Sunteți pe pagina 1din 10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina

SlujbaSfantuluiNectariedin
Eghina
Maresteimaginea.

RETELESOCIALE

9noiembrie
POMENIREA
CELUI
INTRESFINTI
PARINTELE
NOSTRU
NECTARIEDEEGHINA,
EPISCOPUL

Aplicatiimobil

Scriearticole

PENTAPOLEI,
FACATORULDEMINUNI
LAVECERNIAMICA
Punem stihuri pe 4 si
cantamurmatoarelestihiri:
Glas4Capeunalesintre
mucenici...
Similare

PeurmeleCuviosilorinaniiceimaideurmaaiumblat,IerarheNectarie,cuvietuirea
taceacuratasicuobiceiurilecelealesesicupricepereaceaadevaratasicudarurile
dragostei pentru aceasta, sfintindute pe tine Stapanul tuturor, in chip vadit tea
numaratcuceatasfintilor.
Caacelace,findnumitcunumelenectar,nectarulharuluilaiprirnitininimata,Sfinte
Nectarie,cudulceatacuvintelortaleveselestiinDuhulsufletelecelorevlaviosi,caun
inteleptsideDumnezeuinsuflat,sicurazeleminunilortalepururilumineziBisericalui
Hristos,ceacarestralucestedeslavata.

Celemainoi

Celemaicautate

SfantulNectariedin
Eghina
SfantulNectarie,ierarhuldin
insulaEghina,sanascutin
anul1885,in...

Sarbatoarea
SfantuluiNectarie

Ceicecuevlaviealergamintrumireasmaceacereascaacinstitelortalemoastecelor
proslaviteprinharulDumnezeiesculuiDuh,deIaacesteadobandimsfintiresiizbavire
de patimi, Nectarie Cuvioase, si grabnice tamaduiri iau cei ce bolesc fara de
vindecare,cumareglascinstindutepetine.
Manastireapecareaiinaltatosicucanoaneaiintarito,Nectarie,neincetatoacopera
siopazestesprescaparesufletelornoastresiostrovuluiEghinei,Parinte,daruiestei
fierbintea ta solire inaintea Domnului, pururi mijlocind pentru dnsa, dimpreuna cu
arhipastorulei,fericitulDionisie.
Slava...,glas1
Venititoticredinciosii,sacinstimpeNectarie,luminatorulBisericiicelnouaratatca
acesta,inzilelenoastre,cudumnezeiascacuviinta,vietuindintrucuviosiesiadevar,
virtutile sfintilor celor de demult in sine lea intiparit si vas al alegerii facanduse,
precum Pavel, cu vrednicie sa proslavit prin harul cel sfintitor al Duhului, daruind
fiecaruiacererilecelespremantuire,caunierarhpreaindumnezeit.
Siacum...,aNascatoarei...
Ceeaceprimestirugaciunilecelorpacatosisinutrecicuvedereasuspinarea,celor
necajiti, roaga Prea Sfanta Fecioara, pe Cel Nascut din pantecele tau ca sa dea
iertaredepacatesufletelornoastre.
Lastihoavna...
Glas2.CasaEfratului...
Cuharulcuvntuluinectargnditizvorasti,Nectarie,BisericiiluiHristos,caacelace

