Sunteți pe pagina 1din 4

Falsul in inscrisuri sub semnatura

privata
Falsul in inscrisuri sub semnatura privata se poate comite dupa redactarea inscrisului,prin
modificarea fizica a acestuia,dar si prin confectionarea in intregime a unu inscris fals. 1
Aceasta infractiune are un caracter complex:alaturi de activitatea de falsificare prin vreunul din
modurile aratate in art.320 N.C.pen.,pentru realizarea continutului sau,trebuie sa existe si o activitate de
folosire a inscrisului sau de incredintare unei alte persoane spre folosire.
Fapta prezinta pericol social deoarece inscrisurile sub semnatura privata ocupa un rol
important in cadrul raporturilor juridice dintre persoane particulare ,pe care le atesta si le inlesnesc.2
Obiectivul juridic special
Obiectivul juridic special al acestei infractiuni il constituie relatiile sociale referitoare la
increderea publica pe care trebuie sa o inspire un inscris sub semnatura privata.
Inscrisurile sub semnatura privata,desi sunt expresia vointei unei persoane particulare si
intereseaza numai pe subiectii raportului juridic respectiv ,pot afecta increderea publica atunci cand sunt
contrafacute sau alterate cu scopul de a obtine probe scrise contrare realitatii. 3
Obiectivul material
Nu exista in legislatie o definitie data notiunii de inscris sub semnatura privata.
Aceste inscrisuri sunt intocmite in orice mod si semnate personal de parti (fara interventia
vreunui organ de stat)si constata existenta unui fapt juridic sau incheierea unui act juridic sau oricarei
situatii sau imprejurari privitoare la acestea. 4
Certificatele de cesiune a unor autoturisme in cuprinsul carora se atesta date nereale privind
partile contractului si locul incheierii tranzictiilor nu au caracterul de inscrisuri oficiale,ci au caracterul
unor inscrisuri sub semnatura privata,respectiv conventii incheiate intre doua persoane. 5
1 Nicoleta-Aurelia Privantu, Falsuri in inscrisuri, ed C.H.Beck, Bucuresti p.184
2 ibidem
3 idem,p 185
4 M.Costin, M.Muresan, V. Ursa, op.cit.,p.302
5 C.A. Cluj, Sectia penala si pentru cauze cu minori, decizia nr.456/2002,in
B.J.C.P.J. pe anul 2002, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003, p.512-513

In acest sens s-a pronuntat achitarea inculpatei pentru infractiunea de fals in inscrisuri sub
semnatura privata,prevazuta de art.290C.pen.,constand in aceea ca in luna martie 2001 a intrat il
legatura cu denuntatorul B.I.,ocazie cu care s-a prezentat ca fiind procuror,si-a atribuit un nume fals si a
sustinut ca este o persoana cu multa influenta,folosind carti de vizita sub numele "Popescu Ioana Maria
procuror- procuror6
Nici bucatelele de carton pe care este scris pretul produselor nu pot fi considerate ,pe aceleasi
considerente ,obiect material al acestei infractiuni. 7
Etichetele aplicate marfurilor se incadreaza ,insa,in categoria inscrisurilor sub semnatura privata
;ca urmare ,modificarea acestora nu poate constitui infractiunea de fals material in inscrisuri oficiale,ci
fals in inscrisuri sub semnatura privata.
8

Participatia penala
Participatia penala este posibila sub toate formele sale:instigare,complicitate,coautorat.
Complici sau instigatori sunt persoanele care au ajutat sau indemnat pe autor sa savarseasca
infractiunea. 9

Contrafacerea scrierii presupune reproducerea continutului obisnuit al inscrisului falsificat,in asa


fel incat sa creeze aparenta unui inscris adevarat si se poate face prin copiere sau imitare.
S-a retinut fals in inscrisuri sub semnatura privata savarsit in modalitatea contrafacerii fata de inculpata
care a prezentat instantei,in timpul procesului de partaj cu fostul sot,o declaratie (inscris sub
semnatura),in care s-a mentionat nereal ca acesta este de acord cu actiunea si ca nu are nicio pretentie
la apartamentul in litigiu,pentru a obtine castig de cauza in procesul de partaj. 10
Astfel s-a retinut ca falsificarea unor inscrisuri apartinand Societatii Nationale a PetroluluiPetrom Sucursala Dolj de catre inculpatul B.N.,care,in calitate de gestionar,si-a insusit mai multe sume
de bani rezultati din vanzarea unor butelii de aragaz si pentru a nu se descoperi delapidarea,a intocmit
mai multe acte justificative false pe care le-a depus in contabilitate,nu constituie infractiunile de fals
intelectual si uz de fals,deoarece aceasta societate comerciala nu este o persoana juridica de interes
public,chiar daca,inainte de a se privatiza,a detinut monopolul comertului cu petrol in Romania ,iar
6 C.A. Craiova, Sectia penala si pentru cauze cu minori, decizia nr 582/2001, in
B.J.P.J. pe anul 2001, Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2003, p. 248-249.
7 Trib.jud. Constanta, Sectia penala, decizia nr 937/1987 in RRD nr.2/1988, p.77
8 Trib. Suceava, Sectia penala, decizia nr. 598/19998, in RDPen nr. 4/1996, p. 145
si in Pro Lege nr. 2/1999, p 198-199.
9 Nicoleta-Aurelia Privantu, Falsuri in inscrisuri, ed C.H.Beck, Bucuresti p. 193.
10 A se vedea in acest sens, L. Ionescu, op. cit., p. 193-206.

