Sunteți pe pagina 1din 5

5.

Gestiunea formulelor si functiilor


Formulele permit utilizatorului sa efectueze calcule intr-o foaie de calcul tabelar (worksheet). Dupa
introducerea formulei, se pot modifica valorile din celulele referite in formula, apoi Excel va recalcula
automat formula, utilizand noile valori ale celulelor.
Functiile sunt formule predefinite care indeplinesc o operatiune specificata. Functiile accepta
informatii de intrare (argumente) si returneaza valori ca rezultate.
Localizarea erorilor intr-o foaie de calcul
Examinarea erorilor
Excel poate afisa 7 tipuri de erori. descrierea lor este prezentata in tabelul de mai jos.
Eroare
#DIV/0!
#N/A
#NAME?
#NULL!
#NUM!
#REF!
#VALUE!

Descriere
Mesajul atentioneaza asupra operatiei de divizare cu 0.
Formula se refera la o celula cu o intrare #N/A sau la o celula care nu contine nici o valoare
Excel nu recunoaste o referinta introdusa in formula.
Formula specifica doua areale care nu se intersecteaza. Se va verifica daca nu s-a introdus
incorect in formula o celula sau un domeniu. Argumentele se despart prin virgula.
Este o problema cu o valoare numerica utilizata in formula. Se verifica utilizarea corecta a
argumentelor functiei utilizate.
O referinta la o celula este incorecta.
Formula contine un argument sau un operator incorect. Se verifica sintaxa formulei.

Pasi
1. Pentru afisarea barei Auditing : se alege meniul Tools, Auditing, Show Auditing Toolbar
2. Se selecteaza celula care contine eroarea
3. Se face clic pe butonul Trace Error de pe bara Auditing. Una sau mai multe sageti vor indica sursa de
eroare, care se va corecta
4. Pentru a elimina sagetile se apasa pe butonul Remove All Arrows de pe bara Auditing.
Formule: referinte absolute si relative
Cand o celula contine o formula cu referire la alte celule, se pot folosi cateva metode pentru
manipularea acestor referinte. Fiecare metoda determina rezultate diferite, de aceea este importanta
intelegerea diferentelor.
Tipuri de referinte la celule
In mod obisnuit Excel foloseste referinte relative pentru adresele de celule intr-o formula, atat timp
cat nu se specifica altfel. Cand se utilizeaza referinte relative, referinta la o celula dintr-o formula este
automat adaptata cand se copiaza formula intr-o alta celula sau domeniu. De exemplu, daca celula B10
contine formula =SUM(B3:B9) si se copiaza aceasta formula din celula B10 in celula C10, atunci noua
formula din celula C10 va fi =SUM(C3:C9).
Pentru a se preveni modificarea referintelor la celule dupa operatiuni de copiere se utilizeaza
referintele absolute. Sintaxa unei referinte absolule la o celula este $B$10 (se utilizeaza semnul $ inainte de
simbolul pentru coloana si inainte de cel pentru linie) Se poate bloca fie numai o coloane, fie numai o linie
($C10, C$10)
1

Convertirea formulelor in valori


Intr-o foaie de calcul, se poate inlocui o formula cu rezultatul ei, daca nu mai este necesara
utilizarea formulei.
Pasi
1.Se selecteaza celula continand formula care se doreste convertita in valoare
2. Se alege meniul Edit, Copy
3. Se alege meniul Edit, Paste Special, apoi se selecteaza optiunea Values. Clic OK.
4. Se apasa tasta Enter
Concatenarea a doua celule
Presupunem ca celula A1 contine textul "Ionescu" si celula B1 textul "Nicolae" si dorim ca in celula
C1 sa obtinem concatenarea celor doua celule (adica textul "Ionescu Nicolae").
Formula din celula C1 va fi:
=A1&" "&B1 => se vor concatena valoarea din celula A1 cu sirul " " (un blank) si cu valoarea din
celula B1 =>"Ionescu Nicolae"
Daca se scrie =A1&B1 rezulta "IonescuNicolae"
& este operatorul de concatenare
Afisarea formulelor in foaia de calcul
Pasi
1.Se alege meniul Tools, Options; apoi clic pe tabulatorul View
2. Se selecteaza Check-box-ul Formulas, apoi OK.
Pentru refisarea rezultatului formulelor se alege meniul Tools, Options; apoi clic pe tabulatorul View si se
videaza Check-box-ul Formulas.
Se poate face "switch" intre cele doua moduri de afisare apasand combinatia de taste Ctrl+`.
Introducerea formulelor
Operatori aritmetici
Operator
+
* (asterisc)
/ (slash)
%
^ (caret)