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

1/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
Cuharulcuvntuluinectargnditizvorasti,Nectarie,BisericiiluiHristos,caacelace
teaicuratitcuduhul.
Stih:PreotiiTai,Doamne,sevorimbracaintrudreptatesicuviosiiTaisevorvesel.
Mare,cuadevarat,slujitoralDomnului,invremurilecelemaidepeurma,Nectarie,te
aiaratatsipecredinciosiiaiintarit.
Stih:CinstitaesteinainteaDomnuluimoarteacuviosilorIui.
Se bucura duhovniceste Biserica lui Hristos, vaznd harul tau, pe care lai aflat din
cer,Nectarie,Parintelenostru.
Slava...,aTreimii...
Tiesecuvinelaudasislava,AtotputerniceiDumnezeiriCeleiintreiSori,capeierarhul
Taulaiproslavit.
Siacum...,aNascatoarei...
In cinstite cuvinte propovaduieste slava Ta, Fecioara de Dumnezeu Nascatoare,
Nectarieceldumnezeiesc,celcesaproslevitprinDuhu!.
Acumslobozeste...,Trisaghionul,Troparul(vezilaVecerniaMare)siotpustul.
LAVECERNIAMARE
LaDoamne,strigatam...,punemstihiripe8:
GIas1.Opreaslavitaminune!
O,preaslavitaminune!Invremurilecelemaidepeurma,caunsfesnicprealuminat,a
stralucit lumii Nectarie cel intelept si a luminat pe cei credinciosi cu lumina
Evanghelieiceamaipresusdelumina,princuvantulsaucudumnezeiascacuviintasi
petrecerea cea fara de prihana si prea aleasa pentru aceasta sa preaslavit cu
darurileMangaietoruluisidaneincetattamaduiricelorcarecer.
O,purtareataceadegrija,Hristoase!CaciTu,precumaifagaduit,inchipminunatlai
proslavitcudarulminunilorpeNectariecelintelept,capeunprietenadevarat,casi
acesta tea proslavit cu stralucirea vietii lui, aratand tuturor cu limpezime puterea
dragostei celei catre Tine, Mantuitorule pentru aceasta, cu ale sale rugaciuni, ne
daruiesteiertaredegreselisidesavarsitapace.
Astazi stralucit se veselesc de pomenirea ta cea noua, Sfinte Nectarie, ale
credinciosilorsoboare,cantanduteiarBisericaIuiHristostainicdantuiesteintruata
slava,temelieneclatitaaflndutepetineinzilelecelemaidepeurmaiarostrovul
Eghineinespussebucura,avndcabogatiebineinmiresmateletalemoaste.
Altestihiri
Glas2.Cucecununidelaude...
CucecununidelaudevomincununapeIerarhul,pecelcedecurandastralucitsi
Bisericaaluminatoculuminilebuneicredinte,pepodoabaceanouaaortodocsilor
celdeoravnacuArhiereiiceidedemultcaci,cuintelepciuneurmndvietuiriilor,sa
proslavitdeHristos,Acelacetuturorledaprintrinsulmaremila.
Cu ce versuri de cantari vom Iauda pe ierarhul, pe dumnezeiescul slujitor al lui
Dumnezeu si margaritarul virtutilor, pe alauta cuvntarii de Dumnezeu, pe cel ce a
izvort acum Bisericii din buze intelepte, prin dumnezeiescul cuvant al harului,
nectarul cel ceresc al buneicinstiri si darul minunilor, cel primit de la Dumnezeu,
Nectarie,deDumnezeuinsuflat.
CucegraiuriduhovnicestivomfericipeierarhulNectarie,pecelceinmijlocullumiia
dusviatacuadevaratpreaindumnezeita,prinfaptecuvioasesifaradeprihanapentru
aceasta, lui Dumnezeu sfanta manastire Ia inaltat in ostrovul Eghinei, ca liman al
sufletelor neinviforat, pe care neincetat o acopera dimpreuna cu povatuitorul ei,
DionisieceldeDumnezeuinteleptit.
Slava...,glas6
Luminat a stralucit astazi, ca o stea nou aratata, praznuirea cea noua a Ierarhului
Nectarie, luminand Biserica, Veniti, dar, multimile ortodocsilor, cu glas de veselie

