag. 8;

21

c) Factorii odat ordonai se substituie succesiv, nti factorul cantitativ i apoi cel
calitativ ; prin aceast substituie punndu-se n eviden mrimea i sensul inflaiei
factorului substituit;
d) Un factor substituit va fi preluat n continuare n calcule la nivelul su efectiv ,adic
nivelul indicatorului realizat n perioada de analiz .Factorii care nu au fost substituii
vor fi luai n calcul la nivelul din perioada de baz;
e) Ultimul factor care se substituie este factorul de natur calitativ acesta fiind de
aceeai natur economic cu indicatorul analizat.
Se utilizeaz n cazul legturilor de tipul determinist n care dependena factorilor se
concretizeaz n relaii matematice de tip produs sau raport.
1. Metoda substituiilor n lan, utilizat n relaiile de produs, cu exprimarea modificrii prin
abaterea absolut ( X)9
Considerm un indicator X care este influenat de trei factori (a,b,c), relaia dintre
acetia lund forma :
X = abc ,
unde c este factorul calitativ, aadar se substituie ultimul.

Indicatorul din perioada curent 1 i n perioada de baz 0 are forma:


X 1 = a1 b1 c1

X 0 = a0 b0 c0
Abaterea absolut a indicatorului X, adic cu ct se modific valoarea acestuia n
perioada curent fa de perioada de baz este:
= 1 0 = a1 b1 c1 a0 b0 c0
Vom determina contribuia fiecrui factor la modificarea indicatorului X :
a) influena modificrii factorului a

( a ) = a1 b0 c0 a0 b0 c0 = (a1 a0 ) b0 c0
b) influena modificrii factorului b
( b ) = a1 b1 c0 a1 b0 c0 = a1 (b1 b0 ) c0

c) influena modificrii factorului c


( c ) = a1 b1 c1 a1 b1 c0 = a1 b1 (c1 c0 )

Pvloaia Willi, Pvloaia Daniel - Analiza Economico-Financiar. Concepte.Studii de caz. Aplicaii.,


Editura Moldavia, Bacu, 2003, pag. 28-33

22

Cele trei relaii ne arat influena modificrii fiecrui factor asupra modificrii
indicatorului analizat.
Abaterea total a indicatorului trebuie s fie ntotdeauna egal cu suma abaterilor
pariale
X = X ( a ) X ( b ) X ( c )
2. Metoda substituiilor in lan, utilizat n relaiile de produs, cu exprimarea modificrii prin
variaia relativ ( Ix)
n cazul n care relaia este prezentat pe baz de indici, indicatorul analizat fiind
influenat de trei factori, relaia devine:
Ia Ib Ic
100 2
Indicele abaterii variaiei relative se determin cu relaiile:
a b c
a b c
x1
Ix = Ix 100 =
100 100 = 1 1 1 100 0 0 0 100
x0
a0 b0 c0
a0 b0 c0
Ix =

Determinm influenele modificrii fiecrui factor, asupra indicatorului, c - fiind


factor calitativ:
a) influena modificrii factorului a
a b c
a b c
a
Ix( a ) = 1 0 0 100 0 0 0 100 = 1 100 100 = Ia 100
a0 b0 c0
a0 b0 c0
a0
b) influena modificrii factorului b

Ix( b ) =

a1 b1 c0
a b c
a b
a
Ia Ib
100 1 0 0 100 = 1 1 100 1 100 =
Ia
100
a0 b0 c0
a0 b0 c0
a0 b0
a0

c) influena modificrii factorului c

a b c
a1 b1 c1
Ia Ib Ic Ia Ib
100 1 1 0 100 =

a0 b0 c0
a0 b0 c0
100 2
100
Abaterea total a indicatorului analizat trebuie sa fie egal cu suma abaterilor pariale
Ix( c ) =

Ix = Ix( a ) Ix( b ) Ix( c )


3. Metoda substituiilor n lan utilizat n relaiile de raport cu exprimarea modificrii prin
abaterea absolut ( X)
Indicatorul X este influenat de doi factori a si b relaia dintre acetia fiind de forma :
a
,
X=
b
unde considerm ca a este factorul calitativ, deci se substituie ultimul.
Indicatorul n perioada curent 1 i n perioada de baza 0 are forma:
a
a
X1 = 1
X0 = 0
i
b0
b1

23

Abaterea absolut a indicatorului X este:

X = X 1 X 0 =

a1 a0

b1 b0

Vom determina contribuia fiecrui factor la modificarea indicatorului X:


a) influena modificrii factorului b
a a
X ( b ) = 0 0
b1 b0
b) influena modificrii factorului a
a a
a a
X ( a ) = 1 0 = 1 0
b1 b1
b1
Abaterea total a indicatorului este egal cu suma abaterilor pariale
X = X ( b ) X ( a )
4. Metoda substituiilor n lan utilizat n relaiile de raport , cu exprimarea modificrii prin
variaia relativ ( Ix)
Considerm factorul a factor calitativ, atunci relaia devine:
a1
a
Ix = 0 100
b1
b0
a) influena modificrii factorului b
a0
a
Ix( b ) = 0 100
b1
b0

a0
a0
100
100 =
100 100
b0
Ib
b0

b) influena modificrii factorului a


a0
a1
a
a
Ia
100
100
Ix( a ) = 0 100 0 100 = 100
b1
b1
Ib
Ib
b0
b0
Abaterea total a indicatorului analizat este egal cu suma abaterilor pariale :

Ix = Ix( b ) ix( a )
B) METODA BALANIER
Metoda balanier reflect interdependenele cantitative ntre elementele
componente sau factorii de influen ai fenomenului analizat, cnd ntre elementele
fenomenului studiat exist relaii de tip determinist de natura sumei i/sau diferenei.
Modelul analitic de exprimare a acestui tip de relaii deterministe este:

24

F=a+b-c,
unde a,b,c sunt factori de influen.
Un exemplu de indicator din aceast categorie este soldul final al stocurilor (Sf)
obinut prin adugarea la soldul iniial (Si) a intrrilor (I) aferente perioadei i scderea
ieirilor (E) aferente aceleiai perioad.
Sf=Si+I-E
Influenele modificrii fat de mrimea considerat ca baz de comparaie se stabilesc
n funcie de modalitatea de exprimare a modificrii ,adic modificarea fenomenului analizat
se exprim prin abaterea absolut sau prin indicele variaiei relative.
Metoda balanier reprezint un caz practic de aplicare a metodei substituiilor n lan,
cnd indicatorul se formeaz dup o relaie de sum, astfel:
X=a+b-c ,
unde a,b,c reprezint cei trei factori de influen.
Originalitatea acestei metode const n faptul c nu conteaz ordinea substituirii
factorilor.
Indicatorul n perioada curent 1 i n perioada de baza 0 are forma :
X 1 = a1 + b1 c1 si X 0 = a0 + b0 c0

Abaterea absolut a indicatorului X este:

X = X 1 X 0 = (a1 + b1 c1 ) (a0 + b0 c0 )
Vom determina contribuia fiecrui factor la modificarea indicatorului X :
a) influena modificrii factorului a

X ( a ) = (a1 + b0 c0 ) (a0 + b0 c0 ) = a1 a0
b) influena modificrii factorului b
X ( b ) = (a1 + b1 c0 ) (a1 + b0 c0 ) = b1 b0

c) influena modificrii factorului c


X ( c ) = (a1 + b1 c1 ) (a1 + b1 c0 ) = c0 c1

Abaterea total a indicatorului trebuie s fie egal cu suma abaterilor pariale :


X = X ( a ) X ( b ) X ( c )

Un exemplu de indicator din aceast categorie este soldul final (Sf), care se obine
adunnd la soldul iniial (Si) intrrile aferente perioadei (I) i scznd ieirile aferente
aceleiai perioade (E) :
Sf = Si + I - E
25

C) METODA RATELOR
Rata reprezint un raport ntre dou mrimi comparabile i are o valoare
informaional mai mare dect a celor doi termeni considerai separat.
Ratele servesc pentru comparaii n dinamica la nivelul ntreprinderii analizate, pentru
compararea n spaiu fa de alte firme din acelai sector, fa de media sectorial.
Aceast metod se folosete ndeosebi la analiza situaiei financiare a ntreprinderii,
prin calcularea unor rapoarte ntre dou mrimi comparabile sub aspect logic i economic.
Ratele permit realizarea anumitor comparaii i analize. Cu ajutorul lor se poate
evalua performana unei firme n termeni de standarde stabilite sau recunoscute pe baza
experienei dobndite.
Ratele pun n eviden trendurile semnificative, anormale sau care se modific pe
baza variaiei datelor ce se evalueaz. Acestea implic interpretarea i explicarea relaiilor
dintre grupurile de date la un moment dat sau pentru mai multe perioade de timp.

n procesul de analiz economico financiar, cele mai utilizate categorii de rate sunt:
ratele de structur permit determinarea ponderii unor pri sau elemente componente
fa de mrimea total a fenomenului supus analizei, n vederea efecturii unei analize
structurale a acestuia.
Exemplu:
- rata activelor imobilizate n total activ;
- rata personalului cu pregtire superioar n totalul personalului unei
societi comerciale;
rata mijloacelor fixe active n totalul mijloacelor fixe ale
ntreprinderii.

ratele de gestiune se utilizeaz ndeosebi pentru aprecierea rotaiei resurselor


materiale, umane i financiare ale firmei.
Exemplu:
- durata de rotaie a stocurilor;
- rate creditului-clieni;
- rata creditului-furnizor.

ratele de randament care reflect eficiena utilizrii unor resurse putnd fi clasificate

n :
- rate de rentabilitate care arat capacitatea capitalurilor de a genera profit;
- rate de profitabilitate care reflect profitul generat prin consumul unei uniti de
resurse;
- rate de randament care arat randamentul msurat prin profit sau numerar aferent
veniturilor sau utilizrii capitalurilor.
ratele de echilibru financiar sunt folosite ndeosebi la aprecierea lichiditii,
solvabilitii i a capacitii de plat a societilor comerciale.

Pentru ca aprecierile rezultatului n urma aplicrii metodei ratelor s fie corecte,


trebuie avute n vedere dou cerine:
- compararea valorilor individuale ale firmei analizate cu media sectorial;
- studierea evoluiei ratelor la nivelul firmelor analizate.

26

D) METODA GRILELOR DE EVALUARE

Aceast metod se bazeaz pe folosirea indicatorilor care exprim situaia financiar a


ntreprinderii pe diverse nivele i forme ,i n funcie de nivelul, tendina i structura
indicatorilor se stabilete starea medie a potenialului financiar i a rezervei de potenial ce
poate fi atras .
Pentru a aplica aceast metod trebuie parcurse urmatoarele etape:
a) identificarea criteriului de evaluare a domeniului studiat;
b) stabilirea coeficientului de ponderare a criteriului de evaluare;
c) notarea criteriului de evaluare;
d) calcularea notei medii: N = cpi * ni ,
unde:
cpi coeficient de pondere a criteriului i
ni nota acordata criteriului i
Metoda grilelor de evaluare se utilizeaz n cazul n care urmrete:
analiza poziiei concureniale a firmelor dintr-un sector de activitate;
diagnosticul global al firmei;
aprecierea gradului mediu de realizare a criteriului de performan de ctre
management.
E) METODA ANALIZEI REGRESIONALE (CORELAIEI)

Se aplic n cazul n care ntre fenomenul analizat i factorul de influen se ntlnesc


relaii de tip nondeterminist.
Pentru a aplica aceast metod trebuie parcurse urmatoarele etape:

analiza coninutului fenomenului studiat (variabila rezultativ) i al factorului de


influen (variabila independent);
stabilirea tipului de legatur dintre factorul de influen i fenomenul cercetat;
calcularea valorii parametrului ecuaiei de regresie cu ajutorul metodei celor mai mici
ptrate;
stabilirea contribuiei factorului cu ajutorul raportului de determinaie.

F) METODA ABC (CURBA LUI PARETO)

Aplicarea acestei metode pornete de la faptul c n studiul unui fenomen nu trebuie


s se acorde aceeai importan tuturor componentelor sale. Dup efectuarea unor studii
statistice s-a observat c circa 80% din variaia unor fenomen se datoreaz unui numr redus
de variabile (elemente componente sau factori de influen), restul de 20% fiind datorat unui
numr foarte mare de variabile. De aceea, Pareto, autorul acestei metode, propune o analiz
selectiv a componentelor unui fenomen sau rezultat, n funcie de poziia lor n cadrul
ntregului.

Pentru a aplica aceast metod trebuie parcurse urmtoarele etape:


stabilirea fenomenului i a parametrilor specifici acestuia;
culegerea datelor pentru perioada analizat;
ierarhizarea elementelor n ordinea invers a valorilor parametrilor specifici;

27

stabilirea valorilor cumulate ale valorilor parametrului specific;


delimitarea zonelor ABC:
- zona A cuprinde un numr foarte redus de elemente care contribuie n cea mai mare
msur la formarea ntregului;
- zona B se caracterizeaz prin ponderi apropiate stabilite n funcie de numrul de
elemente i de contribuia acestora la formarea ntregului;
- zona C cuprinde un numr foarte mare de elemente care au o contribuie redus la
formarea fenomenului;
reprezentarea grafic a curbei reale ABC i compararea ei cu cea teoretic (figura
1.2).
Rezul
tate
100

Zona
B

Zona
C

Zona
A

100
%
variabile

nr

Figura nr. 1.2. Curba teoretic ABC

Aceast metod se folosete n mod frecvent la analiza cifrei de afaceri, a stocurilor, a


costurilor, a clienilor, furnizorilor etc.
Deciziilor asupra fenomenului studiat se iau n funcie de situarea curbei reale fa de
curba teoretic. n general, situarea curbei reale sub cea teoretic semnific faptul c
fenomenul are o pondere mare a componentelor sale n zonele B i C, n timp ce situarea
curbei reale deasupra celei teoretice arat c predomin componentele zonei A.

1.5. SURSELE INFORMAIONALE ALE


ANALIZEI ECONOMICO FINANCIARE
Analiza economico - financiar are la baz un set de date i informaii preluate din
situaiile financiare anuale: bilan, contul de profit i pierdere i anexe la bilan. Analiza
financiar, n general, nu se limitez la folosirea datelor i informaiilor din documentele
contabile n starea lor brut, iniial. Acestea sunt prelucrate i transformate n vederea
obinerii unor informaii n msur s satisfac scopul i obiectivele analizei financiare.
De aceea, bilanului patrimonial i se aduc o serie de corecii, el stnd la baza
ntocmirii bilanului financiar i funcional.

1.5.1. Coninutul situaiilor financiare anuale


ntreprinderile din Romnia, au obligaia s ntocmeasc situaiile financiare anuale
respectnd prevederile O.M.F.P. nr. 3055/2009 care cuprinde Reglementrile contabile

28

conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene i Reglementrile


contabile conforme cu directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene.
O.M.F.P. nr. 3055/2009 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr.
766 din 10 noiembrie 2009, dar a fost modificat i completat ulterior.
Persoanele juridice care la data bilanului depesc limitele a dou dintre urmtoarele
trei criterii, denumite n continuare criterii de mrime:10
- total active: 3.650.000 euro;
- cifra de afaceri net: 7.300.000 euro;
- numrul mediu de salariai n cursul exerciiului financiar: 50
ntocmesc situaiile financiare anuale care cuprind:
bilan;
contul de profit i pierdere;
situaia modificrilor capitalului propriu;
situaia fluxurilor de numerar;
note explicative la situaiile financiare anuale.
Persoanele juridice care la data bilanului nu depesc limitele a dou dintre criteriile
de mrime prevzute mai sus, ntocmesc situaiile financiare anuale simplificate care
cuprind:
bilan prescurtat;
contul de profit i pierdere;
note explicative la situaiile financiare anuale simplificate.
Opional, ele pot ntocmi situaia modificrilor capitalului propriu i/sau situaia
fluxurilor de numerar.
Potrivit legii contabilitii, situaiile financiare anuale trebuie nsoite de o declaraie
scris de asumare a rspunderii conducerii persoanei juridice pentru ntocmirea situaiilor
financiare anuale n conformitate cu Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a
Comunitilor Economice Europene.
Situaiile financiare anuale, respectiv situaiile financiare anuale simplificate
constituie un tot unitar.

1.5.1.1. Bilanul component esenial a situaiilor financiare anuale


Bilanul are rolul de a generaliza periodic contabilitiile curente i de a stabili pe
aceast cale o serie de indicatori economico-financiari sintetici, ceea ce i confer caracterul
de model contabil i infomaional, dar i model de gestiune a valorilor materiale i bneti
delimitate patrimonial.
Bilanul este documentul contabil oficial de sintez prin care se prezint bunurile
economice, drepturile i obligaiile ntreprinderilor la ncheierea exerciiului care trebuie s
redea o imagine fidel, clar i complet a patrimoniului i a situaiei financiare.

n Romnia, reglementrile legale de dup anii 1990 au permis utilizarea a dou


scheme de bilan.
Primul model de bilan, de inspiraie francez consacrat de Legea Contabilitii nr.
82/1991 era de tip orizontal facilitnd deci o analiz a echilibrului financiar orizontal.

10

O.M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificrile i completrile ulterioare

29

Indicatorii specifici acestei categorii de analize erau: fondul de rulment, necesarul de fond de
rulment i trezoreria net.
Modelul de bilan adoptat, prin reglementrile contabile conforme cu Directiva a
IV-a a Comunitilor Economice Europene i cu directiva a VII-a a Comunitilor Economice
Europene i n prezent prevzute de O.M.F.P. nr. 3055/2009, este de tip vertical crend
premisele unei analize a echilibrului financiar n dinamic.
Structura bilanului prescurtat conform O.M.F.P. nr. 3055/2009 va fi prezentat n
tabelul nr.1.1.
Tabelul nr.1.1.
Structura bilanului prescurtat conform O.M.F.P. nr. 3055/2009
A. ACTIVE IMOBILIZATE
I. Imobilizri necorporale
II. Imobilizri corporale
III. Imobilizri financiare
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL
B. ACTIVE CIRCULANTE
I. Stocuri
II. Creane
III. Investiii pe termen scurt
IV. Casa i conturi la bnci
ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL
C. CHELTUIELI N AVANS
D. DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD DE
PN LA UN AN
E. ACTIVE CURENTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE
F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE
G. DATORII : SUMELE CARE TREBUIE PLTITE NTR-O PERIOAD MAI
MARE DE UN AN
H. PROVIZIOANE
I. VENITURI N AVANS
J. CAPITAL I REZERVE
I. Capital subscris
II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
IV. Rezerve
V. Profitul sau pierderea reportat()
VI. Profitul sau pierderea exerciiului financiar
TOTAL CAPITALURI PROPRII
TOTAL CAPITALURI
Reglementrile contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitii
Economice Europene i cu Standardele Internaionale de Contabilitate stabilesc o
structur a bilanului conform creia elementele de activ i de pasiv sunt reprezentate dup
urmtoarele criterii:

30

criteriul lichiditii crescnde pentru elementele patrimoniale de activ;


criteriul exigibilitii descrescnde pentru elementele patrimoniale de pasiv
1. Analiza structurii i dinamicii activului

Aa cum rezult i din schema de bilan prezentat mai sus activele sunt structurate n
trei mari categorii i anume:
A. Activele imobilizate
B. Activele circulante
C. Cheltuielile nregistrate n avans
Analiza structurii i dinamicii activelor presupune adncirea analizei pe grupele de
active i n cadrul lor pe elemente componente.
A. Activele imobilizate
Activele imobilizate reprezint acea parte a activelor pe care ntreprinderea
intenioneaz s le dein pe un anumit termen (de regul mai mare de 1 an) i care nu se
consum la prima lor utilizare.
Activele imobilizate se structureaz n:
I. Imobilizri necorporale
II. Imobilizri corporale
III. Imobilizri financiare
I. Imobilizrile necorporale

O imobilizare necorporal este un activ identificabil nemonetar, fr suport material i


deinut pentru utilizare n procesul de producie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a
fi nchiriat terilor sau pentru scopuri administrative.
n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind:
a) cheltuielile de constituire;
b) cheltuielile de dezvoltare;
c) concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare;
d) fondul comercial;
e) alte imobilizri necorporale;
f) avansurile i imobilizrile necorporale n curs de execuie.
a) Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de nfiinarea sau dezvoltarea unei
ntreprinderi (taxe i alte cheltuieli de nscriere i nmatriculare, cheltuieli privind
emisiunea i vnzarea de aciuni i obligaiuni, cheltuieli de prospectare a pieei, de
publicitate i alte cheltuieli de aceast natur, legate de nfiinarea i extinderea activitii
persoanei juridice). Conform Codului Fiscal cheltuielile de constituire se amortizeaz pe o
perioad de maxim 5 ani. Informaii foarte detaliate relativ la cheltuielile de constituire
sunt prezentate detaliat n Nota 7 Aciuni i obligaiuni satisfcnd astfel nevoile
suplimentare de informare ale utilizatorilor situaiilor financiare.
b) Cheltuielile de dezvoltare sunt reprezentate de cheltuielile efectuate de ntreprinderi
pentru dezvoltarea potenialului de activitate. Dezvoltarea este aplicarea rezultatelor
cercetrii sau a altor cunotine, n scopul realizrii de produse sau servicii noi sau
mbuntite substanial, naintea stabilirii produciei de serie sau utilizrii. Exemple de
activiti de dezvoltare sunt:
proiectarea, construcia i testarea produciei intermediare sau folosirea intermediar a
31

prototipurilor i modelelor;
proiectarea uneltelor i matrielor care implic tehnologie nou;
proiectarea, construcia i operarea unei uzine pilot care nu este fezabil din punct de
vedere economic pentru producia pe scar larg; i
proiectarea, construcia i testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele,
procesele, sistemele sau serviciile noi sau mbuntite.
Aceste elemente sunt considerate imobilizri necorporale atunci cnd se apreciaz c
rezultatele cercetrii se concretizeaz n elemente care vor genera beneficii economice
viitoare (vor fi utile ntreprinderii).
c) Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare sunt
reprezentate de ansamblul cheltuielilor ocazionate de achiziionarea sau realizarea prin
efort propriu a brevetelor de invenii i inovaii, a diverselor categorii de licene, a
mrcilor de producie sau de comer, a know-how-urilor precum i a altor elemente
similare.
d) Fondul comercial apare de regul la achiziia parial sau total de ntreprinderi (fuziunea
prin absorbie) i reprezint diferena dintre costul de achiziie i valoarea just, la data
tranzaciei, a prii din activele nete ale ntreprinderii achiziionate.
e) n cadrul altor imobilizri necorporale se nregistreaz programele informatice create de
unitate sau achiziionate de la teri, pentru necesitile proprii de utilizare, precum i alte
imobilizri necorporale.
f) n cadrul avansurilor i imobilizrilor necorporale n curs de execuie se nregistreaz
avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale, precum i imobilizrile
necorporale neterminate pn la sfritul perioadei, evaluate la costul de producie sau
costul de achiziie, dup caz.
Creterea valorii imobilizrilor necorporale se poate realiza prin achiziionarea de
imobilizri necorporale, reevaluare. Scderea imobilizrilor necorporale este explicabil prin
amortizare, vnzare, casare.
Analiza n dinamic a imobilizrilor necorporale vizeaz:
IIC > 100 ceea ce nseamn un ritm superior al intrrilor de imobilizri fa de
ieirile de imobilizri de la un an la altul.
IIC = 100 ceea ce nseamn un ritm constant al intrrilor fa de ieirile de
imobilizri de la un an la altul.
IIC < 100 ceea ce nseamn un ritm inferior al intrrilor de imobilizri fa de
ieirile de imobilizri de la un an la altul.
n general pentru ntreprinderile romneti se constat att o pondere redus a
imobilizrilor necorporale n totalul imobilizrilor ct i o tendin de scdere a valorii
acestora ca urmare a amortizrii lor.
II. Imobilizrile corporale
Imobilizrile corporale sunt active imobilizate care:
1) sunt deinute de o persoan juridic pentru a fi utilizate n producia proprie de bunuri sau
prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate terilor sau pentru a fi folosite n scopuri
administrative;
2) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an; i

32

3) au valoare mai mare dect limita prevzut de reglementrile legale n vigoare.


Imobilizrile corporale cuprind terenuri, construcii, utilajele, instalaiile, mijloacele
de transport, animale i plantaii, mobilier, aparatur birotic etc..
Caracteristica general a imobilizrilor necorporale i corporale (mai puin a
terenurilor) este faptul c valoarea lor se recupereaz prin amortizare pe durata de via util.
Amortizarea reprezint recuperarea treptat a valorii unei imobilizri necorporale i/sau
corporale prin includerea n cheltuielile curente a unei cote pri din valoarea activului care se
amortizeaz.
Att imobilizrile necorporale ct i cele corporale pot fi reprezentate la un moment
dat n bilan ca imobilizri n curs reprezentate:
pe de o parte de avansurile acordate furnizorilor de imobilizri necorporale i/sau
corporale;
pe de alt parte de costul imobilizrilor necorporale i/sau corporale neterminate pn
la sfritul perioadei.
Valoarea imobilizrilor corporale se poate modifica n sensul creterii sau scderii de la
un an la altul. Creterea valorii imobilizrilor corporale se poate explica prin: reevaluri,
modernizri, noi achiziii. Scderea valorii imobilizrilor corporale se poate explica prin
scoatere din funciune, vnzare, recuperare a investiiilor prin amortizare, trecerea
imobilizrilor n categoria obiectelor de inventar. Valoarea net contabil a IC este
reprezentat de valoarea de intrare a imobilizrii diminuat cu amortizarea i provizioanele
legale constituite.
Analiza n dinamic a imobilizrilor corporale vizeaz dou aspecte:
a) Analiza n dinamic a valorii nete contabile (valorii rmase)
b) Analiza corelativ a dinamicii imobilizrilor corporale i dinamica indicatorilor de volum
a) Analiza n dinamic a valorii rmase se poate prezenta la un moment dat sub trei aspecte:
IIC > 100 ceea ce nseamn un ritm superior al intrrilor de imobilizri fa de
ieirile de imobilizri de la un an la altul.
IIC = 100 ceea ce nseamn un ritm constant al intrrilor fa de ieirile de
imobilizri de la un an la altul.
IIC < 100 ceea ce nseamn un ritm inferior al intrrilor de imobilizri fa de
ieirile de imobilizri de la un an la altul.
b) Analiza corelativ a dinamicii imobilizrilor corporale i dinamica indicatorilor de volum (
de regul se utilizeaz cifra de afaceri CA) se poate prezenta sub trei aspecte:
IIC < ICA adic imobilizrile corporale genereaz beneficii economice viitoare
ntr-un ritm superior dotrii de care dispune (exist o cretere a gradului de
utilizare a imobilizrilor corporale). O astfel de corelaie ntre cei doi
indicatori poate nsemna:
sporirea eficienei mijloacelor fixe utilizate de ntreprindere
accelerarea vitezei de rotaie a mijloacelor fixe
scderea necesarului relativ de imobilizri corporale (cnd se
realizeaz aceeai producie sau o producie suplimentar cu un volum
de mijloace fixe mai mic)
IIC = ICA ceea ce nseamn c imobilizrile corporale genereaz beneficii
economice viitoare n acelai ritm.
33

IIC > ICA ceea ce nseamn un ritm al dotrilor superior rezultatelor. Pentru o
analiz pertinent se va adnci incursiunea pe categorii de imobilizri
corporale pentru a se identifica categoriile care nu genereaz beneficii
economice viitoare. O astfel de corelaie ntre cei doi indicatori poate nsemna:
diminuarea eficienei mijloacelor fixe utilizate de ntreprindere
reducerea vitezei de rotaie a mijloacelor fixe
scderea nivelului de eficien al mijloacelor fixe

III. Imobilizrile financiare


Imobilizrile financiare reprezint titluri de valoare pe care ntreprinderea
intenioneaz s le dein pe un anumit termen (de regul mai mare de 1 an) i din deinerea
crora ntreprinderea dorete obinerea unor venituri de natur financiar (sub form de
dobnzi sau dividende) i, n cazul n care sunt reprezentate de aciuni, exercitarea unui
control sau a unei influene notabile asupra emitentului. Ele cuprind titlurile de participare,
interese de participare deinute, alte titluri imobilizate i creanele imobilizate.
Titlurile de participare reprezint drepturile sub form de aciuni i alte titluri cu venit
variabil deinute de o societate n capitalul altor societi comerciale, a cror deinere pe o
perioad ndelungat este considerat util acesteia.
Interesele de participare reprezint drepturi deinute n capitalul altei societi
comerciale. Interesele de participare sunt deinute pe termen lung n scopul garantrii
contribuiei la activitile persoanei juridice respective. Ele cuprind investiii strategice i
investiii n ntreprinderi asociate.
O participare de 10% pn la 20% n capitalul altei societi este o investiie
strategic.
Titlurile de participare deinute n capitalul ntreprinderilor asociate ntr-o proporie de
20-50% asigur posibilitatea exercitrii unei influene semnificative.
Dac o societate deine controlul asupra unei alte societi, aceasta din urm este
filial pentru societatea care deine controlul (societate mam). Controlul reprezint
capacitatea de a conduce politicile financiare i operaionale ale unei societi pentru a obine
beneficii din activitatea ei.

n categoria creanelor imobilizate sunt cuprinse urmtoarele categorii:


creane legate de participaii, respectiv titlurile de participare i interesele de participare,
reprezentate de mprumuturile acordate pe termen lung societilor la care se dein titluri
sau interese de participare;
mprumuturi acordate pe termen lung altor ntreprinderi, la care nu se dein titluri sau
interese de participare, mprumuturi pentru care se percep dobnzi, potrivit legii.;
aciuni proprii deinute pe termen lung (mai mare de 1 an);
alte creane imobilizate: garanii, depozite i cauiuni depuse la teri, depozite bancare
indiferent de termen etc..

]
n general o sporire a acestor imobilizri (IIF > 100) reprezint o angajare a resurselor
ntreprinderii n activitatea altor firme.
B. Activele circulante

n categoria activelor circulante se cuprind acele active care:


a) sunt achiziionate sau produse pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se
ateapt a fi realizate n termen de maxim 1 an;
34

b) este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare;


c) este reprezentat de numerar sau echivalente de numerar a cror utilizare nu este
restricionat.
Ciclul de exploatare al unei persoane juridice reprezint perioada de timp dintre
achiziionarea materiilor prime care intr ntr-un proces de transformare i finalizarea
acestora n numerar sau sub forma unui echivalent de numerar.
Prin echivalente de numerar se nelege investiiile financiare pe termen scurt, uor
convertibile n numerar i al cror risc de schimbare a valorii este nesemnificativ.
n categoria activelor circulante se cuprind:
I. Stocurile
II. Creanele
III. Investiiile pe termen scurt
IV. Casa i conturi la bnci
I. Stocurile reprezint acea parte a activelor circulante deinute pentru a fi folosite n
procesul de producie sau pentru prestarea de servicii, pentru a fi vndute pe parcursul
desfurrii normale a activitii sau n curs de producie n vederea vnzrii, aflate la
ncheierea exerciiului sub forma activelor fizice: materii prime, materiale consumabile,
obiecte de inventar, producie neterminat, produse finite, semifabricate, mrfuri, ambalaje,
alte stocuri.

Variaia valorii stocurilor de materii prime, materiale, obiecte de inventar se explic


prin aciunea urmtorilor factori:
cantitatea de materiale n stoc;
structura stocurilor de materiale;
preul de evaluare a materialelor.
Variaia stocurilor de producie neterminat este influenat de urmtorii factori:
volumul fizic al produciei, care influeneaz direct nivelul produciei neterminate;
durata ciclului de fabricaie, de asemenea un factor direct: mrirea sau scurtarea
duratei ciclului de fabricaie va influena n acelai sens nivelul stocurilor de
producie neterminat;
structura produciei: sporirea ponderii produselor cu un cost unitar mai mare dect
costul mediu determin creterea valorii produciei neterminate i invers;
costul de producie aferent produciei neterminate, care depinde n principal de:
nivelul i evoluia consumurilor de resurse, nivelul i evoluia preurilor i tarifelor de
evaluare a consumurilor de resurse, stadiul procesului de fabricaie parcurs de producia
neterminat i/sau structura pe faze avnd n vedere c, de fapt, costurile de producie se
acumuleaz pe msur ce se parcurg fazele procesului tehnologic.
Valoarea produselor finite i semifabricatelor aflate n stoc este influenat de:
cantitatea de produse aflate n stoc;
structura produselor n stoc;
costul efectiv al produselor.
n dinamic, modificarea stocurilor n perioada curent fa de perioada precedent
este cauzat de:
raportul dintre ritmul intrrilor i ritmul ieirilor pe elemente de stocuri (raportul
dintre ritmul achiziionrii i cel al eliberrii n consum pentru materiale, dintre
35

ritmul fabricaiei i cel al livrrilor pentru produse, dintre ritmul cumprrii i cel al
vnzrii pentru mrfuri etc.);
evoluia structurii elementelor de stocuri;
evoluia instrumentelor de evaluare a stocurilor (preurile de achiziie a materialelor
i mrfurilor, costurile de producie ale produselor);
aciuni de reevaluare a stocurilor;
suplimentarea sau diminuarea provizioanelor aferente stocurilor.

Valoarea stocurilor evolueaz de la o perioad de analiz la alta putndu-se detecta


urmtoarele trei situaii:11
1. Ist > 100% valoarea stocurilor crete de la o perioad la alta sub influena a trei
factori (cantitate, structur, calitate) astfel:
- creterea cantitii aflate n stoc datorit aprovizionrii unor cantiti mai mari, ritmul
aprovizionrii devanseaz ritmul produciei sau datorit aprovizionrii unor materiale
nainte de termen;
- creterea n structur modificarea structurii materialelor ca urmare a creterii
ponderii materialelor ce au preuri mai mari ca cel mediu determinat de modificarea
tehnologiilor de fabricaie i a reelelor de fabricaie sau renunarea la utilizarea unor
materiale de calitate inferioar;
- creterea preului de aprovizionare ca urmare a dinamicii pieei de aprovizionare i
schimbrii metodei de evaluare a stocurilor .
2. Ist < 100% semnific scderea valorii absolute a stocurilor de la o perioad la alta
sub influena a trei factori (cantitate, structur, calitate) astfel:
- diminuarea de materiale aflate n stoc ca urmare a scderii nivelurilor aprovizionrilor,
ritmul fabricaiei depete ritmul aprovizionrii sau exist ntrzieri n aprovizionare;
- modificarea structurii stocurilor n sensul creterii ponderii materialelor ce au preuri
mai mici dect cel mediu;
- scderea preului de aprovizionare ca urmare a dinamicii pieei de aprovizionare i
schimbrii metodei de evaluare a stocurilor .
3. Ist = 100% se reproduc condiiile perioadei anterioare, fiind o situaie de excepie
cnd cei trei factori de influen se regsesc la acelai nivel n cele dou perioade de
analiz.
Eficiena utilizrii stocurilor poate fi apreciat prin compararea indicilor de cretere a
consumurilor de stocuri cu indicii indicatorilor valorici (cifra de afaceri, venituri totale,
producia exerciiului) exprimai n preuri comparabile.
Comparnd indicii de cretere a stocurilor cu indicele cifrei de afaceri se disting
urmtoarele trei situaii:
1. Ist > ICA exprim diminuarea eficienei utilizrii stocurilor, reducerea vitezei de
rotaie a stocurilor, creterea consumului specific de stocuri pe unitatea valoric de
producie;
2. Ist < ICA exprim sporirea eficienei utilizrii stocurilor, accelerarea vitezei de
rotaie, respectiv scderea necesarului de stocuri pentru obinerea unei uniti valorice de
CA ;
11

Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar, Editura Mirton, Timioara ,
2007, pag. 20-21

36

3. Ist = ICA exprim meninerea gradului de eficien a stocurilor.


II. Creanele
Creana n general reprezint dreptul unei creditor de a solicita unui debitor o sum de
bani sau anumite bunuri sau servicii.
Principalele categorii de creane, clasificate n raport cu natura lor (categoriile de
teri cu care entitatea ntreine relaii economice), sunt:
1) Creanele comerciale care cuprind:
Creanele fa de furnizori reprezentate de avansurile acordate furnizorilor.
Avansurile acordate furnizorilor constau n sumele acordate furnizorilor nainte de
achiziionarea de bunuri, lucrri i servicii de la acetia.
Creanele fa de clieni reprezentate de contravaloarea nencasat a bunurilor
livrate, lucrrilor executate i serviciilor prestate ctre acetia, bunuri, lucrri i
servicii care reprezint obiectul de activitate al ntreprinderii.
Creanele reprezentate de efectele comerciale (cambii, bilete la ordin) de primit.
Cambia reprezint un ordin dat de o persoan (emitentul cambiei) numit trgtor
unui debitor de al su numit tras de a plti la o anumit dat, o anumit sum de bani
(valoarea nominal a cambiei) unui creditor al emitentului numit beneficiar sau la ordinul
acestuia din urm. Beneficiarul unei cambii are trei posibiliti:
- s pstreze cambia pn la scaden i la data respectiv s o depun
spre ncasare;
- s andoseze (gireze) cambia ctre un alt creditor de al su, adic s
transmit cambia unui persoane fa de care are o datorie n valoare egal
cu valoarea nominal a cambiei pentru stingerea datoriei respective;
- s sconteze cambia la o banc, adic s depun cambia respectiv spre
ncasare la o banc nainte de data scadent, iar n situaia n care banca
accept scontarea cambiei, s ncaseze de la banca scontatoare valoarea
nominal a cambiei mai puin taxa de scont reinut de banc care
acoper comisioanele reinute de banc precum i dobnda pentru
perioada de la data scontrii i pn la data scadenei cambiei respective.
Biletul la ordin reprezint un angajament al emitentului de a plti la o anumit
dat, o anumit sum de bani (valoarea nominal a biletului la ordin) unui creditor de-al
su sau la ordinul acestuia din urm. Beneficiarul unui bilet la ordin are aceleai trei
posibiliti ca i n cazul cambiei.
2) Creanele legate de grup care includ:
Sume de ncasat de la societi din cadrul grupului reprezentate de eventualele ajutoare
financiare acordate societilor din cadrul grupului de ctre ntreprindere precum i de
eventualele dobnzi aferente.
Sume de ncasat din interese de participare care includ mprumuturi acordate
societilor din grup n care ntreprinderea are interese de participare precum i
dobnzile aferente
3) Creanele fa salariai reprezentate de:
avansurile din salarii acordate angajailor (chenzina I);
imputaiile stabilite pentru angajai precum i diverse alte sume de ncasat de la
salariai.

37

4) Creanele fa de buget reprezentate de impozite i taxe de recuperat de la buget


(impozite i taxe pltite n plus).
5) Creanele fa de acionari/asociai reprezentate de mprumuturile acordate
acionarilor/asociailor (n acest caz pe termen scurt) i de dobnzile de ncasat aferente.
6) Alte creane care includ creanele fa de ali debitori reprezentate de diverse creane care
nu pot fi ncadrate n cazurile de mai sus, rezultate, de exemplu, din cedarea activelor
imobilizate, din vnzarea obligaiunilor etc..
Informaii detaliate privind creanele fa de grup, fa de buget, fa de salariai i alte
creane le gsim n Nota 5 Situaia creanelor i datoriilor deoarece n bilan valorile lor
sunt raportate ntr-un singur post bilanier.
Analiza n dinamic a volumului creanelor trebuie apreciat prin prisma categoriilor
de creane, ca elemente componente, astfel:
Analiza n dinamic a creanelor comerciale:
Creanele comerciale sunt n direct legtur cu generarea cifrei de afaceri nete ca
atare le vom acorda o atenie special.
a) ICCOM > 100 indic o cretere a activitii comerciale a ntreprinderii fa de perioada
precedent care se poate datora:
- creterii volumul fizic al vnzrilor
- creterii preului de vnzare unitar al produselor s/sau serviciilor
- prevederile contractuale privind termenele de ncasare
- garaniile materiale constituite n cazul insolvabilitii clienilor
debitori
- structura vnzrilor
- calitatea produselor.
O cretere a volumului creanelor este justificat economic reflectnd o dezvoltare a
laturii comerciale a ntreprinderii cu condiia ns ca acestea s fie ncadrate n termenele de
ncasare contractuale. n acest sens se va apela la informaiile suplimentare cuprinse n Nota 5
Situaia creanelor i datoriilor unde sunt urmrite creanele dup diverse criterii inclusiv
cele restante. O cretere a creanelor pe termen mediu i lung poate crea probleme de
lichiditate financiar.

ICCOM = 100 indic o meninere n timp a laturii comerciale a ntreprinderii.


ICCOM < 100 indic o restrngere a activitii comerciale fa de perioada precedent.
b) Pentru o apreciere pertinent a modului de evoluie a creanelor se impune corelaraea
dinamicii creanelor comerciale cu dinamica cifrei de afaceri nete putnd rezulta urmtoarele
situaii:
ICCOM > 100, ICAN > 100 i ICCOM > ICAN situaie ce reflect o acumulare a
volumului creanelor genernd o vitez de rotaie a acestora n scdere fa de
anul anterior, situaie nefavorabil dac se menine n timp.
ICCOM > 100, ICAN > 100 i ICCOM < ICAN situaie ce reflect o dezvoltare a
activitii comerciale pe fondul creterii n paralel a vitezei de rotaie a
creanelor, situaie favorabil pentru ntreprindere, dac nivelul creanelor
comerciale se menine n termenele contractuale.
ICCOM < 100, ICAN > 100 situaie ce reflect o dezvoltare a activitii
comerciale cu o ncasare a creanelor ntr-un ritm superior timpilor de
facturare, situaie favorabil.
38

ICCOM > 100, ICAN < 100 situaia indicnd o acumulare a creanelor comerciale
fr realizarea unei activiti comerciale corespunztoare. Cauzele trebuie
cutate n modul de selecionare a clienilor in direcia intirii pe viitor a
categoriilor de clieni platnici, care s prezinte garanii rezonabile de plata
altfel ntreprinderea se poate confrunta cu grave probleme de ilichiditate iar n
timp de insolvabilitate i risc de faliment.

Analiza n dinamic a altor categorii de creane: creane fa de grup, creane


fa de buget, creane fa acionari i asociai, creane fa de salariai i alte
creane.
O cretere a acestor categorii de creane trebuie apreciat prin prisma ncadrrii n
Graficele de recuperare.

III. Investiii pe termen scurt


Investiiile pe termen scurt sunt titlurile de valoare (aciuni, obligaiuni etc.)
achiziionate de ntreprindere n scop speculativ (pentru revnzarea lor ct mai rapid cu un
pre mai mare dect costul de achiziie) sau n scopul anulrii lor (posibil numai n cazul
aciunilor sau obligaiunilor proprii).
IV. Casa i conturi la bnci
n aceast categorie intr activele care se regsesc n forma de bani sau sunt uor
transformabile n bani (mai poart denumirea de numerar i echivalente de numerar) astfel:
a) Valorile de ncasat, care cuprind cambii, bilete la ordin, cecuri deinute n portofoliu
pentru a fi ncasate.
b) Disponibilitile din contul curent, care cuprind sumele din conturile prin intermediul
crora sunt realizate ncasrile i plile fr numerar.
c) Numerarul i alte valori, care reprezint sumele de bani pstrate n casieria
ntreprinderii respectiv alte valori pstrate de ntreprindere sub forma timbrelor fiscale i
potale, biletelor de odihn i tratament, tichetelor de cltorie, bonurilor de mas etc..
d) Acreditivele, care reprezint sumele depuse n conturi deschise la bnci la dispoziia
unor furnizori, pentru a-i asigura pe acetia din urm c, dac vor efectua livrrile sau
prestrile conform contractelor ncheiate, vor ncasa integral contravaloarea acestor
livrri sau prestri.
e) Avansurile de trezorerie, care reprezint sumele acordate de ntreprindere unor angajai
pentru acoperirea cheltuielilor cu deplasrile i delegaiile n interes de serviciu
(transportul, cazarea, diurna, diverse bunuri achiziionate etc.).

Investiiile pe termen scurt mpreun cu casa i conturile la bnci reprezint activele


care se regsesc n forma de numerar sau echivalente de numerar i formeaz trezoreria
ntreprinderii. (mai poart denumirea de numerar i echivalente de numerar).
Analiza n dinamic a trezoreriei se realizeaz astfel:
ITr > 100 reflect o cretere valoric a trezoreriei care determin consolidarea
strii de lichiditate i solvabilitate financiar ct i meninerea unui echilibru
monetar i pe aceast baz meninerea capacitii de autofinanare a firmei.
Aceast cretere a valorii trezoreriei se poate datora:
- Accelerrii vitezei de rotaie a altor elemente de active circulante (stocuri
i creane)
- Reducerea termenelor de ncasare a creanelor n raport cu termenele de
achitare a datoriilor fa de furnizori
- Un volum mai ridicat al creanelor n raport cu datoriile
39

ITr = 100
ITr < 100 indic o degradare a strii de lichiditate care, dac se ntinde pe o
perioad mai mare de timp, poate genera incapacitate de onorare a plilor
imediate, ntrzieri n onorarea obligaiilor care genereaz penaliti
suplimentare, nevoia de a apela la credite de trezorerie purttoare de dobnzi.
Potenialii factori care ar duce la o reducere a volumului trezoreriei sunt
aceiai, menionai anterior doar c acum acioneaz n sens opus.
Dac un nivel sczut al disponibilitilor bneti reprezint o situaie nefavorabil, la
fel de nefavorabil este i situaia n care firma are la dispoziie pentru o durat mai mare de
timp un volum al disponibilitilor mai mare dect necesarul curent. Acest lucru nseamn:
- imobilizri de lichiditi i neangajarea lor n afaceri
- lipsa unei politici de plasamente care s asigure , pe de-o parte meninerea
valorii banilor iar pe de alt parte realizarea unor venituri suplimentare din
dividende sau dobnzi i/sau din vnzarea titlurilor de plasament la preuri mai
mari dect cele de achiziie.
C. Cheltuieli nregistrate n avans
Cheltuielile nregistrate n avans sunt reprezentate de chirii, abonamente, prime de
asigurare i alte asemenea achitate n prezent, dar care se refer la perioade viitoare.n general
o cretere a cheltuielilor n avans reprezint o direcionare a surplusului monetar spre
obinerea unor beneficii viitoare.
Activele circulante mpreun cu cheltuielile nregistrate n avans formeaz activele
curente ale ntreprinderii i reprezint capacitatea ntreprinderii de a face fa datoriilor
curente, capacitate exprimat n cadrul lichiditii generale a ntreprinderii denumit i fond
de rulment sau capital de lucru. Creterea activelor curente comparativ cu exerciiul precedent
consolideaz starea de lichiditate financiar general a ntreprinderii.
2. Analiza structurii i dinamicii pasivului

Obligaiile ntreprinderii fa de teri sunt grupate n bilan astfel:


D. Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mic de 1 an
G. Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de 1 an
H. Provizioane
I. Venituri n avans
Categoria cea mai mare a obligaiilor ntreprinderii este reprezentat de datoriile
ntreprinderii iar din punctul de vedere al informrii utilizatorilor este foarte important
separarea acestora n:
D. Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mic de 1 an (datorii pe termen scurt);
G. Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de 1 an (datorii pe termen lung).
O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt atunci cnd:
se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al persoanei
juridice; sau
este exigibil n termen de 12 luni de la data recunoaterii ei.
Toate celelalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
La sfritul exerciiului financiar ntreprinderile trebuie s menin n situaiile
financiare clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dobnd n aceast categorie
chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni dac:
a) termenul iniial a fost pentru o perioad mai mare de 12 luni; i
40

b) exist un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este ncheiat pn la


data respectiv.
Similar creanelor i datoriile sunt generate n relaiile cu terii i n funcie de natura
lor n contabilitate se clasific astfel:
1) Datorii financiar-bancare reprezentate de:
mprumuturi din emisiunea de obligaiuni reprezentate de valoarea obligaiunilor emise
de ctre o ntreprindere precum i de dobnzile de pltit aferente.
Creditele bancare reprezentate de mprumuturile contractate de la bnci de ctre o
ntreprindere precum i de dobnzile de pltit aferente.

2) Datorii comerciale
Datoriile fa de furnizorii reprezentate de contravaloarea bunurilor, lucrrilor i
serviciilor achiziionate de la furnizori.
Datoriile privind efectele comerciale de pltit reprezentate de cambiile i biletele la
ordin a cror valoare nominal ntreprinderea trebuie s o plteasc.
Datoriile fa de clieni reprezentate de avansurile acordate clienilor. Avansurile
primite de la clieni constau n sumele ncasate de la clieni nainte de livrarea bunurilor,
executarea lucrrilor i prestarea serviciilor ctre acetia.
3) Datorii legate de grup
mprumuturile primite de la societi din cadrul grupului reprezentate de eventualele
ajutoare financiare primite de la societi din cadrul grupului de ctre o ntreprindere
precum i de eventualele dobnzi aferente.
Sume datorate privind interesele de participare care includ mprumuturi primite de la
societi din grup n care ntreprinderea are interese de participare precum i dobnzile
aferente.
4) Datorii fa de salariai
Datoriile fa de salariai i asimilate reprezentate de:
- salariile nete cuvenite angajailor;
- indemnizaiile i ajutoarele de acordat n diverse situaii precum i alte datorii n
legtur cu salariaii.

5)Datoriile fa de buget (stat) reprezentate de impozitele, taxele i contribuiile de


pltit ctre buget.
6) Datoriile fa de acionari/asociai reprezentate de:
mprumuturile primite de la acionari/asociai i dobnzile de pltit aferente;
dividendele de pltit acionarilor/asociai;
sumele de pltit n cazul retragerii sau excluderii unui acionar/asociat.
7) Alte datorii unde includem datoriile fa de ali creditori reprezentate de obligaii
ale ntreprinderii care nu se ncadreaz n nici o categorie de mai sus.

Datoriile fa de salariai, fa de stat, fa de acionari i asociai precum i fa de


orice ali creditori rmai sunt raportate n bilan mpreun, n cadrul aceluiai post bilanier.
Pentru a obine informaii detaliate, se urmrete n mod suplimentar Nota 5 Situaia
creanelor i datoriilor .

41

Modificarea sumei datoriilor n perioada curent fa de perioada precedent este


determinat de:
creterea soldului mprumuturilor i datoriilor asimilate prin contractarea de noi
credite ntr-o sum mai mare dect rambursrile din aceeai perioad, sau,
dimpotriv, reducerea soldului acestor mprumuturi prin rambursarea creditelor ntr-o
sum mai mare dect noile mprumuturi eventual contractate n cursul perioadei;
creterea sau scderea datoriilor fa de fumizori, prin:
- sporirea sau diminuarea volumului materialelor i utilitilor aprovizionate
(a intrrilor);
- modificarea preurilor sau tarifelor pentru aceste intrri;
- modificarea nummlui mediu de zile de plat a datoriilor fa de fumizori.
creterea sau diminuarea datoriilor fiscale i fa de bugetul statului, prin:
- modificarea cifrei de afaceri i a altor indicatori ce constituie baz de calcul
a obligaiilor fa de buget (profit brut, fond de salarii etc.);
- modificri ale cotelor de impunere prin dispoziii legale (cota de TVA, cota
de impozit pe profit, pe salarii, cota de CAS etc.);
- acordarea unor faciliti fiscale n cursul perioadei;
- nerespectarea termenelor de plat stabilite (pli efectuate n avans sau cu
ntrziere).
n general, pentru o bun gestionare a datoriilor ntreprinderea va apela finanarea
nevoilor sale astfel:
- pentru finanarea activelor imobilizate ntreprinderea va utiliza capitalul
propriu i pentru necesiti suplimentare datorii cu termen de scaden mai
mare de 1 an, reprezentate n principal de datorii financiar-bancare
- pentru finanarea activelor curente ntreprinderea va apela n general, la surse
de finanare curente (pasive curente) n ordinea direct a costurilor pe care le
implic, ncepnd cu datoriile cu costuri reduse i continund cu cele financiar
- bancare care implic costurile cele mai mari, cu meniunile efectuate pe
parcurs care vizeaz meninerea unei imagini luminoase a ntreprinderii n
ochii creditorilor.
H. Provizioanele

Provizioanele reprezint pasive cu exigibilitate incert i se constituie pentru elemente


cum sunt: 12
a) litigiile, amenzile i penalitile, despgubirile, daunele i alte datorii incerte;
b) cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli
privind garania acordat clienilor;
c) aciunile de restructurare;
d) pensii i obligaii similare;
e) dezafectare imobilizri corporale i alte aciuni similare legate de acestea;
f) impozite;
g) prime ce urmeaz a se acorda personalului din profitul realizat, potrivit prevederilor
legale sau contractuale;
h) alte provizioane.

12

O.M.F.P. nr. 3055/2009 cu modificrile i completrile ulterioare

42

Un provizion este recunoscut dac sunt ndeplinite cumulativ urmtoarele condiii:


- exist o obligaie curent generat de un eveniment anterior;
- este probabil efectuarea unor pli pentru onorarea obligaiei respective; i
- suma poate fi estimat credibil.
Provizioanele pentru restructurare se pot constitui n urmtoarele situaii:
a) vnzarea sau ncetarea activitii unei pri a afacerii;
b) nchiderea unor sedii ale entitii;
c) modificri n structura conducerii, de exemplu, eliminarea unui nivel de conducere;
d) reorganizri fundamentale care au un efect semnificativ n natura i scopul activitilor
entitii.
Provizioanele pentru pensii se refer la sumele ce vor fi pltite de entitate dup ce
angajaii au prsit entitatea. Valoarea provizioanelor pentru pensii se stabilete de ctre
specialiti n domeniu. La determinarea lor se ine seama de vrsta, vechimea n munc i
rotaia personalului n cadrul entitii.
Provizioanele pentru pensii se recunosc pe parcursul perioadei de munc rmase pn
la pensie, atunci cnd exist certitudinea achitrii lor ntr-o perioad previzibil de timp.
Provizioanele pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate
bugetului de stat, n condiiile n care sumele respective nu sunt reflectate ca datorie n relaia
cu statul.
Provizioanele prezentate n bilan la "Alte provizioane" includ provizioane constituite
pentru:
- beneficiile pltite angajailor pentru terminarea contractului de munc, ca rezultat al
deciziei unei entiti de a ncheia contractul unui angajat nainte de data normal de
pensionare sau al deciziei unui angajat de a accepta n mod voluntar plecarea n omaj, n
schimbul acelor beneficii;
- alte beneficii pe care entitatea urmeaz s le plteasc angajailor sau persoanelor
dependente de acetia, care nu sunt legate de restructurare sau pensii;
- cheltuielile legate de protecia mediului nconjurtor, pentru: protejarea aerului; gestiunea
apelor uzate; gestiunea deeurilor, protejarea solului, a apelor subterane i a apelor de
suprafa; protejarea biodiversitii i a peisajului; alte activiti de protejare a mediului
nconjurtor;
- obligaii asumate n comun cu o ter parte .
Valoarea constituit ca provizion trebuie s reprezinte cea mai bun estimare la data
bilanului a costurilor necesare stingerii obligaiei curente. Aceste provizioane reprezint n
fapt surse la dispoziia ntreprinderii pn n momentul producerii riscurilor pentru care s-au
constituit, neavnd o scaden determinat. Din aceste motive, n analizele financiare aceast
categorie este asimilat categoriei capitalurilor proprii ca i surse prin definiie cu o scaden
nedeterminat.
Analiza n dinamic a provizioanelor vizeaz urmtoarele aspecte:
IPR > 100 indic o cretere a acestor tipuri de provizioane fa de anul de baz,
fie datorit constituirii de noi provizioane fie datorit majorrii celor
precedente
IPR =100 indic o meninere a provizioanelor la acelai nivel
IPR < 100 indic o diminuare a acestor categorii de provizioane fie datorit
anulrii lor ca urmare a rmnerii lor fr obiect fie datorit diminurii lor ca
urmare a reconsiderrii valorii activelor pentru care au fost constituite.
Provizioanele incluse la "Alte provizioane" trebuie descrise n notele explicative, dac
acestea sunt semnificative.
43

Pentru o analiz detaliat a dinamicii acestor provizioane se impune deci exploatarea


informaiilor suplimentare reflectate prin aceast not.
I. Veniturile n avans
n aceast categorie sunt cuprinse:
1. Subveniile pentru investiii reprezint sumele primite cu titlu gratuit i care au un
caracter nerambursabil pentru acordarea crora, principala condiie este ca ntreprinderea
beneficiar s cumpere, construiasc sau achiziioneze active cu ciclu lung de fabricaie i/sau
de utilizare. Sunt asimilate subveniilor pentru investiii donaiile primite de imobilizri
necorporale, corporale i n curs precum i plusurile constatate la inventariere pentru
categoriile respective de active.

2. Veniturile nregistrate n avans sunt reprezentate de chirii, abonamente, prime de


asigurare i alte asemenea ncasate n prezent, dar care se refer la perioade viitoare.
Analiza n dinamic a veniturilor n avans vizeaz urmtoarele aspecte:
IVav > 100 indic o cretere a veniturilor n avans fa de anul de baz aceasta
reprezentnd o cretere pe viitor a capitalurilor proprii ale ntreprinderii ntrun ritm mai accentuat.
IVav =100 indic o meninere la acelai nivel a veniturilor n avans
IVav < 100 indic o diminuare a veniturilor n avans fa de anul de baz
aceasta ducnd la o cretere a capitalurilor proprii ntr-un ritm mai redus
Pe baza informaiilor detaliate n note, aceast categorie de venituri n avans se va
detalia pe venituri nregistrate n avans i subvenii pentru investiii, punnd n eviden astfel
valene informaionale suplimentare, necesare utilizatorilor analizei financiare.
J. Capitalurile proprii reprezint dreptul acionarilor (interesul rezidual) n activele
ntreprinderii, dup deducerea datoriilor acestora.
Dac avem n vedere recunoaterea capitalurilor proprii mai puin cea a rezultatelor
(despre care vom vorbi n paragraful urmtor) aceasta se face n momentul n care sunt
generate beneficii economice pentru ntreprindere dar care nu vor fi recunoscute ca venituri
(n rezultat) pentru a nu putea fi distribuite acionarilor sub form de dividende.
n categoria capitalurilor proprii sunt cuprinse:
I. Capitalul social
II. Primele legate de capital
III. Rezervele din reevaluare
IV. Rezervele
V. Profitul sau pierderea reportat()
VI. Profitul sau pierderea exerciiului financiar
I. Capitalul social care reprezint contribuia acionarilor/asociailor ntr-o ntreprindere.
Capitalul social poate fi:
Capital social subscris nevrsat reprezentat de partea din capitalul social care nu a
fost nc depus de ctre acionari/asociai.
Capital social subscris vrsat reprezentat de partea din capitalul social care a fost
pus deja la dispoziia ntreprinderii de ctre acionari/asociai.
Capitalul social (CS) al unei ntreprinderi este egal cu valoarea nominal total a
aciunilor/prilor sociale emise de ntreprinderea respectiv.

ICS

Analiza n dinamic a capitalului social vizeaz urmtoarele aspecte:


> 100 indic o majorare a capitalului social ca urmare a necesitilor
44

suplimentare de capital aprute. Majorarea capitalului social se poate face prin


majorarea numrului de aciuni/pri sociale sau prin majorarea valorii nominale a
unei aciuni/pri sociale n urma unor operaiuni economice reprezentate n
principal de: primirea de noi aporturi n bani sau n natur de la acionari/asociai
vechi i/sau noi, ncorporarea altor elemente de capitaluri proprii n capitalul social,
transformarea unor datorii n capital social, operaiuni de fuziune etc..
ICS = 100 indic o meninere la acelai nivel a capitalului social.
ICS < 100 indic o diminuare a capitalului social care se poate face prin diminuarea
numrului de aciuni/pri sociale sau prin majorarea valorii nominale a unei
aciuni/pri sociale n urma unor operaiuni economice reprezentate n principal de:
retragerea unuia sau mai multor acionari/asociai, rscumprarea i anularea
aciunilor proprii, acoperirea unor pierderi din capitalul social, operaiuni de divizri
etc..

II. Primele legate de capital apar n cazul operaiunilor de majorare a capitalului social i
reprezint diferena dintre valoarea echivalentului primit n schimbul aciunilor/prilor
sociale i valoarea nominal a lor. Primele legate de capital cuprind:
Primele de emisiune apar n cazul emisiunii de aciuni cu ncasare n numerar sau
n contul curent i reprezint diferena dintre valoarea de emisiune a
aciunilor/prilor sociale i valoarea nominal a lor.
Primele de fuziune apar n cazul fuzionrii prin absorbie i se determin ca
diferen ntre valoarea ntreprinderii absorbite i valoarea nominal a
aciunilor/prilor sociale emise n schimb.
Primele de aport apar n cazul aporturilor n natur i se determin ca diferen
ntre valoarea just a activelor aportate i valoarea nominal a aciunilor/prilor
sociale emise n schimb.
Primele de conversie a obligaiunilor n aciuni apar n cazul conversiei
obligaiunilor n aciuni i se determin ca diferen ntre suma datoriilor fa de
deintorii de obligaiuni care se convertesc (valoarea de emisiune plus eventualele
dobnzi aferente) i valoarea nominal a aciunilor emise n schimb.
Primele legate de capital, n general sunt ncorporate, n funcie de hotrrea Adunrii
Generale a Acionarilor/Asociailor, fie n categoria altor rezerve fie n capitalul social.
Analiza n dinamic a primelor legate de capital (PC) vizeaz urmtoarele
aspecte:
IPC > 100 indic o cretere a primelor legate de capital ce va determina o cretere a
capitalurilor proprii
IPC = 100 indic o meninere la acelai nivel a primelor legate de capital.
IPC < 100 indic o diminuare a primelor legate de capital i implicit o diminuare a
capitalurilor proprii.
III. Rezervele din reevaluare care reprezint plusul de valoare obinut n cazul reevalurii
imobilizrilor corporale. Reevaluarea imobilizrilor corporale trebuie fcut atunci cnd
valoarea actual a respectivelor imobilizri difer semnificativ de valoarea net contabil a
lor. Totodat, n situaia n care este reevaluat o imobilizare corporal trebuie reevaluate
toate imobilizrile corporale de aceeai natur (din aceeai clas).
Analiza n dinamic a rezervelor din reevaluare poate surprinde la un moment dat unul
din urmtoarele aspecte:
IRreev > 100 indic o cretere a rezervelor din reevaluare realizat n condiiile
prezentate anterior.

45

I IRreev = 100 indic o meninere la acelai nivel a rezervelor din reevaluare fa de


anul de baz.
I IRreev < 100 indic o diminuare a rezervelor din reevaluare realizat de asemenea n
condiiile prezentate mai sus.

IV. Rezervele care reprezint acea parte din capitalurile proprii care se constituie n principal
din profitul obinut de o ntreprindere pe care acionarii/asociaii consimt s-l lase la
dispoziia ntreprinderii (s-l capitalizeze) sau, n cazuri excepionale, din alte surse (cum ar fi
primele legate de capital, rezervele din reevaluare etc.). rezervele constituite de o
ntreprindere pot fi:
Rezervele legale care se constituie potrivit prevederilor legale. n prezent n
Romnia, potrivit Legii nr. 31/1990, ntreprinderile trebuie s constituie anual
rezerve legale n cot de 5 % din profitul brut al anului respectiv pn ce rezervele
legale constituite ajung la 20 % din capitalul social. n situaia n care aceste rezerve
sunt utilizate pentru acoperirea pierderilor, pentru majorarea capitalului social sau
sunt distribuite acionarilor cota parte utilizat nu mai poate fi reconstituit din
profitul brut al exerciiilor financiare viitoare.

Rezervele pentru aciuni proprii care se constituie n situaia n care la sfritul


exerciiului financiar (n principiu la data stabilirii persoanelor care ncaseaz
dividendele) ntreprinderea i deine o parte din propriile aciuni i sunt reprezentate
de mrimea dividendelor cuvenite aciunilor respective. n momentul n care
ntreprinderea nu va mai deine aciunile proprii (le vinde sau le anuleaz) rezervele
pentru aciuni proprii vor fi ncorporate n rezultatul reportat fiind la dispoziia
acionarilor.

Rezervele statutare sau contractuale care se constituie din profitul net al unui
exerciiu financiar potrivit prevederilor statutului sau contractului de societate.
Aceste rezerve pot fi utilizate potrivit prevederilor statutului sau contractului de
societate pentru acoperirea pierderilor, pentru majorarea capitalului social sau n alte
scopuri.

Alte rezerve care se constituie din profitul net al unui exerciiu financiar potrivit
hotrrii Adunrii Generale a Acionarilor/Asociailor sau din alte surse, potrivit
prevederilor legale. Utilizarea acestor rezerve se face pentru acoperirea pierderilor
sau pentru majorarea capitalului social, potrivit hotrrii Adunrii Generale a
Acionarilor/Asociailor

Analiza n dinamic a rezervelor poate surprinde urmtoarele situaii:


IR > 100 indic o cretere a rezervelor ce va determina o cretere a
capitalurilor proprii
IR = 100 indic o meninere la acelai nivel a rezervelor
IR < 100 indic o diminuare a rezervelor i implicit o diminuare a
capitalurilor proprii.
Pentru o analiz n dinamic detaliat a rezervelor se exploateaz informaiile
suplimentare furnizate de Situaia modificrii capitalului propriu.
V. Profitul sau pierderea reportat() care reprezint:
Profitul exerciiului sau exerciiilor financiare anterioare, care nc nu a fost

46

repartizat pe destinaii;
Pierderea exerciiului sau exerciiilor financiare anterioare, care nc nu a fost
acoperit.
VI. Profitul sau pierderea exerciiului financiar care reprezint diferena ntre veniturile
unui exerciiu i cheltuielile aceluiai exerciiu. Rezultatul exerciiului se calculeaz lunar,
cumulat de la nceputul exerciiului, iar la sfritul exerciiului el poate fi:

a) Profit n situaia n care veniturile unui exerciiu financiar sunt mai mari dect
cheltuielile aceluiai exerciiu financiar. n aceast situaie, dup constituirea rezervelor
legale i a celor pentru aciuni proprii (dac este cazul) ceea ce rmne este repartizat pe
destinaii potrivit hotrrii Adunrii Generale a Acionarilor/Asociailor fie pentru
constituirea de rezerve fie pentru dividende.
b) Pierdere n situaia n care veniturile unui exerciiu financiar sunt mai mici dect
cheltuielile aceluiai exerciiu financiar. n aceast situaie aceast pierdere este acoperit
potrivit hotrrii Adunrii Generale a Acionarilor/Asociailor. Potrivit prevederilor legale
o pierdere poate fi acoperit din profitul brut al maxim urmtoarelor 5 exerciii financiare,
urmnd ca diferena rmas s fie acoperit din alte capitaluri proprii sau din contribuii
ale acionarilor/asociailor.
Se apreciaz favorabil o obinere de profitului net iar n dinamic o cretere a acestuia
deoarece aceast categorie reprezint principala cale de autofinanare a ntreprinderii.
Referitor la explicarea dinamicii repartizrii profitului, analistul financiar va utiliza
informaiile suplimentare furnizate de Nota 3 Repartizarea profitului respectiv
repartizarea acestuia pe principalele destinaii: rezerve legale, acoperirea pierderii contabile
sau dividende precum i partea din profit rmas nerepartizat.
Rolul bilanului se poate releva n mod sintetizat prin urmtoarele aspecte mai
importante:13
- Constitue mijloc de cunoatere, control i analiz activitii agenilor economici de
ctre consiliile de administraie, adunrile generale a acionarilor sau asociailor, de
organele fiscale, de statistic;
- Datele pe care le conine i care se refer la prezentarea indicatorilor efectivi privind
exerciiul curent i precedent asigur analiza evoluiei acestora de la un an la altul;
- Informaiile pe care le ofer stau la baza fundamentrii a numeroase decizii privind
activitatea curent i ndeosebi cea de perspectiv;
- Constitue un factor mobilizator pentru nbuntirea coninutului i organizrii
evidenei contabile care trebuie s asigure datele necesare exacte i la timp, n vederea
elaborrii sale n mod corespunztor i la termele prevzute;
- Furnizeaz informaiile privind natura i sumele investite n resursele ntreprinderii,
obligaiile ei fa de creditori, precum i ponderea capitalurilor propii n resursele
totale ale nteprinderii.

Cu toate c majoritatea utilizatorilor consider bilanul, documentul esenial pentru


analiza fianaciar, exist o serie de limitri ale acestuia:14

13

Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril , Ed.
Mirton, Timioara, 2007, pag. 33

47

absena unor posturi bilaniere care s reflecte sursele interne create de ntreprindere i
c lor nu le pot fi ataate costuri;
evaluarea pe baza costurilor istorice pune sub semnul ntrebrii veridicitatea situaiilor
financiare la sfritul anului;
efectul principiului de recunoatere, n cadrul conturilor anuale, numai a acelor
cheltuieli care au contribuit la obinerea veniturilor perioadei respective.

1.5.1.2. Contul de profit i pierdere


Contul de profit i pierdere reprezint un document contabil de sintez, prevzut de
Legea Contabilittii, care msoar performanele activitii ntreprinderii n cursul perioadei
analizate, concentrnd veniturile i cheltuielile unei ntreprinderi pentru o perioad dat i
explicnd modul de formare a rezultatelor.
Cheltuielile reprezint potrivit O.M.F.P. nr. 3055/2009 diminuri ale beneficiilor
economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de ieiri sau scderi ale
valorii activelor sau creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri ale capitalurilor
proprii, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari. n principiu o
cheltuial semnific o srcire a ntreprinderii, generat fie de o micorare a unor elemente
de active patrimoniale, fie de o cretere a unor elemente de pasive patrimoniale (capitaluri
proprii sau datorii).
Veniturile reprezint potrivit O.M.F.P. nr. 3055/2009 creteri ale beneficiilor
economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub form de intrri sau creteri ale
valorii activelor sau descreteri ale datoriilor, care se concretizeaz n creteri ale
capitalurilor proprii, altele dect cele rezultate din contribuia acionarilor. Veniturile n
principiu, semnific o mbogire a ntreprinderii, generat fie de o cretere a unor elemente
de active patrimoniale, fie de o scdere a unor elemente de pasive patrimoniale (capitaluri
proprii sau datorii).
Potrivit reglementrilor legale contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor
Economice Europene i cu Directiva a VII-a a Comunitilor Economice Europene (n
prezent n vigoare, O.M.F.P. nr. 3055/2009) , Contul de Profit i Pierdere va avea o structur
aproximativ similar cu cea anglo-saxon n care cheltuielile sunt ierarhizate dup natura
acestora (exploatare, financiare, extraordinare) i sunt prezentate n format vertical.
Referenialul utilizat pentru compararea cheltuielilor este producia exerciiului.
Cu ajutorul unei astfel de forme a Contului de Profit i Pierdere se va explica modul
de constituire a rezultatului exerciiului n diferite etape permind desprinderea unor
concluzii legate de nivelul performanelor economice ale celor trei activitii desfurate de o
firm ntr-o perioad de gestiune i anume:
- activitatea de exploatare;
- activitatea financiar;
- activitatea extraordinar.
Conform cu O.M.F.P. nr. 3055/2009 formatul contului de profit i pierdere este
prezentat n tabelul nr. 1.2.

14

A1exander D., Nobes, C. - Financial Accounting: an International Introduction , Pearson Education


Limited, 2001, pag. 91

48

Tabelul nr.1.2.
Structura contului de profit i pierdere conform O.M.F.P. nr. 3055/2009

1. Cifra de afaceri net


2. Variaia stocurilor de produse finite i a produciei n curs de execuie
3. Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat
4. Alte venituri din exploatare
5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile
b) Alte cheltuieli externe
6. Cheltuieli cu personalul:
a) Salarii i indemnizaii
b) Cheltuieli cu asigurrile sociale, cu indicarea distinct a celor referitoare la pensii
7. a) Ajustri de valoare privind imobilizrile corporale i imobilizrile necorporale
b) Ajustri de valoare privind activele circulante, n cazul n care acestea depesc
suma ajustrilor de valoare care sunt normale n entitatea n cauz
8. Alte cheltuieli de exploatare
9. Venituri din interese de participare, cu indicarea distinct a celor obinute de la entitile
afiliate
10. Venituri din alte investiii i mprumuturi care fac parte din activele imobilizate, cu
indicarea distinct a celor obinute de la entitile afiliate
11. Alte dobnzi de ncasat i venituri similare, cu indicarea distinct a celor obinute de la
entitile afiliate
12. Ajustri de valoare privind imobilizrile financiare i investiiile deinute ca active
circulante
13. Dobnzi de pltit i cheltuieli similare, cu indicarea distinct a celor privind entitile
afiliate
14. Profitul sau pierderea din activitatea curent
15. Venituri extraordinare
16. Cheltuieli extraordinare
17. Profitul sau pierderea din activitatea extraordinar
18. Impozitul pe profit
19. Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus
20. Profitul sau pierderea exerciiului financiar.
(2) Elementul "Producia realizat de entitate pentru scopurile sale proprii i capitalizat" evideniaz
veniturile din producia de imobilizri.

Corespunztor fiecrei activiti i apare un flux de venituri, cheltuieli, rezultat astfel:


a) Fluxuri de exploatare, care cuprind operaiuni economice cu caracter specific,
obinuit i repetitiv, care vizeaz activitatea normal i curent a unei ntreprinderi, excluznd
prin influen cu caracter financiar sau extraordinar.
Operaiunile de exploatare permit determinarea rezultatului din exploatare, rezultat
real, generat de activitatea de baz a ntreprinderii.
b) Fluxurile financiare sunt acele operaiuni economice care se refer la activitatea
financiar i care au un caracter obinuit, repetitiv i specific.
Fluxurile financiare permit determinarea rezultatului financiar.

49

Fluxurile de exploatare i financiare formeaz fluxurile curente care genereaz


rezultatul curent.
c) Fluxurile extraordinare cuprind operaiuni economice care nu au legtur direct
cu obiectul normal de activitate al societii. Operaiunile din aceast categorie au un caracter
accidental. Potrivit definiiei prezentate n cadrul O.M.F.P. nr. 3055/2009, elementele
extraordinare sunt venituri sau cheltuieli ce rezult din evenimente i tranzacii care sunt n
mod clar diferite de activitile curente ale unei ntreprinderi i care, prin urmare, nu se
ateapt s se repete ntr-un mod frecvent sau regulat.
Fluxurile extraordinare permit determinarea rezultatului extraordinar.
Prin nsumarea acestor rezultate se obine rezultatul brut al exerciiului.

1.5.1.3. Situaia modificrilor capitalului propriu


Situaia modificrii capitalurilor proprii prezint, detaliat, toate variaiile pe care
capitalurile proprii le-a suferit n decursul unui exerciiu financiar. Ministerul de Finane
propune un model balanier pentru acest document ilustrnd, pentru fiecare element al
capitalului propriu, soldul la nceputul anului, creterile i reducerile n timpul acestuia, i
soldul la sfritul anului. Pe baza acestui document poate fi analizat capacitatea de
meninere a capitalului, precum i profitul general al ntreprinderii.
Modificarea capitalului propriu fa de perioada precedent poate fi determinat de:
n sensul creterii capitalului propriu:
- aportul acionarilor;
- creterea rezervelor prin repartizri n principal din profitul net;
- reevaluarea elementelor din activ, potrivit normelor legale, care determin
creterea valorii de nregistrare a elementelor respective;
- creterea soldului profitului nerepartizat;
- alocri la fondurile proprii.
n sensul diminurii capitalului propriu:
- retrageri de capital de ctre asociai sau acionari;
- acoperirea pierderilor din exerciiile precedente;
- ncheierea cu pierderi a exerciiului financiar;
- utilizarea unei pri a fondurilor proprii.
Modificarea posturilor din bilan nseamn:
- utilizare de capital pentru:
orice cretere a unei poziii din activ;
orice diminuare a unei poziii din pasiv;
- surs de capital pentru:
orice diminuare a unei poziii din activ;
orice cretere a unei poziii din pasiv.

1.5.1.4. Situaia fluxurilor de numerar


A patra component a situaiilor financiare pe lng Bilan i Contul de Profit i
Pierdere i Situaia modificrilor capitalului propriu o reprezint Situaia fluxurilor de
numerar. Conform O.M.F.P. nr. 3055/2009 acest document devine obligatoriu de ntocmit doar
pentru entitile mari, pentru celelalte categorii de entiti, ntocmirea acestui document fiind
facultativ.
Prin fluxuri de trezorerie sau de numerar nelegem creterea sau descreterea de
numerar i echivalente de numerar pe parcursul unui exerciiu financiar.

50

Potrivit O.M.F.P. nr. 3055/2009 Situaiile fluxurilor de numerar numerarul cuprinde


disponibilitile bneti i depozitele la vedere. Echivalentele de numerar sunt investiiile
financiare pe termen scurt, extrem de lichide care sunt uor convertibile n sume cunoscute de
numerar i care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
Utilitatea situaiei fluxurilor de numerar

Situaia fluxurilor de numerar este util att pentru nevoile interne, manageriale ct i
pentru nevoile utilizatorilor externi (investitori, creditori etc.) astfel:
Managementul utilizeaz Situaia fluxurilor de numerar pentru a determina gradul
de lichiditate al ntreprinderii, pentru a stabili politica de dividende i pentru a planifica
nevoile de investiii i finanare.
Pentru utilizatorii externi (n special investitori i creditori) documentul este util
pentru a determina capacitatea ntreprinderii de a-i gestiona fluxurile de trezorerie, de
a genera n viitor lichiditi, de a-i achita datoriile, de a plti dividende i dobnzi etc.
De asemenea acest document explic diferenele dintre profitul net reflectat prin
Contul de Profit i Pierdere i fluxurile nete de lichiditi generate de activitatea de
exploatare i mai mult prezint efectele monetare i nemonetare ale activitilor de
investiii i de finanare desfurate n decursul unui exerciiu financiar.
Asupra Situaiei fluxurilor de numerar vom insista n cadrul capitolului 2, subcapitolul
2.3. Flexibilitatea financiar a ntreprinderii pe baza situaiei fluxurilor de numerar.

1.5.1.5. Note explicative la situaiile financiare anuale


Notele explicative conin informaii suplimentare, relevante pentru necesitile
utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele obinute.15
Fiecare element semnificativ al bilanului, contului de profit i pierdere, situaiei
modificrilor capitalului propriu i al situaiei fluxurilor de trezorerie trebuie s fie nsoit de
o trimitere la nota contabil care cuprinde informaii legate de acel element semnificativ.
Notele explicative se regsesc n zece formulare care ofer informaii despre:
1. Active imobilizate;
2. Provizioane;
3. Repartizarea profitului;
4. Analiza rezultatului de exploatare;
5. Situaia creanelor i datoriilor;
6. Principii, politici i metode contabile;
7. Aciuni i obligaiuni;
8. Informaii privind salariaii, administratorii i directorii;
9. Exemple de calcul i analiz a principalilor indicatori economico financiari;
10. Alte informaii.
Concluzionm, c obiectivul situaiilor financiare este de a furniza informaii despre
poziia financiar, performanele i modificrile poziiei financiare ale ntreprinderii, care
sunt utile unei sfere largi de utilizatori n luarea deciziilor economice.

15

Buglea Alexandru, Lala Popa Ion - Analiz economico - financiar. Editura Mirton, Timioara, 2009, pag.
45

51

1.6. BILANUL FINANCIAR SAU BILANUL LICHIDITATEEXIGIBILITATE


Structurarea informaiilor n bilan rspunde cerinelor de ordin juridic, contabil i
fiscal. Cerinele de natur fianciar impun restructurarea informaiilor din bilanul, fie prin
gruparea, fie prin divizarea acestora n scopul ntomirii bilanului financiar. Reprelucrrile
bilanului sunt operaii de adaptare a acestuia n vederea facilitrii analizei fianaciare pe baza
datelor sale i au n vedere lucrri de transformare a bilanului n bilanuri specifice analizei
financiare.
Bilanul financiar este denumit de ctre unii specialiti n domeniul analizei financiare
bilan patrimonial deoarece reflect dimensiunea real a patrimoniului la un moment dat,
iar de ctre alii bilan lichiditate-exigibilitate deoarece are o bun capacitate de a exprima
msura n care ntreprinderea i poate onora angajamentele rezultate din raporturile cu terii.
Scopul bilanului financiar este inventarierea averii i angajamentelor ntreprinderii i
ordonarea lor pe termene de lichiditate, respectiv exigibilitate. Bilanul lichiditate
exigibilitate are ca suport concepia financiar asupra bilanului, care avnd la baz noiunea
de finane ca totalitatea mijloacelor bneti aflate la dispoziia unei ntreprinderi, abordeaz
coninutul bilanului ca o necesitate de cunoatere a acestor finane determinate de mijloacele
pe care unitatea le posed pentru a-i achita datoriile fa de teri, momentul n care acestea
ajung la scaden.16
-

Caracteristicile bilanului financiar:


este construit n valori nete;
reflect o imagine static a patrimoniului (la moment dat);
imaginea patrimoniului este mult mai real dect n cazul bilanului contabil;
construcia bilanului financiar se face punnd n valoare nivelul real de lichiditate a
elementelor de activ i nivelul de exigibilitate a elementelor de pasiv.
Utilitatea bilanului financiar poate fi privit din mai multe perspective:
din perspectiva celor cror li se adreseaz:
- acionari care doresc s cunoasc valoarea patrimoniului lor, evoluia
mrimii acestuia, durata de lichiditate a acestuia n eventualitatea unei
recuperri de capitaluri;
- creditori care doresc s cunoasc valoarea patrimoniului ntreprinderii ce
reprezint garania realizrii drepturilor lor.

16

din perspectiva modului n care satisface cerinele i obiectivele analizei


financiare ordonarea bilanului pe termene rspunde mai bine:
- analizei structurii financiar-patrimoniale;
- analizei bonitii financiare;
- analizei echilibrului financiar;
- analizei randamentului financiar;
- analizei riscurilor ntreprinderii.

Cotle Dumitru -Contabilitate, Informaie, Decizie, Editura Orizonturi Universitare, Timioara 1998, pag. 116

52

1.6.1. Construcia bilanului financiar


Elaborarea acestui tip de bilan specific analizei financiare statice se bazeaz pe
clasificarea elementelor de activ n ordinea strict a lichiditii (mai mare sau mai mic de un
an) i a elementelor de pasiv dup exigibilitate (mai mare sau mai mic de un an). Trecerea
de la bilanul din Situaiile financiare anuale la bilanul financiar necesit o serie de prelucrri
n vederea identificrii ct mai precis posibile a utilizrilor i resurselor semnificative de care
dispunde ntreprinderea la data ntocmirii bilanului.17
Etapele de realizare a bilanului financiar sunt urmtoarele:18
1. Analiza i tratarea posturilor din bilan i din afara lui:
Aceast analiz vizeaz trei aspecte:
a. Eliminarea nonvalorilor.
Nonvalorile sunt acele elemente din activul bilanier care nu au valoare de lichiditate,
respectiv nu pot fi transfomate n bani prin tranzacionare pe o pia secundar. Aceste
elemente se mai numesc i active fictive. n categoria activelor fictive intr cheltuielile de
constinure i de cercetare dezvoltare, decontri cu asociai privind capitalurile (sold debitor)
i cheltuielile nregistrate n avans. Este de asemenea, considerat lipsit de lichiditate fondul
comercial bazat pe rentabilitatea viitoare a agentului economic, care ar disprea dac i
activitatea acestuia ar nceta.
Pentru a menine egalitatea bilanier, atunci cnd elementele de activ fictiv sunt eliminate
este necesar reducerea cu aceeai sum i a pasivului bilanului. Astfel, toate activele fictive
se elimin prin deducere din capitalul propriu.
b. nregistrarea elementelor patrimoniale la valoarea real.
ntruct elementele patrimoniale din activul bilanier sunt nregistrate la costul istoric
se poate actualiza valoarea lor la preul unor bunuri similare de pe piaa secundar, procedeul
numindu-se reevaluare. Eventualele plusuri sau minusuri de valoare, rezultate din reevaluare,
duc la creterea sau reducerea postului de activ supus reevalurii i concomitent la creterea
sau scderea capitalurilor proprii, prin nregistrarea acestei valori n cadrul contului ,,Rezerve
din reevaluare.
c. Tratarea elementelor din afara bilanului.
Aceste elemente n afara bilanului se refer n special la bunurile deinute sub form
de leasing, acestea considerndu-se c pot fi incluse n patrimoniu deoarece concur la
realizarea activitii. Pentru includerea n patrimoniu se majoreaz activele corporale cu
valoarea net a bunurilor n leasing (valoarea rmas de achitat), respectiv se majoreaz
concomitent i cu aceeai valoare datoriile pe termen mediu i lung.
O alt corecie asupra bilanului vizeaz efectele scontate i neajunse la scaden.
Acestea reprezint creane pe care ntreprinderea le-a cedat bncii sale, nregistrnd o cretere
a disponibilitilor. Juridic ele nu mai fac parte din patrimoniul ntreprinderii. Din punct de
vedere contabil se respect acelai principiu i ele nu mai sunt nregistrate.
Dup opinia analitilor financiari ns aceste efecte scontate i neajunse la scaden au
semnificaia unui credit curent obinut de ntreprindere i, din acest motiv, ei propun
adugarea acestora la valoarea creanelor i majorarea totodat a datoriilor pe termen scurt.
Tot n aceast etap se mai realizeaz urmtoarele corecii pentru pasiv:
- se reduce capitalul propriu cu valoarea dividendelor ce revin acionarilor din
profitul nerepartizat i se majoreaz datoriile mai mici de un an;
- se majoreaz capitalul propriu cu veniturile nregistrate n avans, deoarece privite
17

Cohen E. - Analyse financiere, Editura Economic, Paris 1997, pag. 252


Mihai Ioan, Buglea Alexandru, tefea Petru - Analiza financiar a ntreprinderii ndrumtor
metodologic, Editura Marineasa 1999, pag.42
18

53

static aceste venituri pot fi asimilate rezultatului exercitiului;


se majoreaz capitalul propriu cu subveniile pentru investiii.

2. Ordonarea posturilor n activ i n pasiv.


Pentru ca ordonarea posturilor de activ i de pasiv s se fac exclusiv pe criterii de
lichiditate, respectiv exigibilitate se disociaz n dou grupe respectiv, o grup cu o durat
mai mare de 1 an i o a doua grup, cu o durat mai mic de 1 an urmtoarele elemente:
- imobilizrile financiare, stocurile, respectiv creanele n activ;
- provizioanele pentru riscuri i cheltuieli n pasiv.
Aceast ordonare are la baz criteriul lichiditii pentru activ i criteriul exigibilitii
pentru pasiv.
Ordonarea se face astfel:
a) pentru activ:
- active imobilizate nete cu durata de realizare mai mare de un an, inclusiv
stocurile fr micare sau cu micare lent i creanele cu durat de realizare
mai mare de un an;
- active circulante cu durata de realizare mai mic de un an, inclusiv
imobilizrile financiare realizabile n anul curent.
b) pentru pasiv:
- capital permanent (capital propriu + datorii financiare i nefinanciare cu
durat mai mare de un an);
- datorii pe termen scurt (datoriile financiare i nefinanciare cu durat mai mic
de un an, inclusiv provizioanele mai mici de un an).
Dup aceste corecii bilanul financiar se prezint n urmtoarea structur:
Tabelul nr. 1.3.
Forma simplificat a bilanului financiar

Active
imobilizate

Active
circulante

ACTIV
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Imobilizri financiare
mai mari de un an
Stocuri fr micare
sau cu micare lent
Creane mai mari
de un an

PASIV
Capitaluri proprii

Datorii financiare i
nefinanciare cu
durat mai mare de
un an
Provizioane pentru
riscuri i cheltuieli mai
mari de un an
mprumuturi pe termen
scurt
Provizioane pentru
riscuri i cheltuieli mai
mici de un an
Obligaii fiscale i
sociale

Imobilizri financiare
mai mici de un an
Stocuri
Creane mai
mici de un an
Disponibiliti

54

Capital
permanent

Datorii pe
termen scurt

1.6.2. Rolul i limitele bilanului financiar


Bilanul financiar are rol n:19
- prezentarea patrimoniului real al ntreprinderii: posturile bilanului sunt evaluate, pe
ct posibil, la valoarea lor vena1;
- msurarea echilibrului ntre diferite grupe (mase) bilaniere;
- aprecierea lichiditii bilanului, adic a capacitii ntreprinderii de a face fa
datoriilor sub un an cu ajutorul activelor sale circulante;
- aprecierea solvabilitii ntreprinderii, adic msura n care activul este suficient
pentru a acoperi toate datoriile;
- analiza ratelor de gestiune;
- analiza ratelor de rentabilitate;
- aprecierea riscului financiar;
- elaborarea i aplicarea deciziilor.
Limitele bilanului lichiditate exigibilitate.

Principalele neajunsuri ale bilanulul financiar sunt:


- se bazeaz pe clasificarea arbitrar a activelor i pasivelor n active cu
lichiditate mai mare sau mai mic de un an i pasive cu exigibilitate mai mare
sau mic de un an;
- nu respect principiul unitii de cas prin alocarea resurselor stabile la
utilizrile stabile fapt care genereaz apariia fondului de rulment lichiditate;
- trezoreria are rol rezidual aprnd ca o rezultant a alocrii diferitelor resurse
la nevoi specifice;
- este elaborat n ipoteza lichidrii activitii ntreprinderii, aceast optic fiind
considerat pesimist de ctre cei care i confer analizei pe baz de bilan un
rol de anticipare i de luare n considerare a viitorului.

1.7. BILANUL FUNCIONAL


Analiza financiar, pe baza bilanului financiar, este un demers static, i nu permite
evidenierea legturilor semnificative dintre resurse i utilizrile lor. Teoria i practica
financiar utilizeaz n acest scop bilanul funcional.
Bilanul funcional are rolul de a oferi o imagine asupra modului de funcionare din
punct de vedere economic a ntreprinderii, punnd n evidena utilizrile i sursele
corespunztoare fiecrui ciclu de funcionare.

1.7.1. Construcia bilanului funcional


Potrivit concepiei funcionale activitatea unei ntreprinderi este analizat pe cicluri de
operaiuni, lund n considerare rolul fiecrui ciclu n funcionarea acesteia, considerndu-se
c elementele de activ i de pasiv reflect valori tranzitorii, structuri trectoare n
procesualitatea patrimoniului.

19

Miculeac Melania Elena - Modele de bilan utilizate n cadrul analizei financiare, Analele Universitii
Europene Drgan din Lugoj Facultatea de tiine Economice; Editura Nagard Lugoj, 2005; Seria Economic
7/2005; I.S.B.N. 973 87427 1 4 ;

55

Structura bilanului funcional are la baz structura bilanului, clasificnd elementele


de activ i de pasiv dup apartenena acestora la diferitele cicluri, astfel:20

ciclul de investiii, care cuprinde ansamblul deciziilor luate pentru asigurarea


nevoilor de imobilizri ale ntreprinderii i cruia i corespund utilizrile (activele) stabile sau
aciclice i, respectiv, resursele (pasivele) stabile sau aciclice;

ciclul de exploatare, care se refer la derularea activitilor operaionale de


producie (aprovizionare fabricaie vnzare) i la fluxurile degajate de circuitul
capitalului (bani marf producie marf bani), ciclu cruia i corespund activele
ciclice de exploatare i pasivele ciclice de exploatare;

ciclul de finanare, cruia i corespund operaiile destinate procurrii de capitaluri


derulate ntre ntreprindere i proprietarii de capital (acionari i creditori) i permite
eliminarea decalajelor ntre fluxurile de lichiditi de intrare i de ieire degajate de celelalte
cicluri.

Derularea fiecrui ciclu are ca i consecin generarea de nevoi de finanare sau


procurarea de resurse financiare:
- operaiile de investire genereaz nevoi de finanare;
- dezinvestirea i operaiile de finanare procur resurse;
- ciclul de exploatare determin n cele mai multe cazuri apariia unei nevoi de
finanare, numit nevoie de fond de rulment, dar n anumite cazuri, n special n sfera
comerului, el poate procura resurse.
n consecin, solvabilitatea i lichiditatea ntreprinderii vor depinde n concepia
funcional de echilibrul care se poate stabili ntre nevoile i resursele generate prin operaiile
diferitelor cicluri.21
Structura bilanului funcional n concepie orizontal este urmtoarea:
Tabelul nr. 1.4.
Forma simplificat a bilanului funcional

(Uti1izri)
Ciclul de investiii

Ciclul de exploatare
Elemente n afara
exploatrii
Surplus de numerar

ACTIV
Active aciclice
(stabile)
Active ciclice
(temporare)
Active ciclice din
exploatare
Active ciclice din
afara exploatrii
Trezoreria de activ

PASIV
Pasive aciclice
(stabile)
Pasive ciclice
(temporare)
Pasive ciclice din
exploatare
Pasive ciclice din
afara exploatrii
Trezoreria de pasiv

(Surse)
Ciclul de finanare

Ciclul de finanare
Deficit de numerar

Sursa: Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea Analiza situaiei financiare a ageni1or economici studiu de
caz, Editura Marineasa, Timioara 1999, pag.22

20

Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena - Analiza financiar a ntreprinderii. Elemente teoretice. Aplicaii
rezolvate, Editura Mirton, Timioara , 2006, pag. 44 47;
21
Jobard, J.P. - Gestion Financire de LEntreprise, Editura Sirey, Paris, 1997, pag. 118

56

Imobilizrile care formeaz activul aciclic stabil sunt luate n calcul la valoarea
brut, pentru a pune n eviden decizia iniial. n acest caz vom ntlni amortizarea ca surs
proprie de origine intern. De remarcat este faptul ca nu se mai ia n considerare noiunea de
activ fictiv.
Activul ciclic este format din:
- activul ciclic din exploatare;
- activul ciclic din afara exploatrii.
Activul ciclic din exploatare cuprinde elementele legate direct de activitatea curent
a ntreprinderii: stocuri, creane din exploatare, cheltuieli nregistrate n avans aferente
exploatrii.
Activul ciclic din afara exploatrii cuprinde creanele din afara exploatrii.
Trezoreria de activ este constituit din disponibiliti i investiii financiare pe
termen scurt.
Resursele aciclice stabile sunt formate din:
- surse proprii de origine intern, care cuprind: rezervele, amortismentele,
provizioanele i rezultatul exerciiului;
- surse proprii de origine extern: capital social i subveniile pentru investiii;
datoriile stabile, care cuprind mprumuturile pe termen mediu i lung
contractate de ntreprindere.
Resursele ciclice sunt formate din:
- sursele ciclice aferente exploatrii cuprind obligaiile legate de activitatea
curent a ntreprinderii: furnizori, avansuri i aconturi primite, obligaii fiscale
i sociale legate de exploatare, venituri nregistrate n avans de natura
exploatrii;
- surse ciclice din afara exploatrii cuprind obligaiile fiscale i sociale din
afara exploatrii i venituri nregistrate n avans din afara exploatrii.
Trezoreria de pasiv cuprinde creditele pe termen scurt.
Etapele de realizare a bilanului funcional sunt:

1. Tratarea posturilor din bilanul contabil i din afara lui.


Stabilirea bilanului funcional se realizeaz avndu-se n vedere urmtoarele reguli:
activele sunt luate n calcul la valoarea lor brut, se are n vedere valoarea de
intrare n gestiune;
imobilizrile nchiriate, deinute n leasing sau n locaie de gestiune sunt
integrate n activ i, corespunztor, n pasiv la mprumuturi i datorii
asimilate datorit faptului c ele servesc ciclului de exploatare;
conceptul de activ fictiv nu mai este operaional;
cheltuielile ce privesc exerciiile financiare urmtoare se asimileaz activelor
imobilizate;
efectele scontate neajunse la scaden, debitorii privind capitalul subscris i
nevrsat, primele privind rambursarea obligaiunilor, creanele i datoriile
privind impozitul pe profit amnat se trateaz n acelai mod ca i la
elaborarea bilanului patrimonial;
57

amortizarea i provizioanele sunt incluse n pasivul bilanului funcional ca


surse aciclice (care rmn la dispoziia ntreprinderii o perioada mai mare de
un an).

2. Ordonarea posturilor de activ i de pasiv pe cicluri de operaiuni se face astfel:


Tabelul nr.1.5.
Ordonarea posturilor de activ i de pasiv pe cicluri de operaiuni

ACTIV
Active imobilizate la valoarea brut
+ mijloace fixe n leasing - la valoarea de
cumprare
+ cheltuieli nregistrate n avans de repartizat

PASIV

Capital propriu
+ provizioane pentru riscuri i cheltuieli
+ amortizarea imobilizrilor proprii
+ amortizarea imobilizrilor n leasing
Datorii financiare pe termen mediu i lung
+ valoarea neachitat a imobilizrilor in
leasing
Total active aciclice (stabile)
Total pasive aciclice (stabile)
Stocuri
Datorii de exploatare
Creane din exploatare
+ venituri nregistrate n avans aferente
+ cheltuieli nregistrate n avans aferente exploatrii
exploatrii
Total active ciclice din exploatare
Total pasive ciclice din exploatare
Creane n afara exploatrii
Datorii n afara exploatrii
+ cheltuieli n avans n afara exploatrii
+ venituri n avans n afara exploatrii
Total active ciclice din afara exploatrii
Total pasive ciclice din afara exploatrii
Disponbiliti bneti i investiii financiare Credite pe termen scurt
pe termen scurt
Trezoreria de activ
Trezoreria de pasiv
Sursa: Ioan Mihai, Alexandru Buglea, Petru Stefea Analiza financiar a ntreprinderii ndrumtor
metodologic, Ed. Marineasa, Timioara, 1999, pag.7I

1.7.2. Rolul i limitele bilanului funcional


Bilanul funcional are rol n:
y evaluarea necesitilor de finanare i a tipurilor de resurse de care dispune
ntreprinderea;
y fundamentarea lurii deciziilor;
y aprecierea structurii financiare a ntreprinderii;
y studierea diverselor modaliti de obinere a echilibrului financiar funcional;
y calcularea marjei de siguran financiar a ntreprinderii.
Limitele bilanului funcional:
y prin alocarea resurselor la nevoile specifice, nu respect principiul unitii de cas;
y accentul este pus pe nevoia de fond de rulment de exploatare;
y confer trezoreriei o valoare rezidual, ea fiind dependent de deciziile luate la nivelul
fondului de rulment funcional i a nevoii de fond de rulment, neconstituind o funcie
autonom.

58

1.8. APLICAII REZOLVATE


1.8.1. Metoda substituiilor n lan
A). Metoda substituiilor n lan, utilizat n relaiile de produs, cu exprimarea
modificrii prin abaterea absolut ( X)
Considerm un indicator X format dup o relaie de produs, care este influenat de
modificarea a trei factori de influent a, b, c, unde b este factorul calitativ , indicator de forma
:
X=a*b*c ,
unde presupunem c b - factor calitativ, deci se substituie ultimul.
Cei trei factori de influen au urmtoarele valori n perioada de baz 0 i n
perioada curent 1 :
Factori
a
b
c

An 0
30
25
90

An 1
45
50
40

Se cere :
1) S se determine influenele celor trei factori asupra indicatorului analizat ;
2) Interpretai rezultatele obinute.
Rezolvare :
1)Vom determina valoarea indicatorului X in perioada curent 1 i in perioada de
baz 0 :
X 1 = a1 * b1 * c1 = 45 * 50 * 40 = 90000 u.m.
X 0 = a0 * b0 * c0 =30 * 25 * 90 = 67500 u.m.
Abaterea absolut a indicatorului X, adic cu ct se modific valoarea acestuia in
perioada curent fa de perioada de baz este :
X = X 1 X 0 = 90000 67500 = +22500 u.m.
Vom determina contribuia modificrii fiecrui factor la modificarea indicatorului X :
a) influena modificrii factorului a
X ( a ) = (a1 * b0 * c0 ) (a 0 * b0 * c0 ) = (a1 a0 ) * c0 * b0 = (45 30) * 90 * 25 = +33750 u.m.
b) influena modificrii factorului c
X ( c ) = (a1 * c1 * b0 ) (a1 * c0 * b0 ) = a1 * (c1 c0 ) * b0 = 45 * (40 90) * 25 = 56250 u.m.
c) influena modificrii factorului calitativ b
X ( b ) = (a1 * c1 * b1 ) (a1 * c1 * b0 ) = a1 * c1 * (b1 b0 ) = 45 * 40 * (50 25) = +45000 u.m.
Abaterea total a indicatorului X trebuie s fie egal cu suma abaterilor pariale :
X = X ( a ) X ( c ) X ( b ) = +33750 56250 + 45000 = +22500 u.m.

59

2) Interpretarea rezultatelor
Observm c indicatorul analizat X a avut o evoluie cresctoare, a crescut cu 22500
u.m. n perioada curent fa de perioada de baz.
Cei trei factori de influen a, c i factorul calitativ b au influenat indicatorul n
mod diferit .
Factorii a i b au influenat pozitiv indicatorul X determinnd creterea acestuia
cu 33750 u.m respectiv 45000 u.m. n perioada curent fa de perioada de baz, datorit
creterii nivelelor factorilor a i b cu 15 u.m., respectiv 25 de u.m., de la o perioad de
analiz la alta.
Factorul c a determinat reducerea indicatorului X cu 56250 u.m. aadar o influen
negativ , datorit reducerii acestuia cu 50 u.m. .
Creterile indicatorului determinate de factorii a i b au diminuat reducerea
cauzat de factorul c determinnd pe ansamblu o cretere a indicatorului X de 22500 u.m.
n perioada curent fa de perioada de baz .

