Sunteți pe pagina 1din 6

ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI ASOCIAII

- cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept;


- dovada achitrii taxei judiciare de timbru n sum de 100 lei
- dovada disponibilitii denumirii, valabil, emis de ctre Serviciul Comunicare i
Relaii Publice din cadrul Ministerului Justiiei;
- actul constitutiv i statutul asociaiei;
- dovada patrimoniului iniial al asociaiei cel puin un salariu minim brut pe economie,
fcut printr-un extras de cont;
- dovada sediului asociaiei printr-un contract de comodat sau nchiriere i extras de carte
funciar valabil ;
- certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori;
- copie dup cartea de identitate al fiecrui membru fondator i al cenzorului.
Actul constitutiv i statutul asociaiei se depun n cte trei exemplare originale,
autentificate de notar sau atestate de ctre un avocat i o copie conform cu originalul.
Celelalte acte se depun n cte un exemplar original i dou copii conforme cu
originalul.
Actul constitutiv va cuprinde, sub sanciunea nulitii absolute:
a) datele de identificare a asociailor: numele sau denumirea i, dup caz, domiciliul sau
sediul acestora;
b) exprimarea voinei de asociere i precizarea scopului propus;
c) denumirea asociaiei;
d) sediul asociaiei;
e) durata de funcionare a asociaiei - pe termen determinat cu indicarea expres a
termenului sau, dup caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimonial iniial al asociaiei: activul patrimonial, n valoare de cel puin salariul
minim brut pe economie, la data constituirii asociaiei, este alctuit din aportul n natur i/sau n
bani al asociailor. n cazul aportului n natur, forma autentic a actului constitutiv i a statutului
este obligatorie.
g) componena nominal a celor dinti organe de conducere, administrare i control ale
asociaiei;
h) persoana sau, dup caz, persoanele mputernicite s desfoare procedura de dobndire
a personalitii juridice;
i) semnturile membrilor asociai.
Statutul va cuprinde, sub sanciunea nulitii absolute:
a) elementele prevzute la actul constitutiv, cu excepia celor precizate la lit.g) i h);
b) precizarea scopului i a obiectivelor asociaiei;
c) modul de dobndire i de pierdere a calitii de asociat;
d) drepturile i obligaiile asociailor;
e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociaiei;
f) atribuiile organelor de conducere, administrare i control ale asociaiei;
g) destinaia bunurilor, n cazul dizolvrii asociaiei, cu respectarea dispoziiilor art. 60
din O.G. nr. 26/2000 modificat.
Activitatea asociaiilor, persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial, este
reglementat de Ordonana Guvernului nr. 26/2000, modificat i completat.
1

ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNEI FUNDAII


- cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept;
- dovada achitrii taxei judiciare de timbru n sum de 100 lei;
- dovada disponibilitii denumirii, valabil, emis de ctre Serviciul Comunicare i
Relaii Publice din cadrul Ministerului Justiiei;
- actul constitutiv i statutul fundaiei;
- dovada patrimoniului iniial al fundaiei (100 de ori salariul minim brut pe economie),
fcut printr-un extras de cont;
- dovada sediului fundaiei printr-un contract de comodat sau nchiriere i extras de carte
funciar valabil;
- certificatele de cazier fiscal ale membrilor fondatori;
- copie dup cartea de identitate al fiecrui membru fondator i al cenzorului
Actul constitutiv i statutul fundaiei se depun n cte trei exemplare originale,
autentificate de notar i o copie conform cu originalul.
Celelalte acte se depun n cte un exemplar original i dou copii conforme cu
originalul.
Actul constitutiv va cuprinde, sub sanciunea nulitii absolute:
a) datele de identificare a fondatorului sau, dup caz, ale fondatorilor: numele sau
denumirea i, dup caz, domiciliul sau sediul acestora;
b) scopul propus;
c) denumirea fundaiei;
d) sediul fundaiei;
e) durata de funcionare a fundaiei - pe termen determinat cu indicarea expres a
termenului sau, dup caz, pe termen nedeterminat;
f) patrimonial iniial al fundaiei: activul patrimonial, n valoare de cel puin 100 de ori
salariul minim brut pe economie la data constituirii fundaiei, este alctuit din bunuri n natur
sau n numerar.
g) componena nominal a celor dinti organe de conducere, administrare i control ale
fundaiei ori regulile pentru desemnarea membrilor acestor organe;
h) persoana sau persoanele mputernicite s desfoare procedura de dobndire a
personalitii juridice;
i) semnturile fondatorului sau, dup caz, ale fondatorilor.
Statutul va cuprinde, sub sanciunea nulitii absolute:
a) elementele prevzute la actul constitutiv, cu excepia celor de la lit.g) i h);
b) explicitarea scopului i a obiectivelor fundaiei;
c) categoriile de resurse patrimoniale ale fundaiei;
d) atribuiile organelor de conducere, administrare i control ale fundaiei;
e) procedura de desemnare i de modificare a componenei organelor de conducere,
administrare i control, pe parcursul existenei fundaiei;
f) destinaia bunurilor n cazul dizolvrii fundaiei, cu respectarea dispoziiilor art 60 din
O.G. nr. 26/2000 modificat.
Activitatea fundaiilor, persoane juridice de drept privat fr scop patrimonial, este reglementat
de Ordonana Guvernului nr. 26/2000, modificat i completat.
2