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

2/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
Nectarie, luminand Biserica, Veniti, dar, multimile ortodocsilor, cu glas de veselie
acestuia sai strigam: bucurate, cel ce ai primit pecetea vietii cuviosilor celor de
demult, in zilele acestea rele, in care iubirea multora sa racit, precum a prorocit
Mantuitorul bucurate, cel ce ai impreunat invatatura cu virtutea si, prin cuvntul
intelepciunii tale, luminezi sufletele credinciosilor bucurate, podoaba arhiereilor,
acoperitorul Eghinei si al manastirii tale prea fierbinte aparator. Pentru aceasta,
preafericiteNectarie,standinainteascaunuluimaririidumnezeiesti,neincetatteroaga
pentruceicecucredintasavrsescpururicinstitapomenireata.
Siacum...Dogmaticaglasul6.
Vohodul,Luminalina,ProchimenulzileisiParemiile.
CautaparemiiledelaSlujbaSfantuluiGrigorieTeologuldela25ianuarie.
LaLitie,Idiomele...
Glas1
Veselestete in Domnul, Biserica Ortodoxa, bucurate si dantuieste, Mireasa cea
aleasaaImparatuluiCeresc,caiata,invremurilenoastre,Ierarhulceladevaratallui
Hristos, Nectarie cel Cuvios, cele ce leai primit in vremurile cele de demult de la
Dumnezeuincaodatalepecetluiestesirasunatorlepropovaduiestecuslavacucare
sa proslavit de catre singurul Dumnezeu, de unde stalp si intarire pe Acesta
dobndinduL si harul minunilor sale vazanduL, striga Mirelui tau: Doamne, slava
Tie!
Glas2
Cinenuvasalta,cinenuvadantuicuduhuldenouapraznuireaierarhuluiNectarie,
ca tot sufletul se veseIeste, vazandul pe acesta proslavit si deopotriva cu sfintii si
luminand cu minunile pentru aceasta, fericind stralucirea vietii lui si cuviosia
izbanzilorsale,strigam:IisusHristos,ierisiastazisiinveci,esteAcelasi.
Glas3
Tainuitoruluicelorsfinte,luiNectarie,dupacuviintasaiistrigam,graindcuglasullui
David: Fericit esti si bineti va fi tie, Preafericite Parinte, ca, petrecand tu cu
intelepciunesifaradeprihana,cugetatordecelecerestiinviatateaiaratatsiIerarh
cuvios si fara de rautate si cu sfanta cuviinta savarsind cele catre Dumnezeu, cu
intelepciune ai slujit Bisericii lui Hristos si prin minuni cu vrednicie proslavindute,
intampinipeceiinnevoisiplinestifiecaruiacererilecelespremntuire.
Glas4
Stralucind cu cuvantul harului, lucrator incercat al Evangheliei pacii teai aratat,
ParinteNectarie,siguraprorocinddumnezeiestesilepadandtulburarealumeasca,te
ai unit prin isihie cu Dumnezeu, fiind in ostrovul Eghinei, in care manastire pentru
suflete ai inaltat, chip al virtutilor facndute monahiilor, si parinte si dascal si ai
adormitcusomnulcuviosilor,ruganduteneincetatpentrusufletelenoastre.
Acelasi,glas4
Cat de sfanta este viata ta si lui Dumnezeu bineplacuta, de Dumnezeu purtatorule
Nectarie,catdestrainesuntminuniletale,pecarelesavarsesticuharulcetisadat!
Cine,dar,nusevaminunadetine,acelacecuadevaratestivrednicdeminunaresau
cinenutevaslavipetine,celproslavitdeDumnezeu:caizvordetamaduirisauaratat
dumnezeiestile tale moaste, ca vindeca boli grele si oricine alearga cu credinta ia
mantuire sufletului si trupului tamaduire, slavind pe Hristos, Cel ce minunat tea
proslavitpetine.
Slava,glas5
Venititoateneamurilecredinciosilor,venitiinEghina,impreunasaalergam,venitisi
sa vedem minunile cele cu straina cuviinta, pe care de curand lea lucrat dreapta
Celuipreainalt,capeNectarie,deDumnezeuinteleptitul,celcedupaEvangheliea
sporit, cu nemuritoare daruri il proslaveste, precum in chip nemincinos a fagaduit.
Pentruaceastasicinstiteleluimoasteplinedebunamireasmaleaaratatsiizvorde
tamaduiri celor ce cu evlavie aIearga Ia ele din care de buna mireasma a vietii
umplndune,caDavidstrigam:Mareesti,Doamne,simaririiTalenuestehotar!,
princare,Iubitoruledeoameni,mantuiestesufletelenoastre.
Siacum,aNascatoarei...
Fericimutepetine,deDumnezeuNascatoareFecioarasiteslavimcredinciosiidupa
datorie,Cetateaceaneclatita,zidulcelnesurpatsiscapareasufletelornoastre.
LaStihoavna...
Glas5.Bucurate,camara...
Bucurate, cel ce in vremurile cele mai de pe urma ai rasarit ca o stea cu cereasca