B). Metoda substituiilor n lan utilizat n relaiile de raport cu exprimarea


modificrii prin abaterea absolut ( X)
Considerm un indicator X format dup o relaie de raport care este influenat de
modificarea a doi factori de influen a i b, unde b este factorul calitativ, indicator de
forma :
a
X = , b factor calitativ care se substituie ultimul.
b
Cei doi factori de influen au urmtoarele valori n perioada de baz 0 i n
perioada curent 1.
Factori
a
b

An 0
250
25

An 1
200
100

Se cere :
1) S se determine influenele celor doi factori asupra indicatorului analizat ;
2) Interpretai rezultatele .
Rezolvare
1) Se determin valoarea indicatorului X n perioada curent 1 i n perioada de baz 0:
a1 200
=
= 2 u.m.
b1 100
a
250
= 10 u.m.
X0 = 0 =
b0
25
X1 =

Abaterea absolut a indicatorului X este:


X = X 1 X 0 = 2 10 = 8 u.m.

60

Se determin contribuia fiecrui factor asupra indicatorului X :


a) influena modificrii factorului a
a a 0 200 250
a a
50
X ( a ) = 1 0 = 1
=
=
= 2 u.m.
b0 b0
b0
25
25
b) influena modificrii factorului b
a a
200 200
X ( b ) = 1 1 =

= 2 8 = 6 u.m.
b1 b0 100 25
Abaterea total a indicatorului analizat trebuie s fie egal cu suma abaterilor pariale:
X = X ( a ) X ( b ) = 2 6 = 8 u.m.

2) Interpretarea rezultatelor :
Se observ c indicatorul analizat X a avut o evoluie descresctoare, s-a diminuat cu
8 u.m. n perioada curent fa de perioada de baz .
Ambii factori de influen a i b au influenat negativ indicatorul X, determinnd
reducerea acestuia cu 2 u.m. (factorul a) respectiv cu 6 u.m. (factorul calitativ b)
Nivelul factorului a s-a redus cu 50 de u.m. de la o perioad la alta, iar nivelul
factorului calitativ b chiar dac a nregistrat o tendin de cretere de la 75 u.m., el aflnduse la numitor a determinat reducerea indicatorului X cu 6 u.m.
Pe ansamblu ambii factori au condus la reducerea indicatorului analizat cu 8 u.m.

C). Metoda balanier


Considerm un indicator X format dup o relaie de sum care este influenat de trei
factori de influen a,b,c indicator de forma :
X=a+b-c
(La aceast metod nu conteaz ordinea substituiri factorilor)
Cei trei factori de influen au urmtoarele valori n perioada de baz 0 i n
perioada curent 1 :
Factori
a
b
c

An 0
75
200
60

An 1
100
270
80

Se cere :
1) S se determine influenele celor trei factori asupra indicatorului analizat X;
2) Interpretai rezultatele.
Rezolvare
1)

Nivelul indicatorului X n perioada curent 1 i n perioada de baz 0 este:


X 1 = a1 + b1 c1 = 100 + 270 80 = 290 u.m.
X 0 = a 0 + b0 c0 = 75 + 200 60 = 215 u.m.

61

Abaterea absolut a indicatorului X este :


X = X 1 X 0 = 290 215 = +75 u.m.
Contribuia modificrii fiecrui factor de influen asupra indicatorului X este:
a) influena modificrii factorului a
X ( a ) = (a1 + b0 c0 ) (a 0 + b0 c0 ) = (a1 a0 ) = 100 75 = +25 u.m.
b) influena modificrii factorului b
X ( b ) = (a1 + b1 c0 ) (a1 + b0 c0 ) = b1 b0 = 270 200 = +70 u.m.
c) influena modificrii factorului c
X ( c ) = (a1 + b1 c1 ) (a1 + b1 c0 ) = c0 c1 = 60 80 = 20 u.m.
Abaterea total a indicatorului X trebuie s fie egal cu suma abaterilor pariale :
X = X ( a ) X ( b ) X ( c ) = 25 + 70 20 = +75 u.m.

2) Interpretarea rezultatelor
Observm c nivelul indicatorului analizat X a avut o tendin de cretere n perioada
curent fa de perioada de baz, a crescut cu 75 u.m. .
Evoluia indicatorului X este influenat de factorii a ,b i c . Se observ c att
factorul a ct i factorul b au contribuit la creterea indicatorului analizat cu 25 u.m,
respectiv 70 u.m., datorit creterii nivelelor acestor factori de la o perioad de analiz la alta
.
Factorul c dei a crescut cu 20 u.m. n perioada curent fa de cea de baz, a
determinat reducerea indicatorului cu 20 u.m .
Pe ansamblu, creterile indicatorului X determinate de influenele pozitive ale
factorilor a i b au compensat reducerea cauzat de factorul c conducnd la creterea
indicatorului cu 75 u.m. n perioada curent fa de perioada considerat baz de comparaie.

62

DE REINUT:

Analiza economico financiar reprezint o activitate complex care, cu ajutorul


unui ansamblu de concepte, instrumente, metode i tehnici, prin tratarea informaiilor
interne i externe, permite aprecierea strii financiare, a performanelor i a
potenialului economico financiar al unei firme.

Funciile analizei economico financiare sunt:


1. Functia de instrument de diagnosticare
2. Funcia de instrument managerial
3. Funcia de instrument de control intern
4. Funcia de instrument de descoperire a rezervelor interne
5. Funcia de instrument de evaluare a performanelor

Analiza economico financiar presupune utilizarea unei terminologii specifice,


dintre care cele mai importante noiuni sunt: element, fenomen, factor, cauze, legturi
factorial-cauzale, efecte.

Utilizatorii de informaii furnizate de analiza economico-financiar se pot grupa n


dou mari categorii, i anume:
A) Beneficiarii din mediul intern - managementul firmei, precum i angajaii i
organele sindicale.
B) Beneficiarii din mediul extern - furnizorii de capitaluri, partenerii de afaceri,
statul i ali utilizatori.

Metodologia analizei economico-financiare cuprinde ansamblul de metode i


procedee folosite pentru cercetarea activitii ntreprinderii i formarea rezultatelor
activitii economice.
Metodele i procedeele pot fi grupate n :
1) metode ale analizei calitative care urmresc cunoaterea n esen a fenomenului,
a legturilor cauzale modelarea, comparaia, gruparea, diviziunea i descompunerea
rezultatelor, generalizarea;
2) metode ale analizei cantitative care urmresc stabilirea mrimii elementelor, a
factorilor care explic fenomenul - metoda substituiilor n lan, metoda balanier,
metoda ratelor, metoda grilelor de evaluare, metoda analizei regresionale (corelaiei),
metoda ABC (curba lui Pareto)

ntreprinderile din Romnia, au obligaia s ntocmeasc situaiile financiare anuale


respectnd prevederile O.M.F.P. nr. 3055/2009 care cuprinde Reglementrile
contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene i
Reglementrile contabile conforme cu directiva a VII-a a Comunitilor Economice
Europene.

Situaiile financiare anuale cuprind: bilanul, contul de profit i pierdere, situaia


modificrilor capitalului propriu, situaia fluxurilor de numerar, note explicative la
situaile financiare anuale.

Bilanul este documentul contabil oficial de sintez prin care se prezint bunurile

economice, drepturile i obligaiile ntreprinderilor la ncheierea exerciiului care

63

trebuie s redea o imagine fidel, clar i complet a patrimoniului i a situaiei


financiare.

Cu ajutorul Contului de Profit i Pierdere se va explica modul de constituire a


rezultatului exerciiului n diferite etape permind desprinderea unor concluzii legate
de nivelul performanelor economice ale celor trei activitii desfurate de o firm
ntr-o perioad de gestiune i anume:
- activitatea de exploatare;
- activitatea financiar;
- activitatea extraordinar.

Situaia fluxurilor de numerar este util att pentru nevoile interne, manageriale ct
i pentru nevoile utilizatorilor externi (investitori, creditori etc.).

Notele explicative conin informaii suplimentare, relevante pentru necesitile


utilizatorilor n ceea ce privete poziia financiar i rezultatele obinute. Fiecare
element semnificativ al bilanului, contului de profit i pierdere, situaiei modificrilor
capitalului propriu i al situaiei fluxurilor de trezorerie trebuie s fie nsoit de o
trimitere la nota contabil care cuprinde informaii legate de acel element
semnificativ.

Obiectivul situaiilor financiare este de a furniza informaii despre poziia


financiar, performanele i modificrile poziiei financiare ale ntreprinderii, care
sunt utile unei sfere largi de utilizatori n luarea deciziilor economice.

Scopul bilanului financiar este inventarierea averii i angajamentelor ntreprinderii


i ordonarea lor pe termene de lichiditate, respectiv exigibilitate.

Etapele de realizare a bilanului financiar sunt urmtoarele:


1. Analiza i tratarea posturilor din bilanul contabil i din afara lui:
Aceast analiz vizeaz trei aspecte:
a. Eliminarea nonvalorilor;
b. nregistrarea elementelor patrimoniale la valoarea real;
c. Tratarea elementelor din afara bilanului.
2. Ordonarea posturilor n activ i n pasiv. Aceast ordonare are la baz criteriul
lichiditii pentru activ i criteriul exigibilitii pentru pasiv.

Bilanul funcional are rolul de a oferi o imagine asupra modului de funcionare din
punct de vedere economic a ntreprinderii, punnd n evidena utilizrile i sursele
corespunztoare fiecrui ciclu de funcionare. ciclul de investiii ciclul de exploatare
ciclul de finanare.

Etapele de realizare a bilanului funcional sunt:


1. Tratarea posturilor din bilanul contabil i din afara lui;
2. Ordonarea posturilor de activ i de pasiv pe cicluri de operaiuni.

64

CAPITOLUL 2
ANALIZA POZIIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII
Obiectivele principale ale analizei poziiei financiare a ntreprinderii sunt:
analiza ratelor de structur ale bilanului;
echilibrul financiar al ntreprinderii, care are drept scop determinarea sntii
financiare a ntreprinderii, respectiv detectarea unor eventuale situaii de
dezechilibru financiar care pot periclita continuitatea exploatrii;
determinarea flexibilitii financiare a ntreprinderii pe baza situaiei fluxurilor
de trezorerie;
stabilirea lichiditii i solvabilitii ntreprinderii;
analiza gestiunii resurselor;
analiza profitabilitii i rentabilitii ntreprinderii;
analiza riscurilor ntreprinderii, care pot determina deprecierea rezultatelor
financiare.

2.1.

ANALIZA RATELOR DE STRUCTUR ALE BILANULUI

Acest tip de analiz vine s surprind mutaiile structurale survenite n cadrul celor
trei componente ale poziiei financiare: active, datorii i capital propriu.
Are ca obiectiv stabilirea i urmrirea evoluiei ponderii diferitelor elemente
patrimoniale (de activ i de pasiv).
Ratele de structur patrimonial ofer posibilitatea exprimrii bilanului n procente i
permite identificarea caracteristicilor majore ale structurii bilanului, putndu-se efectua
analize comparative n timp i spatiu.

2.1.1. Analiza ratelor de structur ale activului


Ratele de structur ale activului reflect aspecte privind destinaia economic a
capitalurilor ntreprinderii, apartenena sectorial, natura activitii, capacitatea ntreprinderii
de a-i modifica structura activului ca urmare a schimbrilor conjuncturale i mai puin
aspecte legate de politica sa financiar. n sistemul ratelor de structur a activului, cele mai
semnificative ca valoare informativ i totodat mai recomandate de literatura de specialitate
sunt: rata imobilizrilor, rata stocurilor, rata creanelor, rata disponibilitilor.
a) Rata activelor imobilizate ( R Ai ), calculat ca raport ntre activele imobilizate (Ai) i
totalul bilanului ( AT) , msoar ponderea n totalul activului a elementelor patrimoniale
aflate n permanen la dispoziia ntreprinderii, reflectnd i gradul de investire a capitalului
n ntreprinderea respectiv.
Ai
*100
R Ai =
AT

Dimensiunea acestei rate este influenat att de factorii generali care afecteaz
structura activului ( factori tehnici, economici, juridici) ct i de politicile contabile ale
ntreprinderii.

65

O cretere a ratei imobilizrilor fa de anul de baz semnific o consolidare,


modernizare a insfrastructurii ntreprinderii care are consecine favorabile n direcia creterii
credibilitii firmei n faa investitorilor i ai creditorilor. De asemenea ns, o imobilizare
prea mare a capitalului n active imobilizate poate crea pe termen scurt probleme de
lichiditate financiar, dac ntreprinderea nu dispune de suficient numerar pentru finanarea
afacerilor curente.
Evoluia n dinamic a ratei22:
Situaia 1: RAi1> RAi0
Crete ponderea activelor imobilizate n total activ ca urmare a faptului c activele
imobilizate se modific ntr-o proporie mai mare dect activul total (IAi > IAT).
Aceast modificare se apreciaz ca fiind benefic pentru o ntreprindere doar dac
duce la creterea veniturilor totale ntr-o msur mai mare dect creterea activelor
imobilizate (IVT > IAi).
Situaia 2: RAi = RAi0
Ponderea activelor imobilizate rmne nemodificat (IAi = IAT).
Este o situaie benefic pentru ntreprindere dac se obin cel puin aceleai rezultate
din perioada baza de comparaie (IVT IAi).
Situaia 3: RAi1 < RAi0
Ponderea activelor imobilizate scade (IAi < IAT).
Este o situaie favorabil dac se obin cel puin aceleai rezultate din perioada baz
de comparaie (IVT IAi).
Pentru dezvoltarea analizei se pot utiliza rate complementare ale activelor imobilizate,
dup cum urmeaz:
Rata imobilizrilor necorporale (RIn) arat ponderea valorii activelor intangibile n
a1)
total active, determinndu-se cu relaia:

RIn=

In
*100
AT

Mrimea indicatorului reflect ponderea unor active precum brevetele, licenele,


mrcile comerciale n cadrul patrimoniului ntreprinderii.
Rata depinde n mod esenial de specificul activitii, de natura deciziilor strategice i
de dimensiunea ntreprinderii. De regul valoarea cea mai ridicat o ntlnim la firmele din
domeniul IT.
Modificarea imobilizrilor necorporale genereaz de obicei dou categorii de efecte:

pe termen scurt prin amortizare afecteaz costurile, riscul de exploatare i fluxul de


numerar;

pe termen mai lung ar trebui s reduc costurile i s sporeasc volumul vnzrilor.

22

Mihai Ioan, Cazan Emil, tefea Petre, Buglea Alexandru, Broteanu Georgeta, Ivoniciu Paul, Pantea Marius
- Analiz economico financiar, Editura Mirton, Timioara, 1999, pag. 75.

66

a2)
Rata imobilizrilor corporale (RIc) arat ponderea valorii activelor corporale n total
active, determinndu-se cu relaia:

RIc=

Ic
*100
AT

Mrimea acestui indicator este determinat n primul rnd de natura activitii fiind
mult mai ridicat n cazul ramurilor din industria grea fa de ramurile care solicit o mai
slab dotare tehnic.
La firmele din acelai sector de activitate , rata depinde de opiunile strategice, de
politica de dezvoltare, de condiiile de organizare a activitii de expolatare.
RIC poate indica o capacitate a ntreprinderii de a se adapta schimbrilor brute ale
tehnicii sau cerinelor pieei. Ca atare, ntreprinderile cu o valoare mare a acestei rate vor fi
mai puin mobile n conversia acestor categorii de active n disponibiliti.
Ca tendin, se apreciaz favorabil reducerea ratei activelor imobilizate i a celor
corporale, bineneles in anumite limite impuse de sectorul de activitate al ntreprinderii, ceea
semnific o cretere a flexibilitii firmei, a capacitii ei de a se adapta la eventualele
schimburi conjuncturale ale mediului economic.
Modificarea imobilizrilor corporale genereaz de obicei dou categorii de efecte:

pe termen scurt prin amortizare afecteaz costurile produselor, riscul de exploatare


i fluxurile de numerar;

pe termen mai lung ar trebui s reduc nivelurile costurilor, dac investiiile se fac
n tehnologii performante i s sporeasc volumul vnzrilor, pe seama sporirii
calitii.

a3)
Rata imobilizrilor financiare ( RIf ) arat ponderea activelor financiare permanente
n total active, determinndu-se cu relaia:

RIf =

If
*100
AT

Indicatorul reflect politica de investiii financiare a firmei, exprimnd intensitatea


relaiilor financiare pe care o firm le-a stabilit cu alte ntreprinderi
n mod firesc rata nregsitreaz valori ridicate n cazul holding-urilor al caror obiect de
activitate l reprezint gestionarea unui portofoliu de participaii.
Rata activelor imobilizate poate fi exprimat ca o nsumare a celor trei rate
complementare, n funcie de structura imobilizrilor:
rai =

Ai
Ic + If + In
Ic
If
In
100 =
100 =
100 +
100 +
100 = ric + rif + rin
At
At
At
At
At

Factorii care determin modificarea ratei activelor imobilizate sunt:


modificarea valorii activului total;
modificarea activelor imobilizate, deteminat de:
- evoluia imobilizrilor corporale (ca elementul cel mai important al imobilizrilor);
- evoluia imobilizrilor financiare;
- evoluia imobilizrilor necorporale.

67

b) Rata activelor circulante ( R AC ), calculat ca raport ntre activele circulante (Ac) i


totalul bilanului ( AT), arat ponderea pe care o dein utilizrile cu caracter ciclic n totalul
patrimoniului:
Ac
RAc=
*100
AT

Rata activelor circulante pune n eviden dimensiunea propriu-zis a afacerii derulate


de ntreprindere n decursul exerciiului financiar. Aceast rat difer de la o ramur la alta i
de la un sector la altul. O imobilizare consistent n stocuri i creane genereaz probleme de
lichiditate pe termen scurt.
Depinde mult de specificul activitii. n cazul firmelor cu profil comercial valoarea
acestei rate atinge cote ridicate , iar pentru o firm industrial, se consider o valoare
sntoas cnd este de cel puin 40%.
Evoluia n dinamic a ratei:
Situaia 1: RAc1 > RAc0
Crete ponderea activelor circulante n total activ ca urmare a faptului c activele
circulante se modific ntro proporie mai mare dect activul total ( IAc > IAT).
Aceast modificare se apreciaz ca fiind eficient pentru ntreprindere doar dac duce
la creterea cifrei de afaceri ntro msur mai mare dect creterea activelor circulante
( ICA > IAc ).
Situaia 2: RAc1= RAc0
Ponderea activelor circulante rmne nemodificat (IAc = IAT).
Este o situaie eficient pentru ntreprindere dac se obin cel puin aceleai rezultate
din perioad baz de comparaie (ICA IAc).
Situaia 3: RAc1< RAc0
Ponderea activelor circulante scade (IAc< IAT).
Este o situaie favorabil dac se obin cel puin aceleai rezultate din perioad baz
de comparaie (ICA IAi).
Ca i n cazul activelor imobilizate, pentru procesul de decizie operaional se
recomand determinarea ratelor analitice ale activelor circulante: rata stocurilor, rata
creanelor comerciale, rata disponibilitilor i investiiilor financiare pe termen scurt.
b1)
Rata stocurilor (RSt) arat ponderea stocurilor n totalul activelor,
determinndu-se cu relaia:
St
RSt=
*100
AT

Factori de influen ai ratei stocurilor:


Rata stocurilor ia valori diferite de la un sector la altul n funcie de natura activitii,
ea fiind mai ridicat la ntreprinderile din sfera produciei i distribuiei de bunuri
materiale.
Durata ciclului de fabricaie se reflect n mod direct n aceast rat, ntreprinderile
cu un ciclu lung de fabricaie nregistrnd o valoare a ratei stocurilor ridicat.

68

De asemenea o cretere a volumului activitii genereaz o sporire justificat a


stocurilor.
Dar, totodat nivelul stocurilor poate fi afectat i de diveri factori conjuncturali ai
pieei, putnd exista la un moment dat aprovizionri peste necesar mai ales la unele
materii prime la care sunt fluctuaii pronunate de pre.
Aadar , dat fiind complexitatea factorilor de influen, nu putem determina un nivel
de referin al ratei stocurilor dintr-o anumit ramur sau sector de activitate.
n general, ca tendin, ns o cretere a stocurilor fa de anul precedent se apreciaz
nefavorabil deoarece presupune imobilizri suplimentare de fonduri, numerar i echivalente
de numerar.
Interpretarea evoluiei n timp a stocurilor necesit corelarea cu nivelul activitii,
admindu-se ca justificat creterea stocurilor doar dac are loc creterea volumului de
activitate (accelerarea vitezei de rotatie a stocurilor):
I CA > Ist
(unde:
I CA

- este indicele cifrei de afaceri

Ist - este indicele stocurilor).


ncetinirea rotaiei stocurilor, formarea stocurilor fr micare sau cu micare lent se
apreciaz negativ datorit dificultilor de transformare n lichiditi, cu consecine negative
asupra solvabilitii ntreprinderii.
Pentru o analiz pertinent se impune defalcarea ratei stocurilor pe elemente
componente de stocuri.
Rata stocurilor de materii prime i materiale reprezint ponderea stocurilor de materii
prime i materiale n totalul stocurilor.
SMP
R SMP =
x100
St
O cretere a ratei stocurilor de materii prime i materiale se poate datora fie diminurii
ratelor celorlalte categorii de stocuri n condiiile meninerii neschimbate a volumului stocului
de materii prime fie datorit creterii volumului de stocuri de materii prime i materiale
meninndu-se neschimbate valoarea celorlalte stocuri, fie ambilor factori.
Atunci cnd creterea RSMP se datoreaz creterii stocului de materii prime cauzele
trebuie cutate printre:
- aprovizionri peste necesar datorit fluctuaiilor de pre;
- modificri n structura de fabricaie n favoarea unor sortimente cu costuri de
achiziie mai mari sau care necesit un volum mai mare de materiale n
producie;
- ncetinire a vitezei de rotaie a acestor stocuri.
Rata produciei n curs de execuie reprezint ponderea stocurilor de producie n
curs de execuie n totalul stocurilor.

SPCE
x100
St
O cretere a ratei stocurilor de producie n curs de execuie se poate datora fie
diminurii ratelor celorlalte categorii de stocuri n condiiile meninerii neschimbate a
R SPCE =

69

volumului stocului de produciei n curs de execuie fie datorit creterii produciei n curs de
execuie meninndu-se neschimbate valoarea celorlalte stocuri, fie ambilor factori.
Atunci cnd creterea RSPCE se datoreaz creterii volumului produciei n curs de
execuie cauzele ar putea fi:
- creteri a duratei ciclului de fabricaie;
- modificri n structura produciei n favoarea unor sortimente cu un ciclu mai
lung de fabricaie;
- ncetinire a vitezei de rotaie a acestor stocuri.
Rata stocurilor de produse finite reprezint ponderea stocurilor de produse finite n
totalul stocurilor.
SPF
R SPF =
x100
St
O cretere a ratei stocurilor de produse finite se poate datora fie diminurii ratelor
celorlalte categorii de stocuri n condiiile meninerii neschimbate a volumului stocului de
produse finite fie datorit creterii stocurilor de produse finite meninndu-se neschimbate
valoarea celorlalte stocuri, fie ambilor factori.
Rata stocurilor de mrfuri reprezint ponderea stocurilor de mrfuri n totalul
stocurilor.
SM
R SM =
x100
St
O cretere a ratei stocurilor de mrfuri se poate datora fie diminurii ratelor celorlalte
categorii de stocuri n condiiile meninerii neschimbate a volumului stocului de mrfuri, fie
datorit creterii stocurilor de mrfuri meninndu-se neschimbate valoarea celorlalte stocuri,
fie ambilor factori.

Creterea ratelor de stocuri semnific imobilizri de numerar sau echivalente de


numerar n diverse faze (aprovizionare, producie, desfacere).
Pentru determinarea acestor rate se poate folosi drept baz de raportare, n funcie de
necesiti, i totalul activului sau activele circulante .
Valoarea acestor rate difer n funcie de natura activitii:
la ntreprinderile din sectoarele productive, cu ciclu de exploatare lung, rata produciei
neterminate nregistreaz valori ridicate,
n timp ce la ntreprinderile comerciale este preponderent rata stocurilor de mrfuri.
b2)
Rata creanelor (RCr) arat ponderea creanelor n totalul activelor,
determinndu-se cu relaia:

Cr
*100
AT
Factori de influen ai ratei creanelor:
domeniul de activitate;
natura clienilor (alte ntreprinderi, populaie, etc.);
termenele de plat pe care ntreprinderea le acord clientelei sale.
Ea nregistreaz valori foarte sczute sau nule pentru ntreprinderile aflate in contact
direct cu o clientel numeroas ce i achit cumprturile n numerar (comer cu amnuntul,
RCr=

70

prestrile de servicii ctre populaie etc.) i valori mai ridicate n cazul relaiilor dintre
ntreprinderi, unde decontrile nu se realizeaz n numerar.
n scopul identificrii cauzelor finale, pentru a identifica locurile unde trebuie acionat
pentru a ameliora eventualele dezechilibre financiare pe termen scurt generate de o cretere a
volumului creanelor, este necesar a se aprofunda analiza ratei creanelor prin calculul unor
rate ale creanelor analitice avnd n vedere:
- natura creanelor (creane comerciale, creane fa de grup, creane fa de
salariai, creane fa de stat, creane fa de acionari i asociai)
- certitudinea ncasrii lor (creane aflate n termenul de ncasare i asupra
crora exist certitudinea ncasrii lor i creane nencasate la termen i a cror
ncasare este nesigur)
- termenul de realizare (creane pe termen scurt pn la 10 zile, creane pe
termen mediu ntre 10 i 30 de zile) i creane pe termen lung (mai mult de
30 zile)
Datele necesare calculrii unor astfel de rate analitice le regsim n Nota 5 Situaia
creanelor i datoriilor.
b3) Rata disponibilitilor bneti i investiiilor financiare pe termen scurt (rata
activelor de trezorerie) ( RDb )
Aceast rat poate fi determinat prin nsumarea a dou rate distincte: rata
disponibilitilor (RDp) i rata investiiilor financiare pe termen scurt (RIfts ):

RDb=

Dp + Ifts
*100
AT

Disponibilitati + Investitii _ financiare _ pe _ termen _ scurt


100 =
Activ _ total
Disponibilitati
Investitii _ financiare _ pe _ termen _ scurt
=
100 +
100 = RDp + Rifts
Activ _ total
Activ _ total
RDb =

Mai important este rata disponibilitilor care reflect ponderea disponibilitilor


bneti n patrimoniul firmei. Analiza acestei rate trebuie realizat cu atenie, deoarece
informatiile fumizate pot fi incorecte, chiar mrimea disponibilitilor putnd avea o dubl
semnificaie: o valoare ridicat a disponibilitilor poate reflecta o situaie favorabil n
termeni de echilibru financiar, dar poate nsemna i faptul c ntreprinderea deine unele
resurse ineficient utilizate. De asemenea, disponibilitile pot nregistra variaii mari n
intervale foarte scurte: n cteva zile ncasrile pot s creasc foarte mult datorit unor intrri
importante de fonduri sau, dimpotriv, s scad ca urmare a unor pli foarte concentrate n
timp.
Se consider c nivelul normal al indicatorului ar trebui s fie ntre 1% si 2%, dar
puterea informativ a ratei trebuie privit cu ndoial, deoarece variabilitatea disponibilului
poate fi uneori mai ridicat de la o perioad la alta.
Rata activelor circulante, la rndul su, poate fi exprimat ca o nsumare a celor trei
rate complementare, n funcie de structura activelor circulante:

71

R Ac =

Ac
St + Cr + Dp
St
Cr
Dp
100 =
100 =
100 +
100 +
100 = Rst + RCr + R Dp
At
At
At
At
At

Factorii care determm modificarea ratei activelor circulante sunt:


modificarea valorii activului total;
modificarea activelor circulante, determinat de:
- evoluia stocurilor;
- evoluia creanelor;
- evoluia disponibilitilor bneti i plasamentelor.

2.1.2. Analiza ratelor de structur ale pasivului


Ratele de structur ale pasivului, furniznd informaii referitoare la structura
resurselor (proprii, mprumutate, atrase) i la termenele de exigibilitate a acestora (lung,
mediu i scurt), permit aprecierea politicii financiare a ntreprinderii.
Principalele rate privind structura pasivului sunt:23
a) Rata stabilitii financiare (RSf) sau rata finanrii permanente reflect ponderea deinut
de capitalul pemanent de care ntreprinderea dispune n mod stabil (pe o perioad mai mare
de un an) n patrimoniul total:

RSf=

Cpm
*100
PT

unde: Capitalul permanent = Capital propriu + Datorii pe termen mediu i lung (mai mari de l
an).
Pentru o ntreprindere industrial se consider o valoare normal a acestei rate n jur
de 66%.
Evoluia n dinamic a ratei stabilitii financiare24:

Situaia 1: RSf1 > RSf0


Stabilitatea financiar crete de la o perioad la alta ca urmare a faptului c sursele se
modific ntr-o proporie mai mare dect totalul surselor de finanare, (ICpm > IPT),
situaie favorabil dac majorarea capitalului permanent n raport cu totalul pasivului
se datoreaz creterii capitalurilor proprii ntr-un ritm superior datoriilor pe termen
mediu i lung.
Situaia 2: RSf1 = RSf0
Gradul de stabilitate financiar rmne nemodificat ( ICpm = IPT).

23

Btrncea Maria, Btrncea Larissa-Margareta - Analiza financiar a ntreprinderii, Editura Risoprint,


Cluj-Napoca, 2005, pag.169-170
24
Mihai Ioan, Cazan Emil, tefea Petre, Buglea Alexandru, Broteanu Georgeta, Ivoniciu Paul, Pantea Marius
- Analiza economico financiar, Editura Mirton, Timioara, 1999, pag. 79

72

Situaia 3: RSf1 < RSf0


Gradul de stabilitate financiar scade (ICpm < IPT), aceasta semnific reducerea
ponderii capitalurilor permanente in totalul surselor de finanare, situaie favorabil
dac este determinat de reducerea datoriilor pe termen mediu i lung, far ca acestea
s scad sub anumite limite dac ntreprinderea beneficiaz de efectul de levier.
Complementar ratei stabilitii financiare se poate calcula rata finanrii curente sau
rata ndatorrii curente ( Ric ) care msoar ponderea datoriilor pe termen scurt n totalul
resurselor finanare:

Dts
100
PT
Se consider o valoarea normal a acestei rate n jur de 33%.
Ric =

b) Rata autonomiei financiare (Raf)


Autonomia financiar pune n eviden msura n care sursele de finanare aparin
proprietarului. Cu ct sursele proprii dein o pondere mai important n totalul surselor de
finanare cu ct autonomia financiar a ntreprinderii este mai ridicat.

Se poate vorbi de dou tipuri de autonomie financiar i anume:


autonomie financiar global, cnd sursele proprii se compar cu totalul surselor de
finanare;
autonomie financiar la termen, cnd sursele proprii se compar doar cu sursele
permanente mprumutate.

b1) Rata autonomiei financiare globale ( Rafg ) - se calculeaz ca raport ntre

capitalul propriu (Cpr) i pasivul total (PT) i reflect ponderea surselor proprii n totalul
surselor de finanare.
Cpr
Rafg =
*100
PT
Mrimea acestei rate difer de la un caz la altul, n primul rnd in funcie de politica
financiar a ntreprinderii respective. Din cauza condiiilor diferite n care-i desfaoara
activitatea ntreprinderile, este dificil de stabilit o mrime de referin a acestei rate. Totu
majoritatea specialitilor recomand ca satisfactoare pentru echilibrul financiar: R afg > l/3
(>33%).
Cnd n dinamic R afg prezint o tendin de cretere, are loc creterea autonomiei
financiare globale a ntreprinderii ca urmare a modificrii capitalurilor proprii ntr-un ritm
superior totalului resurselor, situaie favorabil mai ales dac creterea capitalurilor proprii s
realizeaz pe seama creterii rezultatului exerciiului.
Cnd R afg prezint o tendin de scdere, are loc reducerea autonomiei financiare
ntreprinderii ca urmare a scderii ponderii capitalurilor proprii n totalul resurselor.
Aceast rat are o importan deosebit pentru instituiile financiare n cazul n care
ntreprinderea solicit un mprumut. n acest caz evaluarea se poate face n felul urmtor:
cnd Rafg > 66.7% nseamn c autonomia financiar global este ridicat i
ntreprinderea poate beneficia de credit;
cnd Rafg = 30-60% se poate obine creditul dar crete riscul acesteia;
73

cnd Rafg < 30% ntreprinderea nu prezint garanii pentru a obine creditul.

b2) Rata autonomiei financiare la termen (R aft ) este mai semnificativ dect

precedenta deoarece permite aprecieri mai exacte prin luarea n considerare a structurii
capitalului permanent i aratnd gradul de independen financiar a unitii pe termen lung.
Se poate calcula n dou moduri :
ca raport ntre capitalul propriu (Cpr) i capitalul permanent (Cpm) i reflect
ponderea surselor proprii n totalul surselor permanente de finanare.

Cpr
*100
Cpm
Se consider c firma beneficiaz de o structur financiar sntoas, creia i este
asociat un grad sczut de risc, atunci cnd ponderea surselor proprii n sursele permanente
este de cel puin 50%, respectiv Raft >50%.
Raft=

ca raport ntre capitalul propriu cu mprumuturile pe termen mediu i lung


(Itml).
Cpr
*100
Raft=
Itml

n acest caz rata arat msura n care capitalurile proprii pot acoperi datoriile pe
termen mediu i lung. Pe baza acestei relaii, autonomia financiar este asigurat cnd
capitalul propriu este egal sau mai mare comparativ cu datoriile la termen, prin urmare r aft (2)
> 100%.
Creterea ratei autonomiei financiare la termen, calculat prin oricare din cele doua
relaii, semnific o situaie favorabil i se datoreaz unui ritm mai mare de cretere
capitalurilor proprii in raport cu datoriile pe termen mediu i lung sau creterii capitalurilor
proprii i reducerii capitalurilor permanente.
Reducerea ratei este considerat normal n perioadele de contractare a unor noi
mprumuturi pe termen mediu i lung, cu condiia ca ntreprinderea s beneficieze de efectul
de levier.
Autonomia financiar este primordial pentru o ntreprindere deoarece i d
posibilitatea de a decide n toat libertatea i totodat de a gsi i contracta noi mprumuturi.
c) Rata de ndatorare caracterizeaz dependena financiar a ntreprinderii i gradul de risc
al politicii sale financiare i poate fi calculat n mai multe modaliti:
c1) Rata de ndatorare global (R ig ) msoar ponderea datoriilor totale (Dt) n

totalul surselor de finanare:


Rg =

Dt
*100
PT

Nivelul de ndatorare maxim acceptat, la un grad de risc suportabil, este de 66%. Cu


ct rata ndatoririi globale ia valori mai apropiate de 100%, cu att riscul imposibilitii de a
onora aceste datorii este mai mare, respectiv cu att rata ia valori mai mici de 66%, cu att
dependena firmei de creditorii si este mai sczut.
74

Nivelul ratei nu poate fi mai mare de 100% dect n situaia n care pierderile
financiare nregistrate de firm n exerciiile financiare anterioare sau n exerciiul curent au
consumat integral capitalul propriu al acesteia, situaie n care falimentul este mai mult dect
previzibil.
c2) Rata de ndatorare la termen (R it ) aceast rat compar datoriile financiare pe
termen mediu i lung (Dtml) cu sursele permanente de finanare (Cpm) sau cu sursele proprii
de finanare (Cpr) i se poate determina cu relaiile:

Rt =

Dtml
*100, Rt 50%
Cpm

(1)

Calculat n acest mod, R it reflect proporia n care datoriile pe termen mediu i lung
particip la formarea capitalurilor permanente, valoarea ratei fiind considerat normal dac
R it 50%.

Rt

Dtml
* 100 , Rg 100%
Cpr

(2)

Cea de-a doua relaie de calcul a ratei de ndatorare la termen arat raportul n care se
afl datoriile pe termen lung fa de capitalurile proprii i are o semnificatie mai larg n
teoria i practica economic deoarece permite evidenierea msurii in care ntreprinderea
recurge la aa-zisul efect de levier. De asemenea, permite aprecierea capacitii de
ndatorare a unei firme. Capacitatea de ndatorare este saturat cnd R it (2) se apropie de
100%. Posibilitile de ndatorare vor fi cu att mai mari cu ct aceast rat este mai sczut.

2.2. ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR AL NTREPRINDERII


Echilibrul financiar este unul din obiectivele permanente ale gestiunii i analizei
financiare. ncercarea realizrii unui echilibru financiar subordoneaz toate metodele i
tehnicile gestiunii i analizei financiare.
Obiectivul analizei echilibrul financiar este de a urmri, pe de o parte, corelarea,
concordarea utilizrilor cu sursele financiare din punct de vedere al duratei, i, pe de alt
parte, asigurarea plilor pe seama ncasrilor. Starea de echilibru financiar nu exist practic,
ea este doar o tendin care se afl permanent n micare, n dinamic. Adic starea de
armonie i stabilitate a relaiilor elementelor structurii nu este dat odat pentru totdeauna.
Exist o mulime de stri care vin, decurg din altele ce au suferit influena factorilor de
dezechilibru.25
Factorii dezechilibrului se cer cunoscui nct s nu acioneze spontan, anarhic,
subiectivist, cu efecte de nedorit, evitndu-se astfel apariia de fenomene negative i
25

Miculeac Melania Elena - Necesitatea i rolul asigurrii echilibrului financiar; Sesiunea de comunicri
tiinifice a Universitii Europene Drgan din Lugoj, 18 iunie 2004; Editura Dacia Europa Nova Lugoj, 2004

75

disproporii. Depirea valorilor de dezechilibru temporar conduce la echilibrul dinamic al


sistemului. Echilibrul financiar are un rol important n cadrul echilibrului ntreprinderii,
avnd n vedere cerinele, solicitrile organismului i resursele de satisfacere a celor dinti.
Analiza echilibrului financiar are drept obiectiv furnizarea de informaii necesare
managementului financiar, n vederea adoptrii deciziilor corecte de gestionare a
ntreprinderii.
Dintre multitudinea de definiii ale echilibrului financiar, considerm c cea mai
pertinent este urmtoarea: Analiza echilibrului financiar a patrimoniului firmei
urmrete reflectarea raporturilor de egalitate dintre sursele de finanare i utilizrile
resurselor financiare, dintre veniturile i cheltuielile aferente desfurrii activitii
firmei pe termen lung, mediu i scurt.
Analiza echilibrului financiar, indiferent de subiectul care o realizeaz, vizeaz
caracterizarea situaiei n care se gsete firma respectiv n raport i de scopul urmrit.
Echilibrul financiar poate fi considerat ca fiind:
un imperativ permanent pentru orice agent economic, n sensul c meninerea
solvabilitii este o restricie ce se impune ntreprinderii n mod curent. Dac
apar ntrzieri n achitarea datoriilor, adic orice necorelare poate atrage dup
sine prejudicii i este necesar o corectur urgent.
un imperativ absolut care nu poate fi omis sub nici o form. Spre exemplu, n
practica economic, o ntreprindere care parcurge o perioad mai dificil se
poate concepe s renune la unele obiective de cretere, obiective economice
sau sociale, dar nu poate renuna la asigurarea obiectivului de meninere a
echilibrului financiar, a obiectivului de solvabilitate, care constituie condiia
financiar de supravieuire.
Imperativ permanent
Echilibrul financiar
Imperativ absolut
Figura nr. 2.1. Rolul echilibrului financiar

Putem concluziona c echilibrul financiar este o condiie esenial pentru derularea


unei activiti profitabile.
Analiza echilibrului financiar se analizeaz pe termene, avnd ca obiective:

Echilibrul pe termen lung prin compararea capitalurilor permanente cu activele


imobilizate (fond de rulment);
Echilibrul curent (pe termen scurt) prin compararea activelor circulante cu obligaiile pe
termen scurt (datorii nefinanciare pe termen scurt),(necesarul de fond de rulment);
Echilibrul global prin compararea fondului de rulment cu necesarul de fond de rulment
(trezoreria).
Analiza echilibrului financiar poate avea dou abordri:

76

O abordare static cnd indicatorii echilibrului financiar sunt calculai pe baza bilanului
financiar i reflect o imagine static a modului de realizare a chilibrului financiar.
O abordare semistatic cnd indicatorii echilibrului financiar sunt calculai pe baza
bilanului funcional, iar echilibrul financiar este privit din perspectiva continuitii
activitii.

2.2.1. Analiza echilibrului pe termen mediu i lung fondul de rulment


Fondul de rulment sau working capital (capital de lucru) cum este denumit n
anglo saxon este o noiune veche i a fcut obiectul multor tentative de explicitare.
Fondul de rulment constituie un concept cu profunde semnificaii care pstreaz
trstura originilor sale n practica afacerilor.
n definirea fondului de rulment se pornete de la ideea c, pentru a fi solvabil, o
ntreprindere trebuie s respecte regula echilibrului financiar minim care presupune s
resursele utilizate pentru finanarea activelor s rmn la dispoziia ntreprinderii pe durata
unei perioade care trebuie s corespund la minim, aceleia de imobilizare. Trebuie avut n
vedere faptul c, n particular, nivelul posturilor cu durate mai mici de un an genereaz
modificri de echilibru continue, n funcie de transformrile permanente de creane i de
datorii. Stricta aplicare a regulilor de echilibru minim apare ca insuficient n raport cu
instabilitatea creanelor i a datoriilor, de aceea ntreprinderea trebuie s prevad o marj de
securitate concretizat n acest fond de rulment.
Din multitudinea de definiii ale fondului de rulment considerm c cea mai elocvent
este urmtoarea: fondul de rulment net reprezint surplusul de surse permanente ce
poate fi utilizat pentru acoperirea sau finanarea activelor circulante dup finanarea
integral a activelor imobilizate nete. Altfel spus, fondul de rulment este partea din
capitalul permanent care depete valoarea imobilizrilor nete i poate fi destinat
finanrii activelor circulante.

2.2.1.1. Analiza nivelului i dinamicii fondului de rulment


n teoria economic s-au impus conceptele de fond de rulment net calculate pe baza
bilanului financiar i fondul de rulment global (FRG) determinat pe baza bilanului
funcional.
A) Fondul de rulment net (FRN) reprezint o mrime de calcul de rezultat prin
prelucrarea informaiilor din bilanul financiar, potrivit urmtoarelor dou modaliti:26
Prima modalitate ine seama de elemente le din palierele superioare ale bilanului
financiar:

FRN = CAPITALURI PERMANENTE ACTIVE IMOBILIZATE NETE


sau

FRN = RESURSE PERMANENTE UTILIZRI PERMANENTE

26

Miculeac Melania Elena - Fondul de rulment net indicator absolut al echilibrului financiar,Analele
Universitii Europene Drgan din Lugoj Facultatea de tiine Economice; Editura Dacia Europa Nova
Lugoj, 2004; Seria Economic 5/2004; I.S.B.N. 973 639 045 4

77

Determinat pe baza prii de sus a bilanului financiar, dup opinia teoriei i practicii
franceze, fondul de rulment net exprim excedentul de surse permanente fa de activele
imobilizate (utilizri permanente) dup cum reiese din fig 2.2.
Activele
imobilizate
nete
Fondul
de
rulment net

Capitaluri
permanente

Figura nr. 2.2. Fondul de rulment calculat pe baza prii


de sus a bilanului
Cea de-a doua modalitate ia n calcul elemente de la baza bilanului financiar:

FRN = ACTIVE CIRCULANTE NETE DATORII FINANCIARE PE TERMEN SCURT


Sau

FRN = UTILIZRI TEMPORARE (CICLICE) SURSE TEMPORARE (CICLICE)


Conform acestei modaliti de calcul, fondul de rulment reliefiaz problema
solvabilitii viitoare a ntreprinderii, prin compararea lichiditii previzibile pe termen scurt
cu angajamente imediate exigibile.
Aceast metod, cunoscut ca metod de analiz extern, reflect mai bine utilizarea
fondului de rulment deoarece pune accentul pe finalitatea acestuia, adic finanarea activelor
circulante (Figura 2.3)
Datorii financiare
pe termen scurt

Active
Circulante

Fondul
de
rulment net

Figura nr. 2.3. Fondul de rulment, calculat pe baza prii de jos a bilanului

Din punct de vedere al gestiunii financiare fondul de rulment net reprezint:


marj de siguran privind finanarea activelor circulante, prentmpinnd
eventualele riscuri ale activitii de exploatare;
cot de autonomie financiar;
marj de securitate financiar care garanteaz solvabilitatea ntreprinderii
permind acesteia, n cazul apariiei unor probleme la nivelul ciclului financiar al
exploatrii sau probleme comerciale, conservarea unei anumite independene
financiare fa de diverii creanieri ai si.

78

B) Fondul de rulment global (FRG) sau fondul de rulment funcional este un


indicator clasic, frecvent utilizat n analiza financiar i reprezint surplusul resurselor
durabile fa de nevoile stabile, surplus destinat finanrii operaiilor ciclului de exploatare.
El mai este definit ca fiind acea parte a resurselor aciclice (stabile) alocat pentru
finanarea activelor ciclice.
Se pot utiliza dou modaliti de calcul:
a) pornind de la pasivul bilanului funcional:

FRG = Resurse stabile Nevoi stabile


sau
FRG =
Capital permanent

Imobilizri fixe brute


(inclusiv amortizrile i provizioanele)
Determinat prin aceast metod, fondul de rulment global exprim surplusul de
resurse stabile n raport cu valorile imobilizate disponibil pentru finanarea operaiilor ciclului
de exploatare, aa cum reiese din figura 2.4.
ACTIV
Nevoi
stabile

PASIV
Resurse proprii
(inclusiv
amortismentele i
provizioanele

Active imobilizate n
afara exploatrii
Imobilizri de
exploatare
Fondul de
rulment
global

Resurse
stabile

Resurse mprumutate
stabile

Figura nr. 2.4. Fondul de rulment global, pornind de la pasivul bilanului funcional

b) pornind de la activul bilanului funcional:


FRG = (Active ciclice + Trezoreria de activ) - (Pasive ciclice + Trezoreria de pasiv)
Sau
FRG = (Active +
Active + Trezoreria) ( Pasive + Pasive + Trezoreria)
ciclice
ciclice din
de
ciclice din ciclice din
de
din
afara
activ
exploatare afara
pasiv
exploatare
exploatrii
exploatrii
Conform acestei metode de determinare fondul de rulment global semnific mrimea
nevoilor ciclice i de trezorerie rmas nefinanat de resursele ciclice i de trezorerie .
ACTIV
PASIV
Active ciclice din
Pasivele ciclice din exploatare
exploatare
Pasivele ciclice din afara exploatrii
Active ciclice din
Trezoreria de pasiv
afara exploatrii
Trezoreria de activ
Fond de rulment global
Figura nr. 2.5. Fondul de rulment global, pornind de la activul bilanului funcional

79

Fondul de rulment global reprezint:


o necesitate pentru majoritatea ntreprinderilor;
o marj de securitate pentru ntreprindere i creditorii si;
o premis a asigurrii independenei financiare fa de teri.
Evoluia n dinamic a fondului de rulment net poate fi interpretat innd cont de
urmtoarele aspecte:27
1. de sursa de provenien a resurselor financiare permanente i modul de alocare a
lor;
2. de durata de exigibilitate a pasivelor curente i durata de lichiditate a activelor
curente.

A) Sursa de provenien i modul de alocare al resurselor financiare permanente.


1. Dac fondul de rulment net este pozitiv (FRN > 0) i n cretere atunci o parte mai
mare a nevoilor curente poate fi finanat din resurse permanente excedentare, rmase dup
acoperirea nevoilor stabile.
Pot surveni urmtoarele situaii:
a) Crete capitalul permanent datorit:
o creterii capitalurilor proprii prin:
acumularea rezervelor;
aporturi noi ale acionarilor;
creterea profitului net;
primirea de subvenii;
soldul creditor al rezervelor din reevaluare;
sporirea provizioanelor.
o creterii ndatorrii prin contractarea de credite pe termen mediu si lung.
b) Reducerea activelor imobilizate prin:
o amortizare;
o vnzare de active imobilizate;
o reevaluare;
Dac creterea fondului de rulment se datoreaz creterii capitalurilor proprii situaia
financiar se mbuntete, dar dac aceasta cretere este pus pe seama creterii gradului de
ndatorare pe termen lung prin apelarea la credite pe termen mediu i lung atunci va duce la
creterea cheltuielilor financiare (cheltuielile cu dobnzile) avnd ca efect scderea
rezultatului exploatrii.
2. Dac fondul de rulment net este pozitiv, dar nregistreaz o tendin de scdere,
atunci o parte mai mic a nevoilor curente poate fi finanat din resursele pemanente
excedentare, rmase dup acoperirea nevoilor stabile.
Diminuarea fondului de rulment net se datoreaz:
a) Creterii activelor imobilizate datorit:
o investiiilor n imobilizri necorporale, corporale i financiare;
o reevalurilor activelor imobilizate;
b) Reducerii capitalului permanent datorit:
o diminuarii capitalului propriu prin:
27

Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena - Analiza financiar a ntreprinderii. Elemente teoretice. Aplicaii
rezolvate, Editura Mirton, Timioara , 2006, pag. 83-93

80

retragerea aporturilor de ctre acionari;


pierderi neacceptate din anii precedeni;
pierderi din exerciiul financiar curent;
soldul debitor al rezervelor din reevaluare;
distribuirea rezervelor;
repartizarea dividentelor;
o restituirii mprumuturilor pe termen mediu i lung, cu efect pozitiv asupra
autonomiei financiare.
Dac reducerea fondului de rulment net se datoreaz creterii activelor imobilizate
atunci situaia financiar a ntreprinderii pe termen lung se mbunatete datorit rezultatelor
exploatrii degajate de investiii i mai ales dac scderea fondului de rulment poate fi
compensat i printr-o gestiune mai eficient a activelor circulante.
Diminuarea fondului de rulment se manifest negativ dac se datoreaz reducerii
capitalului social.

3. Dac fondul de rulment rmne nemodificat aceast situaie se ntlnete pe perioade


scurte de timp, ca urmare a stagnrii ntreprinderii cnd nu se realizeaz investiii sau
volumul de activitate rmne acelai.
4. Dac fondul de rulment este negativ (FRN<0) nseamn c resursele stabile nu
acoper nevoile stabile, avem aadar o insuficien de fond de rulment:
activele fixe (durabile) sunt finanate din resurse nepermanente;
se ncalc regula de aur a finanelor: Nevoile pe termen lung s fie
finanate din resurse pe termen lung, iar nevoile pe termen scurt s fie
finanate din resurse pe termen scurt;
finanarea activelor fixe este mai ieftin, dar poate apare lipsa de
lichiditate, insolvabilitate i ncetare de pli, adic riscul de faliment.
Insuficiena de fond de rulment poate fi:28
a) pasager: consecutiv unei ample mobilizri de resurse cu scopul de a atinge
un obiectiv ce va permite obinerea de rezultate mai bune ntr-un viitor
apropiat, va mri capacitatea de autofinanare i va crea resurse suplimentare
pentru creterea celor proprii i implicit a celor permanente,
b) structural: o erodare de durat (civa ani) a capitalului propriu (acoperirea
unor pierderi).
B) Durata de exigibilitate a pasivelor curente i durata de lichiditate a activelor curente
Pentru a interpreta fondul de rulment trebuie s se in cont de faptul c exist doua
ipoteze diferite:
- duratele de lichiditate i exigibilitate sunt comparabile;
- duratele de lichiditate i exigibilitate sunt diferite;
a) n situaia n care duratele medii de transformare a activelor curente n lichiditi sunt
comparabile cu duratele medii de transformare a pasivelor curente n exigibiliti
practice exist trei mari situaii.

28

Stroe Radu - Gestiunea financiar a ntreprinderii, Note de curs i aplicaii, Editura ASE Bucureti 2004,
pag.19-20

81

a.1.) FRN>0 cnd Ac>Dts, caz n care se nregistreaz un excedent de lichiditi poteniale
peste exigibilitile poteniale pe termen scurt, firma avnd o marj de securitate care o poate
proteja, parial sau integral, de efectele perturbrii ciclului de ncasare sau pli.
O asemenea situaie poate fi perceput ca semnul unei ajustri favorabile n termini de
solvabilitate de vreme ce ntreprinderea este n masur de a repeta scadenele sale i a dispune
de un stoc-tampon de lichiditti poteniale, destinate a face fa unor ipoteze defavorabile
privind realizarea activelor sale circulante.29
a.2.) FRN<0 cnd Ac<Dts, caz n care o parte a lichidittilor poteniale nu acoper
exigibilitile poteniale, fiind previzibile dificulti n ceea ce privete lichiditatea i chiar
solvabilitatea, dac nu se impun interveni immediate de corecie.
O asemenea stare arat ca firma se afla intr-o sever dificultate financiar, reprezint un
semnal al crizei de faliment. O redresare nu este exclus apriori nici ntr-un astfel de caz n
sensul c sunt doua direcii de aciune (cu complexul de msuri i efecte pe care le implic) i
anume:30
- renegocierea mprumuturilor (cu condiiile pe care le impun);
- accelerarea vitezei de rotaie a activelor circulante (cu activarea ansamblului de ci
posibile).
Deci, analiza FRN permite aprecierea pe de o parte a potenialului, pe de alta a echilibrului n
msura n care se cunosc trei elemente: valoarea FRN; gradul de lichiditate al activelor;
gradul de exigibilitate al pasivelor.
FRN are putere cognitiv limitat i nu reprezint un criteriu exclusiv de
fundamentare a echilibrului financiar.
a.3.) FRN=0 cnd Ac=Dts, caz n care ntreprinderea nu dispune de fond de rulment, iar
activele pe termen scurt sunt finanate strict pe seama datoriilor pe termen scurt, far
degajarea de lichiditi excedente, marcnd respectarea regulilor de principiu ale finanrii.
n aceast situaie solvabilitatea ntreprinderii este garantat, dar riscul perturbrii
solvabilitaii deriv din asimetria ntre termenele de lichiditate ale activelor i termenele de
exigibilitate ale pasivelor.
Dei reprezint un echilibru financiar, situaia este foarte precar existnd oricnd
riscul apariiei dezechilibrului finaciar, avnd n vedere faptul riscul ncasrii este mult mai
mare dect riscul de plat.

b) n situaia n care duratele de lichiditate i exigibilitate nu sunt comparabile, fiind


puternic decalate i difereniate, aprecierea nivelului fondului de rulment se bazeaz
pe corelarea cu durata medie de conversie n lichiditi i durata medie de
transformare n exigibiliti.
Fondul de rulment se determin pentru o perioad limitat de timp (perioada de
comparare), care corespunde duratei celei mai mari dintre durata ncasrilor i durata plilor.
Activele circulante recalculate vor fi:
Acr = Ac x durata medie de ncasare/perioada de calcul.
Datoriile pe termen scurt recalculate vor fi:
Dtsr = Dts x durata medie de plata/perioada de calcul
29

Stroe Radu - Gestiunea financiar a ntreprinderii, Note de curs i aplicaii, Editura ASE Bucureti 2004;
Mrgulescu Dumitru - Analiza economico-finaciar a ntreprinderi, metode i tehnici; Supliment la
Revista Tribuna Economic, Bucureti 1994 pag.262.
30

82

Fondul de rulment net recalculat va fi:


FRNr = Acr - Dtsr
Se pot distinge dou situaii:31
b.1.) Activele curente se transform mai rapid n lichiditi dect datoriile n exigibiliti, caz
n care ntreprinderea i poate asigura capacitatea de plata i n condiiile unui fond de
rulment net (calculate dup relaia clasic), nul sau pozitiv dar sczut.
Uneori poate rezista i unui fond de rulment net negativ (dup relaia clasic) fr s
apeleze la credite de trezorerie. Momentul pn n care rezist firma este acela n care
lichiditile sunt egale cu exigibilitile.
Avantajele principale sunt asigurarea capacitii de plat a pe termen scurt i
reducerea costului capitalului.
b.2.) Activele curente necesit o perioad mai mare de timp pentru transformarea n lichiditi
n comparaie cu perioada de transformare n exigibiliti a datoriilor pe termen scurt, caz n
care asigurarea capacitii de plat este condiionat de existena unui fond de rulment
pozitiv de un nivel absolut acoperitor pentru eliminarea efectelor decalajului dintre durata de
plat i cea de ncasare. Dezavantajele se manifest prin riscul permanent al dezechilibrului
financiar, necesitatea imobilizarii unei pri a capitalului permanent n fondul de rulment
(frneaz investiiile); apelarea frecvent la mprumuturi i cost mai ridicat al capitalului.
Evoluia n dinamic a fondului de rulment global

Cauzele variaiei FRG32


Fondul de rulment global se modific datorit variaiilor posturilor de activ i de pasiv
implicate n determinarea lui. Studiul acestor variaii prezint interes n analiz deoarece
permite cunoaterea politicii economice a ntreprinderii i n special a celei financiare.
Fiecare utilizare reprezint o scdere a FRG, n timp ce apariia de noi resurse provoac un
efect invers.
Creterea FRG se poate realiza prin:
a) Creterea resurselor stabile prin:
- creterea aporturilor acionarilor (n numerar sau n natur);
- creterea rezultatului exerciiului, a rezervelor i a rezultatului reportat;
- obinerea de subvenii;
- creterea provizioanelor;
- creterea datoriilor financiare (emisiune de obligaiuni, contractarea de noi credite pe
termen lung);
b) Diminuarea activelor durabile.
Reducerea activelor imobilizate are implicaii directe asupra capacitii productive i a
volumului de activitate al ntreprinderii. Reducerea justificat a activelor imobilizate prin
vnzarea de active, diminuarea unor active far valoare, conduce la creterea fondului de
rulment.
31

Buglea Alexandru - Analiz financiar. Concepte i studiu de caz., Editura Mirton, Timioara, 2005, pag.
180-181;
32
Niculescu Maria Diagnostic global strategic, Ed. Economic, Bucureti, 1997, pag. 384

83

Reducerea FRG poate fi determinat de:


a) Diminuarea resurselor stabile prin:
- distribuirea de dividente;
- nregistrarea unor pierderi;
- retragerea acionarilor;
- rambursarea datoriilor pe termen mediu i lung;
b) Creterea activelor imobilizate brute prin:
- investiii n imobilizri necorporale,corporale, finaciare;
- reevaluare.
Putem ntlni urmtoarele situaii ale FRG:
a) FRG > 0
- resursele pe termen mediu i lung sunt mai mari dect utilizrile pe termen mediu i lung,
ceea ce nseamn c ele pot fi alocate pentru a finana noi utilizri pe termen scurt;
- utilizrile pe termen scurt sunt superioare resurselor pe termen scurt, ntreprinderea
dispunnd astfel de un excedent de lichiditi poteniale;
b) FRG < 0
- utilizrile pe termen scurt i lung sunt mai mari dect resursele pe termen mediu i lung,
ceea ce nseamn c ntreprinderea trebuie s-i finaneze o parte din utilizrile stabile pe
seama resurselor pe termen scurt, ceea ce convine principiilor de finanare;
- lichiditile poteniale nu acoper exigibilitile poteniale, ceea ce va influena negativ
solvabilitatea i echilibrul financiar al ntreprinderii;
c) FRG = 0
- este o situaie rar ntlnit n practic, semnificnd faptul c resursele pe termen lung
acoper integral utilizrile pe termen lung, iar resursele pe termen scurt acoper integral
utilizrile pe termen scurt.

2.2.1.2. Structura fondului de rulment pe surse de provenien


Structura fondului de rulment pe surse de provenien reprezint un alt criteriu
important de apreciere a echilibrului dintre resursele alocri stabile. Fondul de rulment este
format din fondul de rulment propriu ( FRP) i fondul de rulment strin (FRS).
a) Fondul de rulment propriu se determin ca diferen ntre capitalurile proprii i
activele imobilizate nete (AIN), reflectnd excedentul capitalurilor proprii fa de activele
imobilizate nete, execedent destinat finanrii activelor circulante.
FRP = Cpr AIN
Nivelul capitalurilor proprii rmase disponibile pentru finanarea activitii de exploatare este
influnat de strategia investiional promovat de managerii activitilor comerciale.
b) Fondul de rulment strin (FRS) se determin ca diferena ntre fondul de rulment
(FR) i fondul de rulment propriu (FRP):
FRS = FR FRP
Determinat pe baza acestei formule, el reflect partea din datoriile pe termen mediu i
lung care depesc valoarea imobilizrilor nete i care sunt destinate finanrii activelor
circulante, respectiv acesta pune n eviden participarea mprumuturilor pe termen mediu i
lung la finanarea activelor circulante.
84

Msura n care particip la finanarea necesarului curent depinde de structura


capitalurilor permanente pe surse de provenien, adic este proporional cu ponderea
mprumuturilor pe termen mediu i lung n capitalurile permanente:
ITML
FRS = FR (

ITML

) = FR (
)
Cperm
Cpr +ITML

Pentru asigurarea echilibrului financiar la nivelul societii comerciale i a


solvabilitii acesteia, se impune ca ponderea de rulment strin n fondul de rulment net s fie
ct mai redus, astfel nct finanarea ciclului de exploatare i a ciclului de investiii s se
fac pe seama capitalurilor proprii ale societii comerciale, reducndu-se astfel i gradul de
ndatorare al societii, precum i cheltuielile financiare aferente mprumuturilor.

n optica funcional, fondul de rulment global, ca excedent al resurselor durabile fa


de nevoile stabile, destinat a fi utilizat pentru finanarea ciclului de exploatare, se regsete
sub dou forme, n funcie de apartenena capitalului:
1) Fondul de rulment propriu, care reflect cuantumul participrii resurselor proprii la
finanarea utilizrilor ciclice, permind aprecierea relizrii echilibrului financiar prin surse
proprii.
FRP = Cpr = AS sau FRP = FRG Dtml
unde:
FRP = Fondul de rulment propriu;
Cpr = Capitaluri proprii;
AS = Active stabile;
FRG = Fondul de rulment global;
Dtml = Datorii pe termen mediu i lung.
2) Fondul de rulment strin, reflect participarea mprumuturilor pe termen mediu i
lung la finanarea utilizrilor curente i totodata permite aprecierea realizrii echilibrului
financiar permanent prin surse stabile imprumutate.
FRS = FRG FRP = Dtml
unde:
FRG = Fondul de rulment global;
FRP = Fondul de rulment propriu;
Dtml = Datorii pe termen mediu i lung.

2.2.1.3 Gestiunea fondului de rulment


Exprimarea sintetic a modului de gestionare a resurselor se realizeaz prin viteza de
rotaie a lor, prin care se masoar de fapt durata de transformare a activelor n lichiditi i
durata de rennoire a datoriilor. De aceast vitez de rotaie a resurselor se va ine cont n
vederea asigurrii i meninerii n dinamic a echilibrului financiar, avnd n vedere faptul ca
cel mai fiabil echilibru rezult din acoperirea datoriilor din vnzriile proprii.
Pe baza acestui principiu, din cifra de afaceri se acoper toate cheltuielile de
exploatare i comercializare, se renoiesc imobilizrile fixe i stocurile, se ramburseaz
creditele, se achit obligaiile financiare i fiscale i resursele de dezvoltare.

85

n cadrul analizei echilibrului financiar prezint importan viteza de rotaie a


fondului de rulment, ntruct are o semnificaie economic mai ridicat ca i mrime relativ
dect fondul de rulment exprimat n valori absolute.
Viteza de rotaie a fondului de rulment net prin cifra de afaceri reprezint marja de
securitate a ntreprinderii n privina finanrii ciclului de exploatare i exprim numrul
mediu de zile n care fondul de rulment se reconstituie prin cifra de afaceri. Viteza de rotaie
a fondului de rulment net se calculeaz sub forma duratei n zile a unei rotaii (Dz) sau a
duratei de reconstituire:
FRN
Dz =
*T
CA
unde:
Dz = Durata n zile a unei rotaii;
FRN = Fondul de rulment net ;
CA = Cifra de afaceri;
T = Perioada de timp
Cu ct durata n zile a unei rotaii este mai sczut, cu att mai rapid se recupereaz
fondurile i cifra de afaceri realizeaz cu un necesar mai mic de fonduri.
Marja de securitate trebuie totui s fie ntre 30-90 de zile, sub aceasta vitez ea
reprezentnd topirea resurselor permanente, n sensul scderii importanei surselor
permanente n finanarea activitii, iar peste aceast vitez, nghearea fondurilor pemanente,
n sensul supradimensionrii lor n raport cu nevoile de finanare.
Pe lng durata de reconstituire a FRN se mai determin o serie de indicatorii pe baza
FRN, care servesc la fundamentarea deciziei de finanare:
FRN

ponderea FRN n C A =

*100
CA

Unde:
FRN = Fondul de rulment net;
CA = Cifra de afaceri.
Acest indicator permite analiza nivelului fondului de rulment i a evoluiei acestuia, n
funcie de mrimea cifrei de afaceri realiate i previzionate. Valoarea considerat normala
este n jur de 33%:
FRN
gradul de finanare a activelor circulante =
*100
Ac
unde:
FRN = Fondul de rulment net;
Ac = Active circulante.
Acesta reflect proporia n care resursele permanente alocate finanrii activelor
curente le acoper n mod efectiv. Valorile considerate normale ale gradului de finanare a
activelor circulante pe seama fondului de rulment sunt cuprinse ntre 25-40%.
Starea financiar a societii comerciale este bun atunci cnd fondul de rulment are o
tendin cresctoare, ca urmare a sporirii capitalurilor proprii.
FRN
gradul de finanare a stocurilor = ----- *100
St
86

unde:
FRN = Fondul de rulment net;
St = stocuri.
Reflect gradul de finanare a stocurilor pe seama resurselor permanente de finanare.
n analiza financiar pentru aprecierea nivelului FRG se recomand urmtoarele
metode:
- analiza prin corelaie cu specificul sectorului de activitate;
- analiza prin metoda ratelor;
- analiza prin raportarea la NFR;
Principalele rate ale FRG utilizate n analiza financiar sunt:

FRG
a) Durata n zile a unei rotaii a FRG prin CA =

* 360
CA

unde:
FRG = Fondul de rulment global;
CA = Cifra de afaceri.
Aceast rat indic marja de securitate a ntreprinderii, respectiv viteza de rotaie a
FRG exprimat prin durata n zile a unei rotaii a FRG prin CA, reflectnd de fapt intervalul
de timp n care acesta se reconstituie prin CA. Aceast rat ar trebui s fie egal pentru
majoritatea ntreprinderilor cu 30 pn la 90 de zile.
FRG
b) Rata de finanare a activelor circulante =

*100
Ac

unde:
FRG = Fond de rulment global;
Ac = Active circulante.
Permite aprecierea proporiei n care fondul de rulment global concur la acoperirea
din punct de vedere financiar a activelor circulante, respectiv partea de active circulante
finanat din surse stabile.
FRG
c) Rata de acoperire a necesarului de fond de rulment =
*100
NFR
unde:
FRG = Fondul de rulment global;
NFR = Necesarul de fond de rulment.
Aceast rat reflect proporia n care necesarul de fond de rulment este acoperit pe
seama resurselor permanente, adic pe baza fondului de rulment global.

87

2.2.2. Analiza echilibrului pe termen scurt necesarul de fond de rulment


Nevoile de finanare ale produciei, adic ale ciclului de exploatare sunt acoperite, n
cea mai mare msur, din surse temporare corespunztoare i anume din datoriile de
exploatare: furnizori, salariai, datorii fiscale i sociale. Diferena dintre nevoile de finanare
ale ciclului de exploatare i datoriile de exploatare reprezint de fapt necesarul de fond de
rulment.
El este expresia realizrii echilibrului financiar pe termen scurt a echilibrului dintre
necesarul i resursele de capitaluri circulante (ale exploatrii).33
Necesarul de fond de rulment reprezint excedentul de nevoi ciclice de finanare
rmase dup acoperirea activelor curente (stocuri + creane) pe seama resurselor curente
(datorii de exploatare) i care vor trebui s fie acoperite din resurse permanente. Reprezint
partea (cuantumul) din activele ciclice ce trebuie finanate din fondul de rulment.34

2.2.2.1. Analiza nivelului i dinamicii necesarului de fond de rulment


Putem spune c necesarul de fond de rulment reprezint acea parte a activelor
circulante care ar trebui finanat din fondul de rulment sau partea din activele circulante
nefinanate din datoriile pe termen scurt., determinat pe baza bilanului financiar.
A) Necesarul de fond de rulment (NFR) se determin ca diferen dintre necesitile
de finanare a ciclului de exploatare i datoriile de exploatare.
Relaiile de calcul ale acestui indicator sunt:
NFR = Active circulante (non financiare) Datorii pe termen scurt (non financiare)
sau
NFR = Nevoi temporare (exclusiv disponibilitile i investiiile financiare pe termen scurt)
- resurse temporare (exclusiv creditele bancare)
sau
NFR = [Active circulante Casa, conturi la bnci i investiii financiare pe termen scurt]

[Obligaii pe termen scurt Credite pe termen scurt]


Necesarul de fond de rulment este determinat pe baza elementelor de activ i pasiv pe
termen scurt. Chiar dac fiecare din aceste elemente rmn n cadrul ntreprinderii o perioad
scurt de timp, ele se rennoiesc permanent.
De exemplu, dac considerm cazul unei ntreprinderi de distribuie, un lot de mrfuri
care intr n stocul total de mrfuri al societii poate fi considerat ca o utilizare pe termen
33

Miculeac Melania Elena - Analiza corespondenei dintre resursele i utilizrile temporare, Conferina
Economic Internaional Binomul srcie bogie i integrarea Romniei n Uniunea European, organizat
de Facultatea de tiine Economice din cadrul Universitii Lucian Blaga din Sibiu, 20 23 mai 2005;
34
Pantea Ioan Marius - Analiza strategic suport al deciziilor investiionale, Editura Mirton, Timioara,
2003, pag. 175.

88

scurt. Dar stocul face obiectul unei rennoiri permanente. Drept urmare, rennoirea utilizrilor
i resurselor ciclice confer necesarul de fond de rulment caracterul unei nevoi de finanare
durabil, permanent, chiar dac fiecare din componentele sale apar la prima vedere ca un
element pe termen scurt al bilanului.
Concluzionm c necesarul de fond de rulment permite urmrirea echilibrului curent
prin compararea nevoilor de finanare a ciclului de exploatare cu datoriile eferente
exploatrii.
B) Necesarul de fond de rulment funcional reprezint suma necesar finanrii
decalajelor n timp ntre fluxurile reale i fluxurile de trezorerie legate de activitatea de
exploatare.35
O alt viziune ar fi urmtoarea: operaiile de exploatare antreneaz formarea nevoilor
de finanare permind totodat i constituirea mijloacelor de finanare. Din confruntarea
global a nevoilor de finanare ale ciclului de exploatare cu resursele de finanare
corespunztoare s-a creat nevoia de fond de rulment.

Necesarul de fond de rulment funcional (NFR) se determin din confruntarea


nevoilor ciclice cu resursele ciclice:
NFR = Nevoi ciclice Resurse ciclice
sau
NFR = Nevoile de finanare generate de operaiunile Resursele generate de operaiunile
ciclice
ciclice
n analiza necesarului de fond de rulment financiar pot fi ntlnite urmtoarele
situaii:

a) NFR > 0; Ac > Pc

35

reprezint o utilizare curent, semnific existena unui surplus de active circulante


(nevoi temporare) n raport cu datoriile de exploatare (surse temporare) posibil de
mobilizat;
este o situaie favorabil pentru ntreprindere dac este efectul:
- creterii cifrei de afacerii;
- unei politici de investiii care atrage creterea nevoii de finanare a ciclului
de exploatare;
- mririi duratei ciclului de fabricaie datorit creterii complexitii
produselor;
este o situaie nefavorabil atunci cnd exist:
- un decalaj nefavorabil ntre lichiditatea activelor circulante i exigibilitatea
datoriilor din exploatare (s-a ncetinit ncasarea i s-a urgentat plata
obligaiilor);
- stocuri far micare sau cu micare lent.

Niculescu Maria - Diagnostic global strategic, Editura Economic, Bucureti, 1997, pag. 386

89

b) NFR < 0; Ac < Pc


- reflect un surplus de surse temporare n raport cu nevoile temporare; NFR negativ
constituie o surs temporar care nu trebuie finanat, ci dimpotriv ea finaneaz fondul de
rulment i trezoreria.
- este o situaie favorabil dac este determinat de:
- accelerarea vitezei de rotaie a stocurilor i creanelor;
- angajarea unor datorii de exploatare cu termene de plat mai relaxate.
- este o situaie nefavorabil atunci cnd apar ntreruperi temporare n procesul de
aprovizionare, determinnd stagnarea procesului de producie.
Necesarul de fond de rulment determinat pe baza bilanului financiar reflect
necesarul net de capital. Dac NFR > 0 el reprezint o utilizare ciclic, iar dac NFR < 0 el
reprezint o surs ciclic.
n situaia n care FRN < NFR, pentru a acoperi necesarul de finanare al ciclului
operaiunilor curente, societatea comercial este constrns s recurg la credite de trezorerie.
Relaia fundamental care reflect modul de acoperire a necesarului de finanare este:
NFR = FR + Credite de trezorerie
Analiza necesarului de fond de rulment funcional poate evidenia urmatoarele
situaii:

a) NFR > 0
- semnific existena unui surplus de nevoi ciclice n raport cu sursele ciclice posibile de
imobilizat. Situaia poate fi considerat favorabil doar dac este consecina unei politici
active de investiii, care atrage creterea nevoii de finanare a ciclului de exploatare.
n caz contrar, NFR pozitiv evideniaz un decalaj nefavorabil ntre lichiditatea
activelor ciclice i exigibilitatea datoriilor de exploatare.
b) NFR < 0
- reflect un surplus de surse ciclice n raport cu activele ciclice. Situaia este favorabil dac
este rezultatul accelerrii vitezei de rotaie a activelor ciclice i a angajarii unor datorii de
exploatare cu scadene mai relaxate. n caz contrar aceasta nu poate fi dect consecina unor
ntreruperi temporare n aprovizionare i n activitatea de producie.
Necesarul de fond de rulment determinat pe baza bilanului funcional reflect
necesarul brut de capital.

2.2.2.2. Analiza structurii necesarului de fond de rulment


Analiza structurii NFR se realizeaz cu ajutorul bilanului funcional .
Necesarul de fond de rulment funcional are dou componente: necesarul de fond de
rulment din exploatare (NFRE) i necesarul de fond de rulment din afara exploatrii
(NFRAE).
NFR = NFRE + NFRAE

90

Necesarul de fond de rulment din exploatare reprezint acea parte din nevoile ciclice
de exploatare care nu este acoperit din resurse ale aceeai natur (ciclice) i care
trebuie finanat din resursele stabile ale ntreprinderii.
NFRE = Nevoi ciclice din exploatare Resurse ciclice din exploatare
n componena nevoilor (activelor) ciclice din exploatare intr:
Stocuri
+ Creane din exploatare (inclusiv efecte scontate neajunse la scaden);
+ Cheltuieli n avans aferente exploatrii;
- Furnizori;
- Datorii fiscale i sociale aferente exploatrii;
- Venituri n avans din exploatare;
--------------------------------------------------------------= Necesarul de fond de rulment din exploatare (NFRE)

Necesarul de fond de rulment din afara exploatrii (NFRAE) reprezint excedentul


nevoii ciclice de finanare rmase dup acoperirea activelor curente pe seama
resurselor curente provenite din afara activitii de exploatare i care vor trebui s fie
acoperite din resurse permanente.

NFRAE = Active ciclice din afara exploatrii - Resurse ciclice din afara exploatrii
sau
Creane diverse din afara exploatrii
+ Investiii financiare pe termen scurt
+ Cheltuieli n avans din afara exploatrii
- Datorii din afara exploatrii
- Venituri n avans din afara exploatrii
--------------------------------------------------------------------------= Necesarul de fond de rulment din afara exploatrii (NFRAE)
Necesarul de fond de rulment reprezint un indicator dinamic al echilibrului
funcional, mrimea sa depinznd de o serie de factori:
natura sectorului de activitate i durata ciclului de exploatare;
nivelul de activitate;
structura exploatrii (de ponderea consumurilor provenite de la teri n cifra de
afaceri);
sezonalitatea activitii;
modul de organizare i asigurare a gestiunii ntreprinderii;
durata de rotaie a activelor i pasivelor;
reglementrile legale (nenegociate) i contractuale (negociate) privind termenele de
plat.
Necesarul de fond de rulment cunoate fluctuaii semnificative n timpul desfurrii
ciclului de exploatare.

91

2.2.2.3. Analiza gestiunii necesarului de fond de rulment


Mrimea necesarului de fond de rulment este condiionat direct de volumul cifrei de
afaceri. Cu ct se vinde mai mult, cu att trebuie constituite stocuri mai mari, iar volumul
creanelor crete, ceea ce conduce la creterea necesitiilor de finanat. Nivelul vnzrilor
impune deinerea de stocuri, acordarea unor credite - client, obinerea unor credite - furnizor.
Viteza de rotaie a necesarului de fond de rulment prin cifra de afaceri reprezint
marja de atragere i exprim mediu de zile n care necesarul de fond de rulment se
reconstituie prin cifra de afaceri. Cu ct durata n zile a rotaiei este mai sczut, cu att cifra
de afaceri se realizeaz cu un necesar curent de finanare mai mic, semnificnd o ameliorare a
trezoreriei.36
NFR
Dz =

* 360
CA

unde
Dz = Durata n zile a unei rotaii;
NFR = Necesar de fond de rulment;
CA = Cifra de afaceri.
Marja de atragere a necesarului de fond de rulment pe seama cifrei de afaceri s se
situeze ntre 30 i 90 de zile, sub aceasta viteza reprezint un pericol n raport cu echilibrul
financiar pe termen scurt, n sensul urgentrii acoperirii nevoilor curente pe seama celor
permanente, iar peste acest nivel nsemnnd scderea sensibil a trezoreriei firmei, n sensul
imobilizrii peste limitele normale. Durata unei rotaii indic ritmul rennoirii diferitelor
elemente care compun necesarul de fond de rulment.

2.2.3. Analiza echilibrului global trezoreria net


Analiza corespondenei globale dintre resurse i utilizri se realizeaz pe baza
comparrii fondului de rulment cu necesarul de fond de rulment, indicatorul relevant fiind
trezoreria net.
Deciziile pe termen lung cu privire la politica de investiii i de finanare influeneaz
asupra fondului de rulment net. Fluctuaia nivelului de activitate, msurat prin cifra de
afaceri, i decalajele pe termen scurt dintre venituri i cheltuieli, ncasri i pli, influeneaz
asupra necesarului de fond de rulment. Ajustarea valorii relativ constante a fondului de
rulment net cu valoarea fluctuant n timp a necesarului de fond de rulment se realizeaz prin
intermediul trezoreriei nete.
Trezoreria net reprezint investiiile pe termen scurt i disponibilitile monetare
rmase la dispoziia ntreprinderii rezultate din activitatea desfurat pe parcursul unui
exerciiu financiar, altfel spus, excedentul de lichiditi rmas dup acoperirea excedentului
de nevoi ciclice (rmase neacoperite din resursele ciclice) de ctre excedentul de resurse
permanente.

36

Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea Analiza situaiei financiare- studiu de caz, Editura Marineasa,
Timioara,1999, pag. 119

92

Trezoreria net mai poate fi definit ca imaginea disponibilitilor monetare i a


investiiilor pe termen scurt, aprute din evoluia curent a ncasrilor i plilor, respectiv a
plasrii excedentului monetar.37

2.2.3.1. Analiza nivelului i dinamicii trezoreriei


Trezoreria net (TN) se poate determina, pe baza bilanului financiar, n dou
modaliti:
1. Ca diferen ntre fondul de rulment net i necesarul de fond de rulment:
TN = Fondul de rulment net Necesarul de fond de rulment
2. Ca diferen ntre disponibilitile bneti (inclusiv investiiile financiare pe
termen scurt) i mprumuturile pe termen scurt (credite curente )
TN = Disponibiliti bneti mprumuturi pe termen scurt
Trezoreria net reprezint expresia cea mai edificatoare a desfurrii unei activiti
eficiente i echilibrate. Ea indic calitatea echilibrului financiar curent al ntreprinderii.
nregistrarea unei trezorerii nete, pe parcursul mai multor exerciii succesive, pune n
eviden succesul ntreprinderii n viaa economic i posibilitatea plasrii rentabile a
disponibilitilor bneti pentru ntrirea poziiei ei de pe pia.
Mrimea trezoreriei determinat ca diferen ntre fondul de rulment net i necesarul
de fond de rulment depinde att de modificrile fondului de rulment (influenele modificrii
capitalurilor permanente i a activelor imobilizate) ct i de modificrile aduse necesarului de
fond de rulment (influenele modificrii activelor de exploatare, respectiv a pasivelor
curente).
n bilanul funcional, nivelul trezoreriei nete (TN) este dat de valoarea (diferena)
activelor i pasivelor de trezorerie, respectiv de nevoile de trezorerie excedentare i creditele
bancare curente, care nu se rennoiesc automat cu fiecare ciclu de producie.38

Trezoreria net (TN) se determin cu ajutorul a dou modaliti de calcul:


TN = Trezoreria de activ Trezoreria de pasiv
sau
TN = Fondul de rulment - (Necesarul de fond de rulment + Necesarul de fond de rulment)
global
din exploatare
din afara exploatrii
Aceast ultim formul reprezint ecuaia fundamental a trezoreriei care s-a obinut
pornind de la egalitatea dintre activul i pasivul bilanului funcional.
Trezoreria de activ cuprinde disponibilitile bneti din conturi i cas precum i
investiiile financiare pe termen scurt, iar trezoreria de pasiv cuprinde creditele curente .
37

Mihai Ioan, Buglea Alexandru, tefea Petre - Analiza financiar a ntreprinderii, ndrumtor
metodologic, Editura Marineasa, Timioara, 1999, pag. 88
38
Vintil Georgeta - Gestiunea financiar a ntreprinderii, Editura Didactic i Pedagogic, Bucureti, 2000,
pag. 66.

93

Relaia fundamental a trezoreriei este o formulare sintetic care permite:


ilustrarea problemelor de ajustare puse de finanarea investiiilor i a exploatrii;
furnizarea unor indicaii simple i rapide asupra structurii patrimoniului i a
condiiilor de finanare;
aprecierea incidenei unor decizii (n materie de aprovizionare, stocuri, credit acordat
clientelei, plata furnizorilor) asupra nevoilor de finanare i a echilibrului financiar al
ntreprinderii.

Analiza trezoreriei poate evidenia trei situaii:


a) TN > 0; FR > NFR
Dac trezoreria este pozitiv atunci excedentul de finanare se va regsi sub forma
disponibilitilor bneti n conturi bancare i n cas.

n acest caz spunem c ntreprinderea se gsete ntr-o situaie favorabil care se


caracterizeaz ntr-o mbogire a trezoreriei, respectiv ntr-o autonomie financiar pe termen
scurt. Se asigur astfel posibilitatea efecturii de plasamente i a deinerii de disponibiliti
bneti.
Nu ntotdeauna o trezorerie pozitiv este semnul unei situaii favorabile, deoarece
scopul ntreprinderii este antrenarea resurselor n activiti eficiente. Pe termen scurt
trezoreria pozitiv nseamn realizarea echilibrului financiar, dar pe termen lung ar putea
semnifica insuficiena utilizrii lor cu efecte negative n remunerarea capitalului i respectiv
rambursarea mprumuturilor.
b) TN < 0; FR < NFR
Trezoreria negativ evideniaz un dezechilibru financiar, cnd nevoia de fond de
rulment nu poate fi finanat n ntregime din resurse permanente, apelndu-se la credite pe
termen scurt ( de trezorerie ).

Aceast situaie evideniaz dependena ntreprinderii de resursele financiare externe


cnd atenia decidenilor trebuie ndreptat spre obinerea celui mai mic cost al noilor credite
prin negocierea mai multor surse de capital.
Starea de dependen a ntreprinderii fa de resursele de capital limiteaz autonomia
financiar a cesteia pe termen scurt.
c) T = 0; FR = NFR
n practic situaia n care societatea comercial dispune de un fond de rulment net
care finaneaz exact necesarul de fond de rulment se poate ntlni n mod excepional.
Situaiile n care valoarea trezoreriei nete fluctueaz n jurul pragului de neutralitate sunt mult
mai frecvente n raport cu neutralitatea absolut. Obiectivul principal al trezoreriei este
asigurarea unui sold zero al acesteia, care nu antreneaz nici costuri de finanare i nici
costuri de oportunitate.

Relaiile de trezorerie corespunztoare bilanului funcional pun n eviden modul de


realizare a ciclurilor financiare ale ntreprinderii. Pentru a asigura un bun echilibru financiar
al ntreprinderii trebuie realizat armonizarea FRG cu NFR, astfel putem ntlni urmtoarele
situaii:39
39

Niculescu Maria Diagnostic global strategic, Ed. Economic, Bucureti, 1997, pag. 432 - 433

94

a) TN > 0; FRG > NFR


- asigur respectarea echilibrului financiar global, degajndu-se un sold de trezorerie pozitiv.
n acest caz FRG asigur nu numai finanarea stabil a ciclului de exoploatare (NFRE), ci i
un excedent al trezoreriei care permite fie deinerea unor disponibiliti, fie efectuarea unor
plasamente.
Capitalurile permanente asigur n acest caz finanarea stabil a ansamblului
imobilizrilor, NFRE i NFRAE, lichiditilor excedentare.
O asemenea structur financiar apare la prima vedere favorabil n termeni de echilibru
financiar. Pe termen scurt pot aprea unele dificulti financiare dac anumite resurse de
trezorerie au termene scurte de plat, n timp ce utilizrile trezoreriei au fost efectuate pe
termen mai ndeprtat, situaie care poate fi remediat prin negocierea unui nou credit sau
realizarea unor active.
Existena unui sold de trezorerie pozitiv ar putea fi semnul unei fragiliti poteniale pe
termen mediu i lung. Abundena de resurse stabile ar putea semnifica o utilizare insuficient
de eficace a acestora, ceea ce n perspectiva medie sau lung genereaz dificulti n
remunerarea capitalurilor i rambursarea mprumuturilor.
b) TN < 0; FRG < NFR
- ntreprinderea are un sold negativ de trezorerie, ceea ce nseamna c NFR nu poate fi
finanat n intregime din resurse permanente, ntreprinderea fiind obligat s apeleze la
resurse de trezorerie pentru a acoperi parial nevoile de finanare generate de ciclul de
exploatare. Aceast situaie e considerat ngrijortoare din punct de vedere al echilibrului
financiar.
Derularea normal a ciclului de exploatare justific apelarea la resurse de trezorerie,
fr ca imaginea ntreprinderii s fie pus la ndoial. Adevarata problem generat de o
trezorerie negativ nu se pune n termeni de solvabilitate, ci de dependena fa de bnci, care
furnizeaz majoritatea resurselor de trezorerie. Acordarea, respectiv rennoirea sistematic a
creditelor conduc la transformarea lor n credite pe termen lung.
Pentru ntreprinderile cu dificulti financiare bancherii ajung s mpart riscul cu
proprietarii, fiind obligai s se poarte ca i cvasi-asociai. Dependena ntreprinderii fa de
banc poate genera riscul de nerennoire a creditelor curente i riscul de a accepta condiii de
creditare neavantajoase.
c) TN = 0; FRG = NFR
- rezult un sold de trezorerie nul, reprezint o situaie teoretic, foarte rar ntlnit n
practic.
Meninerea unei trezorerii care s tind spre zero, chiar n condiiile unei fluctuaii n
sensul creterii sau descreterii poate fi expresia unei politicii de gestiune financiar, care
apar ntreprinderea mpotriva riscurilor pe care le prezint att deinerea unor supralichiditi
(folosirea ineficient a resurselor), ct i o trezorerie negativ (dependena fa de bnci).
ntr-o viziune rigid regula de echilibru pe care se bazeaz analiza funcional
presupune c o ntreprindere nu poate fi viabil cu o trezorerie negativ. Dar n practica
economic se constat deseori ntreprinderi cu sold negativ de trezorerie, far ca acestea s
aib dificulti financiare grave.
Dei este incontestabil c o acoperire corespunztoare a NFR limiteaz riscul de
faliment nu se poate afirma c o ncalcare a regulii funcionale de echilibru maximizeaz
automat riscul.

95

2.2.3.2. Analiza structurii funcionale a trezoreriei


Trezoreria net este rezultanta corelaiei dintre:

trezoreria de activ (TA), adic disponibilitile din conturi bancare i casierie,


celelalte valori lichide precum i investiiile financiare pe termen scurt ;

trezoreria de pasiv (TP), care cuprinde credite pe termen scurt i soldul creditor al
contului curent.
Din punct de vedere funcional, trezoreria net se obine prin deducerea trezoreriei de
pasiv din trezoreria de activ.
Trezoreria net = Trezoreria de activ Trezoreria de pasiv

Analiza trezoreriei presupune determinarea mrimii sensului micrii investiiilor


financiare pe termen scurt, disponibilitilor n conturi la bnci i n cas, a creditelor bancare
pe termen scurt i a altor valori de trezorerie.

2.2.3.3. Analiza fluxului de trezorerie


Relaia trezoreriei este o formulare sintetic, ilustrnd problemele de ajustare puse de
finanarea investiiilor i a exploatrii. Acesta apare ca un instrument al controlului financiar,
permind aprecierea incidenei unor decizii asupra nevoilor de finanare i a echilibrului
financiar.
-

Constituind un indicator al echilibrului financiar, trezoreria net are urmtoarele funcii:


previzionarea bugetelor de trezorerie;
estimarea valorii resurselor curente de finanare;
estimarea i analizarea fluxurilor bneti de ncasri i pli ale ntreprinderii;
asigurarea lichiditilor;
plasarea excedentelor de trezorerie;
evaluarea randamentului i lichiditii plasamentelor realizate pe pieele de capital.

Fluxul net de trezorerie rezult din variaia n valori absolute a trezoreriei nete de la un
an la altul.
FRN = TNsfp Tnip
unde:
FTN = Fluxul de trezorerie net;
TNsfp/ip= Trezoreria net la sfritul / nceputul perioadei.
Valoarea pozitiv a fluxurilor de trezorerie reflect nivelul disponibilitilor bneti
care poate fi utilizat pentru realizarea de noi investiii, crescnd astfel potenialul real de
finanare a investiiilor productive, destinate nlocuirii sau sporirii activelor fixe ale
ntreprinderii.
O valoare negativ a fluxurilor de trezorerie diminueaz potenialul curent de
finanare a investiiilor productive.

96

Din punct de vedere funcional, fluxul net de trezorerie este compus din:
a) Fluxul de trezorerie din exploatare (FTE)
Fluxul de trezorerie din exploatare reprezint fluxul de numerar degajat din activitatea
de exploatare a ntreprinderii pe parcursul unui exerciiu financiar.40
FTE = ABE - NFRE

unde:
FTE = Fluxul de trezorerie din exploatare;
ABE= Acumularea brut din exploatare;
NFRE = Variaia necesarului de fond de rulment din exploatare.
ABE reprezint rezultatul brut al activitii de exploatare n termeni de numerar.
ABE = Rezultatul exploatrii + Cheltuieli cu amortizri i provizioane Venituri din
provizioane aferente activitii de exploatare + Alte cheltuieli de exploatare Alte
venituri din exploatare.

ABE reprezint acele surse generate de activitatea de baz a ntreprinderii ce stau la


baza finanrii activitii de investitii a ntreprinderii.
ABE poate lua una din urmtoarele valori:
- pozitiv, i reprezint excedentul brut din exploatare (EBE);
- negativ, i reprezint deficitul brut din exploatare (DBE) sau insuficiena brut din
exploatare (IBE).
EBE reprezint rezultatul obinut de ntreprindere din activitatea de exploatare,
respectiv din activitile sale curente, neinfluenat de volumul amortismentelor i
provizioanelor.
EBE = (Valoarea adaugat + Subvenii pentru exploatare) (Impozite, taxe i
vrsminte asimilate Cheltuieli de personal)

Un EBE suficient de mare va permite ntreprinderii rennoirea imobilizrilor sale prin


amortizri, acoperirea riscurilor din provizioane constituie i asigurarea finanrii sale care
antreneaz cheltuieli financiare, iar diferena va fi distribuit: acionarilor (dividende);
statului (impozit pe profit) sau va fi conservat prin autofinanare.
EBE este influenat de:
- politica financiar a ntrepriderii nu este influenat de veniturile i cheltuielile
financiare, dependente de structura financiar a ntreprinderii;
- politica de investiii;
- politica de dividend;
- politica fiscal;
- politica de amortizare - amortizarea este doar o cheltuial calculat i nu pltit, nefiind
dedus;
- elemente extraodinare nu ia n calcul impozitul pe profit i rezultatul extraordinar.
40

Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea Analiza situaiei financiare - studiu de caz, Editura Marineasa,
Timioara,1999, pag.122

97

EBE reprezint o resurs fianciar fundamental pentru ntreprindere, care va fi utilizat


pentru meninerea sau creterea capacitii de producie, rambursarea mprumuturilor
angajate anterior.
EBE exprim n egal msur i capacitatea ntreprinderii de a genera resurse de
trezorerie. El poate fi evideniat i sub forma unui flux de trezorerie potenial degajat de
activitatea de exploatare, care reprezint excedentul de trezorerie de exploatare.
Aceasta resurs potenial de trezorerie este susceptibil de a se transforma n lichiditi
la un termen legat de decalajul ntre angajamentul de efectuare a operaiunilor i plata lor
definitiv.
Excedentul de trezorerie de exploatare = Venituri din exploatare ncasate sau
ncasabile Cheltuieli de exploatare pltite sau pltibile.

Variaia NFR n cursul perioadei este determinat de fluxurile legate de exploatare, de


caracterul ciclului de exploatare, ca urmare a disfuncionalitilor aprute n procesul de
aprovizionare, producie, comercializare. Variaia NFR nu depinde numai de sectorul de
activitate, ci i de politica ntreprinderii n domeniul produciei i a relaiilor cu celelalte
ntreprinderi, precum i de eficacitatea gestiunii, n special prin prisma controlului acoperirii
creanelor i n domeniul stocurilor.
b) Fluxul de trezorerie din afara exploatrii (FTAE)
FTAE = FTN FTE

unde:
FTAE = Flux de trozererie din afara exploatrii;
FTN = Fluxul de trezorerie net;
FTE = Flux de trezorerie din exploatare.
Este importanat ca fluxul de trezorerie din exploatare s aib valori mai mari i s aib
un ritm de cretere superior fa de cel din afar exploatrii.

2.2.4. Analiza echilibrului financiar pe baza metodei ratelor de finanare


Metoda ratelor este un instrument tradiional i deosebit de rspndit al analizei
financiare, care a cunoscut n ultimii ani importante actualizri i aprofundri. Se recurge la
aceast metod din dorina de a stabili norme, praguri, care s constituie criterii pentru
aprecierea strii unei ntreprinderi, prin compararea ratelor calculate cu anumite valori de
referin.41
1. Rata de finanare stabil
Rata de finanrii stabile (Rfs) reflect msura n care resursele financiare
grupate n capitalurile permanente acoper utilizrile grupate n activele permanente.
Reflect n valori relative echilibrul financiar pe termen lung. Arat gradul n care activele
stabile sunt finanate din pasive stabile.
Rfs = Capital permanent / Active imobilizate nete

41

Mihai Toma, Felicia Alexandru Finane i gestiune financiar a ntreprinderii, Editura Economic,
Bucureti, 1998, pag. 379

98

Dac Rfs > 100%, atunci activele stabile sunt finanate integral din surse stabile i
exist un surplus de resurse permanente care constituie fondul de rulment global.
Dac Rfs = 100%, atunci se respect condiia de baz a echilibrului financiar, adic
activele stabile sunt finanate din surse stabile iar activele ciclice din surse ciclice ; nu
exist fond de rulment (FR = 0).
Dac Rfs < 100%, atunci activele stabile sunt finanate doar parial din surse
permanente iar fondul de rulment este negativ.
Pentru a asigura finanarea integral a activelor imobilizate din capitalul permanent
i pentru a menine sau crete fondul de rulment este necesar ca ritmul de modificare a
capitalului permanent s devanseze ritmul de modificare a valorii activelor imobilizate.
Cnd :

Rfs 1>Rfs 0 , crete fondul de rulment, premis de realizare sau de consolidare a


echilibrului financiar pe termen mediu i lung;
Rfs 1<Rfs 0 , premis de degradare a echilibrului financiar pe termen mediu i lung sau
de trecere la o stare de dezechilibru.

2. Rata de finanare a activelor imobilizate din capitalul propriu


Rata de finanare a activelor imobilizate din capitalul propriu (RfpAi) exprim
gradul n care capitalul propriu particip la finanarea nevoilor stabile.
RfpAi = Cpr / Ai

Dac RfpAi > 100, atunci activele imobilizate sunt finanate integral din capitalul
propriu; exist un fond de rulment propriu.
Dac RfpAi = 100, atunci activele imobilizate sunt finanate integral din capital
propriu; nu exist fond de rulment propriu.
Dac RfpAi < 100, atunci activele imobilizate sunt finanate doar parial pe seama
capitalului propriu, diferena fiind finanat din alte surse; fondul de rulment propriu este
negativ.
n dinamic rata de finanare a activelor imobilizate din capitalul propriu se poate gsi n
una din situaiile:
RfpAi1 > RfpAi0 ,crete participarea capitalului propriu la finanarea activelor
imobilizate, iar dac acest lucru va conduce i la creterea fondului de rulment propriu
se asigur o mai bun autonomie n finanarea procesului de exploatare;
RfpAi1 < RfpAi0 , are loc o diminuare a participrii capitalului propriu la finanarea
activelor imobilizate i implicit diminuarea surselor proprii de finanare a procesului
de exploatare.
3. Rata de finanare ciclic
Rata finanrii ciclice (Rfc) reflect msura n care resursele financiare grupate n
capitalurile temporare acoper utilizrile grupate n activele temporare.
Rfc = Pasive curente / Active curente

99

Dac Rfc > 100%, atunci activele curente sunt finanate integral din surse curente i
exist un necesar de fond de rulment negativ.
Dac Rfc = 100%, atunci nevoile ciclice sunt finanate integral din surse ciclice; nu
exist necesar de fond de rulment.
Dac Rfc < 100%, atunci activele curente sunt finanate doar parial din surse curente
iar diferena neacoperit o reprezint necesarul de fond de rulment.
n dinamic rata de finanare ciclic se poate gsi n una din situaiile:
Rfc 1 >Rfc0, se realizeaz o mai bun acoperire a nevoilor ciclice din surse ciclice;
Rfc1 <Rfc1, sursele ciclice particip ntr-o msur mai mic la finanarea procesului de
exploatare.
4. Rata de finanare global
Rata finanrii globale (Rfg), adic a NFR din FR, arat msura n care excedentul
neutilizat de resurse permanente acoper nevoile ciclice neacoperite. Msoar proporia n
care NFR este acoperit pe seama FR.
FR
Rfg =
NFR

Dac Rfg > 100%, NFR este finanat integral prin FR i se creeaz trezoreria net
pozitiv.
Dac Rfg = 100%, NFR este finanat integral pe baza FR i trezoreria net este nul.
Dac Rfg < 100%, NFR este finanat parial pe seama FR i parial pe seama
creditelor bancare pe termen scurt iar trezoreria este negativ.
n dinamic se pot ntlni situaiile:
Rfg1 > Rfg0, cnd are loc creterea participrii FR la finanarea NFR.
Rfg1 < Rfg0, cnd scade participarea FR la finanarea NFR i crete aportul n
finanare a creditelor de trezorerie.
Noile abordri IFRS modific esenial optica de abordare a echilibrului financiar
patrimonial, n centrul ateniei aflndu-se gestiunea resurselor controlate de ntreprindere
pe termen scurt. Forma vertical a schemei bilaniere asigur premisele unei analize a
echilibrului financiar patrimonial n dinamic. n noul context al globalizrii contabile,
echilibrul financiar capt noi valene i mbrac dup prerea noastr, mbrac urmtoarele
forme:
Echilibrul financiar realizat la nivelul asigurrii capacitii de plat a firmei-pe
termen scurt n primul rnd i apoi pe termen lung, cuantificat cu ajutorul
indicatorilor de lichiditate i solvabilitate.
Se pune n eviden n primul rnd un echilibru financiar patrimonial la nivelul
activitii de exploatare cu ajutorul indicatorului capital de lucru care apare de
altfel i calculat n structurile bilaniere. Pe ultimul loc, ca importan aflndu-se
resursele proprii (capitalurile proprii ale entitii) acestea fiind apreciate ca o
valoare rezidual care poate finana investiiile entitii.
Este vizat mai nti realizarea unui echilibrul financiar realizat la nivelul gestiunii
resurselor controlate de ntreprindere pe termen scurt i ca o valoare rezidual
apare realizat echilibrul aferent gestiunii resurselor controlate de ntreprindere
pe termen lung. Un echilibru la acest nivel este pus n eviden prin utilizarea
ratelor de rotaie (rotaia activelor, rotaia creanelor-clieni, rotaia datoriilor-

100

furnizori). Putem astfel s identificm acest tip de echilibru ca i un echilibru


realizat prin indicatori de activitate (de gestiune).
Un rol deosebit este acordat trezoreriei, echilibrul financiar la nivel monetar (ntre
ncasri i pli) fiind explicit pus n eviden ntr-un document distinct n cadrul
situaiilor financiare i anume Situaia fluxurilor de trezorerie.