Descriere
Adunare
Scadere
Inmultire
Impartire
Procent
Ridicare la putere

Intr-o celula, orice formul a trebuie precedata de semnul =. Ex. =C12*5/($A$1+2.5)


Atentie la ordinea operatiilor!!!
Referirea la o celula in alta foaie de calcul
Presupunand ca se lucreaza in Sheet2, este nevoie de valoarea celulei B2 din Sheet1 in celula C23. In
aceasta celula se va scrie Sheet1!B2. Daca foaia de calcul respectiva se numeste altfel (ex. Vanzari
2

noiembrie) se va scrie 'Vanzari noiembrie'!B2. Semnele ' ' sunt necesare numai daca denumirea foii de
calcul include spatii (blank-uri).
Mascari si deprotejari
Protejarea celulelor previne introducerea accidentala a unor date in locul formulei si previne
modificarea formulelor de catre utilizatori neautorizati.
Functii: introducerea functiilor
Functiile pot fi introduse manual, daca se cunoaste sintaxa functiei respective (numele si
argumentele). Aceasta metoda este eficace in cazul functiilor simple, cu un singur argument. Pentru
functiile complexe, cu mai multe argumente se poate folosi functia Paste.
Pasi
1. Se selecteaza celula unde se doreste introducerea functiei, apoi se tasteaza semnul =
2. Se tasteaza numele functiei (ex. AVERAGE) si se deschide paranteza (
3. Se selecteaza domeniul de celule pentru argument si se apasa Enter. Excel, automat, inchide paranteza si
introduce functia.
Introducerea cu ajutorul functiei Paste
Functia Paste afiseaza o lista a functiilor dintre care utilizatorul o poate alege pe cea dorita. De
asemenea functia Paste asista utilizatorul la construirea functiei prin explicarea fiecarui argument. Aceasta
metoda este foarte utila in cazul in care nu se cunoaste sintaxa exacta a functiei respective.
Pasi
1. Se selecteaza celula unde se doreste introducerea functiei, apoi se apasa butonul Paste Function de pe
bara Standard
2. Se selecteaza tipul functiei din lista Function Category
3. Se alege functia dorita din lista Function Name. Sintaxa functiei respective este afisata in partea de jos a
ferestrei.
4. O fereastra pop-up, numita Formula Palette, permite introducerea de la tastatura a valorilor
argumentelor functiei respective.
5. Se apasa butonul OK.
Totaluri. Autocalcul
Daca se doreste calcularea unui total in foaia de calcul, dar nu se intentioneaza includerea acestui
total in foaia de calcul respectiva, atunci se poate utiliza facilitatea AutoCalculate.
Pasi
1. Se selecteaza domeniul pe carese doreste sumarea. Butonul AutoCalculate din bara de stare afiseaza
automat suma valorilor din domeniul selectat.
2. Se face clic-dreapta pe butonul AutoCalculate din bara de stare.
3. Din meniul pop-up care apare se selecteaza functia care se doreste utilizata. Rezultatul apare in bara de
stare.
Daca se selecteaza inca un domeniu, Excel utilizeaza ultima functie selectata pe butonul AutoCalculate.
Autosumare
Functia SUM sumeaza valorile numerice ale celulelor din domeniul selectat. Un buton AutoSum, cu
ajutorul caruia se pot suma automat coloane sau linii adiacente, apare in bara Standard. In plus fata de
3

introducerea automata a functiei Sum in celula respectiva, butonul AutoSum selecteaza celulele din
coloana curenta de deasupra celei in care sa face sumarea sau pe cele de pe linia curenta din dstanga celulei
in care se calculeaza suma.
Pasi
1. Se selecteaza celula de sub sau de la dreapta valorilor care se doresc a fi sumate
2. Se apasa butonul AutoSum din bara Standard
3. Pentru a accepta formula pe care functia AutoSum o furnizeaza se apasa tasta Enter. Daca se doreste
alt domeniu, se selecteaza si se apasa tasta Enter.
NOTA: Daca se selecteaza un domeniu de celule si apoi se apasa butonul AutoSum, Excel introduce
rezultatul formulei pentru intregul domeniu.