ACTE NECESARE MODIFICRII ACTELOR CONSTITUTIVE


ALE UNEI ASOCIAII

Cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept, care s cuprind numrul
de nregistrare a asociaiei n Registrul asociaiilor i fundaiilor;
Tax judiciar de timbru n cuantum de 100 lei;
Convocatorul adunrii generale, 1 ex. original + 2 copii;
Procesul verbal al adunrii generale, coninnd semnturile membrilor prezeni, 1 ex.
original + 2 copii;
Act adiional la actul constitutiv, respectiv la statutul asociaiei (dac este cazul), atestat
de avocat sau autentificat de notar, 3 ex. originale i o copie conform cu originalul;
Adeverin eliberat de asociaie din care s rezulte nr. total de membri ai acesteia, la data
ntrunirii adunrii generale, 1 ex. original;
Sentin de nfiinare + de modificare a actelor constitutive (dac este cazul), 1 copie;
Actul constitutiv i statutul asociaiei, n forma anterioar modificrii, 1 copie;
Certificat de nregistrare fiscal; 1 copie
Certificat de nscriere n Registrul asociaiilor i fundaiilor, 1 copie;
n situaiile de mai jos se mai anexeaz:
- la modificare denumire
Dovada disponibilitii denumirii eliberat de ctre Serviciul Comunicare i Relaii
Publice din cadrul Ministerului Justiiei, 1 original + 2 copii.
- la modificare sediu
Hotrrea consiliului director, 4 ex. originale; extras de carte funciar, contract de
comodat, 1 original + 2 copii.
- la modificare componen consiliu director
Copia crilor de identitate ale membrilor din consiliul director, 3 ex;
Certificatele de cazier fiscal ale membrilor din consiliul director, 1ex. original +2 copii.

ACTE NECESARE MODIFICRII ACTELOR CONSTITUTIVE


ALE UNEI FUNDAII

Cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept, care s cuprind numrul
de nregistrare a fundaiei n Registrul asociaiilor i fundaiilor,
Tax judiciar de timbru n cuantum de 100 lei;
Hotrrea consiliului director, 3 ex. originale;
Act adiional la actul constitutiv, respectiv la statutul fundaiei (dac este cazul),
autentificat de notar, 3 ex. originale i o copie conform cu originalul;
Sentin de nfiinare + de modificare a actelor constitutive (dac este cazul), 1 copie;
Actul constitutiv i statutul fundaiei, n forma anterioar modificrii, 1 copie;
Certificat de nregistrare fiscal; 1 copie
Certificat de nregistrare n Registrul asociaiilor i fundaiilor, 1 copie;
n situaiile de mai jos se mai anexeaz:
- la modificare denumire
Dovada disponibilitii denumirii eliberat de ctre Serviciul Comunicare i Relaii
Publice din cadrul Ministerului Justiiei, 1 original + 2 copii.
- la modificare sediu
Extras de carte funciar, contract de comodat, 1 original + 2 copii.
- la modificare componen consiliu director
3

Copia crilor de identitate ale membrilor din consiliul director, 3 ex;


Certificatele de cazier fiscal ale membrilor din consiliul director, 1ex. original +2 copii.

ACTE NECESARE CONSTITUIRII UNUI SINDICAT

Cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept;


Tax judiciar de timbru n cuantum de 200 lei;
Procesul verbal de constituire al sindicatului, semnat de membrii fondatori;
Statutul sindicatului;
Dovada sediului printr-un contract de comodat sau nchiriere i extras de carte funciar
valabil ;
Lista membrilor organului executiv de conducere al sindicatului, cu menionarea numelui,
prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funciei i a domiciliului acestora;

Actele anterior menionate se depun n cte un exemplar original i dou copii certificate
de reprezentantul legal al sindicatului.

Certificatele de cazier judiciar ale membrilor organului executiv de conducere al


sindicatului, n cte un exemplar original.

