Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA TEHNIC DIN CLUJ-NAPOCA

CENTRUL UNIVERSITAR NORD DIN BAIA MARE


Facultatea de Stiine
Specializarea: Managementul afacerilor

nregistrarea concesiunilor
n contabilitate
Danci Emilia
Miholca Adriana
Murean Mihaela
Pop Ctlina

Concesiune.Concesionare
Concesiune.Concesionare
Concesionarea reprezint o operaiune juridic prin intermediul
Concesionarea reprezint o operaiune juridic prin intermediul
creia o persoan numit concedent transmite unei alte persoane, numit
creia o persoan numit concedent transmite unei alte persoane, numit
concesionar, dreptul i obligaia de exploatare a unui bun, a unei activit i
concesionar, dreptul i obligaia de exploatare a unui bun, a unei activit i
sau a unui serviciu public, pentru o perioad determinat (cel mult 49 ani),
sau a unui serviciu public, pentru o perioad determinat (cel mult 49 ani),
n schimbul unei redevene.
n schimbul unei redevene.
Evidena concesiunilor recunoscute ca imobilizri necorporale,
Evidena concesiunilor recunoscute ca imobilizri necorporale,
brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, precum i a altor drepturi i
brevetelor, licenelor, mrcilor comerciale, precum i a altor drepturi i
active similare aportate, achiziionate sau dobndite pe alte ci se ine cu
active similare aportate, achiziionate sau dobndite pe alte ci se ine cu
ajutorul contului 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,
ajutorul contului 205 Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale,
drepturi i active similare.Contul 205 este un cont de activ.
drepturi i active similare.Contul 205 este un cont de activ.

Sfera i obiectul concesiunii


Concesiunea se admite n toate ramurile economiei i cuprinde
toate domeniile de activitate, dac aceasta nu contravine legislaiei.
Pot face obiectul concesiunii:
terenurile i alte resurse naturale, prospectarea, explorarea i
valorificarea acestora;
bunurile mobile i imobile ale domeniului public ori privat al statului
sau al unitilor administrativ-teritoriale;
Contabilitatea concesiunilor opereaz nregistrri contabile att la
proprietar, prin prisma amortizrii bunurilor din patrimoniu i a
evidenierii veniturilor din redevene, ct i la concesionar prin
prisma reflectrii intrrii n gestiune a concesiunilor ca i imobilizri
corporale, plata redevenelor i restituirea bunurilor concesionate.

Prile contractuale
Concedentul
Pot avea calitatea de concedent:
a) ministerele sau alte organe de specialitate ale administra iei
publice centrale, pentru bunurile proprietate public a statului;
b) consiliile judeene, consiliile locale, Consiliul General al
Municipiului Bucureti sau instituiile publice de interes local, pentru bunurile proprietate public a
judeului, oraului sau comunei.
Concesionarul
Calitatea de concesionar o poate avea orice persoan fizic sau persoana juridic, romn ori strin.

Acordarea concesiunilor
Procedurile de atribuire a contractului de concesiune sunt urmtoarele:
a) licitaia - procedura la care orice persoan fizic sau juridic interesat are dreptul de a
depune oferta;
b) negocierea direct - procedura prin care concedentul negociaz clauzele contractuale,
inclusiv redevena, cu unul sau mai muli participan i la procedura de atribuire a contractului de
concesiune.

Principiile contractului de concesiune


Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de concesiune sunt:
a) transparena - punerea la dispoziie tuturor celor interesa i a informa iilor referitoare la aplicarea
procedurii pentru atribuirea contractului de concesiune;
b) tratamentul egal - aplicarea, ntr-o manier nediscriminatorie, de ctre autoritatea public, a
criteriilor de atribuire a contractului de concesiune;
c) proporionalitatea - presupune ca orice msur stabilit de autoritatea public trebuie s fie necesar
i corespunztoare naturii contractului;
d) nediscriminarea - aplicarea de ctre autoritatea public a acelora i reguli, indiferent de
naionalitatea participanilor la procedura de atribuire a contractului de concesiune, cu respectarea
condiiilor prevzute n acordurile i conveniile la care Romnia este parte;
e) libera concuren - asigurarea de ctre autoritatea public a condiiilor pentru ca orice participant la
procedura de atribuire s aib dreptul de a deveni concesionar n condi iile legii, ale conven iilor i
acordurilor internaionale la care Romnia este parte.