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

3/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
Bucurate, cel ce in vremurile cele mai de pe urma ai rasarit ca o stea cu cereasca
luminasi,custralucireaminunilortale,lumineziinchipintelegatorpeceiintunecaticu
patimile, mintea cea de Dumnezeu primitoare, cea plina de dumnezeiasca lumina,
care la legea Dumnezeului nostru cu intelegere ai cugetat, Nectarie, precum este
scrissfesniculprealuminat,luminatorulbuneicinstiri,carecuviatataailuminatdeja
marginile,Parinte.PeHristosroagaL,Parinte,sadaruiascasufletelornoastremare
mila!
Stih:Gurameavagraiintelepciunesicugetulinimiimelepricepere.
Viata duhovniceasca intru cugetare cereasca petrecand, Ierarhe, cinstit locas al
DuhuluiSfantteaiaratat,casmeritacugetaretiafosttielaudasi,prinobiceiurilecele
alese, dimpreuna cu purtarile cele netrufase, lasatai sa se intrevada stralucirea
sufletului tau, prin care sa si pus cu sfintii partea ta. Pentru aceasta, inconjurnd
sicriulceldemireasmaizvoratoralmoastelortale,custrapungerestrigam,Nectarie:
Mntuiresufletelorsitrupurilordanepururea!
Stih:PreotiiTai,Doamne,sevorimbracaintrudreptatesicuviosiiTaisevorbucura.
Se bucura Biserica lui Hristos, vazndute pe tine cu cereasca slava proslavit,
Nectarie,simarestepeHristos,Celcefacatordeminuniteaaratatpetineiarostrovul
Eghineinespusselumineaza,dobndindsicriulmoastelortale,capeonedesertata
vistierie de sfintire. Ci mai mult inca se veseleste manastirea ta cea de Dumnezeu
cercetata,ceacarepururicautaspretinesiculacrimiinaltaglas:Tuslavameaesti,
siaparatorul,siscapare,Parinte,siacoperitorul!
Slava...,glas8
DimpreunacusufletelesfintilorareceresculIerusalimsisufletultaucelsfintit,laudate
Nectarie iar ostrovul Eghinei are moastele tale izbavitoare de har, avutie de
Dumnezeu daruite si comoara de tamaduiri fara arginti a toata neputinta si a tot
necazulcalaaceastaalergnddepretutindeniceipatimasi,aflatamaduirisicapta
cererile cele spre mntuire, slavind cu glasuri multumitoare pe Domnul, Cel ce tea
proslavitpetine:IaCaremijIocestepurureapentrusufletelenoastre.
Siacum...aNascatoarei.
Celobisnuitalglasului8,delaStihoavnadesambataseara.
Acumslobozeste...,si
Troparul:Glas1.Locuitorpustiului...
PevlastarulSilivrieisiacoperitorulEghinei,peacelaceinvremurilecelemaidepe
urmaastralucit,peprietenulvirtutiiceladevarat,peNectariesailcinstimcredinciosii,
capeunslujitorindumnezeitalluiHristos,caizvorastefeluritevindecaricelorcecu
evlaviestriga:SlavaluiHristosCeluiceteaproslavitpetine,slavaCeluiceminunat
teafacutpetine,slavaCeluicelucreazaprintinetuturortamaduiri!
Slava...Alttropar
Glas4.Capeunviteaz...
Intru cuviosie ai vietuit, ca un intelept ierarh, proslavind pe Domnul cu viata ta cea
plina de virtuti, Nectarie Cuvioase pentru aceasta, proslavindute cu puterea
Mangaietorului,demoniigonestisiiitamaduiestipeceibolnavi,carevincucredintala
dumnezeiestiletalemoaste.
Siacum...aNascatoarei:Tainaceadinveacascunsa...
LAUTRENIE
Primulranddesedelne
Glas1.MormantulTau,Mantuitorule...
Caunsoarestralucitor,invremurilecelemaidepeurmarasarituneainouacuviata
ta cuvioasa, Sfinte Nectarie, si pe toti ii chemi ca sa dea lauda si slava Iui Hristos,
Stapanulatoate,Celuiceproslavitteaaratatpetinecuputereaminunilor.
Slava...,aceeasipodobie.
Imbelsugate vindecari izvoraste in chip minunat, in toate zilele, cu dumnezeiasca
darnicie, preacinstitul tau cap, tainic veselind cu mirosul cel de buna mireasma al
Duhului,peceicealeargacuevlaviesicudorirelaatamanastire,sfinte.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