2.3. FLEXIBILITATEA FINANCIAR A NTREPRINDERII PE BAZA


SITUAIEI FLUXURILOR DE NUMERAR
Conform O.M.F.P. nr. 3055/2009, Situaia fluxurilor de numerar reprezint a patra
component a situaiilor financiare pe lng Bilan i Contul de Profit i Pierdere, document
obligatoriu de ntocmit doar pentru entitile mari, pentru celelalte categorii de entiti,
ntocmirea acestui document fiind facultativ.
Aa cum am precizat n capitolul1, prin fluxuri de numerar nelegem creterea sau
descreterea de numerar i echivalente de numerar pe parcursul unui exerciiu financiar.
Avantajele ntocmirii Situaiei fluxurilor de numerar sunt majore:
Informaiile sunt necesare la stabilirea capacitii unei ntreprinderi de a genera numerar
i echivalente de numerar pe cele trei categorii de activiti: exploatare, investiii,
finanare.
Sporete gradul de comparabilitate al raportrii rezultatelor din exploatare ntre diferite
ntreprinderi deoarece se elimin efectele utilizrii unor tratamente contabile diferite
pentru aceleai tranzacii i evenimente.
Se d posibilitatea dezvoltrii unor modele de evaluare i comparare a valorii actualizate
a fluxurilor de numerar viitoare ale diferitelor ntreprinderi.

2.3.1. Prezentarea Situaiei fluxurilor de numerar


Situaia fluxurilor de numerar trebuie s prezinte fluxurile de numerar din cursul
perioadei, clasificate n activiti de exploatare, investiii i finanare.
Pentru a fi apreciate de utilizatori, fluxurile de numerar sunt studiate pe ciclurile
activitii ntreprinderii.
Astfel, fluxurile se mpart n:
fluxuri legate de operaiile de exploatare (sau curente);
fluxuri legate de operaiile de finanare;
fluxuri legate de operaiile de investiii.
Fluxurile de numerar generate de activitile de exploatare sunt, n esen,
consecina principalelor activiti generatoare de venituri ale ntreprinderii. Mrimea
acestora reprezint un indicator cheie de apreciere a capacitii ntreprinderii de a genera, prin
exploatarea sa, suficiente lichiditi i echivalente de lichiditi pentru alte activiti, respectiv
rambursarea mprumuturilor i plata dobnzilor aferente acestora, meninerea capacitii de
funcionare a ntreprinderii, plata dividendelor i efectuarea de noi investiii, fr a apela la
surse externe de finanare costisitoare. De asemenea pe baza acestor informaii se vor putea
elabora previziuni legate de viitoarele fluxuri de numerar aferente exploatrii.
Fluxurile de numerar generate de activitile de exploatare se refer la:

101

- ncasrile generate de vnzarea de bunuri, executarea de lucrri i prestarea de


servicii;
- ncasrile provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri;
- plile privind datoriile fa de furnizorii de bunuri i de servicii;
- plile ctre i n numele angajailor;
- plile sau restituirile de impozit pe profit, dac nu pot fi identificate n mod
specific cu activitile de investiii i de finanare.
Fluxurile de numerar generate de activitile de investiii ofer informaii privind
modul n care ntreprinderea i asigur perenitatea i creterea, reflectnd msura n care
plile au fost efectuate pentru achiziia de active destinate s genereze venituri i fluxuri de
trezorerie n viitor. Acestea se refer la:
- plile efectuate pentru achiziionarea de terenuri i mijloace fixe, active necorporale
i alte active pe termen lung;
- ncasrile rezultate din vnzarea de terenuri i cldiri, instalaii i echipamente,
active necorporale i alte active pe termen lung;
- plile efectuate pentru achiziia de titluri de participare i titluri de crean emise
de sau provenite de la alte ntreprinderi (altele dect plile efectuate pentru
instrumente considerate ca reprezentnd echivalente de lichiditi sau deinute n scopuri
comerciale);
- ncasrile care decurg din vnzarea de instrumente de capital propriu i de crean
ale altor ntreprinderi;
- avansurile de trezorerie i mprumuturile acordate terilor;
- ncasrile rezultate din rambursarea avansurilor i mprumuturilor acordate terilor.
Fluxurile de numerar din activitile de finanare sunt generate de acele
activiti care antreneaz schimbri n mrimea i structura capitalurilor proprii i
mprumutate ale ntreprinderii i permit estimarea cererii viitoare de fluxuri de numerar din
partea finanatorilor ntreprinderii.
Fluxurile de numerar generate de activitile de finanare se refer la:
- ncasrile din emisiunea de aciuni i alte instrumente de capitaluri proprii;
- plile efectuate ctre acionari pentru achiziionarea sau rscumprarea
aciunilor ntreprinderii;
- ncasrile generate de contractri de mprumuturi din emisiunea de obligaiuni,
credite, mprumuturi ipotecare i alte mprumuturi pe termen scurt sau lung;
- rambursrile sub form de lichiditi ale unor sume mprumutate;
- plile efectuate de locatar pentru reducerea obligaiilor referitoare la o
operaiune de leasing financiar.

2.3.2. Modaliti de construire a fluxurilor de numerar


n acest sens sunt utilizate dou metode: metoda direct i metoda indirect de calcul
a fluxurilor de numerar. Diferena ntre ele const doar n modul de construire a fluxurilor
aferente activitii de exploatare prin metoda direct realizndu-se dezideratul utiliznd
fluxurile de ncasri i pli n timp ce metoda indirect pornete n calculul fluxurilor de la
rezultatul net pe care l ajusteaz corespunztor astfel:
cu elementele nemonetare cum ar fi: amortizarea, provizioanele, impozitele amnate,
pierderile i ctigurile n valut nerealizate, profiturile nerepartizate ale
ntreprinderilor asociate i interesele minoritare;

102

cu modificrile survenite pe parcursul perioadei n stocuri i n creanele i datoriile din


exploatare;
toate celelalte elemente pentru care efectele n numerar sunt fluxurile de numerar din
investiii i finanare.
Schema simplificat a Situaiei fluxurilor de numerar este prezentat n tabelul nr.

2.1.:
Tabelul nr.2.1.
Schema simplificat a Situaiei fluxurilor de numerar
Fluxuri de numerar din activiti de exploatare
Metoda direct
Metoda indirect
ncasri de la clieni
Rezultat brut contabil (sau rezultat net)
+ Alte ncasri legate de Ajustri privind venituri i cheltuieli calculate
exploatare
(nemonetare):
+ Cheltuieli cu deprecierea (amortizri, provizioane)
- Venituri cu deprecierea (amortizri, provizioane)
+ Cheltuieli privind impozite amnate
- Cheltuieli i venituri din conversia i evaluarea
diferenelor de curs valutar
- Pli ctre furnizori de Ajustri privind ven. i chelt. nelegate de exploatare
bunuri/servicii
- Cheltuieli i venituri financiare (dobnzi i dividende)
- Pli sub forma salariilor i a - Chelt. (calc.) i venituri din vnzarea imobilizrilor
- Venituri din subvenii pentru investiii (calculate)
altor cheltuieli de exploatare
- Pli privind impozite, taxe - Cheltuieli i venituri extraordinare nelegate de expl.
= Profit din exploatare nainte de modificrile capitalului
aparinnd exploatrii
circulant (variaia nevoii de fond de rulment).
- Pli pentru alte nevoi de - Variaia stocurilor
exploatare
=
Numerar generat din - Variaia creanelor i activelor de reguralizare (3)
exploatare
- Dobnzi, dividende pltite (1) + Variaia datoriilor i pasivelor de reguralizare (4)
+ Dobnzi, dividende ncasate = Numerar generat de exploatare
(2)
- Impozit pe profit pltit
- Dobnzi pltite, dividende pltite (1)
+ ncasri privind veniturile + Dobnzi ncasate, dividende ncasate (2)
extraordinare
legate
de
exploatare
Pli privind cheltuieli - Impozit pe profit pltit
extraordinare
legate
de = Numerar net provenit din activiti de exploatare
exploatare
= Numerar net provenit din
activiti de exploatare.
Fluxuri de numerar din activiti de investiii
ncasri din vnzarea de imobilizri
- Pli privind achiziia de imobilizri
+ Dobnzi ncasate, Dividende ncasate
- Variaia creanelor i datoriilor legate de operaii de investiii
- Cheltuieli i venituri extraordinare legate de investiii

103

Fluxuri de numerar din activiti de finanare


ncasri din majorarea capitalului social, primelor leg. de capital, subveniilor pt. investiii
+ ncasri din mprumuturi (inclusiv descoperiri de cont) (4)
- Pli privind reducerea capitalului social
- Pli privind rambursarea mprumuturilor (inclusiv descoperiri de cont) (4)
- Plata obligaiilor de leasing financiar
- Dividende pltite, dobnzi pltite
Variaia creanelor i datoriilor legate de operaii de finanare
- Cheltuieli i venituri extraordinare legate de finanare
Creterea net (variaia) de numerar i echivalente ale numerarului

- Conversia i evaluarea diferenelor de curs valutar


+ Numerar i echivalente de numerar la sfritul perioadei
- Numerar i echivalente de numerar la nceputul perioadei
(1) - pot fi incluse la Fluxurile activitii de exploatare sau finanare
(2) - pot fi incluse la Fluxurile activitii de exploatare sau investiii
(3) - creanele i datoriile legate de investiii i finanare pot fi incluse la Fluxurile activitii
la care se refer sau la Fluxurile activitii de exploatare
(4) - decoperirile de cont pot fi incluse la Fluxurile activitii de finanare sau la Variaia
numerarului

Aa cum am mai precizat, pentru determinarea fluxului net de numerar aferent


activitilor de exploatare, n practica internaional s-au delimitat dou metode:
- metoda indirect , care opereaz, n principiu, cu informaii ale contabilitii de
angajamente;
- metoda direct care opereaz numai cu informaii de tip ncasri i pli.
Metoda indirect const n corectarea rezultatului exerciiului naintea impozitrii
i elementelor extraordinare cu cheltuielile i veniturile nemonetare (amortizri,
provizioane, diferene de curs valutar), cu variaia necesarului de fond de rulment net
(elementele de activ i de pasiv care implic amnri ale ncasrilor i plilor) i cu
elemente de venituri i cheltuieli care sunt luate n considerare la determinarea fluxurilor de
numerar din activitile de investiii i de finanare (pentru a nu se dubla efectele).
Relaia prin care se obine fluxul de numerar din exploatare, prin metoda indirect,
este:
FNE = PB +/- CN sau VN - NFRE +/- A

unde:
PB - profit brut
FNE - fluxul de numerar din exploatare
CN, VN - cheltuieli nemonetare, respectiv veniturile nemonetare
NFRE - variaia necesarului de fond de rulment din exploatare
A - alte ajustri
NFRE = Active curente -Pasive curente
Stocuri/Creane/Datorii = Sold final - Sold iniial

104

Detaliind, relaia poate fi scris astfel:


Rezultatul brut al exerciiului
+ Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele
- Venituri din provizioane
- Rezultat din cesiunea imobilizrilor
- Rezultat din cesiunea titlurilor de plasament
+ Cheltuieli privind dobnzile
- Variaia stocurilor
- Variaia creanelor
+ Variaia furnizorilor i a altor datorii pe termen scurt nefinanciare
- Pli privind impozitul pe profit
+/- Alte ajustri
= Flux net de numerar aferent activitilor de exploatare
Prin metoda direct fluxul net de numerar aferent activitilor de exploatare se
determin ca diferen ntre ncasrile i plile nregistrate n cursul perioadei, reflectate n
conturile de disponibiliti.
Fluxurile de numerar generate de activitile de exploatare (FNE) se refer la:
- ncasrile generate de vnzarea de bunuri, executarea de lucrri i prestarea de
servicii;
- ncasrile provenite din redevene, onorarii, comisioane i alte venituri;
- plile privind datoriile fa de furnizorii de bunuri i de servicii;
- plile ctre i n numele angajailor;
- plile sau restituirile de impozit pe profit, dac nu pot fi identificate n mod
specific cu activitile de investiii i de finanare.

Fluxul net de numerar din exploatare (FNE) se poate ntlni n urmtoarele


situaii:
a) FNE > 0, atunci ncasrile depesc plile aferente activitii de exploatare i se
obine un surplus de lichiditi, care reprezint sursa crerii de valoare din obiectul de baz.
b) FNE < 0, atunci ncasrile sunt depite de plile aferente activitii de exploatare
i se obine un deficit de lichiditi.
n general metoda indirect de determinare a fluxurilor de numerar este mai agreeat
att pe plan intern ct i internaional deoarece modul de determinare a fluxurilor de numerar
este mai facil.
Fluxurilor financiare rezultate din dobnzi i dividende le sunt acordate un tratament
difereniat de ctre IAS 7 n ce privete ncadrarea lor ntr-o categorie de activitate sau alta.
Astfel att dobnda pltit ct i dividendele ncasate sunt clasificate de instituiile
financiare drept fluxuri de numerar din activitatea de exploatare. Nu exist un consens privind
clasificarea lor ntr-o categorie sau alta de ctre celelalte ntreprinderi. Astfel, IAS 7 precizeaz
c att dobnda pltit ct i dividendele ncasate pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din
activitatea de exploatare deoarece intr n determinarea profitului net sau a pierderii nete.
Alternativ, dobnda pltit i dobnzile i dividendele ncasate pot fi clasificate drept fluxuri
de numerar din finanare (dobnda pltit) respectiv din investiii (dobnda i dividendele
ncasate) deoarece ele reprezint costuri ale atragerii surselor de finanare sau a eficienei
investiiilor efectuate.
Dividendele pltite pot fi clasificate drept fluxuri de numerar din activitatea de
finanare deoarece reprezint costuri ale atragerii surselor de finanare. Alternativ, dividendele

105

pltite pot fi clasificate drept component a fluxurilor de numerar de exploatare pentru a ajuta
utilizatorii se determine capacitatea ntreprinderii de a plti dividende din fluxuri de numerar
din exploatare.

2.3.3. Interpretarea Situaiei fluxurilor de numerar


Indiferent de metoda de construire a fluxurilor de numerar, fluxul de numerar generat
de ntreaga entitate pe parcursul exerciiului financiar, va trebui explicat prin prisma celor trei
activiti care au concurat pentru obinerea sa (activitatea de exploatare, investiii i finanare).
Astfel se poate pune n eviden urmtoarea egalitate:
UFN = UFNE (exploatare) + UFNI (investiii) + UFNF (finanare)
unde:
UFN - reprezint fluxul de numerar total al perioadei (exerciiul financiar);
UFNE (exploatare) - reprezint fluxul de numerar generat din activitatea de
exploatare;
UFNI (investiii) - reprezint fluxul de numerar generat din activitatea de investiii;
UFNF (finanare) - reprezint fluxul de numerar generat din activitatea de finanare.
Putem avea urmtoarele situaii:
> 0, excedent de trezorerie total

UFN = 0, echilibru total de trezorerie total


< 0, deficit de trezorerie total

> 0, excedent de trezorerie din activitatea de exploatare

UFNE (exploatare) = 0, echilibru total de trezorerie din activitatea de exploatare


< 0, deficit de trezorerie din activitatea de exploatare

> 0, excedent de trezorerie din activit de investitii

UFNI (investiii) = 0, echilibru total de trezorerie din activit de investitii


< 0, deficit de trezorerie din activit de investitii

> 0, excedent de trezorerie din activit de finantare

UFNF (finanare) = 0, echilibru total de trezorerie din activit de finantare


< 0, deficit de trezorerie din activit de finantare

Interpretarea Situaiei fluxurilor de numerar vizeaz urmtoarele proceduri i


obiective:
Examinarea fluxurilor de numerar din activitile curente de exploatare pentru a se
determina dac acestea sunt pozitive i pentru a stabili diferena dintre rezultatul
exploatrii i fluxurile nete din exploatare.
Compararea fluxurilor de numerar din activitile curente de exploatare cu plile de
dividende din seciunea activitilor de finanare pentru a stabili dac aceste ieiri
importante de mijloace bneti sunt acoperite i nu reprezint un efort deosebit pentru
ntreprindere.

106

De o important valoare informaional este examinarea activitii de investiii pentru a


vedea dac firma i extinde sau nu activitatea i ce laturi sunt vizate n extindere sau
restrngere.
Pe baza analizei activitii de investiii se examineaz apoi seciunea referitoare la
finanare pentru a se analiza modul n care compania i finaneaz expansiunea sau
dac aceasta nu se extinde, modul n care i reduce datoriile legate de finanare.
n final este important a se determina consecinele operaiunilor de investiii i
finanare nemonetare asupra fluxurilor de numerar. Astfel de operaiuni nu implic
ieiri sau intrri efective de mijloace bneti ci privesc activele imobilizate, datoriile pe
termen lung sau capitalurile proprii i pot consta n nlocuirea unui activ imobilizat cu
o datorie pe termen lung sau achitarea unei datorii prin emisiunea de aciuni.

2.4. ANALIZA LICHIDITII I SOLVABILITII NTREPRINDERII


O prim form de realizarea a echilibrului financiar al firmei este realizat prin
asigurarea permanent a capacitii de plat a firmei, att pe termen scurt ct i pe termen
lung.
n sens general lichiditatea i solvabilitatea financiar reprezint capacitatea
ntreprinderii de a face fa plilor scadente. Lichiditatea vizeaz capacitatea de plat pe
termen scurt n timp ce solvabilitatea vizeaz coordonatele pe termen lung.
Ca i orice analiz bazat pe informaiile din Bilan i Contul de profit i pierdere i
analiza lichiditii, utiliznd indicatori specifici ai lichiditii financiare va trebui s aib n
vedere:
- Pe de-o parte asigurarea comparabilitii elementelor poziiei financiare
reflectate prin bilan att n timp ct i n spaiu.
- Pe de alt parte s se aib n vedere posibilitatea existenei unei msuri de
utilizare a eventualelor tehnici de contabilitate creativ.

2.4.1. Analiza lichiditii


n termeni de echilibru financiar, prin lichiditate se nelege capacitatea ntreprinderii
de a-i acoperi obligaiile pe termen scurt cu ajutorul activelor circulante.
Normele IFRS42 precizeaz c lichiditatea financiar reprezint un indiciu al
capacitii entitiide a rambursa datoriile pe termen scurt, msurat prin evaluarea
componentelor de active circulante i datorii curente.
Indicatorii care exprim lichiditatea au un coninut calitativ deoarece surprind aspecte
de sintez a fluxurilor bneti i respectiv a activitii economice. Calitatea acestora const de
asemenea n posibilitatea de a caracteriza starea financiar a unui agent economic respectiv
echilibrul financiar semnaliznd totodat riscul de neachitare a obligaiilor curente sau a
datoriilor pe termen scurt.
Cu ct gradul de ndatorare este mai pronunat, cu att agentul economic este supus
presiunii de a-i procura lichiditi n termen scurt, de aceea este de preferat ca n general
acestea s se bazeze n mod preponderent pe resurse proprii. Pe de alt parte, se impune ca
agentul economic s opteze pentru o structur raional a activelor astfel nct s poat fi
prentmpinat pericolul lipsei de lichiditi.
42

Greuning H.V - Standarde Internaionale de Raportare Financiar, Ghid practic, Editura Irecson, 2005,
pag. 27

107

Analiza lichiditii se realizeaz cu ajutorul ratelor de lichiditate, logica analizei


fiind testarea din ce n ce mai drastic a capacitii de plat a datoriilor pe termen scurt din
elemente de active circulante cu grade de lichiditate din ce n ce mai mari, pe trei nivele:
rata lichiditii curente;
rata lichiditii rapide;
rata lichiditii imediate.
Asupra lichiditii ntreprinderii acioneaz o serie de factori, n general acetia fiind:
domeniul de activitate;
gradul de maturitate al ntreprinderii i talia acesteia;
sezonalitatea afacerilor;
conjunctura economic;
structura activelor circulante;
viteza de rotaie a activelor circulante;
structura financiar.
n practica de analiz economico-financiar se utilizeaz urmtorii indicatori ai ratei
lichiditii:
a) Rata lichiditii curente sau generale (Lc) reflect capacitatea ntreprinderii de ai acoperi obligaiile pe termen scurt prin transformarea tuturor activelor circulante n
lichiditi i se determin prin raportarea valorii activelor curente (circulante) la valoarea
pasivelor curente (obligaiilor pe termen scurt).
Lc =

Active curente
Pasive curente

Intervalul de referin al indicatorului este cuprins ntre [1,00; 2,00).


Un nivel al lichiditii curente sub 1,00 semnific lipsa capacitii de plat pe termen
scurt, adic decapitalizarea ntreprinderii. ntreprinderea risc s acumuleze pli restante
generatoare de costuri suplimentare, diminuarea rezultatelor financiare i deteriorarea
relaiilor cu terii.
Un nivel mare al ratei lichiditii curente, care depete valoarea de 2,00, nu este
considerat unul foarte bun ci este asociat unei gestiuni necorespunztoare a activelor
circulante. Dac structura activelor circulante este dominat de nivelul stocurilor (elementul
de activ circulant cel mai puin lichid) atunci situaia este cu att mai necorespunztoare.
n aceeai msur, un nivel prea ridicat al ratei poate fi semnul unei gestiuni
necorespunztoare a datoriilor pe termen scurt, tradus printr-un grad de exigibilitate prea
ridicat al acestora. (un exemplu relevant: plata pe loc a furnizorilor).
b) Rata lichiditii rapide (Lr) exprim capacitatea ntreprinderii de a-i onora
datoriile pe termen scurt din acele active circulante care pot fi transformate rapid n
lichiditi, adic din creane, disponibiliti bneti i investiii financiare pe termen scurt (pe
aceste ultime dou componente le vom denumi disponibiliti).
Lichiditatea rapid exclude stocurile din mijloacele curente de plat, acestea
constituind elementul cel mai lent sub aspectul potenialului de transformare n lichiditi al
activelor circulante.
Lr =

Active curente - Stocuri


Pasive curente

108

sau
Lr =

Creante + Disponibilitati
Pasive curente

Intervalul de referin al indicatorului sunt cuprins ntre [0,6; 1,00).


Un nivel inferior pragului minim poate reflecta o structura necorespunztoare a
activului circulant sub aspectul unei ponderi prea ridicate a stocurilor. (parcurgerea lent a
fazelor procesului de fabricaie).
Un nivel superior pragului maxim recomandat poate reflecta de asemenea o structura
necorespunztoare a activului circulant sub aspectul unei ponderi prea ridicate a creanelor
(probleme n ncasare) respectiv al disponibilitilor (management pasiv n fructificare). i n
acest caz se poate pune problema gestionrii necorespunztoare a datoriilor pe termen scurt
(mai ales a celor comerciale).
c) Rata lichiditii imediate (Li) msoar capacitatea ntreprinderii de rambursare a
datoriilor pe termen scurt, utiliznd disponibilitile existente (disponibiliti bneti i
investiii financiare pe termen scurt), fiind cunoscut i sub denumirea de trezorerie la vedere.

Li =

Disponibilitati
Pasive curente

Intervalul de referin al indicatorului sunt cuprins ntre [0,20; 0,60).


Un nivelul sczut al ratei poate fi semnul unei gestiuni necorespunztoare a creanelor
(greuti n ncasare) i implicit a unei structuri neadecvate a activului circulant sub aspectul
lichiditii.
Un nivel crescut al ratei poate fi semnul unui management pasiv al disponibilitilor
sau dimpotriv semnul unei gestiuni corespunztoare a excedentelor de numerar fructificate
prin plasamente financiare.
Interpretarea nivelului ratei lichiditii imediate trebuie fcut cu atenie deoarece
disponibilitile bneti se pot modifica ca nivel frecvent i uneori semnificativ ca urmare a
plilor i ncasrilor ntreprinderii.

2.4.2. Analiza solvabilitii


Solvabilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a-i achita datoriile financiare
pe termen lung deci vizeaz un orizont mai ndeprtat de activitate. Analiza solvabilitii pe
termen lung urmrete s determine n fiecare exerciiu financiar dac ntreprinderea este
supus sau nu riscului de faliment.
Cteva concluzii relativ la definirea noiunii de solvabilitate ar consta n:
1. Solvabilitatea se refer la gradul de acoperire a creditelor
2. Reprezint gradul n care ntreprinderile fac fa obligaiilor de plat
3. Solvabilitatea reprezint o stare a echilibrului financiar care pune n eviden mrimea
capitalurilor n raport cu mrimea creditelor.

Factorii care influeneaz starea de solvabilitate sunt mult mai variai i mai compleci
dect cei menionai la starea de lichiditate. n categoria acestora se includ pe lng factorii
menionai pentru influenarea strii de lichiditate urmtorii:
- viteza de rotaie a activelor imobilizate
109

politica monetar a creditorilor


stabilitatea economic i politic

Pot fi construite mai multe rate de solvabilitate:43


a) rata solvabilitii globale sau generale (r sg ) exprim in ce msur datoriile totale
sunt acoperite de ctre activele totale ale ntreprinderii n cazul falimentului i se determin
cu relaia:
Activ _ total
rsg =
Datorii _ totale _ inclusiv _ dobanzile _ aferente
Rata solvabilitii globale exprim securitatea de care se bucur creditorii pe termen
lung i scurt, precum i marja de creditare a ntreprinderii. Se consider c mrimea
asiguratorie a ratei este 3-4, deoarece n caz de lichidare a ntreprinderii, valoarea de lichidare
a activelor este inferioar valorii contabile; o valoarea situat sub acest nivel evideniaz
riscul de insolvabilitate pe care i 1-au asumat furnizorii de fonduri puse la dispoziia
ntreprinderii.
b) rata solvabilitii patrimoniale (r sp ) exprim gradul n care capitalul social (Cs)

asigur acoperirea obligaiilor de plat pe termen lung (mprumuturile pe termen lung - Itml
i aportul acionarilor sau asociailor - Cs) i se determin cu relaia:

Cs
Cs + Itml
Se consider c nivelul normal pentru aceast rat este de 0,4 - 0,6, limita minim considerat
0,3.
rsp =

c) rata solvabilitii financiare (r sf ) - arat msura n care datoriile financiare totale

sunt acoperite de activul total.

At
Dat _ fin
Se consider un nivel acceptabil al ratei o valoare mai mare de 2, sub acest nivel exist
pericolul incapacitii de plat.
rsf =

d) capacitatea de rambursare a datoriilor (Crd) - arat msura n care datoriile


ntreprinderii pot fi acoperite din resursele poteniale sau efective de autofinanare, nivelul
considerat fiind 1, iar nivelul minim 0,33.

CAF ( EBE; Autofinantare)


Datorii _ totale
e) gradul de acoperire al serviciului datoriei (g asd ) arat msura n care
c rd =

ntreprinderea acoper creditelor pe termen mediu i lung, inclusiv dobnda aferent, din
profitul net i amortizarea determinndu-se cu relaia:
43

Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril,
Editura Mirton, Timioara, 2007, pag. 41-42

110

g asd =

Pn + A Div
Rc + Dc

unde: Pn - profit net;


A - amortizare;
Div - dividende;
Rc - rata de rambursare a creditului;
Dc - dobnda scadent aferent creditului.
Se consider c nivelul minim acceptat al ratei este n jur de 1, solvabilitatea fiind cu att mai
bun cu ct nivelel indicatorului este mai mare.
f) rata de acoperire a dobnzilor (r ad ) - exprim proportia n care profitul acoper
valoarea dobnzilor i dividendelor prefereniale.

rad =

Pr ofit _ curent
Dobanzi + Dividendele _ preferentiale

Valoarea acestui indicator trebuie s fie mai mare de 2, avndu-se n vedere interpretarea
indicatorului i variabilitatea profitului curent n timp.
Concluzii:
Din punct de vedere al cmpului de aciune solvabilitatea este mai larg dect
lichiditatea, incluznd n determinare active indiferent de gradul de lichiditate i
respectiv datorii indiferent de gradul de exigibilitate.
Legtura ntre lichiditate i solvabilitate este determinat de structura financiarpatrimonial. n condiiile stricte de definire a lichiditii i solvabilitii, o
ntreprindere chiar dac dispune de solvabilitate se poate confrunta temporar cu lipsa
lichiditii. Evident n condiii extreme managementul ntreprinderii poate lua decizii
de acoperire a unei datorii pe termen scurt prin vnzarea unui activ, dar astfel de
msuri reflect dificulti n asigurarea capacitii de plat a datoriilor curente, fiind
contraproductive n raport cu viitorul afacerii.
Acest aspect este i n sens invers, adic o ntreprindere poate beneficia de lichiditate,
dar s se confrunte cu lipsa solvabilitii. n acest caz nu este exclus atingerea
solvabilitii prin fructificarea unui stoc sau a unei creane n vederea stingerii unei
datorii pe termen mediu sau lung. Astfel de msuri pot ns avea efecte nefavorabile
n planul relurii ciclului de producie.

2.5. ANALIZA GESTIUNII RESURSELOR


Orice ntreprindere dispune de un nivel limitat de resurse pe care este obligat s le
gestioneze n aa fel nct s asigure ndeplinirea obiectivelor pe care i le-a propus:
realizarea integral i la termen a obiectului de activitate, obinerea unor produse i servicii
de calitate superioar, creterea competitivitii, valorificarea superioar a potenialului
resurselor.
Derularea activitii curente este asigurat de procese economice (prin care se asigur
transformarea materiilor prime i materialelor n noi valori de ntrebuinare) i procese
financiare (prin care se realizeaz mobilizarea i alocarea surselor financiare pentru
desfurarea activitii).

111

Gestiunea eficient se realizeaz, la modul general, atunci cnd se obin rezultate ct


mai bune cu un consum ct mai mic de resurse. Prin urmare, creterea nivelului de eficien
n gestionarea resurselor este echivalent cu:
Obinerea aceluiai rezultat cu un volum ct mai mic de resurse (Principiul
Minimizrii)
Obinerea, cu un volum dat de resurse, a rezultate ct mai bune (Principiul
Maximizrii)
Exprimarea sintetic a modului de gestionare a resurselor se realizeaz prin viteza de
rotaie a lor prin care se msoar durata n timp necesar parcurgerii tuturor fazelor ciclului
de exploatare i comercializare44.
Ratele de gestiune, cunoscute i sub denumirea de rate de rotaie, msoar gradul de
eficacitate cu care firma utilizeaz resursele pe care le are la dispoziie. Toate aceste rate
presupun comparaii ntre cifra de afaceri i diferite elemente ale activelor sau pasivelor,
construcia lor pomind de la ideea c trebuie s existe un echilibru raional ntre cifra de
afaceri i elementele de activ i pasiv ale firmei.
Viteza de rotaie (vr) sau ratele de gestiune msoar durata de transformare a activelor
n lichiditi i a durata de rennoire a datoriilor. Viteza de rotaie se exprim sintetic cu
ajutorul a doi indicatori: numrul de rotaii, respectiv durata n zile a unei rotaii.
Numrul de rotaii (nr) arat de cte ori se rotete elementul bilanier de activ (Ea)
sau pasiv (Ep) analizat prin cifra de afaceri ntr-o perioad de gestiune.

nr =

CA
Ea; Ep

nr =

1
T
dz

Durata n zile a unei rotaii (dz) arat durata medie n care elementul de activ sau de
pasiv analizat parcurge ntregul ciclu economic i revine n form iniial, bneasc.
dz =

Ea; Ep
T
CA

dz =

1
T
nr

Relevana lurii n calcul a cifrei de afaceri n aprecierea eficienei gestiunii


financiare este dat de faptul c aceasta ncorporeaz prin pre componentele valorice
necesare pentru:
Acoperirea cheltuielilor de fabricaie (cheltuieli materiale, cheltuieli cu utilitile,
cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu impozite i taxe,
cheltuieli cu impozitul pe profit);
Rambursarea datoriilor financiare i plata acestora;
Remunerarea acionarilor / asociailor;
Crearea la nivelul ntreprinderii a surselor necesare autofinanrii.
Din aceast cauz fiecare element de activ va fi rennoit ntr-un interval de timp prin
cifra de afaceri, iar fiecare datorie va fi achitat ntr-un anumit timp prin componenta valoric
corespunztoare din cifra de afaceri.
Elementele de activ sau pasiv se iau n calcul cu nivelul lor de la sfritul perioadei
de gestiune considerate sau cu nivelul mediu deterrninat astfel:

44

Mihai Ioan, Buglea Alexandru, tefea Petru - Analiza financiar a ntreprinderii ndrumtor
metodologic, Editura Marineasa, Timioara, 1999, pag. 99

112

E a sauE p =

nivel la nceputul perioadei + nivel la sfarsitul perioadei


2

Timpul se refer la perioada de gestiune pentru care se face analiza i se exprim n


numr de zile calendaristice ale perioadei (lun, trimestru, semestru, an).
Semnificaii:

Creterea vitezei de rotaie, concretizat n creterea numrului de rotaii sau


diminuarea duratei n zile a unei rotaii, nseamn:
- reducerea necesarului absolut i/sau relativ de resurse pentru realizarea unui anumit
nivel al cifrei de afaceri;
- obinerea unei cifre de afaceri mai mari la un consum dat de resurse;
- are loc atunci cnd dinamica cifrei de afaceri devanseaz ca ritm dinamica
elementului de activ sau pasiv.

ncetinirea vitezei de rotaie, concretizat n diminuarea numrului de rotaii sau


creterea duratei n zile a unei rotaii, nseamn:
- creterea necesarului absolut i/sau relativ de resurse pentru realizarea unui anumit
nivel al cifrei de afaceri;
- obinerea unei cifre de afaceri mai mici la un consum dat de resurse.
- are loc atunci cnd dinamica cifrei de afaceri este devansat ca ritm de dinamica
elementului de activ sau pasiv.
Cantitativ se poate estima contribuia fiecrui factor la evoluia vitezei de rotaie pe
baza metodei substituiei n lan, prin aceast metod se determin contribuia cifrei de afaceri
i a elementelor de activ sau pasiv la modificarea vitezei de rotaie.45
abaterea numrului de rotaii:
nr = nri nr0 =

CA0
CA1

E a1 sauE p1 E a0 sauE p0

a) influena modificrii cifrei de afaceri:


nr ( CA) =

CA0
CA1

E a0 sauE p0 E a0 sauE p0

b) influena modificrii nivelului mediu al elementului de activ sau pasiv:


nr =

CA1
CA1

E a1 sauE p1 E a1 sauE p1

45

Mihai Ioan, Cazan Emil, Buglea Alexandru, Lala Popa Ion, tefea Petre, Broteanu Georgeta, Ivoniciu Paul,
Pantea Ioan Marius - Analiza economico-financiar, Editura Mirton, Timioara, 1999, pag.111-127

113

abaterea duratei n zile a unei rotaii:


d z = d zi d z0 =

E a1 sauE p1
CA1

E a 0 sauE p0
CA0

a) influena modificrii cifrei de afaceri:


d z ( CA) = d zi d z0 =

E a0 sauE p0

E a 0 sauE p0

T
CA1
CA0
b) influena modificrii nivelului mediu al elementului de activ sau pasiv:
E a 0 sauE p0
E a sauE p1
d z ( Ea _ sau _ Ep ) = d zi d z0 = 1
T
T
CA1
CA1
Factorii de influen acioneaz diferit asupra vitezei de rotaie:
1. Cifra de afaceri:
confirm accelerarea vitezei de rotaie, n toate situaiile n care este satisfacut
condiia ca ritmul su de cretere s devanseze ritmul de cretere al elementdor de
activ sau de pasiv (ICA>IEa sau IEp);
atest ncetinirea vitezei de rotaie cnd ritmul modificrii sale este inferior celui al
elementelor de activsau pasiv (ICA<IEa sau IEp);
2. Nivelul mediu al elementelor de activ sau pasiv:
indic accelerarea vitezei de rotaie dac este ndeplinit condiia IEa sau IEp<ICA;
atest ncetinirea vitezei de rotaie dac IEa sau IEp>ICA.

Cei doi factori ai vitezei de rotaie dei se condiioneaz reciproc au i elemente


specifice care le determin nivelul la un moment dat, astfel:
- pentru cifra de afaceri :
volumul produciei fizice realizate i vndute;
structura produciei vndute;
preurilede livrare.
- pentru nivelul valoric al elementelor de activ sau pasiv :
conjunctura economic;
modul de derulare a proceselor de aprovizionare i desfacere;
durata ciclului de exploatare;
complexitatea procesului tehnologic;
durata de via a produsului;
particularitile produselor stocate;
caracterul sezonier al produciei;
factori specifici elementelor de activ care condiioneaz gradul de lichiditate al
acestora:
-strategia ntreprinderii privind piaa de desfacere;
-natura clientelei.
factori specifici elementelor de pasiv care condiioneaz gradul de exigibilitate al
acestora:
-intervalul de timp acceptat de furnizori pentru plata facturilor.

114

Creterea sau ncetinirea vitezei de rotaie are ca efect direct:


eliberarea (E) sau imobilizarea (I) absolut sau relativ de resurse;
creterea sau diminuarea mesei profitului.
a) Eliberrile (E) sau imobilizrile se determin cu relaia:
CA
E(-)sauI(+) = (d z1 d z0 )
T

Eliberrile de resurse sunt echivalente cu reducerea stocului de resurse materiale i


creterea resurselor financiare disponibile pe cnd imobilizrile de resurse sunt echivalente cu
creterea stocurilor i creterea necesarului de resurse financiare.
b) Consecinele asupra profitului se pot estima pornind de la relaia:
P = CA - Ch a
unde: Ch a - cheltuieli aferente cifrei de afaceri
Deoarece CA = Ea sau Ep

T
relaia de calcul devine:
dz
T
P = Ea _ sau _ Ep Cha
dz

de unde:
P = P1 P0 = ( Ea1 _ sau _ Ep1

T
T
Cha1 ) ( Ea 0 _ sau _ Ep 0
Cha 0 )
dz1
dz 0

Factorii de influen asupra profitului vor fi:


modificarea cifrei de afaceri exprimat n cost;
modificarea nivelului mediu al elementului de activ sau pasiv;
modificarea duratei de rotaie aferente.
Msurile pentru accelerarea vitezei de rotaie a resurselor pot fi grupate dup mai
multe criterii dintre care utilitatea practic cea mai mare o are clasificarea factorilor dup faza
ciclului de exploatare n care acioneaz.
Conform OMFP 3055/2009 se calculeaz indicatorii de activitate sau de gestiune ce
au la baz utilizarea ratelor de rotaie ale resurselor controlate de entitate. Indicatorii de
activitate furnizeaz informaii cu privire la:
viteza de intrare sau de ieire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant i activitile sale
comerciale de baz.

2.5.1. Analiza indicatorilor de activitate


Indicatorii de activitate au, n principal, la baz calculul vitezei de rotaie, putndu-se
identifica :
1) Viteza de rotaie a activului total - reflect eficiena utilizrii tuturor bunurilor
firmei i se calculeaz cu relaiile:
At
CA
sau dz AT =
nrAT =
T
CA
At
unde:
nrAT - numrul de rotaii a activului total (At);

115

CA - cifra de afaceri;
dz AT - durata n zile a unei rotaii a activului total.
Creterea vitezei de rotaie a activului semnific creterea eficienei utilizrii
activelor, creterea gradului de lichiditate a acestuia (reducerea duratei de recuperare sub
form bneasc), mbuntirea structurii activelor n corelaie cu specificul activitii.
Reducerea vitezei de rotaie are ca efect principal creterea gradului de imobilizare a
activelor.
Aceste efecte sunt valabile i pentru activele imobilizate i cele circulante.
Acest indicator reflect randamentul utilizrii, nivelul de organizare, i poate avea,
pentru unitile industriale, urmtoarele valori:

< 1 rotaie:

reflect o organizare necorespunztoare;

1 1,2 rotaii:

reflect o organizare mediocr;

1,2 1,4 rotaii:

reflect o organizare satisfctoare;

> 1,4 rotaii:

reflect o organizare bun.

Factorii care explic i msurile pentru mbuntirea nivelului i evoluia acestei rate
vizeaz:

optimizarea structurii activului n acord obiectul de activitate i particularitile tehnice i


tehnologice ale activitii de exploatare i comercializare;
valorificarea superioar a imobilizrilor fixe;
fructificarea resurselor materiale i creterea gradului lor de lichiditate;
creterea cifrei de afaceri.

2)Viteza de rotaie a activelor imobilizate - reflect eficiena utilizrii imobilizrilor,


fiind denumit i indicator de intensitate a capitalului.

nrAi =

CA
Ai

sau

dz Ai =

Ai
T
CA

n ritmul actual de dezvoltare i apariii de noi tehnologii nlocuirea activului


imobilizat ar trebi s se fac la cel puin 3 ani.
Nivelul acestei rate depinde foarte mult de profilul activitii entitii. Astfel, n sectorul
comerului i serviciilor ori n industria uoar exist un nivel mult mai redus al rotaiei
activelor imobilizate comparativ cu industria grea sau construcii. Totui o valoare medie a
acestei rate la nivelul industriei se situeaz undeva n jurul valorii de 7,5 rotaii46, aa cum
apare ea la nivelul rilor dezvoltate.
Lund n considerare numai o parte a activelor imobilizate, i anume imobilizrile
corporale, care determin capacitatea de producie a agentului economic, se poate determina
viteza de rotaie a imobilizrilor corporale ce msoar eficiena utilizrii de ctre firm a
mainilor, utilajelor i echipamentelor:
nrIc =

46

CA
Ic

sau

dz Ic =

Ic
T
CA

Halpern P., Weston J. F., Brigham E.F. Finane manageriale, Ed. Economic, Bucureti, 1998, pag.118

116

n situaia n care rata de rotaie a imobilizrilor corporale este folosit pentru


efectuarea de comparaii ntre ntreprinderile din aceeai ramur de activitate, apare o
problem determinat de faptul c imobilizrile corporale sunt nregistrate n contabilitate la
valoarea lor istoric. Inflaia face ca valoarea contabil a multor active, achiziionate n trecut,
s fie sub valoarea lor real. Dac comparm o firm veche care i-a achiziionat majoritatea
activelor cu muli ani n urm, la preuri sczute, cu o firm nou care i-a achiziionat
activele de curnd, la preuri actuale ale pieei, n urma calculului rezult c firma mai veche
are o rotaie a activelor mai bun dect firma mai nou, ceea ce nu corespunde realitii.
O alt problem o constituie valoarea imobilizrilor ce trebuie luat n calcul: brut
sau net. Masa imobilizrilor nete este afectat de modul de calcul al amortizrii, n timp ce
imobilizrile brute reprezint elemente cu caracter istoric, ce afecteaz valoarea numitorului.
Problema n cauz trebuie abordat din dou puncte de vedere, i anume:
din punct de vedere fnanciar se recomand a se lua n calcul imobilizrile nete,
acestea recuperndu-se pe calea amortizrii;
din punct de vedere economic este de preferat ca numitorul s-1 reprezinte suma
imobilizrilor brute.
3) Viteza de rotaie a activelor circulante - exprim numrul de rotaii sau durata
medie a unei rotaii efectuate de activele circulante prin cifra de afaceri.

nrAC =

CA
Ac

sau

dz Ac =

Ac
T
CA

Viteza de rotaie a activelor circulante ca expresie a eficienei utilizrii acestora,


prezint un interes aparte n contextul analizei economico-financiare, deoarece aceasta
constituie un indicator de politic comercial. Se semnalizeaz o activitate performant
atunci cnd viteza de rotaie circulante este n cretere, deoarece favorizeaz mrirea masei
profitului printr-un rulaj sporit al activelor n cadrul fazelor ciclului economic, generic
sintetizat, prin formula: bani - marf - bani.
Eficiena utilizrii activelor circulante de care dispun agenii economici este apreciat
prin indicatori care au la baz procesul de transformare a capitalului pe un circuit n care
resursele bneti sunt folosite pentru achiziionarea materiilor prime, materialelor i energiei,
a serviciilor i lucrrilor executate de teri, n continuare acestea sunt folosite n procesul de
producie sau de realizare a serviciilor, parcurgnd unele stadii intermediare specifice pentru
ca apoi produsele finite sau serviciile s fie vndute i deci ncasat contravaloarea lor. n
final se obine, prin urmare, reconstituirea formei bneti a elementelor care prin parcurgerea
ciclului economic s-au transformat n produse finite sau servicii.
Factorii i msurile de influenare a nivelului i evoluiei acestei rate vizeaz:
optimizarea structurii activelor circulante materiale;
gospodrirea i gestionarea eficient a stocurilor materiale;
optimizarea stocurilor materiale;
creterea gradului de lichiditate a activelor circulante.
4) Viteza de rotaie a stocurilor : arat de cte ori, ntr-o perioad de gestiune,
stocurile materiale trec succesiv prin fazele aprovizionare - fabricaie - vnzare, respectiv
durata n zile a unei rotaii complete.

117

nrST =

CA
ST

sau

dz ST =

ST
T
CA

Creterea vitezei de rotaie a stocurilor nseamn sporirea eficienei folosirii lor, avnd
ca principal efect eliberarea sau disponibilizarea de resurse financiare.
Incetinirea vitezei de rotaie nseamn reducerea eficienei folosirii lor, avnd ca efect
imobilizarea sau un necesar suplimentar de resurse financiare.
O rotaie mai redusa de 6 ridic semne de ntrebare. Rata trebuie comparata si cu
media pe industria din care face parte societatea, inta fiind de 12 rotaii anuale.
n funcie de industrie se pot ntlni situaii cnd stocurile se nlocuiesc o singura dat pe
trimestru sau o data pe lun. n general dou luni nu reprezint un semnal de alarma, dac
media anilor trecui este de o luna. n comer stocurile se nlocuiesc chiar sptmnal.
O valoare medie a rotaiei stocurilor n sectorul industrial, ar trebui s fie n jur de 8
rotaii , aa cum apare ea la nivelul rilor dezvoltate.
n interpretarea rotaiei stocurilor calculat ca raport ntre cifra de afaceri i
valoarea stocurilor exist cel puin dou probleme:47
Prima este aceea c cifra de afaceri se exprim la preul pieei, n schimb, stocurile
sunt luate n calcul la valoarea lor contabil, care reprezint de cele mai multe ori
costuri istorice. De aceea, mai indicat ar fi ca la numrtorul ratei s se foloseasc
costul bunurilor vndute. Totui, n calculul rotaiei stocurilor se folosete de regul
cifra de afaceri, pentru a permite efectuarea de comparaii ntre diferitele ntreprinderi
care fac parte din aceeai ramur de activitate.
A doua problem const n faptul c, pentru a calcula aceast rat, se iau n calcul
vnzrile anuale, n timp ce stocurile se consider la o anumit valoare,
corespunztoare unui anumit moment n timp. De aceea, mai corect este s se
utilizeze o medie anual a stocurilor, s se determine un stoc mediu global.
Stocul mediu global poate fi calculat n dou modaliti:
- ca medie aritmetic simpl ntre stocul existent la nceputul perioadei luate n
considerare i cel existent la sfritul perioadei:
Stoc _ mediu _ global =

Stoc _ initial + Stoc _ final


2

ca medie aritmetic simpl a stocurilor finale existente la sfritul fiecrei


subdiviziuni de timp al perioadei pentru care se efectueaz analiza

Pe elementele componente de stocuri putem identifica:

CA
, arat
SM
numrul de rotaii pe care l fac stocurile de materii prime i materiale pentru
obinerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri.
Viteza de rotaie a stocurilor de materii prime i materiale: nrSM =

47

Halpern Paul, Weston J. Fred, Brigham Eugene F. Finane manageriale, Editura Economic, Bucureti,
1998, pag.108

118

CA
,
SPCE
arat numrul de rotaii pe care l fac stocurile de producie n curs de execuie pentru
obinerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri .
CA
, arat
Viteza de rotaie a stocurilor de produse finite i mrfuri: nrSPF =
SPF
numrul de rotaii pe care l fac stocurile de produse finite pentru obinerea unui
anumit nivel al cifrei de afaceri .
CA
Viteza de rotaie a avansurilor pentru cumprrile de stocuri: nrAS =
, arat
AS
ct cifr de afaceri net revine la o unitate avans pentru stocuri.
Viteza de rotaie a stocurilor de producie n curs de execuie: nrSPCE =

Numrul de rotaii ale diferitelor categorii de stocuri difer, funcie de natura


activitii i condiiile de gestiune din ntreprinderea respectiv. Utilizarea acestor rate ridic
o serie de probleme de ordin tehnic, datorit neomogenitii celor doi termeni luai n calcul,
motiv pentru care se recomand exprimarea indicatorilor n preuri far taxe, asigurndu-se
astfel comparabilitatea datelor.
De asemenea, calcule similare se pot face pentru a avea exprimri ca durat n zile ale
vitezelor de rotaie ale stocurilor, pe elemente de stocuri.
Factorii care determin modificarea vitezei de rotaie a stocurilor totale sunt:
modificarea cifrei de afaceri;
modificarea valorii stocurilor totale, determinat de:
- evoluia stocurilor de materii prime i materiale;
- evoluia stocurilor de producie n curs de execuie ;
- evoluia stocurilor de produse finite ;
- evoluia stocurilor de mrfuri ;
- evoluia avansurilor pentru cumprrile de mrfuri .
Msurile care trebuie ntreprinse pentru creterea vitezei de rotaie a stocurilor pot fi
grupate dup mai multe criterii, dar cel mai important este criteriul clasificrii factorilor
dup stadiul circuitului economic n care acioneaz. Msurile se refer la:

a) n stadiul aprovizionrii, respectiv al depozitrii:


aprovizionarea ritmic cu resursele materiale necesare;
dimensionarea optim a mrimii stocurilor i a cantitilor de aprovizionat;
selecia furnizorilor i a mijloacelor de transport adecvate;
organizarea corespunztoare a compartimentului de aprovizionare i a
depozitelor;
reducerea pierderilor de materiale prin mbuntirea condiiilor de pstrare i
depozitare a acestora, mecanizarea operaiilor de ncrcare-descrcare,
ridicarea calificrii personalului de la magazii i depozite;
lichidarea stocurilor supranormative i a cheltuielilor neeconomicoase.
b) n stadiul produciei msurile vizeaz:
reducerea duratei ciclului de fabricaie prin: modemizarea i nnoirea
tehnologiilor de fabricaie; reproiectarea produselor i asimilarea de produse
noi, cu consumuri reduse i performane superioare; retehnologizarea
proceselor de producie; aprovizionarea ritmic a locurilor de munc;

119

mbuntirea organizrii muncii prin folosirea ct mai bun a timpului de


munc, ridicarea calificrii personalului, ntrirea disciplinei n munc.
reducerea costurilor de producie prin: diminuarea consumurilor specifice de
materii prime, materiale, servicii etc.; creterea productivitii muncii; sporirea
randamentului mijloacelor fixe; raionalizarea cheltuielilor administrative i de
servire etc.

c) n stadiul vnzrii, respectiv al decontrii se urmrete:


creterea ritmului de desfacere a produciei prin: ncheierea din timp a
contractelor de livrare; reorganizarea serviciilor de marketing; organizarea
depozitelor de produse finite; organizarea relaiilor cu beneficiarii i cu
unitile de transport; optimizarea mrimii stocurilor de produse finite.
accelerarea ritmului decontrilor prin: alegerea celei mai avantajoase forme
de decontare; organizarea corespunztoare a compartimentului de decontri;
introducerea unei circulaii raionale a documentelor de decontare i
accelerarea ntocmirii i predrii lor la banc; apelarea la sanciuni economice
i financiare pentru clienii care nu respect condiiile contractuale .
5) Viteza de rotaie a creanelor exprim numrul de rotaii pe care l fac creanele
pentru obinerea unui anumit nivel al cifrei de afaceri sau durata medie de recuperare a
creanelor prin cifra de afaceri.

CR
CA
sau
dz CR =
xT
CA
CR
Termenul de ncasare al creanelor nu trebuie s depeasc durata de plat a
datoriilor curente, o depire ar nsemna reducerea numerarului ncasat i nevoia de credite
urgente de trezorerie (descoperire de cont).

nrCR =

De asemenea, este necesar i o defalcare a creanelor dup vechime (scadene) astfel:


- Creane/datorii cu termen de ncasare pan la 30 zile
- Creane/datorii cu termen de ncasare ntre 30 -90 zile
- Creane/datorii cu termen de ncasare de peste 90 zile
6) Viteza de rotaie a clienilor - arat n cte zile ntreprinderea i ncaseaz
contravaloarea mrfurilor de la clieni, putndu-se aprecia prin numrul de rotaii a creditului
- clieni sau prin durata de ncasare a acestuia.
CA
Cl T
nrCl =
dz Cl =
sau
Cl
CA
unde:
Cl - suma contului clieni + efecte de primit + efecte neajunse la scaden;
T- numrul de zile aferente perioadei.
Frecvent se folosete cea de-a doua modalitate de calcul exprimnd durata medie n
zile de ncasare a contravalorii mrfurilor de la clieni.

Mrimea acestei rate este influenat de urmtorii factori:


relaiile stabilite cu clienii, acordndu-se termene de plat mai lungi pentru clienii
tradiionali, pentru ntreprinderile a cror ciclu de producie este important, pentru
ntreprinderile din strintate care asigur obinerea de venituri importante n devize,
precum i pentru ntreprinderile care prezint garanii serioase;
120

uzanele profesionale n materie de credit, durata medie a creditului clieni variind n


funcie de specificul activitii de la cteva zile n comerul cu amnuntul pn la 2 -3
luni n anumite sectoare, unde ciclul de fabricaie este lung;
conjunctura economic: dac este favorabil ntreprinderile au tendin s mreasc
durata creditului acordat i invers;
poziia ntreprinderii pe pia comparativ cu concurenii, unele ntreprinderi adoptnd
o politic agresiv n materie de credit, acordnd termen de plat mai mari dect
concurenii pentru a-i spori cota de pia;
natura produselor fabricate, durata creditului fiind mai sczut pentru bunurile de
consum curent dect pentru echipamentele industriale;
politica de credit practicat pe pia i costul creditului: dac rata dobnzii pe pia
crete, va scdea durata creditului clieni i invers.
Politica de credit a ntreprinderii trebuie orientat astfel nct s determine sporirea
vnzrilor, n msura n care vnzrile suplimentare sunt generatoare de profituri
suplimentare.
n aceast direcie asistm la dou situaii posibile:
Dac are loc o cretere a duratei creditului client fr s existe o cretere a vnzrilor,
aceasta poate nsemna:
1. nrutirea situaiei ntreprinderii, care este nevoit s-i modifice politica de
credit pentru a-i pstra clientela;
2. de asemenea poate nsemna i faptul c beneficiarii au dificulti de plat, mai
ales cnd conjunctura economic este nefavorabil.
Dac se nregistreaz o scdere a termenelor de plat acordate clienilor, aceasta poate
nsemna:
1. o mbuntire a gestiunii creditelor;
2. schimbarea politicii de credit practicat de ntreprindere;
3. transferul creanelor ntreprinderii unui organism financiar specializat.
Trebuie acordat o atenie deosebit modului de interpretare a valorii absolute a
nivelului creanelor.
De regul, se ncaseaz o factur dup 20-30 zile de la emitere iar media colectrii nu
trebuie s depeasc 30 de zile.48
n general, termenul de ncasare al creanelor trebuie analizat n corelaie cu politica
de creditare angajat de entitate n relaia cu clienii si precum i cu condiiile generale de
creditare aferente ramurii n care aceasta i exercit activitatea. n analiza acestui indicator
trebuie s se in seama de faptul c de cele mai multe ori condiiile de creditare ce vizeaz
direct durata de recuperare a creanei, reprezint un obiectiv-cheie n strategia comercial a
entitii.
7) Viteza de rotaie a capitalurilor proprii (Cpr) - arat numrul de "refolosiri" a
capitalului propriu pe seama cifrei de afaceri ntr-o perioad dat de gestiune.

nrCpr =

CA
Cpr

sau

48

dz Cpr =

Cpr
T
CA

Halpern Paul, Weston J. Fred, Brigham Eugene F. Finane manageriale, Editura Economic, Bucureti,
1998, pag.108

121

8) Viteza de rotaie a capitalului permanent (Cpm) - arat modul de fructificare a


resurselor permanente ntr-o perioad de gestiune.

nrCpm =

CA
sau
Cpm

dz Cpm =

Cpm
T
CA

Viteza de rotaie a capitalului permanent se poate analiza utiliznd modelul:


Cpm
Cpm + Itml
Cpm
Itml
dz Cpm =
T =
T +
T = dz Cpm + dz Itml
T =
CA
CA
CA
CA
Factorii care determin modificarea vitezei de rotaie a capitalului permanent sunt:
modificarea cifrei de afaceri;
modificarea capitalului permanent, determinat de:
- evoluia capitalurilor proprii;
- evoluia mprumuturilor pe termen mediu i lung.
Msurile principale de influenare a acestor rate se refer la:
- optimizare raportului dintre capitalul propriu i capitalul mprumutat;
- alocarea optim a capitalului permanent n procesul finanrii;
- creterea eficient a capitalului propriu;
- creterea eficient a capitalului permanent;
- creterea gradului de valorificare a capitalului propriu.
9)Viteza de rotaie a datoriilor tolale (Dt) arat numrul de refaceri a surselor
mprumutate i atrase pe seama cifrei de afaceri ntr-o perioad de gestiune, respectiv
numrul de zile necesar pentru restituirea datoriilor pe seama cifrei de afaceri.

nrDt =

CA
Dt

sau

dz Dt =

Dt
T
CA

Modelul utilizat pentru analiza vitezei de rotaie a datoriilor totale este de forma:
dz Dt =

Dt
Dtml + Dts
Dtml
Dts
T =
T =
T +
T = dz Dtml + dz Dts
CA
CA
CA
CA

Factorii care determin modificarea vitezei de rotaie a datoriilor totale sunt:


modificarea cifrei de afaceri;
modificarea datoriilor totale, determinat de:
- evoluia datoriilor pe termen mediu i lung;
- evoluia datoriilor pe termen scurt.
O rotaie extrem de redus a datoriilor totale nu trebuie s ridice semne de ntrebare
asupra capacitii de plat a entitii deoarece n calcul sunt incluse toate datoriile, inclusiv
cele cu scadena la termen (peste un an).
10) Viteza de rotaie a furnizorilor - arat n cte zile ntreprinderea i achit
obligaiile fa de fumizori, exprimndu-se prin:
numr de rotaii:

122

nrFz =

CA
Costuri _ totale
Aprovizionari _ totale
sau __ nrFz =
sau __ nr Fz =
Furnizori
Furnizori
Furnizori

durata n zile a unei rotaii:


nrFz =

Furnizori
Furnizori
Furnizori
T _ sau _ dz Fz =
T _ sau _ dz Fz =
T
CA
Costuri _ totale
Aprovizionari _ totale

Mrimea acestui indicator este influenat de:


- poziia ntreprinderii fumizoare pe pia comparativ cu concurenii;
- conjunctura economic i politica de credit practicat pe pia;
- relaiile stabilite de ntreprindere cu furnizorii;
- specificul activitii;
n cadrul analizei creditului furnizor trebuie avute n vedere urmtoarele aspecte:
Dac durata creditului furnizor crete, acest lucru poate nsemna :
1. o deteriorare a situaiei financiare a ntreprinderii care solicit termene de plat
suplimentare i chiar o diminuare a independenei financiare a ntreprinderii
dac ponderea datoriilor fa de furnizori crete rapid;
2. poate semnifica de asemenea c ntreprinderea este suficient de puternic
pentru a impune furnizorilor anumite condiii de vnzare.
Dac durata creditului client este mai mare dect durata creditului furnizor, la nivelul
ntreprinderii se creeaz un deficit de resurse financiare.
Dac durata creditului furnnizor este mai mare dect durata creditului client, atunci se
creeaz un excedent de resurse financiare.

2.5.2. Corelaii n interpretarea indicatorilor de activitate


Pe lng compararea vitezelor de rotaie cu indicatorii similari medii din sectorul de
activitate al firmei sau cu cei caracteristici firmelor concurente, se impune n vederea unei
analize pertinente a gestionrii elementelor de active/datorii/capitaluri proprii, punerea n
eviden a unor corelaii care s asigure echilibrul la acest nivel i anume:
1. Corelaia creane/obligaii, per ansamblul activitii, realizat prin corelaia ntre
viteza de rotaie a creanelor care trebuie s fie mai mare dect viteza de rotaie a
datoriilor.
Acest tip de corelaie vine s prezinte modul n care managementul financiar
monitorizeaz termenele de ncasare n relaia cu clienii si, conform uzanelor comerciale n
limitele dictate de respectarea clauzelor contractuale i n deplin concordan cu
angajamentele sale de plat ctre teri (furnizori, bnci, stat, acionari/asociai).
Cu ct termenul de ncasare al creanelor este mai mic iar durata de achitare a
obligaiilor este mai mare (nu n sensul evitrii plilor ctre teri sau ctre stat) cu att se vor
nregistra excedente mai mari de disponibiliti bneti sau dimpotriv, de deficite.
n mod special, la nivelul activitii comerciale, se urmrete corelaia
creane/obligaii, exprimat prin corelaia ntre viteza de rotaie a creanelor comerciale care
trebuie s fie superioar vitezei de rotaie a datoriilor comerciale.
Pentru o interpretare pertinent a corelaiei creane/obligaii trebuie s se in
seama de politica de credit comercial pe care o practic entitatea, aceasta reprezentnd
un obiectiv cheie n strategia de vnzri a firmei.
123

2. Corelaia Furnizori/Stocuri realizat prin corelaia ntre viteza de rotaie a


datoriilor comerciale i a stocurilor.
Astfel, durata de achitare a datoriilor comerciale trebuie s fie mai mare dect durata
cumulat de rotaie a stocurilor de materii prime, produse n curs de fabricaie i produse
finite (pentru entitile cu activiti de producie) respectiv mai mare dect durata de rotaie a
stocurilor de mrfuri (pentru entitile cu profil comercial).
n acest mod, entitatea este capabil s finaneze ntreg ciclu de producie
(comercializare) pe seama resurselor procurate de la furnizori.49
3 n dinamic, viteza de rotaie a elementelor de active, pe total i pe componente
trebuie s fie n cretere de la o perioad la alta, ceea ce reflect o transformare mai rapid a
lor n lichiditi, i deci vor genera un excedent de trezorerie de la o perioad la alta.
4. n dinamic, viteza de rotaie a elementelor de datorii, pe total i pe componente
trebuie s fie n scdere de la o perioad la alta, ceea ce reflect o ieire mai lent de
lichiditi pentru achitarea acestora, n condiiile negocierii unor termene de plat mai
ndeprtate a acestora.

2.6. ANALIZA PROFITABILITII I RENTABILITII


NTREPRINDERII
Pentru un studiu amnunit al rentabilitii i profitabilitii oricrei activiti am
considerat necesar mai nti clarificarea noiunilor de rentabilitate i profitabilitate,
deoarece, n literatura economic romneasc se pune adesea semnul egalitii ntre cele dou
noiuni. La prima vedere s-ar prea c a vorbi despre rentabilitate i profitabilitate este acelai
lucru, dar nu este deloc aa, ntruct cu privire la definirea celor dou noiuni exist diverse
controverse. Dac cercetm un dicionar de economie vom descoperi c cele dou noiuni
sunt tratate n mod distinct dup cum urmeaz:
Profitabilitatea este definit ca fiind un indicator de rentabilitate egal cu diferena
dintre rentabilitatea financiar i rata real a dobnzii. Pentru numeroi autori, acest
indicator joac un rol determinant n decizia de a investi, deoarece permite
compararea efectelor (avantajelor) investiiei productive cu cele ale plasamentului
financiar 50.
Rentabilitatea este definit ca fiind capacitatea unei ntreprinderi de a obine profit, ca
diferen pozitiv ntre ncasrile obinute din activitatea proprie (CA) i cheltuielile
ocazionate de fabricaie, de comercializare i de tranzacia propriu-zis(costuri).
Rentabilitatea depinde att de activitatea firmei (volumul i calitatea ofertei, nivelul
costului unitar, performanele marketingului i managementului propriu etc.), ct i de
factori exogeni, independeni de firm (nivelul preurilor formate pe pia, volumul i
dinamica cererii, preferinele consumatorilor, intensitatea concurenei .a ).
Rentabilitatea se apreciaz sub aspect absolut (ca mas a profitului) i relativ (ca o
rat a rentabilitii) pe produs, pe firm i uneori pe ramur. Rentabilitatea este de
asemenea i o form a eficienei la nivel macroeconomic, care reflect efectele
(rezultatele) nete ce se obin la o unitate de efort (cheltuial) cu factorii de producie51.

49

Dragot Victor coordonator, Abordri practice n finanele firmei, Editura Irecson, 2006, pag.55
Dobrot Ni - Dicionar de economie, Editura Economic, Bucureti, 1999, pag. 354
51
Dobrot Ni - Dicionar de economie, Editura Economic, Bucureti, 1999, pag.374
50

124

Referitor la aceste definiii putem spune c am remarcat faptul c, exist autori care
nu sunt n totalitate de acord cu acestea. Aadar, unii autori consider c rentabilitatea
caracterizeaz nivelul de retribuire a unui capital, iar profitabilitatea performana procesului
de exploatare. n aceste condiii nivelul de rentabilitate se va determina prin raportarea unui
profit la o mas de capitaluri (Profit din exploatare/Capital investit), iar nivelul de
profitabilitate prin raportarea aceluiai profit, dar la volumul activitii derulate (Profit din
exploatare / CA).
Nerealizarea unei separaii clare ntre cele dou noiuni poate conduce la o serie de
confuzii cum ar fi :
Rentabilitatea considerat de unii autori aptitudinea unei ntreprinderi de a degaja
un rezultat exprimat n uniti monetare52, dup ali autori aceast aptitudine
caracterizeaz mai degrab profitabilitatea ntreprinderii i nu rentabilitatea acesteia;
Profitabilitatea definit de unii autori ca diferena dintre rentabilitatea financiar i
rata real a dobnzii53, n opinia altor autori aceast diferen reprezint plusul de
remunerare a capitalului propriu, plus care justific plasamentul acestui capital n
afacere i care mai poart denumirea de prim de risc.

2.6.1. Analiza profitabilitii ntreprinderii


Analiza profitabilitii se realizeaz cu ajutorul ratelor de profitabilitate. Ratele de
profitabilitate sunt construite ntr-o manier general prin raportarea unui rezultat fie la un
flux de activitate, fie la un stoc. Pentru analiza financiar, funcie de varietatea indicatorilor
implicai n calcul, prezint importan constituirea unui sistem de rate operaionale care, prin
structur i coninut, s constituie un instrument de lucru util, operaional i performant.
Construcia ratelor de profitabilitate se poate face pe trepte de formare a rezultatelor i
funcie de aspectele ce se doresc a fi evideniate n cadrul analizei, cele mai importante rate
de acest tip fiind prezentate n continuare.

2.6.1.1. Rata profitabilitii comerciale


Rata profitabilitii comerciale caracterizeaz eficiena politicii comerciale i mai ales
a politicii de preuri practicate de ntreprindere, prin prisma valorificrii activitii de baz. n
funcie de obiectivele analizei i sfera de investigare, acest indicator poate fi calculat prin
considerarea n calitate de efect a rezultatului brut al exploatrii, a rezultatului exploatrii sau
rezultatului exerciiului.
Rata profitabilitii comerciale arat rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri.
Indicatorul exprim eficiena valorificrii produselor societii i caracterizeaz eficiena
politicii comerciale i a politicii de preuri a firmei.
Rpc = Rezultatul exploatrii 100
Cifra de afaceri

Nivelul ratei este msura sintetic i sugestiv a nivelului de profitabilitate degajat de


o ntreprindere n activitatea sa de producie i comercializare. Ea privilegiaz att interesele
proprietarilor ct i interesul managerilor, acetia din urm punnd astfel n eviden
contribuia lor la obinerea performanelor ntreprinderii.
52
53

tefea Petru - Analiza rezultatelor ntreprinderii, Editura Mirton , Timioara, 2002, pag. 167
tefea Petru - Analiza rezultatelor ntreprinderii, Editura Mirton , Timioara, 2002, pag. 167

125

Creterea ratei n dinamic reflect o situaie pozitiv i are loc atunci cnd indicele
profitului devanseaz indicele cifrei de afaceri. Principalele rezerve de cretere a
profitabilitii comerciale sunt: sporirea vnzrilor, ameliorarea structurii vnzrilor,
accelerarea vitezei de rotaie a stocurilor i optimizarea cheltuielilor.
Profitabilitatea comercial se poate exprima prin mai multe rate:
rata marjei brute de exploatare, calculat ca raport ntre EBE i CA, care reflect
excedentul brut de exploatare aferent cifrei de afaceri:
EBE
Rmb =
100
CA
rata marjei brute, calculat ca raport ntre profit brut i CA, care indic aptitudinea
activitii de exploatare a ntreprinderii de a degaja profit:
Rmb =

Pb
100
CA

rata marjei nete de exploatare, calculat ca raport ntre profitul din exploaare i CA, care
reflect profitul din exploatare aferent cifrei de afaceri:
Rmn =

Pe
100
CA

rata marjei nete, calculat ca raport ntre profit net i CA, care arat ct profit net se
creeaz la o unitate de cifr de afaceri realizata.
Rmn =

Pn
100
CA

Analizat n dinamic, creterea ratei profitabilitii comerciale reflect o situaie


pozitiv i are loc n condiiile n care indicele profitului sau a EBE devanseaz indicele cifrei
de afaceri.
Principalele direcii de cretere a profitabilitii comerciale sunt: sporirea vnzrilor,
mbuntirea structurii vnzrilor, accelerarea vitezei de rotaie a stocurilor, optimizarea
cheltuielilor.

2.6.1.2. Rata profitabilitii veniturilor


Profitabilitatea veniturilor msoar eficiena global a activitii desfurate de firm
pe perioada unui exerciiu financiar prin prisma capacitii veniturilor de a degaja profit brut.
Practic arat raportul dintre dou efecte, indicnd n acelai timp i ponderea efectului de
baz n efectul secundar.
Profitabilitatea veniturilor exprim eficiena general a activitii firmei msurat prin
profitul brut al exerciiului ce revine veniturilor totale ale exerciiului ; reflect eficiena
ntregii activiti (de exploatare, financiar i excepional).
Rpv = Rezultatul brut al exerciiului 100
Venituri totale

n dinamic, creterea ratei reflect o situaie pozitiv i are loc atunci cnd indicele
profitului brut devanseaz indicele veniturilor totale. Principalele rezerve de cretere a
126

profitabilitii veniturilor sunt : sporirea veniturilor, ameliorarea structurii veniturilor,


accelerarea vitezei de rotaie a fondurilor i optimizarea cheltuielilor.
Rata are ns i limite informaionale, dac ne gndim c activitatea financiar i cea
extraordinar genereaz n majoritatea cazurilor nu profit, ci pierdere, fapt ce diminueaz
practic profitul obinut n activitatea de producie i comercializare. Se raporteaz astfel un
profit diminuat la un volum mai mare de venituri.
Profitabilitatea veniturilor apare sub dou forme: profitabilitatea veniturilor curente i
profitabilitatea veniturilor din exploatare.
rata profitabilitii veniturilor curente exprim eficiena general a activitii
curente, msurat prin profitul curent ce revine veniturilor totale curente ; reflect
eficiena activitii curente (de exploatare i financiar).
Rpvc = Rezultatul curent 100
Venituri curente

rata profitabilitii veniturilor din exploatare exprim eficiena general a


activitii de exploatare, msurat prin profitul brut ce revine veniturilor din
exploatare; reflect eficiena activitii de exploatare.
Rpve =

Rezultatul exploatrii 100


Venituri din exploatare

Se considerc acest indicator nu este semnificativ, n special pentru comparaii n


spaiu, dat fiind influena fiscalitii asupra rezultatelor finale ale societii comerciale.

2.6.1.3. Rata profitabilitii resurselor consumate


Rata profitabilitii resurselor consumate arat profitul brut al exerciiului care revine
pe unitatea de cheltuieli totale (care msoar consumul total de resurse), msoar capacitatea
tuturor resurselor de a genera prin consum profit brut.
Rprc = Rezultatul brut al exerciiului 100
Cheltuieli totale

n dinamic, creterea ratei reflect o situaie pozitiv i are loc atunci cnd indicele
profitului devanseaz indicele cheltuielilor totale. Principalele rezerve de cretere a
rentabilitii resurselor consumate sunt: sporirea veniturilor, ameliorarea structurii veniturilor,
accelerarea vitezei de rotaie a fondurilor i optimizarea cheluielilor n sensul reducerii i
mbuntirii structurii lor.54
Analiza poate fi aprofundat prin separarea cheltuielilor totale n cheltuieli fixe i
variabile, respectiv n cheltuieli materiale i cheltuieli cu personalul:
Rbe
Rprc =
100
ChV + ChF
Rprc =

54

Rbe
100
Chm + Ch p

Lala Popa Ion, Miculeac Melania Elena Analiza economic, Editura Mirton, Timisoara, 2007, pag. 75

127

unde: Rbe rezultatul brut al exerciiului;


Ct - costuri totale;
Ch V - cheltuieli variabile;
Ch F - cheltuieli fixe;
Ch m - cheltuieli materiale;
Ch p - cheltuieli cu personalul.
n funcie de tipul de activitate a ntreprinderii, curent sau de exploatare, rata
profitabilitii resurselor consumate poate fi calculata ca o rata a profitabilitii resurselor
curente care arat profitul curent care revine pe unitatea de cheltuieli curente (care msoar
consumul total de resurse din activitatea de exploatare i financiar); msoar capacitatea
resurselor curente de a genera prin consum profit curent. Indicatorul este mai relevant dect
n cazul n care exist operaiuni excepionale, iar dimensiunea acestora denatureaz
indicatorul global.
Rprcc = Rezultatul curent 100
Cheltuieli curente
Rata profitabilitii resurselor consumate n exploatare arat profitul brut al exploatrii
care revine pe unitatea de cheltuieli din exploatare (care msoar consumul total de resurse din
activitatea de exploatare).
Rata msoar capacitatea resurselor din exploatare de a genera prin consum (cheltuieli de
exploatare) profit brut aferent exploatrii. Indicatorul este mai relevant dect primii doi mai ales
n cazul n care exist operaiuni financiare i excepionale, iar dimensiunea acestora denatureaz
indicatorul global.
Rprce =

Rezultatul brut al exploatrii 100


Cheltuieli de exploatare

Spre deosebire de rata de profitabilitate a veniturilor totale, care este de fapt o rat de
structur a veniturilor totale i evideniaz proporia profitului n nivelul total al veniturilor,
rata de profitabilitate a resurselor consumate msoar excedentul de profit, nregistrat peste
valoarea resurselor consumate.
Aceast rat poate servi pentru decizii manageriale referitoare la:
modificarea nivelului de eficien al resurselor consumate;
estimarea unui volum total al profitului prin meninerea unui nivel
planificat al ratei de profitabilitate a resurselor consumate;
estimarea costului total necesar obinerii unui anumit volum al profitului.
Nivelul redus al marjelor de acumulare, determinat fie de orientarea politicii
comerciale, fie de capacitate mai redus a exploatrii de a genera profit, poate fi compensat
printr-o mai bun gestionare a resurselor, astfel nct s se ajung la un nivel sperat al
rentabilitii capitalului investit.
Creterea ratei profitabilitii resurselor consumate se poate face prin :
- creterea cifrei de afaceri la 1 leu costuri variabile, dac ICA > ICV;
- creterea cifrei de afaceri la 1 leu costuri fixe, dac ICA<ICF ;
- creterea ratei profitabilitii comerciale, dac IRE > ICA.

128

2.6.2. Analiza rentabilitii ntreprinderii


Msurarea rentabilitii se realizeaz printr-un sistem de rate de rentabilitate (raport
ntre rezultate i capitaluri) i de rate de marj (raport ntre rezultate i cifra de afaceri).
Exist numeroase posibiliti de a construi modele de analiz a rentabilitii. n
general, putem meniona c att la numrtorul ct i la numitorul raportului din care rezult
rata rentabilitii se poate opera cu indicatori care s reflecte ntregul efect sau efort, sau o
parte din el. Deci, la numrtor se poate opera cu rezultatul exploatrii, rezultatul curent,
rezultatul exerciiului naintea impozitrii, rezultatul net sau cu mrimi intermediare (de
exemplu, profitul net + impozitul pe profit + cheltuieli financiare etc.). La numitor exist o
gam larg de indicatori care se pot utiliza, dintre care putem meniona indicatori de natura
efortului: resurse consumate, avansate, ocupate sau elemente ale acestora, cum ar fi active
imobilizate, active totale, active de exploatare; sau indicatori de natura efectelor: cifra de
afaceri sau venituri.
Ratele de rentabilitate sunt indicatori cu ajutorul crora se apreciaz nivelul de
rentabilitate al unei ntreprinderi sau al unei investiii. Aceti indicatori sunt de tipul efectefort i au urmtorul format general:
Rentabilitate =

Profit
Capital

Dup cum se poate observa, la numrtor avem profitul i nu un rezultat de natura


profitului cum ne-am obinuit s-l numim, asta deoarece calculul ratelor de rentabilitate cu un
rezultat negativ (pierdere) este nerelevant informaional, practic nu exist rentabilitate.
Treapta de profit aleas pentru calculul rentabilitii trebuie s fie n concordan cu capitalul
pe care l retribuie, astfel dac avem la numitor capital investit vom folosi la numrtor
profitul din exploatare, iar dac avem capitalul propriu, vom folosi profitul net.
Ratele de rentabilitate pot avea o dubl semnificaie informaional i anume:
- reprezint o msur a succesului ntreprinderii n a utiliza sursele de finanare
pentru a genera profit;
- evideniaz nivelul de remunerare a capitalului investit ntr-o afacere,
comparativ cu alte oportuniti de investiii.
Msura rentabilitii ntreprinderii este dat de un sistem de rate de eficien care
evideniaz caracteristicile economice i financiare ale ntreprinderilor i care permit
compararea performanelor industriale i comerciale ale acestora.
n raport de elementele utilizate n construcia ratelor , studiul rentabilitii presupune
analiza urmtoarelor rate:
- rata rentabilitii economice;
- rata rentabilitii financiare.
Analiza acestor rate presupune parcurgerea mai multor etape i anume:55
explicarea semnificaiei ratei i a condiiilor impuse acesteia ;
mod de calcul;
forme ale rentabilitii;
analiza factorial a ratelor;
identificarea msurilor de cretere a ratelor.
55

Mihai Ioan, Cazan Emil, Buglea Alexandru, Lala Popa Ion, tefea Petre, Broteanu Georgeta, Ivoniciu Paul,
Pantea Ioan Marius - Analiza economico-financiar, Editura Mirton, Timioara, 1999, pag.131-147

129

2.6.2.1. Analiza ratei de rentabilitate economic


Semnificaia ratei de rentabilitate economic:

arat gradul de remunerare a capitalului ntreprinderii, indiferent de termen i de sursa


de provenien din rezultatele brute ale activitii ntreprinderii;
pune n eviden modul cum managementul ntreprinderii utilizeaz resursele
financiare sub forma unor capitaluri, n vederea obinerii unor rezultate ct mai mari;
msoar performana activului total, reflectnd rezultatele economice ale acestuia,
independent de modul de finanare a capitalului (capital propriu sau mprumutat) i de
sistemul fiscal.

Analiza nivelului i formelor rentabilitii economice

Mod de calcul a rentabilitii economice:


Rrec = Rezultatul brut al exploatrii sau EBE 100 ;
Capitaluri investite
sau
Rrec = Rezultatul brut al exploatrii sau RE 100 ;
Activ total
unde:
- EBE excedent brut din exploatare;
- RE - rezultatul exploatrii
Capitalurile investite se pot gsi sub dou forme:56
forma financiar :
Capitaluri investite = Capitaluri proprii + Datorii financiare totale
Datorii financiare totale = Datorii financiare pe termen mediu i lung + Datorii
financiare totale pe termen scurt

forma economic :

Capitaluri investite = Active imobilizate + NFR + Disponibiliti bneti.


unde: NFR necesar de fond de rulment.
Forme ale rentabilitii economice:
Rentabilitatea economic poate s apar n dou forme i anume: rentabilitatea
economic brut i rentabilitatea economic net.
1. Rentabilitatea economic brut reprezint remunerarea n termeni de acumulare
brut a capitalurilor investite, att proprii, ct i mprumutate (capitalul investit = active fixe
brute + necesar de fond de rulment + disponibiliti = capital propriu + mprumuturi pe
termen mediu i lung + credite bancare pe termen scurt ).Rata arat ct excedent brut din
exploatare revine unei uniti de capital investit.
56

Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena - Analiza financiar a ntreprinderii. Elemente teoretice. Aplicaii
rezolvate, Editura Mirton, Timioara , 2006, pag.176-177

130

Rreb = Excedentul brut din exploatare 100


Capitaluri investite brute
Rentabilitatea brut a capitalului investit msoar de fapt capacitatea ntreprinderii
de a-si rennoi acest capital, gradul de eficien a ntreprinderii fiind cu att mai mare, cu ct
durata acestei rennoiri este mai scurt.n prezent economiile dezvoltate consider c
recuperarea capitalului investit total pe seama rezultatului brut din exploatare trebuie s se
realizeze n maxim 4 ani, ceea ce corespunde unei rentabiliti brute a capitalului de minim
25%.
2. Rentabilitatea economic net reprezint remunerarea prin profitul brut al
exploatrii a capitalurilor investite n exploatare (capitalul investit n exploatare = active fixe
nete + necesar de fond de rulment aferent exploatrii + disponibiliti).Arat ct profit brut
din exploatare revine unei uniti de capital investit n cadrul activitii de exploatare.
Rren = Profitul brut din exploatare 100
Capitaluri investite nete
Aceast rat are un grad mare de relevan n ce privete remunerarea capitalului
investit i un grad mai sczut de relevan n ceea ce privete rennoirea acestuia, deoarece la
determinarea nivelului ei se exclude o component esenial a autofinanrii i anume
amortizarea.
Analiza factorial a ratei rentabilitii economice

Modelele de analiz se bazeaz pe descompunerea ratei de rentabilitate n rate


explicative structurate dup diferite criterii care evideniaz cile pe care se poate aciona
pentru sporirea rentabilitii economice a ntreprinderii.
Se aplic etapele metodei substituiilor n lan.
Un model de analiz foarte utilizat este urmtorul:57
a) Stabilirea modelului factorial:

Rrec =
unde:
CA
AT

RBE
CA RBE
100 =

100
AT
AT CA

- exprim viteza de rotaie (numrul de zile) a activului total prin cifra de

afaceri;

RBE

- rata de profitabilitate comercial care exprim profitul brut din exploatare ce revine
CA
la un leu cifr de afaceri;
b) Identificarea factorilor de influen:

Abaterea se urmrete n mrimi absolute i n mrimi relative. Astfel, n mrimi


absolute, modificarea total a indicatorului este:

57

Niculescu Maria - Diagnostic financiar, Vol.2, Editura Economic, Bucureti, 2003, pag.217

131

Rrec = Rrec1 Rrec0


=

CA1 RBE1
CA RBE0

100 0
100
AT1 CA1
AT0 CA0

n mrimi relative modificarea indicatorului este:


IRrec =

Rrec1
100;
Rrec0

IRrec =

Rrec1
100 100
Rrec0

Principalii factori de influen sunt:

CA
AT

Rrec

RBE
100
CA

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii vitezei de rotaie a activului total prin cifra de afaceri asupra
indicatorului (Rrec)
CA RBE0
CA RBE0
Rrec CA = 1
100 0
100 =

AT1 CA0
AT0 CA0
AT
=

CA RBE0

100
AT CA0

2) Influena modificrii ratei profitabilitii comerciale asupra indicatorului (Rrec )


Rrec

RBE

CA

CA1 RBE1
CA RBE0

100 1
100
AT1 CA1
AT1 CA0
=

RBE
CA1

100
AT 1
CA

d) Determinarea abaterii totale:

CA
RBE
Rrec = Rrec
+ Rrec

AT
CA

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra ratei rentabilitii


economice
1) Modificarea vitezei de rotaie a activului total prin cifra de afaceri influeneaz rata
rentabilitii economice n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din
perioada de baz a ratei profitabilitii comerciale.
132

2) Modificarea ratei profitabilitii comerciale influeneaz rata rentabilitii economice n


mod direct, n acelai sens i proporional cu viteza de rotaie a activului total prin cifra de
afaceri din perioada curent.
Msurile de cretere a ratei rentabilitii economice conform modelului
Creterea vitezei de rotaie a activului total se pote realiza prin:
Reducerea activelor economice care presupune:
- optimizarea structurii activelor;
- creterea ponderii imobilizrilor fixe active;
- reducerea duratei i a costurilor investiiilor n curs;
- reducerea stocurilor de active circulante i a duratei n zile a unei rotaii a acestora.
Creterea cifrei de afaceri.
Creterea ratei profitabilitii comerciale se poate realiza prin:
Creterea volumului fizic al produciei;
Creterea vulumului vnzrilor;
Modificarea structurii produciei prin creterea ponderii produselor cu o rentabilitate
comercial mai mare;
Cretere competitivitii produselor, prin mbuntirea calitii acestora i prin
servicii post vnzare;
Reducerea cheltuielilor de exploatare i comercializare.

2.6.2.2. Analiza ratei de rentabilitate financiar


Semnificaia ratei de rentabilitate financiar:58

reprezint remunerarea net a capitalurilor proprii, adic arat ct rezultat net


revine capitalurilor proprii;
msoar randamentul utilizrii capitalurilor proprii, adic a plasamentului
financiar pe care acionarii l-au fcut prin cumprarea aciunilor societii;
este expresia sintetic a intereselor finale ale acionarilor, exprimate prin rata
de remunerare a investiiei fcute de acionari n procurarea activelor sau a
reinvestirii totale sau pariale a profitului rezultat;
exprim interesele acionarilor:
- pe termen scurt prin ncasarea de dividende;
- pe termen lung prin reinvestirea profitului care asigur creterea
valorii aciunilor i crearea premiselor pentru sporirea dividendelor n
perioadele viitoare.

Analiza nivelului i formelor rentabilitii financiare

Mod de calcul a rentabilitii financiare:


Rrf = Rezultatul net al exploatrii sau Profit net 100 ;
Capitaluri proprii

58

Pvloaia Willi, Pvloaia Daniel - Analiza Economico-Financiar. Concepte.Studii de caz. Aplicaii.,


Editura Moldavia, Bacu, 2003, pag.309-310

133

Forme ale rentabilitii financiare:

Rentabilitatea financiar cunoate ca i rentabilitatea economic dou forme i anume:


rentabilitatea financiar brut i rentabilitatea financiar net.
1. Rentabilitatea financiar brut reflect capacitatea resurselor financiare proprii
alocate cu caracter permanent de a genera surse proprii de finanare pe termen lung;
reflect potenialul de dezvoltare propriu generat de investiiile din surse proprii.
Practic arat remunerarea capitalului propriu n termeni de numerar.
Rrfb = Capacitatea de autofinanare 100
Capitaluri proprii
Capacitatea de autofinanare msoar aptitudinea unei ntreprinderi de a degaja, prin
activitatea pe care o deruleaz, resurse interne de finanare. Aceste resurse interne sunt
considerate cele mai sigure i de multe ori, cele mai ieftine surse de finanare a nevoilor
viitoare ale ntreprinderii. Nivelul absolut al capacitii de autofinanare msoar acel volum
de resurse financiare proprii, care se acumuleaz la sfritul unui exerciiu financiar, la
dispoziia ntreprinderii i a proprietarilor acesteia. Cea mai reprezentativ formul de calcul
a nivelului indicatorului, care surprinde att caracterul net ct i pe cel global al acestuia, este
urmtoarea:
CAF = RN + Amp Vp
unde:

RN - rezultatul net;
Amp - cheltuieli cu amortizri i provizioane(inclusiv financiare);
Vp - venituri din provizioane (inclusiv financiare).

2. Rentabilitatea financiar net arat remunerarea net a capitalului social prin dividende.
Rentabilitatea financiar remunereaz acionarii prin acordarea de dividende i prin creterea
rezervelor, care reprezint n fapt creterea averii proprietarilor.

Rrfn = Dividende 100


Capital social
Analiza factorial a ratei rentabilitii financiare

Analiza factorial a ratei de rentabilitate financiar se face n mod analog cu cea a


ratei de rentabilitate economic, adic tot cu ajutorul metodei substituiilor n lan.
a) Stabilirea modelului factorial:

Rrf =

Pn
Cpr

100 =

CA Pn

100
Cpr CA

unde:
CA
- exprim viteza de rotaie (numrul de zile) a capitalului propriu prin cifra de afaceri;
Cpr
Pn

- rata profitabilitii comerciale care exprim profitul net ce revine la un leu cifr de
CA
afaceri

134

b) Identificarea factorilor de influen:

Abaterea se urmrete n mrimi absolute i n mrimi relative. Astfel, n mrimi


absolute, modificarea total a indicatorului este:
Rrf = Rrf1 Rrf0 =

CA1 Pn1 CA0 Pn0

Cpr1 CA1 Cpr 0 CA0

n mrimi relative modificarea indicatorului este:


IRrf =

Rrf1
100;
Rrf 0

IRrf =

Rrf1
100 100
Rrf 0

Principalii factori de influen sunt:

CA
Cpr

Pn
CA

Rrf

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii vitezei de rotaie a capitalului propriu prin cifra de afaceri asupra
indicatorului (Rrf)
CA1 Pn0
CA0 Pn0
Rrf CA =

100

100 =
Cpr1 CA0
Cpr0 CA0
Cpr

CA Pn0

100
Cpr CA0

2) Influena modificrii ratei profitabilitii comerciale nete asupra indicatorului (Rrf)


Rrf

Pn

CA

CA1 Pn1
CA1 Pn0

100

100 =
Cpr1 CA1
Cpr1 CA0
=

Pn
CA1

100
Cpr 1
CA

d) Determinarea abaterii totale:

CA
Pn
+ Rrf
Rrf = Rrf

CA
Cpr

135

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra ratei rentabilitii


financiare
1) Modificarea vitezei de rotaie a capitalului propriul prin cifra de afaceri influeneaz
rata rentabilitii financiare n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din
perioada de baz a ratei profitabilitii comerciale nete.
2) Modificarea ratei profitabilitii comerciale nete influeneaz rata rentabilitii
financiare n mod direct, n acelai sens i proporional cu viteza de rotaie a capitalului
propriu prin cifra de afaceri din perioada curent.
Msurile de cretere a ratei rentabilitii financiare conform modelului
Creterea ratei de rentabilitate financiar are loc dac sunt ndeplinite condiiile:
ICA > ICpr, modificarea cifrei de afaceri trebuie s devanseze modificarea
capitalurilor proprii;
IPn > ICA, modificarea rezultatului net al exploatrii trebuie s nregistreze un
ritm mai ridicat dect modificarea cifrei de afaceri, care se poate realiza prin:
- sporirea produciei fizice vndute;
- modificarea structurii produciei;
- reducerea cheltuielilor de exploatare i comercializare;
- modificarea politicii fiscale.
Creterea gradului de ndatorare, dac rentabilitatea economic este mai mare
dect costul mediu al capitalului mprumutat.

2.6.3. Corelaia dintre rentabilitatea economic i rentabilitatea financiar


Rentabilitatea financiar i are originea n rentabilitatea economic i este
determinat de aproximativ aceeai factori. Diferena dintre rentabilitatea economic i cea
financiar este determinat de politica de finanare promovat de ntreprindere. Dac, de
exemplu avem rate de rentabilitate economice egale, nu nseamn neaprat c rata de
rentabilitate financiar va fi tot egal. Dup cum am mai menionat, rata de rentabilitate
financiar va fi diferit n funcie de modul de finanare al ntreprinderii din fonduri proprii
sau mprumutate.
n funcie de rata de rentabilitate economic, rata de rentabilitate financiar se
exprim astfel:
Rrf = Rrec + (Rrec KDft)

unde: Rrf - rentabilitatea financiar;


Rrec rentabilitatea economic;
KDft - costul mediu al datoriei financiare totale;
Dft - datorii financiare totale;
Cpr - capital propriu.

Dft
Cpr

(1- ip)

Aceast relaie pune n eviden corelaia care exist ntre rentabilitatea economic i
rentabilitatea financiar.

136

De aici rezult c nivelul ratei de rentabilitate financiar depinde de :59


nivelul ratei de rentabilitate economic;
raportul dintre nivelul ratei rentabilitii economice i cel al ratei medii a dobnzii.
Rentabilitatea financiar este deci egal cu rentabilitatea economic corectat cu
efectul de levier al ndatorrii (efectul de prghie financiar) exprimat prin relaia:
(Rec KDft)

Dft
Cpr

Efectul de levier se descompune n doi factori:


a) (Rec KDft ) este denumit levier financiar, care pune n eviden diferena favorabil sau
nefavorabil dintre rentabilitatea economic i costul surselor mprumutate,
diferen ce poate fi amplificat sau diminuat de gradul de ndatorare al
ntreprinderii.Acesta poate lua valori ca:
a1) Rec KDft > 0, cnd Rec > KDft, este semnificaia efectului de levier
pozitiv, i arat c Rf > Rec , dac rata de rentabilitate economic este
superioar costului mediu al datoriilor;
a2) Rec KDft< 0, cnd Rec < KDft, indic un efect de levier negativ(efectul
de mciuc) generat de faptul c nivelul mediu al datoriilor este mai mare
dect rata de rentabilitate economic ceea ce va determina Rf < Rec.
b)
Dft - este denumit braul levierului financiar i exprim structura financiar a
ntreprinderii;
Cpr
b1) cu ct Dft este mai mare , rata de rentabilitate financiar va fi mai
Cpr
mare, dac Rec > KDft (Rec KDft > 0 );
b2) cu ct Dft este mai mic , rata de rentabilitate financiar va fi mai
Cpr
mic, dac
Rec < KDft (Rec KDft < 0 );
b3) la acelai nivel de ndatorare Dft , rata de rentabilitate financiar va fi
Cpr
mai mare cu ct va fi mai mare rata economic fa de rata medie a dobnzii.
Gradul de ndatorare influeneaz rentabilitatea financiar, astfel c n cazul unui efect
nefavorabil mrete riscul financiar.
Analiza ratelor de rentabilitate trebuie realizat n strns corelaie cu riscurile care se
confrunt ntreprinderea, respectiv:
- riscul economic se manifest prin variabilitatea rezultatului de exploatare ca
urmare a influenei determinate de aciunea factorilor de mediu; acesta const
n imposibilitatea ntreprinderii de a se adapta n cel mai scurt timp i cu cele
mai mici costuri la influenele determinate de factorii de mediu.
- riscul financiar, exprimat prin efectul de levier financiar negativ; n acest caz
nseamn c sursele mprumutate sunt mai scumpe dect capacitatea lor de a
genera ctiguri i prin urmare managementul ntreprinderii va trebui s caute
soluii pentru limitarea ndatorrii, fie prin autofinanare, fie printr-o infuzie de
capital propriu(majorare de capital).
59

Mihai Ioan, Cazan Emil, Buglea Alexandru, Lala Popa Ion, tefea Petre, Broteanu Georgeta, Ivoniciu Paul,
Pantea Ioan Marius - Analiza economico-financiar, Editura Mirton, Timioara, 1999, pag.145

137

Concluzii:60

riscul de faliment, ca o rezultant a riscului de exploatare i financiar(riscul


financiar accentueaz riscul economic, determinnd o vulnerabilitate mai mare
a trezoreriei, care n final genereaz incapacitatea de plat, adic riscul de
faliment).
rata rentabilitii financiare trebuie s fie mai mare dect rata medie a dobnzii
pentru a face mai atractive investiiile n ntreprinderea respectiv, dect n
depozitele bancare;
depirea ratei dobnzii de ctre rata de rentabilitate financiar trebuie s fie
proporional cu prima de risc pe care mediul economic al ntreprinderii o
prezint investitorului;
efectul de prghie financiar pune n eviden corelaia (condiionarea) dintre
valoarea de pia a ntreprinderii i structura capitalurilor acesteia. Lund n
calcul efectul ndatorrii asupra rentabilitii financiare, se poate fundamenta
optimizarea structurii capitalurilor , n scopul minimizrii costului procurrii
lor i al creterii rentabilitii financiare.

2.6.4. Analiza rentabilitii investiiilor de capital


Ratele rentabilitii investiiilor de capital sunt cele mai cuprinztoare msuri ale
performanei unei firme deoarece ele reflect influena coroborat a ratelor financiare de risc i
rentabilitate.
Dintre aceste rate menionm:
1. Rezultatul pe aciune (EPS - earning per share) arat ct rezultat net produce o
aciune n decursul unui exerciiu financiar.
Se determin sub dou forme: rezultatul pe aciune de baz i rezultatul pe aciune
diluat. Datorit importanei acestui indicator n cadrul situaiilor financiare, I.A.S.C. a elaborat
un standard n acest sens i anume IAS 33 Rezultatul pe aciune.
1.1. Rezultatul pe aciune de baz (BEPS - basic earning per share) se determin
ca raport ntre rezultatul net al exerciiului corespunztor acionarilor comuni (RN) i numrul
de aciuni comune emise i aflate n circulaie n exerciiul respectiv (NA).

BEPS =

RN
NA

Aciunea comun este un instrument de capital subordonat celorlalte clase de capital. n


scopul determinrii rezultatului pe aciune de baz, rezultatul net al exerciiului corespunztor
acionarilor comuni se determin astfel:
Profit net corespunztor
acionarilor comuni
Pierderea net corespunztoare
acionarilor comuni

Profit net al exerciiului Dividende prefereniale


=
=

Pierderea net a exerciiului +Dividende


prefereniale

60

Ion Lala-Popa, Melania Elena Miculeac - Analiza financiar a ntreprinderii. Elemente teoretice. Aplicaii
rezolvate, Ed. Mirton, Timioara , 2006, pag. 186

138

Aciunile prefereniale se deosebesc de aciunile comune prin faptul c , n timp ce


aciunilor comune le sunt acordate dividende fluctuante n funcie de rezultatul exerciiului,
aciunilor prefereniale le sunt aferente dividende fixe, indiferent de rezultatul obinut de
societate.
Pentru calcularea rezultatului pe aciune de baz, numrul aciunilor comune este egal
cu media ponderat a aciunilor comune, n circulaie n exerciiul respectiv.
Media ponderat a aciunilor comune n circulaie n exerciiul respectiv reflect
posibilitatea ca valoarea capitalului social s fi variat n acel exerciiu, ca urmare a fluctuaiei
numrului de aciuni aflate n circulaie la un moment dat. Aceast medie reflect numrul de
aciuni comune aflate n circulaie la nceputul exerciiului, ajustat cu numrul de aciuni
rscumprate sau emise n perioada respectiv, nmulit cu un factor de ponderare a timpului.
Factorul de ponderare a timpului este egal cu numrul de zile n care aciunile respective s-au
aflat n circulaie, ca o cot din numrul total de zile ale perioadei.
1.2. Rezultatul pe aciune diluat (DEPS - diluate earning per share) presupune
ajustarea profitului net corespunztor acionarilor comuni (obinnd rezultatul net ajustat (RNa) i a mediei ponderate a aciunilor n circulaie (obinnd media ponderat ajustat
NAa) cu influenele tuturor aciunilor comune poteniale diluante.

RNa
NAa

DEPS =

Ajustrile se realizeaz astfel:


profitul net aferent exerciiului corespunztor aciunilor comune se mrete cu valoarea
dup impozitare a dividendelor i a dobnzii recunoscute n acel exerciiu, aferent
aciunilor comune diluante i ajustat n funcie de orice alte modificri ale veniturilor
sau cheltuielilor determinate de conversia aciunilor comune poteniale diluante;
media ponderat a aciunilor comune n circulaie se mrete cu media ponderat a
aciunilor comune suplimentare care s-ar afla n circulaie n cazul conversiei tuturor
aciunilor comune poteniale diluante.
Necesitatea calculrii unui astfel de indicator rezid din faptul c societile ntr
uneori n angajamente de emisiune de aciuni n viitor, care modific rezultatul pe aciune de
baz. Aciunile comune poteniale diluante se consider a fi convertite n aciuni comune la
nceputul perioadei sau la data emisiunii aciunilor comune poteniale. Aciunile comune
poteniale trebuie tratate ca diluante numai atunci cnd conversia lor n aciuni comune va
duce la o scdere a profitului net pe aciune rezultat din activitile ntreprinderii.

2. Coeficientul de capitalizare bursier (PER - price-to-earnings ratio) msoar


de cte ori investitorii sunt dispui s plteasc pentru o unitate monetar de profit raportat. Se
determin ca raport ntre preul de pia al unei aciuni (PPA) i profitul pe aciune (EPS).

PER =

PPA
EPS

Ratele PER sunt mari pentru firmele care au perspective mai bune de dezvoltare (n
condiii economice i de risc constante) i sunt mici pentru firmele a cror activitate este
riscant. Cu alte cuvinte indicatorul exprim ncrederea investitorilor n viitorul ntreprinderii
respective.

139

3. Raportul dintre valoarea de pia i valoarea contabil a unei aciuni (MTBR market-to- book-ratio) reprezint o alt rat important deoarece indic valoarea pe care
pieele financiare o confer conducerii unei ntreprinderi.
PPA
MTBR =
VCA

Valoarea contabil reprezint costul istoric al aciunilor ordinare reprezentnd pri din
capitalul social al ntreprinderii. Preul de pia al unei aciuni este afiat la burs. O
ntreprindere bine condus i cu suficiente posibiliti de cretere ar trebui s aib o valoare de
pia mai mare sau cel puin egal cu valoarea contabil a capitalului su social. Dac
economia este n recesiune raportul este subunitar chiar dac echipa managerial este bun.
n concluzie valorile acestei rate depind att de factorii economici generali (sau valabili
pentru sectorul respectiv) ct i de factori care aparin numai de firma respectiv, ca entitate
distinct.
4. Randamentul dividendelor (RDIV) msoar ctigul ncasat de acionari n urma
investiiilor n aciunile ntreprinderii. Se determin ca raport ntre dividendul pe aciune
(DIVA) i preul de pia al unei aciuni (PPA).

RDIV =

DIVA
x100 ,
PPA

unde
DIVA =

DIV
NA

DIV - valoarea dividendelor repartizate acionarilor ntr-un exerciiu financiar;


NA - numrul de aciuni comune emise aflate n circulaie.
Randamentul dividendelor reprezint o msur a ctigului ncasat de acionari n
urma investiiilor n aciunile ntreprinderii. Dac nu se acord dividende atunci trendul
trebuie s fie descendent.

