Sunteți pe pagina 1din 1

1.

Stabilirea fluxului tehnologic de realizare a piesei (Diagrama flux)

Fig. 4.1. Schema de principiu a diagramei flux a procesului tehnologic de realizare a unui
produs (*- etapele i momentele de impact asupra mediului ); SDV- scule, dipozitive i
verificatoare; AMC- aparate de masur i control