Recunoaterea drepturilor din contractele de concesiuni


Din punct de vedere contabil, n func ie de clauzele contractului de
concesiunie, avem unul din cele dou tratamente pentru recunoa terea
concesiunilor primite, astfel:
Se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de concesiune
stabilete o durat i o valoare determinat pentru concesiune. Amortizarea
concesiunii urmeaz a fi inregistrat pe durata de folosire a acesteia, stabilit potrivit
contractului;

n cazul n care contractul prevede plata unei redeven e, i nu o valoare


amortizabil, n contabilitatea entitii care prime te concesiunea se reflect
cheltuiala reprezentnd redeven a/chiria, fr recunoa terea unei imobilizri
necorporale.

Din punct de vedere fiscal cheltuiala cu concesiunea este o cheltuial


deductibil la calculul impozitului pe profit, dac concesiunea respectiv este
aductoare de venituri i este efectuat n scopul desf urrii activit ii .

Dreptul de proprietate
Concedentul cesioneaz concesionarului, n baza contractului de concesiune,
drepturile sale de posesiune i de folosin asupra obiectului concesiunii,
rezervndu-i dreptul exclusiv de dispoziie asupra acestuia.
Produsele i beneficiul (venitul) obinut de concesionar ca rezultat al
exploatrii obiectului concesiunii constituie proprietatea acestuia, dac contractul de
concesiune nu prevede altfel.
Constituie proprietate a concesionarului valorile materiale proprii i de alt
natur procurate cu mijloace proprii precum i mbuntirile aduse de acesta
obiectului concesiunii, dac acestea pot fi separate de obiectul n cauz fr a-l
prejudicia.
mbuntirile inseparabile aduse obiectului concesiunii de ctre concesionar
constituie proprietatea public a statului sau a unitilor administrativ-teritoriale. La
expirarea contractului de concesiune ori n cazul rezilierii lui, concesionarul are
dreptul la recuperarea costului mbuntirilor aduse obiectului concesiunii cu
permisiunea concedentului, dac contractul nu prevede altfel.

Investiiile
Investiiile efectuate la imobilizri concesionate se nregistreaz n
contabilitatea unitii patrimoniale care le-a efectuat ca intrri de active i se
amortizeaz complet sau parial.
La expirarea contractului de concesiune/nchiriere valoarea investi iilor
efectuate la bunurile luate cu acest titlu se scade din contabilitatea unit ii
patrimoniale care le-a efectuat i se nregistreaz n contabilitatea unit ii
creia i-au fost restituite, cu valoarea lor majorndu-se valoarea de intrare a
mijlocului fix si totodat contabiliznd amortizarea calculat i nregistrat
pn n acel moment de ctre concesionar.

Contractul de concesiune

prile contractante;
obiectul i scopul concesiunii;
obligaiile concesionarului de a menine
obiectele concesiunii n stare de
funcionare i de a le restitui n starea
respectiv dup ncetarea efectului
contractului
obligaiile concedentului privind
concesionarea obiectelor i drepturile lui
de control asupra exploatrii acestora;
formele, condiiile, cuantumul i modul
de efectuare a plilor concesionale;

condiiile

de asigurare a obiectului
concesiunii;
modul de distribuire a bunurilor ntre
concesionar i concedent la ncetarea
efectului contractului de concesiune;
procedura lichidrii ntreprinderii
concesionale;
durata contractului;
garaniile financiare ale prilor;
sediul i elementele de indentificare
ale bncilor prilor;
rspunderea prilor i modul de
soluionare a litigiilor;

Redevena
Raporturile contractuale dintre concedent i concesionar se
bazeaz pe principiul echilibrului financiar al concesiunii ntre
drepturile care i sunt acordate concesionarului i obligaiile care i
sunt impuse.
Concesionarul are obligaia ca n termen de cel mult 90 de zile
de la data semnrii contractului de concesiune s depun, cu titlu de
garanie, o sum fix reprezentnd o cota-parte din suma obligaiei
de plat ctre concedent, stabilit de acesta i datorat pentru primul
an de exploatare.
Redevena obinut prin concesionare se face venit la bugetul
de stat sau la bugetele locale, dup caz.
Modul de calcul i de plata a redevenei se stabilete de ctre
ministerele de resort sau de alte organe de specialitate ale
administraiei publice centrale ori de ctre autoritile administraiei
publice locale.art 4,ORDONANA DE URGEN nr. 54 din 28 iunie
2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate
public.