bunurile acesteia,de asemenea,nu sunt de interes public,in sensul prevederilor art.145 si art.150 alin.
(2)C.pen.si ca atare faptele mentionate constituie infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura
privata,prevazuta in art.290.C.pen. 11
S-a retinut corect ca,deoarece Societate Nationala a Petrolului-Petrom,Sucursala Dolj,societate
comerciala careia ii apartin actele falsificate,nu face parte dintre autoritatile publice,institutiile publice si
persoanele juridice de interes public,nici buteliile sau incarcatura acestora nu constituie proprietate
publica in sensul prevederilor art.145C.pen.si rezulta ca inscrisurile care emana de la aceasta societate
nu fac parte din categoria inscrisurilor oficiale,insa nu a fost luata in calcul modalitatea in care a fost
comisa infractiunea.
Cerintele esentiale
Cerintele esentiale pe care trebuie sa le indeplineasca actiunea de falsificare (contrafacere sau
alterare)sunt:
a) Sa existe un inscris sub semnatura privata
Trebuie sa fie vorba despre un inscris care prezinta trasaturile esentiale ale unui inscris sub
semnatura privata ,adica:continut cu relevanta juridica,semnatura,data redactarii.
b) Inscrisul falsificat sa fie folosit de catre autorul falsului sau sa fie incredintat de acesta
unei alte persoane spre folosire
Daca inscrisul este incredintat in alt scop sau daca a ajuns din greseala in posesia
faptuitorului,nu suntem in prezenta acestei infractiuni.
Legatura de cauzalitate
Legatura de cauzalitate intre actiunea de falsificare a inscrisului,urmata de folosirea sau de
incredintarea spre folosire a acestuia, si starea de pericol creata nu trebuie dovedita ,fiind o infractiune
de pericol.
Latura subiectiva
Infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata se savarseste cu intentie
directa.Aceasta forma de vinovatie trebuie sa priveasca ambele actiuni comisive realizate
succesiv:falsificarea inscrisului si folosirea sau incredintarea spre folosire a acestuia. 12

11 C.S.J., Sectia penala, decizia nr 660/2002, in B.J.C.D. pe anul 2002 Ed. All Beck
Bucuresti, 2003, p.504-505, in Curierul Judiciar nr 5/2003, p. 107-108 si pe
www.scj.ro
12 Nicoleta-Aurelia Privantu, Falsuri in inscrisuri, ed C.H.Beck, Bucuresti p. 210211

Faptuitorul actioneaza "In vederea producerii unei consecinte juridice".Acesta are reprezentarea
survenirii unei urmari de drept,ca rezultat al actiunilor sale si desigur reprezentarea pericolului pe care
faptele sale il creeaza pentru relatiile sociale ,prin atingerea adusa increderii acordate
inscrisului,urmarind acest rezultat.
Trasatura caracteristica a intentiei specifice falsului in inscrisuri sub semnatura privata consta tocmai in
vointa de a valorifica-ca proba impotriva unui interes juridiceste ocrotit -un asemenea inscris cu continut
neadevarat.13
Sanctiuni
Infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata este sanctionata cu pedeapsa inchisorii
de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.In cazul in care instanta aplica maximul de 2 ani de inchisoare poate
pronunta si pedeapsa complementara a interzicerii unor drepturi. La evaluarea gradului de pericol social
si ,deci,la individualizarea pedepsei se va tine seama de modalitatea in care s-a savarsit infractiunea
,precum si daca s-au produs consecintele juridice avute in vedere. Daca se constata ca autorul
falsificarii a folosit inscrisul si l-a incredintat spre folosire,va fi sanctionat mai aspru decat in situatia in
care l-ar folosi numai el.14
Aspecte procesuale
Actiunea penala se pune in miscare din oficiu.Urmarirea penala o efectueaza organele de
politie,iar judecata in prima instanta apartine judecatoriei.
Forta probanta a unui inscris sub semnatura privata este in principiu egala cu cea a unui
inscris autentic ,daca el este recunoscut de partea careia i se opune(ori de mostenitorii sau succesorii
in drepturi a acesteia ori de catre terti)sau daca ,in caz de necunoastere ,inscrisul a fost verificat de
scripte,constatandu-se ca provine de la partea respectiva.15
Infractiuni conexe
Falsul in inscrisuri sub semnatura privata se poate retine in concurs cu delapidarea in situatia in
care gestionarul justifica anumite valori prin chitante primite de la particulari si pe care le-a falsificat in
prealabil.

13 Codul penal adnotat, p.280


14 I. Neagu. Teza de doctorat, p.118.
15 M.Costin, M.Muresanu, V. Ursa, op. cit., p.302-302.