4/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
Siacum...aNascatoarei...
CelcecuprindetoatesiFacatorulveacurilor,inchipmaipresusdeminteintregSa
cuprins in pntecele tau cel dumnezeiesc, Preacurata, fara a lasa odihna Parintelui
Sau,omdimpreunasiDumnezeudesavrsit,siaindumnezeitfirealuiAdamsilumea
toata a mntuito. Pe Acesta roagaL, de Dumnezeu Nascatoare, sa mntuiasca
sufietelenoastre.
Randulaldoileadesedelne.Glas3.Defrumusetea...
Curatiavietuiriitalesidreptateaobiceiurilortale,Parinte,capeunprinosduhovnicesc
primindul Stapanul, izvor al tamaduirilor tea aratat pe tine in Eghina celor ce cu
credinta alearga la sfintele tale moaste, cele ce impart tuturor dumnezeiasca buna
mireasma.
Slava,glas4.SpaimantatusaIosif
Minuneaza cu adevarat cugetele credinciosilor harul minunilor cel dat tie de la
Dumnezeu, intelepte, care lucreaza in dumnezeiestile tale moaste. Pentru aceasta,
catre manastirea ta impreuna alearga multime de credinciosi de pretutindeni si cei
bolnaviiausanatateprinmijlocireata,Sfinte,cantndcuveselieluiHristos,Celuice
teasfintitpetine,Cuvioase.
Siacum...aNascatoarei,aceIasiglas
Nastrapa de mana primitoare si cuvantatoare, Sfesnic purtator de lumina si
dumnezeiestestralucitorcunoscandutepeTine,Preacurata,dumnezeiesculNectarie,
culuminarileTalecuvredniciesialuminatsufletulsicugetul,caunlucratoralvirtutii
pentru aceasta, Fecioara si Maica a lui Hristos nenuntita, cu dreapta credinta tea
propovaduitpetine,NascatoaredeDumnezeuPrealaudata.Siacumimpartasinduse
deluminareaFiuluitau,Curata,impreunacuingeriislavestenegraitaslavata.
DupaPolieleu
Glas8.PeintelepciuneasiCuvantul...
Talcuitor al dogmelor dreptei credinte si calauzitor in invataturile graitoare de cele
dumnezeiestiaratandute,Cuvioase,caunierarhdeDumnezeuinsuflat,priceperea
celor binecinstitori dumnezeieste o indreptezi la iubirea dumnezeiasca si la calea
mantuirii.Pentruaceasta,inEghinacudumnezeiesccugetaiinaltatcinstitamanastire,
Cuvioase, spre ingradire sufletelor, de Dumnezeu purtatorule Nectarie, in care
multimeacelorceducviatamonahiceascainchinanduselacinstiteletalemoaste,cu
evlaviepraznuiestesfantapomenireata.
Siacum...aceeasipodobie.CautalasedelneleslujbeiSfantuluiIoanGuradeAur,de
la13noiembrie.
Antifonul1alglasului4
Prochimen:Gurameavagraiintelepciunesicugetulinimiimelepricepere
Stih:PreotiiTai,Doamne,sevorimbracaintrudreptatesicuviosiiTaisevorbucura.
EvangheliadelaIoancapitolul10,19:Adevarat,adevaratzicvoua:Celcenuintra
peusa,instaululoilor,cisarepeaiurea,acelaestefursitalhar.Iarcelceintrapeusa
estepastoruloilor.Acestuiaportaruliideschidesioileascultaglasulluisioilesalele
cheamapenumesilemanaafara.Sicandlescoateafarapetoatealesale,merge
inaintealorsioilemergdupael,cacicunoscglasullui.Iardupaunstrain,elenuvor
merge,civorfugideel,pentrucanucunoscglasullui.AceastapildaleaspusoIisus,
dar ei nau inteles ce inseamna cuvintele Lui. A zis deci iarasi Iisus: Adevarat,
adevaratzicvoua:Eusuntusaoilor.ToticatiauvenitmaiinaintedeMinesuntfurisi
talhari, dar oile nu iau ascultat. Eu sunt usa: de va intra cineva prin Mine, se va
mantuisivaintrasivaiesisipasunevaafla.
Psalmul50
Slava..., Pentru rugaciunile ierarhului Tau, Nectarie, Milostive..., Si acum..., Pentru
rugaciunileNascatoareideDumnezeu...
Stih:Miluiestema,Dumnezeule...
Stihira,glas6