2.7. ANALIZA RISCURILOR NTREPRINDERII


Activitatea ntreprinderii este supus n orice moment riscului. n linii generale, riscul
constituie probabilitatea ca un eveniment nedorit s se produc.
n funcie de poziia sa pe pia, de situaia economic i financiar, de mediul
economic, respectiv climatul n care i desfoar activitatea, o societate poate suporta mai
greu sau mai uor riscurile la care este supus. Practic nu exist activitate economic n care
s nu intervin riscul la un moment dat. Intensitatea acestuia poate fi ns diferit n funcie
de domeniu, de tendinele pieei, de imaginea rii n contextul mondial etc.
n practica economic, cele mai des ntlnite forme ale riscului sunt:
riscul de ar;
riscul comercial;
riscul valutar;
riscul de exploatare;

140

riscul financiar;
riscul de faliment.
Se va insista asupra ultimelor trei categorii de riscuri, acestea fiind riscurile cele mai
frecvente la care este supus activitatea unui agent economic.

2.7.1. Analiza riscului de exploatare


Riscul de exploatare (denumit i risc economic) poate fi definit ca reprezentnd
incapacitatea ntreprinderii de a se adapta la timp i cu cel mai mic cost la variaiile mediului.
n activitatea de exploatare, riscul depinde n mare msur de modul de gestionare a
factorilor interni i n principal, de evoluia preurilor de vnzare, de raportul cost-pre,
calitate-pre de modificarea structurii cheltuielilor n raport cu volumul de activitate.
Prin implicaiile pe care le poate genera asupra activitii, riscul de exploatare prezint
interes n primul rnd pentru urmtoarele dou categorii de participani la viaa economic a
ntreprinderii:
- managementul ntreprinderii, care urmrete stpnirea riscului n vederea
asigurrii unei maximizri a profitului i a creterii averii acionarilor
- investitorii externi, care urmresc un plasament ct mai bun al capitalului,
plasament care i va satisface atunci cnd va fi asigurat un nivel suficient de mare
al retribuirii a capitalului investit, n condiiile unui grad de risc pe care l
consider acceptabil.
Pentru determinarea nivelului riscului de exploatare ce caracterizeaz o anumit
activitate, se utilizeaz n general dou metode:
- metoda pragului de rentabilitate
- metoda elasticitii rezultatului exploatrii.
Utiliznd modaliti distincte de cuantificare a riscului de exploatare, cele dou
metode se completeaz reciproc, astfel nct mbinarea lor duce la obinerea unor informaii
mai complete.

2.7.1.1. Metoda pragului de rentabilitate


Pentru determinarea riscului de exploatare se pornete de la analiza relaiei cost
volum-rezultat numit i analiza pragului de rentabilitate. Pragul de rentabilitate este
punctul n care cifra de afaceri acoper cheltuielile de exploatare delimitate n cheltuieli fixe i
cheltuieli variabile, calculndu-se n uniti fizice sau valorice, pentru un produs sau pentru
ntreaga activitate.
n funcie de unitile n care se exprim, pragul de rentabilitate se determin astfel:
a) Calculul pragului de rentabilitate n uniti fizice este operaional la firmele
monoproductive.
Se tie c n pragul de rentabilitate veniturile sunt egale cu cheltuielile, iar rezultatul
este nul:
CA = CT

Pr = 0

(1)

unde:
CT reprezint suma cheltuielilor totale;
CA = cifra de afaceri.
n funcie de evoluia lor n raport cu volumul de activitate, cheltuielile totale se
mpart n cheltuieli variabile i cheltuieli fixe. Cheltuielile variabile se modific odat cu
modificarea volumului de activitate (proporional sau neproporional) n timp ce cheltuielile

141

fixe, pe termen scurt, se menin constante. Rezult c atunci cnd ritmul de cretere al
cheltuielilor variabile este egal cu dinamica cifrei de afaceri, costul variabil unitar se menine
constant, n timp ce costul fix unitar se reduce odat cu creterea cifrei de afaceri.
Att cifra de afaceri ct i cheltuielile variabile pot fi determinate n funcie de
volumul fizic al activitii i de preul unitar, respectiv costul variabil unitar.
Relaia (1) devine:
(2)
qp = qcv + CF
Deoarece n cazul egalitii precedente, q evideniaz producia maxim pe care
trebuie s o realizeze societatea pentru ca veniturile din exploatare s acopere cheltuielile din
exploatare ale ntreprinderii, simbolul utilizat va fi qcr (volumul produciei necesar atingerii
punctului mort sau pragului de rentabilitate).
Relatia (2) devine:
CF
(3)
q cr ( p cv ) = CF q cr =
p cv
Diferena p-cv se numete marja unitar a cheltuielilor variabile iar mrimea sa
trebuie s acopere costul fix unitar i s asigure obinerea unui profit unitar. Relaia
precedent devine:
CF
q cr =
mjv
b) Calculul pragului de rentabilitate n uniti valorice se poate face att pentru
firmele monoproductive ct i pentru cele care produc i comercializeaz o gam variat de
produse.
n cazul firmelor monoproductive relaiile de calcul sunt obinute pornind de la
relaia n cazul determinrii volumului fizic al produciei critice (3) , unde pentru a transforma
producia fizic n cifra de afaceri (producia valoric) relaia trebuie ponderat cu preul
unitar.

qcr p = p

CF
p cv

CF
Mv

sau
CAcr =

CF
CF
CF
=
=
cv
1 Rv Rmv
1
p

unde:
CAcr cifra de afaceri pentru atingerea pragului de rentabilitate;
Mv marja cheltuielilor variabile;
Rv rata cheltuielilor variabile;
Rmv rata marjei cheltuielilor variabile.
n cazul firmelor multiproductive se pornete de la relaia:

CA = CT = CV + CF

142

Considernd c preul de vnzare i costul variabil sunt constante atunci i raportul


CV/CA este constant. n acest caz relaia devine:
CAcr =

CF
CV
1
CA

CF
1 Rv

CF
Rmv

unde:
CAcr cifra de afaceri pentru atingerea pragului de rentabilitate;
CF - cheltuieli fixe totale;
CV - cheltuieli variabile totale;
CA cifra de afaceri total;
CV/CA partea de cheltuieli variabile n cifra de afaceri.
Evaluarea riscului de exploatare se face cu ajutorul unor indicatori care ne indic n ce
msur poate oscila volumul activitii desfurate, fr ca aceast oscilaie s implice riscul
nregistrrii unor pierderi:
marja de siguran n mrimi absolute;
indicele de siguran;
abaterea indicelui de siguran;
momentul de realizare a punctului critic.
a) Marja de siguran n mrimi absolute (Msa) exprim diferena valoric existent ntre
volumul de activitate realizat efectiv i volumul de activitate aferent punctului critic,
determinndu-se cu relaia:
Msa = CA CAcr
Dup cum se poate observa din metodologia de calcul, marja de siguran n mrimi
absolute trebuie s fie pozitiv pentru ca ntreprinderea s obin profit. Cu ct valoarea ei
este mai mare, cu att riscul de exploatare la care ntreprinderea este supus e mai redus.
b) Indicele de siguran exprim raportul dintre veniturile realizate efectiv i veniturile
aferente pragului de rentabilitate. El se mai numete i coeficient de volatilitate i are aceeai
valoare informaional ca i marja de siguran.
Isg = CA/CAcr
c) Informaiile oferite de ctre abaterea indicelui de siguran ( Isg ) sunt mai complete.
Aceasta exprim procentual ecartul dintre volumul de activitate realizat i volumul de
activitate corespunztor pragului critic.
Isg = (CA - CAcr)x100/ CAcr
Din observaiile statistice s-au desprins urmtoarele:
valoarea Isg mai mic de 10% desemneaz o situaie instabil, respectiv un risc de
exploatare ridicat;
o valoare a Isg cuprins ntre 10% i 20% corespunde unui nivel mediu al riscului
(situaie relativ stabil);
depirea valorii de 20% de ctre Isg denot un risc de exploatare redus.

143

d) Momentul de realizare a punctului critic (denumit i punct mort) reflect numrul de zile
de care ntreprinderea are nevoie pentru a realiza nivelul de producie aferent punctului critic.
Tcr = (CAcr / CA)xT
Cu ct punctul mort are o valoare mai mic, cu att mai redus va fi riscul de
exploatare. Se poate observa c valoarea punctului mort este la rndul ei cu att mai mic cu
ct nivelul pragului de rentabilitate este mai mic, la un nivel dat al activitii.

2.7.1.2. Metoda elasticitii rezultatului exploatrii


Metoda elasticitii rezultatului exploatrii permite analiza riscului de exploatare
prin prisma sensibilitii rezultatului exploatrii la modificarea volumului de activitate.
Indicatorul utilizat de aceast metod este coeficientul de elasticitate, cunoscut i sub
denumirea de coeficient de levier al exploatrii. Acesta se calculeaz dup urmtoarea
metodologie:
ke=(Re/Re)/(Ve/Ve)
unde:
ke coeficient de elasticitate
Re rezultatul exploatrii
Ve venitul din exploatare
Re/Re variaia relativ a rezultatului exploatrii
Ve/Ve variaia relativ a venitului din exploatare.
n funcie de valorile coeficientului de elasticitate, o ntreprindere se poate afla n una
din urmtoarele situaii, n ceea ce privete riscul de exploatare:
situaie instabil, atunci cnd coeficientul depete valoarea 11. Un nivel ridicat al
coeficientului de elasticitate evideniaz o sensibilitate mare a rezultatului exploatrii
la modificarea volumului de activitate, deci o probabilitate mai mare ca ntreprinderea
s nregistreze scderi semnificative ale rezultatului exploatrii sau chiar pierderi.
situaie relativ stabil, atunci cnd coeficientul se afl n proximitatea valorii 6.
situaie confortabil, cu un grad redus de risc, atunci cnd coeficientul are o valoare
mai mic dect 6. O valoare mic a coeficientului de elasticitate reflect o modificare
mai lent a rezultatului exploatrii la modificarea volumului de activitate, ceea ce
asigur ntreprinderii un timp mai mare de reacie la modificarea condiiilor de mediu.

2.7.2. Analiza riscului financiar


Riscul financiar exprim variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidena structurii
financiare a ntreprinderii (proporia ntre capitalul propriu i datorii) i decurge strict din
gradul de ndatorare al ntreprinderii.
ndatorarea ntreprinderii realizat fie pe calea creditului obligatar fie pe calea
creditului bancar are implicaii asupra gestiunii financiare a ntreprinderii. Datorit faptului c
sarcinile financiare determinate de mprumuturi i concretizate n dobnzi i comisioane nu
sunt legate de profit (ele sunt considerate fixe) diferena dintre rata mai mare a randamentului
utilizrii capitalurilor i costul mprumutului rmne ntreprinderii. Ca atare orice scdere a
randamentului utilizrii capitalului provoac riscul micorrii sau anulrii profitului.
Riscul financiar depinde de patru factori principali :
riscul economic;
gradul de ndatorare;

144

evoluia ratei dobnzii;


fiscalitatea.
Riscul financiar poate fi evaluat pe baza pragului de rentabilitate financiar sau a
efectului de levier.

2.7.2.1. Analiza riscului financiar pe baza pragului de rentabilitate financiar


Calculul pragului de rentabilitate financiar se face asemntor cu calculul pragului de
rentabilitate din exploatare, adugndu-se n relaia de calcul cheltuielile cu dobnzile.
Practic, pragul de rentabilitate financiar reprezint acel nivel de activitate corespunztor
cruia veniturile din exploatare acoper cheltuielile din exploatare i cheltuielile cu
dobnzile.
Pentru calculul pragului de rentabilitate financiar ar fi necesar o mprire a
cheltuielilor cu dobnzile n cheltuieli fixe i cheltuieli variabile. De obicei ns, pentru
simplificarea analizei, se consider c ntregul volum al cheltuielilor cu dobnzile are un
caracter fix.
n aceste condiii, relaia de calcul a pragului de rentabilitate financiar este
urmtoarea:
CAcrf = (CF + Chd)/Rmcv
unde:
CAcrf cifra de afaceri aferent pragului de rentabilitate financiar
CF cheltuieli fixe (din exploatare)
Chd cheltuieli cu dobnzile
Rmcv rata marjei cheltuielilor variabile, Rmcv = 1-CV/CA
CV cheltuieli variabile (din exploatare)
CA cifra de afaceri.
Analiza efectiv a riscului financiar pe baza pragului de rentabilitate se face prin
intermediul acelorai indicatori utilizai i n cazul riscului de exploatare:
marja de siguran n mrimi absolute: Msa = CA Cacr
indicele de siguran: Isg = CA/Cacr
abaterea indicelui de siguran: Isg = (CA - CAcr)x100/ Cacr
momentul de realizare a punctului critic : Tcr = (CAcr / CA)xT
Se poate utiliza de asemenea coeficientul de elasticitate,
ke = P%/CA% = CA/(CA-CAcr) = (P+Cf)/P.
unde:
P% - variaia relativ a profitului
CA% - variaia relativ a cifrei de afaceri
Interpretarea rezultatelor se face n mod asemntor cu modul de interpretare n cazul
riscului economic.

2.7.2.2. Analiza riscului financiar pe baza efectului de levier


Analiza riscului financiar poate fi realizat i cu ajutorul unui model numit efect de
levier financiar. Acesta reprezint practic incidena ndatorrii asupra rentabilitii
capitalurilor proprii. El depinde pe de-o parte de corelaia care exist ntre rata rentabilitii

145

economice i costul mediu al datoriei(rata dobnzii), iar pe de alt parte de nivelul


ndatorrii.61
Pentru ilustrarea influenei efectului de levier se poate pleca de la structura
bilanului, respectiv de la ratele de rentabilitate specifice:
Capitaluri proprii

Activ economic (A)


Rata rentabilitii economice(re)

Rata rentabilitii financiare(rf)


Datorii
Rata dobnzii(kmd)

Figura nr.2.6.Structura bilanului i ratele de rentabilitate specifice

Nelund n calcul impozitul pe profit, rezultatul exerciiului (Rex) se determin ca


diferen ntre rezultatul exploatrii (RE) i dobnda (Dob) pltit pentru resursele financiare
mprumutate (Dft).
Rex = RE Dob = RE kmd x Dft
Rezultatul exploatrii se poate obine din relaia de calcul a ratei rentabilitii economice:
re = RE/A => RE = re x A.
nlocuind n formula de calcul a rentabilitii financiare se ajunge la urmtoarea relaie:
rf = re + (re kmd )

Dft
Cpr

unde:
Dft
- levierul
Cpr
Dft
(re kmd) x
- efectul de levier.
Cpr
Pentru construirea relaiei s-a considerat c:
o Venituri financiare + Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare - Impozit pe
profit = 0
o Cheltuielile financiare cuprind numai cheltuielile cu dobnzile.

Dac se ia n considerare i impozitul pe profit, rata financiar de rentabilitate devine:


rf = [re+(re-kmd)x

Dft
](1-t)
Cpr

unde t reprezint rata impozitului pe profit.

61

Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril , Ed.
Mirton, Timioara, 2007, pag. 88-89

146

Condiia ca rentabilitatea financiar s creasc atunci cnd ntreprinderea apeleaz la


mprumuturi este ca este ca rentabilitatea economic s fie superioar ratei dobnzii, caz n
care rata rentabilitii financiare este cu att mai mare cu ct este mai mare gradul de
ndatorare(levierul).
Dimpotriv, dac la nivelul ntreprinderii rata rentabilitii economice este mai mic
dect rata dobnzii, efectul de levier devine negativ, iar rata rentabilitii financiare va fi cu
att mai mic cu ct gradul de ndatorare va fi mai mare.
ntreprinderea se poate afla astfel n trei situaii:
o De siguran, cnd rata rentabilitii economice este mai mare dect rata dobnzii, iar
apelarea la credite suplimentare va duce la mbuntirea ratei rentabilitii financiare;
o De indiferen, cnd rata rentabilitii economice este egal cu rata dobnzii. n
aceast situaie, apelarea la credite nu influeneaz gradul de risc la care ntreprinderea
este supus;
o De risc, cnd rata rentabilitii economice este inferioar ratei dobnzii. n aceast
situaie, apelarea la credite duce la o diminuare a performanelor, deci se impune
minimizarea gradului de ndatorare.

2.7.3. Analiza riscului de faliment


Desfurarea unei activiti viabile care s asigure perenitatea ntreprinderii este o
condiie esenial ce implic multe eforturi i totodat o atenie permanent asupra evoluiei
mediului intern i extern specifice domeniului de activitate. Falimentul este ultima etap n
existena economic a unei ntreprinderi. n literatura de specialitate, deseori termenul de eec
este considerat echivalentul celui de faliment.
n Romnia n anul 2006, Legea Falimentului a fost abrogat i nlocuit cu Legea
Insolvenei62. Ricul de faliment (sau de insolvabilitate) se definete ca fiind posibilitatea de
apariie a incapacitii de onorare a obligaiilor scadente ale firmei, nscute din angajamente
anterioare contractate, din operaii curente, determinabile pentru continuarea activitii,
prelevri obligatorii.
Insolvena, pe de alt parte, se definete ca fiind acea stare a patrimoniului firmei
debitoare care se caracterizeaz prin insuficiena fondurilor bneti disponibile, pentru plata
datoriilor exigibile.

2.7.3.1.Cauzele care determin falimentul


Cauzele falimentului sunt diverse:
Managementul neperformant, care pare a sta la baza a peste 50% din totalul
falimentelor. Principalele erori manageriale ar fi:
- consultan financiar greit;
- lips de comunicare cu angajaii;
- pierderea controlului asupra costurilor;
- politici de marketing inadecvate;
- supracapacitate de producie etc.
Disfuncfionaliti interne:
- fora de munc necalificat;
- pierderea unor proiecte importante;
- degradarea imaginii;
- fraude;
62

Legea 85 din 5 aprilie 2006, privind procedura insolventei

147

- rebuturi peste nivelul maxim admis;


Factori externi:
- concurena;
- ciclul de via al ntreprinderii; este cunoscut faptul c toate produsele, serviciile i
chiar ntreprinderile au o durat de via limitat;
- recesiune economic;
- calamiti etc.
Riscul de faliment poate fi analizat din mai multe puncte de vedere. Astfel, se poate
realiza o analiza static a riscului de faliment prin compararea mrimilor principalelor
elemente de activ i de pasiv, i prin determinarea ratelor de solvabilitate i de structura
financiar a pasivului. Pe aceast baz se obin informaii despre evoluia fondului de rulment
ai ntreprinderii, respectiv despre durata medie de realizare a activelor circulante i durata
medie de rambursare a datoriilor pe termen scurt.
Se apreciaz c riscul de faliment se diminueaz odat cu creterea fondului de
rulment i atunci cnd, la termen, activele circulante transformate n lichiditi depesc
valoarea datoriilor curente.
De asemenea, concluzii pertinente cu privire la faliment se pot desprinde i dac se
realizeaz o analiz funcional a riscului, prin studierea corelaiei Fond de rulment - Necesar
de fond de rulment - Trezorerie net.
O importan deosebit n analiza riscului de faliment o are metoda scorurilor,
utilizat foarte frecvent de ctre instituiile creditoare cu scopul de a se asigura mpotriva
riscului de insolvabilitate a clienilor.

2.7.3.2. Analiza riscului de faliment prin metoda scorurilor


Scorul constituie o metod de diagnostic extern care const n msurarea i
interpretarea riscului la care se expune investitorul, creditorul ntreprinderii, dar i
ntreprinderea ca sistem n activitatea viitoare. El se bazeaz pe formularea unor judeci de
valoare care combin liniar un grup de rate (n principal financiare) semnificative.
Etapele de determinare a funciei scor
Din punct de vedere tehnic, determinarea scorului necesit parcurgerea urmtoarelor etape de
lucru:
alegerea unui eantion de ntreprinderi, care s cuprind dou grupuri, de exemplu,
ntreprinderi falimentare sau aflate n dificultate i societi care nu ntmpin
probleme financiare;
compararea ntreprinderilor din cele dou grupuri pe parcursul unui interval de timp,
prin utilizarea unor indicatori considerai cei mai semnificativi;
selectarea indicatorilor care realizeaz cea mai bun discriminare (prin testare
statistic se rein indicatorii considerai cu aciune permanent i puternic asupra
eantioanelor cercetate);
elaborarea prin tehnica analizei discriminante a unei combinaii liniare Z a
indicatorilor semnificativi, Xi;

Z = al Xl + a2 X2 +...+ an Xn

148

Situaia economico-financiar se va reduce la un singur rezultat matematic care va


permite ncadrarea societii analizate n unul din grupurile considerate;
stabilirea unor puncte de inflexiune care s realizeze clasificarea predictiv a
ntreprinderilor n cele dou grupuri;
analiza apriori a ratei de succes a scorului Z prin compararea clasificrii predictive cu
situaia cunoscut a ntreprinderilor din eantion;
analiza aposteori a ratei de succes a funciei Z prin investigarea gradului de relevan
pentru un alt eantion de firme.
ntre modelele cele mai cunoscute amintim: modelul Altman, modelul Canon-Holder,
modelul Bncii Centralei Franei, modelul F al economiei romneti.
A. Modelul Altman

Modelul Altman este modelul cel mai des folosit n rile dezvoltate. El se bazeaz pe
urmtoarea funcie:

Z = 3,3 x1 + x 2 + 0,6 x3 + 1,4 x 4 + 1,2 x5


unde :
Re zultatul.curent.ina int ea.impozitarii
(rata rentabilitii economice)
Activ.total
Cifra.de.afaceri
(viteza de rotaie a activului)
x2 =
Activ.total
Capitalizarea.bursiera
(autonomia financiar)
x3 =
Im prumuturi
x1 =

x4 =

Pr ofitul.reinvestit
(rata profitului reinvestit)
Activ.total

x5 =

Activ.circulant
(rata activelor circulante)
Activ.total

n funcie de valorile funciei Z, ntreprinderea se poate afla n trei situaii:


o Z < 1,81 => ntreprinderea este insolvabil
o 1,81 < Z 2,90 => ntreprinderea se gsete n dificultate
o Z > 2,90 =>ntreprinderea poate fi considerat sntoas din punct de vedere
economic.
B. Modelul Canon-Holder

Acest model utilizeaz urmtoarea funcie:


Z = 16 x1 + 22 x 2 87 x 3 10 x 4 + 24 x 5

unde:
x1 rata lichiditii rapide
x2 rata stabilitii financiare
x3 rata cheltuielilor financiare

149

x4 ponderea cheltuielilor cu personalul n valoarea adugat


x5 ponderea excedentului brut din exploatare n valoarea adugat.
n funcie de valoarea scorului, ntreprinderea se poate ncadra n una din urmtoarele cinci
categorii:
o Z 5 situaie catastrofal
o 5 < Z 4 situaie nefavorabil
o 4 < Z 9 situaie incert
o
9 < Z 16 situaie favorabil
o Z > 16 situaie foarte bun.
Probabilitatea falimentului n funcie de valoarea scorului este:
Scor
negativ
0 - 1,5
1,5 - 4,0
4,0 - 8,5
8,5 - 9,0
9,0 - 10,0
10,0 - 13,0
13,0 - 16,0
peste 16

Probabilitate
>80%
75% - 80%
70% - 75%
50% - 70%
35%
30%
25%
15%
sub 15%

C. Modelul Centralei Bilanurilor a Bncii Franei

Acest model utilizeaz un numr de opt rate, relaia de calcul a scorului fiind urmtoarea:
Z = 1,255 x1 2,003 x 2 0,824 x 3 + 5,221x 4 0,689 x 5 1,164 x 6 + 0,706 x 7 + 1,408 x8

unde:
x1 rata cheltuielilor financiare
x2 rata de acoperire a capitalului investit
x3 rata capacitii de rambursare a datoriilor
x4 rata marjei brute de exploatare
x5 durata medie a creditului furnizor
x6 rata de cretere a valorii adugate
x7 durata medie a creditului clieni
x8 rata investiiilor fizice
n funcie de valoarea scorului Z, ntreprinderea se poate ncadra ntr-una din urmtoarele trei
zone:
Scor Z
Z < - 0,25
-0,25 Z 0,125
Z > 0,125

Zona de ncadrare
zon nefavorabil
zon de incertitudine
zon favorabil

150

Probabilitatea falimentului
70% - 100%
45% - 70%
10% - 45%

D) Modelul funcieiF n practica romneasc

Practica romneasc a dovedit c aplicarea modelelor de risc anterior prezentate pe


cazul concret al economiei romneti nu a dus la rezultate satisfctoare motiv pentru care s-a
ncercat elaborarea unor modele proprii economiei noastre. Unul din aceste modele este aa
zisa funcie F.
n construcia acestui model s-a pornit de la studierea strilor care semnalizeaz
apariia falimentului unei firme, care sunt:
imposibilitatea achitrii obligaiilor curente;
lipsa de resurse financiare pentru achitarea datoriei pe termen lung;
ncasarea cu mare ntrziere a contravalorii produselor livrate;
lipsa profitului.
n conseci cei patru indicatori corespunztori celor patru situaii prezentate sunt:
G1 = Lichiditatea curenta =

G 2 = Solvabilitatea =

Active curente
Pasive curente

Profit net + amortizare


Rata credit pe termen mediu i lung + Dobanda la credit

G 3 = Viteza de rotaot a creditelor clienti =

G 4 = Rata profitului =

Vanzari
Clienti

Profit
x100
Cost

Funcia liniarizat pentru fiecare indicator folosind teoria unitilor este:


F(x) = ax+b

Parametrii a i b se calculeaz cu relaiile:


pentru indicatorii care se optimizeaz prin maxim:
a=

1
Xmax Xmin

b=

Xmin
Xmax Xmin

pentru indicatorii care se optimizeaz prin minim:


a=

1
Xmin - Xmax

b=

Xmax
,
Xmin - Xmax

151

unde:
Xmin reprezint valoarea minim a indicatorului (stare de faliment)
Xmax reprezint valoarea indicatorului cnd riscul de faliment este minim.
n urma aplicrii funciilor liniarizate a fiecrui indicator din cei patru menionai pe un
eantion reprezentativ de firme romneti s-au obinut urmtoarele rezultate:
Tabelul nr 2.2.
Rezultatele obinute
Nr..
crt

Denumirea
indicatorilor

Simbol

Valoare
Min. Max.

1.

Lichiditatea curent

G1

0,75

0,444

-0,333

2.

Solvabilitatea

G2

0,9

0,909

-0,818

3.

Viteza de rotaie a G3
creditelor
clieni
(durata n zile)

70

15

0,0526

-0,263

4.

Rata profitului

30

0,0333

G4

Funcia scor folosind modelul F va fi:


F= 0,444 G1 + 0,909 G2 + 0,0526 G3 + 0,0333 G4 -1,414
Funcia ia valoare maxim de 4 i una minim de -1,4. n funie de valoarea lui F
se disting urmtoarele zone:
F < 0,5 faliment iminent ;
0,5 < F < 0,5 zon limit;
1,1 < F < 2,0 zon intermediar ;
F > 2,0 zon favorabil.

152

2.8. STUDIU DE CAZ


ANALIZA POZIIEI FINANCIARE A NTREPRINDERII
Principalele probleme urmrite n cadrul analizei poziiei financiare a ntreprinderii se
refer la:
analiza ratelor de structur ale bilanului;
analiza echilibrului financiar al ntreprinderii;
analiza lichiditii i solvabilitii ntreprinderii;
analiza gestiunii resurselor;
analiza profitabilitii i rentabilitii ntreprinderii;
analiza riscurilor ntreprinderii;
determinarea flexibilitii financiare a ntreprinderii pe baza situaiei fluxurilor de
numerar.

2.8.1. Prezentarea Societii Comerciale Agro Company S.R.L. i a


instrumentelor de analiz
2.8.1.1. Elemente de identificare
Tabelul nr. 2.3.
Date de identificare S.C. Agro Company S.R.L.

1.
2.
3.

Denumirea
Sediul social
Nr.
de
nregistare
O.R.C.
4. Cod fiscal
5. Forma juridic

S.C. AGRO COMPANY S.R.L. LUGOJ


Lugoj, Str. Bocei , Nr.35, Jud. Timi
J35/1584/1997

6. Nr. asociai
7. Durata de funcionare
8. Obiectul de activitate

3
Nelimitat
Producia, prelucrarea i comercializarea crnii

R 1844261
- persoan juridic romn;
- societate cu rspundere limitat;
- capital integral privat.

2.8.1.2. Scurt istoric al firmei


Activitatea firmei S.C. Agro Company S.R.L. a nceput n 1997 n Lugoj, str.
Bocei, nr. 35 avnd ca obiect de activitate sacrificarea porcilor i vnzarea crnii n doua
magazine de specialitate nchiriate n Lugoj.
n anul 1999 a nceput prelucrarea crnii pentru mezeluri i alte produse, reuind o
valorificare mai bun a materiei prime.
n trimestrul nti al anului 2002 a nceput construcia unui abator pe teren propriu,
producia fizic sortimental, calitatea i cifra de afaceri crescnd rapid ncepnd cu
trimestrul al III-lea al anului 2002, cnd a fost dat n funciune noul abator, finanat n
totalitate din fonduri proprii. n secia de preparate s-a ajuns s se prelucreze n medie de 8
tone de carne pe zi, n 60 de sortimente.

153

Imediat dup darea n folosin a abatorului a crescut i producia firmei, fiind


necesar mrirea spaiilor frigorifice i a spaiilor de tranare.
n anul 2004 s-a contractat n leasing un cap tractor i remorca pentru transport
animale, iar n anul 2005 un cap tractor i remorc transport carne, ambele cu o capacitate de
20 de tone. Tot n anul 2005 s-au achiziionat 20 autospeciale Dacia, 4 autovehicule Fiat
Ducato care au fost dotate cu instalaii frigorifice pentru transport produse din carne.
Tot n acest an s-a ntocmit documentaia i s-a obinut un credit de 255000 Euro de la
BCR din care s-au achiziionat utilaje performante i agregate frigorifice. Creditul este n
derulare iar ratele i dobnzile se pltesc la termen. Prin dotarea cu utilaje noi producia a
crescut cu circa 40%.
Valoarea mijloacelor fixe (constnd n construcii, dotri cu utilaje pentru producie i
comer, precum i mijloace de transport auto) a crescut n anul 2007 cu peste 158 miliarde lei
vechi.
Societatea este condus de: administrator, director general, director economic,
contabil ef, ef de producie, ef transporturi.
Societatea Agro Company S.R.L. de-a lungul anilor a obinut n permanen diplome,
situndu-se n topul firmelor de profil din judeul Timis.
Referitor la reeaua de distribuie mezelurile Agro Company se realizeaz cu suportul
unui parc auto format din peste 30 de uniti de transport dotate cu instalaii frigorifice.

2.8.1.3. Profilul activitii


Obiectul principal de activitate al Societii Comerciale Agro Company S.R.L. este
producia i prelucrarea crnii.
Principalele sortimente de produse sunt:
- produse din carne fierte i afumate (30 sortimente);
- produse din carne fierte, afumate i uscate (6 sortimente);
- produse din carne crud uscate (14 sortimente);
- produse din carne proaspete (tocat + mici=7 sortimente);
- produse din carne afumate (crnai din membrane naturale 2 sortimente);
- produse din carne prospturi (14 sortimente);
- produse din carne unci (7 sortimente);
- produse din carne specialiti (17 sortimente);
- produse din carne afumturi (11 sortimente);
- produse din carne coapte n forme (2 sortimente);
- produse din carne de tip caltabo, lebr (6 sortimente);
- produse de tip vegetal (5 sortimente).
Volumul de vnzri realizate pe produse in ultimii 3 ani: societatea a realizat n
ultimii ani o medie de 765.075 kg/an de specialiti unci, salamuri 2.448.240 kg/an,
prospturi 2.524.747kg/an, produse afumate 9.112.687,5kg/an. Permanent societatea a
ncercat i s-a preocupat s diversifice produsele sale, crescnd n acelai timp i calitatea
acestora, astfel nct s fac fa cerinelor pieei prin activitatea de creaie i testare de
produse noi.
Licene de producie, comercializare: societatea dispune de urmtoarele licene de
fabricaie pentru sortimentele prezentate:
licen de fabricaie seria A nr.02990 pentru tranarea crnii;
licen de fabricaie seria A nr.02991 pentru fabricarea grsimilor animale;

154

licen de fabricaie seria A nr.02992 pentru fabricarea preparatelor din carne;


licen de fabricaie seria A nr.02993 pentru prelucrarea subproduselor comestibile i
necomestibile;
licen de fabricaie seria A nr.02994 prestri servicii, condiionare, ambalare,
depozitare i transport.

2.8.1.4. Instrumentele de analiz


Se va efectua analiza poziiei financiare a S.C. Agro Company S.R.L. pe trei ani
de analiz i anume la: 31.12.2011, 31.12.2012, 31.12.2013, iar datele se vor prelua din
urmtoarele documente prezentate n cele ce urmeaz:
bilanul prescurtat al societii;
bilanul financiar;
bilanul funcional;
contul de profit i pierderi;
alte date necesare analizei.
Tabelul nr. 2.4.
Bilanul prescurtat
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR
Perioada de analiz
2011
2012
2013
Active imobilizate
0
0
0
I. Imobilizri necorporale
II. Imobilizri corporale
29.576
28.469
27.822
III. Imobilizri financiare
0
0
0
Active imobilizate Total
29.576
28.469
27.822
Active circulante
11.219
14.987
17.738
I.Stocuri
II.Creane
III. Investiii financiare pe termen scurt
IV. Casa i conturi la bnci
Active circulante Total
Cheltuieli n avans
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad de pn la un an
Active circulante nete, respectiv datorii curente nete
Total active minus datorii curente
Datorii ce trebuie pltite ntr-o perioad mai mare de un an
Provizioane pentru riscuri i cheltuieli
Venituri n avans, din care:
- subvenii pentru investiii
- venituri nregistrate n avans
Capital i rezerve
I. Capital, din care:
- capital subscris nevrsat

155

11.909
0
1.171
24.299
394
13.204
11.489
41.065
8.023
0
0
0
0

8.809
0
2.388
26.184
293
6.888
19.530
47.999
14.886
0
59
0
59

9.181
0
2.642
29.561
240
14.556
15.220
43.042
8.320
0
25
0
25

38.655
0

38.655
0

38.655
0

- capital subscris vrsat


II. Prime de capital
III. Rezerve din reevaluare
- sold creditor
- sold debitor
IV. Rezerve
V. Rezultatul reportat
- sold creditor
- sold debitor
VI. Rezultatul exerciiului financiar
- sold creditor
- sold debitor
Repartizarea profitului
Capitaluri proprii Total
Patrimoniul public
Capitaluri Total

38.655
0

38.655
0

38.655
0

0
0
150

0
0
150

0
0
179

0
5.763

0
5.692

0
4.112

936
0
936
33.042
0
33.042

71
0
71
33.113
0
33.113

1.580
0
1.580
34.722
0
34.722

Pentru a construi bilanul financiar al societii pe cei trei ani de analiz, se


pornete de la formularul de bilan din cadrul Situaiilor financiare anuale.

Etapele de realizare a bilanului financiar sunt urmtoarele:


1. Analiza i tratarea posturilor din bilan i din afara lui:
Aceast analiz vizeaz trei aspecte:
a. Eliminarea nonvalorilor.
b. nregistrarea elementelor patrimoniale la valoarea real.
c. Tratarea elementelor din afara bilanului.
5. Ordonarea posturilor n activ i n pasiv.
1. Analiza i tratarea posturilor din bilan i din afara lui

n cadrul primei etape de construcie a bilanului financiar al S.C. Agro Company


S.R.L. singurele corecii care trebuie realizate vizeaz:
eliminarea cheltuielilor nregistrate n avans din activul bilanului i pentru a menine
egalitatea bilanier, atunci cnd elementele de activ fictiv sunt eliminate este
necesar reducerea cu aceeai sum i a pasivului bilanului. Astfel, aceste cheltuieli
n avans se elimin prin deducere din capitalul propriu, cu aceeai valoare ( operaie
modificatoare de scdere);
majorarea capitalului propriu cu veniturile nregistrate n avans, deoarece privite
static aceste venituri pot fi asimilate rezultatului exercitiului, aadar se reduce postul
bilanier Venituri n avans i va crete cu aceeai valoare capitalul propriu (
operaie permutativ de pasiv).

156

Tabelul nr. 2.5.


Bilanul financiar intermediar
mii lei
2011

2012

bilanul
bilanul corecii corectat bilanul corecii
ACTIV
Imobilizri
necorporale
Imobilizri
corporale
Imobilizri
financiare
Active imobilizate
total
Stocuri
Creane - clieni
Investiii financiare
pe termen scurt
Casa i conturi la
bnci
Active circulante
total
Cheltuieli
nregistrate n avans
TOTAL ACTIV
PASIV
Capital social
Rezerve
Rezerve din
reevaluare sold
creditor
Rezultatul reportat (
sold debitor)
Rezultatul
exerciiului
Repartizarea
profitului
Capitaluri proprii
Provizioane pt.
riscuri i cheltuieli
Datorii pe termen
scurt, din care:
Furnizori
Datorii pe termen
lung
Datorii totale

2013
bilanul
corectat

bilanul
bilanul corecii corectat

29.576

29.576

28.469

28.469

27822

27822

29.576

29.576

28.469

28.469

27.822

27.822

11.219

11.219

14.987

14.987

17.738

17.738

11.909

11.909

8.809

8.809

9.181

9.181

1.171

1.171

2.388

2.388

2.642

2.642

24.299

24.299

26.184

26.184

29.561

29.561

394

-394

293

-293

240

-240

54.269

-394

53.875

54.946

-293

54.653

57623

-240

57.383

38.655

38.655

38.655

38.655

38.655

38.655

150

150

150

150

179

179

5.763

5.763

5.692

5.692

4.112

4.112

936

936

71

71

1.580

1.580

936

936

71

71

1.580

33.042

-394

32.648

33.113

13.204

-293
+59

1.580
-240
+25

32.879

34.722

13.204

6.888

6.888

14.556

14.556

34.507

8.023

8.023

14.886

14.886

8.320

8.320

21.227

21.227

21.774

21.774

22.876

22.876

Venituri n avans

59

-59

25

-25

TOTAL PASIV

54.269

53.875

54.946

-293

54.653

57.623

-240

57.383

-394

157

2. Ordonarea posturilor n activ i n pasiv

Ordonarea se face astfel:


a) pentru activ:
- active imobilizate nete cu durata de realizare mai mare de un an, inclusiv
stocurile fr micare sau cu micare lent i creanele cu durat de realizare
mai mare de un an;
- active circulante cu durata de realizare mai mic de un an, inclusiv
imobilizrile financiare realizabile n anul curent.
b) pentru pasiv:
- capital permanent (capital propriu + datorii financiare i nefinanciare cu
durat mai mare de un an);
- datorii pe termen scurt (datoriile financiare i nefinanciare cu durat mai mic
de un an, inclusiv provizioanele mai mici de un an).
S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj nu deine stocuri fr micare sau cu micare
lent, de asemenea, societatea analizat nu nregistreaz imobilizri financiare, aadar nu se
realizeaz nici o corecie n cadrul acestor doua elemente patrimoniale.
Societatea detine creane cu durat de realizare mai mare de un an in toate cele trei
perioade de analiza.
Bilanul financiar final al S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj pe cei trei ani de
analiz este prezentat n tabelul nr. 2.6.
Tabelul nr. 2.6.
Bilanul financiar final
mii lei
Specificaie

Perioada de analiz
2012

2011
ACTIV
Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale
Stocuri mai mari de un an
Imobilizri financiare mai mari de
un an
Creane cu durata mai mare de 1
an
ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL

Stocuri mai mici de un an


Creane mai mici de un an
Investiii financiare pe termen
scurt
Imobilizri financiare cu durata
mai mic de 1 an
Casa i conturi la bnci
ACTIVE CIRCULANTE TOTAL

TOTAL ACTIV

2013

0
29.576
0

0
28.469
0

0
27.822
0

0
1063

0
2.666

0
915

30.639

31.135

28.737

11.219
10.846

14.987
6.143

17.738
8.266

0
1.171
23.236

0
2.388
23.518

0
2.642
28.646

53.875

54653

57.383

158

PASIV
Capitaluri proprii
mprumuturi pe termen mediu i
lung
Furnizori cu durata mai mare de 1
an
Alte mprumuturi i datorii
financiare
Datorii mai mari de 1 an -total
Provizioane pentru riscuri i
cheltuieli mai mari de 1 an
Capitaluri permanente
mprumuturi pe termen scurt
Furnizori cu durata mai mic de 1
an
Alte datorii de exploatare
Datorii mai mici de 1 an
Total
Provizioane pentru riscuri i
cheltuieli mai mici de 1 an
TOTAL PASIV

32.648
8.023

32.879
14.886

34.507
8.320

8.023
0

14.886
0

8.320
0

40.671
0
1.249

47.765
0
2.439

42.827
0
2.534

11.955
13.204

4.449
6.888

12.022
14.556

53.875

54.653

57.383
Tabelul nr. 2.7.

Bilanul funcional final


mii lei
Specificatie
2011

Perioada de analiz
2012

2013

ACTIV

Imobilizri necorporale
Imobilizri corporale la valoarea bruta
(valoarea neta + amortizarea)
Imobilizri financiare
Total active aciclice (stabile)
Stocuri
Creane din exploatare
+ cheltuieli nregistrate n avans aferente
exploatrii
Total active ciclice (de exploatare)
Creane n afara exploatrii
+ cheltuieli n avans n afara exploatrii
Total active ciclice din afara exploatrii
Casa i conturi la bnci
Trezorerie de activ
TOTAL ACTIV

159

0
33.838

0
34.460

0
34.518

0
33.838
11.219
12.303

0
34.460
14.987
9.102

0
34.518
17.738
9.421

23.522
0

24.089
0

27.159
0

0
1.171
1.171
58.531

0
2.388
2.388
60.937

0
2.642
2.642
64.319

PASIV

Capital propriu+amortizarea imobilizrilor


proprii
Datorii pe termen lung
Total pasive aciclice (stabile)
Furnizori i conturi asimilate
Alte datorii de exploatare+ venituri nregistrate
n avans aferente exploatrii
Total pasive ciclice (de exploatare)
Datorii n afara exploatrii
+ venituri n avans n afara exploatrii
Total pasive ciclice din afara exploatrii
Credite pe termen scurt
Trezorerie de pasiv
TOTAL PASIV

37.304

39.104

41.418

8.023
45.327
1.249
11.955

14.886
53.990
2.439
4.508

8.320
49.738
2.534
12.047

13.204
0

6.947
0

14.581
0

0
0
0
58.531

0
0
0
60.937

0
0
0
64.319

Amortizarea imobilizrilor proprii:


anul 2011 = 4262 mii lei
anul 2012 = 5991 mii lei
anul 2013 = 6696 mii lei
Tabelul nr. 2.8.
Contul de profit si pierdere
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR

1. Cifra de afaceri net


Producia vndut
Venituri din vnzarea mrfurilor
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
2. Variaia stocurilor:
- sold creditor
- sold debitor
3. Producia imobilizat
4. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele


consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli din afar (cu energia i apa)
c) Cheltuieli privind mrfurile
6. Cheltuieli cu personalul, din care:

160

PERIOADA DE ANALIZ

2011
39.768
33.596
6.172
0

2012
44.368
40.411
3.957
0

2013
61.077
56.506
4.571
0

0
2.284
0
158
37.642
12.472

0
804
0
285
43.849
13.529

4.904
0
0
233
66.214
25.782

117
4.697
4.177
12.679

221
6.985
2.532
16.771

895
9.239
2.809
21.373

a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
7. a) Amortizri i provizioane pentru deprecierea
imobilizrilor corporale i necorporale
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri
8 Alte cheltuieli de exploatare
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli
- Cheltuieli
- Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- Profit
- Pierdere
9.Venituri din interese de participare
- din care, n cadrul grupului
10.Venituri din alte investiii financiare i creane care fac
parte din activele imobilizate
- din care, n cadrul grupului
11.Venituri din dobnzi
- din care, n cadrul grupului
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE TOTAL

12.Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a


investiiilor financiare deinute ca active circulante
- Cheltuieli
- Venituri
13.Cheltuieli privind dobnzile
- din care, n cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL
REZULTATUL FINANCIAR:

- Profit
- Pierdere

8.281
4.397
974

11.142
5.629
1.030

15.390
5.983
855

974
0
0
0
0
2.403
1.794
474
135
0
0
0
37.519

1.030
0
0
0
0
2.981
1.877
1.053
50
0
0
0
44.049

855
0
0
0
0
4.197
2.679
1.480
38
0
0
0
65.150

123
0
0
0
0

0
200
0
0
0

1.064
0
0
0
0

0
23
0
131
154
0

0
43
0
262
305
0

0
117
0
233
350
0

0
0
244
0
51
295

0
0
75
0
91
166

0
0
0
0
38
38

0
141

139
0

312
0

0
18
16.629

0
61
2.055

1.376
0
690

14.REZULTATUL CURENT:

- Profit
- Pierdere
15.Venituri extraordinare

161

16.Cheltuieli extraordinare

15.675

1.923

486

954
0
54.425
53.489

132
0
46.209
46.138

204
0
67.254
65.674

936
0
0

71
0
0

1.580
0
0

936
0

71
0

1.580
0

17.REZULTATUL EXTRAORDINAR:

- Profit
- Pierdere
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
18.REZULTATUL BRUT:

- Profit
- Pierdere
19.IMPOZITUL PE PROFIT
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

- Profit
- Pierdere

2.8.2. Analiza ratelor de structur ale bilanului


S.C. Agro Company S.R.L.
2.8.2.1. Analiza ratelor de structur ale activului
Modul de calcul al ratelor de structur ale activului bilanului S.C. Agro Company
S.R.L. Lugoj, pe baza bilanului financiar final, este prezentat n cele ce urmeaz:
Tabelul nr. 2.9.
Gradul de imobilizare a activului total

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt
1 Active imobilizate (valoare
net)
2 Activ total

2011

2012

U.M.
2013

Ain

30.639

31.135

28.737 mii lei

At

53.875

54.653

57.383 mii lei

3 Rata activelor imobilizate

Rai=Ain/At

56,87%

56,97%

50,08%

4 Valoarea maxim
acceptabil
5 Indicele de cretere a Ain

Max

60%

60%

60%

IcAin

100%

102%

92%

6 Indice de cretere a At

IcAt

100%

101%

105%

7 Indice de cretere a cifrei


de afaceri

IcCa

100%

112%

138%

162

Valoarea ratei activelor imobilizate poate fi considerat normal, dei s-a redus n
ultimul an de analiz fa de perioadele precedente. Situaia se consider ca fiind pozitiv
deoarece este asociat unei creteri a vitezei de rotaie a activelor imobilizate prin
veniturile totale. Aceast reducere se datoreaz creterii ntr-un ritm mai rapid a activelor
circulante fa de creterea imobilizrilor nete, ceea ce are un efect pozitiv asupra
lichiditii firmei, dat fiind faptul c nu asistm la un proces de dezinvestire.

Gradul de imobilizare
65%
%

60%
55%

60%
57%

60%

60%
57%

Rai
50%

50%

Max

45%
2011

2012

2013

Timp

Figura nr.2.7. Evoluia gradului de imobilizare al activului total

innd cont de faptul c imobilizrile necorporale sunt nule pe ntreaga perioad, iar
creanele cu durata mai mare de un an ( care se asimileaz imobilizrilor financiare mai
mari de un an) au valoare nesemnificativ, imobilizrile corporale vor fi cele care vor da
valoarea majoritar a activelor imobilizate nete. Tendina imobilizrilor corporale este de
descretere n ultimul an de analiz, putnd fi considerat favorabil ntruct nu e asimilat
ca fiind consecina unui proces de dezinvestire, ci a procesului de cretere a vitezei de
rotaie prin cifra de afaceri, ceea ce echivaleaz cu o eficien sporit a utilizrii lor.
Tabelul nr. 2.10.
Structura activelor circulante

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7

Specificaie

Simbol

Active circulante
Ac
Activ total
At
Rata activelor circulante Rac=Ac/At
Valoare minim
Min
acceptabil
Indice de cretere a Ac
IcAc
Indice de cretere a At
IcAt
Indice de cretere a Ca
IcCa

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
23.236
23.518
28.646 mii lei
53.875
54.653
57.383 mii lei
43,13%
43,03%
49,92% %
40%
40%
40% %
100%
100%
100%

101%
101%
112%

122%
105%
138%

%
%
%

n ultimul an valoarea indicatorului poate fi considerat normal dei a crescut cu 7%


fa de perioada precedent, sporind ponderea utilizrilor circulante n total, avnd drept
consecin creterea gradului de lichiditate a activului total; aceast situaie poate fi
163

interpretat ca fiind pozitiv ntruct este corelat i cu o cretere a vitezei de rotaie a


activelor circulante prin veniturile totale.

Gradul
de lichiditate
Evoluia gradului
de lichiditate
a activului

60%

43%

43%
40%

40%

50%
40%

40%

Rac
Min

20%
0%
2011

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.8. Evoluia gradului de lichiditate a activului

Vom analiza rata activelor circulante pe elemente componente.


Tabelul nr.2.11.
Ratele stocurilor, a creanelor i a disponibilitilor

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Specificaie

Simbol

Active circulante
Ac
Stocuri
St
Rata stocurilor
Rac=St/Ac
Valoare maxim
Max
admisibil
Creane
Cr
Rata creanelor
Rcr=Cr/Ac
Disponibiliti
Dbp
Rata disponibilitilor Rdbp=Dbp/Ac
Valoare minim
Vmin
acceptabil
Valoare maxim
Vmax
admisibil
Indicele de cretere a St
IcSt
Indicele de cretere a Cr
IcCr
Indice de cretere a Ac
IcAc
Indice de cretere a Ca
IcCa

164

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
23.236
23.518
28.646 mii lei
11.219
14.987
17.738 mii lei
48%
64%
62% %
50%
50%
50% %
10.846
47%
1.171
5%
5%

6.143
26%
2.388
10%
5%

8.266 mii lei


29% %
2.642 mii lei
9% %
5% %

25%

25%

25%

100%
100%
100%
100%

134%
57%
101%
112%

118%
135%
122%
138%

%
%
%
%

n anul 2013 valoarea ratei stocurilor a sczut cu 2% fa de perioada precedent,


depind ns maximul admisibil. Evoluia ratei este corelat cu reducerea vitezei de rotaie a
stocurilor, care prelungete durata medie de transformare a lor n lichiditti, avnd drept
consecin reducerea gradului general de lichiditate a activelor circulante, pe perioada
analizat.
Valorile nregistrate ale indicatorului se ncadreaz peste limitele normale, dar lund n
considerare i specificul activitii i durata procesului tehnologic, situaia poate fi
considerat acceptabil ntruct ritmul cifrei de afaceri depete ritmul de cretere a
stocurilor.
Ponderea creanelor n total active circulante, n anul 2013 era de 29%, mai mult cu 3%
dect n anul precedent, fapt datorat scderii ca ritm a stocurilor, ceea ce nseamn reducerea
gradului general de lichiditate a activelor circulante. Nivelul acesteia este corelat cu o scdere
a duratei medii de ncasare a lor pe seama veniturilor totale.
Ponderea lichiditilor se reduce n ultimul an cu 1% fa de anul anterior, ajungnd s
dein 9%, meninndu-se astfel peste valoarea minim admisibil, adic crescnd lichiditatea
activelor circulante i n general a ntregului patrimoniu. Din acest punct de vedere situaia
este satisfctoare i se explic prin relaiile financiare ale firmei cu clienii i furnizorii i
prin specificul activitii.
Concluzie: Din punctul de vedere al ratelor de structur ale activului, care reflect
utilizarea, termenele i gradul de lichiditate al elementelor patrimoniale concrete, putem
conchide c firma se afl ntr-o situaie bun, caracterizat printr-un grad relativ ridicat de
lichiditate, manifestndu-se o tendin general bun a situaiei.

2.8.2.2. Analiza ratelor de structur ale pasivului


Modul de calcul al ratelor de structur ale pasivului bilanului S.C. Agro Company
S.R.L. Lugoj, pe baza bilanului financiar final, este prezentat n cele ce urmeaz:
Tabelul nr. 2.12.
Stabilitatea financiar

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt
1 Capital permanent
2 Capital propriu
3 Datorii pe termen mediu i
lung
4 Indicele de cretere a Cpm
5 Pasiv total
6 Indice de cretere a
pasivului
7 Rata stabilitii financiare
8 Valoarea minim
acceptabil

2011

2012

U.M.
2013

Cpm=Cp+Dtml

40.671

47.765

42.827 mii lei

Cp

32.648

32.879

34.507 mii lei

Dtml

8.023

14.886

8.320 mii lei

IcCpm

1,00

1,17

0,90 mii lei

53.875

54.653

57.383 mii lei

IcPt

1,00

1,01

1,05

Rsf=Cpm/Pt

75%

87%

75%

Min

50%

50%

50%

Pt

165

Pe ntreaga perioad analizat firma dispunea de un nalt grad de stabilitate financiar,


plasndu-se deasupra valorii minim acceptabile. Indicatorul a nregistrat o evoluie
oscilatorie, crescnd n anul 2012 la 87%, ca mai apoi, n anul 2013 s revin la valoarea
nregistrat n anul 2011.
n anul 2013 firma i finana peste 75% din activitate din capitalurile permanente,
beneficiind de o bun stabilitate financiar, ns cu 12% mai puin fa de anul precedent,
aceasta datorndu-se creterii ponderii resurselor cu caracter ciclic n finanarea activitiilor
firmei.

Evoluia stabilitatii
stabilitii financiare
Evolutia
financiare

150%
100%
50%
0%

50%

50%

50%

75%

87%

75%

2011

2012

2013

Min
Rsf

Timp
Figura nr.2.9. Evoluia stabilitii financiare
Tabelul nr.2.13
Gradul de finanare curent

Nr.
crt
1
2
3
4

Specificaie

Simbol

Datorii pe termen scurt


Dts
Pasiv total
Pt
Grad de finanare curent Gfc=Dts/Pt
Valoare maxim
Max
acceptabil

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
13.204
6.888
14.556 mii lei
53.875
54.653
57.383 mii lei
24,51%
12,60%
25,37% %
50,00%
50,00%
50,00% %

Pe ntreaga perioad gradul de finanare curent a fost redus, plasndu-se sub limita de
50%, limit considerat ca fiind compromitoare pentru stabilitatea financiar i gradul de
ndatorare. n anul 2013 se nregistreaz o tendin de cretere a indicatorului, acest fapt
datorndu-se n general creterii mai rapide ca ritm a resurselor curente fa de cele
permanente.
n ultimul an de analiz firma i finana activitatea ntr-o proporie de peste 25,37%
din surse ciclice. Tendina de cretere lent pe ntreaga perioad reflect creterea gradului
general de exigibilitate a pasivului.

166

Tabelul nr.2.14.
Autonomia financiar global

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

1 Capital propriu
2 Indicele de cretere a Cp
3 Pasiv total
4 Indicele de cretere a
pasivului
5 Autonomia financiar
6 Valoare minim acceptabil

2012

U.M.
2013

Cp

32.648

32.879

34.507 mii lei

IcCp

100%

101%

Pt

53.875

54.653

IcPt

100%

101%

105%

Rafg=Cp/Pt

61%

60%

60%

Min

33%

33%

33%

105%

57.383 mii lei

Evolutia
Evoluia autonomiei
financiare globale
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

61%

60%

33%

33%

2011

2012

60%
33%

Rafg
Min

2013

Timp

Figura nr.2.10. Evoluia autonomiei financiare globale

n ultimul an firma i finana activitile ntr-o proporie de 60% din resurse proprii,
adic cu 1% mai puin dect n anul 2011. Acest fapt s-a datorat creterii mai rapide, ca
ritm, a resurselor mprumutate i atrase fa de resursele proprii.
Firma a dispus de o autonomie financiar global foarte bun pe ntreaga perioad
analizat, cu o tendin de reducere ca urmare a faptului c creterea resurselor
mprumutate i atrase a devansat creterea celor proprii.

167

Tabelul nr.2.15.
Autonomia financiar la termen

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

Capital propriu

2
3

2012

Cp

32.648

32.879

Indicele de cretere a Cp

IcCp

100%

101%

Capital permanent

Cpm

40.671

47.765

U.M.
2013
34.507 mii lei
105%

42.827 mii lei

Indicele de cretere a
IcCpm
100%
117%
90% %
Cpm
5 Datorii pe termen mediu
Dtml
8.023
14.886
8.320 mii lei
i lung
6 Indicele de cretere a
IcDtml
100 %
185%
56% %
Dtml
7 Autonomia financiar la Raft1=Cp/Cpm
80%
69%
81% %
termen 1
8 Valoare minim
Min
50%
50%
50% %
acceptabil
9 Autonomia financiar la Raft2=Cp/Dtml
407%
220%
415% %
termen 2
10 Valoare minim
Min
100%
100%
100% %
acceptabil
Pe ntreaga perioad firma se ncadreaz ntr-un grad ridicat de autonomie financiar
la termen, indiferent de modalitatea de calcul. n anul 2012 manifest o tendin de reducere a
indicatorului, urmnd ca n ultimul an s creasc, capitalurile permanente ale firmei fiind
constituite ntr-o proporie de 81% din capitaluri proprii. Acest lucru nseamn c 81% din
resursele financiare cu utilizare ndelungat sunt resurse proprii, cu 12% mai mult fa de
anul anterior. Acest fapt s-a datorat creterii ntr-un ritm mai rapid a capitalurilor proprii fa
de capitalurile permanente, ceea ce nseamn c resursele proprii au avut o dinamic mai
accentuat dect datoriile pe termen mediu i lung. Din acest punct de vedere firma se afl
ntr-o situaie lejer avnd n vedere valoarea minim admisibil a indicatorului.
Tabelul nr.2.16.
ndatorarea global

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

Datorii totale

Indicele de cretere a Dt

Total pasiv

Indicele de cretere a
pasivului
Rata ndatorrii globale

5
6

Valoarea maxim
admisibil

2012

U.M.
2013

Dt=Dtml+Dts

21.227

21.774

IcDt

100%

103%

Pt

53.875

54.653

IcPt

100%

101%

105%

Rig=Dt/Pt

39%

40%

40%

Max

66%

66%

66%

168

22.876 mii lei


105%

57.383 mii lei

Din acest punct de vedere firma se afl ntr-o situaie favorabil, pe ntreaga perioad
analizat aflndu-se sub valoarea maxim admisibil a indicatorului, totui manifestnd un
ritm uor de cretere, datorit creterii ceva mai rapide, ca ritm, a datoriilor totale fa de

capitalurile proprii. n ultimul an firma utiliza resurse mprumutate i atrase ntr-o proporie
de 40%.

66%

80%
60%
40%
20%
0%

66%

66%

39%

40%

2011

Rfg
Max

40%

2012

2013

Timp
Figura nr. 2.11. Evoluia ndatorrii globale
Tabelul nr.2.17.
Rata ndatorrii la termen

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt
1
2
3
4

2011
Datorii pe termen mediu
i lung
Indicele de cretere a
Dtml
Capital permanent

Indicele de cretere a
Cpm
Capital propriu

Indicele de cretere a Cp

Rata ndatorrii la
termen 1
8 Valoare maxim
admisibil
9 Rata ndatorrii la
termen 2
10 Valoare maxim
admisibil

2012

U.M.

2013

Dtml

8.023

14.886

8.320 mii lei

IcDtml

100 %

185%

Cpm

40.671

47.765

IcCpm

100%

117%

90%

Cp

32.648

32.879

34.507

IcCp

100%

101%

105%

mii
lei
%

Rt1=Dtml/Cpm

20%

31%

19%

Max

50%

50%

50%

Rt2=Dtml/Cp

25%

45%

24%

Max

100%

100%

100%

56%

42.827 mii lei


%

Observm c prin ambele modaliti de calcul societatea analizat nregistreaz valori


ale ratei de ndatorare la termen cu mult sub valorile maxime admisibile, ceea ce denot
169

faptul c societatea se afl ntr-o situaie favorabil i oricnd ar dori s contracteze un credit,
fie pe termen lung, fie pe termen scurt, l va primi de la orice instituie de credit.
Concluzie:

Din punctul de vedere al ratelor de structur ale pasivului, care reflect formarea,
sursele i termenele de exigbilitate ale resurselor financiare, putem conchide c S.C. Agro
Company S.R.L. Lugoj se afl ntr-o situaie favorabil, caracterizat printr-un grad ridicat
de autonomie financiar, un grad redus de ndatorare i o siguran ridicat. Tendina
sensibil a gradului global de ndatorare de a se apropia de valoarea maxim admisibil a
indicatorului evideniaz o depreciere lent a situaiei.

2.8.3. Analiza echilibrului financiar la S.C. Agro Company S.R.L.


2.8.3.1. Analiza echilibrului financiar pe termene
Vom analiza echilibrul financiar al S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj, utiliznd
datele bilanului financiar final, pe baza indicatorilor :
a) Fondul de rulment (FR);
b) Necesarul de fond de rulment (NFR);
c) Trezoreria net (TN).
Tabelul nr. 2.18.
Fondul de rulment net
Nr.
Specificaie
Simbol
crt
1 Capital permanent
Cpm
2 Indicele de cretere a
IcCpm
Cpm
3 Active imobilizate nete
Ain
4 Indicele de cretere a
IcAin
Ain
5 Fond de rulment net
Frn=Cpm-Ain
6 Ponderea Frn in Cpm
PFrn=Frn/Cpm
7 Active circulante
Ac
8 Indicele de cretere a
IcAc
Ac
9 Datorii pe termen scurt
Dts
10 Indicele de cretere a
IcDts
Dts
11 Fond de rulment net
Frn=Ac-Dts
12 Finanarea Ac din Frn
13 Indicele cu baza n lan
14 Variaia indicatorului

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
40.671
47.765
42.827 mii lei
100%
117%
90%
%

Rfac=Frn/Ac
IcFrn
dvFrn

170

30.639
100%

31.135
102%

28.737 mii lei


92%
%

10.032
25%
23.236
100%

16.630
35%
23.518
101%

14.090 mii lei


33%
%
28.646 mii lei
122%
%

13.204
100%

6.888
52%

14.556 mii lei


211%
%

10.032

16.630

14.090 mii lei

43%
100%
0%

71%
166%
66%

49%
85%
-15%

%
%
%

FRN
20000
lei

15000
10000

FRN

16630
14090

5000
0

10032
2011

2012

2013

Timp
Figura nr. 2.12. Evoluia fondului de rulment net

Pe ntreaga perioad de analiz se nregistreaz valori pozitive ale fondului de rulment


net, ceea ce nseamn c sursele permanente reuesc s finaneze integral alocrile
permanente, rmnnd i un surplus pentru finanarea nevoilor ciclice.
Acest fapt se datoreaz creterii continue ntr-un ritm superior pe perioada de analiz
a resurselor permanente fa de creterea alocrilor stabile. n ultimul an fondul de rulment a
sczut cu 15% fa de anul precedent de analiz reprezentnd 33% din capitalul permanent,
adic cu 2% mai puin dect n anul precedent.
Fondul de rulment net era capabil s finaneze 49% din activele circulante, de
asemenea cu 22% mai puin dect anul anterior. Concluzionnd, firma a reuit s-i acopere
nevoile permanente pe seama surselor permanente.
Tabelul nr.2.19
Fondul de rulment propriu

Nr.
crt

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

2012

U.M.
2013

Capital propriu

Cp

32.648

32.879

34.507 mii lei

Active imobilizate nete

Ain

30.639

31.135

28.737 mii lei

Frp=Cp-Ain

2.009

1.744

5.770

lei

Fond de rulment
propriu
Ponderea Frp in Cp

Pfr=Frp/Cp

6%

5%

17%

Indicele cu baza n lan

IcFrp

100%

87%

331%

Fond de rulment net

Frn

10.032

16.630

14.090 mii lei

Fond de rulment strin Frs=Frn-Frp

8.023

14.886

8.320 mii lei

171

Tabelul nr.2.20.
Fondul de rulment strin

Nr.crt

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

1
2

Fond de rulment
Pfrp=Frp/Frn
propriu
Fond de rulment strin Pfrs=Frs/Frn

Fond de rulment net

Frn

2012

U.M.
2013

20%

10%

41%

80%

90%

59%

100%

100%

100%

Structura
Evoluia structurii
fondului de rulment

150%
100%

20%

10%

50%

80%

90%

59%

2011

2012

2013

Frp

41%

0%

Frs
Timp

Figura nr.2.13. Evoluia structurii fondului de rulment

Pentru anul 2013 se observ o cretere fa de anul precedent cu 31% n structur a


fondului de rulment propriu, ca urmare a evoluiei mai accentuate, ca dinamic, a
capitalurilor proprii fa de mprumuturile pe termen mediu i lung. Astfel n ultimul an 41%
din fondul de rulment net se constituia pe seama capitalurilor proprii, ponderea fondului de
rulment strin reducndu-se considerabil de la 90% la 59%, fapt apreciat ca fiind pozitiv.
Tabelul nr.2.21.
Viteza de rotaie a fondului de rulment net

Nr
.
crt

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

2012

U.M.
2013

1 Fond de rulment net

Frn

10.032

16.630

14.090 mii lei

2 Cifra de afaceri

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

nrot=Ca/Frn

3,96

2,66

Dz=365*(Frn/Ca)

92,08

136,81

84,20 zile

Min

30

30

30 zile

Max

90

90

90 zile

3 Numrul de rotaii
4 Durata n zile a unei
rotaii
5 Marja de securitate
minim
6 Marja de securitate
maxim

172

4,33

rot

n ultimul an nivelul indicatorului era bun, marja de securitate ncadrndu-se n


limitele normale. Fondul de rulment se reconstituia pe seama cifrei de afaceri n aproximativ
84 zile. Sporirea duratei n zile a rotaiei semnific creterea importanei finanrii stabile
asupra activitii, adic cifra de afaceri se realizeaz cu un fond de rulment mai mic fa de
perioada anterioar, situaie pe care o considerm ca fiind favorabil. Plasarea indicatorului n
anii precedeni peste termenul de 90 de zile arat c s-a produs aa numita ngheare a
fondurilor permanente n sensul supradimensionrii lor n raport cu nevoile de finanare.

Nr.
crt
1
2
3
4
5
6
7

Specificaie
Stocuri
Creane
Active curente
Pasive curente
Necesar de fond de
rulment
Indicele de cretere cu
baz n lan
Rata nevoilor curente

Tabelul nr. 2.22.


Necesarul de fond de rulment
Simbol
Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
St
11.219
14.987
17.738 mii lei
Cr
10.846
6.143
8.266 mii lei
Ac=St+Cr
22.065
21.130
26.004 mii lei
Pc
13.204
6.888
14.556 mii lei
Nfr=Ac-Pc
8.861
14.242
11.448 mii lei

IcNfr

100%

161%

80%

Rnc=Nfr/Ac

40%

67%

44%

Nfr

lei

15000
10000

14242

5000
0

Nfr
11448

8861

2011

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.14. Evoluia necesarului de fond de rulment

Nevoia de fond de rulment a nregistrat valori pozitive, ceea ce nseamn c a existat


permanent un surplus de nevoi temporare n raport cu sursele temporare; tendina a fost
descresctoare, acest lucru s-a datorat creterii ntr-un ritm mai rapid a surselor ciclice dect a
activelor ciclice. n ultimul an necesarul de fond de rulment a sczut cu 20% fa de anul
trecut, fapt datorat urmtoarelor aspecte principale:

scderea nevoii de finanare a activitii;


creterea eficient a activelor circulante i creterea gradului lor de lichiditate.
Rata nevoilor curente, care arat partea neacoperit a activelor ciclice de ctre
pasivele ciclice, a fost n ultimul an de 44% (fa de 50% maxim admis), scznd cu 23% fa
de anul anterior. Situaia poate fi considerat satisfctoare ntruct nevoile ciclice au putut fi
acoperite din resursele curente; acest lucru indic un echilibru n finanarea curent a
activitii.

173

Tabelul nr. 2.23.


Viteza de rotaie a necesarului de fond de rulment

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

1 Necesarul de fond de
rulment
2 Cifra de afaceri
3 Numrul de rotaii

2012

U.M.

2013

Nfr

8.861

14.242

11.448 mii lei

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

4,48

3,12

81,33

117,16

68,41 zile

nrot=Ca/Nfr

4 Durata n zile a unei rotaii Dz=365*(Nfr/Ca)

5,34

rot

5 Marja de securitate minim

Min

30

30

30 zile

6 Marja de securitate maxim

Max

90

90

90 zile

n ultimul an rotaia necesarului de fond de rulment prin cifra de afaceri a avut o


valoare de 68 zile, valoare care se ncadreaz n limitele de securitate prevzute. Fa de
perioada anterioar scade considerabil necesarul de fond de rulment necesar cifrei de afaceri
(durata n zile a unei rotaii reducndu-se de la 117 zile la 68 de zile), evoluie considerat
sntoas.
Tabelul nr. 2.24.
Trezoreria net

Nr.

Specificaie

Simbol

Crt

Perioada de analiz
2011

2012

U.M.
2013

1 Fond de rulment net

Frn

10.032

16.630

14.090 mii lei

2 Necesarul de fond de
rulment
3 Trezoreria net

Nfr

8.861

14.242

11.448 mii lei

Tn

1.171

2.388

2.642 mii lei

Tn

Evoluia trezoreriei nete


3000
2000
1000
0

2642

Tn

2388
1171

2011

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.15. Evoluia trezoreriei nete

Pe ntreaga perioad trezoreria a nregistrat valori pozitive fiind generat de fondul de


rulment superior necesarului de fond de rulment. Se asigur astfel posibilitatea efecturii de
plasamente i a deinerii de disponibiliti bneti. Firma se gsete ntr-o situaie favorabil,
pe termen scurt trezoreria pozitiv nsemnnd realizarea echilibrului financiar.

174

2.8.3.2. Analiza echilibrului financiar prin metoda ratelor de finanare


Modul de calcul al ratelor de finanare la S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj este
prezentat n tabelele urmtoare.:
Tabelul nr.2.25.
Rata finanrii activelor stabile din resurse stabile

Nr
Specificaie
Simbol
.
crt
1 Capital permanent
Cpm
2 Active imobilizate nete
Ain
3 Rata finanrii Ain prin
Rfs=Cpm/Ain
Cpm
4 Valoarea minim admisibil
Min
5 Valoarea maxim admisibil
Max

Perioada de analiz
2011
40.671
30.639
133%

2012
47.765
31.135
153%

85%
150%

85%
150%

U.M.
2013
42.827 mii lei
28.737 mii lei
149% %
85%
150%

%
%

Nivelul indicatorului pe ntreaga perioad arat c nevoile cu caracter permanent au


fost acoperite integral din resurse permanente, degajndu-se excedent de resurse financiare
stabile, adic un fond de rulment net pozitiv. Nivelul indicatorului, n ultimul an de analiz a
sczut cu 4% fa de anul precedent, confirmnd diminuarea fondului de rulment.

Rfs
Finanarea nevoilor permanente
din surse permanente
160%
150%
140%
130%
120%

153%

149%

133%

2011

Rfs

2012

2013

Timp

Figura nr.2.16. Finanarea nevoilor permanente din surse permanente


Tabelul nr. 2.26.
Rata finanrii activelor ciclice din resurse ciclice

Nr.
Specificaie
Simbol
crt
1 Surse ciclice
Dts
2 Active ciclice
Ac
3 Rata finanrii Ac prin
Rfc=Dts/Ac
Sc
4 Valoare minim
Min
admisibil
5 Valoare maxim permis
Max

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
13.204
6.888
14.556 mii lei
23.236
23.518
28.646 mii lei
56,85%
29,28%
50,81%
%

175

50%

50%

50%

115%

115%

115%

Rfc curente din surse curente


Finanarea resurselor
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

57%

51%
29%

2011

Rfc

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.17. Finanarea resurselor curente din surse curente

Nivelul indicatorului n anul 2013 arat c nevoile cu caracter temporar au fost


acoperite integral din surse cu caracter temporar, acesta crescnd cu 22% fa de anul
anterior.
Tabelul nr.2.27.
Rata finanrii necesarului de fond de rulment din fond de rulment

Nr
Specificaie
Simbol
.
crt
1 Fond de rulment net
Frn
2 Necesarul de fond de
Nfr
rulment
3 Rata finanrii Nfr prin Frn Rfef=Frn/Nfr
4 Valoare minim acceptabil
Min

Perioada de analiz

U.M.

2011
10.032
8.861

2012
16.630
14.242

2013
14.090 mii lei
11.448 mii lei

113,22%
100%

116,77%
100%

123,08%
100%

Rfef din FRN


Finanarea NFR
12 5 %
12 0 %
11 5 %
11 0 %
10 5 %

1 23 %
1 17 %

Rfef

1 1 3%

20 1 1

2 0 12

2 0 13

Timp

Figura nr. 2.18. Finanarea NFR din FRN

176

%
%

Nivelul ratei finarii Nfr prin Frn arat c surplusul de nevoi ciclice a fost acoperit
din surplusul de resurse permanente, reflectnd echilibrul financiar global, manifestat prin
trezoreria net pozitiv.
Concluzie:

S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj se afl ntr-o situaie favorabil, caracterizat
prin autonomie financiar pe termen scurt i echilibru financiar, trezoreria fiind pozitiv,
excedentul de finanare regsindu-se sub forma disponibilitilor bneti proprii din conturi
bancare i din cas. Firma dispune de o marj de securitate care o poate proteja de efectele
perturbrii ciclului de ncasare sau de pli. Echilibrul financiar al firmei a fost bun pe
ntreaga perioad analizat, aprecierea lui fcndu-se prin indicatorii fondul de rulment,
necesarul de fond de rulment i trezoreria.

2.8.4. Analiza lichiditii i solvabilitii la


S.C. Agro Company S.R.L.
Modul de calcul al ratelor de lichiditate la S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj este
prezentat n tabelele urmtoare:
Tabelul nr.2.28.
Lichiditatea curent

Nr.
crt.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

2012

U.M
2013

Active circulante

Ac

23.236

23.518

28.646 mii lei

Datorii pe termen scurt

Dts

13.204

6.888

14.556 mii lei

Lichiditatea curent

Lc=Ac/Dts

1,76

3,41

1,97

Indicele de cretere

IcLc

100%

194%

58%

Variaia indicatorului

dvLc

0%

94%

-42%

Valoare minim acceptabil

Min

1,00

1,00

1,00

Valoare maxim
acceptabil

Max

2,00

2,00

2,00

Evoluialichiditatii
lichiditii curente
Evolutia
curente

4,00
1,76
2,00

3,41
2,00
1,00

1,00

2,00 2,00
1,97
1,00

Lc
Min

0,00
2011

2012

2013

Max
Timp

Figura nr. 2.19. Evoluia lichiditii curente

177

n anii 2011, respectiv 2013, valoarea indicatorului lichiditatea curent se ncadreaz n


limitele normale, firma fiind capabil s-i acopere integral pasivele curente pe seama
activelor curente, din acest punct de vedere firma fiind bine asigurat mpotriva incapacitii
de plat pe termen scurt. n anul 2012 depirea valorii maxime acceptabile indic o utilizare
necorespunztoare a activelor curente.
Tabelul nr.2.29.
Lichiditatea rapid

Nr.
crt.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

U.M

2012

2013

1 Active circulante fr
stocuri
2 Datorii pe termen scurt

Acs=Ac-St

12.017

8.531

10.908 mii lei

Dts

13.204

6.888

14.556 mii lei

3 Lichiditatea rapid

Lr=Acs/Dts

0,91

1,23

0,74

4 Indicele de cretere

IcLr

100%

135%

60%

5 Variaia indicatorului

DvLr

0%

35%

-40%

6 Valoare minim acceptabil

Min

0,65

0,65

0,65

7 Valoare maxim acceptabil

Max

1,00

1,00

1,00

Evoluialichiditatii
lichiditii rapide
Evolutia
curente

3,00
2,00
0,91
1,00
0,00

2,00 2,00

2,00
1,00

1,23
1,00

1,00
0,74

Lc
Min

2011

2012

2013

Max
Timp

Figura nr. 2.20. Evoluia lichiditii rapide

n anii 2011 i 2013 valoarea lichiditii rapide la S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj
se ncadreaz n limitele normale, cu toate c valoarea indicatorului n ultimul an a ajuns la
aproape jumtatea valorii nregistrate n anul 2012, aceasta datorndu-se creterii mai rapide
ca ritm a pasivelor fa de creane i disponibiliti.
n general pe perioada de analiz nivelul indicatorului era asiguratoriu (cu excepia
anului 2012, cnd depete valoarea maxim, considerndu-se c nu se utilizeaz
corespunztor activele curente), certificnd faptul c firma a fost capabil s-i acopere
satisfctor pasivele curente pe seama creanelor i disponibilitilor.

178

Din acest punct de vedere firma este asigurat mpotriva incapacitii de plat pe
termen scurt.
Tabelul nr.2.30.
Lichiditatea imediat

Nr.
crt.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

1 Disponibiliti bneti
( casa i conturi la bnci)
2 Datorii pe termen scurt

2012

U.M
2013

1.171
13.204

2.388
6.888

Li=Db/Dts

0,09

0,35

0,18

4 Indicele de cretere

IcLi

100%

389%

51%

5 Variaia indicatorului

DvLi

0%

289%

-49%

6 Valoare minim acceptabil

Min

0,65

0,65

0,65

7 Valoare maxim acceptabil

Max

1,00

1,00

1,00

Db
Dts

3 Lichiditatea imediat

2.642 mii lei


14.556 mii lei

Evoluia
Evolutia lichiditii
lichiditatiiimediate
curente

1,50
1,00
0,50
0,09
0,00

1,00 1,00

1,00
0,65

2011

0,65
0,35
2012

0,65
0,18
2013

Li
Min
Max
Timp

Figura nr. 2.21. Evoluia lichiditii imediate

Se observ c pe ntreaga perioad de analiz ratele de lichiditate imediat la S.C.


Agro Company S.R.L. Lugoj sunt sub nivelele minime acceptabile, ceea ce nseamn c
firma nu reuete s-i achite datoriile pe termen scurt doar din lichiditile deinute.
Modul de calcul al principalelor rate de solvabilitate la S.C. Agro Company S.R.L.
Lugoj este prezentat n tabelele urmtoare.:

179

Tabelul nr.2.31.
Rata solvabilitii generale

Nr.
crt.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

2012

U.M
2013

Activ total

At

53.875

54.653

57.383 mii lei

Datorii totale

Dt

21.227

21.774

22.876 mii lei

Rsg=At/Dt

2,53

2,51

2,50

Rata de solvabilitate
general
Indice de cretere

IcRsg

100%

99%

99%

Variaia indicatorului

dvRsg

0%

-1%

-1%

Valoare minim acceptabil

Min

Se consider c mrimea asiguratorie a ratei este 3-4, deoarece n caz de lichidare a


ntreprinderii, valoarea de lichidare a activelor este inferioar valorii contabile.
Pe ntreaga perioad analizat nivelul ratei de solvabilitate general se situeaz sub
limita normal i cu o tendin uoar de dimimuare de la un de analiz la altul, ceea ce
evideniaz riscul de insolvabilitate pe care i 1-au asumat furnizorii de fonduri puse la
dispoziia societii comerciale analizate.
Tabelul nr.2.32.
Rata solvabilitii patrimoniale

Nr.
crt.

Specificaie

Perioada de analiz
2011

Capital social

mprumuturi pe termen
mediu i lung
Rata solvabilitii
patrimoniale
Indice de cretere

Variaia indicatorului

Valoare minim acceptabil

Simbol

2012

U.M
2013

Cs

38.655

38.655

38.655 mii lei

tml

8.023

14.886

8.320 mii lei

Rsp=Cs/Cs
+tml
IcRsp

0,83

0,72

0,82

100%

87%

114%

dvRsp

0%

-13%

+14%

Min

0,3

0,3

0,3

Rata solvabilitii patrimoniale exprim gradul n care capitalul social asigur


acoperirea obligaiilor de plat pe termen lung (mprumuturile pe termen lung - Itml i aportul
acionarilor sau asociailor - Cs) i se apreciaz c nivelul normal pentru aceast rat este de
0,4 - 0,6, limita minim considerat 0,3.
Observm c pe ntreaga perioad de analiz nivelul ratei solvabilitii patrimoniale se
situeaz cu mult peste limita considerat minim de 0,3, ceea ce denot faptul c S.C. Agro
Company S.R.L. Lugoj este capabil s-i acopere obligaiile de plat pe termen lung din
capitalul social al firmei.

180

Tabelul nr.2.33.
Rata solvabilitii financiare

Nr.
crt.

Specificaie

Simbol
2011

Activ total

mprumuturi pe termen
mediu i lung
mprumuturi pe termen
scurt
Rata solvabilitii
financiare
Indice de cretere

Variaia indicatorului

Valoare minim acceptabil

3
4

Perioada de analiz
2012

U.M
2013

At

53.875

54.653

57.383 mii lei

tml

8.023

14.886

8.320 mii lei

0 mii lei

6,72

3,67

6,90

100%

55%

188%

0%

-45%

+88%

ts
Rsf=At/tml
+ts
IcRsp
dvRsp
Min

Rata solvabilitii financiare arat msura n care datoriile financiare totale sunt
acoperite de activul total, considerndu-se un nivel acceptabil al ratei o valoare mai mare de
2, sub acest nivel existnd pericolul incapacitii de plat.
Observm c pe ntreaga perioad de analiz nivelul ratei solvabilitii financiare se
situeaz cu mult peste limita considerat minim de 2, ceea ce conduce la concluzia c S.C.
Agro Company S.R.L. Lugoj este capabil s-i acopere datoriile financiare pe termen lung
i scurt prin valorificarea activului total.
Concluzie: Bonitatea financiar a firmei a fost destul de bun pe parcursul ntregii
perioade de analiz, nivelul de lichiditate curent i rapid al firmei este bun, solvabilitatea
firmei este bun.

2.8.5. Analiza gestiunii resurselor


Exprimarea sintetic a modului de gestionare a resurselor se realizeaz prin viteza de
rotaie a lor prin care se msoar durata n timp necesar parcurgerii tuturor fazelor ciclului
de exploatare i comercializare
Viteza de rotaie (vr) sau ratele de gestiune msoar durata de transformare a activelor
n lichiditi i a durata de rennoire a datoriilor. Viteza de rotaie se exprim sintetic cu
ajutorul a doi indicatori: numrul de rotaii, respectiv durata n zile a unei rotaii.
Numrul de rotaii (nr) arat de cte ori se rotete elementul bilanier de activ (Ea)
sau pasiv (Ep) analizat prin cifra de afaceri ntr-o perioad de gestiune.
nr =

CA
Ea; Ep

Durata n zile a unei rotaii (dz) arat durata medie n care elementul de activ sau de
pasiv analizat parcurge ntregul ciclu economic i revine n form iniial, bneasc.
Ea; Ep
dz =
T
CA

181

2.8.5.1. Analiza ratelor de gestiune general a capitalurilor


Modul de calcul al gestiunii capitalurilor este prezentat n tabelul urmtor:

Nr.
crt.

Tabelul nr. 2.34.


Viteza de rotaie a capitalurilor permanente
Specificaie
Simbol
Perioada de analiz
U.M.

2011
1

Cifra de afaceri

Capital permanent

Numr de rotaii

Durata unei rotaii

Valoare minim

2012

2013

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

Cpm

40.671

47.765

42.827 mii lei

nrrot=Ca/Cpm

0,98

0,93

1,43

rot

Dz=365*(Cpm/Ca)

373

392

256

zile

Min

2,0

2,0

2,0

rot

DzRot
Viteza de rotaie a capitalului
permanent

zile

600
400

373

392
256

200

DzRot

0
2011

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.22. Viteza de rotaie a capitalului permanent

n ultimul an de analiz capitalurile permanente se roteau prin cifra de afaceri de


1,43 ori, recuperndu-se sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 256 de zile.
Fa de anul precedent, numrul de rotaii a crescut cu 0,5 rotaii, iar durata medie n zile a
unei rotaii s-a redus cu 136 de zile, nsemnnd apropierea de realizarea unei eficiene
acceptabile a capitalurilor permanente (2 rotaii, un termen mediu de revenire sub forma
bneasc iniial de 180 de zile).
Tabelul nr. 2.35.
Viteza de rotaie a capitalurilor proprii
U.M.
Specificaie
Simbol
Perioada de analiz
Nr.
crt
2011
2012
2013
1 Cifra de afaceri
Ca
39.768
44.368
61.077 mii lei
2 Capital propriu
Cpr
32.648
32.879
34.507 mii lei
3 Numr de rotaii
Nrrot=Ca/Cpr
1,22
1,35
1,77 rot
4 Durata unei rotaii Dz=365*(Cpr/Ca)
300
270
206 zile
5 Valoare minim
Min
2,0
2,0
2,0 rot.

182

n ultimul an de analiz capitalurile proprii se roteau prin cifra de afaceri de 1,77 ori,
recuperndu-se sub form iniial bneasc intr-un termen mediu de 206 de zile. Fa de anul
precedent, numrul de rotaii a crescut cu 0,42 , iar durata medie n zile s-a redus cu 64 zile,
ceea ce nseamn creterea eficienei utilizrii capitalurilor proprii, respectiv reducerea
duratei medii de recuperare a lor sub forma bneasc iniial, genernd efecte pozitive asupra
firmei n sensul sporirii refolosirii capitalurilor proprii.
Viteza de rotaie a surselor mprumutate i atrase arat numrul de refaceri
(reconstituiri) ale surselor mprumutate i atrase pe seama cifrei de afaceri ntr-o perioad de
gestiune, respectiv n cte zile s-ar putea restitui datoriile pe seama cifrei de afaceri. Valoarea
minim care asigur o eficien acceptabil a gestiunii datoriilor totale este de 4 rotaii, care
corespunde unui termen mediu de recuperare de 90 de zile.
Tabelul nr. 2.36.
Viteza de rotaie a datoriilor totale

Nr.
crt
1
2
3
4
5

Specificaie

Simbol

Cifra de afaceri
Datorii totale
Numr de rotaii
Durata unei rotaii
Valoare minim

Ca
Dt
nrrot=Ca/Dt
Dz=365*(Dt/Ca)
Min

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
39.768
44.368
61.077 mii lei
21.227
21.774
22.876 mii lei
1,87
2,04
2,67 rot
195
179
137 zile
4,0
4,0
4,0 rot.

n ultimul an datoriile se roteau prin cifra de afaceri de 2,67 ori, recuperndu-se sub
forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 137 de zile. Fa de anul precedent numrul
de rotaii a crescut cu 0,63, iar durata medie a unei rotaii a sczut cu 42 zile, ceea ce
nseamn diminuarea duratei medii de creditare comercial i financiar a firmei.
Plasarea vitezei de rotaie a datoriilor totale sub nivelul minim care ar asigura o
eficien acceptabil a gestiunii datoriilor totale, genereaz efecte negative asupra
ntreprinderii n sensul refacerii dificile a datoriilor totale pe seama cifrei de afaceri.
Tabelul nr. 2.37.
Viteza de rotaie a datoriilor pe termen mediu si lung

Nr.
crt

Specificaie

Cifra de afaceri

2
3

Datorii pe termen
mediu si lung
Numr de rotaii

4
5

Simbol

Perioada de analiz
2011
2012
2013

U.M.

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

Dtml

8.023

14.886

8.320 mii lei

nrrot=Ca/Dtml

4,96

2,98

7,34

rot.

Durata unei rotaii Dz=365*(Dtml/Ca)

74

122

50

zile

Valoare minim

4,0

4,0

4,0

rot.

Min

183

n ultimul an de analiz datoriile pe termen mediu i lung se roteau prin cifra de


afaceri de 7,34 ori, recuperndu-se sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 50
zile. Faa de anul precedent, numrul de rotaii a crescut cu 4,36 rotaii, iar durata medie n
zile a sczut vertiginos de la 122 zile la 50 zile genernd efecte pozitive n sensul refacerii
facile a elementului pe seama cifrei de afaceri.
Viteza de rotaie a datoriilor curente arat numrul de reconstituiri ale datoriilor
curente pe seama cifrei de afaceri ntr-o perioad de gestiune; valoarea minim care asigur o
eficien acceptabil a gestiunii datoriilor curente pe termen scurt este de 4 rotaii,
corespunztor unui termen mediu de creditare comercial i financiar de 90 zile.
Tabelul nr. 2.38.
Viteza de rotaie a datoriilor pe termen scurt

Nr.
crt

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011
2012
2013

U.M.

1 Cifra de afaceri

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

2 Datorii pe termen
scurt
3 Numr de rotaii

Dts

13.204

6.888

14.556 mii lei

nrrot=Ca/Dts

3,01

6,44

4,20

rot.

4 Durata unei rotaii

Dz=365*(Dts/Ca)

121

57

87

zile

Min

4,0

4,0

4,0

rot.

5 Valoare minim

n ultimul an de analiz datoriile pe termen scurt se roteau prin cifra de afaceri de


4,20 ori, recuperndu-se sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 87 zile. Fa de
anul precedent, numrul de rotaii a datoriilor pe termen scurt a sczut cu 2,24 rotaii, iar
durata medie n zile a unei rotaii a crescut cu 30 zile, ceea ce nseamn creterea duratei
medii de creditare comercial i financiar a firmei. Este atins eficiena acceptabil a
gestiunii datoriilor curente pe termen scurt.
Concluzie: Dac privim pasivul dup sursele de provenien, rotaia principalelor
elemente evideneaz apropierea de nivelul minim care exprim eficiena att a utilizrii
resurselor proprii ct i a utilizrii resurselor mprumutate i atrase. Dac privim pasivul dup
termenele de exigibilitate, rotaia principalelor elemente evideneaz de asemenea apropierea
de nivelul minim, care exprim atingerea unei eficiene att a utilizrii resurselor permanente
ct i a celor curente.

2.8.5.2. Analiza ratelor de gestiune general ale activelor la S.C. Agro


Company S.R.L.
Modul de calcul al gestiunii activelor este prezentat n tabelul urmtor:

184

Tabelul nr. 2.39.


Viteza de rotaie a activului total
Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011
2012
2013

crt

U.M.

1 Cifra de afaceri

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

2 Active totale, din care:

At

53.875

54653

57.383 mii lei

2.1 - active imobilizate

Ain

30.639

31.135

28.737 mii lei

2.2 - active circulante

Ac

23.236

23.518

28.646 mii lei

3 Numr de rotaii

Nrot=Ca/At

0,74

0,81

1,06

rot.

Dz=365*(At/Ca)

494

450

343

zile

Min

2,0

2,0

2,0

rot.

4 Durata unei rotaii


5 Valoare minim

Viteza de rotaieDzRot
a activului total

zile

600

494

450

343

400

DzRot

200
0
2011

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.23. Viteza de rotaie a activului total

n ultimul an activele se roteau prin cifra de afaceri de 1,06 ori, recuperndu-se n


form iniial bneasc ntr-un termen mediu de 343 zile, reflectnd o organizare
satisfctoare a activitii. Fa de anul precedent numrul de rotaii a crescut cu 0,25 rotaii,
iar durata medie n zile a unei rotaii s-a redus considerabil cu 107 zile, ceea ce nseamn
trecerea de la o organizare nesatisfctoare la o organizare satisfctoare a activitii,
respectiv reducerea duratei medii de recuperare a activelor sub forma bneasc iniial.
Tabelul nr. 2.40.
Viteza de rotaie a activelor imobilizate

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

2012

U.M.
2013

Cifra de afaceri

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

Ain

30.639

31.135

28.737 mii lei

Active imobilizate
nete
Numr de rotaii

Nrot=Ca/Ain

1,30

1,43

2,13 rot.

Durata unei rotaii

Dz=365*(Ain/Ca)

281

256

172 zile

Valoare minim

Min

4,0

4,0

4,0 rot.

185

n ultimul an de analiz activele imobilizate se roteau prin cifra de afaceri de 2,13 ori,
recuperndu-se sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 172 zile. Fa de anul
precedent, numrul de rotaii a crescut cu 0,7 rotaii, durata medie n zile a unei rotaii s-a
redus cu 84 de zile, ceea ce a semnalat o cretere n eficiena utilizrii activelor imobilizate.
Tabelul nr. 2.41.
Viteza de rotaie a activelor circulante

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

2012

U.M.
2013

1 Cifra de afaceri

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

2 Active circulante

Ac

23.236

23.518

28.646 mii lei

3 Numr de rotaii

Nrot=Ca/Ac

1,71

1,89

2,13

rot.

Dz=365*(Ac/Ca)

213

193

171

zile

Min

6,0

6,0

6,0

rot.

4 Durata unei rotaii


5 Valoare minim

n ultimul an de analiz activele circulante se roteau prin cifra de afaceri de 2,13 ori,
recuperndu-se sub forma iniial bneasc ntr-un termen mediu de 171 zile. Fa de anul
precedent, numrul de rotaii a crescut cu 0,24 rotaii, concretizat n diminuarea duratei medii
n zile cu 22 zile a unei rotaii, ceea ce nseamn o sensibil sporire a eficienei utilizrii
activelor circulante, respectiv diminuarea duratei de recuperare a lor sub forma bneasc
iniial. Numrul de rotaii 2,13 se poziioneaz sub limita de 6 rotaii care ar asigura o
eficien acceptabil a gestiunii activelor circulante.
Concluzie: Dac privim elementele de activ dup termenele de alocare i lichiditate,
rotaia principalelor elemente evideniaz o uoar cretere a eficienei utilizrii mijloacelor
permanente i a celor ciclice.

2.8.5.3. Analiza ratelor de gestiune ale stocurilor utiliznd etapele Metodei


substituiilor n lan
Viteza de rotaie a stocurilor : arat de cte ori, ntr-o perioad de gestiune, stocurile
materiale trec succesiv prin fazele aprovizionare - fabricaie - vnzare, respectiv durata n zile
a unei rotaii complete.
Tabelul nr. 2.42.
Viteza de rotaie a stocurilor medii
Nr.
Specificaie
Simbol
Perioada de analiz
U.M.
crt
2011
2012
2013
1 Cifra de afaceri
Ca
39.768
44.368
61.077 mii lei
2 Stocuri totale
St
11.219
14.987
17.738 mii lei
3 Stocuri medii
Sm
11.219
13.103
16.363 mii lei
3 Numr de rotaii
Nrot=Ca/Sm
3,54
3,39
3,73 rot.
4 Durata unei rotaii
Dz=365*(Sm/Ca)
103
108
98 zile
5 Valoare minim
Min
8,0
8,0
8,0 rot.

186

Viteza
rotatieaastocurilor
stocurilor medii
Viteza
dederotaie

Dz

110

108

103

98

100

Dzrot

90
2011

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.24. Viteza de rotaie a stocurilor medii

n ultimul an de analiz stocurile medii se roteau de 3,73 ori, parcurgnd ciclul


economic i recuperndu-se sub forma iniial bneasc prin cifra de afaceri ntr-un termen
mediu de 98 zile. Fa de anul precedent numrul de rotaii a crescut cu 0,34 rotaii, durata
medie n zile a unei rotaii scznd cu 10 zile, ceea ce nseamn creterea eficienei utilizrii
stocurilor medii, respectiv diminuarea duratei medii de recuperare a lor sub forma bneasc
iniial prin cifra de afaceri.
Analiza factorial a stocurilor medii cu ajutorul metodei substituiilor n lan:

nr =

Ca
;
Sm

dz =

Si + Sf
Sm
* 365 ; Sm =
;
Ca
2

Perioada de analiz 2011 2012:

11219 + 14987
= 13103
2
Ca
44368
= 3,39 rotaii
nr1 = 1 =
Sm1 13103

Sm =

nr0 =

Ca0 39768
=
= 3,54 rotaii
Sm0 11219

Analiza numrului de rotaii:

nr = nr1 nr0 = 3,39 3,54 = 0,15 rotaii


a) Influena modificrii cifrei de afaceri:
nr(Ca ) =

Ca1 Ca 0 44368 39768

= 3,95 - 3,54 = +0,41 rotaii


Sm0 Sm0 11219 11219

b) Influena modificrii nivelului mediu al stocului:


nr(Sm ) =

Ca1 Ca1 44368 44368

= 3,39 3,95 = 0,56 rotaii


Sm1 Sm0 13103 11219

nr = nr(Ca ) + nr(Sm ) = +0,41 + (-0,56) = - 0,15 rotaii

187

numrul de rotaii s-a diminuat de la o perioad la alta cu 0,15 rotaii, ceea ce


nseamn o ncetinire a vitezei de rotaie a stocurilor, fiind influenat de doi factori
Ca i Sm.
Ca a avut o influen pozitiv asupra indicatorului determinnd creterea cu 0,41
rotaii datorit creterii cu 11,57 % a Ca de la o perioad la alta ;
Sm au avut influen negativ determinnd reducerea cu 0,56 rotaii a indicatorului
datorit creterii valorii Sm cu 1884 mii lei, n mrimi absolute, respectiv cu 16,79%
n mrimi relative.
ICa < ISm are loc o ncetinire a vitezei de rotaie a stocurilor medii.

Analiza duratei n zile a unei rotaii:


Sm0
Sm1
13103
11219
dz = dz1 dz 0 =
*T
*T =
* 365
* 365 =
Ca 0
44368
39768
Ca1
= 108 103 = +5 zile

a) Influena modificrii cifrei de afaceri:


Sm0
Sm0
11219
11219
dz (Ca ) = dz1 dz 0 =
*T
*T =
* 365
* 365 =
Ca1
Ca 0
44368
39768
= 92 103 = 11 zile

b) Influena modificrii nivelului mediu al stocului:


Sm0
Sm1
13103
11219
dz (Sm ) = dz1 dz 0 =
*T
*T =
* 365
* 365 =
Ca1
Ca1
44368
44368
= 108 92 = +16 zile
dz = dz(Ca ) + dz(Sm ) = -11 + 16 = + 5 zile

Durata n zile a unei rotaii a stocurilor medii a crescut de la o perioada la alta cu 5


zile fiind influenat de Ca i Sm;
Ca a determinat reducerea indicatorului cu 11 zile, aadar o influen pozitiv
datorit creterii Ca cu 11,57 %, respectiv 4.600 mii lei n valoare absolut de la un an
la altul;
Sm au avut o influen negativ determinnd creterea indicatorului cu 16 zile
datorit creterii valorii Sm cu 16,79%.

Perioada de analiz 2012 2013:

Sm0 =

nr0 =

14987 + 11219
= 13103
2

Ca0 44368
=
= 3,39 rotaii
Sm0 13103

Sm1 =

nr1 =

Analiza numrului de rotaii:

nr = nr1 nr0 = 3,73 3,39 = +0,34 rotaii

188

17738 + 14987
= 16363
2

Ca1 61077
=
= 3,73 rotaii
Sm1 16363

a) Influena modificrii cifrei de afaceri:


Ca1 Ca 0 61077 44368
nr(Ca ) =

= 4,66 3,39 = +1,27 rotaii


Sm0 Sm0 13103 13103
b) Influena modificrii nivelului mediu al stocului:
nr(Sm ) =

Ca1 Ca1 61077 61077

= 3,73 4,66 = 0,93 rotaii


Sm1 Sm0 16363 13103

nr = nr(Ca ) + nr(Sm ) = 1,27 + (-0,93) = +0,34 rotaii

numrul de rotaii a crescut de la o perioad la alta cu 0,34 rotaii, ceea ce nseamn o


accelerare a vitezei de rotaie a clienilor fiind influenat de doi factori Ca i Sm.
Ca a avut o influen pozitiv asupra indicatorului determinnd creterea cu 1,27
rotaii datorit creterii cu 37,66 % a Ca de la o perioad la alta ;
Sm au avut influen negativ determinnd reducerea cu 0,93 rotaii a indicatorului
datorit creterii valorii Sm cu 3260 lei, n mrimi absolute, respectiv cu 24,88 % n
mrimi relative.
ICa > ISm are loc o accelerare a vitezei de rotaie a stocurilor medii.

Analiza duratei n zile a unei rotaii:


dz = dz1 dz 0 =

Sm0
Sm1
16363
13103
*T
*T =
* 365
* 365 =
Ca1
Ca 0
61077
44368

= 98 108 = 10 zile

a) Influena modificrii cifrei de afaceri:


Sm0
Sm0
13103
13103
dz (Ca ) = dz1 dz 0 =
*T
*T =
* 365
* 365 =
Ca1
Ca 0
61077
44368
= 78 108 = 30 zile

b) Influena modificrii nivelului mediu al stocului:


Sm0
Sm1
16363
13103
dz (Sm ) = dz1 dz 0 =
*T
*T =
* 365
* 365 =
Ca1
Ca1
61077
61077
= 98 78 = +20 zile
dz = dz(Ca ) + dz(Sm ) = -30 + 20= -10 zile

Durata n zile a unei rotaii s-a diminuat de la o perioada la alta cu 10 zile fiind
influenat de Ca i Sm;
Ca a determinat reducerea indicatorului cu 30 zile, aadar o influen pozitiv
datorit creterii Ca cu 37,66%, respectiv 16709 mii lei n valoare absolut de la un an
la altul;
Sm au avut o influen negativ determinnd creterea indicatorului cu 20 zile
datorit creterii valorii Sm cu 24,88 % .

189

n aceast perioad de analiz are loc o accelerare a vitezei de rotaie, ca urmare a


creterii numrului de rotaii respectiv diminurii duratei n zile necesare unei rotaii.
Acest lucru se datoreaz creterii masei profitului ca efect al sporirii cifrei de afaceri,
n condiiile n care cheltuielile nu cresc ntr-o msur mai mare dect creterea cifrei de
afaceri.