Prelungirea, modificarea i rezilierea
contractului de concesiune

La expirarea contractului de concesiune, dac au fost respectate clauzele


lui, concesionarul beneficiaz de dreptul preferenial de a prelungi contractul.
n cazul prelungirii contractului de concesiune clauzele lui pot fi modificate cu
acordul prilor.
Efectul contractului de concesiune nceteaz la expirarea
termenului stabilit, n cazul rezilierii lui nainte de termen, lichidrii
ntreprinderii concesionale, prejudicierii obiectului concesiunii sau n situaia
cnd acesta devine inutilizabil pn la expirarea contractului.
Subconcesionarea este interzis, cu excepia situaiilor expres prevzute de
prezenta ordonan de urgen.

ncetarea contractului de concesiune


ncetarea contractului de concesiune poate avea loc n urmtoarele situaii:
a) la expirarea duratei stabilite n contractul de concesiune;
b) n cazul n care interesul naional sau local o impune, prin denun area unilateral de ctre
concedent, cu plata unei despgubiri juste i prealabile n sarcina acestuia, n caz de dezacord
fiind competent instana de judecat;
c) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concesionar, prin reziliere de ctre
concedent, cu plata unei despgubiri n sarcina concesionarului;
d) n cazul nerespectrii obligaiilor contractuale de ctre concedent, prin reziliere de ctre
concesionar, cu plata unei despgubiri n sarcina concedentului;
e) la dispariia, dintr-o cauz de for major, a bunului
concesionat sau n cazul imposibilitii obiective
a concesionarului de a-l exploata, prin renunare,
fr plata unei despgubiri.
La ncetarea contractului de concesiune concesionarul
este obligat s restituie, n deplin proprietate, liber de
orice sarcin, bunul concesionat.

APLICAII PRACTICE-CONTABILITATEA IMOBILIZRILOR NECORPORALE

A.Situaiancareconcesiuneanusepoaterecunoatecaactiv

O entitate preia n concesiune un teren aparinnd domeniului public al statului. Durata


concesiunii este de 20 de ani ncepnd de la data de 01.01.2010. n contractul ncheiat ntre cele
dou pri nu se stabilete valoarea total a concesiunii, ci doar valoarea redevenei trimestriale
datorate, care este n sum de 50.000 lei. Plata redevenei se va face trimestrial,prin virament
bancar, la data de 15 a primei luni a trimestrului. La finele perioadei entitatea restituie domeniului
public terenul primit, conform contractului de concesiune. Pentru nregistrarea operaiunilor, se
vor efectua urmtoarele articole contabile:
Data: 01.01.2010
1. nregistrarea sumelor reprezentnd redevenele datorate pe toat perioada concesionrii :
50.0000 * 4 trim * 20 de ani =4.000.000 lei
Debitcont8036=4.000.000lei
Redevene,locaiidegestiune,
chiriiialtedatoriiasimilate

Data: 15.01.2010
2. nregistrarea redevenei aferente trimestrului I - anul 2010:
612Cheltuielicu
redeventele,locatiilede
gestiunesichiriile

401Furnizori

50.000lei

Concomitent, se nregistreaz sumele respective n creditul contului 8036 Redevene, locaii


de gestiune, chirii i alte datorii asimilate:
Creditcont8036=50.000lei
Redevene,locaiidegestiune,
chiriiialtedatoriiasimilate
3. Achitarea datoriei fa de furnizori:

401Furnizori

5121Conturilabanciinlei

50.000lei

nregistrrile prezentate mai sus se repet pentru fiecare dat scadent stabilit n contract.

Data: 31.12.2010
Soldul contului 8036 Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate la data
de 31.12.2010 este de 3.800.000 lei (50.000 lei x 4 trimestre x 19 ani) i reprezint
contravaloarea redevenelor pe care entitatea le are de achitat pn la ncheierea contractului
de concesiune.
nregistrrile se efectueaz similar pn la ncheierea contractului.
La ncheierea perioadei de concesionare, odat cu plata ultimei redevene, contul 8036
Redevene, locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate se soldeaz.
B.Situaiancareconcesiuneasepoaterecunoatecaactiv

O entitate preia n concesiune un teren, aparinnd domeniului public al statului. Durata


concesiunii este de 20 de ani ncepnd de la data de 01.01.2010. Prin contractul de concesiune
s-a stabilit c valoarea total a concesiunii primite este de 4.000.000 lei, iar valoarea
redevenei trimestriale datorate este de 50.000 lei. La expirarea perioadei de concesionare se
restituie terenul primit n concesiune. Plata redevenelor se va face trimestrial, la data de 15 a
primei luni a fiecrui trimestru. Amortizarea concesiunii se efectueaz pe durata de folosire a
acesteia, prevzut n contractul de concesionare, prin utilizarea metodei liniare i scoate din
eviden concesiunea complet amortizat.