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

5/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
Stihira,glas6
Astazi, de Dumnezeu purtatorul Nectarie, podoaba cea noua a Bisericii, savarsind
alergarea virtutii, a terminat drumul catre cer si, intru luminarile sfintilor asezand
sufletulsau,farateamasedesfateazadepomulvietii,primindstralucireaslaveicelei
demarecuviintaiarpentrunoicereizbaviredeprimejdii,pacesimaremila.
CANON,glas1
Cantarea1
Intunecarea mintii mele cu lumina rugaciunilor tale risipesteo si dami cuvant ca
luminatsalaud,facatoruledeminuniNectarie,dumnezeiascapomenireata.
Rasarindcaunsoareneapusinaniiceidepeurma,culuminafaptelortaletuturor
marginilorlestralucesti,Parinte,inchipminunat,luminaEvangheliei.
Slava...
Princuratiavietiitalecalcand,Nectarie,peurmelevechilorarhiereiailuiHristos,de
acelasinumecueiteaisiaratatpartas.
Siacum...,aNascatoarei.
FireaceanecuprinsapurtndoinpnteceleTausinearzndute,cutrupainascut,
FecioaraPreacurata,faradeschimbaresiamestecare,peHristos,Facatorultuturor.
Cantareaa3a
Cusfinteniainvatndutedintinerete,Parinte,dumnezeiascadragosteaiales,aurma
luiHristos,Nectarie,sidetoatadesartaciuneacuintelepciuneteaidepartat.
Cu graiurile buzelor tale, Parinte, picuri dulceata cereasca celor ce cu credinta
primesccuvntultausicalauzestilacelebunecugetulcredinciosilor.
Slava...
Noua podoaba a ierarhilor teai aratat, Ierarhe Nectarie, imbracnd sfintenia cea
adevarataprincuratiavietuiriitalepentruaceastatelaudam.
Siacum...
Infrumusetatafiindmaipresusdecugetcustralucirilefecioriei,peDumnezeucutrup
maipresusdefireLnasti,Preacurata,siosndaEveicunastereataaidezlegato.
Sedealna:Glas5.PeCuvantul,Celimpreuna...
Savarsindalergareavirtutii,Cuvioase,cudumnezeiascacuviintateaimutatIaviata
cea neimbatrnitoare si partas al sfintilor teai aratat, Nectarie, dimpreuna cu care
totdeauna roagate Imparatului tuturor, Hristos, sa dea iertare de pacate si mntuire
sufletelorcelorcepraznuiescpomenireata.
Siacum...,aNascatoarei.
Spretinemiampusnadejdeamantuiriimele,MaicaPururiFecioara,sipetinetepun
ocrotitoaretaresineclintitaavietiimele.
Cantareaa4a
Cusfinteniesavrsindviatatapepamant,partasalcortuluituturorsfintilorteaiaratat
in cer iar racla moastelor tale izvoraste sfintire si mntuire celor ce se sfarsesc,
ierarhe,debolisidenecazuri.
Preotitai intru curatie si cuviosie, intelepte, ca un preot bineplacut lui Hristos
Atotputernicul si ca pe o jertfa curata Iai adus prinos viata ta cea fara de prihana,
Ierarhepentruaceasta,dupavrednicieaifostproslavit.
Slava...
Defeluritebolisipatimicumplitevindecainchipminunatcapultaucelpreasfantcain
acestasalastuinddumnezeiesculhar,inmultefelurilucreazacelorcealeargalael,
dupamasuracredinteilor.
Siacum...,aNascatoarei
Cu chipul nostru Sa nascut din pntecele tau Dumnezeu Cel Nematerialnic si,
ramanand Ceea ce era mai inainte, pe Adam din blestem la rezidit, fii ai lui