2.8.5.4. Analiza ratelor de gestiune ale clienilor i ale furnizorilor la


S.C. Agro Company S.R.L.
A) Viteza de rotaie a clienilor - exprim durata medie n zile de ncasare a
contravalorii creanelor-clieni, indicnd decalajul mediu n zile ntre data facturrii i data
ncasrii contravalorii, putndu-se aprecia prin numrul de rotaii a creditului - clieni sau prin
durata de ncasare a acestuia.
Cl
Ca
nrCl =
sau
dzCl =
* 365
Ca
Cl

n cadrul S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj creanele pe termen scurt sunt toate
reprezentate de creane-clieni.
Tabelul nr. 2.43.
Viteza de rotaie a creanelor-clieni

Nr.

Specificaie

Simbol

crt
1 Cifra de afaceri

Ca

2 Creane-clieni

Cl

3 Clieni medii

Cl

Perioada de analiz
2011
2012
2013

U.M.

39.768

44.368

61.077 mii lei

10.846

6.143

8.266

10.846
3,67

8.495
5,22

7205
8,48

mii lei
mii lei
rot.

3 Numr de rotaii

Nrot=Ca/ Cl

4 Durata unei
rotaii
5 Valoare minim

Dz=365*( Cl /Ca)

100

70

43

zile

Min

4,0

4,0

4,0

rot.

Viteza
rotatieaacreanelor-clieni
creantelor
Viteza
dede
rotaie

Dz

150

100

100

70

50

Dzrot

43

0
2011

2012

2013
Timp

Figura nr. 2.25. Viteza de rotaie a creanelor-clieni

190

n ultimul an de analiz creanele-clieni se roteau prin cifra de afaceri de 8,48 ori,


recuperndu-se ntr-un termen de 43 de zile. Valoarea indicatorului este bun, datorndu-se
att creterii numrului de rotaii fa de anul precedent cu 3,26 rotaii, ceea ce nseamn
diminuarea duratei medii de recuperare a lor cu 27 zile, determinnd efecte pozitive asupra
trezoreriei.
Analiza factorial a clienilor cu ajutorul metodei substituiilor n lan:

nr =

Ca
;
Cl

dz =

Si + Sf
Cl
* 365 ; Cl =
;
Ca
2

Perioada de analiz 2011 2012:

10846 + 6143
39768
= 8495
nr0 = Ca 0 =
= 3,67 rotaii
2
10846
Cl 0
44368
Ca
= 5,22 rotaii
nr1 = 1 =
8495
Cl 1
Cl =

1. Analiza numrului de rotaii a clienilor:


nr = nr1 nr 0 = 5,22 3,67 = + 1,55 rotaii

a) influena modificrii CA asupra modificrii numrului de rotaii a clienilor:


Ca0
44368 - 39768
Ca1
nr (Ca) = - = = + 0,42 rotaii
Cl0
Cl0
10846
b ) influena modificrii Cl asupra modificrii numrului de rotaii a clienilor :
Ca1
44368
Ca1
nr (Cl) = - = Cl0
Cl1
8495

44368
= 5,22 - 4,09 = +1,13 rotaii
10846

nr = nr (Ca) + nr ( Cl ) = 0,42 + 1,13 = + 1,55 rotaii

numrul de rotaii a crescut de la o perioad la alta cu 1,55 rotaii, ceea ce nseamn o


accelerare a vitezei de rotaie a clienilor fiind influenat de doi factori Ca i Cl

Ca a avut o influen pozitiv asupra indicatorului determinnd creterea cu 0,42


rotaii datorit creterii cu 11,57 % a Ca de la o perioad la alta ;
Cl au avut de asemenea o influen pozitiv, determinnd creterea cu cu 1,13

rotaii a indicatorului

datorit reducerii valorii Cl cu 2351 mii lei , n mrimi

absolute.
2. Analiza duratei n zile a unei rotaii a clienilor :
dz = dz1 dz 0 = 70 100 = - 30 zile

191

influena modificrii CA asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a clienilor:

a)

Cl0
Cl0
10846
10846
dz (Ca) = x T - x T = x 365 - x 365 = 89 100 = - 11 zile
Ca0
44368
39768
Ca1

influena modificrii Cl asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a clienilor :

b)

Cl1

8495

Cl0

10846

dz ( Cl ) = x T - x T = x 365 - x 365 = 70 89= -19 zile


Ca1

Ca1

44368

44368

dz = dz (Ca) + dz ( Cl ) = - 11 + (- 19) = - 30 zile

Durata n zile a unei rotaii s-a diminuat de la o perioada la alta cu 30 zile fiind
influenat de Ca i Cl ;

Ca a determinat reducerea indicatorului cu 11 zile, aadar o influen pozitiv


datorit creterii Ca cu 11,57 %, respectiv 4600 mii lei n valoare absolut de la un an
la altul;
Cl au avut de asemenea o influen pozitiv determinnd reducerea indicatorului cu

19 zile datorit diminurii valorii Cl cu 21,68 %

ncasarea cu 30 zile mai repede a clienilor reprezint un aspect pozitiv pentru


gestiunea societii , adic o mbuntire a gestiunii clienilor, cu toate c durata de
ncasare din perioada curent de 70 zile depete cu 40 zile durata normal de
decontare , de 30 de zile.

Perioada de analiz 2012 2013:


Cl =

6143 + 8266
= 7205
2

nr1 =

Ca1 61077
= 8,48 rotaii
=
7205
Cl 1

nr0 = Ca 0 =
Cl 0

44368
= 5,22 rotaii
8495

1. Analiza numrului de rotaii a clienilor:


nr = nr1 nr 0 = 8,48 5,22 = +3,26 rotaii

a) influena modificrii Ca asupra modificrii numrului de rotaii a clienilor:


Ca0
61077 - 44368
Ca1
nr (Ca) = - = = + 1,97 rotaii
Cl0
Cl0
8495

192

b ) influena modificrii Cl asupra modificrii numrului de rotaii a clienilor :


Ca1
61077
61077
Ca1
nr (Cl) = - = - = 8,48 7,19 = +1,29 rotaii
Cl1
Cl0
7205
8495
nr = nr (Ca) + nr ( Cl ) = 1,97 + 1,29 = + 3,26 rotaii

numrul de rotaii a crescut de la o perioad la alta cu 3,26 rotaii, ceea ce nseamn o


accelerare a vitezei de rotaie a clienilor fiind influenat de doi factori Ca i Cl

Ca a avut o influen pozitiv asupra indicatorului determinnd creterea cu 1,97


rotaii datorit creterii cu 37,66 % a Ca de la o perioad la alta ;
Cl au avut de asemenea o influen pozitiv, determinnd creterea cu cu 1,29

rotaii a indicatorului

datorit reducerii valorii Cl cu 1290 mii lei , n mrimi

absolute.
2. Analiza duratei n zile a unei rotaii a clienilor :
dz = dz1 dz 0 = 43 70 = - 27 zile

a) influena modificrii Ca asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a clienilor:


Cl0
Cl0
8495
8495
dz (Ca) = x T - x T = x 365 - x 365= 51 70 = - 19zile
Ca0
61077
44368
Ca1

b) influena modificrii Cl asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a clienilor :


Cl1

Cl0

7205

8495

dz ( Cl ) = x T - x T = x 365 - x 365 = 43 - 51 = - 8 zile


Ca1

Ca1

61077

61077

dz = dz (Ca) + dz ( Cl ) = - 19 + (- 8) = - 27 zile

Durata n zile a unei rotaii s-a diminuat de la o perioada la alta cu 27 zile fiind
influenat de Ca i Cl ;

Ca a determinat reducerea indicatorului cu 19 zile, aadar o influen pozitiv


datorit creterii Ca cu 37,66 %, respectiv 16709 mii lei n valoare absolut de la un
an la altul;
Cl au avut de asemenea o influen pozitiv determinnd reducerea indicatorului cu

8 zile datorit diminurii valorii Cl cu 15,19 %

ncasarea cu 27 zile mai repede a clienilor reprezint un aspect pozitiv pentru


gestiunea societii , adic o mbuntire a gestiunii clienilor, cu toate c durata de
193

ncasare din perioada curent de 43 zile depete cu 13 zile durata normal de


decontare , de 30 de zile.
B) Viteza de rotaie a furnizorilor - arat n cte zile ntreprinderea i achit
obligaiile fa de furnizori, putndu-se aprecia prin numrul de rotaii a furnizorilor sau prin
durata n zile de achitare a acestora.
Ca
Fz
nrFz =
dz Fz =
sau
* 365
Ca
Fz

Valoarea minim care asigur o stare acceptabil a gestiunii datoriilor fa de furnizori


este de 4 rotaii, care corespunde unei durate medii de plat de maximum 90 de zile. Valoarea
optim a perioadei de decontare ar fi de maximum 30 de zile. n dinamic este de preferat ca
numrul de rotaii s scad, adic s creasc durata n zile. Este de recomandat ca durata
medie de plat a datoriilor fa de furnizori s fie mai mare dect durata medie de ncasare a
creanelor-clieni.
Tabelul nr. 2.44.
Viteza de rotaie a furnizorilor

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

2012

U.M.
2013

1 Cifra de afaceri

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

2 Furnizori

Fz

1.249

2.439

2.534 mii lei

3 Furnizori medii

Fz

1.249

1.844

2.487 mii lei

3 Numr de rotaii

Nrot=Ca/ Fz

31,84

24,06

24,56 rot.

11

15

14 zile

4,0

4,0

4,0 rot.

4 Durata unei rotaii

Dz=365*( Fz /Ca)
Min

5 Valoare minim

Vitezade
de rotaie
rotatie aadatoriilor
curente
Viteza
furnizorilor

Dz

20

11

15

14

10

Dzrot

0
2011

2012

2013
Timp

Figura nr. 2.26. Viteza de rotaie a furnizorilor

n ultimul an de analiz datoriile fa de furnizori se roteau prin cifra de afaceri de


24,56 ori, achitndu-se ntr-un termen mediu de 14 de zile. Valoarea indicatorului este mic
comparativ cu valoarea optim a perioadei de decontare care ar fi de maximum 30 de zile.
194

Pe ntreaga perioad de analiz durata medie de plat a datoriilor fa de furnizori este


mult mai mic dect durata medie de ncasare a creanelor-clieni, decalaj ce are un efect
negativ asupra trezoreriei.
Analiza factorial a furnizorilor cu ajutorul metodei substituiilor n lan:

nr =

Ca
;
Fz

dz =

Si + Sf
Fz
* 365 ; Fz =
;
Ca
2

Perioada de analiz 2011 2012:

Fz =

1249 + 2439
= 1844
2

nr1 =

Ca1 44368
= 24,06 rotaii
=
Fz1 1844

nr0 = Ca 0 =
Fz 0

39768
= 31,84 rotaii
1249

1.Analiza numrului de rotaii a furnizorilor:


nr = nr1 nr 0 = 24,06 31,84 = -7,78 rotaii

a) influena modificrii Ca asupra modificrii numrului de rotaii a furnizorilor:


Ca0
44368 - 39768
Ca1
nr (Ca) = - =
Fz0
Fz0
1249

= + 3,68 rotaii

b) influena modificrii Fz asupra modificrii numrului de rotaii a furnizorilor :


Ca1
44368
Ca1
nr ( Fz ) = - = Fz1
Fz0
1844

44368
= 24,06-35,52= -11,46 rotaii
1249

nr = nr (Ca) + nr ( Fz ) = +3,68+ (-11,46 ) = - 7,78 rotaii

Numrul de rotaii s-a diminuat de la o perioad la alta cu 7,78 rotaii, ceea ce


nseamn o ncetinire a vitezei de rotaie a furnizorilor fiind influenat de cei doi
factori Ca i Fz ;
Ca a avut o influen pozitiv asupra indicatorului determinnd creterea cu 3,68
rotaii datorit creterii cu aproximativ 12 % a Ca de la o perioad la alta ;
Fz au avut influena negativ hotrtoare determinnd reducerea cu 11,46 rotaii a
indicatorului datorit creterii valorii Fz cu 595 mii lei.

2. Analiza duratei n zile a unei rotaii a furnizorilor :


dz = dz1 dz 0 = 15- 11 = + 4 zile

a) influena modificrii Ca asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a furnizorilor:


195

Fz0
Fz0
1249
1249
dz (Ca) = x T - x T = x 365 - x 365 = 10 11 = - 1 zile
Ca0
44368
39768
Ca1

b) influena modificrii Fz asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a furnizorilor :


Fz1

1844

Fz0

1249

dz ( Fz ) = x T - x T = x 365 - x 365 = 15 - 10= + 5 zile


Ca1
44368
44368
Ca1
dz = dz (Ca) + dz ( Fz ) = - 1 + 5 = + 4 zile

Durata n zile a unei rotaii a crescut de la o perioada la alta cu 4 zile fiind influenat
de Ca i Fz ;
Ca a determinat reducerea indicatorului cu 1 zile, aadar o influen pozitiv datorit
creterii Ca cu aproximativ 12 %, respectiv 4600 mii lei n valoare absolut de la un
an la altul;
Fz au avut o influen negativ semnificativ determinnd creterea indicatorului cu
5 zile datorit creterii valorii Fz cu 48 % ;
Plata cu 4 zile mai trziu a furnizorilor reprezint un aspect pozitiv pentru gestiunea
societii, dar totui durata de plat din perioada curent de 15 zile este cu 15 zile mai
mic dect durata normal de decontare , de 30 de zile, existnd riscul ca societatea s
nu dispun de lichiditile necesare pentru a le onora la timp. nseamn c societatea
analizat nu este destul de puternic pentru a impune furnizorilor anumite condiii de
vnzare, cu toate acestea situaia se mbuntete fa de anul precedent.

Perioada de analiz 2012 2013:


Fz1 =

nr1 =

2439 + 2534
= 2487
2

nr0 = Ca 0 =
Fz 0

44368
= 24,06 rotaii
1844

Ca1 61077
=
= 24,56 rotaii
2487
Fz1

1.Analiza numrului de rotaii a furnizorilor:


nr = nr1 nr 0 = 24,56 24,06 = + 0,5 rotaii

a) influena modificrii Ca asupra modificrii numrului de rotaii a furnizorilor:


Ca0
61077 - 44368
Ca1
nr (Ca) = - =
Fz0
Fz0
1844

= + 9,06 rotaii

b) influena modificrii Fz asupra modificrii numrului de rotaii a furnizorilor :

196

Ca1
61077
61077
Ca1
nr ( Fz ) = - = - = 24,56 33,12 = -8,56 rotaii
Fz1
Fz0
2487
1844
nr = nr (Ca) + nr ( Fz ) = 9,06 + (- 8,56 ) = + 0,5 rotaii

Numrul de rotaii a crescut de la o perioad la alta cu 0,5 rotaii, ceea ce nseamn o


accelerare a vitezei de rotaie a furnizorilor fiind influenat de cei doi factori Ca
i Fz ;
Ca a avut o influen pozitiv asupra indicatorului determinnd creterea cu 9,06
rotaii datorit creterii cu aproximativ 38 % a Ca de la o perioad la alta ;
Fz au avut o influen negativ determinnd reducerea cu 8,56 rotaii a indicatorului
datorit creterii valorii Fz cu 643 mii lei.

2. Analiza duratei n zile a unei rotaii a furnizorilor :


dz = dz1 dz 0 = 14 - 15 = - 1 zile

b) influena modificrii Ca asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a furnizorilor:


Fz0
Fz0
1844
1844
dz (Ca) = x T - x T = x 365 - x 365 = 11 - 15= - 4 zile
Ca0
61077
44368
Ca1
b) influena modificrii Fz asupra modificrii duratei n zile a unei rotaii a furnizorilor :

Fz1

Fz0

2487

1844

dz ( Fz ) = x T - x T = x 365 - x 365 = 14 -11= +3 zile


Ca1
61077
61077
Ca1
dz = dz (Ca) + dz ( Fz ) = - 4 + 3 = - 1 zile

Durata n zile a unei rotaii s-a diminuat de la o perioada la alta cu 1 zile fiind
influenat de Ca i Fz ;
Ca a determinat reducerea indicatorului cu 4 zile, aadar o influen pozitiv datorit
creterii Ca cu aproximativ 38 %, respectiv 16709 mii lei n valoare absolut de la un
an la altul;
Fz au avut o influen negativ determinnd creterea indicatorului cu 3 zile
datorit creterii valorii Fz cu 35 % ;
Plata cu 1 zile mai trziu a furnizorilor reprezint un aspect pozitiv pentru gestiunea
societii, dar totui durata de plat din perioada curent de 14 zile este cu 16 zile mai
mic dect durata normal de decontare , de 30 de zile, existnd riscul ca societatea s
nu dispun de lichiditile necesare pentru a le onora la timp. nseamn c societatea
analizat nu este destul de puternic pentru a impune furnizorilor anumite condiii de
vnzare, cu toate acestea situaia se mbuntete fa de anul 2011.
Realiznd o analiz comparativ ntre durata de ncasare de la clieni n perioada
curent de 43 zile i durata de plat a furnizorilor de 14 zile, observm c durata

197

creditului client este de trei ori mai mare dect durata creditului furnizor, iar la nivelul
societii analizate se creeaz un deficit de resurse financiare. n termeni de echilibru
financiar asistm la o cretere a necesarului de fond de rulment, adic un surplus de
nevoi temporare n raport cu resursele temporare, tocmai datorit acestui decalaj ntre
ncasarea de la clieni i plata furnizorilor de 29 zile.
Concluzie:

Dac privim pasivul dup sursele de provenien, rotaia principalelor elemente


evideniaz apropierea de nivelul minim care exprim eficiena att a utilizrii resurselor
proprii ct i a utilizrii resurselor mprumutate i atrase. Dac privim pasivul dup
termenele de exigibilitate, rotaia principalelor elemente evideneaz de asemenea
apropierea de nivelul minim care exprim atingerea unei eficiene att a utilizrii
resurselor permanente ct i a resurselor curente.
Dac privim elementele de activ dup termenele de alocare i lichiditate, rotaia
principalelor elemente evideniaz o apropiere de nivelul minim care exprim o eficien a
utilizrii mijloacelor permanente i a celor ciclice.

2.8.6. Analiza profitabilitii i rentabilitii


2.8.6.1. Analiza profitabilitii comerciale
Profitabilitea comercial msoar eficiena activitii desfurate de firm pe perioada
unui exerciiu financiar prin prisma valorificrii activitii de baz. Rata profitabilitii
comerciale arat rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri.
Tabelul nr. 2.45
Rata profitabilitii comerciale
Nr.

Specificaie

Simbol

crt.

Perioada de analiz
2011

2012

U.M.

2013

1 Rezultatul din exploatare

Re

123

-200

1.064 mii lei

2 Cifra de afaceri

Ca

39.768

44.368

61.077 mii lei

3 Rata profitabilitii comerciale Rpc=Re/Ca


4 Valoare orientativ

Vor

0,31%

25%

1,74%

%
%

n ultimul an de analiz indicatorul a nregistrat un nivel de 1,74%, ceea ce nseamn


c la 100 lei cifr de afaceri revin 1,74 lei de profit brut din exploatare. Nivelul este foarte
redus fa de 25% care este nivelul recomandat. n anul 2012 rezultatul brut din exploatare a
fost negativ, drept care nu se poate vorbi despre o rentabilitate comercial; faa de acest an n
2013 indicele profitului devanseaz indicele cifrei de afaceri. Principalele rezerve de cretere
a rentabilitii comerciale sunt: sporirea vnzrilor, ameliorarea structurii vnzrilor,
accelerarea vitezei de rotaie a stocurilor i optimizarea cheltuielilor.

198

2.8.6.2. Analiza profitabilitii veniturilor


Tabelul nr. 2.46
Rata profitabilitii veniturilor

Nr.
crt.
1
2
3
4

Simbol

Specificaie

Rezultatul brut al exerciiului


Rb
Venituri totale
Vt
Rata profitabilitii veniturilor Rpv=Rb/Vt
Indicele de cretere cu baza n
IcRpv
lan
5 Variaia indicatorului
Dv= IcRpv 100%
6 Indicele de cretere a Rb
IcRb
7 Indicele de cretere a Vt
IcVt

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
936
71
1.580 mii lei
54.425
46.209
67.254 mii lei
1,72%
0,15%
2,35% %
100%
9%
1567% %
0%

-91%

1467%

100%
100%

8%
85%

2225%
146%

%
%

n ultimul an de analiz nivelul indicatorului arat c la 100 lei venituri totale se


obineau 2,35 lei profituri brute, nivel foarte redus. Fa de anul anterior, nivelul indicatorului
a crescut semnificativ de circa 1500 ori, semnificnd un spor de eficien pe ansamblul
firmei, n sensul c la unitatea de venit se obinea mai mult profit brut. Creterea indicatorului
s-a datorat creterii n dinamic a rezultatului brut al exerciiului ntr-un ritm mult mai mare
dect evoluia n dinamic a veniturilor totale.
A). Profitabilitatea veniturilor curente exprim eficiena general a activitii
curente, msurat prin profitul curent ce revine veniturilor totale curente.
Tabelul nr. 2.47
Rata profitabilitii veniturilor curente

Nr.

Specificaie

Simbol

crt

Perioada de analiz
2011

2012

U.M.

2013

Rezultat curent

Rc

-18

-61

1.376 mii lei

Venituri curente totale

Vc

37.796

44.154

66.564 mii lei

Venituri totale

Vt

54.425

46.209

67.254 mii lei

Venituri extraordinare

Vex

16.629

2.055

690 mii lei

Rata profitabilitii
veniturilor curente

Rpvc=Rc/Vc

2,07%

n anul 2013 nivelul indicatorului arat c n cadrul activitii curente la 100 lei
venituri curente se obineau 2,07 lei profituri curente, nivel foarte redus. Fa de anii anteriori
n care nici nu putea fi vorba despre nregistrarea unei profitabiliti a veniturilor curente, se
poate spune c n anul 2013 se nregistreaz o situaie pozitiv, cu toate c nivelul

199

indicatorului este extrem de redus. Rezervele cele mai importante pentru creterea ratei sunt
legate de creterea volumului fizic al desfacerilor i accelerarea vitezei de rotaie a fondurilor.
B). Profitabilitatea veniturilor din exploatare exprim eficiena general a
activitii de exploatare, msurat prin profitul din exploatare ce revine veniturilor din
exploatare, reflect eficiena activitii de exploatare.
Tabelul nr. 2.48
Rata profitabilitii veniturilor din exploatare

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt.

2011

2012

U.M.
2013

1 Rezultatul din exploatare

Re

123

-200

1.064 mii lei

2 Venituri totale din


exploatare
3 Rata profitabilitii
veniturilor din exploatare
4 Valoare orientativ

Vte

37.642

43.849

66.214 mii lei

Rpve=Re/Vte

0,33%

1,61%

20%

Vor

20%

20%

n ultimul an nivelul indicatorului arat c n cadrul activitii de exploatare la 100 lei


venituri totale se obineau 1,61 lei profituri brute, nivel foarte redus. n anul 2012 firma
nregistreaz rezultat brut din exploatare negativ, prin urmare nu s-a putut calcula
rentabilitatea veniturilor din exploatare. Nivelul indicatorului se afl cu mult sub valoarea
orientativ i exprim o eficien redus a activitii de exploatare.

2.8.6.3. Analiza profitabilitii resurselor consumate


Rata profitabilitii resurselor consumate arat profitul brut al exerciiului care
revine pe unitatea de cheltuieli totale.
Tabelul nr. 2.49
Rata profitabilitii resurselor consumate

Nr.
Specificaie
crt
1 Rezultatul brut al
exerciiului
2 Cheltuieli totale
3 Rata profitabilitii
resurselor consumate
4 Indicele de cretere cu
baza n lan
5 Variaia indicatorului
6 Indicele de cretere a Rb
7 Indicele de cretere a Cht

Simbol
Rb

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
936
71
1.580 mii lei

Cht
Rprc=Rb/Cht

53.489
1,75%

46.138
0,15%

Ic=Rprcn/Rprn-1

100%

9%

1607%

Dv=Ic-100%
IcRb
IcCht

0%
100%
100%

-91%
8%
86%

1507%
2225%
142%

%
%
%

200

65.674 mii lei


2,41% %

n ultimul an profitabilitatea resurselor consumate a fost de 2,41%, ceea ce nseamn


c la 100 lei cheltuieli totale s-a obinut 2,41 lei, ceea ce reprezint un nivel foarte redus.
Nivelul indicatorului a crescut spectaculos de aproximativ 1500 ori fa de anul precedent
cnd profitabilitatea resurselor consumate era aproape inexistent, adic firma a reuit s
obin profit brut prin consum tot mai redus de resurse, ceea ce semnific un spor de
eficien. Tendina oscilatorie a evoluiei indicatorului este redat de variaia indicatorului,
care n anul 2012 scade cu pn la 91% faa de anul 2011, urmnd ca n anul 2013 s
cunoasc o cretere accelerat. Indicele profitului devanseaz indicele cheltuielilor totale ceea
ce semnific o situaie pozitiv, creterea ratei.
A). Rata profitabilitii resurselor curente arat profitul curent care revine pe
unitatea de cheltuieli curente (care msoar consumul total de resurse din activitatea de
exploatare i financiar); msoar capacitatea resurselor curente de a genera prin consum
profit curent. Indicatorul este mai relevant dect primul n cazul n care exist operaiuni
extraordinare, iar dimensiunea acestora denatureaz indicatorul global.
Tabelul nr. 2.50
Rata profitabilitii resurselor curente

Nr.
crt
1
2
3
4

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011
2012
2013
-18
-61
1.376
37.814
44.215
65.188
53.489
46.138
65.674
15.675
1.923
486

U.M.

Rezultat curent
Re
mii lei
Cheltuieli curente
Chc=Cht-Chex
mii lei
Cheltuieli totale
Cht
mii lei
Cheltuieli
Chex
mii lei
extraordinare
5 Profitabilitatea
Rprc=Rc/Chc
2,11% %
resurselor curente
n ultimul an de analiz profitabilitatea resurselor curente a fost de 2,11%, adic la
100 de lei cheltuieli curente (consumuri valorice de reurse) s-au obinut 2,11 lei profit curent,
un nivel foarte sczut. n anii 2011, 2012, avnd n vedere c rezultatul curent era negativ, nu
se poate vorbi despre profitabilitatea resurselor curente.
B). Rata profitabilitii resurselor consumate n exploatare arat profitul brut al
exploatrii care revine pe unitatea de cheltuieli din exploatare .
Tabelul nr. 2.51
Rata profitabilitii resurselor consumate n exploatare

Nr.
Specificaie
Simbol
crt
1 Rezultatul din exploatare
Re
2 Cheltuieli totale de
Chte
exploatare
3 Rata profitabilitii
Rprce=Re/Chte
resurselor consumate n
exploatare
4 Valoare orientativ
Vor

201

Perioada de analiz
U.M.
2011
2012
2013
123
- 200
1.064 mii lei
37.519
44.049
65.150 mii lei
0,33%
25%

25%

1,63%

25%

n anul 2013 profitabilitatea resurselor consumate n exploatare a fost de 1,63%, adic


la 100 de lei cheltuieli totale de exploatare s-au obinut 1,63 lei profit brut din exploatare,
ceea ce reprezint un nivel extrem de sczut. n anul precedent nu se poate vorbi despre
profitabilitatea resurselor consumate n exploatare, ntruct n acel an s-a nregistrat un
rezultat brut din exploatare negativ de peste 200 mii lei.

2.8.6.4. Analiza ratei rentabilitii economice


Tabelul nr.2.52
Rata rentabilitii economice

Nr.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz

crt

2011

2012

U.M.

2013

1 Rezultatul din exploatare

Re

123

- 200

1.064 mii lei

2 Activ total

At

53.875

54653

57.383 mii lei

Rre=Re/At

0,23%

1,85%

20%

3 Rata rentabilitii
economice
4 Valoare orientativ

Std

20%

20%

n anul 2013 rata rentabilitii economice a fost de 1,85%, adic la 100 de lei activ
total s-au obinut 1,85 lei profit din exploatare, ceea ce reprezint un nivel extrem de sczut,
aflndu-se cu mult sub valoarea orientativ de 20%, fapt ngrijortor. n anul precedent nu
se poate vorbi despre rentabilitate economic, ntruct n acel an s-a nregistrat un rezultat din
exploatare negativ de peste 200 mii lei.
Rentabilitatea economic nu ndeplinete condiiile:
de a fi la nivelul ratei medii a dobnzii, caz n care ndatorarea devine
consumatoare de capital propriu, avnd loc un efect de mciuc;
de a asigura meninerea substanei economice a unitii, pstrarea valorii sale,
avnd n vedere c rata economic nu este mai mare dect rata inflaiei, n nici un
an analizat;

2.8.6.5. Analiza ratei rentabilitii financiare


Tabelul nr.2.53
Rata rentabilitii financiare

Nr.

Specificaie

Simbol

crt.

Perioada de analiz
2011

2012

U.M.
2013

1 Rezultatul net al exerciiului

Rn

936

71

1.580 mii lei

2 Capital propriu

Cpr

32.648

32.879

34.507 mii lei

3 Rata rentabilitii financiare

Rrf=Rn/Cpr

2,87%

0,22%

4,58%

4 Indicele de cretere cu baza n

IcRrf

100%

8%

2082%

lan

202

5 Variaia indicatorului

Rrf

0%

-92%

1982%

6 Valoarea minim recomandat

Std

25%

25%

25%

7 Rata rentabilitii economice

Rre

0,23%

1,85%

%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%

Rentabilitatea
financiara
Rata rentabilitii
financiare
20%

20%

20%
Rrf
Min

2,87%

0,22%

4,58%

2011

2012

2013

Timp

Figura nr. 2.27. Rata rentabilitii financiare

Nivelul ratei rentabilitii financiare nregistrat n ultimul an arat c la 100 lei


capitaluri proprii reveneau 4,58 lei de profit net, nivel foarte redus, care se situeaz cu mult
sub valoarea minim recomandat. Nivelul indicatorului pe ntreaga perioad nu asigur o
refacere a capitalurilor doar pe seama profiturilor nete (nedepindu-se valoarea minim de
25% care ar fi asigurat o refacere n 4 ani). Nivelul rentabilitii financiare este sub nivelul
ratei medii a dobnzii. Faa de anul 2012, n anul 2013 valoarea indicatorului a crescut de
aproximativ 20 de ori.
Analiza factorial a ratei rentabilitii financiare cu ajutorul metodei substituiilor
n lan, pe cei trei ani de analiz la S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj este prezentat n cele
ce urmeaz:
Perioada de analiz 2011 2012
a) Se determin determin nivelul ratei rentabilitii financiare Rrf din perioada de
baz i din perioada curent, abaterea absolut a indicatorului, indicele i abaterea
indicelui:

Rf0 =

Pn 0
936
*100 =
* 100 = 2,87%
32.648
Cpr0

Rf1 =

Pn1
71
*100 =
*100 = 0,22%
32879
Cpr1

Rrf = Rrf 1 Rrf 0 = 0,22% -2,87%= - 2,65%

203

IRf =

Rf1
100 = 8 %
Rf 0

IRf = IRf 100 = - 92 %


b) Construim modelul factorial de analiz a Rf pe baza datelor existente:

Rrf =

Pn Ca
*
* 100
Ca Cpr

unde:
Pn
rata profitabilitii comerciale care exprim profitul net ce revine la un leu
Ca
cifr de afaceri

Ca
viteza de rotaie a capitalului propriu
Cpr
c) Se identific factorii de influen:
Ca

Cpr
Rf

Pn
Ca
d) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:
1. Influena modificrii vitezei de rotaie a capitalului propriu asupra ratei rentabilitii
financiare.

Rrf

Ca
Cpr

Pn0 Ca1
Ca 0
936 44368 39768
* 100 =

*
*

*100 =
39768 32879 32648
Ca 0 Cpr1 Cpr0
2,354*(1,349 1,218) = 2,354*0,131= +0,308%

2. Influena modificrii ratei profitabilitii comerciale asupra ratei rentabilitii financiare.


Rrf

Pn

Ca

Pn
Pn
= 1 0
Ca1 Ca 0

Ca1
*
* 100 =
Cpr1

936 44368
71

*100 = (0,16

*
44368 39768 32879

2,35)*1,349 = - 2,19*1,349 = -2,954 %


e) Determinarea abaterii totale:

Rrf = Rrf

Ca

Cpr

+ Rrf

Pn

Ca

= 0,308 + (-2,954) = -2,646% = -2,65%

204

Explicarea mecanismului de transmitere a influenei factorilor asupra ratei


rentabilitii financiare
Observm c indicatorul a nregistrat o evoluie descresctoare, s-a diminuat cu
2,65% n mrimi absolute, respectiv cu 92 % n mrimi relative.
Am construit un model factorial de analiz care pune n eviden doi factori care i
transmit influenza asupra Rrf astfel:
1. Variaia vitezei de rotaie a capitalului propriu, n sensul creterii cu 0,131 rotaii,
determin modificarea nivelului ratei rentabilitii financiare n mod direct, n acelai
sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a ratei profitabilitii comerciale,
aadar o cretere de 0,308 %.
ICa > ICpr ( 111,57% > 100,71 %), aadar ritmul de cretere al cifrei de afaceri a
devansat ritmul de cretere al capitalului propriu.
2. Variaia ratei profitabilitii comerciale, n sensul diminurii cu 2,19% , determin
modificarea nivelului ratei rentabilitii financiare n mod direct, n acelai sens i
proporional cu nivelul vitezei de rotaie a capitalului propriu din perioada curent,
aadar o diminuare de 2,954 %.
Ipn < ICa ( 7,59% < 111,57% ), adic evoluia profitului net a fost devansat de ritmul
de cretere al cifrei de afaceri.
Influena negativ indus de reducerea ratei profitabilitii comerciale a anihilat
influena pozitiv determinat de creterea vitezei de rotaie a capitalului propriu, conducnd
per ansamblu la reducerea indicatorului analizat 2,65%.
Perioada de analiz 2012 2013
a) Se determin determin nivelul ratei rentabilitii financiare Rrf din perioada de
baz i din perioada curent, abaterea absolut a indicatorului, indicele i abaterea
indicelui:
Pn0
71
*100 =
*100 = 0,22%
32879
Cpr0
Pn1
1580
Rf1 =
*100 =
*100 = 4,58%
34507
Cpr1

Rf0 =

Rrf = Rrf 1 Rrf 0 = 4,58 0,22 = + 4,36%

IRf =

Rf1
100 = 2082 %
Rf 0

IRf = IRf 100 = + 1982 %


b) Construim modelul factorial de analiz a Rf pe baza datelor existente:

Rf =

Pn Ca
*
* 100
Ca Cpr

unde:

205

Pn
rata profitabilitii comerciale care exprim profitul net ce revine la un leu
Ca
cifr de afaceri

Ca
viteza de rotaie a capitalului propriu
Cpr
c) Se identific factorii de influen:
Ca

Cpr
Rf

Pn
Ca
d) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:
1. Influena modificrii vitezei de rotaie a capitalului propriu asupra ratei rentabilitii
financiare.
Pn0 Ca1
Ca 0
71
61077 44368
* 100 =

Rrf Ca =
*
*

*100 = 0,16*(1,770
44368 34507 32879
Ca 0 Cpr1 Cpr0

Cpr

1,349) = 0,16*0,421 = + 0,067 %


2. Influena modificrii ratei profitabilitii comerciale asupra ratei rentabilitii financiare.
Pn
Pn Ca1
71 61077
1580

Rrf Pn = 1 0 *
*100 = (2,587
* 100 =
*
61077
44368
34507
Ca
Ca
Cpr

1
0
1

Ca

0,160) * 1,770 = 2,427*1,770 = + 4,296%


e) Determinarea abaterii totale:
Rrf = Rrf Ca + Rrf

Cpr

Pn

Ca

= + 0,067 + 4,296 = + 4,362% = + 4,36%

Explicarea mecanismului de transmitere a influenei factorilor asupra ratei


rentabilitii financiare
Observm c indicatorul a nregistrat o evoluie cresctoare, a crescut cu 4,36% n
mrimi absolute, respectiv cu 1982 % n mrimi relative.
Am construit un model factorial de analiz care pune n eviden doi factori care i
transmit influenza asupra Rf astfel:
3. Variaia vitezei de rotaie a capitalului propriu, n sensul creterii cu 0,421
rotaii, determin modificarea nivelului ratei rentabilitii financiare n mod
direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a ratei
profitabilitii comerciale, aadar o cretere de 0,067 %.
4. Variaia ratei profitabilitii comerciale, n sensul majorrii cu 2,427% ,
determin modificarea nivelului ratei rentabilitii financiare n mod direct, n
acelai sens i proporional cu nivelul vitezei de rotaie a capitalului propriu
din perioada curent, aadar o cretere de 4,296%

206

Ambii factori de influen au avut o influen pozitiv asupra indicatorului


conducnd per ansamblu la creterea ratei rentabilitii financiare cu 4,36%.
Msurile de cretere a nivelului ratei rentabilitii financiare
Creterea ratei de rentabilitate financiar are loc dac sunt ndeplinite condiiile:
ICA > ICpr, adic modificarea cifrei de afaceri trebuie s devanseze modificarea
capitalurilor proprii;
IPn > ICA, adic modificarea rezultatului net al exploatrii trebuie s nregistreze un
ritm mai ridicat dect modificarea cifrei de afaceri, care se poate realiza prin:
- sporirea produciei fizice vndute;
- modificarea structurii produciei;
- reducerea cheltuielilor de exploatare i comercializare;
- modificarea politicii fiscale.
Creterea gradului de ndatorare, dac rentabilitatea economic este mai mare
dect costul mediu al capitalului mprumutat.
Concluzie: Pe ansamblu randamentul financiar se ncadreaz n situaia critic-slab.

2.8.7. Analiza riscurilor la S.C. Agro Company S.R.L.


2.8.7.1. Analiza riscului de exploatare (economic)
Tabelul nr.2.54
Analiza riscului de exploatare

Nr.
crt.

Specificaie

Simbol

Perioada de analiz
2011

2012

U.M.

2013

1 Venituri de exploatare

Ve

37.642

43.849

66.214 mii lei

2 Cheltuieli de exploatare

Che

37.519

44.049

65.150 mii lei

123

-200

1.064 mii lei

3 Profit din exploatare

Pe=Ve-Che

4 Cheltuieli variabile totale

Cv

30.015

35.239

52.120 mii lei

5 Cheltuieli fixe totale

Cf

7.504

8.810

13.030 mii lei

Mcv=Ve-Cv

7.627

8.610

14.094 mii lei

Rmcv=Mcv/Ve

20,26%

19,64%

Vepr=Cf/Rmcv

37.038

44.857

61.202 mii lei

- absolut

Ipoz=Ve-Vepr

604

-1.008

5.012 mii lei

- relativ

Ipoz%=Ipoz/Vepr

6 Marja cheltuielilor
variabile
7 Rata marjei cheltuielilor
variabile
8 Pragul de rentabilitate

21,29%

9 Indicatorul de poziie

10 Momentul realizrii
Pm=(Vepr/Ve)*365
pragului
11 Coeficientul de elasticitate Ke=Ve/(Ve-Vepr)
207

1,63%

359
62,32

8,19%
373

337 zile
13,21

Am considerat c din totalul cheltuielilor de exploatare 80% sunt cheltuieli variabile i


20% cheltuieli fixe.
n anul 2011 S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj se afla ntr-o situaie instabil,
cu un risc economic ridicat, avnd n vedere c valoarea coeficientului gravita n jurul valorii
de 62, momentul realizrii punctului mort fiind de 359 zile.
n anul 2012 indicatorul de poziie indic o situaie critic a firmei, rezultatul
exploatrii fiind negativ.
Anul 2013 exprim o situaie mai bun fa de anii anteriori, indicatorul de poziie
relativ precum i coeficientul de elasticitate, exprim faptul c firma, prsete situaia de
instabilitate reflectat de ceilali ani de analiz, momentul realizrii pragului de rentabilitate
fiind totui ridicat de 337 zile.
ntreaga perioad analizat reflect faptul c firma cunoate un grad ridicat de risc
economic.

2.8.7.2. Analiza riscului financiar


Tabelul nr.2.55
Analiza riscului de exploatare

Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12

Specificaie

Simbol

Venituri de exploatare
Ve
Cheltuieli de exploatare
Che
Profit din exploatare
Pe=Ve-Che
Cheltuieli variabile totale
Cv
Cheltuieli fixe totale
Cf
Cheltuieli cu dobnzile
Chd
Marja cheltuielilor
Mcv=Ve-Cv
variabile
Rata marjei cheltuielilor
Rmcv=Mcv/Ve
variabile
Pragul de rentabilitate
Vfepr=(Cf+Chd)/
financiar
Rmcv
Indicatorul de poziie
- absolut
Ipoz=Ve-Vfepr
- relativ
Ipoz%=Ipoz/Vfepr
Momentul realizrii
Pm=(Vfepr/Ve)*365
pragului
Coeficientul de elasticitate Ke=Ve/(Ve-Vfepr)

Perioada de analiz
U.M
2011
2012
2013
37.642
43.849
66.214 mii lei
37.519
44.049
65.150 mii lei
123
-200
1.064 mii lei
30.015
35.239
52.120 mii lei
7.504
8.810
13.030 mii lei
244
75
0
7.627
8.610
14.094 mii lei
20,26%

19,64%

21,29%

38.243

45.239

61.202 mii lei

-601
371

-1.390
377

5.012 mii lei


8,19% %
337 zile

13,21

n anul 2011 se nregistreaz un indicator de poziie negativ care semnaleaz aflarea


firmei sub pragul de rentabilitate, momentul realizrii lui fiind de 371 zile. Anul 2012
continu aceiai tendin negativ a firmei, din punctul de vedere al siturii sub pragul de
rentabilitate. n ultimul an de analiz firma depete situaia dificil, indicatorul de poziie
fiind de 8,19%, iar coeficientul de elasticitate fiind de 13,21. Momentul realizrii pragului de

208

rentabilitate este ns mare de 337 zile. Pe ansamblu firma S.C. Agro Company S.R.L. este
caracterizat printr-un risc financiar mare.

2.8.7.3. Analiza riscului de faliment - Modelul Altman


Modelul Altman este modelul cel mai des folosit n rile dezvoltate industrial.
Acesta se bazeaz pe urmtoarea funcie:
Z = 3,3 X 1 + 1,0 X 2 + 0,6 X 3 + 1,4 X 4 + 1,2 X 5

Din coninutul informaional al indicatorilor, rezult c nivelurile lor sunt cu att mai bune cu
ct nregistreaz o valoare absolut mai mare.
De aceea, scorul Z este interpretat astfel:
cnd Z este mai mic sau egal cu 1,8 starea de faliment este iminent;
cnd Z este mai mare dect 3 situaia financiar este bun i bancherul poate evea
ncredere n ntreprinderea respectiv. Aceasta este solvabil;
cnd Z este cuprins ntre 1,8 i 3 situaia financiar a ntreprinderii este dificil, cu
performane vizibil diminuate i apropiate de pragul strii de faliment. Aflat n aceast
situaie, ntreprinderea i poate relansa activitatea, dac adopt o strategie financiar
corespunztoare.
Tabelul nr.2.56
Analiza riscului de faliment
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Specificaie
Activ total
Cifra de afaceri
Profit reinvestit
Capital propriu
Datorii totale
Profit brut
Active circulante
X1-rata rentabilitii
economice
X2-viteza de rotaie a
activului
X3-autonomia financiar
X4-rata profitului investit
X5-rata activelor circulante
Valoarea Z

Simbol
At
CA
Pr
Cpr
Dt
Pb
Ac
Pb/At

Perioada de analiz
2011
2012
2013
53.875
54.653
57.383
39.768
44.368
61.077
0
0
0
32.648
32.879
34.507
21.227
21.774
22.876
936
71
1.580
23.236
23.518
28.646
1,72%
0,13%
2,75%

U.M

Ca/At

73,82%

81,18%

106,44%

Cpr/Dt
Pr/At
Ac/At
Z

153,80%
0%
43,13%
2,2354

151%
0%
43,03%
2,2385

150,84%
0%
49,92%
2,6592

%
%
%
-

mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
mii lei
%

n dinamic valoarea funciei Z crete sensibil; valoarea funciei Z indic faptul c


riscul de faliment este ntr-o marj normal, iar S.C. Agro Company S.R.L. i poate
relansa activitatea, dac adopt o strategie financiar corespunztoare.

209

2.8.8. Determinarea flexibilitii financiare a ntreprinderii pe baza


Situaiei fluxurilor de numerar
n scopul exemplificrii modului de ntocmire i interpretare a unei Situaii a
fluxurilor de numerar vom prezenta urmtoarele informaii extrase din situaiile financiare ale
S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj:
Tabelul nr.2.57
Bilan simplificat la data de 31 dec. 2013
Anul 2012
A. ACTIVE
I. Active imobilizate
Imobilizri necorporale
Terenuri
Mijloace fixe
Total active imobilizate
II. Active circulante
Stocuri
Creane
Trezorerie
Total active circulante
III. Cheltuieli n avans
TOTAL ACTIVE
B. DATORII
I. Datorii pe termen scurt
Furnizori
Datorii acumulate
Impozit pe profit de pltit
Total datorii pe termen scurt
II. Total datorii pe termen lung
Obligaiuni de pltit
Total datorii pe termen lung
TOTAL DATORII
Provizioane
Venituri n avans
C. Capital propriu
Capital social
Rezerve
Rezerve din reevaluare sold
creditor
Prime legate de capital
Rezultatul reportat sold debitor
Rezultatul net al exerciiului
Repartizarea profitului
TOTAL CAPITAL PROPRIU

210

- mii leiAnul 2013


Modificare

0
7.000
21.469
28.469

0
4.000
23.822
27.822

0
(3.000)
2.353
(647)

14.987
8.809
2.388
26.184
293
54.946

17.738
9.181
2.642
29.561
240
57.623

2.751
372
254
3.377
(53)
2.677

2.439
4.449
0
6.888

2.534
12.022
0
14.556

95
7.573
0
7.668

0
14.886
21.774
0
59

0
8.320
22.876
0
25

0
(6566)
1.102
0
(34)

38.655
150

38.655
179

0
29

0
0
5.692
71
71
33.113

0
0
4.112
1.580
1.580
34.722

0
0
(1.580)
1509
1509
1609

Tabelul nr.2.58
Contul de Profit i Pierdere simplificat la data de 31. dec. 2013

- mii leiAnul 2013

Cifra de afaceri net


Cheltuieli cu materii prime i materiale
Cheltuieli cu personalul i asigurrile sociale
Alte cheltuieli de exploatare care nu intr n costuri
inclusiv cheltuieli cu amortizarea de 855 lei

61.077
(38.725)
(21.373)
(5.052)

Variaia stocurilor sold creditor

4.904

Ctiguri din vnzarea activelor cedate


Rezultat din exploatare
Venituri din dobnzi i alte venituri financiare
Cheltuieli privind dobnzile i alte cheltuieli financiare
Rezultat financiar
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultat extraordinar
Rezultatul brut al exerciiului
Impozit pe profit
Rezultatul net al exerciiului

233
1.064
350
38
312
690
486
204
1.580
0
1.580

Din notele la situaiile financiare i din evidenele contabile se mai colecteaz


urmtoarele informaii suplimentare necesare ntocmirii tabloului fluxului de numerar:
-

S-au achiziionat terenuri n valoare de 2500 mii lei.


S-au cedat terenuri la preul de 5500 mii lei. Aceste investiii au costat 2700 mii lei.
Se obin astfel ctiguri din vnzarea terenurilor n sum de 2800 mii lei.
S-au achiziionat mijloace fixe n valoare de 4645 mii lei.
S-au vndut mijloace fixe care au costat 2000 mii lei i aveau o amortizare
cumulat de 600 mii lei, la preul de 1000 mii lei. Se obin astfel pierderi din
vnzarea mijloacelor fixe n sum de 400 mii lei.
S-au emis la valoarea nominal obligaiuni n sum de 10000 mii lei n schimbul
unui mijloc fix, n cadrul unei operaiuni nemonetare pe termen scurt.
S-a restituit la scaden valoarea unor obligaiuni n sum de 3700 mii lei.

I. Utiliznd metoda indirect modalitatea de construcie a tabloului de flux de


numerar se prezint astfel:
- mii leiRezultatul net
1580
Ajustri:
* Privind capitalul circulant
- Creane
-372
- Stocuri
-2751

211

- Cheltuieli n avans
+ Datorii comerciale
+ Datorii acumulate (altele dect impozitul pe profit)

+53
+95
+7573

+ Veniturilor n avans
+ Impozitului pe profit
a) Total ajustri privind capitalul circulant
* Privind elementele nemonetare (amortizri i
provizioane)
+ Cheltuieli cu amortizarea
+ Cheltuieli cu provizioanele
- Venituri din provizioane
b) Total ajustri privind elementele nemonetare
* Privind operaiile de investiii-finanare
- Ctiguri din vnzarea terenurilor
+ Pierderi din vnzarea mijloacelor fixe
c) Total ajustri privind operaiile de investiiifinanare
A. Flux net de numerar din activitatea de exploatare
(Rezultat net +a+b+c)
- Cumprri de terenuri
+ Vnzri de terenuri
- Cumprri de mijloace fixe
+Vnzri de mijloace fixe
B. Flux de numerar din activitatea de investiii
- Rambursarea obligaiunilor
+ Emisiune de aciuni
- Dividende pltite
C. Flux de numerar din activitatea de finanare
FLUX DE NUMERAR TOTAL (A+B+C)
Trezorerie la sfritul anului
Trezorerie la nceputul anului
Variaia trezoreriei

-34
0
+4564
+855
0
0
+855
-2800
+400
-2400
+4599

-2500
+5500
-4645
+1000
-645
-3700
0
0
-3700
+254
2642
2388
+254

II. Interpretarea tabloului de flux de numerar


Analiznd fluxul de numerar generat de activitatea de exploatare se poate constata c
ntreprinderea a generat astfel de fluxuri n sum de 4599 mii lei ceea ce reprezint un nivel
favorabil dac l comparm cu nivelul profitului net de 1580 mii lei.
Factorii cu influen pozitiv asupra fluxurilor de numerar din activitatea de
exploatare sunt reprezentai de:
- Creterea datoriilor comerciale cu 95 mii lei;
- Creterea datoriilor ntreprinderii altele dect impozitul pe profit cu 7573 mii lei;
- Reducerea cheltuielilor n avans cu 53 mii lei;
- Nivelul cheltuielilor cu amortizarea de 855 mii lei;
- Pierderi din vnzarea mijloacelor n sum de 400 mii lei .
Se poate constata c factorul cu influena cea mai semnificativ asupra creterii
fluxurilor de lichiditi din exploatare l reprezint creterea datoriilor ntreprinderii altele
dect impozitul pe profit cu 7573 mii lei.

212

Factorii cu influen negativ asupra fluxurilor exploatrii sunt dai de:


- Creterea volumului stocurilor cu 2751 mii lei;
- Creterea volumului creanelor cu 372 mii lei;
- Reducerea veniturilor n avans cu 34 mii lei;
- Realizarea unor ctiguri din vnzarea terenurilor n valoare de 2800 mii lei.
Se constat c una dintre influenele cele mai pregnant n diminuarea fluxurilor de
numerar generate de activitatea de exploatare l reprezint creterea semnificativ a nivelului
stocurilor.
n anii urmtori trebuie acordat o atenie deosebit acestui aspect iar dac volumul
vnzrilor nu va crete pe seama stocurilor formate vor trebui luate msuri de reducere a lor
(acordarea unor reduceri de pre semnificative, penetrarea altor segmente de pia,
promovarea unui marketing mai eficient etc.).
Fluxul de numerar din activitatea de investiii este negativ, n valoare de 645 mii
lei deoarece s-au efectuat mai multe achiziii dect vnzri de terenuri i de miloace fixe.

Rambursarea obligaiunilor pe termen scurt n valoare de 3700 mii lei a determinat ca


fluxul de numerar din activitatea de finanare s fie negativ.
Se observa ca fluxul de numerar total a nregistrat valori pozitive de 254 mii lei, se
asigur astfel posibilitatea efecturii de plasamente i a deinerii de disponibiliti bneti.
Firma se gsete ntr-o situaie favorabil, pe termen scurt trezoreria pozitiv nsemnnd
realizarea echilibrului financiar.
S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj dispune de o marj de securitate care o poate
proteja de efectele perturbrii ciclului de ncasare sau de pli.

213

DE REINUT:

Ratele de structur ale activului reflect aspecte privind destinaia economic a


capitalurilor ntreprinderii, apartenena sectorial, natura activitii, capacitatea
ntreprinderii de a-i modifica structura activului ca urmare a schimbrilor
conjuncturale i mai puin aspecte legate de politica sa financiar.

n sistemul ratelor de structur a activului, cele mai semnificative ca valoare


informativ i totodat mai recomandate de literatura de specialitate sunt:
- rata imobilizrilor;
- rata stocurilor;
- rata creanelor;
- rata disponibilitilor.

Ratele de structur ale pasivului, furniznd informaii referitoare la structura


resurselor (proprii, mprumutate, atrase) i la termenele de exigibilitate a acestora
(lung, mediu i scurt), permit aprecierea politicii financiare a ntreprinderii.

Principalele rate privind structura pasivului sunt:


- rata stabilitii financiare;
- rata autonomiei financiare globale i la termen;
- rata de ndatorare global i la termen

Analiza echilibrului financiar a patrimoniului firmei urmrete reflectarea


raporturilor de egalitate dintre sursele de finanare i utilizrile resurselor financiare,
dintre veniturile i cheltuielile aferente desfurrii activitii firmei pe termen lung,
mediu i scurt.

Analiza echilibrului financiar se analizeaz pe termene, avnd ca obiective:


- Echilibrul pe termen lung prin compararea capitalurilor permanente cu
activele imobilizate (fond de rulment);
-

Echilibrul curent (pe termen scurt) prin compararea activelor circulante cu


obligaiile pe termen scurt (datorii nefinanciare pe termen scurt),(necesarul de
fond de rulment);

Echilibrul global prin compararea fondului de rulment cu necesarul de fond


de rulment (trezoreria).

Analiza echilibrului financiar poate avea dou abordri:


- O abordare static cnd indicatorii echilibrului financiar sunt calculai pe
baza bilanului financiar i reflect o imagine static a modului de realizare a
chilibrului financiar.
- O abordare semistatic cnd indicatorii echilibrului financiar sunt calculai
pe baza bilanului funcional, iar echilibrul financiar este privit din perspectiva
continuitii activitii.

Fondul de rulment net reprezint surplusul de surse permanente ce poate fi utilizat


pentru acoperirea sau finanarea activelor circulante dup finanarea integral a

214

activelor imobilizate nete. Altfel spus, fondul de rulment este partea din capitalul
permanent care depete valoarea imobilizrilor nete i poate fi destinat finanrii
activelor circulante.

Necesarul de fond de rulment reprezint excedentul de nevoi ciclice de finanare


rmase dup acoperirea activelor curente (stocuri + creane) pe seama resurselor
curente (datorii de exploatare) i care vor trebui s fie acoperite din resurse
permanente. Reprezint partea (cuantumul) din activele ciclice ce trebuie finanate din
fondul de rulment.

Trezoreria net reprezint investiiile pe termen scurt i disponibilitile monetare


rmase la dispoziia ntreprinderii rezultate din activitatea desfurat pe parcursul
unui exerciiu financiar, altfel spus, excedentul de lichiditi rmas dup acoperirea
excedentului de nevoi ciclice (rmase neacoperite din resursele ciclice) de ctre
excedentul de resurse permanente.

Fluxul net de trezorerie rezult din variaia n valori absolute a trezoreriei nete de la
un an la altul.

Principalele rate de finanare care se utilizeaz n analiza echilibrului financiar


sunt:
- Rata de finanare stabil,
- Rata de finanare a activelor imobilizate din capitalul propriu;
- Rata de finanare ciclic;
- Rata de finanare global.

Situaia fluxurilor de numerar trebuie s prezinte fluxurile de numerar din cursul


perioadei, clasificate n activiti de exploatare, investiii i finanare.

Pentru a construi Situaia fluxurilor de numerar sunt utilizate dou metode: metoda
direct i metoda indirect de calcul a fluxurilor de numerar. Diferena ntre ele
const doar n modul de construire a fluxurilor aferente activitii de exploatare prin
metoda direct realizndu-se dezideratul utiliznd fluxurile de ncasri i pli n timp
ce metoda indirect pornete n calculul fluxurilor de la rezultatul net pe care l
ajusteaz corespunztor.

n sens general lichiditatea i solvabilitatea financiar reprezint capacitatea


ntreprinderii de a face fa plilor scadente. Lichiditatea vizeaz capacitatea de plat
pe termen scurt n timp ce solvabilitatea vizeaz coordonatele pe termen lung.

Analiza lichiditii se realizeaz cu ajutorul ratelor de lichiditate, logica analizei fiind


testarea din ce n ce mai drastic a capacitii de plat a datoriilor pe termen scurt din
elemente de active circulante cu grade de lichiditate din ce n ce mai mari, pe trei
nivele:
- rata lichiditii curente;
- rata lichiditii rapide;
- rata lichiditii imediate.

Solvabilitatea reprezint capacitatea ntreprinderii de a-i achita datoriile financiare


pe termen lung deci vizeaz un orizont mai ndeprtat de activitate. Analiza

215

solvabilitii pe termen lung urmrete s determine n fiecare exerciiu financiar dac


ntreprinderea este supus sau nu riscului de faliment.

Pot fi construite mai multe rate de solvabilitate:


- rata solvabilitii globale sau generale;
- rata solvabilitii patrimoniale;
- rata solvabilitii financiare;
- gradul de acoperire al serviciului datoriei;
- rata de acoperire a dobnzilor.

Exprimarea sintetic a modului de gestionare a resurselor se realizeaz prin viteza de


rotaie a lor prin care se msoar durata n timp necesar parcurgerii tuturor fazelor
ciclului de exploatare i comercializare.

Viteza de rotaie (vr) sau ratele de gestiune msoar durata de transformare a


activelor n lichiditi i a durata de rennoire a datoriilor. Viteza de rotaie se exprim
sintetic cu ajutorul a doi indicatori: numrul de rotaii, respectiv durata n zile a unei
rotaii.

Numrul de rotaii (nr) arat de cte ori se rotete elementul bilanier de activ (Ea)
sau pasiv (Ep) analizat prin cifra de afaceri ntr-o perioad de gestiune.

Durata n zile a unei rotaii (dz) arat durata medie n care elementul de activ sau de
pasiv analizat parcurge ntregul ciclu economic i revine n form iniial, bneasc.

Creterea sau ncetinirea vitezei de rotaie are ca efect direct:


- eliberarea (E) sau imobilizarea (I) absolut sau relativ de resurse;
- creterea sau diminuarea mesei profitului.

Conform O.M.F.P. nr. 3055/2009 se calculeaz indicatorii de activitate sau de


gestiune ce au la baz utilizarea ratelor de rotaie ale resurselor controlate de entitate.
Indicatorii de activitate furnizeaz informaii cu privire la:
- viteza de intrare sau de ieire a fluxurilor de numerar ale persoanei juridice;
- capacitatea persoanei juridice de a controla capitalul circulant i activitile
sale comerciale de baz.

Indicatorii de activitate au, n principal, la baz calculul vitezei de rotaie, putndu-se


identifica :
- Viteza de rotaie a activului total;
- Viteza de rotaie a activelor imobilizate;
- Viteza de rotaie a activelor circulante;
- Viteza de rotaie a stocurilor;
- Viteza de rotaie a creanelor;
- Viteza de rotaie a clienilor;
- Viteza de rotaie a capitalurilor proprii;
- Viteza de rotaie a capitalului permanent;
- Viteza de rotaie a datoriilor tolale;
- Viteza de rotaie a furnizorilor .

216

Analiza profitabilitii se realizeaz cu ajutorul ratelor de profitabilitate. Ratele de


profitabilitate sunt construite ntr-o manier general prin raportarea unui rezultat fie
la un flux de activitate, fie la un stoc.

Construcia ratelor de profitabilitate se poate face pe trepte de formare a rezultatelor i


funcie de aspectele ce se doresc a fi evideniate n cadrul analizei, cele mai
importante rate de acest tip fiind:
- Rata profitabilitii comerciale;
- Rata profitabilitii veniturilor;
- Rata profitabilitii resurselor consumate

Msurarea rentabilitii se realizeaz printr-un sistem de rate de rentabilitate (raport


ntre rezultate i capitaluri) i de rate de marj (raport ntre rezultate i cifra de
afaceri).

n raport de elementele utilizate n construcia ratelor , studiul rentabilitii presupune


analiza urmtoarelor rate:
- rata rentabilitii economice;
- rata rentabilitii financiare.

Analiza acestor rate presupune parcurgerea mai multor etape i anume:


- explicarea semnificaiei ratei i a condiiilor impuse acesteia ;
- mod de calcul;
- forme ale rentabilitii;
- analiza factorial a ratelor;
- identificarea msurilor de cretere a ratelor.

Ratele rentabilitii investiiilor de capital sunt cele mai cuprinztoare msuri ale
performanei unei firme deoarece ele reflect influena coroborat a ratelor financiare
de risc i rentabilitate.

Dintre ratele rentabilitii investiiilor de capital menionm:


- Rezultatul pe aciune de baz;
- Rezultatul pe aciune diluat;
- Coeficientul de capitalizare bursier;
- Raportul dintre valoarea de pia i valoarea contabil a unei aciuni;
- Randamentul dividendelor.

Riscul de exploatare (denumit i risc economic) poate fi definit ca reprezentnd


incapacitatea ntreprinderii de a se adapta la timp i cu cel mai mic cost la variaiile
mediului.

Pentru determinarea nivelului riscului de exploatare ce caracterizeaz o anumit


activitate, se utilizeaz n general dou metode:
- metoda pragului de rentabilitate;
- metoda elasticitii rezultatului exploatrii.

217

Riscul financiar exprim variabilitatea indicatorilor de rezultate sub incidena


structurii financiare a ntreprinderii (proporia ntre capitalul propriu i datorii) i
decurge strict din gradul de ndatorare al ntreprinderii.

Riscul financiar depinde de patru factori principali :


- riscul economic;
- gradul de ndatorare;
- evoluia ratei dobnzii;
- fiscalitatea.

Riscul financiar poate fi evaluat pe baza pragului de rentabilitate financiar sau a


efectului de levier.

Ricul de faliment (sau de insolvabilitate) se definete ca fiind posibilitatea de


apariie a incapacitii de onorare a obligaiilor scadente ale firmei, nscute din
angajamente anterioare contractate, din operaii curente, determinabile pentru
continuarea activitii, prelevri obligatorii.

O importan deosebit n analiza riscului de faliment o are metoda scorurilor,


utilizat foarte frecvent de ctre instituiile creditoare cu scopul de a se asigura
mpotriva riscului de insolvabilitate a clienilor.

ntre modelele cele mai cunoscute amintim:


- modelul Altman;
- modelul Canon-Holder,
- modelul Bncii Centralei Franei,
- modelul F al economiei romneti.

218

CAPITOLUL 3
ANALIZA INDICATORILOR DE PERFORMAN
ECONOMICO FINANCIARI
Obiectivul situaiilor financiare, conform Standardelor Internaionale de Contabilitate,
este furnizarea de informaii despre poziia financiar, performanele i modificrile poziiei
financiare ale ntreprinderii, care sunt utile unei largi sfere de utilizatori (investitori actuali i
poteniali, creditori, angajai, furnizori, clieni, statul i publicul) n luarea deciziilor
economice.
Accepiunile financiare cele mai frecvente ale performanei la nivel de ntreprindere
sunt de: cretere, rentabilitate (economic, financiar), profitabilitate, productivitate,
competitivitate.
Performana poate fi definit i ca o stare de competitivitate a ntreprinderii, atins
printr-un nivel de eficacitate i productivitate care-i asigur o prezen durabil pe pia.
Prin performan financiar nelegem reflectarea potenialului economic i a
soliditii financiare ale unei entiti economice, obinut n urma analizrii unui ansamblu de
factori cantitativi i calitativi.63
Informaiile despre performane sunt utile pentru a anticipa capacitatea ntreprinderii
de a genera fluxuri de numerar cu ajutorul resurselor existente. Ele sunt utile i pentru
formularea raionamentelor despre eficien cu care ntreprinderea poate utiliza noi resurse.
Datele necesare analizei performanelor ntreprinderii sunt fumizate de: contul de
profit i pierdere, notele explicative la bilan i de alte surse complementare.

3.1. FORMAREA I MODELAREA INDICATORILOR ECONOMICO


FINANCIARI UTILIZAI N CADRUL ANALIZEI ECONOMICE
Modelarea indicatorilor economico financiari utilizai n analiza economic prevede
formalizarea unui model general pe dou componente principale:64
1. dinamica indicatorului economico-financiar care caracterizeaz fenomenul;
2. analiza factorial a indicatorului economico-financiar.

3.1.1. Dinamica indicatorului economico-financiar care caracterizeaz


fenomenul
Se poate exprima cu ajutorul abaterii absolute i a abaterii relative.

3.1.1.1. Abaterea absolut


Abaterea absolut poate fi exprimat n mrimi absolute, n mrimi relative i prin
ritmul mediu de cretere.
a) Abaterea absolut n mrimi absolute msoar n mrimi absolute creterea sau
diminuarea nivelului indicatorului fa de un nivel luat ca baz de comparaie sau fa de
perioada anterioar, aceast abatere permitnd i analize comparative ntre ntreprinderi din
63

Cechin - Crista Persida Operaiunile instituiilor de credit, Ediia a II-a, Editura Solness, Timioara, 2013,
pag. 222
64
Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena Analiz economic, Editura Mirton, Timioara , 2007, pag. 12-14

219

acelai sector de activitate sau n raport cu media din sectorul respectiv. Poate fi exprimat cu
baz fix i cu baz n lan.

cu baz fix:

Iec = Ieci Iec0

cu baz n lan:

Iec = Ieci Ieci 1

unde:
Iec - indicator economic;
i - perioada curent;
0 - perioada de comparaie;
i-1 - perioada precedent.
b) Abaterea absolut n mrimi relative sau indicele ne arat de cte ori indicatorul
(baz de comparaie) din perioada de baz se regsete n indicatorul (comparat) din perioada
curent, fiind o exprimare sintetic a modificrilor absolute care s-au produs n timp asupra
indicatorului. Poate fi exprimat cu baz fix i cu baz n lan.
Ieci
100
Iec0
Ieci
=
100
Ieci 1

cu baz fix:

I Iec =

cu baz n lan:

I Iec

c) Abatere absolut n mrimi relative sau ritmul de cretere - ne arat procentual cu ct a


sporit n mrimi relative indicatorul din perioada curent fa de cea de comparaie sau altfel
spus ne arat procentual ct reprezint abaterea absolut a indicatorului de la o perioad la
alta fa de nivelul indicatorului n perioada de comparaie. Poate fi exprimat cu baz fix i
cu baz n lan.
Ieci Iec0
Ieci
Iec
cu baz fix: I Iec =
100 =
100 =
100 100 = I Iec 100
Iec0
Iec0
Iec0

cu baz n lan: I Iec =

Ieci Ieci 1
Ieci
Iec
100 =
100 =
100 100 = I Iec 100
Ieci 1
Ieci 1
Ieci 1

d) Ritmul mediu de cretere - ne arat n msuri relative de cte ori a sporit n medie
nivelul indicatorului pe subintervale ale intervalului de timp analizat i se refer la mai multe
perioade de gestiune .
Se exprim cu relaia:
n

RIec = n 1 I Iec 100 100 = n 1


i =0

Iecn
100 100
Iec0

unde:
n - numrul de perioade analizate (ani, luni etc)

3.1.1.2. Abaterea relativ


Abaterea relativ poate fi exprimat n mrimi absolute i n mrimi relative.

220

a) Abaterea relativ n mrimi absolute - msoar n mrimi absolute creterea sau scderea
nivelului indicatorului fa de un nivel optim luat ca baz de comparaie sau fa de nivelul
din perioada anterioar n condiiile meninerii nivelului de eficien.
Se exprim cu relaia:
Iec = Ieci Ieca = Ieci Iec0 I QCA
unde:
Iec - indicator economic;
Ieca - indicatorul economic admis;
IQ;CA - abaterea absolut n mrimi relative a produciei fizice sau cifrei de afaceri
(indicele produciei fizice, cifrei de afaceri);
i
- perioada curent;
0
- perioada de comparaie;
i-1
- perioada precedent.
Exemplu:
FS a = FS 0 I CA

unde: FSa - fond de salarii admisibil;


FSO - fond de salarii din perioada de baz ;
ICA - abaterea absolut a cifrei de afaceri n mrimi relative, adic indicele fondului de
salarii
b) Abaterea relativ n mrimi relative sau indicele - ne arat de cte ori indicatorul
(baz de comparaie) admis se regsete n indicatorul (comparat) din perioada curent, fiind
o exprimare sintetic a modificrilor relative care s-au produs n timp asupra indicatorului.
Se exprim cu relaia:
I r Iec =

Ieci
100
Ieca

c) Abaterea relativ n mrimi relative sau ritmul de cretere ne arat cu ct a sporit


n mrimi relative indicatorul din perioada curent fa de cel de comparaie (nivelul admis),
sau altfel spus ne arat procentual ct reprezint abaterea relativ a indicatorului n perioada
curent fa de nivelul indicatorului n perioada de comparaie (nivelul admis).
Se exprim cu relaia:
Ieci Ieca
Ieci
r Iec
I r Iec =
100 =
100 =
100 100 = I r Iec 100
Ieca
Ieca
Ieca

3.1.2. Analiza factorial a indicatorului economico-financiar


Analiza factorial urmrete stabilirea modelului factorial, identificarea principalilor
factori de influen, msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra indicatorului,
explicarea mecanismului de transmiterea influenei factorilor i de determinare a nivelului
acestora, astfel nct, n final, s poat fi stabilite msuri pentru limitarea aciunii factorilor cu
influen negativ, respectiv meninerea i amplificarea aciunii factorilor ce influeneaz
pozitiv nivelul indicatorului analizat.
Analiza factorial detaliat a unui indicator economic se realizeaz n cadrul
subcapitolului 3.3. Analiza cifrei de afaceri" , la paragraful 3.3.4. Analiza factorial a cifrei
de afaceri.
221

3.2. PREZENTAREA INDICATORILOR DE REZULTATE CARE SE


REGSESC N TABLOUL SOLDURILOR INTERMEDIARE DE
GESTIUNE
Contul de profit i pierdere explic modalitatea de determinare a rezultatului (profit
sau pierdere) prin intermediul a trei rezultate intermediare:
- rezultatul de exploatare, ca parte a rezultatului exerciiului legat de desfurarea
activitii obinuite, repetitive a ntreprinderii;
- rezultatul financiar, ca parte a rezultatului exerciiului legat direct de activitatea
financiar a ntreprinderii;
- rezultatul extraordinar, ca o component a rezultatului exerciiului legat de
activiti nonrepetitive, ntmpltoare, desfurate n ntreprindere.
Structura contului de profit i pierdere pe cele trei tipuri de activiti (exploatare,
financiare i extraordinare) permite degajarea unor solduri de acumulri bneti poteniale,
destinate remunerrii factorilor de producie i finanrii activitii viitoare, denumite solduri
intermediare de gestiune sau solduri n cascad.
Soldurile intermediare de gestiune (SIG) permit analiza activitii i rentabilitii
ntreprinderii, contribuind la caracterizarea comportamentului economic al acesteia.
Ele se prezint sub forma unor marje de acumulare bneasc ce pun n eviden
etapele formrii rezultatului exerciiului, pe baza elementelor de venituri i cheltuieli aferente
fiecrei categorii de activiti, prezentnd de fapt contul de profit i pierdere ntr-o alt form,
mai apropiat de cerinele analizei financiare.
Relaiile care stau la baza constituirii "Tabloului SIG" sunt urmtoarele:
1). Marja comercial = Venituri din vnzarea mrfurilor Cheltuieli privind mrfurile
vndute.
2). Producia exerciiului = Producia vndut
+ Variaia produciei stocate
+ Producia imobilizat

3).Valoarea adugat = ( Producia exerciiului + Marja comercial)


- Consumuri intermediare (Cheltuieli cu materii prime, materiale i
Cheltuieli cu lucrri i servicii executate de teri).
4). Rezultatul brut din exploatare (excedent sau deficit)
EBE = Valoarea adugat
+ Subvenii de exploatare
- Impozite, taxe i vrsminte asimilate
- Cheltuieli cu personalul
5). Rezultatul exploatrii = Excedent brut din exploatare
+ Alte venituri din exploatare
+Alte venituri din provizioane .
222

- Cheltuieli cu amortizrile i provizioanele


- Alte cheltuieli de exploatare.
6). Rezultatul curent

= Rezultatul exploatrii
+ Venituri financiare
- Cheltuieli financiare.

7). Rezultatul extraordinar = Venituri extraordinare - Cheltuieli extraordinare.


8). Rezultatul brut al exerciiului = Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar.
9). Rezuitatul net al exerciiului = Rezultatul brut al exerciiului - Impozitul pe profit.
Aa cum reiese din analiza Tabloului SIG, indicatorii care reflect rezultatele obinute
de o ntreprindere pot fi grupai astfel:
a) indicatori de rezultate care exprim rezultatele de producie i performanele
comerciale ale ntreprinderii:
- marja comercial;
- producia exerciiului;
- cifra de afaceri;
- valoarea adugat.
b) indicatori de rezultate de natura profitului:
- acumularea brut din exploatare;
- rezultatul exploatrii;
- rezultatul financiar;
- rezultatul curent;
- rezultatul extraordinar;
- rezultatul exerciiului brut i net.
c) indicatori de rezultate care exprim potenialul de finanare:
- capacitatea de autofinanare;
- autofinanarea;
- fluxurile de trezorerie.

3.2.1. Indicatorii de rezultate care exprim rezultatele de producie i


performanele comerciale ale ntreprinderii
A) Marja comercial (Mc) sau adaosul comercial este specific ntreprinderilor
comerciale, dar se regsete i la ntreprinderile cu activitate mixt, industrial i comercial
i reprezint excedentul vnzrilor de mrfuri n raport cu costul de cumprare al acestora.

Marja comercial = Venituri din vnzarea mrfurilor Cheltuieli privind mrfurile vndute
Marja comercial este principalul indicator de apreciere a performanelor unei
activiti comerciale.
Analiza tendinei n timp a ratei marjei comerciale (Marja comercial / Venituri din
vnzarea mrfurilor sau cifra de afaceri) i compararea acesteia cu valorile nregistrate de alte

223

ntreprinderi din acelai sector constituie elemente de baz n evaluarea performanelor


financiare ale ntreprinderii respective.
B) Producia exerciiului (Qe) reflect, n expresie valoric, volumul total al
activitii de producie desfurate de o ntreprindere, pe perioada unui exerciiu financiar
(01.01-31.12) determinndu-se cu relaia :
Q = Qv + ( Pf 2 Pf1 ) + ( Pn2 Pn1 ) + Qi

n care:
Qv producia vndut (cifra de afaceri exprimat n preul de vnzare fr TVA);
Pf1 i Pf2 stocul de produse finite i semifabricate destinate vnzrii la nceputul i respectiv la
sfritul perioadei pentru care se calculeaz producia exerciiului. Diferena Pf2
Pf1 dimensioneaz deci, variaia stocurilor de produse finite i semifabricate
destinate vnzrii;
Pn1 i Pn2 stocul de producie n curs de execuie la nceputul i respectiv la sfritul
perioadei pentru care se determin producia exerciiului.
Diferena, Pn2 Pn1, exprim variaia stocurilor de producie n curs de
execuie.
Qi producia imobilizat sau veniturile din producia de imobilizri necorporale
realizate pe cont propriu (lucrri i proiecte de cercetare i dezvoltare; valoarea
concesiunilor, brevetelor, licenelor i alte drepturi i valori similare; valoarea
imobilizrilor necorporale n curs) i de imobilizri corporale realizate de
asemenea n regie proprie (valoarea la cost de producie a amenajrilor de
terenuri, a produciei de mijloace fixe, precum i a produciei de imobilizri
corporale n curs).
C) Cifra de afaceri este un indicator economico-financiar fundamental, pe baza
cruia se apreciaz capacitatea ntreprinderii de a crea venituri din operaiunile comerciale
curente.
Cifra de afaceri exprim totalitatea veniturilor obinute din activiti comerciale
curente, msurnd n felul acesta performanele economice ale ntreprinderii, practic, aceasta
determin poziia ntreprinderii pe pia.
Chiar dac nu apare distinct ca sold intermediar de gestiune, considerm c cifra de
afaceri trebuie analizat mpreun cu producia exerciiului i valoarea adugat, ca principali
indicatori de volum, alturi de indicatorii de rentabilitate.

Cifra de afaceri trebuie s ndeplineasc cteva condiii:


nivelul su s acopere cheltuielile de exploatare i s permit obinerea de profit, acest
lucru constituind validarea de ctre pia a activitii ntreprinderii;
n dinamic s prezinte o tendin de cretere real (n preuri comparabile), pentru a
asigura creterea real a afacerilor firmei;
s fie realizat n structur corespunztor cu specificul activitii, pentru a corespunde
obiectului principal de activitate al firmei;
evoluia cifrei de afaceri s genereze efecte pozitive asupra celorlali indicatori
importani de apreciere a activitii ntreprinderii.

224

D) Valoarea adugat demonstreaz capacitatea ntreprinderii de a crea valoare


(bogie) reprezentnd surplusul de venituri peste valoarea consumurilor de la teri i de
aceea, importana lui este deosebit;
Valoarea adugat (VA) exprim creterea de valoare rezultat din utilizarea
factorilor de producie, ndeosebi munc i capital, peste valoarea materialelor i serviciilor
cumprate de ntreprindere de la teri.
Valoarea adugat prezint o semnificaie deosebit n perspectiva distribuirii
veniturilor ntreprinderii, ea reprezentnd sursa de acumulri bneti pe care ntreprinderea o
poate utiliza pentru remunerarea participanilor direci i indireci la activitatea sa.
Valoarea adugat asigur remunerarea:
personalului, prin salarii i alte cheltuieli aferent acestora;
statului, prin impozite, taxe i vrsminte asimilate;
capitalului tehnic, prin amortizare i provizioanele pentru conservarea valorii acestuia;
capitalului mprumutat, prin dobnzi;
.
capitalului propriu, prin dividende pentru acionari i autofinanarea net pentru
ntreprindere.

n mrimi absolute, analiza are la baz metodele de calcul ale valorii adugate:
a) metoda substractiv:
VA = marja comercial + Producia exerciiului - Consumuri intermediare =
= Venituri din vnzare mrfuri - Cheltuieli priv. mrfurile
+ Producia exerciiului - Consumuri intermediare
= VA creat n activitatea comercial + VA creat n activitatea de producie.
b) metoda aditiv:
VA = Cheltuieli cu personalul (Cp) + Impozite i taxe (It) + Dobnzi (Dob) +
Amortizare (A) + Dividende (Div) + Profit reinvestit (Pr)

3.2.2. Indicatorii de rezultate de natura profitului


A) Acumularea brut din expolatare (excedent sau deficit) caracterizeaz
funcionarea curent a ntreprinderii sau performanele sale tehnice i comerciale, reflectnd
contribuia exploatrii la formarea rezultatelor i este primul sold intermediar de gestiune cu
semnificaie n termeni de rentabilitate, un rezultat parial deoarece nu ine seama de toate
cheltuielile suportate de ntreprindere n activitatea de exploatare.
Acumularea brut din exploatare exprim resursa de acumulare brut rezultat din
activitatea de exploatare destinat meninerii i dezvoltrii potenialului productiv al
ntreprinderii, remunerrii capitalurilor utilizate i a statului, n acest caz vorbind de excedent
brut de exploatare (EBE).
Analiza EBE se poate face n mrimi absolute i n mrimi relative.
n mrimi absolute, analiza are la baz metode de calcul ale EBE:
metoda substractiv:
- prin deducerea remunerrii statului i personalului din suma valorii adugate i a
subveniilor pentru exploatare:

EBE == (VA + Subvenii pentru exploatare) - (Impozite i taxe + Cheltuieli de personal)

225

- prin deducerea cheltuielilor de exploatare pltibile din veniturile din exploatare


ncasabile:
EBE = Venituri din exploatare ncasabile - Cheltuieli de exploatare pltibile

metoda aditiv:
EBE = Rezultatul exploatrii
+ Cheltuieli cu amortizarea i provizioanele aferente exploatrii
+ Alte cheltuieli de exploatare
.
- Venituri din provizioane privind exploatarea
- Alte venituri din exploatare

n mrimi relative, analiza excedentului brut de exploatare presupune:


- analiza unor ratelor de structur sau de prelevare a EBE:
- analiza ratelor de rentabilitate stabilite prin luarea n calcul a EBE:
Datorit faptului c indicatorul se poate calcula prin deducerea din veniturile din
exploatare ncasabile a cheltuielilor de exploatare pltibile, excedentul brut din exploatare
reprezint o resurs potenial de trezorerie, un cash-flow potenial degajat de exploatare,
fiind considerat un indicator care face trecerea de la analiza rezultatelor contabile la analiza
fluxurilor financiare.
B) Rezultatul exploatrii caracterizeaz performanele activitii de exploatare,
independent de politica financiar i fiscal.
Exprim n mrimi absolute rentabilitatea aferent activitii de exploatare, dup
deducerea cheltuielilor de exploatare totale din veniturile aferente acestei activiti. Spre
deosebire de excedentul brut de exploatare, acest sold ine cont de politica de amortizare i de
constituire a provizioanelor.
Exprimarea n mrimi relative a rentabilitii activitii de exploatare, prin raportul
ntre rezultatul exploatrii i activele de exploatare, servete la realizarea de comparaii ntre
diverse ntreprinderi care promoveaz politici de amortizare diferite.
C) Rezultatul financiar chiar dac nu apare ca i sold intermediar distinct, intr n
componena rezultatului curent, alturi de rezultatul exploatrii, i se calculeaz ca diferen
ntre veniturile i cheltuielile financiare. El poate fi analizat separat, prin evidenierea
principalelor operaiuni din care pot deriva veniturile i cheltuielile financiare, respectiv:
cheltuieli determinate de finanarea nevoilor legate de exploatare;
cheltuieli legate de finanarea nevoilor stabile;
venituri i cheltuieli legate de gestiunea trezoreriei;
venituri i cheltuieli determinate de deinerea portofoliilor de participaii;
venituri i cheltuieli determinate de incidena favorabil sau nefavorabil a
modificrii cursului de schimb care afecteaz creanele i datoriile n devize.
Rezultatul financiar evideniaz att calitatea gestiunii financiare a ntreprinderii, ct
i efectele activitii de exploatare, strategiei de dezvoltare a ntreprinderii sau ale unor
evenimente ntmpltoare determinate de instabilitatea mediului nonetar.

226

D) Rezultatul curent (ordinar) reprezint rezultatul tuturor operaiilor curente,


obinuite ale ntreprinderii, fiind determinat att de rezultatul exploatrii curente, ct i de cel
al activitii financiare, permind i aprecierea impactului politicii financiare a ntreprinderii
asupra rentabilitii.
Nefiind influenat de elemente extraordinare, acest sold permite analiza dinamicii
rezultatului curent al ntreprinderii pe mai multe exerciii financiare.
Analiza rezultatului curent poate fi realizat utiliznd o matrice care pune n eviden
nou situaii:65
Rezultat
financiar
Rezultatul
exploatarii
>>0
Exploatare
Foarte rentabil

0
Pragul de
rentabilitate al
exploatrii

<<0
Exploatare
nerentabil

<<0
Frnare

RC

Pragul de
rentabilitate al
politici finanaciare

>>0
For

RC>0

RC>>0

1)

4)

6)

RC<0

RC

7)

2)

5)

RC<<0

RC<0

RC

9)

8)

3)

RC>0

0
Activitate
rentabil

Activitate
nerentabil

Figura nr. 3.1. Matricea analizei rezultatului curent


a). Rezultatul curent este aproximativ zero: RC =0

Pragul de rentabilitate al activitii curente reprezint un minim ce trebuie atins, dar


care nu poate asigura dezvoltarea, deoarece n acest punct veniturile din exploatare i cele
financiare permit doar acoperirea exact a cheltuielilor de exploatare i financiare. Aceast
situaie corespunde cazurilor 1), 2), 3).
Cazui 1 : pragul de rentabilitate curent "levier financiar"
Exploatarea foarte rentabil ar trebui s permit ntreprinderii redresarea rapid a
situaiei financiare, cheltuielile financiare diminundu-se concomitent cu ameliorarea
rezultatului curent.
Riscul ntreprinderii depinde n acest caz de perenitatea profitului exploatrii.

65

Feleag N., Malciu L., Bunea t. Bazele contabilitii o abordare european i internaional, Editura
Economic, Bucureti, 2002, pag. 80

227

Meninerea unui anumit nivel al profitului i eventuala cretere a acestuia devin


incerte n situaii precum:
rezultatul pozitiv din exploatare este determinat de o politic investiional pasiv, un
grad sczut de rennoire a imobilizrilor, ntreprinderea nregistrnd un nivel sczut al
cheltuielilor cu amortizarea ca urmare a gradului avansat de nvechire a
imobilizrilor;
n situaia n care cota de pia a ntreprinderii este n scdere, n lipsa stabilizrii prin
diversificare gamei sortimentale a produselor oferite care s permit relansarea,
ntreprinderea poate ntmpina dificulti.
Cazul 2: pragul de rentabilitate curent "supravieuire "
ntreprinderea rmne n stare de funcionare prin echilibrarea activitii de exploatare cu
politica sa financiar, far s-i asume vreun risc financiar. Transformarea sa progresiv
depinde de nivelul investiiilor realizate i de starea pieei.
Cazul 3: pragul de rentabilitate "transformare
ntreprinderea i acoper pierderile exploatrii pe baza veniturilor substaniale
rezultate din plasamente financiare. Pot fi luate n considerare mai multe ipoteze:
- deficitul exploatrii se datoreaz inconsistenei performanelor industriale sau
comerciale ale ntreprinderii, situaie ngrijortoare;
- pierderile exploatrii se justific prin specificitatea obiectivelor strategice ale
ntreprinderii.
ntreprinderea poate renuna la activitatea de exploatare nerentabil n favoarea
activitii financiare, situaie ce poate fi temporar sau definitiv. Exist posibilitatea ca
exploatarea s fie transferat unei alte ntreprinderi, mai ales dac ntreprinderea face parte
dintr-un holding.
b). Rezultatul curent este pozitiv: RC > 0

Cazurile 4), 5) i 6), considerate ca situaii ideale, corespund situaiilor n care


ntreprinderea degaj rentabilitate din activitatea sa, deoarece rezultatul exploatrii i
rezultatul financiar nu nregistreaz niciodat valori negative.
Cazul 4: profit curent "bun manager al ntreprinderii"
Este situaia ideal pentru o ntreprindere productiv, datorit unui bun echilibru al
politicii financiare, rezultatul exploatrii nu este absorbit de cheltuielile financiare.
Promovnd o politic de independen financiar ''bun manager al ntreprinderii", efectul de
levier i va permite ntreprinderii ameliorarea rentabilitii financiare, fr s fie afectat de
riscul financiar.
Cazul 5: profitul curent " supermarche" sau " holding"
Este o situaie specific ntreprinderilor care desfoar o activitate generatoare de
lichiditi (stocuri reduse sau cu rotaie rapid, credite-clieni limitate sau inexistente), pentru
care caut cele mai bune plasamente posibile, supraveghind permanent expansiunea pieei i
gestiunea trezoreriei.

228

Alte posibiliti: ntreprinderea este un holding, al crui obiectiv este naximizarea


dividendelor percepute de filialele sale, singura surs de venituri care permite acoperirea
cheltuielilor pentru exploatare
Cazul 6: profitul curent" monopol"
ntreprinderea ocup o poziie privilegiat pe pia, ca urmare a unei activiti de
exploatare foarte rentabile, care permite degajarea unor lichiditi sporite al cror plasament
permite nu numai recuperarea eventualelor cheltuieli financiare, ci i obinerea unor
profituri suplimentare.
c). Rezultatul curent este negativ: RC < 0

Activitatea curent a ntreprinderii nu degaj rentabilitate, aceasta confruntndu-se cu


numeroase dificulti, situaie ce corespunde cazurilor 7), 8) i 9).
Cazul 7: deficit curent " redresare "
ntreprinderea echilibreaz rezultatul exploatrii, reuind s-i acopere cheltuielile
de exploatare pe seama veniturilor din exploatare, dar nregistreaz un nivel ridicat al
cheltuielilor financiare. Dac datoriile contractate au permis realizarea unor investiii care
vor ameliora n viitor rezultatul exploatrii, asigurnd i rambursarea datoriilor financiare,
situaia se poate aprecia ca viabil. Dac ntreprinderea este n plin dezvoltare, piaa sa
nefiind nc saturat, situaia poate fi tolerat dac este tranzitorie. Dac piaa nu este n
expansiune, ntreprinderea se va confrunta curnd cu dificulti grave.
Cazul 8: deficit curent " dilem"
Situaia caracterizeaz o ntreprindere a crei activitate de exploatare este nerentabil,
dar rezultatul financiar este echilibrat. n acest caz, ntreprinderea se afl n "dilem",
deoarece dac dispune de noi atuuri comerciale (produse noi, publicitate etc.), ea va trebui s
se ndatoreze pentru a procura disponibiliti necesare realizarea investiiilor sale, dar dac ea
a ateptat prea mult pentru a investi, sau a fost depit de concureni, atunci este de preferat
ca ntreprinderea s realizeze cedarea activitii.
Cazul 9: deficit curent " criz"
Situaia este caracteristic unei ntreprinderi aflate n dificultate. Exploatarea nu este
rentabil, iar nivelul ridicat al cheltuielilor financiare agraveaz deficitul curent.
ntreprinderea trebuie s-i mbunteasc situaia financiar din fonduri proprii, i de
asemenea s depisteze cauzele deficitului su de exploatare, stabilind i msurile de
remediere a acestuia.
E) Rezultatul extraordinar reprezint rezultatul obinut din operaiile care nu sunt
legate de desfurarea normal, curent, a activitii ntreprinderii i permite msurarea
influenei elementelor extraordinare asupra formrii rezultatului global al ntreprinderii.
F) Rezultatul exerciiului brut i net

229

Rezultatul brut al exerciiului exprim n mrimi absolute rentabilitatea aferent


activitii ntreprinderii, dup deducerea cheltuielilor totale din veniturile totale aferente
unui exerciiu financiar.
Analiza rezultatului brut se poate realiza innd seama de structura acestuia:

Rezultat brut = Venituri totale - Cheltuieli totale =


= (Venituri din exploatare + Venituri financiare + Venituri extraordinare)
- (Cheltuieli de exploatare + Cheltuieli financiare + Cheltuieli extraordinare) =
= Rezultatul exploatrii + Rezultatul financiar + Rezultatul extraordinar
Rezultatul net al exerciiului (Rn) exprim n mrimi absolute rentabilitatea net sau
pierderile aferente activitii ntreprinderii, dup deducerea din veniturile totale a cheltuielilor
totale i a impozitului pe profit.

Analiza rezultatului net n mrimi absolute are la baz metodele de calcul ale acestuia:
metoda substractiv:
Rezultatul net al exerciiului = Rezultatul brut al exerciiului - Impozit pe profit
metoda aditiv:
Rezultat net = Profit reinvestit + Dividende + Remunerarea suplimentar a
personalului + Acoperiri de pierderi

3.2.3. Indicatori de rezultate care exprim potenialul de finanare


A) Capacitatea de autofinanare reprezint lichiditile poteniale generate de
activitatea ntreprinderii pe parcursul exerciiului, care pot fi folosite pentru autofinanare,
fiind un indicator care exprim independena financiar a ntreprinderii.
Capacitatea de autofinanare reflect deci potenialul financiar degajat de activitatea
rentabil a ntreprinderii, la sfritul exerciiului financiar, respectiv sursa intern de finanare
generat de activitatea industrial i comercial a acesteia, destinat s asigure:66
- finanarea unor nevoi ale gestiunii curente;
- creterea fondului de rulment;
- finanarea totala sau parial a noilor investiii;
- rambursarea mprumuturilor contractate;
- remunerarea capitalurilor investite.

Capacitatea de autofinanare poate fi determinat prin dou metode: deductiv i


adiional puse n eviden de structura contului de profit i pierdere.
Prin metoda deductiv capacitatea de autofinanare este calculat ca diferen ntre
veniturile ncasabile (corespunztoare unor ncasri efective sau viitoare) i cheltuielile
pltibile (corespunztoare unor pli efective sau viitoare). Se pomete de la rezultatul brut al
exploatrii (excedent potenial de trezorerie) la care se adaug toate veniturile susceptibile de
a fi ncasate (de expteatare, financiare, excepionale) i se scad toate cheltuielile susceptibile
de a fi pltite.
66

Georgescu Nicolae Analiza bilanului contabil, Editura Economic, Bucureti, 1999, pag. 156-160

230

CAF = (Venituri ncasabile, mai puin cele din cesiuni) - Cheltuieli pltibile
CAF = EBE + (Alte venituri ncasabile far venituri din cesiuni) - Alte cheltuieli pltibile
adic:

Excedentul brut al exploatrii


+ Alte venituri din exploatare (far venituri din cesiunea elementelor de activ; cote
pri din subvenii virate asupra rezultatului exerciiului; reluri asupra provizioanelor
excepionale)
- Alte cheltuieli pentru exploatare (far valoarea net contabil a elementelor de activ
cedate; amortizri i provizioane excepionale calculate)
+ Venituri financiare (fr reluri asupra provizioanelor)
- Cheltuieli financiare (far amortizri i provizioane financiare calculate)
- Impozit pe profit
= CAPACITATEA DE AUTOFINANARE a exerciiului

Comparativ cu excedentul brut de exploatare, capacitatea de autofinanare prezint


inconvenientul de a fi mai sensibil dect acesta, fiind influenat de amortizri, provizioane
i impozitul pe profit. n compensare ns, ea prezint avantajul de a cuprinde n calcul toate
elementele care genereaz cash-flow-ul ntreprinderii.
Metoda adiional pune n eviden elementele contabile, negeneratoare de fluxuri
monetare, antrenate de calculul capacitii de autofinanare. Se pornete de la rezultatul net al
exerciiului la care se adaug cheltuielile calculate (amortizri i provizioane) nepltibile la o
anumit scaden i se scad veniturile calculate (reluri asupra provizioanelor). n msura n
care capacitatea de autofinanare nu ine cont dect de operaiile de gestiune curent,
operaiile excepionale de capital (venituri din cedarea activelor) vor fi excluse din calcul;
CAF = Rezultatul net al exerciiului (Rezultatul net contabil)
+ Cheltuieli calculate
- Venituri calculate
- Venituri din cesiuni

adic:
Rezultatul net al exerciiului
+ Cheltuieli cu amortizri i provizioane calculate
- Reluri asupra amortismentelor i provizioanelor
- Cote pri din subvenii pentru investiii virate asupra rezultatului exerciiului
- Venituri din vnzarea de active
+ Valoarea net contabil a elementelor de activ cedate______________
= CAPACITATEA DE AUTOFINANARE a exerciiului
Utiliznd aceast metod de calcul a capacitii de autofinanare, se poate constata
c mrimea acesteia depinde de rentabilitatea ntreprinderii, de politica de investiii i de
metoda de amortizare utilizat de ntreprindere.
Surplusul financiar degajat n cursul exerciiului de ansamblul operaiilor de gestiune
(CAF) nu va avea dect un caracter potenial dac nu este susinut de mijloace financiare
efective, de o trezorerie efectiv disponibil.

231

Utilizarea termenului de "capacitate" are o anumit semnificaie, numai o parte a


acestui surplus monetar fiind afectat finanrii dezvoltrii ntreprinderii, dup distribuirea
dividendelor ce remunereaz aportul acionarilor (Figura nr. 3.2.).
ORIGINE

Politica industrial i
comercial
EBE

Politica financiar
Politica fiscal
Rezultat financiar

Capacitatea de autofinanare
AFECTARE

Politica de dividende

Acoperirea
riscurilor pe termen
scurt pe baza de
i i

Autofinanare net

Reinoirea sistemului
productiv pe baza
amortizrilor

Finanarea cresterii
-Investitii
-Creterea fondului de
rulment

Figura nr. 3.2. Circuitul CAF

Pe baza capacitii de autofinanare se pot calcula o serie de indicatori folosii pentru


aprecierea independenei financiare a ntreprinderii:
capacitatea potenial de rambursare a cheltuielilor financiare - calculat ca raport
ntre cheltuielile financiare i CAF, arat numrul de ani necesari pentru rambursarea
cheltuielilor financiare pe baza capacitii de autofinanare anuale degajate de
ntreprindere;
rata de finanare a investiiilor anuale - calculat ca raport procentual ntre CAF i
valoarea investiiilor anuale, reflect proporia n care ntreprinderea poate finana
investiiile anuale din CAF, n cazul n care ntreaga sum ar fi alocat n acest scop;
rata de acoperire a excedentului brut de exploatare - calculat ca raport procentual
ntre CAF i EBE, reflect participarea fluxului potenial de lichiditi din activitatea
de exploatare la formarea fluxului total de disponibiliti al ntreprinderii.
B) Autofinanarea
Capacitatea de autofinanare dup distribuirea dividendelor reprezint autofinanarea
global (total), care pune n eviden aptitudinea real a ntreprinderii de a se autofinana,
dup deducerea remunerrii acionarilor / asociailor.

232

Autofinanarea global = Capacitatea de autofinanare - Dividende distribuite


Aceast relaie este valabil pentru rile apusene unde repartizarea profitului mbrac
numai forma rezervelor i dividendelor, participarea salariailor la profit fiind considerat ca
o cheltuial deductibil fiscal i nu ca o destinaie de repartizare a profitului, aa cum este
reglementat n ara noastr. De aceea, pentru determinarea autofinanrii globale se va avea
n vedere, alturi de dividendele distribuite, i partea din profitul net repartizat pentru
participarea angajailor la profit (salariai i manageri).
Autofinanarea reflect bogia reinut de ntreprindere i constituie o resurs intern
destinat acoperirii nevoilor de finanare ale exerciiului viitor; este determinat de creterea
resurselor obinute din propria activitate i care vor rmne n mod permanent la dispoziia
ntreprinderii pentru finanarea activitii viitoare.
Autofinanarea global are dou componente: autofinanare de meninere i
autofinanare de dezvoltare.
Autofinanarea de meninere reprezint partea din autofinanare utilizat pentru
meninerea potenialului productiv, deci a nivelului atins de patrimoniu, respectiv pentru
rennoirea mijloacelor de producie i acoperirea riscurilor de exploatare. Elementele
autofinanrii de meninere sunt: amortizrile normale (ce corespund pierderii reale din
valoarea imobilizrilor) i provizioanele;
Autofinanarea de dezvoltare (net) este partea din autofinanarea brut din care se
formeaz sursele proprii ale ntreprinderii, peste necesarul cerut de refacerea capitalurilor
investite, avnd ca efect o cretere a patrimoniului. Autofinanarea net se constituie, n
principal, din profitul net repartizat pentru fondurile proprii, adic din profitul care rmne
dup participarea angajailor la profit i remunerarea asociailor sau acionarilor. Poate
constitui o resurs a acestei autofinanri i partea din fondul de amortizare care depete
deprecierea real a imobilizrilor.
Mrimea autofinanrii degajat de o ntreprindere indic potenialilor investitori
capacitatea ei de a utiliza eficient capitalurile ncredinate i de a le asigura o remunerare
atrgtoare. Pentru creditori, mrimea absolut i relativ a autofinanrii evideniaz nivelul
capacitii de rambursare i nivelul riscului de neplat.
Dinamica autofinanrii i implicit a capacitii de autofinanare trebuie s prezinte o
tendin de cretere n preuri comparabile, pentru a asigura creterea puterii reale de a investi
pe baza efortului propriu al ntreprinderii.
Pe baza autofinanrii se pot calcula o serie de indicatori folosii n analiza financiar,
dintre care primul are o mai mare utilitate:
rata autofinanrii investiiilor anuale:
Autofinantare
ai =
100
Investitiianuale
rata autofinanrii imobilizrilor corporale:
aic =

Autofinantare
100
Im obilizari _ corporale

233

C) Fluxurile de trezorerie
Toate operaiile realizate de ntreprindere se regsesc, imediat sau la termen, sub
forma fluxurilor de trezorerie, ntlnite i sub denumirile de fluxuri de lichiditi, de
disponibiliti nete, de numerar, iar n literatura de specialitate anglo-saxon sunt denumite
cash-flow.
Fluxul net de trezorerie global (FNTG), respectiv excedentul sau deficitul de
trezorerie global, rezultat n cursul unui exerciiu se stabilete ca diferen ntre ncasrile i
plile generate de ntreaga activitate a ntreprinderii i provine din:
operaii de gestiune, care au caracter repetitiv n viaa ntreprinderii, n principal
operaii de exploatare i operaii financiare pe piaa de capital i pe piaa monetar,
acestea genernd excedentul sau deficitul de trezorerie al operaiilor de gestiune
(FNTOG); mrimea acestuia este determinat n cea mai mare parte de operaiile de
exploatare care genereaz fluxul net de trezorerie din exploatare;
operaii de capital, care cuprind operaii de investiii i de finanare ce vizeaz
modificri n volumul i structura activelor i pasivelor, acestea degajnd excedentul
sau deficitul de trezorerie al operaiilor de investiii (FNTI) i de finanare (FNTF),
sau luate n ansamblu FNTIF.
Fluxul net de trezorerie al operaiilor de gestiune
Excedentul sau deficitul de trezorerie al operaiilor de gestiune (FNTOG), ntlnit i
sub denumirea de excedent (deficit) de trezorerie al operaiilor curente, cash-flow de gestiune
sau partea lichid a capacitii de autofinanare, include excedentul (deficitul) de trezorerie ai
exploatrii i excedentul (deficitul) care provine din alte operaii de gestiune.
Se determin cu relaia:

FNTOG = CAF - NFR - Producia imobilizat


Deoarece fluxul net de trezorerie al operaiilor de gestiune este determinat
preponderent de activitatea de exploatare a ntreprinderi, acesta se identific de cele mai
multe ori cu fluxul net de trezorerie al exploatrii.
Fluxul net de trezorerie al exploatrii
Excedentul (deficitul) de trezorerie al exploatrii reprezint expresia trezoreriei
generate sau consumate n cursul exerciiului financiar de operaiile privind exploatarea,
putndu-se calcula n dou moduri:

a) ca diferen ntre ncasrile i plile activitii de exploatare:


FNTE = ncasri din exploatare - Pli aferente exploatrii
b) prin corectarea fluxurilor generatoare de nevoi sau resurse cu decalajele aprute ntre
apariia fluxurilor financiare i realizarea lor efectiv n cadrul trezoreriei:
FNTE = EBE NFRE - Producia imobilizat
Fluxul net de trezorerie al exploatrii este format din profitul din exploatare exclusiv
impozitul pe profit i amortizarea.