Amortizareaanualeste4.000.000lei/20ani=200.000lei/an
Amortizarealunareste200.000lei/12luni=16.666,66lei/lun

Anul2010:
Concesiunea este recunoscut ca activ.
1.Se nregistreaz n contabilitate valoarea total a concesiunii primite:
205Concesiuni,brevete,li = 167Alteimprumuturisi 4.000.000lei
cente
datoriiasimilate
Concomitent se nregistreaz n afara bilanului activul primit n concesiune, n debitul
contului 8038 Bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu chirie cu valoarea de
4.000.000 lei.

Debitcont8038=4.000.000lei
Bunuripubliceprimate
nadministrare,
concesiuneicuchirie
2. nregistrarea amortizrii lunare a concesiunii:

6811Cheltuielideexploatare
=
2805Amortizarea 16.666,66lei
privindamortizarea
concesiunilor
Aceast
nregistrare contabil se repet n fiecare lun, pe durata concesionrii.
imobilizarilor

3.Achitarea redevenei datorate pentru trimestrul I al anului 2010, conform contractului :


167Alteimprumuturisi
datoriiasimilate

5121Conturilabanciin
lei

50.000lei

Soldul contului 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate la 31.12.2010 este 3.800.000 lei
(4.000.000 lei 200.000 lei), i reflect contravaloarea redevenelor pe care entitatea le are de achitat pn
la expirarea perioadei de concesionare. n bilanul ncheiat la data de 31.12.2010, concesiunea primit se
reflect la imobilizri necorporale, la valoarea de 3.800.000 lei, reprezentnd valoarea de intrare
(4.000.000 lei) diminuat cu ajustrile cumulate de valoare, respectiv amortizarea (n cazul nostru 200.000
lei reprezentnd amortizarea aferent primului an de concesionare).
Anul2011
1.Se nregistreaz amortizarea corespunztoare fiecrei luni pe parcursul ntregului exerciiu financiar :
6811Cheltuielideexploatare
= 2805Amortizarea
privindamortizarea
concesiunilor
imobilizarilor
2.Achitarea redevenelor aferente trimestrului I al anului 2011:
167Alteimprumuturisi
datoriiasimilate

5121Conturilabanci
inlei

16.666,66lei

50.000lei

nregistrrile contabile prezentate mai sus se efectueaz n fiecare lun, respectiv trimestru, pn la
expirarea perioadei de concesionare.

Soldul contului 167 Alte mprumuturi i datorii asimilate la data de 31.12.2011 este 3.600.000 lei, reprezentnd
contravaloarea redevenelor pe care entitatea le are de achitat pn la expirarea perioadei de concesionare. n bilanul
ncheiat la data de 31.12.2011, concesiunea primit se reflect la imobilizri necorporale, cu o valoare de 3.600.000 lei,
reprezentnd valoarea de intrare (4.000.000 lei) diminuat cu ajustrile cumulate de valoare, respectiv amortizarea
aferent celor doi ani de concesionare, n cazul nostru 400.000 lei (16.666,66 lei/lun x 24 luni).
nregistrrile

contabile prezentate mai sus se efectueaz n fiecare lun, respectiv trimestru, pn la expirarea perioadei
de concesionare.
La expirarea duratei contractului, dup amortizarea integral a concesiunii, se nregistreaz restituirea imobilului i a
terenului aferent i, implicit, scoaterea din eviden a concesiunii primite.
3.Scoatere
din evident a terenului concesionat
2805Amortizarea
=
205Concesiuni,bre

concesiunilor

vete,licente

4.000.000
lei

Concomitent se inregistreaza in Creditul contului 8038 Bunuri publice primite n administrare, concesiune i cu
chirie valoarea de 4.000.000 lei.
Creditcont8038=4.000.000lei
Bunuripubliceprimate
nadministrare,concesiune
icuchirie