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

6/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
ramanand Ceea ce era mai inainte, pe Adam din blestem la rezidit, fii ai lui
Dumnezeu aratnd pe cei ce cu credinta te slavim pe tine, ca Nascatoare de
Dumnezeu.
Cantareaa5a
CuintelepciuneaDuhuluisiCuvantulVietiiinimilecredinciosilorleindrepti,Nectarie,
catrevietuireaceamaiimbunatatita,Parinte,cauninteleptsisfantpropovaduitoral
Evangheliei.
Imbracandvesmantularhieriei,intelepte,cufapteplinedevirtutelaiimpodobit,caun
ierarhpreaindumnezeitsiiconomaldumnezeiestilortaine.
Slava...
Intelepteste stralucind cu intelegerea si cu blandetea, pe cuvioasele fecioare Ieai
strnssilaHristosIeaicalauzitcucuvintelesicufaptelevietiitaleceleineprihanite.
Siacum....,aNascatoarei.
Custralucireata,Preacurata,Iumineaza,caomilostivasifaradeprihana,sufletulmeu
celintunecatdeorbireapatimilor,sicudumnezeiascafricamaintareste.
Cantareaa6a
Ca o stea nourasarita, in vremurile cele mai de pe urma ai luminat tainic inimile
credinciosilor,Nectarie,aprinzandulecatredumnezeiascadorire,Parinte.
Cuintelepciunesidumnezeiascaintelegerepetrecndpepamantinzilelecelerele,
precumazisPavelcelintelept,stralucitaifostproslavit,Nectarie,decatreDomnul.
Slava...
IntarindneclatitainfricaluiDumnezeusfantamanastireata,limanneinvaluitaiaratat
o,spremntuireasufletelor,Nectarie.
Siacum...,aNascatoarei.
CeeaceainascutcutruppeFacatorultuturorsiaistersblestemulceldedemultallui
Adam,izbavestema,Preanevinovata,deintunecareapatimilormele.
Condac,glas8podobieAparatoareDoamna...
Pe steaua cea nourasarita a Ortodoxiei si cetatea cea nou zidita a Bisericii sal
Iaudam intru veselia inimii, ca proslavit fiind prin lucrarea Duhului izvoraste darul
nestricaciosaltamaduirilorcelorcestriga:Bucurate,SfinteParinteNectarie.
Icos
Om cugetator de cele ceresti teai aratat in lume, Nectarie, Ierarhul lui Hristos, ca,
ducandviatacuvioasa,intoateaipetrecutcaunulcuadevaratsfntsiindumnezeit
pentruaceasta,auzideIanoi:
Bucurate,celprincareseinaltacredinciosii
Bucurate,celprincareseinfricoseazavrajmasii
Bucurate,urmatorulCuviosilorParinti
Bucurate,dumnezeiesculdascalalortodocsilor
Bucurate,casapreasfantaaIucrariidumnezeiesti
Bucurate,cartedeDumnezeutiparitaavietuiriiceleiinnoite
Bucurate,caaiajunslamasurasfintilor
Bucurate,cainteleptesteteaiinstrainatdematerie
Bucurate,stralucitsemndebiruintaalcredintei
Bucurate,cinstitorganalharului
Bucurate,celprincareBisericadantuieste
Bucurate,celprincareostrovulEghineiseveseleste
Bucurate,SfinteParinteNectarie.
Cantareaa7a
Cudreaptaintelegeresiinimacurataliturghisind,Parinte,luiHristos,Imparatultuturor,
luminareaMangaietoruluiaiprimitoinsufletultau,Cuvioase,strigand:Binecuvantat
esteDumnezeulParintilornostri
Inchipintelegatorrasarindunenouainvremurilecelemaidepeurmacaunsoarecu
totul stralucitor, luminezi cugetele binecinstitorilor cu lumina faptelor tale, Sfinte
Nectarie,podoabaierarhilor.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

7/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
Nectarie,podoabaierarhilor.
Slava...
Caoaltacamaraminunatadetamaduiri,pururidaintarirea,Nectarie,sicriulmoastelor
tale, Parinte, sufletelor si trupurilor celor ce cu evlavie multa alearga la sfanta ta
manastire.
Siacum...,aNascatoarei.
Ca ceea ce esti Maica Mantuitorului si Dumnezeului nostru, cauta cu ochiul tau
milostiv,FecioaraPreanevinovata,lanevoiaceaamaraasufletuluimeu,sidereaua
deprindereapatimilorcelorpierzatoareizbavestema.
Cantareaa8a
VoindDomnulafacecunoscutacelordepepamantslavapecaretiadatotieincer,
intelepte,izvordetamaduirisideminunimulteaaratat,preafericite,dumnezeiestile
talemoaste.
Precumcriniicampuluisauaratatcinstiteletalemoaste,ParinteNectarie,indataces
adeschiscinstitultaumormant,tuturorfacandulesimtitmirosulnemuririi.
BinecuvantampeTatal...
De toata stramtorarea, vatamarea si mania, roagate, Ierarhe al Iui Hristos, sa se
izbaveascacinstitatamanastire,careintrutineselaudasidragosteitaleparintestise
incredinteaza.
Siacum...,aNascatoarei.
FaradesamantaailuatinpantecepeFacatorultuturorsipeAcestafarastricaciune
nascanduL cu trup, de stricaciunea cugetelor trupesti cu harul tau, Fecioara,
izbavestemapemine,jalnicultaurugator.
Cantareaa9a
Cununaslaveiaiprimito,Nectarie,delaHristos,Celcestralucitteaproslavitpetine,
savarsindtu,Parinte,intrucuviosiealergareatasi,deocinstecusfintiiteaiaratat,
dimpreunacucareteroagapentruceicetecinstescpetine.
Imbracandvesmantularhieriei,preasfintitpeacestalaiaratatcusfinteletalenevointe
sicuvioaseletaleosteneli,si,prinvietuireataceacurata,teaipecetluitcustralucirea
Parintilorcelordedemult.
Savarsindculaudepomenireata,Nectarie,BisericaluiHristosseveselesteintrutine,
Sfintecapeaceastaailuminato,Ierarhe,aratandutesfintitprinDumnezeiesculDuh.
Slava...
Mirosulcelcerescsibineinmiresmatalvietii,pecareilraspandestepreacinstitultau
cap,inchipintelegatordaruiestelsufletuluimeu,sfinte,si,capeunmirosdebuna
mireasmaprimeste,Parinte,cantareaaceasta,pecarecudoriretiamaduso.
Siacum...,aNascatoarei.
Ceeacefaradeasemanareestimaiinaltadecatputeriledesussimaistralucitoare
decat soarele, Stapna, Ceea ce ai nascut cu trup pe Soarele Slavei, Hristos,
Datatoruldelumina,luminezipeceicetemarescpetine.
Luminanda:
Biserica,veselestetesicantacantarenoua,laudndpefiultausipeierarhulcelsfant,
Nectarie,celceinvremurilenoastresaaratatsfintit.
Slava...
Cudumnezeiascacuviintavietuindinchipminunatmarituteai,Nectarieierarhe,de
catreFacatorultuturorcaizvordeminunisaaratatraclamoastelortale.
Siacum...,aNascatoarei.
De Dumnezeu Preadaruita Fecioara, roaga pururi pe Fiul si Stapanul Tau si