234

Dac FNTE este pozitiv, nseamn c exploatarea degaj trezorerie, ncasrile fiind
mai mari dect plile, ntreprinderea avnd capacitatea inclusiv de a-i asigura creterea.
Dac FNTE este negativ, ntreprinderea poate fi n incapacitate de a rambursa datoriile
financiare i de a plti dobnzile aferente sau de a face fa nevoilor de autofinanare. Aceast
situaie poate fi consecina unui excedent brut de exploatare insuficient sau a unei creteri
exagerate a nevoilor de finanare a activitii de exploatare (creterea NFRE).
FIuxul net de trezorerie al operaiilor de investiii i de finanare
Excedentul sau deficitul de trezorerie al operaiilor de investiii i de finanare este
degajat de ansamblul operaiilor respective, putndu-se determina pe baza relaiei (n ipoteza
c nu exist producie imobilizat):

FNTIF = Resurse durabile - ntrebuinri stabile - CAF


Sau
FNTIF= FR - CAF
Pornind de la aceste relaii/putem scrie:
FNTG ( TN) = FNTOG + FNTIF = CAF - NFR + FR - CAF

TN = FR- NFR

3.3. ANALIZA CIFREI DE AFACERI


Cifra de afaceri (CA) reprezint principalul indicator al activitii firmei. constituind
unul din cele mai importante obiective strategice ale organizaiilor de afaceri. Este principala
form de venit a ntreprinderii.
Indicatorul exprim veniturile obinute din vnzarea produciei (Qv) i vnzarea
mrfurilor (Vmf) i reprezint volumul total al afacerilor firmei, evaluate la preul pieei
pentru o perioad de timp. Sugereaz indicii despre dimensiunile afacerii i a firmei.
Cifra de afaceri = Venituri din vnzarea mrfurilor + Producia vndut

Cifra de afaceri trebuie n principal s ndeplineasc urmtoarele condiii:


- nivelul su s acopere cheltuielile din exploatare i s permit realizarea de profit;
- s dein o pondere de minim 85% din veniturile de exploatare, respectiv de cel
puin 75% din veniturile totale ale firmei pentru ca s reflecte o situaie normal
de realizare a activitii;
- n dinamic s prezinte o tendin de cretere real, pentru a asigura creterea real
a volumului de afaceri al firmei;
- s fie realizat corespunztor cu specificul activitii pe elementele sale
componente de venituri pentru a corespunde obiectului principal de activitate al
firmei.
Ca orice indicator de rezultate, cifra de afaceri msoar performana economic a
ntreprinderii i este folosit drept criteriu pentru clasificarea acestora, dup importana lor,

235

prin intermediul acestei clasificri putndu-se preciza locul societii comerciale n sectorul
de activitate, poziia acestora pe pia i, nu n ultimul rnd, capacitatea de a lansa i dezvolta
activiti profitabile.
Acest indicator poate juca rol de barometru, att pentru analistul intern ct i pentru
cel extern, atunci cnd se urmresc urmtoarele aspecte:
- dimensiunea ntreprinderii;
- poziia strategic deinut n cadrul pieei;
- politica de cretere, promovat n ntreprindere.
Avnd n vedere c nivelul absolut al indicatorului este dat de expresia valoric a
bunurilor, lucrrilor i serviciilor tranzacionate n mod efectiv pe pia, putem afirma c
valoarea informaional a cifrei de afaceri este predominant comercial, componenta
productiv fiind doar o necesitate fr de care procesul de comercializare nu poate avea loc.
Aceast caracteristic a cifrei de afaceri face din ea indicatorul cel mai utilizat din
sistemul de indicatori de rezultate care exprim volumul.
Analiza cifrei de afaceri presupune:
prezentarea formelor cifrei de afaceri;
analiza nivelului i dinamicii cifrei de afaceri;
analiza structurii vnzrilor pe tipuri de venituri i dac este posibil pe produse sau
grupe de produse;
analiza factorial a cifrei de afaceri;
analiza principalelor consecine ale modificrii cifrei de afaceri asupra unor indicatori
importani ai ntreprinderii: indicatori de rezultate, de gestiune, de echilibru, de
rentabilitate, consecine ce pot fi mai uor identificate prin analize factoriale a
indicatorilor respectivi.

3.3.1. Prezentarea formelor cifrei de afaceri


Exist mai muli indicatori operaionali n privina cifrei de afaceri :
1. Cifra de afaceri net sau total este determinat din totalitatea veniturilor
obinute din vnzri de bunuri, lucrri i servicii aflate n categoria activitilor curente ale
ntreprinderii, inclusiv subveniile pentru exploatare, dup ce s-au sczut reducerile
comerciale. Acest indicator este cel mai des folosit n diagnosticarea activitii unei
ntreprinderi.
Relaia de calcul este urmtoarea :

CA = qi pi
sau
CA = Vvmf + Qv

unde :
CA
q
p
i
Vvmf
Qv

cifra de afaceri
cantitatea fizic de produse sau volumul fizic al produciei
preul unitare de vnzare
tipul de produse
venituri din vnzarea mrfurilor
producia vndut

236

2. Cifra de afaceri medie reprezint venitul ce revine unei uniti de produs sau
serviciu, determinndu-se ca raport ntre cifra de afaceri total i volumul fizic al vnzrilor:

CA =

CA qi pi
=
= gsi pi
qi
qi

unde :
CA cifra de afaceri
q cantitatea fizic de produse
p preul unitare de vnzare
gs structura fizic a produciei sau ponderea pe care o deine cantitatea din
fiecare tip de produs n totalul produciei fizice
i tipul de produse
3. Cifra de afaceri marginal reprezint variaia cifrei de afaceri de la un nivel de
baz la un nivel realizat, calculat ca raport dintre variaia cifrei de afaceri ( CA) i variaia
produciei fizice vndute, sau ci lei se obin la o unitate de spor de producie ( Q):

CA
Qi
sau
CA
CAm =
qi

CAm =

unde :

CA
Q
q
i

- variaia cifrei de afaceri


- variaia produciei vndute
- variaia sumei cantitii vndute
- tipul de produse

4. Cifra de afaceri critic evideniaz pragul de rentabilitate al ntreprinderii,


reprezentnd acel nivel al veniturilor realizat din vnzri necesar acoperirii n ntregime a
cheltuielilor de exploatare. n punctul critic veniturile sunt egale cu costurile totale i deci, n
acest punct, profitul ntreprinderii este nul.

n punctul critic :

CAc = CT

CAc = CF + CV
CF
CAc =
CV
1
CA

unde :
CT costurile totale ale ntreprinderii
CF costuri fixe
CV costuri variabile
5. Cifra de afaceri n preuri constante sau comparabile se determin dup
urmtoarea relaie de calcul :

237

Cac = CA curent

1
ip ( if )
1+
100

unde :
Cac - cifra de afaceri n preuri constante sau comparabile
ip - indicele de cretere a preurilor la nivelul ntreprinderii
if - indicele inflaiei

3.3.2. Analiza nivelului i dinamicii cifrei de afaceri


3.3.2.1. Analiza nivelului cifrei de afaceri
Pentru efectuarea analizei nivelului cifrei de afaceri este necesar compararea
nivelului cifrei de afaceri a ntreprinderii analizate cu nivelul cifrei de afaceri realizat de
principalele ntreprinderi concurente.67
Indiferent de scopul analizei i de subiectul ce o efectueaz, analiza cifrei de afaceri a
unei ntreprinderi trebuie s dea rspuns la o serie de ntrebri, i anume :
- Care sunt sursele principale de venituri ale unei societi comerciale ?
- Care este evoluia acestor venituri n ultimii ani i ct sunt de stabile ?
- Care este tendina de evoluie a acestor surse de venituri n viitorul apropiat ?
- Cum sunt determinate veniturile i care este modul lor de msurare ?
Aceast ultim ntrebare se pune i din punctul de vedere al fiscalitii.
Toate aceste probleme precum i altele ce se pot pune n acest sens necesit o bun
pregtire profesional a celor ce efectueaz aceast analiz i o conduit care s conduc la
diminuarea maxim a riscurilor i incertitudinii, date de barometrul pieei, de legile ce
guverneaz cererea i oferta.
Este recomandat ca societile comerciale s desfoare o activitate ct mai adecvat
cererii pieei unde se asigur vnzarea produselor i prestarea serviciilor. De asemenea,
societile comerciale trebuie s aib un grad ridicat de adaptare la cerinele progresului
tehnic, acesta reprezentnd un factor important n reglarea cererii i ofertei.
Trebuie cunoscute sursele de aprovizionare cu materii prime i materiale, de
asemenea, sursele de recrutare a forei de munc precum i asigurarea dimensionrii cererii
cu oferta.
Pentru societatea comercial este important i dezvoltarea, pe lng activitatea de
baz, a unor activiti auxiliare, care s vin n sprijinul acesteia, n situaii neprielnice.
Comparnd nivelul de cretere a cifrei de afaceri a ntreprinderii analizate cu nivelul
de cretere a pieei de distribuie, avem urmtoarele situaii :
g =G

unde :

g nivelul creterii ntreprinderii

g G
g< G

G nivelul de cretere a pieei de


distribuie a produselor
g = I CA = I CA 100
G = I Cap = I Cap 100

67

Lala-Popa Ion, Miculeac Melania Elena Analiz economic, Editura Mirton, Timioara , 2007, pag. 17-18

238

Cap = j CA

Pentru ca poziia ntreprinderii pe pia s se ntreasc n sectorul de activitate n care


aceasta opereaz, este necesar ca nivelul de cretere al ntreprinderii s fie mai mare sau egal
cu nivelul de cretere a pieei pe care se distribuie produsele.
g G
Deci :
n analiza cifrei de afaceri trebuie s inem seama de trei elemente eseniale, i anume:
rata inflaiei, politica de preuri precum i de poziia ntreprinderii pe pia.
Studiul cifrei de afaceri pe o perioad mai mare de timp ofer informaii despre
activitatea ntreprinderii i tendina ei prin ncadrarea acesteia sau a obiectului de activitate n
una dintre fazele ciclului de via ale produsului: lansare, cretere, maturitate, declin.
Pentru o apreciere corect a realitii este necesar corectarea indicatorului de
exprimare valoric cu rata inflaiei, altfel comparrile sunt hazardate.
Inflaia are anumite influene asupra cifrei de afaceri.
Cifra de afaceri n contul de profit i pierdere este la o valoare nominal, deci include
i inflaia.
Pentru a determina evoluia real n dinamic a cifrei de afaceri, se impune deflatarea
acesteia i aducerea sa n preuri reale, adic fr inflaie.
Deflatorul poate fi :
- rata inflaiei
- rata preului de consum
- rata deprecierii monetare n raport cu celelalte valute
Indicatorii de dinamic se calculeaz n preuri constante.
Relaiile de calcul care permit deflatarea la nivelul perioadei sunt urmtoarele :
1
1 + ri
1
CA pcc = CA pc
ip ( if )
1+
100
+
1
I
r
CA
I CA
=
1 + ri
CA pcc = CA pc

unde :
CA pcc
CA pc
ri
I CA
r
I CA
ip
if

- cifra de afaceri n preuri comparabile


- cifra de afaceri n preuri curente
- rata inflaiei
- indicele cifrei de afaceri
- indicele recalculat al cifrei de afaceri
- indicele de cretere a preurilor la nivelul ntreprinderii
- indicele inflaiei

Dac :
ip > if

- nseamn c ntreprinderea promoveaz preuri care depesc ritmul inflaiei,


fiind o politic total greit atunci cnd pe piaa de desfacere concurena este
puternic. n cazul n care ntreprinderea deine poziie de monopol, va obine
239

avantaje economice fr eforturi proprii, dar din punct de vedere strategic va


realiza un recul, deoarece se deturneaz atenia de la reducerea costurilor ca
surs de profit.
Ip = if

- ntreprinderea i aliniaz preurile la ritmul inflaiei.

Ip < if

- ritmul de cretere a preurilor este mai mic dect ritmul de cretere al


inflaiei. Dac aceast corelaie este acceptat atunci cnd concurena pe piaa
de desfacere este puternic i marja de profit este destul de mare pentru a
permite reducerea preurilor, aprecierile sunt favorabile. Atunci, ns, cnd este
efectul unei proaste gestionri a preului, apar consecine negative asupra
profitabilitii ntreprinderii.

Dac aceast corelaie este acceptat atunci cnd concurena pe piaa de desfacere este
puternic i marja de profit este destul de mare pentru a permite reducerea preurilor,
aprecierile sunt favorabile.
Atunci, ns, cnd este efectul unei proaste gestionri a preului, apar consecine
negative asupra profitabilitii ntreprinderii.
Astfel valoarea volumului total al afacerilor este delimitat din start n dou categorii:
producia vndut, care se refer la venituri obinute din vnzarea de produse, prestri de
servicii, i alte elemente specifice conform legii contabilitii;
venituri din vnzarea mrfurilor, care se refer la activitatea strict comercial a
ntreprinderii.
Ambele forme de venit au un rol determinant n modificarea poziiei deinute de
ntreprindere pe pia.

Acest indicator poate ajuta la identificarea unor aspecte cum ar fi:


dimensiunea ntreprinderii;
poziia strategic deinut n cadrul pieei.
Avnd n vedere c nivelul absolut al indicatorului este dat de expresia valoric a
bunurilor, lucrrilor i serviciilor tranzacionate n mod efectiv pe pia face ca ea s fie
indicatorul cel mai utilizat din sistemul tuturor indicatorilor.
Am precizat anterior ca exist i alte accepiuni privind cifra de afaceri, cum ar fi:
cifra de afaceri medie;
cifra de afaceri marginal;
cifra de afaceri critic .
Primele dou accepiuni sunt valabile pentru firmele monoproductie, pe cnd cea dea treia se poate utiliza pentru toate tipurile de ntreprinderi.
Bazele de comparare pentru nivelul cifrei de afaceri pot fi multiple, ns ele
trebuie alese cu grij:
1. Cifra de afaceri trebuie s fie superioar cifrei de afaceri critice, adic trebuie s
asigure acoperirea tuturor riscurilor (de exploatare, financiar i total). n literatura de
specialitate se abordeaz pragul critic de exploatare, apoi cel financiar i n urm cel total. n
realitate aceste elemente se formeaz pe trepte. Se consider c nivelul trebuie comparat
direct cu valoarea critic final, aceasta fiind cea mai pragmatic abordare. Desigur, pentru
nevoi informaionale suplimentare se poate proceda n detaliere.

240

2. Cifra de afaceri, care trebuie comparat cu nivelul obinut de principalul


competitor. Importan n acest caz reprezint comparabilitatea. Comparaia este operaional
cnd firma acioneaz doar ntr-un singur sector de activitate. Arat n ce poziie se afl firma
fa de principalul competitor. Aprecierea se poate face cu poziia relativ fa de concurentul
principal, care arat de cte ori se regsete cifra de afaceri fa de cea a concurentului
principal (Prc). Dac indicatorul este mai mare dect 1 atunci firma este lider pe pia. Dac
este mai mic dect 1 atunci este sub principalul concurent.
3. Tot pentru firmele care acioneaz doar ntr-un singur sector se poate utiliza cota de
pia valoric, care arat ct deine firma din vnzrile totale ale unui sector. Dac este mai
mare de 50%, firma este lider. Dac este 100%, firma este n situaie de monopol absolut.
Unele economii reglementeaz situaia de monopol n funcie de aceast cot.
4. Cifra de afaceri trebuie s acopere cheltuielile care sunt efectuate pentru obinerea
lui. De preferat este ns s acopere att cheltuielile de exploatare, ct i cele totale. Cazul cel
mai dorit este Ca>Cht>Che>ChCa
5. Pentru a reflecta o situaie normal, cifra de afaceri ar trebui s dein o pondere de
minim 85% din veniturile de exploatare, respectiv de cel puin 75% din veniturile totale ale
ntreprinderii.
6. De asemenea trebuie comparat cu nivelul estimat al cifrei de afaceri, pentru a vedea
dac obiectivele strategice au fost ndeplinite. Se consider normal ca cifra de afaceri s se
ncadreze ntr-o variaie prestabilit, care depinde puternic de condiiile specifice de aciune.
7. De asemenea poate fi relevant compararea cu un nivel optim. Nivelul optim al
cifrei de afaceri este acela pentru care se obine profitul maxim. Aceast comparare. ns este
riscant dac nu se cunoate strategia ntreprinderii sau tehnicile manageriale i contabile
aplicate.
8. Una din cele mai importante criterii este compararea cifrei de afaceri cu ncasrile
aferente. Aprecierea se poate face cu poziia ncasrilor fa de cifra de afaceri contabil.
Dac indicatorul este mai mare dect 1, atunci firma lucreaz cu avansuri de la clieni. Dac
este mai mic dect 1, atunci firma nu i-a ncasat toat cifra de afaceri. Preferabil este ca
indicatorul s aib valori ct mai mari i s nu cad sub valoarea de 75%. Situaia trebuie
interpretat n funcie de puterea firmei, puterea clienilor i politica comercial.

3.3.2.2. Analiza dinamicii cifrei de afaceri

O analiz util a dinamicii cifrei de afaceri se realizeaz calculnd:68


dinamica cifrei de afaceri cu baz fix;
dinamica cifrei de afaceri cu baz n lan;
variaia dinamicii cifrei de afaceri cu baz fix i baz n lan;
ritmul mediu de cretere a cifrei de afaceri.

68

Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril,
Editura Mirton, Timioara, 2007, pag. 100

241

Dinamica cifrei de afaceri cu baz fix

se calculeaz conform relaiei:

CA ( f )

ICA(f) =

CA1
CA0

unde:
ICA(f) - indicele cifrei de afaceri cu baz fix
CA1 - cifra de afaceri n perioada curent
CA0 - cifra de afaceri n perioada de baz
Dinamica cifrei de afaceri cu baz n lan

ICA(l) =

se calculeaz conform relaiei:

CA ( l )

CAi1
x 100
CAi 1

unde:
ICA(l) - indicele cifrei de afaceri cu baz n lan
CAi - cifra de afaceri n perioada curent
CAi-1 - cifra de afaceri n perioada precedent
Variaia dinamicii cifrei de afaceri:

cu baz fix:
IICA(f) =

I CA( f )
I CA0

x 100 =

CA1

I CA

x 100 =

lCA ( f )

x 100

CA0

cu baz n lan
IICA(l) =

I CA( f )

x 100 =

CAi 1

CA( l )

- 100

( )

Ritmul mediu de cretere a cifrei de afaceri rCA :


Relaia de calcul este urmtoarea:

CA
rCA = n 1 CA1 CA2 CAn 1 CAn 100 100 = n 1 n 100 100 = I ICAn / 0 100
CA0
CA0 CA1 CAn 2 CAn 1

Dinamica cifrei de afaceri trebuie s prezinte o tendin de cretere n preuri


comparabile de la o perioad la alta, pentru a asigura creterea real (innd cont de efectul
inflaionist) a afacerilor firmei.
Astfel prima problem este de a se asigura o valoare n puteri de cumprare
similare.
Aici se poate pune problema cum corectm evoluia fenomenului inflaionist:
- prin deflatare (eliminarea efectului inflaionist), adic ducem toate valorile n
puterea de cumprare a primului an, considerat iniial;
- prin inflatare (inducerea efectului inflaionist), adic aducem toate valorile n
preurile perioadei curente.

242

Valoarea deflatat a cifrei de afaceri iniial n puterea de cumprare a perioadei


iniiale, exclude efectele inflaioniste din toat perioada de analiz:
CAt (0) =

CAt
=
It /0

CAt

(I

t / t 1 t 1 / t 2

...I i / i 1 ...I I / 0 )

Valoarea inflatat a cifrei de afaceri iniial n puterea de cumprare curent, include


efectele inflaioniste din toat perioada de analiz:
CA0 (t) = CA0 I t/0 = CA0 (It/t t I t l/t 2Ii/i lIl/0) iar CAt(t) = CAt

unde:
CAt cifra de afaceri n perioada curent
CA0 cifra de afaceri n perioada iniial
CAt(0) cifra de afaceri din perioada curent n puterea de cumprare a perioadei
iniiale;
CA0(t) cifra de afaceri din perioada iniial n puterea de cumprare curent;
It/0
indicele de cretere a preurilor cu baz fix (inflaiei) de la perioada iniial
la perioada curent;
Ii/i l - indicele de cretere a preurilor cu baz n lan (inflaiei) de la o perioad la
perioada urmtoare;
Se consider c mult mai pragmatic este s aducem valorile trecute la puterea de
cumprare curent. Astfel evoluia poate fi interpretat n condiiile valorilor prezente, mai
bine cunoscute dect cele trecute. De asemenea informaiile pot fi utilizate ca surs de intrare
pentru prognoze n preuri curente.
A doua problem este de a se aprecia corect dinamica cifrei de afaceri de la o
perioad la alta. Comparaia n dinamic a fenomenului are drept scop, de a raporta valorile
fenomenului dintr-o perioad la perioada considerat baz de referin.
1. Indicatori valabili pentru toate tipurile de evoluie
a) Abaterea absolut a cifrei de afaceri (CA) reprezint diferena dintre nivelul
efectiv i cel al bazei de comparaie a aceluiai fenomen. Este exprimat n unitatea monetar.
n dinamic, sporul absolut reprezint diferena n mrimi absolute dintre nivelul cifrei de
afaceri din perioada curent i cea de baz. Arat n mrimi absolute cu cte uniti a sporit
(crescut sau redus) cifra de afaceri n perioada curent fa de cea de baz.
Dac se calculeaz pentru dou perioade succesive (cazul cel mai relevant), sporul
este cu baz n lan, iar din punct de vedere statistic reprezint diferena dintre ordinul nti
dintre cele dou valori ale seriei dinamice:
CA = CAt CAt 1

Dac
CA > 0 atunci avem de a face cu o cretere a cifrei de afaceri n perioada curent
fa de cea de baz.
CA < 0 atunci avem de a face cu o scdere.
CA = 0 atunci cifra de afaceri se menine la acelai nivel.

243

b) Indicele de cretere (ICA) exprim de cte ori nivelul efectiv al cifrei de afaceri a
crescut sau a sczut fa de nivelul considerat ca baz. n dinamic arat de cte ori cifra de
afaceri din perioada de baz se regsete n cel din perioada curent. Se exprim sub form de
coeficient sau procentual. Dac se calculeaz pentru dou perioade succesive (cazul cel mai
relevant), indicele este cu baz n lan.
CA
I CAt / t 1 = CAt t 1

Dac
ICA > 1 atunci avem de a face cu o cretere a cifrei de afaceri n perioada curent fa
de cea de baz;
ICA > 1 atunci avem de a face cu o scdere;
ICA = 1 atunci cifra de afaceri se menine la acelai nivel.
c) Ritmul sporului (ICA) arat cu cte procente s-a modificat cifra de afaceri din
perioada curent fa de cea de baz. Dac se calculeaz pentru dou perioade succesive
(cazul cel mai relevant), variaia indicelui este cu baz n lan.
ICAt / t 1 =

CAt CAt 1
CAt
CA
x 100 =
x 100 =
x 100 100 = ICA - 100
CAt 1
CAt 1
CAt 1

Dac
ICA > 0 atunci avem de a face cu o cretere a cifrei de afaceri n peroioada curent
fa de cea de baz;
ICA < 0 atunci avem de a face cu o scdere;
ICA = 0 atunci cifra de afaceri se menine la acelai nivel.
2. Indicatori valabili pentru evoluii relativ stabile
a) Nivelul mediu al cifrei de afaceri (CA) arat o valoare foarte reprezentativ,
fiind o msur a tendinei centrale, caracteriznd cel mai bine ansamblul fenomenului. Este o
medie cronologic a unei serii de tip flux (care msoar nivelul fenomenului pentru o
perioad). Se folosete pe termene mai reduse dect exerciiul financiar, de regul ca medie
lunar sau trimestrial.
1
CA = n
n CAt
t =1

b) Modificarea medie absolut a cifrei de afaceri (CA- sporul mediu) are


semnificaie doar pentru evoluii relatv stabile. Se determin e baza primului i ultimului
termen al unei serii cronologice. Arat n msuri absolute cu ct a sporit fenomenul n medie
pe un subinterval al intervalului de timp analizat.
n

CA =

CA

t =0

244

CAn CA0
n

c) indicele mediu al modificrii cifrei de afaceri (ICA) are semnificaie doar


pentru evoluii stabile ale indicatorului. Se determin fie pe baza primului i ultimului termen
al unei serii cronologice, fie pe baza tuturor indicilor de cretere cu baza n lan. Arat n
msuri relative de cte ori a sporit cifra de afaceri n medie pe un subinterval al intervalului
de timp analizat.
n
CAn
I CA = n I CAt = n
CA0
t =0
d) Ritmul mediu al modificrii cifrei de afaceri (RCA) are semnificaie doar
pentru evoluii stabile. Se determin fie pe baza primului i ultimului termen al unei serii
cronologice, fie pe baza tuturor indicilor de cretere cu baza n lan. Arat n msuri relative
cu ct a sporit cifra de afaceri n medie pe un subinterval al intervalului de timp analizat.

RCA =

I
t =0

CAt

-1=

CAn
CA0

3. Indicatori valabili pentru evoluii specifice, pentru firme care acioneaz pe


sectoare de activitate diferite

a) Dac dinamica cifrei de afaceri este puternic fluctuant, ns dup o anumit


regul, recomand utilizarea metodei descompunerii unei serii dinamice:
CAt = Tt + St Ct + Ut
unde:
CAt cifra de afaceri n perioada t;
Tt valoare netezit prin funcia de tendin a cifrei de afaceri, datorate aciunii
factorilor obiectivi;
St nivele sezoniere de corecie, datorate aciunii factorilor calendaristici;
Ct nivele datorate ciclicitii, datorate aciunii factorilor conjugali;
Ut nivele accidentale, datorate aciunii factorilor aleatori.
b) Dac dinamica cifrei de afaceri este regulat i prezint nivele diferite de cretere i
saturare, se poate utiliza metoda trendului logistic.
c) Dac creterile sunt puternic fluctuante, atunci se pot utiliza modele autoregresive.
4. Indicatori valabili pentru evoluii specifice, pentru firme care acioneaz pe un
singur sector de activitate

n acest caz se pot utiliza modele de dinamic simultan.


a) Dac comparm dinamica cifrei de afaceri cu dinamica principalului concurent
putem folosi metoda analogiei.
b) Dac comparm dinamica cifrei de afaceri cu dinamica sectorului putem folosi
metoda raportrii.
c) Dac vom compara cifra de afaceri cu ncasrile, putem folosi metoda
comparrii indicilor de cretere.

245

Ca reguli principale, general valabile, putem afirma:


dinamica cifrei de afaceri trebuie s prezinte o tendin de cretere n
preuri comparabile de la o perioad la alta, pentru a asigura creterea
real a afacerilor firmei;
dinamica cifrei de afaceri s o devanseze pe cea a principalului
concurent, a sectorului de activitate;
dinamica cifrei de afaceri s devanseze dinamica sectorului de activitate;
este de dorit ca dinamica cifrei de afaceri ncasate s devanseze dinamica
celei calculate;
este de dorit ca ritmul de cretere de la o perioad la alta s fie tot mai
mare, dar dup o evoluie regulat.

Similar se apreciaz i elementele componente ale cifrei de afaceri.

3.3.3. Analiza structural a cifrei de afaceri


Cifra de afaceri include totalitatea veniturilor pe care o ntreprindere le realizeaz din
activitatea de producie i comercializare, deci structura este dat de ponderea veniturilor din
vnzrile generate de diferite activiti, produse, lucrri sau servicii care formeaz
nomenclatorul acestei ntreprinderi.
Structura cifrei de afaceri pe elemente componente ofer informaii despre modul de
realizare a afacerilor pe tipuri de venituri, adic din desfacerea produciei i din
comercializarea mrfurilor. Interpretarea structurii se face n funcie de specificul activitii.
Pentru o firm industrial ponderea majoritar, (adic de minimum 85% din cifra de afaceri)
ar trebui s-o dein producia vndut.
Structura cifrei de afaceri este influenat de urmtorii doi factori eseniali:
nivelul de diversificare a activitii;
structura fizic a vnzrilor, pe grupe omogene.
a. Nivelul de diversificare a activitii este un factor important, ce influeneaz structura
cifrei de afaceri i are la baz strategia de dezvoltare a ntreprinderii, pe termen mediu
i lung, n funcie de aceast strategie putnd exista o diversificare legat i una
nelegat, adic se produce n cadrul aceluiai sector de activitate, respectiv n cadrul
unor sectoare diferite. S-a demonstrat c diversificarea legat este mai rentabil dect
cea nelegat, chiar dac , n prezent, companiile multinaionale i diversific
activitatea n domenii diverse.
b. Structura fizic a vnzrilor este al doilea factor care influeneaz structura veniturilor
i, implicit, pe cea a cifrei de afaceri. Dac managementul ntreprinderii hotrte s
creasc ponderea veniturilor unui produs, atunci va trebui s creasc producia i
comercializarea produsului respectiv mai mult dect a celorlalte, n condiiile n care
preurile de vnzare se menin aproximativ constante. n cazul n care se dorete doar
creterea cifrei de afaceri, trebuie s creasc greutatea specific, din vnzrile fizice
ale produsului care are un pre de vnzare mai mare dect preul mediu al grupei din
care face parte.
Structura unei afaceri poate fi privit din mai multe perspective, relevante fiind trei :
structura afacerii pe produse cnd se scot n eviden grupele de produse sau anumite
produse care contribuie la creterea cifrei de afaceri;

246

structura afacerii pe clieni - aceti parteneri condiioneaz dimensiunea i


performanele activitii oricrei ntreprinderi.
structura afacerii pe zone geografice

3.3.3.1. Structura cifrei de afaceri pe produse


Aprecierea structurii afacerii pe produse, n vederea realizrii de comparaii ntre
firme i n cadrul aceleiai firme, n diferite perioade de timp, se poate face prin :
A) Coeficientul de concentrare GINI STRUCK:
ng i2 1
n 1

G=
unde :

g i - reprezint ponderea produsului sau grupei de produse i n cifra de afaceri total;


n este numrul de termeni ai seriei.
Coeficientul de concentrare GINI STRUCK poate lua valori ntre 0 i 1.
Apropierea de zero a coeficientului de concentrare semnific o distribuire relativ echilibrat a
vnzrilor pe elementele structurale luate n calcul. Coeficientul este egal cu zero, atunci cnd
elementele componente au aceeai pondere n cifra de afaceri total, concentrarea vnzrilor
fiind nul.
n cazul n care coeficientul se apropie de 1, atunci se nregistreaz un numr redus de
elemente care contribuie n cea mai mare msur la obinerea cifrei de afaceri a ntreprinderii.
B) Indicele Herfindhal care permite msurarea gradului de diversificare a afacerii
pe diverse structuri:
n

H = g i2
i =1

Pot fi evideniate urmtoarele situaii:


H = 1, atunci cnd cifra de afaceri este format dintr-un singur element;
H = 1/n, atunci cnd elementele componente contribuie n aceeai msur la
formarea cifrei de afaceri;
cnd H se apropie de 1, aceasta reflect un grad ridicat de concentrare a
vnzrilor, iar apropierea de 1/n reflect o distribuie relativ echilibrat a
acestora.
C) Structura cifrei de afaceri pe produse se realizeaz i cu ajutorul schemei clasice,
adic metoda ABC sau curba PARETO. Analiza acestei curbe teoretice permite
identificarea, n totalul produselor comercializate, a trei subgrupe cu caracteristici specifice :
subgrup care cuprinde foarte puine sortimente, dar care realizeaz o mare
parte din cifra de afaceri;
dou subgrupe care realizeaz mai puin de jumtate din cifra de afaceri, dar
care concentreaz majoritatea produselor comercializate.

Coordonatele curbei teoretice sunt urmtoarele :


o 10 15 % din produse reprezint 60 70 % din cifra de afaceri total
( Zona A );

247

o 20 30 % din produse reprezint 25 30 % din cifra de afaceri total


( Zona B );
o 65 70 % din produse reprezint 10 15 % din cifra de afaceri total
( Zona C ).

Figura nr.3.3. Curba PARETO

Zona A cuprinde produse cu o rotaie rapid, care trebuie s existe n permanen la


vnzare. De aceea, pentru aceste produse trebuie s se asigure o bun aprovizionare i o
gestionare eficient a stocurilor. n privina rentabilitii, Zona A cuprinde produse cu o marj
comercial redus.
Zona B cuprinde articole standard, ale cror rotaie i marj comercial sunt apropiate
de media ntreprinderii, ele asigurnd stabilitatea.
Zona C este format din produse cu o rotaie sczut, dar cu o marj comercial mai
puternic. Costurile de aprovizionare i stocare sunt mai mari, comparativ cu zonele A i B.
n concluzie :
curba teoretic are o valoare att static ct i indicativ;
dac curba real se afl sub cea teoretic, nseamn c firma are un sortiment foarte
larg n zonele B i C, fapt ce poate ngreuna gestiunea afacerii, n special a stocurilor;
dac curba real se afl deasupra curbei teoretice, nseamn c produsele Zonei A sunt
preponderente, aadar cea mai mare parte din cifra de afaceri este realizat pe seama
unui numr mic de produse gam sortimental insuficient;
dac Zona A este format din produse cu cerere constant, cu o rotaie rapid, pe o
pia cu concuren slab, atunci creterea cifrei de afaceri este cert, n planul
rentabilitii societatea este de asemenea avantajat ntruct produsele comercializate,
puine ca numr i cu o rotaie accelerat, presupun cheltuieli reduse de circulaie,
aadar i riscul comercial este sczut;
dac concurena este puternic iar cererea pentru produsele din Zona A este aleatoare,
o asemenea distribuie (curba real) este nsoit de risc comercial ridicat , deoarece

248

ofensiva unui concurent sau scderea cererii poate pune n pericol stabilitatea
societii.

3.3.3.2. Structura cifrei de afaceri pe clieni


Exprim ntr-o form, mai general, eficiena funciunii comerciale.
Structura cifrei de afaceri pe clieni trebuie privit pe urmtoarele categorii de clieni :
o clieni tradiionali (peste 4 ani);
o clieni n curs de stabilizare (ntre 1 i 4 ani);
o clieni noi (n anul de gestiune).
Pentru o ntreprindere este foarte important s aib clieni tradiionali, deoarece
acetia i asigur stabilitate i funcionalitate n desfacere, crendu-se, totodat, premise
pentru o logistic material i funcional.
ntreprinderea trebuie s-i dezvolte relaiile de colaborare cu clienii n curs de
stabilizare precum i cu cei noi, spre a-i asigura piaa de desfacere pentru produsele sale.
Metoda ABC sau curba PARETO se recomand a fi aplicat i n cazul structurrii
cifrei de afaceri pe clieni.

Aplicarea metodei ABC la gestiunea unei clientele eterogene a condus la urmtoarea


distribuie optimal.
zona A: 10% din clieni contribuie cu 60% din CA;
zona B: 40% din clieni contribuie cu 30% din CA;
zona C: 50% din clieni contribuie cu 10% din CA.
Studierea acestei distribuii teoretice permite stabilirea unor concluzii utile n fundamentarea
deciziilor privind volumul activitii pentru securitatea i rentabilitatea firmei.
Astfel:
o zona A contribuie n cea mai mare msur la rentabilitatea firmei, dar
are i cel mai ridicat grad de risc (incapacitate a de plat a unui client
important se reflect ntr-o msur nsemnat asupra situaiei financiare
a firmei analizate);
o zona B asigur cel mai mare grad de stabilitate din punct de vedere al
vnzrilor i rentabilitii i constituie un risc moderat pentru
ntreprindere;
o zona C se caracterizeaz printr-o rentabilitate sczut (indicele
cheltuielilor de exploatare devanseaz indicele cifrei de afaceri) i
printr-un risc redus.

Dac structura cifrei de afaceri pe clieni se trateaz din punct de vedere al numrului
clienilor unei societi, apar o serie de avantaje i dezavantaje, astfel:
dac societatea are clieni muli ca numr, avantajele const n reducerea riscurilor ce
pot aprea ca urmare a deteriorrii relaiilor cu unii parteneri, iar dezavantajele sunt
reprezentate de cheltuielile de comercializare mari i de gestiunea grea a clienilor;
dac societatea are clieni puini ca numr, avantajele const n relaiile strse cu
partenerii , respectiv cheltuieli de comercializare mici , iar dezavantajele sunt date de
riscurile mari i consecinele nefaste ale dereglrii acestor relaii cu partenerii.

249

3.3.3.3. Structura cifrei de afaceri pe zone geografice


Privit ntr-o accepie larg, aceast structur cuprinde piaa intern i piaa
extern, iar ntr-o accepie restrns, cuprinde aria geografic de desfacere a produselor
ntreprinderii, pe teritoriul Romniei.69
Prin zon putem nelege un jude sau, dup caz, subdiviziuni sau grupri de judee, n
funcie de specificul activitii.
Aceast analiz i va conferi diagnosticianului, adic celui care efectueaz analiza,
urmtoarele informaii :
o zonele geografice cu ponderea cea mai mare n absorbia produselor
ntreprinderii;
o stabilitatea vnzrilor, pe zone;
o zonele geografice pe care ntreprinderea nu le-a penetrat sau n care
penetrarea este nesemnificativ.
Astfel, n legtur cu piaa, se va face o analiz, att cantitativ ct i calitativ.
Cantitativ pentru a marca posibilitatea de absorbie a produselor pe care le produce
ntreprinderea i calitativ n scopul cunoaterii gusturilor, nevoilor i comportamentului
consumatorilor fa de aceste produse.
De asemenea, n aceast analiz, este important segmentarea pieei, nefiind
suficient o apreciere general, fr a ine seama de concurenii ce apar pe pia. Trebuie,
deci, s se stabileasc o segmentare a pieei proprii, n funcie de utilizatori (consum
industrial, consum particular etc.), scop n care se folosete indicatorul cota de pia.
Cota de pia se calculeaz n baza a 2 indicatori :
a) cota de pia absolut (sau global);
b) cota de pia relativ.
a) Cota de pia absolut (global) reprezint raportul dintre cifra de afaceri pe care
o nregistreaz ntreprinderea i suma total a cifrelor de afaceri nregistrate de ntreprinderile
cu profil asemntor:
C abs =

CAi
100
CAi

Evaluarea cotei de pia absolute depinde, pe de o parte, de dinamismul sectorului de


activitate, iar pe de alt parte de satisfacia clienilor.
Cota de pia absolut poate crete dac ritmurile de cretere ale sectorului de
activitate i ale ntreprinderii sunt pozitive, ns dinamica cifrei de afaceri a ntreprinderii este
mai mare dect dinamica cifrei de afaceri a sectorului.
Cota de pia a ntreprinderii poate s creasc i n condiiile n care ritmul de cretere
al sectorului este negativ sau nul, iar ritmul de cretere al cifrei de afacere al ntreprinderii
este pozitiv.
Cota de pia absolut poate s creasc i n situaia n care ritmul de cretere al
activitii sectorului este negativ i ritmul de cretere al activitii ntreprinderii este de
asemenea negativ, ns ritmul de cretere al ntreprinderii este mai mare.
b) Cota de pia relativ poziioneaz activitatea unei ntreprinderi n raport cu
principalii lideri din domeniul de activitate:
69

A. Ifnescu, C. Stnescu , A. Bicui Analiza economico- financiar, Ed. Economic, Bucureti, 1999

250

C rel =

CAi
100
CAL

sau
C rel =

CAi
3

CA
i =1

Li

unde:
CAi = cifra de afaceri a celui mai important concurent de pe pia;
3

CA
i =1

Li

= cifra de afaceri a primilor trei concureni de pe pia.

3.3.4. Analiza factorial a cifrei de afaceri


Cifra de afaceri evolueaz sub influena unor factori direci i indireci specifici
domeniului de activitate al firmei.
Scopul analizei factoriale este acela de a determina factorii direci i indireci care
influeneaz variaia cifrei de afaceri. Cifra de afaceri fiind un indicator valoric ce reprezint
efectul, n analiza factorial vom depista factorii care influeneaz pozitiv i n sens favorabil
i factorii care influeneaz negativ i n sens nefavorabil variaia cifrei de afaceri.
Utilizatorii acestor informaii sunt, n principal, agenii economici, instituiile
finanatoare, acionarii, statul, salariaii.
Altfel spus, analiza factorial urmrete stabilirea modelului factorial, identificarea
principalilor factori de influen, msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra
indicatorului, explicarea mecanismului de transmiterea influenei factorilor i de determinare
a nivelului acestora, astfel nct, n final, s poat fi stabilite msuri pentru limitarea aciunii
factorilor cu influen negativ, respectiv meninerea i amplificarea aciunii factorilor ce
influeneaz pozitiv nivelul cifrei de afaceri.
Pentru a analiza factorial cifra de afaceri, indiferent de modelul factorial construit, se
aplic etapele metodei Substituiilor n lan.

Obiectivele principale ale metodei sunt :


determinarea abaterii absolute i relative a indicatorului fa de o baz de comparaie
( nivelul planificat, media pe ramur, o valoare reprezentat din perioada precedent);
identificarea factorilor de influen care, potrivit acestui model de analiz, sunt
relevani pentru abaterea indicatorului;
determinarea nivelului i a sensului influenei produse de fiecare factor asupra cifrei
de afaceri, adic msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra cifrei de afaceri;
explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri
stabilirea msurilor ce se impun a fi luate pentru eliminarea influenelor nefavorabile,
respectiv meninerea i amplificarea influenelor cu efect favorabil pentru firm.

Analiza factorial a cifrei de afaceri se realizeaz difereniat, n funcie de obiectul de


activitate al ntreprinderii (producie, industrie, agricultur, prestri servicii, comer, turism).

251

3.3.4.1. Analiza factorial a cifrei de afaceri n cazul ntreprinderilor cu


activitate de producie de natur industrial
Se pot construi o varietate de modele de analiz factorial a cifrei de afaceri n raport
cu fora de munc, dotarea tehnic, volumul stocurilor, etc.
Principalele tipuri de modele factoriale utilizate sunt :
A) modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden corelaia
dintre fora de munc (numrul mediu de salariai) i cifra de afaceri;
B) modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri atunci cnd lum n calcul i
influena numrului mediu de personal operativ (angajai direct productivi);
C) modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden numrul total
de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an i productivitatea orar a muncii;
D) modele de analiz care exprim corelaia dintre potenialul tehnic i cifra de
afaceri;
E) modele care exprim corelaia dintre cifra de afaceri i gradul de asigurare a
resurselor umane (fora de munc) cu activele circulante (stocuri de materii prime);
F) modele factoriale care exprim corelaia dintre volumul produciei vndute i cifra
de afaceri.
A) Modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden corelaia dintre
fora de munc (numrul mediu de salariai) i cifra de afaceri
a) Stabilirea modelului factorial :
Qf CA
x
Ns Q f

CA = Ns x
unde:

Ns - numrul mediu de salariai;


Qf
- productivitatea muncii;
Ns
CA
- gradul de valorificare al produciei fabricate.
Qf

b) Identificarea factorilor de influen:


CA = CA1 CA0

Ns
CA

Qf
Ns

252

CA
Qf

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii numrului mediu de salariai asupra modificrii cifrei de afaceri :


Qf
CA
Qf
CA
Qf
CA
CA( Ns ) = Ns1 0 0 Ns 0 0 0 = Ns1 Ns 0 0 0
Ns 0 Qf 0
Ns 0 Qf 0
Ns 0 Qf 0

2) Influena modificrii productivitii muncii asupra modificrii cifrei de afaceri :


CA(Qf / Ns ) = Ns1

Qf1
Ns1

Qf
CA0
Qf
CA
Qf
Ns1 0 0 = Ns1 1 0
Qf 0
Ns 0 Qf 0
Ns1 Ns 0

CA0

Qf
0

3) Influena modificrii gradului de valorificare al produciei fabricate asupra modificrii


cifrei de afaceri :
CA(CA / Qf ) = Ns1

Qf1
Ns1

Qf
Qf CA
CA1
Ns1 1 0 = Ns1 1
Qf1
Ns1
Ns1 Qf 0

CA CA
1 0 .
Qf 1 Qf 0

d) Determinarea abaterii totale:

CA = CA(Ns) + CA(Qf/Ns) + CA(CA/Qf)


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri
a) Variaia numrului mediu de salariai va determina modificarea nivelului cifrei de
afaceri n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a
productivitii muncii i, respectiv, a gradului de valorificare al produciei fabricate;
b) Variaia productivitii muncii va determina modificarea nivelului cifrei de afaceri n
mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul numrului mediu de salariai din
perioada curent, respectiv, cu nivelul gradului de valorificare al produciei fabricate din
perioada de baz.
c) Modificarea gradului de valorificare al produciei fabricate va determina modificarea
nivelului cifrei de afaceri n mod direct, n acelai sens i proporional cu numrul mediu
de salariai din perioada curent, respectiv, nivelul productivitii muncii din aceeai
perioad, adic perioada curent.
Se observ c, orice modificare a unuia din cei trei factori cu aciune direct exercit o
influen n acelai sens i asupra CA. n anumite perioade, dac indicele produciei obinute
destinate livrrii (IQf) devanseaz indicele de cretere a numrului de personal (INs)) , IQf >
INs, productivitatea muncii va nregistra o cretere care se va reflecta favorabil i asupra CA.
Dac ritmul de cretere a CA este superior ritmului de cretere a produciei obinute
destinate livrrii (ICA > IQf ), gradul de valorificare a produciei marf crete, determinnd i
o cretere a CA.
n anumite perioade este posibil ca gradul de valorificare a produciei marf fabricate
s nregistreze i valori supraunitare, n situaia n care ntreprinderea vinde i din producia
stocat a anilor anteriori.

253

B) Modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri atunci cnd lum n calcul i influena
numrului mediu de personal operativ (angajai direct productivi)
a) Stabilirea modelului factorial :

CA = N s

N op
Ns

Qf
N op

CA
Qf

unde:
Ns

- numrul mediu de salariai;

N op

- ponderea personalului operativ


Ns
Qf
- productivitatea muncii;
Nop
CA
- gradul de valorificare al produciei fabricate.
Qf
b) Identificarea factorilor de influen:

CA = CA1 CA0
Ns
CA

N op

Ns
Qf

Nop
CA

Qf

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii numrului mediu de salariai asupra modificrii cifrei de afaceri :


Nop 0 Qf 0 CA0
CA( Ns ) = Ns1 Ns 0

Ns 0
Nop 0 Qf 0

2) Influena modificrii ponderii personalului operativ n totalul salariailor asupra


modificrii cifrei de afaceri :

Nop1 Nop 0 Qf 0 CA0

CA( Nop / Ns ) = Ns1

Nop Qf
Ns
Ns
0
1
0
0

3) Influena modificrii productivitii muncii asupra modificrii cifrei de afaceri :

254

CA( Qf / Nop ) = Ns1

Qf 0 CA0
Nop1 Qf1

Ns1 Nop1 Nop 0 Qf 0

4) Influena modificrii gradului de valorificare al produciei fabricate asupra modificrii


cifrei de afaceri :

CACA / Qf ) = Ns1

Nop1 Qf1

Ns1 Nop1

CA CA
1 0 .
Qf1 Qf 0

d) Determinarea abaterii totale:


CA = CA( Ns ) + CA( Nop / Ns ) + CA( Qf / Nop ) + CA(CA / Qf )

n ceea ce privete explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra


cifrei de afaceri logica este identic cu cea a modelului anterior, cu meniunea c acest model
evideniaz modul de utilizare a timpului de munc, att din punct de vedere cantitativ, ct i
din punct de vedere calitativ.
C) Modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden numrul
total de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an i productivitatea orar a muncii
a) Stabilirea modelului factorial :

CA = Nh

CA
Nh

sau


CA = Np nz h Wh CAh

Nh = Np nh
nh = nz h

unde :
Nh
Np
nh
nz
h
zi
Nz

CA
Nh
Wh
CAh

- numrul total de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an, total om/ore
- numrul de personal
- numr mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an
- numr de zile lucrate n medie de un salariat ntr-un an
- durata medie a zilei de munc sau numrul de ore lucrate n medie de un salariat pe
- numr total de zile lucrate de toi salariaii ntr-un an
- productivitatea medie orar a muncii
- productivitatea medie orar
- cifra de afaceri medie orar
Wa =

Wz =

CA
Np

CA
CA
Wa
=
=
Nz Np nz nz

Wa

- productivitatea anual

Wz

- productivitatea zilnic

255

Wh =

CA Wa Wz
=
=
;
Nh nh
h

Wh

- productivitatea orar

b) Identificarea factorilor de influen :

CA = CA1 CA0
= Np1 nz1 h1Wh1 Np 0 nz 0 h0Wh0

Np
nz

CA

Wh

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra cifrei de afaceri :

1) Influena modificrii numrului de personal asupra modificrii cifrei de afaceri :

CA(Np ) = Np1 nz 0 h0Wh0 Np 0 nz 0 h0Wh0


= Np nz 0 h0Wh0
2) Influena modificrii numrului de zile lucrate n medie de un salariat ntr-un an
asupra modificrii cifrei de afaceri :

CA(nz ) = Np1 nz1 h0Wh0 Np1 nz 0 h0Wh0


= Np1 nz h0Wh0
3) Influena modificrii duratei medii a zilei de munc asupra modificrii cifrei de
afaceri :

CA(h ) = Np1 nz1 h1Wh0 Np1 nz1 h0Wh0


= Np1 nz1 h Wh0
4) Influena modificrii productivitii orare asupra modificrii cifrei de afaceri:

CA(Wh ) = Np1 nz1 h1Wh1 Np1 nz1 h1Wh0


= Np1 nz1 h1 Wh
d) Determinarea abaterii totale a cifrei de afaceri :

CA = CA( Np ) + CA(nz ) + CA(h ) + CA(Wh )

256

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri


a) Variaia numrului de personal va determina modificarea nivelului cifrei de afaceri,
n mod direct, n acelai sens i proporional cu numrul de zile lucrate n medie de un
salariat , cu durata medie a zilei de munc i productivitatea orar din perioada de
baz.
b) Variaia numrului mediu de zile lucrate de un salariat ntr-un an va determina
modificarea nivelului cifrei de afaceri, n mod direct, n acelai sens i proporional cu
numrul de personal din perioada curent, cu durata medie a zilei de munc i
productivitatea orar din perioada de baz.
c) Variaia duratei medii a zilei de munc va determina modificarea nivelului cifrei de
afaceri, n mod direct, n acelai sens i proporional cu numrul de personal, numrul
mediu de zile lucrate de un salariat din perioada curent i productivitatea orar din
perioada de baz.
d) Variaia productivitii orare va determina modificarea nivelului cifrei de afaceri, n
mod direct, n acelai sens i proporional cu numrul de personal, numrul mediu de
zile lucrate de un salariat i durata medie a zilei de munc din perioada curent.
D) Modele de analiz care exprim corelaia dintre potenialul tehnic i cifra de
afaceri
a) Stabilirea modelului factorial :

Mf Mf , Qf CA
CA = Ns

Ns Mf Mf , Qf
unde:
Ns = numrul mediu de salariai;

Mf = valoarea medie anual a mijloacelor fixe;


Mf
= gradul de nzestrare tehnic a muncii (cte mijloace revin pe un salariat);
Ns
,

Mf = valoarea medie anual a mijloacelor fixe direct productive;


Mf ,
= ponderea mijloacelor fixe direct productive n total mijloace fixe;
Mf
Qf
= randamentul mijloacelor fixe direct productive
.
Mf
CA
= gradul de valorificare a produciei fabricate sau cifra de afaceri medie la 1 leu
Qf
producie fabricat
b) Identificarea factorilor de influen :
CA = CA1 CA0

257

CA

Ns

Mf
Ns

Mf

Mf

Qf

Mf

CA
Qf

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra cifrei de afaceri :


1) Influena modificrii numrului mediu de salariai asupra modificrii cifrei de afaceri :

CA( Ns ) = Ns1 Ns 0

Mf 0
Ns

Mf 0

Mf 0

Qf 0
,

CA0
Qf 0

Mf 0
2) Influena modificrii gradului de nzestrare tehnic a muncii asupra modificrii
cifrei de afaceri :
Mf
Mf Mf , Qf
CA
CA( Mf / Ns ) = Ns1 1 0 0 0 0
,
Ns1 Ns 0 Mf 0 Mf 0 Qf 0
3) Influena modificrii ponderii mijloacelor fixe direct productive n total mijloace
fixe asupra modificrii cifrei de afaceri :
CA( Mf , / Mf ) = Ns1

Mf1 Mf1, Mf 0, Qf 0 CA0

Ns1 Mf1 Mf 0 Mf 0, Qf 0

4) Influena modificrii randamentului mijloacelor fixe direct productive asupra


modificrii cifrei de afaceri :

CA( Qf / Mf , ) = Ns1

Mf1
Ns1

Qf
Qf CA
1 0 0
Mf1 Mf1, Mf 0, Qf 0

Mf1,

5) Influena modificrii gradului de valorificare a produciei fabricate asupra


modificrii cifrei de afaceri :

CA( CA / Qf ) = Ns1

Mf1

Mf1,

Ns1 Mf1
d) Determinarea abaterii totale a cifrei de afaceri :

CA CA
1 0
Mf1, Qf1 Qf 0
Qf1

CA = CA(Ns) + CA(Mf/Ns) + CA(Mf/ Mf) + CA(Qf/Mf) + CA(CA/Qf)


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri
n ceea ce privete explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra
cifrei de afaceri logica este identic cu cea a primului model.

258

n orice ntreprindere nu toate mijloacele fixe sunt direct productive, de aceea este
necesar s se pun n eviden ponderea mijloacelor fixe direct productive n total mijloace
fixe i influena pe care o exercit aceast pondere asupra variaieicifrei de afaceri.
Gradul de nzestrare tehnic este pentru ntreprindere un indicator important care
reflect materializarea efortului investiional pe care ntreprinderea l-a fcut. Acest grad de
dotare tehnic trebuie analizat ns n dinamic i corelat cu indicatorul CA, deoarece exist
situaii cnd ponderea mijloacelor fixe direct productive este redus n total mijloace fixe, ca
urmare a unor dezafectri de secii, sectoare, ateliere, dar i ca urmare a unor deficiene n
sistemul de aprovizionare tehnico-material.
Compoziia tehnologic a mijloacelor fixe reflect ponderea mijloacelor fixe direct
productive n totalul mijloacelor fixe i se recomand ca n analiza n dinamic a acestui
indicator (raport) s se aprecieze pozitiv dac valorile lui tind ctre 1, ceea ce ar nsemna c
toate mijloacele fixe ar fi productive.
E) Modele care exprim corelaia dintre cifra de afaceri i gradul de asigurare a
resurselor umane (fora de munc) cu activele circulante (stocuri de materii
prime)
a) Stabilirea modelului factorial :
St CA

Ns St

CA = Ns

unde:
St - stocuri;
Ns = numrul mediu de salariai;
St
- volumul stocurilor ce revin n medie pe un salariat sau gradul de asigurare cu
Ns
stocuri a angajailor;
CA
- viteza de rotaie a stocurilor;
St

b) Identificarea factorilor de influen:

CA = CA1 CA0
Ns
CA

St
Ns

CA
St

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra cifrei de afaceri :

1) Influena modificrii numrului mediu de salariai asupra modificrii cifrei de afaceri :

259

CA( Ns ) = Ns1

St 0
Ns 0

CA0
St
CA
St
CA
Ns 0 0 0 = Ns1 Ns 0 0 0
St 0
Ns 0 St 0
Ns 0 St 0

2) Influena modificrii volumului stocurilor ce revin n medie pe un salariat asupra


modificrii cifrei de afaceri :

CA( St / Ns ) = Ns1

St1
Ns1

St
St
St
CA
CA0
Ns1 0 0 = Ns1 1 0
Ns 0 St 0
St 0
Ns1 Ns 0

CA0

St
0

3) Influena modificrii vitezei de rotaie a stocurilor asupra modificrii cifrei de afaceri :


CA
St
CA
St
St CA CA
CA(CA / St ) = Ns1 1 1 Ns1 1 0 = Ns1 1 1 0 .
St 0
Ns1 St1
Ns1 St 0
Ns1 St1
d) Determinarea abaterii totale:

CA = CA(Ns) + CA(St/Ns) + CA(CA/St)


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri
a) Variaia numrului mediu de salariai va determina modificarea nivelului cifrei de
afaceri n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a
volumului stocurilor ce revin n medie pe un salariat i, respectiv, a vitezei de rotaie a
stocurilor;
b) Variaia volumului stocurilor ce revin n medie pe un salariat va determina modificarea
nivelului cifrei de afaceri n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul numrului
mediu de salariai din perioada curent, respectiv, cu nivelul vitezei de rotaie a stocurilor din
perioada de baz.
c) Modificarea vitezei de rotaie a stocurilor va determina modificarea nivelului cifrei de
afaceri n mod direct, n acelai sens i proporional cu numrul mediu de salariai din
perioada curent, respectiv, cu volumul stocurilor ce revin n medie pe un salariat din aceeai
perioad, adic perioada curent.
ntr-o asemenea analiz este important s cunoatem nu numai volumul stocurilor ce
revin pe un salariat, ci i structura acestora.
Stocurile de resurse materiale reprezint un element esenial n procesul de producie,
atta timp ct ele sunt optim dimensionate.
Depirea unui anumit nivel poate crea serioase probleme de trezorerie ntreprinderii,
pentru c nseamn imobilizri bneti nejustificate. n practica curent se ntlnete categoria
de stocuri supranormative (acele stocuri create peste necesarul optim).
Stocurile supranormative se mpart i ele n 2 categorii :
1-stocuri cu micare lent;
2-stocuri fr micare.
O asemenea vitez de rotaie ofer o imagine asupra eficienei muncii, a calitii i
structurii stocurilor.

260

Corelaiile realizate prin analiza factorial ntre CA, numrul mediu de salariai,
valoarea medie a mijloacelor fixe i stocurile medii evideniaz n fapt contribuia
potenialului intern al ntreprinderii la realizarea obiectului de activitate.
F) Modelul factorial care exprim corelaia dintre volumul produciei vndute i
cifra de afaceri

Acest model de analiz este orientat spre elementele principale care condiioneaz
nivelul absolut al cifrei de afaceri, respectiv cantitatea vndut i preul de comercializare al
produselor. Formula de calcul a cifrei de afaceri, conform acestui model, este urmtoarea :
n

CA = qi pi
i =1

sau
n

CA = p qi
i =1

unde :

CA
q
p
i

- cifra de afaceri
- cantitatea fizic de produse sau volumul fizic al produciei, pe fiecare
tip de produs
- preul unitar de vnzare pe fiecare tip de produs
- tipul de produs
- preul mediu de vnzare

CA
p=
=
qi

qi pi
i

qi

= g pi
si

Nivelul total al cifrei de afaceri este condiionat de cei doi factori direci: cantitatea
vndut i preul unitar de vnzare, modificarea ntr-un sens sau altul a acestora regsindu-se
n acelai sens cu modificarea cifrei de afaceri.
Acest model de analiz factorial prezint un avantaj care const n aceea c pune n
eviden un al treilea factor de influen, i anume structura fizic a vnzrilor, care
contribuie, n mod obiectiv, la formularea cifrei de afaceri prin intermediul preului mediu de
vnzare.
Pentru analiza cifrei de afaceri se utilizeaz, preponderent, modelul clasic care, la
rndul su, cuprinde :
modelul teoretic;
modelul practic, asupra cruia vom insista.
Modelul practic
a) Stabilirea modelului factorial :
n

CA = qi pi
i =1

b) Identificarea factorilor de influen:

CA = CA1 CA0 = q1 p1 q 0 p 0

261

qi
CA

pi
unde :

q - variaia cantitii fizice de produse, reprezentnd factorul cantitativ


s - variaia structurii fizice a produciei sau ponderea pe care o deine
cantitatea din fiecare produs n total producie, reprezentnd factorul
structur
pi - variaia preurilor unitare de vnzare, reprezentnd factorul calitativ

de

d) Msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra cifrei de afaceri:


1. Influena cantitii fizice a produciei asupra cifrei de afaceri :
CA(q ) = rCA(q ) CA0
= q1 [s 0 ] p 0 q 0 p 0
= q 0 p 0 I q 0 p 0
= q 0 p 0 (I q 100 )
2. Influena modificrii structurii fizice a produciei asupra cifrei de afaceri :

CA(s ) = rCA(q;s ) rCA(q )

= q1 p 0 q1 [s 0 ] p 0

3. Influena modificrii factorului calitativ, adic a preului unitar de vnzare al


produselor, asupra cifrei de afaceri :

CA(p ) = rCA(q ;s ; p ) rCAq ;s


= q1 p1 q1 p0
d) Determinarea abaterii totale :
CA = CA(q ) + CA(s ) + CA(p )

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri


1. Volumul fizic al produciei influeneaz nivelul cifrei de afaceri n mod direct i
proporional cu nivelul preului de vnzare din perioada de baz, astfel:
- dac crete volumul fizic al produciei, crete i cifra de afaceri
proporional cu preul de vnzare din perioada de baz ;
- dac scade volumul fizic al produciei, scade i cifra de afaceri
proporional cu preul de vnzare din perioada de baz .

I q =

q1
100
q 0

262

=I rCA(q )

rCA(q )
CA0

100

rCA(q ) = q1 [s 0 ] p0
= q 0 p 0 I q
I q = IrI CA(q )
Variaia cantitii fizice de produse, exprimat n mrimi relative, determin
modificarea n acelai sens i proporie a cifrei de afaceri.
2. Structura fizic a produciei acioneaz asupra cifrei de afaceri prin intermediul
factorului calitativ, adic a preurilor unitare de vnzare, diferite pe produse.
Structura fizic a produciei se modific ca urmare a ritmurilor diferite de
realizare a produciei, pe produse.
Intensitatea de aciune a structurii va depinde de mrimea diferit dintre
nivelul individual al preului unitar de vnzare pe cele i tipuri de produse:
Dac :

atunci :

I q > I q i
I q < I q i
I q = I q i

g si1 < g si0


g si1 > g si0
g si1 = g si0

3. Preurile unitare de vnzare se modific ca urmare a confruntrii cererii cu oferta


pe piaa de desfacere.
Este util ca preul unitar de vnzare s fie comparat cu costul unitar de
realizare a produsului.
Preurile unitare de vnzare a produselor acioneaz n mod direct asupra cifrei
de afaceri i proporional cu volumul fizic al produciei din perioada curent precum
i cu structura fizic a produciei din aceeai perioad, perioada curent.
Cauzele care determin modificarea factorilor de influen
Modificarea volumului vnzrilor este un factor direct de influen, care determin
variaia nivelului absolut al cifrei de afaceri, n acelai sens cu modificarea sa i proporional
cu preul mediu din perioada de baz.
Dei nivelul realizat al volumului fizic al vnzrilor depinde, n mare msur, i de
factorii externi ai mediului n care ntreprinderea i desfoar activitatea, el este influenat
preponderent de efortul propriu i de abilitile ntreprinderii de a obine i vinde un produs la
un nivel care s-i asigure profitabilitatea scontat.
1. Modificarea volumului fizic al vnzrilor depinde de urmtorii factori:

a) Gradul de asigurare cu resurse - care trebuie s se realizeze sub urmtoarele


aspecte:
- cantitativ, adic cantitatea de resurse ( umane numrul de personal sau fondul
disponibil al personalului muncitor, tehnice numrul de utilaje sau fondul maxim disponibil
263

al utilajelor, materiale cantitatea de materii prime i materiale ) s fie asigurat la nivelul


necesarului;
- structural, aspect care urmrete att formarea i meninerea unor proporii
corespunztoare ntre cele trei categorii de resurse, dar i asigurarea i meninerea proporiilor
interne specifice fiecrei categorii de resurse;
- calitativ, aspect care asigur corelarea calitii resurselor cu cerinele proceselor
tehnologice de fabricaie i cu nivelul normal al calitii produsului;
- al termenelor de asigurare, aspect care vizeaz ca asigurarea s se realizeze
permanent, adic la toate nivelurile i structurile organizatorice trebuie s existe resursele n
cantitatea, structura i calitatea cerut de derularea procesului de producie.
b) Gradul de utilizare al resurselor pe baza tehnologiilor de fabricaie se realizeaz
corelarea dintre cele trei categorii de resurse n scopul transformrii materiilor prime i
materialelor n noi valori de ntrebuinare.
n mod sintetic, gradul de utilizare a resurselor i nivelul eficienei acestora se
reflect n nivelul i evoluia consumurilor specifice pe unitatea de produs, astfel:
productivitatea muncii pentru personalul muncitor ( timpul necesar pe unitatea de
produs sau numrul de produse n unitatea de timp);
randamentul utilajelor pentru capacitatea de producie ( timpul de prelucrare pe grupe
de maini sau producia obinut pe un utilaj);
consumul specific pe unitatea de produs pentru materii prime i materiale.
O reducere a consumului specific de resurse umane, tehnice i materiale determin o
serie de efecte pozitive:
- eliberarea de resurse pe cele trei categorii menionate;
- realizarea unei producii suplimentare la consumul total planificat;
- realizarea nivelului planificat al produciei cu un consum total de resurse mai sczut;
- economisire absolut i relativ a resurselor;
- accelerarea vitezei de rotaie a mijloacelor circulante;
- reducerea costurilor de producie i implicit creterea rezultatelor financiare.
O cretere a consumurilor specifice de resurse umane, tehnice i materiale determin o
serie de efecte negative:
- nendeplinirea planului de producie, cu impact negativ asupra tuturor indicatorilor
care au baza de calcul volumul fizic al produciei i valoarea produciei,
- ncetinirea vitezei de rotaie a fondurilor de producie i imobilizarea mijloacelor
materiale i financiare,
- creterea costurilor de producie i implicit diminuarea rezultatelor financiare.
c) Gradul de organizare a produciei i a muncii ntregul complex de aciuni i
msuri de organizare a produciei i a muncii, prin asigurarea corelrii optime n timp i
spaiu a celor trei categorii de resurse, au ca efect final creterea eficienei i gradului de
valorificare a resurselor i se regsete n reducerea consumului specific de resurse, n
economisirea absolut i relativ a resurselor.
2. Influena exercitat de modificarea structurii vnzrilor se explic prin proporia
diferit de vnzare a produselor de la o perioad la alta, n cazul n care preurile unitare de
comercializare sunt difereniate pe clase de calitate.
Creterea ponderii vnzrilor la produsele care au un pre unitare de vnzare mai mare
dect preul mediu din perioada de baz, va determina creterea nivelului total al cifrei de
afaceri pe seama structurii iar creterea ponderii vnzrii la produsele care au pre unitar de

264

comercializare mai mic dect preul mediu, va determina reducerea nivelului total al cifrei de
afaceri.
Modificarea structurii fizice a vnzrilor, n favoarea produselor care au un pre
individual de vnzare mai mare dect preul mediu, este condiionat de urmtorii factori :
- existena cererii pentru produsele respective;
- existena capacitilor disponibile la aceste produse sau s poat fi
obinute prin substituirea, n producie, a produselor cu pre mic;
- nivelul de profitabilitate al acestor produse s fie superior sau
comparabil cu cel al produselor cu pre de comercializare mai mic.
Dac exist produse pe clase de calitate atunci creterea ponderii produselor din
clasa de calitate I va determina o cretere a preului mediu .
3. Nivelul absolut al cifrei de afaceri se va modifica n acelai sens cu modificarea
preului mediu al produselor dintr-o grup omogen, ca urmarea fluctuaiei preurilor
individuale la produsele respective.
Preul reprezint un element strategic, decare firma trebuie s in seama n elaborarea
politicii sale comerciale iar procesul de stabilire a preurilor de comercializare trebuie s in
seama de urmtoarele aspecte :
- obiectivele strategice ale ntreprinderii, cum ar fi maximizarea
profitului sau ntrirea poziiei pe pia;
- situaia financiar a ntreprinderii (dac poate sau nu s i permit
meninerea unui nivel sczut al preului i pe ce perioad);
- nivelul costului unitar al produselor;
- tendinele pieei pe care activeaz ntreprinderea (cretere, stagnare,
regres);
- faza n care se afl produsul pe curba sa de via (lansare, cretere,
maturitate sau declin);
- concurena existent pe pia i poziionarea produselor fa de
concuren.
Dei preul de vnzare este o rezultant a raportului dintre cererea i oferta existente
pe pia, el este o prghie a politicii comerciale a ntreprinderii, astfel nct stabilirea
preurilor se face att n funcie de condiiile de pia ct i de opiunile strategice ale
managementului ntreprinderii, privind poziionarea produselor.
Stabilirea preurilor individuale de comercializare a produselor trebuie s aib la baz
raportul calitate-pre, raport ce asigur competitivitatea produselor i n funcie de care se pot
adopta mai multe strategii comerciale, i anume :
1. strategia de excepie
2. strategia valorii ridicate
3. strategia valorii superioare
4. strategia preului exagerat
5.strategia valorii medii
6. strategia valorii acceptabile
7. strategia valorii preului de jaf
8. strategia falsei economii
9. strategia economisirii
Managementul ntreprinderii, la alegerea strategiei, trebuie s caute evitarea
extremelor, i anume :
- un nivel sczut al preului ar putea s nu mai acopere costul de fabricaie i produsul
s devin nerentabil, iar pe de alt parte, un pre prea sczut poate fi asimilat, deseori, cu o
calitate ndoielnic;

265

- un nivel foarte ridicat al preului limiteaz sau chiar elimin cererea produsului
respectiv, adic acesta devine necompetitiv.

3.3.4.2. Analiza factorial a cifrei de afaceri n cazul firmelor din comer i


turism
A) Model factorial care exprim corelaia dintre cifra de afaceri i suprafaa reelei
comerciale :

CA = Sc

CA
,
Sc

unde:
CA - suprafaa medie de vnzare;

CA
- cifra de afaceri exprimat valoric la o unitate de suprafa de vnzare.
Sc
B) Model factorial ce exprim corelaia dintre cifra de afaceri i unitile cu activitate
turistic:
CA
CA = Nt
,
Nt
unde:
Nt - numrul de turiti;

CA
- ncasrile medii pe un turist .
Nt

3.3.5. Analiza efectelor modificrii cifrei de afaceri


asupra principalilor indicatori economico-financiari
ai ntreprinderii
Modificarea cifrei de afaceri n sensul creterii sau descreterii ( CA = CA CA )
1
0
influeneaz principalii indicatori sintetici economico-financiari ai ntreprinderii, cum sunt:
profitul, ratele de rentabilitate, viteza de rotaie a activelor circulante, eficiena utilizrii
activelor i resurselor umane etc.
Relaiile folosite pentru cuantificarea modificrii cifrei de afaceri asupra indicatorilor
economico-financiari ai firmei sunt:
a) asupra profitului brut aferent vnzrilor:
Pb( CA) = (CA1 CA 0 )pr 0
unde:
pr 0 = profitul mediu la 1 leu vnzri;
pr = 1

qv c
qv p

0 0

0 0

266

b) asupra ratei rentabilitii economice:

Rrec( CA) =

(CA1 CA 0 )pr 0
At1

100

unde: At = activul total;


c) asupra vitezei de rotaie a activelor circulante:

Dz( CA) =

AC0
AC0
T
T
CA1
CA 0

unde:
AC = soldul mediu al activelor circulante;
T = perioada analizat (zile);
d) asupra eliberrii sau imobilizrii de capital circulant ca urmare a modificrii vitezei
de rotaie:
AC0
AC0 CA1
T
T
CA 0 T
CA1

E/I( CA) =
e) asupra costurilor totale:

unde: CCA

CT ( CA) = (CA1 CA0 ) CCA


- costul la 1 leu cifra de afaceri;

f) asupra eficienei utilizrii mijloacelor fixe:


CA 0
CA 1
MF1000( CA) =
1000
1000
MF1
MF1
g) asupra eficienei utilizrii activelor de exploatare:

EAe( CA) =

CA 0
CA1
1000
1000
Ae1
Ae 0

unde: Ae = active de exploatare;


h) asupra rentabilitii capitalului permanent:

unde:

Rf ( CA) = (CA1 CA0 ) Rc / Kp


Kp - capital permanent.
Rc rentabilitatea comercial

i) asupra productivitii muncii:

W( CA) = (CA1 - CA 0 )/Np1.


j) asupra valorii adugate:

unde:

VA( CA) = (CA1 - CA 0 ) x VA 0 /CA 0


VA 0 /CA 0 - valoarea adugat la 1 leu cifr de afaceri.

267

k) asupra eficienei utilizrii potenialului uman caracterizat prin profitul mediu pe


salariat:

(CA1 CA 0 )pr 0
Ns1

Interpretarea acestor efecte ale modificrii cifrei de afaceri poate fi realizat prin
aprecierea evoluiei cifrei de afaceri n raport cu resursele existente. Pentru aceasta se
compar indicele cifrei de afaceri (ICA) cu indicele consumurilor de resurse (IR), adic cu
indicele consumului de materiale (IM) sau cu indicele numrului de personal (INp) sau cu
indicele valorii imobilizrilor fixe (IIMF) .
Se identific trei situaii posibile:
1) dac ICA> IR, nseamn o valorificare mai bun a resurselor, n sensul c unitatea valoric
de cifr de afaceri se realizeaz cu un consum mai mic de resurse;
ICA> IM, adic la un consum dat de materiale se obine o cifr de afaceri mai mare sau
unitatea valoric de cifr de afaceri se obine cu un consum mai mic de resurse;
ICA> INp, adic pentru obinerea unei uniti valorice de cifr de afaceri consumul de
for de munc scade, iar productivitatea muncii crete;
ICA> IIMF , adic necesarul de mijloace fixe pe unitatea valoric de cifr de afaceri
scade, iar producia obinut la o unitate valoric de mijloace fixe crete.
2) dac ICA< IR , nseamn c se nregistreaz o diminuare a eficienei gradului de valorificare
a factorilor de producie;
3) dac ICA = IR, nseamn reproducerea condiiilor de exploatare - comercializare din
perioada precedent i n perioada curent.

3.4. ANALIZA VALORII ADUGATE


Valoarea adugat constituie un concept esenial al analizei economice i sociale
realizate la nivel de ntreprindere. n acelai timp ns, valoarea adugat s-a impus i la
nivelul economiilor ca un instrument util de msurare a rezultatelor economice efective.
Valoarea adugat este un indicator sintetic fundamental care exprim o valoare nou
creat, reprezentnd bogia unei ntreprinderi i rezult din activitatea de ansamblu a
acesteia din care se deduc cheltuielile materiale.
Valoarea adugat exprim creterea de valoare rezultat din utilizarea factorilor de
producie, ndeosebi a factorilor munc i capital, peste valoarea materiilor prime,
materialelor i serviciilor cumprate de ntreprindere de la teri70.
Importana valorii adugate decurge din urmtoarele dou motive:
valoarea adugat se regsete la nivel macroeconomic ca principal component a
PIB-ului unei ri (n sistemul conturilor naionale PIB-ul rezult din agregarea valorii
adugate la toate unitile dintr-o ar, ntr-un an economic, a taxelor pe valoarea
adugat i a taxelor vamale);
valoarea adugat reprezint sursa de remunerare a tuturor participanilor la viaa
ntreprinderii, si anume: personalul, statul, creditorii, acionarii.
70

E. L. Stark, M.I. Pantea - Analiza situaiilor financiare ale ntreprinderii. Elemente teoretice. Studiu de
caz, Editura Economic, Bucureti, 2001, pag. 91

268

Prin comparaia valorii adugate cu cifra de afaceri, putem spune c n timp ce aceasta
din urm exprim capacitatea ntreprinderii de a vinde, valoarea adugat exprim aportul
economic al ntreprinderii, surplusul de valoare pe care aceasta reuete s-l genereze ca
urmare a efortului depus n procesul de producie. Spre deosebire de cifra de afaceri, care
include i valoarea cumprrilor de materii prime, materiale i servicii care se regsesc n
cifra de afaceri a firmelor furnizare, valoarea adugat cuprinde numai echivalentul activitii
ntreprinderii n cauz.

3.4.1. Analiza nivelului, dinamicii i structurii valorii adugate


A) Analiza nivelului valorii adugare

Valoarea adugat se poate obine prin dou modaliti de calcul i anume:


a) metoda substractiv;
b) metoda aditiv
a) Conform metodei substractive , denumit i metoda sintetic, valoarea adugat se
determin astfel:
VA = Marja comercial (Mc) + Producia exerciiului (Qex) - Consumuri intermediare
(Ci)
Marja comercial (Mc) este un sold intermedir de gestiune i se calculeaz ca
diferen ntre valoarea mrfurilor vndute i costul de cumprare al acestora.
Producia exerciiului (Qex) reprezint totalitatea bunurilor i serviciilor produse
de o ntreprindere pe o perioad de un an. Este expresia activitii globale a ntreprinderii.

Principale elemente componente ale produciei exerciiului sunt evideniate n urmtoarea


formul de determinare:
Producia exerciiului = Producia vndut + Variaia stocurilor (sold creditor ct.711) Variaia stocurilor (sold debitor ct.711) +Producia imobilizat
Consumurile intermediare (Ci) sunt formate din:
cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile;
cheltuieli cu energia i apa;
alte cheltuieli materiale;
cheltuieli privind prestaiile externe pentru activitatea de producie i comercializare
(cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri i cheltuieli cu alte servicii
executate de teri), i anume:
cheltuieli cu ntreinerea i reparaiile,
cheltuieli cu redevenele, locaiile de gestiune i chiriile,
cheltuieli cu primele de asigurare,
cheltuieli cu studiile i cercetrile,
cheltuieli cu colaboratorii,
cheltuieli privind comisioanele i onorariile,
cheltuieli de protocol, reclam i publicitate,
cheltuieli cu transportul de bunuri i persoane,
cheltuieli cu deplasri, detari i transferri,

269

cheltuieli potale i taxe de comunicaii,


cheltuieli cu serviciile bancare i asimilate,
alte cheltuieli cu serviciile executate de teri;

corecii valorice reprezentate prin:


diferena dintre cheltuieli i venituri privind ajustarea valorii activelor circulante
(creane i debitori diveri inclusiv provizioanele pentru deprecierea stocurilor i
produciei n curs de execuie),
diferena dintre cheltuieli i venituri privind provizioanele pentru riscuri i
cheltuieli.
Orice cretere a consumurilor intermediare provoac diminuarea valorii adugate. La
fel ca i cifra de afaceri, valoarea adugat, ca indicator de rezultate, are o pregnant tent
strategic. Reducerea consumurilor intermediare pornete de la cunoaterea temeinic a pieei
de aprovizionare i continu cu existena la nivelul ntreprinderii a unor competene care s
asigure transformarea ct mai eficient a intrrilor n noi valori la ieirea din proces,
ntemeiate pe tehnologie i organizare.
n cazul n care ntreprinderea desfoar doar o activitate productiv, valoarea
adugat se va determina astfel:
VA = Qex - Ci
b) Metoda aditiv sau de repartiie
Valoarea adugat de ntreprindere ca urmare a derulrii unei activitii lucrative se
repartizeaz, n general, ntre cinci pri participante:
- personalul salariat care este retribuit prin salarii i protecia social aferent
(inclusiv impozitul pe salarii);
- statul percepe impozite (impozite, taxe i vrsminte asimilate, inclusiv impozitul
pe profit);
- creditorii percep dobnzi pentru titlurile de credit pe care le-au consimit
ntreprinderii i comisioane;
- acionarii ntreprinderii care au dreptul la o remunerare separat prin dividende;
- ntreprinderea (prin autofinanarea net real, adic profit repartizat pentru
investiii i amortizri).
Analiza modului de repartizare a valorii adugate este important pentru a pune n
eviden evoluia prii care revine fiecrui participant i astfel s se aprecieze nivelul de
retribuire al acestuia n raport cu efortul depus.
Pornind de la afirmaiile precedente, conform metodei aditive valoarea adugat se
determin astfel:
VA = (Cheltuieli cu personalul + Participarea salariailor la profit) +
(Impozite, taxe i vrsminte-inclusiv impozitul pe profit) + Cheltuieli
cu dobnzile + Dividende + (Profit reinvestit + Amortizare)

Pentru a aprecia contribuia elementelor componente la formarea i la modificarea


valorii adugate se compar indicii acestora cu indicele valorii adugate i respectiv cu
indicele volumului total de activitate (al produciei exerciiului).
Dac se constat c indicele unui element component al valorii adugate este mai mic
dect indicele valorii adugate, atunci se nregistreaz o scdere a ponderii elementului n
valoarea adugat i invers, dac indicele unui element este mai mare dect indicele valorii
adugate se nregistreaz o cretere a ponderii acelui element n valoarea adugat total.

270

La nivel de ntreprindere se consider c situaia este normal atunci cnd scade


ponderea elementelor de natura cheltuielilor i crete ponderea elementelor de natura
profitului din activitatea de exploatare.
B) Pentru analiza dinamicii valorii adugate sunt folosii indicatori de abatere absolut.
Astfel, abaterea absolut a valorii adugate se va determina astfel :
a) Abaterea absolut n mrimi absolute

VA = VA1 VA0
sau
VA = VAn VAn-1.
Abaterea absolut n mrimi absolute a valorii adugate cuantific n mrimi absolute,
creterea sau descreterea nivelului valorii adugate fa de o baz de comparaie sau fa de
nivelul valorii adugate din perioade precedente.
Acest tip de abatere permite compararea i cu alte baze de comparatie dect cele de la
nivelul ntreprinderii.
b) Abaterea absolut n mrimi relative- de natura indicelui
VA1
x100
VA0
sau
VA n
IVA =
x100 .
VA n-1
IVA =

Abaterea absolut n mrimi relative a valorii adugate arat de cte ori se regsete
valoarea adugat din perioada de baz, sau baza de comparaie n valoarea adugat din
perioada curent sau cea comparat.
c) Abaterea absolut n mrimi relative - de natura ritmului (abaterea indicelui)
IVA = IVA 100
Ritmul arat procentual, n mrimi relative, abaterea absolut a valorii adugate de la
o perioad la alta, sau abaterea absolut a valorii adugate comparate fa de baza de
comparaie.
C) n analiza structurii valorii adugate se utilizeaz o serie de rate specifice:
a) Rata medie a valorii adugate aferente cifrei de afaceri care pune n eviden
ponderea pe care o reprezint valoarea adugat n totalul activitii ntreprinderii,
determinndu-se cu relaia:

VA
100
CA
Evoluia cresctoare a acestei rate de la o perioad la alta pune n eviden o activitate
favorabil pentru ntreprindere.
Acest indicator este o expresie a productivitii globale, a bogiei create la un anumit
nivel de activitate. n industrie ea se ridic n medie la 50-60% din cifra de afaceri, pe cnd n
sfera distribuiei este mult mai redus (15-20%). Interpretarea evoluiei ratei valorii adugate
RVA =

271

trebuie fcut lund n considerare structura cifrei de afaceri pe tipuri de activiti. Pentru o
ntreprindere mixt (de producie i comercializare) degradarea ratei valorii adugate
semnific creterea ponderii activitii comerciale, cu o rat specific mai redus.
Dup ali autori rata valorii adugate constituie un indicator al gradului de integrare
economic a ntreprinderii, a capacitii acesteia de a-i asigura ea nsi un anumit numr de
faze ale ciclului de exploatare.
Se mai poate calcula i prin raportarea valorii adugate la producia exerciiului:
VA
RVA =
100
Qe
Un asemenea indicator caracterizeaz gradul de integrare al activitii ntreprinderii pe
vertical cu activitatea specific de producie.
b) Rata valorii adugate la 1.000 lei active imobilizate reprezint un indicator al
eficienei economice deoarece ne arat ct valoare adugat revine la 1.000 lei active
imobilizate (Ai), determinndu-se cu relaia:

RVA =

VA
100
Ai

Valoarea adugat reprezint efectul, iar activele imobilizate reprezint efortul.


c) Rate de structur sau ratele de remunerare ale valorii adugate care se
calculeaz prin raportarea diferitelor elemente componente ale valorii adugate la valoarea
adugat total.
Pentru aprecierea modului de distribuire a valorii adugate se utilizeaz urmtoarele
rate:
Cheltuieli de personal
PERSONAL
x100
Valoarea adaugata

STAT:

Impozite si taxe
x100
Valoarea adaugata

ACIONARI:

Dividende si repartizari
x100
Valoarea adaugata

CREDITORI:

NTREPRINDERE:

Cheltuieli cu dobnzile
x100
Valoarea adaugata
Autofinantare
x100
Valoarea adaugata

Nivelul ratelor de distribuire a valorii adugate este important, att pentru a se urmri
evoluia n timp i mutaiile care pot avea loc ntre cele cinci categorii, ct i pentru a fi
comparate cu nivelurile medii pe ramur sau cu nivelurile realizate de alte ntreprinderi din
ramur.

272

d) Rata variaiei valorii adugate, care permite aprecieri cu un plus de precizie,


asupra creterii sau regresiei activitii:

RvA =

VA1VA0
x100
VA0

Aceast rat mai este denumit n literatura economic rata de cretere a


ntreprinderii.

3.4.2. Analiza factorial a valorii adugate


n teoria i practica economic se utilizeaz mai multe modele de analiz factorial a
valorii adugate, dar noi vom insista asupra a trei modele:
Modelul factorial care ia n considerare contribuia muncii la obinerea valorii
adugate;
Modelul factorial bazat pe capacitatea ntreprinderii de a spori valoarea consumurilor
intermediare;
Modelul factorial care ia n considerare aportul resurselor tehnice i materiale la
realizarea nivelului valorii adugate.

3.4.2.1. Modelul factorial care ia n considerare contribuia muncii la


obinerea valorii adugate
Se poate determina un model teoretic i unul practic.
a) Stabilirea modelului factorial teoretic:
Modelul teoretic:

VA= Nh x whva

tiind c:
Nh = Np x nh
nh = nz x h
b) Identificarea factorilor de influen n modelul teoretic:
Np

Nh

nz
nh

VA

h
whva

Modelul practic asupra cruia vom insista este cel care se utilizeaz :
a) Stabilirea modelului factorial :
Modelul practic:

VA = Np x nz x h x whva
273

unde:
Np- numr de personal;
Nh- numrul mediu de ore lucrate de toi muncitorii pe an ; total om-ore ;
nh- numrul mediu de ore lucrate de un muncitor pe an;
nz- numrul mediu de zile lucrate de un muncitor pe an;
h numrul mediu de ore lucrate de un muncitor pe zi;
whva- productivitatea orar medie a muncii cu baza de calcul n valoarea adugat.
b) Identificarea factorilor de influen n modelul practic :

Np
nz
VA
h
whva
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor valorii adugate:

1) Influena modificrii numrului de personal asupra valorii adugate


VA( Np) = Np1 x nz0 x h0 x whva0 Np0 x nz0 x h0 x whva0
= Np x nz0 x h0 x whva0
2) Influena modificrii numrului mediu de zile lucrate de un muncitor pe an asupra
valorii adugate
VA(nz) = Np1 x nz1 x h0 x whva0 Np1 x nz0 x h0 x whva0
= Np1 x nz x h0 x whva0
3) Influena modificrii numrului mediu de ore lucrate de un muncitor pe zi asupra
valorii adugate
VA(h) = Np1 x nz1 x h1 x whva0 Np1 x nz1 x h0 x whva0
= Np1 x nz1 x h x whva0
4) Influena modificrii productivitii orare medii a muncii cu baza de calcul n
valoarea adugat asupra valorii adugate
VA(whva) = Np1 x nz1 x h1 x whva1 Np1 x nz1 x h1 x whva0
= Np1 x nz1 x h1 x whva
d) Determinarea abaterii totale :

VA = VA( Np) + VA(nz) + VA(h) + VA(whva).

274

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra valorii adugate


a) Modificarea numrului de personal influeneaz valoarea adugat n mod direct,
n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a numrului mediu de
zile lucrate de un muncitor pe an i respestiv a numrului de ore lucrate de un
muncitor pe zi i cu nivelul din perioada de baz a productivitii orare medii a
muncii.
b) Modificarea numrului mediu de zile lucrate de un muncitor pe an influeneaz
valoarea adugat n mod direct, n acelai sens i proporional cu numrul de
personal din perioada curent, respectiv cu numrul mediu de ore lucrate de un
muncitor pe zi i cu productivitatea medie orar a muncii din perioada de baz.
c) Modificarea numrului mediu de ore lucrate de un muncitor pe zi influeneaz
valoarea adugat n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada
curent a numrului de personal i a numrului mediu de zile lucrate de un muncitor
pe an i cu nivelul din perioada de baz a productivitii orare medii a muncii.
d) Modificarea productivitii orare medii a muncii (cu baza de calcul n valoarea
adugat) infleneaz valoarea adugat n mod direct, n acelai sens i proporional
cu nivelul din perioada curent a numrului de personal, a numrului mediu de zile
lucrate de un muncitor pe an i a numrului mediu de ore lucrate de un muncitor pe
zi.
Msurile de cretere a valorii adugate conform modelului utilizat sunt:
a) Utilizarea extensiv: creterea Nh (consumului de timp de munc), n condiiile
pstrrii VA realizat pe unitatea de timp de munc. Creterea de Nh se poate realiza,
fie prin creterea Np (numrului de personal), fie prin creterea nh (numrului mediu
de ore lucrate de un muncitor pe an). La rndul su nh poate fi crescut prin creterea
numrului mediu de zile lucrate de un muncitor pe an i a numrului mediu de ore
lucrate de un muncitor pe zi (n limitele prevzute de legislaia muncii i a
prevederilor din contractele colective i individuale de munc).
b) Utilizarea intensiv: prevede creterea VA la unitatea de timp de munc, n condiiile
pstrrii consumului total de timp de munc nemodificat. n esen nseamn creterea
productivitii muncii; fiecare produs nglobeaz o anumit VA, ori dac n timpul
total de munc alocat se produce mai mult, implicit VA pe total va crete.
c) Utilizarea extensiv i intensiv: acest mod de cretere a valorii adugate se
realizeaz, de regul, atunci cnd au loc schimbri majore n ceea ce privete nivelul
tehnic i tehnologic al ntreprinderii, inclusiv creterea capacitilor de producie.
La nivelul utilizrii extensive a personalului cauzele neutilizrii corespunztoare a
consumului total de timp de munc pot fi:
Cauze obiective
o concedii de boal;
o concedii de maternitate;
o program redus pentru boal sau maternitate;
o concedii pentru studii;
o cazuri de for major;
Cauze datorate conducerii i organizrii:
o ntreruperi de zile ntregi (nz) sau n cadrul zilei, de ore (h) generate de:
o lipsa materiilor prime;
o lipsa energiei i combustibililor;
275

o prelungirea duratelor de execuie a reviziilor i reparaiilor periodice;


o deficiene de natur organizatoric (pregtirea fabricaiei, nedelegarea de
atribuii, etc.);
o greve;
Cauze subiective, derivate din atitudinea personalului angajat:
o absenteismul;
o nerespectarea programului de lucru (ntrzieri, plecri n timpul
programului sau mai devreme de terminarea acestuia);
o concedii fr plat;
o cultura organizaional, dat de istoricul firmei i pilda conductorului.

3.4.2.2. Modelul factorial bazat pe capacitatea ntreprinderii de a spori


valoarea consumurilor intermediare
a) Stabilirea modelului factorial:

Se pornete de la metoda de calcul indirect a valorii adugate:

Ci
= Qex va
VA = Qex Ci = Qex 1
Qex

unde:
va = valoarea adugat medie la 1 leu Qex (producia exerciiului)
b) Identificarea factorilor de influen:

Ns
T
Qex

VA
Wh
S
va
vai
unde:
T = consum de timp total (ore-an);
Wh = productivitatea medie orar;
Ns = numr mediu de salariai;
t = timp de munc ce revine pe un salariat;
S = structura produciei exerciiului pe produse sau pe tipuri de activiti;
vai = valoarea adugat la 1 leu Qex pe produse sau pe tipuri de activiti.
S i * vai
va =
100

Qex Ci
Ci
VA
= Qex
= Qex
VA = Qex Ci = Qex 1
= Qex va
Qex
Qex
Qex

276

[(

Ci
= Qex va = T W h va = Ns t W h va = Qex (S vai )
VA = Qex Ci = Qex 1
Qex
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor valorii adugate:

1) Influena modificrii produciei exerciiului asupra modificrii valorii adugate:


VA(Qex ) = Qex1 va0 Qex0 va0 = (Qex1 Qex0 ) va0
1.1.) Influena modificrii consumului de timp total asupra modificrii valorii
adugate:
VA(T ) = T1 W h0 va 0 T0 W h0 va 0 = (T1 T0 )W h0 va 0
1.1.1.) Influena modificrii numrului mediu de salariai asupra modificrii valorii
adugate:

VA( Ns ) = Ns1 t 0 W h0 va0 Ns 0 t 0 W h0 va 0 = Ns 1 Ns 0 t 0 W h0 va 0

1.1.2.) Influena modificrii timpului de munc ce revine pe un salariat asupra


modificrii valorii adugate:
VA(t ) = Ns1 t1 W h0 va 0 Ns1 t 0 W h0 va 0 = Ns1 (t1 t 0 ) W h0 va 0
1.2.) Influena modificrii productivitii medii orare asupra modificrii valorii
adugate:
VA(Wh ) = T1 W h1 va0 T1 W h0 va0 = T1 (W h1 W h0 ) va0
2) Influena modificrii valorii adugate medii la un leu producia exerciiului asupra
modificrii valorii adugate:
VA( va ) = Qex1 va1 Qex1 va0 = Qex1 (va1 va0 )

2.1.) Influena modificrii structurii produciei exerciiului pe produse sau pe tipuri de


activiti asupra modificrii valorii adugate:
VA(S) = Qex1 x var (S) - Qex1 x va0 = Qex1 (var (S) va0 )
unde:

var (S) valoarea adugat medie recalculat n funcie de structura produciei


exerciiului
Si vai
Si1 vai0 - valoarea adugat recalculat
va =
i
var (S) =
100
100

277

2.2.) Influena modificrii valoarii adugate la 1 leu Qex pe produse sau pe tipuri de
activiti asupra modificrii valorii adugate:
VA(vai) = Qex1 x va1 Qex1 x var (S) = Qex1 ( va1 var (S))
d) Determinarea abaterilor pariale i totale :

VA(T) = VA(Ns) + VA(t) ;


VA(Qex) = VA(T) + VA(Wh)

VA(va) = VA(Si) + VA(v ai);


VA = VA(Qex) + VA( va )
71

sunt:

Conform acestui model factorial de analiz, factorii de cretere a valorii adugate

creterea productivitii medii orare,


mbuntirea utilizrii timpului de munc;
reducerea cheltuielilor materiale la un leu producia exerciiului, concomitent
cu creterea calitii produciei;
creterea gradului de utilizare a capacitilor de producie.

3.4.2.3. Modelul factorial care ia n considerare aportul resurselor tehnice


i materiale la realizarea nivelului valorii adugate
a) Stabilirea modelului factorial :

CA VA
VA = Aex x
x

Aex CA
b) Identificarea factorilor de influen:

Aex active de exploatare

VA

CA

- eficiena utilizrii activelor de exploatare prin


Aex
prisma capacitii acestora de a degaja cifr de afaceri
(cu baza de calcul n Qex)
VA

- rata valorii adugate (cu baza de calcul n cifra de


CA
afaceri)

71

Buglea Alexandru, Lala Popa Ion Analiz economico financiar, Editura Mirton, Timioara, 2009,
pag.239

278

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor valorii adugate:


1) Influena modificrii activelor de exploatarea asupra valorii adugate

CA
VA
CA
VA
VA(Aex) = Aex1 x
x
- Aex0 x
x

Aex 0 CA 0
Aex 0 CA 0
CA
VA
= Aex x
x

Aex 0 CA 0
2) Influena modificrii eficienei utilizrii activelor de exploatare prin prisma
acestora de a degaja cifr de afaceri asupra valorii adugate
CA
CA VA
CA
VA
VA
= Aex1 x
x
- Aex1 x
x

Aex 1 CA 0
Aex 0 CA 0
Aex
CA VA
= Aex1 x
x

Aex CA 0
3) Influena modificrii ratei valorii adugate asupra valorii adugate
VA
CA VA
CA
VA
= Aex1 x
x
- Aex1 x
x
Aex 1 CA 1
Aex 1
CA
VA
CA
= Aex1 x

x
CA
Aex 1

VA

CA 0

d) Determinarea abaterii totale :

CA
VA
VA = VA( Aex) + VA
+ + VA

Aex
CA
Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra valorii adugate
a) Modificarea activelor de exploatare influeneaz valoarea adugat in mod direct, n
acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a eficienei utilizrii
activelor de exploatare i a ratei valorii adugate, ambele cu baza de calcul n cifra de
afaceri.
b) Modificarea eficienei utilizrii activelor de exploatare prin prisma capacitii acestora
de a degaja cifr de afaceri influeneaz valoarea adugat n mod direct, n acelai
sens i proporional cu nivelul din perioada curent a activelor de exploatare i cu
nivelul din perioada de baz a ratei valorii adugate.
c) Modificarea ratei valorii adugate cu baza de calcul n cifra de afaceri influeneaz n
mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada curent a activelor
de exploatare i a eficienei utilizrii activelor de exploatare prin prisma capacitii
acestora de a genera cifr de afaceri.
Msurile de cretere a valorii adugate conform modelului trebuie s vizeze:
a) Utilizarea extensiv dat de creterea nivelului activelor de exploatare, n condiiile
pstrrii constante a randamentului activelor de exploatare i a ratei valorii adugate;
279

b) Creterea cifrei de afaceri ntr-un ritm mai mare dect cel al activelor de exploatare
(ICA>IAex);
c) Creterea valorii adugate ntr-un ritm superior creterii cifrei de afaceri (IVA > ICA).

3.4.3 Analiza efectelor modificrii valorii adugate


asupra principalilor indicatori economico-financiari
ai ntreprinderii
Relaiile folosite pentru cuantificarea modificrii valorii adugate asupra indicatorilor
economico-financiari ai firmei sunt:
a) asupra eficienei utilizrii activelor de exploatare:
VA VA0
VA
Aex ( VA) =
1000 = 1
1000 ;
Aex1
Aex1
b) asupra eficienei utilizrii mijloacelor fixe:
VA VA0
VA
Mf ( VA) =
1000 = 1
1000 ;
Mf1
Mf 1
c) asupra eficienei economice a capitalurilor:
VA VA0
VA
K ( VA) =
1000 = 1
1000 ;
K1
K1
d) asupra eficienei utilizrii potenialului uman:
1) caracterizat pe baza productivitii anuale stabilite pe baza valorii adugate:

Ns ( VA) =

VA VA1 VA0
=
.
Ns1
Ns1

2) caracterizat pe baza profitului pe angajat:


Ns ( VA) =

(VA1 VA0 ) * p ra 0
N S1

e) asupra rezultatului exploatrii:

RE ( VA) = (VA1 VA0) * p rao


unde:
p ra - profitul mediu din exploatare la 1 leu valoare adaugata
f) asupra ratei rentabilitii economice fa de activul total:

Rrec ( VA) =

(VA1 - VA 0 ) * p ro
*100
AT 1

unde:
AT1 activul total

280

3.5. ANALIZA PROFITULUI


Am precizat n cadrul subcapitolului 3.2.Prezentarea indicatorilor de rezultate care
se regsesc n Tabloul Soldurilor Intermediare de Gestiune c indicatorii de rezultate de
natura profitului sunt:
- acumularea brut din exploatare;
- rezultatul exploatrii;
- rezultatul financiar;
- rezultatul curent;
- rezultatul extraordinar;
- rezultatul exerciiului brut i net.

Din aceti ase indicatori ne vom opri asupra a trei dintre ei, i anume:
acumularea brut din exploatare;
rezultatul exploatrii;
rezultatul total al exerciiului.

3.5.1. Analiza acumulrii brute din exploatare


Acumularea brut din exploatare (ABE) reprezint rezultatul brut al activitii de
exploatare n termeni de numerar.
ABE reprezint acele surse generate de activitatea de baz a ntreprinderii ce stau la
baza finanrii activitii de investitii a ntreprinderii.
ABE poate lua una din urmtoarele valori:
pozitiv, i reprezint excedentul brut din exploatare (EBE);
negativ, i reprezint deficitul brut din exploatare (DBE) sau insuficiena brut din
exploatare (IBE).
Excedentul brut de exploatare (EBE) este un indicator de rentabilitate a activitii
principale a ntreprinderii deoarece el este un purttor al fondurilor ce permit asigurarea
reproduciei mijloacelor supuse amortizrii i a remunerrii celor care au contribuit cu
capitaluri la finanarea activitii ntreprinderii.

