Sunteți pe pagina 1din 7

AMBALAJE

PRIMARE

ECO-ROM Ambalaje

Ambalaje primare

Ce este ambalajul primar?


Tipuri de material din care poate
fi alc`tuit ambalajul primar?
Obliga]iile operatorilor economici
responsabili pentru ambalajele
primare
Compozi]ia ambalajelor primare
Marcarea ambalajelor primare
Prevenire
Valorificarea [i reciclarea
ambalajelor primare
Raportarea ambalajului primar Exemple
Tipuri de ambalaje primare

Ce este
ambalajul primar

Ambalajul primar, a[a cum este el definit n legisla]ia n vigoare,


este ambalajul de vnzare - ambalajul conceput [i realizat pentru a
ndeplini func]ia de unitate de vnzare.
Ambalajul de vnzare este ambalajul care nso]e[te produsul la
utilizatorul final sau consumator.
(Exemple: cutia de bomboane, flaconul de [ampon, cutia de bere,
cutia care ambaleaz` un telefon mobil etc.)
Ambalaj primar poate fi orice obiect, indiferent de materialul din
care este confec]ionat ori de natura acestuia, fiind proiectat pentru
a con]ine, a sus]ine sau a p`stra produsul pe toat` durata de via]`
a acestuia. Nu sunt considerate ambalaje primare obiectele care fac
parte integrant` din produs necesare pentru a con]ine, sus]ine sau a
p`stra produsul, dac` toate
elementele sale sunt destinate a fi
utilizate, consumate sau eliminate
mpreun` cu produsul.
(Exemple: plicul de ceai, membrana
de la mezeluri)
Sunt considerate ca parte a
ambalajului elementele ag`]ate
direct de produs sau ata[ate
produsului.

EXEMPLE: etichetele ag`]ate direct


de produs sau ata[ate acestuia;
peria de mascara care este parte a
dispozitivului de nchidere, etichetele
adezive, capsele metalice,
man[oanele din plastic, dispozitivele
de m`surare-dozare care formeaz`
dispozitivul de nchidere pentru
detergent.

ECO-ROM Ambalaje

Ambalaje primare

Tipuri de material
din care poate fi alc`tuit ambalajul primar

Obliga]iile operatorilor economici


responsabili pentru ambalajele primare

Materialele din care pot fi alc`tuite ambalajele primare sunt:


sticl`
plastic (PET, HDPE, PP, PS, PVC)
hrtie-carton [i hrtie-carton pentru b`uturi
metal (aluminiu sau o]el)
lemn.

COMPOZI}IA AMBALAJELOR PRIMARE


Ambalajul primar trebuie s` respecte la introducerea pe pia]`
cerin]e esen]iale specifice privind compozi]ia [i caracterul valorificabil sau dup` caz reutilizabil. Suma nivelurilor concentra]iilor de
plumb, cadmiu, mercur [i crom hexavalent prezente n ambalaj sau
toate componentele acestuia s` nu dep`[easc` 100 p`r]i/million
raportat la greutate.
Sunt exceptate ambalajele realizate numai din sticl` cristal cu
con]inut de plumb.
Ambalajele primare introduse pe pia]` trebuie s` respecte cerin]ele
esen]iale prev`zute n legisla]ia n vigoare.
MARCAREA AMBALAJELOR PRIMARE
Utilizarea sistemului de marcare a ambalajelor este voluntar`, ns`
n situa]ia n care operatorii economici produc`tori de ambalaje
primare [i/sau de produse ambalate opteaz` pentru utilizarea
acestuia, au obliga]ia utilizarii marcajelor prev`zute de legisla]ia
n vigoare.
Marcarea se aplic` direct pe ambalajul primar sau pe etichet` [i
trebuie s` fie vizibil`, lizibil` [i durabil`, chiar [i n cazul n care
ambalajul este deschis.

Exist` situa]ii cnd ambalajele primare sunt alc`tuite din materiale


diferite care nu pot fi separate manual.
Aceste ambalaje sunt ambalaje primare compozite.
Ambalajul compozit se ncadreaz` [i se raporteaz` corespunz`tor la
materialul preponderent ca greutate.