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

8/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
De Dumnezeu Preadaruita Fecioara, roaga pururi pe Fiul si Stapanul Tau si
Multmilostivul Dumnezeu sa izbaveasca pururi de toata nevoia, Nascatoare de
Dumnezeu,peceibinecinstitori.
LaLaude:
Punemstihurilepe4sicantamurmatoarelestihiri:
Glas1Ceeaceestibucuria
Cu cantari adunandune, sa praznuim pomenirea cea sfanta a dumnezeiescului
Nectarie,aceluiceinvremurilenoastredelaHristosinchipminunatsaproslavit,prin
stralucireavietiisale,cudarultamaduirilor,spreingradirebinecinstitorilor.
Raclamoastelortale,ParinteNectarie,caoaltascaldatoareaSiloamuluisearataca
bolile cele cumplite le vindeca, sanatate si izbavire impartind pururi, prin lucrarea
Duhului,celorcealeargaladansa.
Cine va canta dupa cuviinta stapanirile Tale, Datatorule de viata si Mantuitorule ca
stalpsiintarireneclintitacuadevarataidaruitcinstiteiTaleBiserici,pedumnezeiescul
Nectarie,celcefieTieTisainchinatintrucuviosie.
Mai presus decat mirosul crinilor este buna mireasma a cinstitelor tale moaste,
Nectariedetreiorifericite,veselindsimturilecredinciosilorpentruaceasta,vazand
Eghinadarultauceldumnezeiesc,petinetefericeste.
Slava...,glas5.
Cuvioase Parinte, cugetare intru legea lui Dumnezeu facanduti viata ta, cu viata
sfintilor celor de demult teai pecetluit pe tine ca robind duhului cugetarea cea
trupeasca, alese fapte ai facut si intru cuviosie teai imbracat, ca un ierarh de
Dumnezeu inteleptit si al virtutii adevarat lucrator pentru aceasta, cu stralucire teai
proslavitdelaDumnezeusiizvordetamaduiresaaratatsicriulmoastelortale,prin
umbrirea Duhului Sfant. Ci, o, fericite Nectarie, revarsa in sufletele noastre nectarul
daruluitausiroagateDomnuluisanedaruiascanouamaremila.
Siacum...aNascatoarei.
Fericimutepetine...
Doxologiamaresitroparul.
LaLiturghie...
Fericirilepe8.Apostol,Evreicap.7,2628sicap.8,12:Fratilor,arhiereicaacesta
secuveneasaavem...EvangheliadelaIoan,cap.10,916:ZisaDomnul:Eusunt
usa....
CHINONICUL
Intrupomenirevesnicavafidreptulsideauzulraunusevateme.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20bor

9/10

11/7/2015

SlujbaSfantuluiNectariedinEghina
Despreboliletainice
alesufletului

Publicaunarticol

11Aprilie2014
Vizualizari:5494
Voteaza:

3.00/5din2voturi.

Cuvintecheie:
slujbasfantuluinectariedineghina sfantulnectarie
sfantulnectarievindecatoruldeboli

Adaugacomentariu
Pentruaadaugauncomentariuestenevoiesateautentifici.

data:text/htmlcharset=utf8,%3Cdiv%20class%3D%22wrapper%22%20style%3D%22margin%3A%200px%20auto%3B%20padding%3A%200px%3B%20b

10/10