3.5.1.1. Analiza nivelului i dinamicii EBE


EBE reprezint rezultatul obinut de ntreprindere din activitatea de exploatare,
neinfluenat de volumul amortismentelor i provizioanelor.72
EBE se poate determina cu ajutorul :
metodei substractive, dup relaia:
EBE = (Valoarea adaugat + Subvenii pentru exploatare) (Impozite, taxe i vrsminte
asimilate Cheltuieli de personal)

72

Lorant Eros-Stark, Ioan Marius Pantea Analiza situaiei financiare a firmelor. Elemente teoretice.
Studiu de caz, Editura Economic, Bucureti 2001, pag. 182

281

metodei aditive, dup relaia:

EBE = Rezultatul exploatrii


+ Cheltuieli cu amortizarea i provizioanele aferente exploatrii
+ Alte cheltuieli de exploatare
.
- Venituri din provizioane privind exploatarea
- Alte venituri din exploatare
Datorit faptului c indicatorul se poate calcula prin deducerea din veniturile din
exploatare ncasabile a cheltuielilor de exploatare pltibile, excedentul brut din exploatare
reprezint o resurs potenial de trezorerie, un cash-flow potenial degajat de exploatare,
fiind considerat un indicator care face trecerea de la analiza rezultatelor contabile la analiza
fluxurilor financiare.
n mrime absolut, nivelul su este influenat de o serie de factori:
- nivelul de prelucrare a materiilor prime n ntreprindere, reflectat prin intermediul
valorii adugate;
- nivelul salarizrii angajailor firmei, exprimat prin intermediul ponderii cheltuielilor
cu personalul n valoarea adugat;
- gradul de fiscalitate (exceptnd impozitul pe profit);
- implicarea statului prin subvenionarea activitii respective;
- capacitatea firmei de a gestiona eficient alte activiti n afara celei de baz.
Analiza dinamicii EBE se poate realiza cu ajutorul abaterii absolute i a abaterii
relative, prezentate n cadrul capitolului 3, paragraful 3.1.1.

3.5.1.2. Analiza structurii sau repartizrii EBE

Nivelul EBE trebuie s fie suficient de mare pentru a asigura:73


meninerea capitalului tehnic, prin intermediul amortizrii;
remunerarea capitalului mprumutat, prin intermediul cheltuielilor cu dobnzile;
remunerarea capitalului propriu, prin acordarea unor dividende stimulative pentru
acionari;
dezvoltarea ntreprinderii prin capitalizarea unei pri din profitul obinut.
Pentru aprecierea modului de repartizare a EBE se folosesc urmtoarele rate ale EBE:
a) Rata amortizrii:
Amortizare
RA =
100
EBE
b) Rata cheltuielilor financiare:
Cheltuieli _ financiare
R CF =
100
EBE

73

Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril,
Editura Mirton, Timioara, 2007, pag. 132-140

282

c) Rata dividendelor:
RD =

Dividente
100
EBE

d) Rata autofinanrii:
R AF =

Autofinantare
100
EBE

Un EBE suficient de mare va permite ntreprinderii rennoirea imobilizrilor sale prin


amortizri, acoperirea riscurilor din provizioane constituie i asigurarea finanrii sale care
antreneaz cheltuieli financiare, iar diferena va fi distribuit: acionarilor (dividende);
statului (impozit pe profit) sau va fi conservat prin autofinanare.
EBE este influenat de:
politica financiar a ntrepriderii nu este influenat de veniturile i cheltuielile
financiare, dependente de structura financiar a ntreprinderii;
politica de investiii;
politica de dividend;
politica fiscal;
politica de amortizare - amortizarea este doar o cheltuial calculat i nu pltit,
nefiind dedus;
elemente extraodinare nu ia n calcul impozitul pe profit i rezultatul extraordinar.
EBE reprezint o resurs financiar fundamental pentru ntreprindere, care va fi
utilizat pentru meninerea sau creterea capacitii de producie, rambursarea mprumuturilor
angajate anterior.

3.5.1.3. Analiza factorial a EBE


Dintre multitudinea de modele de analiz factorial a EBE vom insista asupra acelui
model care pleac de la volumul total de activitate, exprimat prin producia exerciiului, i de
la gradul de integrare a produciei.
a) Stabilirea modelului factorial:

EBE = Qe

VA EBE

Qe VA

unde: Qe - producia exerciiului;


VA
- gradul de integrare a produciei sau rata valorii adugate;
Qe
EBE
- ponderea excedentului brut din exploatare n valoarea adugat.
VA
b) Identificarea factorilor de influen:

Abaterea EBE se urmrete n mrimi absolute i n mrimi relative. Astfel, n mrimi


absolute, modificarea total a indicatorului este:
283

EBE = EBE1 EBE0 = Qe1

VA1 EBE1
VA0 EBE 0

- Qe0

Qe1 VA1
Qe0 VA0

n mrimi relative modificarea indicatorului este:


EBE1
100;
EBE0
Principali factori de influen sunt:
IEBE =

I EBE =

EBE1
100 100
EBE0

Qex

EBE

VA / Qex
EBE / VA
1) producia exerciiului;
2) rata valorii adugate;
3) ponderea EBE n valoarea adugat.

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii produciei exerciiului asupra modificrii EBE


EBE( Qe) = Qe1

VA0 EBE 0
VA0 EBE 0

- Qe0

Qe0 VA0
Qe0 VA0

2) Influena modificrii ratei valorii adugate asupra modificrii EBE


EBE( VA/Qe) = Qe1

VA1 EBE 0
VA0 EBE 0

- Qe1

Qe1 VA0
Qe0 VA0

3) Influena modificrii ponderii EBE n valoarea adugat asupra modificrii EBE


EBE( EBE / VA) = Qe1

VA1 EBE1
VA1 EBE 0

- Qe1

Qe1 VA1
Qe1 VA0

d) Determinarea abaterii totale:

EBE = EBE( Qe) + EBE( VA/Qe) + EBE( EBE / VA)


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra EBE
1) Modificarea produciei exerciiului influeneaz EBE n mod direct, n acelai sens i
proporional cu nivelul din perioada de baz a ratei valorii adugate i a ponderii EBE n
valoarea adugat.

284

2) Modificarea ratei valorii adugate influeneaz EBE n mod direct, n acelai sens i
proporional cu producia exerciiului din perioada curent, respectiv cu ponderea EBE n
valoarea adugat din perioada de baz.
3) Modificarea ponderii EBE n valoarea adugat influeneaz EBE n mod direct, n
acelai sens i proporional cu nivelul din perioada curent a produciei exerciiului i a
ratei valorii adugate.
Msurile de cretere a EBE conform modelului
a) creterea volumului de activitate, n principal pe seama produciei vndute, prin:
utilizarea capacitilor de producie disponibile;
diversificarea activitilor cu legtur sau fr legtur;
dezvoltarea de noi produse pe noi piee;
b) creterea ratei valori adugate:
modificarea structurii produciei n sensul creterii produselor pentru care
valoarea nou creat este mai mare;
externalizarea serviciilor i funciunilor necesare ntreprinderii, dar care nu creaz
valoare (servicii auxiliare, de deservire, de administraie);
utilizarea celor mai bune tehnologii i adecvarea nivelului calitativ al resurselor
materiale cu cele tehnice n vederea creterii randamentelor de utilizare;
c) creterea ponderii EBE n VA:
adecvarea politicii de salarizare cu capacitatea ntreprinderii de a crea VA, astfel nct
indicele VA s fie mai mare dect cel al cheltuielilor de personal (IVA > Ichp);
apelarea de firme de consultan tehnic, managerial i contabil (fiscal) pentru
alegerea celor bune decizii privitoare la reducerea cheltuielor i prelevrilor fiscale.

3.5.2. Analiza rezultatului din exploatare


Rezultatul exploatrii caracterizeaz performanele activitii de exploatare,
independent de politica financiar i fiscal.
Exprim n mrimi absolute rentabilitatea aferent activitii de exploatare, dup
deducerea cheltuielilor de exploatare totale din veniturile aferente acestei activiti. Spre
deosebire de excedentul brut de exploatare, acest sold ine cont de politica de amortizare i de
constituire a provizioanelor.
Exprimarea n mrimi relative a rentabilitii activitii de exploatare, prin raportul
ntre rezultatul exploatrii i activele de exploatare, servete la realizarea de comparaii ntre
diverse ntreprinderi care promoveaz politici de amortizare diferite.

3.5.2.1. Analiza nivelului i dinamicii rezultatului exploatrii


Nivelul su se poate determina n dou moduri:74
a) Pe baza Contului de Profit i Pierderi, ca diferen ntre veniturile
din exploatare i cheltuielile din exploatare:
Rex = Vex Cex
74

Bue Lucian Analiz economico financiar, Editura Economic, Bucureti, 2005, pag.255

285

b) Pe baza Tabloului Soldurilor


la excedentul brut din exploatare:

Intermediare

de

Gestiune,

plecnd

de

Re = EBE + AVe - A Ace


unde: AVe - alte venituri din exploatare;
A - cheltuielile cu amortizarea i provizioanele;
ACe - alte cheltuieli din exploatare.
Analiza dinamicii rezultatului din exploatare se poate realiza cu ajutorul abaterii
absolute i a abaterii relative, prezentate n cadrul capitolului 3, paragraful 3.1.1.

3.5.2.2. Analiza structurii rezultatului exploatrii


Analiza structural a rezultatului din exploatare urmrete surprinderea contribuiei
diferitelor elemente componente la realizarea acestuia. Astfel, structura rezultatului
exploatrii poate fi privit din mai multe puncte de vedere:75
-pe tipuri de activiti;
-pe subuniti ale ntreprinderii;
-pe tipuri de produse etc.
n acest scop, se poate determina ponderea fiecrei componente n rezultatul din
exploatare. Pot fi astfel identificate acele componente cu cea mai mare contribuie la
realizarea profitului, crora trebuie s li se acorde o atenie sporit.
Pentru a avea o imagine mai exact asupra rentabilitii diferitelor activiti, subuniti
sau produse, aceste ponderi se pot compara cu ponderea deinut de respectivele componente
n veniturile din exploatare. Astfel, acele componente care au o pondere mare n rezultatul
din exploatare i o pondere mic n veniturile din exploatare au un nivel al rentabilitii
superior mediei pe ntreprindere, n timp ce componentele cu o pondere mic n rezultatul din
exploatare i o pondere mare n venituri au o rentabilitate inferioar mediei.

3.5.2.3. Analiza factorial a rezultatului exploatrii


Dintre multitudinea de modele de analiz factorial a rezultatului exploatrii vom
insista asupra acelui model care pleac de la activele de exploatare, viteza de rotaie a
acestora i profitul la 1 leu cifr de afaceri.
a) Stabilirea modelului factorial:

Pex = Aex *

CA Pex
*
Aex CA

unde: Aex - active din exploatare;


CA
- viteza de rotaie a activelor din exploatare;
Aex
Pex
- profitul la 1 leu cifr de afaceri.
CA
75

Bue Lucian Analiz economico financiar, Editura Economic, Bucureti, 2005, pag.255

286

b) Identificarea factorilor de influen:

Abaterea rezultatului exploatrii se urmrete n mrimi absolute i n mrimi relative.


Astfel, n mrimi absolute, modificarea total a indicatorului este:
Pex = Pex1 Pex0 = Aex1

CA1 Pex1
CA0 Pex0

- Aex0

Aex1 CA1
Aex0 CA0

n mrimi relative modificarea indicatorului este:


IPex =

Pex1
100;
Pex0

I Pex =

Pex1
100 100
Pex0

Principali factori de influen sunt:


Aex
Pex

CA / Aex
Pex / CA
1) activele din exploatare;
2) viteza de rotaie a activelor din exploatare:
3) profitul la 1 leu cifr de afaceri.

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii activelor din exploatare asupra rezultatului exploatrii:


Pex(Aex ) = ( Aex1 Aex0 )

CA0 Pex0
Aex0 CA0

2) Influena modificrii vitezei de rotaie a activelor din exploatare asupra rezultatului exploatrii:
Pex

CA

Aex

CA1 CA0 Pex0

= Aex1

Aex1 Aex0 CA0

3) Influena modificrii profitului la un leu cifr de afaceri asupra rezultatului exploatrii:


Pex

Pex

CA

= Aex1

CA1 Pex1 Pex0

Aex1 CA1 CA0

d) Determinarea abaterii totale:

Pex = Pex(Aex ) + Pex

CA

Aex

287

+ Pex

Pex

CA

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra rezultatului exploatrii


1) Modificarea activelor din exploatare influeneaz rezultatul exploatrii n mod direct, n
acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a vitezei de rotaie a activelor
din exploatare i a profitului la un leu cifr de afaceri.
2) Modificarea vitezei de rotaie a activelor din exploatare influeneaz rezultatul exploatrii
n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul activelor din exploatare din
perioada curent, respectiv cu profitul la un leu cifr de afaceri din perioada de baz.
3) Modificarea profitului la un leu cifr de afaceri influeneaz rezultatul exploatrii n mod
direct, n acelai sens i proporional cu nivelul activelor din exploatare i vitezei de rotaie
a activelor din exploatare din perioada curent .
Msurile de cretere a rezultatului exploatrii conform modelului
1) Creterea activelor din exploatare prin:
Intrri de mijloace fixe;
Creterea Aex odat cu creterea volumului de activitate;
Creterea Aex odat cu creterea vitezei de rotaie
2) Creterea vitezei de rotaie a activelor din exploatare care se poate realiza atta timp ct
ritmul de cretere al cifrei de afaceri este superior ritmului de cretere a activelor din exploatare:
I CA > I Aex
3) Creterea profitului la un leu cifr de afaceri care se poate realiza atta timp ct ritmul de
cretere al cifrei de afaceri este inferior ritmului de cretere al rezultatului exploatrii:
I Pex > I CA

3.5.3. Analiza rezultatului total al exerciiului


Rezultatul total sau brut al exerciiului exprim n mrimi absolute rentabilitatea
aferent activitii ntreprinderii, dup deducerea cheltuielilor totale din veniturile totale
aferente unui exerciiu financiar.

3.5.3.1. Analiza realizrii i dinamicii rezultatului total al exerciiului


Analiza rezultatului total al exerciiului se poate realiza innd seama de structura
acestuia:
Rezultat total al exerciiului = Venituri totale - Cheltuieli totale =
= (Venituri din exploatare + Venituri financiare + Venituri extraordinare)
- (Cheltuieli de exploatare +Cheltuieli financiare + Cheltuieli extraordinare) =
Rezultatul exploatrii + Rezultatul financiar + Rezultatul extraordinar
1) Rezultatul exploatrii caracterizeaz performanele activitii de exploatare,
independent de politica financiar i fiscal.
Exprim n mrimi absolute rentabilitatea aferent activitii de exploatare, dup
deducerea cheltuielilor de exploatare totale din veniturile aferente acestei activiti. Spre
deosebire de excedentul brut de exploatare, acest sold ine cont de politica de amortizare i de
constituire a provizioanelor.

288

Exprimarea n mrimi relative a rentabilitii activitii de exploatare, prin raportul


ntre rezultatul exploatrii i activele de exploatare, servete la realizarea de comparaii ntre
diverse ntreprinderi care promoveaz politici de amortizare diferite.
2) Rezultatul financiar chiar dac nu apare ca i sold intermediar distinct, intr n
componena rezultatului curent, alturi de rezultatul exploatrii, i se calculeaz ca diferen
ntre veniturile i cheltuielile financiare. El poate fi analizat separat, prin evidenierea
principalelor operaiuni din care pot deriva veniturile i cheltuielile financiare, respectiv:
cheltuieli determinate de finanarea nevoilor legate de exploatare;
cheltuieli legate de finanarea nevoilor stabile;
venituri i cheltuieli legate de gestiunea trezoreriei;
venituri i cheltuieli determinate de deinerea portofoliilor de participaii;
venituri i cheltuieli determinate de incidena favorabil sau nefavorabil a
modificrii cursului de schimb care afecteaz creanele i datoriile n devize.
Rezultatul financiar evideniaz att calitatea gestiunii financiare a ntreprinderii, ct
i efectele activitii de exploatare, strategiei de dezvoltare a ntreprinderii sau ale unor
evenimente ntmpltoare determinate de instabilitatea mediului monetar.
3) Rezultatul curent (ordinar) reprezint rezultatul tuturor operaiilor curente,
obinuite ale ntreprinderii, fiind determinat att de rezultatul exploatrii curente, ct i de cel
al activitii financiare, permind i aprecierea impactului politicii financiare a ntreprinderii
asupra rentabilitii.
Nefiind influenat de elemente extraordinare, acest sold permite analiza dinamicii
rezultatului curent al ntreprinderii pe mai multe exerciii financiare.
4) Rezultatul extraordinar reprezint rezultatul obinut din operaiile care nu sunt
legate de desfurarea normal, curent, a activitii ntreprinderii i permite msurarea
influenei elementelor extraordinare asupra formrii rezultatului global al ntreprinderii.
5) Rezultatul total al exerciiului = Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar
6) Rezultatul net al exerciiului (Rn) exprim n mrimi absolute rentabilitatea net
sau pierderile aferente activitii ntreprinderii, dup deducerea din veniturile totale a
cheltuielilor totale i a impozitului pe profit.
Impozitul pe profit, alturi de impozitul pe venit, reprezint unul dintre impozitele cu
un factor ridicat de impact asupra contribuabililor, reaciile psihologice ale acestora fiind
determinat de fluctuaiile nivelului cotei de impozitare.76
Analiza rezultatului net n mrimi absolute are la baz metodele de calcul ale acestuia:
metoda substractiv:
Rezultatul net al exerciiului = Rezultatul brut al exerciiului - Impozit pe profit
metod aditiv:
Rezultat net = Profit reinvestit + Dividende + Remunerarea suplimentar a personalului+
Acoperiri de pierderi
Analiza dinamicii rezultatului total al exerciiului se poate realiza cu ajutorul abaterii
absolute i a abaterii relative, prezentate n cadrul capitolului 3, paragraful 3.1.1.

3.5.3.2. Analiza factorial a rezultatului total al exerciiului


Dintre multitudinea de modele de analiz factorial a rezultatului total al exerciiului
sau a profitului brut al exerciiului (Pb ) vom insista asupra urmtorului model :
76

Blaj Sorin - Are Romania nevoie de o cota de impozit pe profit de 10%?, Analele Universitii Europene
Drgan din Lugoj. Seria Economic, Nr. 16, ISBN 1841-544X, 2012

289

a) Stabilirea modelului factorial:

Pb = Vt
( gi Pv )
;
100
Ve,Vf ,Vex
100;
unde: gi =
Vt
Pe Pf Pex
,
,
Pv =
Ve Vf Vex

Pb
= pb Vt
Vt

Pb =

- Pb : profitul mediu ce revine la 1 leu venituri totale;


- gi : ponderea celor trei categorii de venituri (de exploatare, financiare i extraordinare) n
totalul veniturilor;
- Pv : profitul la 1 leu venituri, pe cele trei categorii de venituri;
- Vt : venituri totale.
b) Identificarea factorilor de influen:

Abaterea Pb se urmrete n mrimi absolute i n mrimi relative. Astfel, n mrimi


absolute, modificarea total a indicatorului este:
Pb = Pb1 - Pbo
n mrimi relative modificarea indicatorului este:
Pb
EBE1
IPb = 1 100;
I EBE =
100 100
Pb0
EBE0
Principali factori de influen sunt:
Vt

gi = S

Pb
Pb

Pv

1) modificarea veniturilor totale Vt


2) modificarea profitului mediu ce revine la 1 leu venituri totale Pb :
2.1.) modificarea structurii veniturilor pe categorii de venituri;
2.2.) modificarea profitului la un leu venituri pe categorii de venituri.
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:
1) Influena modificrii veniturilor totale Vt asupra modificrii profitului brut al exerciiului:
Pb(Vt ) = Pb0 (Vt1 Vt0 )
2) Influena modificrii profitului mediu ce revine la 1 leu venituri totale Pb asupra modificrii
profitului brut al exerciiului :

290

Pb

Pb

= ( Pb1 Pb0 )Vt1

2.1.) Influena modificrii structurii veniturilor pe categorii de venituri asupra modificrii


profitului brut al exerciiului:
Pb = (rPb Pv0 )Vt1 ,
s
s

unde: rPb(s ) = gs1 Pv0 - reprezint profitul mediu brut la 1 leu venituri totale din
anul curent, recalculat n funcie de profitul la 1 leu venituri din anul de baz, pe cele trei
categorii de venituri totale
2.2.) Influena modificrii profitului la un leu venituri pe categorii de venituri totale
asupra modificrii profitului brut al exerciiului:
Pb

Pv

= ( Pv1 rPb

)Vt1

d) Determinarea abaterii totale:


Pb = Pb(Vt ) + Pb

Pb

Pb

= Pb

Pb

+ Pb

Pv

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra Pb


1) Modificarea veniturilor totale Vt influeneaz profitul brut al exerciiului n mod direct, n
acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de baz a profitului mediu Pb .
2) Profitul mediu ce revine la 1 leu venituri totale Pb reprezint un factor ce
influeneaz n mod direct indicatorul, profitul brut al exerciiului, el acioneaz n acelai sens
asupra indicatorului, proporional cu veniturile totale din perioada de baz.
2.1.) Structura veniturilor pe categorii de venituri influeneaz modificarea
profitului brut al exerciiului prin intermediul influenei exercitate asupra modificrii
profitului mediu.
Creterea ponderii celor trei categorii de venituri n veniturile totale ale firmei
(gi) n favoarea acelei activiti care asigur un profit la 1 leu venituri pe categorii
(Pv) superior mediei pe ntreprindere va determina o cretere a profitului mediu, care
va conduce la o modificare a profitului brut al exerciiului n sensul creterii acestuia..
Creterea ponderii celor trei categorii de venituri n veniturile totale ale firmei
(gi) n favoarea acelei activiti care asigur un profit la 1 leu venituri pe categorii
(Pv) inferior mediei pe ntreprindere va determina o reducere a profitului mediu, care
va conduce la o modificare a profitului brut al exerciiului n sensul diminurii
acestuia.
2.2.) Modificarea profitului la un leu venituri pe categorii de venituri totale
influeneaz modificarea profitului brut al exerciiului prin intermediul influenei
exercitate asupra modificrii profitului mediu i acioneaz prin intermediul structurii
veniturilor pe categorii de venituri din perioada de baz.

291

3.6. APLICAII REZOLVATE


3.6.1. ntocmirea Tabloului Soldurilor intermediare de gestiune la
S.C. Agro Company S.R.L.
Pentru a construi Tabloul Soldurilor intermediare de gestiune pe trei ani de analiz la
S.C. Agro Company S.R.L. Lugoj, avem nevoie de informaiile furnizate de Contul de
profit i pierderi, de aceea l vom prezenta nc o dat n tabelul nr.3.1.:
Tabelul nr.3.1
Contul de profit si pierdere
mii lei
DENUMIREA INDICATORILOR

1. Cifra de afaceri net


Producia vndut
Venituri din vnzarea mrfurilor
Venituri din subvenii de exploatare aferente cifrei de
afaceri nete
2. Variaia stocurilor:
- sold creditor
- sold debitor
3. Producia imobilizat
4. Alte venituri din exploatare
VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL

5. a) Cheltuieli cu materiile prime i materialele


consumabile
Alte cheltuieli materiale
b) Alte cheltuieli din afar (cu energia i apa)
c) Cheltuieli privind mrfurile
6. Cheltuieli cu personalul, din care:
a) Salarii
b) Cheltuieli cu asigurrile i protecia social
7. a) Amortizri i provizioane pentru deprecierea
imobilizrilor corporale i necorporale
a.1) Cheltuieli
a.2) Venituri
7.b) Ajustarea valorii activelor circulante
b.1) Cheltuieli
b.2) Venituri
8 Alte cheltuieli de exploatare
8.1. Cheltuieli privind prestaiile externe
8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsminte asimilate
8.3. Cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate
Ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli

292

PERIOADA DE ANALIZ

2011
39.768
33.596
6.172
0

2012
44.368
40.411
3.957
0

2013
61.077
56.506
4.571
0

0
2.284
0
158
37.642
12.472

0
804
0
285
43.849
13.529

4.904
0
0
233
66.214
25.782

117
4.697
4.177
12.679
8.281
4.397
974

221
6.985
2.532
16.771
11.142
5.629
1.030

895
9.239
2.809
21.373
15.390
5.983
855

974
0
0
0
0
2.403
1.794
474
135
0

1.030
0
0
0
0
2.981
1.877
1.053
51
0

855
0
0
0
0
4.197
2.679
1.480
38
0

- Cheltuieli
- Venituri
CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL
REZULTATUL DIN EXPLOATARE:

- Profit
- Pierdere
9.Venituri din interese de participare
- din care, n cadrul grupului
10.Venituri din alte investiii financiare i creane care fac
parte din activele imobilizate
- din care, n cadrul grupului
11.Venituri din dobnzi
- din care, n cadrul grupului
Alte venituri financiare
VENITURI FINANCIARE TOTAL

12.Ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a


investiiilor financiare deinute ca active circulante
- Cheltuieli
- Venituri
13.Cheltuieli privind dobnzile
- din care, n cadrul grupului
Alte cheltuieli financiare
CHELTUIELI FINANCIARE TOTAL
REZULTATUL FINANCIAR:

- Profit
- Pierdere

0
0
37.519

0
0
44.049

0
0
65.150

123
0
0
0
0

0
200
0
0
0

1.064
0
0
0
0

0
23
0
131
154
0

0
43
0
262
305
0

0
117
0
233
350
0

0
0
244
0
51
295

0
0
75
0
91
166

0
0
0
0
38
38

0
141

139
0

312
0

0
18
16.629
15.675

0
61
2.055
1.923

1.376
0
690
486

954
0
54.425
53.489

132
0
46.209
46.138

204
0
67.254
65.674

936
0
0

71
0
0

1.580
0
0

936
0

71
0

1.580
0

14.REZULTATUL CURENT:

- Profit
- Pierdere
15.Venituri extraordinare
16.Cheltuieli extraordinare
17.REZULTATUL EXTRAORDINAR:

- Profit
- Pierdere
VENITURI TOTALE
CHELTUIELI TOTALE
18.REZULTATUL BRUT:

- Profit
- Pierdere
19.IMPOZITUL PE PROFIT
REZULTATUL NET AL EXERCIIULUI FINANCIAR

- Profit
- Pierdere

293

Tabloul Soldurilor intermediare de gestiune la S.C. Agro Company S.R.L. este


prezentat n tabelul nr. 3.2.:
Tabelul nr.3.2.
Tabloul soldurilor intermediare de gestiune
mii lei
ELEMENTE
Perioada de analiz
2011
2012
2013
+ Valoarea mrfurilor vndute
6.172
3.957
4.571
- Costul privind mrfurile
4.177
2.532
2.809
+ = Marja comercial
1.995
1.425
1.762
+ Producia vndut
33.596
40.411
56.506
+ Variaia stocurilor sold creditor
0
0
4.904
- Variaia stocurilor - sold debitor
2.284
804
0
+ Producia imobilizat
0
0
0
+ = Producia exerciiului
31.312
39.607
61.410
- Cheltuieli cu materii prime i materiale
12.472
13.529
25.782
consumabile
=
+
=
+
+
=
+
+ =
=
+
+ =
=
=

Alte cheltuieli din afar (energia, apa)


Alte cheltuieli materiale
Cheltuieli privind prestaiile externe
Valoarea adugat
Venituri din subvenii de exploatare
Cheltuieli cu alte impozite, taxe i
vrsminte asimilate
Cheltuieli de personal
Excedentul brut de exploatare
Venituri din provizioane privind
exploatarea
Alte venituri din exploatare
Amortizri i provizioane
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultatul exploatrii
Venituri financiare
Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar
Rezultatul curent
Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar
Rezultatul brut al exerciiului
Impozitul pe profit
Rezultatul net al exerciiului
294

4.697
117
1.794
14.227
0
474

6.985
221
1.877
18.420
0
1.053

9.239
895
2.679
24.577
0
1.480

12.679
1.074
0

16.771
596
0

21.373
1.724
0

158
974
135
123
154
295
-141
-18
16.629
15.675
954
936
0
936

285
1.030
51
-200
305
166
139
-61
2.055
1.923
132
71
0
71

233
855
38
1.064
350
38
312
1.376
690
486
204
1.580
0
1.580

1. Marja comercial (Mc) reprezint ctigul realizat sub form de adaos rezultat din
activitatea de comercializare a mrfurilor. Nivelul indicatorului reprezint practic valoarea
adaosului comercial rezultat n urma deducerii cheltuielilor privind mrfurile achiziionate
din veniturile rezultate de pe urma acestora.
Marja comercial = Venituri din vnzarea mrfurilor Costul mrfurilor vndute

Marja comercial a nregistrat o uoar tendin de revenire n ultimul an fa de anul


2012, fr s ating valoarea de vrf nregistrat n anul 2011, fapt ce se datoreaz reducerii
veniturilor din vnzarea mrfurilor ntr-un ritm mai lent fa de reducerea cheltuielilor privind
mrfurile.
Ca volum, n anul 2013, activitatea strict comercial a firmei prezint o tendin de
cretere faa de anul anterior. Pentru acelai an activitatea de comercializare a mrfurilor se
caracterizeaz printr-o sensibil cretere a volumului de activitate, coroborat i cu creterea
eficienei.
2. Producia exerciiului (Pe) reprezint totalitatea bunurilor i a serviciilor produse
de firm pe o perioad de un an. Este o expresie a activitii globale a firmei. Principalele
elemente componente ale sale sunt:
producia vndut, care nsumeaz bunurile i serviciile facturate la pre de vnzare;
variaia stocurilor, a cror valoare pozitiv indic creterea stocului final, a riscului de
nevandabilitate;
producia imobilizat, destinat nevoilor proprii firmei.
Producia exerciiului = Producia vndut + (-) Variaia stocurilor + Producia
imobilizat
n perioada analizat s-a nregistrat o permanent cretere a produciei exerciiului. n
ultimul an, indicatorul a sporit cu 55% fa de anul precedent n condiiile creterii produciei
vndute, avnd efect pozitiv asupra evoluiei indicatorului;
Firma nu dispune de producie imobilizat pe ntreaga perioad de analiz, fapt
explicat prin obiectul ei de activitate.
3. Valoarea adugat (Va) exprim creterea de valoare rezultat din utilizarea
factorilor de producie, ndeosebi a factorilor munc i capital, peste valoarea materiilor
prime, materialelor i serviciilor cumprate de ntreprindere de la teri.
Valoarea adugat reprezint bogia creat prin valorificarea resurselor tehnice,
umane i financiare ale firmei peste valoarea consumurilor intermediare provenite de la teri.
Valoarea adugat net reprezint valoarea nou creat fr s in cont de amortizare, adic
de remunerarea imobilizrilor.

Valoarea adugat se poate obine prin:


metoda substractiv (sintetic), cunoscut sub denumirea de valoare adugat creat;
metoda aditiv (de repartiie), cunoscut sub denumirea de valoare adugat repartizat.
Metoda substractiv
unde:

Va =Marja comercial + Producia exerciiului Consumurile intermediare

Consumurile intermediare = Cheltuieli materiale totale + Cheltuieli privind prestaiile externe

295

Valoarea adugat nregistreaz o permanent tendin de cretere pe ntreaga


perioad. n ultimul an sporete cu 33% fa de anul precedent, reflectnd o bun cretere a
bogiei create pe seama utilizrii mai ales a resurselor umane i tehnice ale firmei.
Acest fapt s-a datorat:
pe de o parte, ritmului de cretere superior al elementelor de natura veniturilor fa de cele
de natura cheltuielilor:
- sporirii cu 55% a produciei exerciiului, avnd efect pozitiv asupra
indicatorului;
- sporirii cu 71% a consumurilor intermediare, cu efect negativ asupra
indicatorului;
- scderii cu 2% a ratei valorii adugate, cu efect negativ asupra indicatorului;
pe de alt parte, creterii eficienei activitii:
- sporirii cifrei de afaceri cu 38%, fapt care induce un efect pozitiv asupra
evoluiei indicatorului.
4. Acumularea brut din exploatare (Abe) reprezint capacitatea brut de
autofinanare care se degaj din activitatea de exploatare. Exprim potenialul de
autofinanare a investiiilor pentru exploatare. Aceasta poate lua valori pozitive, caz n care
poart denumirea de excedent brut din exploatare (Ebe), sau valori negative fiind denumit
insuficien brut din exploatare (Ibe).
n calculul excedentului brut din exploatare se consider c amortizarea este doar o
cheltuial calculat i nu pltit, nefiind dedus, prin aceasta indicatorul fiind mai cuprinztor
dect rezultatul brut al exploatrii.
Principala destinaie a excedentului brut din exploatare este s acopere nevoile de
finanat care se impun pentru:
remunerarea capitalurilor investite: acionarii prin dividende, bncile prin dobnzi;
investiii pentru firm (prin autofinanare);
plata impozitului pe profit pentru stat.
De aceea repartiia excedentului brut din exploatare depinde de structura
financiar a firmei, costul capitalurilor, mrimea investiiilor, sistemul de amortizare i
politica fiscal a statului.

Metoda substractiv determin indicatorul ca flux monetar calculat ca diferen ntre


veniturile i cheltuielile monetare ale activitii de exploatare.
Din punct de vedere a dinamicii indicatorului, Ebe nregistreaz n anul 2012 o
tendin de diminuare vertiginoas, urmnd ca n anul 2013 s cunoasc o revenire
concretizat printr-o cretere de 290% fa de anul precedent, reflectnd o cretere de 2,9 ori
a capacitii brute de finanare a investiiilor din exploatare.
Acest fapt s-a datorat:
pe de o parte, ritmului de cretere superior al elementelor de natura veniturilor fa de cele
de natura cheltuielilor:
- sporirii cu 33% a valorii adugate, avnd efect pozitiv asupra indicatorului;
- sporirii cu 28% a sumei dintre cheltuielile cu personalul i impozite, taxe i
vrsminte, avnd efect negativ asupra indicatorului;
- pe ntreaga perioad firma nu a beneficiat de subvenii de exploatare;

pe de alt parte, creterii eficienei activitii:


- sporirii cu 4% a efectului de generare a Ebe din valoarea adugat, cu efect
pozitiv asupra indicatorului;
296

sporirii valorii adugate cu 33%, de asemenea cu efect pozitiv asupra evoluiei


indicatorului.

5. Rezultatul exploatrii (Re) exprim n mrimi absolute, rentabilitatea sau


pierderile aferente activitii de exploatare dup deducerea cheltuielilor totale din veniturile
totale aferente acestei activiti. Caracterizeaz performanele activitii de exploatare.

Re = (Ebe+Vpe+Ave) - (Am+Chpe+Ace)
= Venituri din exploatare - Cheltuieli din exploatare
unde: Ebe Excedentul brut din exploatare;
Am amortizare;
Chpe cheltuieli cu provizioane din exploatare;
Ace alte cheltuieli din exploatare;
Vpe venituri din provizioane privind exploatarea;
Ave alte venituri din exploatare.
n anul 2011 rezultatul exploatrii nregistreaz o pondere redus de 11% din
rezultatul brut al exerciiului, iar n anul 2012 nregistreaz o valoare negativ.
n anul 2013, un procent de 67% din rezultatul brut al exerciiului este realizat pe
seama exploatrii, ceea ce semnific stabilitatea firmei.
Pe ntreaga perioad analizat rezultatul exploatrii cunoate o evoluie oscilatorie, de
la 123 mii lei n anul 2011, scade la (-)200 mii lei n anul 2012, urmnd ca n anul 2013
rezultatul exploatrii s marcheze o cretere considerabil de pn la 1.064 mii lei, reflectnd
o cretere semnificativ a profitabilitii activitii din exploatare.
Aceast cretere din ultimul an s-a datorat:
pe de o parte, ritmului de cretere superior al elementelor de natura veniturilor fa de cele
de natura cheltuielilor, adic:
- sporirii cu 51% a veniturilor din exploatare, cu efect pozitiv asupra
indicatorului;
- sporirii cu 48% a cheltuielilor cu personalul, cu efect negativ asupra
indicatorului;
pe de alt parte, creterii eficienei activitii:
- nregistrrii unei rate a rentabilitii comerciale pozitive de 2%, cu efect
pozitiv asupra indicatorului;
- sporirii cu 38% a cifrei de afaceri, cu efect pozitiv asupra indicatorului.
6. Rezultatul brut al exerciiului (Rb) exprim n mrimi absolute rentabilitatea
brut sau pierderile aferente activitii firmei, dup deducerea cheltuielilor totale din
veniturile totale aferente unui exerciiu financiar.
Este compus din rezultatele aferente activitii curente (normale) i extraordinare.
Rezultantul curent (Rc) reprezint rezultatul obinut din operaiunile normale ale
firmei. Este determinat prin luarea n considerare a rezultatului financiar (Rf), permind
aprecierea impactului politicii financiare.
Rezultatul extraordinar (Rex) reprezint rezultatul obinut din operaiunile
extraordinare, care nu sunt legate de evoluia normal a activitii firmei.

Rb = Rezultatul curent + Rezultatul extraordinar


Rb = Rezultatul exploatrii + Rezultatul financiar + Rezultatul extraordinar

297

Rezultatul brut = Venituri totale Cheltuieli totale


Evoluia favorabil a rezultatului brut al exerciiului s-a datorat:
- creterii veniturilor ntr-un ritm superior cheltuielilor;
- modificrii structurii veniturilor, respectiv a cheltuielilor;
- mbuntirii eficienei activitii msurate prin profitabilitatea veniturilor,
respectiv a cheltuielilor.
7. Rezultatul net al exerciiului (Rn) exprim n mrimi absolute rentabilitatea net
sau pierderile aferente activitii firmei, dup deducerea cheltuielilor totale din veniturile
totale i a impozitului pe profit aferent unui exerciiu financiar. Profitul net este msura
absolut a rentabilitii financiare a capitalului propriu.
Rezultatul net al exerciiului se poate calcula prin dou metode:

Metoda substractiv :
Rezultatul net al exerciiului = Rezultatul brut al exerciiului Impozit pe profit

Metoda aditiv, n funcie de destinaia pe elementele componente ale repartiiei:


Rn = Profit reinvestit + Dividende + Remunerarea personalului + Acoperiri de pierderi

Evoluia rezultatului net al exerciiului s-a datorat:


- sporirii rezultatului brut, cu efect pozitiv asupra indicatorului;
- inexistenei impozitului pe profit.
Concluzie:
Performanele financiare ale ntreprinderii indic o tendin de cretere a eficienei
globale a activitii i a capacitii de dezvoltare a ntreprinderii.

3.6.2. Analiza factorial a cifrei de afaceri


Se pot construi o varietate de modele de analiz factorial a cifrei de afaceri n raport
cu fora de munc, dotarea tehnic, volumul stocurilor, etc., dar vom insista n cele ce
urmeaz asupra a trei modele, i anume:
A) modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden corelaia
dintre fora de munc (numrul mediu de salariai) i cifra de afaceri;
B) modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden numrul total
de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an i productivitatea orar a muncii;
C) modelul factorial care exprim corelaia dintre volumul produciei vndute i cifra
de afaceri.
NOT: Aplicaiile rezolvate n cele ce urmeaz au ca informaii financiare elemente ale
unor societi comerciale fictive.
A) Modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden corelaia dintre
fora de munc (numrul mediu de salariai) i cifra de afaceri

298

Se cunosc urmtoare date referitoare la SC X SRL:


Tabelul nr.3.3
Informaii financiare

Nr.
crt.

Indicatori
Numrul mediu de salariai Ns

UM

An0

An1

persoane

135

140

u.m.

10000

25000

u.m.

15800

17400

Producia obinut destinat livrrii


Qf
CA din activitatea de baz

Se cere:
S se analizeze CA pe baza unui model factorial de analiz de tip rat explicativ
a) Se determin abaterea absolut a indicatorului, indicele CA i abaterea indicelui.

CA = CA1-CA0 = 17400 15800 = + 1600 u.m.


17400
CA
ICA = 1 100 =
100 = 110,13%
CA0
15800
I CA = I CA 100 = +10,13%
b) Construim modelul factorial de analiz a CA pe baza datelor existente:
Qf CA
x
Ns Q f

CA = Ns x
unde:
Ns - numrul mediu de salariai;
Qf

- productivitatea muncii;
Ns
CA
- gradul de valorificare al produciei fabricate.
Qf
c) Identificarea factorilor de influen:
Ns
CA

Qf
Ns

CA
Qf

d) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:


1) Influena modificrii numrului mediu de salariai asupra modificrii cifrei de afaceri :
Qf
CA
Qf
CA
Qf
CA
CA( Ns) = Ns1 0 0 Ns 0 0 0 = Ns1 Ns 0 0 0 =
Ns 0 Qf 0
Ns 0 Qf 0
Ns 0 Qf 0

299

= ( 140-135 )

10000 15800

= 5 74,07 1,58 = + 585,15 u.m.


135 10000

2) Influena modificrii productivitii muncii asupra modificrii cifrei de afaceri :


Qf
CA0
Qf
CA
Qf CA
Ns1 0 0 = Ns1 1 0 0 =
Ns 0 Qf 0
Ns1 Qf 0
Ns1 Ns 0 Qf 0
25000 10000 15800

= 140 (178,57 74,07) 1,58 =


= 140

135 10000
140
= 140 104,5 1,58 = + 23115,40 u.m.

CA(Qf / Ns ) = Ns1

Qf1

3) Influena modificrii gradului de valorificare al produciei fabricate asupra modificrii


cifrei de afaceri :
Qf CA
Qf CA
Qf CA CA
CA(CA / Qf ) = Ns1 1 1 Ns1 1 0 = Ns1 1 1 0 =
Ns1 Qf1
Ns1 Qf 0
Ns1 Qf1 Qf 0
25000 17400 15800

= 140 178,57 ( 0,696 1,58)


140 25000 10000
= 140 178,57 (-0,884) = - 22100 u.m.
= 140

d) Determinarea abaterii totale:


CA = CA(Ns) + CA(Qf/Ns) + CA(CA/Qf) = +1600 u.m.

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri


Observm c indicatorul a nregistrat o evoluie cresctoare, a crescut cu 1600 u.m. n
mrimi absolute, respectiv cu 10,13 % n mrimi relative. Am construit un model factorial de
analiz care pune n evidente trei factori care i transmit influenza asupra CA astfel:
1. Variaia numrului mediu de salariai, n sensul creterii cu 5 persoane,
determin modificarea nivelului cifrei de afaceri n mod direct, n acelai sens
i proporional cu nivelul din perioada de baz a productivitii muncii i,
respectiv, a gradului de valorificare al produciei fabricate din perioada de
baz, aadar o cretere de 585,15 u.m.
2. Variaia productivitii muncii, n sensul creterii cu 104,5 u.m., determin
modificarea nivelului cifrei de afaceri n mod direct, n acelai sens i
proporional cu nivelul numrului mediu de salariai din perioada curent,
respectiv, cu nivelul gradului de valorificare al produciei fabricate din
perioada de baz, aadar o cretere de 23115,40 u.m.
3. Reducerea gradului de valorificare al produciei fabricate cu 0,884 u.m.
determin modificarea nivelului cifrei de afaceri n mod direct, n acelai sens
i proporional cu numrul mediu de salariai din perioada curent, respectiv,
cu nivelul productivitii muncii din aceeai perioad, adic perioada curent,
aadar o reducere de 22100 u.m.
Impactul negativ determinat de gradul redus de valorificare al
produciei fabricate a fost compensat de influenele pozitive ale numrului
mediu de salariai i ale productivitii muncii, conducnd per ansamblu la o
cretere a CA cu 1600 u.m. (Micile diferene apar datorit rotunjirilor
efectuate).

300

B) Modelul factorial de analiz a cifrei de afaceri care pune n eviden numrul total
de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an i productivitatea orar a muncii

Se cunosc urmtoare date referitoare la SC Y SRL:


Tabelul nr.3.4
Informaii financiare
Nr.
crt.

PERIOADA ANALIZAT
INDICATORI

U.M.

Simbol
An 0

An 1

1.

Numr de salariai

pers

59

79

Np

2.

Cifra de afaceri
(din activit.de
exploatare)

lei

3860645

7643336

CA

3.

Timp total de munc

om/ore

118944

160528

4.

Numr total zile lucrate

om/zile

14868

20066

5.

Numr de ore lucrate de


un salariat ntr-un an

ore/an

2016

2032

6.

Numr zile lucrate de un


salariat ntr-un an

zile

252

254

7.

Numr ore lucrate de un


salariat ntr-o zi

ore/zi

8.

Productivitatea medie
orar

lei/
or

32.458

47,614

Nh = Np nh =
= Np nz h
Nh
Nz =
h
nh = nz h

Nz
Np
Nh
h=
Nz
CA
Nh

nz =

Se cere:
S se analizeze CA funcie de numrul total de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an i
productivitatea orar a muncii.
a) Se determin abaterea absolut a indicatorului, indicele CA i abaterea indicelui.

CA = CA1-CA0 = 7643336 3860645 = + 3782691 lei


ICA =

CA1
100 =197,98%
CA0

I CA = I CA 100 = + 97,98 %
b) Construim modelul factorial de analiz a CA pe baza datelor existente:
CA

CA = Nh
sau
CA = Np nz h Wh CAh
Nh

Nh = Np nh
nh = nz h

301

unde :

Nh
Np
nh
nz
h

- numrul total de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an, total om/ore
- numrul de personal
- numr mediu de ore lucrate de un salariat ntr-un an
- numr de zile lucrate n medie de un salariat ntr-un an
- durata medie a zilei de munc sau numrul de ore lucrate n medie de un
salariat pe zi

Nz

- numr total de zile lucrate de toi salariaii ntr-un an

CA
Nh

- productivitatea medie orar a muncii

Wh

- productivitatea medie orar

Cah

- cifra de afaceri medie orar


CA
;
Np
CA
CA
Wa
Wz =
=
=
Nz Np nz nz
Wa =

Wh =

CA Wa Wz
;
=
=
Nh nh
h

c) Identificarea factorilor de influen :

Wa

- productivitatea anual

Wz

- productivitatea zilnic

Wh

- productivitatea orar

Np
nz

CA

Wh
d) Cuantificarea intensitii de aciune a factorilor asupra cifrei de afaceri :

1) Influena modificrii numrului de personal asupra cifrei de afaceri :


CA(Np ) = Np1 nz 0 h0Wh0 Np 0 nz 0 h0Wh0

= Np nz 0 h0Wh0
= (79 59 ) 252 8 32,458 = + 1308706,56 lei
2) Influena modificrii numrului de zile lucrate n medie de un salariat ntr-un an
asupra cifrei de afaceri :
CA(nz ) = Np1 nz1 h0Wh0 Np1 nz 0 h0Wh0

= Np1 nz h0Wh0
= 79 (254 252 ) 8 32,458 = + 41022,072 lei
3) Influena modificrii duratei medii a zilei de munc asupra cifrei de afaceri :
302

CA(h ) = Np1 nz1 h1Wh0 Np1 nz1 h0Wh0


= Np1 nz1 h Wh0
= 79 254 (8 8) 32,458) = 0
4) Influena modificrii productivitii orare asupra cifrei de afaceri :

CA(Wh ) = Np1 nz1 h1Wh1 Np1 nz1 h1Wh0


= Np1 nz1 h1 Wh
= 79 254 8 (47,614 32,458) = +2432962,368 lei
e) Determinarea abaterii totale a cifrei de afaceri :
CA = CA( Np ) + CA(nz ) + CA(h ) + CA(Wh )
= 1308706,56 + 41022,072 + 0 + 2432962,368 = + 3782691 lei

Explicarea mecanismului de transmitere a influenei factorilor asupra cifrei de afaceri


Observm c indicatorul a nregistrat o evoluie cresctoare, a crescut cu 3782691
lei n mrimi absolute, respectiv cu 97,98 % n mrimi relative, cretere datorat influenei
urmtorilor factori :numrul de personal, numrul de zile lucrate n medie de un salariat ntrun an, durata medie a zilei de munc i productivitatea medie orar a muncii.
Numrul de personal a crescut cu 20 persoane n anul curent, comparativ cu anul de
baz, influennd n mod direct creterea nivelului cifrei de afaceri cu 1308706,56 lei, n
acelai sens i proporional cu numrul de zile lucrate n medie de un salariat, durata medie a
zilei de munc i productivitatea medie orar din anul de baz.
Creterea cu 2 zile a numrului de zile lucrate de un salariat n anul curent, fa de
anul de baz,a condus la creterea, n mod direct, a nivelului cifrei de afaceri, n acelai sens
i proporional cu numrul de personal din anul curent, durata medie a zilei de munc i
productivitatea medie orar aferente anului de baz.
Durata medie a zilei de munc a rmas neschimbat, fiind de 8 ore n cei doi ani de
analiz, neinfluennd, n felul acesta, nivelul cifrei de afaceri.
Creterea productivitii medii orare cu 15,156 lei/or n anul curent, fa de anul de
baz,influeneaz n mod direct creterea cu 2432962,368 lei a nivelului cifrei de afaceri, n
acelai sens i proporional cu numrul de personal, numrul de zile lucrate de un salariat,
respectiv, a duratei medii a zilei de munc n anul curent.
Msuri de cretere a cifrei de afaceri

determinarea necesarului de resurse umane, n concordan cu planul de producie al


ntreprinderii;
elaborarea de ctre ntreprinderea analizat a unui plan de producie, n strns
legtur cu posibilitile de comercializare;
creterea productivitii orare a muncii i ncercarea de compensare a acesteia cu
media pe ramur;
normarea corespunztoare a timpului necesar realizrii produselor.

303

C) Modelul factorial care exprim corelaia dintre volumul produciei vndute i cifra
de afaceri

Se cunosc urmtoare date referitoare la SC Z SRL:


Tabelul nr.3.5
Informaii financiare
Produse

Cantitate (buc.)
q0
q1
43
48
57
51
25
32
125
131

A
B
C
Total

Pre unitar (u.m.)


p0
p1
85
80
120
130
61
65
n

Se cere: Analizai cifra de afaceri conform modelului factorial de analiz CA = qi pi


i =1

Rezolvare:
a) Se determin nivelul CA din perioada de baz i din perioada curent, abaterea
absolut a indicatorului, indicele CA i abaterea indicelui.

Pentru simplificare toate calculele se vor efectua ntr-un tabel, astfel:


CA0
q 0 p 0
3655
6840
1525
12020

CA1
q1 p1
3840
6630
2080
12550

S0

S1

0,344
0,456
0,200
1,00

0,366
0,389
0,245
1,00

q1 [S 0 ]
45,064
59,736
26,200
131

CA0 = q0 x p0 = 12020 u.m.


CA1= q1 x p1= 12550 u.m.
CA = CA1 CA0 = 8356 7876 = + 530 u.m.
ICA=

12550
CA1
100 =
100 = 104,41 %
CA0
12020

I CA = I CA 100 = 106,09% - 100 = + 4,41%


b) Identificarea factorilor de influen:

qi
CA

pi

304

q1 [S 0 ] p0
3830
7168
1598
12596

q1 p0
4080
6120
1952
12152

unde :

q - variaia cantitii fizice de produse, reprezentnd factorul cantitativ ;


s - variaia structurii fizice a produciei sau ponderea pe care o deine
cantitatea din fiecare produs n total producie, reprezentnd factorul de
structur;
pi - variaia preurilor unitare de vnzare, reprezentnd factorul calitativ.

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor asupra cifrei de afaceri:


4. Influena cantitii fizice a produciei asupra cifrei de afaceri :

CA (q) = q1 [S 0 ] p0 q0 p0 = 12596 12020 = + 576 u.m.


5. Influena modificrii structurii fizice a produciei asupra cifrei de afaceri :

CA (s) = q1 p0 q1 [S 0 ] p0 = 12152 12596= - 444 u.m.


6. Influena modificrii factorului calitativ, adic a preului unitar de vnzare al
produselor, asupra cifrei de afaceri :

CA (p) = q1 p1 q1 p0 = 12550 12152 = + 398 u.m.


d) Determinarea abaterii totale :

CA = CA (q) + CA (s) + CA (p) = 576 + (- 444) + 398 = + 530 u.m.


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cifrei de afaceri
Observm c indicatorul a nregistrat o evoluie cresctoare, a crescut cu 530 u.m. n
mrimi absolute, respectiv cu 4,41 % n mrimi relative. Indicatorul este influenat de trei
factori (cantitate, structur i pre) acesta din urm fiind factorul calitativ se va substitui
ultimul.
1. Volumul fizic al produciei influeneaz nivelul cifrei de afaceri n mod direct i
proporional cu nivelul preului de vnzare din perioada de baz, astfel volumul fizic
al produciei crescd cu 6 buci, a crescut i cifra de afaceri proporional cu preul de
vnzare din perioada de baz cu 576 u.m.
2. Structura fizic a produciei acioneaz asupra cifrei de afaceri prin intermediul
factorului calitativ, adic a preurilor unitare de vnzare, diferite pe produse.
Structura fizic a produciei se modific ca urmare a ritmurilor diferite de
realizare a produciei, pe produse.
Intensitatea de aciune a structurii va depinde de mrimea diferit dintre
nivelul individual al preului unitar de vnzare pe cele i tipuri de produse.
Se observ c produsul B a avut impactul negativ hotrtor asupra CA,
(aceasta diminundu-se cu 444 u.m.), deoarece s-a diminuat ponderea acestuia de la
45,6 % la 38,9 %, el avnd preul unitar de vnzare cel mai ridicat i cu tendin de
cretere.

305

3. Preurile unitare de vnzare se modific ca urmare a confruntrii cererii cu oferta


pe piaa de desfacere.
Preurile unitare de vnzare a produselor acioneaz n mod direct asupra cifrei
de afaceri i proporional cu volumul fizic al produciei din perioada curent precum
i cu structura fizic a produciei din aceeai perioad, perioada curent.
Observm c au crescut preurile unitare de vnzare la produsele B i C de la
o perioad de analiz la alta, produse care dein o pondere ridicat n total,
determinnd astfel o cretere a CA cu 398 u.m.
Abaterea total a indicatorului este egal cu suma abaterilor pariale.

Msurile de cretere a nivelului cifrei de afaceri

creterea, de ctre ntreprinderea analizat, a raportului pre-calitate, comparativ cu cel al


firmelor concurente;
o analiz serioas a concurenei de pe pia;
studierea atent a atitudinii clientelei fa de produsele pe care ntreprinderea le
comercializeaz precum i fa de produsele firmelor concurente ;
creterea nivelului de profitabilitate al produselor pe care ntreprinderea le
comercializeaz pe pia;
creterea nivelului capacitilor de producie existente i a gradului de utilizare al
acestora;
creterea competitivitii produselor ntreprinderii analizate, prin raportul calitate-pre, n
raport cu cea a produselor firmelor concurente pe pia;
o mai bun structurare a consumatorilor i dimensionare a pieei de desfacere a
produselor;
promovarea de noi strategii i tehnici de ctre ntreprindere;
creterea raportului dintre ritmicitatea produciei i livrrilor firmei;
reducerea costului unitar al produselor;
creterea preurilor unitare de vnzare a produselor de ctre ntreprindere, dar numai n
limita suportat de ctre pia.

3.6.3. Analiza factorial a valorii adugate


Modelul factorial care ia n considerare aportul resurselor tehnice i materiale la
realizarea nivelului valorii adugate

Se cunosc urmtoare date referitoare la SC X SRL:


Tabelul nr.3.6
Informaii financiare
Nr.
1
2
3
4

Indicatorul
Producia exerciiului (Qex)
Cifra de afaceri (CA)
Consumuri intermediare (Cint)
Active din exploatare (Aex)

U.M
lei
lei
lei
lei

An0
2700
3200
1100
52000

An1
3650
3500
1750
55000

Se cere:
S se analizeze valoarea adugat (VA) pe baza unui model factorial de analiz de tip rat
explicativ
306

Rezolvare:
a) Se determin nivelul VA din perioada de baz i din perioada curent,
abaterea absolut a indicatorului, indicele VA i abaterea indicelui.

VA0 = Qex0 Cint0 = 2700 1100 = 1600 lei


VA1 = Qex1 Cint1 = 3650 1750 = 1900 lei

VA=VA1 - VA0 = + 300 lei


IVA=

VA1
100 = 118,75 %
VA0

I VA = I VA 100 = + 18,75%
b) Construim modelul factorial de analiz a VA pe baza datelor existente:

CA VA
VA = Aex x
x

Aex CA
c) Identificarea factorilor de influen:
Aex active de exploatare

VA

CA

- eficiena utilizrii activelor de exploatare prin prisma


Aex
capacitii acestora de a degaja cifr de afaceri

VA

- rata valorii adugate


CA
d) Msurarea intensitii de aciune a factorilor valorii adugate:
1) Influena modificrii activelor de exploatarea asupra valorii adugate
CA
VA
CA
VA
VA(Aex) = Aex1 x
x
- Aex0 x
x

Aex 0 CA 0
Aex 0 CA 0
3200 1600
CA
VA
= Aex x

=
x
= (55000-52000) x
52000 3200
Aex 0 CA 0
= 3000 x 0,06154 x 0,50 = + 92,31 lei
2) Influena modificrii eficienei utilizrii activelor de exploatare prin prisma
acestora de a degaja cifr de afaceri asupra valorii adugate

CA
CA VA
CA
VA
VA
= Aex1 x
x
- Aex1 x
x

Aex 1 CA 0
Aex 0 CA 0
Aex

307

CA VA
= Aex1 x
x
= 55000 x (0,06364- 0,06154) x 0,50 =
Aex CA 0
= 55000 x 0,0021 x 0,50 = + 57,75 lei
3) Influena modificrii ratei valorii adugate asupra valorii adugate

VA
CA VA
CA VA
VA
= Aex1 x
x
- Aex1 x
x

CA
Aex 1 CA 1
Aex 1 CA 0
VA
CA
= Aex1 x
= 55000 x 0,06364 x (0,543 0,500) =
x
CA
Aex 1
= 55000 x 0,06364 x 0,043 = + 150,51 lei
e) Determinarea abaterii totale :

CA
VA VA
VA = VA( Aex) + VA
+ + VA
+
=
Aex
CA CA
= 92,31 + 57,75 + 150,51 = + 300,57 lei
Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra valorii adugate
Observm c indicatorul a nregistrat o evoluie cresctoare, a crescut cu 300 lei n
mrimi absolute, respectiv cu 18,75 % n mrimi relative. Am construit un model factorial de
analiz care pune n evidente trei factori care i transmit influenza asupra VA astfel:
1. Modificarea activelor de exploatare, n sensul creterii cu 3000 lei, influeneaz
valoarea adugat n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada
de baz a eficienei utilizrii activelor de exploatare i a ratei valorii adugate, ambele
cu baza de calcul n cifra de afaceri, determinnd astfel creterea VA cu 92,31 lei de
la o perioad de analiz la cealalt.
2. Creterea eficienei utilizrii activelor de exploatare prin prisma capacitii acestora
de a degaja cifr de afaceri cu 0,0021 rotaii, influeneaz valoarea adugat n mod
direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada curent a activelor de
exploatare i cu nivelul din perioada de baz a ratei valorii adugate, determinnd
astfel creterea VA cu 57,75 lei de la o perioad de analiz la cealalt.
3. Creterea ratei valorii adugate cu baza de calcul n cifra de afaceri influeneaz n
mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada curent a activelor
de exploatare i a eficienei utilizrii activelor de exploatare prin prisma capacitii
acestora de a genera cifr de afaceri, determinnd astfel creterea VA cu 150,51 lei de
la o perioad de analiz la cealalt.
Observm c toi cei trei factori i-au transmis influena n mod pozitiv asupra valorii
adugate, determinnd creterea indicatorului analizat cu 300 lei. (Micile diferene apar
datorit rotunjirilor efectuate).
Msurile de cretere a valorii adugate conform modelului trebuie s vizeze:
a) Utilizarea extensiv dat de creterea nivelului activelor de exploatare, n condiiile
308

pstrrii constante a randamentului activelor de exploatare i a ratei valorii


adugate;
b) Creterea cifrei de afaceri ntr-un ritm mai mare dect cel al activelor de exploatare
(ICA>IAex);
c) Creterea valorii adugate ntr-un ritm superior creterii cifrei de afaceri (IVA > ICA).

3.6.4. Analiza factorial a rezultatului exploatrii


Dintre multitudinea de modele de analiz factorial a rezultatului exploatrii vom
insista asupra acelui model care pleac de la activele de exploatare, viteza de rotaie a
acestora i profitul la 1 leu cifr de afaceri.
Se cunosc urmtoare date referitoare la SC X SRL:
Tabelul nr.3.7
Informaii financiare
Nr.
1
2
3

Indicatorul
Cifra de afaceri (CA)
Active din exploatare (Aex)
Profit din exploatare (Pex)

U.M
lei
lei
lei

An0
3200
52000
750

An1
3500
55000
900

Se cere:
S se analizeze profitul din exploatare pe baza unui model factorial de analiz de tip rat
explicativ
Rezolvare:
a) Se determin nivelul Pex din perioada de baz i din perioada curent,
abaterea absolut a indicatorului, indicele Pex i abaterea indicelui.

Pex 0 = 750 lei


Pex 1 = 900 lei

Pex = Pex1 - Pex0 = + 150 lei


Pex1
100 = 120 %
Pex0
IPex = IPex 100 = + 20 %

IPex=

b) Construim modelul factorial de analiz a Pex pe baza datelor existente:

Pex = Aex *

CA Pex
*
Aex CA

unde:
Aex - active din exploatare;

CA
- viteza de rotaie a activelor din exploatare;
Aex
309

Pex
- profitul la 1 leu cifr de afaceri.
CA
c) Identificarea factorilor de influen:

Aex
Pex

- activele din exploatare

CA / Aex - viteza de rotaie a activelor din exploatare


Pex / CA

- profitul la 1 leu cifr de afaceri

d) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii activelor din exploatare asupra rezultatului exploatrii:

Pex(Aex ) = ( Aex1 Aex0 )

CA0 Pex0
= ( 55000-52000) 0,06154 0,234=
Aex0 CA0

= 3000 0,06154 0,234 = + 43,20 lei


2) Influena modificrii vitezei de rotaie a activelor din exploatare asupra rezultatului exploatrii:

Pex

CA

Aex

CA1 CA0 Pex0

= 55000 (0,06364 - 0,06154) x 0,234 =


= Aex1

Aex1 Aex0 CA0

= 55000 0,0021 0,234 = + 27,03 lei


3) Influena modificrii profitului la un leu cifr de afaceri asupra rezultatului exploatrii:

Pex

Pex

CA

= Aex1

CA1 Pex1 Pex0

= 55000 0,06364 (0,257 0,234) =

Aex1 CA1 CA0

= 55000 0,06364 0,023 = + 80,50 lei


d) Determinarea abaterii totale:

Pex = Pex(Aex ) + Pex

CA

Aex

+ Pex

Pex

CA

= 43,20 + 27,03 + 80,50 =150,73 lei

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra rezultatului exploatrii


1) Modificarea activelor din exploatare n sensul creterii cu 3000 lei influeneaz
rezultatul exploatrii n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul din perioada de
baz a vitezei de rotaie a activelor din exploatare i a profitului la un leu cifr de afaceri, aadar
determin o cretere de 43,20 lei.
2) Creterea vitezei de rotaie a activelor din exploatare cu 0,0021 rotaii, influeneaz
rezultatul exploatrii n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul activelor din
exploatare din perioada curent, respectiv cu profitul la un leu cifr de afaceri din perioada de
baz, determinnd o cretere de 27,03 lei a rezultatului exploatrii.
310

3) Creterea profitului la un leu cifr de afaceri cu 0,023 lei influeneaz rezultatul


exploatrii n mod direct, n acelai sens i proporional cu nivelul activelor din exploatare i
vitezei de rotaie a activelor din exploatare din perioada curent, determinnd o cretere a
acestuia cu 80,50 lei.
Observm c toi cei trei factori i-au transmis influena n mod pozitiv asupra
rezultatului exploatrii, determinnd creterea indicatorului analizat cu 150 lei. (Micile
diferene apar datorit rotunjirilor efectuate).
Msurile de cretere a rezultatului exploatrii conform modelului
1) Creterea activelor din exploatare prin:
Intrri de mijloace fixe;
Creterea Aex odat cu creterea volumului de activitate;
Creterea Aex odat cu creterea vitezei de rotaie
2) Creterea vitezei de rotaie a activelor din exploatare care se poate realiza atta timp ct
ritmul de cretere al cifrei de afaceri este superior ritmului de cretere a activelor din exploatare:
I CA > I Aex
3) Creterea profitului la un leu cifr de afaceri care se poate realiza atta timp ct ritmul de
cretere al cifrei de afaceri este inferior ritmului de cretere al rezultatului exploatrii:
I Pex > I CA

311

DE REINUT :

Accepiunile financiare cele mai frecvente ale performanei la nivel de


ntreprindere sunt de: cretere, rentabilitate (economic, financiar), profitabilitate,
productivitate, competitivitate.

Modelarea indicatorilor economico financiari utilizai n analiza economic


prevede formalizarea unui model general pe dou componente principale:
- dinamica indicatorului economico-financiar care caracterizeaz fenomenul;
- analiza factorial a indicatorului economico-financiar.

Structura contului de profit i pierdere pe cele trei tipuri de activiti (exploatare,


financiare i extraordinare) permite degajarea unor solduri de acumulri bneti
poteniale, destinate remunerrii factorilor de producie i finanrii activitii viitoare,
denumite solduri intermediare de gestiune sau solduri n cascad.

Soldurile intermediare de gestiune (SIG) permit analiza activitii i rentabilitii


ntreprinderii, contribuind la caracterizarea comportamentului economic al acesteia.

Marja comercial (Mc) sau adaosul comercial este specific ntreprinderilor


comerciale, dar se regsete i la ntreprinderile cu activitate mixt, industrial i
comercial i reprezint excedentul vnzrilor de mrfuri n raport cu costul de
cumprare al acestora.

Producia exerciiului (Qe) reflect, n expresie valoric, volumul total al activitii


de producie desfurate de o ntreprindere, pe perioada unui exerciiu financiar.

Cifra de afaceri este un indicator economico-financiar fundamental, pe baza cruia


se apreciaz capacitatea ntreprinderii de a crea venituri din operaiunile comerciale
curente. Cifra de afaceri exprim totalitatea veniturilor obinute din activiti
comerciale curente, msurnd n felul acesta performanele economice ale
ntreprinderii, practic, aceasta determin poziia ntreprinderii pe pia.

Valoarea adugat (VA) exprim creterea de valoare rezultat din utilizarea


factorilor de producie, ndeosebi munc i capital, peste valoarea materialelor i
serviciilor cumprate de ntreprindere de la teri.

Acumularea brut din expolatare (excedent sau deficit) caracterizeaz funcionarea


curent a ntreprinderii sau performanele sale tehnice i comerciale, reflectnd
contribuia exploatrii la formarea rezultatelor i este primul sold intermediar de
gestiune cu semnificaie n termeni de rentabilitate, un rezultat parial deoarece nu ine
seama de toate cheltuielile suportate de ntreprindere n activitatea de exploatare.

Rezultatul exploatrii caracterizeaz performanele activitii de exploatare,


independent de politica financiar i fiscal.

Rezultatul financiar chiar dac nu apare ca i sold intermediar distinct, intr n


componena rezultatului curent, alturi de rezultatul exploatrii, i se calculeaz ca
diferen ntre veniturile i cheltuielile financiare.

312

Rezultatul curent (ordinar) reprezint rezultatul tuturor operaiilor curente, obinuite


ale ntreprinderii, fiind determinat att de rezultatul exploatrii curente, ct i de cel al
activitii financiare, permind i aprecierea impactului politicii financiare a
ntreprinderii asupra rentabilitii.

Rezultatul extraordinar reprezint rezultatul obinut din operaiile care nu sunt


legate de desfurarea normal, curent, a activitii ntreprinderii i permite
msurarea influenei elementelor extraordinare asupra formrii rezultatului global al
ntreprinderii.

Rezultatul brut al exerciiului exprim n mrimi absolute rentabilitatea aferent


activitii ntreprinderii, dup deducerea cheltuielilor totale din veniturile totale
aferente unui exerciiu financiar.

Rezultatul net al exerciiului (Rn) exprim n mrimi absolute rentabilitatea net sau
pierderile aferente activitii ntreprinderii, dup deducerea din veniturile totale a
cheltuielilor totale i a impozitului pe profit.

Capacitatea de autofinanare reprezint lichiditile poteniale generate de


activitatea ntreprinderii pe parcursul exerciiului, care pot fi folosite pentru
autofinanare, fiind un indicator care exprim independena financiar a ntreprinderii.

Capacitatea de autofinanare dup distribuirea dividendelor reprezint autofinanarea


global (total), care pune n eviden aptitudinea real a ntreprinderii de a se
autofinana, dup deducerea remunerrii acionarilor / asociailor.

Fluxul net de trezorerie global (FNTG), respectiv excedentul sau deficitul de


trezorerie global, rezultat n cursul unui exerciiu se stabilete ca diferen ntre
ncasrile i plile generate de ntreaga activitate a ntreprinderii i provine din:
operaii de gestiune i operaii de capital .

Analiza cifrei de afaceri presupune:


- prezentarea formelor cifrei de afaceri;
- analiza nivelului i dinamicii cifrei de afaceri;
- analiza structurii vnzrilor pe tipuri de venituri i dac este posibil pe produse
sau grupe de produse;
- analiza factorial a cifrei de afaceri;
- analiza principalelor consecine ale modificrii cifrei de afaceri asupra unor
indicatori importani ai ntreprinderii: indicatori de rezultate, de gestiune, de
echilibru, de rentabilitate, consecine ce pot fi mai uor identificate prin
analize factoriale a indicatorilor respectivi.

Pentru efectuarea analizei nivelului cifrei de afaceri este necesar compararea


nivelului cifrei de afaceri a ntreprinderii analizate cu nivelul cifrei de afaceri realizat
de principalele ntreprinderi concurente.

n analiza cifrei de afaceri trebuie s inem seama de trei elemente eseniale, i anume:
rata inflaiei, politica de preuri precum i de poziia ntreprinderii pe pia.

313

Dinamica cifrei de afaceri trebuie s prezinte o tendin de cretere n preuri


comparabile de la o perioad la alta, pentru a asigura creterea real (innd cont de
efectul inflaionist) a afacerilor firmei.

Structura unei afaceri poate fi privit din mai multe perspective, relevante fiind trei :
- structura afacerii pe produse cnd se scot n eviden grupele de produse sau
anumite produse care contribuie la creterea cifrei de afaceri;
- structura afacerii pe clieni - aceti parteneri condiioneaz dimensiunea i
performanele activitii oricrei ntreprinderi.
- structura afacerii pe zone geografice

Analiza factorial a cifrei de afaceri urmrete stabilirea modelului factorial,


identificarea principalilor factori de influen, msurarea intensitii de aciune a
factorilor asupra indicatorului, explicarea mecanismului de transmiterea influenei
factorilor i de determinare a nivelului acestora, astfel nct, n final, s poat fi
stabilite msuri pentru limitarea aciunii factorilor cu influen negativ, respectiv
meninerea i amplificarea aciunii factorilor ce influeneaz pozitiv nivelul cifrei de
afaceri.

Analiza factorial a cifrei de afaceri se realizeaz difereniat, n funcie de


obiectul de activitate al ntreprinderii (producie, industrie, agricultur, prestri
servicii, comer, turism).

Modificarea cifrei de afaceri n sensul creterii sau descreterii ( CA = CA CA )


1
0
influeneaz principalii indicatori sintetici economico-financiari ai ntreprinderii,
cum sunt: profitul, ratele de rentabilitate, viteza de rotaie a activelor circulante,
eficiena utilizrii activelor i resurselor umane etc.

Prin comparaia valorii adugate cu cifra de afaceri, putem spune c n timp ce


aceasta din urm exprim capacitatea ntreprinderii de a vinde, valoarea adugat
exprim aportul economic al ntreprinderii, surplusul de valoare pe care aceasta
reuete s-l genereze ca urmare a efortului depus n procesul de producie. Spre
deosebire de cifra de afaceri, care include i valoarea cumprrilor de materii prime,
materiale i servicii care se regsesc n cifra de afaceri a firmelor furnizare, valoarea
adugat cuprinde numai echivalentul activitii ntreprinderii n cauz.

Valoarea adugat se poate obine prin dou modaliti de calcul i anume:


- metoda substractiv;
- metoda aditiv

Acumularea brut din exploatare (ABE) reprezint rezultatul brut al activitii de


exploatare n termeni de numerar. ABE poate lua una din urmtoarele valori:
- pozitiv, i reprezint excedentul brut din exploatare (EBE);
- negativ, i reprezint deficitul brut din exploatare (DBE) sau insuficiena
brut din exploatare (IBE).

Excedentul brut din exploatare (EBE) reprezint rezultatul obinut de ntreprindere


din activitatea de exploatare, neinfluenat de volumul amortismentelor i
provizioanelor.

314

Nivelul EBE trebuie s fie suficient de mare pentru a asigura:


- meninerea capitalului tehnic, prin intermediul amortizrii;
- remunerarea capitalului mprumutat, prin intermediul cheltuielilor cu
dobnzile;
- remunerarea capitalului propriu, prin acordarea unor dividende stimulative
pentru acionari;
- dezvoltarea ntreprinderii prin capitalizarea unei pri din profitul obinut.

Rezultatul exploatrii exprim n mrimi absolute rentabilitatea aferent activitii


de exploatare, dup deducerea cheltuielilor de exploatare totale din veniturile aferente
acestei activiti. Spre deosebire de excedentul brut de exploatare, acest sold ine cont
de politica de amortizare i de constituire a provizioanelor. Exprimarea n mrimi
relative a rentabilitii activitii de exploatare, prin raportul ntre rezultatul
exploatrii i activele de exploatare, servete la realizarea de comparaii ntre diverse
ntreprinderi care promoveaz politici de amortizare diferite.

Analiza structural a rezultatului din exploatare urmrete surprinderea


contribuiei diferitelor elemente componente la realizarea acestuia. Astfel, structura
rezultatului exploatrii poate fi privit din mai multe puncte de vedere:
- pe tipuri de activiti;
- pe subuniti ale ntreprinderii;
- pe tipuri de produse etc.

315

CAPITOLUL 4
ANALIZA CHELTUIELILOR NTREPRINDERII
Activitatea economic desfurat de agenii economici, indiferent de profilul lor
productiv, de comercializare sau de prestare a serviciilor, implic consumuri de resurse
materiale, umane i financiare, iar rentabilitatea activitii este condiionat de nivelul
cheltuielilor n interdependen, att cu veniturile corespondente, ct i cu capitalurile
angajate.
Analiza cheltuielilor permite nelegerea mecanismului de formare a rezultatelor
firmei n funcie de volumul, structura i tendina diferitelor categorii de consumuri.
Raionalizarea cheltuielilor efectuate de agenii economici este calea principal de
sporire a eficienei activitii economice a acestora n condiiile competiiei funcionale pe o
pia liber care impune reguli stricte de supravieuire.
n vederea ndeplinirii acestui deziderat este necesar s se acioneze pentru:
optimizarea consumurilor specifice de materiale, energie i combustibil;
creterea calificrii, ndemnrii i contiinei profesionale a tuturor salariailor;
folosirea n scopuri economice utile a ntregului timp legal de lucru;
perfecionarea organizatoric a realizrii produciei i comercializrii, a prestrii
tuturor tipurilor de servicii solicitate de beneficiari conform normelor acceptate sau a
contractelor ncheiate;
adoptarea unei conduite manageriale economicoase i eficace.

Aspectele importante avute n vedere n cadrul analizei cheltuielilor ntreprinderii se


refer la :
concepte i abordare sistemic;
analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii
analiza eficienei economice a cheltuielilor de exploatare
analiza eficienei cheltuielilor variabile
analiza eficienei cheltuielilor fixe
analiza cheltuielilor materiale
analiza cheltuielilor cu amortizarea
analiza cheltuielior cu personalul
analiza cheltuielilor cu dobnzile bancare
analiza costului pe unitatea de produs
efectele modificrii cheltuielilor la nivelul ntreprinderii.

4.1. CONCEPTE I ABORDARE SISTEMIC


Analiza cheltuielilor ntreprinderii este deosebit de important n activitatea de
gestiune i control, deoarece evideniaz modul n care sunt utilizate resursele (materiale,
umane, financiare) i impactul alocrii acestora asupra performanelor ntreprinderii.
Optimizarea nivelului costurilor sau chiar reducerea lor, acolo unde este posibil, fr a
afecta calitatea produselor i condiiile de desfurare a activitii, reprezint obiective
prioritare ale managementului firmelor.
Conform reglementrilor contabile n vigoare, CHELTUIELILE reprezint
diminuri ale beneficiilor economice nregistrate pe parcursul perioadei contabile sub forma de

316

ieiri sau scderi ale valorii activelor ori creteri ale datoriilor, care se concretizeaz n reduceri
ale capitalului propriu, altele dect cele rezultate din distribuirea acestora ctre acionari.
Definiia cheltuielilor include dou tipuri de cheltuieli, i anume:
1. cheltuieli aprute n cursul activitilor curente, precum costul vnzrilor, salariile,
amortizarea, care corespund, de obicei, unor ieiri sau diminuri ale valorii activelor;
2. pierderi, care reprezint diminuri ale beneficiilor economice i pot fi: realizate (rezultate
din dezastre sau din ieirea activelor pe termen lung) sau nerealizate (rezultate din
deprecierea monedei naionale n cazul unor datorii n valut).
COSTUL reprezint totalitatea consumurilor de resurse pe care le efectueaz
ntreprinderea pentru realizarea unei uniti de produs sau a unui serviciu, n expresie
monetar. Costul este un instrument important n gestiunea intreprinderii, avnd att rolul de
informare a managerilor asupra activitii desfurate, ct i de identificare a unor direcii
strategice de aciune n activitatea viitoare.

Orice activitate economic desfurat are ca scop obinerea de venituri, care implic
i realizarea de cheltuieli. Orice activitate economic implic i o cheltuial.
Prin noiunea de cheltuial se subnelege sumele de pltit sau sumele care urmeaz a
fi pltite pentru realizarea produselor, mrfurilor, prestrilor de servicii.
Costurile de producie pot fi definite ca totalitatea cheltuielilor care pot fi identificate
pe produs.
Factorul care determin dac o cheltuial devine cost l reprezint consumul, adic
legatura nemijlocit cu o activitate concret, productiv i nu cu darea de bani acum sau mai
trziu.
Prin urmare, sunt necesare cunoaterea i analiza principalelor categorii de cheltuieli
i costuri:
A) N FUNCIE DE NATURA LOR cheltuielile agenilor economici sunt
departajate n trei categorii, dup cum rezult din coninutul contului de profit i pierdere, la
care se adaug impozitul pe profit ca un element a crui mrime este determinat prin act
normativ, astfel:
a) cheltuieli de exploatare, ocazionate, n principal, cu consumarea factorilor
fundamentali care faciliteaz desfurarea unei activiti economice:
cheltuieli cu materiile prime i materialele consumabile;
energie i ap;
cheltuieli privind mrfurile;
alte cheltuieli materiale;
ajustarea valorii imobilizrilor corporale i necorporale (cheltuieli privind amortizarea
imobilizrilor, diferena dintre cheltuieli i venituri privind provizioanele pentru
deprecierea imobilizrilor i venituri din fondul comercial negativ);
ajustarea valorii activelor circulante (diferena dintre cheltuieli i venituri privind
creane i debitori diveri i respectiv, provizioanele pentru deprecierea activelor
circulante);
cheltuieli cu personalul (salarii i cheltuieli cu asigurrile i protecia social);
cheltuieli privind prestaiile externe (cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de
teri i cheltuieli cu alte servicii executate de teri);
alte impozite, taxe i vrsminte asimilate;
cheltuieli cu despgubiri, donaii i activele cedate;
317

ajustri privind provizioanele pentru riscuri i cheltuieli.


b) Cheltuieli financiare, constituite din :

ajustarea valorii imobilizrilor financiare i a investiiilor financiare deinute ca active


circulante;

alte cheltuieli financiare (pierderi din creane legate de participaii, cheltuieli privind
investiiile financiare cedate, cheltuieli din diferene de curs valutar, cheltuieli privind
dobnzile, cheltuieli privind sconturile acordate clienilor, debitorilor sau bncilor);
c) Cheltuieli extraordinare reprezentate prin acele cheltuieli care nu sunt legate de
activitatea curent a unitii patrimoniale, sunt constituite din:

cheltuieli privind calamitile i alte evenimente extraordinare (pierderi din calamiti


i exproprieri de active);
d) Impozitul pe profit

n cadrul cheltuielilor grupate dup natura lor, preponderente sunt cheltuielile de


exploatare, respectiv a cheltuielilor ocazionate cu desfurarea activitii economice de baz
care dau i msura cheltuielilor totale efectuate de un agent economic pentru a produce, a
comercializa sau pentru a presta servicii. Cheltuielile financiare i cele extraordinare se deduc
din rezultatele finale ale unitii, fr a se repartiza ns pe subactiviti sau pe uniti fizice
de produse fabricate sau servicii prestate.
B) DUP MODUL DE IDENTIFICARE I REPARTIZARE PE PRODUS
distingem:
a) Cheltuieli directe care sunt legate nemijlocit de activitatea unui loc de munc sau
de realizarea unui produs, fiind localizate i repartizate direct pe unitatea de produs. Ele sunt
formate din:
contravaloarea materialelor directe consumate;
salarii directe;
contribuia la fondul pentru asigurri sociale i protecia social aferent salariilor
directe;
alte cheltuieli directe legate nemijlocit de activitatea unitilor operative.
b) Cheltuieli indirecte sunt constituite din acele cheltuieli cunoscute i sub
denumirea de cheltuieli comune ale subactivitii, sau cheltuieli comune ale seciilor,
care nu pot fi localizate n mod direct pe unitatea fizic de produs sau de serviciu prestat i
cuprind:
cheltuielile ocazionate cu ntreinerea i repararea mijloacelor fixe, energia,
combustibilii, apa i alte cheltuieli globale efectuate pentru exploatare, pe feluri de
activiti, exclusiv cele de desfacere i cele de administraie care sunt evideniate
distinct;
c) Cheltuieli de desfacere angajate pentru asigurarea condiiilor de desfurare a
vnzrii produciei sau a mrfurilor;
d) Cheltuieli generale de administraie efectuate pentru administrarea i conducerea
unitii patrimoniale n ansamblul ei.

318

Clasificarea cheltuielilor dup modul de identificare i repartizare pe produs


faciliteaz calculul costului unitar al produselor fabricate i a serviciilor prestate .
Astfel, cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte aferente, determinate raional ca
fiind legate de produsele fabricate i serviciile prestate, formeaz costul de producie al
acestora sau costul prestailor de servicii Se precizeaz astfel c, cheltuielile de desfacere,
cheltuielile generale de administraie, inclusiv cele financiare i extraordinare, sunt costuri ale
perioadei, care de regul nu se includ n costul de producie sau n costul de realizare al
serviciilor prestate, dar se reflect n final n rezultatul exerciiului.
Suma cheltuielilor directe, indirecte, a cheltuielilor de desfacere i a cheltuielilor
generale de administraie formeaz costul complet de producie sau costul complet al
serviciilor prestate.
Analiza costului complet identific relaiile ntreprinderii cu piaa resurselor i piaa
de desfacere. Calculul costului complet presupune trecerea prin cele trei stadii ale ciclului de
producie: aprovizionare, producie, desfacere.
Se disting, astfel, urmtoarele tipuri de costuri:
costul de achiziie, specific stadiului aprovizionrii, care este format din preul de
cumprare, taxe nerecuperabile, cheltuieli de transport-aprovizionare, cheltuieli accesorii;
costul de producie, care conine toate cheltuielile efectuate pentru transformarea
stocurilor de materii prime i materiale n produse finite: costul de achiziie al materiilor
prime i consumabilelor, manopera direct i alte cheltuieli directe, dar i cheltuieli indirecte de
producie, precum energia, apa, reparaii, ntreinere, amortizri etc. Costul de producie se
calculeaz pentru producia obinut;
costul de distribuie care reflect efortul total al ntreprinderii de a vinde producia;
poate fi structurat n cheltuieli directe de distribuie (cheltuieli de livrare, cu publicitatea, de
transport) i cheltuieli indirecte de distribuie (stocaj, studii de marketing, cheltuieli generate de
funcionarea serviciului de desfacere etc.). Cheltuielile de distribuie sunt determinate de
vnzarile de produse, deci este firesc s fie imputate costului produciei vndute. Exist ns i
practica de a fi repartizate asupra produciei obinute i nevndute.
C) DUP COMPORTAMENTUL FA DE VOLUMUL PRODUCIEI
distingem:
a) Cheltuieli variabile
Aceast categorie de cheltuieli sunt relativ constante pe unitatea fizic de produs sau
de prestaie i variabile n sum total, proporional cu volumul de activitate la care se refer.

Cheltuielile care corespund acestor nsuiri sunt:


cheltuielile directe n totalitate;
parial cheltuielile indirecte (consumurile de energie i combustibili efectuate n
scopuri tehnologice);
de asemenea, n mod parial, cheltuielile de desfacere, respectiv cele a cror mrime
este dependent de volumul vnzrilor.
n funcie de modul de variaie aceste cheltuieli variabile pot fi:
cu variaie proporional cu modificarea produciei - n care indicele de cretere a
produciei este egal cu indicele de cretere a cheltuielilor ;
cu variaia progresiv n raport cu producia - cheltuielile nregistreaz un indice de
Q Ch
<
cretere mai mare dect indicele de cretere al produciei :
Q1
Ch1

319

Ch2
Ch1
Q1

Q2

Dac realizm raportul dintre ritmul sporului cheltuielilor cu producia determinm


coeficientul de elasticitate.
Ch
Ech= Ch1 > 1
Q
Q1
Coeficientul de elasticitate ne indic ct de sensibile sunt cheltuielile la modificarea
produciei, adic cu cte procente se modific cheltuielile la modificarea produciei cu un
procent.
- cheltuieli variabile degresive n raport cu producia: cheltuielile nregistreaz un
indice de cretere mai mic dect indicele de cretere al produciei .
b) Cheltuieli fixe sau convenional-constante
Acest grup de cheltuieli se caracterizeaz printr-o mrime total relativ constant
indiferent de creterea sau diminuarea volumului produciei sau al prestaiilor i n aceste
condiii cheltuielile convenional-constante sunt variabile pe unitatea fizic de produs sau de
prestaie, n funcie de modificarea volumului de activitate.

Conform acestor nsuiri, cheltuielile fixe au n componena lor:


o parte din cheltuielile indirecte aferente activitii economice (amortizrile i provizioanele; salariile, contribuia pentru asigurri sociale i protecia social a personalului
indirect productiv; cheltuielile de ntreinere i reparaii; impozitele, taxele i
vrsmintele asimilate; alte cheltuieli indirecte pentru exploatare);
o parte din cheltuielile de desfacere, care nu depind de volumul produciei sau al
prestaiilor efectuate;
n totalitate cheltuielile generale de administraie.

Cheltuielile fixe se vor modifica ca nivel, atunci cnd se modific dotarea tehnic.
Cheltuieli fixe ramn constante o perioad scurt de timp i atunci cnd nu are loc
modificarea capacitii de producie.
Cheltuielile fixe unitare scad cu creterea produciei.
Aceast grupare a cheltuielilor generate de activitatea unei ntreprinderi este util n
calculaia costurilor prin metoda ,,direct costing" i n managementul strategic al firmei, deoarece

320

permite evidenierea pragului de rentabilitate, a siguranei asupra rezultatelor obinute i a


competitivitii firmei n raport cu concurena.
D) DUP INCIDENA ASUPRA FLUXURILOR DE TREZORERIE distingem:
a) cheltuieli monetare, respectiv pltite sau pltibile, care vor genera ieiri de numerar;
b) cheltuieli nemonetare sau calculate (amortizarile si provizioanele) care nu vor genera
iesiri de numerar.
E) DUP CONINUTUL LOR distingem:
a) cheltuieli materiale, care cuprind consumuri de resurse materiale i amortizarea
mijloacelor fixe;
b) cheltuieli cu salariile i aferente utilizrii personalului (asigurri i protecie social).

Urmrind tipologia mai sus enumerat, se observ ct de vast este problematica


cheltuielilor agentului economic. Problematica capat dimensiuni impresionante avnd n
vedere c o serie ntreaga de costuri, respectiv cheltuieli este necontrolabil i o alta categoric o
reprezint costurile discreionare sau ascunse.
n categoria costurilor necontrolabile intr cele de natur fiscal i nu numai, iar n
categoria celor discreionare putem meniona pierderea ocaziei de a ctiga mai mult (acest
cost se ntlnete i sub denumirea de cost de oportunitate), impactul publicitii asupra
vnzrilor, respectiv pierderea imaginii n rndul consumatorilor.
Alte costuri apar doar n contabilitatea de gestiune a agentului economic, din motive
fiscale sau de natur strict juridic, nefiind luate n calcul n contabilitatea fmanciar. Un
astfel de cost este remunerarea convenional a capitalurilor proprii. Denumirea generic a
acestor tipuri de costuri n literarura de specialitate este de costuri supletive.

4.2. ANALIZA CHELTUIELILOR AFERENTE VENITURILOR TOTALE


ALE NTREPRINDERII
Desfurarea activitii unui agent economic necesit consumuri de resurse materiale,
umane i financiare care se nregistreaz, potrivit principiilor organizrii contabilitii
financiare i contabilitii de gestiune, n conturi specifice. La ncheierea exerciiului financiar
se ntocmesc documentele de sintez contabile, care furnizeaz informaii privind volumul
resurselor consumate, dar i eficiena acestui consum.
Dup natura lor, dup care se realizeaz i gruparea n Contul de profit i pierdere,
cheltuielile i veniturile ntreprinderii se grupeaz astfel: cheltuieli i venituri de exploatare,
financiare i extraordinare.
Cheltuielile totale sunt evideniate n contabilitate cu ajutorul conturilor din
urmtoarele grupe:
grupa 60 cheltuieli privind stocurile;
grupa 61 cheltuieli cu lucrrile i serviciile executate de teri;
grupa 62 cheltuieli cu alte servicii executate de teri;
grupa 63 cheltuieli cu alte impozite, taxe i vrsmintele asimilate;
grupa 64 cheltuieli cu personalul;
grupa 65 alte cheltuieli de exploatare;
grupa 66 cheltuieli financiare;
grupa 67 cheltuieli extraordinare;
grupa 68 cheltuieli cu amortizrile i provizioanele

321

Evidena veniturilor totale se efectueaz n conturile din urmtoarele grupe:


grupa 70 venituri din vnzri de produse, prestri de servicii, mrfuri;
grupa 71 venituri din producia stocat;
grupa 72 venituri din producia de imobilizri;
grupa 74 venituri din subvenii de exploatare;
grupa 75 alte venituri din exploatare;
grupa 76 venituri financiare;
grupa 77 venituri extraordinare;
grupa 78 venituri din provizioane.
Dac se face corelaie ntre cheltuieli i venituri se constat c sunt cheltuieli care
genereaz venituri i cheltuieli care nu genereaz venituri. Astfel, cheltuielile de exploatare se
coreleaz direct cu veniturile din exploatare, n timp ce cheltuielile financiare nu au ca
rezultat obinerea de venituri financiare. Unele cheltuieli financiare, cum sunt cele cu
dobnzile pltite pentru creditele primite, pot fi corelate cu veniturile din exploatare. n ce
privete cheltuielile excepionale, unele pot fi corelate cu venituri extraordinare, iar altele nu
se coreleaz direct cu veniturile extraordinare.
Cnd se consider necesar, este posibil s se determine un indicator relativ care se
refer la cheltuielile totale pentru exploatare, financiare i extraordinare (Ct) n raport cu
totalitatea veniturilor corespondente, din exploatare, financiare i extraordinre (Vt). Un astfel
de indicator ofer o expresie global a cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale.
Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii are rolul de a
evidenia evoluia acestora, factorii care influeneaz nivelul lor, precum i identificarea
rezultatelor care pot fi puse n valoare pentru reducerea lor sau meninerea n limitele de
eficien care concur la performana economico-financiar a ntreprinderii. Se utilizeaz
etapele metodei Substituiilor n lan.
Pentru urmrirea evoluiei cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii se
utilizeaz indicatorul cheltuieli la 1000 le venituri totale.
a) Stabilirea modelului factorial:
C / 1000V =

C
1000 =
V

Ci 1000 = gs C 1000
V
V
i

unde:
C = cheltuieli aferente domenilor de activitate ale ntreprinderii;
V = venituri grupate pe cele trei categorii de activiti;
Gsi = structura veniturilor totale;
Ci
1000 = cheltuieli la 1000 lei venituri pe activiti.
Vi
Se menioneaz c, innd seama de modul de calcul al ratei de eficien a
cheltuielilor totale, respectiv raportul/efect, nivelul descrescnd al ei relev creterea
eficienei cheltuielilor.
b) Identificarea factorilor de influen:

Abaterea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri se urmrete n mrimi absolute i


n mrimi relative. Astfel, n mrimi absolute, modificarea total a indicatorului este:

322

C / 1000V =

C
V

i1

1000

i1

C
V

i0

i0

1000 = gS1

Ci1
1000 gs 0 Cio1000
Vio
Vi1

n mrimi relative, modificarea indicatorului este:


Ic / 1000V =

C / 1000 v1
100 , Ic / 1000V 100
C / 1000V 0

Principalii factori de influen:

gsi

C / 1000V

Ci
1000
Vi

unde:

gsi
- structura veniturilor pe activiti
Ci

1000 - cheltuieli la 1000 lei venituri pe domenii de activitate


Vi
c)Msurarea intensitii de aciune a factorilor:
1. Influena modificrii structurii veniturilor pe domenii de activitate :
C / 1000V ( gsi ) = gsi1

Ci 0
Ci 0
1000 gsi 0 1000
Vi 0
Vi 0

2. Influena modificrii cheltuielilor la 1000 lei venituri pe domenii de activitate:

Ci1
Ci 0
Ci
C / 1000V ( ) = gsi1 1000 gsi1 1000
Vi1
Vio
Vi
d) Determinarea abaterii totale:
Ci
C / 1000V = C / 1000V ( gsi ) + C / 1000V ( )
Vi
Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor

Structura veniturilor pe activiti influeneaz modificarea nivelului cheltuielilor la


1000 lei venituri datorit nivelului diferit al veniturilor pe categorii de activiti.
Modificarea structurii veniturilor pe categorii de activiti acioneaz asupra
cheltuielilor la 1000 lei venituri prin intermediul acestor cheltuieli din perioada de baz.
Influena se transmite altfel:
Dac crete ponderea activitilor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei
venituri mai mare dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei venituri din
perioada de baz (i scade ponderea activitilor cu un nivel redus al
cheltuielilor la 1000 lei venituri n perioada de baz), atunci va avea loc o
cretere a nivelului la 1000 lei venituri n perioada curent;
323

Dac crete ponderea activitilor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei


venituri mai mic dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei venituri din
perioada de baz (i crete ponderea aczivitilor cu un nivel redus al
cheltuielilor la 1000 lei venituri n perioada de baz), atunci va avea loc o
reducere a nivelului cheluielilor la 1000 lei venituri n perioada curent.

Modificarea cheltuielilor la 1000 lei venituri pe domenii de activitate influeneaz


modificarea cheltuielilor la 1000 lei venituri direct n acelai sens. Astfel, o cretere a
nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri pe domenii de activitate va determina o cretere a
nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri, iar o reducere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei
venituri pe domenii de activitate va determina o reducere a cheltuielilor la 1000 lei venituri
pe domenii de activitate.
Msuri de reducere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri totale
Realizarea produselor, serviciilor prestate i lucrrilor executate cu respectarea
criteriului eficienei economice, respectiv preurile de vnzare i tarifele
practicate s acopere cheltuielile i s permit obinerea unui profit care s fie
stimulativ pentru acionari;
Adoptarea acelei structuri de finanare a mijloacelor economice care s
permit realizarea obiectivelor pe termen lung (dezvoltarea potenialului
tehnic al ntreprinderii) i a celor pe termen scurt cu cheltuieli financiare ct
mai sczute;
Valorificarea activelor la valori ct mai mari (prin organizarea
corespunztoare a licitailor), onorarea obligailor fa de clieni (respectarea
clauzelor contractuale), precum i a celor fa de bugetul statului, etc.

4.3. ANALIZA EFICIENEI ECONOMICE A CHELTUIELILOR DE


EXPLOATARE
n totalul cheltuielilor ntreprinderii, cele de exploatare dein ponderea cea mai mare,
ceea ce impune o analiz aprofundat a lor. Cheltuielile de exploatare sunt aferente ciclului
de exploatare care cuprinde ansamblul urmtoarelor operaiuni: cumprare de materii prime
i materiale, stocarea lor, procesul de producie, stocarea semifabricatelor, produselor finite i
vnzarea lor, precum i achiziionarea de mrfuri i vnzarea lor, dac este cazul.
Pentru dimensionarea i urmrirea evoluia cheltuielilor de exploatare se folosete
indicatorul cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare.
Indicatorul de analiz se calculeaz dup modelul similar cu cel folosit pentru analiza
cheltuielilor la 1000 lei venituri totale.
a) Stabilirea modelului factorial:

C / 1000Ve =

C
V

ei

ei

1000 = gsei

324

Cei
1000
Vei

b) Identificarea factorilor de influen:

Abaterea nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare se urmrete n


mrimi absolute i n mrimi relative. Astfel, n mrimi absolute, modificarea total a
indicatorului este:

C / 1000Ve = C / 1000Ve1 C / 1000Ve0

C / 1000Ve =

C
V

ei1

1000

ei1

C
V

ei 0

ei 0

1000 = gsei1

Cei 0
Cei1
1000 gsei 0
1000
Vei 0
Vei1

n mrimi relative modificarea indicatorului este:


Ic / 1000Ve =

C / 1000Ve1
100 ,
C / 1000Ve 0

IC / 1000Ve = IC / 1000Ve 100

Principali factori de influen sunt:


gsei
C / 1000Ve

unde:

Cei
1000
Vei

gsei
- structura veniturilor din exploatare;
Cei
1000 - cheltuieli la 1000 lei venituri din exploatare pe fiecare tip de venit
Vei

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1. Influena modificrii structurii veniturilor din exploatare

C / 1000Ve( s ) = gSei1 Cei 0 1000 gSei 0 Cei 0 1000


Vei 0
Vei 0
2. Influena modificrii cheltuielilor la 1000 lei venituri pe fiecare tip de venituri ce
formeaz veniturile din exploatare.

Cei11000 gSei1 Cei 0 1000


C / 1000Ve ( Cei
) = gSei1
Vei 0
Vei
Vei1
d) Determinarea abaterii totale:
C / 1000Ve = C / 1000Ve ( s ) + C / 1000Ve ( Cei
)
Vei

325

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


Structura veniturilor din exploatare influeneaz modificarea nivelului cheltuielilor la
1000 lei venituri din exploatare datorit nivelului diferit al veniturilor pe tipuri de activiti.
Modificarea structurii veniturilor din exploatare acioneaz asupra cheltuielilor la
1000 lei venituri prin intermediul acestor cheltuieli din perioada de baz.
Influena se transmite astfel:
- dac crete ponderea activitilor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei venituri
din exploatare mai mare dect dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei
venituri din perioada de baz (i scade ponderea activitilor cu un nivel redus al
cheltuielilor la 1000 lei venituri n perioada de baz), atunci va avea loc o cretere
a nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri n perioada curect;
- dac crete ponderea activitilor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei venituri
mai mic dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei venituri din perioada de
baz (i crete ponderea activitilor cu un nivel redus al cheltuielilor la 1000 lei
venituri n perioada de baz), atunci va avea loc o reducere a nivelului
cheltuielilor la 1000 lei venituri n perioada curent.
Modificarea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare pe fiecare tip de venituri
influeneaz modificarea cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare direct i n acelai
sens. Astfel, o cretere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri va determina o cretere a
nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri va determina o reducere a nivelului cheltuielilor la
1000 lei venituri din exploatare.
Msuri de reducere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare
Realizarea produselor, serviciilor, lucrrilor cu respectarea criteriilor de
eficien economic (preurile practicate s acopere cheltuielile i s duc la
obinerea unui profit stimulativ);
Reducerea cheltuielilor de exploatare i de comercializare;
Creterea puterii de negociere a ntreprinderii n relaiile cu furnizorii, n
vederea obinerii unor costuri avantajoase.