7-19

PET

HDPE

PVC

LDPE

PP

PS

ALTE

20

21

22

84

PAP

PAP

PAP

C/PAP

40

41

42-49

FE

ALU

ALTE

ECO-ROM Ambalaje

Ambalaje primare

Raportarea
ambalajului primar
PREVENIRE
Operatorii economici care introduc pe pia]` ambalaje primare au
obliga]ia prevenirii gener`rii de[eurilor [i a efectelor nocive ale
acestora.
Prevenirea presupune:
Limitarea la minim a volumului [i greut`]ii unui ambalaj
cu respectarea nivelului cerut pentru siguran]a, igiena [i
acceptabilitate att pentru produs ct [i pentru consumator;
Reducerea la minim a con]inutului de substan]e periculoase;
Proiectarea ambalajului astfel nct la finalul ciclului de via]`
s` poat` fi reciclat, compostat, biodegradat sau valorificat
energetic.

Valorificarea [i reciclarea
de[eurilor de ambalaje primare
Ambalajul primar devine de[eu de ambalaj atunci cnd nu mai
satisface cerin]ele [i scopul pentru care a fost proiectat [i fabricat
[i care r`mne dup` ce a fost utilizat produsul ambalat.
De[eurile de ambalaje primare trebuie introduse ntr-un sistem
de valorificare [i reciclare a de[eurilor.
Obiectivele anuale de valorificare [i reciclare sunt cele prev`zute
de legisla]ia in vigoare.
Operatorii economici responsabili pentru ambalajele primare
introduse pe pia]` pot ndeplini obiectivele anuale de valorificare
[i reciclare fie individual, prin gestionarea de[eurilor de ambalaje
generate corespunz`toare propriilor ambalaje preluate/colectate de
pe pia]`, fie prin transfer de responsabilitate c`tre ECO-ROM
AMBALAJE.

Operatorii economici responsabili pentru ambalajele primare


pe care le introduc pe pia]`, trebuie s` identifice [i s` raporteze
toate ambalajele primare n functie de tipul de material [i dup`
caz, caracterul reutilizabil conform prevederilor Ordinului privind
procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje [i de[euri
de ambalaje.
Ambalajele primare trebuie s` se reg`seasc` identificate n mod
distinct, de aceea este important ca identificarea acestora s` fie
foarte precis`. Cteva din exemplele prezentate n acest ghid v`
ofer` posibilitatea s` ncadra]i corect ambalajele primare n acest`
categorie.

ECO-ROM Ambalaje

Ambalaje primare

Tipuri
de ambalaje primare
Ambalaje primare pot fi: ambalaje de unic` folosin]`, ambalaje
reutilizabile, ambalaje multiple, ambalaje de desfacere.

ambalaj
reutilizabil

Tip ambalaj primar

EXEMPLE
Ambalaj primar

Componente ambalaj primar

flacon sticl`
pentru medicamente

flacon sticl`;
dispozitiv dozare;
dop;
etichet` aplicat` pe flaconul de sticl`

PET

flacon PET
apa mineral`/sucuri

flacon PET;
dop flacon;
etichet` lipit` pe flaconul PET

HDPE

flacon HDPE
agen]i cur`]are;

flacon HDPE;
dispozitiv dozare/pulverizare
dop flacon;
etichet` lipit` pe flaconul HDPE

PP

flacon
solu]ii cosmetice

flacon PP;
dispozitiv dozare/picurare
dop flacon

PS

caserola sticks-uri

caserola;
capacul din folie plastic

cutie pentru
globuri de Cr`ciun

cutia PVC;
etichet` lipit` pe cutie

ambalaje pentru
piese auto

cutia PVC;
etichet` lipit` pe cutie

cutie [erve]ele

cutia carton

punga de hiartie
pentru zah`r

pung` de hrtie

unic` folosin]`

STICL~

PLASTIC

PVC

HRTIE-CARTON

Aluminiu

doza de bere/suc

O]el

doza spray

METAL

doza de aluminiu;
folie de ambalare din aluminiu
falconul de spray;
dispozitiv din plastic/metal
pt pulverizare produs;
capac plastic.