ACTE NECESARE MODIFICRII STATUTULUI / A ORGANELOR DE


CONDUCERE ALE UNUI SINDICAT

Cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept, care s cuprind numrul
de nregistrare al sindicatului n Registrul Special - Sindicate;
Tax judiciar de timbru n cuantum de 200 lei;
Convocatorul i procesul verbal al edinei organului abilitat s hotrasc modificarea
statutului i/sau a componenei organelor de conducere, (se va evidenia norma de
reprezentare la edin, dac este cazul) 1 ex. original + 1 copie;
Tabelul nominal al membrilor prezeni la edin i semnturile acestora, 1 ex. original +
1 copie;
Lista cu membrii organului de conducere, care va cuprinde numele, prenumele, CNP-ul,
domiciliul i profesiunea/funcia; 2 ex.
Sentina de nfiinare + de modificare ale actelor constitutive (dac este cazul), cte 1
copie;
Statutul, n form modificat (dac este cazul), 2 ex. originale;
Observaie: Documentele anterior menionate se vor semna pentru conformitate pe fiecare
pagin de ctre mputernicitul special desemnat de organul de conducere.
Certificatele de cazier judiciar i copia crilor de identitate ale membrilor organului de
conducere, (dac se modific componena nominal), cte 1 ex;
Statutul vechi, 1 copie;
4

Certificatul de nregistrare fiscal; 1 copie


Adeverin emis de sindicatul petent din care s rezulte numrul total de membri ai
acestuia, la data ntrunirii edinei, 1 ex. original.

ACTE NECESARE CONSTATRII REPREZENTATIVITII UNUI


SINDICAT

Cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept;


Cererea este scutit de taxa judiciar de timbru
Copie a hotrrii judectoreti definitive i irevocabile de dobndire a personalitii
juridice de ctre sindicat i a ultimei hotrri judectoreti definitive i irevocabile de
modificare a statutului i/sau componenei organului executiv de conducere;
Declaraie semnat de reprezentantul legal al sindicatului privind numrul total de
membri, ntr-un exemplar original;
Dovad privind numrul de angajai din unitate, eliberat de angajator, ntr-un exemplar
original;
Dovada depunerii la inspectoratul teritorial de munc a unei copii a dosarului de
reprezentativitate ntr-un exemplar original;
Copie a certificatului de nregistrare fiscal a sindicatului.

ACTELE NECESARE NFIINRII ASOCIAIILOR DE PROPRIETARI SE DEPUN


LA DIRECIA FISCAL A LOCALITII N A CRUI RAZ TERITORIAL SE
AFL CLDIREA

Cerere ctre Judectoria Timioara;


Tax judiciar de timbru n cuantum de 20 lei;
Procesul-verbal al adunrii generale de constituire + tabelul anex cu participanii la
adunarea general i semnturile acestora;
Statutul de organizare i funcionare al asociaiei de proprietari;
Acordul de asociere + tabelul anex cu semnturile proprietarilor i cot parte indiviz;
Extras de carte funciar colectiv valabil;
Copiile crilor de identitate ale membrilor comitetului executiv i al comisiei de cenzori.

Comitetul executiv, respectiv comisia de cenzori se formeaz dintr-un nr. impar de membri.
Comitetul executiv se compune din: preedinte i membri, care dein calitatea de proprietar n
imobil.
Activitatea asociaiilor de proprietari este reglementat de Legea nr. 230/2007, modificat i
completat.

ACTE NECESARE MODIFICRII ACTELOR CONSTITUTIVE


ALE UNEI ASOCIAII DE PROPRIETARI (Legea nr. 230/2007)
- cerere ctre Judectoria Timioara, motivat n fapt i n drept;
- tax judiciar de timbru n cuantum de 20 lei;
- convocatorul adunrii generale n cadrul creia s-a hotrt modificarea survenit n
componena comitetului executiv, respectiv a comisiei de cenzori;
- procesul-verbal al adunrii generale + tabelul anex cu participanii la adunarea general
i semnturile acestora;
- dovada calitii de proprietar n imobil a noilor membri ai comitetului executiv;
- copiile crilor de identitate ale membrilor comitetului executiv i ai comisiei de cenzori;
- copia hotrrii judectoreti de acordare a personalitii juridice a asociaiei de
proprietari;
- copia hotrrii(lor) judectoreti de modificare a actelor constitutive ale asociaiei de
proprietari;
- copia certificatului fiscal al asociaiei de proprietari;
Se va asigura numrul impar de membri n componena comitetului executiv (care dein
calitatea de proprietar n imobil), prevzut de art. 16 din Hotrrea Guvernului nr.
1588/19.12.2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007
privind nfiinarea, organizarea i funcionarea asociaiilor de proprietari;
Se va asigura numrul impar de membri n componena comisiei de cenzori, prevzut de
art. 19 alin. 2 din Hotrrea Guvernului nr. 1588/19.12.2007 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind nfiinarea, organizarea i funcionarea
asociaiilor de proprietari.
Activitatea asociaiilor de proprietari este reglementat de Legea nr. 230/2007, modificat i
completat.