Principala component a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare o


reprezint Cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri.
Indicatorul Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri ocup un loc important n
ansamblul indicatorilor economici utilizai n analiza activitii economico-financiare a
agenilor economici. Prin coninutul su, acest indicator vizeaz ntreaga activitate a
agentului economic (la nivelul cheltuielilor de exploatare efectuate pentru toate subactivitile
desfurate, exclusiv cheltuielile financiare i extraordinare), iar reducerea sa se reflect n
mod corespunztor n mrimea rezultatului exerciiului.
a) Stabilirea modelului factorial:
C / 1000 CA =

CT
1000 =
CA

q * c 1000 = gs c 1000
p
q* p

326

b) Identificarea factorilor de influen:

Modificarea indicatorului n mrimi absolute este:

C / 1000CA = C / 1000CA1 C / 1000CA0


C / 1000 CA =

q * c 1000 q * c
q *p
q *p
1

c0
c1
1000 gs 0 1000
p0
p1

1000 = gs1

n mrimi relative, modificarea indicatorului este:

IC / 1000 CA =

C / 1000 CA1
100 ;
C / 1000 CA0

IC / 1000CA = IC / 1000CA 100

Principalii factori de influen sunt:

gs

C / 1000CA

c
1000
p
c

Observm c avem doi factori de influen de gradul I i doi factori de gradul II:
1) Structura cifrei de afaceri
2) Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, care sunt la rndul lor influenate
de modificarea:
2.1. Preul unitar de vnzare;
2.2. Cheltuielilor unitare de producie, acetia doi fiind factori de influen de
gradul II.
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii structurii cifrei de afaceri

C / 1000CA( s ) =

q c 1000 q c 1000
q p
q p
1

Sau

c0

gs p 1000 gs
1

327

c0
1000
p0

2) Influena modificrii cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse

C / 1000CA( cp ) =

q c 1000 q c
q p
q p
1

1000

Sau

c1
c0
gs1 p11000 gs1 p01000
2.1. Influena modificrii preului unitar de vnzare

C / 1000 CA ( p ) =

q c 1000 q c
q p
q p
1

1000

Sau

c0

c0

gs p 1000 gs p 1000
1

2.2. Influena modificrii cheltuielilor unitare de producie

C / 1000CA( c ) =

q c 1000 q c 1000
q p
q p
1

Sau

c1

c0

gs p 1000 gs p 1000
1

d) Determinarea abaterii totale:


C / 1000 CA = C / 1000CA( s ) + C / 1000 CA( cp )

i
C /

c
1000 CA ( )
p

= C / 1000CA( p ) + C / 1000CA( c )

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


Cei doi factori de gradul I i transmit influena astfel:
1. Structura cifrei de afaceri influeneaz modificarea nivelului cheltuielilor la 1000
lei cifr de afaceri datorit nivelului diferit al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe
produse. Modificarea structurii cifrei de afaceri acioneaz asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifr de afaceri prin intermediul acestor cheltuieli din perioada de baz.
Influena se transmite astfel:
Dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri pe produse mai mare dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei
cifr de afaceri din perioada de baz (i scade ponderea produselor cu un nivel
mai sczut al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse n perioada

328

de baz), atunci va avea loc o cretere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr
de afaceri n perioada curent;
Dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri mai mic dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri
pe produse din perioada de baz (i scade ponderea produselor cu un nivel
ridicat al cheltuielilor la 1000 cifr de afaceri pe produs n perioada de baz),
atunci va avea loc o reducere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri n perioada curent.
2. Modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse determin o
modificare n acelai sens al cheltuielilor la la 1000 lei cifr de afaceri. Astfel, o cretere a
cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse va determina o cretere a cheltuielilor la
1000 lei cifr de afaceri, iar o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse
va determina o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri.
Cei doi factori de gradul II i transmit influena astfel:
2.1. Modificarea preului unitar de vnzare influeneaz direct i n sens invers
modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, prin intermediul cheltuielilor la 1000 lei
cifr de afaceri pe produse. Astfel, o cretere a preului unitar de vnzare pe produse va
determina o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse i prin intermediul
acestora o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri. O reducere a preului unitar de
vnzare va determina astfel o cretere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse i
prin intermediul acestora o cretere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri.
2.2. Modificarea cheltuielilor unitare de producie influeneaz direct i n acelai
sens modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, prin intermediul cheltuielilor la
1000 lei cifr de afaceri pe produse. Astfel, o cretere a cheltuielilor unitare de producie va
determina o cretere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, i prin intermediul
acestora o cretere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri. O reducere a cheltuielilor unitare
de producie va determina o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, i
prin intermediul acestora o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri.
Msurile de reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri
Creterea volumului vnzrilor;
Creterea preului de vnzare, ca urmare a modificrii calitii produselor;
Modificarea structurii produciei n sensul creterii ponderii produselor cu un
nivel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produs mai mare dect
nivelul mediu;
Reducerea cheltuielilor de aprovizionare i de comercializare;
Creterea puterii de negociere a ntreprinderii n relaiile cu furnizorii, n
vederea obinerii unor costuri avantajoase;
Reducerea consumurilor fizice de resurse pe produse cu restricia c aceasta s
nu afecteze calitatea acestora. n acest sens se au n vedere perfecionarea
potenialului tehnic, tehnologic i uman, noirea produciei i asigurarea
raportului optim cost-grad de importan a funciilor produsului, substituirea
de resurse care s satisfac cel putin la acelai nivel cerinele calitii
produsului;
nbuntirea nivelului tehnic-calitativ al produselor care s nsemne nu numai
n pas cu concurena, dar i premisa creterii cifrei de afaceri i obinerea
unor preuri mai bune.

329

n condiiile actualului sistem de contabilitate al unitilor patrimoniale sunt necesare


unele prelucrri a informaiilor, n sensul recalculrii cifrei de afaceri din perioada de calcul
n condiiile preurilor i tarifelor practicate n perioada de baz, precum i a cheltuielilor
aferente folosind costurile complete unitare din perioada de baz.
Recalcularea poate fi efectuat astfel:
analitic, prin nmulirea volumului fizic realizat n perioada de calcul pe feluri de
produse i servicii prestate cu preurile i tarifele percepute (efective) precum i cu
costurile complete unitare, din perioada fa de care se face comparaia;
sintetic, prin corectarea cifrei de afaceri i a cheltuielilor aferente cifrei de afaceri din
perioada de calcul cu indicele de grup al dinamicii preurilor i tarifelor [I(p)] i
respectiv cu indicele de grup al dinamicii costurilor complete unitare [I(c)], astfel:
q1 p1
q1 p1
q1c1
q1c1
=
= q1 p0 ;
=
= q1c0 .
I ( p) q1 p1
I (c) q1c1

q1 p0
q1c0

4.4. ANALIZA EFICIENEI CHELTUIELILOR VARIABILE


Cheltuielile variabile (operaionale) sunt acelea care se modific n raport cu
modificarea volumului de producie. Pe termen lung, toate cheltuielile sunt variabile,
deoarece, la orizontul de timp la care se refer, este posibil o modificare a dotrii
ntreprinderii, perfecionarea procesului tehnologic, modificarea numrului de muncitori,
cantitatea de materii prime supuse prelucrrii, etc.
Pe termen scurt ns, numai o parte din cheltuieli pot fi variabile, ntruct procesul de
producie se desfoar n anumite condiii, date de o anumit dotare a ntreprinderii i se
folosirea unor anumite tehnologii.
n categoria cheltuielilor variabile pe termen scurt intr: cheltuieli aferente
consumului de materii prime, de materii auxiliare directe, de energie electric, ap, etc.,
pentru nevoi tehnologice, salariile muncitorilor direct productivi, salarizai n acord,
contribuiile la asigurrile sociale (C.A.S) aferente acestor salarii, etc.
n cadrul cheltuielilor de exploatare partea variabil, cea care este dependent de
volumul de activitate, este predominant.
Pentru analiza eficienei cheltuielilor variabile se utilizeaz funcia cheltuielilor pe
termen scurt, ceea ce nseamn c, n condiiile date (relativ constante) ale structurii i
echipamentului firmei, se realizeaz un volum al produciei mai mare sau mai mic n legtur
cu care cheltuielile variabile au un comportament strict sau non strict proporional.
Pentru activitatea practic, acestea sunt elemente care se iau n considerare n
aprecierea unor rezultate obinute ntr-o perioad exprimat i formularea deciziilor de
corecie pentru viitor.
Pentru analiza cheltuielilor variabile urmrim:
1. Analiza cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri;
2. Analiza cheltuielilor variabile totale;
3. Analiza cheltuielilor variabile medii.

330

4.4.1. Analiza cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri


a) Stabilirea modelului factorial:

C / 1000CA =

CV
q cv 1000 = gs cv1000
1000
p
CA
q p

b) Identificarea factorilor de influen:

Modificarea indicatorului n mrimi absolute este:

CV / 1000CA = CV / 1000CA1 CV / 1000CA0


CV / 1000 CA =

q cv 1000 q cv
q p
q p
1

1000 =

gs

cv 1
cv 0
1000 gs 0
1000
p1
p0

n mrimi relative, modificarea indicatorului este:

ICV / 1000 CA =

CV / 1000 CA1
100 ;
CV / 1000 CA 0

ICV / 1000 CA = ICV / 1000 CA 100

Principalii factori de influen sunt:

gs

ICV / 1000CA

cv
1000
p

cv
Observm c avem doi factori de influen de gradul I i doi factori de gradul II:
1) Structura valoric a produciei;
2) Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, care sunt la rndul lor influenate
de modificarea:
2.1. Preului unitar de vnzare
2.2. Cheltuielilor variabile unitare, acetia doi fiind factori de influen de
gradul II.

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1. Influena modificrii structurii cifrei de afaceri


CV / 1000 CA ( s ) =

q cv
q p
1

1000

q cv
q p
0

1000

sau
c0

gs p 1000 gs
1

331

cv 0
1000
p0

2. Influena modificrii cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri pe produse

CV / 1000 CA ( cvp ) =

q cv 1000 q cv
q p
q p
1

1000

sau

cv1

cv 0

gs p 1000 gs p
1

1000

2.1. Influena modificrii preului unitar de vnzare

CV / 1000 CA ( p ) =

q cv
q p
1

1000

q cv
q p
1

1000

sau

gs
1

cv 0
cv 0
1000 gs1 1000
p1
p0

2.2. Influena modificrii cheltuielilor variabile unitare

CV / 1000 CA ( c ) =

q cv 1000 q cv
q p
q p
1

1000

sau

cv1

cv 0

gs p 1000 gs p
1

1000

d) Determinarea abaterii totale:


CV / 1000 CA = CV / 1000 CA( s ) + CV / 1000CA( cvp )

CV / 1000CA( cvp ) = CV / 1000CA( p ) + CV / 1000CA( c )


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor
Cei doi factori de gradul I i transmit influena astfel:
1) Structura cifrei de afaceri influeneaz modificarea nivelului cheltuielilor
variabile la 1000 lei cifr de afaceri datorit nivelului diferit al cheltuielilor variabile la 1000
lei cifr de afaceri pe produse. Modificarea structurii cifrei de afaceri acioneaz asupra
cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri prin intermediul acestor cheltuieli din
perioada de baz.
Influena se transmite astfel:
dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile la
1000 lei cifr de afaceri pe produse mai mari dect nivelul mediu al cheltuielilor la
1000 lei cifr de afaceri din perioada de baz (i scade ponderea produselor cu un
nivel redus al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse n perioada de
baz), atunci va avea loc o cretere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri n perioada curent;

332

dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile la 1000 lei


cifr de afaceri mai mic dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri pe produse din perioada de baz (i scade ponderea produselor cu un nivel
ridicat al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produs n perioada de baz),
atunci va avea loc o reducere a nivelului cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri n
perioada curent.
2) Modificarea cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri pe produse
determin o modificare n acelai sens a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri. Astfel, o
cretere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse va determina o cretere a
cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, iar o reducere a chetuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri pe produse va determina o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri.

Cei doi factori de gradul II i transmit influena astfel:


2.1.) Modificarea preului unitar de vnzare influeneaz indirect modificarea
cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri, prin intermediul cheltuielilor variabile la
1000 lei cifr de afaceri pe produse i n sens invers. Astfel, o cretere a preului unitar de
vnzare pe produse va determina o reducere a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de
afaceri pe produse, i prin intermediul acestora o reducere a cheltuielilor variabile la 1000 lei
cifr de afaceri. O reducere a preului unitar de vnzare va determina astfel o cretere a
cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri.
2.2.) Modificarea cheltuielilor variabile unitare influeneaz direct i n acelai sens
modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, prin intermediul cheltuielilor variabile la
1000 lei cifr de afaceri pe produse. Astfel, o cretere a cheltuielilor variabile unitare va
determina o cretere a cheltuielilor varialbile la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, i prin
intermediul acestora creterea cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri. O reducere a
cheltuielilor variabile unitare va determina o reducere a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr
de afaceri.

Msurile de reducere a cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri


Creterea volumului vnzrilor;
Creterea preului de vnzare, ca urmare a modificrii calitii produselor cu un
nivel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produs mai mare dect nivelul
mediu;
Reducerea cheltuielilor pe producie;
Reducerea cheltuielilor de aprovizionare i comercializare;
nbuntirea relaiilor cu furnizorii, n vederea obinerii unor costuri avantajoase.

4.4.2. Analiza cheltuielilor variabile totale


a) Stabilirea modelului factorial:

CV = q cv = cv q

b) Identificarea factorilor de influen:

n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:

CV = CV 1 CV 0

333

CV = q1 cv1 q 0 cv 0 = cv q1 cv q 0
n mrimi relative, modificarea indicatorului este:
ICV =

CV 1
100 ;
CV 0

ICV = ICV 100

Principalii factori de influen sunt:

q
CV

s
cv

cv1

Observm c avem doi factori de influen de gradul I i doi factori de gradul II:
1. volumul fizic al produciei
2. cheltuielile variabile medii pe unitatea de produs
2.1. structura fizic a produciei
2.2. cheltuielile variabile unitare
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1. Influena modificrii volumului fizic al produciei

CV ( q ) = cv 0 q1 cv 0 q 0
2. Influena modificrii cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs

CV ( cv ) = cv1 q1 cv 0 q1
2.1.Influena modificrii structurii fizice a produciei

CV ( s ) = ( r cv ( s ) cv o ) q1
2.2. Influena modificrii cheltuielilor variabile unitare

CV ( cvi ) = (cv1 r cv ( s )) q1
d) Determinarea abaterii totale:
CV = CV (q ) + CV ( cv )

CV ( cv ) = CV (s ) + CV (cvi )

334

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


Cei doi factori de gradul I i transmit influena astfel:
1) Modificarea volumului fizic al produciei atrage o modificare a cheltuielilor
variabile proporional cu cheltuielile medii pe unitatea de produs din perioada de baz.
Creterea volumului fizic va determina o cretere a nivelului cheltuielilor variabile totale, iar
reducerea volumului fizic va determina o reducere a nivelului cheltuielilor variabile totale,
proporional cu nivelul cheltuielilor unitare din perioada de baz.
2) Modificarea cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs determin
modificarea n acelai sens a cheltuielilor variabile totale. Creterea cheltuielilor variabile
medii pe unitatea de produs determin creterea cheltuielilor variabile totale, iar reducerea
cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs determin reducerea cheltuielilor variabile
totale.
Cei doi factori de gradul II i transmit influena astfel:
2.1.) Nivelul diferit al cheltuielilor variabile unitare face ca modificarea structurii s
determine o cretere sau cdere a nivelului indicatorului, prin intermediul cheltuielilor
variabile medii din perioada de baz, n funcie de sensul acestei modificri:
dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile unitare mai
mare dect nivelul mediu al cheltuielilor variabile pe produs din perioada de baz
(i scade ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile unitare mai
mic dect nivelul mediu al cheltuielilor variabile pe produs din perioada de baz),
atunci va avea loc o cretere a nivelului cheltuielilor variabile medii care, la rndul
lor determin creterea cheltuielilor variabile totale n perioada curent;
dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile unitare mai
mic dect nivelul mediu al cheltuielilor variabile pe produs din perioada de baz
(i scade ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile unitare mai
mare dect nivelul mediu al cheltuielilor variabile pe produs din perioada de
baz), atunci va avea loc o reducere a nivelului cheltuielilor variabile medii care
determin reducerea cheltuielilor variabile totale n perioada curent.
2.2.) Modificarea cheltuielilor variabile unitare determin modificarea cheltuielilor
variabile totale n acelai sens, prin intermediul cheltuielilor variabile medii. O cretere a
cheltuielilor variabile unitare determin creterea cheltuielilor variabile medii i prin
intermediul acestora creterea nivelului cheltuielilor variabile totale. O reducere a
cheltuielilor variabile unitare va determina reducerea cheltuielilor variabile medii i prin
intermediul acestora reducerea nivelului cheltuielilor variabile totale.

Msurile de reducere a cheltuielilor variabile totale


Modificarea structurii produciei n sensul creterii ponderii produselor cu un
nivel al cheltuielilor variabile unitare mai mic dect nivelul mediu;
Reducerea consumurilor specifice;
Reducerea cheltuielilor de aprovizionare i de comercializare;
nbuntirea relaiilor cu furnizorii, n vederea obinerii unor costuri
avantajoase.

335

4.4.3. Analiza cheltuielilor variabile medii


a) Stabilirea modelului factorial:
cv =

CV
=
q

q cv = gs cv

b) Identificarea factorilor de influen:

n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:

cv = cv1 cv0
cv =

q cv q cv = gs cv gs cv

q
q
1

Modificarea indicatorului n mrimi relative este:

I cv =

cv1
100 ;
cv0

I cv = I cv 100

Principalii factori de influen sunt:

gs
cv
cv

1) structura fizic a produciei;


2) cheltuieli variabile unitare.
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii structurii fizice a produciei

cv( s ) =

q cv q cv
q
q
1

Sau

cv = gs1 cv0 gs 0 cv0

336

2) Influena modificrii cheltuielilor variabile unitare

cv(cv) = q1 cv1 1000 q1 cv1 1000

Sau
cv ( cv ) = gs1 cv1 gs1 cv 0
d) Determinarea abaterii totale:
cv = cv (s ) + cv (cv )

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


1) Structura produciei fizice influeneaz modificarea nivelului cheltuielilor
variabile medii pe unitatea de produs datorit nivelului diferit al cheltuielilor variabile
unitare. Modificarea structurii producie fizice acioneaz asupra cheltuielilor variabile medii
pe unitatea de produs prin intermediul cheltuielilor variabile unitare din perioada de baz.

Influena se transmite astfel:


dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile unitare
mai mare dect nivelul cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs din
perioada de baz (i scade ponderea produselor cu un nivel redus al
cheltuielilor variabile unitare n perioada de baz), atunci va avea loc o
cretere a nivelul cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs n
perioada curent;
dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile unitare
mai mic dect nivelul mediul al cheltuielilor variabile pe produs din perioada
de baz (i scade ponderea produselor cu un nivel ridicat al cheltuielilor
variabile unitare n perioada de baz), atunci va avea o reducere a nivelului
cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs n perioada curent.
2) Modificarea cheltuielilor variabile unitare
modificarea cheltuielilor variabile medii pe unitatea
cheltuielilor variabile unitare va determina o cretere
unitatea de produs. O reducere a cheltuielilor variabile
cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs.

influeneaz direct i acelai sens


de produs. Astfel, o cretere a
a cheltuielilor variabile medii pe
unitare va determina o reducere a

Msurile de reducere a cheltuielilor variabile medii


mbuntirea structurii produciei n sensul creterii ponderii produselor cu un
nivel al cheltuielilor variabile unitare mai mic dect nivelul mediu;
Reducerea consumurilor specifice;
Reducerea cheltuielilor de aprovizionare i de comercializare;
mbuntirea relailor cu furnizorii n vederea obinerii unor preuri de
aprovizionare avantajoase.

337

4.5. ANALIZA EFICIENEI CHELTUIELILOR FIXE


Cheltuielile fixe sau constante se apreciaz n funcie de comportamentul pe care l au fa
de modificarea volumului fizic al produciei. Acestea rmn aceleai, indiferent de gradul de
folosire a capacitii de producie a ntreprinderii.
Teoretic, masa cheltuielilor fixe ar trebuii s rmn aceai indiferent de gradul de
utilizare a capacitii de producie.
Practic, n cadrul cheltuielilor fixe se disting dou categorii de cheltuieli:
cheltuieli fixe propriu-zise
cheltuieli relativ - fixe
Cheltuielile fixe propriu-zise sunt acele cheltuieli a cror mrime rmne relativ
constant, indiferent dac volumul produciei crete sau scade, aici ncadrndu-se:
cheltuielile privind amortizrile;
cheltuielile privind serviciilor telefonice;
cheltuielile cu abonamentele radio-tv;
cheltuielile cu primele de asigurare;
cheltuielile cu impozite si taxe .
Aceste cheltuieli sunt legate nemijlocit de existena ntreprinderii i se nregistreaz
chiar i atunci cnd activitatea este oprit temporar.
Cheltuielile relativ - fixe sunt formate din acele cheltuieli de producie care
manifest o mare sensibilitate fa de modificarea volumului fizic al produciei, respectiv n
raport cu msura n care este utilizat capacitatea de producie, cuprinznd:
cheltuielile cu salariile personalului de conducere, TESA;
cheltuielile de deservire a seciilor ntreprinderii;
cheltuielile cu protecia mediului nconjurtor;
cheltuielile de birou si alte cheltuieli administrativ - gospodaresti.

Pentru a realiza un nivel sczut al cheltuielilor fixe, se impune eliminarea acelor


cheltuieli care nu se justific concomitent cu adoptarea unor msuri de cretere a volumului
fizic al produciei.
Pentru analiza cheltuielilor fixe se urmrete:
1) Analiza cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri;
2) Analiza cheltuielilor fixe unitare

4.5.1. Analiza cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri


a) Stabilirea modelului factorial:
CF 1000CA = CF 1000 =
CA

CF
1000
q p

b) Identificarea factorilor de influen:

Modificarea absolut a indicatorului este:


CF
1000 CA

CF 1
CF 0
1000
q1 p1
q0 p0

338

CF

1000CA

= CF

1000CA1

CF

1000CA0

Modificarea indicatorului n mrimi relative este:

ICF 1000CA =

CF
1000CA1

CF

ICF 1000CA = ICF 1000CA 100

100 ;

1000 CA 0

Principalii factori de influen sunt:

CA

p
CF 1000CA
CF

Observm c avem doi factori de influen de gradul I i trei factori de gradul II:
1) mrimea cifrei de afaceri
1.1. volumul fizic al produciei
1.2. structura fizic a produciei
1.3. preurile unitare de vnzare
2) nivelul cheltuielilor fixe
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii cifrei de afaceri

CF
1000CA( CA)

CF 0
CF 0
1000
1000
q1 p1
q0 p0

1.1. Influena modificrii volumului fizic al produciei:

CF
1000 CA( q )

CF 0
CF 0
1000
1000
q0 p0 Iq
q0 p0

1.2. Influena modificrii structurii fizice a produciei:

CF
1000 CA ( S )

CF 0
CF 0
1000
1000
q
1

p
0
q
0

p
0
Iq

339

1.3. Influena modificrii preurilor unitare de vnzare.


CF
1000 CA ( P )

CF 0
CF 0
1000
1000
q1 p1
q1 p0

2) Influena modificrii cheltuielilor fixe totale


CF
1000CA( CF )

CF 1
CF 0
1000
1000
q1 p1
q1 p1

d) Determinarea abaterii totale:


CF 1000CA = CF
CF
1000 CA ( CA )

= CF

1000 CA ( CA )

1000 CA ( q )

+ CF

+ CF

1000 CA ( CF )

1000 CA ( S )

+ CF

1000 CA ( P )

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


1) Modificarea cifrei de afaceri determin modificarea n sens invers a nivelului
cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri. Creterea cifrei de afaceri va avea ca efect
reducerea cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri, iar reducerea acesteia va determina
creterea cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri.
1.1.) Volumul fizic al produciei influeneaz modificarea cheltuielilor fixe la 1000
lei cifr de afaceri prin intermediul cifrei de afaceri deci n sens invers. Creterea volumului
fizic al produciei determin creterea cifrei de afaceri proporional cu nivelul preului de
vnzare mediu din perioada de baz, iar prin intermediul acesteia reducerea cheltuielilor fixe
la 1000 lei cifr de afaceri. Reducerea volumului fizic al produciei va determina reducerea
cifrei de afaceri i creterea cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri.
1.2.) Structura produciei fizice influeneaz modificarea cheltuielilor fixe la 1000
lei cifr de afaceri prin intermediul influenei exercitate asupra modificrii cifrei d afaceri.
Structura produciei fizice influeneaz modificarea nivelului cifrei de afaceri datorit
nivelului diferit al preurilor de vnzare de vnzare unitare i acioneaz prin intermediul
preurilor de vnzare unitare din perioada de baz. Influena se transmite astfel:
dac crete ponderea produselor cu un nivel al preurilor de vnzare unitare
mai mare dect nivelul preurilor medii de vnzare din perioada de baz (i
scade ponderea produselor cu un nivel redus al preurilor de vnzare unitare
din perioada de baz), atunci va alea loc o cretere a nivelului cifrei de afaceri
n perioada curent i o reducere a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 CA.
Dac crete ponderea produselor cu un nivel al preurilor de vnzare unitare
mai mic dect nivelul preurilor de vnzare din perioada de baz (i crete
ponderea produselor cu un nivel redus al preurilor de vnzare unitare din
perioada de baz), atunci va alea loc o cretere a nivelului cifrei de afaceri i o
cretere a nivelului cheltuielilor fixe la 1000 CA n perioada curent.
1.3.) Modificarea preului unitar de vnzare influeneaz indirect modificarea
cheltuielilor fizice la 1000 lei cifr de afaceri, prin intermediul cifrei de afaceri i n sens

340

invers. Astfel, o cretere a preului unitar de vnzare pe produse va determina o cretere a


cifrei de afaceri i prin intermediul acesteia o reducere a cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de
afaceri. O reducere a preului unitar de vnzare va determina o reducere a cifrei de afacere i
o cretere a cheltuielilor fixe fixe la 1000 lei cifr de afaceri.
2) Modificarea cheltuielilor fixe influeneaz modificarea cheltuielilor fixe la 1000
lei cifr de afaceri direct i acelai sens. Creterea cheltuielilor fixe va determina creterea
cheltuielilor fixe la 1000 lei cifr de afaceri, iar reducerea cheltuielilor fixe va determina
reducerea cheltuielilor fixe la la 1000 lei cifr de afaceri.
Cheltuielile fixe fiind generate de mrimea capacitii de producie, i n ultima
instan de dimensiunea ntreprinderii, rezult c principala cale de reducere a cheltuielilor
fixe la 1000 lei cifr de afaceri este ncrcarea i folosirea ct mai complete a capacitii de
producie, materializat n realizarea unei producii fizice maxime.

4.5.2. Analiza cheltuielilor fixe unitare


a) Stabilirea modelului factorial:

CF =

CF
q

b) Identificarea factorilor de influen:

n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:

CF = CF 1 CF 0
CF =

CF 1 CF 0

q1 q 0

Modificarea indicatorului n mrimi relative este:

ICF =

CF 1
100 ;
CF 0

ICF = ICF 100

Principalii factori de influen sunt:

q
CF
CF
1) volumul fizic al produciei
2) nivelul cheltuielilor fixe totale
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii volumului fizic

341

CF ( q ) =

CF 0 CF 0

q1 q 0

2) Influena modificrii cheltuielilor fixe totale


CF ( CF ) =

CF 1 CF 0

q1 q1

d) Determinarea abaterii totale:

CF = CF (q ) + CF (CF )
Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor
1) Modificarea volumului fizic al produciei determin modificarea n sens invers a
cheltuielilor fixe unitare. Creterea volumului fizic al produciei va determina reducerea
nivelului cheltuielilor fixe unitare, iar reducerea volumului fizic determin creterea
cheltuielilor fixe unitare.
2) Modificarea cheltuielilor fixe totale influeneaz modificarea cheltuielilor fixe
unitare direct i n acelai sens. Creterea cheltuielilor fixe totale va determina creterea
cheltuielilor fixe unitare iar reducerea cheltuielilor fixe totale va determina reducerea fixe
unitare.
Cheltuielile fixe unitare se modific proporional cu modificarea volumului de
producie. Sporirea volumului de producie prin folosirea complet a resurselor ntreprinderii
este calea principal de reducere a cheltuielilor fixe pe unitatea de produs.

4.6. ANALIZA CHELTUIELILOR MATERIALE


Cheltuielile materiale dein, n funcie de profilul ntreprinderii, o pondere ridicat n cadrul
cheltuielilor de exploatare.
Cheltuielile materiale reprezint expresia valoric a consumurilor de resurse materiale
i a prestrilor de servicii de ctre teri i se compun din:
cheltuieli cu materiile prime i materiale consumabile;
cheltuieli cu energia, apa i alte utiliti;
amortizarea mijloacelor fixe;
alte cheltuieli materiale.
n analiza economico financiar , cheltuielile materiale se examineaz att pe total
ct i pe grupri (variabile i fixe) sau pe cheltuielile componente (materii prime, materiale,
energie i ap, amortizri i provizioane),urmrindu-se evoluia acestora i intervenindu-se ori
de cte ori se constat abateri fa de anumite normative sau prevederi.
Reducerea cheltuielilor materiale se realizeaz ca urmare a introducerii progresului
tehnic, respectiv a dotrii ntreprinderii cu maini, utilaje i instalaii de mare randament, a
folosirii unor obiecte ale muncii cu parametri superiori i care determin micorarea consumurilor
specifice. De asemenea, cheltuielile materiale mai pot fi diminuate i prin folosirea unor nlocuitori, mai
ieftini, dar fr a afecta nivelul tehnic i calitativ al produselor.
n contabilitatea financiar aceste cheltuieli se regsesc n conturile din clasa 6 (
conturi de cheltuieli), iar n contabilitatea de gestiune ele se regsesc n conturile de calculaie

342

( 921-925). Cheltuielile materiale joac un rol determinant n procesul de producie, deoarece


ele constituie substana principal a produsului finit.
Pentru analiz cheltuielile materiale pot fi grupate n cheltuieli materiale directe i
cheltuieli materiale indirecte.
Cheltuieli materiale directe sunt cheltuieli monoelementare care au natur
economic omogen i drept urmare se determin i se urmresc direct pe produse.
Nivelul cheltuielilor materiale directe depinde de:
consumul specific de materiale;
preul de aprovizionare;
Cheltuielile materiale indirecte cuprind mai multe elemente i au o structur
eterogen fiind generate de consumurile de produse i utiliti cu caracter general care nu se
gsesc n structura noului produs. Repartizarea pe produse se face cu ajutorul unor chei de
repartizare.
Nivelul cheltuielilor materiale depinde de:
consumul total de materiale;
preul de aprovizionare.
Analiza cheltuielilor materiale se bazeaz, de regul, pe o abordare metodologic
adaptat la specificul acestui domeniu care poate fi precizat prin urmtoarele componente:
analiza dinamicii cheltuielilor materiale, n expresie absolut i
relativ;
analiza structurii cheltuielilor materiale i respectiv a modificrilor
structurale care au avut loc de la un segment de timp la altul;
analiza factorial a modificrii cheltuielilor materiale.

4.6.1. Analiza dinamicii cheltuielilor materiale n expresie absolut i


relativ
Analiza dinamicii cheltuielilor materiale prin prisma modificrilor absolute i relative
care au avut loc de la o perioad de analiz la alta, are n vedere urmtoarele aspecte:
a) diminuarea (-) sau creterea (+) absolut a cheltuielilor materiale:
- n mrimi absolute :
Cm = Cm1 Cm0
- n mrimi relative:
Cm1
rCm =
100 100 ;
Cm 0
unde:
Cm0 , Cm1 - cheltuielile materiale efectuate n perioada de baz i respectiv n
perioada curent (de calcul)
Indicatorii care caracterizeaz diminuarea sau creterea absolut a cheltuielilor
materiale, dimensioneaz n mod strict modificarea acestor cheltuieli n expresie absolut sau
relativ fr a le corela cu efectul economic rezultat, respectiv cu cifra de afaceri realizat,
fapt ce limiteaz coninutul i interpretarea acestor indicatori. Abaterea rezultat, n acest caz,
poate fi neleas corect numai n condiiile meninerii cifrei de afaceri, att n perioada de
baz ct i n perioada curent, la acelai nivel.
n cazul mririi sau reducerii cifrei de afaceri, de la o perioad de timp la alta, este util
s fie calculai i analizai indicatorii care evideniaz diminuarea sau creterea relativ a
cheltuielilor materiale.
343

b) diminuarea (-) sau creterea (+) relativ a cheltuielilor materiale:


- n mrimi absolute :
CA
Cm = Cm1 Cm0 1
CA0
- n mrimi relative:
Cm1
rCm =
100 100
CA1
Cm 0

CA 0
unde:
Cm0 , Cm1 - cheltuielile materiale efectuate n perioada de baz i respectiv n
perioada curent (de calcul);
CA0 , CA1 - cifra de afaceri realizat n perioada de baz i respectiv n perioada
curent (de calcul);
CA 1
I1CA
- indicele de dinamic al cifrei de afaceri.
/0 =
CA 0
Dup cum rezult din relaiile lor de calcul, aceste variante de indicatori reconsider
cheltuielile materiale din perioada de baz n funcie de indicele de dinamic al cifrei de
afaceri.
O diminuare real a cheltuielilor materiale este constatat numai n situaia n care

CA1
Cm1 < Cm 0
, adic atunci cnd cheltuielile efectuate n perioada de calcul sunt
CA
0

inferioare cheltuielilor din perioada de baz recalculate n funcie de indicele de dinamic al


cifrei de afaceri.
O apreciere pozitiv este formulat atunci cnd indicele de dinamic al cifrei de
afaceri devanseaz indicele de dinamic al sumei cheltuielilor materiale aferente activitii
Cm1
CA1
> I ( Cm ) =
, deoarece, n aceste condiii, o cifr de afaceri mai
economice, I ( CA ) =
Cm0
CA0
mare realizat n perioada de calcul comparativ cu perioada de baz implic cheltuieli
materiale relativ mai mici.

4.6.2. Analiza structurii cheltuielilor materiale


Structura cheltuielilor materiale i respectiv modificrile structurale care au avut loc
sunt analizate n funcie de elementele primare de cheltuieli care intr n componena
acestora.
Aa cum am precizat anterior cheltuielile materiale sunt formate din:
cheltuieli cu materiile prime;
cheltuieli cu materialele consumabile;
cheltuieli privind energia i apa;
cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizrilor;
alte cheltuieli materiale.
Fiecrui element de cheltuial material i se asociaz o mrime relativ de structur
care atest proporia respectivei cheltuieli n totalul cheltuielilor materiale. Compararea
proporiilor aferente fiecrui segment de timp ne d posibilitatea obinerii unor informaii

344

concludente pentru a identifica acele categorii de cheltuieli care nregistreaz creteri i


respectiv cele ale cror proporii s-au diminuat.

4.6.3. Analiza factorial a modificrii cheltuielilor materiale


Cu ajutorul metodei balaniere, se poate stabili, n expresie absolut, care este msura
contribuiei fiecrui element component la creterea sau reducerea total a cheltuielilor
materiale.
Principalele aspecte ale analizei factoriale a cheltuielilor materiale sunt:
1) Analiza chetuielilor materiale totale
2) Analiza cheltuielilor materiale pe elemente
2.1. Analiza cheltuielilor materiale directe
2.2. Analiza cheltuielilor materiale indirecte

4.6.3.1. Analiza chetuielilor materiale totale


Indicatorul folosit pentru analiz estecheltuieli materiale totale la 1000 CA
a) Stabilirea modelului factorial:
Cm
1000CA

Cm
q cm 1000 = gs cm1000
1000 =
p
CA
q p

b) Identificarea factorilor de influen:

n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:

Cm

1000CA

CF
1000 CA

= Cm

= gs1

1000CA1

Cm

1000CA 0

Cm1
Cm 0
1000 gs1
1000
p1
p0

Abaterea relativ a indicatorului este:


ICm =

Cm1
100 ;
Cm 0

ICm = ICm 100

Principalii factori de influen sunt:

s
Cm 1000CA

p
Cm 1000
p

Cm

345

Observm c avem doi factori de influen de gradul I i doi factori de gradul II:
1) modificarea structurii valorile a produciei
2) modificarea cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri pe produs care se
datoreaz:
2.1. modificrii preurilor de producie
2.2. modificrii cheltuielilor materiale pe produse
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:
1) Influena determinat de modificarea structurii valorice a produciei:
Cm

CA( s )

1000

q cm 1000 = q cm 1000
q p
q p
1

sau

gs
1

cm0
cm0
gs 0
1000
p0
p0

2) Modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse:


Cm

cm
1000CA(
1000)
p

q cm 1000 = q cm 1000
q p
q p
1

sau

gs
1

cm1
cm0
1000 gs1
1000
p1
p0

2.1.Influena modificrii preurilor unitare


Cm
1000

CA( p )

q cm 1000 q cm 1000
q p
q p
1

sau

gs
1

cm0
cm1
1000 gs1
1000
p0
p1

2.2. Influena modificrii cheltuielilor materiale unitare pe produse


Cm

CA(Cm)

1000

q cm 1000 = q cm 1000
q p
q p
1

sau

gs
1

cm1
cm0
1000 gs1
1000
p1
p1

346

d) Determinarea abaterii totale:

Cm 1000CA = Cm
+ Cm
1000CA( s )
Cm

cm
1000CA(
1000 )
p

= Cm

1000

CA( p )

1000

CA(

+ Cm

cm
1000 )
p

1000

CA(Cm)

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


1) Structura valoric a produciei acioneaz asupra modificrii cheltuielilor
materiale la 1000 lei cifr de afaceri prin intermediul nivelului de baz al costurilor materiale
la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, datorit nivelului diferit al acestor cheltuieli.
Influena se transmite astfel:
dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor materiale la 1000
lei cifr de afaceri pe produse mai mare dect nivelul mediu al cheltuielilor la
1000 lei cifr de afaceri din perioada de baz (i scade ponderea produselor cu
un nivel redus al cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri pe produse
n perioada de baz), atunci va avea loc o cretere a nivelului cheltuielilor
materiale la 1000 lei cifr de afaceri n perioada curent;
dac crete ponderea produselor cu un nivel al cheltuielilor materiale la 1000
lei cifr de afaceri mai mic dect nivelul mediu al cheltuielilor materiale la
1000 lei cifr de afaceri pe produse din perioada de baz (i crete ponderea
produselor cu un nivel redus al cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de
afaceri pe produse n perioada de baz), atunci va avea loc o reducere a
nivelului cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri n perioada curent.
2) Cheltuielile materiale la 1000 lei CA pe produse reflect nivelul consumurilor
materiale, iar modificarea lor este rezultatul aciunii de gospodrie a resurselor materiale.
Abaterea lor depinde de modificarea preurilor de vnzare i a cheltuielilor materiale unitare
pe produse.
2.1.) Preurile de vnzare influeneaz modificarea cheltuielilor materiale la 1000
lei cifr de afaceri prin intermediul cheltuielilor materiale la 1000 lei pe produse i n sens
invers. Astfel, o cretere a preului unitar de vnzare pe produse va determina o reducere a
cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri pe produse i prin intermediul acestora o
reducere a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri. O reducere a preului unitar de
vnzare va determina astfel o cretere a cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri.
2.2.) Modificarea cheltuielilor materiale unitare atrage dup sine modificarea
cheltuielilor materiale totale n acelai sens i proporional cu modificarea cheltuielilor
materiale unitare. Astfel, creterea cheltuielilor materiale unitare va aduce la creterea
cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, determinnd astfel creterea
cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri, iar reducerea cheltuielilor materiale unitare
va aduce la reducerea cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr de afaceri.

347

4.6.3.2. Analiza cheltuielilor materiale pe elemente


A) Analiza cheltuielilor materiale directe

Analiza cheltuielilor materiale directe se realizeaz cu ajutorul urmtorilor indicatori:


Cheltuieli cu materialele directe la 1000 lei cifr de afaceri;
Cheltuieli cu materialele directe totale;
Cheltuieli cu materialele directe medii.
Vom insista asupra cheltuielilor materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri.
Analiza cheltuielilor materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri

Cheltuielile cu materialele directe la 1000 lei cifr de afaceri msoar n expresie


valoric consumul de materii prime i materiale de baz necesare pentru realizarea unei cifre
de afaceri nete la 1000 lei.
a) Stabilirea modelului factorial:
Cm

CA

1000

Cmd
q cmd 1000 = gs cmd 1000
1000 =
CA
p
q p

b) Identificarea factorilor de influen:

n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:

Cmd

Cmd

1000CA

1000CA

= Cmd

= gs1

1000CA1

Cmd

1000CA 0

cmd1
cmd 0
1000 gs 0
1000
p1
p0

Modificarea indicatorului n mrimi relative este:

ICmd

1000CA

Cmd 1
100 ; ICmd
= ICmd
100
1000 CA
1000 CA
Cmd 0

Principalii factori de influen, conform modelului teoretic, sunt:

348

s
Cmd

1000CA

pi

Cm

cs

1000

Cmdi
pa
Observm c avem factori de influen de gradul I, de gradul II i de gradul III:
1) Structura cifrei de afaceri
2) Cheltuielile materiale la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, influenate de:
2.1. modificarea preului unitar de vnzare
2.2. modificarea cheltuielilor materiale individuale
2.2.1. modificarea consumului specific
2.2.2. modificarea preurilor de aprovizionare
Dar conform modelului practic, pentru simplificare, se consider factori de influen
de gradul I, structura cifrei de afaceri, preurile de vnzare unitare i cheltuielile materiale
directe individuale, iar acesta din urm este influenat de doi factori de gradul II, consumul
specific i preurile de aprovizionare.
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii structurii cifrei de afaceri

Cm

CA( S )

1000

q cmd
q p
1

1000

q cmd
q p
0

1000

sau

cmd 0
cmd 0
1000 gs 0
1000
p0
p0
2) Influena modificrii preurilor de vnzare unitare

gs
1

Cm

CA( P)

1000

q cmd
q p
1

1000

q cmd
q p
1

sau
349

1000

cmd 0
cmd 0
1000 gs1
1000
p1
p0

gs
1

3) Influena modificrii cheltuielilor materiale directe individuale

Cm

CA(Cmd )

1000

q cmd 1000 q cmd


q p
q p
1

1000

sau

gs
1

cmd 1
cmd 0
1000 gs1
1000
p1
p1

3.1.) Influena modificrii consumului specific

Cm

CA(cs)

1000

q cs pa 1000 q cs pa 1000
q p
q p
1

sau

cs1 pa 0
cs 0 pa 0
1000 gs1
1000
p1
p1
3.2.) Influena modificrii preului de aprovizionare

gs
1

Cmd

CA( pa)

1000

q cs pa 1000 q cs pa 1000
q p
q p
1

sau

gs
1

cs1 pa1
cs1 pa 0
1000 gs1
1000
p1
p1

d) Determinarea abaterii totale:

Cmd

1000CA

= Cm

Cm
1000

1000

CA( S )

CA(Cmd )

+ Cm

= Cm

1000

1000

CA( P)

CA(cs)

+ Cm

+ Cmd

1000

CA(Cmd )

1000

CA( pa )

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


1) Structura valoric a produciei acioneaz asupra modificrii cheltuielilor
materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri prin intermediul nivelului de baz al cheltuielilor

350

materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, datorit nivelului diferit al acestor
cheltuieli. Creterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor materiale la 1000 lei cifr
de afaceri mai mic dect nivelul mediu al perioadei de baz determin reducerea cheltuielilor
materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri. Creterea ponderii produselor cu un nivel
individual al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri mai mare dect nivelul mediu al
perioadei de baz determin creterea cheltuielilor materiale directe la 1000 lei cifr de
afaceri.
2) Creterea preurilor de vnzare unitare determin o cretere a cifrei de afaceri,
care influeneaz cheltuielile materiale directe cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri n
sensul reducerii acestora. O reducere a preurilor unitare va determina o cretere a
cheltuielilor materiale directe cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri.
3) Costurile materiale directe individuale influeneaz direct mrimea cheltuielilor
materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri. Modificarea cheltuielilor materiale directe
individuale determin modificarea cheltuielilor materiale directe medii, care determin
modificarea cheltuielilor materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri proporional cu volumul
fizic efectiv.

Modificarea cheltuielilor materiale directe individuale este determinat de modificarea:


3.1.) Modificarea consumului specific determin modificarea n acelai sens al
cheltuielilor materiale directe individuale, care determin modificarea cheltuielilor materiale
directe i astfel modificarea cheltuielilor materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri
3.2.) Modificarea preurilor de aprovizionare influeneaz direct nivelul
cheltuielilor materiale directe la 1000 lei cifr de afaceri i n acelai sens, prin influena
asupra cheltuielilor materiale directe individuale i asupra cheltuielilor materiale directe
medii.
B) Analiza cheltuielilor materiale indirecte

Cheltuielile materiale indirecte sunt generate de consumul unor materiale utiliti i


servicii din afara ntreprinderii ce concur la buna desfurare a procesului productiv. Aceste
cheltuieli au o natur si sunt formate din:
cheltuieli cu materiale de uz general al seciilor de baz i auxiliare;
cheltuieli cu utilitile (energie, ap, combustibil);
cheltuieli cu servicile prestate de teri.
a) Stabilirea modelului factorial:

Modelul de analiz al cheltuielilor materiale indirecte la 1000 CA este:

C min d / 1000CA =

C min d
C min d
= 1000
1000
CA
q

b) Identificarea factorilor de influen:

n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:

C min d / 1000CA = C min d / 1000CA1 C min/ d 1000CA0

351

C min d / 1000CA =

C min d 1
C min d 0
1000
1000
q 1 p1
q0 p0

Modificarea relativ este:

IC min d =

IC min d / 1000CA1
100 ; IC min d = IC min d 100
IC min d / 1000CA0

Principalii factori de influen sunt:

q
s
p

CA
C min d / 1000CA

C min d
1) modificarea cifrei de afaceri, care se datoreaz:
1.1. volumului fizic al produciei
1.2. structurii fizice a produciei
1.3. preurilor unitare de vnzare
2) modificarea cheltuielilor materiale indirecte
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:
1. Influena modificrii cifrei de afaceri

C min d 0
C min d 0
1000
1000
q 1 p1
q0 p0

C min d / 1000CA(CA) =

1.1. Influena modificrii volumului fizic al produciei

C min d / 1000CA( q ) =

C min d 0
C min d 0
1000
1000
q 0 p 0 Iq
q0 p0

1.2. Influena modificrii structurii fizice a produciei

C min d / 1000CA( s ) =

C min d 0
C min d 0
1000
1000
q0 p0
q 0 p 0 Iq

1.3. Influena modificrii preului unitar de vnzare

C min d / 1000CA( p ) =

C min d 0
C min d 0
1000
1000
q 1 p1
q1 p 0

2. Influena modificrii cheltuielilor materiale indirecte

C min d / 1000CA(C min d ) =

352

C min d 1
C min d 0
1000
1000
q1 p1
q1 p 1

d) Determinarea abaterii totale:


C min d / 1000CA = C min d / 1000CA( CA) + C min d / 1000CA( C min d )

C min d / 1000CA( CA) = C min d / 1000CA( q ) + C min d / 1000CA( s ) + C min d / 1000CA( p )


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor
1) Modificarea cifrei de afaceri determin modificarea n sens invers a nivelului
cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei cifr de afaceri. Creterea cifrei de afaceri va avea
ca efect reducerea cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei cifr de afaceri, iar reducerea
acesteia va determina creterea cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei cifr de afaceri.
1.1.) Volumul fizic al produciei influeneaz cheltuielile materiale indirecte la 1000
lei cifr de afaceri prin influena asupra modificrii cifrei de afaceri, ceea ce determin
modificarea n sens invers a indicatorului. Creterea volumului fizic al produciei determin
creterea de afaceri proporional cu nivelul preului de vnzare mediu din perioada de baz,
iar prin intermediul acesteia reducerea cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei cifr de
afaceri. Reducerea volumului fizic al produciei va determina reducerea cifrei de afaceri i
creterea cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei cifr de afaceri.
1.2.) Structura produciei fizice influeneaz modificarea cheltuielilor materiale
indirecte la 1000 lei cifr de afaceri prin intermediul influenei exercitate asupra modificrii
cifrei de afaceri. Structura produciei fizice influeneaz modificarea nivelului cifrei de
afaceri datorit nivelului diferit al preurilor de vnzare unitare i acioneaz prin intermediul
preurilor de vnzare unitare din perioada de baz.
Creterea ponderii produciei cu un pre unitar mai mare dect preul mediu de
vnzare n totalul produselor va determina o cretere a cifrei de afaceri, care va determina o
modificare a cheltuielilor materiale indirecte n sensul reducerii acestora.
Creterea ponderii produselor cu un pre de vnzare mai mic dect preul mediu n
totalul produselor, va determina o reducere a cifrei de afaceri, influennd modificarea
cheltuielilor materiale indirecte n sens invers adic o cretere a acestora.
1.3.) Modificarea preurilor de vnzare determin o modificare n acelai sens a
cifrei de afaceri i o modificare n sens invers a cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei
cifr de afaceri.Astfel, o cretere a preului unitar de vnzare pe produse va determina o
cretere a cifrei de afaceri i prin intermediul acesteia o reducere a cheltuielilor materiale
indirecte la 1000 lei cifr de afaceri. O reducere a preului unitar de vnzare va determian o
reducere a cifrei de afaceri i o cretere a cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei cifr de
afaceri.
2) Modificarea cheltuielilor materiale indirecte influeneaz cheltuielile materiale
indirecte la 1000 lei cifr de afaceri n acelai sens. Creterea cheltuielilor materiale indirecte
va determina creterea cheltuielilor materiale indirecte la 1000 lei cifr de afaceri, iar
reducera cheltuielilor materiale indirecte va determina reducerea cheltuielilor materiale
indirecte la 1000 lei cifr de afaceri.

353

4.7. ANALIZA CHELTUIELILOR CU AMORTIZAREA


Cheltuielile cu amortizarea, ca parte a cheltuielilor materiale ale ntreprinderii, au caracter
de cheltuieli convenional-constante i sunt condiionate de dinamica volumului produciei ca
efect al creterii gradului de utilizare al mijloacelor fixe.
Din perspectiv financiar, amortizarea reprezint recuperarea capitalului imobilizat
n active printr-un proces financiar de repartiie a valorii deprecierii ireversibile a activelor
imobilizate i utilizate n activitatea desfurat de agenii economici asupra valorii noilor
produse, lucrri sau servicii realizate cu ajutorul lor. Astfel, amortizarea este o important
surs de finanare a dezvoltrii, a retehnologizrii, a nlocuirii activelor imobilizate.
Din perspectiv economic, amortizarea este prezentat ca un element de cost
(cheltuial) i se refer la includerea n costurile (cheltuielile) fiecrui exerciiu a sumei
reprezentnd deprecierile ireversibile suferite de imobilizri.
Amortizarea, ca expresie valoric a uzurii fizice a mijloacelor fixe, influeneaz att
cheltuielile materiale, ct i costurile de producie ale ntreprinderii. Creterea gradului de utilizare
extensiv i intensiv a mijloacelor fixe se reflect n realizarea performanelor economicofinanciare ale ntreprinderii i n reducerea cheltuielilor cu amortizarea la 1.000 lei cifra de afaceri.
Cheltuielile cu amortizarea se analizeaz cu ajutorul indicatorului cheltuieli cu
amortizarea la 1000 lei cifr de afaceri, indicator cruia i se pot construi dou modele
factoriale de analiz.
A) Un prim model factorial de analiz a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifr de afaceri
a) Stabilirea modelului factorial:

C A / 1000 CA =

C A / 1000 CA =
unde:

A
1000
CA

Mf A

1000
CA Mf

C A / 1000CA - cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifr de afaceri;


A - suma anual a amortizrii inclus pe costuri;
Mf - valoarea medie a mijloacelor fixe;
Mf
- eficiena utilizrii mijloacelor fixe sau mijloacele fixe la 1 leu cifr de afaceri;
CA
A
- cota medie de amortizare.
Mf

Trebuie menionat faptul c valoarea medie a mijloacelor fixe ( Mf ) se determin cu relaia:

354

Fd i
Fd
Mf E E
Fd
Fd
Mf- valoarea mijloacelor fixe iniiale;
Mf = Mf + Mf i

unde:

Mf i - valoarea mijloacelor fixe intrate;


Mf E - valoarea mijloacelor fixe ieite;

Fd - fond de timp disponibil;


Fdi - perioada de utilizare a mijloacelor fixe intrate;
Fd E - perioada de neutilizare a mijloacelor fixe ieite.

b) Identificarea factorilor de influen:

n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:


Mf 0 A 0
Mf1 A1

1000

1000
CA1 Mf1
CA 0 Mf 0
Modificarea indicatorului n mrimi relative este:
C A / 1000 CA =

ICA
1000 CA

CA1
100 ; ICA
= ICA
100
1000 CA
1000 CA
CA 0

Principalii factori de influen sunt:

Mf
CA

CA / 1000CA

A
Mf

1. - eficiena utilizrii mijloacelor fixe sau mijloacele fixe la 1 leu cifr de afaceri
2. - cota medie de amortizare.
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii mijloacelor fixe la 1 leu cifr de afaceri

Mf Mf A
CA / 1000
= 1 0 0 1000

Mf CA1 CA0 Mf 0
CA

CA

2) Influena modificrii cotei medii de amortizare

355

A
Mf A
CA / 1000
= 1 1 0 1000

A CA1 Mf1 Mf 0
CA

Mf

d) Determinarea abaterii totale:


CA / 1000CA = CA / 1000
+ CA / 1000

A
Mf

CA
CA

CA
Mf

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


1) Mijloacele fixe la 1 leu cifr de afaceri reprezint un factor ce influeneaz n
mod direct indicatorul, cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifr de afaceri, el acioneaz n
acelai sens asupra indicatorului, proporional cu cota medie de amortizare din perioada de
baz.
2) Cota medie de amortizare este de asemenea un factor de influen direct ce
acioneaz asupra indicatorului analizat n acelai sens, proproional cu nivelul din perioada
curent a primului factor de influen.
Indicatorul, cheltuieli cu amortizarea la 1000 lei cifr de afaceri, poate fi diminuat ca
nivel prin sporirea eficienei utilizrii mijloacelor fixe i prin diminuarea cotei medii de
amortizare.
B) Al doilea model factorial de analiz a cheltuielilor cu amortizarea la 1000 lei
cifr de afaceri
a) Stabilirea modelului factorial:

C A / 1000 CA =
unde:

A
1000
CA

CA = qV * p
A = Vma * C

unde:
Vma valoarea medie anual a mijloacelor fixe
Vma = Vi + Vmi Vme
unde:

C=

Vi valoarea iniial a mijloacelor fixe


Vmi valoarea medie a intrrilor de mijloace fixe
Vme valoarea medie a ieirilor de mijloace fixe
g i * Ci
100

unde:
gi structura mijloacelor fixe
Ci cota de amortizare pe fiecare categorie de mijloace fixe

356

b) Identificarea factorilor de influen:

qv
Vi

CA

Vma

Vmi

C A / 1000CA

Vme

gki
C

Ci
Se observ c potrivit acestui model factorial de analiz indicatorul cheltuieli cu
amortizarea la 1000 lei cifr de afaceri este influenat de doi factori de gradul I, patru
factori de gradul II i cinci factori de gradul III.
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1. Influena modificrii cifrei de afaceri


C A / 1000CA (CA) =
1.1.

Influena modificrii qv volumului fizic al produciei vndute


C A / 1000CA (q v ) =

1.2.

A0
A0
* 1000
*1000
qv1 * p0
qv 0 * p0

Influena modificrii p preului unitar de vnzare, exclusiv TVA


C A / 1000CA (p) =

2.

A0
A
* 1000 0 *1000
CA1
CA0

A0
A0
*1000
*1000
qv1 * p1
qv1 * p0

Influena modificrii A sumei amortizrii


C A / 1000CA (A) =

A
A1
*1000 0 *1000
CA1
CA1

2.1. Influena modificrii Vma valorii medii anuale a mijloacelor fixe

357

C A / 1000CA (Vma) =

Vma1 * C 0
Vma0 * C 0
*1000
*1000
CA1
CA1

2.1.1. Influena modificrii Vi valorii iniiale a mijloacelor fixe


C A / 1000CA (Vi) =

(Vi1 + Vmi0 Vme0 ) * C 0


(Vi + Vmi0 Vme0 ) * C 0
*1000 0
* 1000
CA1
CA1

2.1.2. Influena modificrii Vmi valorii medii a intrrilor de mijloace fixe


C A / 1000CA (Vmi) =

(Vi1 + Vmi1 Vme0 ) * C 0


(Vi + Vmi0 Vme0 ) * C 0
*1000 1
*1000
CA1
CA1

2.1.3. Influena modificrii Vme valorii medii a ieirilor de mijloace fixe


C A / 1000CA (Vme) =

(Vi1 + Vmi1 Vme1 ) * C 0


(Vi + Vmi1 Vme0 ) * C 0
* 1000 1
*1000
CA1
CA1

2.2. Influena modificrii C - cotei medii de amortizare


C A / 1000CA (C ) =

Vma1 * C 0
Vma1 * C1
*1000
*1000
CA1
CA1

2.2.1. Influena modificrii gi structurii mijloacelor fixe

C A / 1000CA (g i ) =

Vma1 *

i1

* Ci0

100

*1000

CA1

Vma1 *

i0

* Ci0

100
CA1

*1000

2.2.2. Influena modificrii Ci cotei de amortizare pe fiecare categorie de


mijloace fixe

C A / 1000CA (Ci ) =

Vma1 *

i1

* Ci1

100
CA1

*1000

Vma1 *

i1

* Ci0

100
CA1

*1000

d) Determinarea abateriilor totale i pariale:

CA / 1000CA = CA / 1000CA (CA) + CA / 1000CA (A)

CA / 1000CA (CA) = CA / 1000CA (qv) + CA / 1000CA (p)


CA / 1000CA (A) = CA / 1000CA (Vma) + CA / 1000CA ( C )

358

CA / 1000CA (Vma) = CA / 1000CA ( Vi ) + CA / 1000CA ( Vmi ) +


CA / 1000CA ( Vme)
CA / 1000CA ( C ) = CA / 1000CA ( gi) + CA / 1000CA ( Ci)

4.8. ANALIZA CHELTUIELILOR CU FORA DE MUNC


n toate activitile economice factorul uman are un rol hotrtor n realizarea
produciei, comercializarea mrfurilor i prestarea serviciilor, n diversificarea activitilor
productive, n creterea nivelului calitativ precum i pentru atragerea beneficiarilor. Aceast
particularitate justific existena unei proporii relativ importante a cheltuielilor cu fora de
munc n totalul cheltuielilor de exploatare cu unele dimensiuni specifice n funcie de
ramura de activitate.
Cheltuielile cu fora de munc sau cheltuielile cu personalul sunt o consecin a
utilizrii potenialului uman considerat ca fiind factorul de producie cel mai dinamic. Aceste
cheltuieli cuprind att cheltuielile cu salariile ct i cheltuielile cu asigurrile i protecia
social.
Cheltuielile cu personalul pot fi structurate n funcie de mai multe criterii astfel:
a) n funcie de elementele componente:
salarii tarifare, respectiv negociate;
sporuri acordate;
taxe de protecie social;
impozite etc.
Toate acestea prezint importan n delimitarea cheltuielilor care sunt reglementate prin
acte normative i asupra crora firma nu poate aciona.
b) n funcie de categoriile de personal - delimitrile sunt utile pentru marcarea
mutaiilor ce s-au produs n structura personalului sau pentru eventualele comparaii cu firme
similare.
c) n funcie de formele de salarizare practicate - delimitrile sunt utile pentru a
caracteriza eficiena acestora.
d) n raport cu modul de includere n costuri, este necesar localizarea rezervelor
existente pentru sporirea eficienei cheltuielilor cu fora de munc.

Analiza cheltuielilor cu fora de munc se bazeaz, de regul, pe o abordare


metodologic adaptat la specificul acestui domeniu care poate fi precizat prin urmtoarele
componente:
analiza dinamicii cheltuielilor cu fora de munc, n expresie absolut
i relativ;
analiza structurii cheltuielilor cu fora de munc;
analiza factorial a modificrii cheltuielilor cu fora de munc.

359

4.8.1. Analiza dinamicii cheltuielilor cu fora de munc, n expresie


absolut i relativ
Analiza dinamicii cheltuielilor cu fora de munc prin prisma modificrilor absolute i
relative care au avut loc de la o perioad de analiz la alta, are n vedere urmtoarele aspecte:
a) diminuarea () sau creterea (+) absolut a cheltuielilor cu fora
de munc:
n mrimi absolute :
Cfm = Cfm1 Cfm0 ,
n mrimi relative:
Cfm1
rCfm =
100 100;
Cfm0

unde:
Cfm0, Cfm1

cheltuielile cu fora de munc sau cheltuielile cu personalul care sunt


formate din: cheltuielile cu remuneraiile personalului i cheltuielile
privind asigurrile i protecia social, efectuate n perioada baz de
comparaie i respectiv n perioada curent (de calcul);

Indicatorii care caracterizeaz diminuarea sau creterea absolut a cheltuielilor cu


fora de munc, dimensioneaz n mod strict modificarea acestor cheltuieli n expresie
absolut sau relativ fr a le corela cu efectul economic rezultat, respectiv cu cifra de afaceri
obinut prin contribuia personalului implicat n procesele economice productive, comerciale
sau de prestare a serviciilor, fapt ce limiteaz coninutul i interpretarea acestor indicatori.
Abaterea rezultat, n acest caz, poate fi neleas corect numai n condiiile meninerii cifrei
de afaceri, att n perioada de baz ct i n perioada curent, la acelai nivel.
b) diminuarea () sau creterea (+) relativ a cheltuielilor cu fora
de munc:

n analiza cheltuielilor cu fora de munc, modificarea relativ a acestora se stabilete ca


diferen ntre cheltuielile cu fora de munc ( salariile) realizate i cheltuielile cu fora de
munc admisibile ( Cfma ), acestea din urm calculate n funcie de gradul de ndeplinire a cifrei de
afaceri sau a produciei exerciiului.

n mrimi absolute :
CA
Cfm = Cfm1 Cfm0 1 = Cfm1 Cfma
CA0
n mrimi relative:
Cfm1
Cfm1
rCfm =
100 100 =
100 100
Cfma
CA1
Cfm0

CA0

unde:
CA0, CA1 cifra de afaceri realizat n perioada de baz i respectiv n perioada
curent (de calcul);

360

I1CA
/0 =

CA1
indicele de dinamic al cifrei de afaceri.
CA0

Cfma = Cfm0 * I1CA


/ 0 - cheltuielile cu fora de munc admisibile
n cazul mririi sau reducerii cifrei de afaceri, de la o perioad de timp la alta, este util
s fie calculai i analizai indicatorii care evideniaz diminuarea sau creterea relativ a
cheltuielilor cu fora de munc.
Dup cum rezult din relaiile lor de calcul, aceste variante de indicatori reconsider
cheltuielile cu fora de munc din perioada de baz n funcie de indicele de dinamic al cifrei
de afaceri.
Putem ntlni urmtoarele situaii:
dac Cfm1 < Cfma - este constatat o diminuare real a cheltuielilor cu fora de
munc, adic atunci cnd cheltuielile efectuate n perioada de calcul sunt inferioare
cheltuielilor din perioada de baz recalculate n funcie de indicele de dinamic al
cifrei de afaceri;
dac Cfm1 > Cfma - nseamn o depire relativ a cheltuielilor cu fora de munc;
dac Cfm1 = Cfma - nseamn atingerea pragului de eficien a costurilor cu munca vie
concretizat prin meninerea nivelului lor.

4.8.2. Analiza structurii cheltuielilor cu fora de munc


Analiza structurii cheltuielilor cu fora de munc se poate realiza cu ajutorul structurii
personalului, pe de o parte i cu ajutorul nivelului mediu al salariului pe fiecare categorie de
personal,
pe
de
alt
parte.
Structura personalului se realizeaz dup mai multe criterii dintre care amintim dou:
- dup nivelele de calificare a personalului;
- dup nivelele de pregtire i vechime n munc.

n structura cheltuielilor cu fora de munc intr dou componente :


o component fix - indiferent de nivelul performanelor realizate, fiind cazul
salarizrii n regie;
o component variabil - care depinde de mrimea performanelor realizate ,
fiind cazul salarizrii n acord.
CfmV 0 I CA

Cfm R = Cfm1
+ Cfm F 0
100

unde :
CfmV 0 I CA
- componenta variabil
100

Cfm F 0 - componenta fix

Pentru a se realiza o structur optim a cheltuielilor cu fora de munc, trebuie s existe


un sistem corect de salarizare a personalului, care s in cont de experiena, competena,
efortul, responsabilitile fiecrui salariat n parte.

361

4.8.3. Analiza factorial a modificrii cheltuielilor cu fora de munc


n cadrul analizei factoriale a cheltuielilor cu fora de munc prezint o importan
deosebit indicatorul cheltuieli cu fora de munc la 1000 lei cifr de afaceri, indicator
care pune ntr-o relaie direct cheltuielile efectuate pentru utilizarea forei de munc, cu cifra
de afaceri, fapt ce permite un studiu pertinent al modificrii cheltuielilor efectuate de
angajator cu un salariat n interdependen cu veniturile agentului economic realizate pe un
salariat.
a) Stabilirea modelului factorial:

Cfm / 1000CA =

Cfm
N Cfm
1000 =

1000
CA
CA N

unde: N numrul de salariai


b) Identificarea factorilor de influen:

Modificarea indicatorului n mrimi absolute este :

Cfm / 1000CA = Cfm1 / 1000CA1 Cfm0 / 1000CA0


n mrimi relative, modificarea indicatorului este :

ICfm / 1000 CA =

Cfm1 / 1000 CA1


100 ;
Cfm 0 / 1000 CA0

ICfm / 1000CA = ICfm / 1000CA 100

Principalii factori de influen sunt:

N
CA

Cfm / 1000CA
Cfm
1000
N

Observm c avem doi factori de influen de gradul I i anume:


1. cifra de afaceri care revine n medie la un salariat sau inversul productivitii
muncii;
2. cheltuielile cu fora de munc efectuate n medie pentru un salariat (cheltuielilor cu
remuneraiile, contribuia la asigurrile sociale i protecia social efectuate n medie pentru
un salariat).
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor valorii adugate:
1) Influena modificrii cifrei de afaceri realizate n medie de un salariat asupra
modificrii cheltuielilor cu fora de munc la 1000 lei cifr de afaceri

362

Cfm / 1000CA (

N 1 Cfm0
N 0 Cfm0
N Cfm 0
N
)=

1000

1000 =

1000
CA1 N 0
CA0 N 0
CA N 0
CA

2) Influena modificrii cheltuielilor cu fora de munc efectuate n medie pentru un salariat


asupra modificrii cheltuielilor cu fora de munc la 1000 lei cifr de afaceri

Cfm / 1000CA (

Cfm
N 1 Cfm1
N 1 Cfm 0
N1
Cfm
1000 ) =

1000

1000 =

1000
N
CA1 N 1
CA1 N 0
CA1
N

d) Determinarea abaterii totale :

Cfm / 1000CA = Cfm / 1000CA (

Cfm
N
) + Cfm / 1000CA (
1000 )
N
CA

Aplicarea acestui modelul de analiz factorial a cheltuielilor cu fora de munc la


1000 lei cifr de afaceri prezint o dubl utilitate:
n dinamic, ne permite s concluzionm asupra politicii salariale practicate conform
principiului de eficien acceptat de a asigura o cretere a salariilor i cheltuielilor
adiacente numai n msura devansrii acestora de ctre mrirea valorii medii a cifrei
de afaceri realizate de un salariat;
avnd n vedere o concepie economic prospectiv poate fi estimat volumul
veniturilor care vor fi realizate n perioada urmtoare de un salariat i n funcie de
acestea s se anticipeze i cheltuielile medii cu fora de munc, respectiv msura
posibil a creterii lor ca un element stimulator de atragere, stabilizare i mobilizare
contient a forei de munc pentru ridicarea real a calitii produciei, a actului
comercial sau a serviciilor prestate.
Deciziile operative i strategice ale conducerii trebuie s in seama de corelaia
dinamic dintre cei doi factori de influen conform acestui model de analiz factorial, astfel
nct s se ajung cel puin la o egalitate, adic, indicele de dinamic al cifrei de afaceri care
revine n medie la un salariat trebuie s fie mai mare sau cel puin egal cu indicele de
dinamic al cheltuielilor cu fora de munc efectuate de angajator, n medie, pentru un
salariat,
I1w/ 0 I1cfm
/0 ,

unde,
I1w/ 0 =

w1
indicele de dinamic al cifrei de afaceri care revine n medie la un salariat
w0

(indicele de dinamic al productivitii muncii valorice);


I1cfm
/0 =

cfm1
indicele de dinamic al cheltuielilor cu fora de munc efectuate de
cfm0

angajator, n medie, pentru un salariat.


Se pot construi o multitudine de modele factoriale de analiz a cheltuielilor cu fora de
munc dar vom insista asupra urmtorului model de analiz:

363

a) Stabilirea modelului factorial:

Cfm = Nh x sh ,
unde:
Nh numrul mediu de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an, exprimat n om-ore ;
sh - salariul mediu orar.
b) Identificarea factorilor de influen:
Abaterea cheltuielilor cu fora de munc se urmrete n mrimi absolute i n mrimi
relative. Astfel, n mrimi absolute, modificarea total a indicatorului este:
Cfm = Cfm1 Cfm0 = Nh1 sh1 Nh0 sh0
n mrimi relative modificarea indicatorului este:
I Cfm =

Cfm1
100;
Cfm0

I Cfm =

Cfm1
100 100
Cfm0

Principali factori de influen sunt:


Np
Nh

nz
nh

Cfm

h
sh

1) numrul mediu de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an Nh care este influenat de:
1.1. modificarea numrului mediu de personal Np
1.2. modificarea numrului mediu de ore lucrate de un salariat pe an nh
1.2.1. modificarea numrului mediu de zile lucrate de un salariat pe an nz
1.2.2. modificarea duratei medii a zilei de munc h
2) salariul mediu orar sh
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii numrului mediu de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an ( Nh )


Cfm(Nh ) = Nh1 sh0 Nh0 sh0
.
1.l . Influena modificrii numrului mediu de personal ( Np ):
Cfm(Np ) = Np1 nh0 sh0 Np 0 nh0 sh0
1.2. Influena modificrii numrului mediu de ore lucrate de un salariat pe an ( nh ):
Cfm(nh ) = Np1 nh1 sh0 Np1 nh0 sh0

364

1.2.1. Influena modificrii numrului mediu de zile lucrate de un salariat pe


an ( nz )
Cfm(nz ) = Np1 nz1 h0 sh0 Np1 nz 0 h0 sh0
1.2.2. Influena modificrii duratei medii a zilei de munc ( h )
Cfm(nh ) = Np1 nz1 h1 sh0 Np1 nz1 h0 sh0
2) Influena modificrii salariului mediu orar sh
Cfm(sh ) = Nh1 sh0 Nh1 sh0
d) Determinarea abaterii totale:

Cfm = Cfm(Nh ) + Cfm(sh )


Cfm(Nh ) = Cfm(Np ) + Cfm(nh )
Cfm(nh ) = Cfm(nz ) + Cfm(nh )

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


1) Modificarea numrului mediu de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an
( Nh ) determin modificarea n acelai sens a nivelului cheltuielilor cu fora de munc.
Creterea numrului mediu de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an va avea ca efect creterea
nivelului cheltuielilor cu fora de munc, iar reducerea acestuia va determina reducerea
nivelului cheltuielilor cu fora de munc, aadar factor de influen de gradul I.
1.1.) Modificarea numrului mediu de personal
Np influeneaz nivelul
cheltuielilor cu fora de munc prin influena asupra modificrii numrului mediu de ore
lucrate de toi salariaii ntr-un an, influen indirect dar de acelai sens, aadar factor de
influen de gradul II.
1.2.) Modificarea numrului mediu de ore lucrate de un salariat pe an
nh influeneaz de asemenea nivelul cheltuielilor cu fora de munc prin influena asupra
modificrii numrului mediu de ore lucrate de toi salariaii ntr-un an, influen indirect dar
de acelai sens. La rndul su, modificarea numrului mediu de ore lucrate de un salariat pe
an este influenat de doi factori de gradul III, i anume, pe de o parte de modificarea
numrului mediu de zile lucrate de un salariat pe an nz , iar pe de alt parte de modificarea
duratei medii a zilei de munc h .
Una dintre cauzele care st la baza modificrii numrului mediu de ore lucrate de un
salariat pe an este modificarea timpul neutilizat pe elementele care le include, cum ar fi:
concedii medicale, program redus;
concedii de maternitate;
absene nemotivate;
absene aprobate prin lege;
greve;
nvoiri, concedii fr plat;
nerespectarea programului de lucru (ntrzieri, plecri mai devreme de la lucru);
ntreruperi de o zi ntreag.

365

2) Modificarea salariului mediu orar (sh) determin modificarea n acelai sens a


nivelului cheltuielilor cu fora de munc. Creterea salariului mediu orar va avea ca efect
creterea nivelului cheltuielilor cu fora de munc, iar reducerea acestuia va determina
reducerea nivelului cheltuielilor cu fora de munc, aadar factor de influen de gradul I.
Modificarea salariului mediu orar este consecina renegocierii clauzelor referitoare la
acesta din contractului colectiv de munc de la nivelul sectorului n care se ncadreaz
ntreprinderea sau de la nivelul ntreprinderii sau din contractul individual de munc
coroborat cu structura personalului.

4.9.

ANALIZA CHELTUIELILOR CU DOBNZILE BANCARE

Pentru finanarea activitii de producie i investiii agenii economici pot apela la


sursele mprumutate, adic la mprumuturile bancare care sunt purttoare de dobnzi.
Capitalul mprumutat are, de regul, un impact pozitiv asupra desfurrii activitii
economico-financiare a agenilor economici dar, prin forma sa specific, genereaz cheltuieli
cu dobnzile care pot avea, uneori, implicaii majore asupra nivelului cheltuielilor financiare
i n consecin i asupra cheltuielilor totale.
n analiza cheltuielilor cu dobnzile bancare se urmrete evoluia acestora
comparativ cu perioada anterioar, explicndu-se modificarea lor prin prisma factorilor care
le determin.
n cadrul analizei factoriale a cheltuielilor cu dobnzile bancare prezint o importan
deosebit indicatorul cheltuieli cu dobnzile bancare la 1000 lei cifr de afaceri.
a) Stabilirea modelului factorial:

Cdb

1000CA

CDB
CDB
CI

1000 =
1000
100 : 100,
CA
CI
CA

unde:
Cdb

1000CA

cheltuielile cu dobnzile bancare la 1000 lei cifr de afaceri;

CDB suma cheltuielilor cu dobnzile bancare;


CA cifra de afaceri,
CI soldul mediu al capitalului mprumutat (mprumuturi sau credite bancare
purttoare de dobnd),
CI
1000 capitalul mprumutat care revine la 1000 lei cifr de afaceri,
CA
CDB
100 rata medie a dobnzii.
CI

b) Identificarea factorilor de influen:


n mrimi absolute, modificarea indicatorului este:

Cdb

1000CA

= Cdb1

1000CA1

366

Cdb 0

1000CA0

Abaterea relativ a indicatorului este:


ICdb =

Cdb1
100 ;
Cdb 0

ICdb = ICdb 100

Principalii factori de influen sunt:

Cdb

CI
1000
CA

CDB
100
CI

1000CA

Observm c avem doi factori de influen de gradul I i anume:


CI

1000 capitalul mprumutat care revine la 1000 lei cifr de afaceri;


CA
CDB

100 rata medie a dobnzii


CI
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:
1) Influena modificrii capitalului mprumutat care revine la 1000 lei cifr de afaceri
asupra modificrii cheltuielilor cu dobnzile bancare la 1000 lei cifr de afaceri:
CDB
CI
CI CI1
0
Cdb

=
1000 0 1000

1000CA CA CA
CA
CI 0
0
1
2) Influena modificrii ratei medii a dobnzii asupra modificrii cheltuielilor cu
dobnzile bancare la 1000 lei cifr de afaceri:

CDB CDB1 CDB0 CI1

1000

1000CA CI CI
CI CA
1
0
1

d) Determinarea abaterii totale:


Cdb

Cdb

1000CA

= Cdb

CI Cdb
CDB

+
1000CA CA
1000CA CI

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor

capitalul mprumutat care revine la 1000 lei cifr de afaceri, sau gradul de
participare a capitalului mprumutat la realizarea cifrei de afaceri se recomand s
nregistreze o diminuare de la o perioad de analiz la alta, deoarece n aceste condiii
crete capacitatea de autofinanare a activitii agentului economic simultan cu
reducerea nivelului cheltuielilor cu dobnzile la 1000 lei cifr de afaceri. Aceast
situaie va fi posibil atta timp ct indicele cifrei de afaceri este mai mare dect
indicele capitalului mprumutat sau, altfel spus, ritmul de cretere al cifrei de afaceri

367

trebuie s depeasc ritmul de cretere al capitalului mprumutat:


CA1
CI
> ICI = 1
ICA =
CA0
CI 0
rata medie a dobnzii va fi, de asemenea, acceptat la un nivel considerat minim, n
condiiile aplicrii unei politici financiare care s in seama de: rata inflaiei, situaia
raportului cerere-ofert pentru mprumuturile de pe piaa financiar, capacitatea
agentului economic de a rambursa la scaden capitalul mprumutat, alegerea sursei de
creditare care percepe dobnda cea mai mic.

Putem concluziona, c pentru a obine o cretere a eficienei cheltuielilor cu dobnzile


este necesar ca indicele de dinamic al cifrei de afaceri s devanseze indicele de dinamic al
cheltuielilor cu dobnzile:
ICA =

CA1
CDB1
> ICDB =
.
CA0
CDB0

4.10. ANALIZA COSTULUI UNITAR PE PRODUS


n vederea aprofundrii domeniului cheltuielilor aferente activitii economice este
util s se efectueze i o analiz a cheltuielilor pe unitate fizic de produs sau de prestaie,
respectiv a costului unitar.
Organizarea muncii de analiz a costurilor implic parcurgerea urmtoarelor etape:
a. Stabilirea produselor care urmeaz a fi supuse analizei. De regul, sunt
cercetare cu prioritate produsele la care s-au depit costurile antecalculate sau normate.
b. Explicarea modificrii costului pe fiecare produs prin prisma categoriilor de
cheltuieli ( articole sau elemente ) stabilindu-se contribuia absolut i procentual a fiecrei
categorii la modificarea total a costului pe produs.
c. Analiza elementelor de cheltuial prin prisma factorilor direci de influen.
Costul unitar este n esen un cost mediu care are n vedere dou sisteme de calcul,
astfel:
a) un prim sistem de calcul se bazeaz pe raportarea cheltuielilor directe i indirecte
la volumul fizic total al produciei realizate dintr-un tip de produs sau al prestaiilor efectuate
i se obine costul unitar (costul unitar de producie):
cu =

(CD + CI )
,
q

unde:
cu costul unitar;
CD suma cheltuielilor directe;
CI suma cheltuielilor indirecte (cota cheltuielilor indirecte de producie alocate n
mod raional ca fiind legate de fabricaia produsului sau prestarea serviciului);
q numrul unitilor fizice de produse fabricate sau de prestaii efectuate, care n
cazul agenilor economici din turism poate fi reprezentat prin numrul de zile-turiti,
numrul de clieni, numrul poriilor sau al produselor preparate n buctria proprie.

368

b) al doilea sistem de calcul conduce la obinerea costului complet unitar (ccu)


prin raportarea totalului cheltuielilor de exploatare aferente unei categorii de produse sau
servicii la volumul lor fizic:
ccu =

(CD + CI + CDF + CG )
,
q

unde:
CDF suma cheltuielilor de desfacere (cota cheltuielilor de desfacere alocate n mod
raional ca fiind legate de produsul sau serviciul respectiv);
CG suma cheltuielilor generale de administraie (cota cheltuielilor generale de
administraie alocate n mod raional ca fiind aferente produsului sau serviciului
respectiv);

Analiza costului unitar are n vedere:


msurarea abaterilor absolute i relative ale costului efectiv din perioada de calcul fa
de costul programat (antecalculat) sau fa de costul efectiv nregistrat ntr-o perioad
anterioar;
determinarea categoriilor de cheltuieli pe seama crora au avut loc modificri ale
costului unitar, n sens favorabil sau nefavorabil.

Creterea sau diminuarea costului complet al unei uniti fizice de produs sau de
prestaie determin, n consecin, modificarea unor indicatori economici cum ar fi:
cheltuielile de exploatare aferente cifrei de afaceri:
(C exp l )(cu ) = q1c1 q1c 0

cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri:

q1c1 q1c0
1000
q1 p1

(cu) =
1000CA

rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri:

Rexpl (cu ) = (q1 p1 q1c1 ) (q1 p1 q1c0 )

rata rezultatului din exploatare aferent cifrei de afaceri sau rata rentabilitii resurselor
consumate pentru cifra de afaceri.

q p q1c1 q1 p 0 q1c0
Rrrc (cu ) = 1 0

100
q1c1
q1c 0

unde:
CA = qp cifra de afaceri;
qc cheltuielile de exploatare aferente cifrei de afaceri;
(qp qc) rezultatul din exploatare aferent cifrei de afaceri.

369

4.11. EFECTELE MODIFICRII CHELTUIELILOR LA NIVELUL


NTREPRINDERII
Cuantificarea reflectrii efectelor modificrii cheltuielilor (totale sau la 1000 lei CA) n principalii
indicatori economico financiari se poate face pe baza urmtorului raionament:77
Profitul = VT CT
sau
Profitul = CA - CT
unde:

- VT venituri totale;
- CT cheltuieli totale;
- CA cifra de afaceri.

Modificarea profitului ca urmare a abaterii cheltuielilor la 1000 lei CA ( C / 1000CA ) va fi :

CA1
q1 * p1 * (C / 1000CA1 C / 1000CA0)
* (C / 1000CA1 C / 1000CA0) =
1000
1000

Aceast abatere a profitului se va regsi n modificarea eficienei tuturor resurselor


participante la procesul de producie, astfel:

eficiena activului total (AT):


q1 * p1

* (C / 1000CA1 C / 1000CA0)
1000
AT 1

eficiena activelor din exploatare (Aex):

q1 * p1

* (C / 1000CA1 C / 1000CA0)
1000
Aex1
eficiena activelor circulante (AC):

q1 * p1

* (C / 1000CA1 C / 1000CA0)
1000
AC1
eficiena utilizrii mijloacelor fixe (MF):
q1 * p1

* (C / 1000CA1 C / 1000CA0)
1000
MF 1

unde: MF valoarea medie a mijloacelor fixe.

77

Miculeac Melania Elena Analiz economico financiar. Concepte teoretice, aplicaii i teste gril,
Editura Mirton, Timioara, 2007, pag.186-187

370

eficiena capitalului propriu (Cpr):

q * p * (C /
1

1000

1000 CA1

C / 1000CA0)

Cpr1

eficiena capitalului mprumutat (Cmpr):

q * p * (C /
1

1000

1000 CA1

C / 1000CA0)

Cimpr 1

eficiena capitalului total (Ctotal):


q1 * p1

* (C / 1000CA1 C / 1000CA0)
1000
Ctotal1

eficiena resurselor umane (NS):


q1 * p1

* (C / 1000CA1 C / 1000CA0)
1000
NS 1

unde: NS numrul mediu de salariai.

371

4.12. APLICAII REZOLVATE


4.12.1. Analiza cheltuielilor ntreprinderii

4.12.1.1. Analiza cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri


Principala component a cheltuielilor la 1000 lei venituri din exploatare o
reprezint Cheltuielile la 1000 lei cifr de afaceri.
Indicatorul Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri ocup un loc important n
ansamblul indicatorilor economici utilizai n analiza activitii economico-financiare a
agenilor economici. Prin coninutul su, acest indicator vizeaz ntreaga activitate a
agentului economic (la nivelul cheltuielilor de exploatare efectuate pentru toate subactivitile
desfurate, exclusiv cheltuielile financiare i extraordinare), iar reducerea sa se reflect n
mod corespunztor n mrimea rezultatului exerciiului.
NOT: Aplicaiile rezolvate n cele ce urmeaz au ca informaii financiare elemente ale
unor societi comerciale fictive.

Se cunosc urmtoare date referitoare la SC X SRL:


Tabelul nr.3.8.
Informaii financiare
Produse

A
B
C
Total

Cantitate
q0
q1
16
20
36
43
28
27
80
90

Cheltuieli unitare
c0
c1
12
13
10
10
16
15
-

Pre unitar
p0
p1
16
17
13
14
21
21
-

Se cere:
Analizai cheltuielile la 1000 CA conform modelului:
CT
q * c 1000 = gs c 1000
C / 1000CA =
1000 =
p
CA
q* p
a) Se determin nivelul C / 1000CA din perioada de baz i din perioada curent,
abaterea absolut a indicatorului, indicele C / 1000CA i abaterea indicelui.

Pentru simplificare toate calculele se vor efectua ntrun tabel, astfel:


CT0

CT1

CA0

CA1

q 0 c 0

q1c1

q 0 p 0

q1 p1

256
468
588
1312

340
602
567
1509

192
360
448
1000

260
430
405
1095

C0
1000
p0

750
769,2
761,9
762,19

372

C1
1000
p1

765
714
714
725,64

q1c 0

240
430
432
1102

q p
1 0

Tabelul nr.3.9.
Sv0
Sv1

320
559
567
1446

SCA0

SCA1

0,20
0,36
0,44
1,00

0,22
0,40
0,38
1,00

C 0 / 1000CA =

CT0
q 0 c 0
1000
1000 =
1000 =
1000 = 762,19u.m.
CA0
q 0 p 0
1312

C1 / 1000CA =

CT1
q1 c1
1095
1000 =
1000 =
1000 = 725,64u.m.
CA1
q1 p1
1509

C / 1000 CA =

IC / 1000 CA =

q c 1000 q
q p
q
1

c0

p0

1000 = - 36,55 u.m.

C / 1000 CA1
100 = 725,64 100 =95,2%
C / 1000 CA 0
762,19

IC/1000CA=- IC/1000CA 100 = 95,2 100 = - 4,8%


b) Identificarea factorilor de influen:

Principalii factori de influen sunt:


gs

C / 1000CA

p
c
1000
p

c
Observm c avem doi factori de influen de gradul I i doi factori de gradul II:
1) Structura valoric a produciei;
2) Cheltuieli la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, care sunt la rndul lor influenate
de modificarea:
2.1. Preului unitar de vnzare
2.2. Cheltuielilor unitare, acetia doi fiind factori de influen de gradul II.

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1. Influena modificrii structurii cifrei de afaceri

C / 1000 CA ( s ) =

q c
q p
1

1000

q
q

c0

p0

1000 =

1102
1000 - 762,19 =
1446

= 762,10 762,19 = - 0,09 u.m.


2. Influena modificrii cheltuielilor variabile la 1000 lei cifr de afaceri pe produse

C / 1000 CA ( cp ) =

q c 1000 q c
q p
q p
1

1000 = 725,64 762,10 = - 36,46 u.m.

373

2.1. Influena modificrii preului unitar de vnzare

C / 1000 CA ( p ) =

q c 1000 q c
q p
q p
=

1000 =

1102
1102
1000
1000 = 730,28 762,10 = - 31,82 u.m.
1509
1446

2.2. Influena modificrii cheltuielilor unitare

C / 1000 CA ( c ) =

q c 1000 q c 1000 =
q p
q p
1

1095
1102
1000
1000 = 725,64 730,28 = - 4,64 u.m.
1509
1509
d) Determinarea abaterii totale:
=

C / 1000CA = C / 1000CA( s ) + C / 1000CA( cp ) = - 0,09 36,46 = - 36,55 u.m.

C / 1000CA( cp ) = C / 1000CA( p ) + C / 1000CA( c ) = - 31,82 4,64 = - 36,46 u.m.


Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor
Cei doi factori de gradul I i transmit influena astfel:
1) Structura cifrei de afaceri influeneaz modificarea nivelului cheltuielilor la 1000
lei cifr de afaceri datorit nivelului diferit al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe
produse. Modificarea structurii cifrei de afaceri acioneaz asupra cheltuielilor la 1000 lei
cifr de afaceri prin intermediul acestor cheltuieli din perioada de baz.
Influena s-a transmis astfel:
crete ponderea produsului A care are un nivel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri mai mic dect nivelul mediu al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe
produse din perioada de baz, de asemenea scade ponderea produsului C care are un
nivel apropiat cu cel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produs n perioada
de baz i chiar dac crete ponderea produsului B care are un nivel al cheltuielilor la
1000 lei cifr de afaceri pe produse mai mari dect nivelul mediu al cheltuielilor la
1000 lei cifr de afaceri din perioada de baz, per ansamblu s-a produs o diminuare a
indicatorului cu 0,09 u.m.
2) Modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse determin o
modificare n acelai sens a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri. Astfel, reducerea
chetuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse la prodcele B i C a determinat o
reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri cu 36,46 u.m.

Cei doi factori de gradul II i transmit influena astfel:


2.1.) Modificarea preului unitar de vnzare influeneaz indirect modificarea
cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, prin intermediul cheltuielilor la 1000 lei cifr de
afaceri pe produse i n sens invers. Astfel, creterea preului unitar de vnzare la produsele A

374

i B determin o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produse, i prin


intermediul acestora o reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri cu 31,82 u.m.
2.2.) Modificarea cheltuielilor unitare influeneaz direct i n acelai sens
modificarea cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri, prin intermediul cheltuielilor la 1000 lei
cifr de afaceri pe produse. Astfel, reducerea cheltuielilor unitare la produsul C i meninerea
constant a acestora la produsul B, (chiar dac au crescut la produsul A) determin o reducere
a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri cu 4,64 u.m.
Msurile de reducere a cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri
Creterea volumului vnzrilor;
Creterea preului de vnzare, ca urmare a modificrii calitii produselor cu un
nivel al cheltuielilor la 1000 lei cifr de afaceri pe produs mai mare dect nivelul
mediu;
Reducerea cheltuielilor pe producie;
Reducerea cheltuielilor de aprovizionare i comercializare;
nbuntirea relaiilor cu furnizorii, n vederea obinerii unor costuri avantajoase.

4.12.1.2. Analiza cheltuielilor variabile totale


Se cunosc urmtoare date referitoare la SC Y SRL:
Tabelul nr.3.10.
Informaii financiare
Produse

Cantitate
q0
22
44
34
100

A
B
C
Total

Cheltuieli variabile unitare


q1
35
48
32
115

cv0
17
15
22
-

cv1
18
15
21
-

Se cere:
Analizai cheltuielile variabile totale conform modelului: CV = q cv = cv q
a) Se determin nivelul CV din perioada de baz i din perioada curent, abaterea
absolut a indicatorului, indicele CV i abaterea indicelui.
Pentru simplificare toate calculele se vor efectua ntr-un tabel, astfel:
Tabelul nr.3.11.
Centralizarea calculelor
CV0
q0 cv0

CV1
q1cv1

S0

374
660
748
1782

630
720
672
2022

0,22
0,44
0,34
1,00

S1

0,30
0,42
0,28
1,00

q1 [S 0 ]

q1 [S 0 ] cv0

q1 cv0

25,3
50,6
39,1
115

430
759
860
2049

595
720
704
2019

375

CV0 = q0 cv0 = 1782 lei


CV1 = q1cv1 = 2022 lei
CV = CV 1 CV 0 = + 240 lei
ICV =

CV 1
2022
100 =
100 = 113.47%
CV 0
1782

ICV = ICV 100 = 113.47 100 = +13.47%

b) Identificarea factorilor de influen:

Principalii factori de influen sunt:

q
CV

s
cv

cv1

q
CV

- modelul teoretic

- modelul practic

cvi
3. volumul fizic al produciei
2. structura fizic a produciei
3. cheltuielile variabile unitare
c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

3. Influena modificrii volumului fizic al produciei:

CV (q) = q1 [S 0 ] cv0 q0 cv0 = 2049 1782 = + 267 u.m.


4. Influena modificrii structurii fizice a produciei:

CV (s) = q1 cv0 q1 [S 0 ] cv0 = 2019 2049 = - 30 u.m.


5. Influena modificrii factorului calitativ, adic a cheltuielilor variabile unitare
ale produselor:
CV (cv) = q1 cv1 q1 cv0 = 2022 2019 = + 3 u.m.
d) Determinarea abaterii totale :

CV = CV (q) + CV (s) + CV (cv) = 267 - 30 + 3 = + 240 u.m.


376

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor asupra cheltuielilor variabile


totale
Observm c indicatorul analizat a nregistrat o evoluie cresctoare, a crescut cu 240
u.m. n mrimi absolute, respectiv cu 13,47 % n mrimi relative.
Factorii care influeneaz n mod direct asupra nivelului cifrei de afaceri sunt
urmtorii: cantitatea fizic de produse sau volumul fizic al produciei, structura fizic a
produciei i cheltuielile variabile unitare, aceasta fiind factorul calitativ, ntruct este de
aceeai natur economic cu indicatorul analizat.
Modificarea volumului fizic al produciei atrage o modificare a cheltuielilor variabile
totale proporional cu cheltuielile medii pe unitatea de produs din perioada de baz. Creterea
volumului fizic cu 15 buci a determinat o cretere a nivelului cheltuielilor variabile totale cu
267 u.m.
Nivelul diferit al cheltuielilor variabile unitare face ca modificarea structurii s
determine o cretere sau o scdere a nivelului indicatorului, prin intermediul cheltuielilor
variabile medii din perioada de baz, n funcie de sensul acestei modificri.
Creterea ponderii produselor cu un nivel al cheltuielilor variabile unitare mai mic
dect nivelul mediul al cheltuielilor variabile pe unitatea de produs din perioada de baz
determin reducerea nivelului cheltuielilor variabile medii care, la rndul lor determin
reducerea cheltuielilor totale n perioada curent cu 30 u.m.
Modificarea cheltuielilor variabile unitare determin modificarea cheltuielilor
variabile totale n acelai sens, prin intermediul cheltuielilor variabile medii. Deoarece la 30
% din produsul A cheltuielilor variabile unitare cresc cu o unitate, iar la doar 28% din
produsul C cheltuielilor variabile unitare scad cu o unitate i datorit meninerii la acelai
nivel a cheltuielilor variabile unitare la produsul B, s-a produs o cretere a cheltuielilor
variabile totale cu 3 u.m.
Abaterea total a indicatorului este egal cu suma abaterilor pariale.
Msurile de reducere a cheltuielilor variabile totale

Modificarea structurii produciei n sensul creterii ponderii produselor cu un nivel


al cheltuielilor variabile unitare mai mic dect nivelul mediu;
Reducerea consumurilor specifice;
Reducerea cheltuielilor de aprovizionare i de comercializare;
nbuntirea relaiilor cu furnizorii, n vederea obinerii unor costuri avantajoase.

4.12.1.3. Analiza cheltuielilor variabile medii


Se cunosc urmtoare date referitoare la SC Y SRL:
Tabelul nr.3.12.
Informaii financiare
Produse

A
B
C
Total

Cantitate
q0
22
44
34
100

Cheltuieli variabile unitare


q1
35
48
32
115

377

cv0
17
15
22
-

cv1
18
15
21
-

Se cere:
Analizai cheltuielile variabile medii conform modelului: cv =

CV
=
q

q cv = gs cv

a) Se determin nivelul cv din perioada de baz i din perioada curent, abaterea


absolut a indicatorului, indicele cv i abaterea indicelui.

Pentru simplificare toate calculele se vor efectua ntr-un tabel, astfel:


Tabelul nr.3.13.
Centralizarea calculelor

__

cv0 =
__

cv1 =

CV0

CV1

S0

S1

q1cv0

q0 cv0
374
660
748
1782

q1cv1
630
720
672
2022

0,22
0,44
0,34
1,00

0,30
0,42
0,28
1,00

595
720
704
2019

q 0 cv
q 0

1782
= 17,82 u.m.
100

q1 cv1 2022
=
= 17,58 u.m.
q1
115

cv =

q cv q cv = gs cv gs cv

q
q
1

= 17,58 17,82 = -0,24 u.m.

I cv =

cv1
100 = 98,65%
cv 0

I cv = I cv 100 = 98,65 100 = - 1,35 %

b) Identificarea factorilor de influen:

Principalii factori de influen sunt:

gs
cv
cv

1) structura fizic a produciei;


2) cheltuieli variabile unitare.

378

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1. Influena modificrii structurii fizice a produciei

cv( s ) =

q cv q cv
q
q
1

2019 1782
= 17,56 17,82 = - 0,26 u.m.
115
100

2. Influena modificrii cheltuielilor variabile unitare

cv(cv) = q1 cv1 q1 cv0 = 2022 - 2019 = 17,58 17,56 = + 0,02 u.m.

115

115

d) Determinarea abaterii totale:


cv = cv ( s ) + cv ( cv ) = -0,26 + 0,02 = -0,24 u.m.

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


Observm c indicatorul a nregistrat o evoluie descresctoare, a sczut cu 0,24 u.m.
n mrimi absolute, respectiv cu 1,35 % n mrimi relative, o situaie pozitiv, deoarece fiind
un indicador de cost se dorete diminuarea acestuia. . Cei doi factori i transmit influena
asupra cv astfel:
1) Structura produciei fizice influeneaz modificarea nivelului cheltuielilor
variabile medii pe unitatea de produs datorit nivelului diferit al cheltuielilor variabile
unitare. Modificarea structurii producie fizice acioneaz asupra cheltuielilor variabile medii
pe unitatea de produs prin intermediul cheltuielilor variabile unitare din perioada de baz.
Influena s-a transmis astfel:
a crescut ponderea produselor A i B, produse care au un nivel al cheltuielilor
variabile unitare mai mic dect nivelul mediul al cheltuielilor variabile pe
produs din perioada de baz i scade ponderea produsului C care are un nivel
ridicat al cheltuielilor variabile unitare n perioada de baz i astfel are loc o
reducere a nivelului cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs n
perioada curent cu 0,26 u.m.
2) Modificarea cheltuielilor variabile unitare influeneaz direct i acelai sens
modificarea cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs. Deoarece la 30 % din
produsul A cheltuielilor variabile unitare cresc cu o unitate, iar la doar 28% din produsul C
cheltuielilor variabile unitare scad cu o unitate i datorit meninerii la acelai nivel a
cheltuielilor variabile unitare la produsul B, s-a produs o cretere a cheltuielilor variabile
medii pe unitatea de produs cu 0,02 u.m.
Influena negativ indus de cheltuielile variabile unitare a fost compensat de
influena pozitiv determinat de structura produciei fizice, conducnd per ansamblu la
reducerea nivelului cheltuielilor variabile medii pe unitatea de produs cu 0,24 u.m.
Msurile de reducere a cheltuielilor variabile medii
mbuntirea structurii produciei n sensul creterii ponderii produselor cu un
nivel al cheltuielilor variabile unitare mai mic dect nivelul mediu;

379

Reducerea consumurilor specifice;


Reducerea cheltuielilor de aprovizionare i de comercializare;
mbuntirea relailor cu furnizorii n vederea obinerii unor preuri de
aprovizionare avantajoase.

4.12.1.4. Analiza cheltuielilor fixe unitare


Se cunosc urmtoare date referitoare la SC Z SRL:
Tabelul nr.3.14.
Informaii financiare

Produse
A
B
TOTAL

Producia fizic
q0
78
22
100

q1
100
50
150

Structura fizic a
produciei
S0
S1
0,78
0,67
0,22
0,33
1,00
1,00

Se cere: Analizai cheltuielile fixe unitare conform modelului: CF =

Cheltuieli fixe (u.m.)


CF0
CF1

2100

3700

CF
q

a) Se determin nivelul CF din perioada de baz i din perioada curent, abaterea


absolut a indicatorului, indicele CF i abaterea indicelui.
CF 1 =

CF 1 3700
=
= 24.67 u.m.
q1 150

CF 0 =

CF 0 2100
=
= 21 u.m.
q 0 100

.CF 1 = CF 1 CF 0 = 24.67 21 = +3.67 u.m.


ICF =

24.67
CF 1
100 =
100 = 117,48%
CF 0
21

ICF = ICF 100 = 117,48 100 = +17,48%

b) Identificarea factorilor de influen:

Principalii factori de influen sunt:

q
CF

CF

1) volumul fizic al produciei


2) nivelul cheltuielilor fixe totale
380

c) Msurarea intensitii de aciune a factorilor:

1) Influena modificrii volumului fizic


CF ( q ) =

CF 0 CF 0 14 21 = - 7 u.m.

=
q1 q 0

2) Influena modificrii cheltuielilor fixe totale


CF ( CF ) =

CF 1 CF 0 24,67 14 = + 10,67lei

=
q1 q1

d) Determinarea abaterii totale:


CF = CF ( q ) + CF (CF ) = - 7 + 10,67 = + 3,67 lei

Explicarea mecanismului de transmitere a aciunii factorilor


1) Modificarea volumului fizic al produciei determin modificarea n sens invers a
cheltuielilor fixe unitare. Creterea volumului fizic al produciei cu 50 buc. a determinat
reducerea nivelului cheltuielilor fixe unitare cu 7 u.m..
2) Modificarea cheltuielilor fixe totale influeneaz modificarea cheltuielilor fixe
unitare direct i n acelai sens. Creterea cheltuielilor fixe totale cu 1600 u.m. de la o
perioad de analiz la alta a determinat creterea cheltuielilor fixe unitare cu 10,67 u.m.
Cheltuielile fixe unitare se modific proporional cu modificarea volumului de
producie. Sporirea volumului de producie prin folosirea complet a resurselor ntreprinderii
este calea principal de reducere a cheltuielilor fixe pe unitate de produs.

381

DE REINUT:

Analiza cheltuielilor permite nelegerea mecanismului de formare a rezultatelor


firmei n funcie de volumul, structura i tendina diferitelor categorii de consumuri.

Prin noiunea de cheltuial se subnelege sumele de pltit sau sumele care urmeaz
a fi pltite pentru realizarea produselor, mrfurilor, prestrilor de servicii.

Costurile de producie pot fi definite ca totalitatea cheltuielilor care pot fi


identificate pe produs.

Factorul care determin dac o cheltuial devine cost l reprezint consumul, adic
legatura nemijlocit cu o activitate concret, productiv i nu cu darea de bani acum
sau mai trziu.

Analiza cheltuielilor aferente veniturilor totale ale ntreprinderii, utilizndu-se


cheltuieli
la
1000
le
venituri
totale
cu
relaia
indicatorul
C
C
i
i
1
0
1000 1000 = gS1 Ci1 1000 gs 0 Cio1000 ,
C / 1000V =
Vi1
Vio
Vi1
Vi 0
are rolul de a evidenia evoluia acestora, factorii care influeneaz nivelul