Ambalaj primar
butelie returnabil`
de bere

butelia returnabil`
de sticl` cu ap` mineral`

butoi

Componente ambalaj primar


flacon sticl`
caps` metalic`
etichet`
butelia de sticl`
capsa metalic`
eticheta lipit` pe butelia de sticl`
butoi
capac
colier nchidere;

* Ambalajul primar multiplu este ambalajul care:


fie grupeaz` un num`r de produse identice sau diferite
ambalate idividual, destinate a fi vndute
consumatorilor n aceast` form`, constituind o unitate de
vnzare (ex: produse aflate n promo]ie mai multe produse
vndute mpreun`, pachete cadou)
fie con]ine un singur produs ambalat n dou` sau mai multe
ambalaje, asigurnd n principal, n acest caz, func]i` de
protec]ie
(ex: cutia de bomboane, cutia pentru aparatura
electronic` etc.)

Tip ambalaj primar

ambalaj multiplu*

Tip material

STICL~

PLASTIC (PS)

de ambalaje primare
Tip ambalaj primar

Tip material

Tip material

Ambalaj primar

cutia de bomboane

poate fi alc`tuit din


mai multe ambalaje
din acela[i tip de
material sau din
materiale diferite

ambalaj pentru produse


electronice/
electrocasnice

Componente ambalaj primar


folie aluminiu - ambaleaz`
bomboana de ciocolat`
cofraj plastic - con]ine bomboanele;
folie plastic - acoper` cofrajul;
capac hrtie acoper` cofrajul;
cutie carton/plastic exterioar`;
folie plastic - acoper`
cutia de carton
folie plastic - nvele[te produsul;
alveole din polistiren fixeaza produsul;
pungi polietilen` pt diverse accesorii;
cutie carton exterioar`
chingi din polipropilen`
legare produs

ECO-ROM Ambalaje

10

OBSERVA}IE
Operatorii economici care au transferat
responsabilitatea ndeplinirii obiectivelor de
valorificare [i reciclare conform prevederilor
legislative n vigoare, au obliga]ia de a comunica
autorit`]ii teritoriale pentru protec]ia mediului
datele de identificare ale operatorului economic
autorizat cu care au ncheiat contractul de transfer
de responsabilitate, pn` cel trziu la data
de 15 ianuarie a fiec`rui an.

Informa]ii suplimentare privind aceste raport`ri g`si]i n Ghidul de


raportare a ambalajelor pentru operatorii economici care introduc
pe pia]` produse ambalate [i ambalaje de desfacere postat pe
pagina web a ECO-ROM AMBALAJE, la sec]iunea GHIDURI:
http://www.ecoromambalaje.ro/serviciul_gratuit_de_consultanta.php

Dac` transferul de responsabilitate se realizeaz`


dup` data de 15 ianuarie, operatorul economic care
a transferat responsabilitatea trebuie s` comunice
imediat agen]iei teritoriale pentru protec]ia
mediului din jude]ul n a c`rui raz` teritorial` este
nregistrat sediul social datele de identificare ale
operatorului economic autorizat cu care s-a ncheiat
contractul de transfer de responsabilitate.
Contractul de transfer de responsabilitate,
NU SCUTE{TE operatorul economic responsabil
pentru ambalajele introduse pe pia]` de:
obliga]ia raport`rii anuale a datelor c`tre agen]ia
teritorial` de protec]ie a mediului pn` cel trziu
pe data de 25 februarie a fiec`rui an;
obliga]ia transmiterii declara]iilor lunare c`tre
Adiministra]ia Fondului pentru Mediu pn` cel
trziu pe data de 25 a fiec`rei luni.

Bro[ur` din seria Ghiduri ambalaje


editat` de:

EcoRom Ambalaje, Bucure[ti, 2010


Toate drepturile rezervate

Servicii oferite:
transfer de responsabilitate
consultan]` gratuit`

ECO-ROM AMBALAJE
+40 372 735 015
consultanta@ecoromambalaje.ro

www.ecoromambalaje.ro